a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét"

Átírás

1 Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ,- E Ft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét ,- E Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását ,- E Ft-ban ba) működési költségvetési kiadását ,- E Ft-ban - személyi jellegű kiadások 3.245,- E Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.070,- E Ft - dologi jellegű kiadások ,- E Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 3.207,- E Ft - támogatások 8.856,- E Ft bb) felhalmozási költségvetés kiadásait ,- E Ft-ban - beruházási előirányzata felújítások előirányzata ,- E Ft - Egyéb kiadások 2.358,- E Ft állapítja meg. c) finanszírozási célú műveletek bevételét ,- E Ft-ban ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3.500,- E Ft cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek ,- E Ft d) Finanszírozási célú műveletek kiadását ,- E Ft-ban da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 4.474,- E Ft db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását ,- E Ft állapítja meg. 2.

2 A R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat évi hagyja jóvá. a) általános tartalékát 2.750,- E Ft b) működési céltartalékát 1.724,- E Ft c) Felhalmozási céltartalék ,- E Ft 3. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő negyedik napon hatályát veszti. Pálfi János polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: szeptember 14. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 2

3 1. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK (csoport/forrás) I. Működési bevételek ezer Ft-ban I/1. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai / Pénzbeli szociális juttatás / Egyes jövedelempótló I/2. Személyi jövedelemadó I/1. Állami támogatás összesen: / Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a / Jövedelem-differenciálódás mérséklése I/3. Saját bevételek I/2. személyi jövedelemadó összesen: / Átengedett központi adók Gépjárműadó / Helyi adók Építményadó Telekadó / Működési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele / Támogatásértékű bevételek a./ Könyvtári szolgáltatás 600 b./ Integrált közösségi terek működtetése c./ Közfoglalkoztatás 208 d./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 38 e./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 133 II. Felhalmozási bevételek I/3. Saját bevételek összesen: I. működési bevételek összesen: II/1. Inggatlan értékesítés II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz II. Felhalmozási bevételek összesen: I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen:

4 2. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 570 -Dologi kiadások / Zöldterület kezelés 585 -Dologi kiadások / Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás / Közvilágítási feladatok Dologi kiadások / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás Személyi juttatás Járulékok 27 - Dologi kiadások / Óvodai nevelés Személyi juttatás 18 - Járulék 5 - Dologi kiadások / Máshová nem sorolható járó beteg ellátás Személyi juttatások 11 - Járulékok 4 - Dologi kiadások / Rendszeres szociális segély Támogatások, egyéb juttatások / Időskorúak járadéka Támogatások, egyéb juttatások / Lakásfenntartási támogatás normatív Támogatások, egyéb juttatások / Ápolási díj alanyi jogon Szociális hozzájárulási adó 24 - Támogatások, egyéb juttatások / Ápolási díj méltányossági alapon Szociális hozzájárulási adó 204 4

5 - Támogatások, egyéb juttatások / Átmeneti segély Támogatások, egyéb juttatások / Temetési segély Támogatások, egyéb juttatások / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások egyéb juttatások / Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Támogatások, egyéb juttatások / Közgyógyellátás 80 - Támogatások, egyéb ellátások / Köztemetés Támogatások, egyéb ellátások / Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bér 75 - Járulék / Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Járulékok 97 - Dologi kiadások / Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Dologi kiadások / Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 133 II. Felhalmozási kiadások I. Működési kiadások összesen: / Önkormányzati igazgatási tevékenység Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / Közművelődési intézmények, közösségi színterek Felújítás Felújítási áfa II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. csoport kiadásai mindösszesen:

6 3. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás 6.141,- e Ft 2./ Személyi jövedelemadó ,- e Ft 3./ Saját bevételek ,- e Ft 4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 3.500,- e Ft Működési bevételek összesen: ,- e Ft Működési kiadások Alapfeladatok kiadásai Működési tartalék ,- e Ft 4.474,- e Ft Működési kiadások összesen: ,- e Ft 6

7 4. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Összesített bevételek és kiadások Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek ,- e Ft ,- e Ft Bevételek mindösszesen: ,- e Ft Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások ,- e Ft ,- e Ft Kiadások mindösszesen: ,- e Ft 7

8 5. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Működési bevételek Működési kiadások Előző évi műk. pénzmaradvány Működési tartalék Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás Előző évi felhalm. pénzm Felhalmozási tartalék bevételek mindösszesen: kiadások mindösszesen:

9 6. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bevétele Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által adott támogatások I. Szálka Község Önkormányzata Ezer Ft-ban Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Óvoda társ I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 200 Társulási szerződés szerint - Polgárvédelem 16 Megállapodás alapján - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300 Együttműködési megállapodás alapján Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak Szekszárdi Kistérségi Társulás 120 Társulási szerződés alapján Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek Szálkai Sportegyesület működési támogatása Egyéb 100 Támogatások összesen:

11 8. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó összesen Intézm.műk. bev Sajátos mük SZJA és állami t Tám.ért.műk.bev Előző évi pénzmar Működési bev. Ö Felhalm. Saját bev Felh.célú pe.átv Előző évi pézmar Felhalm bev. Össz Bevételek összesen Személyi jutttatás Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.Műk.kiad Ellát pénzb.jut Tartalék Műk. kiad. összes Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Pénzeszk.átad.felh Tartalék Felhalm.kiad.össz.: Kiadások össz Bev. kiad. külöbs Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község

Részletesebben

2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás

Részletesebben

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.)

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2..

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2.. Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Az előterjesztés száma: 110/2016. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2012.(XI.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2012.(III.14.)

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-93/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK terv Intézményi bevételek 187 218,9 178 239,5 176 550,0 Kamatbevételek 16 541,8 14 000,0 38 112,5 ÁFA bevételek 120 160,5 106 270,0

Részletesebben

Teljesítés Teljesítés (%)

Teljesítés Teljesítés (%) 1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott

Részletesebben

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg. Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási

Részletesebben

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai kiadási, Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése 2014. évre ezett előirányzat e Ft-ban

Részletesebben

3. szám Kecskemét 2014. június 6.

3. szám Kecskemét 2014. június 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét 2014. június 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 5/2014. (VI.6.) önk.r. A Bács-Kiskun

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg Bevételek 1. melléklet a. önkormányzati rendelethez 2013. évi beszámoló Mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Intézményi működési bevételek 7 922 10 227 10 433 Személyi juttatások 11 024

Részletesebben

394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás

394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1..

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1.. Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.)

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról 1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Tiszacsécse Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59

Részletesebben

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Márai bevételek 3/a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati funkció 2013.eredeti eredeti mód. ei. várh.telj. B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett

Részletesebben

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám Szám: 284/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 1/2014. (II. 21.) rendelet

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése 1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

ELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei Liptód Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről Liptód Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetésérl szóló, többször módosított 5/2001. (II.16.) Önk. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I.melléklet. adatok eft-ban

I.melléklet. adatok eft-ban Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti elıirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 2015 Költségvetési bevételek 4 880 Költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés fejlesztési hitel átvállalásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások 1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év 1. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év Megnevezés Bevétel I. Működési bevételek II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés Telj % 1 Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 141% 1.1. Polgármesteri

Részletesebben

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének /015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 015. évi költségvetéséről Módosítva a 6/015.(IX.30.) és a /016. (II.4.) rendeletekkel. (Egységes

Részletesebben

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én (szerda) 09,00 órai kezdettel

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi

Részletesebben

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 4/2015. (V. 12.) zárszámadásáról 2. oldal önkormányzati rendelet 5/2015. (V. 12.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A

Részletesebben

1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről

1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről 1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 214. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-i ülésére

Részletesebben

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat 6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 214. I. félévi beszámoló Vas Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként E Ft Kötelező feladat MŰKÖDÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT N a g y c e n k N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9485 Nagycenk, Gyár u.2. Tel./Fax: 99/360-012 E-mail: titkarsag@nagycenk.hu honlap: www.nagycenk.hu F er t ő b o z K ö z s é g Ö n k o m á

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5. szám Kecskemét 2015. december 12.

5. szám Kecskemét 2015. december 12. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2015. december 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 7/2015. (XII.12.) önk.r. 8/2015.

Részletesebben

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról 1. Napirend Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat Napirend: 1 Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata és

Részletesebben

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés

Részletesebben

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor.

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai 41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a,, kitüntetési díj tárgyában készült

Részletesebben

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382-101 051-303 845 000 0 0 0 0 0 845 000 0 845 000 0 2 Működési c.kölcsön visszatérülése kívülről

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. előirányzati szám. Kiemelt előirányzat neve. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek

B E V É T E L E K. előirányzati szám. Kiemelt előirányzat neve. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek Felsőtárkány Község Önkormányzata 1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi I. fejezet: Önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Közhatalmi bevételek 07/04 01 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/14 02 03 04 1047680 2000 1000 120000 1000 2000 1000

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2015. évi bérkiegészítés (augusztus, szeptember)

Részletesebben

dr. Veres Margit dr. Bencsik Judit

dr. Veres Margit dr. Bencsik Judit almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Bér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről

Bér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának

Részletesebben

2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai 1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2. EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.) rendelete a 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. A ZÁRSZÁMADÁSRÓL Egyházasrádóci

Részletesebben

2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV.

2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV. 2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV. Sorszám Megnevezés eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat 181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről 1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd

Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet 1. Oldal Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Megnevezés terv 2011 terv 2011 terv 2011 terv 2011 Lakosság

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad. 4. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-103/2014. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2016. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2016. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/206. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/204. (X.30.) )Ör.sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 190 273 196 265 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

Részletesebben

10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata c.) 9/2009./IX.08./ kt. rendelete

10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata c.) 9/2009./IX.08./ kt. rendelete 180 10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat

Részletesebben

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 8411 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl 1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

- 2 - Bevételi előirányzatok 2011. Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

- 2 - Bevételi előirányzatok 2011. Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (IV.30.) rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2013.évi egyszerűsített mérlege

2013.évi egyszerűsített mérlege 213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen

Részletesebben

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete .../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete Bevételek 2014 terv I. Normatív bevételek 275 154 882 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 265 435 445 kulturális feladatok támogatása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő Lakatos Antal képviselő

Részletesebben

Balatonfüred, 2014. február 4. Horváth József elnök

Balatonfüred, 2014. február 4. Horváth József elnök Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök Előterjesztés A képviselő-testület 2014. február 5-i ülésére A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy

Részletesebben

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 Tartalom:

Részletesebben

Költségvetés tervezet

Költségvetés tervezet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Alapilletmény (47 fő) 4. Szakmai szorzó (6 fő) 923 5. Kötelező előrelépők 260 6. 7. Felmentési bér (munkavégzés

Részletesebben