A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja"

Átírás

1 A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1.

2 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL Az óvoda környezete Az óvoda nevelőmunkája A személyi-, és tárgyi feltételrendszer elvei PROGRAMUNK ALAPELVEI ÓVODÁNK ÁTFOGÓ NEVELÉSI FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA AZ ÉRZELMI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ AZ ANYANYAELVI-, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS ÓVODAI ÉLETÜNK TEVÉKENYSÉGFORMÁI JÁTÉK MESE, VERS, RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK, A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MOZGÁS IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉS (ANGOL) MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK A TEVÉKENYSÉGBEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS ÓVODAI ÉLETÜNK SZERVEZÉSE HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK KIEMELT PROGRAMJAINK A GYERMEK NAPIRENDJE, HETIRENDJE ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS,BEVÁLÁSVIZSGÁLAT ELVEI ÓVODÁNK SAJÁTOS FELADATAI ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 31. 1

3 9. ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLET 34. 2

4 ÓVODÁNK ADATAI Az óvoda neve, székhelye: Habos Kakaó 1154 Budapest, Dalnoki Jenő u. 1. Telefonszáma: Web: Az óvoda, fenntartója: Az óvoda vezetője: Az intézmény működési területe: Az intézmény típusa: Habos Kakaó Nonprofit Kft Üröm, Kárókatona u. 13. Anger Zsuzsanna Budapest Magánóvoda Az intézmény tevékenységei: - Ellátandó alaptevékenység: Óvodai nevelés Az óvodai csoportok száma: 1 csoport 3

5 BEVEZETŐ A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani. (Rudolf Steiner) Intézményünk a XV. kerület csendes, kertvárosi területén helyezkedik el, a város zajától távoli, családi házas utcában. Hosszú ideig álmodoztunk egy óvodáról, ahol tudjuk, hogy gyermekeink biztonságos, szeretetteli környezetben játszhatnak naphosszat, finomat és egészségeset esznek, nyugodtan pihennek., így aztán megalapítottuk a Habos Kakaó Magánóvodát. Fontos szempont volt számunkra a jó megközelíthetőség, a csendes környék. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek derűs, magabiztos, társaikkal és a felnőttekkel jól kommunikáló, nyitott személyiségű, jó fizikumú, érdeklődő gyermekké váljanak. Fokozatosan önállóságra neveljük őket, érdeklődésüknek és önállósodási törekvéseiknek teret hagyva. Nem csak szeretjük, tiszteljük is őket. Szakembereinkkel együttműködve azt szeretnénk, hogy a gyermek önfeledten, játszva fejlődjék. Azon vagyunk, hogy biztonságos, harmonikus, családias légkörben, jó hangulatban teljenek közös mindennapjaink. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek legfőbb tevékenysége a játék legyen, így a készségfejlesztést is játékba ágyazottan valósítjuk meg. Alapelvünk, hogy a mozgás fejlesztésén keresztül érhetünk el további fejlődést az óvodai nevelés más területein is, így nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra. Témáinkat komplex módon dolgozzuk fel, az ismeretek átadásánál arra törekszünk, hogy a gyermek aktívan, cselekvő résztvevőként vegyen részt a tevékenységekben, minél több érzékszerve bevonásával. Külön programjaink a mindennapi élet kiegészítőjeként jelennek meg óvodánkban. Nevelési feladatunknak tartjuk a környezeti, valamint a művészeti nevelést, a néphagyományok ápolását, melyet kiegészítünk az angol, mint idegen nyelv játékos illetve spontán módon történő oktatásával. A mai világban elengedhetetlen a környezettudatos viselkedés, melyet a családok bevonásával is szeretnénk megvalósítani. A művészetek iránti szeretet már óvodás korban elkezdődik, ehhez nyújtunk sokszínű tevékenységeket. Nagy a vita a kisgyermekkori nyelvtanítás körül. Sokan úgy vélik, óvodás és kisiskolás korban lehet a legkönnyebben megtanulni egy idegen nyelv alapjait. Mások szerint felesleges, értelmetlen terhelés a gyermek számára. Az a tapasztalat, hogy minél korábban kezdődik el a nyelv játékos tanulása, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. Óvodánkban az anyanyelvvel együtt (és ahhoz hasonló módon) sajátítják el a gyerekek az idegen nyelvet, a nyelvi szabályrendszert. 4

6 A gyerek érdekei mellett a szülők igényeit is szem előtt tartjuk. A gyermek nevelése szoros együttműködést kíván szülő és pedagógus között. Az alapellátáson túl a gyermekek fejlődésének biztosítása érdekében együttműködést alakítunk ki a szakemberekkel: az úszás megalapozása érdekében a vízhez szoktatás a célunk (szülői igény és írásbeli hozzájárulás esetén), amiben partnerek az úszóoktatók, valamint a beszédfejlesztés érdekében a logopédus, illetve szükség szerint pszichológiai tanácsadásra is sor kerül szakember bevonásával. Óvodánk célja továbbá, hogy a szülők számára is segítséget nyújtson: lehetővé tegye az édesanyák visszatérését a munkaerőpiacra. Szeretnénk több szabadidőt teremteni számukra, hogy képezhessék magukat, vagy egyéb teendőiket elláthassák. Pedagógusaink a módszertani szabadságnak köszönhetően nevelési feladataikat egyéni, változatos módon látják el. A fent leírtak figyelembevételével biztosítják az érzelmi biztonságot, a kiegyensúlyozott, vidám, óvodai életet. Szemléletünk szerint nagyon fontos a kollegák közötti jó partneri kapcsolat, ami aztán mintává válik a gyermek és a szülők számára egyaránt. Célunk, hogy nyitott, érdeklődő, kreatív, a környezetében eligazodni tudó gyerekeket engedjünk majd az iskolapadok közé. Az óvodai program megírásakor saját, bevált tapasztalatainkon és nevelési elveinken alapuló tervet állítottunk össze. Helyi Nevelési Programunk célja a gyermek komplex ismeretszerzése - életkorának figyelembevételével. Ennek három meghatározó területe: - környezet-és természetvédelem - művészeti értékek megismerése és megtapasztalása - angol nyelvi nevelés. 5

7 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 1.1 Az óvoda környezete Óvodánkat egy saját kerttel rendelkező családi házban rendeztük be, kialakításakor az érintett szakhatóságokkal (ANTSZ, Tűzoltóság, Építésügyi hatóság) folyamatosan konzultáltunk. A házat úgy alakítottuk át, hogy minden a gyerekek biztonságát, kényelmét szolgálja. Az előtérben található az öltöző, melyből a kertbe is ki lehet jutni. Az öltözőben a gyermekek magasságának megfelelő pad szolgálja a kényelmes öltöztetést-öltözködést, valamint minden gyermeknek jut egy saját jelével ellátott cipőtároló, polc és vállfa. Itt található a szülők tájékoztatását szolgáló üzenőfal is. Az óvodának egy gyermek és egy felnőtt fürdőszobája van (zuhanyozóval) valamint egy felnőtt WC/mosdó. A földszinti, tagolt csoportszobánkban egyaránt van hely étkezésre, barkácsolásra, és van egy nagyobb tér a szabad játékra, alvásra. A hangulatos kert megfelelő a nagymozgásos játékokra, természeti megfigyelésekre, szabad mozgásra, sportolásra. Van futkározásra, közös játékra alkalmas füves terület, nagy homokozó és motorozásra, biciklizésre használható felület is. Akad olyan ágyás is, melyet a gyemekek ültethetnek be növényekkel évről-évre. A közelben több játszótér is megfelelő a tágabb környezetünk megismerésére és a szabad játékra Az óvoda nevelőmunkája Óvodaképünk A mi óvodánk esztétikuma gyermek-közeli, barátságos, biztonságos. Nevelési elveinkben szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnereinkkel: a családdal és az iskolával. Hagyományainkra építve biztosítjuk alapvető feladatainkat, az óvó, védő, nevelési és szociális feladatokat a szülők igényeinek figyelembevételével. Megteremtjük a gyermek differenciált fejlesztésének lehetőségét. Kapcsolódunk, valamint teret engedünk azoknak a tevékenységeknek, melyek az óvodai program célkitűzéseit segítik, és ezáltal a gyermekek számára eredményesebbé teszik az iskolába való átmenetet. 6

8 Gyermekképünk Célunk, hogy az óvodában felnövekvő gyermek sokszínű egyénisége harmonikusan illeszkedjék a társadalmi értékrendhez, és gazdagítsa azt. A gyermek képes legyen alkalmazkodni a változásokhoz, a fejlődéshez. Tudjon különböző helyzetekben dönteni, ítéletet hozni, konfliktusait ésszerűen megoldani. Ma már alapvető, hogy környezetünket alakítjuk, és kötelességünk védelmezni. Ehhez hozzá tartozik szülőföldünk ismerete, kultúránk értékeinek megismerése, a technikai és tudományos fejlődés követése. Fontos az emberi kapcsolatok alakítása, az egyén és a társadalom jogainak, szükségleteinek tisztelete. Az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciókat az egészséges, biztonságos és derűs óvodai környezet megteremtésével teljesítjük ki. Változatos tevékenységi formák biztosításával a gyermeki személyiség sokszínű és differenciált fejlesztését valósítjuk meg. A művészeti nevelés részeként mindennapjaink szerves része a zene, a hangszerekkel való ismerkedés, a hagyományőrző játékok. Szervezünk múzeumlátogatásokat is. Az ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán lehetőségük van a gyermeknek, ehhez biztosítottak az eszközök és a hely. Óvodánk nagy kertjének köszönhetően gyermekeink sokat tartózkodnak a szabadban, de alkalmuk nyílik kirándulások alkalmával a természeti értékeket közvetlen közelről is megtapasztalni. A magyar nyelv mellett a gyerekek ismerkednek, tanulják az angol nyelvet is zenés, játékos tevékenységek keretein belül. Hetente egy alkalommal kizárólag angolul beszélő pedagógus is részt vesz a mindennapi tevékenységekben A személyi- tárgyi feltételrendszer elvei Személyi feltételeink Intézményünkben három óvodapedagógus foglalkozik a gyermekek nevelésével. A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusok végzik. Programunk sikeres megvalósítása olyan pedagógust feltételez, aki kreatív, képes folyamatosan megújulni, a nemzeti és emberi értékeket pozitívan közvetíteni, együttműködni. Toleráns, a gyermek szükségleteit szem előtt tartja, empátiára alkalmas, együtt érző, odafigyelő, szeretetteljes, őszinte, nyílt. Közvetítse a művészetek tradicionális értékeit, a gyermek fejlesztése során alkalmazzon egyéni módszereket. Legyen igénye az önképzésre, szaktudása fejlesztésére. Tartsa tiszteletben a gyermeket megillető jogokat, biztosítsa az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Tudjon kapcsolatot 7

9 teremteni a szülőkkel, a gyermek érdekében együtt nevelni a családdal. Az óvodapedagógusok tudjanak összehangoltan, közösen tervezni, dolgozni. A pedagógusok munkáját szükség esetén szakképzett logopédus, gyermekpszichológus segíti. Az angol nyelvi nevelést szakképzett pedagógus vezeti, a vízhez szoktatás terén is szakképzett szakember segíti a munkát. Tárgyi feltételeink Az óvoda épülete modern kialakítású, mindemellett belső elrendezése megfelel a gyermek életkori sajátosságainak, a biztonsági előírásoknak. Az előtérben balra található az öltöző, melyből egyenesen a kertbe is ki lehet jutni. Az öltözőben a gyermekek magasságához igazított pad szolgálja a kényelmes öltöztetést-öltözködést, valamint minden gyermeknek jut egy saját jelével ellátott cipőtároló fakk, polc és vállfa. Ugyanitt felnőttek számára is van pad. Ebben a helyiségben található az üzenőfal. Tágas, napfényes, vidám színvilágú csoportszoba, és a gyermekek magasságának megfelelő mosdó és gyermek WC áll a gyermek rendelkezésére. Pedagógusaink kreativitását, ügyességét jelzik az évszaknak megfelelő dekorációk, melynek elkészítésében a gyermekek is segítenek. Játékeszközeink átgondoltan összeválogatottak, alkalmasak a gyermek életkorának megfelelő gyakorló-, konstruáló-, szerep-, és szabályjátékokhoz. A csoportszobán belül kialakított kis sarkok (konyha, baba, olvasó) segítik az elmélyült játékot. Az udvarunkban füves, köves és préselt fából készült részek váltják egymást. Házikó, csúszda, homokozó és hálóval védett ugróasztal ad lehetőséget a változatos mozgásokra és az udvari tornára. A későbbiekben folyamatosan fogjuk a rendelkezésre álló eszközöket karbantartani, illetve a gyermekek életkorának megfelelő kerti játéklehetőségeket fejleszteni (pl. mászóka). A kert árnyékolását idén napernyőkkel és napsátorral oldjuk meg, hosszútávon a homokozó és a préselt fa felület fölött árnyékolót tervezünk építtetni. (Az 1. Sz mellékletben megtalálható az Eszköz-, és felszereltségi jegyzék, mely a programunk megvalósítását teszi lehetővé.) 8

10 2. PROGRAMUNK ALAPELVEI "A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. (Maria Montessori) A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában meghatározó szerepe van a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek. A legjelentősebb szerep a családé, hiszen a család az első szocializációs szintér, mely a gyermeket formálja. A legtöbb esetben családi hatások spontán módon és nem tervezetten valósítják meg a "társadalomba való bevezetés" feladatait. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Célunk, a szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó, gyermekközpontú, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése. Minden gyermek a saját képességei szerint nevelhető, minden gyermek egyedi, különleges. Így a gyerek fejlettségéből kiinduló, természetes környezetben, játékban, tevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra, ismeretekre épülő komplex képességfejlesztést tartjuk fontosnak. Minden gyermeket önmagához mérten értékelünk, fejlődését egyéni képességeihez igazodva segítjük. Törekszünk a gyermeki szabadság és az óvodapedagógusok módszertani szabadságának biztosítására. Óvjuk a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb környezetünket, nyitottak vagyunk a természet értékeire. Az alkotókedv kibontakoztatása, a művészetek sokoldalú bemutatása is hozzá járul a gyermek egész személyiségének fejlődéséhez. A magyar nyelv mellett az angol nyelv játékos formában történő megismertetésének is fontos szerepet szánunk, hiszen manapság a nyelvtudás elengedhetetlen feltétele az életben való boldogulásnak. 9

11 3. ÓVODÁNK ÁTFOGÓ NEVELÉSI FELADATAI 3.1. Egészséges életmód alakítása Célunk: az óvodai és a családi élet szokásrendszerének összehangolása. A gyermek érezze magát biztonságban mind a felnőtt, mind a gyerektársaságban. A szeretetteljes légkör, a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, a gondoskodás, a szabadban való mozgás mind biztosítéka az egészséges testi-lelki fejlődésüknek. Feladataink: a gyermek egészségének védelme, testi fejlődének, elősegítése, természetes mozgásigényének kielégítése, megfelelő szokásainak alakítása (testápolás, öltözés, étkezés) a szülők, az óvodapedagógusok, segítségével és közreműködésével, az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása, a gondozás folyamata alatti lehetőségek kihasználása: szokás és szabályrendszerek megalapozása, az ismeretek bővítése, a tisztaság nyújtotta kellemes állapot érzésének megismertetése, mozgásigényük kielégítése a különböző mozgásos tevékenységeken és a szabad levegőn való mozgáson keresztül, egészséges és biztonságos környezet megteremtése, szabályok megismertetése, testi-szellemi fejlődésük segítése a jól megválasztott napirend kialakításával, az eltérő környezetből érkező gyermek tolerálása, a másság elfogadása. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: kialakulnak az önálló testápolási szokások: mosakodás, fogmosás, fésülködés, kézmosás, törölközés, zsebkendő használat, az étel mennyiségét önálló megítélik, egyénileg öntenek kancsóból folyadékot, önállóan szedik az ételt, megfelelően használják az evőeszközöket (kanál, villa, kés), esztétikusan terítenek, képesek a higiénikus, kulturált étkezésre, önállóan öltöznek, odafigyelnek külsejükre, megjelenésükre, ruhájukat és környezetüket igyekeznek rendben tartani, ruhájukat ki-, begombolják, cipőt fűznek, bekötik, igényükké válik a testmozgás, törekszenek az egészséges táplálkozásra. 10

12 3.2. Érzelmi nevelés és a szocializáció Célunk: az érzelmi biztonság és gazdag érzelmi kapcsolatok kialakítása. Tudatosítjuk és elmélyítjük az együttélés szabályait, a segítőkészség, bizalom, részvét, örömszerzés, bánatokozás felismerését, annak átélését. Ügyelünk arra, hogy a gyermek én-tudata megerősödjön, én-képe a különféle tevékenységek és kapcsolatok során differenciálódjon. Így kívánjuk elérni, hogy minden gyermek a csoportnak egyedi, színes tulajdonságokkal rendelkező tagja legyen. Feladataink: mindkét óvodapedagógus és a szülők jelenléte a beszoktatás első napjaiban, családias, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, a másság elfogadása, az együttélés szabályainak elsajátítása, alkalmazkodóképesség kialakítása, a lassabban fejlődő és a kiemelkedő képességű gyerekek sajátos igényeinek kielégítése, közös tevékenységekből fakadó élmények átélésének segítése, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlesztése, az óvodapedagógusok példaértékű viselkedése, természeti és emberi környezet tiszteletének, szeretetének kialakítása. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: ragaszkodnak óvodájukhoz, gyermekekhez, felnőttekhez, Igényükké válik a viselkedés szokásainak, szabályainak betartása, figyelmeztetik egymást a szabály megszegése esetén, segítenek egymásnak, érdeklődnek társaik, barátaik iránt, aktívan részt vesznek a tevékenységekben, bíznak önmaguk képességeiben, szívesen tevékenykednek a közösségért, értik környezetük jelzéseit, érzéseit, konfliktushelyzetben képesek megoldást találni társaikkal, a felmerülő akadályokat igyekeznek legyőzni, szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 11

13 3.3 Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés és nevelés Célunk: az anyanyelvi nevelés hassa át a nevelési feladatok tartalmát. A beszéd és a kommunikációs tevékenységek kapjanak kiemelt szerepet a nevelés folyamatában. A gyermek egyéni képességeinek fejlesztése, minél színesebb, változatosabb tevékenységeken keresztül, a gyermek aktív bevonásával valósuljon meg. Feladataink: az anyanyelv fejlesztése, folyamatos beszédkedvet motiváló környezet biztosításával, az utánzásra épülő játékos tanulás és a komplex tapasztalatszerzés megteremtése, a mozgásfejlesztés (nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék, irányok) az értelmi képességek alakulása érdekében, a természeti és társadalmi környezetről spontán tapasztalatok szerzése, az ismeretek rendszerezése, a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára épülő változatos tevékenységek biztosítása, tudásvágy felkeltése és kielégítése, értelmi képességek differenciált fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás), problémamegoldó és kreatív gondolkodás elősegítése, a szociálisan és/vagy pszichésen hátrányos helyzetű gyermeknek többoldalú tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, egyéni fejlesztés, kreatív képességek kibontakoztatásával a tehetséges gyermek fejlesztése. A családi nevelést kiegészítve valósítja meg óvodánk a nevelési feladatokat. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: kialakul feladattudatuk, tudásvágyuk, képesek a tudatos, tartós figyelemkoncentrációra, gondolataikat önállóan, bővített mondatokban képesek kifejezni, a külvilág jelenségeit pontosan megfigyelik, emlékezetükben elraktározzák, szükség esetén felidézik, fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van, kialakul önkontrolljuk, önfegyelmük, reális önértékelésük fizikumuk, idegrendszerük, pszichomotoros készségeik alkalmasak a rendszeres munkavégzésre, teret adnak alkotó képzeletüknek, mozgásuk összerendezetté, finommotorikájuk fejletté válik. 12

14 4. ÓVODAI ÉLETÜNK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 4.1. Játék A szabad játék a gyermek alapvető tevékenysége. Gyermekeink játékon keresztül ismerkednek a világgal, a bennünket körülvevő környezettel, a valósággal és annak tárgyaival, tulajdonságaival, jelenségeivel, az emberi kapcsolatokkal. Minden egészséges kisgyermek, amikor csak teheti játszik. A játék mindig spontán és önkéntes. A gyermek játéka mindig az öröm keresése. Nem azért játszik, hogy valamit tanuljon, hogy tevékenykedjen vagy létrehozzon, hanem az öröméért. A szabad játék során a gyermek a felnőtt tevékenységét sajátos módon, mint mintamodellt reprodukálja. Főként a felnőttek életét, munkáját, egyéb tevékenységét és kapcsolatait tükrözi átalakított formában, mivel beépülnek a gyermek sajátos emlékképei, képzetei, érzelmei és ismeretei. A játék kísérletezés a gyermek számára: a környező világ megismerése, új hatások kiváltása, tapasztalatszerzés. A szabad játék közben a vágyak dominálnak. A gyermek kellemes érzéseit felelevenítheti, és úgy rendezheti, alakíthatja, ahogy neki tetszik. A gyermek miközben játszik kiadja magából a konfliktusait. Mikor a gyermek biztonságos környezetben játék útján megszabadul negatív érzelmeitől, szorongása mérséklődik, képes lesz könnyebben alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. Óvodánkban fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése, így a játék kiemelt jelentőségű, ez az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik. Az óvodapedagógus feladatai: a nyugodt légkör feltétele a magatartási formák, a játékidőben fontos szabályok kialakítása, a játékhoz szükséges feltételek biztosítása (légkör, hely, idő, eszközök, tapasztalatszerzés, élmények), a szabad játék tiszteletének, és fontosságának szem előtt tartása, a 3-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása élmény-nyújtással, tapintatos játékirányítás, és konfliktuskezelés, változatos játéklehetőség biztosítása, egyéni fejlődési ütemeknek megfelelő bánásmód megteremtése. 13

15 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: képesek az elmélyült, kitartó játékra, képesek bonyolult építmények létrehozására, megegyeznek a szerepekben, elfogadják az alá-fölé- és mellérendelt szerepeket, a konfliktusokat egymás között le tudják rendezni, betartják a szabályokat, képesek a vereség feldolgozására, toleránsak egymással szemben, képesek rövidebb mesék dramatizálására, báboznak Mese, vers A játék mellett a másik fontos nevelési eszköz a mese, vers, amely ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek. Régi értékeket, hagyományokat, szokásokat, ismereteket közvetít a gyermeknek. Az anyanyelvi nevelés nem kezelhető elszigetelten, része az összes óvodai tevékenységnek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermek minden nap hallhassanak mesét, ahányszor igény vagy lehetőség van rá. A mesén való részvétel a gyermek számára önkéntes. A mese számukra szorongásoldó örömforrás. A mese nevelő hatása a ráismerés, az előrelátás, a képalkotás és a belső képzetáramlás begyakorlása. Ez utóbbi megalapozza a későbbiek során az olvasást. A mindennapi mesék hatására megnő a gyermek bábozó, dramatizáló kedve. A bábozáson és a dramatizáláson keresztül tükröződnek irodalmi élményeik, kiegészítve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. Így fejlődik személyiségük. Az elalvás előtti meséléshez csak olyan ismert meséket használunk, mely megnyugtatja a gyermeket. A mese és a vers szorosan kapcsolódik az anyanyelvi -, a zenei neveléshez és a mozgásos játékokhoz. A vers ősi formában énekelt, mozgással kísért szöveg, így a gyermek számára játék. Mindkét műfaj az anyanyelv szavaival emberi kapcsolatokra tanít, segíti a világ megismerését. A vers játék a nyelvvel, az érdekesen, szépen hangzó beszéddel. A játéköröm kedvéért sok önkéntes ismételgetéssel tanulják meg ezeket. A saját vers és mese alkotása, annak mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. Mesét vagy verset a hét minden napján hallanak a gyerekek. Az óvodapedagógus többnyire szöveghűen, eszközök nélkül mesél, így teszi lehetővé az egyéni belső kép kialakítását, gazdagítva ezzel a gyerekek fantáziáját. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos népi költészet mellett a gyerekek ismerkedjenek meg a mai gyermekirodalommal is. A bábozás, dramatizálás során gazdagodnak a gyermek irodalmi élményei. Nő a gyermek beszédaktivitása, bővülnek társas kapcsolataik, a gyermek kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, ezáltal fejlődik személyisége. Dramatizálás során a gyerekek által kedvelt és ismert meséket, 14

16 történeteket dolgozunk fel, melyet saját kezűleg készített díszlettel, jelmezekkel, bábokkal gazdagítunk. Az óvodapedagógus feladatai: a vers és mese kiválasztásánál a gyerekek életkorának, fejlettségi szintjének, a csoport összetételének figyelembe vétele, az aktuális témához való igazodás, a családok irodalmi élményeiről való tájékozódás, családias, biztonságos légkör megteremtése, hely és idő biztosítása, kötetlen szervezés és spontaneitás érvényesítése, a szükséges eszközök biztosítása /könyvek, bábok, szerep eljátszásához használható ruhadarabok/, az élménykifejezés lehetőségének biztosítása játékkal, rajzzal. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük erősödik, képesek az önálló mesemondásra, hosszabb verseket szavalnak, ismerik a mesekönyvek használatát, helyét, képesek megkezdett történetek folytatására, képről mese alkotására, kialakul beszédfegyelmük, részt vesznek bábok, eszközök, díszletek elkészítésében, kialakul a mesehallgatás iránti igényük, ismerik a bábozás, dramatizálás technikáját, tudnak mesét, verset kitalálni, ezeket előadni, szeretnek könyvtárba járni, ismerik a könyvhasználat szabályait, készítenek saját mesekönyvet, gyűjteményeket Rajzolás, mintázás, kézimunka Az ábrázolás sokszínű, összetett folyamat. A gyermek az ábrázolási tevékenységek, technikák gyakorlása során mindig átélik az alkotás örömét, sikerélményhez jutást, amely újabb alkotásra ösztönzi őket. Formálódik alkotóképzeletük, ábrázolókészségük, önkifejezési módjuk. Az ábrázolás megszerettetésére, a vizuális látásmód fejlesztésére, naponta nyílik lehetőség. A tevékenység célja, hogy a gyermek élmény- és fantáziavilágának szabad önkifejezése teret kapjon. A gyermek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az ábrázolás mint minden más nevelési terület a 15

17 gyermek aktivitására, kreativitására támaszkodik, amelyet játékos tevékenységeken keresztül kíván megvalósítani. A csoportszobában folyamatosan rendelkezésre állnak az ábrázoláshoz szükséges eszközök, melyek a gyermek számára könnyen elérhető helyen vannak, szabadon használhatóak. Az eszközkínálatot bővítjük, de a finommotoros mozgás, manuális képességek fejlesztésére mindig található a (rajzoláshoz, gyurmázáshoz, tépéshez, vágáshoz, hajtogatáshoz, ragasztáshoz) megfelelő kellék. Kihasználjuk óvodánk udvari lehetőségeit, így a szabadban is lehetőség van az alkotásra. ( Homokozás, sarazás, krétázás.) A szabad ábrázolást gyakran komolyzenei darabok hallgatásával mélyítjük. Az óvoda Helyi Nevelési Programjának kiemelt területeihez igazodva - természetes anyagok is rendelkezésre állnak a népi hagyományok témáinak megfelelő kézimunkázáshoz, - használjuk a kirándulások során talált terméseket, ágakat, leveleket, kavicsokat, - a környezeti nevelés jegyében a szülők segítségével gyűjtött hulladékokból (dobozok, újságpapír, palackok) készítünk különböző alkotásokat. Az ábrázolás területei: rajzolás festés mintázás építés képalakítás konstruálás kézimunka a művészeti ágakkal való ismerkedés környezetalakítás Az óvodapedagógus feladatai: az ábrázolás megfelelő körülményeinek biztosítása (hely, idő, eszközök, higiéniás feladatok), az óvodai ábrázolás eszközeinek megismertetése, a gyermek kézügyességének, vizuális alkotókészségének, kreativitásának fejlesztése, egyéni fejlődésének figyelemmel kísérése, a gyermek vágyainak, törekvéseinek tiszteletben tartása, esztétikai igényük kialakítása a szépség és a természetesség iránt. 16

18 A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: kialakul az egyéni látásmód, a sajátos alkotási forma, meg tudják valósítani saját elképzeléseiket, a színek változatos használatára törekszenek, örülnek a közösen elkészített és az egyéni alkotásaiknak egyaránt, ismerik, és biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit, anyagait, kézmozgásuk lehetővé teszi az egyre aprólékosabb, precízebb mozdulatokat kívánó feladatok elvégzését, rácsodálkoznak a szépre, a természetben és környezetükben egyaránt, tudnak beszélgetni az alkotásról, megfogalmazzák érzéseiket, játékukhoz eszközöket készítenek, képesek tárgyakat, személyeket, történéseket felismerhető módon ábrázolni, megbecsülik saját és mások munkáját Ének, énekes játék, zene Zene nélkül nincs teljes ember (Kodály Zoltán) A zene hatása az egész életet érinti, személyiségfejlesztő hatása felbecsülhetetlen. Célunk, a művészeti nevelés megvalósításával, és a zenei élmények nyújtásával, a zenei érdeklődés felkeltése, ízlés formálása, kreativitás kibontakoztatása, a magyar zenei értékek megismertetése, megszerettetése. Az ének-zenei, énekes és táncos játékok gyakorlása, s a már kialakult hagyományok ápolása. A zene, mint esztétikum felfedezése, átélése, létrehozása szükségletként épül be a gyermek személyiségébe. A zenei nevelés elsősorban az érzelmekre hat, éppen ezért fontos, hogy örömforrás legyen. Az óvodai ének-zenei nevelés alapja az élményhez való juttatás. A tevékenységek keretében hagyományőrző játékokkal, tánccal, különböző hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Óvodánkban a zenei nevelés törzsanyaga a népi mondókák, énekes játékok, népdalok és néhány műdal. Ezekhez a dalokhoz, mondókákhoz természetes módon kapcsolódik a zenei képességfejlesztés, úgy, mint a zenei ritmusérzék zenei hallás zenei emlékező és reprodukáló képesség belső hallás, zenei formaérzék fejlesztése. Az óvodapedagógusok és a gyermekek közösen is készítenek hangszereket, természetes anyagokból, melyek elérhetőek a gyermek számára. 17

19 A nap folyamán bármikor lehetőség nyílik énekes, mondókás játékra a csoportszobában, az udvaron, illetve közös kirándulások során. A dalos játékok, az együttlétek fejlesztik a gyermek szociális érzékenységét, tűrőképességét, alkalmazkodó képességét, figyelmét. Hagyományaink óvodánkban: - a reggel beérkező gyerekeket kellemes muzsikával várjuk, - nagy hangsúlyt fektetünk a komolyzene megismerésére is, - mindennapjainkba beépítettük, hogy a gyermek szabadon mozoghassanak különböző kultúrákból származó zenére, - karácsonykor énekes, hangszeres koncertet mutatunk be a gyerekeknek. Az óvodapedagógus feladatai: vegye figyelembe a téma választásánál a gyermek hangulatát, aktivitását, közreműködési kedvét (évszakokat, ünnepeket, az óvodában kialakult hagyományokat), a kisgyermek spontán ének-zenei kezdeményezésének is tiszteletben tartása, kibontakoztatása, megfelelő minta nyújtása (spontán éneklés, hangszeres játék a különböző tevékenységek közben), hangszerek biztosítása a nap folyamán, a zenehallgatás anyagának megválasztásánál más népek zenéjének figyelembe vétele, a gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése, a tiszta éneklésre való törekvés. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: örömmel játszanak dalos játékokat, tudnak és mernek egyedül is énekelni, mondókázni, vissza tudják adni az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát, ismerik a zenei fogalompárokat, képességeiknek megfelelően ismerik a mondókákat, gyermekdalokat, igényes műdalokat énekelnek, élvezik az egyszerűbb ritmusokat, felismerik az egyszerűbb dallamokat, kialakul improvizációs képességük, szívesen hallgatnak az óvodapedagógus által felkínált zenei anyagot, szabadon táncolnak zenére. 18

20 4.5. A külső világ tevékeny megismerése Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű, az óvodai élet minden területével összefügg. Meghatározó szerepet játszik a megfelelő színvonalú környezeti kultúra és gondolkodás kialakításában. Célunk, olyan szokások, viselkedési formák kialakítása, amelyek segítenek a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában. A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermek pozitív érzelmi viszonyt alakít ki a természetiemberi-tárgyi világ értékei iránt. Ez a gyakorlatban az élőlények szeretetét, az értékek megőrzését, megbecsülését jelenti. Mindeközben a gyermek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása is megtörténik. A környezet megismerésére nevelés során szerzett tapasztalatok, ismeretek matematikai jelentéssel is bírnak. Az élő és élettelen világ megismerő folyamatában fedezhetjük föl azok formai és mennyiségi sajátosságait. A tapasztalatok feldolgozása során fejlődik megfigyelőképességük, képzeletük, gondolkodásuk, emlékezetük, önálló véleményalkotásuk, döntési képességük. A matematikai nevelés szinte észrevétlenül, a többi nevelési területtel egymásra épülve valósul meg, a gyermek észlelésére, érzékelésére és megismerési vágyára alapozva. Környezetvédelem A környezetvédelem ebben a korban leginkább a tevékenységeken keresztül ismertethető meg. A kisgyermek fedezze fel a természeti változások szépségét, gondozza, óvja, csodálja a virágokat, ne tördelje a le a fák ágait, ne szemeteljen, és erre figyelmeztesse társait is. Gondoskodjon a télen itt élő madarakról, ne tapossa el a bogarakat. Ezek a látszólag aprónak tűnő dolgok az alapjai annak, hogy természetszerető és -tisztelő felnőttekké váljanak. Hangsúlyozzuk, hogy a felnőtt példaadása a legmeghatározóbb. Kiemelt feladataink: A környező világ tevékeny megismerésére irányuló tevékenységek minél többször történjenek a szabadban, természetes, hogy megvalósuljon ezzel a közvetlen tapasztalatszerzés. Közös kirándulások, állatkerti-, és múzeumlátogatások szervezése. A kirándulásokon összegyűjtött természeti kincseket igyekszünk változatos módon hasznosítani különböző nevelési területeken. Szelektív hulladékgyűjtéssel való ismerkedés. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: ismerik és el tudják mondani lakcímüket, születési helyüket és dátumát, szüleik nevét és foglalkozását, 19

21 ismerik az évszakok, napszakok jellemzőit, azok közti különbségeket, meg tudják azt fogalmazni, ismerik a környezetükben élő növényeket, állatokat, épületeket, intézményeket, gyakorlati tapasztalataik vannak a gyalogos közlekedés szabályairól, ismerik a közlekedési eszközöket, kialakul a környezetük rendben tartása, óvása iránti igényük, biztonságban érzik magukat közvetlen környezetükben, eligazodnak a 10-es számkörben, képesek halmazokat összehasonlítani különböző szempontok szerint, képesek ismert tulajdonságok szerint válogatni, formába rendezni, kiegészíteni értik és használják a mennyiségekkel kapcsolatos összefüggéseket össze tudnak mérni halmazt párosítással azonosítani tudnak egyező alakú tárgyakat és síkbeli alakzatokat összehasonlítanak mennyiségeket, képesek alakzatokat, tárgyakat szempontok, tulajdonságaik szerint válogatni, alakzatot síkban és térben másolni Mozgás A mozgás nyugodt, biztonságos környezetben a gyermek legalapvetőbb, természetes tevékenységformája. A mozgás nem kötelező, hanem örömmel végzett tevékenység, játék, mely megfelelő pedagógiai tudatossággal és rendszerességgel párosulva beépül a gyermek életébe, személyiségébe s általános és alapvető igénnyé válik felnőtt korára. Éppen ezért fontos, hogy ez a tevékenység a 3-7 éves gyermek óvodai nevelésében nem szűkülhet le a testnevelési tevékenységekre, illetve a mindennapos testnevelés időkorlátaira. Udvari játékok alkalmával, kirándulásokon, sétákon, a tél nyújtotta örömök (szánkózás, csúszkálás) kihasználásával is megvalósulhat. A vízhez szoktatás érdekében szülői igény és hozzájárulás esetén beépítjük a tevékenységek sorába a víz megszerettetését, a vizben mozgás biztonságának kialakítását, egyes alapvető mozgási elemekkel való ismerkedést. A mozgás fejlődése kihat az agyi funkciók és az értelmi fejlődés alakulására is. Mozgás közben kialakul a testséma, fejlődik az állóképesség, a figyelemkoncentráció, a szocializációs képesség, a nyelvi kifejezésmód, a szabálytudat. A fejlesztés tartalma: nagymozgások fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése, finommotorika fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés, testséma fejlesztése, 20

22 testrészek ismerete, testzónák alakítása, térpercepció. A mozgás színterei: testnevelés, mindennapos testnevelések, a nap folyamán spontán mozgásformák, szabadban való mozgás. A tanulási folyamat szempontjából a mozgás közben folyamatosan fejlődnek a perceptuális funkciók. Ez a gyermek feladatmegoldó képességére is hatással van. A különböző mozgások végrehajtása során fejlődnek a: vizuális auditív kinesztetikus taktilis egyensúlyi észlelési csatornák. Az óvodapedagógus feladatai: a természetes mozgás fenntartása, megszerettetése, minél gazdagabb mozgásformák megismertetése, a gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, az erő-állóképesség- gyorsaság tudatos fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása, motoros, finommotorikus és koordinációs képességek fejlesztése, szabad mozgás biztosítása, lehetőleg friss levegőn, a tornaszerek helyes tárolása, előkészítése, tornaszerek folyamatos javítása, megfelelő hely és idő biztosítása vízhez szoktatás melletti gondozási feladatok ellátása A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: a természetes mozgások elemeit (kúszás, mászás, csúszás, járás, futás, állás, ülés, ugrások) a napi tevékenységek során egyéni képességeiknek megfelelően használják, képesek harmonikus, összerendezett mozgásra, kialakul a finommotorika, az egyensúlyérzék, kézdominanciájuk, ismernek egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyeket, játék közben a szabályokat pontosan betartják, 21

23 tudnak irányt változtatni játék közben, ismerik a vezényszavakat, ennek megfelelően tudnak cselekedni. képesek sor- és köralkotásokra, biztonságosan tudnak tájékozódni térben és időben, eszközhasználatuk önálló, biztos a vízhez szoktatásban részt vevő gyermek esetében a vízben mozgás és viselkedés alapvető elemeinek elsajátítása 4.7. Idegen nyelvi nevelés (angol) Úgy véljük, a mai világban elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, ehhez alkalmazkodva építettük be óvodai életünkbe az angol nyelvet. Célunk a nyelvvel és kultúrával való ismerkedés, az idegen nyelv megszerettetése. Heti egy alkalommal egy angolul beszélő szakképzett pedagógus vesz részt a mindennapi életben. Segíti a nevelő munkát, kizárólag angol nyelven kommunikálva. Kétszer egy héten pedig játékos formában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel. Változatos tevékenységeket, játékokat kínálunk fel, sok mozgással, zenével, verssel. Leginkább olyan eszközöket használunk fel a fejlesztéshez, melyek közel állnak a gyermekhez és rendszeresen használja azokat. A gyerek számára természetes közegben, spontán, szinte észrevétlenül tanulja meg a mindennapi tevékenységeket, eszközök, tárgyak, játékok neveit angolul. Igyekszünk a magyar népszokások mellett az angolszász kultúrából is meríteni, élményt nyújtani, így színesítve a gyermek ismereteit. Ilyen jeles napunk pl. a Halloween. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: szeretik és felismerik az angol nyelvet, ismernek mondókákat, énekeket, játékokat, részlegesen értik az angol beszédet, alapvető szavakat, kifejezéseket használnak, ismernek néhány népszokást, kialakul a nyelvtanulás iránti igényük. 22

24 4.8. Munka jellegű tevékenységek Az óvodai munka az életre való felkészülés lehetőségét biztosítja, önként és szívesen, örömmel végzett, hasznos időtöltés. Bármilyen élethelyzetben, tevékenységben, akár játékidőben is adódik lehetőség a munkavégzésre. A munka végzése alapvető ismereteket és készségeket kíván. A folyamatos visszajelzés motiváló erő, ösztönző hatású a gyermek számára. A játék és a munka összefonódása minden tevékenységet átsző, azokat gazdagítja és a nevelés hatásait fokozza. A közösen végzett munka segíti a szocializálódást, természetesen a munkamegosztásban az egyéni képességekhez és az életkorhoz igazodva. A gyermeki munka is az utánzási vágyából fakad. Mozgatója a gyermek aktivitási vágya és a felnőtt megerősítő, dicsérő értékelése. Valódi eszközökkel dolgoznak. A munka során lehetővé válik a kitartás, felelősségérzet, kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés. Az óvodapedagógussal kialakult pozitív érzelmi kapcsolat, jótékonyan ösztönzi a gyermeki munkát. Az önállóságra nevelés terén az önkiszolgálás kialakítása fontos állomás. Önmagának ellátása során megtanulja azokat az alapvető tevékenységeket, melyek alapjait képezik a munkatevékenységek. A gyermeki munka fajtái: önkiszolgálás, közösségért végzett tevékenység (rendrakás, egymás segítése, teremrendezés, segítés egyes tevékenységek során az eszközök előkészítésében), naposi munka (terítés, tálalás, mosdófelelős), alkalomszerű munkák (virágok gondozása, madáretetés, ünnepi készülődés) Az óvodapedagógus feladatai: önkiszolgálás megvalósítása, az önálló munkavégzés lehetőségének biztosítása, a gyermek életkorához, képességeihez mért feladat és eszköz kiválasztása, a munkavégzés rendszeres, folyamatos tevékenységként való biztosítása, a családi és az óvodai gondozási szokások összehangolása, igény szerinti segítségnyújtás, személyes példaadás, munkatevékenységek ellenőrzése, értékelése, balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartatása. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: önként vállalnak feladatokat, törekszenek az önállóságra, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő feladatokat végeznek, 23

25 felismerik saját képességeik határát, vállalják a rendszeresen visszatérő feladatokat, pontosan teljesítik is azokat, felismerik a segítségadás lehetőségét, ismerik a szerszámok, munkaeszközök használatát, azok tárolási helyét, figyelnek saját testi épségük megőrzésére, gondozzák, óvják a környezetükben levő növényeket, kisállatokat, önállóan terítenek, rendet raknak A tevékenységekben megvalósuló tanulás Fontos feladatunknak tekintjük a gyermek tudás és tanulás iránti vágyának felébresztését, a tanulást támogató környezet megteremtését. A tanulás a gyermek természetes kíváncsiságából és érdeklődéséből adódóan folyamatos, spontán, és az óvodapedagógus által irányított tudatos tevékenység. Hatékonyságát növeli, ha minél többféle tevékenységet, élményt, felfedezést, cselekvésre késztető eszközöket, helyzeteket biztosítunk. Lehetőséget nyújtunk a megfigyelés, a tapasztalatszerzés és a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás formáira. A tanulás folyamatában figyelembe vesszük a gyermek személyiségéből és életkorából adódó különbséget, és ennek megfelelően kerül sor a fejlesztésekre. Párhuzamos tevékenységek szervezésével, cselekedtetés biztosításával és a differenciált bánásmód elvei alapján az élménypedagógiai elvek felhasználásával valósul meg a kompetenciafejlesztés. A nehezebben, lassabban fejlődő gyermeknek is igyekszünk sikerélményt nyújtani, gondot fordítunk a tehetséggondozásra, és kreativitásuk fejlesztésére is. Az egyéni értékek felszínre juttatása és egyedi értékelése fontos számunkra. Az óvodapedagógus feladatai: a gyermek érdeklődésének megfelelően egy- egy téma többszöri, többféle módszerrel történő kezdeményezésének megvalósítása, a gyermek fejlődéséhez szükséges differenciált tevékenykedtetés feltételrendszerének tudatos és tervszerű biztosítása, a tevékenységekben történő tanítási-tanulási folyamatok során a játékosság, az élményt adó, oldott légkörben való cselekvés megvalósítása. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: képesek a felvetett problémák megoldására manuálisan és verbálisan is, érdeklődőek, szívesen kérdeznek, megszerzett ismereteiket alkalmazzák a gyakorlatban, ok-okozati összefüggéseket tudnak felfedezni, megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, figyelem, elfogadják a feladathelyzetet, megértik a feladatot és meg tudják oldani. 24

26 5. ÓVODAI ÉLETÜNK SZERVEZÉSE 5.1. Hagyományok, ünnepek Születésnapok: A gyerekekkel közösen megemlékezünk a születésnapokról, ajándékot készítünk az ünnepeltnek, nagy titokban. Állatok világnapja: Ellátogatunk az Állatkertbe, így próbáljuk közvetlenül is az állatok szeretetére nevelni a gyerekeket. Halloween: Jelmezekbe bújva (boszorkány, szellem, stb.) énekelünk, majd táncmulatságot rendezünk. Adventi készülődés: A szülőkkel közösen készülődünk az ünnepre. Barkácsolunk, énekelünk, teázunk, gyertyát gyújtunk. Mikulás: Óvodánkba ellátogat a Mikulás, hogy megajándékozza a gyerekeket. A várakozás idejében versekkel, dalokkal készülünk a Télapó érkezésére. Karácsony: Megelőzi a készülődés, versek, énekek tanulása. Ajándékot készítünk a szülőknek. A feldíszített karácsonyfánál gyertyát gyújtunk, énekelünk. Farsang: A néphagyományokhoz híven ezen a napon elűzzük a telet. Jelmezekbe bújunk, ügyességi játékokat szervezünk, fánkot eszünk. Március 15: A gyermek életkorának megfelelően emlékezünk nemzeti ünnepünkre. Húsvét: A lányok piros tojással kedveskednek az őket meglocsoló fiúknak. A nyuszi kertben rejtett ajándékait együtt keresgéljük, közben énekelünk, mondókázunk. Anyák napja: Kis műsorral és apró saját készítésű ajándékkal készülünk az édesanyák köszöntésére. 25

27 Madarak és fák napja: Kirándulunk a természetbe, ahol megfigyelhetjük az élővilágot, a természet szeretetére, óvására összpontosítva. Gyereknap: Ez a gyerekek meglepetés-napja. Apró ajándékokkal, a szokottól eltérő, vidám, kötetlen játékokkal kedveskedünk. Évzáró: Bemutatjuk a szülőknek, rokonoknak vidám énekeinket, verseinket, játékainkat, dramatizálunk. Ezen a napon búcsúztatjuk el iskolába menő gyerekeinket is. Nyári kerti parti: Kötetlen uzsonnázás az óvoda kertjében, gyerekeknek, felnőtteknek. Az óvoda és a család kapcsolatának szorosabbá fűzése Kiemelt programok kirándulások látogatás a - Fővárosi Állat-és Növénykertbe - Természettudományi Múzeumba - koncertekre (Kolompos Együttes, Gryllus Vilmos, Alma) - könyvtárba vendégművészek meghívása (bábszínház, zeneművészek) 26

28 5.3. Napirend, hetirend Napirend Szabad játék a csoportszobában, zenehallgatás Tízórai Testápolási teendők Játékba integrált egyéni és csoportos tevékenységek 7:30-10:30. Vizuális nevelés Ének - zenei készségek fejlesztése Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján Játékos angol nyelv Vers - mese, dramatikus játék Játék a szabadban 10:30-12:00. séta énekes játékok az udvaron mozgás 12:00-12:45. Ebéd testápolási teendők, fogmosás Pihenés 12:45-15:15. alvás mesével testápolási teendők, fésülködés 15:15-17:00 Uzsonna Szabad játék a csoportszobában, vagy az udvaron 27

29 A csoport hetirendje az aktualitásoknak megfelelően változik, ennek megszervezésében az óvodapedagógusok módszertani szabadsága érvényesül. A kezdeményezéseket általában kötetlen formában a komplexitás elvét figyelembe véve végezzük. 6. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS, BEVÁLÁSVIZSGÁLAT ELVEI Az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig célunk elérése érdekében szükséges a fejlesztő folyamat ellenőrzése, értékelése, elemzése. Óvodánkban vezetett dokumentumok: Az elemző- értékelő ellenőrző folyamat fontos elemét képezik az előre elkészített tervek. Ezek adják nevelőmunkánk folyamatának követhetőségét, programunk megvalósíthatóságát. Az óvodavezető pedagógiai éves terve tartalmazza a nevelőmunka értékelésének tematikáját. A csoport éves pedagógiai terve: - tartalmazza a csoportra vonatkozó szokás-szabályrendet, tevékenységi kereteket, formákat, a tevékenységek tartalmát (gyermekek adatai, napihetirend). - Az éves tervet negyedévenkénti bontásban rögzítjük, elemezzük, értékeljük. - Az egyéni fejlesztés-fejlődés nyomon követését fejlődési naplóban rögzítjük. Az ellenőrzés, értékelés tartalmi része (óvodavezető, óvodapedagógusok): A differenciált egyéni fejlesztés alapja a gyermek megismerése. - A gyermek (egyén) érzelmi élete- milyen helyzetet foglal el a gyermekközösségben (szocializációs szint). - A gyermekközösség érzelmi élete (egymáshoz, az óvodához hogyan viszonyulnak). - Mozgásfejlettségi állapot-testséma, téri tájékozottság, finommotorika. - A gyermekek egészségi állapota- milyen szinten befolyásolja a gyermekek személyiségfejlődését- képességeinek alakulását. - A gyermeki játék fejlődésének nyomonkövetése, értékelése, - Az anyanyelvi és az idegen nyelvi nevelés fejlődési jellemzői. A fejlettségi szint megállapítását a napi megfigyelések, feljegyzések, mérések eredményei teszik lehetővé. 28

30 Az óvodavezető ellenőrző-, értékelő-, elemző munkáját a csoportban folyó nevelőmunka segítése, a gyermekek eredményesebb fejlesztése vezérli. Az ellenőrzés szempontjait: - előző év munkájának értékelése - a hiányosságok megszűntetése - a hatékonyabb nevelőmunka Az ellenőrzés, értékelés, elemzés ütemezése: Első fázis: - a gyermekek megismerése (óvodába lépés) - a szülői igények, elvárások regisztrálása, - a tervezett fejlesztési tartalmak megfelelnek-e a gyermekek képességeinek, a szülői igényeknek, - az óvodapedagógusok felkészültségi szintje megfelelő-e, - az óvoda tárgyi feltételei alkalmassá teszik-e a program működtetését, - a vezetett dokumentumok alkalmasak-e a program megvalósításához (óvodavezetői és óvodapedagógusi feladat) Második fázis: - a program bevezetése milyen változásokat hozott az óvoda életében, - dokumentumelemzés, feljegyzés, - közvetlen megfigyelés, - a pedagógusok véleménye a megvalósításról (előnyök, nehézségek), Harmadik fázis: A bevezetést követő harmadik év végén. A program megvalósíthatósága annak a függvénye, hogy a fejlődés eredményei az óvodáskor végére elérték-e az általunk felállított "várható" szintet. Az ellenőrzés, értékelés, elemzés kiterjed azoknak a tényeknek a feltárására, melyek akadályai vagy segítői voltak a várható szint elérésének. Az értékelés szabja meg a program folyamatos alkalmazását, vagy módosítását. Külső segítség az ellenőrző-, értékelő-, elemző munkában: - óvodai szakértő segítségét igény szerint kérjük, - kikérjük szakemberek véleményét, javaslatait azokban az esetekben amikor a nevelőtestületben pedagógiai nézetkülönbség alakul ki, 29

31 7. ÓVODÁNK SAJÁTOS FELADATAI Gyermekvédelem Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Köteles tiszteletben tartani a gyermek személyiségét és családja világnézetét, erről nem foglalhat állást nevelőmunkája során. Az óvoda egész működésének a gyermek érdekeit kell szolgálnia. A területi gyermekvédelem fontos egysége az óvoda, mivel a gyermek itt tölti napjai java részét. A gyermek megfigyelője és jó esetben példaképe is az óvodapedagógus. Nagyon fontos, hogy észrevegyük a gyermek megváltozott szokásaitól való eltérő magatartást, melyről a szülővel beszélni kell. Tudnunk kell, hogy egy-egy tünet mögött a háttérben probléma állhat, és a gyermeknek segítségnyújtásra van szüksége. Az évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, érzelmi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Ha az óvodapedagógus hasonlókat tapasztal, azonnal jelzi a gyermekvédelmi felelősnek, aki kapcsolatban áll a helyi Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal. Az óvodáskorú gyermek csak szeretetteljes, biztonságos, derűs légkörben tud fejlődni. Céljaink: a prevenció, a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében segítségnyújtás, együttműködés a szakemberekkel, a gyermek és családjuk megismerése, a gyerek biztonságának és kiegyensúlyozottságának megteremtése, kompenzáló pedagógiai tevékenységünk hatására csökkenjenek a hátrányos helyzet adta különbségek. 30

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcsesség) TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

"EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

EGYÜTT - ÉRTÜK ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA "EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette Nevelőtestület Fenntartó jóváhagyta Kiadta jóváhagyta Program team 2007. 2007. Óvodavezető Átvette Aláírás

Részletesebben

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja 3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata... 3 3. A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése... 4 4. A

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com Tomori Református Óvoda Nevelési Programja 2013 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése : Az óvoda

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Gyermekvilág Óvoda. Budapest, 1031. Vitorla utca 6. 1031. Kanóc utca 3. 1031. Arató E. tér 2.

Pedagógiai Program. Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Gyermekvilág Óvoda. Budapest, 1031. Vitorla utca 6. 1031. Kanóc utca 3. 1031. Arató E. tér 2. Pedagógiai Program Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Gyermekvilág Óvoda Budapest, 1031. Vitorla utca 6. 1031. Kanóc utca 3. 1031. Arató E. tér 2. Barabásné Murgács Kinga óvodavezető Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Malomsori Óvoda nevelési gyakorlata Bevezető Nevelési programunk alapgondolata: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, hogy

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus

ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus Az iskolába való beiratkozást megelőzően számos család életében kérdések merülnek fel: Menjen iskolába? Maradjon még óvodában (amennyiben erre a jogszabály

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben