A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel e Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft"

Átírás

1 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése alapján, az Ötv (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) sz. rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének 1. kiadási főösszegét e Ft-ban 2. bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A főösszege: e Ft ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási e Ft 2. Felhalmozási bevétel e Ft 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 2., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft Ebből: 1. Személyi jellegű kiadások: e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft 3. Dologi jellegű kiadások: e Ft 4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 378 e Ft 5. Speciális célú támogatások: e Ft 6. Céltartalék: e Ft 7. Hitelek nyújtása, törlesztése: e Ft Összesen: e Ft 1

2 Működési bevétel: Működési kiadás: Működési hiány: e Ft e Ft e Ft. 4. A rendelet 4.b. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: e Ft Ebből: 1. Beruházások előirányzata összesen e Ft 2. Felújítások előirányzata összesen 189 e Ft 3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 e Ft Feladatonkénti részletezését az 3., 4., 5. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. Hatálybaléptetés Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Nyíri Béla polgármester Dr. Szombati Csaba jegyző Kihirdetési záradék: E rendeletet szeptember 7-én kihirdettem. Dr. Szombati Csaba jegyző 2

3 1. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként - ÖSSZESÍTETT - e Ft-ban Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos Közhatalmi Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám

4 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű

5 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény

6 igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

7 1/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám

8 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

9 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

10 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN: A támogatások halmozódása miatt az önkormányzat támogatását csökkenteni kell a Csicsergő Óvoda Nyírábrány, az Ábrányi Emil Általános Iskola, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Szolgáló Intézmény és a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala támogatásával, mely megegyezik az átadott pénzeszköz összegével. CSÖKKENTÉS: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

11 Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként 1/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Közhatalmi Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 11

12 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 12

13 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 13

14 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

15 Ábrányi Emil Általános Iskola I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként 1/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 15

16 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések 16

17 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17

18 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

19 Csicsergő Óvoda Nyírábrány I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként 1/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 19

20 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 20

21 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Hiány: 21

22 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

23 1/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény I. félévi bevételi előirányzata módosításai forrásonként e Ft-ban Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 23

24 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett 24

25 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 25

26 Hiány: Bevételi jogcímek Működési IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő Felhalmozási Összesen 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

27 2. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. félévi kiadási előirányzat módosítása - ÖSSZESÍTETT - e Ft-ban Előirányzat Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk.tám Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef.célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összsen Összes kiadás

28 2/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszá m Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef.célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összsen Összes kiadás

29 2/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA I. félévi kiadási előirányzat módosításai Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen 1485 Összes kiadás

30 2/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Ábrányi Emil Általános Iskola I. félévi kiadási előirányzat módosítása Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások 485 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 378 V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

31 2/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Csicsergő Óvoda Nyírábrány I. félévi kiadási előirányzat módosítása Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

32 2/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

33 3. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat felújítási és felhalmozás és befektetési célú finanszírozási kiadásainak félévi előirányzat módosítása Felújítási és felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen adatai Előirányzat Módosított Beruházások Felújítások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási célú pénzátadás Összesen

34 4. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat és költségvetési szervei címenkénti évi előirányzott felújítási előirányzatai I. féléves előirányzat-módosítása célonként Felújítási cél megnevezése Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: TAVI Bt. Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: Önkormányzat cím adatai Előirányzat Módosított - - Jogi szaktanácsadás Fogorv. felújítás ÁFÁ-ja Összesen

35 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat cím adatai Ezer Ft-ban Sorszám tt Módosíto Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése 2. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése Greenetic önrész 3. Tájház felújítási terv Hajnal úti gyűjtőúti terv Hajnal úti csapadékvíz elvezetés terve Településrendezési terv Nyírábrány vektoros digitális földmérési alaptérképe Csatornaépítés Fogorvosi rendelő felújítási terve Ivóvízminőséget javító projekt: Ivóvízminőséget javító projekt: 1270 Hajdú-PR-KO Kft. komm. fel. 12. Ivóvízminőséget javító projekt: 1270 INNO INVEST Kft. projektmenedzseri feladatok 13. Ivóvízminőséget javító projekt: 381 K Projekt MEN Kft. közbesz. eljárás díja 14. START Program 745 Agro Roll Kft.: eke beszerzés 15. START Program 1116 Vésztő Kert Kft.: ágaprító beszerzés 16. START Program 215 T&T Határpont Kft.: rotációs kapa beszerzése 17. START Program 690 T&T Határpont Kft.: 3 db STIHL fűrész beszerzése 18. START Program 6604 Nyír-Agrocar Bt.: traktor beszerzése 19. START Program 3619 Agrogép JMS Kft. Pótkocsi beszerzése 20. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban db számítógép, 3 db notebook 21. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban db projektor, 1 db LG televízió 22. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban 850 satupad, polc, szék 23. Térfigyelő kamera önrész 1016 Ö s s z e s e n

36 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Az polgármesteri hivatal I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cím adatai Ezer Ft-ban Sorszám Módosított Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Nemzeti kataszter program: Vektoros digitális térkép Ö s s z e s e n

37 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Az idősek otthona I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai Sorszám Ezer Ft-ban Felhalmozási kiadás megnevezése Módosított 1. Családsegítő épületéhez mobil lépcsőjáró beszerzése A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: KÖR-TERV önrész 3. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Kozmáné záró audit 4. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Fókuszban 2002 Bt. nyilvánosság biztosítása 5. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Zöld Ferment önrész Ö s s z e s e n

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3

1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

13/2009. (VIII.31.) /2009. (II.23.)

13/2009. (VIII.31.) /2009. (II.23.) 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (VIII.31.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS 2011. augusztus 30-án (kedden) 16.00 órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre 1 ívr..'. napirendi pont Előterjesztő: Szabó István, a PTÜK Bizottság elnöke Tárgy: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben