11/ /2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/ november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 12/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 13/2014.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 8/2010.(XI.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 14/2014.(XI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról /2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. 97/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: IPA-emlékmű Megyei Értéktárba történő felterjesztésére, koszorúzásra. 98/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A BVSC Birkózó Szakosztály megkeresésére. 99/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A homoktövis ültetvényhez kapcsolódó feladat meghatározásra. 100/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Sport út 1. szám alatti ingatlan bontására. 101/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról és Társulási Megállapodásának módosításáról. 102/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulásának megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. 1 / 29

2 103/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő 104/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Kisfeldolgozó létesítéséről. 105/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Start Munkaprogramban való részvétel évi tervezetéről. 106/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 107/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 108/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 109/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 110/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 111/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A sportcsarnok használat felülvizsgálatára. 112/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Kovácsné Fazekas Tünde és a Jókai úti lakók kérelmére. 113/20104.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt című fejlesztés folytatására. 114/2014.(XI.19.) HATÁRZATA: Karácsonyi utalványról. 115/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. 116/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászszentandrás és Jászivány községek képviselőtestületeinek a közös hivatal munkájáról szóló beszámolóról. 117/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Alpolgármester Úr tevékenységére vonatkozó tájékoztatóról. /: Készült: 2 példányban. :/ 2 / 29

3 JEGYZŐKÖNYV Készült a november 19-én megtartott ülésén. Ülés helye: Jászszentandrás, Járási iskola út 49. Jelen vannak: Banka Ferenc polgármester Csikós Lajosné, Dávid Áron, Éles Andor, Kertész Zoltán, Kozma István, Szabó László képviselők. Márkus Erika jegyző, Solymosi Gabriella JNSZM Kh Jászapáti Járási Hivatal vezető-helyettes Kovácsné Petrovics Andrea mb. óvodavezető Budai András KMB rendőr, Debrei János bizottsági tag Banka Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és külön köszöntöm Stuchlik László urat, házigazdánkat. Megállapítom, a Képviselőtestület határozatképes, a 7 képviselőtestületi tag megjelent, azt megnyitom. Képviselőtársaim írásban megkapták a meghívót, javaslatot teszek az ülés napirendjére a meghívóban közöltek alapján. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután további napirendi javaslat nincs, így a napirendek az alábbi szerint alakulnak: 1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. /Irásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 2./ Tájékoztató az Önkormányzat és Intézményei évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi végrehajtásáról és javaslat a évi pénzügyi terv módosítására./írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 3./ Beszámoló Jászszentandrás és Jászivány községek képviselőtestületeinek a közös hivatal munkájáról. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 4./ Előterjesztés adórendelet felülvizsgálatára. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 5./ Előterjesztés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására./írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 3 / 29

4 6./ Tájékoztatás az Alpolgármester Úr tevékenységére vonatkozóan. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester Kérem, aki az elhangzott napirendre tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 7 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 96/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadja. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Interpelláció: /Nem hangzott el./ NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT Banka Ferenc polgármester: Az előző ülésen a bizottságok tagjai meg lettek választva, illetve az eskü letételére is sor került. Debrei János bizottsági tag az alakuló ülésen nem tudott részt venni, ezért most kerül sor az eskütételére. Az eskü letétele megtörtént, az ESKÜOKMÁNY a jegyzőkönyv mellékletét képezi. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete./ 4 / 29

5 Banka Ferenc polgármester: A két ülés közötti tájékoztatóhoz van kiegészítés, amelyet írásban megkaptak képviselőtársaim. /Kiegészítés a jegyzőkönyv melléklete./ Házigazdánkat Stuchlik László urat kérem meg, hogy a szeptember 29-i dátumnál írtakhoz mondjon néhány gondolatot az IPA Park történetéről, illetve milyen elképzelések vannak a közeljövőre, valamint hosszútávra. Stuchlik László: Köszöntöm a megjelenteket és köszönöm Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, a Képviselőtestületnek, hogy Jászszentandráson megkaptuk azt a támogatást úgy, mint az IPA, úgy, mint a szarvasgombászat, hogy hosszútávon itt megvesse a helyét. Itt nagyon jó helyen van, amit én hallok, hiszen a Polgármester Úr nagyon sokat dolgozott ezen az ügyön az elmúlt időszakban, itt voltunk, együtt voltunk és ezt külön is megköszönöm. Óriási érzés egy ilyen településen élni, - én Jászdózsán születtem amikor ide kerültem, azonnal azt éreztem, hogy egy olyan baráti közösség fogad, ami gyakorlatilag itt is tartott engem, hiszen én akkor a Dunántúlról jöttem ide. Annak idején ígéretet tettem Medveczki Feri bátyámnak, akkor még itt laktak, hogy egyszer közösen csodát csinálunk Jászszentandrásból és a Járástanyából. Ezt követően jöttek az ötletek, gondolatok, majd találkoztam a hevesi bűnüldözési alapítvány elnökével, tudtam azt, hogy 13 rendőrmúzeum van a világon és akkor vetettem fel azt a gondolatot, olyan dolgot alkossunk, ami egyedülálló a világon. Akkor vették fel Magyarországot az IPA-ba, és alkossuk meg nagyra becsült és szeretett alapítónknak, Mr. Arthur Troopnak a világon egyedülálló emlékművét. Nagyon komoly baráti összefogással el is indult ez a munka, amelyet be is mutatok egy nyolc perces összeállítással. Arthur bácsi 1950-ben alapította az IPA-t rendőr bobby-ként, augusztus 14-én tettük le az alapkövet és novemberben meghalt az IPA alapítója és megálltunk, de soha nem adtuk fel, igen erős a hitünk együtt, közösen, megmarad az akarat és a jövőben is meg lesz. Jászszentandrás esetében az egyszeri fővárosi cím már meg van, mint a szarvasgomba fővárosa. Egy héten keresztül itt tartózkodott a településen Mr. Arthur Troop, akinek én ígéretet tettem arra, - hiszen nagyon megkedveltük hogy magát az IPA-t, anyagi haszonszerzés céljára soha, senki nem fogja felhasználni, hiszen ez teljesen másról szól és Ő pedig azt mondta nekem, majd meglátod, Jászszentandrás lesz az IPA fővárosa. Most már látok lelkesedést, az ORFK részéről, Dr Simon Tamás az IPA Magyar Szekció elnöke, Dr. Kopasz Árpádnak is jelentős szerepe van, az ő diplomáciája által indult ez az egész folyamat, hogy Arthur Troop még életében megkapta ezt az emlékművet. Nem tudta, hogy a saját szobrát avatja, Györfi Sándor művész úr fotóról készítette el augusztus 14-ére, amikor is ünnepség keretében leplezte le és a szobor láttán nem kapott levegőt, hiszen akit életében ér ilyen megtiszteltetés, az óriási dolog. Huszonöt országból fognak érkezni december 13-án, amikor Arthur Troop 100. születésnapját fogjuk együtt ünnepelni, és ez egybeesik az angliai rendezvénnyel, amelyen a többi 45 ország vesz részt. Polgármester Úrral már arról is beszéltünk, hogy fogjuk fogadni a 70 országot, hiszen Arthur bácsi az édesapjuk és nagyon komoly tisztelet illeti a világ 70 országában, amely még folyamatosan, lendületesen fog fejlődni, és egyszer majd elérjük, hogy sok-sok száz ország fog itt lenni, ezen az egyedülálló helyen, ugyanis az emlékmű le van védetve, zsűriztetve. Végül is a szobrot sikerült itt tartani, bár kicsit nehéz volt megvédeni, mivel annál is nagyobb volt az ötlet, mint azt annak idején gondoltuk, de ezt is sikerült elérni, megcsinálni. A most levetített anyag december 13-án látható lesz az egész világon is, bemutatja az emlékmű létrehozásának fontosabb mozzanatait, amely óriási összefogással valósult meg és most megint látok ehhez hasonló erőt, a Polgármester Úr, a Képviselőtestület is felkarolta ezt 5 / 29

6 a lehetőséget, tovább lehet vinni Jászszentandrás jó hírét, és én abban is egészen biztos vagyok, hogy a kétszeres fővárosi cím is meg lesz. A közeljövő elképzelése, hogy egy nagyon szép tó fog a szobor körül kialakulni, és ezt a parkot pedig egy 60 hektáros kocsányos tölgyerdő öleli át. Dr. Lukács Gusztáv alezredes úrral, akit Arthur bácsi utódaként is emlegetünk, illetve Polgármester Úrral is beszéltünk már arról, hogy a hetven ország építse fel az IPA házát, melyhez területet fogunk biztosítani ötven, vagy száz évre, és természetesen a felépült ház az ő tulajdonuk lesz. Végül is több ezer IPA csoport van a világon és ha ezen csoportoknak is megtetszik ez a gondolat, akkor van lehetőség nekik is arra, hogy felépítsék az IPA házaikat. Az első IPA házat Magyarországon fogják majd felépíteni. Köszönetet mondok a tekintetben, hogy megkaptuk a támogatást annak érdekében, hogy lendületet tudjunk venni, fel tudjunk gyorsulni. Még talán a jövőképpel kapcsolatban annyit, hogy természetesen a szarvasgomba fesztivál, illetve voltak már IPA rendezvényeink, de feladatunk még, hogy szociális blokkokat tudjunk létrehozni, mert csak akkor tudjuk majd a tömegeket igazán fogadni és ez még hiányzik. Köszönöm a támogatást, szeretettel várunk itt mindenkit a Járás tanyán és külön köszönöm Polgármester Úrnak, azt az óriási munkát, amit a szarvasgombászat, és az IPA vonatkozásában az eltelt időszakban tett. Banka Ferenc polgármester: Köszönöm Stuchlik Úr szavait. Végül is már a december 13-i rendezvényhez kapcsolódóan túl vagyunk egy három napos forgatáson, a következő mozzanat a 13-i koszorúzás lesz. Kérném a testület állásfoglalását, hogy részt kívánunk-e venni a koszorúzáson? A rendezvényhez kapcsolódóan én már bevállaltam a polgárőrség felkérését a forgalomirányításra, illetve a hangosításhoz biztosítanánk az eszközünket. További elképzelés, hogy a településen lévő, valóban a világon egyedülálló képzőművészeti alkotás, akár hungaricumként is, bekerüljön Magyarország értéktárába. Kérném a Képviselőtestület támogatását, hogy a Megyei Értéktár felé továbbítsuk ezt a lehetőséget, aki majd az Országos Értéktár felé bízom benne megerősíti elképzelésünket. Továbbgondolva, jó lenne, ha ezáltal is, minél több személy látogatna településünkre, amelyből Jászszentandrás idegenforgalmának pozitív haszna lehetne. Kérem, aki egyet tud érteni azzal, hogy koszorúzzunk december 13-án, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Hungaricumként történő felvételét kezdeményezzük a Megyei Értéktárnál a Györfi Sándor szobrászművész, illetve társszerzőként Király Róbert szobrászművész által 1998-ban IPA-emlékmű című művészeti alkotásnak, mely Jászszentandrás településen valósult meg és Magyarországon emléket állít a Nemzetközi Rendőr Szövetség alapítójának, Arthur Troop úrnak, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 6 / 29

7 97/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: IPA-emlékmű Megyei Értéktárba történő felterjesztésére, koszorúzásra. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzata, mint Települési Értéktár Bizottság a Györfi Sándor szobrászművész, illetve társszerzőként Király Róbert szobrászművész által 1998-ban elkészített IPA-emlékmű című művészeti alkotásnak, - mely Jászszentandrás településen valósult meg és Magyarországon emléket állít a Nemzetközi Rendőr Szövetség alapítójának, Arthur Troop úrnak -, javasolja a Megyei Értéktárba történő felvételét. 2. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az IPA-emlékmű művészeti alkotás nemzeti értékére tekintettel kéri a Megyei Értéktár Bizottságot, hogy javasolja e nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételét. 3. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az IPA-emlékmű Magyar Értéktárba történő felvétele esetén javasolja e nemzeti érték Hungaricummá történő nyilvánítását. 4. Megbízza Banka Ferenc polgármestert, a szükséges szakmai anyag összeállításával. 5. Megbízza Márkus Erika jegyzőt az eljárások lefolytatásával. 6. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy december 13-án a Nemzetközi Rendőr Szövetség alapítója, Arthur Troop úr születése 100. évfordulójára rendezendő ünnepségen koszorút helyez el tiszteletére. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A Bata utat megvásároltuk, most már be van jegyezve a földhivatalnál. Elkészült a Járási iskola, Kertész út szilárdburkolata, amelyre a 44 millió forint lett felhasználva. Szeretném bejelenteni, hogy a képviselőtestület tagjai leadták vagyonnyilatkozatukat. Köztartozás vonatkozásában is mindenki megtette a szükséges intézkedést, illetve pénteken kerül sor az önkormányzati képviselők, polgármesterek képzésére, amely tanúsítvány kiállítással zárul. Dávid Áron: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a két ülés közötti tájékoztató bizottságot érintő pontjait megtárgyalta és az alábbi szerint foglalt állást: 7 / 29

8 - BVSC Birkózó Szakosztály megkeresését illetően a bizottság elvi támogatást javasol, olyan kitétellel, hogy három hónap után kérjünk írásos tájékoztatást, az addigi működés tapasztalatairól. - A homoktövis pótlás vonatkozásában a bizottság javasolja a 2,5 millió forint biztosítását a költségvetési tartalék terhére és javasolja még a közmunkaprogramban foglalkoztatottak alkalmassági felülvizsgálatát, továbbá nem javasolja a köztes növény ültetést a hatékonyabb művelés érdekében. - Az Arany János tehetséggondozó programba jelentkező személyek elvi támogatását javasolja a bizottság. - Az ivóvízminőség javító programban való további részvételt javasoljuk. - A 62 éven felüli lakosok esetében javasoljuk az utalvány ezer forintra történő kiegészítését személyenként, és a bonyolítással az alapítvány megbízását. - A kisfeldolgozóval kapcsolatosan, a bizottság javasolja a pályázat elkészíttetésével megbízni Polgármester Urat, a pályázat benyújtását illetően a testület döntsön, a pályázat elkészítéséért a pályázat írónak nem fizethető juttatás, amennyiben olyan döntés születik, hogy a pályázat nem kerül benyújtásra. Szabó László alpolgármester: Kérdésem, hogy Ügyvezető Úr egészségügyi problémája mennyire érinti az intézmény működését? Banka Ferenc polgármester: Vasárnap találkoztunk, akkor nem közölte, hogy probléma van, kissé meglepett a szóhasználata, amelyet alkalmazott, majd hallottam arról, hogy valami probléma van. Hétfői napon a háziorvosa hívott fel, aki arról tájékoztatott, hogy Ügyvezető Úr kórházban van, stroke tüneteit észlelte rajta. Mai információm szerint jelentősen javult az állapota. Jegyző Asszonnyal beszéltünk arról, hogyan működhetne az egyszemélyes Kft, több kérdés felmerült, ha az állapota úgy alakul, akkor foglalkozni kellene vele, de Ügyvezető Úr állapota javult. Kozma István: A homoktövis esetében muszáj pótolni a csemetéket? Banka Ferenc polgármester: Végül is a Start Munkaprogram keretében valósítottuk meg, ha nem teszünk eleget a követelményeknek, akkor vissza kell fizetni a támogatást. Az egy más kérdés, hogy milyenek voltak a tavalyi évben ültetett dugványok, milyen időjárási viszontagságok voltak, milyen eszközökkel rendelkeztünk, illetve milyen azon személyek hozzáállása, akik művelték. Tehát összetett a probléma. Abban megállapodtunk a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén, hogy a jövő évben tíz főt alkalmazunk erre a feladatra és plusz egy fő irányítót. Az utóbbit elengedhetetlennek tartom, illetve azt gondolom meg is kell válni személyektől, akik nem csak nem dolgoztak, hanem esetleg mások munkáját is hátráltatták. 8 / 29

9 Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, és javasolja az Arany János tehetséggondozó programban való részvétel elvi támogatását a kérelmet benyújtó öt fő esetében. Banka Ferenc polgármester: Kiegészítésem még van az anyaghoz, befektetési lehetőséggel kerestek meg, részükre megküldtem a MINTA épületének alaprajzát, méreteit, még visszajelzés nem történt. Tájékoztatásul még annyit, hogy fóliagyártó üzemet, kis vállalkozást is felkínáltak az önkormányzatnak vásárlásra. A BVSC Birkózó Szakosztállyal kapcsolatosan a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy elvi támogatásban részesülne a kezdeményezés, és három hónapos működést követően a leírt tapasztalatok ismeretében döntene a testület arra vonatkozóan, támogatja-e az elképzelést, illetve ide kapcsolódik az is, ha az önkormányzat a KLIK-kel tud szerződést kötni az ingyenes teremhasználatra, akkor ingyenesen vehetik igénybe a termet. Kérem, aki az elhangzottat el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 1 TARTÓZKODÁS ellenében 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 98/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A BVSC Birkózó Szakosztály megkeresésére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva a BVSC Birkózó Szakosztályának megkeresését úgy határozott, elvi támogatásban részesül a kezdeményezés, és három hónapos működést követően kéri leírni a tapasztalatokat, melynek ismeretében dönt, támogatja-e az elképzelést, illetve, ha addig az önkormányzat a KLIK-kel tud szerződést kötni az ingyenes sportcsarnok használatra, akkor ingyenesen biztosít teremhasználatot. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A homoktövis ültetvény pótlását illetően, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, miszerint a 2,5 millió forintot biztosítsuk, illetve volt javaslat arra vonatkozóan, hogy köztes növényt ne ültessünk, és a közmunkaprogramban foglalkoztatottak alkalmassági felülvizsgálatára is kerüljön sor. Kérem, aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 9 / 29

10 A Képviselőtestület a javaslatot 1 NEM ellenében 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 99/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A homoktövis ültetvényhez kapcsolódó feladat meghatározásra. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a homoktövis ültetvényhez kapcsolódóan az alábbiak szerint határoz: - a homoktövis ültetvény pótlására ezer forint összeget biztosít az önkormányzat költségvetésének terhére. - az elkövetkező időszakban köztes növény nem kerül ültetésre - felül kell vizsgálni a közmunkaprogramban foglalkoztatottak alkalmasságát. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A Sport út 1. szám alatti ingatlan bontását illetően is kellene döntést hozni. Várjuk a statikus állásfoglalását, amely alátámasztaná, hogy ezt az épületet le kell bontani, azt követően kerülhet sor bontásra. Meg van roggyanva a fal, fel van ázva, gyakorlatilag vályog épület, meg volt támogatva is, hogy ne dőljön ki. Amennyiben a Minta területét és ezt a területet összevonjuk, akkor iparterületté tudjuk nyilvánítani saját céljaink érdekében. Kérem, aki javasolja a Sport út 1 szám alatti ingatlan vonatkozásában a bontási engedély beadást, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 100/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Sport út 1. szám alatti ingatlan bontására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentandrás, Sport út 1. szám alatti 259 hrsz-ú ingatlant le kell bontani. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 10 / 29

11 Banka Ferenc polgármester: A jászdózsai, kábeltévés, internetes társulás megszüntetése vonatkozásában elég sok alkalommal tárgyalt a társulás, de erről tájékoztatva volt a képviselőtestület is. Most jutottunk el arra a pontra, amikor meg kellene szüntetni a társulást. Erre vonatkozóan van határozati javaslat, illetve van a vagyonfelosztásra vonatkozó táblázat és feltüntetésre került településenként még százezer forint. Utóbbi azért került feltüntetésre, mert a társulás fennállása alatt a jászdózsai hivatal végezte az adminisztrációs, pénzügyi és egyéb tennivalókat és olyan javaslat született, hogy ezzel az összeggel megköszönjük a munkáját az ebben résztvevő dolgozóknak és a Jegyző Asszonyra bízza ennek elosztását. Az látható, hogy viszonylag jól jöttünk ki ebből a történetből, akik körülöttünk nyertek ilyen pályázaton, azok közül senkinek nem sikerült így fenntartani ezt a rendszert, és ha igaz, akkor 19 millió néhányszázezer forint átutalásáról dönthetünk most. Kérem, aki el tudja fogadni, hogy a kiadott táblázat 3. pontja alapján kerüljön felosztásra a vagyon, amely Jászszentandrás vonatkozásában több mint 19 millió forintot jelent, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 101/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása vagyonának felosztásáról és Társulási Megállapodásának módosításáról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja azt, hogy a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulása június 15.-én kelt Társulási Megállapodásra kerüljön úgy, hogy a Társulás vagyonát egyenlő arányban, és az üzletrészt a tényleges előfizetők arányában osztja fel a társult települések önkormányzatai között az alábbiak szerint: A vagyon egyenlő arányban osztva: Jászdózsa Községi Önkormányzat 33,3330 % Jászapáti Városi Önkormányzat 33,3330 % Jászszentandrás Községi Önkormányzat 33,3330 %, valamint az üzletrész november 7-én a szolgáltatásba bekötött ingatlanok szerint (a tényleges előfizetők arányában): Jászdózsa Községi Önkormányzat 46,26% Jászapáti Városi Önkormányzat 3,99 % Jászszentandrás Községi Önkormányzat 49,74 %. 1./ Társulási Tanács Elnöke 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző 11 / 29

12 Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy a társulást megszüntessük, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 102/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulásának megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás jóváhagyásáról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Önkormányzati Társulásának Megszüntető Megállapodását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és tudomásul veszi, hogy a társulás december 31.-i nappal jogutód nélkül megszűnik. Felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a Megszüntető Megállapodás aláírására. 1./ Társulási Tanács Elnöke 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: Van még a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, amelynek Társulási Tanácsában, a mindenkori polgármesterek alkotják a társulás tagjait, melynek megerősítését szeretném kérni. Kérem, aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 103/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdés és a Társulási Megállapodás 11. pontja alapján, az Önkormányzat képviseletét ellátó tagnak Banka Ferenc polgármestert delegálja. 1./ Társulási Tanács 2./ Banka Ferenc polgármester 12 / 29

13 3./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A mezőgazdasági pályázat 55 millió forintos végösszeggel került kiszámításra. A pályázat a kiírásra kerülő pályázati anyag tartalmának megfelelően fog elkészülni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és úgy foglalt állást, megbízza a polgármestert, hogy a pályázat készítésre vonatkozó szerződést aláírja, de a szerződésnek tartalmazni kell, hogy amennyiben a testület úgy dönt, a pályázat még sem kerül benyújtásra, akkor hátránya az önkormányzatnak nem származik, és a pályázat benyújtásról a testület saját hatáskörben dönt. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 104/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Kisfeldolgozó létesítéséről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kisfeldolgozó létesítése Jászszentandráson pályázati előkészítő anyag áttekintését követően az alábbi szerint határoz: - megbízza Banka Ferenc polgármestert a pályázat készítésre vonatkozó szerződés aláírásával, - a szerződésnek tartalmazni kell, amennyiben a testület úgy dönt, a pályázat még sem kerül benyújtásra, akkor hátránya az önkormányzatnak nem származhat - a pályázat benyújtásról a testület saját hatáskörben dönt. 1/ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A Start Munkaprogramot illetően, 17 fő foglalkoztatásában gondolkodunk, 10 fő lenne, aki a homoktövis ültetvényen dolgozna egy fő vezetővel. E program keretében eszközök beszerzésére is nyílik lehetőség. Ezt csak egy előzetes döntésként értelmezendő, ezt az anyagot megküldtük a Munkaügyi Hivatalnak, de még a végleges formátumot nem tudjuk. Kérem, aki ezt a tervet, elképzelést támogatni tudja, kézfelemeléssel jelezze. 13 / 29

14 A Képviselőtestület a tervet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 105/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Start Munkaprogramban való részvétel évi tervezetéről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a tervezetet, miszerint a évi Start Munkaprogramban keretében 17 fő foglalkoztatása valósuljon meg, melyből 10 fő, aki a homoktövis ültetvényen dolgozna egy fő vezetővel. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: Az Arany János Tehetséggondozó Programon való részvételt az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta, és az öt kérelmező részére az elvi támogatást javasolja. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi öt határozatot hozza: 106/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Csikós Angelika nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Urbán Anna) Jászszentandrás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: december 09. Felelős: Banka Ferenc polgármester 14 / 29

15 1./ Első helyen kiválasztott középiskola, 2./ Szülő, 3./ Banka Ferenc polgármester 4./ Márkus Erika jegyző 107/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Eszes Norbert nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bara Aranka) Jászszentandrás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: december 09. Felelős: Banka Ferenc polgármester 1./ Első helyen kiválasztott középiskola, 2./ Szülő, 3./ Banka Ferenc polgármester 4./ Márkus Erika jegyző 108/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Farkas Dóra Katalin nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bartus Margit Katalin) Jászszentandrás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 15 / 29

16 Határidő: december 09. Felelős: Banka Ferenc polgármester 1./ Első helyen kiválasztott középiskola, 2./ Szülő, 3./ Banka Ferenc polgármester 4./ Márkus Erika jegyző 109/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Kardos Lúcia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Beszteri Judit) Jászszentandrás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: december 09. Felelős: Banka Ferenc polgármester 1./ Első helyen kiválasztott középiskola, 2./ Szülő, 3./ Banka Ferenc polgármester 4./ Márkus Erika jegyző 110/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Kovács Laura nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Tajti Mária) Jászszentandrás település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 16 / 29

17 Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: december 09. Felelős: Banka Ferenc polgármester 1./ Első helyen kiválasztott középiskola, 2./ Szülő, 3./ Banka Ferenc polgármester 4./ Márkus Erika jegyző Márkus Erika jegyző: A KLIK-kel sikerült megegyezésre jutni, ugyanis, amikor ők a sportcsarnokot át akarták venni, - amelyet mi nem igazán akartunk átadni -, akkor ígéretet kaptunk arra, hogy ugyanazon feltételekkel fogják biztosítani a sportcsarnok ingyenességét az igénylők számára, ahogyan annak idején az önkormányzat ezt a rendeletében biztosította. Ezt követően ezt visszavonták, nem tudták biztosítani a lehetőséget, viszont az önkormányzat és KLIK közötti vagyonkezelési szerződésben rögzítve van, hogy az önkormányzat részére a KLIK ingyen adja rendezvények lebonyolítása céljából a sportcsarnokot. Végül is a Jászapáti Vezető ezt elfogadta, így rendben van, az önkormányzattal kötve megállapodást, tudják biztosítani a sportcsarnokot a Képviselőtestület által meghatározott óraszámban ingyenes használatra. Én azt is mondtam, hogy mi nem kívánjuk további óraszámban igénybe venni, csak abban a mértékben, amely eredetileg is szerepelt rendeletünkben. Az együttműködési megállapodás tervezetet meg is küldték, arra vonatkozóan kellene állásfoglalás, mennyi legyen a heti óraszám. Eddig két sportegyesületnek volt biztosítva, a Waldorfnak már nem kell, az óvoda esetében pedig kötöttünk megállapodást külön, illetve most ami még felmerült a bírkózás. A feltétel eddig is az volt, hogy 10 főnek lennie kell ahhoz, hogy az ingyenességet igénybe lehessen venni. Kozma István: Most végül is birkózás esetén csak Szentandrásiak, akik igénybe veszik? Ugyanis én úgy tudom, 10 fő, aki rendszeresen akar járni, és első alkalommal voltak harmincan. Most akkor Budapestről neki megéri lejárni? Én azért is tartózkodtam a szavazáskor, mert én ennek nem látom még a végét. Dávid Áron: Azért kértük, hogy három hónap után adjanak tájékoztatást. Kozma István: Azt is jó lenne tudni, hogy itt a környéken ő minden iskolában csinál ilyet, vagy központosít, és akkor esetleg más településről is idejönnek? Banka Ferenc polgármester: Én úgy gondolom, hagyjuk meg azt a döntést, amit meghozott a testület és gyakorlatilag ki fog derülni, hogyan fog alakulni, azt követően újra át lehet gondolni. 17 / 29

18 Márkus Erika jegyző: Most akkor maradjon a két sport, illetve a birkózás a Waldorf helyett, így nem terjeszkedtünk túl a korábban rendeletben meghatározotton, tehát én ezt javaslom elfogadni. Banka Ferenc polgármester: Én azt hiszem, ez a történet összefügg az előző döntéssel, és az előző döntés függvénye legyen, a sportcsarnoknak is a felhasználása. A Waldorf iskola már nem veszi igénybe, a többi civil szervezet pedig a meghatározottak szerint veheti igénybe a sportcsarnokot. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 111/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A sportcsarnok használat felülvizsgálatára. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete együttműködési megállapodást köt a KLIK Jászapáti Tankerületével a sportcsarnoknak az önkormányzat Mötv ában meghatározott feladatai ellátásához kapcsolódó használatra heti háromszor két óra időtartamra. Felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: Érkezett kérelem közvilágítási lámpatest felszerelésre. El tudom fogadni, hogy vannak olyan helyek a településen, ahol valami miatt a közvilágítás nem tud megfelelő területet bevilágítani. Azonban azt gondolom, ha valakinek a kérését teljesítjük, akkor jön a következő kérelmező és ennek nem lesz vége. Minden második lámpaoszlopra van felszerelve lámpatest, és ha egyszer kivételt teszünk, azt nem lehet megállítani. Várom a véleményeket. Szabó László alpolgármester: Igen, ez így van. Az azonban biztos, hogy önálló képviselői indítványban kezdeményezni fogom a központ világosabbá tételét, ezt már az előző ciklusban is szóvá tettem, és úgy gondolom, azt meg kellene csinálni, mert nagyon sötét. Ugyanis hiába van kivilágítva az András apostol szobor, a játszótéren sem működik a világítás, sötét hónapok óta, arra is más módszert kell keresni, 18 / 29

19 mert szerintem ott kihúzzák a világítást beszéltük ezt Polgármester Úrral, de ezt meg kell oldani. Megemlíteném még, hogy az autóbusz, amely szállítja a munkásokat össze-vissza áll meg, az emberek a sötétben mennek jobbra, balra, ez így balesetveszélyes. Egyeztetni kellene velük, hogy buszmegállóban álljanak meg, vagy kijelölt helyen, vagy ott, ahol biztonságosan le tudnak szállni. Banka Ferenc polgármester: A központot illetően én is úgy gondolom, azt meg kell vizsgálni, ez kétségtelen. Az is kétségtelen, ha bővítjük ezeket a rendszereket, akkor az költségként is jelentkezni fog. Éles Andor: Végül is, ha minden második oszlopon van lámpatest, akkor úgy van, ahogyan máshol is, és nem kell attól eltérni. Dávid Áron: Ne kivételezzünk senkivel. Szabó László alpolgármester: Meg kell nézni, ha ott is úgy van, hogy minden második oszlopon van, akkor nem kell különbséget tenni. Márkus Erika jegyző: Nem elsősorban a közvilágítással van baj, azt kellene az emberekben tudatosítani, hogyan kell közlekedni, hogy akkor megyek át az úton, amikor nem jön autó, a kerékpárosok nagy része világítás nélkül közlekedik, és ez nagyon veszélyes. Tehát, aki a közlekedésben részt vesz, az tartsa be a közlekedési szabályokat. Banka Ferenc polgármester: Akkor írunk olyan választ a kérelemre, hogy az önkormányzat terveiben a közeljövőben nem szerepel közvilágítás bővítés, nem támogatjuk a kérelmet. Aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 112/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Kovácsné Fazekas Tünde és a Jókai úti lakók kérelmére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva a kérelmet úgy határozott, a kérést támogatni nem tudja, az önkormányzat terveiben a közeljövőben nem szerepel a közvilágítás bővítése. 19 / 29

20 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./Kérelmező Banka Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy folytassuk az ivóvízminőség javító pályázatunkat. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 113/20104.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt című fejlesztés folytatására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a KEOP /11/2011/074 azonosító számú ivóvízminőség javító program megvalósítási szakaszában a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot kíván benyújtani. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző Banka Ferenc polgármester: A 62 éven felüliek részére a karácsonyi utalvány ezer forint/fő összegben történő biztosítását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, ennek megvalósítását az alapítványunk hatáskörébe javasolja utalni. Kérem, aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 114/2014.(XI.19.) HATÁRZATA: Karácsonyi utalványról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 62 éven felüliek részére a karácsonyi utalvány ezer forint/fő összegben történő biztosítását a Jászszentandrás Község 20 / 29

21 Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány hatáskörébe utalja. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Közalapítvány Banka Ferenc polgármester: Az útépítéshez kapcsolódóan van egy önkormányzati rendeletünk, amely az együttműködésre vonatkozik. A rendelet területi hatályát kellene bővíteni a Járási iskola és Kertész utakkal. Kérem, aki a rendelet módosítására tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a rendelet-tervezetet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. törvény 31. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) E rendelet területi hatálya Jászszentandrás közigazgatási területén az alábbi utcákra terjed ki: Bem, Bartók B., Akácfa, József A., Alkotmány, Váci M., Zrínyi, Petőfi, Posta, Székely M., Ady E., Munkácsy., November, Napsugár, Vörösmarty, Jókai, Járási iskola, Kertész 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba / 29

22 Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki a két ülés közötti anyag vonatkozásában az írásos anyagot, az itt elhangzottakkal kiegészítve jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 115/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testület két ülése közötti időszakban az átruházott hatáskör gyakorlása során tett polgármesteri intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül 2./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és Intézményei évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi végrehajtásáról és javaslat a évi pénzügyi terv módosítására. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató, javaslat a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Képviselőtársaim az anyagot írásban megkapták. A Gyermekvilág Óvoda ezer forint pénzmaradvánnyal rendelkezik, ugyanakkor a kiadásoknál jelentkezik egy ezer forintos visszafizetés, amit még a Kincstár további 700 ezer forinttal, mint igénybevételi kamattal meg is emel. A pénz lemondás arról szól, hogy kevesebb óvónő volt foglalkoztatva, miután megváltozott az oktatási törvény, így a teljes alapellátásra vonatkozó pénzeszközt felosztották és nem volt mód, lehetőség visszamondani, nem fogadták el. Én a pénzmaradványt és visszafizetési kötelezettségünket együtt kezelném, úgy gondolom, keresni fogunk olyan megoldást az óvoda esetében, ahol a jogszabályi keretek között az óvodára tudjuk fordítani ezt az összeget. Dávid Áron: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a napirendi pont elfogadását. Márkus Erika jegyző: A Kincstár által meghatározott igénybevételi kamat vonatkozásában fellebbezéssel éltünk, válasz még nem érkezett. 22 / 29

23 Szabó László alpolgármester: Kérdésem lenne, hogy az önkormányzat kapta a gázérzékelőt a szivattyú javítás mellett? Banka Ferenc polgármester: Úgy gondolom, talán igen, bár még látni nem láttam, de leszámlázták. Szabó László alpolgármester: Én azt tudom, hogy szivattyúkat újítunk fel, de ezt nem tudom. A TRV Zrt-vel kötött szerződést én nem igazán tudom követni. Banka Ferenc polgármester: Végül is megállapodtunk egy bérleti díjban az amortizációt tekintve, de a felújításokat abból finanszírozzák. Kérem, aki a pénzügyi terv módosításra tett rendelet-tervezetet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a rendelet-tervezetet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, ebből: a beruházások összegét ezer Ft-ban, a felújítások összegét ezer Ft-ban, a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét ezer Ft-ban, a felhalmozási hitel kamatát 0 ezer Ft-ban, hitel, kölcsön ezer Ft-ban, a működési célú bevételt ezer Ft-ban, 23 / 29

24 a működési célú kiadások ezer Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, a speciális célú támogatásokat ezer Ft-ban, ellátottak juttatása tartalék ezer Ft-ban, céltartalék ezer Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg. 2. A rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését ezer Ft általános, ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 3. A rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 mellékletei lépnek. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba / Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló Jászszentandrás és Jászivány községek képviselőtestületeinek a közös hivatal munkájáról. Előadó: Márkus Erika jegyző /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Képviselőtársaim a beszámolót írásban megkapták, van-e kérdés, vélemény? Miután kérdés, vélemény nem hangzott el, aki el tudja fogadni a beszámolót kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 116/2014.(XI.19.) HATÁROZATA: Jászszentandrás és Jászivány községek képviselőtestületeinek a közös hivatal munkájáról szóló beszámolóról. 24 / 29

25 Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány községek képviselőtestületeinek a közös hivatal munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül 4./ Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés adórendelet felülvizsgálatára. Előadó: Márkus Erika jegyző /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: November végéig az adó felülvizsgálatot el kell végezni. Márkus Erika jegyző: A magánszemélyek kommunális adójánál javaslunk egy adómértéket bevezetni a nem jászszentandrási lakosok vonatkozásában. A mérlegelés teljesen reális, ugyanis vannak olyan tételeink, ami önmagában adó növekedést eredményeznek, illetve vannak olyan normatíváink, amelyet nem helyi lakos vonatkozásában nem kapunk. Tehát emelkedhetne az általános éves normatívánk is az által, ha a nem állandó lakosok bejelentkeznének állandó lakosnak. Amennyiben emelkedne az állandó lakosság szám, az magával vonzza a gépjárműadó növekedést is. Úgy gondolom, ez olyan jellegű adótétel bevezetés, amit teljesen reálisan alá tudunk támasztani és több előnnyel is jár. Természetesen a Képviselőtestület mérlegelési jogköre, hogy bevezetjük ezt az adótételt így, vagy nem. Még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy lesz olyan, mint a települési adó. Amit előzetesen tudunk róla, hogy a következő évben még nem, de azt követő évben, ha az önkormányzat nem vezeti be, akkor központi elvonással fog járni. Dávid Áron: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az adórendelet módosításának elfogadását. Banka Ferenc polgármester: Azt tudom mondani, ha valakinek van egy üres ingatlana, amit nem használ, és nem tesz ki szemetet, akkor is el kell menni előtte a szemétszállító autónak. Tehát azt a költséget a jászszentandrási állandó lakosoknak kell megfizetni. Én is hajlok arra, hogy ez az adótétel bevezetésre kerüljön. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, és támogatja az adótétel bevezetését, kézfelemeléssel jelezze. 25 / 29

26 A Képviselőtestület a rendelet-tervezetet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2014.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 8/2010.(XI.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi adókról szóló évi C. törvény ( a továbbiakban: Ht. ) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában, valamint a 43. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az adó éves mértéke: (1)/ Jászszentandráson állandó lakcímmel rendelkező adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: Ft/ év. /2/ Jászszentandráson nem állandó lakcímmel rendelkező adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: Ft/ év. 2. E rendelet én lép hatályba / Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Márkus Erika jegyző /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Márkus Erika jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát is előírja a törvény. Az új törvényi szabályozásnak megfelelően nem régen elkészült a szabályzat, most a felülvizsgálat során csak a jegyzőkönyvet érintően van módosítási javaslat. A polgármestert illetően azt mondja a törvény, meg kell pontosan határozni, hogy a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyekben a döntéseket pontosan be kell határolni. Az a) pontban megfogalmazott eddig is szerepelt, a pályázatokat tettük a c) pontba, ha ugyanis a paraméterekről korábban döntött a testület. A b) pontban megfogalmazott azért került beírásra, mert az intézményvezetők esetében a költségvetési rendelet tartalmaz felhatalmazást 26 / 29

27 pályázat benyújtásra, míg a Polgármester Úr esetében erre nincs felhatalmazás, ha sürgős intézkedés válna szükségessé, itt azonban az összeg vonatkozásában kérem a javaslatokat. Kozma István: Én javaslom egy millió forintig. Márkus Erika jegyző: Végül is azt ne felejtsük el, hogy ez csak sürgős, halaszthatatlan ügyre vonatkozik. Banka Ferenc polgármester: Más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 1 TARTÓZKODÁS ellenében 6 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az elhangzottal kiegészítve a rendelet-tervezetet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület az elhangzott kiegészítéssel a rendelet-tervezet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2014.(XI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE szervezeti - és működési szabályzatáról szóló 16/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászszentandrás Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 53. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 19. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2)A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni ebből: a.) az eredeti példányt a jegyző kezeli b.) az eredeti példányt meg kell küldeni 15 napon belül az e célra rendszeresített elektronikus úton a kormányhivatalnak c.) egy példányát hozzáférhetővé kell tenni a képviselők és az érdeklődő állampolgárok számára a Hivatalban. 2. A rendelet 23. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 27 / 29

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.július 12. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.július 12. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.július 12. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 64/2012.(VII.12.) 65/2012.(VII.12.) 66/2012.(VII.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben