J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc alpolgármester, - Tóth László jegyzı, - dr. Magyar János György aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Csikós János képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Greksza János Pál képviselı. - Nagy János képviselı, - Németh István képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Varju Zoltán képviselı. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, - Tóth Béla, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, - Vetı Szilvia, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje, - Csalán István Béláné a Külterületi Településrész Önkormányzat tagja, - Bartha Józsefné a Külterületi Településrész Önkormányzat tagja, - Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje. Egyéb: - Csalán István a lakosság képviseletében, - Kendra Tiborné álláspályázó, - Cziráné Ottó Helga álláspályázó, - Szegedi Brigitta, a Játékország Óvoda képviseletében, - Fazekasné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda képviseletében, - Bánszki Éva, a Játékország Óvoda képviseletében, - Berkiné Hegyi Klára, a Játékország Óvoda képviseletében, - Sedró Sándorné, a Játékország Óvoda képviseletében, - Bíró- Darida Diána, a Játékország Óvoda képviseletében, - Nagy Erzsébet, a Játékország Óvoda képviseletében, - Tomán Mónika egészségügyi menedzser, - Simó Gáborné, a Pilis Városért Közalapítvány elnöke. 1

2 A jegyzıkönyvet Papp Adrienn testületi ügyintézı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület május 29.-i nyilvános és rendes ülését 17 óra 15 perckor megnyitja. Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselı-testület május 29-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése 17 óra 15 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 11 fı települési képviselı jelen van. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy még nem érkeztek meg a Játékország Óvoda Munkaközösségének vezetıi, mert továbbképzésen vannak, de kéri, hogyha megérkeznek, akkor egy pár szót szólhassanak. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy természetesen szólhatnak. Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Domonyi Károly képviselı: elmondja, hogy a következı kéréssel fordul a Polgármester Úrhoz, már korábban többször is kérte, hogy a Zsolt utcán javítsák ki az utakat gléderrel, akkor azt a választ kapta, hogy majd amikor esni fog az esı, akkor kerül majd sor rá. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a gléder folyamatosan dolgozik, de az Igazgató Úr mindjárt válaszol majd rá, hogy ennek az útnak a javítására mikor kerül sor. Tóth Béla, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy majd megnézik ezt, és választ ad rá ben a Képviselı Úrnak. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy természetesen szólhatnak. Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt vane kérdésük. Bartha Józsefné, a Külterületi Részönkormányzat tagja: kérdezi, hogy a Külterületi Részönkormányzat miért nem tárgyalta a rendezési tervhez kapcsolódó napirendi pontot. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a belterület sem tárgyalta még, ez csak egy beszélgetés volt, még elı kell készíteni, és ha olyan állapotban lesz, hogy tárgyalható, akkor majd fogják tárgyalni. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy megérkeztek az Óvoda illetékesei. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy befejezik még a napirendi pontok elıtti hozzászólásokat, és azt követıen rátérnek az Óvoda témájára. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. 2

3 Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy a 17./ napirendi ponthoz kapcsolódóan a Karate Klub elnöke el fog jönni, kéri, hogy azt a pontot is vegyék elıre, ha megérkezik. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a vendégekre való tekintettel mindig elıre veszik az érintett napirendi pontokat. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy ma van a Hısök Napja, ben rendelkeztek errıl, aztán a II. világháború után már nem tartották meg, de 89-ben ismét megemlékeztek róla. Elı is írták, hogy ki kell mutatni a tiszteletet, kéri, hogy legalább egy perces néma csöndben megemlékezést tegyenek, álljanak fel. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy minden évben megemlékeztek róla, idén kicsit másképpen, de itt a képviselı-testületi ülésen egy rövid felállással emlékezzenek meg róla. Kéri a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket, hogy álljanak fel 1 perces néma csöndben történı megemlékezés céljából. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai, és a megjelentek felállnak, és egy perces néma csendben fejezik ki tiszteletüket a Hısök Napja alkalmából. -1 perces néma csend- -1- perces néma csendet követıen a Képviselı-testület tagjai, és a megjelentek helyet foglalnak. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy egy lakó bejelentéssel élt, és a bejelentés tárgyát közölték azzal az emberrel, aki megfenyegette az illetı lakót, és kérdezi, hogy errıl van-e fejlemény, mert akkor ígéretet tettek arra, hogy utána néznek. Szabó Márton polgármester: elmondja, úgy hangzott el, feltételezik, hogy kiment, tehát nem tájékoztatva voltak. Kérdezi a Jegyzı Urat, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. dr. Magyar János György aljegyzı: elmondja, hogy megkérdezték a közterület felügyelıt, de a közterület felügyelı nem tájékoztatja errıl a másik felet. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy összességében az az álláspont, hogy innen a hivatalból tájékoztató nem ment ki. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: lényegében az a kérdés, hogy a Krekács dőlı miért lett összekötve a Baltás- Erdıhöz, miközben csak egy vékony utca köti össze ıket, és azon a részen két másik körzet is van. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, hogy március 31.-ig kellett körzetesíteni a szavazóköröket, és olyan címeket, amelyek nem voltak körzetesítve, azokat kellett elsısorban 3

4 szavazókörhöz rendelni. Körzetesítéskor a Helyi Választási Iroda felülvizsgálja a szavazókörökre vonatkozóan, hogy a jogszabályban elıírt létszám közötti létszám, valamint az átlaglétszámtól +10 és -15%-kal lehet csak eltérni, és ennek megfelelıen lettek felülvizsgálva a szavazókörök. Továbbá elmondja, hogy az került még felülvizsgálatra, hogy a közterületeknél az utcák ne legyen kettébontva, valamint a szavazóköröknél az átlaglétszám nagyjából egyenlı legyen, és ezek okozták a változásokat. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy azért nem tudja elfogadni, mert a Krekács dőlı a Homoki dőlıhöz tartozik, és nem a Baltás- Erdıhöz, ráadásul számszakilag sem stimmel a dolog, ha visszakerülne úgy, ahogy eddig volt, akkor sokkal egyenlıbb lenne. Ezt felfelé is fogja jelezni, mert ez törvénytelen. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ezek a kérdések a jegyzıt érintik, és meg fogja válaszolni ezt, de nem a képviselı-testületi üléshez tartozó kérdések ezek. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: szeretné kérni a Képviselı-testületet, hogy a sok adminisztrációs hibát jelezzék a Jegyzı felé, például az egyik elıterjesztésben a neve alatt szerepel egy olyan elıterjesztést, amit a volt polgármester felesége szerepel, aztán korábban volt, hogy a CSSK címe volt az értesítési címen, az ı saját lakcíme helyett. Valamint elmondja, hogy a választással kapcsolatban a Jegyzı Úrtól próbált érdeklıdni, és azt az információt kapta, hogy csak személyesen, szóban lehet a kifogást jelezni. Ezt követıen felhívta a Monori Választási Irodát, és ott azt mondták, hogy lehet elektronikusan is, de faxlehetıséget nem kapott. Emiatt majdnem nem tudták beadni a kifogást, 4 órát kellett telefonálnia, hogy megoldódjon a dolog. Továbbá ma kereste az elıterjesztését, amit ı adott be, de nem találta, csak a kísérı levelet. Szabó Márton polgármester: az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy majd utána néznek, de fent kell lennie, nem érti, mert egyesek megtalálják, mások nem. Tóth László jegyzı: a faxgéppel kapcsolatban elmondja, hogy a Helyi Választási Irodának annyiban kell biztosítania a szavazókörökben a másolás lehetıségét, hogy a bizottság tagjai megkaphassák a jegyzıkönyvek másolatait. Igyekeztek mindenhol biztosítani ezt, viszont a másoló, ami faxgép is egyben kikerült a szavazókörökbe, ezért nem tudtak bent a Hivatalban faxolni. Elmondja, hogy kérte a Képviselı Asszony türelmét, továbbá elmondja, hogy felhívta Monort, és ott azt a tájékoztatást kapta, hogy telefonon és személyesen lehet jelezni a kifogást. Továbbá elmondja, hogy amint lehetett kimentek, és behozták a kifogást, bescannelték és elküldték. Maga a kifogás elküldésre került, majd ezt követıen elbírálták. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy az iskola elıtt nagyon sok a szemét, mindenféle szemét egybe van rakva, és sok a légy is. Nagyon gyorsan betelik a kuka, ezt jelezték is már nekik. 4

5 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy amirıl most beszélnek az a szelektív dolog, az összes fajta szemét egyben van, mert viszik utána kiválogatni, de el fogják szállítani majd a szemetet idıben, többször. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Bencze László képviselı: elmondja, hogy kénytelen reagálni, mert meg lett nevezve egy adhoc jellegő irományban. Olyan dolgot indikálnak nekik, amirıl szó sincs, Gajdosné Nagy Tímea képviselı azt mondta, hogy a év utáni Képviselı-testületre testálná át a döntést, majd megnevezte ıt, hogy közösen kérik az aláírókkal, hogy ne uszítsa ı, Bencze László a belterület és külterület között. Hozzáfőzi, hogy ha uszítani fog, akkor azt mindenki tudni fogja. Elmondja, hogy ı nem uszított, csak elmondta az álláspontját, hogy képviselıként mindig a többség érdekeit fogja képviselni, abba nem fog soha belemenni, hogy a 10e lakos belterület és 1600 lakos külterület között a kevesebbet vegye figyelembe. Azt mondta, hogy részarányosan természetesen támogatni fogja a külterületet, de ı soha nem fogja azt megtenni, hogy a kisebbséget fölé rendeli a többség felett. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: válaszolva elmondja, hogy ha megnézi a térképet, akkor a külterület 80%, és véleménye szerint Pilis gettókba van is és lesz is zárva, nekik is érdekük, hogy rendezzék a külterületet, és ne költözzenek oda olyan emberek, akik gettósítják. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy kaptak egy írást, ami nagyon sok csúsztatással van, itt szó nincs arról, hogy itt bármilyen, az irományban leírt probléma lenne, ha ilyen lenne, akkor arról a Külterületi Részönkormányzat és az illetékes bizottságok is tárgyalnának. Amirıl szó volt az, hogy milyen fejlesztéseket terveznek, és esetleg a fejlesztéssel kapcsolatban kell-e majd módosítani a Településrendezési Tervet. A fejlesztési célokra pedig igen is elıre kell gondolkozni, mert mind a tervezéshez, mind pedig annak költségeihez, és a költségvetés tervezéséhez idıre van szükség. Ezeket pedig mind azért kell megtenni, mert vannak olyan határidık, amik szorítani fogják ıket, és a következı testületet is. Ha ezt nem teszik meg, akkor a következı testületnek lesznek majd gondjai. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok ismertetése elıtt van-e kérdésük. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a Pilisi Labdarúgó Klub a Magyar Amatır Labdarúgó Kupában döntıt játszott Biatorbágy ellen 50 év után elıször. Elmondja, hogy 50 éve volt ilyen döntıs játéka a pilisieknek a Puskás Ferenc Stadionban. Az elsı félidıben rúgott Pilis egy gólt, aztán pár perc múlva egy 11-est kapott az ellenfél, akkor 1:1 volt, a második félidıben pedig Pilis rúgott még egy gólt, jó védekezéssel, jó játékkal, 3 perces hosszabbítás után 2:1 arányban gyızött. Tájékoztatásként még elmondja, hogy május 24.-én a Gyermekjóléti Szolgálat egy nagyon kedves rendezvényt tartott a Gyermeknap alkalmából, több mint 300 gyermek vett részt. Elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy Pilisen olyan csalásforma van, amely keretében vízóra leolvasónak adják ki magukat a személyek, illetve azt mondják, hogy azt jöttek ellenırizni, vagy pénzt hoztak vissza, és adjanak abból a pénzbıl vissza, akiknek odaadják, és ez alatt az idı alatt bemennek, és eltulajdonítanak. Ezek a dolgok elsısorban az idıseket érintik, kigyőjtötték az idıs pilisi lakosokat, összesen 1200 fı 70 éven felüli ember lakik Pilisen, ıket fogják levélben kiértesíteni. Felvette a kapcsolatot a Pilisi Rendırırssel, valamint a DÉMÁSZ illetékeseivel is, és ık is visszaküldtek egy anyagot, 5

6 amiben van egy fénykép is, hogy hogy néz ki az az autó, egyenruha, amiben a DÉMÁSZ emberei jönnek. Továbbá felvette a kapcsolatot a TIGÁZ illetékeseivel is, ık is leírták, hogyan és mikor jönnek az emberei, ezeket az információkat kiküldik majd a lakóknak, interneten a honlapra is felteszik majd, de a jelenlévıktıl is kéri, hogy tájékoztassák az embereket errıl. Elmondja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskolának a Szabadság tér 1. számú telephelyén egy jótékonysági gála lesz szombaton 15 órakor az iskola javára, kéri, hogy aki tud, az menjen el. Elmondja, hogy június 04.-én 16 óra 30 perckor tartják a Trianoni megemlékezést a Trianoni emlékmőnél, kéri, hogy minél többen jöjjenek el, és emlékezzenek a nemzeti tragédiára. Továbbá elmondja, hogy most következhetnek az Óvoda képviseletében megjelentek. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: elmondja, hogy az Óvodát elsısorban most ı képviseli, de a kollégái is elkísérték. Azért jelentek meg, mert egy nagyon fontos kérdést szeretnének feltenni, illetve az SZSZB elnöke szeretne pár szót szólni majd. A Rákóczi út 42. szám alatti Óvoda mellett van egy üres telek, több éve van már szó arról, hogy mi legyen ennek a területnek a sorsa. Kérdezi, hogy belátható idın belül történik-e valamilyen döntés ez ügyben. Nagyon szeretnék, ha ez a terület az óvodához kerülne több indokból is, úgy gondolja, hogy az óvoda eléggé karban van tartva, ez köszönhetı több embernek, illetve mellettük van egy szép park és egy egészségház. Szabó Márton polgármester: elnézést kér, hogy a szavába vág, de ha a napirendi pontokat elmondhatta volna, akkor választ kapott volna a kérdésre. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy hosszabb ideje megbeszélte már az intézményvezetıvel ezt, adják meg nekik azt a jogot, hogy ezt elmondják napirendi pontok elıtt. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: elmondja, hogy szeretnék, ha az a telek rendben lenne, úgy gondolja, hogy rendben tudnák ott tartani ezt a területet, továbbá nagyon szeretnének egy KRESZ parkot az óvodához, amihez megvannak a mőtégláik is, amiket eredetileg is ahhoz szántak, csak nem volt lehetıségük, hogy valahova lerakják. Tehát összességében esztétikai okból is megfelelı lenne, az óvoda környéke is rendbe legyen, a másik pedig az, hogy a gyereklétszám is indokolja a bıvítést. Ha lehetıség van arra, hogy ezt a területet az óvodához csatolják, akkor nagyon megköszönnék. De azt nem tudta, hogy ehhez lesz napirendi pont. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ez a dolog két szálon párhuzamosan alakult. Elmondja, hogy pár héttel ezelıtt beszélgettek az óvodában, és a napokban kérte meg a kollégákat, hogy amit ott beszéltek, abba az irányba induljanak el. Ha majd a Képviselıtestület elfogadja a napirendi pontokat, akkor az érintett napirendi pontban meghallgatják, hogy milyen lépéseket terveztek. Emiatt az 1./ napirendi pontban fogják tárgyalni ezt a dolgot, és azt követıen lesz zárt ülés a fizikoterápiás álláspályázókra való tekintettel. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy a Képviselı-testület tagjainak, valamint a megjelenteknek van-e további kérdésük a napirendi pontok ismertetése elıtt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselı-testület és a nyilvános ülésen megjelent személyek részérıl további napirend elıtti felszólalás. 6

7 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy az Önkormányzat testületi szerve elfogadja-e a polgármesternek az ún. lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli, polgármesteri beszámolóját? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül ügyrendi határozatában, külön kikötés eszközlése nélkül elfogadta Szabó Márton polgármesternek a Képviselı-testület április havi rendes ülésein meghozott, ún. lejárt határidejő képviselı-testületi (önkormányzati) határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatását és beszámolóját. Szabó Márton polgármester: Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Javaslat a Képviselı-testület év I. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. (114/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Beszámoló az Önkormányzat és intézményei I. negyedéves gazdálkodásáról. (115/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (116/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. (117/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi zárszámadásának elfogadására. (127/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 6./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. belsı szabályzatainak felülvizsgálatára és jóváhagyására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (98/2014. sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója teljesítményfeladatának meghatározására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (99/2014. sz. elıterjesztés) 8./ Javaslat lakossági bejelentés (észrevétel) megtárgyalására. (128/2014. sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (119/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke 10./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi közhasznúsági jelentése elfogadására. 7

8 Elıterjesztı: Tóth László jegyzı Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke (120/2014. sz. elıterjesztés) 11./ Tájékoztató a Játékország Óvodába való beiratkozásokról Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottsági elnök (121/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, intézményvezetı 12./ Javaslat a Pilisi Box Egyesület mőködésével kapcsolatos kérelmének megtárgyalására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (123/2014. sz. elıterjesztés) 13./ Javaslat a szeptemberi Autómentes Napon történı részvételre, önkormányzati támogatás biztosítására. (124/2014. sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat a városi utak egyirányúsírásával kapcsolatos lakossági felmérés megtárgyalására. (129/2014. sz. elıterjesztés) 15. Tájékoztatás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának a települések közötti útfelújítás tárgyában megküldött levelében foglaltakról. (130/2014. sz. elıterjesztés) 16. Javaslat a Pilis Város Településrendezési Tervérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására (131/2014. sz. elıterjesztés) 17. Önálló képviselıi indítvány Elıterjesztı: Gajdosné Nagy Tímea (131/2014. sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a pilisi piac területén Sport Központ létesítésének megtárgyalására. (132/2014. sz. elıterjesztés) 19./ Javaslat a évi XLVI. törvényben elıírt állati eredető hulladékok (állati hulla) győjtése és ártalmatlanítása kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára. (135/2014. sz. elıterjesztés) 20./ Javaslat a polgármester felhatalmazására a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó pályázatokon történı részvétel érdekében. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (137/2014. sz. elıterjesztés) 21./ Javaslat a különbözı fejlesztési tervek megtárgyalására. (108/2014. sz. elıterjesztés) 22./ Tájékoztatás a Pilisi Ipartestület tulajdonában lévı, 2841/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátításával kapcsolatban (140/2014. sz. elıterjesztés) Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a fizikoterápiás asszisztensi álláspályázatok elbírálására. 8

9 Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján. (126/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat ingatlan ajándékozási felajánlás megtárgyalására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. (133/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat ingatlan ajándékozási felajánlás megtárgyalására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. 4./Hatósági ügy (138/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Tájékoztatás az ÁROP-3.A számú pályázat alakulásáról (139/2014. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: Indítványozza, hogy az eredetileg kiküldött meghívó nyilvános ülés 12./ napirendi pontja kerüljön levételre a mai nyilvános és rendes ülés napirendjérıl. Szabó Márton polgármester: Ismerteti az egyes napirendi pontokat, indítványozza és javasolja, hogy a Képviselı-testület, az általa eredetileg kiadott nyilvános ülés írásbeli meghívójában szereplı 22./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként, a 17./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, a 9./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 10./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként, a 11./ napirendi pontot 5./ napirendi pontként, az 5./ napirendi pontot 6./ napirendi pontként, a 6./ napirendi pontot 7./ napirendi pontként, a 7./ napirendi pontot 9./ napirendi pontként, az 1./ napirendi pontot 10./ napirendi pontként, a 2./ napirendi pontot 11./ napirendi pontként, a 3./ napirendi pontot 12./ napirendi pontként, a 4./ napirendi pontot 13./ napirendi pontként, a 13./ napirendi pontot 14./ napirendi pontként, a 14./ napirendi pontot 15./ napirendi pontként, a 15./ napirendi pontot 16./ napirendi pontként, a 16./ napirendi pontot 17./ napirendi pontként, a 18./ napirendi pontot 18./ napirendi pontként, a 19./ napirendi pontot 19./ napirendi pontként, a 20./ napirendi pontot 20./ napirendi pontként, a 21./ napirendi pontot 21./ napirendi pontként tárgyalja meg. Szabó Márton polgármester: Indítványozza, hogy a nyílt ülés 1./ napirendi pontját követıen a zárt ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalása következzen a vendégekre való tekintettel, majd ezt követıen a fent leírtaknak megfelelıen haladjanak. 9

10 Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület május 29-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete május 29-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete május 29-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje, az alábbi: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Tájékoztatás a Pilisi Ipartestület tulajdonában lévı, 2841/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátításával kapcsolatban (140/2014. sz. elıterjesztés) Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a fizikoterápiás asszisztensi álláspályázatok elbírálására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján. (126/2014. sz. elıterjesztés) N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 2./ Önálló képviselıi indítvány (131/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (119/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke 4./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi közhasznúsági jelentése elfogadására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (120/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke 5./ Tájékoztató a Játékország Óvodába való beiratkozásokról Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottsági elnök (121/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, intézményvezetı 6./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi zárszámadásának elfogadására. (127/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 7./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. belsı szabályzatainak felülvizsgálatára és jóváhagyására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (98/2014. sz. elıterjesztés) 10

11 8./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója teljesítményfeladatának meghatározására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (99/2014. sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat lakossági bejelentés (észrevétel) megtárgyalására. (128/2014. sz. elıterjesztés) 10./ Javaslat a Képviselı-testület év I. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. (114/2014. sz. elıterjesztés) 11./ Beszámoló az Önkormányzat és intézményei I. negyedéves gazdálkodásáról. (115/2014. sz. elıterjesztés) 12./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (116/2014. sz. elıterjesztés) 13./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. (117/2014. sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat a szeptemberi Autómentes Napon történı részvételre, önkormányzati támogatás biztosítására. (124/2014. sz. elıterjesztés) 15./ Javaslat a városi utak egyirányúsírásával kapcsolatos lakossági felmérés megtárgyalására. (129/2014. sz. elıterjesztés) 16. Tájékoztatás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának a települések közötti útfelújítás tárgyában megküldött levelében foglaltakról. (130/2014. sz. elıterjesztés) 17. Javaslat a Pilis Város Településrendezési Tervérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására (131/2014. sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a pilisi piac területén Sport Központ létesítésének megtárgyalására. (132/2014. sz. elıterjesztés) 19./ Javaslat a évi XLVI. törvényben elıírt állati eredető hulladékok (állati hulla) győjtése és ártalmatlanítása kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára. (135/2014. sz. elıterjesztés) 20./ Javaslat a polgármester felhatalmazására a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó pályázatokon történı részvétel érdekében. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (137/2014. sz. elıterjesztés) 21./ Javaslat a különbözı fejlesztési tervek megtárgyalására. (108/2014. sz. elıterjesztés) 11

12 Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 2./ Javaslat ingatlan ajándékozási felajánlás megtárgyalására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. (133/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat ingatlan ajándékozási felajánlás megtárgyalására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. (136/2014. sz. elıterjesztés) 4./Hatósági ügy (138/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Tájékoztatás az ÁROP-3.A számú pályázat alakulásáról (139/2014. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés jegyzıkönyve: 1./ Tájékoztatás a Pilisi Ipartestület tulajdonában lévı, 2841/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátításával kapcsolatban (140/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 140/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: átadja a szót dr. Magyar János aljegyzınek, a napirendi pont ismertetése céljából. dr. Magyar János aljegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a szóban forgó ingatlan kisajátításáról van szó, az ingatlan októberében került a Pilisi Ipartestület tulajdonába mindösszesen 1 Ft-ért, tehát ez egy jelképes ajánlat volt. Majd ezt követıen igény támadt arra, hogy az óvodai beruházás kapcsán ezt az ingatlant hasznosítsák, tekintve már csak azt is, hogy a szerzıdésben kötelezettségvállalás történt a tekintetben, hogy ez az ingatlan beépítésre fog kerülni. İk itt egy központot szerettek volna létesíteni, ez ugye ne valósult meg, majd pedig a 68/2009. sz. önkormányzati határozattal, a Képviselı-testület elhatározta, hogy kisajátításra kerül az ingatlan. Ebben a határozatban az elsı lehetıségként az került meghatározásra, hogy vagy adás- vétel, vagy csere útján kerül visszavásárlásra az ingatlan tulajdonjoga. A csere kapcsán 2 ingatlan is felajánlásra került, de ık ezt nem fogadták el. Elmondja, hogy sok tárgyalás volt, és a Központi Ügyészség elé is került több ízben, mert nem volt tisztázott a tulajdonjog, fıként az Ipartestületben a vezetı tisztségviselık személye, ezért sem tudtak velük dőlıre jutni. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy amennyire tudják az Ipartestület, mint olyan nem is létezik, vagyis nincs nyilvántartásba véve. Mindenesetre a rendeletben meghatározott kisajátítási eljárásnak az elıfeltételeit már biztosította az Önkormányzat, ez alapvetıen a tervmódosításokról szól, illetve a Településrendezési Tervnek a módosítása is megtörtént, hogy ez minél eredményesebb legyen a szükséges intézkedéseket pedig meg fogják tenni. 12

13 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy most már konkrét irányban elindultak afelé, hogy megszerezzék ezt az ingatlant. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy már nagyon régóta szerette volna, hogy ez az ingatlan az óvodához kerüljön. Továbbá elmondja, hogy régebben megbeszélést folytatott az Ipartestület elnökével, aki akkor azt mondta, hogy nem érdekli ıt, csak akkor, ha az Erzsébet u. 1. szám alatti ingatlant odaadják érte, de másképp nem hajlandó belemenni. Hozzáfőzi, hogy a tegnapi napon bejött, és megkeresték az anyagokat, és most látja, hogy mára fel is lett véve napirendi pontként. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ı nem tudta, hogy a Képviselı Asszony is érdeklıdött ez ügyben, ez ettıl függetlenül ment. Mala Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy ez az ügy nem most kezdıdött, hanem még a 90-es években, akkor az Ipartestület ezt az ingatlant, 5 éven belüli beépítési kötelezettséggel kapta meg, tehát ezt nézve, már régen vissza kellett volna szolgáltatniuk. Kutattak azután, hogy az Ipartestület létezı szervezet-e, kiderült, hogy évek óta nem adtak be pénzügyi beszámolót. Véleménye szerint helyre kellene tenni ezt a dolgot. Nagy János képviselı: elmondja, hogy az Ipartestület pillanatnyilag 1 Ft-ért valóban megkapta az ingatlant, viszont elıtte a Kossuth Lajos utcában, az autósbolt elıtti részt felajánlotta annak idején az Önkormányzat részére, tehát gyakorlatilag az Önkormányzat tisztességesen, 2.300e Ft-ért azt az épületet eladta. Hozzáfőzi, hogy az Ipartestületbıl talán ı volt a legutolsó, aki az ipartestületi tagdíjat fizeti, de egy gond van ezzel az egésszel, hogy egy ember, aki tárgyalóképes lenne, a Spiegl József lemondott, és azóta az Ipartestület elnököt nem választott, Nagy Sanyi titkárként dolgozik, de másról nem tud. Gyakorlatilag törvénytelenül mőködik itt Pilisen ez az Ipartestület, nagyon jó megoldásnak tartja, hogy az Óvodához kerüljön ez a terület, még akkor is, ha fizetni kell érte. Továbbá elmondja, hogy az ovi esetében volt még egy probléma, hogy csak a saját területéhez tudott eddig pályázni, de annyira szőkös a terület, hogy az elıírásoknak megfelelı m 2 sincs meg. Emellett a kisajátítás mellett a régi orvosi rendelı udvarába átnyúló kis területet is rendezni kellene. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ott a következı a helyzet, az az átnyúló rész az ingatlantulajdoni lap szerint az orvosi rendelıhöz tartozó terület, és még az elızı Képviselıtestület a játszóteret kapcsolta az óvodához területileg. Elmondja, hogy a folyamat most érkezett el odáig, hogy a megfelelı hatóságoknál elindítják a kisajátítást. Mala Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy semmiképpen nem javasolja, hogy a Rákóczi u. ingatlan területét bármilyen szempontból csökkentsék, mert az az ingatlan értékének a csökkenésével járna. Továbbá elmondja, hogy kinek fizetnének ki az ingatlan díját, mikor a szervezetnek nincs megfelelı képviselete. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, hogy pillanatnyilag arról van szó, hogy az Önkormányzat megindítja a kisajátítási eljárást a megfelelı szervnél, de a másik félnek a megállapítása, az a rendelkezésükre álló adatok alapján a földhivatali bejegyzés szerint az Ipartestület, gyakorlatilag ez a fél akkor jogképes, ha mőködik, és ık hivatalból fogják megállapítani a felet. 13

14 Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy nem szabad hagyni, hogy ismét 6 év teljen el. Mala Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy odamennek, felkérik a Polgármester Urat, és a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy kezdje elintézni az ott lévı sóder elszállítását, és a kerítést máris áthelyezik. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, hogy ı mindenféleképpen a kisajátítási eljárás megindítását, és lefolytatását javasolná. Magára a kisajátítási eljárás idıtartamára, hogy meddig tart, az attól függ, hogy milyen tényfeltárást kell végezniük. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Jegyzı Úrtól, hogy megakadályozhatja, vagy rossz irányba terelheti-e a kisajátítási eljárást az Alpolgármester Úr által elmondottak. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, jó irányban biztos, hogy nem. Többféle lehetısége van a tulajdonosnak, vagy többféle intézkedést kezdeményezhet, de annak a kiderítése, hogy jelen pillanatban ki az érintett fél, és az érintett fél jogképes-e, az a kisajátítási eljárásnak tárgya lesz. Szabó Márton polgármester: kérdezi továbbá a Jegyzı Úrtól, hogy ha megállapítja a hatóság, hogy nincs jogképes partner, akkor mi lesz a helyzet. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, hogy általános szabályok szerint történik, akkor állami tulajdonba kerül, és akkor volt már rá példa, hogy ezt követıen az Önkormányzat kezébe kerül 0 Ft.-ért. Szabó Márton polgármester: véleménye szerint induljanak el a kisajátítás irányába, és ha erre valamilyen reakciót kapnak, akkor pedig majd tárgyalnak újra. Mala Ferenc alpolgármester: kérdezi, hogy mennyi idı múlva lehet arra választ kapni, hogy az Ipartestület mőködı szervezet-e, vagy sem. Tóth László jegyzı: válaszolva elmondja, hogy meg tudják nézni valamennyi létezı nyilvántartásban, hogy szerepel-e. Maga a kisajátítási eljárás idıtartama tekintetében utánanéz, és tájékoztatja majd az Alpolgármester Urat. De maga az érintett fél megállapítása az elsı feladat. Mala Ferenc alpolgármester: javasolja, hogy induljanak el ebbe az irányba, és ha augusztus 10.-ig nem történik semmi, akkor azon a napon meglépik a korábban említett dolog. Nagy János képviselı: elmondja, hogy régebben, még az akkori jegyzınek, Csiki Gábornak átadta az Ipartestület SZMSZ-ét, amiben minden le van fektetve, ami az Ipartestülethez kapcsolódik. De ezt az egy SZMSZ-t nem kapta vissza, viszont javasolná a Polgármester Úrnak, hogy próbálja meg a Nagy Sanyitól az SZMSZ-t megszerezni, vagy ha nem, akkor ı, mint az egyesületnek a tagja, megpróbálja ezt tıle beszerezni, mert annak alapján a Jegyzı Úrnak is könnyebb lenne azt az ügyet elindítani. Csikós János képviselı: javasolja, hogy az illetékes kormányhivatalnak mindenképpen komponáljanak egy összegzett beszámolót, amely kifejezi, hogy már nagyon régre visszanyúló ez a dolog. Továbbá elmondja, hogy biztos van olyan, hogy gyorsított eljárásban 14

15 vizsgálnák az ügyet, például az óvoda által említett indokok miatt, de ha az Önkormányzat nem veszi kézbe a dolgokat, akkor nem lesz belıle semmi. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az akkori Ipartestületi tagok megszavazták az érintett terület cserébe való hozzájárulását, ı úgy gondolta, hogy ezzel megoldódott a dolog, de utána összeveszett az Ipartestület, és azok, akik megszavazták a cserét, azok kiléptek, és akik ott maradtak, ık visszavonták a döntést. Ettıl kezdve a dolog nem mőködött. Összességében elmondja, hogy a Hivatal elindul a jogi lehetıségekkel, és augusztusra ennek valamilyen eredménye lesz. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület a jelen napirendi pontról tájékoztatót hallgatott meg, de érdemi szavazás nem történt. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy megérkeztek a Karate Klubbal kapcsolatban az illetékesek. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a zárt ülést követıen azonnal rátérnek majd. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 18 óra 15 perctıl kezdıdıen zárt ülésen folytatja tovább munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület zárt ülést követıen 18 óra 50 perctıl kezdıdıen nyílt ülés keretében tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Önálló képviselıi indítvány (131/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 131/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a pilisi karatésok támogatásáról kell dönteni, átadja a szót Gajdosné Nagy Tímea képviselınek az elıterjesztés ismertetése céljából. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy már ismerik Illés Tibi általi karate csoportot, reméli, hogy elolvasták az elıterjesztést, mert fantasztikus eredményeket ért el. Elmondja, hogy a tavalyi évben a Mikulás kupára kaptak elıször támogatást, és a tavaly novemberi ülésen beszéltek a bizottsági ülésen arról, hogy a 2014-es költségvetésbe beépítenek egy sort azért, hogy a hasonló kérelmeknek helyt tudjanak adni. Hozzáfőzi, hogy a képviselı-testületi ülésen ez nem lett megszavazva, de most a Kulturális Bizottság ülésére behozta, és ott megszavazta a bizottság az egyéb támogatások soron lévı 70e Ft-os összeggel történı támogatást. Ebbıl az összegbıl 15 db 5000 Ft-os értékő egyen póló megvásárlását tenné lehetıvé a döntéshozó. Pár gyermeket kiemelne, például a 12 éves Bartha Szabolcsot, akinek 6 aranyérme van, Japánban, Németországban, Lengyelországban is volt, Pusztai Esztert, akinek 2 aranyérme és 8 ezüstérme van, Pallag Norbertet, akinek 3 aranyérme van, Varga Mónikát, akinek 5 aranyérme, 11 ezüstérme, 12 bronzérme van, Bíró Dánielt, akinek 12 évesen 2 aranyérme van. A versenyekre az útiköltségeket a szülık állják, amik nagy 15

16 költséget jelentenek, és sokan nem tehetik meg, de itt nagyon fontos lenne, hogy ilyen lehetıségekhez hozzájuttassák a gyerekeket. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 80/2014. (V.22.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, évben egyszeri Ft támogatás nyújtását a KYOKUSHIN-TEAM Sportegyesület részére, a évi költségvetés a háztartások támogatása sora terhére. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 60/2014. (V.27.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, évben egyszeri Ft támogatás nyújtását a KYOKUSHIN-TEAM Sportegyesület részére, a évi költségvetés a háztartások támogatása sora terhére. Felelıs: Varju Zoltán a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a 70e Ft-os összegő támogatás nyújtását a KYOKUSHIN-TEAM Sportegyesület részére - az kézfeltartással jelezze. 16

17 A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 98/2014. (V. 29.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy évben egyszeri Ft támogatás nyújt a KYOKUSHIN-TEAM Sportegyesület részére, a évi költségvetés a háztartások támogatása sora terhére. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl értesítse Gajdosné Nagy Tímea Képviselı Asszonyt, indítványozót, továbbá a KYOKUSHIN- TEAM Sportegyesület illetékesét. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követı 30 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 3./ napirendi pont tárgyalására. 3./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (119/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 119/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: átadja a szót Tóth László jegyzınek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Kuratórium elnöke április 15. napján elkészítette a gazdálkodásról szóló beszámolót. Minden évben a Közalapítvány mőködésérıl, gazdálkodásáról be kell számolni az alapító felé. Elmondja, hogy az írásbeli elıterjesztés mellékletét képezi az egyszerősített beszámoló, amely bemutatja a múlt évi gazdálkodást. A jogszabály, illetve a határozati javaslat alapján a beszámolót elfogadásra javasolják a Képviselı-testület részére. Az elfogadást követıen pedig értesítik a Kuratórium, illetve a Felügyelı Bizottság tájékoztatásáról. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17

18 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 63/2014. (V.22.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 57/2014. (V.27.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottságelfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Felelıs: Varju Zoltán a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy nem érti, hogyan lett 1 Ft-os a bevétel, továbbá látja, hogy van egy olyan rész is, hogy i további kiadás, az elızı évben befolyt, célzott támogatások e Ft. Kérdezi, hogy azt lehet-e tudni, hogy kinek lett kiosztva és mennyi. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a tavalyi beszámolóban leírásra került, hogy kinek, de ha jól emlékszik, akkor a Polgárırségnek, a Zenész Egyesületnek, a Sport Egyesületnek, és a Városnak még volt a díszkivilágításra. Simó Gáborné, a Pilis Városért Közalapítvány elnöke: elmondja, hogy a Sport Egyesület versenyt szervezett, illetve vettek sporteszközöket, a Zenész Egyesület megvásárolt egy nagyon komoly hangosító berendezést, amit köszönetképpen felajánlott, hogy ha lesz olyan rendezvényük, akkor a hangosítás tekintetében a rendelkezésükre áll, a Város tekintetében pedig megbeszélték, hogy mire lenne szükség, és ez a díszkivilágítás volt, a Polgárır Egyesület pedig kapott 600 e Ft-ot, amibıl célzottan, egy rendszámra lett rátöltve a pénz. Elmondja, hogy a Polgárırségnek most van folyamatban egy kérése, mivel új gépjármővük van, ezért megkérték a MOL-tól a kártya módosítását, és ezt Németh Istvánnak a napokban fogja átadni, mert megérkezett a kártya, és az elızı vissza lesz vonva, mert csak egy gépjármőre vonatkozik. 18

19 Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Németh István képviselı: elmondja, hogy a közhasznúsági törvény változott, és e hónap 31.- vel lejár a határidı, hogy az alapítvány eleget tegyen a törvényben elıírt kötelezettségének. Simó Gáborné, a Pilis Városért Közalapítvány elnöke: megköszöni a tájékoztatást, és elmondja, hogy a mai napon eleget tettek neki. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Greksza János képviselı: elmondja, hogy sajnos a Felügyelı Bizottság két fıvel mőködik, mert Székely István bizottsági tag, május hónap közepe táján lemondott. İk ugyan átvizsgálták az anyagot részletesen, mindent rendben találtak, egy dolog volt a Polgárıröknél, hogy nem a támogatási szerzıdésnek megfelelıen számoltak el, de ez tisztázásra került. Németh István képviselı: elmondja, hogy a támogatási szerzıdés nem az aktuális pénzügyi szabályzatoknak megfelelıen készült, ezért nem úgy lett elszámolva. Az elszámolás, az éppen megfelelı számviteli törvényeknek megfelelıen történt. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogdásra javasolja Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 99/2014. (V. 29.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pilis Városért Közalapítvány (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47., adószáma: ) évi gazdálkodásáról szóló, a határozat mellékletét képezı írásbeli beszámolót, valamint a hozzá kapcsolódó eredmény-kimutatást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény; a Közalapítvány Alapító Okirata pontja, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. -a alapján jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Simó Gábornét, a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, továbbá Greksza Jánost, a Pilis Városért Közalapítvány Felügyelı Bizottságának elnökét. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a Pilis Városért Közalapítvány évi gazdálkodásáról szóló beszámolót küldje meg a Budapest Környéki Törvényszék (1143 Budapest Thököly u ), mint társadalmi szervezeteket kezelı, nyilvántartó szerv részére. Felelıs: Szabó Márton polgármester 19

20 Határidı: azonnal, Simó Gáborné, a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnökének, továbbá Greksza János, a Pilis Városért Közalapítvány Felügyelı Bizottságának elnökének a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül, a jóváhagyott beszámolónak a Budapest Környéki Törvényszék (1143 Budapest Thököly u ), mint társadalmi szervezeteket kezelı, nyilvántartó szerv részére történı megküldésére: a döntést követı 30 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 4./ napirendi pont tárgyalására. 4./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi közhasznúsági jelentése elfogadására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (120/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 120/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: átadja a szót Tóth László jegyzınek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a közhasznúsági jelentés melléklete elkészült, amely teljes körően tanúsítja a Közalapítvány által az Alapító Okiratban rögzített célokkal összhangban tett vállalásokat, feladatellátást, ki van egészítve összegszerő beszámolóval is, ugyanígy a közhasznúsági jelentést is elfogadásra javasolják a Képviselı-testületnek. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 64/2014. (V.22.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriumának évi közhasznúsági jelentését. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. 20

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Jegyzıkönyv amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2014. március 24-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-1/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-én (szerdán) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye. Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2008. május 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. Magyarpolány Mővelıdési Ház Jelen vannak: Polt Rita Majer András

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben