ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 24. napján tartandó soron következő ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére"

Átírás

1 Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) Telefax: (+36-88) Honlap: ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 24. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2013. (XII.02) önkormányzati rendelet módosítása (mely a 3/2013. (III.02) eredeti rendeletet módosította. Melléklet: Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A április 22-én megtartott pénzügyi bizottsági ülés elé terjesztett éves költségvetési rendeletet az javaslat az alábbi módosításokat tartalmazza Kipp-Kopp Óvoda (1. számú melléklet) - A Kipp-Kopp Óvoda től társulás alatt működik. A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján a 2013.I. féléves működéséről külön beszámolót kellet leadni. A II. negyedéves költségvetés jóváhagyása óta az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: - Bevételi előirányzatok megemelése 6 ezer Ft-tal kamat bevételi többletek miatt, illetve a pénzmaradvány összegének csökkentése 71 ezer Ft-tal. Ezáltal az óvoda költségvetésének bevételi főösszege ezer Ft-ra módosul. - A kiadási előirányzatok terén a személyi juttatásokról 169 ezer Ft-ot, míg a munkáltatókat terhelő járulékokat 17 ezer Ft-ot kell csökkenteni. A dologi kiadások előirányzatát 121 e Ft-tal pedig szükséges megemelni. - Ennek következtében a személyi kiadások előirányzata e Ft, a járulékoké e Ft, míg a dologi kiadásoké e Ft lesz. A kiadási előirányzatok főösszege megegyezik a bevételekével.

2 - 8. pontban leírt dologi kiadásai az alábbiak szerint változik: Városgondnokság (2. számú melléklet) - A Városgondnokság beruházásainak előirányzatát a Képviselő Testület i határozata alapján e Ft-tal megemelte július és december hónap közti időszakra járó bérkompenzáció összege 933 e Ft, ennek 286 e Ft munkáltató járulék vonzata van, ezen összegekkel szükséges megemelni a kiadásokat az intézményi finanszírozás terhére. Az intézmény finanszírozás a három tétel hatására e Ft-tal fog nőni. - Továbbá az óvodai faházak felújítására korábban átcsoportosított összeg a felújítások között szerepelt, ezt kérjük átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatára. Ennek összege 500 e Ft volt. - Mindezen módosítások hatására a Városgondnokság költségvetési főösszege e Ft-ra fog módosulni. Közművelődési Intézmény és Könyvtár (3. számú melléklet) - A Közművelődési intézmény részére is jár II. félévre bérkompenzáció 245 e Ft értékben. - Az állam 2013-ban 107e Ft-ot adott könyvtári állomány gyarapítására, ezen összeggel kérjük megemelni a dologi kiadások előirányzatát. Szintén állami támogatást kapott az intézmény a Magyarország szeretlek elnevezésű pályázatra, ennek összege 250 e Ft, volt, melyet szintén dologi kiadásokra fordítottak. - A pályázatok kapcsán e Ft a dologi kiadások helyett beruházási kiadásként lett felhasználva, így ezen összeget kérjük átvezetni a beruházási kiadásokra a dologi kiadásokról. - A bérkompenzációval és a két állami támogatású kiadással szükséges megemelni az intézményi finanszírozást összesen 602 e Ft-tal. - Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint változnak: a személyi kiadások előirányzatának összege e Ft lesz, a dologi kiadások e Ft-ra csökkenek, míg az intézményi finanszírozás e Ft-ra nő. A bevételek és kiadások főösszege e Ft- lesz.

3 Területi Szociális Szolgáltató Intézmény (4. számú melléklet) - Hasonlóan az óvodához a TSZSZI is csak I. félévében működött tisztán önkormányzati fenntartás alatt. A korábbi előirányzat módosításokhoz képest itt e Ft bevételi többlete volt, mellyel korábban nem lett megemelve az előirányzat, így ezt a módosítást most kérjük végrehajtani. - A bevételi többletből személyi kiadásokat kérjük megemeli 53 e Ft-tal, a járulékokat 5 e Ft-tal, míg a dologi kiadásokat e Ft-tal. - A módosítok következtében a kiadások és bevételek főösszege e Ft-ra fog nőni. Polgármesteri Hivatal (5. számú melléklet) - A Polgármesteri Hivatal 2. félévre járó bérkompenzációja 773 e t volt, ennek 209 e Ft járulék vonzata volt, összesen a finanszírozási többlet ez által 982 e Ft. - A dolgi kiadásokról kérnénk átcsoportosítani e Ft-ot a személyi juttatásokra, ezáltal a személyi juttatások előirányzata e Ft-ra módosul. - Szintén a dologi kiadások terhére kérjük, hogy szíveskedjenek átcsoportosítani 539 e Ft-ot a munkáltatókat terhelő járulékokra. Így a járulékok előirányzata e Ft-ra módosul. - A dologi kiadások összesen e Ft-tal fognak csökkenni az átvezetések hatására, tehát záró összege e Ft lesz. - A bevételi és kiadási főösszeg csak a 982 e Ft többlet finanszírozással fog emelkedni, tehát e Ft-ra módosul.

4 Önkormányzat (6. számú melléklet) - Az önkormányzat bevételi az alábbi táblázatban szereplő adatok miatt emelkedetek meg. Bev. 2.1 Bev. 2.3 Bev. 2.4 Bev. 3.1 Bev. 3.2 Bev. 3.2 Bev. 3.3 Bev. 3.4 Bev. 3.5 Bev. 3.6 Bev. 3.7 Bev. 3.8 Bev. 5.1 Bev. 5.2 Bev. 5.2 Bev. 5.2 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.6 Bev. 5.6 Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev. 8.1 Bev. 8.2 Bev. 8.3 Bevételek Adók, illetékek bevételi többlete Bírságok bevételi elmaradása 623 Egyéb bevételek többlete Átsorolás étkezetés bevételére Átsorolás étkezetés bevételére Szolgáltatások bevételi többlete Bérelti díjak bevételi többlete 736 Ellátási díjak bevételi többlete Alkalmazottak térítésénak bevételi elmaradása Áfa bevételi többlet -163 Kamat bevétel elmaradása Egyéb bevétel elmaradása -247 Helyi önk. Támogatás normatíva komp Óvapedagógusok bérrendezési pót normatívája Óvadai segítők bére miatti normatíva elvonás Óvodai étkezés normatíva elvonás Plusz normatíva házi segítségnyújtás -61 Normatíva elvonás szoc.étkeztetés -163 Normatíva elvonás idősek nappali ellátása ulástól -350 Átvezetés nyári gyermekétkeztetés MÁK egyeztetés alapján DRV felé továbbutalandó támogatás Támogatás üdülőhelyi 70 Óvodáztatási támogatás FHT támogatás Rendszeres szoc.segély 408 Ápolási díjak Lakásfenntartási tám. 250 Mo. szeretlek pályázat évi bérkomp szoc tüzifa korábbi előirányzata szoc tüzifa ténylegesen megítélt támogatása szerkezet átalakítás Természetbeni étkezés 350 Átvezetés nyári gyermekétkeztetés MÁK egyeztetés alapján 659 Tb támogatás védőnői bér+járulékra 95 KBTÖT támogatás logopédiához 95 Állami finanszírozás iskolatej Állami finanszírozás évi elszámolás alapján pót normatíva Munkaügyi központ támogatása közcélú foglalkozatásra 107 Könyvtár állománynövelő támogatás 150 Tárgyieszköz értékesítés bevétele 756 Részesedés hozama 885 Lekötött számlák hozama

5 - Bevételi többlet miatt előirányzat emelésre a közhatalmi bevételek terén összesen e Ft tal van szükség, míg az intézményi működési bevételek összességében e Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot. A bevételi többletből kérjük, hogy a személyi juttatásokra 113 e Ft-ot, míg a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatára e Ft-ot szíveskedjenek átcsoportosítani. A dologi kiadásokra szintén bevételi többletből e Ft-ot kérünk átcsoportosítani. - Az állami elszámolás alapján 247 e Ft-tal szükséges csökkenteni a helyi önkormányzatok általános támogatását. - Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás összességében 2643 e Ft-tal csökkent. - A szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatosan e Ft összegű plusz támogatást kaptunk, de erről a sorról le kell venni a korábbi előirányzat módosítás alkalmával itt szerepeltetett, a 350 e Ft-ot a nyári gyermekétkeztetés támogatást és át kell vezetni a az egyéb támogatások közé. az a sor összesen e Ft-tal fog így nőni. - A központosított előirányzatok közé bekerült az ivóvíz támogatás e Ft-tal, melyet, 2014-ben továbbutalunk a DRV felé, illetve a e Ft üdülőhelyi támogatás is. Így ez a sor e Ft-tal nőtt. - Az egyéb szociális támogatások a táblázat 5.8 sora szerint változtak, összességében e Ft-tal nőttek. - A védőnő bérkiegészítése miatt 659 e Ft plusz támogatást kapott az önkormányzat. - A KBTÖT 95 e Ft logopédiai hozzájárulást adott évre pótlólagos normatíva elszámolás miatt és még erre az időszakra iskolatej címén összesen e Ft állami támogatást kaptunk. - A munkaügyi központ a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan 10,704 e Ft támogatást nyújtott az alábbi felhasználási lehetőséggel: ebből e Ft bérre, e Ft a bérekkel kapcsolatos járulékterhekre, a foglalkoztatottak részére eszköz vásárlásra 939 e Ft, míg beruházások, nagy értékű eszközök beszerzésére 440 e Ft-ot fordíthattunk. - A Közművelődési intézmény előirányzatát megemeltük a 107 e Ft könyvtári állomány gyarapítására kapott összeggel. - A felhalmozási bevételek előirányzata 1791 e Ft-tal nőtt, ebből 150 e Ft tárgyi eszköz értékesítés miatt, míg 756 e Ft volta részesedés hozadéka, és 885 e Ft kamatbevétel realizálódott a lekötésekből.

6 - A kiadások változását az alábbi táblázat foglalja össze: Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.8 Kiad. 1.9 Kiad. 1.9 Kiad. 1.9 Kiad. 2.1 Kiad. 2.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.2 Kiad Védőnő bére Közfoglalkozattok bére Munkaügyi Közp. Támogatásából Önkormányzat bérkompenzáció hónap bér 113 Személyi juttatásokra átcsoportostás bevételi többletből 140 Tb támogatás védőnői járulékra Közfoglalkozattok járuléka Munkaügyi Közp. támogatásából 454 Önkormányzat bérkompenzáció hónap járulék Járulékokra átcsoportostás bevételi többletből Közfoglalkozattok részére vársárolandó munkaeszközökre Munkaügyi 939 Közp. támogatásából 95 KBTÖT támogatás logopédiához Dologi kiadásból bevételi többletre Átcsoportosítás bevételi többletből FHT támogatás 70 Óvodáztatási támogatás 439 Rendszeres GY.támogatás Termneb nyújtott támogatás Rendszeres pénzbeli szoc segély 408 Ápolási díjak -500 Átcsoportosítás Mák egyeztetés alapján akásfenntartási támogatás 500 Átcsoportosítás Mák egyeztetés alapján DRV-nek továbbutalandó Támogatás társulás 658 TSZSZI havi bérkompenzáció TSZSZI társulásnak Plusz normatíva házi segítségnyújtás TSZSZI társulásnak -61 Normatíva elvonás szoc.étkeztetés TSZSZI társulástól -163 Normatíva elvonás idősek nappali ellátása TSZSZI társulástól Óvoda havi bérkompenzáció ÓVODAI társulásnak Pedagógusok bérrendezésével kapcsolatos plusz normatíva ÓVODAI társulásnak -90 Normatíva elvonás óvoda működtetési támogatás ÓVODAI társulástól Normatíva elvonás óvodapedagógus segítők bére ÓVODAI társulástól Közfoglalkozattok részére vársárolandó ezközökre Munkaügyi Közp. 440 támogatásából Közvilágítás Széchenyi Park 626/2013 (XII.04) határozat alapján átadás Városgondnokságnek Bevételi többlet és támogatások különbözete -100 Kiegészítés határozat alapján Vágo átcsoportosítása Átvezetés céltartalékról Átvezetés céltartalékról 982 Bérkompenzáció hó Polgármesteri Hivatal Kiad. 7.1 Bérkompenzáció hó Közművelődés 245 Kiad Közművelődés könyvtár állomány gyarapítási normatíva Kiad Közművelődés Magyarország szeretlek program Kiad Bérkompenzáció hó Városgondnokság Kiad Átvezetés felhalmozási finanszírozásról dologira Kiad. 7.2 Közvilágítás Széchenyi Park 626/2013 (XII.04) határozat alapján átadás Városgondnokságnek Kiad Átvezetés felhalmozási finanszírozásról dologira

7 - A személyi juttatások e Ft-tal nőttek, így e Ft lesz az előirányzatuk, a járulékok e Ft-tal emelkedtek, annak összege e Ft-ra módosul. A dologi kiadások e Ft-tal emelkedtek, előirányzatuk e Ft-ra nőtt. Az egyéb működési célú kiadások e Ft-tal emelkedtek, összesen e Ft lett az összegük. - A finanszírozási kiadások működési kiadások tekintetében e Ft-tal emelkedtek meg, míg a felhalmozási kiadások finanszírozása e Ft-tal nőtt. Összesen a finanszírozási kiadások e Ft-ot tesznek ki. - A tartalékok összege e Ft-tal nőtt, záró értékük e Ft. - Az előirányzatok főösszege e Ft. Összevont Önkormányzat (10. számú melléklet) - A fenti, intézményenkénti változások miatt az önkormányzat összevont költségvetése, amely az intézményi halmozódásokat nem tartalmazza e Ft bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel zárta a 2013-as évet. - A főbb sorok előirányzatai a következőek: közhatalmi bevételek egész évben e Ft-tal nőttel az eredeti előirányzathoz képest, így e Ft összeget mutatnak. - Az intézményi bevételek e Ft-tal nőttek összesen, ezen sor értéke e Ft. - az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 102 e Ft. Az állami támogatások év közben e Ft-tal nőttek, így e Ft az értékük. - Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök előirányzata e Ft-ra nőtt, ez e Ft-os összegű növekedés. - Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata nem változott az eredetihez képes, így az maradt e Ft. - Felhalmozási bevétel nem volt tervezve, de ennek előirányzata a teljesítés függvényében e Ft-ra emelkedett. - A 2012 évi költségvetési maradvány igénybevétele technikailag csökkent csak le e Ft-tal, a két társulás miatt. - Az önkormányzat személyi kiadásai összevontan e Ft-tal csökkentek a tervezetthez képest, ennek záró értéke e Ft. - A munkaadókat terhelő járulékok is csökkent e Ft-tal, most e Ft az értéke.

8 - A dologi kiadások e Ft-tal emelkedtek, ennek jelenlegi előirányzati értéke e Ft. Az egyéb működési célú kiadások e Ft-os kiadási növekedésében jelentős összeget képvisel a e Ft összegű, DRV felé továbbutalandó állami támogatás, illetve itt szerepelnek a társulások felé adott támogatások is. Ennek összeg e Ft volt. - A beruházások és felújítások is csökkentek, ennek részben az az oka, hogy egyes felújítások a dologi kiadások között kerültek megvalósításra. - A tartalékok összege az év elején tervezett e Ft-hoz képest e Ft-ra emelkedett. A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege e Ftról e Ft-ra módosul. ( e Ft-tal nő) Balatonkenese, április 22. Tisztelettel: Tömör István polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E 76/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt.

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről,

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészült Önkormányzatunk 2012. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Önkormányzat Képviselő-testület PÁPATESZÉR Szám: 3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Pápateszér

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben