A Karrier Adó Szakképző Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karrier Adó Szakképző Iskola"

Átírás

1 A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja verzió

2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 I. PREAMBULUM A KARRIER ADÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA BEMUTATÁSA Az Intézmény működése, szervezeti sajátosságok Helyzetelemzés, stratégia A megszerezhető szakképesítések II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az oktató-nevelő munkát meghatározó általános alapelvek Az oktató - nevelő munka célja, feladatai és eszközei Oktatási célok, oktatási feladatok és eszközrendszer Nevelési célok, nevelési feladatok és eszközrendszer Pedagógiai továbbképzés A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Iskola-egészségügyi szolgálat véleménye: Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Oldal: 2

3 6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI RENDJE KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák: A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Az értékelés rendje Osztályozó, javító-, különbözeti- és pótló vizsga Osztályozóvizsga szabályzata Különbözeti vizsga szabályzata Javítóvizsga szabályzata Pótló vizsga szabályzata Általános vizsgaszabályok Magasabb évfolyamra lépés feltételei Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében III. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE SZAKMACSOPORTONKÉNT Nappali képzésben: Esti képzésben: A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁM Szabadon tervezhető órakeretek a szakképzési évfolyamok két éves lebontásában elmélet és gyakorlat % arányának meghatározásában: Nappali képzésben: Esti képzésben: AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A kiválasztás szempontjai: Egyéb tanulmányi segédletek: A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI PROJEKTOKTATÁS A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI Oldal: 3

4 A pedagógustól elvárandó értékelések alkalmazása: Írásbeli feladatok értékelése Szóbeli feladatok értékelése AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI ELVEI A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei SZAKMAI PROGRAM A Karrier Adó Szakképző Iskola követelményrendszere A helyi szakmai program A képzés helyi szakmai programjai A gyakorlati oktatás rendje A helyi tanterv egységei, óratervei (szakképzések felépítése) Egészségügyi szakmacsoport Szociális szakmacsoport Oktatási szakmacsoport Informatikai szakmacsoport Közgazdasági szakmacsoport Ügyviteli szakmacsoport Kereskedelem-marketing, üzleti kommunikáció Vendéglátás, turisztika IV. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK A PEDAGÓGUS PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, FELÜLVIZSGÁLATA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉGE A pedagógus program érvénybe lépése, felülvizsgálata, módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁNAK DOKUMENTUMAI Oldal: 4

5 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 331/2012. (XI. 28.) Kormányrendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet évi CLXXXVII törvény a szakképzésről A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet alapján 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A fenntartó által meghatározott keretek, a törvényben előírtakon túl (Pl. többletóraszám, helyi tartalom, stb.). Kerettantervek, Szakmai és vizsgakövetelmények ( Az intézmény Alapító Okirata. Oldal: 5

6 I. PREAMBULUM Pedagógiai programunk elkészítése során összehangoltuk a szakképzési alapdokumentumokat, s a hatályos jogszabályok szerint beleépítettük szakmai programunkat. A szervezeti kialakítás alkalmával megjelöltük a nevelő és oktatómunka területeit az eredményes megvalósulás érdekében. Ennek figyelembe vételével hoztuk létre a szervezetileg egységes intézmény, pedagógiai programját. A Karrier Adó Szakképző Iskolánk nevelési és oktatási intézményként olyan pedagógiai munkát, munkaszervezési mércét állított fel, hogy a felnőttoktatásban résztvevő tanulóink, stabil lábakon álló szakmai tudás birtokában, aktuális jogszabály ismertetés keretében, felhasználható alapokkal végezzék el az OKJ-s szakképesítéseket. Működésünk során teljesíteni tudjuk az új kihívások követelményeit, a munkaerőpiac minden területén. Az előttünk álló tanévek, a jövőnket megalapozó sok szakmai és pedagógiai kihívást tartogatnak számunkra, de töretlen lelkesedéssel, önzetlen, az órákra precízen felkészült, a tanulók mentoraként, egyben a képzésben résztvevő munkahelyekkel partnerként együttműködő pedagógusokkal, munkatársakkal tudjuk mindezt megvalósítani. Nyíregyháza, március hó 18. nap Garai Bence TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY képviseletében kuratóriumi elnök Oldal: 6

7 1. A Karrier Adó Szakképző Iskola bemutatása Az Intézmény működése, szervezeti sajátosságok Az intézmény teljes neve: Karrier Adó Szakképző Iskola 1 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 11. Alapítás éve: május 23. Nyilvántartásba vételi száma: 434/ Az intézmény alapítójának neve: Feketéné Varga Emese e.v. (egyéni vállalkozó) Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarka utca 20. Nyilvántartásba vételi száma: Adószám: Az intézmény fenntartója és törvényességi felügyelete Fenntartó neve: TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarka utca 20. Nyilvántartásba vételi száma: A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Az intézmény szakmai és törvényességi felügyelete: TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Szarka utca 20. Az oktatás munkarendje: nappali és esti rendszerű iskolai oktatás, felnőttoktatási 1 Melléklet: 1. számú A közoktatási intézmény alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalva) 2 Melléklet: 2. számú A közoktatási intézmény nyilvántartásba vételről szóló határozat 3 Melléklet: 3. számú A fenntartó közoktatási szolgáltató tevékenység végzésre jogosító okiratok, határozatok Oldal: 7

8 tagozat délutáni és szombati oktatással Az intézmény évfolyamainak száma: A szakiskolai képzés 1/11, 2/12. illetve, A szakközépiskolai képzések 1/13, 2/14. évfolyamon. A tanév rendje szerinti ütemezésben, valamint keresztféléves képzési rendben. Az intézmény működésének területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe (székhely, telephely) Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe (telephely) Pest megye közigazgatási területe (telephely) Az intézmény jogállása: Önállóan gazdálkodó intézmény Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, összetett iskola (1nevelő testület több helyi tanterv, csak szakképzési évfolyammal működő közoktatási intézmény) Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 8532 Szakmai középfokú oktatás TEÁOR 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás TEÁOR 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenység: Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (nem iskolai rendszerű felnőttképzés), tanfolyami képzés Könyvtári és levéltári tevékenység Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenység Iskola helységeinek, taneszközeinek oktatási időn kívüli hasznosítása Ismeretek szintfelmérése, értékelése Oktatási segédletek készítése és kiadása Pályaorientáció Tanuló tankönyv ellátás, és tankönyv ellátás biztosítása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok biztosítása Az iskola szakmai fejlesztési feladatainak biztosítása Oldal: 8

9 Az intézmény vállalkozási tevékenységet végezhet az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenységek körében. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény teljes körű képviseletére jogosult az igazgató, aki a képviseleti jogot, az ügyek meghatározott körére, eseti, vagy állandó jelleggel, írásban, intézményi dolgozóra átruházhatja. Az intézmény egyéb feladatai: Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Hozzájárulás a tanulók tan- és segédanyag ellátásához Bejáró tanulók támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szakképző iskolai pedagógusok felkészítése az új OKJ-s vizsgáztatásra Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Az Intézmény székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Nyíregyháza A székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 11. Az Intézmény telephelyei megyékre bontva: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. Nyíregyháza A nyíregyházi telephely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca Mátészalka A mátészalkai telephely: 4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u Vásárosnamény A vásárosnaményi telephely: 4800 Vásárosnamény, Jókai út 1. sz. 1. Budapest Pest Megye A budapesti telephely: 1086 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. Oldal: 9

10 Az intézmény vezetője: Az intézmény gazdálkodása: A Karrier Adó Szakképző Iskola igazgatóját a fenntartó alapítvány által nyilvános pályázat útján határozatlan időre megbízott igazgató. A közoktatási törvényben előírt jogkörét a jogszabály szerint gyakorolja. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül önállóan gazdálkodó intézmény Helyzetelemzés, stratégia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közoktatási perifériáit megvizsgálva, még mindig lehet új lehetőségeket teremteni. A Karrier Adó Szakképző Iskola megalapításakor az volt az elsődleges szempont, hogy olyan képzési rendszert tudjunk felmutatni, amely színvonalas szakképesítést nyújt azok számára, akik az intézmény tanulói kívánnak lenni. Ebben az alternatívában kívánjuk megvalósítani az Észak-alföldi régió fejlődési struktúráját oktatási szempontból. Terveink között az szerepel, hogy olyan magas fokú elméleti- és gyakorlatorientált szakképzési palettát nyújtsunk tanulóinknak, amellyel első sorban a magyarországi cégek, szociális szférák, közgazdasági területek, egészségügyi ellátás, és vállalkozások, munkaerőpiac keresletében, fennálló elvárásaiban maximálisan meg tudjanak felelni. A megvalósítás elérése érdekében már az alapokba bele kellett fektetnünk azokat az elvi, és etikai követelményeket, ami az adott elvárásoknak megfelelő. Ehhez szükség volt egy alapos helyzetfelismerésre, a versenyképesség ütőerejére, és a kitűzött színvonal megtartására. A jelen és a jövő szakmai képét elénk tárva, magas fokon eleget kívánunk tenni a társadalmi kihívásoknak és az elvárásoknak. Felmérve a jelenlegi oktatáspolitikai és környezeti változásokat rugalmasan kívánunk megfelelni a megújuló követelményeknek. Ennek következtében a hatályos jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és belső szabályzataiban meghatározott alapelvek szerint végezzük tevékenységünket. Figyelembe véve az adott lehetőségeket, sikerült olyan korszerű oktatási módszert, felszerelt gyakorlati- és elméleti oktatásra alkalmas tantermet/szaktantermet kialakítani, amelyek ezt a célt szolgálják. Oldal: 10

11 A Karrier Adó Szakképző Iskola lényeges szempontjainak egyike, hogy nem csak a technikai eszközökben tudjuk biztosítani a tudás tárát tanulóink számára, hanem jól felkészült, a gyakorlati életben tapasztalatot szerzett pedagógusok, oktatók szakmai tudásában is bővelkedjünk. Biztosítani kívánjuk tanulóink számára a tanterv követelményeinek sikeres teljesítését. Alapelveink: tanulástechnika tudatosítása, a szakképzési tematika alapköveire épülő folyamatos megújulás, tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése, személyi feltételek továbbképzési lehetőségeinek kiaknázása (lehetőséggel való élés, akár pályázat útján is), a tanulók alap és kulcskompetenciáinak fejlődése, a modulzáró- és záróvizsgák minőségi színvonalának segítése szakképzett munkaerő 1.3 A megszerezhető szakképesítések A Karrier Adó Szakképző Iskola érettségire épülő oktatás 13. évfolyammal, szakképzésnél a 11. évfolyamtól OKJ szerint, esti munkarendben működik. Középfokú szakképesítések: Ssz. OKJ száma Szakma megnevezése Szakképzési Évfolyamok jelölése évfolyamok száma Egészségügyi szakmacsoport (szakmacsoport kód: 1) Egészségügyi asszisztens 2 1/13; 1/ Gyakorló ápoló 2 1/13; 1/ Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 2 1/13; 1/ Gyakorló mentőápoló 2 1/13; 1/ Gyógy- és sportmasszőr 2 1/13; 1/14 Szociális szakmacsoport (szakmacsoport kód: 2) Kisgyermek-gondozó, nevelő 2 1/13; 1/ Szociális gondozó és ápoló 2 1/11; 1/ Szociális gondozó és ápoló 2 1/11; 1/ Szociális szakgondozó 2 1/13; 1/14 Oktatási szakmacsoport (szakmacsoport kód: 3) Pedagógiai- és családsegítő 2 1/13; 1/14 Informatikai szakmacsoport (szakmacsoport kód: 7) Gazdasági informatikus 2 1/13; 1/14 Oldal: 11

12 Informatikai rendszergazda 2 1/13; 1/ Műszaki informatikus 2 1/13; 1/ Számítógép-szerelő, 1/11; 1/12 2 karbantartó Szoftverfejlesztő 2 1/13; 1/14 Közgazdasági szakmacsoport (szakmacsoport kód: 15) Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 1/13; 1/ Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 1/13; 1/ Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 2 1/13; 1/14 Ügyviteli szakmacsoport (szakmacsoport kód: 16) Irodai asszisztens 2 1/13; 1/ Idegen nyelvi titkár 2 1/13; 1/ Ügyviteli titkár 2 1/13; 1/14 Kereskedelem-marketing, üzleti kommunikáció szakmacsoport (szakmacsoport kód: 17) Logisztikai ügyintéző 2 1/13; 1/14 Vendéglátás, turisztika szakmacsoport (szakmacsoport kód: 18) Turisztikai szervező, értékesítő 2 1/13; 1/14 Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: Nappali képzésen: 84 fő Esti képzésen: 2044 fő Összesen: 2128 fő Oldal: 12

13 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az oktató-nevelő munkát meghatározó általános alapelvek A Karrier Adó Szakképző Iskola filozófiája: Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) Az idézet hűen tükrözi az intézmény szakképzési elveit, iránymutató lehetőségeit. Szakképzési modellünket két erős talapzati alapelvre építettük: 18 éves kortól behatárolható az a korosztály, akik érettségivel rendelkeznek, de felsőfokú oktatási intézményben tovább nem tanulnak. Őket megcélozva kívánunk esélyt adni az érettségire épülő ebből adódóan szükségképpen középfokú állami elismertségű szakképesítés megszerzésére; lehetőséget nyújtva ezzel az egyén munkaerőpiaci érvényesülését. A feltétel megteremtéséhez szükséges a mindenkori szakmai felkészültség, nem kis szerepet játszva ebben egy alapműveltséget nővelő ismeretanyag közvetítése, mely nagyban hozzájárul a szakma színvonalas gyakorlati tényezőihez, a szakma iránti elkötelezettséghez. Ebből adódóan kialakulhatnak a mindennapi rutinos munkafolyamatok és munkaszokások. A szakképzés évfolyamának ideje alatt, nem csak a szakmai elkötelezettségre kell figyelmet fordítanunk, hanem az elhelyezkedési stratégiák adta lehetőségeit is a tanulók elé kell tárnunk. Három szakaszra tagolhatóak ezek az útmutatások: egy második szakma megszerzése, a tanulmányok felsőoktatási intézményben történő kamatoztatása, a szakmára ráépülő további szakképesítések. A Karrier Adó Szakképző Iskola személyi-, tárgyi- és eszközi feltételeivel részese kíván lenni az ország számára megnyílt lehetőségekkel az EU-tagságon belül. Magyarország helyzetét Oldal: 13

14 figyelembe véve, meg kell találnunk azt az arany középutat, mely megtartja az egyensúlyt az EU integráció nyújtotta előnyök és kis hazánkban lévő munkalehetőségek között. Hisszük, hogy ebben a munkában nem csak a szakképző iskoláknak, de komoly, felelősségteljes feladata van a közoktatásban és szakképzésben valamennyi résztvevőknek is. A XXI. század elején járva a kihívások korszakát éljük. Életünk körülményei, környezeti tényezőink folyamatos fejlődéseken mennek keresztül, s így a jövőkép meghatározója a változás állandósága. A mai társadalomban meghatározó szerepet tölt be a tanulás rögös útja. A mindennapi életben új élményekre, kimeríthetetlen forrásokra van ahhoz szükségünk, hogy a múltunkból fakadó jövő orientáló erejét és értékét meg tudjuk tartani. A megszerzett képesítések gyorsan elavulhatnak, ha nincs kellő motiváció. A hajtóerőre mindenkiben benne lakozik, csupán belső forrásaink mélységét kell kiaknáznunk. Ehhez szükség van az egyén önállóságára, kreativitására és innovációjára, hogy teljesítő képessége során kellő motivációval rendelkezzen. A társadalomban való elhelyezkedés során, tudni kell folyamatosan beilleszkedni és a megváltozott körülmények széles skáláját felmérve, helyzetelemzést készíteni, és a szakképzés által nyújtotta tudást alkalmazni, illetve lehetősége szerint bővíteni. Kijelenthetjük, hogy az önképzés során a szakmai fejlődés igénye, valamint a mobilitás és kockázatvállalás életünk részévé kell, hogy váljon. A folyamatosan formálódó eszmények képében az egyénnek lehetősége van kifejleszteni saját autonóm személyiségét. Az alap szakképzés lehetőségét tovább emelve, kiépítheti műveltségének magasabb mércéit. A szakma ráépülő szakképzéseivel elkötelezettséget vállalhat egy adott szakirányban, a választott szakma idegen nyelvű szaknyelvének elsajátításában, az egyén, önmagával szemben felállított követelmények célkitűzésével sikeres eredményeket érhet el, az önismeret és önmegvalósítás útján. Magyarországon napjainkban a műveltség színvonala, és az oktatás eszközei európai viszonylatban elismertek. A közoktatásban középfokon végzett tanulók birtokában vannak a lexikális tudás jelentős részével. Ha ezekhez hozzárendeljük az elsajátított ismeretek stabil alkalmazásához szükséges készségekhez, akkor az önkifejezés gazdagságával, eredményes és színvonalas életvitel kialakulásának lehetünk részesei. Oldal: 14

15 Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a szakképzés nem minden esetben tesz eleget a megfogalmazott követelményrendszernek. A kritériumok többségében nem sérül, de az új helyzet, az integrációba való betagolódás terén folyamatos felülvizsgálatra készteti iskolánkat. Szakképzési rendszerünk feladatai: korszerű szakmai műveltség nyújtása; általános és speciális szaktudás a szakma műveléséhez, tovább képzéséhez, a szakmai követelmények színvonalát emelve az általános nevelési célok fejlesztése, személyiségformálás, a szociális funkciókra való felkészítés, alapozás és olyan szintű tudás birtoklása a tanulóban, amely lehetőséget ad neki arra, hogy a növekvő szakmai követelményeknek eleget tudjon tenni, lehetőség adás egy olyan alapképzéssel, amely segítségével az egyén, magasabb szintű végzettségre is szert tehet, a folyamatos önművelés igényének felébresztése, a szakma iránti elkötelezettség, ez által hivatástudat, pontosság, megbízhatóság. A szakképzést és szakmai gyakorlatot egyaránt biztosítani tudjuk. A tanév rendje a hatályos jogszabályon alapszik. A heti órarend a kormányrendeletben rögzített tanítási szünetek kivételével egységesen alakítjuk ki. Iskolánk képzési programját a nevelésfilozófiai és kompetencia alapú modulrendszeres oktatás szerint állítjuk össze. A szakmai programok tervezéséhez és a tanítási gyakorlathoz igazodva szakmai rendezőelveket sorakoztatunk fel: az adott modul, tantárgy helye a képzési rendszerben, ezek kiemelkedő szakmai követelményei, közvetítési igénye, ezáltal feltételek biztosítása, az iskola nevelésfilozófiájának elvei, a pedagógus program kialakítása, a pedagógus programban való átfogása, a tanulók életkor szerinti sajátosságai, egyéni motiváció, adottság felismerése, alkalmaztatása Az oktató - nevelő munka célja, feladatai és eszközei Elveink részét képezi, hogy a nevelés és oktatás egymástól elválaszthatatlan tevékenység. A magas színvonalas szakképzés nem képzelhető el értékek, beilleszkedési normák átadása, új életforma és munkamorál kialakítása vagy éppen a már meglévő alapokra épülés nélkül Oktatási célok, oktatási feladatok és eszközrendszer A Karrier Adó Szakképző Iskola célja és feladata Oldal: 15

16 a széles skálájú szakmai alapműveltség biztosítása mellett, a tanulók számára fontos az egyetemes emberi értékrendszer, és a nemzeti kultúra, mely nagyban hozzájárul a személyiség fejlődésében a testi és lelki egyensúly békéjében cselekvő egyén igényes marad társas kapcsolataiban és a konstruktív életvezetés elveit képes követni, az adott szakmai területen napra kész tematika szerinti ismeretanyag átadása (értelmezése, megtanítása, rögzítése) a kor által nyújtott modern oktatástechnikai eszközök, és nem utolsó sorban minőségi oktatási módszertan alkalmazása a képzés tartalma a mindenkor hatályos törvényi szabályozásának megfelelő tartalommal, az érvényes OKJ szerinti tartalmak és követelmények szerint jelenik meg, a tanulók elméleti oktatása mellett, a szakmai gyakorlat feladatainak precíz ellátására, helyzetelemzésére problémamegoldására való felkészítés és mindezek keretében a tanulók egyedi képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. Ezeknek a céloknak nem csak a szinten tartása, de maximális teljesítése is fontos. Az információval való produktív és kreatív bánásmódra az egyén tanulmányainak befejezésével adott a lehetőség a továbbtanulásra vagy az átképzésre, de ami fontos, hogy a továbbképzések során is megérti és elfogadja az egész életen át tartó tanulás értékét és szerepét. A kitűzött feladatok megtartásával tudjuk elérni, hogy iskolánk versenyképes szakembereket képezzen ki a munkaerőpiac elvárásainak Nevelési célok, nevelési feladatok és eszközrendszer A nevelési feladatok az általánosan preferált társadalmi értékek átadása és a tanulók értékválasztási attitűdjeinek fejlesztése mellett a szakmai etikai normák megismertetésére is irányulnak. A nevelési programunk céljai, elvárásai, a megválasztott eszközök, és kialakított módszerek alkalmazásával vihetjük végbe. Hangsúlyt fektetünk az oktatás légkörére, hogy a tanulók felmerülő kérdéseikkel, esetleges problémáikkal megkeressék tanáraikat és nyíltan tudjanak beszélni velük. Ebben szerepe van a Oldal: 16

17 pedagógusnak, hiszen fontos az olyan tanár-diák kapcsolat, ahol egy jól működő, őszinte és egyenes verbális kommunikációs csatornát tudnak a kétirányúság elvén működtetni. A kapcsolati tőkék megalapozása során, folyamatos értékrendben kell érvényesíteni a(z) szellemi és fizikai igényesség megtartásának, etikai és esztétikai szabályok, humanizmus és tolerancia, érdekképviselet, egészségmegőrzés, környezetvédelem, nyitottság, őszinteség, becsületesség, szakma iránti elkötelezettség, önállóság, szorgalom, kitartás, problémaorientált gondolkodás, célkitűzés, alkotóképesség, alapelveit. Célunk továbbá, hogy a tanulóknak a passzív befogadó attitűd kialakulásának elkerülése. Meg kell tanulni a feléjük irányuló kommunikáció, építő jellegű kritika elemzését, annak pozitív lényegét, értelmezését. A szakképzésben résztvevőknek ki kell fejleszteniük a reális megfigyelésre, a racionális gondolkodásra és a fogalmak értelmezésére való hajlamot. Fontos lehet a gyors, logikus rendszerben való gondolkodásmód, az összefüggések közötti eligazodási képesség, a lényeges és a mellékes közötti különbségtétel. Be kell tudniuk olvadni a világ társadalmi információáramlásába, kiaknázni a legmodernebb technikai eszközök adta lehetőségeket, s azt saját tudásuk szerint kamatoztatni Pedagógiai továbbképzés A kor szellemében, egy jól képzett pedagógus számára is, az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen, és szinte élete részévé válik. A továbbképzések során a pedagógusnak figyelmet kell fordítania arra, hogy a szakmai és módszertani ismeretek mérlegének egyensúlyát megtartsa. Az iskola lehetőséget kíván nyújtani a tanári testület számára az új lehetőségek, eszközök, tanulási technikák fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy szakképzett pedagógusaink lépést tudjanak tartani a szakma elvárásaival. A tanulás színvonalának tartásával elkerülhetetlenné válik a folyamatos továbbképzés, és annak számos lehetőségeinek kiaknázása. Oldal: 17

18 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Karrier Adó Szakképző Iskola mindennapi munkájának egyik fő alapelve, és ennek megvalósítása: a tanulók egyéniségének megvalósítása. A nevelési folyamat egy olyan eszköz, amely az oktatás teljes rendszerének egyik építő eleme, személyiségformáló erővel bír az egyénre. Ennek részeként értékközvetítést tudunk biztosítani, ami közösségfejlesztő és individuális fejlesztő funkció. Az egyén kibontakozásának alapvető feladata a személyiség ösztönző funkciójának felismerése, fejlesztése. A nevelés és oktatás együttes hatásával tudjuk megvalósítani a magasrendű szükségletek elveinek kialakulását, az önértékelés attitűdjeit, az értékek közvetítéseit. Az iskola nevelését bele építjük a szakképzésben résztvevő tanulók tevékenységének folyamatába, ami az egyén konstruktív életvezetésére irányul, ezáltal identitásformák kialakulását alapozza meg, vagy fejleszti tovább. A feladati struktúra (kiadott, elvégzett és ellenőrzött) identitást erősítő követelményeket is magában foglal, hogy a nevelő hatás közvetett formában érvényesüljön. Az iskola interakciós folyamatát, feladatrendszerünk szabályozza, ezáltal fejlődik a kölcsönös példaérték, az elvárás és a kontroll kvalitása. A személyiségfejlesztés az önismeret és önmegvalósítás elősegítése, az öntapasztalás kibontakozása, amelyben a személyiség attitűdeire építünk. A jellem kibontakozása a szakmai ismeretek és értékek beépülésével történik. A személyiségfejlesztés kiemelt területei, amelyeket alkalmazni kívánunk: Személyiségfejlesztő oktatási-pedagógiai módszerek, A alkotóképesség szokásainak kialakítása, fejlesztése (kreativitás az élet bármely területén: üzleti-, magánélet). A személyiségformálás részeként a pedagógus (mentor) modellközvetítő szerepe. A szocializálódás során (család, baráti kör, munkahely) jelentkező hiányok pótlása: viselkedési normák, morális magatartás elsajátítása, az erkölcsi attitűdök formálása, alakítása. Oldal: 18

19 Pedagógusi tevékenységünkkel finomítjuk a tanulók motivációs egységét, s törekedünk az intellektuális tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének kialakításával. Pedagógiai módszerekkel segítjük a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat, bizonyos esetekben élve a gyermekvédelem lehetőségeivel. A kreatív kezdeményezések kibontakoztatása, eredményorientáció kiépítése. Önmegvalósítás fejlesztése egységes csapaton belül, beilleszkedési normák erénnyé kovácsolása (tanulástechnikai tréning, csapatépítő tréning). Esztétikai, érzelmi és intellektuális nevelés fejlesztése, akár tanórákon kívül is. A sokoldalú kommunikációs készség fejlesztése; helyzetfelismerés, véleményalkotás, döntőképesség, magabiztosság, cselekvőképesség problémamegoldás. Támogatjuk a személyiség jövőképének, pályaorientációjának kiforrását. Környezetvédelemre, nemzeti kultúrára és értékekre való nevelési kultusz erősítése. Társadalmi-, önkormányzati- és közösségi intuíció fejlesztése. 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Karrier Adó Szakképző Iskola azon az elven van, hogy az egészséges életmód záloga a sikeres és kiegyensúlyozott életvitel alapjaira épül. A szellemi és testi fittség segít a mindennapok harcaiban. Egészségnevelési perspektívánknak az emberi szervezet fizikai működését is figyelembe kell venni, hogy az életvezetéssel összehangolt ismereteket a legjobb tudásunk szerint tudjuk átadni tanulóinknak. Ki kell emelnünk az egészségszolgáltatások kompetenciáját. Feladatunkká kell, hogy váljon az egészség értékeinek szervezeti bemutatása, majd tudatos átadása. Ki kell emelnünk az egészségvédő magatartás motivációs bázisát. Különösen ki kell emelnünk a mentális higiéné részeit, annak hatását az egyén környezetére. Meg kell ismertetnünk tanulóinkkal az életvezetésre vonatkozó alapelveket, azoknak beépítését, és döntésük következményeit. Biztosítanunk kell az iskola környezetét, mint életteret tanulóink számára, akár szellemi, akár testi, akár szociális fejlődés terén. Az osztálytermek rendben tartása, folyamatos korszerűsítése nagyban hozzájárul az oktatás színvonalához, és tanulóink egészségének megtartásához. Nem csak a pedagógusoknak, de az iskola dolgozóinak is példát kell mutatnia. Az előírásoknak megfelelően alkalmassági orvosi vizsgálat kötelezi, az iskola minden dolgozóját egészségmegőrzés szempontjából. Oldal: 19

20 Iskola-egészségügyi szolgálat véleménye: A fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiség fejlődésükre, amely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat. Az egészségnevelés hosszú távon ad feladatot az iskolának, hiszen az újonnan belépő korosztályok folyamatosan igénylik a témákkal kapcsolatos új információkat, nézeteket. Az iskola nehéz helyzetben van, egyrészt a jövőre irányuló, az iskoláztatás éveitől időben jóval távolabb eső eredményekben bízva, kell kezelnie az egészségnevelést (egészségtudatos életmód kialakítása), másrészt a jelen problémák (pl. alkohol, drog, dohányzás) ismeretében azonnal reagálva kell eredményes válaszokat adnia. Az iskola pedagógiai programjának, egészséggel, egészségneveléssel kapcsolatos fejezetben meghatározott teendők ezt a kettősséget figyelembe veszik, és úgy gondolom jól beépíthetők az iskola oktatási nevelési feladatai közé. A megelőző tevékenység több szinten zajlik,(egészségnevelés, tanácsadás, szűrővizsgálatok, fokozott gondozottak nyomon követése stb.) ez csak úgy lehetséges, ha a pedagógusok és szakemberek jól összehangolt együttműködő munkával segítik egymást. Az egészségnevelési foglalkozások alkalmat teremtenek, a diákok egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, önismeretet adva segítenek az egészségtudatos életmód kialakításában. A programban szereplő egészségnevelési témák céljai világosak, jól értelmezhetőek, nemcsak elszigetelve, tanóra keretében, hanem a közösségi színtereken is lehetőséget ad a szakembereknek (orvosoknak, védőnőknek, szociális munkásoknak, pedagógusoknak) pl. egészség napokon, iskolai rendezvényeken a közös munkára. S ezek a programok az iskola keretei között jól megvalósíthatók, a diákok aktívan közreműködnek lebonyolításukban, szervezésükben. A tanfolyamok, csoportfoglalkozások, a versenyeken való részvételek, gyarapítják a diákok tudását, illetve tapasztalatait. Az ilyen irányú munkánk nem lehetne hatékony az itt dolgozók támogatása nélkül. Az egészségügyi munka az itt tanuló diákok életkorához, egyéni igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodik. Ennek kivitelezéséhez a szükséges feltételeket az iskola maximálisan biztosítja. Egymás munkájának kölcsönös elismerése jó viszonyunk záloga, mely elengedhetetlen feltétele munkánk folyamatosságának és hatékonyságának. Oldal: 20

21 A Karrier Adó Szakképző Iskola egészségnevelési és egészségfejlesztési programját megismertük, tartalmával egyetértünk, megvalósításában aktívan részt veszünk. Az iskola-egyészégügyi szolgálat. 3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Iskolánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el az egészségnevelési program. Egészségfejlesztésünk fő célja, hogy képessé tegyen minden pedagógust és tanulót arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségünk felett, többet törődjenek egészségükkel és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal, lehetőségükkel. Az iskolai egészségnevelés komplex nevelési feladatot jelent minden iskolánkban dolgozó pedagógusunk számára, de elsősorban az osztályfőnök számára. Tudatos készség- és képességfejlesztő tevékenységgel kell a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését biztosítani. Az oktató-nevelői programba bele kell építenünk, és meg kell találnunk azt az összhangot és egyensúlyt, amivel tanulóink egészségnevelési irányelveit ki tudjuk építeni. Az egészséget, életvezetési értékként kell tekintenünk a tanórai és azon kívüli szabadidős programok középpontjában. Az egészségnevelési program megvalósításának eszközei és színterei Az osztályfőnöki órák kiemelt színterei az egészséges életmódra nevelésnek. Ezzel kapcsolatos témák többek között a dohányzás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, az egyéni környezettisztelet, környezetvédelem, a szexualitás és családtervezés, a több mozgás, a stressztörés és stresszkezelés, az egészséges táplálkozás, a személyi higiéné, a baleset-megelőzés, az időben orvoshoz fordulás szükségessége és az egészségüggyel való együttműködés. A témák feldolgozásában segítenek a meghívott előadók, a drogprevencióval foglalkozó külső szakértők. Az egészséges életmóddal kapcsolatos cikkeket, szóróanyagokat, valamint tanácsadó irodák, ambulanciák címeit, elérhetőségeit valamennyi tagiskolánkban a faliújságok segítségével is igyekszünk terjeszteni. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a diákokat foglalkoztató egészségügyi kérdésekre az iskolaorvosok válaszoljanak. Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósulása érdekében a sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontok érvényesülnek a testnevelés oktatása során. Diákjaink a tanórán kívüli testedzésre is ösztönözzük, egészségügyi szűréseket végzünk. Részvételen alapuló oktatási technikák: kerekasztal-vita, szerepjátékok Oldal: 21

22 magyarázó jellegű előadás megfigyelés ötletek szabad áramoltatása, ötletbörze, relaxációs módszerek, testi nevelés, testedzés állapotfelmérés előzetes és utólagos tesztekkel, egészségnevelő plakátok faliújságok Egészségnevelési programunk célja: Járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók megfelelő tudást és ösztönzést szerezzenek az egészséges életvitelhez; Tanulóinknak érteniük kell az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát; el kell érnünk, hogy az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, és konkrét tevékenységekben mutatkozzanak meg. Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására cselekvési alternatívákat ajánljon, gyakorlással, segítséggel, példamutatással tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra. Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődés szakaszait. Világítson arra, hogy az egészség a szervezet és a környezet közötti dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki. 3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Szakképző osztályokban a képzés jellegének megfelelően a munkavédelem tantárgy keretein belül, elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el és gyakorolnak be a tanulók a tanórákon. A szakmai képzések sajátosságainak megfelelően zajlik az elsősegélynyújtás oktatása. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy helyes alkalmazásával lehetővé váljon az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele. Oldal: 22

23 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatás keretein belül a diákok megismerkednek többek között a veszélyeztető állapotokkal, a keringés és légzés megingást okozó kórképek ellátásával, az alapszintű újraélesztéssel, a sérülések osztályozásával, a különböző sérülés- és betegségcsoportok alapvető elsősegély-nyújtási ismereteivel, a segítségkérés alapelveivel, a hatékony csapatmunkával. Az oktatás során a következők elsajátítása válik lehetővé: telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák kisebb sebek ellátása, kötözése közlekedésbiztonság veszélyes gyógyszerek és mérgező növények Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: A képzés alapjait a szituációs gyakorlatok képezik. A gyakorlatok esetmegbeszéléssel zárulnak, mely a feladatok közös elemzése nyomán lehetőséget nyújtanak a helyesen megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, illetve az esetlegesen előforduló hibák, tévedések korrekciójára. Nagy hangsúlyt fektettünk emellett a szituációs játékok során megélt pszichés élmények feldolgozására, valamint az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz megfelelő kezelésének fontosságára is felhívjuk a figyelmet. 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A szocializálódás az egyén életében fontos állomásokat jelent. A családi szokásokon az erkölcsi tényezőkön túl a baráti kör, az emberi kapcsolatok kiépítése, maga a közösség, a közösségi nevelés is szorosan meghatározza a tanuló fejlődését. A tanulói közösség, olyan hozott értékekkel, egyéni szokásokkal, többrétegű szemléletmóddal, változatos alapismerettel rendelkezik, amely egy osztályközösségen belül igen nagy hatással bír a kortársakra. Meghatározó szempontok egy osztályközösségben annak Oldal: 23

24 légköre, szellemisége, hatása, irányelve, amelyek önkéntelenül is hatással vannak a tanulók közötti kialakuló kapcsolatrendszerre és viselkedési formákra. 4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A mai társadalmi szerkezetében a mai fiatalok nagyon korán szembesülnek az elmagányosodás, kirekesztettség és az önállóság érzésével. Sok esetben csapódnak egyik csoportból, közösségből a másikba, amit hovatartozás hiánya vált ki belőlük. Sajnos ez az érzés kiválthatja náluk a szociális deficitjüket előítéletekkel, gyűlölettel, agresszivitással és kegyetlenséggel túlfűtött tulajdonságaikat. Ez az oktatási intézmény számára külön kihívást jelent. Fontos, hogy az osztályközösség keretében alkalmat kapjanak arra, hogy kialakítsák saját identitásukat, elkerüljék a negatív értékekben domináló csoportosulásokat. Az igazi nevelőközösség az egyetemes emberi, kulturális, vallási, nemzeti, szociális értékek hordozója és közvetítője amellett, hogy előtérben maradnak az egyén sajátosságai és személyisége teljes értékű emberré tudja formálni a társadalmi szakaszok ranglétráján. Az iskola feladatai ebből kifolyólag: a jó osztályközösség kialakítása tudatos felkészítés az osztályon belüli-előforduló konfliktusok kezelésére és a mássággal kapcsolatos magatartásra a peremhelyzetben levő osztálytársak közösségbe történő integrálása az osztályban végbemenő csoportdinamikai folyamatokat közösen pozitív irányban befolyásolni. A közösségfejlesztés lehetőségei az intézményen belül: tudatos irányítása a tanulói közösség magatartásának egymás megismerése, elfogadása, csoportos beszélgetés és az együttműködés gyakorlása (szituációs gyakorlatokkal, tananyagba épített csoportterápiákkal, vita és érvelési fórumokkal) az új szemléletű moduláris, gyakorlatorientált oktatás, a projektek tervezése a pedagógusok összehangolt munkájával szociometriai felmérések készítése (informálódás, háttérfeltárás céljából) osztálybizalmi együttes megválasztása (kölcsönös bizalom alapján) az iskolai közösséget formáló legfontosabb csoport a diákönkormányzat, amely patronáló tanárok-pedagógusok közreműködésével irányítja az iskolai diákéletet. Oldal: 24

25 Intézményi színterek: szakkörök diák-önkormányzati megbeszélések iskolai szakmai napok szervezése (meghívott előadók, nyelvi estek, fórumok) iskolai nyíltnapok (Az iskolánkban tanított szakmák gyakorlatorientált bemutatása) A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A tanulási tevékenységek közben és tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját! Szükséges az elemi és politikai szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése a kortárs kapcsolatok megerősítésével. Elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása a diákönkormányzat érdemi működtetésével, a különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátításával, kooperatív technikák alkalmazásával, gyakorlás és tréningek beiktatásával. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. Az EU megismerése, ehhez kötött rendezvény, kiállítás, fórum, projekt megvalósításával. Az idegen nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések: A célországok kultúrájának megközelítése projekt munkában. Egészséges életmódra nevelés programja. Az osztályközösség célzott feladatokat lát el: pozitív hatás befolyásolása a tanulókra, értékfelismerés egyénenként, egyének közötti tisztelet, tolerancia (másság elfogadása), önzetlen segítési szándék (tanulás motiválása-hajtóerő, beilleszkedési problémák áthidalása, elkerülése, egyéni problémák megoldása), mások gondjainak, nehézségeinek felismerése, kezelése. Az osztályfőnök szerepe az osztályközösségen belül: Az osztályfőnök központi szerepet tölt be azáltal, hogy a közösséget indirekt és direkt irányítással formálja. Fontos szerepet kap a problémás helyzetek felismerésében, megoldásában. Fel kell tudni ismernie pedagógiai szempontok szerint a tanuló problémáit, a deviáns eseteket, és a helyes útra való terelési szándék kifejezését. Mérlegelnie kell, hogy az adott eset problémamegoldásában kik azok a személyek, szakemberek, akik a segítségére lehetnek. Oldal: 25

26 4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Az osztályközösségek fejlesztéséhez kapcsolódó tanórán kívül tevékenységek lehetőségei: Csapatépítő tréning: Tanév megkezdésének első heteiben, szakképzett tréner segíti az osztályok összekovácsolását. Kiállítási (múzeumi, szakmai), művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások: Modulcsoportokon belüli, egy-egy tantárgy témájának feldolgozása, a követelmények teljesítését szolgálják. Az ilyen csoportlátogatások: közművelődési intézményekben, szakmai kiállításokon való látogatás. Minden megszervezett látogatás még ha költséget is vonz maga után önkéntes. Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez(het)nek. A Karrier Adó Szakképző Iskola könyvtára: Az egyén tanulási szokásainak, önképzési lehetőségének való fejlesztését segíti elő. A tanítási napokon látogatható, vagy kivételes esetekben megállapodás alapján. A Karrier Adó Szakképző Iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók igényei alapján előzetes egyeztetés szerint van lehetőség arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. számítógéptermek) a tanuló(k) kizárólag tanári, szakmai gyakorlat vezetői, iskolatitkári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Oldal: 26

27 4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Diákönkormányzat (DÖK): Fontosnak tartjuk a Karrier Adó Szakképző Iskolában, hogy a tanulóközösségek (osztályok) diákönkormányzatot működtessenek, még ha az iskola strukturális sajátossága okán a diákönkormányzat vezetőt és tagjait minden tanévben újra kell választaniuk. A diákönkormányzat közösségfejlesztési feladata: tanuló és tanulócsoportok érdekképviselete, iskolavezetéssel való kapcsolatkiépítés, diákjogok gyakorlásának lehetőség szerint, szabadidő szervezés, fórumok, vitaestek szervezése. A diákönkormányzat szervezeti felépítése: 1. Vezető: a tanulók választják meg. Feladat: Kapcsolattartás az iskola vezetősége és a tanulók között. Elvárandó, hogy a vezető a tanulókat érintő bármilyen kérdésben (problémában), előzetes megbeszélés alapján bizalommal forduljon az iskolavezetőség felé. Személyiségi jogokat tiszteletben tartva, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. Kérdéseire, feltevéseire, érdemi választ legkésőbb 15 naptári napon belül kap. 2. Tagok: osztályközösség által delegált osztálybizalmik. Feladatuk: Tanulók érdekképviselete. Munkájukat az általuk felért pedagógus segíti. A DÖK-nek évente gyűlést kell tartania, ahol az iskolavezetés által tájékoztatást kap, véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az iskola életére vonatkozó bármilyen kérdésben. Működésének leírása a Karrier Adó Szakképző Iskola szervezési és működési szabályzatába is belefoglaltatik. A DÖK kapcsolattartás formái az alábbiak szerint várandó el: fórumok, gyűlések (évente legalább egyszer), osztálygyűlés igény szerint, fegyelmi bizottságban való képviselet, az iskolavezetőség meghívása alapján képviselet az iskolavezetőségi és a nevelőtestületi értekezletekre. Oldal: 27

28 A diákönkormányzatok létezése szinte minden iskolában természetes megjelenési formát öltött. Iskolánkban központi elvnek tartjuk a diákönkormányzat megalapítását a tanulói érdekképviselet tényállását erősítve. A hatályos jogszabályok értelmében a diákönkormányzatok létrehozása nem kötelező, önkéntes alapon szerveződik össze, és működik. 4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai Szabadidős foglalkozások: Az iskolavezetés által különböző szabadidős- és kulturális programok megszervezése (táborok, kötetlen fórumestek, színház- és múzeumlátogatások, egyéb rendezvényekre való ellátogatás). Fontos szerepe az egyén személyiségének kialakításában van, megismerkedés a környezetével, saját nemzetének kultúrájával, egyben önmaga kiforrott identitásának megvalósításával. Minden megszervezett programon való részvét, ami a tanórán kívül esik önkéntes. Feladata: jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő szakemberekkel, olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket, a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az együttműködés megalapozása, fejlesztése, olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására. 5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, Oldal: 28

29 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. Oldal: 29

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Szakmai program Felnőttoktatás Esti munkarend 8. számú melléklet 2015. Tartalomjegyzék A szakképzés célja Az iskola

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után...

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után... 1 I. Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7 1. 1948 előtt... 7 2. 1948 után... 8 3. 1992-t követően... 8 V. AZ ERKEL FERENC

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2015. május 15-én a 2014. május 13-án elfogadott és

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben