J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr. Révész Mihály a bizottság tagja dr. Kereszty Ágnes külső bizottsági tag Görög Tibor külső bizottsági tag Málovics György külső bizottsági tag Lődyné Dobai Mónika dr. Újvárosi Ivett Papp Gábor dr. Solymos László Szabó Sándor dr. Hegyes-Gila Orsolya dr. Lőrinczi Zsanett dr. Oláh Anna dr. Szeghalmi Szonja dr. Kovács Katalin Éderle Attila dr. Hudák Krisztina Frankó János Gorzó Laura dr. Oláh Miklós Nagy-Benkő Dóra Pázmány Péter Kiss Magdolna Nemesné Kocsis Ildikó Kaprinayné dr. Rádi Gizella Kecskeméti János Szentistványi István ügyviteli titkár Jegyzői Iroda Közgazdasági Iroda Alpolgármester Kabinetvezető Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Fejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Humán Közszolgáltatási Iroda Belső Ellenőrzési Osztály Igazgatási és Építési Iroda IKV Zrt. önkormányzati képviselő dr. Farkas László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, alpolgármester urat, az irodák képviselőit. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz képest annyi módosítás lenne, hogy előre vennénk a közgyűlési előterjesztéseket, mert két olyan előterjesztés is van, amit egy másik bizottság is tárgyal. Felvételre javasolnám a kiskundorozsmai szegregátumban lévő árnyékszékek felújítása tárgyú előterjesztést. A napirendi pontokhoz valakinek van-e egyéb javaslata? Ha nincs szavazzunk az általam javasolt napirendi pontokról. Aki egyetért vele az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 1

2 /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta mai ülésének napirendjét és az alábbi határozatot hozta: 1. A évi önkormányzati költségvetés 4. sz. módosítása 2. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet módosítása 4. A tömegközlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása, valamint kiegészítése 5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 6. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átadásáról/átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyása 7. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása évi Belső Ellenőrzési Terv 9. A Virág Cukrászda hasznosítására vonatkozó 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozat módosítása 10. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 11. Az újszegedi volt Vigadóhoz tartozó ingatlanok megvásárlása 12. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 13. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések 14. Döntés a kulturális együttműködési megállapodásokról 15. Straub F. Brunó mellszobrának kihelyezése 16. Preferált bérleti jogviszony meghosszabbítása 17. A Közgyűlés állandó bizottságainak, valamint a Polgármester és a Címzetes Főjegyző beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (2013.május 01-től október 31-ig), valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 18. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése I. félévi munkaterve 19. Attila u. 11. pinceszint egyéb helyiség értékesítése 2

3 20. Csanádi u. 15. fszt. 13. sz. alatti üres üzlethelyiség értékesítése 21. Szeged, Hunyadi tér 23. sz. kivett beépítetlen terület értékesítése 22. Választókerületi és településrészi önkormányzati keret felhasználása 23. Feketéné Kovács Magdolna és Meszlényi Mihályné önkormányzati támogatásának módosítási kérelme a panelrekonstrukciós program kapcsán 24. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium területén a konyhai gázellátás életveszélyes állapot megszüntetése új gázhálózat ill. egyéb kapcsolódó új gépészeti berendezések telepítése. (A gáz csatlakozó vezetékek és a felhasználó berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a műszaki-biztonsági felülvizsgálati megfelelőség teljesítése épületgépészeti szerelési tevékenység biztosításával.) beruházási engedélyokirata 25. Szeged, Székely sor 21. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület 2 db liftjének felújításához tartozó engedélyokirat elfogadása 26. A kiskundorozsmai szegregátumban (Árpa utca) lévő árnyékszékek felújítása Zárt ülésen: 27. A évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozása 1.napirendi pont: A évi önkormányzati költségvetés 4. sz. módosítása dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Málovics György: Mi az oka annak, hogy 50 millió forinttal többe kerül a közvilágítás, mint ahogy gondolta a tervezéskor az önkormányzat? Illetve, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek 44 millió forintot kell adni? dr. Solymos László: Emlékeim szerint az nem közvilágítás fejlesztés, hanem a közvilágítás számlafizetés. Málovics György: 50 millió forinttal alul lett tervezve véletlenül? dr. Solymos László: Igen. Minden évben megy a vita arról, hogy mennyi lehet a költsége a közvilágítási számlának, egyik évben sikerült túltervezni, a másik évben alul tervezni, de ebben van egy ciklikus, anticiklikus számlafizetés is, mert ha jól emlékszem az utolsó 1 vagy 2 havi számlát elcsúsztatva adja ki az áramszolgáltató és ebből kifolyólag minden évben felmerül egy ilyen átmeneti fizetési probléma. Pontos információm erről nincs, de ha szükséges a városüzemeltetési irodáról lehívunk valakit, aki erről bővebbet tud mondani. A Sport és Fürdők Kft. vezetésével már 3

4 kb. 1-1,5 éve levelezgetünk a cég működésének vonatkozásában, ott a cég támogatási rendszerét az idei évben átalakítottuk, mert a TAO-s támogatásban részesülő egyesületektől bérleti díjat tud szedni a cég az infrastruktúra használatáért. Ennek fejében, hogy ilyen bevételhez tud hozzájutni, csökkentettük az önkormányzati működési támogatást, egyrészt az látszik, hogy ez a bevétel nem érkezik meg a céghez, illetve az év elején tervezetthez képest kevesebbet tud beszedni, tehát valamennyivel vissza kell pótolni az önkormányzati támogatást, illetve ott a korábbi munkaügyi perből kifolyólag vannak még elmaradásai a cégnek, amit nem tudott teljes mértékben kitisztázni. Ennek a két dolognak az összetevője az, hogy ilyen mértékű támogatás utalását eredményezné. Egyébként a cégvezetővel már 3-4 hónapja ebben az ügyben tárgyalunk, levelezünk, ő ennél lényegesen többet kért, úgy emlékszem még egy huszonegynehány millióval több támogatást kért és a vége az lett, hogy kb. ebben tudtunk megegyezni. Átnézve a számlafizetési kötelezettségét és minden egyebet kb. ennyi az ami indokoltnak és szükségesnek tűnik. dr. Farkas László: Ezt indokoltnak tartja Alpolgármester Úr? dr. Solymos László: Igen. Málovics György: Köszönöm. dr. Kereszty Ágnes: A TAO-s forrással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez a támogatás az utánpótlást célozza meg, az a szándék áll mögötte, hogy többlettámogatása legyen az egyesületeknek az utánpótlás nevelésére és nem az, hogy tulajdonképpen amit eddig megkapott máshonnét azt pótolják belőle, mert ha ebből a támogatásból a bérleti díjat fizeti, akkor pont nem arra használja fel, ami célt ez szolgált volna. dr. Solymos László: Ebben akár igaza is lehet, de azt azért ne felejtsük el, hogy az önkormányzat éves szinten millió forint körüli szerződéses támogatást adott a Sport és Fürdőknek azért, hogy ezek az egyesületek, ezek a szervezetek tudjanak létesítményeket használni önkormányzati ingatlanokban. A Sport és Fürdők vezetője, illetve felügyelőbizottsága azt kérte ezektől az egyesületektől, hogy amennyiben kapnak támogatást és ennek egy része bérleti díjra fordítható, abban szülessen megállapodás az egyesület, illetve a Sport és Fürdők között, hogy részben beszállnak az intézmény működtetésébe. dr. Farkas László: Elfogadható? dr. Kereszty Ágnes: Igen. dr. Farkas László: További kérdés? Ha nincs akkor aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2013. sz. A évi önkormányzati költségvetés 4. sz. módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 4

5 A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 2.napirendi pont: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása dr. Farkas László: A vitát megnyitom. Málovics György: A SZINT Kft. miért van kiemelve a többi városi céghez képest? dr. Solymos László: Azért, mert a SZINT Kft. túl van támogatva, az látszik az idei évéből is, hogy több, mint millió forintos többlettámogatása van, tehát a takarítással foglalkozó, egyébként közfoglalkoztatottakat is foglalkoztató cégünknek úgy tűnik, hogy millió forintos nyeresége lesz az év végén. Mindezt két forrásból érheti el, egyrészt az önkormányzati támogatásból, másrészt pedig piaci bevételekből. De összesen a piaci bevétele ha jól emlékszem millió forint, tehát irreálisnak tűnik, hogy ebből lesz neki millió forintos nyeresége, tehát látszik, hogy túl van támogatva, ezért az idei évi támogatási összegének a csökkentett részéből kaphat időarányos támogatást. Ez az indoka, azután a költségvetésnél majd eldöntjük, hogy mennyi támogatást kap végül a cég. Görög Tibor: Ehhez érkezett egy módosítás is az SZKT részéről. Azt kéri, hogy a évi eredeti előirányzat helyett, az emelt pót-támogatással növelt támogatás 1/12-ed része kerüljön ténylegesen átutalásra. dr. Solymos László: Ezt a módosító indítványt most látom először. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy van egy közgyűlési előterjesztés Póda tanácsnok úr sürgősségi indítványa, ami a villamos selejtezésről szól és aminek a vége az, hogy ha 60 millió forintért leselejtezi azt a két bizonyos villamost az SZKT, amit már az előző közgyűlésre az igazgató is megpróbált behozni, így is 21 millió forintos nyereséget tervez év végére. Összességében a 250 millió forintos indokolatlanul odaadott plusz támogatással ha ezt a selejtezést nem tenné meg a cég még akkor is mintegy 80 millió forintos nyeresége és adófizetési kötelezettsége származna. Egyrészt ezt szerettem volna elmondani, indokolatlannak tűnik neki is egy ilyen mértékű plusz támogatást adni a jövő évben is, másrészt a plusz támogatás az állami forrás volt, tehát nem azt jelenti, hogy az önkormányzat a saját pénzéből adta azt a támogatást, hanem az 500 millió forintos tömegközlekedési normatívát amit elvettek, annak egy részét visszapótolta év közben a kormány és annak a visszapótlásnak az arányoson felüli részét kapta meg az SZKT. Ebből származik a nyeresége, ebből származik a többlettámogatása. Azt irreális lenne elvárni, hogy az önkormányzat a következő évben a kormány által adott forrást is adja oda saját pénzéből az SZKT-nak. dr. Farkas László: És ha nem fog teljesülni a két villamos eladása? dr. Solymos László: Nem annyiért kívánja eladni a cég, csak 15 millióért, mert annyiért van rá vevője, selejtezni akarja nagyobb összegben, de a vevő december elején megerősítette szándékát, hogy meg fogja vásárolni a villamost. 5

6 Görög Tibor: Van-e esetleg információ arról, hogy az SZKT-nak az 1-9 havi eredménye hogy néz ki? dr. Solymos László: A legutóbbi közgyűlésen tárgyaltuk az SZKT I-III. negyedéves mérlegét, fejből nem emlékszem arra, hogy mik voltak a számok, de emlékeim szerint pluszos volt. 30 milliós pluszt mutatott. Görög Tibor: Én mínuszra emlékszem, azért kérdeztem. dr. Solymos László: Pluszos volt, még meg is lepődtem rajta. dr. Farkas László: Én is úgy emlékszem, hogy az volt. dr. Solymos László: Pluszos kellett, hogy legyen, mert szeptember 30. előtt pár nappal megkapta a 250 millió forintos támogatást Görög Tibor: Az beleszámított. dr. Solymos László: Nem, nem számított bele és az volt a meglepő, hogy anélkül is pluszos volt a mérlege. dr. Farkas László: Nekem az lenne a javaslatom, hogy küldjük a közgyűlés elé és ott úgyis eldől. Ha ezzel egyetért a bizottság akkor szavazzunk először a módosítóról. Aki egyetért vele az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a módosítás 3 igen és 3 tartózkodó szavazatot kapott. Felteszem szavazásra az eredeti előterjesztést. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/83489/2013. sz. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 6

7 3.napirendi pont: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet módosítása dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Málovics György: Jól értelmeztem, hogy ez csak technikai átvezetés? dr. Solymos László: Igen. dr. Farkas László: Aki az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra javasolja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/82129/2013. sz. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztését az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 4.napirendi pont: Tömegközlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása, valamint kiegészítése dr. Farkas László: Ez egy szép anyag. Málovics György: Hol van ez? dr. Oláh Miklós: Mondanék róla pár szót. Az alap előterjesztés technikai jellegű, gyakorlatilag a menetjegy hamisítások megelőzése végett a következő év végére korlátoznánk a menetjegyek, vonaljegyek, járművezetői jegyek érvényességét. Ez lenne az alap előterjesztést. A hozzá kapcsolódó kiegészítő anyag pedig a buszos helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatását tartalmazza. Málovics György: Nem kaptunk ilyen anyagot. 7

8 dr. Solymos László: Pénteken felkerült a városháza honlapjára, ott elérhető. dr. Farkas László: A gond az, hogy a bizottság tagjainak nincs. Ménesi Imre: Dehogy nincs, megkaptuk. Málovics György: Bevallom őszintén, hogy nem néztem meg, hogy van-e kiegészítés. Szerintem ne nyissunk vitát erről, mert osztott a felelősség minimum. Tényleg nem kaptunk ilyen anyagot. dr. Solymos László: Elnézést, hogy nem fogjuk minden képviselő kezét, hogy éppen mikor milyen előterjesztés kerül fel, annyi minimum elvárható minden bizottsági tagtól, hogy megnézi legalább a közgyűlés előtti időpontban, hogy mit kellene tárgyalni. Málovics György: Nem én állítom össze a napirendeket. dr. Solymos László: Kaptál egy meghívót, a meghívóban benne vannak a napirendek. Málovics György: Nagyon ritkán fordul elő, hogy nincsenek kiegészítések. El lehet verni a bizottsági tagokon a port, hogy mivel a szokásostól eltérően nem kaptuk meg ezt a kiegészítést és nem néztük meg, ezért egy link banda vagyunk, de ha őszinték vagyunk ez nem így szokott működni, hanem meg szoktuk kapni az anyagokat. Egyébként nem ez a gyakorlat, mert jól elő vannak készítve az anyagok. dr. Solymos László: Hozzáteszem, hogy egyik bizottsági ülésen sem merült fel ez a probléma, hogy nem kaptak volna anyagot, mégis csak a többi bizottsági tag is tudott erről az anyagról. dr. Kereszty Ágnes: A külsősök nem kapták meg. dr. Solymos László: Én nem azt mondtam, hogy link banda a Pénzügyi Bizottság, de azért szerintem nem elvárható, hogy minden esetben minden bizottsági tagot meg külsős bizottsági tagot értesítsünk. dr. Farkas László: Elég vastag ez az anyag. dr. Solymos László: Az csak egy része Elnök Úr! Ha tudná, hogy milyen hosszú az anyag. Van ennek egy szakbizottsága a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, ami egyébként a tömegközlekedéssel közgyűlés által megbízott szakbizottság, a bizottság a mai napon már éppen másodszor fogja tárgyalni az anyagot, tehát ők két külön körben tárgyalják szándékosan, hogy legyen a szakbizottságnak mindenféle ismerete a közgyűlési előterjesztésről. Múlt héten csütörtökön volt egy 1,5 órás tárgyalás az anyagról és a mai napon még a szakértő és a külsős tanácsadó, akit megbíztunk másodszorra is be van rendelve a bizottsági ülésre, hogy tájékoztassa a bizottságot, illetve ha kérdés merül fel, tudjon rá válaszolni. De szerintem az iroda munkatársa is el tudja mondani az anyag tartalmát. dr. Farkas László: Akkor kérünk kiegészítést. dr. Oláh Miklós: Az egészre azért van szükség, mert 8 évre kötöttünk közszolgáltatási szerződést, ami jövő év december 31-én lejár, a hatályos jogszabály előírja, hogy pályázatot kell rá kiírni. Ez nem közbeszerzés, de a közbeszerzéshez hasonló jellegű eljárás, aminek a lényege, hogy versenyeztetett árral látta el az eddigiekben is a Tisza Volán a közszolgáltatást és az elkövetkezendő 8

9 8 évben is versenyeztetési eljárást követően versenyeztetett árakkal látná el a nyertes pályázó a tömegközlekedést. Lényegében nyilván az összehasonlítási alap az eddigi közszolgáltatási szerződés, ami pénzügyileg releváns, illetve a módosítás az, hogy az eddigiekben a szolgáltatónak a bevételét részben az utasoktól beszedett jegyár bevétel, menetdíj bevétel alkotta, a kapcsolódó állami támogatások és az a költség amit ezek nem fedeztek le, azt kellett az önkormányzatnak kifizetni. Ez idáig a sorozatos jogszabályváltozások miatt gyakorlatilag évente egyszer nyúlt az önkormányzat a zsebébe és történt meg egy egyösszegű nagyobb kifizetés, ez volt jobbára február 28-i határidővel. Pénzügyileg annyiban változna, hogy innentől kezdve negyedévenként fizetnénk, azért, hogy az új ajánlatban ne kelljen ennek a hitelkockázatait, kamatterheit beárazni, hanem ésszerűbb az, hogy nem egy 6-8 hónapos időszakon keresztül hitelez a szolgáltató, hanem átvezetjük technikailag az elmúlt évek jogszabályváltozásait. Most tárgyalja az illetékes szakbizottság az iderendelt szakértőkkel az ágazati szakmai vonatkozásokat, ebbe én most nem mennék jobban bele. dr. Farkas László: Az eredeti előterjesztés két szerződés módosítást tartalmaz, ez marad? dr. Oláh Miklós: Az az alap előterjesztés, az marad. Málovics György: Egy megjegyzésem lenne. Nem biztos, hogy december 20-án elegáns olyan határozatot hozni a közgyűlésnek, hogy december 31-től bizonyos menetjegyek, amelyeket korábban vásároltak nem érvényesek. dr. Solymos László: december 31-től. Málovics György: Elnézést, ez benéztem. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra az eredeti előterjesztést. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Felteszem szavazásra az előterjesztés kiegészítését. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a kiegészítést 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Fejlesztési Iroda vezetőjének 01/82444/2013. sz. Tömegközlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása, valamint kiegészítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 9

10 5.napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása dr. Farkas László: Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/ /2013. sz. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 6.napirendi pont: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átadásáról/átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyása dr. Farkas László: Kérdés, észrevétel van-e? Görög Tibor: Nekem olyan kérdésem lenne, hogy maga ez a tevékenység számszakilag hogy néz ki? Van egy bevételi meg egy költség oldala, ennek mi a szaldója? dr. Solymos László: Nem mi látjuk el, közbeszereztetett vállalkozó csinálja a tevékenységet. Ő adott meg árat nyilván annak tudatában, hogy bővülhet az ellátási terület, vagy szűkülhet, attól függően, hogy önkormányzatok lépnek be. Görög Tibor: Ez kötelező dolog, x időszakban átnézetni a kéményeket és nem egy ház van Szegeden a szerződés szerint. Azért kérdeztem, mert sok városban láttam, hogy pl. saját céggel oldják meg és általában mínuszos tevékenységről beszélünk. Egy alvállalkozó ilyenkor ha félbeszakítja a szolgáltatását azt valahogy az önkormányzatnak meg kell oldani. Van-e valami tudomásunk arról, hogy ez a tevékenység számszakilag hogy néz ki? dr. Solymos László: Nincs. Miután nem mi látjuk el, nem is feltétlenül tartozik ránk. Most lett 10

11 pályáztatva. Ménesi Imre: Arra van lehetőségünk, hogy a cégtől kérjünk tájékoztatást? Görög Tibor: Az anyag alkalmas tárgyalásra. dr. Farkas László: Kérjük fel a céget, hogy tájékoztasson erről minket? Görög Tibor: Jövőre ha lehetne kérni egy tájékoztatást a cégtől. Nem sürgős, csak magával a problémával szembesüljünk. dr. Solymos László: Egy dolgot tudok mondani, hogy ez a cég gyanítom, hogy csak ezt az egy feladatot látja el, mert kéményseprő-ipari valaminek hívják és feltételezem, ha a cég cégkivonatát megnézzük és megnézzük az elmúlt évek eredményét, akkor abból kiderül, hogy nyereséges, vagy veszteséges a cég. Azt nem hinném, hogy egy magánvállalkozás be fog jönni a Pénzügyi Bizottság elé és tájékoztatást adna egyébként a pénzügyi helyzetéről. dr. Farkas László: Tibor javaslod? Görög Tibor: Nem. dr. Farkas László: Felteszem szavazásra. Aki az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2013. sz. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átadásáról/átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 11

12 7.napirendi pont: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása dr. Farkas László: A vitát megnyitom. dr. Kovács Katalin: Jogszabályi kötelezettség a közbeszerzési terv módosítása. Március 31-ig kellett elkészíteni egy közbeszerzési tervet, melyet a közgyűlés elfogadott. Ez a módosítás az év közben az bizottságok által hozott feladathoz kötött előirányzatok felhasználását tartalmazza, valamint kikerültek azok a tervek, amelyek nem valósultak meg. dr. Farkas László: Köszönjük szépen. Felteszem szavazásra az előterjesztést, aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének 22962/2013. sz. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 8.napirendi pont: évi éves belső ellenőrzési terv dr. Farkas László: Aki az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2013. sz évi belső ellenőrzési terv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 12

13 A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 9.napirendi pont: A Virág Cukrászda hasznosítására vonatkozó 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozat módosítása dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Szavazzunk róla, aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 19912/2013. sz. A Virág Cukrászda hasznosítására vonatkozó 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozat módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 10.napirendi pont: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései dr. Farkas László: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk róla. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: 13

14 /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 45199/2013. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 11.napirendi pont: Az újszegedi volt Vigadóhoz tartozó ingatlanok megvásárlása dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Málovics György: Itt egyből az van, hogy gyakorlatilag ezt lebontják és park része lesz az a terület. dr. Solymos László: Igen. Málovics György: Nem is gondolkodtak másféle hasznosításról? Hagyományos funkciók visszaadásáról? dr. Solymos László: Tekintettel arra, hogy helyi védett területen áll, így 2 %-os beépítési lehetőség van az ingatlanra, ezért ez nem nagyon fordult meg a városvezetés fejében, illetve építési engedély is maximum arra adható jelen pillanatban, hogy az ott meglévő korábbi épületet helyreállítsa az építési engedély jogosultja, de nyilvánvalóan az üzemeltetés az más kérdés lenne. Nem vagyok biztos benne, hogy jelen pillanatban akár nonprofit módon is megvalósítható lenne egy ottani felépítménynek az üzemeltetése. Málovics György: Ez valahol mégis csak Szeged város kulturális öröksége. Nekem nem evidens, hogy ilyen formában egy visszavásárlásról döntünk. A visszavásárlással hangsúlyozom egyetértek természetesen, de az számomra nem evidens, hogy akkor egyből el kell bontani. Ménesi Imre: Eddig mindenki azért harcolt, hogy szerezze vissza a város a Vigadót és legyen végre zöld terület. Málovics György: Nem igaz! Hogy szerezze vissza abban igazad van. Ménesi Imre: És az üzemeltetés? Üzemeltesse a város? Ha egy vállalkozó megveszi nem éri meg neki üzemeltetni. Málovics György: Mert ő nem szakmai befektető. 14

15 dr. Solymos László: Pedig úgy tűnt. dr. Kereszty Ágnes: A parkosításra vonatkozóan költségvetés készült-e? A kivágásra gondolok. dr. Solymos László: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től kértünk előzetes becslést rá. A becslés úgy szólt, hogy 6 millió forint körül van a bontás és 6 millió forint körül van a parkosításnak a része, tehát összesen kb. 50 millió forintba kerül vásárlással együtt a park állapotának kialakítása. dr. Farkas László: Aki azzal egyetért, hogy ez tárgyalásra alkalmas, az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy az előterjesztés 2 igen és 4 tartózkodó szavazatot kapott. A bizottság az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 48355/2013. sz. Az újszegedi volt Vigadóhoz tartozó ingatlanok megvásárlása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság elutasítja az előterjesztés megtárgyalására vonatkozó határozati javaslatot. 12.napirendi pont: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Kérdése valakinek ezzel az anyaggal kapcsolatban van-e? dr. Kereszty Ágnes: Azt szeretném kérdezni, ez egy Klebelsberges kérdés, hogy tegnap volt egy levélváltás atekintetben, hogy tulajdonosi hozzájárulását kérné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a közgyűlésnek egy norvég alapos pályázathoz - amin szeretett volna az önkormányzat is indulni a Radnóti Miklós Gimnáziummal, csak úgy tudom, hogy a feltételeknek nem felelt meg mi pedig a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolával pályáznánk. Nekem olyan információm volt, hogy talán ez kiegészítésként bekerül ebbe az anyagba. dr. Solymos László: Én nem tudok erről az információról és hogy kitől származik, de Ágnes engedjen meg egy kérdést. Ezt most mint Tankerületi igazgató-helyettes vagy mint Pénzügyi Bizottsági külsős tagként tetszik kérdezni? dr. Kereszty Ágnes: Mint Pénzügyi Bizottság külsős tagként kérdezem és nyilván tartózkodni fogok a szavazásnál, csak tegnap nekünk ezzel kellett elég sok időt tölteni. 15

16 dr. Solymos László: Én most láttam azt a levelet reggel, mielőtt jöttem a bizottsági ülésre, az egy bő fél oldalas levél, ami egyébként a műszaki tartalomról, hogy mi valósul meg a beruházásból, arról semmit nem tartalmaz. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy így tulajdonosi hozzájárulást adni feltehetőleg elég nehéz lenne a beruházásra vonatkozóan. dr. Kereszty Ágnes: A vagyonkezelési szerződés tárgyalása során abban állapodtunk meg az önkormányzattal - ezeken a pontokon elég hosszas tárgyalás folyt -, hogy pont azért, hogy az önkormányzatra egyébként terhet nem rovó beruházásokat az az intézmény, akinek lehetősége van megvalósítani, támogat és az van benne, hogy csak különösen indokolt esetben tagadhatja meg. De én értem ennek az üzenetét. dr. Solymos László: Nincs ennek semmilyen üzenete. Erről hosszan beszélhetünk. Ha meg tetszik majd nézni egy Vagyongazdálkodási Bizottsági tulajdonosi hozzájárulás forma határozatot, ott a műszaki tartalomra vonatkozóan van tulajdonosi hozzájárulás, nem magára az elvre, hogy bárki bármit szeretne csinálni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlannal. Ebből az egy levélből egy dolog nem állapítható meg, hogy mi fog történni azon az ingatlanon. dr. Kereszty Ágnes: Miután a pályázat előkészítése még olyan szinten van, hogy nem tudtuk megadni, de amit nyilván meg adtunk volna és meg is fog adni a Klebelsberg a tulajdonosnak, mert közös érdekünk ez az egész, akkor nyilván ha ez készen lenne odaadtuk volna. Ahhoz viszont, hogy a pályázat előkészítése menjen, erre szükségünk lett volna. dr. Solymos László: De ha én jól tudom március eleje a pályázat beadási határideje. dr. Kereszty Ágnes: Talán most kitolták. Igen. dr. Solymos László: Feltételezem, ha a Klebelsberg dolgozik, akkor semmivel sem leszünk hátrébb. dr. Kereszty Ágnes: Meg ha az iroda is. dr. Solymos László: Azt gondolom mi két napon belül jeleztünk, hogy nem értjük az első levél tartalmát amit küldött tankerület vezető asszony, hogy mire vonatkozik, vagy mi a cél. dr. Kereszty Ágnes: Igen, csak volt egy stílusa annak a levélnek és abból következtettem, hogy... de zárjuk le, mert ez nem ide tartozik. dr. Farkas László: Aki az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2013. sz. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 16

17 A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 13.napirendi pont: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések dr. Farkas László: Kiegészítése van-e Alpolgármester Úr? dr. Solymos László: Nincs. Málovics György: Szabadtéri kapcsán kérdezhetek? Eddig is évi 250 millió forinttal támogatta az önkormányzat a Szegedi Szabadtérit? dr. Solymos László: Az alapszerződés 250 millió forintról szól, a legutóbbi költségvetés elfogadásánál idén év elején úgy döntött a közgyűlés, hogy 30 millió forintot elvesz a cégtől és egy másik jól működő társaságnak a Szegedi Ifjúsági Háznak juttatja ezt a forrást. Az alapszerződés ami 3 évre szól, az 250 millió forintról szól. dr. Farkas László: Aki az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Solymos László alpolgármester /2013. sz. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 17

18 14.napirendi pont: Döntés kulturális együttműködési megállapodásokról dr. Farkas László: Megnyitom a vitát. Ebben van a Szeged folyóirat, a Páholy folyóirat stb. Málovics György: Onnan indulok ki, hogy én nem vagyok nagyon nagy véleménnyel azokról az újságokról amelyeket viszonylag közvetlen politikai irányítás alatt adnak ki. Az lépés ebbe az irányba, ha a Somogyi Könyvtártól a Szabadtérihez rakunk át egy folyóiratot, minden politikai vezetésnek ugyanolyan beleszólása lesz a folyóirat tartalmába. Lehet, hogy ez gazdaságilag racionális, ezt én nem tudom megmondani, mindemellett van egy ilyen oldala, ami nem megy jó irányba. dr. Solymos László: A Páholy folyóiratban láttál ilyet? A Páholy már ott működik 5 éve a Szabadtérinél. Láttál ilyen befolyásolást? Málovics György: Nem, de a Szegedi Tükörben meg lát az ember és ki tudja mi lesz jövőre. Én nem azt mondom, hogy ez minden esetben bekövetkezik, de valamilyen lehetőséget ez megteremt. Ha van önkontrollja az önkormányzatnak akkor nem következik be, ha nincs, akkor meg bekövetkezik. dr. Solymos László: Miért? Egy intézmény mennyivel másabb, mint egy cég? Sőt! Málovics György: Igen, de a Somogyi Könyvtár mégiscsak valamilyen szinten független intézmény. dr. Solymos László: Kitől független, meg a cég kitől független? dr. Farkas László: Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy az előterjesztés 3 igen és 3 tartózkodó szavazatot kapott. A bizottság az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester Döntés kulturális együttműködési megállapodásokról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság elutasítja az előterjesztés megtárgyalására vonatkozó határozati javaslatot. 18

19 15.napirendi pont: Straub F. Brunó mellszobrának kihelyezése dr. Farkas László: Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Polgármester 77201/2013. sz. Straub F. Brunó mellszobrának kihelyezése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 16.napirendi pont: Preferált bérleti jogviszony meghosszabbítása dr. Farkas László: Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 80687/2013. sz. Preferált bérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 19

20 17.napirendi pont: Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról, valamint a polgármesteri hivatal tevékenységéről dr. Farkas László: Szavazzunk róla. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester, a Címzetes Főjegyző és a Szakbizottságok elnökei 81679/2013. sz. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról, valamint a polgármesteri hivatal tevékenységéről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 18.napirendi pont: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év I. félévi munkaterve dr. Farkas László: Szavazzunk róla. Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak tartja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2013. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év I. félévi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 20

21 A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek. 19.napirendi pont: Attila u. 11. pinceszint egyéb helyiség értékesítése dr. Farkas László: Erre mondja azt az IKV, hogy nem javasolja. Görög Tibor: Szerintem szavazzunk. dr. Farkas László: Szavazzunk arról, hogy nem javasoljuk. Megállapítom, hogy a bizottság az Attila u. 11. pinceszint egyéb helyiség értékesítését 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem javasolja és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az IKV Zrt /K/2013. sz. Attila u. 11. pinceszint egyéb helyiség értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet 11. (3) bekezdése alapján a LEONARD Bt vételi kérelmét elutasítja és a Szeged, Attila u. 11.sz. pinceszint (hrsz: 3123/A/8, törzsszám: ) alatti egyéb helyiség megjelölésű ingatlant nem javasolja kijelölni értékesítésre., a Városüzemeltetési Irodát, az IKV Zrt.-t és általa az ügyfelet 20.napirendi pont: Csanádi u. 15. fszt. 13. sz. alatti üres üzlethelyiség értékesítése dr. Farkas László: Ezt sem javasolja. Málovics György: De, az IKV javasolja az iroda pedig azt javasolja, hogy pályáztatás útján próbáljuk meg és ha nem sikerül, akkor lehet gondolkodni az értékesítésről. dr. Farkas László: Akkor ennek megfelelően pályáztatás útján történő bérbeadását az IKV készítse elő és a pályázati kiírást terjessze a Bizottság elé. Erről szavazzunk. 21

22 Görög Tibor: A múltkor is hoztunk egy olyan döntést, hogy ne jöjjön még egyszer vissza, hirdesse meg pályázaton és amennyiben nem eredményes a pályáztatás, akkor ne jöjjön vissza, hanem hirdesse meg eladásra. Ne kelljen feleslegesen foglalkozni kétszer az anyaggal. Kecskeméti János: Lenne egy megjegyzésem. Az, hogy pályáztassuk meg, hónapok óta folyik a Városüzemeltetési Iroda és az IKV Zrt. között. Volt pályáztatás bérleti jogra, bérletekre, sajnos siralmas lett az állapot, pláne egy ilyen kis beszorult m2-es ingatlan. Tudjuk, hogy egyre jobban ürül ki a város akár a magánüzletek, akár az önkormányzati üzletek. Én ezeket a magam, illetve az IKV vezetése részéről is szinte borítékolom, hogy nem lehet kiadni bérbe. Inkább az idő megy és addig is az ingatlan állaga romlik. Megpróbálhatjuk természetesen, a bizottság döntésén múlik, de a tapasztalatok mást mutatnak. dr. Farkas László: Szavazzunk arról, hogy hirdesse meg bérleteztetésre és ha eredménytelen, akkor kerüljön értékesítésre. Aki ezzel egyetért az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az IKV Zrt /K/2013. sz. Csanádi u. 15. fszt. 13. sz. alatti üres üzlethelyiség értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet 11. (3) bekezdése alapján a Szeged, Csanádi u. 15. fszt. 13. sz. alatti üres üzlethelyiséget nem javasolja kijelölni értékesítésre dr. Szécsényi-Nagy Balázs részére. 2. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Vagyongazdálkodási Bizottságnak, hogy kérje fel az IKV Zrt.-t, hogy az 1. pontban jelöl helyiség pályáztatás útján történő bérbeadását készítse elő és a pályázati kiírást terjessze a Vagyongazdálkodási Bizottság elé. 3. A Pénzügyi Bizottság javasolja továbbá a Vagyongazdálkodási Bizottságnak, hogy amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen lenne, úgy kérje fel az IKV Zrt.-t a tárgyi ingatlan értékesítésre történő kijelölésének előkészítésére., a Városüzemeltetési Irodát, az IKV Zrt.-t és általa az ügyfelet 21.napirendi pont: Hunyadi tér 23. sz. kivett beépítetlen terület értékesítése dr. Farkas László: Aki ezzel egyetért az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 22

23 /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az IKV Zrt /K/2013. sz. Hunyadi tér 23. sz. kivett beépítetlen terület értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Pénzügyi Bizottság a nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre a 88140/2009. számú tulajdonosi nyilatkozattal kijelölt, Szeged II. kerület belterület hrsz.-ú, Hunyadi tér 23. szám alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan pályázati alapárát bruttó Ft-ról bruttó Ft-ra módosítja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdésének c) pontja alapján. 2. A Pénzügyi Bizottság a határozat melléklete szerint módosítja a pályázati kiírást és az adásvételi szerződés tervezetét. 3. A Pénzügyi Bizottság felhatalmazza Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására., a Városüzemeltetési Irodát, valamint az IKV Zrt.-t 23

24 22.napirendi pont: Választókerületi és településrészi önkormányzati keret felhasználása dr. Farkas László: Felteszem szavazásra az 1. és 2. mellékletet. Aki elfogadja szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a választókerü1eti keret felhasználására vonatkozó 1. és 2. mellékletet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Felteszem szavazásra a 3. és 4. mellékletet. Aki elfogadja szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a településrészi önkormányzati keret felhasználására vonatkozó 3. és 4. mellékletet 5 igen szavazattal elfogadta, 1 fő nem vett részt a szavazásban. Felteszem szavazásra az 5. mellékletet. Aki elfogadja szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság az 5. mellékletet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Jegyzői Iroda /2013. sz. Választókerületi és településrészi önkormányzati keret felhasználása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló, a 10/2013. (III. 01.) Kgy. számú rendelet 7/A. (7) bekezdése szerint a választókörzeti keret terhére biztosított céltámogatások felhasználását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 2. A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a határozat 2. mellékletében felsorolt támogatásokat jóváhagyásra a költségvetés soron következő módosítása során terjessze elő. Határidő: azonnal Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője 3. A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló, a 10/2013. (III. 01.) Kgy. számú rendelet 7/B. (7) bekezdése szerint a településrészi önkormányzati keret terhére biztosított céltámogatások felhasználását a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja. 4. A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a határozat 4. mellékletében szereplő támogatást jóváhagyásra a költségvetés soron következő módosítása során terjessze elő. Határidő: azonnal Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője 5. A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a határozat 5. mellékletében szereplő támogatásokat a költségvetés soron következő 24

25 módosítása során vezesse vissza a képviselők választókörzeti keretére. Határidő: azonnal Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője 25

26 23.napirendi pont: Feketéné Kovács Magdolna és Meszlényi Mihályné önkormányzati támogatásának módosítási kérelme a panelrekonstrukciós program kapcsán dr. Farkas László: Szavazzunk róla. Felteszem szavazásra az első támogató - határozati javaslatot. Aki elfogadja az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Fejlesztési Iroda /2013. sz. Feketéné Kovács Magdolna és Meszlényi Mihályné önkormányzati támogatásának módosítási kérelme a panelrekonstrukciós program kapcsán tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Pénzügyi Bizottság javasolja Feketéné Kovács Magdolna Szeged, Szamos u. 5/A. IX/35. Ajtószám alatti tulajdonosnak önkormányzati támogatás jóváhagyását, mely 17 %-os támogatási intenzitás mellett Ft, valamint javasolja Meszlényi Mihályné Szeged, Szamos u. 7/B I/1. Ajtószám alatti tulajdonosnak önkormányzati támogatás jóváírását, mely 17 %-os támogatási intenzitás mellett Ft. 2. A Pénzügyi Bizottság az /2009. (10.22.) PB számú határozat 6. pontjának első mondatát, illetve a 7. pontot az alábbiak szerint módosítja: 6. Az önkormányzat támogatás összege Ft, forrása: hitel. 7. A pályázó lakások tulajdonosai által az önkormányzati pályázatban vállalt saját erő összege: Ft. Az eredeti határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak., a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát és általa a kérelmezett lakóépület közös képviselőjét 24.napirendi pont: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.sz.) területén a konyhai gázellátás életveszélyes állapot megszüntetése új gázhálózat ill. egyéb kapcsolódó új gépészeti berendezések telepítése. (A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a műszaki-biztonsági felülvizsgálati megfelelőség teljesítése épületgépészeti szerelési tevékenység biztosításával.) beruházási engedélyokirata dr. Farkas László: Szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a beruházási engedélyokirat elfogadását 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: 26

27 /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 58906/2013. sz. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.sz.) területén a konyhai gázellátás életveszélyes állapot megszüntetése új gázhálózat ill. egyéb kapcsolódó új gépészeti berendezések telepítése. (A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a műszaki-biztonsági felülvizsgálati megfelelőség teljesítése épületgépészeti szerelési tevékenység biztosításával) és az alábbi határozatot hozta: 1. A Pénzügyi Bizottság a Beszerzési Szabályzat II. 4. pontja alapján tudomásul veszi a Vagyongazdálkodási Bizottság tájékoztatását, miszerint a beruházáshoz kapcsolódó beruházási engedélyokirat került elfogadásra. 2. A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a felújítás elvégzéséhez szükséges intézkedést tegye meg., a Városüzemeltetési Irodát 25.napirendi pont: Székely sor 21. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület 2 db liftjének felújításához tartozó engedélyokirat elfogadása dr. Farkas László: Szavazzunk róla. Aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. (12.19.) PB sz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2013. sz. Szeged, Székely sor 21. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület 2 db liftjének felújításához tartozó engedélyokirat elfogadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése alapján a Bizottság javasolja a Polgármesternek az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletben az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó alapok évi kiadási 27

28 előirányzatai között a Lakásalap/lakóépületek felújításának tervezése, kivitelezése soron jóváhagyásra került keretösszeg Ft (bruttó) felhasználását a Szeged, Székely sor 21. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület 2 db liftjének felújítására. 2. A Pénzügyi Bizottság a Beszerzési Szabályzat II. 4. pontja alapján tudomásul veszi a Vagyongazdálkodási Bizottság tájékoztatását, miszerint a beruházáshoz kapcsolódóan a mellékelt beruházási engedélyokirat került elfogadásra. 3. A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a felújítás elvégzéséhez szükséges intézkedést tegye meg., valamint a Városüzemeltetési Irodát 28

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság alelnöke Póda Jenő a bizottság tagja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Iktatószám: 1876-9/2008. Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. szeptember 16-én tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Jelen vannak: elnök Láng András tag Csákvári Antal

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 16 órakor tartott ülésén Vépi Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 21-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek Bököny Község Képviselő-testülete 2011. február 21-i rendkívüli üléséről 644-3/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (30-32/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-92/2012. (IV.12.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 9320-4/2013. (I.31.) VFB.sz. határozat 9320-5/2013. (I.31.) VFB.sz.

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-263/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-264/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-265/2011.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 15. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 15. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 15. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 193/2012. (XI.15.) kt. h. 2012. évi cafetéria

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2007. április 25-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Mészáros János, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter,

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2015. november 25-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 51/2015. (XI. 25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben