BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA KÉSZÍTETTE: Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezető

2 BESZÁMOLÓ GYOMAENDRŐDI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Intézményünk működésének július június 30-ig terjedő időszakáról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő testületet. A beszámolót Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjában meghatározott szempontok figyelembevételével készítettem el. I. Az Óvoda működési feltételei Férőhely: 114 fő Beíratottak száma ig: 117 fő Heti 30 óránál több időtartamban ellátott: 112 gyermek Heti 30 óránál kevesebb időtartamban ellátott: 5 gyermek szeptember 1-jén iskolába megy: 23 gyermek Etnikai kisebbség száma: 14 gyermek Logopédiai foglalkoztatást igényel: 21 gyermek Sajátos nevelést igénylő: 3 gyermek Fejlesztő, felzárkóztató nevelést igénylő: 8 gyermek Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 38 gyermek Étkezési támogatásban részesül: 14 gyermek A 2006 / 2007 es nevelési évben a csoportok száma: 5. Óvodai csoportok A csoportok gyermeklétszáma Etnikai kisebbséghez tartozók száma 1. Breki / osztatlan / 23 gyermek - gyermek 2. Katica / nagy / 24 gyermek 2 gyermek 3. Maci / osztatlan / 24 gyermek 5 gyermek 4. Nyuszi / osztatlan / 23 gyermek 3 gyermek 5. Süni / osztatlan / 23 gyermek 4 gyermek

3 - 2 - Az 5 óvodai csoportunk 114 kisgyermek befogadására alkalmas, a férőhely kihasználtság ez évben is maximális volt. Május végéig minden beíratkozott gyermeknek igényelték a szülők az óvodai ellátást. A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évhez viszonyítva változott, ez évben több gyermek szorult logopédiai ellátásra, és csökkent a fejlesztő felzárkóztató nevelést igénylők száma. Számottevően a nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt a speciális foglalkoztatásokon, amelynek alapja a nevelési év elején történő Térségi Humánsegítő Szolgálat pedagógiai vizsgálata. A Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottságtól ez évben 1 gyermek esetében a szülő, 2 gyermeknek mi kértük a vizsgálatát. Az utógondozást intézményünkben Mátrai Mária pszichopedagógus, Tokainé Tímár Csilla logopédus, és Hunya Imréné fejlesztő pedagógus végzik, heti 1 és 2 2 alkalommal. A gyermekek óvodába járása rendszeresnek nevezhető, kivétel az iskolai tanítási szünetek időszaka. II. Személyi feltételek Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele határozza meg, ezért erre különös gonddal tekintek. Kollektívánk összetétele stabil, az óvodapedagógusi párok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelent. Intézményünk minden dolgozója szakirányú képzettséggel rendelkezik. Az óvoda családias, biztonságos, nyugodt légkörének megteremtéséről, a gondjainkra bízott gyermekek érzelmi biztonságáról, sokoldalú fejlesztéséről 17 főből álló, gyermek és hivatásszerető, jó szaktudású, kreatív alkalmazotti közösség gondoskodik. Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Szakképesített dajka Fűtő karbantartó Óvodatitkár 10 fő 5 fő 1 fő 1 fő

4 - 3 - Az óvodánkba felvett gyermeklétszám, a törvényes és zavartalan működtetés indokolja a 10 fő óvodapedagógus, és 7 fő nevelőmunkát segítő alkalmazott foglalkoztatását. A technikai személyzet létszáma a közmunkaprogramban foglalkoztatott 2 fő kisegítővel ideálisnak nevezhető. Köszönetünket fejezzük ki Polgármester Úrnak a lehetőségért, és a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének, aki a munkaerő koordinálását végzi! III. Tárgyi feltételek Intézményünkben a 2006/2007 es nevelési évben önkormányzati támogatással felújítási jellegű beruházás nem történt. Felújítási igényünk az alábbiak voltak: 1. Világítás korszerűsítés: villamoshálózat felújítása, világító testek cseréje. 2. Kiszolgáló helyiség: szertár és raktár építése. A megfelelő személyi feltétel biztosítása mellett a tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetek, mert ez is jelentősen befolyásolja a pedagógiai célkitűzések megvalósítását. Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek is az óvodában töltött időt. Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához. A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. A parkszerű udvarunk egészséges, ideális környezet, zöldterületeivel, árnyékot adó fáival jó közérzetet biztosít gyermekeknek, felnőtteknek.

5 - 4 - Tágas udvarunk létesítményei, felszerelései, játszóhelyei kitűnő lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, a tartalmas játékra, és a munkatevékenységre. Óvodai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére tudatosan célzottan törekszünk. Programunk előnye, hogy kevés anyagi ráfordítás mellett is folytatható, ugyanakkor az alapellátáshoz szükséges felszerelések, a szakmai eszközök mennyiségi és minőségi pótlása, bővítése elengedhetetlen. A bútorzat, a berendezési tárgyak elhasználódás miatti felújításáról, cseréjéről is folyamatosan gondoskodni szükséges. Az óvodai költségvetés erre nem nyújt fedezetet, ezért a szakmai munkához a többletforrást önerőből, szülői támogatásból, és a szerény lehetőségű pályázatokból teremtem meg. A 2006/2007-es nevelési évben a tárgyi feltételek terén az alábbi fejlesztések történtek: Az épület állagmegőrzéséhez, a berendezések karbantartásához, javításához az alábbi munkák zajlottak: - A balesetveszélyes járdák felújítása. - A gyerekbútorok és az udvari játékeszközök mázolása. - Konyhák, mosdók, WC-k, felnőtt öltözőhelyiség, udvari fedett szín, kazánház, homokozó keretek meszelése. - Mosogató felújítása. - Maci és Süni csoport termeinek és közlekedő helyiségének festése. - Nyuszi és Katica csoport közlekedő helyiségének festése. - Folyosó ablaküvegeinek cseréje, külső részének javítása, mázolása - Katica csoport ablakainak pácolása. - Számítógép felújítása. - Villanyvezetékek javítása. - Fűnyíró felújítása 2. Berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése - Számítógéphez új nyomtató vásárlása. - Óvodai névtábla készíttetése.

6 Karácsonyi terítők vásárlása. - Hajszárító vásárlása 3. Az étkezés feltételeinek javítására - 32 db pohár vásárlása. - Asztalterítők pótlása. - Edények vásárlása. 4. Egészséges életmód feltételeinek biztosítására - 2 db árnyékoló pavilon vásárlása. - Lábtörlők, szőnyegek cseréje a bejáratoknál és a folyosón. - Gyermekmosdókba egészségügyi papírtartók felszerelésére került sor. - A szertár helyiségbe sötétítő függöny készült db szivacsfektetőt vásároltunk, amelyre vidám, gyermekeknek tetsző védőhuzatot varrattunk. - A Breki csoportba új függönyt és szőnyeget vásároltunk. - A Katica és a Breki csoport öltözőjében a függöny és az ágytakaró cserére került. - A Süni csoportba fejdíszeket, jelmezeket tornakendőket varrattunk. 5. Környezeti esztétika fejlesztésére - Karácsonyra az Ovi Galériában betlehemet helyeztünk el. - Összel 310 db krókusz, jácint, nárcisz és tulipánhagymát ültettünk el. - A Föld Napján 115 db egynyári virágpalántával, 20 db évelő és 4 db örökzöld növénnyel díszítettük udvarunkat a szülők jóvoltából. Ezen kívül 40 tő futómuskátli, 60 db virágpalánta díszíti ablakainkat. A tavaszi virágaink elnyílása után még 130 db virágpalántát és 20 tő dáliagumót helyeztünk el a kialakított virágoskertben. A tavalyi városi környezetszépítési versenyben elért III. helyezésünk kötelez bennünket óvodánk esztétikusabbá tételére. De nem csupán ez, hanem a saját igényünk is, és a gyermekek szép iránti fogékonyságának fejlesztése is célunk. - A virágpalánták és örökzöldek beültetéséhez 10 db virágládát és 5 db nagyméretű virágcserepet vettünk.

7 Az örökzöldek és a palánták elhelyezéséhez 600l virágföldet használtunk fel. - 7m kertszegélyből alakítottuk ki az emeletes virágágyunkat. - 15m 3 esésvédő folyami homok került a játszóvár alá. - Évszaki dekorációkat helyezünk csoportszobákba, közlekedőkbe, Ovi Galériába az aktualitásoknak megfelelően. 6. A nevelési program megvalósításához a feltételek javítása: - Rajz, mintázás, kézimunka tevékenységhez az eszközök folyamatos biztosítása. - Vízzel való játékhoz műanyag kádak beszerzése - 5 db roller, 2 kismotor vásárlása db lóhám vásárlása m 3 homokot hozattunk a gyermekek nagy örömére. - Sporteszközök (mászókötél, négyszög létra, kör hintalap) beszerzése. - 5 db ugráló lovacska - Rugós játékok: Pony és Fido kerültek letelepítésre. - Karácsonyra minden csoport Ft értékben az óvodapedagógusok által összeválogatott fejlesztő játékot kapott. A speciális neveléshez: érzékelést, észlelést, memóriát, szem kéz, fejlesztő koordinációt fejlesztő eszközöket vásároltunk jelentős összegben. Régi álmunk valósult meg: - Játszóvár híddal és csúszdával beszerzésével. Említettem, hogy a nevelőmunka feltételeinek színvonal emeléséhez törekszem a pályázati lehetőségek kiaknázására is. Óvodánk működési formája (KHT) gyakran hátrányt jelent, mert kizár a pályázati lehetőségekből, vagy teljesíthetetlen az önerő biztosítása miatt. Tartaléka nincs az intézménynek és a támogatás többnyire utófinanszírozással történik. Tavaly az Ovi Ori Galéria megrendezéséhez Ft-ot kaptunk a Város Önkormányzatától, a békéscsabai székhelyi Közoktatási Közalapítványtól pedagógus továbbképzésre Ft-ot, és udvari játék korszerűsítésére Ft-ot.

8 A szakmai eszközök beszerzése, minőségi és mennyiségi bővítése hosszantartó folyamat. Eszközzel jól ellátott tevékenységi területek: a csoportszobai játékfajták eszközei, az ének-énekes játékok, a rajz-mintázás-kézimunka, és a vers-mese. Eszközbővítésre váró tevékenységi területek: a mozgás, mozgásos játékok (udvari játék feltételeinek biztonságossá tétele, sport- és mozgásfejlesztő eszközök felújítása), munka jellegű tevékenységek. IV. Szakmai munkáról hatékonyságról Óvodai nevelésünk legfontosabb céljait és értékeit az óvoda helyi nevelési programjában rögzítettük. Az óvodai nevelőmunkánkat akkor tartjuk eredményesnek, ha a gyermekek az óvodás évek végén a nevelési programban meghatározott sikerkritérium jellemzőivel rendelkeznek. A helyi nevelési programunkban ezt A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén fejezetek tartalmazzák. Ehhez viszonyítva ellenőrizzük, elemezzük, értékeljük a gyermekek fejlettségi szintjét és az óvoda nevelési céljának megfelelő munkát. Nevelőtestületünk a gyermekek képességének, szociokulturális körülményeinek ismeretében meghatározta azokat a normákat, szokásokat, szabályokat, amelyeket értéknek tekintünk, és azt, hogy milyen teljesítményt fogadunk el sikeres fejlesztő munkának. A kimeneti eredményeket nevelési területekre: 1. Az egészséges életmód alakítása 2. Érzelmi nevelés, társas kapcsolat és tevékenységekre: 1. Játék 2. Vers, mese, dramatikus játék 3. Ének, énekes játékok, zenehallgatás 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5. Mozgás, mozgásos játékok 6. Környezet tevékeny megszerettetése 7. Munka jellegű tevékenységek konkrétan megfogalmaztuk.

9 - 8 - Így egyértelmű a szülő és a pedagógus számára is, hogy hová szeretnénk eljuttatni a gyermekeket az óvodai fejlesztésünk során. - Pedagógiai, iskolaérettségi vizsgálatra szülői igény alapján a tanköteles korú gyermekek nem meggyőző szociális, érzelmi, értelmi vagy testi fejlettsége eseteiben teszünk javaslatot. - Mérésmetodikai eszközként programunk kidolgozója olyan értékelési eszközrendszert adott a kezünkbe, amely teljes mértékben a megfigyelésen alapul. Előnye, hogy a gyermekek tevékenysége közben gyűjthetők össze az 0 adatok az eredményesség, hatékonyság megállapításához. V. Kapcsolatok 1. Az óvoda és a család kapcsolata Törekszünk a bizalomra épülő család óvoda kapcsolat mélyítésére, hangsúlyozzuk a családi nevelés semmivel nem pótolható elsődlegességét, amit a nevelőmunkánkkal mi kiegészítünk. Óvodánkban lehetőségük van a szülőknek az óvodai élet megismerésére, a gyermekcsoport megválasztására. Az együttműködés formái változatosak: beíratás, anyás beszoktatás, napi kapcsolattartás, szülői estek, családlátogatás, szülői igényhez igazodó beszélgetések a gyermek fejlődéséről. Közös ünnepélyek: Ovi-Galéria kiállításai, évszakkoncertek, adventi és húsvéti játszóház, 1 nap az óvodáért, Anyák Napja, családi majális és az évzáró. 2. Az óvoda iskola kapcsolata A gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. Fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenőmentesebbé tegyük. A kapcsolattartás formái: látogatás az első osztályokban, szülői értekezlet, óvodai, iskolai rendezvényeken részvétel, konzultáció. 3. Óvoda Térségi Humánsegítő Szolgálat kapcsolata A Humánsegítő Szolgálat szakembereinek fejlesztési javaslatai, szakmai programjai jó segítséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak a gyermekek egyéni fejlesztéséhez. A vizsgálatok objektívek, szakszerűek. Az óvodában történő logopédiai ellátás a gyermekek érdekeit szolgálja mindenek felett!

10 Óvoda Művészeti Iskolák Közművelődési Intézmények Folyamatos és hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk, az intézmények kínálatából úgy válogatunk, hogy pedagógiai munkánk tartalmával, nevelési elveinkkel összeegyeztethető legyen. A rendezvényeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodva látogatjuk. A kapcsolattartás formái: gyermekszínház, hangverseny, képzőművészeti kiállítás, könyvtár látogatás. 5. Város óvodái Mi óvodánk kapcsolata - A gyomaendrődi óvodások ez évben a Napsugár, a Selyem úti, a Szivárvány Gyermekkert és a Tulipános Óvodák által megrendezett színvonalas játszóházi és sport programon vettek együtt részt. - Májusban az Ovi-Galériánkban Gyomaendrőd Város 25 éves jubileuma alkalmából mi rendeztünk egy szép közös rajzkiállítást, Gyomaendrőd 25 éves! Lakóhelyünk ahogyan mi ovisok látjuk címmel. Meghívásunkat minden óvoda elfogadta és sokszínű, esztétikus, igényesen megkomponált gyermeki alkotásokban gyönyörködhettünk. VI. Rendezvények Óvodai életünkben az ünnepek és a jeles napok kitüntetett jelentőséggel bírnak. Az ünnepvárás, a készülődés, az együtt töltött ünnep örömöt és élményt nyújt a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ilyenek: a gyermekek születés- és névnapja, Mikulás várás, adventi készülődés, a Mi karácsonyunk, farsang, március 15.-e, húsvéti készülődés, Ovi-Galéria kiállításai, évszakkoncertek, Anyák Napja, Gyermeknap, évzáró, iskolába lépő gyermekek búcsúztatása. Hagyomány óvodánkban: a mozi-, a színház-, a kiállítás látogatások, a gyalogos és autóbuszos kirándulások a évesekkel városunkban és környékén. A 6-7 éves gyermekekkel az Állatok Világnapján a debreceni Állatkertbe, tavasszal a budapesti Tropicariumba kirándulunk.

11 Intézményünk speciális szolgáltatásai: Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások: logopédia, fejlesztő- és pszichopedagógia, vízhez szoktatás. A térítéses szolgáltatások az óvoda délutáni tevékenységébe ágyazódnak be, szülői igény alapján szervezzük: angol nyelv, speciális torna: tartás- és járáshibák javítására, kézműves foglalkozás, társastánc. VII. Az intézményi munka ellenőrzése A vezetői ellenőrzés a bizalom elvére épül. Feltételezem, hogy mindenkinek érdeke, hogy hatékony munkát végezzen, az óvodánk jól működjön, az igénybe vevők számára megfelelő szolgáltatást nyújtson. - Nevelési programunkhoz olyan szakmai dokumentumok kapcsolódnak, melyek jól segítik az ellenőrzést, elemzést, értékelést. (Óvodavezető éves pedagógiai, működési terve, a gyermekcsoport nevelési és tevékenységi terve, az eseményterv, és a gyermektükör ) A vezetői ellenőrzés kidolgozott ellenőrzési terv szerint történik, minden óvodai dolgozót érint. A terv tartalmazza az ellenőrzés témáját, a törvényi hivatkozásokat, a nevelőközösség teljesítési szintjéhez tervezett sikerkritériumokat és az ellenőrzéshez használt dokumentumokat, módszereket és eszközöket. - Minden esetben az észrevételeket, az ellenőrzés eredményeit az érintett alkalmazottal közösen elemezzük és ez alapján vezetői ajánlást készítek. - Az éves beszámolóimat az alkalmazotti közösséggel együtt megvitatjuk. - A partneri igény és elégedettség mérésének rendszerét az intézményi minőségirányítási programban fogalmaztuk meg. A visszajelzéseket értékeljük, s ha programunkkal összeegyeztethető, beépítjük a következő évi nevelőmunkánkba.

12 VIII. Záró gondolat Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, azalatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Énhozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókold helyettem, szél, az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölccsel, almafa, tanítsd őket csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és holt anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; Tűz, víz, ég és föld s minden istenek: Szeressétek, akiket szeretek. Gyomaendrőd, július 6. Dr. Csoma Antal Gáborné óvodavezető

13

BESZÁMOLÓ. Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ. Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Gyomaendrőd Szabadság tér 1. szám Tisztelt Képviselő testület! A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR

Részletesebben

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat! 2 2011. SZEPTEMBER HIRDETÉSEK szemйlygйpkocsivezető-kйpző tanfolyamot indнt 2011. szeptember 12-йn (hйtfőn) 16 уrakor Nyergesъjfalun, a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban. A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Készítette: Giricz Ilona óvodavezető A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. I. Működési feltételek:

Részletesebben

nomatíva igénylési létszám alakulása

nomatíva igénylési létszám alakulása JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített Óvodai

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2008/2009-es nevelési évről Az előterjesztést

Részletesebben

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola. 2009. április. XI. évfolyam, 4. szám. Számunk tartalma. Címünk: ujsag@egressybp.sulinet.

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola. 2009. április. XI. évfolyam, 4. szám. Számunk tartalma. Címünk: ujsag@egressybp.sulinet. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 2009. április XI. évfolyam, 4. szám Címünk: ujsag@egressybp.sulinet.hu Számunk tartalma Búcsú Oros Tanárnőtől Egressy-napi képek, gondolatok nem kell

Részletesebben

XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Kedves Szülők! Tisztelt Olvasónk! Tavasszal nemcsak a természet újul

Részletesebben

29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db

29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda Ea.: Sajtos László

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Az intézmény működésének feltételei: Statisztikai adatok: Óvodai férőhely, alapító okirat alapján megállapított

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 3. sz. előterjesztés A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Posta köz 3. Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március PEDAGÓGIAI PROGRAM A Budapest II. Kerületi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2015. március A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 107/2011. (VI. 23.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: 5851/2014. 10. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt.

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Tisztelt Képviselő Testület! A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Az óvoda nyitva tartása továbbra is alkalmazkodik a szülők munkába

Részletesebben

Beszámoló a nevelési év végén

Beszámoló a nevelési év végén 1 Bevezető helyzetelemzés Beszámoló a nevelési év végén A 2013-14-es nevelési év a változások éve volt számunkra. A legmeghatározóbb az óvoda egészének működésére az, hogy életbe lépett a 2011. évi CXC.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2013.-2014. Az intézmény szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése OM:034400 Legitimációs eljárás Készítette: Szundyné Ihász Erzsébet óvodavezető 2014.09.11. Véleményezték:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. április

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com Iktatószám: 5833/2013. 10. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez - a Földes

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III.

Részletesebben

VADVIRÁG ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

VADVIRÁG ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA VADVIRÁG ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 I. Helyzetelemzés 1. Óvodánk jellemzői 6 2. Óvodánk személyi feltételei 7 3. Óvodánk tárgyi, dologi feltételei 9 II. Óvodánk

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN 4400.

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ 2008/09. tanév Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 2. old. 1. A gyermek létszám alakulása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben