Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015."

Átírás

1 "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot az óvodák nevelőtestületei, tagóvoda vezetői és Sajtos Lászlóné óvodavezető készítette

2 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK.4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE..5 AJÁNLÁS...7 PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZÖS RÉSZEI HELYZETELEMZÉS, ÓVODÁK BEMUTATÁSA. 9 Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény)...9 Kertvárosi tagóvoda..11 Eszterlánc tagóvoda..12 Kikelet tagóvoda..13 Napsugár tagóvoda 14 A gyermekek szociokultúrális helyzete.15 2.ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 16 Nevelésfilozófiánk alappillérei 16 Nevelési elveink 17 3.GYERMEKKÉPÜNK,ÓVODAKÉPÜNK.17 Pedagógusképünk,szülőképünk 18 4.AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA 20 Nevelésünk célja az óvodákban.20 Az óvodák speciális céljai..21 Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény)..21 Kertvárosi tagóvoda 22 Eszterlánc tagóvoda 23 Kikelet tagóvoda 23 Napsugár tagóvoda.24 Nevelésünk rendszere A NEVELÉS FELADATA AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 30 Személyi feltételek..30 Tárgyi feltételek 31 Az óvodai csoportok kialakítása 33 A gyermekek napirendje 33 2

3 A gyermekek heti rendje 35 Az óvodai nevelés tervezése 35 7.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI KAPCSOLATAINK RENDSZERE 37 Intézményen belüli kapcsolattartási formák 38 Óvodák pedagógusok közötti kapcsolattartási formák 39 Óvodán kívüli kapcsolatok 39 8.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAITAGÓVODÁNKÉNTI LEBONTÁSBAN 42 Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény).42 Kertvárosi tagóvoda 63 Eszterlánc tagóvoda 101 Kikelet tagóvoda 134 Napsugár tagóvoda ÓVODÁNK DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE GYERMEKVÉDELMI FELADATOK A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK IKT ESZKÖZÖK ÓVODAI ALKALMAZÁSA PROGRAMUNK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉK 196 ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 199 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 199 3

4 INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: NÉGY ÉVSZAK ÓVODA Az intézmény címe, székhelye: Mátészalka, Alkotmány út 15. Telefonszáma:44/ ; Fax: 44/ Az intézmény telephelyeinek neve, címe, telefonszáma: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája Mátészalka, Móricz Zs. út / Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája Mátészalka, Szatmár u / Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája Mátészalka, Kalmár ut / Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája Mátészalka, Balassi ut / Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mátészalka Város Önkormányzata Mátészalka, Hősök tere 9. Az intézmény működési területe: Mátészalka város. Az intézménybe felvehető gyerekek, csoportok száma: Óvoda neve Csoportok száma Férőhelyek száma Négy Évszak Óvoda fő Kertvárosi Tagóvoda fő Napsugár Tagóvoda 2 60 fő Eszterlánc Tagóvoda fő Kikelet Tagóvoda fő Összesen: fő 4

5 Az intézmény irányítási - szervezeti felépítése Fenntartó önkormányzat Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYVEZETŐ Intézményvezető- helyettesek Közalkalmazotti Tanács Tagintézményvezetők Adminisztrativ dolgozók Óvodapedagógusok Karbantartó Dajkák Pedagógiai asszisztensek Az óvoda vezetési szerkezetét, az intézményvezetés közötti munkamegosztást, munkaköri leírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak mellékletei tartalmazzák A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről 5

6 229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról Alapító Okirat 6

7 AJÁNLÁS Helyi nevelési programunkat ajánljuk azoknak a szülőknek, akik számára fontos, hogy gyermekeik derűs, szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó környezetben nevelkedjenek. Arra törekszünk, hogy a gyermekeket megismerve egyéni képességeik optimumára fejlesszük az óvodáskor végére. Célunk, hogy a gyermekekből aktív, cselekvőképes felnőtt váljon, érzékenyek legyenek a környezetük iránt, és tevékenyen, életkori sajátosságaiknak megfelelő mozgásaktivitással megismerjék a belső és külső világot. Ajánljuk nevelési programunkat azoknak a szülőknek, akik nevelési elveinket, programunk célját elfogadva nevelő partnereinkké válnak. Ajánljuk programunkat azon óvodapedagógusoknak, akik olyan gyermekeket kívánnak nevelni, akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás és a másság elfogadása, tisztelete, szeretete, megértése jellemez. Ajánljuk továbbá Mátészalka Város Önkormányzatának, amely pozitív hozzáállásával biztosítja mindazt a feltételrendszert, amely programunk megvalósításához szükséges. Nevelési hitvallásunk : A szülők felénk irányuló bizalmának az elért eredményeink megtartásával, és új szakmai törekvéseinkkel, óvodáink folyamatos szépítésével, a feltételrendszer állandó javításával, a gyermekek és szülők közérzetének egyre jobbá tételével kívánunk megfelelni. 7

8 PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZÖS RÉSZEI: CÉL, FELADAT, NEVELÉSI ELVEK NÉGY ÉVSZAK ÓVODA SPECIÁLIS NEVELÉSI TERÜLETEK: KÖRNYEZETI NEVELÉS KÖRNYEZETVÉDELEM EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS KERTVÁROSI TAGÓVODA SPECIÁLIS NEVELÉSI TERÜLETEK: [Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.] MOZGÁSFEJLESZTÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PROJEKT MÓDSZERREL KIKELET TAGÓVODA SPECIÁLIS NEVELÉSI TERÜLETEK: KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELÉS, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK FELZÁRKÓZTATÁSA ESZTERLÁNC TAGÓVODA SPECIÁLIS NEVELÉSI TERÜLETEK: NAPSUGÁR TAGÓVODA SPECIÁLIS NEVELÉSI TERÜLETEK: [Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.] NÉPHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA NÉPI KULTÚRA ÉRTÉKEINEK FELKUTATÁSA, MEGŐRZÉSE A CSALÁDI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI PROJEKTMÓDSZERREL FELDOLGOZVA 8

9 1. HELYZETELEMZÉS, ÓVODÁK BEMUTATÁSA Mátészalka város óvodái áprilisától összevontan működnek. A Négy Évszak Óvoda székhely intézményi, a többi 4 telephely tagintézményi feladat-ellátási hely. Óvodánk 1999-től, első nevelési programunk megírásától kezdve, több változáson ment keresztül. A nevelőtestületben, vezetésben személycserék történtek, új, friss gondolatok születtek, továbbképzéseken vettünk részt. A Comenius I. minőségfejlesztési program által készített felmérések eredményeit, a partnerek igényeit beépítettük munkánkba. Az Európai Unióhoz való csatlakozás új kihívásokat közvetít felénk. A szegregáció helyébe az integráció lépett s megjelent a kompetencia alapú nevelés is, mint egy lehetségesen választható módszertani segédanyag, nevelési gyakorlatunkban. Többször módosult a közoktatási törvény, jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. óvodára vonatkozó, valamint a 363/2012.(XII.17.) számú az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján tervezzük az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatát. A program felülvizsgálata megtörtént ben, ben, ban, ben, és jelenleg ben is. A módosításokra a jogszabályváltozások aktualitásai, valamint a fenntartó által elnyert pályázatok kínálta jó gyakorlatok, programunkba történő beépítése végett került sor. TÁMOP Kompetencia alapú óvodai oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése, TÁMOP / Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés 1.1. Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény) Az épület a város legnagyobb óvodája, 1980-ban épült Mátészalka központjában, lakótelepi környezetben. Kétszintes 240 férőhelyes, folyamatosan 8 csoporttal működik. A csoportszobák és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek tágasak, világosak, esztétikusak. Nagyságuk, berendezési tárgyaik kellőképpen biztosítják a gyermekek és a felnőttek kellemes közérzetét. Az óvoda speciális helyiségei: egyéni fejlesztő szoba (mely mikrocsoportos fejlesztésre is alkalmas), só-szobája, illetve nagyméretű játszóudvara, ezek felszereltsége a gyermekek kényelmét, biztonságát, játék-és mozgásigényének kielégítését, egészségük megőrzését szolgálja. Épületünkhöz nagy füves, fás, homokos udvar tartozik, amely tág teret biztosít a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítéséhez. A változatos növényvilág közvetlen természeti megfigyelési lehetőséget nyújt a gyerekeket körülvevő zöld 9

10 világból. Az ember környezetalakító munkája esztétikai élményhez juttatja a gyermekeket. Az óvoda udvarát díszítik és gyermekeink szépérzékét, ízlésvilágát formálják Schmidt Sándor fafaragó művész mozgásfejlesztő udvari játékai. Az intézményi pedagógiai program sajátos nevelési célja tükröződik már az épületbe lépve, ahol a természet szeszélyétől megmentve látható Baloghné Béres Györgyi Mátészalka egyik jelentős fafaragó művészének Meseerdő című alkotása. A program nyitott szemléletű szervezést, tervezést tesz lehetővé a nevelőtestület számára. Jellemzője, a gyermek személyiségének központba helyezése, gyakorlat centrikusság, realitás. A dolgozók mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban, a bennük rejlő lehetőségeket kibontakoztassák, kreativitásukat fejlesszék és az élmények egész sorát éljék át. A mindennapok adják a nevelőtestület közös célját: - Az egészséges életmód alakítását - Környezetvédelemre nevelést. A zöld napok folyamatként épülnek be az óvodai élet mindennapjaiba. A szülők segítőszándékkal viszonyulnak a nevelő munka kitűzött feladatainak megvalósításához, támogatóik a kirándulásoknak, gyűjtő munkáknak, egészséges életre nevelésnek. Elvárják, hogy gyermekeik az óvodában érzelem és élmény gazdag légkörben, harmonikusan fejlődjenek. Az eltelt évek alatt az intézmény számtalan konzultáció, szakmai tapasztalatszerzés helyszíne volt szeptember 1-től 1 óvodai csoportba került bevezetésre a TÁMOP a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán c. pályázat által a Kompetencia alapú óvodai programcsomagból - az óvodához illeszkedő - program eleme ben a TÁMOP Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában elnevezésű pályázat keretében Projektek szerepe kompetenciák alapozásának, a kreativitás fejlesztésének folyamatában nevű jó gyakorlat lett beépítve a tervezés folyamatába. 10

11 1. 2. Kertvárosi tagóvoda Jelenleg öt csoporttal működik a Rácz-kerti városrészben, a Móricz Zsigmond út 17. szám alatt. Ez az intézmény 1976-ban nyitotta meg kapuit a gyerekek számára öt csoporttal. A lakótelepi környezet folyamatosan biztosította a gyermeklétszámot a működéshez, azonban az utóbbi évek kedvezőtlen demográfiai mutatói hatására már csak három csoportban fogadták a gyerekeket. Így lehetőség nyílt arra, hogy a város legrégebbi óvodája,- amelyet 1970-ben alapítottak családi lakóházakból a város központjában, a Wesselényi utcában is helyet kapjon ebben az épületben. Így 2007 szeptemberétől mindkét intézmény életében egy új korszak kezdődött a tradicionális értékeket megtartva, és ötvözve. Az épületet lakótelepi, társas, illetve családi házas lakóépületek, családias jellegű kis üzletek, egy általános iskola, és egy idősek otthona, egy templom fogja körbe. A város Ipari parkja is közel található, amelyben számos gyár, és vállalat, kereskedések szolgálnak a szülők munkahelyéül. A tágas, füves, homokos udvar, biztonságos játékok, virágoskertek, homokozók, változatos lehetőségre és megfigyelésre biztosítanak lehetőséget. A csoportszobák bútorai, eszközei a gyermekek kényelmét szolgálják, fejlesztik ízlésvilágukat. Minden csoporthoz külön mosdó, öltözőrész, tartozik őszére készült el egy 80 m 2 alapterületű, az uniós szabványoknak is megfelelő tornaszoba szertárral, öltözővel, és egy kisebb melegítőkonyhával. Számos óvodai, konferenciát, konzultációt igénylő esemény helyszínéül is szolgál. Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 16 főből álló lelkes, magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. A nevelési elvekben, az óvoda berendezésében, képében egységes, és egyedi vonások együttesen érvényesülnek. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a különbözőségeket. Az óvónő feladatát a gyermeki szükségletek, a fejlődésük törvényszerűségei szabják meg. Nevelőtestületünk a múlt tiszteletéből táplálkozva igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Ezért külsőségekben, nevelési-és tevékenységrendszerükben beépül a népi, nemzeti kultúra megismertetése, a hagyományok ápolása, a környezettel, embertársak iránti pozitív viszonyulás kialakítása, az inkluzív nevelés, a beintegrálható sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén 11

12 későbbi életvitele céljából hasznosak. A gyerekek mozgás műveltségét, és egészséges életmódra nevelését tartjuk kiemelkedő nevelési feladatainknak. A mozgásfejlesztésben a mindennapi rendszeres tevékenységek mellett zenés, és vitamin tornán, néptáncon, ovi-focin, vesznek részt a gyerekek, az egészséges életmóddal pedig tematikus játszóházakban, és családi főződélutánokon ismerkednek a gyerekek, és a szülők szeptember 1-től 1 óvodai csoportba került bevezetésre a TÁMOP a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán c. pályázat által a Kompetencia alapú óvodai programcsomagból - az óvodához illeszkedő - program eleme ben a TÁMOP Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában elnevezésű pályázat keretében tagóvodánkban az Életkompetenciák óvodai projektekben-című projektgyűjteményből válogathatunk, ötleteket meríthetünk a mindennapi tervezésben,a tanulási folyamat megvalósításában Eszterlánc tagóvoda A lakótelepi óvoda, a város szélén helyezkedik el. Az épületben március 11.-én kezdődött meg a nevelési munka. Ekkor még 125 fővel, 5 gyermekcsoporttal, majd Szeptember 1.-től 75 fővel és 3 gyermekcsoporttal működik szeptember 01-től újra 100 férőhelyes, 4 csoportos óvodaként fogadja a gyerekeket, a 3. csoportszoba tornaszobaként működik szeptember 1. előtti években is a néphagyományok felkutatását, gyűjtését, azok beépítését fontosnak tartotta a nevelőtestület, ezért a pedagógiai program megírásával rendszereztük korábbi ismereteinket. Az eszközellátottság megfelelő, jól felszerelt szakkönyvtár és könyvtár áll a pedagógusok rendelkezésére. Minden csoportszobához külön öltöző és mosdóhelyiség tartozik természetes megvilágítással is. A csoportszobákban domináló színek, formák, növények, természetes anyagok, díszítőelemek és tárgyak hozzájárulnak a gyermekek esztétikai érzékének fejlődéséhez, ízlésviláguk kialakulásához, a népi díszítő motívumok megismeréséhez. Két kisebb raktárhelyiségből kézműves alakítottunk ki, amely a hagyományőrző program kis mesterségeinek megvalósításához nyújt segítséget. A városban egyedülállóan az óvoda épületében főzőkonyha található. Itt készítik valamennyi városi óvoda számára az ételt. A konyha jól felszerelt. Az óvoda udvarán tágas, füves, bokros, homokos terület egyaránt található. A fák lombkoronája és a 12

13 teraszhoz kapcsolódó árnyékoló, a nyári meleg idején felüdülést biztosít a gyermeknek. Az udvaron található fém és fajátékok jól szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését ben a TÁMOP es pályázat egyik feltételeként bevezetésre került az óvodánkban a Kompetencia Alapú Óvodai Programot, ami az óvodapedagógusok módszertani kultúráját kívánja megújítani, a gyermekeket pedig cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelni és tevékenységen keresztül fejleszteni ben a TÁMOP Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában elnevezésű pályázat által, a tagóvoda adaptált Jó gyakorlata: Játék és tanulás az iskolássá érés folyamatában. A megismert Jó gyakorlat alkalmazásával, az óvodás gyermekek tanulási folyamatának támogatásához járul hozzá. A nevelőtestületben többen vonzódunk a régi korok eseményeihez, eszközeihez, szokásaihoz, zenei és táncvilágához. A hagyományőrző programmal kapcsolatos feladatok két nagy csoportra oszlanak: a jeles napok, és a mindennapi élet tevékenységei Kikelet tagóvoda Ez az óvoda a város keleti részén fekszik, ezért lett Kikelet a neve. Az épület közelében bölcsőde és iskola található. A Kraszna folyó közelsége az előtte húzódó rét, a közeli park a változatos sétákra és megfigyelésekre adnak lehetőséget. Az intézmény 5 csoporttal működő, emeletes épület. Megfelelő nagy udvarral, amely napos, füves és árnyékos területével a gyermekek biztonságát szolgálják. A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködésével történik. Az óvoda felszereltsége átlagos, nagy hangsúlyt kap az esztétikus környezet kialakítása, a csoportszobába sok természetes anyagokat, játékot használnak, ami a gyerekek kényelmét, biztonságát, mozgás és játékigényük kielégítését szolgálják. A 2009-es évben került sor az épület szigetelésére, és tatarozására. Valamint egy zsűrizett fafaragás elhelyezésére az előtérbe, valamint tornaszobával bővült az óvoda. A tárgyi eszköz fejlesztés nagyrészt a szülők támogatásának köszönhető szeptember 1-től 1 óvodai csoportba került bevezetésre a TÁMOP a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán c. pályázat által a Kompetencia alapú óvodai programcsomagból - az óvodához illeszkedő - program eleme ben a TÁMOP Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi 13

14 eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában elnevezésű pályázat által, a tagóvoda adaptált Jó gyakorlata: Az egyéni és társas kompetenciák fejlődését támogató tanulási környezet a csoportszobában. A jó gyakorlat által, a kompetencia alapú nevelés megvalósításához ideális tárgyi, környezeti feltételrendszer kialakításában kaptunk segítséget. Az innovációs folyamat során: - a tárgyi környezet kialakításával, - a tanulásra serkentő környezet megteremtésével, - a játékközpontok kialakításával, - a játszóterületek megteremtésével, - a megfelelő eszközök kiválasztásával, - a piktogramok ötletes használatával a gyermekek mindennapi fejlesztését valósítjuk meg. Speciális nevelési területét, a környezeti nevelést is elsősorban a játékon keresztül közelítik meg. Számára mindazt, amit a természetben csinál, játékként élje meg. A pedagógusok olyan lehetőségeket biztosítanak, amelyek a környezeti nevelés, a természetvédelem szempontjából is értékesek. (Növények, állatok megfigyelése, megismerése, a róluk szóló beszélgetés.) A kirándulások, természetjárások adjanak alkalmat és lehetőséget a természet különféle kincseinek felfedezésére. (kavicsok, falevelek, a változatos formájú növények, termések, madártollak gyűjtése, felhasználása játéktevékenység és barkácsolás során.) Fedezzük fel együtt az évszakok szépségét, a természet változását, az évszakok közötti különbségeket, a természet örök körforgását. Játszunk különféle játékokat a szabadban, játékos formában újabb és újabb ismeretek megszerzésére adjuk lehetőséget Napsugár tagóvoda Az óvoda Mátészalka, Szatmár út 1. Sz. alatt működik, egy használaton kívűli, egykori általános iskolaként funkcionáló épületében. A földszintet építették át az óvoda 3 csoportja számára, amelyhez külön bejárat és külön udvar tartozik. Jelenleg 2 csoport fogadja a gyerekeket. A régi iskolaépület tornatermében tartjuk a mozgásos tevékenységeket. Ez az épület a város központtól vasúti hálózattal elzárt területen fekszik, ezért az ide járó gyerekek mind ezen a városrészen élnek, kertes házakban. 14

15 A szülők körében a munkanélküliség itt érezhető a legjobban. A városnak ez azon területe, ahol viszonylag olcsó, kertes lakások találhatók. Így sok fiatal házaspár vásárol itt lakást. Ugyanakkor jellemző a két-három generációs együttélési forma. Sok esetben a gyerekek szülei is ebbe az intézménybe jártak, így a nagyszülőkkel bizalmas, baráti kapcsolat alakult ki már a múltban. Ennek pozitív hatását a jelenben is érezhetjük, melyet az unokák nevelésében kamatoztathatunk. A családok összetételére jellemző a 3-4 gyerek vállalása, amely fokozottabban megterhelést jelent úgy anyagilag, mint nevelési szempontból. A család biztonságos megélhetéséért folytatott küzdelem miatt több családban a gyerekek nevelése a nagyszülőkre hárul. Ezért a nemzedékek életfelfogásából adódó különbségek halmozottan fellelhetők ezen a környéken. Mindezek együttesen fokozottabb terhet jelentenek a pedagógusok számára. A szülőnek érzelmi megnyugvást jelent az intézmény nyugodt légköre. Jellemző, hogy a régi óvodásokhoz gyakran ellátogatnak: virágos kertet, állatokat, kerti munkákat megfigyelni. A szülők szívesen ajánlják fel ezeket a lehetőségeket. Az óvoda is érzi a szülők, illetve nagyszülők támogatását. Nagyszülő segítségével szervezzük az évszakonkénti buszkirándulást. Az év folyamán többen sárgarépával, almával, musttal, körtével és sütőtökkel kedveskednek a gyerekeknek ben a TÁMOP es pályázat egyik feltételeként bevezetésre került az óvodában a Kompetencia Alapú Óvodai Programot, ami az óvodapedagógusok módszertani kultúráját kívánja megújítani, a gyermekeket pedig cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelni és tevékenységen keresztül fejleszteni ben a TÁMOP Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában elnevezésű pályázat keretében Jó gyakorlatot adaptáltunk. A Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvoda adaptált Jó gyakorlata: Egyéni képességfejlesztés- a fejlettségi szint ismeretén alapuló egyéni képességfejlesztés gyakorlata. A jó gyakorlat célja a gyermek személyiségének, képességeinek önmagához mért optimális fejlesztése, projektmódszerben dolgozunk A gyermekek szociokultúrális helyzete Óvodásaink szociokulturális háttere átlagosnak mondható. A szülők nagy többsége rendszeresen dolgozik, munkahelyük van. Város szerte évről évre nő a jelenlegi társadalmi, és gazdasági hatások következményeként a hátrányos, és a halmozottan 15

16 hátrányos gyerekek létszáma. Csoportonként átlagosan 5 gyermeket regisztrálunk. Családjaik és az óvodapedagógusok között kölcsönös tiszteleten alapuló, jó kapcsolat alakult ki. A családok összetételét a nukleáris családszerkezet jellemzi többnyire, és ezen belül is egyre nő azon szülők száma, akik leginkább egy gyermek nevelésére vállalkoznak. Átlagosan két gyermeket nevelnek, de minden csoportban van 2-3 óvodás, aki 3, vagy többgyermekes család tagja. A családok megélhetési gondjait sokszor gyermekeik nevelésében vetítik ki, és ennek hatására növekszik az ingerszegény, kommunikáció szegény, valamint a szülő-gyermek kapcsolatok sérülése kapcsán, az érzelem szegény miliőbe felcseperedő gyermekek száma. Egyre nő azon családok száma, akik az óvodát, nem a családi nevelés kiegészítőjeként tekintik, hanem valamennyi nevelési problémájukra az intézményes nevelésben keresik a megoldást. 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 2.1. Nevelésfilozófiánk alappillérei: Tevékenységre épülő, sokoldalú képességfejlesztés, amelyben, a gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatása, harmónikus fejlődése érdekében az egyéni és életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével történik A gyermek különleges védelme, tisztelete, szeretetteljes gondoskodása elfogadása. Az otthonosság szem előtt tartásával, tudatosan kialakított és jól működő szokásrendszeren alapuló tevékeny óvodai élet szervezésére törekvés. Problémamegoldásra, kreativitásra törekvő, a mozgást kedvelő gyermekek nevelésének elősegítése. A különleges bánásmódot igényű gyermekek fejlődésének előmozdítása, az (SNI, BTM), gyerekek óvodai nevelésének irányelveivel összhangban. A halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedésének elősegítése, az ingerszegény környezetből adódó hátrányok csökkentése, másság elfogadása Kölcsönös tiszteleten alapuló tartalmas együttműködés a szülőkkel. 16

17 2.2. Nevelési elveink: Az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével, sokszínű tevékenységek lehetőségeivel biztosítjuk a gyermekek emberi méltóságát, jogait és tiszteletét, különös tekintettel a gyermeket megillető jogok tiszteletbetartásának megerősítését, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Hangsúlyozzuk a játék, integráló, mással nem helyettesítő szerepét. Az óvodában dolgozók valamennyien (pedagógus és nem pedagógus kollegák) szeretettel, bizalommal, türelemmel, barátságosan, megértően, toleránsan és segítőkészen fordulunk a gyermekek felé. Minden gyermeket személyesen ismerünk, őszinte érdeklődést tükrözünk örömeik és gondjaik iránt. Felfigyelünk a bizonytalan, segítségre szoruló, esetleg magányos gyermekekre és érzelmi támaszt, konkrét segítséget nyújtunk számukra. Közösen biztosítjuk a gyermekek jó közérzetét, érzelmi biztonságát jelentő óvodai védőhálót. Célkitűzéseinket, feladatainkat az óvodát igénybe vevők érdekeinek és szükségleteinek megfelelően alakítjuk. Modell-szerepünkből adódó felelősséggel, tudatosan formáljuk magatartásunkat és kommunikációnkat. Szükségesnek tartjuk környezetünk, partnereink főleg a szülők óvodáról alkotott véleményének, javaslatainak megismerését. 3. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, Ha egy évtizeddel számolsz - ültess fát, Ha terved egy életre szól - embert nevelj! 17

18 Gyermekkép Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, és óvodánkból elengedni óvodakép Olyan óvodában gyakoroljuk nevelőmunkánkat gyermekképünk megvalósítása érdekében amely: szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben is egyedi személyiség, iszeretnek óvodába járni szívesen részesei a különböző tevékenységeknek Egyforma magas színvonalú, és szeretetteljes nevelésben részesülnek a meglévő hátrányaik csökkentésével, előítélet mentesen. Jellemző rájuk a vidámság, kiegyensúlyozottság kedvelik a mozgást, kreatívak, legyenek bátrak, ügyesek, edzettek és terhelhetőek. Tiszteletet mutatnak a felnőttek iránt ápolják a hagyományokat becsülik a munkát, és szívesen végeznek munka jellegű tevékenységeket Kudarctűrők, és segítőkészek társaikkal szemben együttműködésre hajlamosak Alkalmazható tudás és optimális fejlettségi képességszintek birtokában kezdhetik el az iskolai tanulmányaikat. legyenek nyíltak, őszinték, határozottak és önálló Otthonos, tudatosan kialakított szokásrendszeren alapuló, a szocializáció lehetőségének megteremtésére törekvő biztonságos, esztétikus, tiszta intézmény az óvodáskorú gyermek fejlődésének, és nevelésének legmegfelelőbb színtere, amelyben a gyermekek és felnőttek egymást elfogadva és tisztelve élnek, és jól érzik magukat Biztosítja a gyermekek spontán és szervezett mozgásához szükséges akadálymentes tág szabad tér adta lehetőségeket, valamint a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit Amely nyitottságánál fogva a családdal való együttműködés következtében az egész nap folyamán megvalósuló játékban, változatos mozgástevékenységekben, tanulási folyamatban, és munka jellegű tevékenységekben elősegíti a gyermekek személyiség vonásainak sokoldalú fejlődését, valamint környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodai nevelésben alkalmazott 18

19 véleményalkotásra készek. Szeressék, becsüljék és védjék természeti, környezeti értékeinket. Igényeljék a társas kapcsolatokat, legyenek képesek az együttműködésre Megteremtődik bennük a következő életszakaszba való átlépés belső, pszichikus feltételei pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei. szeretetteljes, családias, demokratikus és befogadó légkör, a gyermeki személyiséget övező bizalom, a pozitív nevelői attitűdök tárháza olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetes az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt, a multi-és interkulturális szemléletmóddal és nevelési gyakorlattal összhangban.. Pedagóguskép Olyan pedagógusok nevelik óvodásainkat: Szülőkép Személyiségükből a humanizmus, a feltétel nélküli szeretet és az empatikus képesség árad. Akik nevelési gyakorlatát az egyéni, differenciált bánásmód jellemez Törekszenek a feltételek javítására, az óvoda otthonossá tételére Empátiás készségüknél fogva jó Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Szeretnénk, ha a szülők partnerek lennének a nevelésben együttműködnének a gyermekek személyiségének fejlesztésében törekednének a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolat működtetésére. 19

20 kapcsolatot alakítanak ki munkájuk során valamennyi partnerrel. Természetes igényük szakmai kompetenciájuk erősítése, fejlesztése A másság elfogadásával képesek, a gyermekek érdekét szem előtt tartva, hátrányos megkülönböztetés nélkül elősegíteni személyiségük harmonikus fejlődését. Emberi tévedéseik, hibáik kijavítása etikai kötelességük Módszertani kultúrájuk sokszínű, szerteágazó Kipróbálnak új technikákat, tanulásszervezési eljárásokat Gyermekük nevelése érdekében érdeklődőek, elfogadják a másságot tevékenyen vesznek részt óvodai életünkben segítséget biztosítanak az intézmény felújítását érintő társadalmi munkákban, rendezvények közös szervezésében pozitívan viszonyulnak az egész közösséghez. Elfogadják, és betartják házi rendünket részletesebb tájékoztatást a gyermekek nevelésével kapcsolatban közösen egyeztetett időpontban kérnek a pedagógusoktól elfogadják a pedagógustól a nevelési tanácsokat, valamint az esetleges negatív kritikákat is. nem hárítják teljes mértékben az óvodára gyermekük nevelését, fejlesztését. 4. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA 4.1. Nevelésünk célja az óvodákban: o A gondjainkra bízott gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése, személyiségük kibontakoztatása, testi- szociális- és értelmi készségeik, képességeik differenciált fejlesztése a szabad játék elsődlegességének érvényesítésével. 20

21 o Szeretetteljes, családias, nyugodt, befogadó, demokratikus légkör, élményekben gazdag óvodai élettér, az egyéni fejlődési ütem tiszteletben tartásának biztosítása, az iskolai beilleszkedés közvetett segítése. o Rendszeres és sokrétű mozgásos tevékenységek biztosításával, intenzív mozgásfejlesztéssel segítjük az egészséges életvitel szokásainak megalapozását. o Változatos tevékenységek lehetőségével segítjük a környező világ megismerését. Kialakítjuk a természethez, a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyt és környezettudatos magatartást. Megalapozzuk a gyermekek környezetre figyelő, környezetet védő életvitelét. o Szoros kapcsolatot, folyamatos együttműködést, korrekt nevelőpartneri viszonyt alakítunk ki a családokkal, intézményekkel. Olyan pedagógiai környezet alakítunk ki, ahol a befogadó attitűd természetes az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt, a multi-és interkulturális szemléletmóddal és nevelési gyakorlattal összhangban. o A halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedésének elősegítése, az ingerszegény környezetből adódó hátrányok mérséklése. o Az esélyegyenlőség, és az inkluzív, befogadó pedagógia megteremtése. o Az érzelmi, erkölcsi, és a közösségi nevelés hangsúlyozása, amely megalapozza a gyermeki személyiség szocializációját. o Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítés Az óvodák speciális céljai Négy Évszak Óvoda o A gyermekek ismerkedjenek meg a természeti környezetük szépségeivel, alakuljon ki környezetvédelmi kultúrájuk, váljanak, környeztük iránt érzelmileg gazdag egyénekké. o Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése. Kertvárosi tagóvoda o A gyermekekkel megszerettetni a rendszeres mozgást, hozzájárulni ahhoz, hogy felnőttként is igényeljék a test edzését, egészségük óvása érdekében. 21

22 o A prevencióval segíteni szeretnénk a helyes testtartás kialakítását, a lábboltozat, talpboltozat süllyedésének megelőzését, korrigálását. o A néptánc, a népi énekes játékok, játékfűzések gyakorlása alkalmával ismerjék meg népzenei kultúránk örök értékeit, valamint a változatos mozgásformák eljátszásával szerezzenek jártasságot a koreografált néptánc mozdulatokban és tánclépésekben. o Lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk a helyes táplálkozási szokások kialakulásának megalapozását. Főzőnapokat, játszóházakat, túrákat szervezünk o A gyermekek fejlesztése differenciálási szintek, és képességfajták szerint, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése. o A fejlesztőpedagógia óvodapedagógus kompetenciájába tartozó lehetőségeinek alkalmazása. Eszterlánc tagóvoda o A népi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek közvetítésével, a hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, megszerettetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása. Kikelet tagóvoda o A felnőttek példája alapján a környezet értékeinek, rendjének, nyugalmának, egyensúlyának megóvása - ezt érzékeljék, gyakorolják a gyermekek. o Keressük meg azokat a lehetőségeket, amelyek a környezeti nevelés, a természetvédelem szempontjából is értékesek. (Növények, állatok megfigyelése, megismerése, a róluk szóló beszélgetés.) o A kirándulások, természetjárások adjanak alkalmat és lehetőséget a természet különféle kincseinek felfedezésére. (Gyűjtsük együtt a különböző színű kavicsokat, faleveleket, a változatos formájú növényeket, terméseket, madártollakat - használjuk fel ezeket játékunk és barkácsolásaink során.) o Fedezzük fel együtt az évszakok szépségét, a természet változását, az évszakok közötti különbségeket, a természet örök körforgását. o A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének elősegítése. o A csoporton belüli differenciálás megvalósítása. o Az otthoni ingerszegény környezet ellensúlyozása érdekében, minél több élmény nyújtása a nevelés minden területén, az arra rászoruló gyerekeknek. 22

23 Napsugár tagóvoda: o Óvodánkban közös élményen alapuló játék és tanulásszervezés zajlik. o Olyan probléma helyzeteket teremtünk, melyben minden résztvevő sikerhez vezethető és megismerheti, átélheti a felfedezés örömét. Mindezt óvodánkban projekt rendszerű tanulásszervezési módszerrel valósítjuk meg. o Óvodai életünk tevékenység formái tehát projekt rendszerű tanulásszervezés keretein belül épülnek egymásra, mely párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek szervezését is jelenti egy- egy nap folyammá 4.3. Nevelésünk rendszere Óvodánk nevelési feladatai átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. A rendszer elemei: a nevelés célja, feladatai az óvodai élet tevékenységi formái a kapcsolatok rendszere egymásra épülnek, egymással szorosan összefüggnek. A bennük megvalósult feladatok hatására az óvodáskor végére létrejön a fejlődés eredménye, mely meghatározó a célok és feladatok továbbfejlesztésében. A NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI A nevelés általános feladatai Egészséges életmód alakítása Óvodai élet tevékenységi formái Óvoda kapcsolatai Játék Családdal Mozgás 23

24 Érzelmi erkölcsi, A külső világ tevékeny megismerése Nevelési intézményekkel Anyanyelvi, értelmi közösségi nevelés, Verselés, mesélés fejlesztés és Ének,zene, énekes Egyéb nevelés játék,gyermektánc intézményekkel Rajzolás, mintázás, kézi munka Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 5. ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI FŐ / általános feladataink: 1. Az egészséges életmód alakítása, 2. Az érzelmi, az erkölcsi, és a közösségi nevelés biztosítása, 3. Az anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, 4. Mozgásfejlesztés és egészséges életmódra nevelés Egészséges életmód: Az egészséges életvitel igényének és szokás rendszerének kialakítása, a betegségmegelőzés, és az egészség védelme, edzése, megőrzése kiemelt jelentőségű ebben a korban. Az egészséges életmódot a testápolás, az étkezés, az öltözködés, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása révén valósíthatjuk meg. A környezet védelméhez, és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 24

25 magatartás megalapozása. Legfontosabb a gyermeki szükségletek kielégítése az óvodai közösségen belül. Fontosnak tartjuk a testi, lelki szükségletek összehangolását, a heti és napi életritmus kialakítását. Ezt segítik a kötelező és szabadon választott tevékenységek meghatározott ciklikusságával, ritmusával. A rugalmasan kezelt napirend, melynek keretein belül az étkezések, a pihenés, a mozgás, a játék, az oktatás, és egyéb tevékenységek valósulnak meg. Fontos a gyermekek fejlődésének elősegítéséhez a helyes higiéniai szokások kialakítása. A gyermekek fejlődését segíti: A kulturált étkezés szokásaira nevelés A helyes testtartás kialakítása Esztétikus terítésre szoktatás Étkezéshez szükséges eszközök önálló és helyes használata Délutáni pihenés Nyugodt légkör megteremtése pihenés idejének biztosítása, a gyermekek alvásigényének figyelembevételével A napi tevékenységek során minél több idő eltöltése a szabadban Higiénés szokások szabályok kialakítása Tisztálkodás (kézmosás, törölközés, fésülködés, fogápolás helyes és rendszeres végzésére szoktatás) Folyamatos, szabadon választható WC használat A szabadban végzett számtalan tevékenység (séták, túrák, kirándulások szervezése stb.) fokozza a gyermek edzettségét, teherbíró képességét, segíti fizikai fejlődését. A rendszeresen és kellemes légkörben (az óvodák tornaszobái, ovi-foci pálya, ősszefüggő zöld felületű udvarrészeken) végzett mozgás eredményeképpen a gyermek természetes igényévé válik és beépül szokásrendszerébe. Reformkonyhai ételek közös készítése a csoportokban, pl.. saláták, gyümölcspürék Ismerkedés a gyógynövényekkel gyógyteák fogyasztása téli időszakokban. Aromaterápia, gyógyhatású illóolajokkal dúsíthatjuk téli időszakban a csoportszobák levegőjét. 25

26 Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció: Érzelmi nevelésünk alapja a gyermeket körülvevő otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteli légkör, melyben teret engedünk önkifejező, és önérvényesítő törekvéseinek egy következetes szokás, és norma rendszer megalapozásával. A szocializáció folyamatában megy végbe a gyermek szocializációs-individualizációs fejlődése. A két oldal egymással szoros kölcsönhatásban van. Arra törekszünk, hogy a szocializációs folyamatban a gyermekek próbálják elsajátítani a viselkedés és magatartás normáit, értékét, e folyamatban alapozódjanak meg a társas közösségi élet szokásai (szocializációs szokások). Az individualizációs folyamatban segítjük kibontakoztatni az egyén személyiségét, képességeit, tulajdonságait, magatartását. Eközben bontakozik ki az én tudat, az énkép, amely hozzásegíti a gyermeket önmaga képességeinek felismeréséhez. Az individualizáló nevelés egyszerre erősíti az egyediséget, és ösztönöz az együttműködésre, támogatja a gyermekek szocializációját. Ez utóbbit is az egyéni sajátosságok ismeretében segíti, eltérő módszerekkel, különböző, egyénre szabott mértékben. Az individualizálás elvei: a gyermekek személyiségének megismerése az óvodába lépéstől kezdve; az erősségek és az esetleges hátrányok számbavétele alapján az egyéni fejlesztés elvének érvényesítése (képességek, részképességek elemzése); a személyes kontaktus biztosítása a tevékenységekben (óvodapedagógus - gyermek között); a gyermekek eltérő egyéni testi-lelki szükségleteinek figyelembevétele; az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek biztosítása (a csoportszoba berendezésével); a személyesség biztosítása a gyermekek munkáinak, személyes tárgyainak tárolásában; személyiségi jogaik biztosítása érdekében óvodai jelük kiegészítése névvel, fényképpel Fontosnak érezzük, és próbáljuk segíteni a nemi hovatartozás felismertetését a gyermekekben, hiszen ez a szocializáció kialakulásának fontos állomása. 26

27 A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet megszervezését tartjuk kívánatosnak, mely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, (mint például az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség és akaratának (ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését. A közösségi nevelés részeként tekintjük a városi kulturális, sport rendezvényekbe való bekapcsolódást, nemzeti, és népi ünnepeinkről való megemlékezést a csoportokban a gyermekek gondolkodását, és érdeklődési körét figyelembe véve. Arra próbáljuk nevelni a gyermekeket, hogy fogadják el a különböző gyerekek egymást, tiszteljék a környezetükben lévő felnőtteket. Az óvodák dolgozói, és a pedagógusok a magyar nyelv mintakövető modellszerepben Nélkülözhetetlen a jól kialakított szokásrendszer, amelyben a gyermekek változatosan tevékenykedhetnek. Legyen nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes a csoport légköre, ahol gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, és ami a szülőkből is megnyugvást vált ki. Az óvodapedagógus feladatai a szocializáció támogatásában: a gyermekek társas kapcsolatainak megfigyelése és alakítása (a magányos gyermekek felé a páros kapcsolat erősítése); a közös élmények forrásainak gazdagítása, a társadalmi tapasztalatok körének bővítésével; a gyermekek elképzelései és döntései alapján a szülők bevonásával a csoportélet hagyományainak kialakítása és ápolása; a viselkedés-kultúra megalapozása; a mikro csoportos tevékenységek körének bővítése a felajánlott, szervezett keretekben; a társas, szabályjátékok rendszeres biztosítása a gyermekek közreműködésével; a gyermekélet tájjellegű hagyományainak ápolása a családok, idősebb generációk bevonásával; 27

28 a gyermekek személyes vonatkozású ünnepeinek közös szervezése az óvodában (csoporttársak, és az óvodapedagógus); Anyanyelvi, és értelmi fejlesztés: Az anyanyelvi nevelés a nap folyamán, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. Interaktív beszélő környezet megteremtésével, helyes mintaadással, szabálykövetéssel nevelünk az anyanyelv megbecsülésére, és szeretetére, valamint a gyermekek kommunikációs kedvének fenntartására, és ösztönzésére. élményalapú beszélgetéseket tevékenységekbe ágyazott anyanyelvi játékokat kezdeményezünk a beszédértés fejlesztése érdekében. Az értelmi nevelés feladatai: egyrészt a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) kreatív fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet, és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezetet biztosítunk. Az értelmi fejlesztést az adott életkori sajátosságokat figyelembe véve a mozgásfejlesztésre alapozzuk, azon keresztül realizáljuk. (testséma, finommotorika, oldaliság, térészlelés) Mozgásfejlesztés: A mozgás, mint tevékenység kiemelt szerepet kap óvodásaink képességfejlesztésében, jelenléte óvodai nevelési helyi gyakorlatunkban a gyermekek egészséges testi, mozgás, és személyiségfejlesztését szolgálja. Megpróbáljuk tudatosan fejleszteni a gyermekekben a motoros képességeket és a mozgáskészséget. A testi, akarati, értelmi, erkölcsi képességek fejlesztésére is nagy gondot fordítunk. A fejlesztés segítői az óvodai életet alkotó tevékenységek: mese, vers, ének-zene, ábrázolás és kézimunka, a külső világ tevékeny megismerése, a matematikai tartalmú játékok, amelyeket a programunkban a mozgással összekapcsolva terveztük meg. Kiemelt e tevékenységek közül maga a MOZGÁS, amely kötelező formában heti két alkalommal van jelen minden csoportban, illetve a testnevelést kiegészítő mozgástevékenységek (lehetőség szerint zenés torna, néptánc). A mozgás illetve a mozgásos játékokon túl hangsúlyt kap az egészséges életmód, a környezet óvása, hiszen ezek együttes hatásával érhetjük el a magunk elé kitűzött célokat. 28

29 6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 6.1. Személyi feltételek A nevelőmunka középpontjában a gyerek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Egész személyiségével, magatartásával, kommunikációval, esztétikumával példaértékű modell szerepet tölt be a gyerekek nevelésében. A pedagógus munkájának segítő társai a dajkák és pedagógiai asszisztensek, akik az egészséges életmódra nevelésben, a szokások rögzítésében, a gyermekek testi szükségletei kielégítésében együtt működnek, és a pedagógusok irányításával a nevelőmunka minden területén látnak el részfeladatokat. Magatartásukkal, beszédstílusukkal ők is hatással vannak a gyermekekre. Ezen felül ők biztosítják a gyermekcsoportok, a hozzájuk tartozó helyiségek, valamint a szociális helyiségek és irodák higiéniáját. Dajkánik legtöbbje szakképzett. Az óvoda egyéb munkaköreiben is megfelelő végzettséggel rendelkező, feladataikat hozzáértéssel ellátó munkatársak dolgoznak. Az intézményben dolgozó pedagógusok száma: 50 fő Óvodavezető: 1 fő Óvodavezető helyettes: 2 fő Tagóvoda vezető: 4 fő Fejlesztőpedagógus: 1 fő Csoportban dolgozó óvodapedagógus: 48 fő Szakvizsgázott pedagógus: 15fő Szociálpedagógusi végzettséggel is rendelkezik: 1fő Gyermek torna vezető: 1fő óvodapszichológus: 0.5 fő Az intézményben dolgozó pedagógiai munkát segítők száma: Pedagógiai asszisztens: 8fő óvodatitkár: 1fő dajka: 24fő karbantartó: 1fő 29

30 6.2.Tárgyi feltételek Programunk megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak, karbantartásukra, bővítésükre folyamatosan szükség van az állagmegóvás miatt. Tárgyi feltételrendszerünket átlagosnak minősítjük. Valamennyi intézményünkben a csoportszobákhoz csatlakozó öltöző és mosdó-wc helyiségek felújítottak, megfelelő komfortfokozatot és ideális szeparáltságot biztosítanak. Minden óvodában kialakításra kerültek az elmúlt években a tornaszobák. Nagyságuktól függően értekezletek, konferenciák megtartására is megfelelőek. Alapítványi, és pályázati lehetőségeket kihasználva a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, és a fektetők cseréjét is folyamatosan finanszírozza. Minden intézmény egységünkben megtalálhatók a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásához szükséges eszközök (meseládikó, homok-víz asztal, zenedoboz-ritmushangszerekkel). A gyermekek csoportszobái tágasak, világosak, 3-4 gyerek együttjátszásához alkalmas, görgethető, könnyen átrendezhető bútorokkal,nyitott polcokkal elválasztott játszósarkokra vannak tagolva. Az óvodák speciális helyiségei: egyéni fejlesztő szoba (mely mikrocsoportos fejlesztésre is alkalmas) minden óvodában só-szoba- Négy Évszak Óvodában bababarát (kistesók számára pelenkázóval)- Kertvárosi tagóvoda kézműves műhely- Eszterlánc tagóvoda. KRESZ park- Kertvárosi tagóvoda Ovi-Foci pálya- Négy Évszak, Kertvárosi, Kikelet óvodák Az óvodák udvara fásított, homok aljzatú, egybefüggő játszóterülettel. A Kertvárosi tagóvoda udvara három részre osztott, ahol a csoportok életkori sajátosságainak megfelelő udvari játékok, sporteszközök vannak felszerelve (mászókák, csúszdák, homokozók, mérleghinták, egyensúlyozók, mókuskerék, kosárpalánk,) Az udvarok felszereltsége eltérő, a játékok többsége az óvodák által működtetett alapítványok finanszírozásából kerül beszerzésre. Mindegyik udvaron találhatóak fedett, fix aljzatú babaházak, amely komfortosabbá teszi a gyerekek udvari tartózkodását. 30

31 Megfelelő számú és méretű helyiségek állnak rendelkezésünkre az óvodai dolgozók szociális céljára egyaránt. Tudatos munkánk, a fenntartótól kapott költségvetés célirányos felhasználása, a pályázati lehetőségek kihasználása és a szülők, és az alapítványok közreműködése révén főleg a gyermekek mozgásos tevékenységéhez és a környezeti neveléshez rendelkezünk kiemelkedően jó feltételekkel. Ezen túlmenően minden területen biztosítottak az óvodai eszköznorma által előírt eszközök és felszerelések. A jövőben fokozatos minőségi cserékkel törekszünk egyrészt az elhasználódott berendezések és felszerelések pótlására. Mennyiségi bővítést elsősorban a foglalkoztatási eszközök és anyagok, valamint az udvari játékok (kerékpárok, rollerek, rugós játékok, illetve egyidejűleg több gyermek által használt mászókák) körében tervezünk. Intézményi szinten rendelkezünk: fénymásolókkal, videokamerákkal, projektorokkal, digitális fényképezőgépekkel, számítógépekkel, laptopokkal. tagóvodánként tv-kel, DVD lejátszókkal, hangosító berendezésekkel. Szakkönyvtárunk feltöltése folyamatosan történik alapítványi támogatásból Az óvodai csoportok kialakítása Óvodánkba a köznevelési törvény értelmében azok a gyerekek nyernek felvételt, akik az adott év augusztus 31.-ig betöltik a három évet, illetve ha a férőhelyek száma lehetőséget ad rá fél évvel hamarabb is felvehetőek. A csoportok összetételének kialakítása minden óvodában más szokásrendszerre épül. A Négy Évszak, Eszterlánc óvodákban osztatlan homogén, és részben osztott csoportokat alakítunk ki. A Napsugár, Kertvárosi, Kikelet óvodák homogén, részben osztott, és vegyes életkorú csoportokban szervezik az óvodai életet. A kialakítás szempontjait befolyásolja a felvételt nyert gyerekek kora, a szülők kérésének figyelembe vétele. 6.4.A gyermekek napi rendje A jó napirendet folyamatosság, és rugalmasság jellemzi. A gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődése érdekében nyugodt, családias, feszültség- és sürgetésmentes, türelmes légkör megteremtésére törekszünk. Ennek feltétele az életkornak megfelelő 31

32 helyes életritmus, melyet napirendünk párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységeivel kívánunk biztosítani. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, tekintettel a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását célozzuk, szem előtt tartva a szabad játék kitüntetett szerepét. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. Délelőtti tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek munka jellegű tevékenységek kötött szervezésű mozgás vagy egyéb mozgásos tevékenység tudatosan tervezett és szervezett tanulási folyamat levegőzés, séta, megfigyelés gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek folyamatos tízórai, tízórai Déli tevékenységek: gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek ebéd pihenés Délutáni tevékenységek: gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek uzsonna, folyamatos uzsonna játék, szabadon választott tevékenységek, levegőzés hittan, egyéb foglalkozások 32

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. 1 ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

OM azonosító: 034 388

OM azonosító: 034 388 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben