LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Ikt.szám: 62-52/2016. OM: LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen

2 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi feltétel 7. oldal 2.2. Tárgyi feltétel 7. oldal 3. NEVELÉSI KONCEPCIÓNK, CÉLUNK, FELADATUNK 9.oldal 3.1. Szükségletek szerepe 11.oldal 3.2. Tevékenységek szerepe 13.oldal 3.3. Képességek szerepe 14.oldal 4. TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI 16.oldal 4.1. Objektív feltételek 16.oldal 4.2. Szubjektív feltételek 16.oldal 4.3 IKT eszközök óvodánkban 17. oldal 5. A TEVÉKENYSÉGEN ALAPULÓ NEVELÉS FELTÉTELEI 18.oldal 5.1. Szokásrendszerünk kialakítása, beilleszkedés 18.oldal 5.2. Gondozással kapcsolatos feladatok 20.oldal 5.3. Egészséges életmódra nevelés 21.oldal 6. A FEJLESZTÉS TARTALMA 22.oldal 6.1. Játék, A tevékenységekben megvalósuló tanulás 22.oldal 6.2. Társas, közösségi tevékenységek ünnepeink, érzelmi, erkölcsi, nevelés 28.oldal 6.3. Munka jellegű tevékenység 31.oldal 6.4. Szabadidős tevékenység 33.oldal 7. KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE 34.oldal A társadalmi érintkezést megalapozó komplex tevékenységek 7.1. Anyanyelv 34.oldal 7.2. A külső világ tevékeny megismerése 36.oldal 2

3 A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglakozások 7.3. Művészeti tevékenységek 41.oldal Vers, mese, 41.oldal Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 44.oldal Énekzene, énekes játék, gyermektánc 47.oldal Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő tevékenységek 7.5. Mozgás - testnevelés 51.oldal 8. A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI 55.oldal 8.1. A fejlesztés módszere 56.oldal 8.2. A fejlesztés kerete 56.oldal 8.3. A nevelés időkeretei 59.oldal 9. A SZÜLŐ, GYERMEK ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 59.oldal 10. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 60.oldal 11. GYERMEKVÉDELEM 62.oldal 12. SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 64.oldal 13. SAJÁTOS ARCULATUNK 67.oldal 14. ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 76.oldal LEGITIMÁCIÓ MELLÉKLETEK Nevelőtestületi jegyzőkönyv és jelenléti ív Szülői munkaközösségi jegyzőkönyv és jelenléti ív 3

4 1. ÓVODÁNK ADATAI Neve: Liget Óvoda Székhelye: Debrecen, Bartók Béla u. 78. Telephely címe: Debrecen, Babits Mihály u. 2. Debrecen, Tessedik Sámuel u Fenntartó szerv neve: Az óvoda vezetője: A program benyújtója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kuk Eleonóra Az óvoda vezetője és nevelőtestülete 4

5 ÓVODAKÉP Célunk, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges környezetben, az egyenlő hozzáférés elvére alapozva, változatos tevékenységeket biztosító, egyéni képességeket kibontakoztató, befogadó óvodai élet megteremtése. Bizony, hogy játszunk, vígat, nevetőst, Ravasz kis Törpét, óriást, erőst; lesz móka, tánc és ének is vidám, Minden amit csak gyermekszív kíván; És mind azért van, játszik, zeng, zenél Kis gyermekem, hogy te boldog legyél! /Várnai Zseni/ GYERMEKKÉP A gyermeki személyiséget tiszteletben tartva, az életkorból adódó szenzitivitásra alapozva, az eltérő fejlődési ütemet figyelembe véve kívánjuk a leghatékonyabban megvalósítani a gyermekek fejlesztését. Szeretnénk elérni, hogy boldog, empatikus, személyiségükben fejlett, új ismeretek befogadására képes gyermekek váljanak óvodásainkból. A fejlődő személyiség felépítéséhez támpontok kellenek. A biztonsághoz szabadság és következetesség egyaránt szükséges. /dr. Kozéki Béla/ 5

6 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI óta integrált intézményként működünk, két telephelyen, novemberétől három telephelyen. A Bartók Béla úti óvodát (központi) 1925-ben alapították a Hatvan utcai Kertben", 75 férőhelyes. A Babits Mihály utcai óvoda a Kertvárosban" található, 1948-ban épült, 65 férőhelyes. A Tessedik Sámuel utcai óvoda a Kertvárosban" található, 2013-ban épült, 75 férőhelyes. Óvodáinkra jellemző, hogy gázfűtéses, téglaépítésű, kertségi környezetben elhelyezkedő, családias hangulatú, három osztott csoportos, melegítőkonyhás, nagy udvarral, kis veteményes kerttel rendelkező óvoda. A Bartók és Babits óvodákhoz szolgálati lakás tartozott, melyekből jól felszerelt tornaszoba került kialakításra. Az új óvoda tornateremmel rendelkezik. A gyermekek túlnyomó többsége a környezetünkben lévő kertes családi házakból érkezik, de a közeli lakótelepről is járnak óvodánkba. Intézményünkkel szemben a szülők segítőkészsége évek óta töretlen, az ő támogatásuk nélkül nem tudnánk gyermekeink számára biztosítani mindazt az élményt, azokat a különlegességeket, amelyek által ismereteik bővülnek, tudásuk gyarapszik, s egészségesebben fejlődnek. A tudatosan épített jó kapcsolat lehetővé teszi az inkluzív nevelés értékeinek direkt és indirekt közvetítését is. 6

7 2.1. Személyi feltétel Az óvoda alkalmazotti létszáma: 38 fő 1 óvodavezető 2 óvodavezető helyettes 16 óvodapedagógus 1 óvodatitkár 1 adminisztrátor 1 pedagógiai asszisztens 9 nevelőmunkát segítő dajka 3 konyhás 3 fűtő-udvaros 1 takarító Óvodapedagógusok szakmai végzettsége, képesítése Az alapképzésen túli képesítések - közoktatási vezető - szociálpedagógus - fejlesztő pedagógus - tehetségfejlesztő - játék- és szabadidő pedagógus - mentálhigiénikus - zeneóvoda vezetés Az intézmény személyi feltétele lehetővé teszi a pedagógiai programban rögzített nevelési feladatok megvalósítását Tárgyi feltétel Az óvoda épülete kertes házak között, egészséges környezetben helyezkedik el. Udvara a gyermekek számára ideális méretű, árnyas, ligetes. Megtalálhatók a 7

8 különböző talajfelületek (homok, beton, fű, kavics). Virágos és veteményes kertjeink mellett különböző gyümölcsfáink is vannak (meggy, cseresznye, barack, nóra-bóra). Csoportszobák száma: 9. Itt történik az étkezés és a pihenés is. Egyéb funkcionális helyiségek: gyermeköltöző, mosdó elkülönítő- és fejlesztőszoba tornaszoba tornaterem nevelői szoba óvodatitkári iroda melegítő konyha felnőtt étkező, felnőtt öltöző vezetői iroda raktár szertár kazánház Rendelkezünk: projektorral, írásvetítővel,diavetítővel, CD lejátszóval, erősítővel, fénymásolóval, számítógéppel, nyomtatóval, digitális fényképezőgéppel. Csoportszobai és udvari játékkészletünket bővítjük, pótoljuk, de szakmai eszköztárunkkal együtt folyamatos fejlesztése szükséges. 8

9 3. NEVELÉSI KONCEPCIÓNK, CÉLUNK, FELADATUNK Intézményünk helyi pedagógiai programját a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptálása és az Óvodai Nevelés Országos alapprogram alapján dolgoztuk ki. Figyelembe vettük: az eddig alkalmazott eredményes nevelési módszereinket feltételeinket, adottságainkat, sajátos arculatunkat óvodapedagógusaink egyéniségét és szakmai felkészültségét Célunk tevékenységeken keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása. Programunk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. Külön hangsúlyt fektetünk a gyermeki szükségletek kielégítésére, az egyenlő esélyek biztosítására, a gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítására, az egyéni differenciált fejlesztésre és tehetséggondozásra. A nevelés személyiségformálás, amelyben a képességek kibontakoztatásának van központi szerepe. A program az életre nevelést a későbbi fejlődés alapjaként kezeli, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni a gyermeket. A nevelőtevékenységek rendszere, a nevelés eszközei: játék és tanulási tevékenység társas közösségi tevékenység munkatevékenység és szabadidős tevékenység Ezek a cselekvések a gyermeki öntevékenységen alapulnak, így örömforrást jelentenek a gyermek számára. A gyermekek spontán fejlődnek a játék és a tevékenységek végzése során, illetve az óvodapedagógus tudatosan irányított fejlesztése által. 9

10 Feladatunk a pedagógiai optimizmusra alapozva minél jobban megtervezni, megszervezni a gyermekek tevékenységeit úgy, hogy ezek a személyiségfejlesztés érdekében rendszert képezzenek. Biztosítását a folyamatos napirend lehetővé teszi, így érdeklődésüknek, igényüknek megfelelően kapcsolódhatnak be a különböző tevékenységekbe. Ezáltal lehetőség nyílik az egyéni bánásmódra, arra, hogy a gyermeket önmagához képest megfelelően fejlesszük. Az óvoda feladata, hogy ellássa a tehetségkutatással és tehetséggondozással a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, valamint a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A gyermeki személyiséget tiszteletben tartva kívánjuk a leghatékonyabban megvalósítani a gyermekek testi, lelki fejlesztését, képességeik kibontakoztatását Szeretnénk elérni, hogy egy boldog, nyugodt, tevékenységekben gazdag kisgyermekkort biztosítsunk itt az óvodában, és önálló, új ismeretek befogadására nyitott, pozitív énképű gyerekek kezdjék majd az iskolát. Elveink megegyeznek a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programban megfogalmazott alapelvekkel: Gyermekközpontúság: elvekben és a gyakorlatban Nevelés elsődlegességének hangsúlyozása A nevelés során kiemelt helyet kell kapnia a cselekvésnek, a tevékenységnek Nyugodt, meleg, szeretetteljes légkör biztosítása Esztétikus környezet megteremtése A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése Esélyegyenlőség megteremtésére törekvés Elegendő idő, hely és eszköz biztosítása a játékra. A gyermekek differenciált egyéni fejlesztése a csoport, a közösség keretein belül 10

11 A gyermekek fejlődéséhez sürgetés mentes egyéni utak biztosítása A gyermekek számára a lehető legnagyobb szabadságfokú mozgástér biztosítása. A gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése. A gyermek tisztelete, a gyermek jogainak érvényesítése A gyermek mozgásigényének feltételek nélküli biztosítása A külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése Az óvodapedagógusok szakmai önállóságának maximális tiszteletben tartása." Programunk nevelési célját a gyermekek: szükségleteinek tevékenységeinek képességeinek figyelembe vételével az egyéni adottságokból kiindulva lehetséges megoldani A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében Gyermekeink különböző szokásokat, élményeket, igényeket hoznak a családi környezetből magukkal, amikor az óvodánkba érkeznek. Mindannyian abban hasonlóak, hogy fejleszteni csak akkor lehet őket, ha a szükségleti hierarchia alapján testi, lelki igényeiket kielégítettük. A gyerekek érzelmi szükségleteinek különbözősége már a beszoktatás ideje alatt megmutatkozik, ezért intézményünkben lehetőség van az anyás-apás fokozatos beszoktatásra. Ez folyamatos átmenetet biztosít a család és az óvoda között, és nagymértékben tompítja a családtól való elszakadás fájdalmát. Tudatosan törekszünk arra, hogy a gyermekek biztonságban, szeretetben érezzék magukat, vidám légkörben töltsék egész napjukat, és jól beilleszkedjenek a közösségbe. Így a gondozás, amely alapvető feladatunk, hozzájárul a növekedéshez, fejlődéshez, egészségmegőrzéshez és a helyes életritmus kialakulásához. 11

12 Az érzelmi biztonság, a jó hangulat megteremtését a reggeli üdvözléssel kezdjük, ami a gyerekek számára azért fontos, mert érzik, hogy örülünk érkezéseiknek, fontosnak tartjuk őket. Ez a pár mondatos, egyéni beszélgetés alkalmat ad arra, hogy megismerjük a gyerekek pillanatnyi testi és lelki állapotát, aminek ismeretében tervezzük tovább közös napunkat. A fejlődő gyerekek életében az étkezés - mint alapvető testi szükséglet - kiemelt helyet foglal el. Az eltérő családi szokások miatt folyamatos tízóraival biztosítjuk az optimális étkezést. Gyermekeink egy meghatározott időintervallumon belül bármikor étkezhetnek, a folyadékpótlást pedig egész nap biztosítjuk számukra. A szükségletek életkoronkénti változásának ismeretében a délutáni pihenés idejét középső- és nagycsoportban szükség szerint csökkentjük. A nem alvó vagy már felébredő gyerekeket arra szoktatjuk, hogy ne zavarják alvó társaikat. Ez a folyamat jó lehetőséget biztosít a tolerancia és az empátia fejlesztéséhez. A szükségletek alapvető kielégítésére, a gondozásra tehát azért fektetünk nagy hangsúlyt, mert ezzel alapozzuk meg a gyerekek egész személyiségfejlődését, így teremtünk egy olyan környezeti harmóniát, ami lehetőséget biztosit a további tudatos fejlesztésre. Az óvodapedagógus feladatai Egészséges óvodai környezet megteremtése Testi, lelki komfortérzet biztosítása - szeretet, biztonság, táplálkozás. Nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkör,- minden óvodai dolgozó pozitív attitűddel forduljon a gyerekekhez Állandó, egészséges napirend alkalmazása. 12

13 3.2. A tevékenységek szerepe a nevelési cél érdekében A nevelési módszereink meghatározásakor figyelembe vettük a 3-7 éves korú gyermekeknek azt az életkori sajátosságát, hogy a megismerési folyamat cselekvéshez társul és a gyerekek gondolati szintje is nagyrészt tevékenységhez kötött. Bármilyen cselekvés, mozgás felkelti figyelmüket, és utánzásra ösztönzi őket. Tevékenységi vágy él bennük ami az önkifejezés forrása, valamint a felfedezésnek, a kíváncsiságnak és a képzeletnek az alapja. Ezért óvodai nevelésünk során minden nap lehetőséget adunk az önállóan választott tevékenykedésre. Csoportjainkban figyelembe vesszük, hogy a nap folyamán gyakran változtatnak tevékenységet a gyerekek, ezért biztosítjuk a megfelelő időt, helyet, eszközöket a változatos, többféle tevékenységhez. A tevékenységek ideje életkoronként különböző, kiscsoportban változtatja a gyermek leggyakrabban elfoglaltságát, míg a választott tevékenységek száma a nagycsoportra egyre szűkül és a ráfordított idő nő. A gyerekek fejlesztése során a különböző műveltségtartalmakat komplex formában jelenítjük meg a tevékenységekben. A komplex tevékenységek alatt formálódik a legsokoldalúbban a gyermek, mert ilyenkor a nevelő hatások kölcsönösek, erősítik egymást. A belső szükségletek kielégítését azonban mindig figyelembe vesszük, egész napunkat áthatja a játékosság, az önmegvalósítás és a belső aktivitás kiteljesítése. A gyerekek utánzási vágyát, a felnőttek modellszerepét akaratlanul is felhasználjuk. Lehetőséget biztosítunk a tevékenységek gyakorlására, a próbálkozásra, hiszen a sikerélmény a személyiségfejlődésben nélkülözhetetlen. A tevékenységek kialakításakor a gyerekek eddigi tapasztalataira építünk, aktívan kihasználjuk aktuális élményeiket, de megvalósítjuk a tudatos élményszerzést is. Figyelembe vesszük a csoport fejlettségi szintjét, ugyanakkor differenciálunk tevékenységek között és tevékenységen belül is. Mindig szem előtt tartjuk az élményszerűség fontosságát, a folytathatóságot, folyamatosságot. A felfedezés lehetősége gyermekeinket erősen motiválja, ezért 13

14 elengedhetetlennek tartjuk a tudatosan megtervezett, rácsodálkozást kiváltó tevékenységeket. Egész óvodai életünket a tevékenység hatja át, amelyek tudatosan tervezve és összekapcsolva optimálisan fejlesztik a gyermeki személyiséget. Az óvodapedagógus feladata Minél több, minél változatosabb tevékenységek biztosítása. Megfelelő feltételek kialakítása, idő, hely, eszközök, ötletek. A gyermeki vágyak, ötletek figyelembe vétele, az önérvényesítés támogatása A tevékenységek egymásra épülésének pedagógiailag tudatos tervezése. 3.3 A képességek szerepe a nevelési cél elérésében Óvodai életünkben a társadalmilag szükséges képességek fejlesztése a feladatunk. A képességek egymással kölcsönhatásban állnak és számtalan részképességből tevődnek össze, amelyek belső hierarchiát alkotnak. Ezért a fejlesztéshez nem csak a képességek szintjét, hanem a részképességek hiányát is ismernünk kell. A gyermekek képességeit megfigyelés, felmérés alapján rögzítjük, ez lehetővé teszi a fejlesztési terv elkészítését, és a rendszeres szintfelméréssel ellenőrzött tudatos fejlesztést.. A képességfejlesztés alapja a tevékenység. Óvodánkban a kooperációs és kommunikációs képességeket különösen fontosnak tartjuk. Ezek a képességek segítenek a közösségi érvényesülésben, biztosítják az egyén önkifejezését. Ebben az életkorban ezek a képességek intenzíven fejlődnek, jelen vannak a gyerekek tevékenységeiben, ezért a tevékenység nemcsak alapja, hanem célja is a képességeknek. A kommunikációs és a kooperációs képességeket ezért beszélgetést és együttműködést igénylő tevékenységekkel erősíthetjük, gyakoroltathatjuk a legjobban. 14

15 Képességfejlesztési alapelveink (Dr. Delin Dr. Fráter K. értelmezésében) Óvodáskorban tevékenységben fejlődnek a képességek. A tevékenységeket belső indítékokra kell építeni (érdeklődés, pozitív beállítódás). A legmegfelelőbb tevékenységet kell megszervezni a fejlesztéshez. A tevékenységet sokszor kell gyakoroltatni ahhoz, hogy alkalmazóképes tudás alakuljon ki és stabilizálódjon az igényszint. Egyénenként kell ismerni a képességek fejlődését (a részképességeket is). Szükség van az aktivitásra, önállóságra, erőfeszítésre. Figyelemmel kell lenni a fejlődés egyéni ütemére. Az egyéni és a mikrocsoportos fejlesztés a leghatékonyabb. Leghatékonyabb módszerek: - mozgásos - nyelvi szabályjátékok - értelemfejlesztő, stb. Az óvodapedagógus feladatai Képességfejlesztő tevékenységek folyamatos biztosítása. Szintfelmérés. Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. Differenciálás, a gyermek önmagához viszonyított fejlesztése, értékelése. Pozitív megerősítés. Kiemelt figyelem a HH, HHH, SNI-s gyermekek képességfejlesztésére, egyenlő esélyeinek biztosítására. A különbözőségek elfogadására nevelés. 15

16 4. TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A gyermek spontán fejlődése és tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív feltételek jelentősen befolyásolják, mellyel közvetetten segítjük az iskolai beilleszkedést Objektív feltételek: Az épület; az udvar; a tárgyi és szakmai eszközök; a környezet. Pedagógiai célunk a kooperáció és kommunikáció gyakorlása, ebből adódó feladataink az objektív feltételek lehetőségekhez mért javítása, legcélszerűbb hasznosítása (egy nagyobb, egybefüggő téren belül, sok kis kuckó, leválasztható rész, amely összességében átlátható). Az udvar egybefüggő, különböző talajnemű, bizonyos sajátos tevékenységek végzésére alkalmas. Kertészkedés is biztosított. A Tessedik utcai óvodában folyamatos növénytelepítéssel, kiskert létrehozásával biztosítjuk az egészséges környezet kialakítását. Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek tevékenykedtetésére elegendő eszköz álljon rendelkezésre (játékszer, munkaeszköz, tornaszer, művészeti tevékenységek alapeszközei). A környezetünk általunk alakítható, szépíthető, amelynek formálásában a gyermekek is tevékenyen vesznek részt Szubjektív feltételek: A kiegyensúlyozott, derűs légkör, az óvodai dolgozók modell szerepe, az óvónőgyermek aktív együttműködése, az óvodapedagógus és a nevelőmunkát segítő együttműködése,és a környezetben élők hatása. Az óvodai nevelés során a legfontosabb alapelv a derűs, nyugodt, meleg, nyílt és szeretetteljes óvodai környezet kialakítása, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése. A kiegyensúlyozott légkör alapfeltétele a megfelelő napirend, ami a gyermek számára egy megszokott életritmust biztosít, lehetővé teszi az elmélyült játékot. Folyamatos napirendünk miatt a délelőtti étkezésnél csak az időtartamot határozzuk meg. Az ebédnél a középső csoport második félévében vezetjük be a naposi rendszert, addig önkiszolgálás történik, de ennek ideje a gyermekcsoport összetételétől függ. Engedjük, hogy a határok és a szabályok figyelembe vételével döntsenek, érvényesüljön akaratuk. Figyelembe vesszük elképzeléseiket, ezzel is növelve önállóságukat. 16

17 Ha megfelelő érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a gyermekekkel, nyitottá válnak, félelem nélkül elmondhatják örömüket, bánatukat, csínytevéseiket, amellyel az igazmondásra szoktatjuk őket. Kiemelkedően fontos az óvodapedagógus szerepe, mert a kisgyermeknél a példa a leghatásosabb nevelő erő. A gyermek utánzás útján tanul, nem mindegy, hogy jelenünk meg, mit és hogyan mondunk, milyen értékeket közvetítünk a gyermekek számára. A napi élet megszervezésében segítőtársunknak kell tekinteni a dajkát és a pedagógiai asszisztenst. A dajka is, mint a pedagógiai asszisztens, hat a gyermekekre, ő is nevel, tudnia kell, hogy milyen rendszer, milyen elvek alapján nevelünk, azon túl, hogy tevékeny résztvevője a csoportban zajló eseményeknek. Ő is minta, kommunikációja és tevékenysége modell értékű. Hatással van nevelőmunkánk alakulására a környezetben élő emberek véleménye, melyre figyelnünk kell, ők is erősíthetik az óvoda hírnevét Információs és kommunikációs technológiák (IKT) óvodánkban Az informatika, az információs és kommunikációs technológiák, IKT eszközök az óvodában történő felhasználása sok új és eddig kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Az oktatás folyamatát az eddig jól bevált és alkalmazott pedagógiai módszerek mellett, be kell vezetni a mai kornak megfelelő újdonságokat, a mostani elvárásoknak, igényeknek megfelelően. A digitális eszközök mindennapi természetes használatának sikere éppen abban áll, hogy az élethosszig tartó tanulás technikáját készíti elő és az ehhez szükséges képességeket alapozza, fejleszti. A több érzékszervre ható multimédia lehetősége a gyermekek figyelmét magára vonja, motiválja, ismereteit bővíti. A gyermekeknek számos olyan játékos képességfejlesztő tevékenység van, amellyel meglapozzuk az információs és kommunikációs kultúrát. Színesebbé, érdekesebbé és izgalmasabbá tehetőek az óvodai foglalkozások is. A digitális technika játékos formában természetes módon léphet be a gyermek mindennapjaiba. Az IKT eszközök alkalmazásával fejleszthető a gyermek: - kreativitása - konstruktív problémamegoldó képessége - az ismeretek több oldalú elsajátítása (verbalitás, vizualitás) - újfajta képességek, készségek kibontakoztatása - bővíti informatikai műveltségüket 17

18 5. TEVÉKENYSÉGEN ALAPULÓ NEVELÉS FELTÉTELEI 5.1. Szokásrendszerünk kialakítása, beilleszkedés A zökkenőmentes, kiegyensúlyozott, tevékenységekkel teli óvodai életünk alapja a megfelelő szokásrendszer. A szokások kialakítását már a gyermekek első óvodai napján elkezdjük. Alakítása az utánzáson és az ezzel összefüggő azonosuláson nyugszik, ezért itt is kiemelt szerepe van az óvodapedagógus példamutatásának és a közvetlen, szeretetteljes óvodapedagógus-gyermek kapcsolatnak. A szokásalakításban a cselekvés, a tevékenység az elsődleges, ami ebben az esetben is a gyermekek öntevékenységére és aktív együttműködésére épül. A szokások kialakulása a rendszeres napi gyakorláson múlik, következetességet igényel tőlünk, ezért nem tehetünk kivételt, a folyamatosságot nem szakíthatjuk meg. A kialakítás során mindig célokat tűzünk ki, feladatok elé állítjuk a gyermekeket, a végrehajtást ellenőrizzük, értékeljük. A célok kitűzésénél mindig a gyermekek életkori sajátosságait és adottságait vesszük figyelembe, mert a túlzott vagy alultervezett elvárásaink gátjai lehetnek a szokás kiépülésének. Nevelésünk eredményeként a jól kialakított szokások szokásrendszert alkotnak - a gyermekek már automatikusan cselekednek, a cselekvés már nem kíván tőlük akarat kifejtést - megkönnyítve ezzel a gyermekek mindennapi életét. A szokásrendszer kialakulása érdekében az egy csoportban dolgozók, azonos követelmények elé kell, hogy állítsák a gyermekeket. 18

19 Szokásrendszer területei: napirend szokásai társas, közösségi együttélés szokásai az egészséges életmód szokásai a tevékenységek megvalósulását elősegítő szokások. Beszoktatás Beilleszkedés Óvodai nevelőmunkánk megalapozása a beszoktatással veszi kezdetét, hiszen a gyermekek egész későbbi óvodai életére kihat a beilleszkedés minősége. A beiratkozás napjaiban elbeszélgetünk, megismerkedünk a szülőkkel és lehetőség szerint a gyermekekkel is. Ezt megelőzően HIVOGATÓ keretében bemutatjuk óvodánkat, a leendő óvodapedagógusokat, betekintést adunk csoportjaink életébe. Óvodánkban évek óta anyás-apás beszoktatás folyik. Az új gyermekek fogadására a csoportba régebben járó gyerekeket előkészítjük, hogy már az ismerkedés időszakában szeretetteljes légkör, nyugodt, barátságos hangulat várja őket. A beilleszkedés 1 hétig tart, de ennek időtartama - gyermeki és szülői igények figyelembe vételével - változhat. A gyermekek és a szülők először 2-3 órát együtt, majd fokozatosan egyedül egyre több időt tölt el a gyermek óvodánkban. Mivel egyszerre több új gyermeket is fogadunk, ezen idő alatt mind két óvodapedagógus hosszabb ideig tartózkodik intézményünkben. A pedagógusoktól ez az időszak még több gyengédséget, szeretetet, odaadást, empátiás készséget és türelmet igényel, hisz egyetlen gyermektől sem várhatjuk el, hogy azonnal bekapcsolódjon a csoport életébe. Várnunk kell a gyermekre - utánzási hajlamára építve, bizalmát elnyerve - hogy önként bekapcsolódjon a tevékenységekbe és beilleszkedjen. Ezért már a beszoktatás kezdetétől fogva énekelgetünk, mondókázgatunk, bábozunk, változatos szabadidős tevékenységeket ajánlunk fel a gyerekeknek, lehetővé tesszük számukra, hogy kedvenc 19

20 játékszereiket behozhassák a csoportba. Azzal, hogy a szülők együtt lehetnek gyermekeikkel az óvodában, így betekintést nyerhetnek munkánkba, ami alapja lehet a harmonikus, partneri szülőpedagógus kapcsolatnak Gondozással kapcsolatos feladataink Óvodai nevelőmunkánk alapvető feladata, megalapozó tevékenysége a gondozás. A gyerekek zavartalan fejlődéséhez, egészségük fenntartásához elengedhetetlen követelmény megfelelő gondozásuk. Célja, hogy a gyermek igényes legyen önmagával és környezetével szemben, és tanulja meg magát önállóan ellátni. Gyermekeink óvodai életét úgy szervezzük, hogy azt a folyamatosság és rugalmasság jellemezze. Nyugodt, kellemes légkörben végezhessék a tisztálkodással, étkezéssel, öltözködéssel, WC használatával kapcsolatos teendőiket. A gondozási feladatokat az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt ellátja, de tervezése, irányítása az óvodapedagógus feladata. A gondozási feladatok végzése közben bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolat kialakítására törekszünk. A gondozáshoz tartozó szokások kialakításában is a rendszeresség, a következetesség, a differenciált segítségadás, az egyéni bánásmód érvényesül, kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényű gyermekekre. Ezen a téren is fontos a családdal való szoros együttműködés, egymás tájékoztatása a gondozáshoz kapcsolódó szokások kialakításáról és követelményeiről. 20

21 5.3. Az egészséges életmódra nevelés feltételei és feladatai Az egészséges életmódra nevelés elsődleges feladata a gyermekek egészségvédelme, egészségfejlesztése és az egészséges életvitel megalapozása. Mindez magába foglalja a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét és védelmét. Nevelési feladataink megvalósításának elengedhetetlen feltétele az egészséget támogató, balesetmentes környezet kialakítása, megléte: biztonságos, a gyermekek mozgás és játékigényét kielégítő udvari játékok, megfelelő méretű, jól kialakított udvar, tiszta levegőjű (szellőztetett), megfelelő hőmérsékletű, világos, tiszta, ízléses csoportszoba, és a gyermekek egészségét védő, fejlesztő óvodapedagógus. Óvodai nevelésünk egyik legfontosabb feladata a gyermekek egészségének megtartása, szervezetük edzése, ellenállóvá tétele. Mindez nem egy különálló pedagógiai feladat, hanem mindennapos, folyamatos tennivalókat takar. A gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégítjük: A szabadban is és a csoportszobában is különböző mozgásos tevékenységeket biztosítunk. Sétákat, kirándulásokat szervezünk. Mindennapi testnevelést tartunk. A mozgásöröm fenntartásával, a rendszeres testmozgás megszerettetésével az egészséges életvitelt alapozzuk meg. Ügyelünk arra, hogy minden nap elegendő időt tölthessenek a szabadlevegőn. A gyermekek óvodai életét úgy szervezzük, hogy elkerüljük egyoldalú terhelésüket, és a nap folyamán felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó tevékenységeket. Megteremtjük a kellemes, nyugodt légkörű pihenés és alvás feltételeit. A gyermekek bioritmusának megfelelő napirendet próbálunk kialakítani. 21

22 6. A FEJLESZTÉS TARTALMA Óvodai nevelésünk tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat négyes feladatrendszerén keresztül valósul meg. A feladatrendszer elemei a gyakorlatban nem különülnek el, egymást átszőve, komplex módon érvényesülnek. A nevelés tervezésekor is egységben gondolkodva a tervezett tevékenységből indulunk ki. A tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért ennek tervezését is az egymáshoz való kapcsolódás jellemzi. A feladatrendszer elemei: 1. Játék és tanulási tevékenység 2. Társas, közösségi tevékenység, ünnepeink 3. Munkatevékenység 4. Szabadidős tevékenység Játék, A tevékenységekben megvalósuló tanulás - tanulási tevékenység A játék a 3-7 éves gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége, így nevelésünk leghatékonyabb eszköze, a gyermeki személyiség legfőbb formálója. A játék lehetőséget ad a kreativitás fejlesztésére, erősítésére. Célunk olyan tulajdonságok kialakítása, amellyel az életre való felkészülést elősegítjük, hiszen a játék kicsiben maga az élet. Feladat Minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk az elmélyült, tartalmas játékra. Játékirányításunk a gyermeki játék szabadságát tiszteletben tartó legyen. Fejlődjön a gyermekek értelme, érzelme, akarata, fizikai kitartása. Figyeljük a gyermek spontán élményszerzését, mert ebben a pedagógiai alaphelyzetben valóban a gyermek képességeire építve, azt alapul véve tudjuk fejleszteni. 22

23 A játék tehát olyan lehetőséget jelent az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat direkt és indirekt irányítási móddal a fejlesztésre. Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki, ami később a társadalomba való beilleszkedést elősegítheti (az együttjátszás, az önállóság, a másik játékának tiszteletben tartása, kezdeményezőkészség, stb.). A játéktevékenységek többféle élményhez kötődnek: a tevékenység forrásaként megélt élmény, a játék tevékenységében átélt élmény, környezeti forrásból átélt élmény, ide értve a média hatását is. Játékfajták A gyakorló játék lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése. A gyakorlással különböző funkciók fejlődnek. A legkisebbek jellemző játéka. Az egyszerű mozgásos játékok mellett a homokszitálás, formázás, gyúrás, vízöntögetés az udvari gyakorlójáték örömteli alkalmai. A szimbolikus és szerepjáték nyújtja a legtöbb lehetőséget nevelési szempontból. A gyakorló játékban bontakozik és az óvodáskor végére teljesedik ki. Ez a játékfajta az önnevelés mellett a társas viselkedés gyakorlásának legjobb alkalma. Lehetőséget teremtünk a szimbolikus szerepjátékokhoz a feltételek tudatos alakításával, biztosítjuk a szerepjáték lehetőségét a csoportban és az udvaron egyaránt. A szerepek eljátszása közben képesek a gyerekek a cselekvések összehangolására. Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a szerepek elosztásában, a játékeszközök megválasztásában, a játékszabály betartásában. 23

24 Barkácsolás igénye a szerepjáték egy magasabb szintjén fejlődik ki, mely a nagyobbak tartalmas tevékenysége. Kibontakozásának lehetőségét a csoportszobákban és az udvaron is biztosítjuk. Dramatizálás, bábozás a szerepjátékot gazdagítja. Forrása lehet irodalmi, esztétikai élmény, bármilyen tapasztalat, elképzelés. A bábjáték igazi kifejezőeszköze a mozgás, ami vizuális élményt is jelent a gyermekeknek. A bábjátékban közvetlenül nyilvánulnak meg, gátlásaik feloldódnak, saját érzelmeiket is eljátsszák, ami személyiségfejlesztő hatású. A szerepek átélését jelzésszerű jelmezek, kellékek, díszletek biztosításával tesszük élményszerűbbé. Szülői gyűjtőmunkával, és közösen készített eszközökkel gazdagítjuk eszköztárunkat, erősítve a kreativitást, alkotókedvet, tompítva a fogyasztói társadalom negatív hatásait. Építő és konstruáló játék magáért az alkotásért folyik, de a szerepjáték gazdagítására is szolgál. Az alkotás igénye, öröme a kreativitás mellett értelmi és társas képességeiket is fejleszti. Kedvelt játékaik a különböző méretű és formájú faépítők, az összerakható faautók, vasúti sínek és szerelvények, s a homokban folyó építkezések. Szabályjátékok, mozgásos, valamint értelmi funkciókat aktivizáló játékféleségek. Természetes módon épülnek be mindennapi nevelőmunkánk folyamatába. A gyermekek a szabályjátékban is tanulják a helyes magatartás alapvető formáit, a szerénységet, a mértéktartást, az eredményre törekvést. Óvodánk adottságaiból adódóan az egyes korcsoportok közösen használják az udvari játszóterületeket, amit a téli időszakban is maximálisan kihasználunk. Teljes az átjárhatóság az egy-egy udvarrészen irányító, segítő pedagógusokhoz, a testvérek együtt játszhatnak, a szabad játéknak semmi sem szab határt. 24

25 Az óvodapedagógus feladatai Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült, élményt adó játék feltételeinek megteremtése interkulturális szemlélettel. A különböző jellegű játékoknak állandó hely és elegendő idő biztosítása. A szükséges eszközök biztosítása, helyzetek, lehetőségek teremtése. Az egyéni élményeken túl a közös élményszerzési lehetőségek biztosítása. A gyermeki önállóság tiszteletben tartása, a reflektív szemlélet alkalmazása. Folyamatosan figyelemmel kísérni a gyermek játékát, segíteni annak kibontakozását. Szülői szemléletformálás, meggyőzés a játék fontosságáról. Együttjátszás a gyermekkel, a pedagógiai optimizmus jegyében. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére, érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés - Egyazon játéktémában tudnak együttjátszani, elfogadják társaik elgondolásait, alkalmazkodnak a szabályokhoz. - Képesek létrehozni egymással összefüggő építményeket egyéni ötleteik alapján. Játékukban a szerepjáték dominál, önállóan megtervezik a helyét, a szükséges eszközöket, a szerepeket felosztják. - Élvezik a szabály- és versenyjátékokat, önállóan is alkotnak szabályokat. A játék és a tanulás összekapcsolódik óvodáskorban. Feladatunk olyan feltételek megteremtése, hogy a gyermekek természetes módon, játékos helyzetekben tanuljanak, s a játékosság,mint alapelv érvényesüljön a tanulás folyamatában. A nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy spontán vagy irányított módon tanuljon a gyermek. 25

26 A játékon belül a motoros, a szociális és a verbális tanulás komplexen jelenik meg. A játékos feladatok fokozzák a gyermekek érdeklődését, kitartását, fejlesztik a gondolkodást. A szervezett tevékenységekben a tanulást a gyermekek fő tevékenységével, a játékkal kell összekapcsolnunk úgy, hogy a gyermekeknél magas színvonalú szellemi, érzelmi és akarati aktivitást alakítsunk ki. Juttassuk őket sikerélményhez, melyek erősítik önbizalmát és ösztönzik az újabb problémák megoldására. Azok a tanulási tapasztalatok, amit a gyermekek az óvodában szereznek, nagy hatással vannak az iskolai tanuláshoz való viszonyukra. Fontos, hogy később örömmel, saját belső motiváltságból tanuljon a gyermek. Ennek a belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. Célunk, hogy megfelelő színvonalú, a gyermekek képességeinek megfelelő tevékenységek elé állítva tapasztalatik rendeződjenek, értelmi képességeik fejlődjenek. Képessé váljanak a problémák felismerésére és megoldására. A játékos elemek alkalmazása kitűnő módszer ahhoz, hogy a gyengébb teljesítményű és a gátlásos gyermekekkel is megismertessük a tanulás örömét és sikerét, melyben fontos szerepet kap a pedagógus személye, játéktámogató magatartása. Programunkban a gyermekek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességéhez igazítjuk a tanulási kereteket és formákat. Tanulásformák Utánzásos, minta - és (szokásalakítás): modellkövetéses magatartás - viselkedéstanulás - Az óvodás gyermek tapasztalati síkon érzékszerveivel fogja fel környezetét, a tárgyakat, személyeket, viselkedéseket. Ez a tapasztalat cselekvésre készteti, azaz a mintákat utánozza. Ekkor alakítjuk a szokásokat. Hozzászoktatjuk a 26

27 gyermekeket a pontos fogalmazáshoz, a tartalmas beszédhez, a feladat elvégzéséhez, a szabályok betartásához. Spontán játékos tapasztalatszerzés - A gyermekek tapasztalatokat szereznek, kísérleteznek, felfedezik környezetüket. A játéktevékenységben megvalósuló spontán felfedezés teszi érdeklődővé, nyitottá a gyermeket, megalapozza a hatékony tanulást. Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés - Az óvodás gyermek a felnőttek útján, társalgás és beszélgetés keretében szerzi ismereteit, fejleszti képességeit. Ezáltal nevelőmunkánk a beszédfejlesztésre irányul. Hatására bátran kérdeznek, logikusan válaszolnak, képesek rövid elbeszélést mondani, egymást meghallgatni. Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés - A társadalmi élet és a természeti környezet körébe tartozó fogalmak alakítását állítjuk középpontba. Arra ösztönözzük őket, hogy maguk vonjanak le következtetéseket, alkossanak ítéleteket, általánosítsanak. Gyakorlati probléma- és feladatmegoldás - Építünk azokra a játékokra, amelyek magukban hordozzák a problémát, és már megjelenésükben is tájékozódásra, megoldásokra késztetik a gyermeket. Olyan szituációkat teremtünk, amelyek felvethetik a problémát, és megoldását a gyermek szükségesnek érezheti, ezáltal szellemi aktivitásra ösztönözzük őket. Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységben megvalósuló tanulás - A szervezett tanulás formái kötetlen és/vagy kötött tevékenységek. Mindkettőben érvényesül a nevelői céltudatosság és tervszerűség, a pedagógiai önállóság és a 27

28 játékosság. Munkánk során a kötetlenség a meghatározó, mely jól beilleszthető a folyamatos napirendbe. Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának kielégítése. Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. A gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját teljesítőképességét is megismerheti. A tanulás irányításában építsen a gyermekek folyamatos megfigyelésében tapasztaltakra Társas-, közösségi tevékenység - ünnepeink A legtöbb gyerek első közössége az óvodai csoport. Egész életére meghatározó, hogyan tudott beilleszkedni, alkalmazkodni, miként tudta saját igényeit érvényesíteni. Az óvodai szocializáció folyamatát ezért igyekszünk minél zökkenő mentesebbé tenni, segíteni a gyerekeket abban, hogy megtalálják helyüket a közösségben. Már kiscsoportban hangsúlyozzuk a mi-tudatot, jelezve ezzel, hogy összetartozunk, odafigyelünk egymásra. Az egymáshoz tartozást leginkább közös tevékenységekben, közös élményeken keresztül tudjuk megalapozni. Ez az egész nevelési folyamatunkat áthatja, közben új érzésekkel gazdagodnak óvodásaink, a közösségi tudat, közösségi magatartás megjelenik a mindennapjainkban. Igyekszünk kihasználni csoportjaink értékóvó, értékközvetítő szerepét, és nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatokra, illemre. Peremhelyzetű gyerekeinket segítjük a beilleszkedésben, igyekszünk 28

29 számukra barátokat keresni, hogy átélhessék az együttlét örömét, és így pozitívan befolyásolják személyiségük alakulását. Ehhez szükség esetén személyiségfejlesztő drámajátékokat is használunk. A gyerekek között kialakuló vitákat igyekszünk demokratikusan, kudarcérzés kialakulása nélkül megoldani. Odafigyelünk a konfliktushelyzetek megelőzésére, rögzítjük a helyes szociális szokásokat, önállóságra, problémamegoldó viselkedésre neveljük őket. Törekszünk a nyíltságra, őszinteségre, sokszor felhívjuk gyermekeink figyelmét az empátia és tolerancia fontosságára. Óvodásaink társas kapcsolataira jó hatással van, hogy közös udvart használunk, így lehetőség adódik az eltérő korosztályok aktív együttműködésére, testvérek találkozására. Barátságok, játszóközösségek alakulnak ki, új tér nyílik a személyiségfejlődésre. Közösségi életünkben nagyon fontosak az óvodában tartott ünnepek. Ünnepeink nemcsak nevelési céljaink megvalósítása szempontjából fontosak, hanem azért is, mert a legszélesebb tevékenységi formákra adnak lehetőséget. Ajándékkészítés közben nagyon sok nevelési feladatot valósítunk meg, miközben sokszínűen tevékenykedünk. A gyerekek egyéni képességeinek kibontakozását, önbizalmuk, bátorságuk megerősítését segítjük elő, amikor lehetőséget biztosítunk számukra az egyéni szerepléshez. E tevékenységek végzése során nagyon fontosnak tartjuk a biztatást, dicséretet, az újabb feladatokra serkentést. Az ünnepi előkészületekkel lehetőséget biztosítunk az egyéni elképzelések megvalósítására a terem díszítésben, átrendezésben, ajándékkészítésben és az ünnepi műsor összeállításában. Az ünnepi készülődésbe, az ünneplésbe a szülőket is bevonjuk. Ez lehetőséget nyújt számukra, hogy jobban megismerjék munkánkat, egymást és reális értékítélet alakuljon ki bennük óvodánkról. Ünnepeinkkel fokozzuk a gyerekekben a közösségi érzést, erősítjük a hagyományokat és érzelmi életüket gazdagabbá tesszük a közösen átélt élményekkel. 29

30 Ünnepek, megemlékezések óvodánkban: Hagyományos ünnepeink (Mikulás, Anyák Napja, Évzáró, Ballagás, Gyermeknap, a gyerekek név- és születésnapja). Néphagyományhoz kapcsolódó ünnepeink (Szüreti-nap, Márton nap, Advent, Karácsony, Farsang, Húsvét). Ezek közül leghosszabb ünnepünk a Farsang, ami már hagyomány, s a szülő legalább annyira várja, mint a gyermek. Először a szabadban történik a farsangi hagyományok felelevenítése, a tél búcsúztatása kisze égetéssel, kolompolással, medve táncoltatással, fiú - lány csúfolókkal, hujjogatással, tavasz köszöntésével. A széles nyilvánosság, szülők, nagyszülők, rokonok bevonásával udvarunkat betölti a zene, a vidámság hangulata, még a járókelők is osztoznak néhány percre ünnepi jókedvünkben. A tél elűzése után kezdődik a tavaszvárás öröme. Az előző nap szülővel-gyermekkel feldíszített csoportszobában az ünnepi asztalok mellett farsangi fánkot, illetve különböző finomságokat fogyasztanak a gyermekek. Végül a különféle jelmezbe öltözködés vidám kavalkádja, a zeneszó, a tánc tölti be az óvodát. Ekkor teljes igazán a csoportok közötti átjárhatóság, olyan az óvoda mint egy nagy család. Nemzeti ünnepeink (Március 15., Október 23.) Környezetvédelmi tevékenységünkhöz kapcsolódó ünnepeink (Víz világnapja, Föld napja, Madarak-fák napja, Állatok világnapja, Környezetvédelmi világnap stb.) 30

31 Az óvodapedagógus feladatai: Lehetőségek biztosítása minél több társas kapcsolatra Illemszabályok rögzítése Együttjátszás ösztönzése, gyakorlása Konfliktusmegoldó képesség erősítése Egymás iránti felelősségérzet kialakítása Empátiára, toleranciára nevelés Világképük formálása, igazságérzetük fejlesztése Közlésvágy motiválása 6.3. Munka jellegű tevékenység Célja, hogy segítségével gyermekeink olyan készségekre tegyenek szert, amelyek pozitívan befolyásolják közösségi kapcsolataikat, kötelességtudatukat, a munka iránti tiszteletüket. Feladata jártasságok, készségek kialakítása, melyek segítik az önmagáért, később a közösségért végzett munka teljesítését. Hozzájárul értelmi és érzelmi képességeik fejlődéséhez. A munka az óvodás gyermek számára aktív, játékos jellegű, ami gyakran nem is választható ketté a tevékenységben. Legfőbb értéke a munkához való pozitív viszony kialakításában, a munka igénylésében és a munka szeretetében van. Alapvető követelmény az önállóság, az öntevékeny lehetőség megteremtése. A minden korcsoportban előforduló munkatevékenység az életkorral egyre bővül, tartalmában szélesedik, a munkamozzanatok mind bonyolultabbá válnak. A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan felhasználjuk nevelési céljaink megvalósítása érdekében. 31

32 A munka az életre való felkészítést éppúgy szolgálja, mint a személyiségfejlesztést. Fontos, hogy a munkavégzés rendszeres, folyamatos tevékenység legyen. Nagy jelentősége van az önkiszolgálásnak, melyet próbálnak a gyerekek minél korábban önállóan végezni. Az egyik legismertebb munkaforma a naposi munka. Az óvoda, a csoport életével kapcsolatos munkák: teremrendezés, élősarok gondozása, játékjavítás-, tisztítás, ajándékkészítés, segítés a kisebbeknek, megbízatások teljesítése. A kerti munka területei: Óvodánkban ez a munkafajta nagyon tartalmas, lehetőségei adottak. Viszonylag nagy kerttel rendelkezünk, ahol a virágok és zöldségek mellett gyümölcsfáink is vannak. A sajátos arculat kialakításához e lehetőséget használtuk ki, két kiemelt témánkban a környezet és egészségvédelem területén (bővebben a sajátos arculat részben). Tavasztól őszig lehet tevékenykedni, közben rengeteg ismeretet szereznek, megtapasztalhatják a természet, a környezet és az ember kölcsönhatását. Az óvodapedagógus feladatai Olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható, önállóan elvégezhető (óvodakertben). Biztosítsa minden gyermek számára, hogy kedve és képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos és társaiért végzett munkatevékenységet. Keressen lehetőséget a szülők munkahelyi munkájának, illetve a környező kertekben folyó munka megismerésére. Szervezze meg a családok hobbikertjeiben a gyümölcsszüret megtekintését, 32

33 esetleges gyermeki segédkezést. Folyamatosan biztosítsa és lehetőség szerint bővítse a szükséges és a gyermek számára megfelelő munkaeszközöket, azok állandó, bármikor elérhető helyét. Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység - legyen az szabadban vagy az épületben - a gyermek számára örömöt jelentsen. Konkrét, reális, fejlesztő értékelés nyújtása A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Gyermekeink szeretnek közösen dolgozni Szívesen vállalnak egyéni megbízatást. Örömmel segítenek a kisebbeknek és a felnőtteknek. Munkájukban önállóak, igényesek. Mások munkáját tisztelik, megbecsülik. A munka megosztásában önállóan döntenek. Erősödik feladattudatuk, kitartásuk. Ismerik a környezetükben található munkafolyamatokat Szabadidős tevékenység Óvodai szabadidős tevékenységeink speciálisak, ami a gyerekek életkorából és az egész napos, többnyire szabad tevékenységválasztásból adódik. A szabadidős tevékenységre mégis odafigyelünk, hiszen ekkor tanulják meg a gyerekek, hogyan gazdálkodjanak idejükkel, ekkor kerülnek döntési helyzet elé. Mivel a délelőtti játékidőben óvodásaink felkínált tevékenységek közül választanak - egyéni elképzeléseiket figyelembe véve - ezért szabadidős tevékenységre, teljesen önállóan választott időtöltésre az átjárhatóság biztosításakor, különböző rendezvényeken és kirándulásokon van lehetőség. Ilyenkor a gyerekek éppúgy pihenhetnek, mint kívánságaik szerint tevékenykedhetnek. 33

34 Tervezett szabadidős tevékenységen mindhárom csoportban az évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységi napokat értjük. Ekkor a három csoport közösen tevékenykedik. A tág terület, a változatos helyszín, a sokféle eszköz, más tér- és időigényes elfoglaltságokra adnak lehetőséget. Megvalósul a három korcsoport közös játéka, lehetőség van kézműves foglalkozásokra kirándulásokra, különböző rendezvényekre, stb, ami a gyerekek közösségi, erkölcsi nevelését pozitívan segíti. Az óvodapedagógus feladatai Törekedjen arra, hogy kiszélesítse a csoportszoba területét Terasz használatának kialakítása Új tevékenységekkel bővítse a gyermekek mindennapjait. Félkész eszközökkel, barkácsolási lehetőséggel segítse a gyermekek fantáziájának, kreativitásának fejlődését. 7. KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERE A társadalmi érintkezést megalapozó komplex tevékenységek: 7.1. Anyanyelvi nevelés Célunk az érthető, kifejező, hatásos és meggyőző beszéd készségének kialakítása. Óvodai életünkben kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést, amit a beszédfejlődés intenzitása, a szociális kapcsolatok bővülése, az információs szükséglet tágulása tesz fontossá. Az anyanyelvi fejlesztés minden óvodai napunkban szerepel, amelyet komplexen valósítunk meg. A szeretetteljes, érdeklődésen alapuló légkör elősegíti gyermekeink szóbeli 34

35 közlését, önbizalmuk fejlődését. Odafigyelünk élményeikre, kérdéseik pontos megválaszolásával az ismeretbővítésen túl éreztetjük a kommunikáció fontosságát. Az óvodáskorú gyermek mintakövető tanulása miatt utánzásra méltó, követhető példát nyújt az óvoda minden dolgozója. A gyengébb kifejezőképességű, beszédgátlásos, beszédhibás, migráns, nem magyar ajkú gyermekekkel óvodánkban külön is foglalkozik anyanyelvi szakos kolleganőnk. Az óvodapedagógus feladatai Szereteten, bizalmon alapuló felnőtt-gyermek kapcsolattal a beszédkedv megalapozása, a gátlásos gyerekek oldása pl. ölbeli játékokkal. Empátiával, odafigyeléssel a közlésvágy, beszédöröm fokozása, motiválása, kifejezésminták adása. Lehetőség biztosítása a folyamatos beszédre, a szóbeli kapcsolatteremtés kialakításának segítése. A beszédszervek ügyesítése képzésgyakorlatokkal, hangutánzó-, nyelv és ajakgyakorlatokkal. A hallás fejlesztése hangfelismerési, hangdifferenciálási játékokkal. Tudatos szókincsbővítés, meséléssel, verseléssel, bábozással, dramatizálással. Gondolkodást, beszédet, szerialitást fejlesztő játékok alkalmazása. Metakommunikáció használata. Hiteles kommunikáció nyújtása. Anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Gyermekeink szívesen beszélgetnek kortársaikkal és a felnőttekkel. Passzív és aktív szókincsük egyaránt bővül. Képesek másokat végighallgatni, elvárják, hogy őket is végighallgassák. Emelkedik beszédszínvonaluk, variálják a nyelvi kifejezés eszközeit. Tisztán ejtik a beszédhangokat. 35

36 Helyesen használják a névmásokat, névutókat, a különböző idejű igeidőket és igemódokat. Megfelelő hangerőt, hangsúlyt, hanglejtést, beszédsebességet alkalmaznak. Képesek egy rövid történet logikai összefűzésére. Változatos mondatszerkezeteket használnak. Értik és jól használják a metakommunikáció eszközeit. Betartják a beszélgetés illemszabályait. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex tevékenységek: 7. 2 A külső világ tevékeny megismerése Matematikai nevelés Célunk, hogy matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába juttassuk el a gyerekeket, ismerjenek fel mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakuljon ítélőképességük, fejlődjön tér-, sík- és mennyiségszemléletük. Feladatunk, hogy felébresszük a gyerekekben a matematika iránti érdeklődést, segítsük a matematikai szemlélet megalapozását. A gyerekek korai matematikai tapasztalatai és érdeklődése tudatos óvodai neveléssel, a gyerekek fejlődését biztosító módszerekkel, megerősítéssel válnak igazi tudássá. Tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel. A folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A komplex tevékenységek alkalmat adnak arra, hogy a korábban szerzett benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük, a spontán tanultakat 36

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcsesség) TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben