A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Bencze László a Bizottság elnöke, Gaál Erika bizottsági tag, dr. Tája Eleonóra bizottsági tag. Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Nagy János bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Tóth László jegyzı, Dr. Magyar János György aljegyzı. A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje. Egyéb meghívottak: Gecse-Simon Orsolya, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete szakmai vezetı igazgatóhelyettes, Polgárné Pintér Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet utcai szociális munkás, Balogh Ágnes, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet utcai szociális munkás koordinátora, Ulicza Viktória, az Egészség egy életen át Alapítvány Projektvezetıje. A jegyzıkönyvet Miklós Nikolett bizottsági ügyintézı vezette és készítette el. A Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága augusztus 25.-én 16 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartotta nyilvános és rendes, valamint zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Bencze László elnök rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fı tag melybıl 16 óra 05 perckor 4 fı van jelen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 fıvel határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Sztyehlik Sándor bizottság tagot jelöli jegyzıkönyv hitelesítınek. Bencze László bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat: 1

2 N y í l t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. (167/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje, 2./ Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete utcai gondozó szolgálatának évi szakmai beszámolójának megtárgyalására. (168/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. (172/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. (173/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (174/2014. sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (180/2014. sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat az Egészség egy életen át Alapítvány által megküldött anyag megtárgyalására. (190/2014. sz. elıterjesztés) 8./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a Pilis Városért Díszpolgári Cím, valamint a Pilis Városért Emlékplakett, kitüntetı Díj(ak) adományozására. (179/2014. sz. elıterjesztés) Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján. 2./ E g y e b e k. Bencze László bizottsági elnök indítványozza, hogy a nyílt bizottsági ülés Egyebek napirendi pontja keretében kerüljenek megtárgyalásra a következı pontok: 8./ Tájékoztató a pilisi fogorvosi rendelésben várható változásokkal kapcsolatban. Elıterjesztı: Bencze László 9./ Javaslat kézmosó kialakítására a Szociális Iroda részére. Elıterjesztı: Bencze László Bencze László bizottsági elnök: indítványozza, hogy a napirendi pontok, a vendégekre való tekintettel az alábbiak szerint kerüljenek megtárgyalásra: 2

3 N y í l t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : az 1./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként, a 2./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként a 7./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 6./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : az 1./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként. N y í l t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : a 8./ napirendi pontot 5./ napirendi pontként a 3./ napirendi pontot 6./ napirendi pontként, a 4./ napirendi pontot 7./ napirendi pontként, a 5./ napirendi pontot 8./ napirendi pontként, a 9./ napirendi pontot 9./ napirendi pontként, tárgyalja meg a bizottság. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bencze László, a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 4 tagja által 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus hó 25.-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülés napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y í l t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. (167/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje. 2./ Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete utcai gondozó szolgálatának évi szakmai beszámolójának megtárgyalására. (168/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat az Egészség egy életen át Alapítvány által megküldött anyag megtárgyalására. (190/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (180/2014. sz. elıterjesztés) Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a Pilis Városért Díszpolgári Cím, valamint a Pilis Városért Emlékplakett, kitüntetı Díj(ak) adományozására. (179/2014. sz. elıterjesztés) Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján. N y í l t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 5./ Tájékoztató a pilisi fogorvosi rendelésben várható változásokkal kapcsolatban. Elıterjesztı: Bencze László 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. (172/2014. sz. elıterjesztés) 3

4 7./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. (173/2014. sz. elıterjesztés) 8./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (174/2014. sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat kézmosó kialakítására a Szociális Csoport részére. Elıterjesztı: Bencze László Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság augusztus 25.-i nyilvános és rendes ülésének napirendjét megtárgyalta, - és az alábbi határozatokat terjeszti a Képviselı-testület elé: Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Beszámoló a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. (167/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Sztyehlik Sándor bizottsági tag, 16 óra 20 perckor megérkezett a Bizottsági ülésezésére szolgáló hivatalos tanácsterembe. A Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fı tag melybıl 16 óra 20 perckor 5 fı van jelen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 fıvel határozatképes. A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 167/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Bencze László bizottság elnöke: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek, a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont keretében elmondja, hogy az Evangélikus Szeretetszolgálat munkájáról már régebben megkapták az anyagot, májusban beszámoltak. Elmondja, hogy a Bölcsıde I. félévi tevékenyégérıl július végén érkezett meg az anyag, és úgy gondolták, hogy ezt praktikusabb egyszerre tárgyalni, mivel a Szeretetszolgálat keretein belül mőködik a Bölcsıde is. Elmondja, hogy a Szeretetszolgálat felfejlesztette a tevékenységét az idısek napközi otthonában, a számokból lehet látni, hogy milyen hatalmas feladatot látnak el. Elmondja, hogy hány ezer adag ételt osztanak ki évente, hatalmas feladatot végeznek ezzel. Megemlíti, hogy az elhelyezésük az Önkormányzat tulajdonában lévı épületben van és ebben az épületben történt egy kisebb átalakítás a fürdıszobát illetıen. A bölcsödével kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozók kiváló munkájának eredménye képen a 2. negyedévben sem szükséges az Önkormányzat részérıl történı hozzájárulás kifizetése. Továbbá hozzáteszi, hogy a közüzemi díjakat, a karbantartást továbbra is az Önkormányzat fizeti, a bölcsıde mőködéséhez történı hozzájárulást említette az elıbbiekben. Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje: elmondja, hogy minden, amit szükségesnek gondolt leírt a beszámolóban, de szívesen válaszol az esetleges kérdésekre. 4

5 Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy elolvasta a beszámolót, amit kimerítınek és átláthatónak tart. Örömteli és egyben sajnálatos az, hogy mekkora mennyiségő ételt osztottak ki, mivel szerinte nıni fog a számuk, ismerve Pilis szociális helyzetét. Viszont ennek súlyos anyagi vonzatai vannak, lesznek. A beszámolóval kapcsolatban három dolog volt érdekes. Az egyik az ablakok nyithatóságával kapcsolatos, a másik a homokozók gumitéglával való szegélyezése, a harmadik a kazánház nyomáscsökkentése. Illetve egyetlen egy számszaki kérdése van, a belföldi értékesítés árbevétele, mit takar. Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje: elmondja, hogy fizetni kell az étkezésért és az árbevételnek számít. Továbbá reagálva a Bizottsági elnök észrevételeire, elmondja, hogy az elhangzott mőszaki problémákat jelzésértékőnek szánta. Gondolja, hogy erre választ fognak kapni és megoldásra kerülnek majd. Gaál Erika bizottsági tag: az ablak nyithatóságával kapcsolatban elmondja, hogy az ÁNTSZ is szóvá tette azt, és kérdezi, hogy lehet-e következménye, ha nem kerül megoldásra. Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje: válaszolva elmondja, hogy mivel ez csak egy felhívás volt a részükrıl, ugyanis a mőködést nem veszélyezteti, ezért úgy gondolja, hogy nem lesz ebbıl nagy probléma, valószínőleg újra megjegyzik majd. Szabó Márton polgármester: hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy az ÁNTSZ megadta az engedélyt, utólagosan nem reklamálhatja, csupán javaslatot tehet rá. Az ablakokat ki kell cserélni, ami több százezres tétel lenne, a szelepet viszont csak ki kell cserélni, az nem nagy dolog, a harmadik pedig, hogy a gumitéglákat meg kell venni. Az utóbbi kettı az könnyebben megoldható. Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy teljesen jogos, hogy jelezve lettek a problémák, dolgozni kell a megoldásukon. Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje: egyéb kérdés híján, végezetül szeretné megköszönni az Önkormányzat támogatását, illetve azt, hogy megvalósult a szociális intézményegységüknél ez az elırelépés, ami már nagyon szükséges volt. Illetve megragadja az alkalmat, hogy az itt jelenlévı Vöröskereszt képviselıinek megköszönje az együttmőködést, hiszen az munkájukat ık segítik leginkább. Továbbá szeretné jelezni, hogy gondolkodnak a jövıben elırelépéseken, új szolgáltatásokat szeretnének bevezetni. Elmondja, hogy támogatószolgálatban gondolkodnak, ami esetleg bevételt jelenthet számukra. Elmondja, ennek lényegét és feltételét, illetve hasznosságára felhívja a figyelmet. Megemlíti, hogy a bölcsödében jelenleg 41 a létszám, és újabb jelentkezık vannak. Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetıje Tóthné Mátrai Edit által készített szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl szóló írásbeli beszámolót - külön kikötés eszközlése nélkül az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 5

6 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 59/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (telephely: 2721 Pilis, Gólyahír u.6.) intézményvezetıje Tóthné Mátrai Edit által készített szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl szóló írásbeli beszámolót - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete utcai gondozó szolgálatának évi szakmai beszámolójának megtárgyalására. (168/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 168/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Bencze László bizottság elnöke: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek, a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont keretében elmondja, hogy ez az anyag is viszonylag régen elkészült már, de a Bizottság most tárgyalja év folyamán az utcai szociális munkára vonatkozó normatív állami támogatás megszőnésével az utcai szociális munka feladatellátásra vonatkozó szerzıdés hatályát vesztette, ezt követıen ezen feladatot a Magyar Vöröskereszt pályázati úton mőködteti és látja el, azonban az Önkormányzat ezen feladatellátást a Dózsa György út 33. szám alatti ingatlan, térítésmentes használatba adásával továbbra is támogatja. Ennek a költsége nem kicsi, hiszen komoly tételek kerülnek kifizetésre a közüzemi szolgáltatások biztosítására, amit örömmel ajánlanak fel. Továbbá elmondja, hogy az elmúlt években többször volt olyan helyzet, amikor közösen kellett a rászorult embereken segíteni, nevezetesen a melegedık létrehozására gondol, amelyet a Vöröskereszttel, az Evangélikus Egyházzal és az Önkormányzattal közösen, volt, hogy 2 hétig is 24 órában üzemeltettek. Nagyon jó dolognak tartja a közös munkát, mely nagy segítség a rászoruló embereknek és ezt köszöni. Bencze László bizottság elnöke: köszönti a Vöröskereszt képviseletében megjelenteket, továbbá kérdezi van-e további kiegészítésük. Gecse-Simon Orsolya, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete szakmai vezetı igazgatóhelyettes: bemutatkozást követıen, elmondja, hogy nyilván mindannyian megismerték az anyagukat. Az utcai gondozó-szolgálatuk négy településen dolgozik, köztük Pilisen is, részletekbe menı kérdéseikre a munkatársai tudnak majd választ adni. Bízik benne, hogy lesznek kérdések. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János bizottsági tag, 16 óra 30 perckor elhagyja a Bizottsági ülésezésére szolgáló hivatalos tanácsteremet. A Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fı tag melybıl 16 óra 30 perckor 4 fı van jelen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 fıvel határozatképes. 6

7 Bencze László bizottság elnöke: elmondja, a véleményét, miszerint megérti az érintett emberek helyzetét, de amikor odaköltöztek is ugyan ezek voltak a körülmények. Jónak tartja a beszámolót és sajnálatos módon igaznak is. Elmondja, hogy megérti a Vöröskereszt munkatársait, ez a hivatásuk, életük, amit meggyızıdéssel csinálnak, de ezt egy picit hidegebb fejjel látja. Gaál Erika bizottsági tag: kérdezi, hogy a beszámolóban szereplı szociális munkás státuszt sikerült-e betölteni. Polgárné Pintér Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet utcai szociális munkás: válaszul elmondja, hogy betöltésre került már a státusz. Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Megköszöni a Vörös Kereszt képviseletében megjelentek részvételét. Bencze László bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (H-1119 Bikszádi u.43.) Balogh Ágnes szociális munkás által készített, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet pilisi mőködési körzetének évi szakmai tevékenységérıl szóló a határozat mellékletét képezı írásbeli beszámolóját külön kikötés eszközlése nélkül az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Szociális és Egészségügyi Bizottság 60/2014. (VIII.25.) számú határozata Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (H-1119 Bikszádi u.43.) Balogh Ágnes szociális munkás által készített, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet pilisi mőködési körzetének évi szakmai tevékenységérıl szóló a határozat mellékletét képezı írásbeli beszámolóját külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja. Felelıs: Bencze László Szociális- és Egészségügyi bizottság elnöke Határidı: azonnal, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (H-1119 Budapest, Bikszádi u.43.) megyei igazgatójának a döntésrıl történı értesítésére: a bizottsági döntést követı 15 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Javaslat az Egészség egy életen át Alapítvány által megküldött anyag megtárgyalására. (190/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 190/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Bencze László bizottság elnöke: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek, a napirendi pont ismertetése céljából. 7

8 Szabó Márton polgármester: a napirendi pont keretében elmondja, hogy néhány héttel ezelıtt egy levél kapcsán ismerte meg az alapítványt, melyben az bemutatta tevékenységét és felajánlotta azt a szolgáltatást, melyet nyújtani tud az önkormányzatoknak, illetve a települések részére. Ulicza Viktória, az Egészség egy életen át Alapítvány Projektvezetıje: a szolgáltatásuk, munkájuk ismertetése céljából elmondja, hogy az Egészség egy életen át Alapítvány óta folytatja munkáját országszerte. Egy egészségügyi szőrı kamion kapcsán érkezett ide, amely járja az országot, kivétel nélkül próbálnak eljutni kisebb, nagyobb településekre. Céljuk az amúgy is leterhelt egészségügyi szolgáltató rendszereknek a mentesítése az alól, hogy egy átfogó szőrı porgrammal eljussanak olyan személyekhez is, akik nehezebben jutnak el orvosi vizsgálatokra. Ismerteti a programjuk, munkájuk további részleteit. Non-profit szervezet lévén, nem az a céljuk, hogy meggazdagodjanak, hanem hogy segítsenek. Megköszöni a figyelmet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János bizottsági tag, 16 óra 35 perckor visszatért a Bizottsági ülésezésére szolgáló hivatalos tanácsterembe. A Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fı tag melybıl 16 óra 35 perckor 5 fı van jelen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 fıvel határozatképes. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy mire van szükség a kamion mőködéséhez. Ulicza Viktória, az Egészség egy életen át Alapítvány Projektvezetıje: válaszul elmondja, mekkora helyre van szüksége a kamionnak, továbbá áramforrásra van még szükségük. Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy végleges döntést most nem fognak hozni, mivel ez a dolog költségvetést is érint, nekik ezzel kalkulálniuk kell, de a szándékot értékeli és érti. Még a Pénzügyi Bizottság elé is bekerül az anyag, illetve a Képviselı-testület fogja a végleges döntést meghozni. Megköszöni a Projektvezetı részvételét, és elmondja, hogy meg fogják vizsgálni a lehetıséget, illetve értesíteni fogják a döntésrıl. Ulicza Viktória, az Egészség egy életen át Alapítvány Projektvezetıje: elmondja, hogy az idıpontokat elızetesen szükséges egyeztetni, a kamion nagy keresettségére való tekintettel. ben küld egy táblázatot az idıpontokról és az alapján lehet majd egyeztetni a késıbbiekre vonatkozóan. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Ulicza Viktória, az Egészség egy életen át Alapítvány Projektvezetıje, 16 óra 40 perckor elhagyja a Bizottsági ülésezésére szolgáló hivatalos tanácsteremet. Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy maradva jelen napirendi pontnál, átadja a szót Tóth László jegyzınek. Tóth László jegyzı: elmondja, hogy a Bizottság, mint szakbizottság tárgyalja a napirendi pontot, amelyben egészségügyi szőrı vizsgálatról van szó. Az elıterjesztés mellékletét képezi az egészségügyi menedzser véleménye. Felolvassa az Egészségügyi menedzser, Tomán Mónika által írt véleményt: Tisztelt Polgármester Úr! 8

9 Átnéztem a Pilis Városába tervezett szőrıkamionos egészségügyi árajánlatot, megmutattam Dr.Tóth Tibornak is. Véleményem az hogy a vizsgálatok közül amit nem tudnak helyben nézni a háziorvosok, 3 vizsgálat szerepel ( légzésfunkció,húgysavszint, illetve véroxigén vizsgálat) az utóbbi mőszer két háziorvos kollégának is van. A sima lista Ft + Áfa nagyon drágának tőnik ha csak ezek vannak benne. A háziorvosok a praxisban minden vizsgálatot el tudnak végezni, tehát akiket meg szeretnénk szólítani ezzel a szőréssel, azok mondhatom rendszeresen szőrve vannak. Tapasztalat még a régi egészség szigetes idıkbıl, hogy szinte csak azok jelentek, meg aki általában járnak orvoshoz. A másik aggályom az, hogy nem tudjuk, milyen szakemberek jönnek a szőrést végezni. Az egyéb választható vizsgálatokról pedig annyit, hogy hallásszőrés volt több hónapon keresztül ingyen, PSA mérést urológus végez indokolt esetben, vércsoport meghatározást ingyen végeznek a véradáson, sıt HIV, és hepatitisz tesztet is, a hıtérkép és íriszdiagnosztika kicsit távol áll tılem, nem nyilatkozom. Továbbá részletesen beszél a vizsgálatok árairól, illetve hozzáteszi, hogy a hasznosságát megítélve, az Egészségügyi menedzser kifejtette, hogy a vizsgálatok 70-80%-a le van fedve, nem feltétlen ilyen magas költségekkel. Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy sajnos nincsenek olyan helyzetben, hogy duplikáljanak vizsgálatokat. Érti a szándékot, a lehetıséget, de tudomásul kell venni a korlátokat, pláne ha a vizsgálatok nagy része létezik. Hozzáteszi, hogy nem fogja támogatni. Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Alapítvány által rögzített árajánlat figyelembe vételével, a prevenciós programban való részvételt ne támogassa - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 61/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy az Alapítvány által rögzített árajánlat figyelembe vételével, a prevenciós programban való részvételt ne támogassa. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (180/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 180/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Bencze László bizottság elnöke: átadja a szót dr. Magyar János György aljegyzınek, a napirendi pont ismertetése céljából. 9

10 dr. Magyar János György aljegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Kormány 51/2007. (III. 26.) sz. Korm. rendeletével lehetıséget teremtett az egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, illetve felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok anyagi támogatására. A Bursa Hungarica évi pályázati forduló még nem került meghirdetésre, várhatóan szeptember hónapban jelenik meg a pályázati kiírás, majd ezt követıen tud az önkormányzat csatlakozni a pályázati fordulóhoz. Kéri a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elızı évek gyakorlatát követve tárgyalja meg a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándékát. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális támogatás, mely a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott település és megyei önkormányzatok által a hallgatóknak adományozott önkormányzati ösztöndíjból, valamint az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsıoktatási intézményében a Kormány rendelet alapján megállapítható intézményi ösztöndíjból áll. A pályáztatási rendszerben változás történt az elızı évekhez képest ugyanis, évtıl a pályázóknak és az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell az Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmőködési Rendszerhez (EPER-Bursa Rendszer), a pályázóknak a pályázatokat elızetesen ebbe a rendszerbe kell feltölteni, és az önkormányzatoknak ebben a rendszerben kell a pályázatokat kezelni. Itt kell a Csatlakozási nyilatkozatot is kitölteni az önkormányzatok részérıl. Pilis Város Önkormányzatának jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata 2002 évtıl folyamatosan csatlakozott e pályázati rendszerhez, mely azóta is sikeresen mőködik, ezért javasolom T. Képviselı-testületnek, hogy évre vonatkozólag is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez, - a pályázati forduló meghirdetése után írja ki az A és a B típusú pályázatot, egyúttal - a döntésre vonatkozóan hatáskörét ruházza át a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságra, tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat bizottsága évek óta foglalkozik a szociálisan rászoruló felsıfokú tanulmányokat folytató és kezdı fiatalok támogatásával. Továbbá javasolja a T. Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetésébıl a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan, önkormányzati támogatásként meghatározott összeget (2014. évben 500 e Ft.) az elızı évhez hasonlóan - különítsen el, mely pénzeszköz feletti felhasználás jogát is javasolja a Bizottságra átruházni. Kéri a Bizottságot, hogy az elızı évek gyakorlatát követve tárgyalja meg a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándék javaslatát a Képviselı-testület felé. Bencze László bizottság elnöke: elmondja, hogy évek óta fent tartják és mindig is igyekeztek csatlakozni hozzá, így az idei évben is támogatja. Szabó Márton polgármester: hozzáteszi, hogy azért került ez a napirendi pont a Bizottság elé, mert szociális alapon is el lehet bírálni. Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási 10

11 Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez, amint a évi pályázati forduló meghirdetésre kerül - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 62/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez, amint a évi pályázati forduló meghirdetésre kerül. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül felhasználható összegként Ft-ot, azaz ötszázezer forintot a évi költségvetés terhére különítse el - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 63/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül felhasználható összegként Ft-ot, azaz ötszázezer forintot a évi költségvetés terhére különítse el. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 16 óra 50 perctıl kezdıdıen zárt ülésen folytatja tovább munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság zárt ülést és 15 perc technikai szünetet követıen 17 óra 15 perctıl kezdıdıen rendes és nyílt ülés keretében tovább folytatja a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság tagjai megérkeztek 17 óra 15 perckor a Szociális Bizottság ülésezésére szolgáló tárgyalóteremben, valamint a két bizottság a meghívóban szereplı közös napirendi pontokat (3.4.5./) együtt tárgyalja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László Szociális Bizottság elnöke, átadja az ülés levezetését a közös napirendi pontok tekintetében Greksza János Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnökének. Greksza János bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, és a megjelenteket, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi pontok megtárgyalása elıtt. 5./ Tájékoztató a pilisi fogorvosi rendelésben várható változásokkal kapcsolatban. Elıterjesztı: Bencze László Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a napirendi ponthoz írásos elıterjesztés nem tartozik. 11

12 Szabó Márton polgármester: kéri, hogy a napirendi pontok megtárgyalása elıtt hallgassák meg a jelenlévı fogorvosokat. De mindenekelıtt elmondja, hogy találkozott korábban a Doktor Úrral, és tájékoztatta egy dologról, amirıl most a bizottságot is tájékoztatni fogja. Ez még csak egy tájékoztató, ennek a hivatalos része, majd eztán következik. Átadja a szót dr. Tímár Istvánnak. dr. Tímár István fogorvos: elmondja, hogy Zloch Márta doktornı szeptember 01.-tıl megszünteti a 2. sz. fogorvosi praxis ellátását a Perfect DentalKft.-vel, akinek feladat ellátási szerzıdése van az Önkormányzattal. Elmondja, hogy a doktornı egy rezidens helyet talált Budapesten, ami szakmai fejlıdést is jelentene neki. Tájékoztatásként elmondja, hogy ennek ellenére itt nem áll meg az élet, fıként, hogy a doktornınek viszonylag nagy páciens számmal dolgozott, ezt szeretnék a jövıben kicsit megváltoztatni. Elmondja, hogy az biztos, hogy a mostani rendszer nem mőködik, mindenképpen bıvíteni szeretnék az ellátást, teljesen különválnak a másik rendelıtıl, szeptember 01.-tıl egész napos ellátást szeretnének biztosítani úgy, hogy valószínőleg bıvíteni fogják a székek számát, és a fogorvosok számát is. Ez az ügy majd a bizottságok, és a Képviselı-testület elé is fog kerülni, ez most csak tájékoztató jellegő. Továbbá elmondja, hogy ügyeleti ellátásban is gondolkoznak. Tehát összességében a tájékoztató lényege az, hogy szeretnének elindítani egy magánrendelést a normál rendelés mellett. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy reméli, sikerrel járnak ezzel a dologgal. Az Önkormányzat elsıdleges szempontja az, hogy az ellátás zökkenımentesen folytatódjon. Elmondja, hogy nagy valószínőséggel ez az utolsó olyan bizottsági ülés, ahol döntéshozatalok születnek, mert a követkı ülés már a ciklus zárásáról szól, aztán pedig az új testület felállására kerül sor. Németh István bizottsági tag: kérdezi, ha a már korábban szóba került, hogy egy 3. praxist létre szeretné hozni az új Képviselı-testület, akkor mennyiben befolyásolná a Doktor Úr által említett beruházás, a 3. praxis létrehozását. dr. Tímár István fogorvos: elmondja, hogy ık, és az új vállalkozó is arra fog törekedni, hogy ne legyen ütközés. Elmondja, hogy korábban a Polgármester Úrral, és az Aljegyzı Úrral beszélgettek, akkor felvázolták, hogy milyen lehetıségek lehetnek a 3. sz. praxis létrehozásának. Viszont a Magyar Orvosi Kamara kiadott egy körlevelet, melyben szerepel egy olyan dolog, hogy kártalanítás, kártérítés. Tehát minden praxisnak megvan a beteglétszáma, és egy alappénze, amit az OEP utal, és ha ez a jog sérül valamelyik orvosnál, akkor az orvos kártérítéssel fordulhat akár az Önkormányzat, akár a másik rendelı felé. Ez irányban is próbálnak segíteni majd a bizottságnak, testületnek, mert egyértelmően ki fogják kérni majd az OEP álláspontját ez ügyben. Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: véleménye szerint, ha az alapellátás nem sérül, akkor mindenképpen egy plusz dolog, ha fejlesztés történik a fogorvosi rendelés tekintetében. Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: kérdezi a Szociális Bizottság tagjait, valamint a jelenlevıket, hogy van-e kérdésük a fogorvosok felé. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális- és Egészségügyi Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatót hallgatott meg, a tájékoztatót tudomásul vette, de érdemi döntést nem hozott. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy egyik bizottság részérıl sem érkezett további kérdés, hozzászólás. 12

13 Greksza János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. (172/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 172/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Greksza János bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzınek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy rendeletmódosításról van szó, elfogadásához minısített többségre van szükség. A évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására azért kell sort keríteni, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény elıírja, hogy a zárszámadást a vagyon kimutatással, a vagyon állapotról ki kell egészíteni. Elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján minden évben felülvizsgálja a vagyonrendeletét, illetve a vagyonkataszterét az Önkormányzat, Képviselı-testület útján és ezen felülvizsgálat eredményeképpen a vagyonelemek változását átvezeti a felülvizsgálat során a vagyonkataszteren. Továbbá megemlíti, hogy a Képviselı-testület nem csak a vagyonrendelet felülvizsgálatával foglalkozott, hanem a 2013 évnek a vagyonhasznosításáról is kapott beszámolót. És ezt a vagyonhasznosítást, még pluszban ezen szabályozás mellett, a zárszámadási rendelet mellékleteként is szerepeltetni kell. Természetesen a zárszámadási rendeletben semmiféle összegszerő változás nem történik, a évre vonatkozó elıirányzat teljesítések azok változatlanok, csupán egy plusz melléklettel egészül ki a zárszámadásról szóló rendelet és ugyan azzal a hatállyal, amelyre a zárszámadás szól. Hozzáteszi, hogy az a vagyonkataszter a mely a rendeletmódosításnak a melléklete, az ugyan az a vagyon kataszter, amely a vagyonrendelet felülvizsgálatakor készült. Greksza János bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a rendelet módosítását - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 72/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete megalkotását, az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2014. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete módosításával, az elıterjesztésben foglaltak alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke 13

14 Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a zárszámadási rendelet módosítását - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 67/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete megalkotását, az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2014. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete módosításával, az elıterjesztésben foglaltak alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Greksza János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. (173/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 173/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Greksza János bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek, a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester:a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben elıírt kötelezettségünknek eleget téve - az alábbiak szerint számolnak be. 1.) A hatályban lévı költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi fıösszegének eredeti elıirányzata ezer Ft. Az I. félévben az elıirányzat ezer Ft-tal emelkedett, így az Önkormányzat bevételi fıösszege az idıszak végén ezer Ft.A bevételi oldalon jelentkezı növekedés elsısorban az önkormányzat hiteleinek konszolidációjából adódik. További növekedést okozott a választásokra kapott egyéb mőködési célú támogatás, a bérkompenzáció és a 2012./2013. tanév étkezésének felülvizsgálata alkalmával megállapított támogatás. A teljesülés az idıszak végére 43,49 %-os értéket mutat. A csekély lemaradás oka, hogy a közfoglalkozatás után igényelhetı támogatás nem elıre érkezik, hanem a tárgy hónapot követıen hívható le. Továbbá elmondja, hogy összességében a beszámolóban a teljesülés valamennyi értékhelyen egy-egy kivétellel, 50% alatti teljesülést mutat, ami azt jelenti, hogy az elıirányzat tervezéshez közeli a teljesülés, illetve kicsivel az alatt marad, ami az ésszerő, takarékos gazdálkodás következménye. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási 14

15 fıösszegének eredeti elıirányzata ezer Ft. Az I. féléves elıirányzat ezer Ftal emelkedett a kiadási oldalon is, így az Önkormányzat kiadási fıösszege az idıszak végén ezer Ft. Továbbá elmondja, hogy a pénzügyi beszámolóban intézményenként is bemutatásra kerül a teljesítés. Az elıterjesztés tartalmazza az intézményenkénti részletezést. Továbbá megemlíti a támogatások összegét is. Hozzáfőzi, hogy a Város továbbra is stabilan áll a lábán, hiszen még mindig 50 millió Ft lekötött betétje van a Városnak, a hitelekhez nem kellett hozzányúlni, tehát semmilyen hitelt nem vettek fel, nincs a Városnak hiteltartozása, és nincsen 30 napnál régebbi fizetetlen számlája, kivéve azt az egyet, ami a DAKÖV Kft. által benyújtott számla, de ezt majd a Bizottság tárgyalni fogja. Tóth László jegyzı: kiegészítésként elmondja, hogy a teljesítési adatok még magukban foglalják a Polgármester Úr által elmondottakon kívül a választásokra kapott normatív támogatásokat, illetve mint azt már tudják az idei évben már 2 választáson vannak túl, majd a harmadikra kapott normatív támogatást is be kell emelni a késıbbiekben. A kiadások valóban olyan szempontból jól állnak, hogy nem érték el az elıirányzatokat. Greksza János bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót- az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 73/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 74/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. 15

16 Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 75/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 76/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 68/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a bizottság elnöke 16

17 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 69/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület rész, a Polgármesteri Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a bizottság elnöke A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 70/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a bizottság elnöke A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 71/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a bizottság elnöke Greksza János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 8./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (174/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 174/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 17

18 Greksza János bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek, a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy év március hó 14-i rendkívüli ülésén alkotta meg és fogadta el az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét, melyet egy alkalommal a 16/2014.(VI.2.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. a jelen elıterjesztés alapját a év I. félévi, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott költségvetési beszámoló teljesítési adatai képezik. A költségvetési rendelethez képest a változást a többletbevételek, az elıirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve elvonások okozzák. Nem került tervezésre az Országgyőlési (04.06) valamint az Európai Parlamenti (05.25) választásokra kapott állami támogatás, a 2012/2013 tanév étkezésének ellenırzése alkalmával megállapított, még az Önkormányzatnak járó különbözet, valamint a havi bérkompenzáció összege. Nem számoltunk a évi adósságkonszolidációval, melynek eredményeképpen Önkormányzatunk mentesült az adósságállomány még fennmaradt 30 %- ának megfizetése alól, ez összességében kiadás csökkenést is eredményezett. E módosítás még nem tartalmazza a Gerje kötvények konszolidációjának hatását. Továbbá elmondja, hogy a költségvetési rendeletmódosítással összefüggésben az intézményenkénti, illetve a Polgármesteri Hivatalonkénti sorokat az elıterjesztés tartalmazza. A költségvetési rendeletnek szerkezete, abban rögzített szabályok, eljárások, a jogi része, az anyagi része természetesen nem változik. Továbbá elmondja, hogy a költségvetési rendelet végrehajtása zavartalan, nincs túlköltés, sıt takarékos szemlélet valósul meg. Greksza János bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az elıterjesztésben szereplı költségvetési rendelet módosítását- az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 77/2014. (VIII.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelete megalkotását. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az elıterjesztésben szereplı költségvetési rendelet módosítását - az kézfeltartással jelezze. 18

19 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 72/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadását és megalkotását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 9./ napirendi pontjának megtárgyalására. 9./ Javaslat kézmosó kialakítására a Szociális Csoport részére. Elıterjesztı: Bencze László Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a napirendi ponthoz írásos elıterjesztés nem tartozik. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy a Szociális Bizottság ülésén a kérésére felvettek egy napirendi pontot, és azt gondolja, hogy a Településfejlesztési Bizottságot is érintheti a dolog. Elmondja, hogy arról lenne szó, hogy a Szociális Irodában, amikor még nem így volt kialakítva a helység, akkor a Mőszaki irodával közösen volt egy folyosó, és a folyosó végén egy kézmosóval ellátott WC. Ez az átszervezések kapcsán megváltozott, az átjáró ajtó bútorral el lett takarva, és a Szociális Irodán azt érzékeli, hogy egy alap kézmosóra szükség lenne, nem kívánja kifejteni, hogy miért, mert mindenki tudja. Szabó Márton polgármester: elmondja, megnézték, hogyan oldható meg ez a kérdés, több megoldással is elvégezhetı. Az egyik megoldás az, hogy a mellette lévı WC-bıl visszavezetnék valahogyan a vizet és a csatornát, ez viszonylat sok bontással járna, de nem kivitelezhetetlen. A másik megoldás az, hogy az udvarról jön be a víz, és a csatorna is, az udvari fal melletti falra felszerelhetı lenne egy kézmosó, és egy csatornavíz elvezetetés, ez esetben az udvar azon részét kellene felbontani, de az épületen viszonylag kevés bontást kellene végrehajtani. A harmadik megoldás az, hogy úgy rendeznék át a helység berendezéseit, hogy azon az ajtón keresztül, amit most egy bútor eltakar, át lehessen jutni. İ személy szerint elıször ezt a megoldást szeretné javasolni a Bizottság részére. Ha szükséges, akkor zárat cserélnek rajta, de ha ez végképp megoldhatatlan, akkor javasolná a másik két verziót. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy ı azt kérné, hogy a 3 verzió közül valamelyik valósuljon meg, tehát lényeg a megvalósulás, az, hogy milyen módon, azt rábízza a munkát végzıkre. Bencze László bizottsági elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Szociális Irodában a kézmosó kialakítását - az kézfeltartással jelezze. 19

20 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat A Szociális és Egészségügyi Bizottság 73/2014. (VIII.25.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy az alább felsorolt 3 megoldás valamelyikével valósuljon meg a kézmosó kialakítása a Szociális Csoport részére. A három megoldási lehetıség: 1. bútor átrendezéssel az elzárt ajtó megnyílik, így mosdó elérhetıvé válik. 2. közös fal felöli bontással és bekötéssel 3. udvar felöli, külsı falon történı kiépítés. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a Bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus 25.-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában augusztus 25.-én 17 óra 50 perckor berekeszti. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai 17 óra 50 perckor elhagyják a Bizottságok ülésezésére szolgáló tárgyalótermet, a Településfejlesztési Bizottság tovább folytatja a munkáját. k.m.f. Sztyehlik Sándor jegyzıkönyv hitelesítı Bencze László a Bizottság elnöke 20

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12810/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben