I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17"

Átírás

1 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története 9 III. 2. Tárgyi feltételek 10 III. 3. A feltételrendszer fejlesztése 10 III. 4. Gazdálkodás 11 III. 5. Földrajz 11 III. 6. A tanulólétszám alakulása 11 III. 7. Személyi feltételek 11 III. 8. Pedagógiai programunk célja 12 III. 9. Képzési szerkezet alakulása 13 III. 10. Egyéb feladatok 15 III. 11. Beiskolázási terv 16 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 IV. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai és eszközei 17 IV Pedagógia alapelveink 86 IV. 2. Pedagógiai célok 88 IV Iskolánkban 89 IV Nevelési célok 89 IV Oktatási célok 94 IV Az értékközvetítés pedagógiai feladatai 96 IV Iskolánkban folyó fejlesztő munka 99 IV Az iskolánkban folyó kompetencia oktatás 100 IV Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai 126 IV Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei 134 IV A tanulók értékelése 136 A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK CÉLJA: A DIAGNOSZTIKUS VISSZAJELZÉS. 137 V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 142 V. 1. Életkori jellemzés 142 Pedagógiai Program Oldal 1

2 V. 2. Családi háttér 142 V. 3. A tanulói személyiségfejlesztés 143 V. 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 147 V. 5. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 154 V. 6. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 155 V. 7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 157 V. 8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program _ 161 V. 9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 162 VI. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS AZ ISKOLAI PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 165 VII. AZ ISKOLA EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 168 VII. 1. Egészségnevelési program 168 VII.1.1. Drogstratégiánk 173 VII. 2. Környezeti nevelési program 175 VII.3. A közlekedési biztonság növelése 178 VII.4. Hit- és erkölcsi nevelés Az iskola egészségnevelési programja Mindennapi testedzés Az iskola környezeti nevelési programja A fogyasztóvédelemmel, és tudatos vásárlóvá neveléssel összefüggő iskolai feladatok A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos program Áldozattá válás elkerülésének ismeretei Erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek 205 VIII. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN 207 VIII. 1. A szülők részvétele az iskola munkájában 207 VIII. 2. Tanulói részvétel az iskolai szervezetben 209 IX. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERÉT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI FELADATAINK 209 X. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 210 XI. HELYI TANTERVEK 214 XI. 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások, azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmény 214 XI. 2. Felnőttoktatás az alapfokú oktatás alsó és felső tagozatára 3 XI. 3. Felnőttoktatás - Gimnázium 5 Pedagógiai Program Oldal 2

3 XI. 4. Előrehozott szakiskolai képzés közismereti tanterve 6 XI. 5. SZAKMAI PROGRAM 8 XII. A SAJÁTOSNEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE, FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 40 XIII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 55 Pedagógiai Program Oldal 3

4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE I.1. Az iskola adatai Az intézmény neve: Wesley János Óvoda, Általános Iskola, (OM azonosító: ) Az intézmény székhelye: Budapest, Dankó utca 11. A intézmény telephelye: Budapest, MÁV telep 38. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, közös irányítású óvoda, általános iskola, szakiskola és gimnázium Az intézmény alapítója és fenntartója: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci u. 64. Az intézmény működési területe: Budapest és Pest megye Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy - Részben önállóan gazdálkodó szerv I.2. Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény alaptevékenysége: Iskola-előkészítő oktatás - óvoda Általános alapfokú oktatás - általános iskola Általános középfokú oktatás - Gimnázium ( évfolyamon) - Szakiskola (általános műveltséget megalapozó) Szakmai középfokú oktatás - szakiskola (szakképzési évfolyamon) - OKJ-s képzések Pedagógiai Program Oldal 4

5 Az intézmény további szakfeladatai: Egyéb vendéglátás (Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés) Felsőfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás: Rászoruló családok segítése szociális munkásokkal (pl.: oktatás, segítés) Oktatást kiegészítő tevékenység Évfolyamok száma Óvoda: szükség szerint (3 5 év) 3 éves kortól a tankötelezettségig Általános iskola: 1-4. évfolyam 5-8.évfolyam Szakiskola: Előrehozott szakképzés 3 éves ( ) Szakképző évfolyamokon az OKJ szerint (11-12.) Gimnázium esti tagozat Középszintű érettségit adó 2 éves (rövidített tanulmányi idő > 9-12.) Az intézménybe felvehető tanulólétszám: Óvodai nevelés: Általános iskolai képzés: 40 fő nappali: 120 fő felnőtt /nappali/esti/levelező: 35 fő Előrehozott szakképzés: Szakiskolai képzés: Gimnáziumi képzés: nappali: 45 fő nappali: 85 fő felnőtt /nappali/esti: 75 fő Pedagógiai Program Oldal 5

6 Szakmai képzés Szakmacsoportok: Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció Faipar Egyéb szolgáltatások Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: A felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése Egyéb oktatási tevékenység Saját konyha üzemeltetése Pedagógiai Program Oldal 6

7 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI Az iskola pedagógiai és szakmai programja a következő jogszabályok szem előtt tartásával készült. a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény; a Szakképzésről szóló-többször módosított évi LXXVI. Törvény A évi CXLVIII. törvény az oktatást érintő egyes törvények módosításáról 20/1997.(II. 13) kormányrendelet a Közoktatási törvény végrehajtásáról A 37/2003.(XII. 27) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 1/2006.(II.17) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 2/2005.(III. 1.) OM. rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek Óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról a Szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló, 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet; 34/2003. (XII. 21.) OM. Rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 2/2004.(I. 30.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről a Szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeit tartalmazó illetékes miniszteri rendeletek 26/2001 (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. a 277/1997. (XII. 22.) számú a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet; a tanév rendjéről évenként kiadott rendelet-jelenleg a 4/2006.(II. 24.) OM rendelet a 2006/2007. tanév rendjéről. az évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet Pedagógiai Program Oldal 7

8 137/1996. (VIII. 28.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos programjának kiadásáról A kormány 243/2003.(XII. 17.) rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A 28/2000.(IX. 21.) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A 26/1997.(IX. 3.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról A 16/2004.(V. 18.) OM - GYISM együttes rendelete az iskolai sporttevékenységről 12/2004.(IV.13) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének építészeti, műszaki követelményeiről szóló 19/2002.(V.8.) OM rendelet módosításáról A Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatója a Funkcionális taneszköz jegyzékről és ajánlás a taneszköz fejlesztéseihez Egészségügyi évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja OM - segédlet az iskolai egészség nevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez OM - segédlet az iskolai környezeti nevelési programjának elkészítéséhez évi LXXVI. Törvény A szakképzésről Az alap közoktatási törvényről rendelkező évi LXXXVII. Törvény A kormány 202/ (VII.1.) rendelete a NAT kiadásáról, bevezetetéséről és alkalmazásáról szóló 243/ (XII.17.) Korm. Rend. módosításáról A 2/2008 (II.8.) OKM rendelet az 1/2004 OM rendelet módosításáról 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 11/2007. (III. 14.) OKM rendelet 20/2007 (V.21.) SZMM 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet Nemzeti Drogstratégia évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről Pedagógiai Program Oldal 8

9 A szervezés során figyelembe vesszük a helyi önkormányzatok rendelkezéseit, a szülői és tanulói képviseletekre vonatkozó törvényi előírásokat, valamint a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezetek igényeit. Az iskolai Nevelési Pedagógiai és Képzési Program tartalmát a Köznevelési törvény alapján határozzuk meg. III. PEDAGÓGIAI PROGRAM III. 1. Az iskola története Iskolánk a tízedik kerület egyik legrégebb intézménye. Alapításától, 1905-tól kezdve falai között több nemzedék tanult. A második világháború előtt a MÁV dolgozó gyermekeinek oktatását, tanítását, nevelését végezte mai napig is ez a fő szempont, ámbár a MÁV-telep mai állapotát figyelembe véve kezd kiöregedni, így a jelenlegi iskola ún. körzetes feladatot is ellát, illetve a kerület iskoláiból kibukott, vagy leszakadt, de még tanköteles tanulókat fogadja szeptember elsejei kezdéssel az addigi Általános Iskolát a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vette át, megalapította a Wesley János Óvoda és Általános Iskolát. Jelenleg óvodaként, általános iskolaként, szakiskolaként és gimnáziumként működik, nem állami fenntartásban, de önkormányzati feladatokat is ellát, a kerület egyéni sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, roma származású gyermekek tanítását, nevelését is ellátja. Szülői igényként lépett fel az, az igény, hogy az általános iskola tanulmányok befejezésével, az itt tanuló gyermekek maradhassanak az iskolában, megfelelő szakmát tanulva, hiszen évek alatt a pedagógusok megismerhették, megszerethették őket, így az iskola váltása nem okoz traumát. Az előzetes szülői felmérések, és a testületi, majd fenntartói döntés vezetett el az iskola szerkezetének bővítéséhez. Az intézmény célja a következő években, hogy a szakiskola folyamatosan alkalmazkodjon a külső igényekhez, és csak olyan szakmákban folytasson képzést, amelyek jó megélhetést biztosítanak végzős tanulóinknak. Az iskola jellemzőjévé kívánjuk tenni az informatika átlagosnál magasabb szintű oktatását. Pedagógiai Program Oldal 9

10 A szakképzési célok teljesítésével egyenrangúnak tekintjük a nevelést, mert az általános műveltség viszonylag magas szintje és egy adott szakma ismerete önmagában még nem elegendő a sikeres élethez. Az általános iskola mellett szakiskolai és esti gimnáziumi tagozat működik az iskolánkban. III. 2. Tárgyi feltételek Az iskola megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik a programban meghatározott feladatok ellátásához. Az iskola épületében egy számítógéptermet iskolai szakköri célokra is használjuk. Folyamatosan a bővülő igényekhez és gyermeklétszámhoz igazodva növeljük a tárgyi feltételek színvonalát. Olyan oktató bázist szeretnénk létrehozni, ahol az elméleti képzés növekvő hosszú távú célkitűzéseit messzemenően biztosítani tudnák, valamint kényelmes, barátságos, esztétikus környezetet alakíthatnánk ki diákjainknak. Az épület kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy egészségügyi és munkavédelmi szempontból megfelelő, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető legyen. III. 3. A feltételrendszer fejlesztése A mindennapi testnevelés feladatainak megoldására az intézmény rendelkezik megfelelő méretű tornateremmel. Nagy gondot fordítunk a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben előírtak beszerzésére, a számítástechnikai eszközpark fejlesztésére, feltételeinek állandó javítására. Pedagógiai Program Oldal 10

11 III. 4. Gazdálkodás A nevelési-oktatási célok megvalósulásához szükséges feltételeket az intézmény és fenntartója kiegyensúlyozott, jó gazdálkodással teremti meg, és külső források bevonásával (pályázatok, adó 1%-ok, támogatások stb.) igyekszik feltételrendszerét folyamatosan javítani. III. 5. Földrajz Az iskola jó feltételeket biztosít a tanulók tanulásához. A főváros tízedik kerület családias területén helyezkedik el, családi házas környezetben, sok fával, bokrokkal határolt telepen. Valamennyi épülete egy telephelyen található, a tanulók meleg étkezést kapnak. Az intézmény városon belüli elhelyezkedése és megközelíthetősége kiváló. A tanulók elsősorban a körzetből, illetve közvetlen környezetéről járnak be az iskolába. III. 6. A tanulólétszám alakulása Az iskola tanulólétszáma a nappali képzésben körülbelül 200 fő, ebben lényeges változás a következő években sem várható. A képzési kínálat bővülésével fokozatosan évről évre növekszik majd a létszám a működési engedélyben megállapított határig. III. 7. Személyi feltételek A személyi feltételek megfelelőek. A pedagógusok rendelkeznek a törvény által előírt végzettséggel. Az elkövetkező években növelni kell a szociálpedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógusok számát. Törekedni kell a szakvizsgázott pedagógusaink számának növelésére és arra, hogy a pedagógusok továbbképzése összhangban legyen az iskola szükségleteivel. A Köznevelési törvény szellemében törekszünk arra, hogy a tantestület legalább 70%-a munkaviszony keretében lássa el oktató-nevelő feladatait. Pedagógiai Program Oldal 11

12 A Köznevelési törvény melléklete alapján biztosítjuk a szükséges nem pedagógus feladatok ellátását szolgáló technikai létszámot is. Az gyermekvédelmi felelősi, a könyvtárosi, a diákönkormányzat segítői feladatokat az ennek megfelelő végzettségű vagy képzettségű szakemberek rész vagy egész munkaidőben látják el. A közoktatás rendszerének elemi struktúrája a működési folyamatok, a működés tartalmi elemei, az oktatás szereplői és a szereplők közötti kapcsolatok, viszonyulások állandó változást okozó hatást jelentenek a rendszerre. A felgyorsult változások miatt az iskolák szakszerű, gazdaságos és törvényes, de mindenekelőtt eredményes működése bonyolult sokváltozós folyamatként modellezhetők. Az oktatáspolitika minőségfejlesztést megcélzó koncepciójának megfelelés, a minőségirányítási program kidolgozását és működtetését jelenti. A minőségbiztosításhoz a partnerközpontú szemlélettel és rendszerszemlélettel felépített- vagy átalakított struktúra, valamint az ezen belül működő folyamatok fenntartása a feladat. A kerettantervben, valamint intézményi szinten a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési-oktatási célok, feladatok meghatározásakor, vagyis a tartalmi szabályozásnál igazodni kell a közoktatás, a szakképzés közvetlen szereplőin kívül a társadalom és a gazdasági elvárásokhoz is. III. 8. Pedagógiai programunk célja Napjainkra jelentősen megváltozott a társadalmi berendezkedés, a társadalmi rendszer működése, ezen belül az oktatási alrendszer egyre összetettebb és rendkívül sokrétű feladatfeladatrendszer elé állítja a közoktatás szereplőit. A nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységével a pedagógiai alapelvek következetes érvényesítésével. Az oktatástechnológiák, követelmények tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez igazításával a kulturálisan és szociálisan heterogén összetételű diákságunk eredményes Pedagógiai Program Oldal 12

13 ismeretbővítését, a képességek és készségek eredményes fejlődésének a szakmai kompetenciák szélesítésének lehetőségét. Képezni kívánjuk azokat a tanulókat is, akik beilleszkedési zavarral, tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdenek, de a szakképzési törvény értelmében szakmai vizsgára felkészíthetők. Várjuk azokat a fiatalokat, akik az általunk kínált szakmák valamelyikéhez vonzódnak, abban akarják tovább képezni magukat. Iskolánk vallási és világnézeti tekintetben semleges, demokratikus szellemű intézmény. Elfogadja az itt hivatkozott törvények szellemiségét, a tanulók felvétele tekintetében külön kikötéseket nem alkalmaz. Az iskola megkülönböztetett figyelmet fordít az iskolával kapcsolatban állók (tanulók és szülők) emberi méltóságának, személyi jogainak tiszteletben tartására. Ezt a képzésben közreműködő (gyakorlati oktatást végző) szervektől és személyektől is elvárja, szerződési feltételként is rögzíti. A tantestület számít a tanulók és szülők képviseleti szerveinek közreműködésére, törekszik azok működési feltételeinek biztosítására. III. 9. Képzési szerkezet alakulása Óvodai nevelés: - vegyes életkorú csoportban az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelési programmal, melynek célja, hogy az óvodában töltött 1-4 év alatt felkészíteni arra, hogy felkészülten bekapcsolódhassanak az általános iskolai nevelésbe. Általános Iskolai nevelés: - Nappali tagozaton: évfolyamos képzés az általános iskolák kerettanterve alapján amennyiben szükséges, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei figyelembevételével. Pedagógiai Program Oldal 13

14 - Felnőttoktatási tagozaton: - általános iskola képzés a Felnőttek általános iskolája kerettanterve alapján olyan tankötelezettségi kor feletti felnőttek számára, akik élethelyzetük miatt nem tudták befejezni eredményesen az általános iskolai tanulmányaikat. Amennyiben lehetséges szeretnénk elérni, hogy befejezzék a 8. évfolyamot is, de legalább odáig jussanak el, hogy felzárkóztató oktatás keretében felkészülhessenek a szakképzésbe való eredményes bekapcsolódásra. Szakiskolai képzés: A szakiskolai képzés fő célkitűzéseként azt határoztuk meg, hogy olyan szakképzési profilt alakítsunk ki, ami figyelembe veszi a munkaerő piaci átalakulást, rugalmas képzési rendszert biztosít, és figyelembe veszi a szakiskolába beiratkozott, különböző fokú hiányossággal rendelkező tanulók adottságait. A szakiskola évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatásával kívánjuk megerősíteni az általános képzés szerepét és biztosítani annak a lehetőségét, hogy a szakképesítés megszerzését követően a tanulók bekapcsolódhassanak az érettségit adó képzésbe. A szakiskola 3 éves szakképzési évfolyamból álló szakképesítések oktatási modelljét választotta iskolánk azoknak a tanulóknak a számára, akik általános iskolai tanulmányaikat elfogadható eredménnyel végezték el, akik a továbbtanulásukat a szakmaszerzés, (esetleg később az érettségi megszerzése) irányában kívánják folytatni. Csak szakképzési évfolyamokkal működő szakiskolai képzés: 10. évfolyamot (bármelyik iskolában) elvégzett tanulók számára szervezett az intézmény képzési profiljának megfelelő szakmákban. Pedagógiai Program Oldal 14

15 III. 10. Egyéb feladatok 1. Az iskolarendszerű tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák megszervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. 2. Az intézmény képzési profiljában, lévő szakmákban iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és a vizsgáztatási jog megszerzésére irányuló pályázatok benyújtása. A szakképzések tartalmát a Nemzeti Szakképzési Intézet és más a szakképzésért felelős minisztériumok irányításával készített központi szakmai programok és a kiadott szakmai vizsgakövetelmények alapján végezzük. Valamennyi program kötelező elméleti óraszámát, s annak tartalmát átvesszük. A gyakorlatot együttműködési szerződés alapján a gyakorlatot a Csertszak KFT végzi. A szabadon választható kötelező szakmai tantárgyakhoz készült ajánlást figyelembe vettük, de természetesen az iskola jellegének, a szakma elvárásainak megfelelő tartalommal töltöttük meg. Jelenleg a szakképzések tartalmának tervezéséhez a még érvényben lévő 37/2003.(XII. 27.) OM rendelet, és a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje, alapján kiadott Központi Programokat használtuk fel kifutó jelleggel. Az új (1/2006.(II. 17) OM rendelet), és a legújabb OKJ rendelet (1/2010.(II. 5.) SZMM rendelet) hatására az adott szakképzésekért felelős miniszterek által jóváhagyott szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozásra kerültek. A képzésnél és a vizsgáknál ezeket vesszük figyelembe. Az Alapító Okirat alapján jelenleg az alábbi szakmák oktatására van lehetőségünk. Pedagógiai Program Oldal 15

16 Élelmiszer- és vegyi áru eladó Épületasztalos Bútorasztalos Fodrász Felsőfokú szakképesítés Gyakorlati oktató (Wesley János Lelkészképző Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján) III. 11. Beiskolázási terv Terveink szerint a következő képzéseket indítjuk nappali és esti rendszerű képzésben: A már megkezdett képzések folytatása: - Óvodai csoport évfolyamos általános iskolai osztályok - szakképző osztályok indítása a jelentkezések függvényében - iskolarendszerű felnőttoktatás az általános iskola évfolyamain, esti tagozaton - gimnáziumi képzés, esti jelleggel Új képzések indítása: - új szakmákban szakképző osztályok indítása a jelentkezések függvényében - előrehozott szakképzés indítása a jelentkezések függvényében - felsőfokú szakképzés indítása a jelentkezések függvényében A központi programok alapján készített helyi program szerint a szakképző osztályok indítása megfelelő számú jelentkező esetén. Pedagógiai Program Oldal 16

17 IV. NEVELÉSI PROGRAM IV. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai és eszközei Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Iskolánk partnerközpontú Az iskola és a szülői ház olyan Folyamatos kapcsolattartás az egyházi Jó kapcsolat kialakítása Szülői értekezletek, működtetése. szemléletű együttműködése, vezetéssel, az önkormányzattal, az és fenntartása, hogy az fogadóórák, nyílt napok, amelyben mindkét fél érzi: iskolahasználókkal (SZMK iskolahasználók érezzék, SZMK értekezletek, érdekeink és céljaink közösek. választmánnyal stb.) közösek céljaink, iskolai és vallásokhoz Jó kapcsolatot fenntartani a Az iskolahasználók igényeinek, érdekeink. Ebben fő kötött rendezvények. fenntartóval, a gyakorlati elégedettségüknek mérése. Visszajelzés feladat hárul az oktatást biztosító gazdálkodó a felmerült problémákról, a mérések iskolavezetésre. szervezetekkel, iparkamarával. az eredményeiről. Pedagógiai Program Oldal 17

18 Az emberközpontú Minden tevékenységünket a A tanuló teljes személyiségének Mindezt a tanulói Személyes példa- nevelés, ahol a megértés, tanuló okos szeretete hassa át. fejlesztése, képességeinek ki- önismeret kialakításával, mutatással, modell- a bizalom, a tisztelet és a Jellemezze munkánkat egyfelől bontakoztatása és az általános emberi az önértéke-lés adással nevelni tolerancia a következetes követelés és értékek továbbadása. Modellt adni az képességének tanulóinkat az értékes megkülönböztetett igényesség, másrészt a tanulók empátiára, a személyes kapcsolatok fejlesztésével, az emberi jellem-vonások szerepet kap. jogainak, emberi méltóságának kialakítására. A környezethez való együttműködéshez elsajátítására. A pozitív tiszteletben tartása. harmonikus kapcsolatot elősegítő szükséges emberi motiváció eszközeivel képességek és készségek fejlesztése. tulajdonságok élünk. kialakításával érhetjük el. Pedagógiai Program Oldal 18

19 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Tanulóink Az iskolai nevelő-oktató Iskolánkban a tanulók teljes Mindezeket a célokat és A közismereti és szakmai személyiségének tevékenység célját a tanulói személyiségének fejlesztése, kiemelten a feladatokat a tanulói tárgyakon keresztül fejlesztése. A harmonikus személyiség széles-körű bűn megelőzésre, valamint korszerű személyiség erkölcsi differenciált személyiségfejlődés a fejlesztésében látjuk. ismereteinek, készségeinek és arculatának értelmi és fejlesztéssel. testi és lelki egészséget Pedagógusaink szellemileg, képességeinek kialakítása és bővítése a érzelmi alapozásával, a Személyiségük egyaránt magába foglalja. erkölcsileg és testileg legfontosabb pedagógiai feladat. helyes magatartás- alakulásának folyamatos egészséges nemzedéket Segítjük tanulóinkat abban, hogy művelt formák követésével, személyre kívánnak nevelni a ránk bízott emberré válhassanak. megismertetésével és szóló, folyamatos értéke- gyermekekből. A gyakoroltatásával léssel. szakemberektől elvárt emberi kívánjuk elérni. tulajdonságok kialakítása. Pedagógiai Program Oldal 19

20 Olyan pedagógiai légkör Cél olyan pedagógiai légkör Ehhez biztonságot nyújtó tanár-diák Növeljük a tanulók aktív Tanulói érdeklődésnek kialakítása, hogy tanulóink kialakítása, ahol érvényesül a kapcsolat megvalósítása szükséges, ahol a részvételét igénylő megfelelő diákkörökkel, az iskolánkban otthon pedagógus irányító szerepe tanulót egyenrangú partnerként kezeljük, ismeret-szerzési módok iskolai rendezvényekkel. érezhessék magukat. mellett a tanulói s ahol a tanuló bizalommal fordul arányát. Segítőkészség a tanulói aktivitás kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. biztonságérzet, a tanulói aktivitás, a tanulói személyiségfejlődés - fejlesztés. osztályfőnökéhez, tanáraihoz. Pedagógiai Program Oldal 20

21 Derűs iskolai lég-körben Teremtsünk olyan légkört, Az egészséges és kulturált élet-mód Az értelmi és érzelmi Esztétikus környezet és környezetben környezetet, ahol mindenki jól iránti igény felkeltése, az önellátás intelligencia mélyítésével, kialakításával otthonosság biztosítjuk tanulóink érzi magát. képességének kialakítása. Az egészség gazdagításával. Az iskolai teremtése. A testi-lelki fejlődését. megőrzésének lehetőségei, módjai. diákkörök és sport-kör mindennapos Komplex egészségvédelmi programokkal, működtetésével. mozgáslehetőség az egészséges roma ételek biztosítása. megismertetésével. Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Alkotó pedagógiai klímát Minden pedagógus egyéni A tantestület folyamatos tovább- A nevelőtestület szakmai Szakmai tovább- teremtünk az képességének és képzésének, önképzésének ösztönzése. továbbképzésével, képzésekkel, ön- eredményes munka érdeklődésének megfelelően Bevonása az innovációs tevékenységbe. önképzésével. képzéssel, másod- érdekében a kapcsolódjon be a Minden pedagógus egyéni képességei, diplomával, pályázatokkal. pedagógusaink számára. továbbképzésekbe, iskolánkban érdeklődése szerint vállal szerepet az hasznosítható újabb diplomák órán kívüli feladatokból. Munkájukat meg-szerzésébe. erkölcsi és anyagi elismerés kísérje. Pedagógiai Program Oldal 21

22 Iskolánk legyen a Tanulóinkat neveljük a Demokratikus alapon álló tanár-diák Az érzelem, az értelem Osztályközösségben, demokrácia gyakorlásának toleranciára, a másság viszonyt alakítsunk ki. Tudatosítsuk és a cselekvés iskolai közösségben színtere is. elfogadására, empátiára, az tanulóinkban a szűkebb és tágabb összefüggéseinek gyakorolni a joggyakorlás emberi jogok tiszteletben környezetből megismerhető erkölcsi tudatosítása. A cselekvés eszközrendszerét. tartására. értékeket. Erősítsük a pozitív és az erkölcsi A diákönkormányzat szokásokat és a humánus meggyőződés működése. magatartásmintákat. összhangjának felismertetése. Az iskolai közösségek Az iskolai közösségek A szocializációs folyamatok tudatos A kortárs kapcsolatok Gyakorló terepet terepet biztosítanak a fejlesszék a tanulók irányítása, elősegítése. Fogékonyság az megerősítésével, elemi biztosítunk az életszerű növendékek önismeretét, együttműködési emberi kapcsolatokra, barátságra. állampolgári és minden- tapasztalatok önállóságának, készségét, akaratát, Nyitottság az élményekre, a napi életvitellel megszerzéséhet: az öntevékenységének, segítőkészségét, tevékenykedésre. Az egyéni és a összefüggő praktikus iskolai közösségek és a önkormányzó szolidaritásérzését, empátiáját. közérdek fogalma, fontossága. ismeretek nyújtásával. A diákönkormányzat képességének diákönkormányzat érdemi működtetésével. kibontakoztatásához. működtetésével. Pedagógiai Program Oldal 22

23 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Iskolánkban nagy gondot A tanulmányi versenyek Előtérbe kerül az iskolai hatékonyság és Rendszerező Az iskolai tanulás fordítunk a tanítás eredményein tükröződjön az minőség problémája. Ezeknek a ismeretszerzési folyamatában a minőségére. iskolánkban folyó minőségi kihívásoknak is meg kell felelnünk: élményeket kínálunk gyakorlatközpontúság, az munka. Tanulmányi minőségi oktatást és nevelést kell tanulóinknak. A életvitelhez szükséges versenyekben való részvétel a biztosítanunk minden társadalmi réteg szervezett tanulási alkalmazható tudás kerület, az ország, illetve az gyermeke számára, biztosítva az folyamat juttatja el őket gyarapítása, a probléma- abaújkéri testvér esélyegyenlőséget. a megismerés, a tudás megoldó gondolkodás tagintézményünkkel öröméhez, erősíti meg fejlesztése érvényesül. önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. Az iskolánk felkészíti a Az iskola készítsen fel az A lehetséges tanulási módszerek, Az alapvető képességek Minden tanuló számára tanulókat az önálló eredményes továbbtanulásra, a technikák és tanulási stratégiák és készségek képességeinek, ismeretszerzésre és gyakorlati életre, az megtanítása a tanulóknak. Mintákat elsajátításával, a mentális érdeklődésének, ill. önművelésre a szilárd önművelésre, az új ismeretek adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- képességek célirányos céljainak megfelelő alapkészségek megszerzésének technikáira. és problémamegoldáshoz. Igényt fejlesztésével. Részben programokat, kialakításával. alakítunk ki a folyamatos önművelésre. A szakköri, részben óra tevékenységi formákat tanulás tanulása, az önálló tartalmi beépítésekkel. biztosítunk. Pedagógiai Program Oldal 23

24 ismeretszerzés képességének Az önálló tanulás és kialakítása mindenki számára elérhető. Differenciált nehézségű feladatokkal önművelés Az alapozásával. iskolai lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. Egyéni fejlesztő, kiscsoportos foglalkozással kívánjuk megoldani a felzárkóztatást, a fejlesztő pedagógusaink által. minőségirányítási rendszerben meghatározottak szerint elvégezzük a mérési, ellenőrzési és értékelési feladatainkat. Pedagógiai Program Oldal 24

25 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Reális önismeret és A különböző érdeklődésű, Érjük el, hogy tanulóink mind nagyobb A diákok fejlődésének A Fővárosi Munkaügyi életszemlélet képességű, motivált, számban továbbtanuljanak. folyamatos követésével, Központ által szervezett kialakításával szocializált, kulturált tanulókat Felelősségvállalás kialakítása saját személyre szóló, pályaorientációs napokon megalapozzuk a megfelelő érdeklődésüknek és sorsának alakításáért (önállóság, fejlesztő értékeléssel. A való részvétellel. tovább-tanulási irányt, ill. tehetségüknek megfelelően kitartás, szorgalom, kreativitás). A mindennapi életvitellel Pályaválasztási pálya kiválasztását. készítse fel iskolánk a tanulókban a reális önértékelés összefüggő praktikus osztályfőnöki órákkal, továbbtanulásra ill. a munkába képességének kialakítása, a ismeretek nyújtásával. más intézmények nyílt állásra. teljesítmény- és sikerorientált napjának látogatásával, beállítódás, az egészséges önbizalom felkészítővel. fejlesztése. Pedagógiai Program Oldal 25

26 Az iskolánkban minden Munkánkat hassa át az a Közreműködünk a tanulási nehézségekkel Differenciált Felzárkóztató csoportos tanulónknak esélyt adunk törekvés, hogy a küzdők segítésében. A rászoruló foglalkozással, az egyéni és egyéni foglalkozás a szociokulturális szociokulturális hátrányok gyerekeket hatékonyabb felzárkóztató haladási ütemhez keretében. Szoros hátrányainak leküzdésére minimalizálódjanak. munkával segítjük. igazított terheléssel. kapcsolatot tartunk fent hatékony felzárkóztató Egyházunk révén anyagi támogatást is a kerület Nevelési munka segítségével. nyújtunk szociálisan hátrányos helyzetű tanácsadójával, a tanulóinknak. Rendszeres ruha, különböző rehabilitációs élelmiszer adományokkal. intézményekkel Vadaskert pl. Pedagógiai Program Oldal 26

27 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Lépést tartunk az Minden pedagógus és tanuló Órán kívüli foglalkozáson szakkörön, A tanórai és tanórán A számítástechnika informatikai tudja alkalmazni és használni a megtanítjuk tanulóinknak a kívüli foglalkozások tanítása. forradalommal, amelyet modern számítástechnikai számítástechnikai alapjait,a központi lehetővé teszik a az általános társadalmi informatikai eszközöket. tanterv alapján.. számítógép és a modern modernizáció és az életmód átalakulása kíván meg. Megismertetjük informatikai megismerését. eszközök diákjainkkal nemzeti Ismerjék meg a tanulók Egészséges nemzeti önbecsülés és Szaktárgyi és Hagyományok kultúránkat, lakóhelyüket, szűkebb-tágabb hazaszeretet kialakítása. Múltunk osztályfőnöki órák, kialakításával, követendő történelmünket, környezetüket, Magyarországot megismerése, hagyományápolás, ünnepi megemlékezések, egyéni és csoportos természeti és környezeti annak jelképeit, ezáltal jelképeink tisztelete, megbecsülése. kirándulások keretében a minták kiemelésével értékeinket, nemzeti alakuljon ki hazaszeretetük. Fogékonyság az élő és élettelen jelképek, a hagyományok erősítjük az erkölcsi hagyományainkat, ezzel is természet szépségei iránt. és az értékek értékeket, a humánus erősítve tanítványainkban tiszteletére, magatartásmin-tákat. a haza, a szülőföld szeretetét. megbecsülésére védelmére nevelünk. és Pedagógiai Program Oldal 27

28 Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Sokféle szabadidős Az iskola szabadidős kínálata A tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre Az iskola, ill. a Az érdeklődés fel- kínálatból választhatnak legyen sokszínű és változatos, épített szabadidős tevékenységek a diákönkormányzat által keltése, a játék, az tanulóink. amiből minden tanuló választhat, sokoldalú személyiségfejlesztést, a szervezett és eredményesség és a (diákkörök, sportegyesület). közösségfejlesztést szolgálják. lebonyolított gazdag és változatosság iránti igény változatos szabadidős szükségszerűsége. programokkal (pl. Wesley napok, Egészség napok, sport napok, Projekt hetek. Pedagógiai Program Oldal 28

29 Tanulóinkat az Keltsük fel minden tanulónkban Tanulóink váljanak edzett, erős, Mindezt a dohányzás Az iskolai védőnővel, az egészséges életmódra, a az egészséges életmód iránti egészséges, káros szenvedélyektől visszaszorításával, ÁNTSZ munkatársaival környezettudatos igényt, s tevékenységüket hassa mentes felnőttekké, s alakuljon ki bennük alkohol- és drogprevenciós magatartásra és át a természetes illetve épített a mozgás-gazdag életmód iránti igény. drogprevencióval, az továbbképzéseken való környezetvédelemre környezet védelme és Annak felismerése, hogy a természet és egészséges táplálkozási részvétellel, továbbá neveljük. szeretete. a környezet védelméért mindannyian szokások elterjedésével tantárgyi keretek között felelősek vagyunk. Tanulóink kívánjuk elérni. Az kívánjuk elérni. Jeles kapcsolódjanak be a környezetvédelmi igényes, kulturált napok szervezésével. tevékenységekbe. környezet igényének felkeltésével. Külső előadók meghívásával. Tanulmányi kirándulásokkal. Pedagógiai Program Oldal 29

30 IV Pedagógia alapelveink - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósítása során legfontosabb feladatunk a tanuló teljes személyiségének fejlesztése, és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kibontakoztatása és bővítése, továbbá az általános emberi értékek továbbadása. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Alapelvünk az, hogy az iskolának fel kell készítenie a tanulókat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Az iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: A gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a szakképzésben. A tanulók személyiségének és emberi méltóságának tiszteletben tartása. A harmonikus személyiségfejlődés, a testi és lelki egészséget egyaránt magában foglalja. Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség. A kiemelkedő képességű tanulók kapjanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. A tanuló egyéni fejlődési üteméhez való igazodás. Nyitottság: a piac és a gazdasági környezet igényeit figyelembe venni a képzés tartalmában és az iskola fejlesztésében.

31 A tanuló minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez. Az iskola biztosítja az ismeretek, a vallási, ill. világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, továbbá megvalósítja az egyenlő bánásmód elvét, kerüli a hátrányos megkülönböztetést. A világban való eligazodás feltételezi legalább egy idegen nyelv elsajátítását. Iskolánk az angol, lovári nyelv elsajátítását biztosítja tanulóinak. Törekedni az iskola életében a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. A tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a tanulók alapkészségeinek fejlesztését és a számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség nyújtását. A humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen. A következő személyiségjegyekre hangsúlyozottabban kívánunk figyelmet fordítani: identitástudat, a zsidóság helyének, szerepének értékelése önismeret felelősségérzet: ön-és közösségi Pedagógiai Program Oldal 87

32 probléma- megoldási készség Wesley János Óvoda, Általános Iskola, tolerancia, empátia konfliktus-kezelési készség, a toleranciára való képesség érdekérvényesítési készség környezetkultúra Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb-és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várnunk el tőlük. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére a tanulmányi munkában és életének egyéb problémáiban. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. A megfelelő továbbtanulási irány, illetve életpálya kiválasztása reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi. Tanulóinkat a jelenlegi iskolánkból, illetve a lakóhely környékéből várjuk. Vállaljuk - az iskola szakmai profiljának keretei között - a gyengébbek felzárkóztatását, és az átlag feletti képességű fiatalok tehetséggondozását is. Törekvésünk, hogy megláttassuk és meglássuk, illetve továbbfejlesszük minden tanulóban személyiségének saját értékeit. Célunk, hogy elsősorban személyes példamutatással - neveljük tanulóinkat toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. IV. 2. Pedagógiai célok Pedagógiai Program Oldal 88

33 IV Iskolánkban Wesley János Óvoda, Általános Iskola, A nevelés tartalma mindig a társadalmi életre való felkészítés, a korszerű, tudományos alapokon nyugvó, tovább építhető ismeretanyag közvetítése, melyben figyelembe kell venni az adott közösség képességeit, életkori sajátosságait, a szűkebb társadalmi környezetet, továbbá a szülők igényeit és a tanuló elképzeléseit. Az oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanuló képességeit fejlesztő tananyag mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt. Az iskola oktató tevékenységének célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében az alábbi nevelési és oktatási célokat valósítjuk meg. IV Nevelési célok Pedagógiai Program Oldal 89

34 A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, az önképzés igénye. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az önálló tanulás képességeinek kialakítására. Az egyetemes emberi értékek közvetítése, mint becsületesség, tisztesség, megbízhatóság, segítőkészség, empátia stb. A másság elfogadására nevelés. Tanulóközösségeink váljanak az emberekkel és a különböző világnézeti alapállásokkal szembeni tolerancia gyakorlótereivé. Az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása. Az egészséges életmódra nevelés. Az egészségmegőrzés fontosságának felismertetése. Az egészséges és kulturált életmód és a testmozgás iránti igény felkeltése, komplex egészségvédelmet nyújtunk, amit részben az osztályfőnöki órák menetébe (2000. szept.1-i OM rendelet alapján), részben a tantárgyakba integrálva. A környezettudatos magatartás és életvitel, a környezet értékei iránti felelős magatartás és a környezetvédelem iránti igény kialakítása. A harmonikus életvitelt megalapozó szokások, kommunikációs készségek kialakítása. Tanulói felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, a kulturált viselkedési normák kialakítása (udvariasság, figyelmesség, tolerancia, köszönés, stb.). A család tisztelete. A szülőföld megismerése, szeretete, megóvása. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. Segítsük diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, felismerni, megelőzni a rosszat. A tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése. Pedagógiai Program Oldal 90

35 A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása, mindezek mellett amennyiben szükséges - a többségi társadalomba való beilleszkedés segítése Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, Pedagógiai Program Oldal 91

36 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban) van elképzelése a jövőjét illetően, becsüli a tudást, becsületesen él, nem bűnözik öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, Pedagógiai Program Oldal 92

37 társaival együttműködik, Wesley János Óvoda, Általános Iskola, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Pedagógusaink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. Pedagógiai Program Oldal 93

38 IV Oktatási célok Wesley János Óvoda, Általános Iskola, A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő, differenciált oktatási módszerek alkalmazása a tanulási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban. Legyenek képesek az értő olvasásra, gondolataikat helyesen és szabatosan tudják megfogalmazni szóban és írásban. Legyenek képesek tudásukat gyarapítani, bővíteni. A tanulók ismerjék a tanulás helyes és hatékony módszereit. Olyan szakmai alapokat nyújtani, amelyek birtokában képessé válhat az új technológiák alkalmazására, a felnőttképzésbe való eredményes bekapcsolódásra (átképzés, tanfolyam). A tehetséges tanulók felkészítése a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók szerezhessék meg azokat az ismereteket, amelyek elősegítik a munkaerőpiacon való jobb érvényesülés lehetőségét. A tanulók képességének és érdeklődésének megfelelő végzettség megszerzésére való felkészítés. Felkészítés a záróvizsgákra. A beiskolázott tanulók szakképesítéshez juttatása. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Pedagógiai Program Oldal 94

39 Ennek érdekében célunk: minden tevékenységünket az oktatás és nevelés területén egyaránt a tanulók szeretete, személyiségének, emberi jogainak tiszteletben tartása hassa át, a tárgyi tudás mellé a tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja, minden tanuló számára biztosítsuk a képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat, a 8. évfolyam elvégzése után 9. évfolyamon folytathassák tanulmányaikat, a szakiskola elvégzése után minél több tanulónk tegyen sikeres érettségi vizsgát, és kapcsolódjon be a felnőttoktatásba. Célunk: jó kapcsolatot tartani mind az önkormányzattal, mind a fenntartónkkal együttműködni a szülőkkel olyan szemléletben, hogy iskola és szülő egyaránt érezze, közösek a céljaink és érdekeink. Pedagógiai Program Oldal 95

40 A felsorolt célokat iskolánk akkor tudja vállalni egyénre szabottan, ha a tanuló pozitív módon viszonyul a tanuláshoz és alkalmazkodik iskolánk munkarendjéhez. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Iskolánk alapértéknek tekinti a tudást, az egészséges életmódot, a humanista és demokratikus gondolkodást. A szakemberképzés szempontjából fontos a munkafegyelem, a megbízhatóság, a felelősség, az önállóság, a kreativitás, a nyitottság. Iskolánk tanulóit teljes személyiségnek tekinti, fontos feladatának tartja a személyiségfejlesztést, tiszteletben tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe. IV Az értékközvetítés pedagógiai feladatai Tudásközvetítés: Az oktató-nevelő munkában a vizsgaorientáltság és a szakemberképzés szempontjából fontos szerepet kap az ismeretközvetítés. A tanulói teljesítményben a tárgyi tudás és a kommunikációs készség szintje egyaránt fontos. Az alapozó szakaszban hangsúlyosabb a kommunikációs készség fejlesztése. Pedagógiai Program Oldal 96

41 A tudásközvetítés a tanulás tanítására is terjedjen ki, különösen a évfolyamokon. A fizikum fejlesztése: Az általános iskolában szerzett mozgásműveltség továbbfejlesztése, a mozgásismereti hiányosságok pótlása. Mozgásterápia alkalmazása, mely túlmutat a fizikum fejlesztésén A tanulók mozgásszükségletének kielégítése. Egészséges életmódra nevelés. A szabadidős sportok megismertetése. A mindennapos testmozgás igényének felkeltése. Az életkoruknak megfelelő állóképesség, edzettség kialakítása (részletesen a testnevelés tantárgynál). A könnyítet testnevelés iskolán belüli megoldása. Pedagógiai Program Oldal 97

42 További alapelvekkel kapcsolatos feladatok: - Nyitottság: Az iskola folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaerőpiac és a gazdasági környezet igényeit a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységekben. A szakmai tanterveket egyezteti az iskolával kapcsolatban álló nagyobb gazdálkodó szervezetekkel. Évi egy-két alkalommal tanulmányi vagy szakmai kirándulás, üzem- vagy tanműhely-látogatás szervezése a nevelőtestület és a tanulóifjúság számára. Rendszeres kapcsolattartás a gazdasági kamarákkal. Az iskola figyelemmel kíséri a Fővárosi Munkaügyi Központ jelzéseit és ajánlásait, s a szakképzés struktúráját, tartalmát ennek megfelelően módosítja. - A pedagógusokkal szembeni elvárások: Sikerorientáltság, kreativitás. Korszerű szakmai ismeretek. A tudás minőségével, a végzett munkával megszerzett tekintély. Példamutatás, empátia. Összehangolt munkavégzés. Pedagógiai Program Oldal 98

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben