szép koreográfiája, vagy az elmúlt évadban GÁBOR ISTVÁN Seregi Lászlónak Bernstein Szerenádjára komponált egyéni hangvételű, gazdag Jegyzetsorok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szép koreográfiája, vagy az elmúlt évadban GÁBOR ISTVÁN Seregi Lászlónak Bernstein Szerenádjára komponált egyéni hangvételű, gazdag Jegyzetsorok"

Átírás

1 A négytételes mű első három tételében (Allegro vivo, Adgio, Allegro vivce) blettkr egzét más-más szólistgárdát szerepeltető, szinte önálló versenyműveket látunk. Kisebb-ngyobb csoportok egymássl vló tüneményes tlálkozás, zenével tökéletesen összeolvdó váltkozások után z egymástól krkterben eltérő tételeket együtt fergetegesen kirobbnó Allegro vivce összegezi negyedik tételben. A párizsi Ngyoper csillgink prádéjként komponált műben szólistgárdánk mindkét szereposztásbn tökéletes illúziót tudott nyújtni. Egyéniségüket tökéletesen megőrizve, sőt, úgy tűnik, gzdgítv tudtk beleolvdni z egységes sjátos stílusb. Az első Allegro vivo tételben Szőnyi Nór Keveházi Gábor fitlos táncosság elrgdón összecsengő párt lkotott. A második változtbn Sterbinszky László precíz, de kevbé felszbdult prtnere volt ki-tűnő táncosnőnek. A szólópárok z első második szereposztásbn egyránt remekeltek (Kszás Ildikó, Hevesi Imre, Ngy Ktlin, Urbán István, Gál Gbriell, Bihl István, Blogh András). A második tételben Kékesi Mári H-vs Ferenc tökéletesen összehngolt művzpár felejthetetlen, érett szépségű Addgióját hgyt emlékül. Pongor Ildikó finom vonlú, tökéletes tisztságú tánc Mzáros László szépen kimunkált produkciój kettős tánc második változtábn kissé trtózkodóbb, tárgyilgosbb légkört idézett. A hrmdik tételben egyránt élveztük Orosz Adél Dózs Imre kiválón összecsengő mesteri virtuozitását, mjd ugynennek z Allegro vivcének második szereposztásbn Párty Lill pezsgőszerűen csillámló elevenséggel vele együtt prtnerének, Erdélyi Sándornk új árnyltokkl gzdgított változtát láttuk. Felsorolást érdemelnek mindkét est kitűnő szóló-párji is (Musitz Ágnes, Behumi Ferenc, Szbó Judit, Erényi Bél, Krdos Edit, Hus Sándor, Fehér Ildikó, Ngy Ktlin, Glánti Zsolt). Végül negyedik tétel biztos technikájú szólistái, Dvorszky Erzsébet Forgács József, vlmint Ngy Ktlin Hrngozó Gyul zárták rend- kívüli prádét. Blnchine szimfonikus blettjeinek mgyrországi bemuttását már meg-előzte e műveknek hzi koreográfusink munkásságát megtermékenyítő htás. Ilyen volt többek között Fodor Antl (modern táncelemekre épülő) Bch E-dúr hegedűversenyére komponált szép koreográfiáj, vgy z elmúlt évdbn GÁBOR ISTVÁN Seregi Lászlónk Bernstein Szerenádjár komponált egyéni hngvételű, gzdg Jegyzetsorok fntáziájú, neoklsszikus lkotás. Most vidéki operelődásokról végre megismerhettük z ötletet dó eredeti műveket is. Az áhíttos zonosulássl befogdott lkotások korszkzáró beteljesedt további ígéretet jelentenek. Az idén z opertársulttl is rendelkező három vidéki színház egy-egy bemuttóvl, Blnchine-est (Mgyr Állmi Operház) illetve felújítássl kezdte meg évdját. A Bemuttó december I0-én 17-én pécsiek Hindemith Lortzing egyfelvonásosiból trtottk premiert, Csjkovszkij: Szerenád (Vonósszerenád) szegediek Muszorgszkij népi zenedrámáját, Koreográftáját tervezte: George Blnchine. Betnított: Ptrici Nery Denise Grimm Borisz Godunovot dták elő, debreceniek Cpt m. v. Próbvezető blettmester: Forgách pedig Puccini Pillngókissszonyánk József. Díszlet jelmez: Jen Lurct tervei felújításávl bővítették repertoárjukt. nyomán: Csikós Attil. Mindhárom elődás bizonyos szempontból December 10-én vezényel: Sándor János. Táncolják: Kékesi Mári, Szőnyi Nór, jelentős állomást jelöl meg társult Szumrák Ver, Hvs Ferenc, Keveházi életében: pécsi Nemzeti Színház Gábor blettkr. fölfedeze fontos zenei esemény is December 17-én vezényel: Fráter Gedeon. egyben, szegedi Nemzeti Színház ngy Táncolják: Párty Lill, Pongor Ildikó, kórust mozgtó művek Menyhárt Jcqueline, Sterbinszky László, létszámú Sipeki Levente. elődásábn szerzett újbb tpsztltot, debreceni Csokoni Színház pedig Sztrvinszkij: Apolló (Apollon musgete) igyekezett újrfoglmzni színpdon Koreográfiáját tervezte: George Blnchine. zenében egyránt Puccini művzetét. Betnított: Ptrici Nery m. v. Próbvezető blettmester: Forgách József. Díszlet jelmez: Stewrt Chney tervei nyomán: Csikós 1. Attil. Hindemithet zenetörténet nem elsődecember 10-én vezényel: Sándor János. sorbn operszerzőként trtj számon, Táncolják: Dózs Imre, Pongor Ildikó, noh német komponist élete minden Párty Lill, Orosz Adél, Bán Teodór, fontos korszkábn szerzett egy-egy Gábor Zsuzs, Plli Ágnes. December 17-én vezényel: Fráter Gedeon. operát. Ezt művét, A hosszú krácsonyi Táncolják: Keveházi Gábor, Kékesi Mári, ebédet, melyet most pécsiek játszottk Szumrák Ver, Szőnyi Nór, Neumnn elsőként nálunk, három évvel hlál előtt, Ilon, Székely Krisztin, Gulácsi Ágnes bn írt; első bemuttój egy év múlv zjlott le. Ezt z lkotását stilárisn már előkzítette egy három esztendővel B i z e t : C-dúr szimfóni (Symphonie in C ). Koreográfiáját tervezte: George Blnchine. korábbn keletkezett operáj, A világ Betnított: Ptrici Nery m. v. Prób- hrmóniáj, Kepler életét meg-elevenítő vezető blettmester: Ugry Klotild. Díszlet mű. A hosszú krácsonyi ebéd mg világítás: Csikós Attil. rendkívüli szűkszvúságávl, tömörségével, December 10-én vezényel: Sándor János. Táncolják: Szőnyi Nór, Keveházi Gábor, érdekes hrmónivilágávl egy értékes Kszás Ildikó, Hevesi Imre, Ngy Ktlin, életpály összegezé-nek is tekinthető. Urbán István, Kékesi Mári, Hvs Ferenc, Zenei eszköztár, mely korábbn - egyik Boros Erzsébet, Kutni Róbert, Sebestyén Ktlin, László Péter, Orosz Adél, Dózs mélttój szerint - legtöbb esetben Imre, Musitz Ágnes, Behumi Ferenc, Szbó személytelen", mi bizonyos fokig Judit, Erényi Bél, Dvorszky Erzsébet, hideggé, trtózkodóvá teszi műveit", itt Forgách József blettkr. új kifejezi móddl gzdgodik, December 17-én vezényel: Fráter Gedeon. Táncolják: Szőnyi Nór, Sterbinszky László, személytelenség személyes hngb vált át, Gál Gbriell, Bihl István, Rigó Klár, sőt, olykor szubjektívvé is válik. A végső Blogh András, Pongor Ildikó, Mzáros leszűrőd jeleire utl bensőséges László, Kollár Eszter, Hencsey Róbert, hngzás mellett zenekr szolisztikus Lászy Andre, Szkály György, Párty Lill, Erdélyi Sándor, Krdos Edit, Hus szerepe z énekbeszédnek nem teljesen Sándor, Fehér Ildikó, Glánty Zsolt, Ngy eredeti, de Hindemithnél mindenképpen Ktlin, Hrngozó Gyul blettkr. újszerűnek htó megoldás.

2 Az lpmű, melyre Hindemith operáj épült, z újbb meriki drámíró-triász egyik jelentős tgjánk, Thornton Wildernek egyfelvonásos, A hosszú krácsonyi ebéd - más fordításokbn vcsor -, mely lig egyetlen ór ltt egy meriki cslád történetének kilencven évét öleli fel. Ez z időszk, között, zért is pereghet le ilyen gyorsn, mert Byrd cslád életében kev nevezetes esemény történt. A motívumok vissztérnek, megismétlődnek; újból újból elhngzik, hogy ezen helyen, hol most Byrdék ház áll, vlmikor indiánok tnyáztk, ngymm kislány korábn még sebtiben összetákolt tutjon kelt át Mississippin. Közben ugyn új ház épült, csládb új új emberek, férfik, nők jöttek, születtek meghltk, de körforgás változtln. Az életnek e hosszú lkomáj, ez kilencven évig trtó krácsonyi ebéd nem hoz tehát sok változást cslád életébe, még h közben háborúk törtek ki szűntek is meg. Ez librettó Hindemith számár lighnem rr is lklmt teremtett, hogy mg ngy kérdét is föltegye : hldt-e vlmit előre világ, miót őt oly sok sérelem érte hzájábn, Németországbn, honnn nácik elűzték, hová csk jóvl háború befejeze után tért vissz. A Hindemith áltl oly bensőséges lírávl ötvözött személyes kérdre vllomásr htásosn rímel Lortzing operáj, A z operprób, ez száztíz évvel korábbn keletkezett könnyed kis vidámság. H Thornton Wildernél Hindemithnél kilencven esztendő ltt z élet szkdtln körforgás volt, Lortzingnál néhány ór ltt is sok minden történik. A zeneszerető grófi fmíli mű-kedvelő operelődásr kzül, prsztmuzsikusok nyekergetik zeneszerszámikt szoblány tudálékos irányításávl, mjd szokásos álöltözetes báró jelenik meg szolgájávl, válllkozik egy-egy szerep eljátszásár, hogy né-hány multságos epizód után minden prócsk kis bonyodlom megoldódjék víg hppy enddel záródjék komédi. Lortzing pécsi föltámsztásánk zért is örülhetünk, mert ez múlt százd első felében élt német zeneszerző, ki megteremtette német vígoperát, műveivel sjnáltosn hiányzik mgyr dlszínházk repertoárjából. Pedig ez fjt könnyen fölfoghtó, dllmos, áttekinthetően egyszerű derűs zene érdekes színfolttl gzdgíthtná mgyr szín- Jelenet Hindemith: A hosszú krácsonyi ebéd című operájából (pécsi Nemzeti Színház) pdokt. Lortzing zenei fntáziáj nem jár mozrti mgsltokon, de nem is sekélyes; kedvesen npsütötte biedermeier muzsikáj körülbelül zt szerepet töltötte be német színpdokon, mint kortárs Donizettié z olszoknál. Híd volt Lortzing két ngy német zene-szerző, Weber Wgner között. Nem világmegváltó nem reformátor ugyn, de végtére is zenei nyelv megújítói között helyük vn zoknk is, kik elődjeik munkáját mgsbb fokon folyttták, hogyn Lortzing is például Dittersdorfét másokét. Librettóibn vn vlmiféle mi szóvl élve -- konformizmus", z életnek szinte rjongó igen-le; Szbolcsi Bence szvivl fejedelmi szív melegségét" hirdeti, sját bevllás szerint sem kíván többet, mint néhány kellemes órát szerezni becsületes embereknek. Muszorgszkij operájánk históriáj önmgábn is izglms fejezete zenetörténemek, kezdve egy szűkebb zenei kör bíráltától, sőt elutsításától RimszkijKorszkov pártfogásáig Sljpin színre lépéig z oper címszerepében. Ennek lpján négyféle Borisz-változtot ismerünk, Muszorgszkij eredeti változtit, z ős-boriszt, mjd két lengyel képpel kromi erdőben játszódó jelenettel gzdgított verziót, zután Rimszkij-Korszkov jóvl kőbb Sosztkovics átdolgozásit. De ezen belül is sokféle változt létezik, kisebbngyobb kihgyásokkl, képek cseréjével, például z első lengyel kép kiikttásávl, Muszorgszkij eredeti elgondolásához vissztérve, z úgynevezett forrdlmi jelenettel, nem pedig Borisz hlálávl fejezve be z elődást. Ahogyn z olsz frnci oper- szerzőket Shkespere, úgy termékenyítette meg z orosz komponistákt Puskin drámköltzete. Tőle merített Muszorgszkij is, kezdetben szorosn tpdv sok képből álló, szerteágzó drámához, kőbb jobbn elszkdv ttól, új színekkel, szereplők kel gzdgítv cselekményt. A témát, XVI. százd fordulóján bekövetkezett orosz történelmi eseményeket, Fjodor cár öccsének, Dimitrij cárevicsnek meggyilkolását, Borisz urlkodását földolgozt már Lope de Veg, mjd z orosz irodlombn Puskinon kívül Osztrovszkij Alekszej Tolsztoj, több tervről, drámtöredékről -például Schilleré-ről - nem is beszélve. De megjelent Dimitrij lkj z operszínpdon is. Igz, ezekben művekben Borisz lkj még háttérbe szorult, hogy mg tépelődeivel, mrdosó önvádjávl Puskinnál Muszorgszkijnál keljen mg teljességében életre. H z előbb zt mondtuk, hogy Lortzing nem volt zenei reformátor, Muszorgszkij feltétlenül megújított nemcsk sját nemzete, hnem Európ operművzetét is. A XIX. százdi orosz muzsikánk ez z újkori Monteverdije múlt százd htvns, hetvenes éveiben elsőként állított népet, tömeget kulissz sttisztéri helyett cselekmény középpontjáb. Mg vllott, hogy nemcsk ismerkedni szeretnék néppel, hnem testvérévé is válni". Mennyire emlékeztet ez Brtók egy vllomásár, vezérlő eszméjére", nnk Brtóknk, ki ugynbbn z évben született, melyben Muszorgszkij meghlt. Ezt robusztus erejű, z orosz népi dllmvilágbn gyökeredző muzsikát hí-

3 ven jellemzi Szbolcsi Bence, mikor Zenetörténetében ezt írj: Az élet végletes kontrsztjink rettenetes erejű, szinte személytelen ütköze egymásb rohnás nyers, döbbenetes, először megpróbált hrmóniákbn ritmusokbn; gyors villnások gyors elborulások, vkító fény fekete ár-nyék, kcj hörg, bűn lelkifurdlás - s hozzá, keretül, ngy tömeg-víziók, brbári fény, ázsii dobok moszkvi hrngok zúgás közepette, szimfóniák bizánci rnybn szláv feketében." Tegyük ehhez hozzá Sljpinnk, címszerep első, döbbenetes htású lkítójánk személyes vllomását: Szerintem z Isten ugynolyn óriás-nk teremtette őt, mint Michelngelo Buonrotti szobrit." Sljpinr egyébként hivtkozunk még Borisz szegedi elődásávl kpcsoltbn. Rimszkij-Korszkov bráti érzektől vezettetve, Muszorgszkijnk mintegy végkrtát végrehjtv, hngszerelte át egzítette ki Muszorgszkij több művét, mindenekelőtt Borisz Godunovot. Munkásságát zonbn z vád érte, hogy meghmisított z eredeti szándékot, mert nyersnek brbár-nk vélt hrmónivilágot megszelídítette, Wgner stílusához, törekveihez igzított. Mg Rimszkij-Korszkov, támdásokr válszolv, terjedelmes élet-rjzábn zt írt: Sjnálom, hogy Muszorgszkij dühödt tisztelői kissé megnehezteltek rám... Pedig Borisz átdolgozásávl nem semmisítettem meg z eredeti változtot, nem festettem át mindörökre nnk régi színeit. H mjd vlkinek z gondolt támd, hogy z eredeti jobb, értékesebb z én átdolgozásomnál, kkor z enyémet elvetik, Boriszt z eredeti prtitúr szerint fogják játszni." Ez gondolt vlóbn föltámdt, körülbelül hrminc évvel zután, hogy Rimszkij-Korszkov 1896 novemberében Zenehllgtók Társságábn sját átdolgozásábn vezényletével bemuttt z operát; ennek bemuttónk egyik zenetörténeti érdekessége, hogy Vrlmot Sztrvinszkij édespj énekelte. Nos, 1928-bn Leningrádbn, kőbb Londonbn, Hmburgbn, mjd egy újbb eredeti Borisz-hullám következményeként 1956-bn Milánóbn - címszerepben Nicol Rossi-Lemenivel, z orosz szármzású bsszistávl - elővették z eredeti prtitúrát. Így tért vissz Muszorgszkij változtához z Operház is, mikor i975 márciusábn Boriszt újból elődt, ezúttl vissz- állítv mindkét lengyel képet is. Ez törekv persze nem kötelező érvényű, világ sok dlszínházábn RimszkijKorszkov-féle átdolgozást játsszák. Ezt tették Szegeden is. Puccini egyik legnépszerűbb, vlószínűleg leggykrbbn játszott operájánk, Pillngókissszonynk története nem kíván hosszsbb bemuttást. Legföljebb zt érdemes mi librettó- operszerzők figyelmébe jánlni, hogy milyen szenvedélyes, már-már ádáz erővel küzdött meg Pucccini szöveg minden egyes soráért, egzen ddig, míg Londonbn látott Belsco-egyfelvonásosból előzményeivel, Pierre Loti orientlisztikus különlegességeket érzékeltető regényével, John Luther Long Mdme Butterfly című elbeszélével együtt két gykorlott szerző, Gicos Illic tollán elfogdhtó librettó született. Azért említjük föl ezt, utlv Puccini levelezére, keserves küzdelmére, szerzőtársivl vló viskodásár, mert mi mgyr oper egyik problemtikus kérde éppen megfelelő szövegkönyv hiány. M ligh kd olyn komponist, ki ilyen khegyig menő küzdelmet folyttn szövegírójávl, de sjnos, kev z olyn szerző is, ki kz voln meghjolni egy ngyobb egyéniség, zeneszerző krt előtt. Pedig Puccini máig még vlószínűleg sokáig trtó népszerűségének egyik titk ebben vn: mérnöki pontossággl gonddl megszerkesztett librettóbn, bbn tudtosságbn, hogyn egy-egy jelenetét fölépítette, indított befejezte. Ezen tényen mitsem változtt z, hogy Pillngókissszony z 1904-es milánói bemuttón csúfosn megbukott. Jellemző módon premiert követően z egyik lp ezt dt kritikáj címéül: Pillngókissszony, cukorbeteg oper, vgy egy utóbleset következménye", szellemtelenül utlv rr tényre, hogy operájánk komponálás közben Puccinit súlyos utóbleset érte, emitt nyolc hónpon át betegeskedett. A zeneszerzőt zonbn, h letörte is rossz vlószínűleg előzőleg gondosn megszervezett fogdttás, változtlnul éltette hit műve értékeiben. Ezért írt nővére csládjánk, hogy A bukás ellenére elég nyugodt vgyok. Tudom, hogy élő őszinte operát írtm, mely biztosn fel fog támdni." Egy másik, két nppl kőbb írott leve-lében még htározottbbn leszögezte: A sjtó közönség mondht, mit kr, rám dobhtják z összes»küvet«, mint István vértnúr, mégsem sikerül nekik eltemetniük, sem pedig megölni z én Pillngókissszonyomt, mert ő új életre támd, elevenebb egzségesebb lesz, mint vlh." Azt már fölös-leges is hozzátenni, hogy z idő Puccinit igzolt. Noh z oper értékelébe, közismertsége mitt, sok kitűnő hzi külföldi elemze után szószporításnk tűnik rzletesen belebocsátkozni, nnyit zért érdemes még megállpítni. hogy ez mű mg tömör drámiságávl z operirodlom egyik csúcspontj. Azzá teszi különlegesen bensőséges szerelmi líráj, z érzelmeknek z mgsb cspó lángj hevülete, melyet sokn ugyn érzelgősnek trtnk, de mi zért m is átélhető szenvedélyeket fejez ki. A Pillngókissszonynk, ennek jpán Solvejgnek hűsége, megtisztítv nnk egyedi, egzotikus vonásitól, npjink közönségétől sem idegen, z meriki tengerztiszt, Pinkerton hideg cinizmus, z érzelmek megvásárlás, következmények előli menekül ugyncsk közel vn mi világhoz. Ez mű ugyn százd kezdetén múlt százd utolsó évtizedeinek kissé elkett remekműve üzenete, de mert remekmű, keletkeze ót meg tud küzdeni mindenféle modern ármlttl, stílussl. 2. Hindemith Lortzing operáit fitl, kezdő rendező, Konter László állított vendégként színpdr Pécsett. A hosszú krácsonyi ebédben folymtosságot, keletkezt z elmúlást, változásbn változtlnságot, mű sötét színeit következetes logikávl ábrázolt, szereplőknek rövid szövegük jelenlétük ellenére igyekezett egyéni krktert dni. Az időváltozás közvetlenebb szemléltetére Konter segítségül hívott egy, z eredeti műben nem szereplő figurát, egy pntomimlkot. Ő z, ki z oper jelzeit világossá teszi, némjátékávl előlegezi, mjd kommentálj cselekményt, z élőket blról bevezeti Byrd-házb, távozókt pedig elkíséri jobb oldli jtóig. Ez jelképes figur, ki nyombn függöny felgördülekor ott tlálhtó színpd előterében, terített sztl előtt, egy idő után, mint bűvzins Goethe versében, túlnő életre keltőjén, fölöslegesen önállósodni látszik. Olykor szinte kér-

4 kedik elenlétével, fölébe mgsodik cselekménynek, élénk gesztusivl eltereli rról figyelmet. A jó gondoltot kevbé szertelen, mértéktrtóbb meg-oldásnk kellett voln követnie. A jogosn szertelen játékr Lortzingegyfelvonásos d lehetőséget, Konter László élt is kínálkozó lklomml. Ez háromnegyed órás színpdi bohóság tele vn multságos, már-már képtelen ötletekkel, kezdte flusi muzsikusok álmos bejövetelétől, nyekergeitől zsinórpdlásról leeresztett terüljsztlkámig. Ez lkom, mely véget vet játéknk fátyolt borít bonyodlmkr, hűen kifejezi Lortzirgnk már idézett szándékit, mi-szerint csupán néhány kellemes percet kíván szerezni hllgtóságánk. Ugyn-kkor Hindemithnél egyhngún körülült krácsonyi sztlr ráfelel rendez zzl, hogy lám, mégis vn értelme z életnek; bbn, hogy néző ezzel kellemes érzsel távozht színházból, Konternek is érdemei vnnk. Műves munkáiról, gondolti gzdgságáról ismert prózi rendező, Giricz Mátyás muttt be Borisz Godunovot Szegeden. Miután ezzel z elődássl színház egyben Ngy Októberi Szocilist Forrdlom htvndik évfordulóját is köszöntötte, nyilvánvló volt z elhtározás, hogy z oper reprezenttív módon kerüljön színpdr. Giricz rendezéből világosn kitűnik, hogy pontosn ismeri kort, melyben Borisz szereplői élnek, küzdenek, hrcolnk htlom megszerzéért megtrtásáért, ennek Puskin áltl már pontosn meghtározott konfliktusnk z ábrázolás mind tömegjelenetekben, mind Borisz tuskodásábn jól nyomon követhető. De rról Borisz Godunovról, ki Szegeden már koronázási jelenet kezdetén kékesszürke, hálóköntösszerű mezében színre lép, kit szemünk láttár öltöztetnek föl prólékos rzletességgel, nem tudni pontosn, hogy miféle ember. Az-e, ki vlóbn csk kényszerből, tömeg nyomásár hgyj mgát megkoronázttni, vgy egy okos, számító politikus, ki orosz III. Richárdként játszik tömegek hngultávl, vonkodás csk egy politiki mnőver rze. Tétovság kőbbiekben sem tűnik cl, változtlnul kétségek között mrd néző Borisz igzi emberi mivoltát illetően. A rendeznek ezenkívül is vn néhány olyn megoldás, mely fölösle- gesnek látszik. Ilyen Bordl közben hordógörget, z sztl feldönte, z sztlterítő meghempergete színpd porábn. Hsonlóképpen túlzásnk éreztem kromi erdőben játszódó, úgynevezett forrdlmi jelenetben z elfogott bojár megkínzását. A színpdon lábánál fogv egy fár kötözik, fejjel lefelé lógtják, felső testét lemeztelenítik, egy csúf boszork ingerkedik vele stb. De tömeg kitűnő mozgtás, jelenetek tudtos megkomponálás, sok rzletérték feltétlenül kiemeli ezt produkciót z átlgos operelődások sokságából. A Borisz Godunovot Szegeden, mint említettük, Rimszkij-Korszkov-féle változtbn dják elő, z első lengyel kép indokolt elhgyásávl. Az elődás forrdlmi jelenettel, tehát Muszorg- szkij szándékit figyelembe véve ért véget, bár műsorfüzet tnúság szerint egy korábbi meggondolás Borisz hlálávl tett voln pontot cselekményre. Kertz Gyul Pillngókissszonyrendeze Debrecenben hgyományos jó eszközökkel él, rendezőnek gondj vn rr, hogy ngyon pontosn tudtosn megrjzolj krktereket; szerelmes, hűséges szenvedő Csocsoszánét, z önhitt, önelégült, játékb kzségesen belébocsátkozó Pinkertonét, z oddó Szuzukiét, kínos ügyben krt ellenére rzt vevő meriki konzulét, Shrplessét. Érdekes z elődás fináléjánk megoldás is: hlálb kzülő Csocsoszán letépi mgáról nykábn függő keresztet, mely eddig Pinkertonhoz trtozását jelképezte, mjd spnyolfl mögött átöltözik. Mgár veszi zt Gregor József Muszorgszkij Borisz Godunovjánk szegedi elődásábn ( Hernádi Oszkár felv.)

5 J e l e n e t debreceni Pillngókissszonyból (Krnusz Ti bor Mohos Ngy Év) Greguss Ildikó jelmezei z ellentétet hngsúlyozzák két életform között; modern szbású európi öltözetek műnek m is átélhető érzelmi töltére utlnk, jpánok viseletei viszont zt keleties koloritot domborítják ki, melyből vlmivel kevesebb is elegendő voln. 4. fehér kendőt, melyet szerelmük beteljesedekor viselt, ugynkkor öltözete meriki. Ebben kettősségben zonbn megtörik szándék, kissé logikátlnná válik: cserbenhgyott jpán nő egyrzt megtgdj kpcsoltát Pinkerton hitével életformájávl, más-rzt nosztlgikusn emlékezik emlékeztetni krj egykori szerelmesét is múltr. Az elődásnk vitthtó mozznt kissé túlhngsúlyozott keletiesség, mi ugyn benne vn zenében - tudjuk, hogy Puccini milyen lposn tnulmányozt jpán muzsikát -, de szituációk már nem kizárólg pregnánsn keletiek. Az orientlizmus fölhsználás díszletben, mozgásbn, játékbn vlmennyi Pillngókissszony-elődás egyik problemtikus pontj, ennek csökkente, játék európibbá tétele semmiképpen sem gyöngíti, sőt megerősíti z elődás hitelét. 3. A két pécsi bemuttó díszleteit, ugyncsk vendégként, Székely László tervezte; Hindemith-oper borongós hngvételét végtelenbe nyúló előcsrnokkl, kopár színpddl, sötét tónusú díszletelemekkel htásosn fejezte ki, Lortzing-műben jól igzodott műsorszerkesztnek rendeznek hhoz helyes elképzeléhez, hogy z előbbi modern lkotást egy múlt százdi bohósággl ellenpontozz. Ennek megfelelően rengeteg díszletelem mozog, ját-szik, szerepel z elődásbn, mind-egyiknek megvn jól kiszámított funkciój. A színpdon láthtó lklmi színpd kusz összevisszság, mennyezetről égi mnnként leereszkedő sztl szellemes tervezői lelemény. A két operához szintén vendégként - Vágó Nelly tervezte jelmezeket; Hindemith szereplőinek bemuttásábn szűkszvúságr cslád tgjink bemuttásár szorítkozott, néhány jellegzetes, z idő múlását is kifejező ruhdrbbl. A z operprób kosztümjeiben zonbn megjelennek már sztír kedves multságos vonási is, itt mindenki megkpj mgáét gúnybn, kifigurázásbn, vígjátéki ábrázolásbn. A szegedi Borisz Godunov-elődás díszleteit jelmezeit Gyrmthy Ágnes tervezte, nyilvánvlón rendezői koncepcióvl egyetértben. Ennek megfelelően rendezsel együtt vitthtó z z elképzel, hogy egy székesegyház vonlit sejtető építmény mindvégig színen vn, vlósággl történet fölé mgsodik. Ezzel ugynis színpd erőteljesen korlátozz mű érvényét z egyházi htlomr, melyet egyébként ez lépcsőfeljártos, inkább Bjzzók-beli vándorkocsir, mintsem székesegyházr emlékeztető házikó nem is elég meggyőzően hngsúlyoz. A tervezői tömörít z elődásbn egységbe vonj zt is, mi egymástól eltérő ellentétes voln. Néhány jelmez, főként nép öltözetének tláló megfoglmzás mellett kevbé sikerült címszereplő kosztümjének terve; Borisz ruházt nem igzít el bbn, hogy ki is tuljdonképpen ez z ember. A Pillngókissszony debreceni elődásához ugyncsk vendég, Horváth László kzítette díszleteket; debreceni színpdkép nemcsk bőbeszédű, hnem túlburjánzó is. Sok benne növényzet, dekoráció, mely mégsem kelti dekortivitás htását. Azokhoz ngy drámi pillntokhoz, melyeket rendező például második hrmdik felvonásbn htásosn megteremt, nem nyújt elegendő segítséget ez nem túlságosn tetszetős, kissé hrsány színpd. Zenei megfoglmzásábn is példmuttó Hindemith Lortzing operáink elődás Pécsett, ez mindenekelőtt Breitner Tmás vezetének köszönhető. Hindemithnek távolról sem könnyű művét zenekr z énekes-gárd Breitner Tmás vezénylete ltt világos értelmezben dj elő, áttetsző egyszerűséggel, visszfogott zenei effektusokkl, szépen énekelt dllmívekkel. Nem kritikusi bizonytlnság, hnem szerepeknek rendkívüli tömörsége szinte percre kimérten zonos ideje kztet rr, hogy külön elemz nélkül felsoroljuk z operábn kitűnően közreműködő énekesek nevét, Ágoston Editét, Pirók Éváét, Boll Tiborét, Mrczis Demeterét, Kovács Zoltánét, Kő-vári Anikóét, Eszéki Zsuzsáét, Németh Józsefét, Gyuli Editét, Albert Miklósét. vlmint egy pntomimfigur tehetséges megfoglmzójként táncos Szbolics Éváét. Lortzing egyfelvonásos több lehetőséget kínál z önálló játékr, egyed típusok életre keltére, recenzensnek is rr, hogy teljesítményüket külön méltss. Kitűnően komédiázik bennfentes szoblány-krmester szerepében Ágoston Edit, figuráj lklms rr hogy szelíden utljon mi színházi nomáliákr. Multságos álöltözetes szerepet hoz színpdr egy házsodni vágyó gróf szerelmes unoköccseként Kovács Zoltán, szolgájként pedig Boll Tibor Berczeli Tibor grófi cslád fejét, Kő-vári Anikó feleségét, Eszéki Zsuzs lányukt krikírozz ki ügyes színz fogásokkl, jelentékeny hng birtokábn. A Borisz Godunovot fitl krmester Cser Miklós vezényelte z áltlm látott szegedi elődáson, bár megfogt hllgtóságot színpdérzékenységével indokolhtón gyors tempóivl, mű világos értelmezével, látnivló, hogy dirigensnek, ki Pál Tmássl fölváltv vezényli z elődásokt, még sok gykorltr vn szüksége zenekr é: színpd összhngjánk megteremté

6 ben. Az elődáson egyébként kis létszámú színházi kórust, figyelemre méltó módon, szegedi egyetemisták áltlános iskolások együtteseivel egzítették ki, méghozzá igen jól; diákok énekkri egységes összhtásbn olvdnk bele színházi produkciób. Néhány jelentékeny lkítás mellett, mint milyen Pimenként kitűnő Sinkó György. Mrinként rendkívül szépen éneklő ezzel szerep súlyát megnövelő Lengyel Ildikó, Xéniként Vámossy Év, Sujszkij hercegként Réti Csb, trónkövetelőként feldtát jól értelmező Juhász József, Bolondként z értékes hnggl éneklő jól is lkító Bárdy Sándor - csk zt nem tudni, hogy miért kell láb nélkül, nturlisztikus htást fölerősítve becsúszni színpdr -, két szereplőről külön kell szólni. Nem zért, mert jók. Kisebb problém Kenesey Gáborrl, ki Vrlmot énekli; itt főképpen rról vn szó, hogy z énekesnek ehhez szerephez nem lklms hngj, ezért htástln megjelenít is. Gregor Józsefről viszont zért kell külön írni, mert meggyőződünk, hogy ő vidéki operjátszás legngyobb erőssége, ki immár európi színvonlú lkításokkl örvendezteti meg Szegeden kívül Budpesten is nézőit. Gregornk nemcsk különlegesen szép bsszus hngj vn, hnem ngyszerű lkító kzsége is. Csk utlunk rr, hogy olyn kisebb szerepben is, mint milyent például Vántus István operájábn, z Arnykoporsóbn kpott, megnövesztette figurát. Borisz zonbn z áltlm látott vsárnp délutáni elődáson cslódást keltett. Néh úgy htott, minth Pomádé király jelent voln meg - ezt szerepet is énekelte egyébként, Székely Mihállyl rokonít-htó tehetséggel pompás komédiázó kedvvel -, nem pedig z önmgát mrcngoló, önvádtól sújtott cár. A bevezetőben már utltunk Sljpin címszereplére Muszorgszkij operájábn; ki-tűnő Sljpin-életrjzábn Jnkovszkij rzletesen leírj, milyen ngy műgond-dl kzült erre szerepre ngy orosz énekes. Fjodor szenvedélyesen tnulmányozt Puskin cár-drámáját, megismerkedett Krmzin műveivel. De mind-ezt kevnek érezte. A legtökéletesebben be krt htolni Borisz személyiségének rejtelmeibe, cl krt igzodni Godunovnk, z urlkodónk tettei között..." írj Jnkovszkij, mjd elmondj, hogy milyen további történelmi kuttásokkl folyttt előkzületeit szerepre Slj- pin. Nos, nem zt kérjük számon Gregor Józsefen, hogy nem fordult történelemtudományhoz - lehet, hogy megtette -, hnem hogy ezt z elmélyült szerepformálás lig engedi sejtetni. Szinte már termzetes, hogy gyönyörű, melegfényű hngj ebben z operábn is megfelelően érvényesül, de hiányznk z lkításból ngyságnk zok vonási, melyek nélkül Borisz csk báb-figur, nem történelem egyik lkítój lehet. Debrecenben Pillngókissszonyt Szbó László vezényelte, kinek zenei munkásságábn örvendetesen megfigyelhető fokoztos oldódás, merevségből vló fölenged. Ennek jó példáj ez z elődás, melyben színesen szárnylnk Puccini dllmi, z érzelmeknek is tág terük vn, hol zenekr is szokottnál bensőségesebben játszik. A címszerepet Hegyes Gbriell meggyőzően állított elénk, Csocsoszán lkjánk tudtos fölépítével, mgs érzelmi hőfokon, szép énekhng kíséretében; tlán csk híres ngyáriár nem fordított elég figyelmet energiát. Horváth Bálint Pinkertonj jelentős színzi énekesi teljesítmény, nnk minden színárnyltávl, könnyed életelvűségével, lírájávl mgár döbbenével. Kissé fkó középhngjiért bőséges kárpótlást nyújt zoknk mgs hngoknk érces kiéneklével, melyek sok kiváló tenoristánk büszkeségévé válnánk. Vrg Mgd Szuzukij nemesfényű, szép lkítás, nem-különben jelentős Krémer József éneke játék is Shrplessként. Az elődás jó színvonlát muttj, hogy z olyn kisebb szerepekben is, mint milyen Goróé, Ymdori hercegé vgy Bonzóé, Kecsk Sándor, L. Bíró János Börcsök István nemcsk helyükön vnnk, hnem figyelmet is keltenek. Az együttes munk újbb eredményes lépeire utlnk ezek mozzntok, rr, hogy Debrecenben kilkulóbn vn egy jó színvonlú ensemble-kultúr. Remélhető, hogy további elődások nem cáfolnk rá erre megállpításr. HELYREIGAZÍTÁS Lpunk 1978/2. szám 24. oldlán tévesen Vdász Ilonánk tuljdonítottuk Királypince Philoktetz elődását, melyet vlójábn Ttár Eszter rendezett. Az 1977/12. számunk 37. oldlán közölt képláírásbn betűhibávl jelent meg Demján Év neve A hibákért elnézt kérünk, BELIA ANNA Ödön von Horváth Kposváron 1932-ben Ödön von Horváthtl interjút kzített egy Willy Cronuer nevű újságíró, ki müncheni Wilhelmgymnsiumbn, mjd Relgymnsiumbn z író iskoltárs volt. Beszélgetét Horváthtl így kezdi: Gykrn szemünkre hányják nekünk, fitloknk, hogy kedveljük z iróniát sztírát - mértéktelenségünk jelének trtják ezt, tisztelettudás z elrgdttás hiányánk. Pedig vlójábn ennek épp z ellenkezője igz. Isten tudój, hogy nem elbizkodottságból érzünk bűntudtot, nem fontoskodásból; sztírábn z iróniábn világ z élet egyfjt megrgdási módját látjuk, végső soron z önkritik egy formáját is, mely utt muttht nekünk. (...) Elszigetelnek bennünket, ngyközönség tekintetét kizárólg múlt felé irányítják. Az évfordulók jubileumok ünneple, hlottkr vló emlékez közben elfeledkeznek rról, hogy létezik egy ifjúság, mely új formákt új ideálokt követel." Horváth osztj ezt nézetet, sőt ebben tlál igzolást sját, kritikávl vló nehézségeire is: Tökéletesen igz vn. Ezzel mgyrázom, hogy drbjim sjtó egy rzében megrökönyödt váltottk ki. Fölróják nekem, hogy közönséges vgyok, undorító, cinikus, más erőteljes jelzőkkel illetnek. Pedig nem veszik zre, hogy nekem nincs más célom, mint tények rögzíte." Ödön von Horváth tehát relist szerzőnek trtj mgát, pontosbbn olynnk, ki hű vlósághoz. Hogy ez vlóság milyen volt húszs évek végi, hrmincs évek eleji Bécsben, bécsi VIII. kerületben, zt mi már pontosn tudhtjuk, mert történelem rántott le ról mszkot. Horváth kkor látott át kedélyesség vlcerzsongás rózsszín páráján kiszolgálttottság mélységeiig. Ödön von Horváthról S Z Í N H Á Z februári számábn Lázár Mgd írt tnulmányt, Mesél bécsi erdő 1971-es vígszínházi bemuttóját pedig S Z Í N H Á Z júliusi számábn Osztovits Levente mélttt. A kposvári Csiky Gergely Színház Asher Tmás rendezte elődásávl két cikkben is fogllkoztunk, mivel z évd jelentős elődásánk ítéljük.

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

380 éves a Türr Gimnázium

380 éves a Türr Gimnázium Csáky László földesúr hívásár 1638-bn, 380 évvel ezelőtt lpítottk iskolát pálos rendi szerzetesek Pápán, Türr István Gimnázium Kollégium mi helyén. Erre jubileumr emlékeznek meg héten át iskolábn. 1/6

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

A városi ökölvívás. Egyszerű szótöbbség. nyílt ülés Maezik Róbert edző Egylet Surman Zoltán elnök Ciub. Surman Box. Tisztelt Bizottság!

A városi ökölvívás. Egyszerű szótöbbség. nyílt ülés Maezik Róbert edző Egylet Surman Zoltán elnök Ciub. Surman Box. Tisztelt Bizottság! I Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testülete Okttási, Kulturális Sport Bizottságánk 2018. május 22-i ülére Sorszám: Tárgy: A városi ökölvívás fk)r/1. Dönthoztl módj: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Frei Kitti: A coach én- márkája. Egy felmérés eredményei. A felmérésben egy hét alatt 28 gyakorló coach (5 férfi és 23 nő) vett részt, akik 28 és

Frei Kitti: A coach én- márkája. Egy felmérés eredményei. A felmérésben egy hét alatt 28 gyakorló coach (5 férfi és 23 nő) vett részt, akik 28 és Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás felmérben egy hét ltt 28 gykorló coch (5 férfi 23 nő) vett rzt, kik 28 Frei Kitti: coch én- 54 év közöttiek, átlgos életkoruk 39,6 év, szkmi márkáj tpsztltuk évek

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben