PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet"

Átírás

1 PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde 1. melléklet 2016

2 A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán egész életére. (Kodály Zoltán) 2

3 Tartalomjegyzék NEVELÉSI-GONDOZÁSI SZAKMAI PROGRAM 1. Intézmény adatai 4 Küldetésnyilatkozat 4 Jövőkép 5 2. Célcsoport, ellátandó terület 5 3. Bölcsődei nevelés-gondozás Bölcsődei nevelés-gondozás tevékenységformái Együttműködési módok Neveléssel-gondozással, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Bölcsődei ellátás igénybevételének módja Tájékoztatás módja Igénylők és a személyes gondoskodást nyújtók jogainak védelme Képzés, továbbképzés 35 Felhasznált irodalom 3

4 SZAKMAI PROGRAM 1. Intézmény adatai Intézmény neve:pmjv Kisgyermek Szociális Intézmények, Csoda Bölcsőde Székhelye: 7632 Pécs Apáczai körtér 1. Székhelyén működő egysége: 2.sz. épület 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Telefon/Fax: 72/ , 72/ A szakmai programért felelős neve: Goldmann-né Fehér Hajnalka elérhetősége: 7632 Pécs Apáczai körtér 1. Tel/Mobil: 72/ , 06/ A bölcsőde fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Küldetésnyilatkozat Bölcsődénkben a 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a kisgyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembevevő biztonságot nyújtó szakszerű nevelésgondozás megvalósítása történik intézményes keretek között. Az egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, a megfelelő társas kapcsolatok alakulásának segítésével biztosítjuk, segítjük a kisgyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének kibontakozását, alakulását. A kisgyermekkor legfontosabb tevékenységére a játékra, mozgásra építve Montessori pedagógia szellemében neveljük kisgyermekeinket, az őket körülvevő világ megismerésére és befogadásába, mely elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket. Figyelembe véve az egyéni fejlődés ütemét, életkori sajátosságokat, biztosítjuk a változatos tevékenységeget is, mint rajzolás, festés, gyurmázás, mintázás, vágás ollóval. Kisgyermeknevelőinket, dolgozóinkat a nyitottság, a folyamatos önképzés és a megújulás igénye jellemzi. 4

5 Jövőkép Bölcsődénkben folyó nevelő-gondozó munkánk akkor sikeres, ha a szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó kisgyermeknevelő-gyermek, kisgyermeknevelő-szülő kapcsolat kialakításával, derűs, nyugodt légkör megteremtésével a kisgyermekes családok családbarát ellátása összhangban van a kisgyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, elvárásainak, valamint a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. Munkahelyi kollektívánkat a párbeszéd, a szakmai elkötelezettség jellemzi. Bizalomra épülő valódi kapcsolat alakuljon ki kisgyermeknevelő - szülő, valamint dolgozó - vezető között. A gyermekközpontú szemlélet érvényre jusson a gyermekek nevelése-gondozása közben. Érték számunkra az esélyegyenlőség, a tolerancia, a megújulás képessége. 2. Célcsoport, ellátandó terület A Bölcsőde, a PMJV KSZI intézményegysége, mely a gyermekjóléti alapellátás részeként a személyes gondoskodást nyújtó, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését látja el. A bölcsőde 1980-ban nyitotta meg kapuit a fő lakosú Kertvárosi lakótelepen. Az épület funkciója több alkalommal is megváltozott. A 2006-ban felújított kétszintes épület földszintjén, barátságos környezetben, az ANK Csiribiri Óvodával, és a Kertvárosi Védőnői Szolgálattal található. Jelenleg 1 épületben a fenti házban időszakos gyermekfelügyelet zajlik 14 fővel. A bölcsőde fő épületében 4 gondozási egységben, 8 csoportszobában, 108 férőhelyen korcsoportokra bontva történik a 20 hetes és 3 év közötti kisgyermekek napközbeni ellátása. A csoportszobák tágasak, világosak. A gyermekek életkorának megfelelő bútorzattal, állandó és változtatható játékokkal biztosítva a mindennapi játék és mozgás lehetőségeit. A fürdőszobában a gyermekek méreteinek megfelelő wc kagylók, mosdók, törölköző tartók, tükrök vannak felszerelve. A csoportok egyéni arculatát, hangulatát a kisgyermeknevelők által elnevezett csoportszobák teszik otthonossá, színessé. A bölcsőde a meglévő szakmai, személyi és tárgyi feltételek biztosításával továbbra is a legalkalmasabb intézmény a korai megsegítés, gyógypedagógiai fejlesztés-gondozás végzésére. 5

6 Megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén bölcsődei felvételt nyerhetnek mindazon 0-6 éves korú gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében a normáltól elérő - pszichés és vagy testi fejlődésük oly mértékben eltér az egészséges gyermekek fejlődésétől, hogy emiatt speciális bánásmódot, több figyelmet igényelnek szeptember 1-től a Csoda bölcsőde egy egységében részlegesen integrált speciális csoport nyílt azon gyermekek részére, akik rendelkeznek - a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (továbbiakban szakértői bizottság) szakmai véleményével. Helyzetelemzés: A csoport létrehozását megelőzte egy szülői igény felmérés, melynek eredménye is azt erősítette meg, hogy a szülők is szívesen vinnék gyermeküket egy kis létszámú bölcsődei csoportba, ahol gyermekük ellátása speciális igényük maximális kielégítése mellett, óvó biztonságos tárgyi környezetben történne. Pécs városában a három év alatti sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg a bölcsődékben és kisszámú családi napköziben biztosított, ezért hosszú távon is szükségesnek látjuk a másként fejlődő gyermekek teljes integrációban vagy a részlegesen integrált bölcsődei csoportban történő ellátását és ellátás fenntarthatóságát. Bölcsődék statisztikai adatai szerint, az ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az egészséges gyermekek létszámához viszonyítva 2,3 % -t fed le a bölcsődei férőhelyből. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátási módjai a Csoda bölcsődében: A bölcsődében továbbra is biztosított azon sajátos nevelési igényű gyermekek számára a teljes integrációban történő ellátás, akik integrációja nem zavarja az egészséges gyermekek fejlődését és testi biztonságát. Teljes integráció: egészséges bölcsődei csoportban egy vagy két sajátos nevelésű igényű gyermek helyezhető el. A sajátos nevelésű igényű gyermek ellátása két egészséges gyermek gondozásához szükséges személyi feltételek biztosításával oldható meg, így a csoportlétszám maximum 10 fő. 6

7 Részlegesen integrált csoport:- a gondozási egység (két csoportszoba) részeként kell kialakítani. Ebben az esetben a gondozási egységen belül az egyik szobában az egészséges gyermekek, a másik szobában pedig a sajátos nevelésű igényű gyermekek vannak. Szükséges, hogy a napirend meghatározott részében a két gyermekcsoport együtt legyen. A csoportban 6 év alatti, kis és közép mértékben sérült, felvételkor az ép bölcsődei csoportba nem illeszthető - fejlődésbeli elmaradást mutató - gyermekeket nevelnek és gondoznak, habilitációs jellegű tevékenységet folytatnak. A kisgyermeknevelő gyermek arány: az egészséges gyermekcsoportban egy kisgyermeknevelőhöz 6-7 gyermek tartozik, a másik szobában egy kisgyermeknevelő három sajátos nevelésű igényű gyermek nevel és gondoz. A csoportlétszám maximum 6 fő lehet. A kis létszámú csoportba járó gyerekek számara év közben is biztosított a felmenő rendszer, a teljes integrációban történő ellátás, ha gyermekek fejlődési üteme ezt lehetővé teszi. A teljes integrációba kerülő nevelést a szakszolgálat fejlesztő szakemberei és a bölcsődei szakemberekből álló team dönti el. A felvétel rendje: - Szükséges a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (továbbiakban szakértői bizottság) javaslata. Amennyiben a szülő nem rendelkezik a szakértői bizottság javaslatával, a bölcsődének a szülővel történő megbeszélés után kezdeményeznie kell a vizsgálatot. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele próbaidővel történik. 15/1998.(IV.30) N.M rendelet. A gyermek felvételekor a szülő a sajátos nevelési igényű gyermekek szociális szoláltatásáról szóló megállapodási szerződést tölti ki, és köti meg az intézménnyel. Személyi feltételek: A kis létszámú csoportba járó sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, azt személyt tartjuk alkalmasnak. aki feltétel és előítélet nélkül el tudja fogadni a másságot, aki el tudja fogadni a sérült gyermek szüleinek másságát, egyéni kéréseit, aki nyitott arra, hogy kikérje szakember tanácsát, 7

8 aki képes elfogadni és együttműködni a szakma segítő szakembereivel, aki törekszik arra, hogy az adott gyermek diagnózisát megismerje és motivált abban, hogy az elmaradás hátterében álló okokról elmélyítse a tudását. aki bátran mer szakmai tanácsot kérni szakembertől és a szülőtől, aki nyitott arra, hogy a sajátos nevelésű igényű gyermek fejlődését elősegítő módszereket megismerje és alkalmazza a mindennapi nevelési gondozási tevékenység során. A gyermek optimális, sokoldalú fejlődéséhez, és egészséges szocializációjához elengedhetetlen a személyi állandósság, a biztonságos, érzelem gazdag, szeretetteljes környezet. Ezt biztosítjuk a saját kisgyermeknevelő rendszer elvével. A részlegesen integrált csoportban a gyermekek gondozását- nevelését 3 fő szakképzett kisgyermeknevelő végzi. A kisgyermeknevelő a napirendbe építetten több elemből álló nevelői és gondozási feladatokat, habilitációs munkát is végez. A kisgyermeknevelők a gyermekek fejlődését támogató speciális feladatokat a szakszolgálat szakembereivel előzetesen megbeszélik, és ha a gyermek fejlődésében változás áll be, azt azonnal egyeztetik. A gyermekek korai fejlesztését a Baranya Megyei Szakszolgálat által delegált speciális végzettségű szakemberekből álló team látja el. A szakszolgálat szakemberei mindig az aktuális jogi szabályzók szerint, és a Szakértői Bizottság által kibocsátott szakvéleményt figyelembe véve biztosítják a gyermekek fejlesztését. A kisgyermeknevelők munkáját segíti és támogatja az intézmény szakembereiből álló team. (gyermekorvos, pszichológus és gyógypedagógus és a dietetikus.) Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételeket speciálisan mindig ahhoz igazítjuk, amit a sajátos nevelési igényű gyermek fejlettségi állapota megkíván. (a csoportszoba bútorzat, fürdőszoba és a gondozáshoz szükséges eszközök). A bölcsőde a gyermekek számára biztonságos környezetet, védett és szeretetteljes légkört biztosít. Tudnunk kell, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek a számára fontos ingereket nehezen tudja kiválasztani, ezért a környezetének egyszerűnek, jól körülhatárolhatónak kell lennie, kevés, de felhívó jellegű játékkal. 8

9 A csoport játék készletét az ép bölcsődei csoport mozgás- és játékfejlettségi szintje határozza meg. A sajátos nevelési igényű gyermek számára a sérülésének megfelelő fejlesztő eszközöket, játékokat is kell biztosítani. Az alapjátékokon felüli eszközöket, játékokat is úgy kell elhelyezni, hogy önállóan letudják venni azt, hogy ne okozzon nehézséget, akadályt a játékeszköz használata, hogy több darab legyen egy féléből, hogy ne okozzon ez konfliktushelyzetet, valamint, hogy az egészséges gyermekek is hozzáférhessen és játszhasson vele. Az udvari játék tevékenység során a részlegese integrált csoportba járó gyermekek saját udvarrészükön, szabadon egészséges társaikkal együtt játszhatnak, amivel a kint tartozódás idején is biztosított számukra a szociális társas magatartás minták elsajátítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlődése érdekében az udvari játék tevékenység során is biztosítjuk a védett és óvó környezetet, (járóka) A gyermekek egyéni fejlesztése a bölcsőde fejlesztőszobájában történik, a helyiség a gyermekek igényének és szükségletének megfelelő módon került kialakításra és berendezésre. A bölcsőde rendelkezik a fejlesztéshez szükséges speciális eszközökkel. A fejlesztést a szakszolgálat szakembere végzi Szociokulturális háttér A lakótelepi környezet erősen meghatározza a családok, a kisgyermekek szociokulturális körülményeit. A napi nevelés-gondozás során a nagymozgások lehetőségének gyakorlása, valamint a kisgyermekek mozgásfejlődésének elősegítése érdekében a szabadban töltött idő biztosítása elengedhetetlen feladatunk tavaszán Szociális térkép készült a bölcsődét igénybevevő családokról, mely 2011-ben frissítve lett. E szerint gyakorinak mondható a két szülő, két kisgyermek családtípus. Előtérbe került a kétszülős családokban az egy kisgyermek, egyre ritkább a három vagy több kisgyermeket nevelő családok száma. Tendenciaként mutatkozik az egyszülős családok száma, ahol szintén egy kisgyermeket nevel a szülő. A tartósan beteg kisgyermeket, hátrányos helyzetű kisgyermeket nevelő családokra fokozottabban figyelünk. Segítjük a családokat abban, hogy képesek legyenek egy optimális életvitelre, mellyel megelőzhető a veszélyeztetettség - esetleges - kialakulása. 9

10 3. Bölcsődei nevelés-gondozás Előzmények Jelen Szakmai Program a PMJV KSZI szerves része. A Csoda Bölcsőde nevelési-gondozási programja összhangban áll a A bölcsődei nevelésgondozás országos alapprogramja -val, illetve figyelembe veszi A bölcsődei gondozásnevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai című kiadvány (OCSGYVI 1999) tartalmát, szabályozását Törvényi háttér A 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény, a végrehajtása céljából kiadott 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet, valamint a gyermekvédelmi törvény módosításiról szóló évi CXVIII. Törvény szabályozza. A törvény a Gyermekek jogairól szóló 1989-es ENSZ egyezményében, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatását kívánja megvalósítani. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény célja, hogy elősegítse a családok biztonságát, csökkentse a gyermeknevelés anyagi terheit, ennek érdekében meghatározza az Állam által nyújtott családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, a jogosultság feltételeit és az igénybevétellel kapcsolatos szabályokat. Bölcsődei nevelés-gondozás erőforrásai Személyi feltételek bölcsődevezető 1 fő kisgyermeknevelő 35 fő élelmezésvezető 1 fő szakácsnő 1 fő konyhai kisegítő 2 fő takarítónő 6 fő udvaros 1 fő /részmunkaidőben/ bölcsődeorvos 1 fő /megbízási szerződéssel/ 10

11 Bölcsődék felújítása miatti szolgáltatás átszervezése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - a kapcsolódó óvodákkal együtt pályázatot nyújtott be (TOP ) a Siklósi u. 12. sz. alatti volt (Bőrgyári) bölcsőde, a Testvérvárosok tere 1-3 sz. alatti Kiskuckó Bölcsőde, valamint a Bornemissza Gergely u. 3. sz. alatti Mandula Bölcsőde felújítására vonatkozóan. Az előkészítő eljárások után az egységekben szeptember 1-jétől indulnak el a munkafolyamatok, így az ezen időponttól kezdődő 2016/2017 nevelési év vonatkozásában szükséges más egységekben elhelyezni a két működő telephelyre Kiskuckó és Mandula Bölcsődébe - már felvett, beíratott gyermekeket. A felújítások várható időtartama egy év, így a beíratott gyermekek átmeneti elhelyezése az alábbiakban oldható meg az intézmény keretei között: A Kiskuckó Bölcsőde (66 férőhelyes) 28 férőhely biztosításával átköltözik a Pécs, Apáczai körtér 1. szám alatti Csoda Bölcsőde (hrsz:23912/215) bölcsődei egységébe. A 28 fő, illetve esetlegesen további 10 fő elhelyezése a fent írt hrsz. szám alatti épületbe kerül. Az egységben 2014 őszéig bölcsődei csoportok működtek, a 2015/16 os nevelési évben pedig időszakos gyermekfelügyelet működött. Tárgyi feltételek csoportszoba, átadó, fürdőszoba, udvar, kiszolgáló helyiség Intézményegységünkben 10 gyermekcsoport van. Az intézmény minimum tárgyi feltételei jónak mondhatók, de fejleszteni mindig lehet, sőt kell. Az átadók szekrényei, a csoportszobák falai festésre szorulnak, hogy még otthonosabb legyen a kisgyermekek és szüleik számára. A fürdőszobában a gyermekek méreteinek megfelelő wc kagylók, mosdók, tükrök vannak felszerelve. A csoportok egyéni arculatát, hangulatát a kisgyermeknevelők által elnevezett szobák teszik otthonossá, színessé. A csoportszobák tágasak, világosak. A gyermekek életkorának megfelelő bútorzattal, állandó és változtatható játékokkal biztosítva a mindennapi játék és mozgás lehetőségeit. A csoportszobákban a teret a kisgyermeknevelők a tér funkcionális tagolásával kuckókat, játéksarkokat alakítottak ki, ahol utánzójátékra, szerepjátékra, elmélyült játéktevékenységre van lehetőségük a kisgyermekeknek egyedül vagy kortársukkal. Az alapjátékokat nyitott polcokon, csoportosítva kosarakban, nagy tároló edényekben elhelyezve 11

12 találják meg a kisgyermekek, a változtatható játékokat a gondozónő kínálja fel a napirendnek megfelelő helyzetben. A kisgyermekek munkáit felhasználva a csoportszobákban, az átadókban a dekorációt mindig az évszakoknak - ünnepeknek megfelelően alakítják a kisgyermeknevelők. A kisgyermek bölcsődei adaptálódása után, az addig kialakított környezetet formálni kell, a csoportok gyermekeinek egyéni igényéhez, fejlettségi szintjéhez, melyhez a fejlődési táblán való rögzítés ad útmutatót a kisgyermeknevelő számára. A játszóudvar nagymozgásos játékai minimálisak, cserére, fejlesztésre szorulnak, mivel nem felelnek meg az EU szabványnak. A konyha közepesen felszerelt, viszonylagosan minden kéz közelében található, a tálaló konyha (2.sz.épület) megfelel a legújabb elvárásoknak. A tea-konyha mára elvesztette eredeti funkcióját, jelenleg a gyermekek edényeit mosogatják ebben a helyiségben. Vezetői iroda, élelmezésvezetői, bölcsődetitkári/gondnoki iroda, kisgyermeknevelői szoba, étkező, öltöző /zuhanyzó, WC-k/, mosókonyha, vasaló-szoba biztosítja a bölcsőde zavartalan működését. Tárgyi feltételeinket szülők szponzori felajánlásával, alapítványunk közreműködésével folyamatosan bővítjük. Bölcsődei nevelés-gondozás célja A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve/kiegészítve, napközbeni ellátás keretében a kisgyermek egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, testi-, szellemi-, érzelmi-, szociális fejlődésük támogatásán keresztül. Odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával. Bölcsődei nevelés-gondozás feladata A bölcsőde feladata gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként a családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása, testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, optimális fejlődésének elősegítése az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. A bölcsőde a fogyatékos gyermek 12

13 korai fejlesztését is végezheti a gyermek 6 éves koráig, amennyiben a habilitáció feltételrendszere biztosított. Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, így a bölcsőde feladata, hogy ezt a fejlődést minél jobban elősegítse, figyelembe véve a gyermek életkorát és igényeit. A fejlődéshez szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése A szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése. Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A mozgásigény kielégítése közben a mozgásfejlődés elősegítése. A napirend is az egészséges életmódra nevelést szolgálja. A táplálkozás, tisztálkodás, a mozgásigény kielégítése (melynek egy része szabad levegőn történik) és az alvás meghatározott ideje az egészséges fejlődés feltétele is egyben. Érzelmi nevelés és szocializáció A kisgyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, így elengedhetetlen, hogy a kisgyermeket a bölcsődében érzelmi biztonság, derűs környezet és szeretetteljes légkör vegye körül. Fontos, hogy a gyermeket a bölcsődébe kerüléskor kellemes hatások érjék. A gyermek egyéni igényeihez igazított beszoktatási idővel próbáljuk csökkenteni a bölcsődébe kerülés nehézségeit. A kisgyermeknevelő és a kisgyermekek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulását szorgalmazzuk. A gyermekek társas kapcsolatban megtanulják az együttélés szabályait. Segítünk, hogy a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlődhessen. A bölcsőde lehetőségeket teremt, hogy a kisgyermeknevelőkkel, kortársakkal sok közös élményhez jussanak a kisgyermekek. Megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés A bölcsőde változatos tevékenységeket biztosít a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet önmagáról, tárgyi-, természeti-, és társadalmi környezetéről. 13

14 Támogatjuk a gyermekek önállóságát, aktivitását és kreativitását. A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait új ismeretekkel bővítjük. A gyermekek tevékenységét támogató - bátorító figyelemmel követjük. Közös tevékenységeink során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. Mivel ebben az életkorban a kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, így minden értelmi nevelés a játékba ágyazottan jelenik meg. Anyanyelvi nevelés Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása kiemelt jelentőségű. Figyelünk arra, hogy a gyermekek beszédkedvét felkeltsük és fenntartsuk. Meghallgatjuk őket, kérdezésre ösztönözzük és a kérdéseikre mindig válaszolunk. Beszédértésüket választékos szóhasználattal, sok beszélgetéssel, ritmusos mondókák mondogatásával, meséléssel, bábozással fejlesztjük. Szókincsüket a játszás során folyamatosan gyarapítjuk. Bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei A bölcsőde a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve, a szülőkkel együttműködve alakítja a nevelés-gondozás folyamatait a kisgyermekek fejlődése érdekében. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia. A bölcsődében folyó szakmai munka a következő elvekre épülve valósul meg: Gondozás-nevelés elválaszthatatlan egymástól, mert a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak csupán a gondozási helyzetekre. Ezekben a helyzetekben nyílik lehetőség az ún. egyszemélyes kapcsolattartásra, mikor csak Rád figyelek, hallgatlak Állandóság a személyi és tárgyi környezet növeli a kisgyermek érzelmi biztonságát. Otthonosan mozognak a megszokott környezetben. 14

15 Saját kisgyermeknevelő rendszer saját kisgyermeknevelői rendszer a személyi állandóságon alapszik. A saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket, s az ölelkezési időben - amikor mindkét kisgyermeknevelő jelen van a szobában - idejét elsősorban saját gyermekei nevelésére-gondozására fordítja Saját gyermek rendszer a csoport gyermekeinek egy része /6-7 gyermek/ tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a kisgyermekek törzslapját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat Pozitívumokra támaszkodás a nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gyermek saját magáról alkotott képét, az éntudat fejlődésén belül elsősorban a környezetből felé irányuló megnyilvánulásokból alakítja ki. Az elismerés, a dicséret kiemelt fontosságú. Azonban törekedni kell arra, hogy valós teljesítményre és cselekedetre irányuló, motiváló legyen, ne csak sztereotípiaként ismételgetett, általánosságokat felvonultató üres szó. Rendszeresség a napirend keretet ad a bölcsődei életnek. Rendszeresen ismétlődő eseményeket, gondozási műveleteket foglal magába, ami nap mint nap ugyanabban az időben történik. A gyermek idő -, és helyzetismerete a mindennapi gyakorlásban sokkal intenzívebben bővül, mint a számára nehezebben áttekinthető, több szálon futó családi életben. Így a bölcsődében könnyebben alakul ki konkrét elvárás vele szemben, mint otthon. Fokozatosság a gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük az alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a helyes szokások kialakulását. Személyre szóló gondozás-nevelés a kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Az egyszemélyes kapcsolat, az ötletadások, beszélgetések, a Mi ez? Miért? kérdések nem maradnak megválaszolatlanul ezekben a helyzetekben. Aktivitás, önállóság segítése biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése az életkori sajátosságok figyelembevételével, valamint a próbálkozásokhoz szükséges elegendő idő, elegendő eszköz biztosításával 15

16 Egységes nevelői elvárások - a kisgyermeknevelők az alapvető erkölcsi normákban, nézeteikben közelítsenek - értsenek egyet, nevelői magatartásukat, gyakorlatukat közelítsék egymáshoz 3.1. A bölcsődei nevelés-gondozás tevékenységformái A nevelési-gondozási program megvalósításához az eszközrendszer/játékkészlet folyamatos bővítése, javítása elengedhetetlen. Az eszközrendszer/játékkészlet tervezésénél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat /korcsoport/, a szakmai alapelveket és az egyéni sajátosságokat. Játék A bölcsődei napi élet két fő tevékenysége a játék és a gondozás, melyben a kisgyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A játék által ügyesedik, fejleszti készségeit, a játékban ismerkedik az anyagok tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyukkal. Mindezek mellett társkapcsolatok alakulásának, érzelmi életük gazdagodásának is legfontosabb színtere a játék. Megkönnyíti a szocializációt, a közösségi magatartás kialakulását. A kisgyermeknevelők a kisgyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve segítik, támogatják az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a játék feltételeinek a nyugodt légkör, valamint a helyes nevelői magatartás biztosításával. Az alapjátékok minden csoportban megtalálhatók: játszókendő, babák, labdák, képeskönyvek, fakocka, mozgásfejlesztő játékok, autók. Természetes anyagú kosarak, tárolók. A játékok mennyisége lényeges, hogy a felesleges konfliktusok kiküszöbölhetők legyenek. Csecsemő csoport játékkészlete Csecsemő csoportban a játékok súlya, alakja olyan legyen, hogy a csecsemő számára ne okozzon kellemetlenséget, sérülést. Mivel mindent a szájukba vesznek, körültekintően kell megválasztani a játékkészletet /nem adható: szőrmeállat, hajas baba/. Elengedhetetlen a nagymozgást fejlesztő játékok: húzós-tolós játékok, szobai csúszda, mászó párna. Mennyiségét tekintve minden gyermeknek jusson azonos típusú játék. 16

17 Tipegő csoport játékkészlete A gyűjtögető - soralkotó játék korszakában a játékféleségek 3-4 szeresére van szükség. Az alapjátékokat kiegészítve biztosítjuk: Konstruáló játékok: LEGO kockák, Gabi építő, baby logik, pohársorok, hordósorok, formakirakók Használati eszközök: lábas, tányér, pohár, Plüssfigurák: állatok kisebb-nagyobb méretben Figurás jellegűek (műanyag, fa, textil): házi- és vadállatok, zöldség-gyümölcsök Alkotó játékok: zsírkréta, vastag ceruza, festék, ecset, gyurma, színes papírok, rajzlap, csomagoló papír, gyúródeszka, sodrófa, szaggatók Üreges játékok: kosár, szatyor, vödör, tálak, táskák Kis-óvodás csoport játékkészlete Az alapjátékokat és a tipegőcsoport eszközeit biztosítva az alábbi játéktípusokkal egészítjük ki: Szerepjáték eszközei: szerszámok, főzőedények, gyúrótábla, vágódeszka, babaruhák, takarók, seprű, lapát, orvosi táska, kisebb méretű felnőtt ruhák, fodrászkellékek, babakocsi, bölcső, stb Kirakó, azonosító eszközök: puzzle, tárgyazonosító képek (állatos, háztartási kellékek, emberek-gyerekek, időjárás, foglalkozások, képmesék, stb) Alkotójáték eszközei: zsírkréta, vastag ceruza, festék, ecset, gyurma, só-liszt gyurma, színes papírok, rajzlap, olló, ragasztó, különböző termések, csomagoló papír, iskolatábla, aszfalt kréta Egyéb eszközök: telefonok, klaviatúra, beltéri libikóka, - vizező készlet, lépcsősorok, bújóalagút, trambulin, mászó-háromszög, Rotikom-kocka Montessori eszközrendszerünk 1993-ban kerültünk kapcsolatba Montessori Mária pedagógiájával. A reformpedagógiai módszer elsajátítását nyújtó képzésen négy kisgyermeknevelő vett részt Budapesten. Nevelőgondozó munkánk során pedagógiai elméletének elemeit alkalmazzuk. Hagyományos játékeszközeinket gazdagítottuk - bölcsődei korosztályra adaptált - saját készítésű Montessori 17

18 jellegű eszközökkel. A sokféle játéktevékenységi lehetőséget nyújtó eszközök a kisgyermekek önállóságát és napi játéktevékenységét is hatékonyan támogatják. Lényege az önállósági törekvések támogatása, szem előtt tartva, hogy csak az adott pillanatban, adott mértékben segítjük a kisgyermeket. Ennek megfelelően a spontán játék mellett a Montessori Mária által kidolgozott eszközökkel játszva ismerhetik meg a körülöttük lévő világot, fejleszthetik önállóságukat a kisgyermekek: a gyakorlati élet feladataira felkészítő eszközök cipzár, gomb, kapocs, patent, vízöntögetés, magok rendezgetése, érzékelésfejlesztés szín, hallás, tapintás, kozmikus nevelés alapjai ember-természet kapcsolata, növények ápolása, állatos képek, beszédképesség fejlesztése és irodalmi nevelés köszönés, képeskönyv nézegetés, bábozás, meseolvasás, mondóka-vers, művészeti nevelés firkálás, festés, gyurmázás, ragasztás, zenei nevelés közös ének, zajkeltő eszközök, Vers, mese, bábozás, ének A bölcsődei életet átfogó anyanyelvi nevelés területei a mese, vers, ének, bábozás. A ritmus és a meseigény ebben az életkorban éppolyan természetes megnyilvánulás, mint a játékkedv. A mondókák, versek az érdekes ritmikus hangzásuk miatt, mozgásélménnyel összekapcsolva az érzelmek kiváltása miatt vonzóak. A mesét a képzelődés, a belső képteremtés teszi élménnyé. Mindkettő a hétköznapitól eltérő, jobb hangzású, furcsa beszéd. Dallamát, lejtését, tagolását, dinamikáját tekintve erősebb benyomást tesznek. Mindkettőre szükség van, hiszen a mondókát mondogatni, énekelni, mozgással kísérni jó a kisgyermek számára, míg a mesét hallgatni kell. A kisgyermeknevelők által választott mondókák versek, énekek mindig összhangban vannak a játékkal, témájukban vagy hangulatukban igazodnak hozzá. Külön repertoárja van a gyerekek által megtanulható mondókáknak, dalos játékoknak és a nehezebb szövegű vagy dallamú verseknek, énekeknek, melyeket a kisgyermeknevelő a hangulat megteremtéséhez használ. 18

19 A képeskönyv egyben játékszer is, a gyerekek számára mindig hozzáférhető. Tárgyképeskönyvek, szöveges lapozgatók, természeti képeskönyvek vagy szépen illusztrált mesekönyvek, mind a gyerekek anyanyelvi fejlődését szolgálják. Nagy gonddal válogatjuk a mesepolcra való könyveket. Fontosnak tartjuk, hogy mind a lapozgatni való gyerekkönyvek, mind pedig a felnőttek számára használatos könyvek igényes kivitelűek és művészileg a legjobb válogatások legyenek. A mesélés, verselés, éneklés megjelenési formái: közös vagy egyéni/társas képeskönyv nézegetés mondókázás ölbeli játékokkal versek, énekek a hangulat fokozására mondókák mozgásos játékokhoz éneklés ritmus hangszerek használatával spontán mesehallgatás - a délelőtti játék elcsendesítéséhez - elalváskor Rajzolás, festés, gyurmázás A gyermeki műveltséget a vizuális nevelés minél inkább átfogó ismeretekkel, megfelelő tartalommal (éneklés, rajz, mintázás,...). A szobai játékok sokféleségük folytán a nagymozgásokat és a kéz finom-mozgását is fejlesztik. Rajzolás: a rajzfejlődés a játékban történő tevékenységek során alakul. Minden kisgyermek szeret rajzolni, erősíti alkotási vágyukat, kreativitásukat, képzeletvilágukat. A bölcsődés korú gyermekek firkákat, szabálytalan köröket, madárfészket, vonalakat készítenek. Rajzolással a szem és a kézmozgás koordinációja, a kéz és a finommotoros mozgás fejlesztése, valamint a papírhatár betartása sajátítható el a gyermekkel. A rajzeszköz vezetéséhez pontos mozdulatokra és megfelelő erőkifejtésre van szüksége a gyermeknek 19

20 Festés: a festés szinte olyan, mint a rajzolás; a gyermekek szívesen foglalkoznak vele - akár hosszabb ideig is. A nagyobb lendület adta lehetőség, a nagyobb festett felület elérése, a színek megismerése, a ~ keverhetősége mind-mind felfedezés a gyermekek számára. Festéssel a gyermekek az alapszíneket és az ezekből kikeverhető színeket ismerhetik meg. Ebben a tevékenységben a színélmény a fontos, a keletkező kép kontúrtalan. A gyermek szabadon dönti el, hogy melyik színnel fest, és mikor van a munkájának vége /napirendet figyelembe véve/. A festésnek ez a fajta, az életkor sajátosságainak megfelelő megközelítése vezeti el a gyermekeket a későbbiekben az óvodai, iskolai, valódi ábrázoló tevékenységhez. Fontos a jó minőségű festék. Gyurmázás: Ügyesen gyúrják, sodorják, nyújtják a gyurmát. A 2,5-3 éves gyermekek már kígyót, csigát, kis golyókat is képesek készíteni. Az alkotás során a gyermekek észreveszik a tárgyak hasonló és különböző jellemzőit, a dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket. Gyurmázás közben sokat beszélnek, az alkotás közlési vágyat ébreszt a gyermekekben, beszélő kedvük fokozódik, amely ösztönzően hat a kommunikációs fejlődésre is. A gyurmázás látszólag csak egy jó időtöltés a kisgyermeknek, de ha végiggondoljuk, hogy hány érzékszervét és izmát mozgatja meg, láthatjuk, hogy mely területeken fejlődhet a gyermek, ha gyakran biztosítjuk számára ezt a tevékenységet. A mozgás jellegétől függően mozog a váll, a kéz, az ujjak izmai, szemével követi a keze mozgását, ha valamilyen tárgyat mintáz, díszít - fantáziáját is megmozgatja, és nem hanyagolható el az alkotás öröme és a sikerélmény. Mozgás A kisgyermek számára a mozgás sikeres végrehajtása örömforrás. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. A szobában, az udvaron biztosítjuk a kisgyermekek számára a minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat. Mindezek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik. A mozgásfejlesztő játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgásaktivitás fenntartása. A szobában is szükségesek a nagy-mozgásos játékok, ezért fontos szempont a környezet balesetmentessége, a veszélyforrások kiküszöbölése. 20

21 Az önállósodási törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására, gyakorlására adnak lehetőséget. Építés, konstruálás Az építés mindennapos játéktevékenység a kisgyermek számára, természetes kihívást jelent, mert meg kell valahogy építeni az alagutat, a tornyot vagy a garázst. Gondolkodásra készteti, ösztönzi és fejleszti kreativitását. A kisgyermeknevelőnek fontos szerepe a játék közbeni figyelem, támogató, megerősítő jelenlét. Az elmélyült játék feltételeit biztosítva a szabad választás lehetőségét, esetenkénti ötletadást, elismerést, dicséretet... Tanulás A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. A tanulás tevékenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. Folyamat jellegéből következik, hogy az előzetes tapasztalatoknak, az előzetes tudásnak döntő befolyása van arra, hogy mi az, amit a gyermek megtanulni képes a szó legtágabb értelmében. A tanulás folyamatában a kisgyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk. Ebben az életkorban a tanulás az egész nap történései folyamán a kisgyermeknevelő és a kisgyermekek közös tevékenységei közben történik. Szokásai, készségei, képességei alakulnak, tapasztalatokat szerez környezetéről, megfigyel, feladatokat old meg. Kérdez és válaszol, mesét, verset, éneket, játékot tanul. Mindezek együttesen szükségesek ahhoz, hogy személyiségük sokoldalúan, harmonikusan fejlődjön. A tanulási folyamatban is vannak/lehetnek megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések is. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelőgyermek interakcióiból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. Egyéb tevékenységek A kisgyermekek örömmel vesznek részt élethelyzethez kötött közös program előkészítésében és megoldásában. Az együttes tevékenység öröm forrása, a közös munkálkodás, a hasznosság átélése. 21

22 Gyümölcsnap Gyümölcsnap alkalmával bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek a gyümölcsök tisztítása adta lehetőség kipróbálásából. Nemcsak a gyümölcsök neveit tanulják meg ezekben a helyzetekben a kisgyermekek, hanem a színét, ízét, formáját is. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége a kötött tevékenységsorhoz igazodással a próbálkozás, az együtt dolgozás. Ezáltal toleranciát, egymásra való odafigyelést is tanulnak. Az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A saját környezetről való gondoskodás - pl. viráglocsolás, virágültetés, akváriumban halak etetése - szintén örömforrás a kisgyermekek számára, melyet a Montessori pedagógia is megenged. Környezeti nevelés A Zöld óvoda (iskola) programjai bölcsődénkben - nagy részben - megvalósulnak. Megünnepeljük a Víz Világnapját, az Állatok Világnapját, ápoljuk-gondozzuk a Csoda-kertet. Gyűjtjük a Pet palackok kupakjait, kiegészül a szelektív hulladékgyűjtéssel - mint időszakos papírgyűjtés - és egyéb tevékenységekkel: komposzt gyűjtése az ovinak, szelektív hulladékgyűjtés (elem) környezetbarát anyagok használata közös családi délutánokon. Zöld programjainkon a kisgyermeknevelőkön kívül a szülők aktív részvétele is fő szempont. A fejlődés jellemzői bölcsődéskor végére A gyermek belső érése a családi nevelés és a bölcsődei gondozási-nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem szívesen játszik társaival is. Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, ugrálnak, tornáznak. Többségük önállóan mos kezet, nyitja - zárja a vízcsapot. Minden kisgyermek szobatiszta a legtöbb kisgyermek ágy-tiszta. Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik. Előke nélkül, önállóan tisztán étkeznek. Ismerik és megnevezik testrészeiket. 22

23 Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani. Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak. Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a felnőttekkel és társaikkal. Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, többségük helyesen alkalmazza a kérem - köszönöm kifejezéseket. Ismerik a saját-, csoporttársuk-, kisgyermeknevelők-, ismert felnőttek nevét. Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat, el is mondják. Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek. Rövid mesét végig hallgatnak. Jól tájékozódnak környezetükben, ismerik a napi eseményeket, a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számukra. Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel. Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája az összedolgozás. Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségük van/lesz kisebb szerepjátékok eljátszására, mely jó alap az óvodai szerepjátékok elindulásához, kibontakozásához Együttműködési módok Szülő - gyermek - kisgyermeknevelő együttműködési formáinak lehetőségei szülővel történő fokozatos beszoktatás általában 2 hét családlátogatás a beszoktatás 2. hetében mindkét kisgyermeknevelő meglátogatja a családot egyéni beszélgetések lásd gyermekpercek napi találkozások (reggel, délután) érkezéskor, távozáskor orvosi füzet mely nem csak az betegségek beírására szolgál szülői értekezlet összevont, csoportos nyílt nap a szülő bármikor betekintést nyerhet a bölcsőde mindennapjaiba családi délutánok ünnepek alkalmával közös ajándékok készítése 23

24 Érdekképviseleti fórum évente 2 alkalommal, illetve felmerülő probléma megbeszélésére egyéb programok gyermek kirándulás Gyermekpercek Olyan mint az iskolai fogadó óra, mert reggeli átvételnél sokszor nincs lehetőség a szülővel történő elmélyült beszélgetésre, illetve nagymama vagy más felnőtt jön a kisgyermekért délután. A kisgyermek érzelmi-, értelmi-, mozgásfejlődését, illetve önállósodási törekvéseit beszéli meg a kisgyermeknevelő pár a szülővel, előzetesen egyeztetett időpontban /esetleg alvásidőben/. Évente legalább két alkalommal minden kisgyermekre sor kerül, melyet a kisgyermek Egészségügyi törzslapba pár mondattal jelöl a kisgyermeknevelő. Probléma esetén több alkalommal is biztosítunk lehetőséget beszélgetésre szülőkisgyermeknevelő között. Fontos az együtt nevelés a családdal. A bölcsődében, a kisgyermeknevelői szobában, tornaszobában van lehetőség meghittebb beszélgetésre /max. 30 perc/. Külső kapcsolataink Kertvárosi Védőnői Szolgálat - egy épületben vagyunk, a leendő anyukáknak betekintési-találkozási lehetőséget biztosítva intézményünkbe. Napi találkozási lehetőségeink miatt a körzetükbe tartozó kisgyermekekről folyamatosan tudunk konzultálni, segítve az esetleges felmerülő probléma minél előbbi megoldását, illetve olyan családok is bepillanthatnak bölcsődénkbe, akik nem veszik igénybe a napközbeni kisgyermekellátás e formáját. Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal éves munkatervében tervezett feladatai között szerepel bölcsődénk szakmai ellenőrzése, a napközbeni gyermekellátási feladatok értelmezése, megoldási módszereink vizsgálata, elemzése, szakmai munkánk segítése. Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevelési évenként több alkalommal sürgős segítségünket kéri gyermekfelvételek ügyében, hogy a szociális hátránnyal élő családok gyermekei megfelelő napközbeni ellátásban részesülhessenek. 24

25 Közös szakmai munkánk eredményeként a potenciális ellátottak rövid időn belül igénybe tudják venni szolgáltatásunkat Comenius Szakközép és Szakiskola - Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti emelt szintű Kisgyermeknevelő- gondozó szakos, valamint felsőfokú (nem főiskolai) szintű Csecsemő - és gyermekgondozónői szakos hallgatók terepgyakorlati és vizsgahelyszíne bölcsődénk. Kaposvári Egyetem - Bölcsődénket felkereső óvodapedagógus hallgatók hivatásra való felkészülését segítjük az 1-1 napos hospitálási lehetőség nyújtásával. Képet adni a hallgató számára intézményünkben folyó szakmai munkáról. Élményeket és ismereteket nyújtani a bölcsőde és az óvoda eltérő és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kapcsolatáról, a gyermekjóléti alapellátás egyik formájáról, szakmai alapelveiről. Pécsimami Klub és Családi Szolgáltató Központ - a pécsi és Pécs környéki anyukák és kismamák helyi internetes weboldalával mondhatni a kezdetektől fogva kapcsolatunk van. Az indulásához szükséges pályázati anyaghoz szakmai információ nyújtása (gyermekek napközbeni ellátása), projekteken belüli tájékoztatás csecsemő és kisgyermekgondozás nevelés, bölcsődei ellátás területéről. Helyi programjaikra rendszeres meghívást kap Nebuló báb-csoportunk, internetes oldalukon megjelennek programjaink. Mosolymanó Családi Központ - a családdal együtt töltendő közös élmények megélését segítő egyesület különböző alkalmak megteremtésével járul hozzá a boldog gyermekkor megtapasztalásához, átéléséhez. Rendezvényeinken, pályázatok és szponzorok felkutatásában aktív segítők, résztvevők. 4. Neveléssel- gondozással, személyiségfejlesztéssel összefüggő feladatok A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Egészséges testi fejlődés elősegítése, egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés a bölcsődében 25

26 Élelmezés - az élelmezésvezető, a szakácsnő és a bölcsődevezető által összeállított étlap a korszerű csecsemő és kisgyermek táplálási elveket tartja szem előtt. A megfelelő kisgyermekkori étkezés biztosítása mennyiségileg, minőségileg elengedhetetlen. Levegőzés - a napirendben foglaltak szerint az udvari játék, a szabadban történő altatás időpontját és mértékét az évszaknak és az időjárási viszonyoknak, a gyermekek életkorának, valamint a bölcsőde tárgyi feltételeinek figyelembe vételével elégítjük ki. Fogászati prevenció - a megfelelő étkezési szabályok kialakítása, megtanítása, a cukorfogyasztás csökkentése, a gyümölcs napi kétszeri kínálása, a rágásra nevelés fogászati prevencióként szolgálnak. A helyes szokások kialakítása érdekében a bölcsődei gyermekcsoportokban 2 éves korban elkezdjük a déli étkezés utáni szájöblítés bevezetését. Kisgyermekeink napi folyadékbevitelét PI-víz kínálásával is kielégítjük. Gyermekorvosi felügyelet - bölcsődeorvos hetente több alkalommal látogatja a gyermekeket. Feladata elsősorban prevenció, valamint az egészséges gyermekek felvételi ~, éves státuszvizsgálata, a bölcsődébe járó kisgyermekek egészséges fejlődésének figyelemmel kísérése. Szükség esetén a kisgyermek házorvoshoz illetve szakorvoz irányítása. Érzelmi nevelés, szocializáció segítése A kisgyermek gondolkodása még nagyon én-központú. A kisgyermek a szerint szocializálódik, amit lát, hisz bennünket, nevelőket, felnőtteket utánoz és elsősorban szüleiket. Olyanná válik amilyen példát nyújtunk neki, ezért nagyon fontos a szakmai munka minősége mellett a nevelő/k mintanyújtása. A gondozás közbeni interakciók lehetőséget biztosítanak a kisgyermek és kisgyermeknevelője számára az egyszemélyes kapcsolat kialakítására. Beszoktatás, beilleszkedés, korai fejlesztéssel összefüggő tevékenységek Az anyával - apával, esetleg nagyszülővel történő fokozatos beszoktatás, a kisgyermek életkorából adódóan többlépcsős folyamat. A bölcsődében való tartózkodás lassú, fokozatos, kis lépésekkel történő emelése megkönnyíti a beilleszkedést a kisgyermek számára egy teljesen idegen környezetbe. A beszoktatás időtartama általában 2 hét, de lehet hosszabb időszak is. 26

27 A beszoktatás első napjaiban a kisgyermeknevelő csak megfigyel, érdeklődik, hiszen meg kell ismernie a kisgyermek szokásait, az otthoni nevelés, gondozás milyenségét. Amikor a kisgyermek számára már ismerőssé vált a környezet, elfogadja a kisgyermeknevelővel való kapcsolatot, a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a nevelési, gondozási műveleteket. A szülők pozitív hozzáállása, a módszer elfogadása és az együttműködés nagyban megkönnyíti, segíti a kisgyermek beilleszkedését a csoportba. A beszoktatás ideje alatt és a későbbi bölcsődei élet során is a kisgyermek hozhat magával egy kis otthont -> játékot, takarót, párnát, Az alvás jelenti a beszoktatásban a legnagyobb nehézséget, ezért fontos, hogy a szülő még a második hét végén is jelen legyen az altatás ideje alatt, ill. az ébredés várható időpontjában. A beszoktatás idején a gyermeknek időre, sok-sok figyelemre, szeretetre van szüksége, szülő és kisgyermeknevelő részéről egyaránt. A beszoktatás során a kisgyermeknevelő/k nem csak a gyermeket, hanem az egész családot is segíti/k. A beszoktatást az alkalmazkodás időszaka váltja fel, mely hosszabb időt ölel fel - két, három hónap - s addig tart, amíg a kisgyermek teljesen ráhangolódik a bölcsődei életre, illetve a gyermek biztonságérzete kialakul, megerősödik. A bölcsődei élet megszervezése gyermekcsoportok megszervezése - a gyermekek korcsoportonkénti elosztása segíti a kisgyermekek mindennapi játékát, ezáltal minimálisra csökkenthető a konfliktusok száma a napi játéktevékenységek során kisgyermeknevelők, dolgozók munkarendjének megszervezése a beszoktatás ideje alatt lényeges, hogy a saját-kisgyermeknevelő az első naptól kezdve minden nap jelen legyen, amikor a kisgyermek megérkezik a csoportba. A dolgozók - saját munkaterületükön - segítsék a kisgyermeknevelők munkáját beszoktatás - az anyával - apával, esetleg nagyszülővel történő fokozatos beszoktatás, a kisgyermek életkorából adódóan többlépcsős folyamat. A bölcsődében való tartózkodás lassú, fokozatos, kis lépésekkel történő emelése megkönnyíti a beilleszkedést a kisgyermek számára egy teljesen idegen környezetbe. A beszoktatás időtartama általában 2 hét, de lehet hosszabb időszak is. A beszoktatás első napjaiban a kisgyermeknevelő csak megfigyel, érdeklődik, hiszen meg kell ismernie a kisgyermek szokásait, az otthoni nevelés, gondozás kapcsolatot, a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a nevelést, gondozási műveleteket. 27

28 családlátogatás - a kisgyermeknevelő-pár együtt látogatja meg a kisgyermeket otthonában. A családlátogatás a beszoktatás első vagy második hetében is megtörténhet, a kisgyermek megismerését segíti saját otthonában alkalmazkodás - a beszoktatást az alkalmazkodás időszaka váltja fel, mely hosszabb időt ölel fel - két, három hónap - s addig tart, amíg a kisgyermek teljesen ráhangolódik a bölcsődei életre, illetve a gyermek biztonságérzete kialakul, megerősödik napirend - a napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt folyamatos játéklehetőséget, étkezést, alvást biztosítja a kisgyermekek számára. A napirend nagyban függ a gyermekcsoport összetételétől, létszámától, évszakoktól. Ennek megfelelően nyári, illetve téli napirend kialakítása szükséges. Napirend A bölcsőde folyamatos napirendje lehetővé teszi a gondozásba épített nevelést, fejlesztést. A bölcsődei napirend egyszerű, a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, követhető. Benne a játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek. Ehhez nyújt segítséget a folyamatos és rugalmas napirend. Benne a játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek: gyermekek érkezése, játék a szobában reggeli játék a szobában /udvaron/ tízórai játék a szobában illetve folyamatos készülődés az udvarra folyamatos bejövetel készülődés ebédhez ebéd alvás folyamatos ébredés, készülődés uzsonnához uzsonna játék a szobában /udvaron/, folyamatos hazamenetel Korai fejlesztés 28

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. SZAKMAI PROGRAM 2010. Intézmény neve: Lakiteleki Bölcsőde Intézmény címe: 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor u. 2. Intézmény telefonszáma: 76/ 449-014 A programért felelős neve: Szabóné Hunyadi Judit A program

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné Megközelíthetősége: BKV járművekkel Körút felől: 9-esbusszal Muzsikus

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. 1 ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

"EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

EGYÜTT - ÉRTÜK ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA "EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette Nevelőtestület Fenntartó jóváhagyta Kiadta jóváhagyta Program team 2007. 2007. Óvodavezető Átvette Aláírás

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a 2015. év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, 2016. május 09. Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a 2015.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2241 SÜLYSÁP, SZILVAFASOR U. 1. Tel.: 06-29-436-304 / 06-30-986-7843 E-mail: bolcsode@sulysap.hu Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2241 Sülysáp, Szent I. tér 1. Képviselő-testület

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról - 1 - A bölcsődei szolgáltatás fealadata : Az 1997. XXXI. tv. 42. -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. - a alapján, a családban nevelkedő,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes és 3 éves gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Zugligeti bölcsőde

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS (ALAPELVEK) NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGEK FUNKCIÓJA... 3 A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 2. A bölcsődei alapelvek legfőbb jellemzői... 4 A gondozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja 2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 1. 1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLDETÉSE

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben