HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA VILONYAI TAGÓVODA TÁJÉKOZTATÓ 2015 Tárgy: Tájékoztató a 2015/2016. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra intézményvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Berhida Köznevelési Társulás! Az intézményünk többcélú közös igazgatású intézmény, ugyanis az óvodák a közoktatáshoz tartoznak, a bölcsőde pedig a gyermekjólléti alapszolgáltatások közé. Az anya óvodát és a tagóvoda nevelési munkáját külön mutatom be. Beszámolóm az előző évi gyakorlat szerint a változásokra koncentrál. Intézményünk működése egy folyamat eredménye, mely olyan összetett és sokrétű, hogy részleteit minden évben nem lehet elemezni. Bár gyakori a változás napjainkban, vannak olyan feladatok, melyek évek óta jó rutinná értek, beépültek a mindennapokba, ezek szinte hagyomány szintűek, és magja nevelőmunkánknak. A tevékenységek, az ünnepélyek, rendezvények, értekezletek mind - mind ide tartoznak. Annak ellenére, hogy rutinszerűek ezek a feladatok nincs két egyforma év, mert mások a gyermekek, változik a környezet, időjárás hatására mások a lehetőségek, és az idő is múlik. Ebben az évben augusztus 31 - én tartottuk a nevelési évet záró szakmai értekezletet, ahol zárjuk az egész évet, értékeljük a munkát. A helyi programot, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, a munkaköri leírásokat, de az összes szabályzót érinti a változás. Az új értékelési rendszer, életpálya modell a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet érdekli a dolgozókat a legjobban, ez óriási változás lesz az eddigi gyakorlathoz képest. A beszámoló tartalma: 1. Személyi feltételek 2. Tárgyi feltételek 3. Nevelési munka 4. Integrálás 5. Innováció 6. Kapcsolat a társ intézményekkel 7. Tagóvoda 8. Összegzés

3 Anyaóvoda 1. Személyi feltételek 7 fő óvónő A személyi ellátottságunk szakirányú, előírás szerinti minden területen. Ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető helyettes, 5 fő óvónő. Az óvónők a módszertani szabadságuk alapján az országos, és a helyi szabályzók útmutatásai szerint végzik tevékenységüket. Igen sokszínűen, változatos körülmények között dolgoznak. Sokszor szociológusi, szaktanári, pszichológusi, vagy logopédusi feladatokat is ellátnak. A felelősség igen nagy ebben a hivatásban, hiszen alapértékeket képviselnek nevelő munkájukban. A többi közalkalmazott tulajdonképpen az ő munkájukat segítik, kiegészítik. Óvodavezető: A pedagógus előmeneteli rendszerben a vezető, jelen esetben én, részt vettem a rendkívüli minősítési eljárásban, így mesterpedagógusi fokozatba kerültem. Elvégeztem a Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre, Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre 2 * 30 órás akkreditált képzést. Ezáltal ebben a nevelési évben több szakértői munkákat is végzek, ami úgy érzem előnyére vált, válik a mi intézményünk szakmai munkájára is. Óvodavezető helyettes: Függetlenített beosztásban látja el feladatát. Az óvodai munka minden területén feladatát megbízhatóan, és jól végzi. Óvónők: Megfelelő képesítéssel rendelkeznek, több szakmai továbbképzést végeztek. Fontos esemény lesz, hogy a nevelőtestületből két fő óvodapedagógus jelentkezett a minősítésre és be is került a létszámkeretbe. Így jövőre ők megméretettnek a tanfelügyeleti, minősítési eljárásban. Technikai személyzet: 9 fő: 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács és 3 fő konyhai kisegítő. Nevelőmunkánk kiemelkedő eleme a gondozási munka, amely átszövi az egész napot. A gyermekek életkoruk miatt segítségre szorulnak ennek elvégzésében, de az egész napi gondozási munkájában nélkülözhetetlenek a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, a dajkák, lelkiismeretes munkája. A segítő alkalmazottak munkája természetes, csak akkor érezzük igazán, milyen fontosak, ha hiányoznak. A konyhai alkalmazottak, élelmezésvezető koordinálásával igyekszik a szeptembertől beinduló új élelmezési jogszabályok betartására.

4 2.Tárgyi feltételek: Az épületeken a szükségesebb egészségügyileg előírt munkákat végeztetjük. Az EU-s előírásoknak kívánunk megfelelni, rendszeresen ellenőrizzük, és karbantartjuk az épületet és a berendezést. Az udvar szép, rendezett. Az Alapítvány, illetve az óvodai bál bevételéből, képviselői tiszteletdíj felajánlásából szépítjük, újítjuk a játékokat. Az udvari játékok megfelelnek az EU szabványoknak. A homokozók teljes árnyékolását idén két nagyobb napernyővel oldottuk meg. A gyermekek nyári életének színestésére, illetve felfrissítésére pedig egy párakaput helyeztünk el. Új udvari játékokat (labdát, ugráló eszközöket, kis autókat, stb.) egy kedves szülő támogatásával tudtunk vásárolni. Tárgyi feltételeink jók, de már használtak az eszközök. Költségvetésünk biztosítja a szükséges feladatok elvégzéséhez előírt beszerzést, kis értékű és szakmai tárgyi eszközöket, a szükséges karbantartást. /előírt tisztasági meszelés, rovarirtás, egyéb szakmunkák/. A pénz eszközöket a takarékossági szempontokat szem előtt tartva használjuk fel. 2. Nevelési munka A gyermekek változnak, ahogy változik a társadalom, és a családi nevelés. Egyre több a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermek. Nagyon sok a beszédhibával küzdő óvodás. Az okait kutatják, egy biztos az óvoda feladata a családból érkező gyermekek felkészítése az iskolai elvárásokra, hogy tudjanak alkalmazkodni, együtt dolgozni, bizonyos neveltségi szinten. Ha több a problémákkal küzdő gyermek, akkor más módszerekkel, de el kell érni a célt. Újszerű pedagógiai módszerek megismerésénél differ méréssel ismerkedtünk meg, ami segíti feltárni a különböző problémákat. Pedagógiai programunkat felülvizsgáltuk, amit a nevelőtestület elfogadott. Kiemelt és több éven átívelő munka lesz az intézmény önértékelése, pedagógiai jelentősége azért van, mert saját dokumentumainkra épül. Az Önértékelési csoport tagjait én, mint intézményvezető jelölöm ki, akiknek a feladata lesz az elvárás rendszer kidolgozása, adatok gyűjtése, elemzése összegzése. Az óvodában az óvónők a gyermekekért, a nevelési - gondozási feladatokért, a rendért, és a dekorációért, a dajkák a tisztaságért felelnek. Így összehangoltan eredményesebb a környezet harmóniája. Játék: Az óvodai élet legfontosabb tevékenységformája. Mindennap 3 óra kell, hogy jusson a szabadjáték tevékenységre a napirendből, emellett még az egyéb játékra és más tevékenységre is kell idő. Napi 6 óra játék előírt. Van szabad és irányított játék. Módszertanilag a munka és tanulás, mint más tevékenység is játékos keretek között kell, hogy történjen az óvodában. A gondozás viszont nem: ezek a tevékenységek a mosdó használata, étkezés, és pihenő. Tehát az óvodai élet nagy részét áthatja a játék. A játék cél, módszer, eszköz. Cél a tevékenykedés, melyen keresztül fejlődik a gyermek, betanul valamilyen fogást, szocializálódik, stb. Módszer, mert játékosan gondolkodik, tevékenykedik, tanul, dolgozik a gyermek. Pl.: A matematikában sokkal érdekesebb kiskacsákat számolni, mint csak az ujját. Eszköz pedig: egyrészt vannak játékeszközök, melyeket a gyermek készít, másrészt jó eszköz a nevelési célok eléréséhez. Ki kell tehát használni minden formáját és lehetőségét, hogy az óvodai életet uralja a játék. Az udvari játék a szabadabb, ott mozogja, kiabálja ki magát a gyermek.

5 Gyermek létszám a 2015 szeptemberében: csoport Bambi Micimackó Süni létszám ebből SNI - 2 Előfelvételben van: Logopédiai ellátásban részesül: Fejlesztő pedagógus: Hittanoktatás: 3 gyermek 10 gyermek 6 gyermekkel foglakozik. katolikus 25 fő református 4 fő Mozgásfejlesztő, prevenciós tornát novembertől indítjuk az óvoda gyermekeinek. Úszásoktatás novembertől indul a nagycsoportban. Ritmikus tánc októbertől indul a gyermekeknek. 3. Integrálás. SNI gyermekek diagnosztikája mindkét gyermeknél, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő. Iskolába ment már tőlünk beszédfogyatékos, nagyothalló, autizmus spescifikum zavarral küzdő gyermek is. Ezt a vállalt nevelési feladatot a fenntartó engedélyével tudjuk végezni, amiért köszönetemet szeretném kifejezni. Nevelési céljaim között elsődleges hitvallásom az integrálás. Nagyon fontos, hogy a nevelőtestület minden tagja támogassa az integráció gondolatát. Az integrációt vállaló pedagógusokat ne hagyják magukra, szervezett formában készülhessenek erre a feladatra, munkájukat folyamatosan segítsék a szakemberek. A többi gyermekek szemszögéből az integráció azért érték, mert megtapasztalhatják sérült társaik emberi mivoltát, az együtt-, egymás mellett élés örömeit, buktatóit. Ha már egészen kicsi koruktól

6 együtt nevelődnek, akkor valószínűsíthető, hogy felnőtt korukban sem fogják elítélni, kirekeszteni őket a társadalomból. Ugyanakkor a sérültek feladata, hogy segítségünkkel minden olyan készséget elsajátítsanak, amelyek megadják a lehetőségét annak, hogy a társadalomba beilleszkedhessenek, és elfogadják azt, hogy a jogokhoz elvárások is tartoznak. Nagyon fontos szemlélet, hogy ne helyettük, hanem velük együtt tevékenykedjünk azon, hogy ez a beilleszkedés minél zökkenő mentesebben történjen. 4. Innováció Minden év elején a nevelőtestület újabb lehetőségeket biztosít a minél színesebb nyitottabb óvodai élet felé. Célunk továbbra is az óvodánk nyitottabbá tétele a szülők felé, a szülőkkel való együttműködés, együtt nevelése a gyermekeknek. Minden év elején elvégezzük a szülők felé az intézményi elégedettségi kérdőíves felmérést. Majd az eredmények kiértékelése után, próbáljuk igazítani eddigi és új rendezvényeinket, hagyományainkat. Óvodánk életében eddig is sok rendezvény tartottunk a szülőkkel: farsang kirándulás óvodai bál társadalmi munkák családi napok május elseje az óvodában Nordi Walking túra Peremartoni napok További céljaink a szülőkkel a környezetvédelem megóvása végett közös szemétszedés az óvoda környékén. Egészség hét keretében felhívni a szülők figyelmét, hogy aki tud azon a héten gyalog vagy biciklivel jöjjön az óvodába, különböző sport rendezvények keretein belül az épület melletti KRESZ pálya felújítása illetve használata. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való napi kapcsolatot, illetve az óvodai életen kívüli találkozásokat, ahol kötetlenebbül ismerkedhetünk a családok szokásaival, hagyományaival. 5. Kapcsolatok az intézményekkel. Iskola: Az óvoda iskola együttműködés eredményeként célunk az óvoda - iskola átmenet megkönnyítése, jól működő kapcsolat kialakítása az intézmények között. A képességfejlesztő

7 foglalkoztatási formák bemutatása a tanítók számára, az óvónők látogatása az első osztályokban. Szorosabb szakmai együttműködést ösztönöznék az óvónők és a tanítók között, megbeszélések, tapasztalatcserék szervezése számukra. Az iskolával már év elején felvesszük a kapcsolatot, hiszen az elsős gyermekeket az óvodából kísérik át az iskolások, a tanító néni és mi, óvodapedagógusok. Szeretném, ha az idei évtől (úgy, mint régen) újra erősebb lenne a kapcsolat a két intézmény között. Meghívásunkra átjönnének a tanító nénik ismerkedni a gyermekekkel, illetve mi is átmehetnék ismerkedni az iskolával. Az idei évnyitó szülői értekezleten a pedagógusok bemutatták az iskolát, a nevelési munkát a szülőknek. Az idei nevelési évtől már az Ady iskola pedagógusaival is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, januárra tervezünk egy iskolai bemutatót a szülőknek. Közművelődési intézmények: A gyermekek a különböző városi rendezvényeken képviselik az óvodát. A peremartoni Petőfi Művelődési Ház mindig nyitva áll a különböző óvodai rendezvényeink megtartására. Könyvtárlátogatást is szervezünk a gyermekeknek. Családsegítő: A Jelző rendszer működik a két intézmény között, a gyermekvédelmi felelősünk folyamatosan tartja a kapcsolatot az intézmény dolgozóival, illetve részt vesz az esetmegbeszéléseken. Süni Óvoda: A tavalyi nevelési évben az intézményvezető közös továbbképzést szervezett a nevelőtestületeknek. Így már második éve járunk együtt továbbképzésekre. A TÁMOP pályázat továbbképzéseit is úgy szerveztük, hogy a két intézmény pedagógusai együtt végezhessék. Ezek a lehetőségek, alkalmat adnak a tapasztalatcserékre is..

8 7.Vilonyai Tagóvoda Személyi feltétel 1 fő tag óvodavezető: pedagógiai munkája mellett óvodapedagógusok, kisegítő dolgozók közvetlen felettese, gondoskodik az adatközlési és egyéb jelentési kötelezettségek elkészítéséről. Képviseli a tagintézményt az állami szervek, hatóságok, intézmények, szervezetek és magánszemélyek előtt. 1 fő óvodapedagógus 1 fő dajka néni A tagóvoda egy vegyes életkorú csoporttal működik, létszáma az elmúlt tanévben 21 fő volt nevelési évre beiratkozott gyermekek létszáma: 28 fő Ebből egy fő előfelvételis, decemberben tölti a harmadik évét: 1 fő 2,5 éves gyermek: 3 fő SNI-s gyermek:1 fő A Nevelési Tanácsadó a nagycsoportosok tanév eleji vizsgálatát már elvégezte. A logopédiai felmérés után egy nagycsoportos gyermek kapja majd helyben hetente egy alkalommal a logopédiai ellátást. Hittanoktatás: 4 fő református 11 fő katolikus A szülőkkel a napi kapcsolattartáson kívül a: szülői értekezleteken: fogadó órákon,nyílt napokon, családi napokon, közös ünnepeken,közös tevékenykedések, családlátogatások során találkozunk, beszélgetünk, jó kapcsolatot igyekszünk kialakítani, ápolni a gyerekek érdekében mindenki hozzátartozójával. Nagyon sokan részt vettek a farsangi délelőttön, kivették a részüket a játékokból, segítettek a virágosításban, a gyermeknapi programok lebonyolításában. Nagy érdeklődés kísérte a kirándulásunkat. Minden fellépésünkre, rendezvényünkre rengetegen kíváncsiak, nemcsak az anyák, apák is, nagyszülők is eljönnek. Mi új óvodapedagógusok úgy érezzük, hogy elfogadtak minket a szülők, megbékéltek a változásokkal, munkánkat értékelik, segítik, támogatnak bennünket. A Szülői Szervezet képviselőivel napi kapcsolatban állunk, nagyon sok segítséget kapunk a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a falu közösségének és közösségével szervezett rendezvényekben, anyagi támogatásukat élvezzük az ünnepeken (húsvét, mikulás, karácsony, gyereknap, ballagás, év végi kirándulás) Mivel a település lélekszáma kicsi, így könnyebb mozgósítani az itt élőket, nem csak azokat, akik az óvodában, iskolában érdekeltek. Így kaptunk év közben új játékokat a falu farsangi rendezvényének bevételéből. A részünkre, játékvásárlásra felajánlott összeg Ft volt. Az udvari játék felélénkítéséhez és a betonos pályák kihasználtságához vettünk két rollert, két futóbiciklit, labdákat, focilabdákat. A csoportban a fiúk játékához, szállításhoz, három nagy autót, geomag mágneses építőjátékot, apró építőt, lányoknak babakocsit, főzőcskéhez edényeket, gyöngyöket fűzni, mágneses rajzolótáblákat, doktoros táskákat, társasjátékokat vettünk. Fontosnak tartottam, hogy a mai gyermekek is megismerkedhessenek a klasszikus diafilmekkel, hiszen ők már a tv, videó, számítógép profi kezelői, így diavetítőt és diafilmeket is vettünk.

9 A falu vezetőitől az anyagi támogatáson kívül, ezek beszerzésében is tevékeny segítséget kaptunk. Bármikor hívható a falu polgármestere és alpolgármestere, problémáinkkal fordulhatunk feléjük, erejüktől telően mindenben segítségünkre vannak. Kérésünkre a mosdók elé dobogót készítettek a kicsiknek. Kértünk tükröket, amiben teljes alakkal láthatja magát minden kisgyermek, rövid időn belül, faluból történt adományként három óriásit kaptunk, amit fel is szereltek. A Föld napja virágosításunkhoz azonnal csatlakoztak, tevékeny segítséget nyújtva a kivitelezésben. A gyermeknapi rendezvényen szintén anyagi és tevékeny segítséggel vettek részt. Ebben a rendezvényben a falu több lakosa is anyagi segítséggel, és egyéb felajánlással támogatta a gyermekek szórakoztatását. A kapcsolatunk kölcsönös, hiszen a felkérésükre a falu rendezvényein fellépünk a gyerekekkel, amit még élveznek is a gyerekek, és a szülők, hozzátartozók büszkék lehetnek gyermekükre. A nyári leállás alatt az intézmény gyermekek által használt termeiben, mosdóban tisztasági meszelés volt, a bútorzat egy része (asztalok, kis székek) új felületfestést kaptak. A szakmai eszközök megfelelő tárolásához beépített szekrény kialakításához kaptunk segítséget. Az idei karbantartási tervek között van az udvari játékok csiszolása, festése. Mivel egy épületben van az óvoda és az iskola, a kapcsolat mindennapi. Sok rendezvény közös, a lebonyolítás is az. A kapcsolatot ki lehet bővíteni, át lehet gondolni, hiszen a most ballagott gyerekek zöme is idejár iskolába. Sok mindent meg tudunk beszélni, egymás segítségére lenni, egymás programjába kérésre bekapcsolódni. A családsegítő munkatársaival közösen a havi jelzőrendszeri megbeszéléseken a felmerülő kérdéseket megbeszéljük. A védőnő az év eleji tisztasági vizsgálatot már elvégezte, telefonon bármikor egyeztethetünk a felmerülő problémákról. A település könyvtárosával is kapcsolatba kerültünk, több könyvtári rendezvényre kaptunk meghívót, akár a gyerekekkel, akár csak a felnőttek. Ebben a kapcsolatban is lehet még tovább lépni, esetleg a gyerekekkel könyvtárlátogatásra menni. Már az új tanévben sikerült egy kiállítást a helyi művelődési házban megtekinteni. A nyári életben a lecsökkent létszám ellenére is túrákat, sétákat szerveztünk, vizeztünk, különféle játékokkal igyekeztünk tartalmassá tenni a gyermekek napjait. Úgy érzem, hogy az elmúlt tanév tele volt eseményekkel, programokkal. Óvodánk nyitott, befogadó, barátságos, családias légkörű, tevékenykedő lett. Hangsúlyt kapott a tevékeny környezetvédelem, környezeti nevelés, a természetjárás, a személyes érzékelés, észlelés, tapasztalatgyűjtés, felfedezés. Ebben az irányban szeretnénk tovább folytatni a gyermekek nevelését, megtartva a már kialakult jó kapcsolatokat, új lehetőségeket keresve, építve a falu közösségére. Szabóné Polák Éva tagintézmény vezető

10 6. Összegzés A es nevelési évet tartalmasan eredményesnek értékelem. Tartalmasnak értékelem, mert nagyon sok színes esemény, program, várt a gyermekekre. Minden hétre jutott egy rendkívüli nap, élmény. Köszönhető ez munkatársaim hivatástudatának, belülről fakadó hozzáállásának, gyermekszeretetének, amit nem lehet megköszönni, mert aki így él ilyen értékrendekkel azok számára ez természetes, ez egy életforma, értékelni viszont lehet és én a legnagyobbra értékelem, mert a legnemesebb feladat embert nevelni. Az óvónőknek következetes, céltudatos hozzáállását, a dajka néniknek segítőkészségét és alkalmazkodását, a többi alkalmazottnak a gyermekek érdekeinek szem előtt tartását értékelem. Megköszönöm még a szülők hozzáállását, pozitív elfogadó attitűdjét intézményi munkánkhoz. A fenntartó, és az önkormányzat munkatársainak segítő készségüket. Köszönjük pozitív hozzáállásukat! Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Berhidai Köznevelési Társulás! Bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben is számíthatunk összefogásra, támogatásra, hogy intézményünk élete továbbra is kiegyensúlyozottan működhessen. Kérem tájékoztatóm elfogadását! Berhida, szeptember 5. Tisztelettel: Mozgay Dóra intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 Tárgy: Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra Hétszínvirág

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

AZ ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Alsónémedi Nagyközség Önkormányzati Hivatal Képviselı-testületének B E S Z Á M O L Ó AZ ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2011 2012 NEVELÉSI ÉVÉRİL KÉSZÍTETTE: MIKUSNÉ VÉGH MAGDOLNA ÓVODAVEZETİ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2012

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2012 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2012 Tárgy: Készítette: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Mozgay Dóra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az intézmény neve: Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Intézmény neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Címe: 3348 Szilvásvárad Park u. 2. OM azonosító: 201 861 Óvodavezetői beszámoló 2014/2015. nevelési év A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Éves beszámoló (2011/2012-es nevelési évről)

Éves beszámoló (2011/2012-es nevelési évről) Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége Óvoda Kindergarten Leinwar 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48. Éves beszámoló (2011/2012-es nevelési évről) 1. Az óvoda működését meghatározó általános

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Készítette: Kántor Lászlóné

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086.

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086. Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382 OM azonosító: 203086 Munkaterv 2015-2016-os tanévre KISVÁRDA, 2015. 1 I. KISVÁRDAI KORAI FEJLESZTŐ

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tisztelt Képviselőtestület! TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban számolok be a 2014/2015-ös tanév munkájáról és a 2015/2016-os tanév indításáról: Tagintézmény neve: SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolája

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda 2335 Taksony Szent Anna tér 1.

Német Nemzetiségi Óvoda 2335 Taksony Szent Anna tér 1. Német Nemzetiségi Óvoda 2335 Taksony Szent Anna tér 1. OM azonosítója: 032980 Intézményvezető: Olasz Erika. aláírás 1 Tartalom I. Az óvoda működési feltételei... 3 II. Személyi feltételek... 5 III. Tárgyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés részei

Közhasznúsági jelentés részei Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 május 28-i ülésére Tárgy: A 2014/2015 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA NYÍRMADA Készítette : Buza Andrea gyerekház vezető A Mocorgó Gyerekház célcsoportját a hátrányos helyzetű 0 5 éves korú gyermekeket

Részletesebben

Beszámoló. 2013/2014. nevelési év

Beszámoló. 2013/2014. nevelési év I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA 1238. Budapest, Szitás utca 99. Beszámoló 2013/2014. nevelési év Budapest, 2014. szeptember 22. Szántóné Szabó Erzsébet óvodavezető 1. Helyzetelemzés 1.1.Személyi feltételek: A nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának 2. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE HÁZIREND CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA DEBRECEN, MESTER U. 30. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Bereczki Lászlóné igazgató Véleményező bizottság: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Oktatási,

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek MUNKÁLTATÓ Név Joggyakorló MUNKAKÖRI LEÍRÁS I.. intézményvezető 1. sz. Függelék MUNKAVÁLLALÓ Név Született Anyja neve Lakcíme Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: Egyéb juttatások a törvényi szabályozás,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803. Beszámoló 2014-15.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803. Beszámoló 2014-15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803 Beszámoló 2014-15. A Beszámolót készítette: Himicsné Papik Gabriella igazgató A Beszámolót az alkalmazotti

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév 1. A nevelési/tanítási év rendje Megnevezés Esemény Felelős A tanév rendje Tanítás nélküli ok Szünetek 2011. 2012. A SZ O N D J F M Á M J J Első tanítási nap

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 2006. 07. 01. 2007. 06. 30. KÉSZÍTETTE: Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezető BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Intézményünk működésének 2006. július 1 2007.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

2014/2015. nevelési év

2014/2015. nevelési év I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA 1238. Budapest, Szitás utca 99. Beszámoló 2014/2015. nevelési év Budapest, 2015. június 8. Szántóné Szabó Erzsébet óvodavezető 1 1. Helyzetelemzés 1.1.Személyi feltételek: A 2014-2015

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben