Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program"

Átírás

1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015.

2 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA BÖLCSŐDÉNK PEDAGÓGIÁJA BEVEZTÉS Gyermekkép Bölcsődekép Beszoktatás Családlátogatás Tárgyi feltételek Személyi feltételek BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS CÉLJA BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS ALAPELVEI BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS FELADATAI Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakítása Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése A megismerési folyamatok fejlődésének segítése a tevékenységeken keresztül, értelmi nevelés Anyanyelvi nevelés A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI A bölcsőde és a család A bölcsőde és az óvoda Saját gondozónő Bölcsőde és az óvoda Kapcsolattartás más intézményekkel Kapcsolattartás a szülőkkel, a tájékoztatás módja Gyermekcsoportok szervezése Napirend A BÖLCSŐDEI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI Gondozás Játék Mondóka, ének Vers, mese Alkotó tevékenységek Egyéb tevékenységek Mozgás Tanulás Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása nevelése A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE DOKUMENTÁCIÓ ÉLELMEZÉS ÉVSZAKOKHOZ ÉS A NÉPSZOKÁSOKHOZ TERVEZZÜK PROGRAMUNKAT A PROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK, ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT ZÁRADÉK JELENLÉTI ÍV MUNKATERV SZ. MELLÉKLET SZERVEZETI ÁBRA ZÁRADÉK 26. 2

3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Az intézmény címe: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a Tel: 0648/ , honlap: Az intézmény fenntartója: Edelény Város Önkormányzata Az intézmény vezetője: A programot készítette: Molnár Istvánné Palkó Ildikó az intézmény vezetője A program elkészítésekor az alábbi törvényi szabályozásoknak tettünk eleget: évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól. 14/1994.(VI.24.)MKM rendelet: a képzési kötelezettségről és a pedagógia szakszolgálatokról. 259/2002.(XII.18.) MKM rendelet: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA A Bódva folyó szakaszának kiszélesedő völgyében fekszik Edelény. Műemlékei közül országos jelentőségében kiemelkedő értéket képvisel a Coburg Kastély, amely városunk centrumában található. Óvodánk épülete a város központi övezetében, a régi műemlékek és a modern épületek között helyezkedik el. Óvodánk épületének egyik szárnyában került kialakításra a két csoportos bölcsőde, ahol 24 kisgyermek kap helyet. 3

4 BÖLCSŐDÉNK PEDAGÓGIÁJA Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. Élmény és fantázia világa gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. A gyermekekkel jól képzett szakemberek foglalkoznak, akik jártasak a fejlődéslélektanban, pedagógiában és egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek. Kisgyermeknevelőink munkájukat hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A természethez közelítve spontán ismereteket nyújtanak. A gyermekek egészséges fejődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri. 1. BEVEZETÉS 1.1. Gyermekkép Elfogadjuk a bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja által meghatározott elvet, miszerint minden gyermek külön személyiség; individuum és szociális lény egyszerre. Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával. Személyiségének szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A bölcsődében a nevelést gondozást mindenben ehhez igazítjuk. A nevelés legfőbb területei a gondozási helyzetek és a játék. A bölcsődében eltöltött évek alatt alakítjuk ki az én-tudatot, ennek hatására indul meg a gyermeki öntevékenység és önállóság kibontakozása és fejlődnek szociális kapcsolataik. Nem támasztunk elvárásokat a gyerekekkel szemben sem az étkezés, sem a szobatisztaság, sem a beszéd tekintetében. Kisgyermeknevelőink tisztában vannak azzal, hogy mindenki a maga ritmusában fejlődik, és senkit nem hasonlíthatunk a másikhoz. Fontosnak tartjuk a gyermek és kisgyermekgondozó között kialakuló érzelmi kapcsolatot, hiszen az első kötődésnek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. Világos csoportszobáinkban a sokféle színes játék- és mozgásfejlesztő eszköz biztosítja a gyermekek számára a játékot. Sokat tartózkodnak a levegőn, a fedett teraszon vagy a tágas játékokkal teli kertben. A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik számára a harmonikus, kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó gondoskodást. 4

5 1.2. Bölcsődekép A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Bölcsődénk vállalja 20 hetes kortól 3 éves korig a gyerekek nevelését gondozását, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi gondozásuk Beszoktatás A szülőkkel történő hosszú fokozatos beszoktatás során a kisgyermek és a gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában. Ez jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a közösségbe és csökkenti az adaptáció során fellépő negatív tüneteket. Ideje 10 nap Családlátogatás A családdal való kapcsolatfelvétel még a bölcsődébe kerülés előtt megtörténik. Célja, hogy a gyermekeket otthoni környezetükben ismerjük meg Tárgyi feltételek Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak Gyermekszoba Gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok Kisebb puha szőnyegek, párnák, szivacsok Gyermekfektetők ágyneművel. Fektetési rend szerint történik a gyermekek elhelyezése szakmai előírás alapján. Játék tárgyi feltételei: a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék minden tevékenységformához. Étkezés tárgyi feltételei: egységes típusú bölcsődei gyermek asztalok és székek a felvett gyermek létszámnak, a gyermekek méretének megfelelően. Megfelelő minőségű és menynyiségű eszközök. Szakmai előírás alapján Ültetési rend szerint történik a gyermekek ültetése Gyermeköltöző Gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő ruhás szekrény. A szülők részére bölcsődei pelenkázó áll rendelkezésre kispaddal Fürdőszoba A gyerekek gondozását segítő berendezési tárgyak, eszközök, életkoruknak megfelelő méretben. 4 db mosdó, 4 db gyermek WC, zuhanyzó, pólyázó asztal, fésűtároló, fogmosó pohártartó, törülköző, egész alakos tükör. 5

6 Játszókert törvényi előírásoknak, a módszertani levélben foglaltaknak megfelelően kialakított játszókert, ahol a gyermekek változatos játszóeszközökkel játszhatnak, ügyesedhetnek Személyi feltételek fő 4/fő 1/fő 1/fő 1/fő 1/fő ntézményvezető Kisgyermekgondozó Mosónő Takarítónő Bölcsőde orvos (szerződéssel) Karbantartó (az óvoda alkalmazásában) Kisgyermeknevelőink szakképesítéssel rendelkeznek és továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek. 2. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS CÉLJA A kisgyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A bölcsődei nevelés gondozás a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. A bölcsődei nevelés gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről különös tekintettel a mással nem helyettesíthető JÁTÉKRA és ME- SÉRE és e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről. 3. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS ALAPELVEI 3.1. Családi nevelés elsődlegességének elve. A bölcsőde a családi szokásainak, erkölcsi értékrendszerének figyelembe vételével, azzal összhangban gondozza a gyermeket, szükség esetén kompenzálja a hiányosságokat. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul érvényesülni tudjon a szülőnek maximálisan biztosítani kell a bölcsődei életbe való betekintést, bekapcsolódást. Megértően, elfogadóan kell viseltetni a család elveivel szemben Gyermeki személyiség tisztelete. A gyermek fejlődő személyiségét különleges tisztelet illeti meg. A bölcsőde feladata segíteni a gyermek személyiségének maximális kibontakoztatását, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődését. A bölcsődei nevelésnek itt értékteremtő-értékközvetítő folyamatnak kell lennie, mely tiszteletben tartja az alapvető emberi és szabadság jogokat. 6

7 3.3. Nevelés és gondozás egységének elve. E kettő elválaszthatatlan egység, a gondozás folyamataiban nevelés is zajlik, de a nevelés nem korlátozódik a gondozás folyamataira Az egyéni bánásmód elve. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a gondozónő őszinte, meleg, szeretetteljes odafordulással segítse a gyermek fejlődését, figyelembe véve annak életkori- és fejlődési sajátosságait, pillanatnyi pszichés és fizikai állapotát valamint hangulatát. A gyermeknek folyamatosan éreznie kell az állandó figyelmet, törődést, még akkor is a gyermek lassabban fejlődik, vagy valamely területen elmaradást mutat. A gondozónőnek feltétel nélkül el kell fogadnia a gyermek vallási, etnikai, kulturális hovatartozását, és lehetőség szerint segítenie kell a saját és más kultúrák megismertetését, de semmiképpen sem sajátjának elnyomásával Biztonság és stabilitás elve. Biztosítani kell a gyermeknek a személyi- és tárgyi környezet állandóságát, hiszen ez megadja az érzelmi biztonságot, és eligazodást nyújt a mindennapokban. A napirend folytonosságából adódó állandóság növeli a stabilitást, és kiszámíthatóságot eredményez a gyermek életében. A biztonság természetszerűen magába foglalja a bármiféle pszichés (például megfélemlítés) vagy fizikai (például verés) erőszaktól való tartózkodást Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve. A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak támogató, elfogadó segítése, az aktivitás és az önállóság iránti vágy kialakulásának fokozása. A gondozónő példamutatásával, az élethelyzetek átláthatóvá, befogadhatóvá tételével segíti a gyermek fejlődését Az egységes nevelő hatások elve. Értékközvetítés és értékteremtés. Célja, hogy a gyermek megfelelő fejlődése, fizikai és érzelmi biztonsága érdekében a nevelők egyeztessék az alapvető értékeket, erkölcsi normákat, nézeteiket és nevelési gyakorlatukat. Ezen elvek alkalmazása biztosítja az intézményben elhelyezett gyermekek biztonságát, megfelelő fejlődését a napközbeni ellátás keretein belül. Valamint biztonságot jelent a szülők számára is, hiszen könnyebben belelátnak a bölcsődék gondozási-nevelési folyamataiba, s ha valamely elv betartásában hiányosságot észlelnek, akkor azonnal a bölcsődevezetőhöz fordulhatnak panaszukkal. 4. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS GONDOZÁS FELADATAI Bölcsődei nevelésünk gondozásunk feladata a városban és az ellátási területeken élő, családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, és az optimális fejlődés elősegítése. A bölcsődébe 20 hetes kortól a harmadik életév betöltéséig vehetők fel a gyermekek. Egyéni elbírálás alapján 20 hetesnél fiatalabb, vagy 3 évesnél idősebb gyermek is gondozható, nevelhető. Igény és speciális feltételek biztosítása szerint vállalhatja 6 éves korig értelmi és/vagy mozgássérült valamint érzékszervi sajátos nevelési igényű gyerekek habilitációját 7

8 4.1. Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, így a bölcsőde feladata, hogy ezt a fejlődést minél jobban elősegítse. A fejlődéshez szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása A primer szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése, Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, A mozgásigény kielégítése s közben a mozgásfejlődés elősegítése, A napirend is az egészséges életmódra nevelést szolgálja. A táplálkozás, tisztálkodás, a mozgásigény kielégítése (melynek egy része szabad levegőn történik) és az alvás meghatározott ideje az egészséges fejlődés feltétele is egyben Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése A gyermek jellemző sajátossága, hogy a személyiségen belül az érzelmek dominálnak, így elengedhetetlen, hogy a gyermeket a bölcsődében érzelmi biztonság, derűs környezet és szeretetteljes légkör vegye körül. Figyelembe kívánjuk venni az egyéni szükségleteket, hogy az én tudat egészségesen fejlődjön. A gyermekek társas kapcsolatban megtanulják az együttélés szabályait. Segítünk, hogy a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlődhessen. A bölcsőde lehetőségeket teremt, hogy a nevelőkkel és társakkal sok közös élményhez jussanak A megismerési folyamatok fejlődésének segítése a tevékenységeken keresztül, értelmi nevelés A bölcsőde változatos tevékenységeket biztosít a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet önmagáról tárgyi-, természeti-, és társadalmi környezetéből. Támogatjuk a gyermekek önállóságát, aktivitását és kreativitását. A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait új ismeretekkel bővítjük. A gyerekek érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségét biztosítjuk. A gyerekek tevékenységét támogató - bátorító figyelemmel követjük. Közös tevékenységeink során élményeket, viselkedési és helyzet megoldási mintákat nyújtunk. Mivel ebben az életkorban a legfőbb tevékenység a JÁTÉK, így minden értelmi nevelés a játékba ágyazottan jelenik meg Anyanyelvi nevelés Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása kiemelt jelentőségű. Figyelünk arra, hogy a gyermek beszédkedvét felkeltsük és fenntartsuk. Meghallgatjuk őket, kérdezésre ösztönözzük és a kérdéseikre mindig válaszolunk. Beszédértésüket választékos szóhasználattal, sok beszélgetéssel, ritmusos mondókák mondogatásával és meséléssel fejlesztjük. 8

9 Szókincsüket a játszás során folyamatosan gyarapítjuk. Az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válásukat segítjük. 5. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 5.1. A bölcsőde és a család A bölcsőde a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a gondozónők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól az írásos tájékoztatáson át a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket a bölcsőde, illetve a család teremt meg. Formái: beszélgetések érkezéskor, hazamenetelkor, egy egy időszak végén szülői értekezletek szervezett programok (Pl.: mikulás, farsang, gyermeknap) családlátogatás hirdetőtábla A családdal való kapcsolatfelvétel a gyermek otthoni környezetében, családlátogatás formájában történik, a beszoktatás megkezdése előtt. Célja, hogy a gyermek a gondozónővel, ne intézményi keretek között találkozzon,,hanem az otthoni meghitt környezetben Beszoktatás Bölcsődénkben a 10 napos beszoktatáskor a szülők jelenlétét biztosítjuk, ezzel segítve a megfelelő biztonságérzet kialakulását és a stabilitás elérését gyermekben és szülőkben egyaránt. Az első héten az anyával (szülővel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a szülő végzi a gondozási műveleteket, és a gondozónő fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét. A második héten már a gyermek a szülő állandó jelenléte nélkül van a bölcsődében. Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülő a bölcsödében tartózkodjon Saját gondozónő Minden gyermeknek van saját gondozónője. Tapasztalatok szerint a személyi változás, a helyváltoztatás hosszú időre elbizonytalanítja, kizökkenti egyensúlyukból a gyermekeket, ezért nyugodt fejlődésük érdekében fontos az állandóság. Az ölelkezési idő -t a gondozónő, elsősorban a saját gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. Így több figyelem jut minden gyermekre, jobban számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait. 9

10 A partneri kapcsolat erősítése érdekében közös családi programokat szervezünk (pl: szüreti vigadalom, Mihály-napi vásár, farsang, gyermeknap, stb.). Ezekre igény van, szorosabbá teszik az intézmény és a szülők kapcsolatát. A bölcsőde nyitott minden érdeklődő számára, függetlenül attól, hogy jelenlegi vagy jövőbeli gyermekről van e szó. Ennek elősegítése érdekében minden év tavaszától a nyári szünetig szeretettel várjuk a szülőket a gyermekükkel együtt egy udvari játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. Az idejáró gyermekek szülei bármikor bejöhetnek és megnézhetik, hogy mi történik gyermekükkel a bölcsődében. Évente két alkalommal szervezünk szülői értekezletet, melyen a bölcsődei életről adunk tájékoztatást A bölcsőde és az óvoda Bölcsődénk nagy előnye, hogy az óvodával egy épületben, az óvodai neveléssel karöltve éli mindennapjait. Bölcsődés gyermekeink közvetlen kapcsolatban vannak mind az óvodás gyermekekkel, mind pedig az óvodában dolgozó felnőttekkel. Minden óvónőt és dajka nénit személy szerint ismernek, hiszen napról napra valamilyen módon találkoznak. Ennek köszönhetően az óvodába őket már nem kell beszoktatni, hiszen mindent és mindenkit ismernek. Több az óvoda által szervezett programban is részt vesznek, vagy aktív részesei a történéseknek vagy csak figyelik azokat Kapcsolattartás más intézményekkel Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat Védőnői szolgálat Gyermekorvosi szolgálat Óvoda A korai fejlesztés szakemberei Gyermekvédelmi szakellátás Gyámhatóság. Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 5.6. Kapcsolattartás a szülőkkel, a tájékoztatás módjai Kölcsönös, folyamatos tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, amely mindig őszinte, hiteles és személyes hangvételű legyen. Formái: Bölcsőde-látogatás, családlátogatás /beszoktatás előtt és szükségszerűen/. 10

11 Beszoktatás /fokozatosan a szülővel együtt történik. Biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást, lehetőséget nyújt a kisgyermekgondozó fokozatos elfogadásához. Beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor. Szülői értekezletek Hirdetőtáblák Időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés. Szervezett programok. Átmenet biztosítása bölcsödéből-óvodába Kölcsönös látogatások az óvónő meglátogatja a gyermekeket a bölcsődében, a gyermekek ellátogatnak az óvodai részlegbe, rendezvények, ünnepek látogatása, közös programok. Fokozatos beszoktatás az óvodába (szülő, kisgyermeknevelő segítségével). Kölcsönös tapasztalatcsere, tájékozódás a gyermek fejlődéséről (bölcsődés, volt bölcsődés gyermekek esetében). Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők kölcsönösen részt vesznek a szülői értekezleteken, közös programokon Gyermekcsoportok szervezése A bölcsődei gyermekcsoport létszámát a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről határozza meg. Eszerint egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyerekcsoportba jár. Életkor szerint vegyes csoportok vannak Napirend A bölcsőde nyitvatartása: a hét öt napján hétfőtől péntekig óráig Érkező gyermekek fogadása, átvétele. Játéktevékenységek Reggelihez készülődés Reggeli Délelőtti játéktevékenységek, képességfejlesztés Tízórai Játék az udvaron Készülődés az ebédhez (tisztázás, wc, kézmosás) Ebéd Pihenő idő 11

12 Uzsonna Játék és a gyermekek távozása, a szülők tájékoztatása a napi eseményekről. A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a gondozónő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása, és az hogy a napirendet a gyermekcsoport gondozónői alakítsák ki. Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. Lehetőség szerint legyen rendszeres a komplex foglalkozásokra szánt idő, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható ismereteket. Napirend igazodik: A gyermekcsoport életkori összetételéhez Fejlettségéhez Szükségleteihez Befolyásolják az évszakok, az időjárás A gyermek otthoni életének, életritmusának lehetőségszerinti figyelembevétele. 6. A BÖLCSŐDEI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 6.1. Gondozás Belsőséges, interakciós helyzet a gondozónő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermekek aktívan részt vehessenek a gondozási helyzetekben. Lehetőséget kívánunk adni a próbálkozásra úgy, hogy közben érezzék segítő, támogató figyelmünket. Elegendő időt szeretnénk adni a gyakorlásra (tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok megtanulására. Közben érzelem gazdag, kommunikációs kapcsolat alakul ki a nevelő és a gyerek között Játék A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban dolgozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, személyiségük sokoldalúan fejlődik. A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjük. A folyamatos játékot az étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítják meg. 12

13 Amikor együtt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az ünnepek. Ehhez választunk odaillő ábrázolási technikákat, dal és mondóka anyagot, mozgásos játékokat és igyekszünk minél több élményhez juttatni a gyerekeket. A játék fejlődés folyamata A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket utánoz. Két éves kor körül megjelenik az én tudat. Az én akarom, én idézem elő a játékban is megfigyelhető. Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez, utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tarjuk a legfontosabbnak, mert változatosan lehet alkalmazni. A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. A mozgást gyakorló játék során egy egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás az öröm forrása. Eszközzel való játszás közben rakosgatják, tologatják a tárgyakat, gyakran mozgással kísérve. Ezekből a tevékenységekből alakul ki az építő és konstruáló játék. Alkotó játék során megtapasztalják a különböző anyagok tulajdonságait (víz, papír, gyurma, homok...) fejlődik képzeletük, kreativitásuk, sok ismeretet, tapasztalatot szereznek. Számukra a gondozónő személye a legfontosabb. Ő tudja biztosítani a játékhoz szükséges légkört, ha kell ötleteket ad, segítséget nyújt. A gondozónővel kapcsolatos elvárásaink: - Nagyfokú empatikus készséggel rendelkezzen. - Szeressen játszani. - Adjon mintát a gyerekeknek a játékban. - Adja meg a játék feltételeit (tér, eszköz, mozgás). - Segítse a játékban adódó konfliktus helyzetek megoldását. Játékeszközeinket gondosan válogatjuk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életkorának, valamint egészségügyi és pedagógiai szempontoknak megfeleljenek. A játékok könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők legyenek, balesetet ne okozzanak. Játékkészletünket változatosan állítjuk össze, hogy alkalmasak legyenek a gyerekek által különböző tevékenységekhez. Figyelünk arra is, hogy a játékok esztétikusak, igényes kivitelűek legyenek. A játékokat a gyermekek által elérhető helyen, fajtánként csoportosítva helyezzük el. 13

14 6.3.Mondóka, ének A bölcsődénkben sokrétűzenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet Vers, mese A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége Alkotó tevékenységek Az öröm forrása maga a tevékenység az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás nem az eredmény. A gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a 10 gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, meg őrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését Egyéb tevékenységek Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése... stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése Mozgás Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani szeretnénk a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. 14

15 Fontos szempont, hogy a környezetünk balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. Csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, pl.: hempergő, elkerített szobasarok. A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget Tanulás A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermekgyermek interakciók. Figyelembe vesszük azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása - nevelése Bölcsődénk vállalja sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, ellátását. Elsősorban a gyengénlátó, enyhefokban hallássérült nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek nevelését. A kisgyermeknevelő feladata a gondozás-nevelés során, hogy a sérült gyermeket önálló személyiségként fogadja el. Gondozását, nevelését az egyéni igények figyelembe vételével végezze. Az alkalmazott módszerek alkalmával figyelembe veszi, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeke esetében hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie. Figyelembe veszi, hogy ebben az esetben kevésbé építhet a belső motivációra. 7. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE - A gyermek belső érése a családi nevelés és a bölcsődei nevelési-gondozási folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. - Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik. Segítséggel kezet mosnak, szobatiszták. Önállóan étkeznek. Ismerik testrészeiket, megnevezik azokat. Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornáznak. 15

16 - Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani. - Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak. - Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a felnőttekkel és társaikkal. - Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen alkalmazzák a kérem - köszönöm kifejezéseket. - Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek. - Rövid mesét végig hallgatnak. - Ismerik a nevüket. - Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat. - Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel. - Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája az összedolgozás. Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségük lesz kisebb szerepjátékok eljátszására. Ez jó alap az óvodai szerepjátékok kibontakozásához. 8. DOKUMENTÁCIÓ A bölcsődénk a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése érdekében történik. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja. A dokumentációnk vezetésénél fontos szempontok: a tárgyszerűség (objektivitás), a validitás (a szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a helyzetnek, folyamatnak a jellemzésére, amelyre használják őket), a hitelesség, az árnyaltság, a rendszeresség ill. a folyamatosság. A dokumentációnk készítéséhez alkalmazott módszerek és eszközök kiválasztásánál különösképpen tekintettel leszünk a kisgyermekek fokozott biztonságigényére (személyi- és tárgyi környezet állandósága, az adott helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való hasonlósága). A dokumentációnk vezetéséhez kérjük a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a szülőknek megmutatjuk. A dokumentációnk vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük 16

17 A DOKUMENTUMOK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE A B Ö L C S Ő D E I G O N D O Z Á S - N E V E L É S M I N I M U M F E L T É T E L E I É S A S Z A K M A I M U N K A R É S Z L E T E S S Z E M P O N T J A I A B Ö L C S Ő É K G O N D O Z Á S I - N E V E L É S I A L A P P R O G R A M J A H E L Y I G O N D O Z Á S I - N E V E L É S I P R O G R A M A Z I N T É Z M É N Y M I N Ő S É G F E J L E S Z T É S I P R O G R A M J A A Z É V E S M U N K A T E R V B Ö L C S Ő D E I G Y E R M E K É S E G É S Z S É G Ü G Y I T Ö R Z S L A P, P E R C E N T I L T Á B L Á Z A T, F E J L Ő D É S I N A P L Ó C S O P O R T N A P L Ó A következő dokumentumok vezetése a kisgyermeknevelők feladata: Bölcsődei, gyermek egészségügyi törzslap (doktornővel), adatlap, jelenléti ív Fejlődési napló, percentiltáblázat Csoportnapló nyilatkozatok 9. ÉLELMEZÉS Bölcsődés gyermekeink élelmezéséről, az étrend tervezéséről a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola konyhája gondoskodik. Bölcsődénk gyermekorvosa dr. Balogh Enikő hétről hétre áttanulmányozza az étlapot és korrigálja az esetleges hibákat. Az étrend tervezésekor figyelembe veszik/vesszük, hogy a gyermek a bölcsődei minimum négyszeri étkezés esetén az ajánlott napi energia és tápanyagtartalom 75%-át megkapja. Az étrendünk igazodik az életkori sajátosságokhoz, változatos, idényszerű, ízében összehangolt. Étkezéseknél figyelembe vesszük a gyermeki kompetenciát. Minden gyermek a saját szükségletének megfelelő mennyiséget fogyaszt el a felkínált ételből. Szem előtt tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk az önálló étkezésre való törekvésben. 10. ÉVSZAKOKHOZ ÉS A NÉPSZOKÁSOKHOZ TERVEZZÜK PROGRAMUNKAT Mivel bölcsődénk a Mátyás Óvodával karöltve működik, ezért programjainkat mi is a néphagyományok köré tervezzük. Mivel szerves egységben működünk, ezért bölcsődés gyermekeink is részt vesznek az óvoda által szervezett programokban, néphagyományéltető tevékenységeikben. A következőkben mindazokat a hagyományéltető ünnepeket jelenítjük meg, amelyekben a bölcsődés gyermekek is aktívan részt vesznek. 17

18 A néphagyományhoz kapcsolódó ünnepek - Farsang: farsang napján a gyerekek és felnőttek jelmezeiket magukra öltve mulatnak. - Mátyás napi mesés délelőtt: ezen a délelőttön az Óvodai Bábjátszásban aktívan résztvevő gyermekeink adnak elő egy vagy két bábdarabot. - Télkergető tavaszváró Kiszebáb égetés: elkészül a kiszebábu, amit a farsangi mulatság végén elégetünk. Ez a tél elűzését a tavasz várását jelképezi. Kicsik és nagyok felsorakozunk az óvoda udvarán és hangszerekkel a kezünkben körben sétáljuk intézményünk két épületét, miközben folyamatosan énekelünk, hangoskodunk, csörgünk, zörgünk, dobolunk és ily módon is űzzük a telet. - Húsvét: a lányok már a húsvétot megelőző időszakban ajándékot készítenek a fiúknak, miközben ők verset tanulnak a lányoknak. Ezt követően a fiúk locsolkodnak, a lányok ajándékkal kedveskednek. - Pünkösd: a pünkösdölés pünkösdi király és királylány választásról, pünkösd járásról szól. Lehetőség nyílik a különböző ügyességi játékok gyakorlására, a győztes pünkösdi királlyá választására. A lányok házról házra járnak köszöntésüket és jókívánságaikat elmondani. - Mihály napi vásár: már kora reggel egy hagyományos paraszti udvarrá alakítjuk át az óvoda udvarát, melyben helyet kapnak az állatok (bárány, kecske, galamb, tyúk, nyúl), a kukoricagóréból készített kunyhók, a taligára rakott sütőtökök, dísztökök. Az udvar másik részén a hagyományoknak megfelelő vásári forgatagot szimbolizáljuk, ahol mindenki kedve szerint vásárolhatja az ócsó portékákat. Természetesen elmaradhatatlan a vásári forgatagba hívogató. Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző ízesítésű kenyér lángost sütünk. - Szüreti felvonulás és mulatság: népviseletbe öltözött gyermekeink szüreti csokrot adnak elő az óvoda udvarán felelevenítve a régi szüretek hangulatát, majd szüreti felvonulás gyanánt körbe sétáljuk intézményeinket, miközben szüretelős dalokat énekelünk. A délelőtt folyamán még arra is sort kerítünk, hogy az otthonról hozott szőlőből mustot készítsünk, és kóstoljunk. Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző ízesítésű kenyér lángost sütünk. - Lucázás: a gyerekek kis pohárkába búzát vetnek, hogy majd hazavihessék a család karácsonyi asztalára. A fiúk szobáról szobára járnak kisebb farönkökön, szalmán vagy kukoricaszár kötegeken ülve kotyolnak, mondják mondókáikat, jókívánságaikat, énekelnek. A kapott ajándékot tarisznyájukba gyűjtik. - Adventi gyertyagyújtás: karácsonyt megelőző négy vasárnapon (pénteken) meggyújtjuk az adventi koszorún elhelyezkedő hitet, reményt, szeretetet, békét szimbolizáló gyertyákat. 18

19 - Karácsony, Pásztorjáték: a nagyobb gyermekek pásztorjátéka teszi teljessé a karácsonyi ünnepkört. Karácsonykor eljátsszák pásztorjátékukat a templomba, de előtte csoportról csoportra vonulnak, énekléssel köszöntik az óvoda gyermekeit, felnőttjeit. Nevezetes napok, melyekhez kapcsolódnak rendezvények - Takarítási Világnap: ez alkalomból óvodánk apraja nagyja közös takarításba kezd, jó idő esetén az udvaron (gereblyézés, sepregetés stb.), rossz idő esetén pedig a csoportszobákban. - Nepomuki Szent János napja: ezen a napon vendég óvodásokat és iskolásokat várunk, akik aktív részesei mindazoknak az állomásoknak amelyeken vízzel kapcsolatos ismereteiket kell feleleveníteniük, miközben ők is és óvodánk gyermekei is észrevétlenül, humoros, kedves formában szereznek új ismeretket a vízről. A délelőtt folyamán szép folyónkhoz a Bódvához sétálunk és vízmintát veszünk, ismerkedünk élővilágával. Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző ízesítésű kenyér lángost sütünk. - Mikulás: óvodánkba látogat a kedves, gyermekszerető, öreg Mikulás. - Föld Napja: ezen a napon szebbnél szebb virágokkal ültetjük tele balkonládáinkat és sziklakertjeinket, majd a délelőtt folyamán megérkezik a Kuka Manó, aki egybegyűjti a különféle hulladékokat, de a gyermekek szelektíven válogatják szét. A nap zárásaként közös fa, bokor, vagy cserje ültetés következik, amelyet a gyermekek gondoznak miközben figyelemmel kísérik növekedését. A hagyomány minden embernek visszaadja önmagát. (Hamvai) Valljuk, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan kötelessége. Feladatunk: A szülőföldhöz, a néphez, lakóhelyhez fűződő érzelmi viszony erősítése. A néphagyományok, népszokások éltetése. A népi kismesterségek, kézműves technikák (szövés, fonás batikolás, agyagozás) elsajátítása. A minket körülvevő természeti és kulturális értékeink megismertetése (séták, kirándulások, erdei óvoda). A munka becsülete, az idősek tisztelete, a másság elfogadása. Fent említett feladataink megvalósításához adott: A világ dolgaira nyitott gyermekek. Magasan kvalifikált, szakmailag elkötelezett kollektíva. A magyar népzene, népdal, néptánc, népmese kimeríthetetlen tájháza (az Árok zenekarral továbbra is fenn kívánjuk tartani a már kialakított jó viszonyt és szeretném a velük való találkozás palettáját kiszélesíteni: húsvéti locsolás, szüreti fesztivál, lakodalmas, táncház). 19

20 A Bódva völgye természeti csodái, népművészeti, építészeti remekei. Városunk történelmi nevezetességei: Földvár, Coburg kastély, Tájház. A gyermeknek a legjobb éppen elég jó (Kodály Zoltán) Óvodánk udvarának szerves része az égető kemence, amelynek nem csak a látványa idézi a régi kort, de a benne sült lángosok, rétesek íze is vissza röpít régi idők napjaihoz. A gyermekek látják és tevékenyen meg is tapasztalják azt, hogy hogyan is volt régen: - dagasztás - kelesztés - síkálás - ízesítés (hagyma, sajt, tejföl) 11. A PROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK, ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE. Belsőellenőrzés A hatékony működés nyomonkövetése érdekében havonta munkaértekezletet tartunk, értékeljük saját munkánkat. Külsőellenőrzés A bölcsődei ellátásban az elégedettség mérése a szülők, a fenntartó, a jelzőrendszeri tagok, az óvoda illetve a szakmai felügyeleti szervek megállapításai alapján történhet. Az ellenőrzés megállapításainak ismeretében, az esetleges hibák kijavítása és a szükséges korrekciók elvégzése a bölcsődevezető alapvető feladata 20

21 É R V É N Y E S S É G I N Y I L A T K O Z A T GONDOZÁSI - NEVELÉSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE HATÁROZATUNK ALAPJÁN HATÁROZATLAN IDEIG ÉRVÉNYES. A GONDOZÁSI - NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES INDO- KAI TÖRVÉNYI RENDELKEZÉS ÍRJA ELŐ FELÜLVIZSGÁLATÁT ÉS MÓDOSÍTÁSA SZÜKSÉGES HÁLÓZATBŐVÍTÉS, LEÉPÍTÉS SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL VAGY MÁS PROGRAM BEVEZETÉSÉRŐL DÖNTÜNK EGYÉB ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. MÓDOSÍTÁST JAVASOL. ELŐÍRÁS PROGRAM MÓDOSÍTÁS ELŐTERJESZTÉSÉRE ÍRÁSBELI ELŐTERJESZTÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETŐTESTÜLETÉNEK, RÉSZLETES SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS ÉRTEKEZLETEN. 21

22 Z Á R A D É K Készült január 6.-án az edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2-es épületében a Bölcsőde szakmai programját tárgyaló értekezleten. Jelen vannak a bölcsőde dolgozói a mellékelt jelenléti ív szerint. Az intézményvezetője a bölcsőde szakmai programjának módosítását és javaslatot tesz annak elfogadására. A Bölcsőde szakmai programját a bölcsőde dolgozói január 6.-án elfogadták. Az elfogadás tényét a bölcsőde kisgyermeknevelők aláírásunkkal tanúsítják Sikur Gyuláné Soósné Pozsgai Beáta Tóth Attiláné Gogolya Béláné Az elfogadás tényét a nevelőtestület részéről az intézményvezető - helyettes aláírásával tanúsítja... Bakó Gyuláné A szülők képviseletében a szülői munkaközösség elnöke jóváhagyta a jelen módosításait.... Tankó Gréta Edelény, január intézményvezető 22

23 Aláírásommal igazolom, hogy a január 6-án a Bölcsőde Szakmai Programjában tett módosításokat elfogadtam. 1. Tóth Attiláné Sikur Gyuláné Kratkóczki Lászlóné Gogolya Béláné Pirkóné Zele Erzsébet Magyar Árpádné Molnár Istvánné Palkó Ildikó... 23

24 M UNKATERV A munkatervet az évszakhoz igazítjuk. Szeptember október november (ősz) - Az évszaknak megfelelő dekorációval látjuk el csoportszobánkat, ill. az átadó helyiséget, öltözőt. - Elbúcsúztatjuk az óvodába induló társakat (óvodalátogatás, kis meglepetés ajándék). Zökkenőmentes csoportcserére törekszünk. - Gondoskodunk az új gyermekek fogadásáról (szülői értekezlet, bölcsődei családlátogatás, beszoktatás), folyamatos beszoktatás, igazodva az egyéni igényekhez. - Megismertetjük a gyermekkel az ősz fogalmát, jellemzőit (levélgyűjtés, szüret, az őszi gyümölcsök bemutatása, tapintása, színe, íze stb., öltözködés ősszel, levélfestés, színezés, préselés, gyümölcs figuragyurmázás, őszi kép készítése ragasztással). - Megfigyeljük, hogyan takarítják az óvoda udvarát (Takarítás Világnapja). - Néhány nyárbúcsúztató, őszt idéző vers, ének megismertetése. December január február (tél) - A csoportszoba téli díszbe öltöztetése. - Mikulásvárás (versek, dalok, csizma, puttony, festés, színezés, ragasztás). - Karácsonyvárás (versek, dalok, mesék megismertetése, fenyőállítás, díszítés), közös ünneplés. - A tél fogalmának megismertetése, jellemzői. - Szánkózás, hócsaták, hóemberkészítés, fagyás olvadás. - Öltözködés gyakorlása (overall, sapka, csizma). - Télidéző versek, dalok, mesék megismertetése. - Farsangi mulatság, ovisok meglátogatása. Március április május (tavasz) - Csoportszoba dekorációinak cseréje. - A tavasz fogalmának megismertetése, jellemzői. - Március 15-ére zászlófestés, ragasztás, a nemzeti színek ismertetése. - Húsvéti készülődés (locsolóvers, nyuszivárás, tojásfestés, színezés, gyurmázás, nyírás, ragasztás). - Tavaszi színek megismertetése. - Virágok ültetése. - Tavaszt idéző versek, dalok, mesék átadása. - Anyák napja köszöntése. - Készülődés a gyermeknapra. Június július augusztus (nyár) - A nyár fogalmának megismertetése, jellemzők. - Nyárt idéző versek, dalok ismertetése. Vakáció, nagytakarítás, festés, mázolás. Egész évben biztosítjuk a gyermekek részére a megfelelő testmozgást jó idő esetén, az udvaron, egyébként a teraszon, vagy nyitott ablakok mellett a csoportszobában. Nagy gondot fordítunk a helyes szokások kialakítására, támogatjuk önálló törekvéseiket. Elvárásainknál igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez. Igyekszünk közvetlen, partneri kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. A faliújság segítségével mindig friss információkat nyújtunk. Továbbképzéseken, munkaértekezleten részt veszünk, szülői értekezletet tartunk. Gondoskodunk intézményünk, illetve környezetünk tisztaságáról, szépítéséről. 24

25 1.számú melléklet SZERVEZETI ÁBRA INTÉZMÉNYVEZETŐ KISGYERMEKGONDOZÓK MOSÓNŐ TAKARÍTÓNŐ KARBANTARTÓ 25

26 ZÁRADÉK A bölcsődei programban szeptember 17.-én tett módosításokat megismertem és abban foglaltakat elfogadom. Sikur Gyuláné Tóth Attiláné Soósné Pozsgai Beáta Gogolya Béláné Bakó Gyuláné Intézményvezető helyettes Edelény, szeptember 17. Molnár Istvánné Palkó Ildikó Intézményvezető 26

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné Megközelíthetősége: BKV járművekkel Körút felől: 9-esbusszal Muzsikus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2010.

SZAKMAI PROGRAMJA 2010. A MARTFŰI JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉNEK SZAKMAI PROGRAMJA 2010. Fenntartó: Martfű Város Önkormányzata Cím: Martfű, Szent István tér 1. Az intézmény neve: Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde 1. melléklet 2016 A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt később helyrehozni nem lehet.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. SZAKMAI PROGRAM 2010. Intézmény neve: Lakiteleki Bölcsőde Intézmény címe: 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor u. 2. Intézmény telefonszáma: 76/ 449-014 A programért felelős neve: Szabóné Hunyadi Judit A program

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS (ALAPELVEK) NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGEK FUNKCIÓJA... 3 A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 2. A bölcsődei alapelvek legfőbb jellemzői... 4 A gondozás

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: 2900 Komárom, Igmándi út 38. Intézmény fenntartója: Komárom Város Önkormányzata Csoportok száma: 5 csoport Férőhelyek száma: 120 fő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei

Részletesebben

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014.

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014. Intézmény OM- azonosítója: 201751 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Legitimációs eljárás Tóthné

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben