Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről"

Átírás

1 Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről. I A Bölcsőde működési feltételei: Statisztikai adatok A CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány január 01. óta 12 férőhelyes bölcsődét működtet. Az intézmény kialakítása előtt végzett lakossági igényfelmérés egyértelműen előre jelezte a bölcsődei férőhelyek szükségességét, melyet a januárban beiratkozott gyermekek magas száma igazolt is. Jelenleg 16 gyermek veszi igénybe az intézményi ellátást, kihasználtságunk 100 % a jelenleg beiratkozott gyermekek életkorára tekintettel. A beíratott gyermekek életkoronkénti felosztása: Életkor (Hónap) Létszám Megjegyzés 36 hónap felett 5 fő 4 gyermek óvodába megy 1 gyermek orvosi javaslatra további 1 évig bölcsődében marad hónap 8 fő 4 gyermek óvodába megy hónap 2 fő 1-10 hónap 1 fő Szeptembertől bölcsődei ellátást 10 fő. igényel Előfelvétel (2009. januártól) 2 fő Bölcsődei ellátás igénylésének indoka: (Jelenleg bölcsődébe járó gyermekek esetében) Igény indoklás Létszám Dolgozó szülő gyermeke 9 gyermek Tanulmányai miatt kéri gyermeke napközbeni ellátását 1 gyermek Szociális igény (3 vagy több gyermek a családban) 4 gyermek Egyéb ok 2 gyermek A gyermekcsoport egyéb megoszlása: Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek száma 3 gyermek Speciális nevelést igénylő gyermekek száma 2 gyermek A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztéséről szeptemberétől a Városi Családsegítő Központ szakembereivel együttműködve gondoskodunk. II. Személyi feltételek: Dolgozó Képzési előírás Létszám Bölcsőde vezető Csecsemő-/kis/gyermekgondozó 1 fő /felsőfokú tanulmányait végzi, amely feltétele a működési engedély meghosszabbításának/ Gondozónő Csecsemő-/kis/gyermekgondozó 2 fő Orvos Házi gyermekorvos Megbízási szerződés alapján 2 óra átlag/nap havonta Gyógytestnevelő Szakirányú felsőfokú végzettség 1 fő Ellátandó feladat függvényében Logopédus, fejlesztő pedagógus Szakirányú felsőfokú végzettség Ellátandó feladat függvényében Takarító 1 fő Ügyviteli alkalmazott 1 fő Könyvelő Szakirányú végzettség Megbízási szerződés alapján III. Tárgyi feltételek: Az intézmény új kialakítású, felújítást nem igényel. A kötelező tisztító meszelést a nyár folyamán önerőből elvégezzük.

2 Eszközellátottságunk megfelel A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól elnevezésű kiadványban előírtaknak. Kiemelt terület a mozgásfejlesztés, ezen a területen sok eszközzel, játékkal rendelkezünk mind a csoportszobában, mind a játszókertben. Az ábrázolási tevékenységhez a legjobb minőségű eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. Az intézményben megfelelő mennyiségű mese- és ismeretterjesztő, valamint szakkönyvet használhatnak a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Játékkészletünk hozzájárul a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, színes játékélet kialakításához. Ebben az évben két új udvari játékot vehettek birtokukba a gyerekek egy homokozót és egy babaházat. Eszközellátottságunkat önerőből és pályázatok útján folyamatosan bővítjük. Az épületet hangulatos játszókert veszi körül, melyet fák, bokrok, virágok színesítenek. A játszókertet gondosan összeválogatott - a gyermekek mozgáskedvét felkeltő és mozgásukat, ezáltal fejlődésüket sokrétűen előmozdító, - a Baleset- és környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve tervezett, - a különböző életkorú gyermekek számára alkalmas játékok teszik teljessé. IV. Szakmai munkáról hatékonyságról: Szakmai munkánkat az önállóan kidolgozott és elfogadott TÁGULÓ VILÁG Bölcsődei gondozás-nevelés Helyi Szakmai Programja alapján folytatjuk, amely A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja alapján készült, annak megfelel. Szakmai programunk a következőket nyújtja: Biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését. Nyitottságával közelít a családban történő ellátáshoz. Jól összeállított napirenddel elősegíti az elmélyült, aktív játéktevékenységet az időjárástól függően szobában, illetve a szabadban. A mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosít. A bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést, a helyes, korszerű táplálkozást szolgálja. Orvosi felügyeletet biztosít. Szakemberek segítségével biztosítja a gyermekek állapotának megfelelő optimális fejlettségi szint elérését. Egészségvédelmet, egészségnevelést, prevenciót végez. A szokások, szabályok elsajátítását, az önállósodás folyamatát, az éntudat kialakítását segíti. A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri, naprakészen dokumentálja. A bölcsőde nyitottsága lehetővé teszi a mindennapi találkozást a szülő és a gondozónő között. A partneri kapcsolat a családokkal való együttműködésen alapuló őszinte bizalomra épül. Lehetőséget ad a szülőknek a gyermekek bölcsődei életének megismerésére. Megkönnyíti az átmenetet a bölcsődéből az óvodába. Az óvodai felvétel kritériuma, hogy a gyermek megfelelő szociális fejlettséggel rendelkezzen, ismerje fel alapvető szükségleteit, ezt a külvilág számára értékelhető módon képes legyen jelezni. Pl. szobatisztaság. A bölcsődei gondozás nevelés feladata a gyermeki személyiség egészének fejlesztése egy emocionális biztonságot nyújtó környezetben, amelyben megteremtjük a szomatikus, a mentális és a szociális fejlődés lehetőségét. Nevelési program értékelése, átdolgozása: 2008 januárjában szakmai programunkat idegennyelvi nevelési melléklettel egészítettük ki. Az idegennyelvi program szeptembertől kerül bevezetésre az intézménybe. V. Kapcsolatok: Bölcsődei intézmények kapcsolata: A két intézmény közötti kapcsolatot jónak ítélem meg. Többször fordultam szakmai segítségért a másik bölcsőde vezetőjéhez, aki mindig készségesen állt rendelkezésemre. A két intézmény között rivalizálás nem érzékelhető, az ellátási terület jól megosztott, mindkét bölcsőde kihasználtsága 100 % feletti. Kapcsolattartás az óvodákkal:

3 A két intézmény célja olyan kapcsolat kialakítása egymás között, mely lehetővé teszi a gyermekek számára a zökkenőmentes átmenetet, s a kölcsönös érdeklődés révén megismerik egymás munkáját. Éves programunknak vannak olyan részei, amelyben óvodákat kérünk fel műsorok megtartására, mely az együttműködésünk fontos részét képezi. Szülőkkel való kapcsolattartás formái és módszerei Napi találkozások, Egyéni beszélgetések Egyéni: Családlátogatás, Szülővel történő fokozatos beszoktatás, Üzenő füzet Csoportos Szülői értekezlet, Beszélgető Csoport, Nyílt nap, Fórum, előadás, bemutató, Családi délután Pl. Játszóház, Gyermeknap, Játszó csoport, Baba-mama klub, Írásos tájékoztatók Egyéb programok Pl. tábor VI. Rendezvények: Intézményünk programjának nyitottsága lehetőséget ad arra, hogy játszócsoportot működtessünk. A Játszócsoport működésére is igen nagy az igény. Jelenleg előzetes bejelentkezés alapján, az aktuális csoportlétszámunkat figyelembe véve tudunk szervezett játéklehetőséget, irányított fejlesztő tevékenységet biztosítani a kisgyermekes családoknak. A gyermekeket a szülőkkel vagy a hozzátartozókkal együtt fogadjuk a nap egy bizonyos szakában abból a célból, hogy együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között. A gondozónő szerepe megváltozik, ő a háziasszony a csoportban, a gyermekeket kísérőik gondozzák. Időszakos gyermekfelügyeletet 2 kisgyermek vett eddig igénybe a szülők átmeneti elfoglaltsága, vagy tanulmányai miatt. Ezt a szolgáltatást is csak az aktuális gyermeklétszám figyelembevételével tudjuk szervezni. Rendezvényeink: Farsang Húsvéti játszócsoport Gyermeknapi rendezvény Táborok (5-10 éves gyermeke részére) Adventi játszócsoport Mikulás Karácsonyi Ünnepség VII. Az intézményi munka ellenőrzése: Belső ellenőrzés: Mind Bölcsődei ellátásunk, mind programjaink egyre ismertebbek és keresettebbek a családok körében. A rendszeres ellátást igénybe vevők aránya, programjaink keresettsége, és a visszatérő családok magas száma elismerést jelent az intézmény dolgozói számára az általuk végzett munka minőségéről. Külső ellenőrzés: Ebben az évben három szerv ellenőrizte működésünket. Márciusban Dévaványa Város Önkormányzatának jegyzője a működési engedélyben rögzített feltételeket ellenőrizte, amely során mindent rendben találtak. Áprilisban a Szegedi Módszertani Bölcsőde szakmai munkánkat, eszköz és feltételrendszerünket mérte fel. Az elmúlt évhez képest szakmai színvonalunk javult, gondozónőink kompetensebbek munkájuk során, amit belső továbbképzésekkel igyekszünk erősíteni. A gyermekek étkeztetése nem felel meg a szakmai előírásoknak, ezzel kapcsolatban a módszertani intézmény felvette a kapcsolatot a Kis Bálint Ált. Iskola élelmezésvezetőjével, aki megbízási szerződéssel látja el a bölcsőde étrendjének összeállítását. Az együttműködés eredményeként várhatóan javulni fog a gyermekek étkeztetése. A Magyar Államkincstár júniusban tartott ellenőrzése során a normatíva igénylés jogosságát és szabályszerűségeit vizsgálták. Az ellenőrzés hiányosságokat nem állapított meg, normatíva igénylésünk jogosultságát lefogadták. VIII: Egyéb: Tisztelt Képviselő-testület!

4 A Magyar Államkincstár ellenőrzése során ellentmondást találtunk a Közhasznú tevékenység ellátására kötött szerződés, valamint az Önkormányzat által fizetett támogatási összeg között. Az Önkormányzat 10 gyermek után ad támogatást, a Közhasznú szerződés 9. pontja azonban nem határoz meg létszámkorlátot, hanem a következőket tartalmazza: Az átadó az átvevőnek a bölcsődei alapszolgáltatás ellátásához minden beíratott, az alapszolgáltatást igénybe vevő bölcsődés korú gyermek után január 01-től havi Ft, azaz Tizenkettőezer nyolcszázötven forint összegű támogatást biztosít, amennyiben legalább 10 gondozási napot igénybe vesz az ellátott. Elkészítettük a gyermekek havi létszámkimutatását, amely az állami normatíva igénylés alapja és az ellenőrzés során elfogadták. (Havi létszámkimutatás mellékelve). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási összeget a létszámkimutatás alapján korrigálni szíveskedjen. Számításaink szerint ez az összeg az elmúlt évre vonatkozóan Ft, azaz Háromszázhuszonkilencezer - hatszázötven forint (29 gondozott gyermek x Ft), a június 30-ig Ft, azaz Százhatvannégyezer hétszázharminchat forint (12 gondozott gyermek x Ft). Összes támogatási eltérés: Ft, azaz Ötszázhuszonhétezer - háromszáznyolcvanhat forint. Az Alapítvány megkezdte 20 férőhelyes bölcsőde kialakítását, amely terveink szerint szeptember 1-én kezdi meg működését. A támogatási összeget az Alapítvány az új intézmény kialakítására fordítja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Beszámolónkat elfogadni szíveskedjen! Kelt: Gyomaendrőd, június 30. Tisztelettel: Nagyné Simon Mária s.k. Bölcsődevezető Beíratott gyermekek 2007 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen: gondozási napot igénybe vett Beíratott gyermekek 2008 Január Február Március Április Május Június Összesen gondozási napot igénybe vett

5 Beszámoló a Vásártéri bölcsőde Működéséről A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes- 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-nevelésben részesüljön a gyermek. A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a gondozói munka minimum követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: Intézményünk 2 csoportos, 20 férőhelyes ben felvett gyermekek száma: 38 fő án beíratott gyermeklétszám: 25 fő Minden évben érkeznek hozzánk felvételre szociális indokkal gyermekek. Mind a gyámhivatal, mind a családsegítő szolgálat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik ezen gyermekek életét, s rendszeresen kérnek jellemzést a gyermekek gondozónőjétől. Bár a szülők anyagi vagy családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Gondozónő: 4 fő Szakácsnő: 1 fő Konyhai kisegítő: 1fő Szakmai irányító: 1 fő, aki havonkénti rendszerességgel ellenőrzi és irányítja bölcsődében folyó szakmai munka minőségét. A bölcsődébe járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a bölcsődét szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el. Szakképzettségi arányunk megfelel a hatályos előírásoknak. A regisztráltatott gondozónők folyamatosan részt vesznek a kötelező szakmai továbbképzéseken munkaközösségen belül pedig rendszeresek a belső továbbképzések. KAPCSOLATTARTÁS: - Folyamatos a kapcsolat a Szegeden lévő Módszertani Bölcsődével, a békéscsabai volt módszertani bölcsődével, részt veszünk az általuk szervezett szakmai értekezleteken. Módszertani anyagaik, továbbképzési lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent számunkra. Szakmai munkánkra az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók - Szülőkkel való kapcsolattartás: - Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás - Családlátogatás előzetesen - Szülővel történő fokozatos beszoktatás - Szülői értekezlet

6 ÉTKEZTETÉS: A gyermekek étkeztetését a bölcsőde saját főzőkonyhájáról biztosítjuk, ennek előnye, hogy a speciális diétát igénylő gyermekek étrendjét is elő tudjuk állítani. Munkafolyamatba épített belső ellenőrzéssel teszünk eleget a mennyiségi és minőségi követelményeknek. A bölcsődében is biztosított a kedvezményes étkeztetés. 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosult gyermekek: 3 fő. rászorultsági alapon szervezett étkeztetésre jogosult gyermekek /50%-os/: 4 fő TÁRGYI FELTÉTELEK: A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak. Tárgyi feltételeink jónak mondhatók. A gyermekek játékeszközeit lehetőségeinkhez képest minden évben kiegészítjük újabbakkal. A gondozónők munkáját dicséri a csoportszobák otthonossága, barátságossága. RENDEZVÉNYEINK: Bölcsődei rendezvényeink az alábbiak: - Mikulás ünnepség - Farsang - Gyermeknap SZOLGÁLTATÁS: Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás, valamint szeptemberétől a bölcsődés gyermekek is folyamatosan használják az intézményünkben kialakított sószobát. ELLENŐRZÉSEK: Intézményünkben ellenőrzést tartott Mezőberény Város aljegyzője aki törvényességi vizsgálatot tart minden évben mely ellenőrzés szükséges az állami normatíva igénybevételéhez, a Magyar Államkincstár munkatársai, akik a felhasznált normatíva jogszerűségét vizsgálták és a Szegedi Módszertani Bölcsőde munkatársai. Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei ellátást biztosítsuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. Gyomaendrőd, Tisztelettel: Varjú Judit sk. bölcsődevezető

7 BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL ig Beszámolómban a Vásártéri Óvoda nyarától nyaráig terjedő időszakát rögzítem. A nevelési évet jól felkészülten, tiszta, ápolt környezetben kezdtük meg. Az óvoda részleges festése, a szükséges tisztasági meszelések megtörténtek. Felkészültünk az új gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas feladatára. Óvodánk a jól bevált, a szülőkkel előre megbeszélt, egyeztetett, folyamatos beszoktatást végezte. Ez alól a bölcsődéből jött gyermekek kivételt képeztek, hiszen náluk az intézményváltás egyszerűbb, már hozzászoktak a közösséghez, illetve a kölcsönös látogatások eredményeként már ismerősként kezdték meg az óvodai életet. A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. Nemcsak külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott elvek szerint. Törekedtünk: - a családokkal való szoros együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására, - az érzelmi nevelés, értékőrzés-közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére, - a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására. Nevelőgárdánkat jellemzi: - egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékony csapat, - folyamatos továbbfejlődési igény. Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermekek meg nem ismétlődő egyediségét. Prioritást élvez továbbra is a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely lehető legjobban biztosítja a gyermekek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését. Sikernek írom, hogy a szülői kérdőívek értékelésében a családok elégedettségüket fejezték ki: - nevelőmunkánkról - az alkalmazott nevelési módszerekről - az itt dolgozó felnőttek szakmai felkészültségéről, személyiségéről - az óvoda külső-belső környezetéről. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI: Intézményünk 74 férőhellyel s három csoporttal működik. Beíratott gyermekek száma május 31-ig 74 fő. Iskolába menő gyermekek száma: 17 fő. Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: - logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma: 9 fő - fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 4 fő - gyógytestnevelési ellátást igénylő gyermekek száma: 10 fő. - gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 2 fő Csoportlétszám adatok: Csoport neve gyermeklétszám etnikai kisebbséghez tartozók száma - Bambi csoport v : 24 fő - - Micimackó csoport v : 25 fő 2 fő - Manó csoport v : 25 fő 2 fő A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva nem változott számottevően. Ezen gyermekek fejlesztése óvodán belül történik, az erre a célra kialakított fejlesztőszobában. Itt történik a speciális fejlesztés, így pl. a logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás.

8 Óvodánk fejlesztőpedagógusa Véha Emese, a gyógypedagógiai, logopédiai ellátást Tokainé Tímár Csilla végzi. ÉTKEZÉS: Az óvoda étkeztetése a vele egy épületben lévő bölcsőde konyhájáról történik, ezáltal óvodás korú gyermekeinknél is fel tudjuk vállalni a speciális diétát igénylő gyermekek ellátását. Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés. Ez alapján 100%-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult : 22 fő rászorultsági alapon szervezett étkeztetésre jogosult /50%-os kedvezmény/: 10fő. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Felsőfokú szakképzettségű óvodapedagógus: 6 fő. Gyermekfelügyelő: 1 fő. /Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola végzős hallgatója/ Dajka: 3 fő Óvodapedagógusaink szakirányú végzettségei: Vezető óvodapedagógus 1 fő Gyógytestnevelő óvodapedagógus 2 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Gyógypedagógiai aszisztens 1fő Alapfokú angol nyelvvizsga 1 fő Középfokú számítógép-kezelő 1 fő Alapfokú gyermektáncoktató 1fő SZAKMAI MUNKA- HATÉKONYSÁG: Munkánkat továbbra is a Lépésről-lépésre program alapján végezzük melyet korábban kiegészítettünk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési irányelveivel, kidolgozott heti-és napirend alapján, figyelembe véve a programban leírt követelményeket. Programunkon eddig még nem változtattunk, mert úgy gondoljuk, hogy éppen ideális a hozzánk járó változó szociokultúrális háttérrel rendelkező gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. Mérési rendszerünk: Óvodapedagógusaink a programunkban használt speciális mérésekkel un. személyiséglapokkal mérik a gyermekek fejlettségi szintjét, mely méréssorozat meghatározott szempontsorok alapján méri a gyermekek fejlődését óvodába érkezéstől egészen az iskolába menésig. Célja: - útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez - nevelő munkánk hatékonyságának nyomon követése. Elvei: - a mérés a gyermekek megszokott, természetes környezetében történik - a csoport óvónői végzik - a csoport napirendjéhez igazodik - figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét és aktuális állapotát. Módszerei: - megfigyelés - beszélgetés - rajzolás - bábozás - szituációs játékok - didaktikus játékok Fajtái: a. bemeneti mérés célja: ismerkedés a gyermekekkel és családjával. Óvodába lépés után három hónappal a gyermek életkorának megfelelő érettség mérése. b. folyamatmérés célja: a gyermekek fejlődési folyamatának időszakos mérése

9 c. kimeneti mérés célja: fejlesztésünk hatására a gyermek az óvodáskor végére alkalmassá váljon az iskolai életre. A tanév eleji felmérésekkel melyeket a családsegítő központ munkatársai segítségével végeztünk, kiszűrtük azokat a gyermekeket, akiknél bizonyos részterületeken lemaradás tapasztalható és korrekcióra szorulnak, ezért megszerveztük ezen gyermekek fejlesztését is az iskolaelőkészítés szempontjait figyelembe véve. Intézményünk is alkalmazza a DIFER diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert, mely vizsgálatot a 4-7 évesek alapkészségének méréséhez használjuk. A felmérések során tapasztalt hiányosságokra építve határozzuk meg a fejlesztést, amellyel segítjük az eredményes iskolakezdést. Rendszeresen részt veszünk a program szerinti speciális továbbképzéseken, a program megyei bázisóvodájával a kapcsolatunk folyamatos. A pedagógiai munka hatékonyságát fokozza az óvodapedagógusok munkához való lelkes hozzáállása. Tervszerű továbbképzési programunkban továbbra is szorgalmazott a helyi nevelési gyakorlatokhoz szükséges ismeret és tudás megszerzése, a megfelelő szakmai, módszertani kultúra gyarapodása. A felajánlott lehetőségek közül igyekszünk mindig úgy választani, hogy az ott szerzett tudásanyaggal a mindennapjainkban tudjunk profitálni. Pedagógus kollektívánkban egy-egy óvó néni több szakképesítéssel is rendelkezik, melyek lehetővé teszik óvodánkban a különböző fakultatív programok tartását. Pluszszolgáltatásaink a következők: - gyermek aerobic - vízhez szoktatás - gyermektánc - kézműveskör - ismerkedés az angol nyelvvel - gyógytestnevelés Intézményünkben a gyógytestnevelés alapszolgálatatásként működik. A gyermekorvosi szűrés után a szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusok speciálisan foglalkoznak a gyermekekkel. Ezen kívül még biztosítjuk gyermekeink háztól-házig szállítását intézményünk és otthonuk között, továbbá élvezhetik a tavaly kialakított sószoba gyógyító klímáját. Új szolgáltatásként szeptembertől bevezettük a lovaglást. Hetente egy alkalommal vittük /igény szerint/ a gyermekeket a Neibort-tanyára. Természetesen legfontosabb feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése, erősségeik, hiányosságaik feltárása és az erre alapozott optimális fejlesztés, mely fejlesztéssel a gyermekek képessé válnak 6-7 éves korukra az iskolakezdésre. RENDEZVÉNYEINK: Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. Ezt nagyban megkönnyíti az óvó nénik pozitív és kitartó hozzáállása. Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is tartalmazza. Rendezvényeink, melyeket már hagyományszerűen ünneplünk minden évben a következők: - Családi nap ősszel melynek keretében lovas kocsival mentünk a Neibort-tanyára ahol a lovaglás mellett sok színes program szórakoztatta a gyermekeket és szüleiket. - Decemberben Mikulás- és fenyőünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak, mely során senki sem maradt ajándék nélkül. - A farsangi ünnepségünk minden évben egész napos. A jelmezbált vetélkedőkkel, játékokkal színesítettük. - Anyák napján minden csoport külön tartotta meghitt, érzelemdús, szeretetteljes műsorát. - Tavaszi kirándulásunk célja ezúttal a Szegedi Vadaspark és a repülőtér volt. - Ballagás és gyermeknap zárta a tanévet, ahol vidám zenés műsor, légvár, arcfestés, lovaskocsikázás és egyéb játékok szórakoztatták gyermekeinket. Minden rendezvényünkre meghívjuk a szülőket is, törekszünk a minél szorosabb együttműködésre, hiszen a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus pedig annak kiegészítője. Óvodánk a nevelési programunk alapján a családi nevelésre épít, s azt kiegészítve segíti a gyermekek optimális fejlődését.

10 KAPCSOLATTARTÁS: Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása, megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a társadalmi környezetünkkel. Nagyon fontos a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítása, hiszen az óvodai nevelés alapértékei a családokkal történő együttnevelésben teljesednek ki. Óvodánk a választott programunk alapján lehetőséget ad a szülőkkel való a megszokottnál tágabb együttműködésre. Első fontos kapcsolattartási forma a gyermek óvodába érkezése előtti családlátogatás. Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, négyszemközti beszélgetések mind az óvodapedagógussal, mind a vezetővel. Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődése, illetve az óvodapedagógusok megfelelő, hatékony fejlesztő munkájának érdekében gyakran kell igénybe venni külső segítséget. Ezek közül meghatározó szerepet játszik: - védőnő, gyermekorvos - nevelési tanácsadó /fejlesztő pedagógus, pszichológus/ - tanulási képességet vizsgáló bizottság. Az óvoda iskola kapcsolata változatlanul jó, novemberben meglátogattuk az óvodánkból elballagó kis elsősöket, februárban került sor az iskolába menő gyermekek szüleinek tartandó szülői értekezletre. A pedagógusok közötti kapcsolattartás rendezvények formájában történik. Óvodásainkkal részt veszünk a városi rendezvényeken, így pl. mozi-színházlátogatás, különböző kiállítások megtekintése. TÁRGYI FELTÉTELEK: A csoportszobák berendezése, bútorzata- az óvónői ötletességnek, leleményességnek köszönhetően esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket. Hiányosságaink pótlására törekszünk, azon túlmenően pedig mindent megteszünk, hogy az eltérő szociokultúrális helyzetű családok gyermekeit megfelelő külső és belső környezetben fogadjuk. Természetesen, mint minden évben most is sor került a helyi nevelési programunk eredményes működéséhez szükséges eszközök, játékeszközök pótlására. Fejlesztéseink a tárgyidőszakban: - fejlesztő eszközök, játékok vásárlása, - értelmi, logikai képességet fejlesztő játékok vásárlása. KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS: - Folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó kisebb karbantartási munkálatok. AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE: Az intézmény működésének eredményességéhez szükség van a minőség mérésére, melyhez adatokat és tényeket az ellenőrzés szolgáltat. Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában kötelező tartalmi elemként szabályoztuk a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét. Az ellenőrzési terv a munkaterv része. Ez a terv tartalmazza az ellenőrzés módszerét és ütemezését. Minden óvodapedagógus munkája legalább egy alkalommal ellenőrizve van a nevelési év során. Az ellenőrzés tapasztalataival ismertetve van az érintett óvodapedagógus. Az ellenőrzésen jelen van az ellenőrzött óvodapedagógus párja, így biztosított az ellenőrzés nyitottsága. A nevelési év záró értekezletén történik a pedagógiai munka belső ellenőrzésének értékelése, illetve itt beszéljük meg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Intézményi munkánk minőségi méréséhez további segítséget nyújt a minőségirányítási programunk. ÖSSZEGZÉS: Visszatekintve az elmúlt évre rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. Úgy érzem, hogy a kitűzött célok nagy részét elértük.

11 A sok munkáért kárpótlás számunkra, hogy a gyerekek örömmel jönnek óvodába, fejlődnek és láthatjuk, hogy nyílik ki számukra a világ. Kolléganőimmel az elkövetkezendőkben is igyekszünk úgy dolgozni, hogy az óvoda minőségi munkája a továbbiakban is teljes legyen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. Gyomaendrőd, Tisztelettel: Varjú Judit sk intézményvezető

12 Beszámoló Gyomaendrődi Napsugár Óvodák működéséről Intézményünk működésének július 1-től június 30-ig terjedő időszakáról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet. A beszámolót Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjában meghatározott szempontok figyelembevételével készítettem el. I./ AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI: Férőhely: 80 fő. Felvett gyermekek száma ( ig) 60 fő. Heti 30 óránál több időtartamra ellátott: 45 fő. Heti 30 óránál kevesebb időtartamra ellátott: 16 fő szeptember 1-én iskolába megy: 20 fő. Etnikai kisebbség száma: 42 fő. Logopédiai foglalkozást igényel: 14 fő. Sajátos nevelést igénylő: 4 fő. Fejlesztő, felzárkóztató nevelést igénylő: 12 fő. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 47 fő. Étkezési támogatásban részesül: 47 fő. A 2007/2008-AS NEVELÉSI ÉVBEN A CSOPORTOK SZÁMA: 2 Óvodai csoportok: A csoportok létszáma: Etnikai kisebbségekhez tartozók száma: Fő úti óvoda/osztatlan/: 34 fő. 16 fő. Szabadság úti óvoda/osztatlan/: 30 fő. 26 fő. 42 fő. A harmadik életévük betöltésekor minden gyermeknek biztosítjuk az óvodai ellátást, aki óvodánkba jelentkezik. Óvodásaink nagyon eltérő szociokulturális környezetből kerülnek az intézménybe. Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek a gyermekek családi helyzetét hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését az óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus végzi. Fontos feladatunknak tartjuk az egyéni kötődést a gyermekek érdekeinek figyelembevételével, a hátrányok enyhítését az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosításával. A sajátos nevelést igénylő gyermekek száma az előző évhez hasonló, növekedés a fejlesztő, felzárkóztató nevelést igénylő gyermekek számában van. A sajátos nevelési igényű gyermekek és az általános szabályok szerint azaz hároméves kortól hétéves koráig vehet részt az óvodai nevelésben. MIÉRT SZORGALMAZTUK AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉST? Mert ha az akadályozott gyermekek ép társaik között nevelkedhetnek, az segíti az együttélési szokások elsajátítását, a közösségi nevelést, a tolerancia kialakulását, a társadalmi illeszkedést. Mert az akadályozott gyermekek jobban fejlődnek elkülönített társaiknál, személyiségük kibontakoztatása így teljesebbé válhat. Nevelő közösségünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. Fejlesztésük közösségi keretek között egyénileg és mikrocsoportosan történik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek az intézmény minden dolgozójától kicsit több, figyelmesebb magatartást igényelnek. Ebben a munkában az óvoda minden dolgozója részt vesz. II./ SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A gyermekek óvodai ellátására 5 óvodapedagógus, 4 dajka van alkalmazva. Ezenkívül megbízási szerződéssel 1 gyógypedagógus, 1 könyvelő és 1 könyvvizsgáló van alkalmazásban. A technikai dolgozók létszáma a közmunkaprogramban foglalkoztatott 2 fő segítővel a két óvoda viszonylatában optimális. A nevelőmunkát segítők nevében köszönetünket fejezzük ki a Polgármester úrnak a lehetőségért és a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének, aki a munkaerő szervezést végzi. III./ TÁRGYI FELTÉTELEK:

13 Óvodáink külső, belső környezeti adottsága megfelelő, feltételrendszere jó alapul szolgál a nevelési programunk gyakorlati megvalósításához. A program céljához rendelt eszközrendszer fejlesztésére tudatosan célzottan törekszünk. A nagyon szűkös költségvetési kereteken túl, a színvonalasabb szakmai munkához igyekszünk a többletforrást előteremteni. Ebben a nevelési évben fejlesztési elképzeléseink kapcsán előnyben részesítettük a mozgásfejlesztés és a környezeti nevelés eszközrendszerének és a képességfejlesztő játékoknak fokozatos bővítését. A 2007/2008-as nevelési évben a tárgyi feltételek terén az alábbi fejlesztések történtek: 1.) AZ ÉPÜLET ÁLLAGMEGŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KARBANTARTÁSI MUNKÁK, BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA: Ablakok, ajtók festése, mázolása. Külső falak meszelése. Minden helyiség tisztasági meszelése. Mosogató felújítása. Udvari játékok festése, javítása. 2.) BERENDEZÉSI ÉS BESZERZÉSI TÁRGYAK BESZERZÉSE: Játék babakocsik beszerzése. Játéktároló kosarak beszerzése. Óvodai székek, bútorok vásárlása. 3.) AZ ÉTKEZÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: Asztalterítők vásárlása. Gyermektányérok, kancsók, poharak vásárlása. Ételmintás üvegek beszerzése. 4.) EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA: Gyermek törölközők vásárlása. Gyermekplédek vásárlása. Új gyermekfektetők vásárlása. Gyermek ágyneműk biztosítása a Szabadság úti óvodába. Egyenpólók vásárlása. 5.) A KÖRNYEZETI ESZTÉTIKA FEJLESZTÉSE: 70 tő egynyári virág vásárlása. Függönyök, sötétítő függönyök vásárlása varratása. Új szőnyegek vásárlása. Napernyők varrása. 6.) A NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A FELTÉTELEK JAVÍTÁSA: A.)MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉK TEVÉKENYSÉGHEZ EGYENSÚLYOZÁST KÍVÁNÓ JÁTÉK ESZKÖZÖK BESZERZÉSE: 10 db ugráló labda beszerzése. 6 db függőhinta vásárlása. Ugrálókötelek, hullahopp karikák vásárlása. Labdák, tollaslabdák vásárlása. 4 db tányérhinta vásárlása. 1 db egyensúlyozó készlet beszerzése. B.)UDVARI JÁTÉKHOZ: 2 db mérleghinta vásárlása. 6 m 3 homok beszerzése. Homokozó játékok vásárlása. C.) A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERTETÉSÉHEZ MEGSZERETTETÉSÉHEZ: Akváriumot telepítettünk a csoportszobába feladat a halakat és a növényeket a gyermekek gondozzák. Új DVD filmek vásárlása. Mind a két csoport új fejlesztő és társasjátékot kapott. IV./ SZAKMAI MUNKÁRÓL HATÉKONYSÁGRÓL:

14 Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad kibontakozását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Élmény és tevékenység gazdag óvodai élettel biztosítjuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az óvodáskor idején és az iskolai életmódra alkalmassá váljék. Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtéséről, a gyermekek sokoldalú fejlesztéséről szakmailag jól felkészült óvónői közösség gondoskodik. A nevelőközösség gyermekekkel való kapcsolatát szeretet, bizalom, megértés, elfogadás, együttérzés, segítőkészség, tolerancia jellemzi. Igényük van önképzésre, gondot fordítanak érzelmi, társas, értelmi és manuális intelligenciájuk fejlesztésére, gyermeklélektani ismereteik fejlesztésére. Szakmai gondolkodásukban önállóak, önkritikusak. Személyük modell a nevelésben, pozitívan hatnak a gyermekekre. Az óvodai élet tevékenységi formái változatosak, a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épülnek, az életkori sajátosságaikhoz igazodnak. Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, amely által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek a gyermekek. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy naponta megteremtse a hosszantartó zavartalan, tartalmas játék feltételeit, hiszen ez a gyermekek elemi szükséglete. A heti rend tevékenységei: -vers, mese, dramatikus játék, ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka, a környezet megismertetése, a hétről-hétre való ismétlődéssel biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. Az óvodai ünnepek nagy jelentőséggel bírnak az óvodai életben. Az ünnepvárás, a készülődés a közös ünnep maradandó élményt nyújt az óvoda minden gyermekének és dolgozójának. Óvodai ünnepeink között sajátos és kiemelkedő helyet foglalnak el a környezet és természetvédelemhez kapcsolódó jeles napok (Állatok Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja). Az Állatok Világnapját a Debreceni Állatkertben töltöttük, a Víz Világnapján a szarvasi Arborétumnál lévő Holt Körösön hajóztunk. A hagyományápolás jegyében zajló adventi és húsvéti játszóházi programok a szülőkkel együtt az óvodában zajlottak és nagy sikert arattak: - Örömteli napokat jelentenek minden felnőttnek az óvodában: - amikor az óvodában kerülés után mosolyogva jönnek másnap a gyermekek az óvodába. - amikor szeretettel várják a Mikulást, a Karácsonyt. - amikor együtt örvendeztek a farsangnak. - jól érezték magukat a kirándulásokon. - ahogyan együtt díszítették a felnőttekkel a csoportszobát. - ahogyan virágosították az óvoda udvarát, amit azóta is gondoznak és benne gyönyörködnek. Ezek felejthetetlen pillanatok gyermekekben és felnőttekben mély érzelmi nyomokat hagynak, jó érzéssel tölt el bennünket, amikor látjuk munkánk eredményeit. Az óvodai nevelőmunkánk eredményességét a programban meghatározott siker kritériumok elérése jelenti. Ehhez viszonyítva ellenőrizzük, mérjük, értékeljük a gyermekek fejlettségi szintjét és az óvoda nevelési céljainak megfelelő munkát. V./ KAPCSOLATAINK: 1.) AZ ÓVODA CSALÁD KAPCSOLATA: A családok többségével kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymást. A szülők partnerek a nevelésben így a családok többségére számíthatunk. Vannak azonban halmozottan hátrányos családjaink is, ahol a segítés ránk hárul. Ezeknek a családoknak gyermek ruhát, cipőt, játékot gyűjtünk adakozó családoktól és a rászoruló családoknak adjuk. Ez a segítési forma, már hagyományőrző tevékenységgé vált óvodánkban, ebben segítségünkre vannak a Szülői Munkaközösségi tagok és néhány más szülő is. 2.) AZ ÓVODA ISKOLA KAPCSOLATA: Az óvoda-iskola kapcsolatában is jó az együttműködés. Közösen keressük azokat a kapcsolódási pontokat és értékeket, amelyek a gyermekek fejlesztését, szórakozást szolgálják (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Gyermekszínház, kiállítás, könyvtár látogatás). 3.) ÓVODA CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT: Az óvodában történő logopédiai és gyógypedagógiai ellátás a gyermekek érdekeit szolgálta mindenek felett. Köszönjük Tokainé Tímár Csilla lelkiismeretes, felelősségteljes munkáját! Az iskolaérettségi vizsgálatok szakszerűek, felelősségteljesek. A szakemberek fejlesztési javaslatai kellő mértékű segítséget nyújtanak a gyermekek egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez. 4.) VÁROS ÓVODÁI MI ÓVODÁNK KAPCSOLATA: Már hagyománnyá vált a város óvodáival, évente két alkalommal megrendezésre kerülő nagyszabású sportversenyen való részvételünk, ahol összemérhetik testi képességeiket.

15 VI./ RENDEZVÉNYEK: Hagyomány óvodánkban a gyermekek születés és névnapjának megünneplése (születésnapjára minden kisgyermek kap egy tortát óvodánkban, amit hazavisz és a családdal együtt fogyaszt el). Hagyomány a mozi, színház, kiállítás látogatások, ünnepély, farsang, március 15 megünneplése, húsvéti játszóház, Anyák napja, családi gyermeknap, ovigaléria látogatása, ovi-olimpián való részvétel, Ugra-bugra sportnapon való részvétel. Kirándulások: - gyalogosan, - autóbusszal, évzáró ünnepség. Szolgáltatásként: gyermektorna, néptánc, zenés-torna, angol nyelvtanítás, gyógytorna, vízhez szoktatás folyik óvodánkban. VII./ AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE: Az ellenőrzés céljának tekintetében annak vizsgálatát, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, a helyi nevelési programnak, és az intézményi minőségirányítási programnak. Az ellenőrzés minden dolgozót érint és mozgósít, az ellenőrzések a tervben megjelölt időpontban és szempontok alapján történnek, segítségnyújtás, megerősítés céllal. TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Beszámolómban reális, valósághű képet kívántam adni az óvodai nevelőmunka eredményeiről és működéséről. Alapvető célunk, hogy: - Intézményünk a Napsugár Óvodák optimális működését és fejlesztését biztosítsuk, az óvoda dolgozóival karöltve. Köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak a sokoldalú segítségnyújtást és kérném együttműködésüket a jövőben is a tőlünk elvárt feladataink maradéktalan megvalósítása érdekében. Gyomaendrőd, június 30. Szmola Magdolna s.k. óvodavezető

16 Beszámoló a Tulipános Óvoda 2007/2008 évi működéséről A Tulipános Óvoda fenntartója a Tulipános Óvodai Oktató Közhasznú Társaság. I. Működési feltételek: Az óvoda férőhelye: Felvett gyermekek száma: Cigány kisebbség száma: Tanköteles korú gyermek: Logopédiai foglalkozást igényelt: Gyógypedagógiai ellátást igényelt: Fejlesztő foglalkozást igényelt: 40 fő 41 fő 25 fő 18 fő 14 fő 5 fő 3 fő A tanévben két csoport működött az óvodában. A kiscsoport létszáma 17, míg a részben osztott nagycsoport létszáma 24 fő volt. Megfelelő körülmények között, egész nap két csoport működött, a délutáni pihenés is külön csoportban történt. A 2006/2007-es tanévhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint nőtt a speciális nevelést igénylő gyermekek száma. A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján három gyermek kapott fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásra jogosultságot. A fejlesztő foglalkozást igénylő gyermekek ellátását az óvoda fejlesztőpedagógusa, valamint utazó gyógypedagógus végzi, heti két alkalommal. A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti két alkalommal. Utógondozás céljára heti két alkalommal utazó gyógypedagógus jár az óvodába gyógypedagógiai foglalkozást tartani. A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a fejlesztést a gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével. Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul, személyes beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben fordulunk segítségért különböző szervezetekhez. (Családsegítő Központ, Gyámügy) II. Személyi feltételek: Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: Szakképzett dajka: Pedagógiai asszisztens: Óraadó logopédus: Óraadó gyógypedagógus: 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő A közmunka program keretében kettő közmunkást kaptunk az Önkormányzattól, köszönet érte, nagy segítség az óvoda működésében. III. Tárgyi feltételek: A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok rendelkezésére az óvodámban. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a logopédus és a gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék kiválasztásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van szükség. Ebben a tanévben támogatást kapott az óvoda a Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs programjához. E program keretében sok fejlesztő eszköz került beszerzésre, elsősorban a gyógypedagógus ajánlása szerint. Ezeket az eszközöket folyamatosan használjuk is, mindennapjainkban. Szakkönyvtárunkat folyamatosan bővítem, leginkább pályázati pénzből, így mostanra igen nagylétszámú szakirodalom áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő szülők rendelkezésére. Udvari játékaink még mindig bővítésre, cserére szorulnak. Sajnos önerőből a cserét megoldani nem tudjuk, még a pályázati önerő előteremtése is sok esetben gondot okoz. Igyekszünk különböző módon használhatóvá varázsolni a játékokat azért, hogy legalább ne kelljen megszüntetni őket, de a megfelelő minősítést így sem kapja meg. Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való fejlődését.

17 IV. Szakmai munkáról: Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés és az iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle módon történő együttélésének tanulása. A tanulás a képességek-, magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás fejlődését. A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel, önállóan végezzék. Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek háromévesen óvodába kerülve alapvető ismeretekkel nincs tisztában. Ilyen körülmények között csak akkor lehet továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat, melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. 17 kiscsoportos, illetve 24 középső/nagycsoportos gyermek dolgozott együtt. A viszonylag alacsony csoportlétszám lehetővé tette, az egyéni igényeknek megfelelő foglalkoztatást, egyegy gyermek fejlesztésére nagyságrendekkel több idő jutott. Az elmúlt tanévben több kisgyermek maradt vissza az óvodába. Ők remekül fejlődtek a tanévben, és ennek köszönhetően 16 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait szeptemberben. Ebben a tanévben lehetőségünk volt biztosítani a nagycsoportosoknak a vízhez szoktatást. Ehhez saját költségen hoztuk át a gyermekeket az uszodába, akik elsajátították az alapvető szabályokat. Ez azért is fontos, mert a hozzánk járó gyermekek 98%-a egyáltalán nem jut el az uszodába. A Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs programjához kapcsolódva több fejlesztő órát tudtunk biztosítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyéni fejlesztésen túl megszerveztem az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a drámapedagógiai foglalkozást a Rózsahegyi iskola drámapedagógusával. Délután térítés ellenében gyermektornát valamint társastáncot szerveztünk, melyet a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek csökkentett térítési díjjal vehettek igénybe. Mindkét foglalkozást, de különösen a társastáncot igen szép számmal igényelték. Óvodámban minden iskolaköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük ezt azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk, hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot. A cigány származás, valamint a hátrányos helyzet olyan fejlődési lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása. Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét. Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára van képesített óvodapedagógusunk. A többi eszközt a Nevelési Tanácsadó segítségével tudjuk igénybe venni, melynek lehetőségével élünk is. miatt. Nevelési programunk átdolgozására 2008-ban kerül sor, a halmozottan hátrányos gyermekek integrációja V. Kapcsolatok: Az óvodák kapcsolattartása még mindig nem mondható tökéletesnek. Egy-egy gond, probléma felmerülése esetén konzultáció formájában, illetve telefonon tartjuk a kapcsolatot, de a rivalizálás, a másik munkája iránti közömbösség megmaradt. Mindenki szeretné gyermekeit megtartani, illetve új gyermekeket szerezni, ezért nem akar egyik óvoda sem lemaradni a másik szolgáltatása, tevékenysége mögött. Ezt azonban úgy kellene tenni, hogy a másik félnek ne okozzunk erkölcsi és anyagi sérüléseket. Nem gondolnám, hogy helyes megoldás feltételhez kötni a nyári óvodai igénybevételt, ha a szülő el szeretné nyáron helyezni gyermekét másik óvodában.

18 A szülőkkel való kapcsolattartás több rétű. Első a családlátogatás. Később napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a megbeszélés lehetőségeit. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői találkozó, valamint igény esetén a fogadóóra. Végül, de nem utolsó sorban a Tulipános Óvoda Hírlevele, melyet működésem kezdete óta havi rendszerességgel ingyenesen juttatok a családoknak. Ebben helyet kapnak az aktuális hónap eseményei, a következő hónap várható programjai. Helyet kapnak benne nevelési kérdések, valamint a tanult versek, kedvenc mesék, kifestők, játékok. Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző rendezvényeinkre. Különböző fórumokon tájékoztatjuk őket tevékenységünkről. Munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására. A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, nyíltnapokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik meglátogatják az elsősöket az iskolában. A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával alakulóban van a kapcsolatunk. Ez évben már második alkalommal történt ellátogatás egymás rendezvényeire. A Családsegítő Központtal kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a különböző munkaközösségek munkájában is. VI. Rendezvények: Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Évzáró-búcsú ünnep. E rendezvényeket igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a lehető legtöbb szülő, vagy más családtag részt vegyen rajta. A karácsonyi játszóház ebben a tanévben nagy siker aratott, tervezzük továbbra is megrendezni. Sajnos még mindig előfordul, hogy a rendezvényen nem jelenik meg hozzátartozó. VII. Az intézményi munka ellenőrzése: Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali megbeszélés tárgyát képezik. Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé. Minden tanév áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen névtelenül választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek illetve elégedetlenek, milyen változásokat szeretnének látni az óvodában. Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami történik az óvodában. Úgy gondolom, minket nagyon kritikus szemmel figyelnek, és amit otthon nem kap meg a gyermek, azt az óvodától maximálisan elvárják. Főleg az a réteg, mely úgy gondolja, hogy a sok gyermekre való tekintettel nekik minden jár, és kötelezettségeik a nehéz helyzetükre való tekintettel nincsenek. VIII. Egyéb: A 2007/2008-as tanévben hét pályázat megírására került sor. Öt pozitív elbírálásban részesült, összesen Ft támogatást kaptunk. Két pályázat még elbírálás alatt van. Ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. Óvodámban a gyermekek 83%-a részesül ilyen támogatásban. A gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, de kedvezményre jogosult gyermekek megkapták a térítési díjból az 50%-os támogatást, ez a támogatás 5 főt érint. Ez évben az Iskola úti gazdasági bejáraton ajtócsere történik, mivel a jelenlegi ajtó nem biztonságos. Köszönet érte a Képviselő Testületnek. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Gyomaendrőd, július 1. Giricz Ilona s.k. óvodavezető

19 Beszámoló a Margaréta Óvoda működéséről as nevelési évről SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az óvodában minden alkalmazott teljes munkaidőben van foglalkoztatva. Óvodavezető Óvodapedagógus: Szakképzett dajka: Dajka kisegítő munkakörben: Összesen: 1 fő 6 fő 3 fő 1 fő 11 fő További képesítések az óvodapedagógus állományban: Gyógypedagógus: 1 fő Gyógytestnevelő: 1 fő Vezető óvodapedagógus szakvizsga: 1 fő Az intézmény dolgozói számára a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően történik a bérek kifizetése, és a szabadságok kiadása. GYERMEKLÉTSZÁM ADATOK Kiscsoportos korú Középsős korú Nagycsoportos korú Összesen MACI 13 fő 7 fő 8 fő 28 fő MÓKUS 12 fő 2 fő 13 fő 27 fő KATICA 0 fő 22 fő 7 fő 29 fő ÖSSZESEN: 25 fő 31 fő 28 fő 84 fő Az Alapító Okiratban meghatározott maximálisan felvehető gyermekek száma 82 fő, de a nevelési év közben két nagycsoportos korú gyermek is érkezett a körzetünkből, akik felvételét koruk miatt nem utasíthattam el. Rendszertelen óvodába járás A rendszeres óvodába járásra, illetve az igazolatlan hiányzások következményeire minden év elején szülői értekezleten felhívjuk a tanköteles korú gyermekek szüleinek figyelmét. Óvodánk házirendjében - amit a törvény szerint minden szülőnek meg kell kapnia is hangsúlyozottan szerepel ez a kötelezettség. Ebben az évben egy család esetében volt jellemző a rendszertelen hiányzás, a Családsegítő Szolgálat segítségét kértük. BEISKOLÁZÁS MACI MÓKUS KATICA ÖSSZESEN: Iskolát kezd 6 fő 12 fő 5 fő 23 fő Iskolaérettségi vizsg. 4 fő 3 fő 3 fő 10 fő Ebből óvodában marad 1 fő 1 fő 2 fő 4 fő+1 SNI gyermek CSOPORTOK Gyermekvédelm i támogatás Tartósan beteg GYERMEKVÉDELMI ADATOK Három v.több gyermekes halmozottan hátrányos helyzet Veszélyeztetett Cigány Kisebbség MACI 8 fő 2 fő 10 fő 2 fő 2 fő 2 fő MÓKUS 3 fő 3 fő 6 fő 1 fő 0 fő 0 fő KATICA 9 fő 0 fő 5 fő 0 fő 0 fő 1 fő ÖSSZESEN: 20 fő 5 fő 21 fő 3 fő 2 fő 3 fő Gyógytestnevelés ingyenes SZOLGÁLTATÁSOK Néptánc térítéses Kézműves térítéses Vízhez Szoktatás térítéses MACI 7 fő 6 fő 4 fő 6 fő

20 MÓKUS 10 fő 10 fő 5 fő 12 fő KATICA 12 fő 18 fő 4 fő 1 fő ÖSSZESEN: 29 fő 34 fő 13 fő 19 fő Fejlesztő foglalkozás Logopédia SNI Gyermek gyógyped. MACI 4 fő 5 fő 1 fő MÓKUS 2 fő 2 fő 0 fő KATICA 2 fő 3 fő 1 fő ÖSSZESEN: 8 fő 10 fő 2 fő TÁRGYI FELTÉTELEK A kötelező eszközjegyzékben foglalt feltételeknek csak részben tudunk megfelelni, hisz az épület adottsága nem teszi lehetővé az orvosi szoba és a tornaszoba kialakítását. A Kis Bálint Általános Iskola konzorciumi partnereként sikeren vettünk részt a HEFOP B pályázatban, mely a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzálásában jelentett nagy előrelépést számunkra. Ennek keretében Ft értékben került támogatásra a mosdó felújítása, amihez még Ft önerővel (hitel) járult hozzá a Kht. A pályázat Ft-ot biztosított a gyermekszékek és asztalok cseréjére, ebből az összegből egy másik pályázati támogatással kiegészítve mindhárom csoport új bútorokat kapott a éves asztalok és székek helyett. Az elmúlt évben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán a következő összegeket nyertük: Közoktatási intézmények eszközállományának bővítése: A támogatás összege: Ft Kötelező saját erő: Ft Összesen: Ft Személyiségfejlesztő programokra: A támogatás összege: Ft Kötelező saját erő: Ft Összesen: Ft Óvodai könyvtár fejlesztésre: A támogatás összege: Kötelező saját erő: Összesen: Mindösszesen: Támogatás: Ft Kötelező Önrész: Ft Ft Ft Ft A szülői támogatások eredményeképpen ebben az évben is jelentősen tudtunk javítani a játékeszközök színvonalán, minőségén. Az elmúlt évben az Önkormányzat elkészíttette az óvoda udvarának állapot felmérését. A jegyzőkönyvben megjelölt hiányosságokat nagyrész megszüntettük, ami komoly anyagi terhet rótt az intézmény költségvetésére. Az épület állapotát tekintve rendszeres problémák jelentkeznek a fűtési rendszernél, illetve a tető és esőcsatorna állapota sem megfelelő.az Önkormányzat részéről biztosított összegből a nyár folyamán az utcafronti ablakok részleges cseréjére kerül sor, sajnos a hatból csak négy ablak cseréjét lehet ebből finanszírozni. Nemcsak esztétikailag, de műszakilag is gyenge állapotban vannak az évek során már többször felújított ablakok. SZAKMAI MUNKÁNKRÓL Nevelőmunkánk alapköve helyi nevelési programunk, amely a Komplex prevenciós óvodai program helyi adaptációja. A program alkalmazásával a megelőzést, a korai fejlődés tudatos támogatását helyezzük előtérbe. Felvállaljuk az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok kiszűrését, megelőzését is.

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 2006. 07. 01. 2007. 06. 30. KÉSZÍTETTE: Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezető BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Intézményünk működésének 2006. július 1 2007.

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról - 1 - A bölcsődei szolgáltatás fealadata : Az 1997. XXXI. tv. 42. -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. - a alapján, a családban nevelkedő,

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2241 SÜLYSÁP, SZILVAFASOR U. 1. Tel.: 06-29-436-304 / 06-30-986-7843 E-mail: bolcsode@sulysap.hu Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2241 Sülysáp, Szent I. tér 1. Képviselő-testület

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes és 3 éves gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Zugligeti bölcsőde

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2010.

SZAKMAI PROGRAMJA 2010. A MARTFŰI JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉNEK SZAKMAI PROGRAMJA 2010. Fenntartó: Martfű Város Önkormányzata Cím: Martfű, Szent István tér 1. Az intézmény neve: Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a 2015. év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, 2016. május 09. Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a 2015.

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben