DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: szeptember

2 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés... 3 II.A MI ÓVODÁNK.. 6 II. 1.A programunk megvalósításának személyi feltételei II. 2. Tárgyi feltételek jellemzői II. 3. Tagóvodák jellemzői III.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP.. 22 Intézményünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései.. 22 A program fejlesztési rendszere. 27 IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI.. 29 IV. 1. Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program IV.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés IV. 3. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.. 39 V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI és AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI. 41 V. 1. Játék.. 42 V. 2. Verselés, mesélés V. 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc V. 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka V. 5. Mozgás.. 51 V. 6. A külső világ tevékeny megismerése V. 7. Munka jellegű tevékenységek V. 8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás VI. GYERMEK ÉS CSALÁDVÉDELEM ELVEI, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE, ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK VII. KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK.. 63 VIII. INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATRENDSZERE 67 Család-óvoda kapcsolata IX. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK X. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

3 XI. MELLÉKLETEK 1. sz. A gyermek fejlettségének mérése 2. sz. Eszköz és felszerelések jegyzéke 3. sz. Módszertani segédanyagok Óvodai tagintézmények programjai, mint ajánlott módszertani segédanyagok 3.1. Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája MI PROGRAMUNK Helyi nevelési programja 3.2. Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája Helyi nevelési programja 3.3. Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája CSILLAGSZEMŰEK Helyi nevelési programja 3.4. Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája Játék-Mozgás-Kommunikáció Programunk 3.5. Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 3.6. Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája Helyi nevelési programja 3.7. Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája Helyi nevelési programja 3.8. Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája Helyi nevelési programja 3.9. Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája ÓVODAI NEVELÉS JÁTÉKKAL, MESÉVEL nevelési programja Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája NAPSUGARAS HÉTKÖZNAPOK SZÍNES ÜNNEPEK Helyi nevelési programja Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája Helyi nevelési programja Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája Helyi nevelési programja Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája VILÁGUNK Helyi nevelési programja Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté u. Tagóvodája JÁTÉK, MOZGÁS, KOMMUNIKÁCIÓ a MŰVÉSZETEK JEGYÉBEN Helyi nevelési program 4. sz. Kiegészítő dokumentumok 4.1. Óvodai nevelés kompetenciaterület, Elméleti alapvetések, Készség- és képességfejlesztő programcsomagok sulinova Jó gyakorlatok

4 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Dunaújvárosi Óvoda OM azonosítója: Címe: Dunaújváros, Pajtás u. 2. Elérhetőségek: cím: telefonszám: 25/ weboldal: Az óvoda fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: 25/ Helyzetelemzés Az elmúlt időszakra visszatekintve rendkívül gyors és erőteljes változáson ment keresztül a Dunaújvárosi Óvoda, mely 14 tagóvodával működik. Intézményünk i hatállyal jött létre a város óvodáinak összevonásával. Majd további változások történtek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatai alapján: 2005/2006 nevelési évtől 2. sz. Tagóvoda 4 gyermek csoportja és a 14. sz. Tagóvoda 3 gyermek csoportja egy felújított épületbe a Zalka Máté utcai Tagóvodába költözött. A Kőris Utcai Tagóvoda 2 gyermek csoportja az Aprók Háza Tagóvodába, 1 gyermek csoportja a Bóbita Tagóvodába került áthelyezésre. 2006/2007 nevelési évtől A Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodában 1 gyermekcsoport létszámcsökkenés miatt megszűnt, így az ideiglenesen csoporttá alakított tornaterem visszanyerte eredeti funkcióját. 2007/2008 nevelési évtől A beiratkozott gyermeklétszám alapján és a szülői igényekre figyelemmel belső átszervezés történt, a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodából egy gyermekcsoport a Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodájába került áthelyezésre. 2008/2009 nevelési évtől A Dunaújvárosi Óvoda mind a 64 gyermekcsoportja befogadhatja a sajátos nevelési igényű gyermekeket, teljessé téve az integrált nevelést től az óvodai élet szerves részét képező főzőkonyháink kiszervezése. A gyermekétkeztetés feladatát külső szolgáltató látja el

5 Az intézmény működési adatai Dunaújvárosi Óvoda Székhely: Dunaújváros, Pajtás u. 2. Telephelyei, tagintézményei Tagintézmény címe Csoportok Férőhely száma Római Városrészi Tagóvodája Pajtás u Aprók Háza Tagóvodája Gábor Á. u Aranyalma Tagóvodája Gagarin tér Bóbita Tagóvodája Földes Ferenc liget Csillagvirág Tagóvodája Gorkij u. 3/b Duna-parti Tagóvodája Batsányi u Katica Tagóvodája Petőfi u Kincskereső Tagóvodája Ady Endre u. 1/a 3 75 Margaréta Tagóvodája Lilla köz Mesevár Tagóvodája Garibaldi u Napsugár Tagóvodája Március 15. tér Százszorszép Tagóvodája Lajos király krt Szivárvány Tagóvodája Ságvári u Zalka Máté utcai Tagóvodája Zalka M. u Mindösszesen: Az intézmény tagóvodáinak elhelyezkedése, a városrészek tagoltságához igazodik. A tagóvodák különbözősége megmutatkozik épületi struktúrájukban, alkalmazotti és gyermeklétszámaikban. Az intézmény alaptevékenységei: Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket: - a) különleges bánásmódot igénylő gyermek: - aa) sajátos nevelési igényű gyermek - ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek - ac) kiemelten tehetséges gyermek Kötelező feladata, hogy ellássa az óvodai nevelés feladatait a közoktatási törvény, a nemzeti köznevelési törvény előírása, a kormány mindenkor hatályos rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített óvodai nevelési program, pedagógiai program alapján. Az intézmény nevelési tevékenységének sajátosságai: Valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján. A Dunaújvárosi Óvoda gyermekcsoportjainak szerkezete: Az intézmény méretéből adódóan a gyermekcsoportok szervezésében, a csoportok összetételének alakításában több szempont is érvényesül

6 Szerveződhet homogén/azonos életkor szerint és heterogén/vegyes életkor szerint, - minden esetben feladatunk a pedagógiai programunkban meghatározott óvodai nevelés megvalósítása! Intézményünkben (alapító okiratunk alapján) 64 gyermekcsoport működik. A gyermekcsoportok szerveződése: 16 homogén/azonos (3 kiscsoportos, 4 középső csoportos, 7 nagycsoportos) korú, 48 heterogén/vegyes életkorú gyermekek csoportja. Az óvoda csoportszerkezetének kialakításában fontos szerepet játszik: az óvodai nevelőtestület pedagógiai irányultsága az adott óvodai épület adottságai A folyamatos változások, átszervezések mellett is legfontosabb feladatunknak a szakmai munka színvonalának megőrzését, fejlesztését tekintettük! Több sikeres pályázatban és szakmai programban vettünk részt ban a HEFOP pályázat keretében a Kompetencia alapú nevelési program bevezetésre került intézményünkben. A Dunaújvárosi Óvoda előminősített referencia intézmény címet szerzett 2011-ben 5 referencia-területen: felsőoktatási gyakorlóhely, reformpedagógia alkalmazása, zöld óvodakörnyezetpedagógiai, befogadás-integráció, kompetencia alapú nevelési program alkalmazása. A referencia területekhez kapcsolódó releváns jó gyakorlatok és helyszínei a következők: Dunaújvárosi Óvoda Római városrészi Egysége Kompetencia alapú óvodai nevelés alternatív zenei irányzatokkal Inklúzió-speciális szükségletű gyermekek ellátása-óvodai ágazaton belül Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egysége Projekt pedagógia-freinet alternatív nevelés Farsangoljunk - Farsang egy hétig Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egysége Körlánc egy iparvárosban Arborétumszerű udvar az óvodában Ennek alapján a TÁMOP pályázat keretében a Dunaújvárosi Óvoda bekapcsolódott a referencia-intézmények országos hálózatának kialakításának és felkészítésének folyamatába. A a törvényi szabályozások, valamint szakmai és pedagógiai hagyományaink figyelembe vételével, a 14 óvoda programjának harmonizációjával készült. Pedagógiai programunk elkészítésének alapja: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 363/2012 (XII.17.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

7 II. A MI ÓVODÁNK Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei Intézményünk közalkalmazotti létszáma Megnevezés Létszám/fő Intézményigazgató 1 fő Intézményigazgató helyettes - szakmai 1 fő Intézményigazgató helyettes - humán 1 fő Gazdasági vezető 1 fő Tagintézmény vezető 14 fő Óvodatitkár 1 fő Óvodapedagógus 120 fő Dajka 64 fő Takarító, mosós 12 fő Gazdasági dolgozó 11 fő Karbantartó 7 fő Gyógypedagógus 2 fő Gyógypedagógiai asszisztens 2 fő Gyógytornász 1 fő Pszichológus 1 fő Összesen: 239 II.1.Személyi feltételek jellemzői A Dunaújvárosi Óvoda szervezeti felépítése, a vezetői feladatok meghatározása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen leírásra került. Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelel. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Az óvodapedagógusi álláshelyek számának meghatározása a tagóvodák nyitva tartásához, a gyermek csoportok számához, a kötelező óraszámhoz igazodik és biztosítja a teljes nyitva tartási időben az óvodapedagógusok jelenlétét napi legalább két óra átfedési idővel. Az oktatás stratégiája lett az egész életen át tartó tanulás, ami nemcsak óvodásaink jövőjét érintő feladat, hanem az óvodai dolgozóké is. A pedagógusaink magasan kvalifikált szakemberek, technikai dolgozóink képzettek. Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, többsége szakképzett. A gyermekcsoportok életét két óvodapedagógus irányítja, délelőtti, valamint délutáni időbeosztással. Az óvónői párok közösen terveznek, a feladatokon megosztozva dolgoznak. A pedagógiai munka közvetlen segítői a dajkák, akik tevékenyen részt vesznek a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak kialakításában, bensőséges dajka-gyermek kapcsolat alapján. Óvodai nevelésünk eredményességéhez az óvodapedagógusok és az alkalmazotti közösség, különösen a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak összehangolt tevékenysége szükséges. Az óvónői kompetenciák közül kiemelkedik a saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az élethossziglan tartó tanulás folyamatában. Szakvizsgát szerzett óvodapedagógusaink száma

8 fő. Az óvodapedagógusok folyamatos önképzése, tanulása, továbbképzése alapvető feltétele az óvodai nevelőmunka hatékonyságának. Intézményünk továbbképzési programja alapján éves tervekre lebontva történik az óvodapedagógusok továbbképzése. Intézményünk belső keretein belül szakmai továbbképzések, munkaközösségi tevékenységek, előadások, bemutatók rendszeres szervezésével tovább színesítjük, gazdagítjuk nevelőtestületünk pedagógiai módszertani kultúráját. II.2.Tárgyi feltételek jellemzői A Dunaújvárosi Óvodában a nevelés-oktatás infrastrukturális feltételei elégségesek, ugyanakkor fokozott forrásigényt követel a tagóvodák állagmegóvása, a modern igényeknek megfelelő nevelési környezet biztosítása. A feltételrendszer bővítése során megoldandó az épületek felújítása, valamint fejlesztő eszközök, oktatási eszközök, informatikai eszközök modernizálása, megújítása. Tornaszoba Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája kivételével minden óvodai egységben van. A Kincskereső Tagóvodában ezért jelenleg a csoportszobákban és az udvaron történik a mozgásfejlesztés. Logopédiai szoba (fejlesztőszoba) minden óvodai egységben kialakításra került. Sószoba működik: 3 tagóvodában (Duna-parti Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda). Ezen felül 2 tagóvodában (Római Városrészi Tagóvoda Egység, Zalka M.u. Tagóvoda) a sószoba működéséhez szükséges feltételek adottak, jelenleg az anyagi források előteremtése szükséges. Akadálymentesítés: részlegesen akadálymentesített 2 tagóvodai épület (Aranyalma Tagóvoda, Zalka Máté u. Tagóvoda). A Dunaújvárosi Óvoda székhelyeként funkcionáló Római Városrészi Tagóvoda teljesen akadálymentesített. A kötelező eszköznorma előírásai alapján a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben előírt eszközök megvalósulása intézményi szinten hozzávetőleg: 67 %

9 II.3. Tagóvodák jellemzői Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája Az Aprók Háza Tagóvoda két különálló épületben működik, mindkettőt 1959-ben építették, és vették birtokukba a gyerekek. A két épület összevonására 2001-ben került sor, és azóta, Aprók Háza néven üzemel óvodánk. Jelenleg 7 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működünk. Az épületek emeletesek, mindegyik rendelkezik külön, jól felszerelt tornaszobával, valamint van egy foglalkoztatónk, melyet több célra is felhasználhatunk (pl.: rendezvények, kiscsoportos fejlesztések, előadások, kiállítások, stb.) Udvarunk tágas, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A nagy játszóterület mellett a környezeti nevelésre alkalmas különleges területeket hoztunk létre pl.: sziklakert, gyógynövény sziget, komposztáló. Nevelőtestületünk helyi nevelési programja a MI PROGRAMUNK, tevékenységközpontú. A gyermekekkel való egyéni bánásmód és személyiségfejlesztés játékban, játékkal történik, különböző életkorú gyermekek együttélésével. Tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás szép környezetben! Ezekkel jellemezhető nálunk az Aprók Háza Óvodában az élet, amelyet kínálunk és biztosítunk a gyermekeknek. Tiszteletben tartjuk jogát a játékhoz, melynek lehetőségeivel korlátlanul élhet. A mozgásos tevékenységek változatos formáival biztosítjuk a harmonikus testi fejlődését. A környezet megfigyelésén megszerettetésén keresztül megismertetetjük velük a környezetvédelem fontosságát. Az óvodai tevékenységek során megerősített képességekkel, a tudásvágy felkeltésével tesszük alkalmassá őt az iskolai élet megkezdésére. Ebben nagy segítség, hogy nevelőtestületünk szakmailag nem csak jól felkészült, hanem speciálisan képzett /gyógy testnevelők, fejlesztő pedagógusok, mentálhigiénés asszisztensek/. Speciális programjaink: A vízhez szoktató program: része a mozgásfejlesztési feladatainknak. Óvodánk 7 gyermekcsoportjából verbuválódik össze a vízhez szoktató programra a kis csapat. A vízhez szoktatás jól szolgálja a gyermekek koordinációs tevékenységét. A testrészek megnevezése és a vízben való mozgatása játékos formában elősegíti a nyújtást, az izmok erősítését. Fejleszti az egyensúlyérzéket, a térérzékelést. Ismereteket szereznek a jobb-baloldaliságról, az eszközök használata a kéz izmának fogó erejét fejleszti, mely később az írástanulást segíti. Tapasztalatot szereznek az irányokról. Az egyéb személyiségi jegyek, mint érzékelés, észlelés, akarati tulajdonságok, bátorság, kitartás, egymásra való odafigyelés mind hatékonyan fejleszthető. Bátran mondhatjuk tehát, az óvodai alapprogramban megvalósításának egyik módszere a vízhez szoktatás. Az OVI ZSARU:Városunkban jelenleg egyedülálló, de országos szinten is az elsők között induló játékos, figyelemfelkeltő, érdekes kommunikációra törekvő, programsorozat, amelyben a rendőrség munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek. A program célja: Az óvodáskorú, elsősorban nagycsoportos gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése. A környezettel való ismerkedés: A gyermek, az őt körülvevő szűkebb és tágabb környezetről olyan természeti és matematikai jellegű tapasztalatokat szerezzen, melyek az életkorának megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Segíteni kell a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását. Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Sok kicsi sokra megy Alapítvány

10 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája Óvodánk gyalog, gépjárművel, autóbusszal egyaránt megközelíthető autóforgalomtól elzárt, zöldövezetben épült, csendes, tisztalevegőjű, zsákutcában található. Az épületben 4 csoportszobában 25 fős gyermekcsoportok működnek. Az óvoda belső környezetét igyekeztünk úgy kialakítani, hogy inkább egy családi ház, egy otthon benyomását keltse, mintsem egy intézményét. Tettük ezt azért, mert az idejáró gyermekeknek 3-4 évig ez lesz a második otthona. Csoportszobáink világosak, tágasak, barátságosak, felszereltségük a gyermekek minden igényét kielégítik. Fejlesztőjátékok sokaságából válogathatnak kedvükre. A csoportszobák kialakításában és díszítésében óvó néni és kisgyermek egyaránt részt vesz. A déli alvásnál korszerű ágyak biztosítják a nyugodt pihenést. A gyermekcsoportokban lelkes szakmailag jól képzett, az évek során sok tapasztalatot szerzett óvodapedagógusok dolgoznak igényességüket a folyamatos önképzés és új szakirányú diplomák megszerzése jellemzi. Munkájukat szakképzett dajkák segítik óta sajátos nevelési igényű gyermekek (látássérült, hallássérült, mozgássérült) integrált nevelésére is alkalmas óvodánk. A fejlesztő program mindig a gyermekek különleges gondozási igényére épül és egyéni tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. A fejlesztés feladata, a korrigálás, kompenzálás, felzárkóztatás, a szociális képességek fejlesztése és minden esetben az önálló életvezetésre irányul. Szükség szerint terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, gyógytornász, gyógypedagógia asszisztens kapcsolódik be a fejlesztésbe. Nagyon fontos számunkra a család és az óvoda kapcsolata, fontos a jó együttműködés. A szülők bármikor betekinthetnek a gyermekek mindennapi életébe. Óvodába lépéskor aktív részesei a gyermekeik beszoktatásának. Minden évben négy alkalommal évszakhoz kapcsolódó kézműves játszóházat szervezünk, ahol a gyermek szüleivel együtt tevékenykedhet. Évente megrendezzük a szülő gyermek sportnapot, a családi napot (a szülők az egész napot itt tölthetik gyermekükkel, főzünk a szabadban), a Tökfesztivált, óvodai kirándulást. Kéthavonta nyitja ajtaját közérdekű témákkal a Kopogtató Szülői fórum. Ünnepeink nyitottak, melyeknek nem csak látogatói a szülők, hanem aktív résztvevői is. Programunk az ARANYALMA ÓVODAI PROGRAM, mely tartalmazza az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő munkáját. Megőrzi a nemzetközileg elfogadott magyar óvodai gyakorlat értékeit, jól bevált hagyományait, ugyanakkor nyitott minden új iránt, ami ösztönzi az óvodapedagógusokat arra, hogy az óvodai életet még árnyaltabban, sokszínűbben, az egyéni szükségleteket, különbözőségeket figyelembe véve szervezzék meg a gyermekek számára. Óvodánk helyi programját a nevelőtestület készítette. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés ezen belül a mozgásfejlesztés. Nagy tornaterem és hatalmas füvesített udvarunkon szabad tér, esztétikus, biztonságos fajátékok, hinták, homokozók várják a gyermekeket. Kihasználjuk a Duna part, Jégpálya közelségét. Minden évszakban túrázunk, alkalmanként lovagolni megyünk. Lehetőséget biztosítunk (szakemberek vezetésével) a gyermekeknek foci, labdatorna, néptánc, moderntánc. kipróbálására. A nevelés fő eszközének a játékot tekintjük, a játék, az ismeretszerzés és a tapasztalatszerzés legfontosabb színtere. Mit adhatunk gyermeknek szülőnek: - testi, lelki szükségleteik kielégítését - nyugodt, vidám szeretetteljes légkört, melyben érje a gyermeket annyi öröm, amiből később is tud majd meríteni - integrációra való alkalmasság, befogadó környezet - olyan óvodát, ahova a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermeküket. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Gyermekláncfű Alapítvány

11 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája Bóbita Tagóvoda városunk legnagyobb lakótelepén helyezkedik el. Az óvodánk 4 csoportos, száz férőhelyes. A csoportszobák világosak, megfelelő méretűek. A berendezési tárgyak megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, igényeinek. Minden csoporthoz saját öltöző, mosdó és előtér tartozik. A hozzánk kerülő gyermekeket új, korszerű kivitelezésű tornateremmel ellátott, kényelmes épületben tudjuk fogadni, nevelni, melyhez tágas, jó adottságú udvar tartozik (négy homokozó, domb, játékok, gyümölcsfák, EU szabványos játékokkal stb.) Vegyes csoportban gondozzuk, neveljük és fejlesztjük a nagyon különböző életkörülmények közül érkező gyermekeket. A vegyes életkorú csoportszervezést szeretjük a szülők is elfogadták -, mert fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi biztonsága szempontjából, amit a családias jelleg és az állandó felnőtt személye jelent. Csillagszeműek Pedagógiai Programunknak megfelelően a JÁTÉK-MESE és MŰVÉSZETEK, mint kiemelt tevékenységi formák vannak jelen nevelőmunkánkban, melyet a FREINET szellemű nevelés hat át. Programunk alapja a játék és mese, melyet kiemelt feladatként kezelünk a művészeti neveléssel együtt, hisz az óvodáskor világra nyitott, érzékeny időszakában alapszükséglet mind befogadási (érzelmi), mind készségfejlesztési szinten. Fontosnak érezzük a gyermeket nyitottá, befogadóvá tenni a művészetek iránt, a kreativitás, a szabad önkifejezés és az öntevékenység erősítésével, valamint a technikai jártasságok fejlesztésével. Évek óta nagy hatással van munkánkra Freinet francia pedagógus szellemisége Az egész testület alapjaiban magáénak vallja és ötvözi munkájában az ő elméletét és gyakorlatát. A Freinet-pedagógia alapelvei természetesek és egyszerűek. a gyermek jogainak és szükségleteinek tiszteletben tartása, a természet- és életközeliség, a nyitottság, támaszkodás a közösség segítő erejére, a tevékenység által történő tapasztalatgyűjtés, ismeretnyújtás és képességfejlesztés, az egyéni érdeklődés és fejlődési ütem tiszteletben tartása, a tevékenység önálló megválasztásának lehetősége, a szabad alkotás élményének feldolgozása, az önkifejezés szabadsága. A fejlesztés legfontosabb közegének magát az életet tekinti, vagyis a gyereket körülvevő kezdetben szűkebb, s idővel egyre táguló közvetlen társadalmi, természeti és épített környezetet. Mindent ezen keresztül és ebben ismer meg, s ebben talál rá az őt érdeklő újabb és újabb kihívásokra. Szabad önkifejezés (beszélgető kör, mese és versírás, dramatizálás, bábozás, mozgás, zene, vizuális alkotás), Kísérletező tapogatózó tapasztalat és ismeretnyújtás (természetfigyelő séták, kirándulások, kutatás, felfedezés, gyűjtés, kiállítások, stb.), Természetes közösségi élet (együttműködés társakkal, felnőttekkel, más óvodai csoporttal). Jelmondata: "Az élet által az életre nevelni." Tervezésünket a projekt módszer jellemzi évek óta, melyet a mai napig jónak tartunk és folytatni kívánunk ben előminősített Referencia Intézményi címet szereztünk, két jó gyakorlatot kidolgozásával. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Csillagszeműekért Gyermekalapítvány

12 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája A Csillagvirág óvoda óta, azaz 60 éve fogadja az óvodáskorú gyermekeket. Az óvoda épülete szocreál stílusú, műemlék jellegű. Óvodánk 100 férőhelyes, 4 csoportos. A csoportok egy-egy kedvenc kisállat nevét viselik: pillangó, csiga, süni és nyuszi. Csoportjainkban közel azonos életkorú gyermekek járnak, vagyis tiszta csoportokkal dolgozunk. Figyelembe vesszük az óvoda csoportszerkezetének kialakításánál a különleges bánásmódot igénylő, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzeti, etnikai, migráns és más kisebbséghez tartozó gyermekeket. A szülői igényeknek igyekszünk megfelelni. Jelenleg közoktatás vezető, mentálhigiénés asszisztens, középfokú angol nyelvvizsgával, alapfokú német nyelvvizsgával, alapfokú olasz nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok dolgoznak óvodánkban. Évszakvarázs munkaközösségünknek minden pedagógus tagja. Óvodaképünk a - NYITOTT ÓVODA - amely a mai igényekhez igazodva, a szülők részére betekintést enged gyermekeik óvodai életébe. (nyitott ünnepek, játszóházak, családi torna stb.). Óvodánk tevékenységének megszervezésében kulcsszavaink: JÁTÉK MOZGÁS- KOMMUNIKÁCIÓ E három tevékenységforma nemcsak célja, hanem eszköze is óvodai nevelésünknek. Játék: Célunk, hogy fejlődjenek azok a sajátosságok, amelyek később a gyermek magatartására a játékon kívül is jellemzőek lesznek. Minden tanulási tartalom: ismeret, jártasság, készség jelenjen meg. Eredményeképpen alapozódjanak a képességek és alakuljon a magatartás. Feladatunk: Biztosítani a játék feltételeit a személyiség fejlesztése érdekében. Szükség van ezért az óvodapedagógus által kezdeményezett és irányított játékokra is. - saját készítésű fejlesztő játékok használata, - játszóházak szervezése - saját készítésű játékgyűjteményeink folyamatos bővítése (Mozgásos, Kommunikációs, Nyelvi játékok) Mozgás: Az egész személyiség fejlesztésére irányul. Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés mozgással, a mozgás szeretetére épülő egészséges életmód megalapozása. Egészség megőrzése, megszilárdítása, a szervezet edzése, a fejlődés, növekedés, gyarapodás a testi képességek kialakításának elősegítése, a mozgásműveltség fejlesztése: - kiegészítő mozgásos tevékenységek, sportvetélkedők, családi torna, séták, kirándulások - sporttevékenységek foci, korcsolya, sakk, aerobik, úszás szakedzők irányításával - speciális mozgástevékenységek: népi- és moderntánc, táncház, gyermektánc - egyéni fejlesztő mozgástevékenységek: lábtorna, tartásjavító torna, fejlesztő torna alapozó terápia egyes mozzanatai, vitamintorna Kommunikáció: A gyermekek biztonságérzetének, tájékozottságának növelése, ismereteinek, kapcsolatainak gazdagítása, beszédkészségének, anyanyelvi kultúrájának fejlesztése a kommunikáció által. Játékos idegen nyelvhez szoktatással speciális nyelvi és kommunikációs készség- és képességfejlesztés a személyiség sokoldalú fejlesztése érdekében angol és a német nyelv megismertetése megszerettetése a mindennapok során, az óvodai tevékenységek tartalmának gazdagítása. Miért szeretnek idejárni a gyerekek? mert: sokat kirándulunk, játszunk, mesélünk, énekelünk, rajzolunk, nagyon hangulatosak csoportjaink, udvarunk kellemes, árnyas környezetet biztosít, gazdag programokat kínálunk, házi bábcsoportunk Mikuláskor, gyereknapon mesejátékkal lepi meg a gyermekeket, sok sok családi programot szervezünk vetélkedők, akadályverseny. Büszkék vagyunk Városi Mesemondó Délelőtt programunkra, és arra, hogy jó kapcsolatot ápolunk a városban működő intézményekkel. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Gyermekeinké a jövő Alapítvány

13 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája A Duna-parti Tagóvoda 1975-ben épült, a belváros és a Római városrész, a Liszt Ferenc kert és az Erkel kert között helyezkedik el. 5 csoport: 3 azonos életkorú, 2 részben osztott, 125 férőhellyel fogadja a gyerekeket. Csoportjaink neve: Kisvonat, Kisbakancsos, Sárgarigó, Mézeskalács, Katica. Épületünk, amely lakóház alatt van pavilon rendszerű: A, B, C. Egy pavilonban a földszinten és az emeleten található a foglalkoztató. Mindegyikhez szülői fogadó, gyermeköltöző és mosdó tartozik. Építészeti sajátosság, hogy pavilononként egy gyermekétkező szolgálja a kulturált étkezést. Felújított épületben csoportszobáink tágasak, esztétikusak, a gyerekek igényeinek megfelelően berendezettek. Tornaszobánk a (6. foglalkoztató) jól felszerelt, minden korcsoport számára lehetőséget nyújt a mozgásra, mindennapos testnevelésre. A Duna-part közelsége a mozgásigény kielégítésére, a közvetlen környezetünk megismerésére és védelmére, az egészséges életre nevelésnek ad kiváló lehetőséget. Hagyományőrző programjaink: A szülők részére több alkalommal is lehetőséget biztosítunk az óvodai életünkbe való betekintésre: nyitott napok, évszakonként közös barkácsolás, ünnepélyek, rendezvények, nyárbúcsúztató, Mikulás, Karácsony, farsang, búcsúhét, közös kirándulások, egyéb programok a családokkal. Több éve hagyomány óvodánkban, hogy január hónapban megrendezzük a Társasjáték nevű programunkat, a város többi óvodáinak bevonásával, ahol a gyerekek játékos módon versenghetnek. Az összegyűjtött fejlesztő játékokból kiadvány is készült. Óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nevelőtestületünk kiemelten kezeli az egészséges életmód megalapozását, ezen belül a mozgásfejlesztést, az értelmi képességek fejlesztését, kommunikációt. Gyermekeinket jelenleg szakértői, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógiai asszisztensi, mentálhigiénés asszisztensi, s középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok nevelik. Munkánkat logopédus és gyógypedagógus segíti. Nyitottak vagyunk az újdonságokra, szívesen kipróbálunk új módszereket, eszközöket. Az óvoda helyi nevelési programja: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, (adaptált program), mellyel kompetencia alapú nevelés folyik. Kompetencia alapú óvodai nevelés, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, ismeretszerzése, önállóságának elősegítése, tevékenykedtetés által. Elsődleges tevékenység a játék, mint a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, a játékba integrált tanulás. A csoportokban a tevékenység szervezés a gyerekek korcsoportjának, igényeiknek, elképzeléseiknek figyelembevételével történik. Színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, mennyiségek birodalmáról. Játékos komplex foglalkozások kötött és kötetlen formában, mese-vers, beszédfejlesztő játékok, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, környezet megismerését szolgáló tevékenységek, művészeti tevékenységek, testi nevelés, hagyományőrző programok. Óvodánkban Kompetencia DIFER Képességfejlesztő Munkaközösség működik, melynek célja a kompetencia alapú nevelés, a gyerekek részképességeinek megismerése, tudatos és hatékony fejlesztése. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: KŐRIS-OVI Alapítvány

14 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája A Katica Tagóvoda Dunaújváros Pentele városrészében található. Jól megközelíthető. Földszinti épület, udvara tágas, utcai forgalomtól elzárt. Az óvoda előtt parkoló biztosítja a szülők számára a biztonságos várakozást. Óvodánk egy csoportos, csoport szobával és tornaszobával rendelkezik. Családi ház, mely otthonos, barátságos hangulatú. Óvoda állaga megfelelő, jól felszerelt helyiségek várják a gyermekeket. Az óvodában a természetes és mesterséges fényviszonyok ideálisak. Berendezési tárgyaink, műszaki berendezéseink esztétikusak, praktikusak. Játék állományunk minden korcsoport számára biztosítja a megfelelő személyiségfejlesztést. Játékeszközök a gyermekek számára biztonságosan és jól hozzáférhetően vannak elhelyezve. Udvarunk kialakításában is az előző szempontokat vettük figyelembe. Mászókák, csúszda, babaház, hinták, homokozó árnyékolásának beszerzésénél és felállításánál a szabványok betartását alkalmaztuk. Így udvarunk biztonságos és megfelelő mozgásteret biztosít egészségük megőrzése, és fejlődése érdekében a gyermekeknek. Virágoskertünk kialakításánál, bokraink fáink ültetésében is az esztétikumot és a gyerek játékterét vettük figyelembe. Az óvodába járó gyermekek, és szüleik számára négy fő biztosítja a feladatok minden napi ellátását. Két szakképzett dajka néni, a gyermekek gondozási feladataiban vesznek részt, illetve az óvoda tisztaságát biztosítják. Két óvodapedagógus a gyermekek napirendjének megfelelően szervezik a napi tevékenységeket és biztosítják a gyermeke egészséges fejlődését. A gyermekek egyenletesebb fejlődését, segítik az egyéni fejlesztések, melyekhez megfelelő felkészültséggel és programmal rendelkezünk. Munkánkat és a gyermekek beszédfejlődését logopédus kollega segíti, hetente az igényeknek megfelelő óraszámban. Programunk koncepcionális hangsúlya: A környezettel való ismerkedés óvodai nevelésünk egészében érvényesül, áthatja az óvodai életet. Célunk a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása változatos játék lehetőségekben, és erősítő élményt adó tevékenységekben. Mozgásra inspiráló, biztonságos, tiszta környezete, szabad tereket, megfelelő időt biztosítunk a természetes és szervezett mozgásra. Lehetőségeinket figyelembe véve minél több időt töltünk a természetben. A szűkebb és tágabb környezet sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedeztetésén, felfedezésén keresztül, a gyermeki cselekvő viszony kialakítása. A gyermekek érdeklődésének felkeltése a környezetalakító, hasznosságának átélésére, eredményeinek megbecsülésére nevelés. A környezet tevékeny megismerése közben szerzett matematikai tapasztalatokkal, a tér és síkbeli szemlélet alapozása. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításban. Nevelésünk része a szenzitív környezetpedagógia. A természettel való kommunikálás, metakommunikálás egy személyes természetkép és ezzel együtt egy természetes énkép kialakítása Egy-egy témakörön belül a témák változatos, több és mindig új oldalról való megközelítése során fokozatosan érvényesül a valóság, az ahhoz kapcsolódó tevékenység, arról alkotott kép és azt kifejező szó egysége. A tevékenységeket az évszak hangulatához és témáihoz illesztjük, és ehhez átélést fokozó verseket, mondókákat, énekeket és ábrázolási tevékenységeket kapcsolunk. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Csillagszeműekért Gyermekalapítvány

15 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája A belváros békés, nyugodt lakókörzetében, családi ház jellegű épületben, 3 vegyes csoport működik. Az óvodások életkorának, igényeinek megfelelő intim, családias légkör jellemzi. Udvarunk tágas, sokféle játékra és mozgásra nyújt lehetőséget. Udvari játékaink az EU szabvány szerint telepítődtek. Óvodánk személyi feltételei: dolgozói létszámunk: 10 fő. A nevelőmunkát magasan kvalifikált szakemberek közössége, munkaköri végzettség mellett végzi. Az óvónők több speciális továbbképzésen vettek részt, igényük van a tanulásra: 4 fő szakvizsgázott(közoktatás vezető, gyógytestnevelő, angol nyelv az óvodában, drámapedagógus), speciális végzettségek: mentálhigiénia, fejlesztőpedagógia, gerinctorna, vitamin torna. Pedagógiánk három részből áll: 1. A mozgás, az öröm, egészség és szabadság. Színtere a csoport, udvar, a környező zöldövezet. 2. A kultúra sokszínűsége, a mese, a költészet, anyanyelvi nevelés, az ének-zene, a rajz, festés és más tevékenységek mindennapos örömforrások. 3. Nagy terület, a játék (a tanulás), amely önmagában is szeretet, mert szabad, örömteli. Mozgásra épülő helyi nevelési program, a testi lelki egyensúly hangsúlyozásával erkölcsi, érzelmi, esztétikai nevelés. Kincskereső Tagóvoda mozgásprogramja: Mozgásfejlesztő programunk a testi és lelki szükségletek alapján állt össze, képez egységes egészet. Kiindulási pontunk két alapkategóriája: a testi nevelés és a testnevelés. Testi nevelésen: az egészséges életmódra nevelést, az egészséges életvitel igényének biztosítását értjük. Mindennap lehetősége van óvodásainknak az átmozgató, frissítő testmozgásra, amely segíti szervezetünk sokoldalú, arányos fejlődését. A test, lélek és szellem lecsillapítására a jógát alkalmazzuk. Ez az ősi mozgáskultúra alkalmas az utánzó mozgások gyakorlásával a testi képességek fejlesztésére. Meditáció és a relaxáció az ellazulást, a tudatos pihenést szolgálja, amire nagy szükségük van a gyerekeknek ebben a rohanó világban. Testnevelés: speciális feladatai közül kiemelt fő feladat az egészség megőrzése, megszilárdítása, a jó közérzet biztosítása. Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a mozgásprogramokban, a mozgásról szerzett pozitív élményeket kell megerősíteni. A rászoruló gyermekek igény szerinti foglalkozásban részesülnek. Fejlesztésnél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni adottságait, képességeit. Mozgás-centrikusságunk a szabadjátékban is megmutatkozik. Az udvari eszközeink fejlesztik egyensúlyérzékelésüket, térészlelésüket, növelik az állóképességet, kitartásra, ügyességre ösztönöznek. A jó hangulatú tevékenység pozitív élményt nyújt, a mozgás pedig szokássá, igénnyé válik. Az egészséges életvitel igényének kialakítása kiemelt jelentőségű. A rendszeres mozgás közben fejlődnek a pszichikai, testi, értelmi, szociális képességek. Kiegészítő eszközök: jóga, meditáció és relaxáció. Mai világunkban nagy szüksége van szervezetünknek, agyunknak arra a képességre, hogy elengedje magát, ellazuljon. Az önmagunkra való koncentrálás kialakuljon. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Mozgás és Mese Alapítvány

16 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája Óvodánk a Dózsa II. városrészben helyezkedik le, 1977-ben 10 csoporttal kezdte meg működését. A két pavilonból álló intézmény homlokzati részről emeletes, udvari részről földszintes épület, amelyet belső folyosó köt össze. Óvodapedagógusaink (1 fő középfokú, 10 fő főiskolai végzettségű) számos szakirányú, illetve felsőfokú képzésen vettek, vesznek részt. (Fejlesztőpedagógus, diplomamegújító képzés, gyermektánc oktató, mentálhigiénés szakember, integrációs pedagógia bábcsoportvezető, mozgásfejlesztő.) A kompetencia alapú nevelést támogató szemlélettel fejlesztik a gyermekeket. Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajka nénik (5 fő) segítik a mindennapokban. A gyermekek fejlesztését logopédus, mozgásfejlesztő szakember, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyermektánc oktató segíti. 125 férőhelyes óvodánkban 5 vegyes életkorú csoport működik. Szimpátiát vált ki a szülők körében óvodánk nyitottsága, ünnepeink, programjaink jó hangulata, (Mozgovi, Margaréta Nap, Márton napi lámpás vonulás, Adventi játszóház, Mikulás, Karácsony, Farsang, Óvodás találkozó, Költészet napja, Madarak fák napja, Anyák napja, Gyermekhét, stb.) a kiemelt helyen szereplő mozgásfejlesztés, és a szülői igényeknek is megfelelő kiegészítő szolgáltatások (néptánc, hittan, foci). Természetes anyagokból készült bútorokkal és gazdagon felszerelt játékeszközökkel, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható, barátságos, galériás csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz. A tornaterem tágas és mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt. Pl. változatos kézi szerek, speciális fejlesztő szerek (Wesco, Bola, Ayres). Az udvar közel 2000 m 2 sok lehetőséget rejt az udvari játékokhoz, számos eszköz áll a gyermekek rendelkezésére (mászókák, hinta, csúszdák, foci kapuk, homokozók, pancsolók, ügyességi játékok, zuhanyok, járművek ). Rendszeresen szervezünk ide programot (pl. bábszínház, Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők). Erősségeink: - Kompetencia alapú nevelés elemeit építjük be a mindennapi munkába sok tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, gyűjtőmunkával, mindezt a család és óvoda kapcsolatának erősítéseként a szülőkkel közösen. - Mozgásfejlesztés sokféle tevékenykedtetéssel a tornateremben, illetve az egyre jobban felszerelt udvaron. A tornatermet nemcsak szervezett tevékenységre használjuk, hanem lehetőségünk van a hét minden napján a heti rendben meghatározott kötelező mozgásfejlesztésen túl szabadidős tevékenységre is. - Minden lehetőséget kihasználunk az udvaron is a mozgásfejlesztésre kötetlen, és szervezett formában egyaránt. A család és óvoda kapcsolatának erősítése céljából udvarunkon számos közös rendezvényt tartunk. (Pl. Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők). - A mozgás fejlesztés speciális formája a népi játékokkal és a néptánc elemeivel történő fejlesztés, melyet szakképzett gyermektánc oktató óvodapedagógus tart a heti rendbe beépítve. - Büszkék vagyunk közszeretetnek örvendő bábcsoportunkra (Margaréta Bábszínház Munkaközösség), amely a mesék világát báb és mesejáték formájában közvetíti a gyermekek felé. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: KŐRIS-OVI Alapítvány

17 Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája Óvodánk családias, gyermekléptékű intézmény. 2 vegyes életkorú csoportban, 50 férőhellyel rendelkezik ban épült, három csoporttal, 75 férőhellyel ben egy csoportja megszűnt, helyén tornaszoba kialakítása vált lehetővé, melyet azóta is folyamatosan fejlesztünk. A tornaszoba egyúttal számtalan rendezvény helyszíne is, pl. színház, mini koncert, táncház, stb ban só szobát alakítottunk ki, az egészség megőrzése céljából. Működése az elmúlt években szülői felajánlással történt. Logopédiai szobánkat az óvodánk csendes zugában alakítottuk ki, ahol a logopédus heti rendszerességgel foglalkozik a gyerekek beszédhibáinak javításával. A délutáni órákban lehetőséget biztosítunk szülői igények alapján olyan tevékenységek szervezésére, amely az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek (pl. néptánc, játékos angol, stb.). Az épület a Duna-part szomszédságában, árnyas, hatalmas udvarral rendelkezik. Kerékpár- és rollerpályánkon, az uniós szabvány szerinti mászókák számtalan lehetőséget biztosítnak a gyerekek mozgásfejlődéséhez. Az óvodában folyó nevelést 4 fő óvodapedagógus végzi, munkájukat 2 fő szakképzett dajka segíti. Programunk az Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével, melyet a 90-es évek végén adaptáltunk. Az alapelvet, a játékkal, mesével nevelést, magunkénak valljuk. Nem játékosan és mesésen tanítunk, hanem játszunk és mesélünk, s ennek természetes hozadéka a kisgyermeki tudás. Felfogásunkban a gyermekkor nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje. Kisgyermekkorban a tanulás és a játék nem különíthető el egymástól. A gyermek úgy tanul, hogy játszik. A tanulás utánzással, kipróbálással, kitalálással történik. Játék közben szerzi meg azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amik az iskolai tanulás megkezdéséhez szükségesek. Az óvodáskorú gyermek számára a játék létforma. Játékban él és fejlődik. Az iskolák, és a szülők visszajelzései bizonyítják, hogy az óvodánkból kikerülő gyerekek megállják helyüket az iskolai életben. Célunk: Az óvoda a nyugalom szigete legyen ebben a rohanó világban. Az óvodai mindennapokat gyermekibb tartalommal töltsük ki. Feladatunk: Hagyni, hogy a kisgyermek eredetisége szabadon fejlődjék, ami természetesen nem azt jelenti, hogy mindent megengedünk neki, hanem azt, hogy: - teljes odafordulással bánunk vele - egészséges környezetet alakítunk ki számára - jó szokásokra, életritmusra, korához illő figyelemre szoktatjuk. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Mozgás és Mese Alapítvány

18 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája Az óvoda 1981 szeptemberében nyitotta meg először kapuit, 27. sz. Napköziotthonos Óvoda néven. Jelenleg 175 férőhelyes, 7 vegyes életkorú csoportot foglalkoztat a Béke II. városrészben ben neveztük el hivatalosan is óvodánkat Napsugár Óvodának, jelképezve ezzel azt az erőt, derűt, szeretetteljes közeledést, amely meghatározója és alapja nevelőmunkánknak. Az óvoda épülete funkcionálisan megfelelő, mérete a gyermeklétszámmal összhangban elegendő teret biztosít a játékhoz, valamint egyéb tevékenységekhez, gondozási feladatok ellátásához, a pihenéshez. Megfelel az egészséges életmód alakításához és a higiénés követelményeknek. Kialakítottuk csipetnyi só szobánkat is. Egyidejűleg biztosítunk általunk készített eszközökkel, dekorációval olyan esztétikus munkakörnyezetet, amely megfelel az óvodai munkatársaknak, a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt. Szakmai eszközellátottságunk jó, tornaszobánk felszereltsége magas színvonalú. A zenei nevelés és néphagyomány területén népi- és ritmus hangszerkészlettel, népi kismesterségek eszközeivel, magnetofonokkal, CD-lejátszókkal bővült mindegyik csoportunk. Az óvodai nevelőtestületének tagjai szakmailag és speciálisan is jól képzettek, megfelelő elméleti felkészültségűek. Különböző pedagógiai képességekkel, ön- és emberismerettel, gyermekközpontú, érzelem gazdag beállítódással rendelkeznek. Leginkább fogékonyak és nyitottak vagyunk a vizuális nevelés adta új módszerek, lehetőségek kihasználására. Programunk a NAPSUGARAS HÉTKÖZNAPOK SZÍNES ÜNNEPEK, gyermek és személyiségközpontú program, melyben kiemelt szerepet kap a vizuális nevelés, szoros egységben a zenei és irodalmi neveléssel. Főbb jellemzői: Rajzolás, mintázás, kézi munka: a mindennapi, állandó szabad ábrázolási tevékenység lehetőségének biztosítása, melynek során kedvük, örömük, érdeklődésük szerint alkothatnak: építhetnek, rajzolhatnak, festhetnek, mintázhatnak a gyerekek. Ének, zene, énekes játék: a zenei nevelési csoport sajátosságaihoz alkalmazkodva, kötetlen formában, játékos módszerekkel, irodalmi és vizuális tevékenységekhez, élményekhez kötve történik. Vers, mese: meghitt hangulatú, meleg légkörű, zavaró körülmények nélküli, közvetlen, játékos mozgásokkal is összekapcsolt mindennapi mesélés, verselés, mondókázás szokásainak kialakítása, mely érzelmi biztonságot ad és az anyanyelvi nevelésnek is fontos eszköze. Központi helyen áll a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája és önérvényesítő módja: a mozgás. A mozgás, a vetélkedés örömét a szülőkkel is megéreztetjük kirándulások, sporttevékenységek apák napja, családi délután, sportvetélkedők alkalmával. A nevelési és képességfejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer az évkör ünnepei, hagyományai által meghatározottak. Az ünnepek másságát, lényegét, érzelmi töltését megéreztetjük, a tervszerű, sokoldalú tevékenységben a gyermek önálló elképzelései is megvalósulnak. Néphagyományaihoz kapcsolódó ünnepeink: szüreti mulatság, advent, mikulás, karácsony, farsang, Gergely-járás, húsvét, pünkösd. Egyéb ünnepeink, rendezvényeink: anyák napja, nemzeti ünnepünk: március 15., tavaszköszöntő hangverseny, költészet napja, bújj, bújj, zöld ág városi rajzverseny, gyermeknap, apák napja, madarak és fák napja, ovitárlat, születésnapok, játszóház, évzáró. Programunkban érvényesülnek az innovatív pedagógiai törekvések. Legfontosabbnak azt tarjuk, hogy gyermekeink jól érezzék magukat óvodánkban, vidámságban teljenek napsugaras hétköznapjaik. Nevelőtestületünk szeretné minél tovább megőrizni a gondtalan, boldog gyermekkort, és széppé tenni a színes ünnepeket. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: KŐRIS-OVI Alapítvány

19 Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája Óvodánk 1973-ban 175 férőhellyel kezdte meg működését. Az épület a Római Városrész szívében, a Petőfi Általános Iskola mögött átmenő forgalomtól elzárt területen helyezkedik el ig minden csoportszoba és a tornaszoba új nyílászárókat kapott, illetve az egész épület akadálymentesítése is megtörtént. A Dunaújvárosi Óvoda székhelyeként a vezetői és gazdasági irodák itt találhatók. Pedagógusaink magas szakmai képzettséggel (pl.: fejlesztő pedagógus, drámapedagógus, tehetséggondozás pedagógiája, játszóházi foglalkozásvezető, népi játék- és kismesterség szakoktató, közoktatás-vezető, középfokú angol nyelvismeret, speciális ének-zene, mentálhigiénikus, stb.), osztott ( tiszta ), csoportokban végzik munkájukat. Jelenleg 2 kiscsoport, 2 középső csoport és 3 nagycsoport működik a 175 férőhelyen. Tárgyi feltételeink: A csoportszobákat a gyerekek méretének megfelelő bútorokkal, mozgásigényüket figyelembe véve rendeztük be. Tornaszobánk 70m 2 -es, rendkívül jól felszerelt mozgásfejlesztő eszközökkel (pályázat útján), az óvodai ünnepek, programok helyszíne. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre, kiemelkedően nagy hangszerkészlettel rendelkezünk: ORFF, magyar népi hangszerek, valamint külföldi egzotikus ritmushangszerek. Óvodánkhoz két parkosított nagy udvar tartozik, melyek sokféle mozgáslehetőséget biztosítanak gyermekeink számára. Felfogásunk humanisztikus motivációs beállítottságú. Az eredményes nevelőmunka feltételének a gyermekek megismerését tartjuk. Célunk: Olyan serkentő, bizalomra épülő légkör megteremtése, mely az óvodás korú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, szabad fejlődését biztosítja. Fejlesztő-nevelő munkánkban reális eredményekre törekszünk. Hisszük - és a tapasztalataink is ezt bizonyítják-, hogy a tartalmas elfoglaltságok olyan szintre juttatják gyermekeinket, hogy beilleszkedésük zökkenőmentesen történik az iskolai életbe. Nagy gondot fordítunk a gyermek és környezete kapcsolatára, a mozgásfejlesztésre, a kommunikációra, a zenei nevelésre, valamint az egészségtudatos magatartás megalapozására. Egyénileg foglalkozunk a részképesség lemaradással küzdő gyermekekkel, és helyben részesülnek logopédiai, valamint dyslexia prevenciós fejlesztésben is az arra rászorulók. A referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése programba két jó gyakorlattal bekapcsolódtunk, és előminősített referencia intézményi címet kaptunk. Mit kínálunk felnőtteknek: Kézműves Munkaközösség, amely havonta ad lehetőséget a népi kismesterségek megismerésére. Mit kínálunk gyermekeknek: óta működik az Egészséged Testben, Lélekben című személyiségfejlesztő drog alkohol megelőző programunk. Intenzív tanfolyamon úszóedzők foglalkoznak gyermekeinkkel nevelési időn belül, a testnevelés foglalkozások keretében Heti egy alkalommal modern táncoktatás és néptánc oktatás folyik nevelési időn kívül Heti rendszerességgel járunk korcsolyázni (ingyenes) Egy csoportban joga foglalkozásokra, és lovaglásra van lehetőségük a gyerekeknek (napirendbe építve) Évente a Szülői Szervezettel jótékonysági karácsonyi programot szervezünk Miért szeretnek ide járni a gyerekek? Azért, mert: Óvodánk hagyományait, szokásait és ünnepeit úgy tekintjük, mint közös élmény- és örömforrást, melyek erős és mély érzelmi bázist nyújtanak gyermekeinknek. Minden ünnepünk nyitott a szülők számára, mert fontos, hogy megismerjék munkánkat. Sokat kirándulunk, játszunk, mesélünk, énekelünk, mozgunk, rajzolunk, festünk, barkácsolunk, vagyis tapasztalatokat gyűjtenek gyermekeink. Rendezvényeinken hagyomány az óvónők élőszínháza, nagycsoportosaink ORFF zenekarának szereplése. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: KŐRIS-OVI Alapítvány

20 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája Óvodánk egyéni sajátosságai: 1.Megkésett beszédfejlesztésű gyerekek a csoportokban. Óvodánk óta foglalkozik sajátos nevelési igényű, ezen belül is a megkésett beszédfejlődésű gyerekek nevelésével. Gyermekeinket jelenleg négy vegyes életkorú integrált csoportban fejlesztjük. Feladatunk a beszédhibás, gyenge részképességű gyermekek fejlesztése, habilitációja, a beszéd indítása és komplex terápiája, a tanulási és viselkedészavarok megelőzése. Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése igazodjon az egyéni ütemhez, szükséglethez. Egyéni fejlesztési naplóban rögzítjük az elvégzendő feladatokat. Ehhez a feladathoz igyekeztünk biztosítani az eszközöket, valamint óvónőink is megszerezték az ehhez szükséges képesítést (fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztens). Munkánkat segíti egy fő beszédfejlesztő gyógypedagógus és egy fő logopédus. 2. Néphagyományőrzés az óvodában Az óvodai nevelésbe a magyar népi kultúra sok ágát integrálhatjuk. A gyermekkor kezdeti szakaszától hasznát vesszük annak a sokrétű tudásnak, ami századokon át csiszolódott, öröklődött. A népköltészet megjelenik a mesés-verses foglalkozásokon, a népi játékok sokasága a zenei nevelésben, a népi kismesterségek a természeti anyagokkal való tevékenység közben, a vizuális nevelésen belül, s a mozgásfejlesztésnél az alapvető mozgásformákból álló játékfüzéreknél. Egyes népszokásokat óvodai szinten, közösen elevenítünk fel. A magyar nép hagyományaiból azt emeltük ki, amelyek a gyerekekhez közel hozhatók, ilyenek a hagyományos ünnepeink, úgymint a szüreti mulatság, karácsony, farsang, húsvét, stb. Az óvodai élet ezek köré szerveződik s az alkalomnak megfelelő mondóka, mese-vers, népzene, énekes játék és tánc tartalmat ad ünnepeinknek. A közös ünneplés még emlékezetesebbé teszi az eseményt és tovább erősíti a közösségi érzést, egymáshoz tartozást. Arra törekszünk, hogy a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően ismertessük meg őket az egyes népszokásokkal, az évszakok jeles napjaival és ünnepeivel. Mindezekkel az ünnepekkel megkedveltethetjük hagyományainkat a gyerekekkel és fogékonnyá tehetjük őket a további életükben ezek folytatására. 3.Néptánc oktatás Az óvodai néptánc oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyermekekben. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. Alakítsa ki a gyermekekben az esztétikai érzéket, a művészetek befogadására való nyitottságot. Az óvodai nevelőmunkában népi játékaink fontos szerepet töltenek be. Óvodánkban a népi játékokat, a néptánc alaplépéseit terápiás jelleggel is végezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében. A táncterápia léleksimogató, gátlásoldó, a kapcsolatteremtés különböző lehetőségeit kóstolgató, empátiás, fejlesztő táncos, mozgásos foglalkozás. A gyerekek a testi-lelki jelenlét, a figyelem, a játék, a zene, a mozgás és az érintés segítségével dolgozhatják fel az élményeiket. A foglalkozás célja, hogy a gyermekek kapcsolatba kerülhessenek belső önmagukkal és társaikkal, ezzel utat nyitva személyiségük fejlődéséhez és a hétköznapi életben való boldogulásukhoz. Akik már óvodás korukban megízlelik a közös dal és játék boldogságát, megőrzik ezt a kedvet a későbbiekben is. A nemzeti identitástudat, nemcsak a néptánccal, népi játékok tanulásával rögzülhet, hanem a népszokások, jeles napok megismerésével, ezek ápolásával is mélyülhet. A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Egészséges gyermekekért Alapítvány

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. 1 ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben