PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, Hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére És az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, És hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) szeptember 1

2 Tartalomjegyzék Szakmai alapdokumentum Bevezető Küldetésnyilatkozat Nevelési program 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési-oktatási alapelveink Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz-és eljárásrendszer A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az egészségnevelés célja Az egészséges életmód kialakítása érdekében végzendő feladatok Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek Tanórai tevékenységek kapcsolattartás tantárgyakkal Segítő kapcsolatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségi szolgálat Intézményünk egyéb közösségépítésért szolgáló feladatai Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok oktatói és nevelői feladatai A pedagógusok adminisztrációs feladatai A pedagógusok szervezeti feladatai A pedagógiai etikával összefüggő feladatok Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

3 8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja (AJKSZP) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységei Szociális Szolgáltatások A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában Módszertani elemek, feladatok Fakultatív hit- és vallásoktatás A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A tanulói közösségekkel való kapcsolattartás A szülő, a tanuló és a pedagógus és az intézmény partnerei közötti kapcsolattartás formái A szülőkkel való kapcsolattartás Az iskolai és kollégiumi pedagógusok együttműködésének formái Az iskolai és a gazdálkodó szervezetek kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Felvétel és átvétel más iskolából Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A pedagógiai program végrehajtásához szükséges oktató-nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A) Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola jegyzéke B) Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény jegyzéke 3

4 Helyi tanterv Fejlesztési területek Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára való nevelés Gazdasági, pénzügyi nevelés Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanulás tanítása, az életkorig tartó tanulás képességének elsajátítása Testi és lelki egészségre nevelés Az önismeret és társas kultúra fejlesztése Médiatudatosságra való nevelés Pályaorientáció Az erkölcsi nevelés A családi életre nevelés Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, a székhelyiskola tantárgyi rendszere és óraterve A nevelő, oktató és szakképző munka pedagógiai szakaszai A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai (kimenő rendszerben) Választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Érettségi tantárgyak Óratervek Az öt évfolyamos közgazdasági ágazati osztályok óraterve Az öt évfolyamos turisztikai ágazati osztályok óraterve A négy évfolyamos ügyviteli ágazati osztály óraterve A négy évfolyamos informatika ágazati osztály óraterve Az öt évfolyamos közgazdasági szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos közgazdasági szakmacsoport óraterve a es tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport óraterve a es tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben)

5 Ügyvitel szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény tantárgyi rendszere és óraterve Az oktató nevelő munka színterei Szakközépiskolai óratervek Kereskedelem és vendéglátó-ipari ágazati szakközépiskolai képzés óraszámai (2013. szept. 1.) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Szakiskolai óratervek Szakiskolai képzés óraszámai (2013. szept. 1.) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók értékelésére vonatkozó alapelveink A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái Az egyes modulok tantárgyak összevont jegyeinek értékelése, minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Szakközépiskolai orientációs és szakmacsoportos oktatásban Szakképzésben Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei Tanulói jogviszony létesítésének feltételei a székhelyiskolában A felvételi eljárás rendje, a 9. évfolyamra történő felvétel feltételei A szakképző évfolyamra történő felvétel feltételei Tanulói jogviszony létesítésének feltételei nappali tagozaton 5

6 a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézményben A felsőbb középiskolai évfolyamra lépés feltételei Az átvétellel kapcsolatos iskolai alapelvek Szakmai program 1. A szakmai program általános céljai, feladatai és eljárásai Az iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját meghatározó tényezők A szakmai program általános céljai A szakmai képzés feladatai Az OKJ és lehetőségeink A szakmai képzésben alkalmazott eljárások A szakmai gyakorlat szervezése Ágazati és szakmacsoportos beiskolázás és a szakképző évfolyamra lépés feltételei Előzetes tudás beszámítása A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése Szintvizsga Modulok értékelése-modulzáró vizsga Szakmai vizsgáztatás Pályakövetési rendszer A szakmai képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke Tankönyvek, taneszközök jegyzéke, segédletek A szakmai képzés személyi feltételei Az iskola szakmakínálata A székhelyiskola szakmakínálata Közgazdasági szakmacsoport, ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, ágazat Ügyviteli szakmacsoport, ágazat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, ágazat Informatikai szakmacsoport, ágazat Óratervek Közgazdasági szakmacsoport, ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, ágazat Ügyviteli szakmacsoport, ágazat

7 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport-logisztikai ügyintéző. 317 A tagintézmény szakmakínálata Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, ágazat Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, ágazat Élelmiszeripari szakmacsoport, ágazat Óratervek Kereskedelem ágazat és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport szakközépiskolai képzés Kereskedő szakképesítés Vendéglátó-ipari ágazat és vendéglátás-turisztika szakmacsoport óratervei Vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport-szakiskolai képzés Eladó szakképesítés Bolti eladó szakképesítés (kimenő rendszerben) Vendéglátás-turisztika szakmacsoport szakiskolai képzés Cukrász szakképesítés Pincér szakképesítés Szakács szakképesítés Vendéglátó eladó szakképesítés Pincér szakképesítés (kimenő rendszerben) Szakács szakképesítés (kimenő rendszerben) Érvényességi rendelkezések A hatálybalépés időpontja A hatályosság időtartama, a módosítás lehetőségei A pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai program véleményezése, elfogadása, jóváhagyása Mellékletek sz. melléklet A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges oktató-nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 2. sz. melléklet A helyi tanterv tananyaga és követelményei tantárgyanként (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági szakmacsoport, ügyviteli szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport) 7

8 3. sz. melléklet Különböző vizsgák szervezésének és lebonyolításának szabályai 4. sz. melléklet A középszintű érettségi vizsga tantárgyankénti témakörei 5. sz. melléklet A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 8

9 A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai alapdokumentuma 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítás MIK SZMSZ 22/2013 (VIII. 5.) módosítása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: A köznevelési intézmény 1. Megnevezései 1.1. Hivatalos neve: Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2. Feladatellátási helyei 2.1. Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út Tagintézmények megnevezése és telephelyei Tagintézmény hivatalos neve: Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye Ügyviteli telephelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út Tagintézmény telephelye: 3100 Salgótarján, Ady E. út Alapító és a fenntartó neve és székhelye 3.1. Alapító szerve neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: összetett iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata 9

10 Salgótarján, Május 1. út Szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai képzésben A B C D E Szakképesítés Szakközépiskolai Szakmacsoport azonosítószáma ágazat Szakképesítés megnevezése OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Idegenvezető XXVIII. Turisztika 18. Vendéglátásturisztika 2 2. Irodai asszisztens XXV. Ügyvitel 16. Ügyvitel 2 3. Logisztikai ügyintéző XXVI. Kereskedelem Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 4. Pénzügyi XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 termékértékesítő 5. Pénzügyi-számviteli XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 ügyintéző 6. Ügyviteli titkár XXV. Ügyvitel 16. Ügyvitel 2 7. Pénzügyi termékértékesítő (bank, biztosítás) XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 8. Turisztikai szervező és értékesítő XXVIII. Turisztika 18. Vendéglátásturisztika iskolai maximális létszám: 625 fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel Salgótarján, Zemlinszky Rezső út szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti évfolyamok: négy 2 10

11 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) érettségire felkészítő négy évfolyam Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai képzésben A B C D E Szakképesítés Szakközépiskolai Szakmacsoport azonosítószáma ágazat Szakképesítés megnevezése 1. Kereskedő XXVI. Kereskedelem 2. Vendéglátásszervezővendéglős XXVII. Vendéglátóipar 17. Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátásturisztika OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Szakmacsoport OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Cukrász Vendéglátás-turisztika 3 2. Eladó Kereskedelemmarketing, 3 üzleti adminisztráció 3. Pincér Vendéglátás-turisztika 3 4. Szakács Vendéglátás-turisztika 3 5. Vendéglátó eladó Vendéglátás-turisztika 3 Szakképesítések a 2014/2015. tanévtől kifutó rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D Szakképesítés Szakmacsoport azonosítószáma Szakképesítés megnevezése 11 OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Cukrász Vendéglátás-turisztika 2 2. Élelmiszer- és vegyi áru Kereskedelemmarketing, 2 eladó üzleti

12 adminisztráció 3. Műszaki cikk eladó Kereskedelemmarketing, 2 üzleti adminisztráció 4. Pincér Vendéglátás-turisztika 2 5. Ruházati eladó Kereskedelemmarketing, 2 üzleti adminisztráció 6. Szakács Vendéglátás-turisztika 2 7. Vendéglátó eladó Vendéglátás-turisztika iskola maximális létszáma: 560 fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel Salgótarján, Ady Endre út sportcélú feladat 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga Salgótarján, Május 1. út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 2856 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Salgótarján, Zemlinszky Rezső út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 3462 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Salgótarján, Ady Endre út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 3005 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 12

13 Bevezető Salgótarján két középiskolájának történetében július 1-jétől kezdődően új fejezet nyílt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolát jogutóddal megszünteti, és a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolába integrálja. A létrejött intézmény neve Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola. Iskolatörténetek A közgazdasági szakközépiskola elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon a Bem utca 4. szám alatt ban a kereskedelmi iskola birtokolta épületben 8 osztály tanítására nyílt lehetőség. Az ekkor Salgótarjáni Állami Kereskedelmi Középiskola néven működő intézménybe már leánytanulókat is felvettek. Az es tanévtől kezdődően a közgazdasági irányvonal vált uralkodóvá, a név is Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskolára változott. A 60-as években - a pénzügyi, banki, közigazgatási szakemberek iránti igényt kielégítendő - újabb ágazatokon indult képzés ban vette föl az iskola az 1848-as forradalom jeles alakjának, Táncsics Mihálynak a nevét. A 70-es években a középszintű közgazdászok iránti megnövekedett igény tette szükségessé, hogy 1978-ban nagyobb épületbe - a jelenlegi helyére - költözzön az intézmény. Az emberi erőforrások fejlesztése program keretében 1992-ben beindított általános közgazdasági képzést a Világbank hitellel támogatta. Az iskola induló közül eredményes pályázatával - a kezdetektől részt vett a szakmacsoportos közgazdászképzés kidolgozásában és beindításában. A korábbi, túlzottan specializált szakmai oktatás helyett jól konvertálható, széles alapozást biztosítunk a majdani szaktárgyakhoz, mivel több szakterületen is felhasználható alapismereteket nyújt programunk. Felkészítjük tanulóinkat a mindenkori munkaerő-piaci 13

14 igényeknek megfelelő szakmai képesítés megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására. Ez a képzési forma korszerű általános és szakmai alapműveltség megszerzésére ad lehetőséget, melynek eredményeként diákjaink vállalkozó, alkalmazkodni és váltani tudó, munkabíró, a munkahelyet megbecsülő és a technika iránt fogékony fiatalokká válnak. A 2004/2005. tanévtől új képzési formába kapcsolódtunk be: idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített közgazdasági osztályt indítottunk. Ez az öt évfolyamos képzési forma igen népszerű: a 9. évfolyamon az idegen nyelv (heti 12 órában) és az informatika (4 órában) tanulása mellett elsősorban a készségek fejlesztésén van a hangsúly. A 10. évfolyamtól kezdődően szakmacsoportos képzés folyik, amely a 13. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul. A nappali tagozaton iskolarendszerű Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzést az iskola az 1995/96. tanév óta folytat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Az érettségit követő ifjúsági szakképzés korszerűsítését között a Világbank újabb hitellel támogatta. A program melynek keretében iskolánk a pénzügyi-számviteli ügyintéző és az ügyintéző titkári szakmák tananyagfejlesztésében vett részt a szakképzés megújítását, a munkaerőpiac által igényelt, gyakorlatorientált képzés bevezetését szolgálta. A 2003/2004-es tanév újabb mérföldkő szakképzésünk megújításában, hiszen A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú oktatásban elnevezésű Phare-program módot ad arra, hogy tanulóink középiskolai tanulmányaik során az általuk alapított szimulált vállalkozások működtetésén keresztül felkészüljenek az üzleti életre. A szakképzési kínálatunk növelése, ill. a munkaerőpiac igényeinek kielégítése miatt folyamatosan növeljük és változtatjuk az érettségire épülő szakmák kínálatát. A hagyományosan közgés közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos (közép-és emelt szintű) szakmák mellett kínálunk kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó emelt szintű logisztikai ügyintéző képzést is. A 2007/2008-as tanévben intézményünk a városban elsőként bevezette a modulrendszerű, kompetencia alapú szakképzést az új OKJ-s szakmák esetében. A városfejlesztés koncepcióval összhangban, reagálva a környezeti igények változására a 2011/2012-es tanévtől idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített 14

15 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos osztályt indítunk. A székhelyiskolában inkább az idegenforgalom, még a tagintézményben a vendéglátás a domináns. Együtt az OKJ-ben szereplő valamennyi vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakma oktatására vállalkozhatunk a szakképzési szakaszban. A es tanévtől áttérünk felmenő rendszerben az ágazati beiskolázásra és a hozzá kapcsolódó évfolyamon folytatott szakképzésre. Diákjaink a szakmai érettségi vizsgával a munkaerőpiacon használható, a foglalkoztatottság növelését is jelentő szakképesítést szerezhetnek. Ha még egy évig az intézményünkben maradnak, akkor az ágazathoz tartozó újabb végzettséget szerezhetnek a komplex szakmai vizsga letételével. Emellett feladatunk a felsőoktatásba bejutásra felkészítés is. A székhelyiskolában 2013 szeptemberétől közgazdasági, turisztikai és ügyvitel ágazati osztályokban indítunk szakképzést. A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény története a kezdetektől napjainkig átalakulások sorozatáról szól. Nyomon követhetők a társadalomban végbemenő folyamatok, a gazdaság átrendeződése, az oktatási koncepciók változása, a város, a megye fejlődése, a kereskedelem és vendéglátás szerepének növekedése szeptember 1-jén a salgótarjáni Kereskedő Tanulóiskola az Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskola épületében (Bem út) albérlőként kezdte el munkáját. 3 osztályt indítottak, a tanítás a délutáni órákban volt. Az tantestület óraadókból állt. A gyakorlati oktatást boltvezetők, helyettesek, tapasztalt szakemberek vezetésével végezték. A tanulókat vállalati keretigény alapján vették fel, és a vállalat a szakmunkásvizsga után mindenkinek biztosította a munkahelyet : Borbényi László kinevezett iskolaigazgató lett. Vezetői tevékenységét 31 évig nagy szakértelemmel, szakmaszeretettel, emberséggel végezte. Új helyre költözött az iskola, a Május 1. úti általános iskola épületébe. A tanítás még mindig délután volt. A létszám nagyon gyorsan a duplájára, majd pedig háromszorosára emelkedett. Az 1959/60-as tanévtől megszűnt a kétéves képzési forma, egységesen minden szakmában a hároméves képzésre tértek át. A 70-es években kialakult a saját tantestület. A gyakorlati oktatás továbbra is a vállalatoknál folyt (duális képzés). A tanulók az adott munkahely belső tagjaként vettek részt az üzlet vagy vendéglátóegység életében. Munkájukra számítottak, ezzel 15

16 felelősségérzetüket fejlesztették. Az üzlet elért eredményeiért ők is részesültek erkölcsi és anyagi elismerésben. Kiépült az iskola szakoktatói rendszere is. A csoportos foglalkozások oktatókabinetekben folytak. A tanulók a szakmában nélkülözhetetlen készségeket, képességeket az iskola oktató-nevelő munkája során és a munkahelyi dolgozók pozitív példái közvetítésével sajátították el : Az iskola önálló épülethez jutott (Május l. út 79.), a ruhagyár volt épületébe költözött. Sikerült kialakítani a tárgyi feltételeket, az oktatás délelőttre került. A tanulói létszám 300 fő körül mozgott, a tantestület 14 fős lett. Külső óraadókat a cukrász szakma kivételével már nem kellett alkalmazni. Kialakult az iskolára jellemző pezsgő élet, sokszínű tanórán kívüli tevékenységgel, egészséges versenyszellemmel, lelkes tanárokkal és aktív, érdeklődő gyerekekkel. Mai hagyományaink gyökerei jórészt ide nyúlnak vissza. Az 1990/91-es tanév történelmi időszak volt nemcsak a magyar társadalomban, hanem az iskola életében is. Megtörtént a rendszerváltás, elindult a piacgazdaságra való áttérés. A nagyvállalatok többsége szétesett, kezdetét vette a privatizáció, gomba módra szaporodtak a kereskedelem és vendéglátás területén a kisvállalkozások. Szükségessé vált az oktatás struktúrájának megváltoztatása is. Ekkor indítottuk az integrált képzést. Ez több lehetőséget is kínált. Átmenetileg megoldódott a gyakorlati munkahelyek megszűnéséből adódó bizonytalanság. Bekapcsolódtunk a szakközépiskolai képzési rendszerbe. Idegen nyelvet tanuló, vállalkozó szellemű szakemberek képzésére álltunk át. A megnövekedett létszám, illetve a szakközépiskolai képzés rendszere miatt két épületben és négy gyakorlati kabinetben tanítottunk (a Május 1. úti mellé megkaptuk a Bem úti épületet is). Ez a széttagoltság hosszú távon az oktatás rovására ment volna, ezért az önkormányzattól egy nagy iskolaépületet kaptunk ben újra költöztünk, a volt fiúkollégium épületébe. Ezzel megszűnt a területi széttagoltságunk. Újra a tartalmi munkára koncentrálhattunk. Folytatódott a szerkezetátalakítás: az integrált képzés mellett bekapcsolódtunk a PHARE Szakmunkásképző Iskolák Átalakítási Programjába. 16

17 1996-ban egy kereskedelem-marketing, 1997-ben egy vendéglátó-idegenforgalom szakmacsoportos osztállyal elkezdtük a világbanki program szerinti szakközépiskolai oktatást tól folyik a szakmunkásképzés átalakítása is: 1998-tól már a NAT-nak megfelelően, 2 év alapképzésből és 2 év szakképzésből álló rendszerben tanulhatnak az ide jelentkező tanulók től a törvény előírásai szerint felmenő rendszerben vezettük be a kerettantervre épülő helyi tantervünket. A rendszerváltást követő bizonytalan 2 év után gyorsan rendeződtek kapcsolataink a régi és új vállalkozókkal, így mind a mai napig biztosítani tudjuk a gyakorlati képzésre alkalmas helyeket, ahol egyre nagyobb az igény tanulóink iránt. Együttműködésükre, segítőkészségükre számítunk, szakmai tapasztalataikra építünk. A 2012 őszétől az fenntartó döntése alapján nagyobb teret kap iskolánkban a szakiskolai képzés. Az induló kilencedik osztályok közül kettőben szakiskolai, egyben szakközépiskolai képzés történik. A 2013/2014-es tanévtől kerül bevezetésre az új OKJ szerinti képzés, ahol a szakközépiskolai képzésben négy évfolyamon általános műveltséget megalapozó képzés mellett szakmai és gyakorlati oktatást is folytatunk. Feladatunk, hogy a szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítsük fel diákjainkat. A szakiskolában három évfolyamon a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti tananyag elsajátítása mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés folyik, feladatunk a szakmai vizsgára történő felkészítés. Az új szakképzési rendszerre való átállással az Európai Unió által szorgalmazott duális képzési formának a kiterjesztésével még szorosabb együttműködésre van szükség a gazdálkodó egységekkel annak érdekében, hogy megfelelő szakmai alapismeretekkel, korszerű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek kerülhessenek ki iskolánk falai közül. 17

18 Küldetésnyilatkozat Ön a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programját tartja kezében. Ezt a pedagógiai programot és szerves részét képező helyi tantervet az iskola tantestülete készítette a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga követelményeinek figyelembe vételével. Nevelőtestületünk az iskola arculatát - az iskola szülői munkaközösségének és a tanulók diákönkormányzatának véleményét is figyelembe véve - szűkebb-tágabb iskolahasználói környezetünk szükségletei szerint határozta meg. Iskolánk hagyományai és céljai szerint a művelt, igényes szakember képzésének intézménye, amely gondoskodni kíván a gyermekek jelenének és jövőjének biztonságáról. A kor kihívásainak megfelelően már nem az ismeretek felhalmozását tartja a legfontosabb célnak, hanem azt, hogy minden diákja képessé váljon a megszerzett ismeretek későbbi, szüntelen bővítésére, elmélyítésére, azok alkalmazására a változó világban. Valljuk, hogy a kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, és egy adott szaktárgyi területen jelentkező követelmények magasabb szintű teljesítése. Fontosnak tartja, hogy diákjai a tudásnak, mint eszköznek a segítségével örömmel fedezzék fel az őket körülvevő gyorsan változó világot, alkalmazkodni tudjanak annak elvárásaihoz. Képessé váljanak saját sorsuk tudatos befolyásolására és alakítására. Gondolkodásuk fejlődése emberi és szakmai képességük kibontakoztatását, további tanulmányaikat szolgálja. Fontosnak tartja, hogy olyan készségek birtokába juttasson minden gyermeket, melyek alapjait jelentik az egyén jövőjének, lehetővé teszik, hogy felnőttként méltó emberi életet élhessenek. 18

19 Fontosnak tartja, hogy egyéniségük személyiséggé teljesedjen, mindeközben saját maguk és közösségük iránt érzett felelősségtudatuk kialakuljon. Megtanulják egyéni és közösségi terveiket harmonizálni, hogy majd felnőttként képesek és készek legyenek felelős cselekvések vállalására. Fontosnak tartja, hogy a szakképzés a szakértelem kiművelését, a széles körű alapozásra épülő szakmára történő felkészítést jelentse a jövőben is. A pedagógiai program készítésekor munkánkat ezek a jövőbeni feladatok vezérelték. Fentiek megvalósítása érdekében pedagógia programunk és a helyi tanterv egészében a Nemzeti alaptantervben, kerettantervekben és a szakképzési kerettantervekben megfogalmazott kompetenciák és az azokra épülő kiemelt fejlesztési feladatok szellemiségét igyekeztünk érvényre juttatni. Bízunk abban, hogy programunk segítséget nyújt mindazoknak, akik iskola- vagy szakmaválasztás előtt állnak. Reméljük, szakmai és pedagógiai munkánkat figyelmükkel a továbbiakban is megtisztelik. 19

20 NEVELÉSI PROGRAM A nemzeti köznevelésről szóló törvény 1 2 bekezdése szerint: A köznevelés közszolgálat, amely feltörekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételei teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi, szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. Ezen gondolat szellemében fogalmazzuk meg programunkat. 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelési-oktatási alapelveink, értékeink Alapelvünk, hogy minden egyes ember meg nem ismételhető, pótolhatatlan személyiség, akit ezért a minőségéért megillet a tisztelet és megbecsülés. Különösen vonatkozik ez azokra, akik erre leginkább rászorulnak: a gyermekekre. A tiszteletből és megbecsülésből következik, hogy támogatjuk tanítványaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítva. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek alapvetően érdeklődő, befogadni akaró lények, és hisszük, hogy az iskola kultúraközvetítő szerepét csak akkor tudja betölteni, ha a tanulók fokozódó öntevékenységére, ismeretszerző képességeinek fejlesztésére alapoz, együttműködik a családdal, megosztja a szerepeket a különböző iskolai közösségekkel, segít megérteni és újraértékelni az ellentmondásos mindennapi tapasztalatokat. Arisztotelésszel együtt valljuk: "Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra." Nevelő-oktató munkánk középpontjában a személyiség fejlesztése áll. Szándékunk: 20

21 gondolkodni, beszélni és tanulni tanítani. Úgy véljük: nem csak tudományokat, művészeteket, hanem szakmákat is tanítunk diákjainknak; akik azonban nem csupán alanyai az oktatásunknak, hanem együttműködő, cselekvő részesei is. A legkorszerűbb általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő és szakmai ismereteket kívánjuk átadni tanítványainknak; s hogy a gyorsan változó XXI. század világában el tudjanak igazodni: a tanulás életprogrammá válását segítjük elő. Fontos, hogy kialakuljon tanulóinkban a hatékony és önálló tanulás képessége, és fel tudják ismerni azokat a képzési lehetőségeket, amelyek fejlődésüket biztosítják. A kompetencia-alapú oktatás alapelvének tekintjük, hogy képességek, készségek fejlesztése történjen iskolánkban. Az oktatás középpontjában az alkalmazásképes tudás álljon, amely lehetővé teszi, hogy a külön fejlesztett kompetenciák az alkalmazás során szerves egésszé váljanak, így életszerűvé téve az iskolai munkát, a tananyagot. Mindennek feltétele egy új pedagógiai-módszertani kultúra meghonosítása, különös tekintettel a tanár személyiségére (annak példamutatására) és felkészültségére; a személyiségközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósítására; a problémaközpontú tanításra; a megértésen, tevékenységen alapuló fejlesztésre; az életkori sajátosságokat figyelembe vevő pedagógusszerep kialakítására. Úgy gondoljuk, mindenki tehetséges valamiben, s legfőbb szándékunk, hogy diákjaink képességeit, készségeit felismerjük és fejlesszük. Felelősséget érzünk hátrányos helyzetű tanulóinkért: valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük őket. Gondot fordítunk sajátos nevelési igényű diákjainkra: minden lehetséges módot megragadva igyekszünk biztosítani fejlődésüket. Tehetséges, érdeklődő tanulóink számára az emelt szintű érettségire való felkészítéssel az elmélyültebb tudás lehetőségét kínáljuk. 21

22 Hisszük, hogy tanítványaink fizikai és szellemi fejlődésének összhangja vezet el egy olyan harmonikus személyiséghez, aki képes lesz majd a folyton változó világ igényeihez alkalmazkodva teljes életet élni Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai Elsődleges célunk a személyiség fejlesztése érdekében a műveltség közvetítés és tudás építés, amely magába foglalja az általános műveltség megszilárdítását és elmélyítését, valamint a szakmai tudás korszerű ismeretek átadását. Olyan ismeretek közvetítésére törekszünk, amelyek megalapozzák a tanulók általános műveltségét, ezzel a szakképzésben vagy felsőfokú intézményben való továbbtanulást, és a későbbi folyamatos önképzést, betekintést adnak az ágazatba tartozó vagy a szakmacsoportba tartozó szakmáiba, ezzel segítve a pályaválasztást, hasznosíthatók az önálló életkezdés szakaszában, előnyt jelentenek szakirányú továbbtanulásnál, illetve szakirányú szakképzésben folytatott tanulmányok esetén beszámíthatók a szakképzési időbe, megalapozzák a szakmai elméleti tudást és kiegészítve azt gyakorlati tapasztalatokkal, vállalkozó szellemű, jó szakemberekké válhatnak, amelyek megakadályozzák a leszakadást és teret adnak a tehetségeknek. A célok megvalósításához igyekszünk forrást teremteni, ezért rendszeresen pályázunk elképzeléseink megvalósítása érdekében. Mivel egyre több iskolánkban a hátrányos helyzetű tanuló nagyobb odafigyelést, folyamatos felzárkóztatást igényelnek. A TÁMOP pályázat keretében a kompetencia alapú oktatás tagintézményben való bevezetésével célunk a képességek, készségek attitűdök olyan irányú fejlesztése, mely során tanulóink alkalmazásképes tudást szereznek és képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásra. Ezzel önálló intézményi innovációt valósítunk meg és annak eredményét nyomon követjük. * megakadályozzák a leszakadást és teret adnak a tehetségeknek. 22

23 A célok megvalósításához igyekszünk forrást teremteni, ezért rendszeresen pályázunk elképzeléseink megvalósítása érdekében. Mivel egyre több iskolánkban a hátrányos helyzetű tanuló nagyobb odafigyelést, folyamatos felzárkóztatást igényelnek. a kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű adaptációját, a tagintézmény tanulóinak szociokulturális sajátosságainak és az intézmény adottságainak figyelembevételével; a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése; a szakmai munkaközösségek feladata, hogy az új módszereket a tagintézmény minden pedagógusa megismerje és munkája során alkalmazza; hogy újszerű tanulásszervezési eljárásokat vezessünk be; hogy a tanulók képességeit, kulcskompetenciáit egyénre szabottan fejlesszük; hogy az elektronikus írástudás intézményi szinten elterjedjen; az újszerű tanulásszervezési eljárások hatékonyabb alkalmazása érdekében egyes tantárgyak ill. műveltségterületek oktatását tantárgytömbösített rendszerben szervezzük, a hagyományos tanórai kereteket fellazítva nagyobb lehetőséget ad a csoportmunkára, kooperatív tevékenységekre, projektek kidolgozására, tanulói portfóliók készítésére, bemutatására; pl. szakmai számítások a diákok érdeklődését alapul véve tágítsuk tovább a világ iránti nyitottságukat; hogy az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényességet és felelősségérzetet állítsuk a középpontba; hogy tanulóink megismerjék és elfogadják az alapvető emberi értékeket, melyek nyomán maguk is értékőrző, értékteremtő felnőttekké válhatnak, és képesek lesznek kiegyensúlyozott, teljes emberi életet élni; fejlesszük tovább tanulási szokásaikat az egyéniségüknek megfelelő leghatékonyabb módszerek irányában; sikerélményekhez juttatva őket ösztönözzünk a jobb teljesítményre, oldjuk a kudarcoktól való félelmüket, szorongásaikat; 23

24 az ismeretközlő tanítás mellett adjunk teret az önálló tanulási tevékenységre építő módszereknek is; a diákok kötelességtudatának fejlesztését szolgálja az önállóan elvégezhető és elvégzendő feladatok rendszeres ellenőrzése és értékelése. Célunk, hogy a gazdasági nevelés által tanulóink tudatos fogyasztókká (tudatos vásárló) váljanak, és nyitottabbak legyenek a gazdaság világa felé. A vállalkozói ismeretek és készségek kialakítása törekszünk, hogy a közgazdasági ismeretek az alapműveltség részévé váljanak. Az ágazati szakképzés lehetőségét kihasználva szakmát adunk és igyekszünk vállalkozóvá nevelni diákjainkat. Szakképző évfolyamon pedig tanulószerződéssel vállalkozón nevelni a való életben gyakorolnak diákjaink heti rendszerességgel és összefüggő nyári szakmai gyakorlaton. Célunk, hogy a nyelvi előkészítő tanulóink 30 %-a tanulmányai befejezéséig megszerezze az ECDL-bizonyítványt (legalább 4 modulvizsgát tegyen), a székhelyintézményben a nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók 60 %-a az első idegen nyelvből államilag elismert bármely típusú nyelvvizsgával rendelkezzen, vagy sikeresen teljesítse a hivatal által szervezett mérést. Ennek elérése érdekében a vizsgákra felkészítő szakköröket szervezünk. Célunk, hogy mindenki érdeklődési körének megfelelően kibontakoztassa képességeit. A tanórák keretében figyelembe vesszük a tanulók eltérő felkészültségét, képességét. Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk az arra rászorulóknak. Tehetséges tanulóink számára az igényeiket felmérve szakköröket szervezünk. Lehetőséget biztosítunk az iskolai, városi, megyei és országos szintű versenyeken való részvételre. Célunk a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása. 24

25 Iskolánk felvállalja a nyelvi fejlődés zavarának következtében kialakult diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését/oktatását, a tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása érdekében. Feladatunknak tekintjük az egyéni teljesítményre, egyéni képességszintre támaszkodó tanulási technikák elfogadását, elsajátítását és fejlesztését. A tanórák keretében figyelembe vesszük a tanulók sajátos nevelési igényéből fakadó felkészültségét, képességeit. A tagintézményben a negyedéves értékelések alkalmával egyénenként értékeljük az érintett tanulócsoportba tartozó diákok előrehaladását. Az érintett osztályfőnökök és szaktanárok folyamatos kapcsolatot tartanak a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő pedagógusaival. A TÁMOP B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása pályázattal célunk a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása. A maximális lehetőséget kihasználva 50 tanulót vontunk be a pályázatba. A szakemberek bevonásával történő egyéni fejlesztés és tanulóink felkészítése a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyakat illetően egyaránt szolgálja az alapkészségek fejlesztését és a képességek kibontakoztatását. A mentori foglalkozások az osztályfőnökök azon munkáját segítik, amelyek a célcsoport tanulóinak tanulási motivációját erősítik, ezáltal a középfokú oktatásban tartásukat szilárdítja meg. Az egyéni foglalkozások keretében alkalom nyílik a továbbtanulás lehetőségeinek megismertetésére. Ennek kiegészítéseként pályaválasztási tájékoztatókon veszünk részt, ill. a felsőoktatási intézmények nyitott napjainak látogatását is beterveztük szervezett formában. Tanulás módszertani technikák elsajátítására és a szociális kompetenciák fejlesztésére is lehetőség van a mentori foglalkozásokon. A szükségletektől és a lehetőségektől függően gyógypedagógust, fejlesztőpedagógust vagy egyéb szakembert is alkalmazunk. A projekt fő tevékenysége a szaktanárok egyéni fejlesztéséből és mentori foglalkozásokból áll, amelyek arra hivatottak, hogy a tanulókat továbbtanulásra sarkalljuk, fejlesszük képességeiket, részképességeiket egyénileg az egyes tantárgyakból és ennek segítségével próbáljuk megmenteni őket a lemorzsolódástól. Ezzel a tanulói célcsoporttal jobb eredmény érhető el egyéni foglalkozás keretében, ahol több lehetőség van bizonyos tananyagok 25

26 elmélyítésére. Rövid távú célként fogalmaztuk meg tanulóinak lemorzsolódásának csökkentését. Vállalásaink A célcsoport minimum 80 %-a javítani fog a tanulmányi eredményén. A célcsoport végzős tanulóinak minimum 80 %-a sikeres érettségi vizsgát tesz. A tanulók legalább 95%-a nem fog 250 tanóránál többet mulasztani. Tovább erősítjük eddigi kapcsolatainkat a különböző külső szervezetekkel az együtt szervezett szakmai, szabadidős programok terén, ezzel is segítve a gyerekek eredményes iskolai beilleszkedését és pályaválasztását. Olyan helyi közösségekkel vettük fel a kapcsolatot, ill. kötöttünk velük együttműködési megállapodást, amelyek segítik tanulóinkat a kitűzött célok elérésében. (Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda, Nógrád Megyei Munkaügyi Központ) Húsz közösségépítő program megvalósítását. Célunk az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres testedzés iránti igény kialakítása. Az osztályfőnök, az iskolaorvos, a védőnő és meghívott szakemberek segítségével előadásokat szervezünk az egészségmegőrzésről és a betegségek megelőzéséről. Az iskolai sportkör tanórán kívüli sportolási lehetőségeket biztosít. A tanulók igényeinek függvényében szakosztályokat működtetünk. Célunk, hogy diákjaink számára legyen fontos a kötődés a kisebb és nagyobb közösségekhez: a családhoz, a nemzethez, a hazához; érezzenek felelősséget ezekért a közösségekért. Legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt. Megismertetjük velük az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét az országnak és lakosainak életében. A felnövekvő nemzedék számára kulcsfontosságú a nemzeti kultúra és a nemzeti múlt megismerése. A magyar kulturális örökség megismerése mellett megtanítjuk diákjainkat más kultúrák elfogadására, tiszteletére. 26

27 A magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közti kapcsolat kialakítása és erősítése céljából határon túli kirándulást szervezünk. A családi életre nevelés a szülői házzal közös feladat, amelynek legfogékonyabb korszaka a serdülőkor. Ebben a folyamatban a pedagógus személye, személyisége különösen nagy szerephez jut. Igyekszünk helyes magatartási mintákat adni tanítványainknak, amelyek aztán beívódhatnak a személyiség legmélyebb rétegeibe, és elősegíthetik a megfelelő szocializációt. Folyamatosan tudatosítjuk bennük az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség viszonyát. Kialakítjuk diákjainkban a komplex környezetszemléletet, fejlesztjük a természettel való harmonikus társadalmi és gazdasági együttélés iránti igényt. A pozitív közösségi viselkedés kialakulásához olyan iskolai életrendet teremtünk, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mert a magatartási szabályok átláthatók és kiszámíthatók, mindenkitől következetesen elvártak (iskolai házirend). Érzékelhető és elsajátítható pozitív mintákat adunk, másfelől igyekszünk megbeszélni - mert kizárni nem tudjuk - a negatív mintákat. Olyan érzelmi légkör megteremtésére és fenntartására törekszünk, amely nyílt és előítéletektől mentes, tiszteletben tartja a másik ember személyiségét. Az együttműködési készség fejlesztése érdekében a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőséget adunk tanítványainknak a vitára, az együttesen elvégzendő feladatok megoldására. Célunk az iskola nyitottságának fenntartása, meglévő kapcsolataink ápolása. A családdal való együttműködés színterei a fogadóórák, a szülői értekezletek; de ezeken kívül is szívesen látjuk a szülőket a gyermekeikkel kapcsolatos gondok megbeszélésére. Folyamatosan kapcsolatban állunk az általános iskolákkal: tájékoztatókon veszünk részt, nyitott napokat szervezünk a 8. osztályosoknak, hogy megismerjék intézményünket. Évek óta sikeresen szervezünk a székhelyiskolában közgazdászpalánta vetélkedőt a környék 8. osztályos diákjai részére. 27

28 a középiskolákkal: versenyeket, vetélkedőket, közös programokat rendezünk; az érettségi után a szakképző évfolyamaink iránt érdeklődők pedig nyitott napok keretében ismerkedhetnek meg iskolánkkal. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. az egész iskolát érintő rendezvényeink, valamint kulturális és zenei programjaink számára ad helyet. Kapcsolatokat tartunk fenn a többi középiskolával, a Balassi Bálint Könyvtárral, az Apolló mozival. Az egészségvédelem céljából folyamatosan együttműködünk az iskolaorvossal, a védőnővel. Továbbra is meghatározónak tekintjük a fenntartóval való kapcsolatunkat. Célunk, hogy iskolánk minden tagja tartsa tiszteletben és ápolja a hagyományokat. Megismertetjük diákjainkkal az intézményünkben kialakult szokásokat, hagyományokat. A tanév programjában beillesztve lehetővé tesszük, hogy mindenki részese lehessen az iskolai és társadalmi rendezvényeknek, ünnepeknek, megemlékezéseknek. Teret adunk hagyományteremtő új programoknak is. Célunk, az intézményben folyó oktató-nevelő munka minőségének biztosítása és fejlesztése. Céljainkat akkor tekintjük megvalósultnak, ha diákjaink 70 %-a hangot ad elégedettségének; a szülők többsége helyesli és támogatja az iskolában folyó oktató-nevelő munkát; tanulóink a képességeiknek megfelelő eredményeket érik el; a tovább tanulni szándékozók 70 %-a folytatja tanulmányait; diákjainkat egészséges versenyszellem, a megmérettetés igénye jellemzi: 40 %-uk vesz részt tanulmányi és egyéb versenyeken; a diákönkormányzat a diákélet meghatározó szervezeteként a tanulók megelégedésével működik; az iskolaközösség valamennyi tagja folyamatosan együttműködve dolgozik a közösen kitűzött célokért; a külső és belső mérések igazolják oktató-nevelő munkánk eredményességét. 28

29 1.3. A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer A nevelési-oktatási munkánk során alkalmazott valamennyi módszernek az alapja az együttműködéshez szükséges jó tanár-diák kapcsolat. A tanórákon alkalmazott szervezeti megoldások: szintfelmérés alapján kialakított csoportok az idegen nyelvekből, matematika és informatika tantárgyakból; emelt szintű felkészítés a évfolyamon az intézmény által meghatározott tantárgyakból; nyelvi laborban tartott órák (angol, német, francia); a számítógépek alkalmazása a közismereti és szakmai tantárgyakban; projektoktatás: a vállalkozói ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása a szakmacsoportos alapozásban, a tanulmányi kirándulások és az iskolai rendezvények lebonyolításában. A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése érdekében a következő tevékenységeket hajtjuk végre a tagintézményben: kompetencia alapú oktatást vezetünk be szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, szociális-életviteli és környezeti kompetenciaterületen, matematikai logika kompetenciaterületi oktatást építünk be fizika órán 9. évfolyamon, a digitális tartalmakat és infokommunikációs taneszközöket használjuk az oktatási gyakorlatban. Oktatómunkánkban különös figyelmet fordítunk arra, hogy az ismeretátadás és képességfejlesztés; a reális, befogadhatóbb, korszerűbb tananyagmennyiség; a tanulóközpontú és az órai munkában differenciált módszertan; a tanulásszervezés változatossága; a tanulói tevékenység aktivizálása; a gondolkodási és problémamegoldási képességfejlesztés 29

30 érvényesüljön. A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében alkalmazott munkaformák, eljárások és módszerek a tanítási órákon: tanári magyarázat:beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés; a tanulók motiválása, bizalmának elnyerése, az érdeklődés felkeltése az új ismeretek befogadására; tevékenységközpontú pedagógia, kooperatív tanulás: csoportmunka és pármunka a különböző szempontok, ill. az együttműködés érvényesítésére, melynek középpontjában a tanuló áll; projektmódszer alkalmazása a tantárgyak közötti kapcsolatban, a Táncsics Napok pályázatai, programjai szervezésekor; az európai nyelvtanulási módszer alkalmazása az önértékelés fejlesztésére; differenciálás: az egyéni haladást is szem előtt tartó feladatok adása, ill. tevékenység végeztetése; prezentációs technikák révén a meggyőzés módszerének elsajátíttatása (szóbeli és írásbeli prezentáció); a tagintézményben IKT-eszközök alkalmazása a TÁMOP kompetencia alapú oktatás pályázatba bevont tanulócsoportok érintett óráin; az elvégzett feladatok folyamatos értékelése: biztatás, megerősítés, dicséret, a kudarcok oldása, segítőkészség, tolerancia és következetesség kell hogy jellemezze. A tanórán kívüli módszerek, munkaformák és eljárások: a tagintézményben a TÁMOP keretében bevezetett új tanulásszervezési eljárások közül évente megszervezünk egy három hetet meghaladó projektet, egy témahetet. évente megszervezzük a tanulás tanulása moduláris oktatási programot a 9. évfolyamon a Keriben tanuló diákok számára; Valljuk, hogy olyan nevelésre és oktatásra van szükségünk, melynek során minden gyermek megismeri saját lehetőségeit és a pedagógussal és szülővel együtt arra 30

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013. Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE... 7 1. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI...

BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE... 7 1. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI... PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE... 7 1. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI... 12 1.1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: KLIK Zalaszentgróti Tankerülete OM azonosító: 200407 Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben