Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Malomsori Óvoda nevelési gyakorlata

2 Bevezető Nevelési programunk alapgondolata: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, hogy minden ránk bízott gyermek önmagához képest optimálisan fejlődjön. Érzelmi nevelés, szocializáció Értelmi, anyanyelvi nevelés Család PedagógiaiSzakszolgálat Iskola Egészségügyi intézmények Művelődési intézmények Egészséges életmód Gyermek - személyiségének kibontakoztatása; - sokoldalú fejlődése; - iskolára való felkészítése. - játék; - munka; - tanulás; - műveltségi területek. 2

3 1. Gyermekképünk Olyan gyermekek nevelése, akik boldogok, mert tele vannak élményekkel. Érdeklődőek a környezetük dolgai iránt. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Erősen kötődnek a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységhez. Óvodás tartásuk van, önállóak és látszik rajtuk a kiegyensúlyozottság. 2. Helyzetkép Óvodánk 1961-ben épült a város központjában. A forgalomtól távolabb, emeletes házak között helyezkedik el, játszóterek, parkok szomszédságában. A földszinti részen három tágas csoportszoba van, öltözőkkel és különálló mosdókkal. Az emeleti részen egy kisebb csoportszobában, a kislétszámú fejlesztő csoport kapott helyet. Ebben a csoportban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését fejlesztő óvodapedagógus végzi. A csoportszobák előterébe sporteszközöket helyeztünk. Ezeket a gyermekek a nap folyamán felügyelet mellett bármikor használhatják. Nagy udvarral rendelkezünk. Lehetőség van homokozásra, labdajátékokra, hintázásra, télen egy kis dombon szánkózásra. Különböző fajátékok segítik a jó udvari szerepjátékok kialakítását. Óvodánk 95 férőhelyes. Környezetében sok kisgyermekes család él. Szülőként gyakran találkozunk régi óvodásainkkal, akik örömünkre hozzánk íratják be gyermekeiket. Az óvodába járó gyerekek családi szociokulturális környezete (szülők iskolázottsága, jövedelemszintje, lakáskörülmények, család életrendje) eltérő. A családok túlnyomó többsége nehéz anyagi körülmények között él, a szülők nagy százaléka munkanélküli, ritka, ahol két kereső szülő van. A gyermekek családi helyzete igényli, az óvodában dolgozók szociális érzékenysége pedig lehetővé teszi ezeknek a gondoknak az eredményes pedagógiai kezelését és az ebből fakadó szociális feladatok megoldását. 3

4 Egyre több az etnikai származású kisgyermek. Számuk növekedése, a másságuk elfogadására, szokásaik, temperamentumuk megértésére készteti a dolgozókat, az óvodába járó gyermekeket és szülőket. 3. Nevelésfilozófiánk Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Jól megélt igazi gyermekkorról akkor beszélhetünk, ha a gyermek minél hosszabb ideig élhet a korának megfelelően, ha a legnagyobb odafordulással és szeretettel foglalkozunk vele. Együttlétünk legyen derűs, természetes. Feladatunk, hogy állandóan jelen legyünk utánozható mintaként. 4. Óvodánk feltételrendszere 4.1. Személyi feltételek Valamennyi óvónő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, számuk: 8 fő Valamennyi dajka szakképzett, számuk: 4 fő Az óvodapedagógusok közül korai fejlesztő tanfolyamot végzett: 2 fő DPT tanfolyamot végzett: 1 fő Ayres tanfolyamot végzett 2 fő Szakvizsgát tett: 2 fő Folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, mindenkire jellemző az önképzés, a megújulni vágyás Tárgyi feltételek Intézményünk épülete régi, a lehetőségek szerint felújították, korszerűsítették. Minden csoportnak külön öltözője, fürdőszobája van. A földszinten lévő csoportszobák tágasak, világosak, az emeleten egy kisebb hangulatos csoportszoba van. Óvodánkban a négy csoportszoba a gyermeki világhoz közelálló, más-más színű, hangulatú. 4

5 Funkcionális sarkok létrehozásával a játéklehetőséget növeltük. Játékeszközeink változatosak, megfelelően fejlesztik a gyerekek részképességeit. A felnőttek sokat játszanak együtt a gyerekekkel, tudatosan fejlesztve őket. Előtereinkben évek óta használjuk a rögzített tinikondikat, Ayres-eszközöket, Greiszwaldot, karikákat, füles labdákat, melyekkel a nap bármely szakában kielégíthetik mozgásigényüket a gyermekek, felnőtt felügyelete mellett. Az udvarunk megfelelő nagyságú. Felszerelése alakítja a gyerekek mozgáskultúráját. A meglévő eszközök rendszeres karbantartása mellett folyamatos pótlás, fejlesztés szükséges. Fontos lenne a parkosítás, fák ültetése az árnyékolás megoldása végett. Összegezve: az óvoda felszereltsége tárgyi feltétele megfelelő. 5. Az óvoda célja, feladata Az óvodai nevelésünk célja, hogy a 3-7 éves, esetenként hátrányos helyzetű gyermekek élménygazdag környezetben az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával önálló gondolkodású, vidám, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak. Nevelési feladataink: A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása, alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése, testi képességeinek, fizikai erőnlétének fejlesztése. Olyan óvodai légkör teremtése, amelyben a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat pozitív, sokféle érzelmi kifejezéseket és élményeket biztosít, hozzájárul a gyermek érzelmi neveléséhez. Segíti a gyermek szocializációjának fejlődését, az éntudat alakulását, társas szükségleteit, a másság elfogadását. Tervszerűen és folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. A kiemelkedő képességű és a sajátos nevelési igényű gyermekre egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakorlunk hatást. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelemben tartásával, a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai komplex vizsgálat javaslataira építve végezzük. 5

6 6. A nevelés keretei 6.1. Az egészséges életmódra nevelés Célja: a gyermekek testi-lelki egészségének biztosítása, komfortérzésük kielégítése. Pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel. Feladata: A gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakítása, a rendszeres tevékenységek biztosításával a testi-szellemi fejlődés segítése. Nevelésünk területei: Gondozás, szokásrend kialakítás. Testi nevelés, mozgásigény kielégítése. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének kialakítása, megóvása. Egészséges, biztonságos környezet kialakítása. Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk a gyermek-felnőtt pozitív kapcsolatára a kellemes, nyugodt légkörre alapozva a gyermekek komfortérzésének biztosítását, amely minden tevékenységhez szükséges. Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit és az esztétikus, higiénikus gondozásra fordítható időszükségletet. Fontosnak tartjuk, hogy minden rugalmasan menjen végbe a folyamatosság keretein belül. Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítjuk, de mindaddig végezzük velük együtt, az egyéni fejlettségtől függően a teendőket, amíg nem biztosak a napi élethez szükséges szokások sorrendjében. A segítség azt jelenti, hogy a folyamatos tevékenységet szóbeli magyarázattal kísérjük. Később kis segítséggel végezzék a maguk körül adódó önkiszolgálási teendőket, mely az önállóság egyre nagyobb ösztönzését jelenti. A szokásrend új kulturtartalmakkal bővül: naposi munka, megbízatások. Az óvónő-gyermek kapcsolat kiegészíti, de nem helyettesíti a szülői kapcsolatot. Fontosnak tartjuk az együttműködést, így a szokásrendszerünket megbeszéljük a szülőkkel. Indirekt módon így a szülőket is formáljuk. Napirendünkben nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban való tartózkodásra. A rendszeres, szabadban végzett mozgással szoktatjuk őket az egészséges életvitelre. Kirándulásokon, 6

7 gyermeknapon, sportnapon, környezetvédelmi napokon igyekszünk a szülőket is bevonni a programokba. A pihenés, az alvás napirendünk fontos része. Biztosítjuk a nyugodt légkört, figyelembe vesszük a gyerekek egyéni alvásigényét. Az ébresztő fokozatosan történik. Nyári hónapokban az iskolákba felvett gyermekek a délutáni alvás helyett csendes tevékenységekben vehetnek részt. A gyermekeknek nemcsak a fejlődését, de a közérzetét is befolyásolja az étkezés. Igyekszünk az egyes gyermekek szokásait, életvitelét megismerni. Tapintattal szoktatni őket a kívánt korszerű táplálkozási követelményekhez, ismeretlen ízekhez. Néhány gyermeknél a családi körülmények miatt külön figyelmet fordítunk arra, hogy a megfelelő mennyiséget elfogyassza. A gyerekek óvodába érkezésekor anamnézist készítünk egészségük megóvása érdekében (születés, betegségek). Mozgásszervi eltérések csökkentése érdekében gyógytorna elemeket építünk a napi tevékenységekbe. A balesetek megelőzése érdekében önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük gyermekeinket (konfliktuskezelés, tolerancia). Az egészséges életmódra nevelés területein a nevelési feladatokba integráljuk a prevenciós program ajánlott feladatait. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: Önállóan végezze testével kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket. Ezek váljanak igényévé és az óvodán kívüli helyzetekben is alkalmazza. Képes legyen szükségletei felismerésére, kielégítésére, a mozgásigénye szándékos irányítására. Igényelje a szabadban való tartózkodást, sétát, kirándulást, a zöld környezetet. Legyen képes a rácsodálkozásra. Váljon igényévé a higiénés szabályok betartása. Figyeljen saját külsejére, arra, hogy ruházata rendezett, teste ápolt legyen. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó helyes táplálkozási és higiéniai szokások épüljenek be a gyermeki személyiségbe, pozitívan formálva azt Érzelmi nevelés, szocializáció Célja: A gyermek egyéni érdekeinek, képességeinek, tevékenység szükségleteinek kibontakoztatása érzelmi biztonságot nyújtó környezetben. 7

8 Feladata: Olyan szeretetteljes, családias környezet megteremtése, ahol a gyermekre közös élményeken alapuló, közös tevékenységek során pozitív érzelmi kapcsolat jön létre: gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek között a beszoktatástól az óvodáskor végéig. A természeti és társadalmi környezetünkben olyan feltételek megteremtése, melyben alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, ezáltal a reális énkép, pozitív értékrend, helyes viselkedés alakulására. Programunkban fontos a gyermek korai, óvodáskort megelőző lelki fejlődésének alapos ismerete (anya-gyermek, család-gyermek kapcsolat). Az óvodás évek megkezdése időszakában arra törekszünk, hogy a gyermekeket kedvező hatások érjék. Meleg, érzelmi támaszt nyújtó környezetet alakítunk ki, ahol a gyerekek ötletei, elképzelései érvényesülhetnek. Igény szerint lehetőséget adunk arra, hogy a szülő és a gyermek együtt ismerkedjen az óvodával. Így betekinthetnek az óvoda szokásrendjébe, belső életébe, ezzel könnyebbé tesszük a gyermek számára az új környezet elfogadását. Megismerkedünk az otthon kialakult szokásaikkal, magukkal hozhatják kedves tárgyaikat, játékaikat. A nehezebben beilleszkedő gyermekeket mondókával, dallal, ölbeli játékkal nyugtatjuk meg. Lefekvésnél különös figyelmet fordítunk a személyes kapcsolatra: simogatás, betakarás, mesélés. A szocializáció folyamatában fontos, hogy megértsük a gyermek érzelmeit. A gyermekek tevékenységéhez szabadságot biztosítsunk, a pontos határok megjelölésével. Elvárásainkat röviden, egyértelműen, pozitívan fogalmazzuk meg. Mindig lehetőséget adunk a javításra. A kapcsolat erősítése érdekében minden gyermek számára biztosítjuk a személyes perceket, ahol lehetőség nyílik a saját érzések elmondására, mások érzésének meghallgatására, elfogadására. A közös élményekre épülő tevékenységek, a közösen végzett munka öröme, olyan erkölcsi tulajdonságokat erősít, mint az együttérzés, segítőkészség, lelkiismeretesség, őszinteség, igazmondás, önzetlenség, figyelmesség. Nevelői magatartásunkban az elfogadás és a tolerancia dominál, az egyéni, egyedi, másfajta értékek pozitív irányú megközelítése érvényesül. Különösen fontos ez a szocializációs zavarokkal küzdő gyermekek esetén. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Ragaszkodjon óvodájához, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra. 8

9 Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat tudja. Tudjon tájékozódni a közösségben. Érdeklődjön társai, barátai iránt. A megkezdett munkát igyekezzen befejezni. Szociálisan váljon éretté az iskolába lépésre Az értelmi fejlesztés, nevelés Célja: Testi, szellemi egészség egységének fejlesztése, megőrzése, melyek által a gyerekek képessé válnak az iskolai évek sikeres kezdésére. Feladataink: érdeklődés, kíváncsiság felébresztése egyes tevékenységek iránt a gyerekek kognitív képességeinek fejlesztése (megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás) sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés kommunikációs képességek alakítása és fejlesztése (beszédprodukció, beszédértés, nyelvi képességek) énkép fejlesztése, testséma kialakulásának segítése önálló gondolkodásra nevelés, döntési képességek fejlesztése vizuális percepció (formaérzékletek, formaészlelések) fejlesztése A csoportokban folyó nevelőmunka alapja a bizalom, a szeretet, az oldott, tevékeny légkör, melyben a gyerekek cselekvő, érző, gondolkodó képessége összehangolva működik és fejlődik. A természetes együttélésből alakul ki egy biztos, gyerekre méretezett szokás- és követelményrendszer. A gyerekek sokat és szabadon tevékenykednek, megismerik a környezetüket, a világot. Segítjük őket abban, hogy rájöjjenek a tárgyi környezet alakíthatóságára, változtathatóságára és megtapasztalják, hogy kapcsolatuk a gyerekekkel és a felnőttekkel alakítható. Így maguk is képessé válnak arra, hogy problémáikat megoldják és tevékenység útján kreatív gondolkodásúak legyenek. A nevelési folyamat egésze, valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül, spontán vagy irányított formában tanuljon a gyermek. Fontos, hogy kérdéseire mindig válaszoljunk, az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelően. 9

10 A tanulás az óvodában töltött idő minden percét áthatja, hiszen a gyermek az őt körülvevő világot komplex módon érzékeli, észleli, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Törekedjen a végzett tevékenységek összefüggéseinek felfedezésére. Próbálja kifejezni a változások tartalmát szóban, rajzban. Rendelkezzék problémafelismerő és megoldó képességekkel. Tudja figyelmét rövid ideig ugyanarra összpontosítani. Segítséggel javítsa saját tévedéseit, ellenőrizze saját tevékenységét. Törekedjék az önértékelésre. Ismereteit tudja alkalmazni a gyakorlatban is. Értékelés: pozitív megerősítések. 10

11 7. Az óvodai élet megszervezése Óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak, melyek kedveznek a családias együttlétnek és sokoldalú fejlesztési lehetőséget biztosítanak. A csoportokban együtt lehetnek a testvérek, barátok, ismerősök. A kicsikre fejlesztőleg hat a nagyok utánzása. A gyermekek gyorsabban válnak önállóvá. Zökkenőmentesebb a fejlettség szerinti beiskolázás. A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai élet megteremtését. A hetirend és a napirend rugalmas tervezésű, figyelembe veszi a gyermekek fejlődését és a tervezett tevékenységek időigényét. Javaslat az óvoda általános hetirendjére: Kötelező tevékenységek: Szabadon választható tevékenységek: Tevékenység megnevezése Tevékenység ideje Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése testnevelés Csoportonként kiválasztott napon A hét minden napján az óvónő -Rajzolás-festéskézimunka; mese-vers Minden nap kezdeményezésére -Ének-zene; vagy érdeklődés -A külső világ alapján tevékeny megismerése A tevékenységek megszervezésénél elvi szempontunk a folyamatosság, a kötetlenség és a választhatóság biztosítása. A program alkalmazásakor az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot vesszük kiindulópontnak. Ebből következik, hogy a legtöbb időt a napirendben erre a tevékenységre fordítjuk. 11

12 Javaslat az óvoda általános napirendjére: Időszak Tevékenységek Nyitás A gyermekek fogadása, a korán érkezők lefektetése Játék, szabadon választott tevékenységek. Közben folyamatos reggelizés, tisztálkodás. A napi tevékenységek előkészítése. Spontán, illetve tervezett tevékenység levezetése. Mikrocsoportos, egyéni fejlesztések Névsorolvasás, beszélgetés, mese. Öltözködés, udvari játék, séta Készülődés az ebédhez. Tisztálkodás, terítés. Ebéd. Fogmosás. Készülődés a pihenéshez Mese Pihenés, alvás Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás. Folyamatos uzsonnázás. Játék, egyéb szabadon választott tevékenység. Folyamatos távozás az óvodából. Az óvoda zárása. 8. Óvodai ünnepek Az év ünnepei állandó ismétlődéssel térnek vissza. Gyermekeink nevelésében nagyon fontos szerepet játszanak, nélkülözhetetlen lelki táplálékot jelentenek. Megformálását hagyományok segítik, s mivel a gyerek koránál fogva még nem érti az ünnep belső tartalmát, a mi feladatunk, hogy megkeressük azt és átéljük a gyermekekkel az ünnepvárás időszakát. Az ünnepekre való készülődés pillanatában érzelmileg éljük át az ünnepek hangulatát. 12

13 Énekkel, verssel, mesével, ajándékkészítéssel, sütéssel, takarítással készülünk az ünnepekre, illetve készítjük elő a gyerekeket a családban való ünneplésre. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a szokások, az illem, az erkölcs, az emberi kapcsolatok megélésére. Ünnepeink: születésnapok, Advent, Mikulás, Karácsony, farsangi vigadalom, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Évzáró, búcsúzás az iskolába menő gyerekektől. 9. A család és az óvoda nevelőpartneri kapcsolata A szülőket nevelőpartnernek tekintjük. Az óvodai nevelés kiegészítője a családi nevelésnek. Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, az összhangban nevelés elengedhetetlen. Nevelési problémák esetén közös otthon és az óvodában is alkalmazott módszert kell keresni, az óvónő segít, tanácsot ad, mindig kikéri a szülő véleményét is. A családok megélhetési gondjainak növekedésével több a feszültség, nagyobb toleranciára, empátiára van szükség az együttműködéshez. Az eredményes együttműködés legfontosabb feltételei: kölcsönös bizalom a család és az óvoda között, nyílt, őszinte együttműködés az óvodának tiszteletben kell tartani a család világnézetét a szülőnek éreznie kell, hogy gyermekét szeretik az óvodában tapasztalnia kell, hogy gyermeke szeret óvodába járni, szereti az óvodai felnőtteket és gyerekeket a szülő érezze, hogy számítanak a véleményére az óvodapedagógus emberi magatartásában, szakmai felkészültségében egyaránt példamutató A szülő dönt a gyermekét érintő kérdésekben, de előtte célszerű meghallgatnia az óvónő véleményét. A szülőnek joga belátása szerint nevelni gyermekét, nekünk kötelességünk olykor ezeket a hatásokat kiegyenlíteni. A szülőkkel együtt, vagy néha ellenükre is őrködnünk kell a gyermeki jogok érvényesítése felett. 13

14 A kapcsolattartás formái: beíratás, beszoktatás, szülői értekezlet, nyílt napok, családlátogatás, munkadélutánok, nyitott óvoda, ünnepségek, kirándulások, kulturális rendezvények, közös programok, délelőtti-délutáni találkozások. 10. Az óvodai élet tevékenységformái Játék A játék semmi mással nem helyettesíthető, magáért a tevékenység öröméért végzett, önként választott gyermeki tevékenység. Célja: olyan boldog gyermekkor megteremtése, ahol a cselekvések gyakori átélésével a gyermekek egyéni vágyai, ötletei kibontakozhatnak, komplex módon fejlődhetnek. Feladat: alapvető feltételek biztosítása - légkör, hely, idő, eszköz, tapasztalatszerzés a természettel kapcsolatos és hagyományos játéklehetőségek gyakorlásával a játék funkciójának erősítése, a valóságról alkotott kép gazdagítása, fejlesztési lehetőségek biztosítása A nyugodt, derűs légkör a felszabadult játék alapfeltétele, amely alapvető szokásrendszerre épül. A gyermekek szabadon dönthetnek arról, hogy a választott játékot kivel, milyen helyen, mennyi ideig és milyen eszközzel játsszák. Megfelelő hely: az óvodai játék színtere a csoportszoba, az óvoda udvara, a kedvenc játszó-, kirándulóhely. A csoportszobában a játékteret a bútorok praktikus, ésszerű elhelyezésével úgy alakítjuk ki, hogy az otthonos legyen, variálható játszósarkoknak, kuckóknak, a szabad mozgásnak lehetőséget biztosítva. Megfelelő idő: az elmélyült játékot a folyamatos és rugalmas napirendünk biztosítja. Megfelelő eszközök: a játékszerek esztétikusak, balesetmentesek és fejlesztő hatásúak, melyek megfelelnek az életkori és egyéni sajátosságoknak. Tapasztalatszerzés, élmény: az élményszerzés lehetőségét közvetlen tapasztalatszerzés során biztosítjuk. Igen fontos, hogy a gyermekeknek legyenek élményháttereik: kirándulások, munkahelyek, építkezés, kertészet, stb. 14

15 Engedjük őket tapasztalni, elmélyülni, kíváncsiskodni és játszani: röviden gyermeknek lenni. A jó játék szempontjából három szabályt érdemes létrehozni: ne zavarják egymás játékát, ne rongálják az eszközöket, és a játék végén a következő tevékenységhez szükséges mértékű rendet rakjanak. A játékelrakást, rendrakást rugalmasan kezeljük. A helyes életritmust, az egészséges étkezési szokások és egyéb biológiai szükségletek kielégítése, például intenzív mozgás, pihenés, látszólag megszakítja ugyan a gyermekek játékát, de nem zárja azt le szükségszerűen. A reggeli után azonnal visszatérhetnek az abbahagyott tevékenységhez. A megkezdett tevékenységek egész nap, sőt másnap is folytatódhatnak. Mindig rendelkezésükre állunk, együttműködésre és segítésre készek vagyunk, akikhez bármilyen problémával bátran fordulhatnak a gyerekek. Segítésünk akkor fejlesztő, ha az csak olyan szintű és mértékű, amilyenre az adott gyermeknek szüksége van. Közvetlen beavatkozás általában csak a szomorúan magányos és a társakat rendszeresen zaklató gyermekek esetében történik. Feladatunk, hogy az ilyen gyermeknél rámutassunk a viselkedés és következményeinek összefüggéseire, és a társak jó példájának kiemelésével felhívjuk a figyelmét az együttműködési megoldás módokra. A viselkedésünkkel közvetítjük a társak felé azt, hogy a szomorúakat, elesetteket, bátortalanokat felkarolni, segíteni kell. A rendbontókat pedig tapintatosan megszelídíteni. A játék a gyermek személyiségének tükrözője, nélkülözhetetlen a tanulási képességek kialakulása szempontjából is. A gyermek játékának megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és értelmi fejlődésének egészéről. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Kapcsolódjon be közös játékokba, alkotásba. Fogadja el társai javaslatait, ötleteit. Szükségleteinek és életkorának megfelelő játékot válasszon. Legyenek önálló, kezdeményező megnyilvánulásai. Vegyen részt aktívan az erőfeszítést, ügyességet igénylő játékokban. Legyen képes szabályjátékok megtanulására, tartsa be és kövesse a megismert szabályokat. Legyen képes saját élményei eljátszására. Válasszon helyesen adott tevékenységhez anyagot, eszközt. 15

16 10.2. Anyanyelvi nevelés Célja: az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása. Az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai élet minden mozzanatának. Beépül a gyerekek tevékenységeibe, megnyilvánulásaiba, a társaikkal és az óvónőikkel való kapcsolataikba. Ebből következik, hogy az óvodában az anyanyelvi nevelés alapja a szeretetteljes, szóbeli közlést kiváltó légkör, amelyben a beszéd és a gondolkodás a mozgással koncentrációt alkot. Az óvodapedagógus feladatai: teremtsen helyzeteket, amelyekben a gyerekek beszélhetnek örömeikről, problémáikról, vagy arról, ami őket foglalkoztatja úgy szóljon a gyerekekhez, hogy megértsék, legyen szemléletes és képszerű, amit mond tudatosítsa a gyerekben, hogy ugyanarra a kérdésre többféle válasz is adható, és közülük több is igaz lehet, ezzel ösztönözze őket a változatos nyelvi fordulatok, kifejezések használatára ismerje fel a beszédhibákat, a hiányzó vagy a rosszul képzett hangokat, a hangszíni és beszédritmus rendellenességeit, és a gyerekek megfelelő szakirányú fejlesztését tartsa szem előtt fejlessze saját beszédét, ügyelve arra, hogy soha ne beszéljen modorosan A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: A nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően fűzze mondatait. Tudja a megismert szavak jelentését, megfelelően használja azokat. Figyelmesen tudja végighallgatni óvónőjét, társait. Gyarapodjon szókincse, beszéde legyen választékos Mese, vers Célja: szívesen hallgassanak mesét, verset, váljanak alkalmassá az irodalmi élmények alkotó befogadására. A személyiségjegyek kibontakoztatása és fejlesztése a mesék, versek képi erejével, hangulatával, ritmusával. Az óvodás gyerek gondolkodása mesemondással, meséléssel ápolható, fejleszthető a legjobban. A mesék példakép erejű emberi fejlődési folyamatokat ábrázolnak. 16

17 Olyan fejlődési és átalakulási folyamatok játszódnak le bennük, melyek hasonlóak az élet, a növekedés folyamataihoz. Hisszük, hogy aki a gyerekkorában sok mesét hallgat, az könnyebben érti meg az énfejlődés lényegét. A mese által érez rá arra, hogy a nehézségek a világ velejárói. A mesén minden gyerek részt vesz. A mese, vers a nap ritmusába beépített szertartás. Az ismétlés elmélyíti az azonosulást és a megértést. A mese, vers kiválasztásával figyelembe vesszük a természet évszakváltozásait, az aktuális eseményeket, a gyermekek kívánságait. Ehhez a legnagyobb és legfontosabb területet a népmese irodalom, a népköltészet adja. A mesélés a csend szigete, naponta ismétlődő tevékenység. A gyermekeket az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan hozzászoktatjuk a mese figyelmes végighallgatásához. Ehhez ki kell alakítani egy állandó, meghitt helyet. Ilyenkor fontosnak tartjuk a fejből mondott mesélést, hogy a tekintet, mimika, hanglejtés fokozza a meseélményt. A mesélés másik helye a napirendben a csendes pihenő megkezdésére esik. Vegyes életkorú csoportban ez jó alkalom a hosszabb és folytatásos mesék mondására anélkül, hogy a hamar elalvókat zavarná. A verselés tevékenységekhez kötődő, együttlétek hangulatát fokozó játék. Mindenhez lehet kötni, séta, udvari bogarászás közben, egy-egy látványt, jelenséget lehet érdekesebbé tenni általa. Sok esetben, pedig jó hangulatú mozgásos játék. Az óvónő mesélése, versmondása példaértékű legyen, hiszen a gyermek azt igyekszik utánozni. Nyelvtanilag helyes, tiszta beszéddel, ejtéssel, megfelelő artikulációval tolmácsolja az irodalmi alkotásokat. Így a gyermek szabad önkifejezése jól fejlődik, szókincse bővül. A valamilyen okból egyéni fejlesztésre szoruló gyermeknél, személyre szabottan, a konkrét hiányosságokat megcélozva kell alkalmazni a mese, vers és báb kínálta fejlesztési lehetőségeket, például helyes hangzóejtés gyakoroltatása mondókával, vagy beszédgátlás oldása bábbal. A hátrányos helyzetű családokból óvodába kerülő gyermekek gyakran használnak csúnya szavakat, beszédértésükben és szókincsükben hiányosságok tapasztalhatók, ezért náluk kiemelten fontos az egyéni fejlesztés és a példaértékű beszéd. A gyermekeknek minden évben színházbérletet vásárolunk. Az előadások maradandóan szép élményt nyújtanak és segítenek abban, hogy a gyermekek képesek legyenek koruknak megfelelő színházi előadás cselekményének követésére. 17

18 A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Szívesen, örömmel hallgasson mesét. Jegyezze meg a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események), nevezze meg azokat. Legyen igénye a hallott irodalmi művek újrahallgatására. Tudjon könyvben kép alapján tájékozódni, óvja a könyv állagát. Szívesen mondjon spontán módon is rigmusokat, verseket, mondókákat. Egyszerűbb meséket szívesen meséljen, bábozzon és dramatizáljon. Kapcsoljon ismert irodalmi szöveget adott ünnepi alkalomhoz Ének-zene Célja: a közös éneklés, a közös énekes játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Feladat: a gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése mozgáskultúra fejlesztése közösségi élmények nyújtása énekes játékokon keresztül fontosnak tartjuk annak az érzésnek az erősítését, hogy a mondókával, énekkel, zenével is lehet játszani. A játék elemei, jegyei itt is érvényesek, ezért úgy érezzük, hogy ezek megvalósítása kötetlen formát kíván Az óvodai zenei nevelés a gyermeket élményhez juttatja, megszeretteti a gyermekekkel az éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. Fejleszti a gyermek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját. Az óvodai ének-zeneinevelésnek jelentős hagyományai vannak. Valamennyi ünnepkörünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a gyermekkel. Kodály Zoltán útmutatásai alapján, Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelést valósítjuk meg óvodánkban. A kisgyermek természetes megnyilvánulása, hogy saját kedvére énekelget, kitalál szövegeket, dallamrészleteket. Ösztönös alkotásvágya gyakran nyilvánul meg ének-beszéd formájában játékát kísérve. 18

19 Ma a gyermekek többsége a szülői házban egyre szegényebb ismereteket kap az énekes játékok és mozgások terén. Az ismeretek bővítése és pótlása a mi feladatunk. Erre nagyszerűen alkalmas a kötetlen ének és a vegyes életkorú csoportösszetétel, melyek alkalmat és időt adnak a valódi önkéntes játékra. A nagyobbak példája buzdítja a kisebbeket is a cselekvésre. A nagyobbak biztonsága jó hatással van a kisebbekre, bátrabbak, vállalkozóbb szelleműek. A zenei nevelés nem korlátozódik csupán a foglalkozásokra. Énekelünk, mondókázunk a gyermekek között a nap folyamán többször is. A beszoktatás alatt sok hintáztató, döcögtető énekkel, mondókával igyekszünk a gyermekeket megnyugtatni, bátorítani, hogy megbarátkozzanak az új környezettel. Mivel a hét bármely napján akkor, amikor a gyermekek igénylik, és a lehetőségek is megengedik, éneklünk, körjátékozunk sok lehetőség nyílik az ismétlésekre, van idő az egyéni fejlesztésre. A csoportszobákban van a körjátékozáshoz alkalmas hely, a ritmushangszerek egy polcon, elérhető helyen vannak. A körjátékok eszközeit, kellékeit bármikor használhatják a gyerekek. Ezek a feltételek biztosítják a spontán éneklés és mozgás lehetőségét. A gyermek bármikor elveheti a neki éppen tetsző hangszert és eszközt. Ez a lehetőség biztosítja azt, hogy az ötleteik felszínre kerüljenek. Például zenekart alakítanak, színházast játszanak. A dalanyag tervezéséhez az életkor és az ennek megfelelő általános zenei fejlettségi szintek figyelembe vétele fontos. Fokozatosság érvényesül a zenei anyag feldolgozásában, a játékok sorrendjében, a zenei feladatokban is. Az év elteltével megfigyeljük, hogy a gyermekek zenei hallása, ritmusérzéke mennyit fejlődött és erre építjük, tervezzük a következő időszak anyagát. Az ismert könnyű dalokat használjuk a zenei képességfejlesztés feladatainak megoldására. A játék öröme mellett ügyelünk arra, hogy az éneklés egyszerű és természetes legyen. Nagy élmény a gyerekeknek az óvónői ének, hangszerjáték. Alkalmanként vendéget is hívunk, zeneiskolásokat, szülőt, aki hangszeren játszik. A gyermek zenei aktivitásának jellemzői: önálló éneklés, a felnőtt közreműködése nélkül önállóan kezdenek énekes játékokat, táncokat. A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére: Szívesen játsszon énekes játékokat. Énekeljen vissza dallamot. Tudjon egyszerű táncos mozgásokat végezni helyes testtartással. 19

20 Tudjon élvezettel figyelni a zenehallgatásra. Különböztesse meg a zenei fogalompárokat. Tudjon ritmust, dallamot rögtönözni. Érezze az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát Rajzolás, mintázás, kézimunka Cél: az ábrázoló tevékenység, a tárgyi világ megismerése, az újraalkotás a gyermek számára örömteli cselekvés legyen. A gyermek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Feladat: az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk térben és eszközök tekintetében, hogy a gyermekek spontán és szervezett formában tevékenykedhessenek megismertetjük a gyermekeket a különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, technikai alapelemekkel feladatunk továbbá a vizuális észlelés, emlékezés, képzelet pontosabbá tétele, amelyhez minél több, mélyre ható egyéni és közös élményre van szükség A gyermek alkotó tevékenysége a játékra épül, a játék egyik formája. A gyermek saját szintjén, saját elgondolásai szerint, saját élményeit alkotja újra. Ebben csak akkor segítünk, irányítunk, ha a gyermek elakad. Pontosabb megfigyelésre késztetjük, ennek eredményei tükröződnek későbbi alkotásaiban. Fontos, hogy az alkotásra buzdítást jól kapcsoljuk spontán helyzetekhez, a csoport életét meghatározó élményhatású eseményekhez. A spontán lehetőségek kihasználása mellet a rajzolás, mintázás, kézimunka, mint tevékenység, kötetlen mikrocsoportos és egyéni fejlesztési kereteken belül történik. A vizuális nevelés önmagában összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, építést, képalakítást, konstruálást, kézimunkát. Ezen technikák gyakorlása, pontosítása segíti a gyermeket abban, hogy művei kifejezőbbé váljanak, tükrözzék a világról szerzett ismereteit, érzelmi megnyilvánulásait. Az óvodai ábrázoló tevékenység szervezésében alapvető feladatunk egy elhatárolt hely biztosítása, ahol a nap folyamán bármikor, bárki szabad választása szerint ábrázoló tevékenységbe kezdhet. 20

21 Ennek alapfeltétele, hogy az ábrázolás minden eszköze a gyermekek számára elérhető legyen. Igyekszünk biztosítani minőségben megfelelő eszközöket, amelyek célszerűek, praktikusak, esztétikusak. Ösztönözzük a szülőket arra, hogy otthon is adjanak lehetőséget gyermeküknek az ábrázolásra, kész alkotásaikat őrizzék meg, örüljenek neki. 3-4 éves korban játszva ismertetjük meg a gyermekeket az anyagokkal, eszközökkel és alapvető technikákkal. A szabadon firkálgató, mázoló gyurkáló gyerekekkel együtt éljük át a felfedezés, az alkotás, a színek, a formák adta örömöt, esztétikai élményt. A firkából kilépő gyereket egyénileg segítjük a továbblépésben. Engedjük szabadon próbálkozni. képalakítás különböző technikákkal: festés, rajzolás, papírragasztás, agyagba, homokba karcolás, nyomat plasztikai alakítás: nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, tépegetve, mélyítve, karcolva építés: különböző tárgyakkal, formák, alakzatok létrehozása 4-5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység, melyet segítünk kapcsolódó témákkal, technikával. Megjelenik az ember-, környezet-, tárgyak-, cselekmények ábrázolása. Egy-egy emlék közös, vizuális felidézése során felhívjuk figyelmüket a részletek fontosságára. képalakításra jellemző: gazdagabb formák, színkeverés, színárnyalatok. Eszköztár bővül spárgákkal, fonalakkal, textillel, termésekkel, bőrrel plasztikai munkájukat jellemzi: a formák tagolása. Játékukhoz kellékek és alkalmi ajándékok készítése. Báb-, díszletkészítés, összeszerelésük, díszítésük építés lehetőségeinek részletezése, tér variálása éves korban a tevékenységi formák, az eszközök és a fejlesztési célok azonosak a 4-5 évesekével. A fejlődés a részletgazdagságban, kompozíciókészítésben, a készülő dolgok bonyolultságában és a tervszerű készítésben jelenik meg. Támogatjuk az egyre gyakrabban jelentkező közös alkotásokat. Az óvodapedagógus feladata a vizuális nevelés folyamatában: előkészítik azokat az anyagokat, eszközöket, amelyek játékidőben inspirálják a gyerekeket arra, hogy minél többször részt vegyenek a játékukat kiegészítő eszközök készítésében 21

22 a jól előkészített barkácsolással a gyerekek kézügyességének, technikai jártasságán, fejlesztésén túl a gondolkodásukat is a célszerű megoldások keresésére irányítják önállóságra nevelnek, de közben megkövetelik azoknak a szabályoknak a betartását, amelyek a gyerekek testi épségét megóvják előkészítik a gyerekeket a különböző anyagok felhasználására, megismertetik velük a legegyszerűbb technikai megoldásokat. Berendezik ehhez az úgynevezett szabadpolcos rendszert, ahonnan a gyerekek a játékidőben bármikor elvehetik azokat az eszközöket, anyagokat, amelyeket használni kívánnak kisebb csoportokban megtervezik azokat a gyakorlási lehetőségeket, ahol a gyerekekkel együttműködve és képességeikhez igazodva fejleszthetik manuális készségeik technikáit közvetlen irányítás helyett olyan tevékenységek sorozatát indítják el, amelyeknek a manuális képességek, az íráshoz szükséges finommozgások kialakítása a célja az ábrázolás-kézimunka fogalomkörét a környezetismereti, irodalmi foglakozásokhoz, az ünnepek előkészítéséhez, valamint váratlan, a gyermekek számára élményt jelentő alkalmakhoz kapcsolják kihasználják mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a szervezeti keretek, formák folyamatosság, osztatlanság, koncentráció jelentenek a gyerekek egyéni megismerésében, differenciált vizuális fejlesztésében A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Alkosson képet élmény, emlékezet alapján. Nevezze meg a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. Tudja alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat. Megfelelően használja az eszközöket - rendelkezzék helyes ceruzafogással, tartsa tisztán az eszközöket. Rendelkezzen koordinált szem és kézmozgással. Fogalmazza meg véleményét saját és társai alkotásairól. 22

23 10.6. Mozgás Célja: a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a mozgás megszerettetése. A mozgásszint fejlesztése, a mozgástapasztalatok bővítése bő gyakorlási lehetőség biztosításával. Minden gyermek találja meg a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának legmegfelelőbb mozgáslehetőséget. Feladata: a szabadban és a csoportszobában rendszeresen és kellemes légkörben végzett mozgás a gyermekek természetes igényévé váljék és beépüljön a szokásrendszerükbe feladatunknak tekintjük a nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció, egyensúlyérzék, finommozgás fejlesztését a közös örömmel végzett mozgás közben a társas kapcsolatok szélesítése. A társaikhoz való alkalmazkodás közben, önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük fejlesztése. Lehetőség biztosítása a különböző viselkedésminták tanulására A mozgásfejlesztés két területe: a gyermek kötetlen, motivált szabad mozgástevékenységének biztosítása a konkrét fejlesztést szolgáló testnevelés A gyermek kötetlen, motivált szabad mozgástevékenységének biztosítása. A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Fontos feladatunk, hogy megőrizzük és felkeltsük ezt a természetes mozgáskedvet, tudatosan építsünk rá. A gyermek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy egész nap biztosítsunk számukra elég helyet, időt és eszközöket a mozgásos tevékenységekre a csoportszobákban és az udvaron egyaránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez igazodunk. 3-4 éveseknél a természetes nagy mozgások fejlődését kell segíteni (Greiswald I-II., a különböző tornapadok, tornaszőnyegek, trambulin, body-roll, stb.). 4-5 éves korban a szem-kéz-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztése a fontos célba dobó játékok: tojásnyelő falánk orrszarvú, kosárlabda, mini teke, karikák, Ayreseszközök egyes elemei, tinikondik, füleslabdák, body-roll, trambulin, elefánttalp, különböző hinták, kötelek, ugróiskolák, ugrókötelek, stb.). 23

24 5-6-7 éves korban ezen játékok mellett a legnagyobb hangsúlyt a finommotorika fejlesztése kapja (konstrukciós és építő játékok, barkácsolás, kézműves tevékenységek: szövés, hímzés, nemezelés, agyagozás, játékkészítés). Konkrét fejlesztést szolgáló testnevelés A foglakozások anyaga az atlétikai és gimnasztikai jellegű fő gyakorlatokból tevődik össze. A játékosság alapvető eszköze és célja a testnevelési foglalkozásoknak. Speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére illetve koordinációjára is nagy hangsúlyt fektetünk (játékos láb- és gerinctorna). Az atlétikai gyakorlatokat, mint futások, ugrások, dobások, olyan időszakokra tervezzük, amikor biztos, hogy a szabadban végezhetjük. A foglakozások anyagának összeállításánál fontos szempont, hogy a gyermekek a legkevesebb várakozási idővel folyamatosan mozogjanak. Mivel óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak, a versenyjátékokat a csoportok között tudjuk megszervezni. Például két vagy akár három csoport tart testnevelési foglalkozást egy időben az udvaron. Az óvónők korosztályonként állítanak fel csapatokat, és közöttük szervezik meg az ügyességi versenyeket. A kisebbek addig fogócskáznak, gimnasztikai gyakorlatokat végeznek vagy tornaszereken tornáznak. Alapvető feladatunk a derűs légkör, a jó hangulat biztosítása. A sikeres, jó hangulatú tevékenység a gyermek számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őt. Így a mozgás természetesen beépül a gyermek spontán tevékenységeibe, szokássá és igénnyé válik. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: Biztonságosan, bátran mozgó, jó fizikai állóképességű, teherbírású gyerekké váljon. Tudjon labdát dobni, megfogni, gurítani, vele célozni. Tudjon fél és páros lábon szökdelni. Ismerje a vezényszavakat, tudjon a hallottak szerint cselekedni. Mozgás közben tudjon irányt változtatni. 24

25 10.7. A külső világ tevékeny megismerése Célja: a gyerekeket minél több mozgásos és érzékszervi tapasztalathoz juttassuk, az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből, életkoruknak megfelelő szinten. Feladat: a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása a meglévő ismeretek mélyítése, rendezése annak biztosítása, hogy a gyermekek a matematikai ismereteiket természetes környezetben szerezhessék meg A nevelési terület tartalma, hogy minden, a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre terjedjen ki. Nevelésünk ezért környezetcentrikus, ami azt jelenti, hogy mindent a maga természetében megfigyelni, minden lehetőséget kihasználni a szabadban való tartózkodásra. Ebben a folyamatban ismerje meg a gyermek az önmaga helyét és lehetőségeit, ugyanakkor felelősségét is a környezetében, a természetben. Az óvodai napok színességét, élménygazdagságát, a gyermeki kíváncsiságból fakadó változatosság jellemzi. A hosszabb, rövidebb séták, kirándulások, megfigyelések, természetbeli játékok után lehetőséget adunk a benti nyugodt beszélgetésekre. Játékra, tevékenységre, mesékre a környezet titkairól, amelyek a megfigyelt ismereteket hozzák felszínre. Segítjük a tapasztalatok feldolgozását. A műveltségi területek egymásra épülnek, kiegészítik egymást. Sokféle az anyag, a lehetőség, sokféle a módszer is. A környezetben találkoznak a hangok, illatok, színek, formák, mennyiségek ritmusvilágával, az élővilág mozgásával, állandó változásaival. Ezek az ingerek komplex módon épülnek be a nevelésükbe. Javaslat a természeti és társadalmi környezet megismerésének területeire, témaköreire: A tervezésnél figyelembe vesszük óvodánk földrajzi környezetét (lakótelepen van, háztömbök által körülzárt téren, fák, bokrok veszik körbe, közel van a Haraszt-hegy, csónakázó tó, vasútállomás). a) A gyermek és környezete család-óvoda-lakóhely testrészek, egészségvédelem emberek munkája, foglalkozása környezetünk mennyiség, tér, szín, formai viszonyai 25

26 állatok, növények napszakok közlekedés b) A környezeti elemek védelme, alakítása föld, élővilág, levegő, víz, település és táj c) Jeles napok, hagyományok Mindezeknek a keretét az évszakok adják, melyek feldolgozásánál még különböző fejlesztési célok érvényesülnek. Mozgás, énkép, testséma, vizuális, zenei, verbális fejlesztés. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően megtanul tájékozódni és eligazodni a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetében. Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. Megismeri lakóhelye szépségét, nevezetességeit, büszkeségeit. A környezetben lévő intézményeket, üzleteket. Különbséget tud tenni az évszakok között. Megtanulja értékelni a természet szépségét, annak növény és állatvilágát óvja és védi, gondozza azokat pozitívan fejlődik a tenniakarás, a munkához való viszonya, nő feladattudata, kitartása. Felfedezi és megismeri az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat, matematikai fogalmakat, melyek a környezetben rejlenek. Ismerik lakóhelyük, születési helyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét. Kialakul igényük a környezetük szépítésére, megóvására Munka jellegű tevékenységek Ahhoz, hogy élni, létezni, működni tudjunk, bizonyos feltételeket folyamatosan létre kell hoznunk. Ehhez kell munka, amely az élet velejárója már az óvodás korban is. Célja: olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyekkel a gyerekek képesek saját szükségleteik kielégítésére és a közösségben adódó, együttműködést kívánó feladatok elvégzésére. Feladat: a tevékenységek által fejlődjenek ki a gyermekek azon készségei, melyek során tudja önmagát kiszolgálni 26

27 jusson el a saját személyiségével kapcsolatos munkavégzés kialakulása után a közösség érdekében végzett munkáig Elsősorban a játékból bontakozik ki, s azzal sok vonatkozásban azonosságot mutat a gyermeki munka. A játékban reprodukált munkák jó alkalmak egy-egy mozdulat, cselekvéssor begyakorlására, amit a valós szükségletek kielégítésekor jól hasznosíthatnak a gyerekek. Szükséges ebben a korban a munkavégzéshez való beállítódás és az igényszint megteremtése, és az is, hogy a felnőtt segítsen a megvalósítás közben egyénileg adódó nehézségek megoldásában. Sokszor végig kell dolgozni a gyerekekkel, mozzanatról mozzanatra, mert nem képesek egyedül a megoldásra. Később is odafigyelünk, de hagyjuk őket próbálkozni. Fontosnak tartjuk, hogy a döntés jogát és a felelősséget csak akkor vállaljuk át, ha muszáj, arra szoktatjuk őket, hogy: tudják felmérni, mire képesek fedezzék fel, ha egyedül nem boldogulnak tájékozódjanak, hogy környezetükben kihez forduljanak segítségért fogalmazzák meg, hogy miben várnak segítséget A következő szint, ami még fejlettebb szociális magatartást bizonyít, ha észreveszik, hogy mások érdekében kell tenni valamit, s mások érdekében dönt, tesz, szervez. Egy jó közösséggé kovácsolódott vegyes csoportban ezek az elvárások jól alakulnak. A munka jellegű tevékenység minden esetben pozitív értékelést igényel. Mindig a gyerek fejlettségi szintjének megfelelően értékeljük az elvégzett munkát. Ezáltal jobb és tökéletesebb munkavégzésre ösztönözzük a gyerekeket és elősegítjük az önértékelésük alakulását is. A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: Törekedjen önállóságra, vállaljon önként is feladatokat. Ismerje fel saját képességeinek határait. Ismerje meg az eszközök használatával járó veszélyeket is. Teljesítse pontosan megbízatásait. Segítsen a kisebbeknek és a rászorultaknak. 27

28 10.9. Tanulás A tanulás nem más, mint tapasztalatszerzés. A gyermekek cselekedeteik során érdekes és változó visszajelzéseket szereznek és igényelnek mind a tárgyi, mind a társas környezetről. Viselkedésük következményeivel kapcsolatosan bizonyos elvárásaik alakulnak ki, és ha ezek létrejönnek, eltölti őket a hatékonyság, a sikeresség kellemes érzése. Ez olyan ösztönző hatású, hogy további kíváncsiskodásra, tanulásra, tapasztalatszerzésre ösztönöz. Gondolkodásuk így sohasem áll le, folyton játszanak! A kisgyermek nem tud nem tanulni! Minden új ismeret akkor épül be igazán a gyermek gondolkodási sémáiba, ha nyitott és befogadó állapotban van. Olykor, amikor szüksége van az adott ismeretre, felhasználja és alkalmazza azt. Programunkban az óvónő feladata az, hogy a gyermekek játékát figyelve és követve, az itt és most adódó lehetőségekhez kapcsolódva, töltse meg műveltségtartalommal. A keveset, lassan és jól elve a másik követendő szempont az ismeretadásban. Azoknál a gyerekeknél, akiknél valamilyen oknál fogva a lemaradás nagy, vagy csak későn kerülnek óvodába, lehetőséget keresünk a fejlesztésre, úgy, hogy a szabad játék ne sérüljön. A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: A gyermek legyen érdeklődő és kíváncsi a világ dolgai iránt. Fedezzen fel konkrét összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat. Alakuljon ki helyzetmegértésük, feladattudatuk, kitartásuk, teljesítményigényük. Különítse el a mese és a valóság elemeit. Ismerje saját értékeiket. 11. Etnikai nevelés, differenciálás Talán sehol sem olyan nyilvánvaló az óvodáztatás fontossága a sikeres iskolakezdés érdekében, mint az etnikai származású gyermekek esetében. Óvodánk sikeres erőfeszítéseket tesz arra, hogy a szülők minél fiatalabb korban hozzák el gyermekeiket az intézményünkbe. Az etnikai származású kisgyereknek a családtól való elszakadás komoly probléma. Beszoktatásuk folyamatosan történik, ami sok esetben elhúzódik az erős érzelmi kötődések miatt. Vegyes csoportjaink lehetővé teszik, hogy a testvérek, rokonok, barátok egy csoportba 28

29 kerüljenek. A gyermekek szembetalálják magukat új szabályokkal, követelményekkel, amelyeket a közösség minden tagjának be kell tartani. A nevelés integráltan történik. Egyénileg figyelünk az egészséges életmód területeire. Biztosítjuk számukra a szociális érzelmi nevelést, az eredményes egyéni haladást. Tervező munkánkban építünk a gyermekek fejlettségére, képességeire, meglévő ismereteire. Feladatunk, hogy a gyermekek figyelmét, megfigyelőképességét, emlékezetét, gondolkodását, az iskolára való alkalmasság érdekében fejlesszük. Gondot fordítunk a beszédfejlettségre, a szókincsük gazdagítására, a beszédhibák javítására. Biztosítjuk a nyugodt, elmélyült játékot. Fontosnak tartjuk a hely, az idő, és a megfelelő eszközök biztosítását. A játék folyamán kialakult lehetőségeket kihasználjuk a gyerekek fejlesztése érdekében. 12. Gyermekvédelem Óvodánkban a gyermekvédelem kiemelten fontos feladat. Célunk, hogy feltárjuk a segítségre szoruló családokat, gyermekeket, és a lehető legjobb megoldást, segítséget találjuk meg számukra. A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. (Eric Fromm) Óvodapedagógus feladata: elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek óvodába kerülését, biztosítani a gyermeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő-óvó intézkedéseket tenni, a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni, a differenciált foglalkoztatást megszervezni, elősegíteni a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, jelezni a tartós hiányzást prevenció minden gyermekre való kiterjesztése. A gyerekek körében: a gyermek megfigyelése, aktív részvétel a megelőzésben (egészségvédelmi program: gyümölcsnap, úszásoktatás, gyógytorna elemek a mozgás során, stb.), nyilvántartásba vétel, bizalom, biztonság erősítése, szeretetteljes elfogadás, a gyermek érdekeinek 29

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcsesség) TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Felépítés 1. A SZHPÓ nevelés-oktatás területeinek általános folyamatábrája 2. A kisgyermek útja 3-6, 7 éves korig a SZHPÓ-ban

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

A MOSONSZOLNOKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MOSONSZOLNOKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MOSONSZOLNOKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosítva: 2013. szeptember 1. Módosítva: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÓVODA ADATAI... 3 II. BEVEZETŐ... 4 III. A PROGRAM

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: 2900 Komárom, Igmándi út 38. Intézmény fenntartója: Komárom Város Önkormányzata Csoportok száma: 5 csoport Férőhelyek száma: 120 fő

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com Tomori Református Óvoda Nevelési Programja 2013 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése : Az óvoda

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben