Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága február 12. napján tartott ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl"

Átírás

1 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága február 12. napján tartott ülésérıl Haág Zalán, a bizottság elnöke Kormos Tibor, a bizottság alelnöke Kohári Nándor, a bizottság képviselı tagja Rózsavölgyi József, a bizottság képviselı tagja Tóth Károly, a bizottság képviselı tagja Tóth János, a bizottság nem képviselı tagja Dr. Nikolényi István, a bizottság nem képviselı tagja Kerek Attila rendezvény referens Kardos János, a Humán Közszolgálgatási Iroda Mővelıdési Osztályának osztályvezetıje Száz Krisztina, a Humán Közszolgáltatási Iroda Mővelıdési Osztályának munkatársa Dr. Antal Anikó, a Humán Közszolgáltatási Iroda Mővelıdési Osztályának munkatársa Roboz István, a Humán Közszolgáltatási Iroda Mővelıdési Osztályának munkatársa Dr. Kóborné dr. Holzinger Gabriella, a Jegyzıi Iroda munkatársa Juhász Csilla, a Humán Közszolgáltatási Iroda Mővelıdési Osztályának munkatársa, jegyzıkönyvvezetı Bodacz Gyızı, a Szegedi Szimfonikus Zenekar szakszervezetének titkára 3. napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadás elıtti módosítása Haág Zalán: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki az elıterjesztést tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozatot fogadta el: 1

2 561-6/2014. (II. 12.) KEKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6623/2014. iktatószámú A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás elıtti módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A bizottság javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását. Errıl a tisztségviselıket, a címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamint a Humán Közszolgáltatási Iroda Mővelıdési Osztályát jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. 4. napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetése Haág Zalán: Tájékoztatja a bizottságot, hogy ehhez a napirendi ponthoz módosító indítvány is érkezett, amelyben számos, a bizottság hatáskörébe tartozó célra több forrás lett betervezve, ha ezt a közgyőlés elfogadná. Így például az Egyházi keret 0 forint helyett 40 millió forint, Kulturális keret 8 millió forint, Idegenforgalmi keret 2 millió forint. Mi is volt még? Kardos János: A Szıregi Rózsafesztivál. Haág Zalán: Igen, nagyon jó. Olyan is, mint a Honvéd Hagyományırzık támogatása 1 millió forinttal. Lehet, hogy nem is minden jutott eszükbe. Úgy gondolja, hogy a bizottság valamennyi tagja, amennyiben a kulturális, egyházügyi, közmővelıdési és idegenforgalmi célokat fontosnak tartja, akkor fejtse ki a maga lobbitevékenységét. Éppen ezért, ezen kulturális módosítások miatt, szeretné, ha a bizottság elfogadásra javasolná a Fidesz-KDNP frakció költségvetéshez benyújtott módosító indítványát. Errıl majd csak a napirendi pont végén szavaznának. Megkapta a Szeged folyóiratot, és kérdezi, hogy a Somogyi-könyvtár mőködési támogatásában szerepel-e a folyóirat 4 millió forintos támogatása. Korábban ez így volt, de most ı nem találta. Kerek Attila: Benne van, de pontos oldalszámot nem tud mondani. Kardos János: 57. oldal 12. sz. mellékletben eft összeggel van benne. Haág Zalán: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Tóth Károly: Csak technikai kérdése van. Kérdezi, hogy a Fidesz-KDNP nevében benyújtott módosító javaslat a frakció álláspontját képviseli-e vagy Hüvös László álláspontját. Haág Zalán: A frakcióét, ezért is fogalmaztak úgy, hogy a Fidesz-KDNP frakció. 2

3 Tóth Károly: Akkor bizonyára arra a kérdésre választ kaphatnak (erre bizonyára a bizottság elnöke is tud válaszolni, mivel a frakció tagja), hogy a humánpolitikai tanácsnok által a 39. pontban javasolt 900 millió forintos Szeged önkormányzatának oktatási és kulturális intézményeit érintı elvonás milyen arányban érinti a kulturális és közmővelıdési ágazatot. Haág Zalán: Kérdezi, hogy Tóth Károly mire gondol konkrétan. Tóth Károly: A 39. pontban az áll, hogy az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó Intézményfinanszírozás kérdései -nél 900 millió forintos elvonás szerepel. Ez Haág Zalánék elıterjesztése. Teljesen egyetért azzal, hogy ık a kultúra lobbistái, de elıször tisztázni kell, hogy ebbıl a 900 millió forintos elvonásból mennyi esik a Szimfonikus Zenekarra, a színházra, a múzeumra, a Somogyi-könyvtárra, az óvodákra, a bölcsıdékre. Gondolja, hogy alapos elıkészítés és elemzés után jött ki ez az összeg, ezért véleménye szerint ez nem túl bonyolult kérdés. Haág Zalán: A válasz: semennyi. NGSZ. Tóth Károly: Az NGSZ-nek az egész költségvetése ennyi. Az NGSZ-tıl, ami oktatási, kulturális intézmények fenntartásával, mőködtetésével foglalkozik. Haág Zalán: Nem a Szimfonikusoktól, hanem az NGSZ-tıl. Tóth Károly: Az NGSZ van benne. Most ez vagy egy felelıs elıterjesztés vagy nem. Haág Zalán: A költségvetési sornak nyilván az volt a megfogalmazása, ezért Hüvös tanácsnok úr azt használta. Tóth Károly: Intézményfinanszírozásról van szó. A Fidesz-KDNP 900 millió forintot akar elvonni intézményfinanszírozási feladatoktól. És nyilván a jelenlévı hivatali dolgozók nagy örömére a hivataltól pedig 200 millió forintot akarnak elvenni. A dolgozók bizonyára örömmel veszik, hogy ez dolgozó álláshelyét jelenti. Haág Zalán: Tóth Károly ezt minden évben elmondja, majd a közgyőlésen lefolytatják a vitát. Tóth Károly: Haág Zalánék nyilván azonosultak az elképzeléssel, ezért megismétli a kérdését: a 900 millió forintból közvetlenül vagy közvetve mennyi érinti a kulturális és közmővelıdési ágazatot? Haág Zalán: Semennyi. Amikor tavaly december 20-án (csak egy példát mond, és utána be is fejezhetik ezt) Tóth Károly közbeszól. 3

4 Haág Zalán: Kérdezi, hogy válaszolhat-e, vagy amíg Tóth Károly elmondja a mondanivalóját, addig kimenjen-e. Tóth Károly úgysem kíváncsi arra, amit ık mondanak. Tóth Károly: 900 milliót akarnak Haág Zalánék kivonni. Haág Zalán: Tehát, tavaly december 20-án, amikor szüksége volt a Hıszolgáltatónak 500 millió forintra, akkor egyetlen tollvonással az NGSZ soráról tudott módosítani a közgyőlés Tóth Károlyék szavazataival 500 millió forintot. Ettıl nem omlott össze az NGSZ és a Szimfonikusok sem, a színház sem és senki más sem, mivel nem is az ı támogatásukról volt szó. Köztudomású, hogy Tóth Károly költségvetési szakember. (iróniával) Nyilván, amikor Tóth Károly a kiérlelt és megfelelı módon meghozott döntésekrıl beszél, akkor a Közgazdasági Iroda és a 600 fıs polgármesteri hivatal illetékes Kardos János: Mennyi? Tóth Károly: 600 fıs? Haág Zalán: Hány fıs? Kardos János: Háromszáz valahány fıs. Haág Zalán: Akkor a háromszáz egynéhány fıs hivatal illetékes szakemberei által elkészített szakmai anyagnak a meg nem ismert és nem részletezett adatait és számait kéri számon rajtuk. Ennyi. Tóth Károly: Kéri, hogy hadd mondja el a véleményét. Haág Zalán: Eddig is megtette Tóth Károly. Tóth Károly: A módosító indítvány tükrözi a Fidesz-KDNP frakció álláspontját, beleértve a jelenlévı kulturális bizottsági tagokét is. Ismeretei szerint az NGSZ nem valamilyen fényőzı, önmegvalósító célra költ el 900 millió forintot, hanem intézmény-felújításra. Nehéz elképzelni, hogy a 900 millió forintnak semmiféle hatása ne volna a kulturális és közmővelıdési intézményekre. Azt a második osztályban tanulják a gyerekek, hogy ha valahonnan elvesznek 900 millió forintot, akkor az valahonnan hiányzik is. Haág Zalán: Sajnos ez így van. Megadja a szót Kohári képviselı úrnak. Kohári Nándor: Tóth Károly két felvetésére szeretne reagálni. Az egyik, hogy az NGSZ nem a kulturális és közmővelıdési intézmények finanszírozására szolgál, ezek külön költségvetési soron vannak, és tudomása szerint voltak is az elmúlt idıszakban zömmel. A másik, hogy az NGSZ évi ráfordítás és Botka László terve között több mint 900 millió forint az eltérés. 4

5 Így joggal vélelmezhette a módosítást tevı azt (egyébként ez több mint 20 %-os növekedést jelent), hogy ebben a rendszerben ez a fajta átcsoportosítás korántsem veti fel a mőködésképtelenség és a tömeghalál vízióját (nem vitatva azt, hogy nyilván ennek a pénznek ezernyi helye van). Haág Zalán: Mindeközben az összes városi cégnek vagy bázison, vagy jóval kisebb támogatást javasolt a polgármester úr, mint a korábbi években. Emiatt ugyanúgy könnyeket lehet hullajtani a közösségi közlekedést igénybe vevık, a villamosvezetık és családjuk miatt. Az színtiszta demagógia, amit itt elıadott Tóth Károly képviselı úr. A nyilvánvaló cél az, hogy legyen költségvetés. Minden felelıs képviselı kompromisszumkészségén múlik, hogy a két javaslat közül vagy között hol találja meg a megállapodást. Az elmúlt években sikerült megtalálni, az más kérdés, hogy éppen Tóth Károlyék oldala és az általuk támogatott polgármester többször felrúgta és nem tartotta be a megállapodást. Most majd meglátják, hogy milyen megállapodás születik, és azt be kívánják-e Tóth Károlyék tartani vagy nem. Tóth Károly: A Fidesz-KDNP elıterjesztésébıl nem az derül ki, amit Haág Zalánék mondanak, mivel általában véve önkormányzati intézményektıl kívánnak elvenni 900 millió forintot. Nem gyız csodálkozni azon, hogy pedagógus végzettségőek ilyen könnyen lemondanak arról, hogy az iskolák, óvodák, bölcsıdék felújítására egy fillért sem tudnak majd költeni. Erre nem volna olyan büszke a helyükben. A 900 millió forint valahonnan hiányozni fog. Azt pedig enyhén szólva meglepınek tartja, hogy a cégek közül jónéhánynak úgy kívánnak odalökni millió forintot, hogy sehol nem volt kritikai megjegyzés. Ilyen volt Kohári Nándor elıterjesztése is. Kérdezi, hogy nem lenne-e fontos utánanézni, hogy tényleg jól gazdálkodtak-e. Kérdezi továbbá, hogy a 900 millió forint elvonása helyett nem kellett volna-e jobban a cégek körmére nézni. Haág Zalán: Kéri, hogy Tóth Károly mondjon konkrét példát. Tóth Károly: Két kézzel szórták a pénzt az Ifjúsági Házhoz, és még most is akarnak 70 millió forintos extrapénzt adni. Egyszer sem vetették fel Haág Zalánék, hogy nézzék meg, hogy valóban a legnagyobb hatékonysággal gazdálkodnak-e. Haág Zalán: Extrapénzt? Tóth Károly: Egyszer sem vetették fel Haág Zalánék, hogy nézzék meg, hogy valóban a legnagyobb hatékonysággal gazdálkodnak-e. Felhívja a figyelmet, hogy a szocialista frakció nem fogja engedni, hogy hagyják lepusztulni az iskolákat és az óvodákat. Szégyelljék magukat! Azok, akik pedagógusok, és akik bármi felelısséget éreznek a jövı generációja iránt. Kohári Nándor: Tóth Károly ezt a sajtótájékoztatón már elmondta, ezért jelzi, hogy itt a bizottsági ülésen már a bizottságra tartozó ügyekkel kellene foglalkozni. 5

6 Tóth Károly: A 900 millió forint kialakulása érdekli. Nyilván e mögött alapos felmérés volt. (gúnnyal) Nyilván jelenleg az óvodák, bölcsıdék felújításából nem fog hiányozni 900 millió forint. Ez az állítás hangzott el. Haág Zalán: Kérdezi, hogy Tóth képviselı úr miért nem javasolja, hogy ezek az intézmények kapjanak pluszban 10 milliárd forintot, hogy felújíthassák ıket. Lenne rá pénz. Tóth Károly: Ha nem vették volna el Szeged költségvetésének a felét, akkor könnyen tenne ilyen javaslatot. Haág Zalán: Kéri, hogy ezt hagyja Tóth képviselı. A feladatot vették át. Sajnos egyetlen önkormányzat van, ahol a kormány a teljes adósságot nem tudta átvállalni, mert folyamatosan ment a hazudozás. Gyakorlatilag nem volt olyan nap, ami a valós számokat tükrözte volna akár Szentgyörgyi Pál, akár Botka László álláspontja szerint a város adósságállományára vonatkozóan. Szégyen szemre a 3100 valamennyi önkormányzat közül Szeged az egyetlen, ahol nem volt képes a kormány átvállalni a teljes adósságot, mert mire megkötötték a megállapodást, akkorra kiderült, hogy maradt még 3 milliárd forint adósságállomány. Tóth Károly: Szerinte Haág Zalán érti ezt, bár humán értelmiségi. Ha Haág Zalán bemegy a munkahelyi vezetıjéhez, és azt mondja neki a munkahelyi vezetıje, hogy Haág Zalán: Kérdezi, hogy ki az ı munkahelyi vezetıje. Tóth Károly: Tételezzék fel, hogy X munkavállaló bemegy a fınökéhez, és azt mondja neki a fınöke, hogy átvállalja tıle a forintos adósságát, de csökkenti a fizetését forinttal. Tulajdonképpen ezt történt. Haág Zalán: Cserébe pedig sok feladattól mentesült az önkormányzat. Tóth Károly: Sokkal nagyobb bevételtıl fosztották meg a várost, mint ami az éves adósságszolgálat lett volna. Így mentették meg a városokat. Ez a tény. A számok alapján csak erre a következtetésre lehet jutni. Haág Zalán: Valamilyen rejtélyes módon egyedül Tóth Károlyéknak van ezzel problémájuk. Tóth Károly: Pécs ugyanolyan feltételekkel kapta volna. Pécs kapott 3 vagy 4 milliárd forintos támogatást, nyilván fideszes vezetéső. Szeged pedig nem kapta ezt meg, jó. A tények nagyon ellentmondanak annak, amit Haág Zalán állít. Haág Zalán: Az a baj, hogy amit Tóth Károly mond, ott a két állítás mond ellent. Tóth Károly: Kérdezi, hogy melyik két állítás. 6

7 Haág Zalán: Három állítás. Tóth Károly: 900 millió forintot akarnak elvenni az oktatási ágazattól. Haág Zalán: Milyen oktatási ágazattól? Tóth Károly: Haág Zalán szerint az NGSZ mivel foglalkozik? Haág Zalán: Nem oktatással. Tóth Károly: Miért mivel, uszodafenntartással? Haág Zalán: Megadja a szót Kardos Jánosnak. Kardos János: Számokat szeretne mondani a költségvetés tervezetébıl és a tavalyi költségvetésbıl. A hivatal jóváhagyott létszáma 2013-ban 348 fı volt, és 2014-ben is ez van a költségvetés tervezetében. Az NGSZ költségvetése a bizottság elıtt levı tavalyi utolsó módosítás szerint eft, az idei tervezetben pedig eft, tehát 300 millió forinttal kevesebb az idei tervezet, mint a tavalyi. Az NGSZ feladata a nevében is benne van: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata. Az oktatási intézmények államosítása után az általános iskolák, a gimnáziumok, a kollégiumok, tehát a szakképzés kivételével minden köznevelési intézmény mőködtetési feladatait az NGSZ látja el. Ez azt jelenti, hogy fizeti a gázt, a villanyt, a pedellust, a karbantartót és a technikai személyzetet. Az állam ezekben az intézményekben csak a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítık bérét és a szakmai kiadásokat fizeti. Ez az NGSZ feladata, amiért az NGSZ egy fillért sem kap az államtól, tehát az önkormányzat finanszírozza. Az NGSZ ezen kívül önállóan gazdálkodó szervezeti egységként valamennyi mővelıdési háznak a gazdálkodó szervezete, tehát így jön össze az NGSZ költségvetése. A módosító elıterjesztésbıl nem az derül ki, hogy az NGSZ soráról van szó. Az irodán is arra gondoltak, hogy az Intézményfinanszírozás sor az önkormányzati intézményekre vonatkozik, színház, zenekar, mővelıdési házak, könyvtár. İ most örömmel hallja, hogy ezeket az intézményeket nem érinti ez a javaslat. Viszont, mivel oktatással is foglalkozik, ezért egy kicsit furcsán veszi, hogy az NGSZ nem egészen 4 milliárdosra tervezett költségvetésébıl 900 millió forintot kívánnak elvenni. Meggyızıdése, hogy így az önkormányzat a törvényben elıírt feladatait nem tudja teljesíteni, nem tudja mőködtetni azokat az intézményeket (ha ez az összeg mind az NGSZ-t érinti), amiket egyébként az állam tart fenn. İ csak a számokat mondta el. A két költségvetés között nem fedezte fel, hogy hol van az a 900 millió forint az NGSZ-nél, de ı csak az általa látott számokból gondolkozik. Ha a kulturális oldalról nézi, akkor megnyugtató számára, hogy a kulturális intézményeket nem érinti. Tóth Károly: Nem nagyon. 7

8 Haág Zalán: Köszöni a tájékoztatást. Hozzáteszi, hogy tavaly december 20-án még volt 500 millió forintja az NGSZ-nek, amirıl gond nélkül le tudott mondani. Az osztályvezetı úr által mondottakat elfogadja véleményként, azonban a Botka László polgármester úr által jegyzett költségvetési elıterjesztés pedig számos cégnek törvény által elıírt vagy alapító okiratban foglalt kötelezettségéhez a szükségeshez képest jóval kisebb támogatást irányoz elı. Így valamire nem fog annyi pénz jutni, mint amennyi kellett volna. A cégekkel kapcsolatos megjegyzésre reagálva elmondja, hogy az elmúlt években egyre csökkenı támogatást kaptak, akár az SZKT, akár a Városi TV, akár a SZINT Kft. Tóth Károly: A Városi TV-nél pedig 100 millió forintot hagyott a Haág Zalánék által elküldött igazgató. Haág Zalán: Kérdezi, hogy ez most hogy jön ide. Tóth Károly: Úgy, hogy nem érti, hogy miért kellett volna agyonpénzelni a Városi TV-t, amikor 100 millió forintról indult. Mit kellett volna még adni neki. Haág Zalán: Kérdezi Tóth Károlytól, hogy mennyi a Városi TV éves mőködési költsége. Tóth Károly: 100 millió forint volt az induló összeg. Haág Zalán: Nem azt kérdezte, hanem azt, hogy mennyi a Városi TV éves mőködési költsége jelen feltételek mellett. Tóth Károly: 100 millió forint ott van náluk, abból lehet gazdálkodni. Haág Zalán: Megismétli, hogy nem azt kérdezte. Tóth Károly: Ezt nem tudja pontosan megmondani. Haág Zalán: Akkor mirıl beszélnek? A Városi TV éves mőködési költsége 150 millió forint ben a Tóth Károlyék által kinevezett ügyvezetı igazgató még 112 millió forintból gazdálkodott. Az azóta eltelt idıszakban soha nem érte el ezt a támogatási szintet a városi támogatás. Tóth Károly: A számláján ott volt, kérdezi, hogy miért nem költött abból. Haág Zalán: Nyilvánvaló, hogy költött abból, de minimum 150 millió forint az éves mőködési költsége. Ha el is költi a 100 millió forintot, amit több okból sem tehetett volna meg, akkor sem lett volna elég még egy éves mőködésére sem a Városi TV-nek ez a pénz. Ez ugye, még Tóth Károly számára is világos? A következı okok miatt nem tudta felhasználni ezt a támogatást: amikor a Médiatanácstól frekvenciaengedélyt kapott, akkor igazolnia kellett a 63 millió forintos jegyzett tıkét (mert ennyi a Városi Televízió jegyzett tıkéje, mint Városi Televízió Nonprofit 8

9 Kft.-nek). Ezen kívül pedig tartania kellett magát a jogszabályokhoz, pl. ahhoz, ami a gazdasági társaságokról szól, mely szerint amennyiben a jegyzett tıke 50 % alá csökken, akkor a tulajdonos felé azt jelezni kell, és akkor vagy le kell vinni a jegyzett tıkét, vagy póttámogatást kell biztosítani. Ellenkezı esetben pedig fel kell számolni a céget. Ha az ügyvezetı azt az ágat követte volna, amit Tóth Károly mondott, akkor 2011-ben fel kellett volna számolni a Városi Televíziót. A millió forint, amit a Városi Televízió szokott kapni éves szinten, azt még millió forintos pályázati és egyéb támogatással szokta kiegészíteni a televízió. Tóth Károly: Mikor nyert pályázatot a mostani idıszakban. Haág Zalán: Kéri, hogy nézzen utána Tóth Károly, s megállapítja, hogy a képviselı úr felkészületlen, és ezért az érvek körülbelül ennyit is érnek. Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Hozzászólás nem lévén, kérdezi, hogy a bizottság hozzájárul-e, hogy megadja a szót Bodacz Gyızınek, aki jelezte, hogy ennél a napirendi pontnál hozzá kíván szólni. A bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal hozzájárul, hogy Bodacz Gyızı hozzászóljon a napirendi ponthoz. Bodacz Gyızı: Hangsúlyozza, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekar szakszervezeti bizottságának titkáraként szeretne hozzászólni, tehát nem a Szegedi Szimfonikus Zenekart képviseli, mivel azt nem is képviselhetné, csak az igazgató. Így csak a szakszervezeti bizottságot és annak tagjait képviseli. A fı problémájuk az, hogy látták a költségvetést, s azt is látták, hogy összesen 516 millió van erre az évre a Szegedi Szimfonikus Zenekar számára elıirányozva. Ez 3 részbıl tevıdik össze, aminek egyik jelentıs része az állami támogatás, ami tavaly Ft volt. Az idén ez az összeg 66 millió forinttal megemelkedett, ennek nagyon meg is örültek. Így az önkormányzat forint körül kap a Szegedi Szimfonikus Zenekar tevékenységébıl kifolyólag. Eddig is az volt, hogy az önkormányzat fenntartotta a Szimfonikus Zenekart, a béreket megkapták. Ez nagyon lényeges volt, mert a bérek nélkül nem lenne Szimfonikus Zenekar. A mőködésüket azonban csak a minisztériumi támogatásból lehetett elképzelni, ami már kb. 15 éve van. Még egyszer hangsúlyozza, hogy ilyen jelentıs támogatást még soha nem kaptak. Nem volt bonyolult kiszámolni, hogy a tavalyi évben 527 millió forint körül volt a mőködésre fordított összeg pályázatokkal, mindennel együtt. Ez nagyobb volt, mint amikor a 2013-as évi költségvetésüket elfogadták. Ehhez az összeghez hozzáadta a 66 millió forintot, amire addig nem lehetett számítani, amíg az országos költségvetést el nem fogadták. Így kijött, hogy durván 593 millió forintot kellene kapniuk, ha a tavalyi pénzt megkapják az önkormányzattól, plusz a kormánytól a 66 millió forintot. Ehhez képest, amikor megkapták a költségvetést, akkor látták, hogy 12 millió forinttal még kevesebb is a pénzük a tavalyihoz képest, amit pályázatokkal, mindennel együtt elköltöttek. 516 millió forintra ment le ez a költségvetés. A hangszer, a koncertszervezés, a munkaruha mind ebbıl a minisztériumi pénzbıl ment mindig is, mert másból nem tudták volna ezeket finanszírozni. Jelen pillanatban a zenekar jelentıs része a saját hangszerén játszik, ez olyan, mintha a polgármesteri hivatalban a számítógépet mindenki otthonról hozná be. 9

10 Kardos János: Ez részben már most is így van. Bodacz Gyızı: Ez nyilván gond, de feltételezi, hogy többé-kevésbé van egy-két számítógép. Náluk is van egy-két hangszer, amit nem tudnak megvenni, mert olyan horribilis összegő. A közszolgáltatási szerzıdésbıl, amit az állammal kötött a zenekar, ezekbıl nyilván többlet feladatok is hárulnak a zenekarra. Elismeri, hogy azt pontosan nem tudja, hogy ezek ebben az évadban mit takarnak, és mennyibe fognak kerülni. Ezt lehet, hogy még az igazgató sem tudja. Úgy gondolja, hogy ebbıl a 66 millió forint plusz összegbıl elég jelentıs bérpótlékot lehetett volna adni. Ehhez képest 78 millió forint mínusz van. Azt mindenki tudja, hogy 2008-hoz képest a közalkalmazotti bértábla nem változott, és ez náluk mindig a minimumot jelentette. İ 40 év munkaviszony után nem éri el a Ft bruttó összeget. A 66 millió forintos összegbıl most azt érhették volna el a kollégákkal együtt, hogy bérre ugyan nem, de bérpótlékokra és egyebekre ezt ki lehetett volna fizetni. Tettek lépéseket, és az országos szakszervezet fıtitkára elment Halász János államtitkár úrhoz, aki tájékoztatta, hogy nincs akadálya, hogy a zenekar ezt ilyen jellegő kifizetésekre fordítsa. Természetesen nem az egész összeget szeretnék erre felhasználni. Hozzáteszi, hogy ágazati szinten is kezdeményeztek már egyeztetést az igazgatókkal, ami sehol sem tart még. Így valószínőleg mostmár ezt le is veszik a napirendrıl. Ha megkapták volna a plusz pénzt, akkor helyi szinten kellett volna az igazgatóval megvívni a meccsüket. Reméli, hogy világosan el tudta mondani a mondanivalóját, de hozzáteszi, hogy ı zenész. Kérésük az, ha egyáltalán erre van mód, hogy egy módosító indítvánnyal ezt a most szereplı 516 millió forintot meg kellene emelni, ha mással nem, akkor azzal a 66 millió forinttal, amit a kormánytól kaptak. Tudja, hogy jogszabály szerint ez a támogatás már benne van az önkormányzat teljes költségvetésében, de végül is a Szimfonikus Zenekar volt az az összekötıkapocs, ami miatt ezt az összeget megkapta az önkormányzat. Amennyiben a bizottság úgy látja, hogy a módosításra még van lehetıség, akkor megköszöni a szakszervezeti bizottság nevében. Természetesen azt is tudomásul veszik, ha erre nem lesz mód, nem tudnak mit csinálni. Azt is elismeri, hogy az 516 millió forintos támogatás arra valószínőleg elég lesz, hogy fennmaradjanak. Ezzel megússzák az évet, és úgy gondolja, hogy a színvonal, az egyéb kötelezettségek vagy a munka nem fog csorbulni. Nem állíthatja, hogy a 66 millió forintos támogatás nélkül nem maradnak életben. Természetesen tájékoztatni fogja az igazgató urat, hogy ı most itt van. Valóban a szakszervezeti bizottság titkáraként gondolta, hogy tesz egy kísérletet, és a problémáikat ezen a szinten is elmondaná. Haág Zalán: Jogi lehetısége most is van arra a Kulturális Bizottságnak, hogy még módosító indítványt tegyen a költségvetési elıterjesztéshez. Ezzel kapcsolatban is kér majd véleményeket, mivel azonban alelnök úrnak el kell mennie, ezért elıször neki adná meg a szót. Kormos Tibor: Arra lenne kíváncsi, hogy a zenekar igazgatója volt-e a városházán a költségvetés készítésekor. 10

11 Bodacz Gyızı: Részleteket nem tud, de annyit igen, amit az igazgató és az alpolgármester úr is elmondott, hogy voltak egyeztetések. Kormos Tibor elhagyja a termet, a bizottság létszáma 6 fıre csökkent. K.m.f. Haág Zalán a bizottság elnöke Roboz István ügyviteli titkár Kormos Tibor a bizottság alelnöke Juhász Csilla jegyzıkönyvvezetı 11

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2013. szeptember 9.-i rendkívüli nyílt ülésrıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Alagsori termében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kossuth-terem elıtere Veszprém, Óváros tér 9.

J e g y zıkönyv. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kossuth-terem elıtere Veszprém, Óváros tér 9. J e g y zıkönyv Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport 2012. május 23-án 09 00 órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Veszprém Megyei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25. napján tartott soros ülésének j e g y z ı k ö n y v e 2 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. június 13-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/34-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben