Rendszerezés, evolúció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerezés, evolúció"

Átírás

1 Redszerezés, evolúció 8. Egyéi vállakozásból részvéytársaság Az egyszerű eukarióták 8.1. Egyszerű eukarióták sokfélesége Miért előyös az örökítőayagot öálló membráal védei? 8.2. A sejt belső membráredszeréek kialakulása Miért volt előyös a sejt számára, ha egy kékbaktériumot bekebelezés utá em botott le? 8.3. Az edoszimbiota elmélet Prokarióta sejtek valóba mideütt előfordulak, vagyis sikerese alkalmazkodtak sokféle köryezeti feltételhez az evolúció sorá. Hogya lehettek mellettük sikeresek az eukarióta sejtek (8.1. ábr? Az eukarióta sejtek kb. 2 milliárd évvel ezelőtt jeletek meg a Földö. Kialakulásuk törtéetét sokáig homály fedte. A kutatókak két kérdést kellett tisztáziuk. Az egyik, hogy mi adta az összetettebb szerveződésű sejtek szelekciós előyét. A másik kérdés pedig, hogy milye módo alakultak ki az eukarióta sejtek. Az eukarióta sejtekbe számos sejtalkotót találuk, amelyek a prokariótákból hiáyozak. Ezek egy része a sejthártya betüremkedéséből létrejött belső membráredszer (8.2. ábr. Felépítésük ezért a sejthártyához hasoló, azaz bizoyos tereket elhatárolak a citoplazmától a sejte belül. Ez a fajta szerveződés lehetőséget adott arra, hogy a sejtbe zajló folyamatok külöálló térrészekbe mejeek végbe. Így a jeletőse külöböző körülméyeket igéylő reakciók is egyszerre zajlaak. A belső membráredszer szerepet játszik az eukarióta sejtek emésztési folyamataiba és a fehérjék előállításába is. Az eukarióta sejtek örökítőayagát maghártya veszi körül, így alakult ki a sejtmag. Korábba szó volt a mitokodriumokról és a zöld szítestekről. Az ábrá jól látszott, hogy ezek a sejtalkotók kettős hártyaredszerrel redelkezek. Vajo hogya alakult ki a felépítésük? A mitokodriumok és zöld szítestek kialakulását az edoszimbiota elmélet magyarázza (8.3. ábr. Eek léyege, hogy egyes agyméretű ősi prokarióták bekebeleztek áluk kisebb méretű prokarióta sejteket. Ezutá azoba em haszálták fel a bekebelezett sejt szerves ayagait, azaz em botották le őket. A bekebelezett sejtek így tovább működhettek. A bekebelezett sejtek között voltak olyaok, amelyek agyo hatékoy eergiatermelő ezimredszerrel redelkeztek. Ezekből alakultak ki a mitokodriumok. A fotoszitézisre képes bekebelezett prokarióta sejtekből pedig a zöld szítestek jöttek létre. A mitokodriumot és a zöld szítestet közös éve edoszimbiota sejtalkotóak evezzük. Az edoszimbiózis kifejezés jeletése belső, kölcsööse előyös együttélés. Ez arra utal, hogy a szimbiózis egyik résztvevője a másik sejtplazmájába található. Az edoszimbiota elméletet igazolja, hogy a mitokodriumokat és zöld szítesteket kettős hártyaredszer határolja. A két hártya kö- 116

2 zül a belső a bekebelezett sejt saját sejthártyájából, míg a külső a bekebelező sejt sejthártyájából alakult ki. További bizoyítékak számít az is, hogy e két sejtalkotó öálló örökítőayaggal és fehérje-előállító redszerrel redelkezik. Az edoszimbiota elmélet leírása Ly Margulis (1938 ) (8.4. ábr evéhez fűződik. A több sejtalkotó valóba összetettebb szerveződéshez vezetett. Azoba érdekes kérdés az is, hogy milye módo csoportosíthatók az eukarióta élőléyek, hisze az általam eddig ismert fajok agy része eukarióta Ly Margulis (1938 ) Az élővilág mely agy csoportjai hiáyozak még az ábráról? go mbák ö véy yek Az eukarióta élőléyeket égy agyobb csoportba szokás soroli. A törzsfejlődés sorá az egyszerű eukariótákból k alakult ki a övéyek, az állatok és a gombák világa (8.5. ábr. Az egyszerű eukarióták evüket egyszerű testfelépítésükről kapták. Ez azt jeleti, hogy ide tartozak az egysejtű eukarióták, valamit azok a többsejtű fajok, amelyek sejtjei között ics léyeges mukamegosztás. Fajaikat állatszerű, övéyszerű és gombaszerű életmódjaik alapjá csoportosíthatjuk tovább. A tudósok által haszált redszerük elsősorba örökítőayaguk vizsgálatá és életmódjuko alapul. Az állat- és gombaszerű egyszerű eukariótákra jellemző, hogy heterotróf életmódot folytatak. Általába helyváltoztató mozgáshoz szükséges sejtszervecskékkel is redelkezek. Csoportosításuk eek típusa alapjá is lehetséges. A sejthártyával borított időleges sejtplazmayúlváyokat állábak evezzük. Az állábas mozgáshoz szilárd aljzatra va szükség. Állábbal mozog például a legtöbb természetes vizükbe megtalálható óriás amőba (8.6. ábr. Az állábas mozgás a szövetes állatokba is előfordul. Így mozogak például egyes fehérvérsejtek. Az álláb emcsak az amőba mozgásába, haem táplálkozásába is fotos szerepet játszik. Az óriás amőba szerves törmelék vagy baktériumok bekebelezésével táplálkozik. Ha egy táplálékszemcse közelébe ér, ott állábakat öveszt. Ezek segítségével körbefolyja táplálékát, így egy sejthártyával körülvett gömb keletkezik, amely tartalmazza a táplálékot. Ez a gömb azutá lefűződik a sejtplazma felé. Ebből jö létre az emésztő űröcske (8.6. ábr. Az itt zajló lebotó folyamatok eredméyekét a bekebelezett táplálék szerves ayagai kisebb molekulákra bomlaak. Az emésztő űröcske kémhatása kezdetbe savas, majd lúgossá válik. Ez a változás láthatóvá tehető, ha savbázis idikátorral festjük meg a táplálékot. Ilye festék például a kármivörös, amelyek vörös-kék szíátmeete jelzi a folyamatot. Az óriás amőba rokoai között kórokozókat is találuk. A vérhas amőba súlyos hasmeéssel járó megbetegedést okoz. A trópusoko gyakori betegségek egy részét is állatszerű egysejtűek okozzák. Ezek em állábbal mozogak, de az állábasok rokoai. Az álomkórt az álomkórostoros, a maláriát a lázállatka okozza. Midkét betegség terjedésébe fotos szerepet játszaak olya rovarok, amelyek az em- egys ysze rű ű eu kari riót óták állatok 8.5. Az egyszerű eukarióták evolúciós jeletősége 8.6. Az óriás amőba a féymikroszkópos képe és táplálkozása 117

3 Redszerezés, evolúció Milye godok sújtják a betegségeke kívül az Egyelítő köryéki afrikai országokat? 8.7. A malária elterjedtsége (a fertőzöttebb területek sötétebbek) és a maláriaszúyog 1. lüktető űröcske 2. emésztő űröcske 3. agyobb sejtmag 4. kisebb sejtmag 5. sejtplazma exocitózis 7. sejtgarat 8. sejtszáj 9. csillók 8.8. A papucsállatka felépítése Hogya redeződek a papucsállatka csillói? ber vérével táplálkozak. A maláriát a maláriaszúyog (8.7. ábr, az álomkórt a cecelégy terjeszti. A malária külööse sok embert fertőz meg Afrika trópusi területei, Ázsia déli részé és Dél-Amerika egyelítői területei (8.7. ábr. A magas lázzal járó betegség gyakra végződik halállal, külööse a legyegült szervezetű emberek számára. A fejlődő országok ezért számos erőfeszítést teszek aak érdekébe, hogy ezeket a járváyokat leküzdjék. Az állábas mozgás aljzathoz kötött. Vaak olya egysejtűek, amelyek úszi is képesek a vízbe? A vízbe élő egysejtű eukarióták agyobbik háyada csillóval vagy ostorral mozog. Ezekek a sejtszervecskékek a kialakulását is az edoszimbiota elmélet magyarázza. Az eukarióta csillók és ostorok alapfelépítése hasoló. Midkettő sejthártyával borított álladó sejtfüggelék, amelybe fehérjecsövek szabályos elredeződése biztosítja a mozgást. A csillókból általába sok, az ostorokból egy vagy éháy található egy-egy sejte. A csillók ugyaakkor rövidebbek, az ostorok pedig hosszabbak. Az emberbe csillós sejtek borítják a légutak egy részét és a petevezeték belső falát. Az állati hímivarsejtek általába ostorral mozogak. A papucsállatkákk gyakori csillós egysejtűek hazai vizeikbe (8.9. ábr. Táplálkozásuk sorá a szájmezőek evezett területe veszik fel a baktériumokat vagy a szerves törmeléket. Kétféle sejtmagot is tartalmazak (8.8. ábr. A kisebbik sejtmag a teljes örökítőayagot tartalmazza és az ivaros szaporodásba játszik fotos szerepet. A agyobbik sejtmag elsősorba az ayagcsere-folyamatokra voatkozó iformációt tartalmazza. A papucsállatkáko jól megfigyelhető az édesvízi egysejtűekre általáosa jellemző lüktető űröcske. Eek a legfotosabb feladata, hogy vizet ávolítso el a sejtből. Erre azért va szükség, mert a sejtplazmába található ayagok kocetrációja jóval agyobb, mit azé a vízé, amelybe élek. Az emiatt lejátszódó ozmózis következtébe folyamatosa áramlik a sejtbe víz, amely képes azt kipukkasztai is, ha a lüktető űröcske em távolítja el. A tegeri egysejtűekbe em találuk lüktető űröcskét, mert a tegervíz kocetrációja közel azoos a sejtplazmáéval. Lüktető űröcskét a legtöbb édesvízi egysejtűbe találhatuk Papucsállatkák térbeli elektromikroszkópos felvétele és féymikroszkópos képe 118

4 Az ormáyos csillós akár egy papucsállatka bekebelezésére is képes, tehát ragadozó életmódú egysejtű. A haragállatka helytülő életmódot folytat, vagyis em végez helyváltoztató mozgást. A csillóval körülvett haragszerű részé található a sejtszája (8.10. ábr. A csillók feladata, hogy a táplálékot ide tereljék. Ha valamilye kellemetle iger éri a sejtet, akkor a yelébe lévő sejtizom segítségével távolodik el a hatástól. Az állatszerű egyszerű eukarióták em képesek fotoszitézisre, a övéyszerűek ige. Ezek szerit a övéyszerű egyszerű eukarióták mid zöldek? A övéyszerű egyszerű eukariótákat szokás jellegzetes szíayagaik alapjá csoportosítai. Hazai vizeikbe a leggyakrabba zöldmoszatokkal találkozuk. A zöldmoszatok szíayagai a szövetes övéyekkel megegyező klorofill-a, klorofill-b, karoti és xatofill. A zöldmoszatok jeletős része egyetle sejtből áll, azoba találuk közöttük többsejtű élőléyeket is. A többsejtű élőléyek olya módo alakultak ki, hogy az egysejtűek osztódása sorá képződött sejtek együtt maradtak. A többsejtű élőléyek a sejtek közötti mukamegosztás mértéke alapjá csoportosíthatók (8.11. ábr. Ha egy többsejtű élőléy sejtjei között ics mukamegosztás, testfelépítését sejttársulásak evezzük. Sejttársulásos fajok például a harmoikamoszatok, a fogaskerék moszatok és a gömbmoszatok (8.12. d) ábr. Ha egy faj sejtjei között létezik mukamegosztás, de eek foka em éri el a szövetes szerveződést, akkor telepes vagy álszövetes felépítésűek evezzük. A legegyszerűbb telepes felépítésű moszatok úgy jöttek létre, hogy midig csak egy iráyba törtét osztódás. Az így létrejövő szerveződést foalas testfelépítések evezzük. Az állóvizeikbe gyakori békayálmoszatok ilye felépítésűek (8.12. és ábr. Fajaik jellemző bélyege zöld szítesteik alakja. Ha több iráyba is osztódak a sejtek, akkor összetettebb felépítésű teleptest jö létre. Egy felületet alkotak a tegeri saláta sejtjei. A csillárkamoszatok térbeli szerkezetét a több iráyba is osztódi képes sejtek hozzák létre (8.12. c) ábr. A zöldmoszatoko kívül más szíű moszatok is vaak. A tegerbe láttam vörös szíű moszatokat is Haragállatka féymikroszkópos képe Mit jelölhet a kék yíl? egys ejtű sejt társul ás testszerve ző ő dés foalas többsejt ű telepes teleptestű tű Testszerveződési típusok c) d) Zöld szíű moszatok: békayálmoszat féymikroszkópos képe; békayálmoszat burjázása; c) csillárkamoszat; d) gömbmoszat 119

5 Redszerezés, evolúció Teleptestű vörösmoszat Ez a baramoszat 35 cm-t ő apota. Meyit ő egy év alatt? Miért em övi ki az élőhelyét? Baramoszat Kovamoszatok vázáak térbeli elektromikroszkópos felvétele piros szemfolt sejtszáj zöld szítest sejtmag sejtplazma ostor mitokodrium Zöld szemesostoros sejtszervecskéi és féymikroszkópos képe Vörös- és baramoszatokat elsősorba tegerekbe találuk. A vörösmoszatok melegebb tegerek mélyebb vizeibe is megélek, míg a baramoszatok hideg és mérsékelt övi tegerek felszíi rétegeibe. A vörösmoszatok között találhatóak egysejtűek és teleptestű szerveződésű fajok is (8.13. ábr. A baramoszatok fajai általába teleptestűek (8.14. ábr. Hosszuk akár a 300 métert is elérheti, ezért gázzal teli hólyagok tartják őket a víz felszíé. Ez az elágazó teleptestű szerveződés kedvező életkörülméyeket biztosít számos állat számára is. Egyes vörösmoszatok sejtfalából voják ki az agar-agar evű széhidrátot. Az agar-agart vízbe duzzadó tulajdosága miatt táptalajok készítésére haszálják. A táptalajok alkalmasak a laboratóriumokba baktériumok és más élőléyek teyésztésére. A baramoszatok szervezetébe felhalmozódik a tegervíz jód- és brómtartalma, ezért ezeket a kémiai elemeket belőlük voják ki. A tegeri moszatok egy részét állatok takarmáyozására és emberi táplálkozás céljára is felhaszálják. A vörösmoszatok szíayagai a klorofill-a mellett klorofill-d-t és vörös szíű fikoeritrit is tartalmazak. A baramoszatokba a klorofill-a mellett klorofill-c és bara szíű fukoxati található. Azt hallottam, hogy a diamitba haszált kovaföld is moszatok terméke. Hogya keletkezik a kovaföld és milye élőléyek ayagait tartalmazza? A kovamoszatok k tegerekbe és édesvizekbe egyarát előforduló egysejtűek. Külső vázuk cellulózo kívül agy meyiségű szilícium-dioxidot is tartalmaz. A váz alakja agyo sokféle lehet. A kovamoszatok a mozgásukhoz a váz rései keresztül kipréselt folyadék tolóerejét haszálják fel. Az elpusztult kovamoszatok a természetes vizek aljzatára kerülek. Lyukacsos vázuk em bomlik le, így a kovamoszatvázba gazdag iszap agy belső felszíel redelkezik (8.15. ábr. Ez lehetővé teszi, hogy egyebek mellett folyadékok elyeletésére és szállítására haszálják. Vaak olya moszatok is, amelyek úgy jöttek létre az evolúció sorá, hogy eukarióta sejt kebelezett be egy szité eukarióta moszatot. Ezek közé tartozak azok az élőléyek, amelyek a fotoszitetizáló képességük mellett ostorral is redelkezek. Ilyeek például a barázdás moszatok, amelyek cellulózvázába általába két ostor számára is va hely. Szíayagaik elsősorba a baramoszatokéhoz hasolóak. A tegerekbe gyakoriak a mészmoszatok is, amelyek a víz hőmérséklet emelkedésekor itezíve elszaporodhatak. A moszatok túlzott mértékű elszaporodását vízvirágzásak evezzük (8.22. ábr Ősi kialakulású az ostoros moszatok csoportja. Közéjük tartozik a zöld szemesostoros (8.16. ábr. Ez az élőléy féybe fotoautotróf életmódot folytat, hisze redelkezik zöld szítestekkel. Sötétbe azoba a papucsállatkához hasolóa sejtszájá keresztül, bekebelezéssel táplál- 120

6 kozik, ami a heterotróf élőléyekre jellemző. Kettős életmódját a fetiek miatt mixotrófak evezzük. A fűzfalevél alakú sejt bemélyedésé egy agyméretű ostor található, amellyel aktív mozgásra képes. Mozgását legikább a féy itezitásáak érzékelése befolyásolja. Erre az ostor mellett elhelyezkedő piros szemfoltja segítségével képes. Az egyszerű eukarióták fajgazdagsága agyo hatékoy alkalmazkodásra utal. Vajo hogya szaporodak ezek a sikeres élőléyek? Az egysejtű állatszerűek osztódással szaporodak ivartalaul. Az örökítőayag megkettőződése utá az osztódó sejt mide ayaga megfeleződik a két utódsejt között. Ivaros szaporodásuk sorá két sejt összetapadásakor cserélek örökítőayagot egymással. A szétválás utá így midkét résztvevő a kiidulási állapothoz képest eltérő örökítőayaggal redelkezik majd. A moszatok emzedékváltakozással fejlődek. Az ivaros emzedék hozza létre az ivarsejteket, vagyis az öálló mozgásra képes hímivarsejtet és az általába mozgásképtele petesejtet. Az ivarsejtek egybeolvadását megtermékeyítések evezzük. A megtermékeyített petesejt a zigóta. Ebből a sejtből képződik a spóraképző ivartala emzedék (8.17. ábr. Azt olvastam, hogy a moszatok szaporodása ige összetett folyamat. Sejtjeik örökítőayag-tartalma, valamit az osztódások is fotos szerepet játszaak bee. Az eukarióta sejtek kétfélék lehetek abból a szempotból, hogy örökítőayaguk háy példáyba tartalmazza a fajra jellemző iformációt. Az egyszeres iformációtartalmú örökítőayaggal redelkező sejteket haploidak, a kétszeres iformációtartalmúakat diploidak evezzük. A haploid sejteket -el, a diploid sejteket 2-el jelöljük. Az ivarsejtek haploidok (8.18. ábr. A moszatok és a övéyek szaporodási folyamatába kulcsszerepe va az osztódásokak is. Az osztódó sejtet ayasejtek, az osztódás sorá létrejövő sejteket utódsejtekek evezzük. A többsejtű élőléyekbe kétféle osztódás törtéik. A számtartó osztódás (8.19. ábr (mitózis) sorá az örökítőayag megkettőződése utá egy sejtből két sejt keletkezik. A mitózissal keletkezett két utódsejt örökítőayaga meyiség és iformációtartalom szempotjából is megegyezik, és azoos az ayasejtével is. Mitózissal osztódhat haploid és diploid sejt is. A számfelező osztódás (meiózis) sorá az ayasejt diploid, míg a keletkező égy utódsejt haploid. Természetese a meiózist is megelőzi az örökítőayag megkettőződése (8.20. ábr. A moszatok és a övéyek szaporodása a spórák, vagyis haploid ivartala szaporító képletek képződésével kezdődik. A spóraképződés ivar arta tala la emz edék zi góta spór órák ivaros emzedék pe tesejt hí mivarsej ejt A moszatok szaporodásáak általáos sémája as ejt if for orm ációta arta rtalm lma egy gysze szeres () HAPLOID két étsze zeres (2) DIPLOID A sejtek csoportosítása örökítőayaguk iformációtartalma alapjá 2 2 szá zámta rtó os ztó dás (mi tózis is) 2 ayasejt utódsejt A számtartó osztódás folyamata ayasejt 2 utódsejt szá mfe felez lező ő o szt ódá s (me ióz is) A számfelező osztódás folyamata 121

7 Redszerezés, evolúció mitózis IVAROS NEMZEDÉK spórá rák HAP LOI D( () meiózis DIPLOID ( 2) IVARTALAN A NEMZEDÉK mit ózis ivarsejtek megtermékeyíté er mékeyíté és zigóta mit ózis A moszatok szaporodási cik- kiiduló sejtje a diploid spóraayasejt, amelyből számfelező osztódással jöek létre a spórák. A haploid spórák számtartó osztódások sorozatával hozzák létre az ivarsejtképző, vagy rövide ivaros emzedéket. E emzedék mide sejtje is haploid. Az ivaros emzedék hozza létre az ivarsejteket számtartó osztódással (8.21. ábr. A spóraképző ivartala emzedék élete a megtermékeyítéssel kezdődik. A két haploid ivarsejt egybeolvadásával jö létre a diploid zigóta. A zigóta számtartó osztódások sorozatával hozza létre az ivartala emzedéket, ezért aak mide sejtje diploid. Az ivartala emzedékhez tartozik a spóraayasejt is, amely a spóraképzéssel zárja a szaporodási ciklust. Az eukarióta egysejtűek 2 milliárd évvel ezelőtt jeletek meg a Földö. A prokarióta sejtekhez képest jeletős újítás volt a belső membráredszer, valamit itokodrium, a zöld szítest és a csillók, ostorok kialakulása. A mitokodriumok és a zöld szítestek kialakulását az edoszimbiota elmélet magyarázza. Eek léyege, hogy egy ősi prokarióta sejt más prokariótákat kebelezett be, amelyek tovább éltek bee. Az edoszimbiota elmélet bizoyítéka a mitokodrium és a zöld szítest kettős hártyaredszere, saját örökítőayaguk és saját fehérje-előállító redszerük. Az állatszerű eukarióták a mozgásuk alapjá csoportosíthatók. Az álláb időleges sejtfüggelék, amelyek mozgását a citoplazmába törtéő változások hozzák létre. Az állábas mozgáshoz szilárd aljzat szükséges. Az állábas állatok bekebelezéssel veszik fel táplálékukat, amelyet az emésztő űröcskébe emészteek meg. A leggyakoribb trópusi betegségeket, az álomkórt és a maláriát is egysejtű állatok okozzák. Az ostorok és a csillók álladó sejtfüggelékek. A papucsállatka csillókkal mozog. Táplálékát a sejtszájo keresztül veszi fel és az emésztő űröcskébe emészti meg. Az ozmózis miatt a sejtbe beáramló vizet a lüktető űröcske távolítja el. A övéyszerű egyszerű eukariótákat testfelépítésük alapjá egysejtű, sejttársulásos és telepes csoportokba sorolhatjuk. A telepes élőléyek lehetek foalasak vagy teleptestűek. Zöld szíayagot tartalmaz a sejttársulásos harmoikamoszat, a foalas békayálmoszat és a teleptestű csillárkamoszat. A baramoszatok teleptestű tegeri élőléyek, amelyekből jódot lehet kivoi. A vörösmoszatok között vaak édesvízi és tegeri fajok is. Sejtfalukból agar-agart voak ki. Az ostorosmoszatok egyetle sejtből állak. Fotoszitézisre és heterotróf életmódra egyarát képesek, ezért életmódjukat mixotrófak evezzük. Az állatszerű egyszerű eukarióták ivartalaul kettéosztódással szaporodak. Ivaros folyamataik sorá örökítőayagot cserélek fajtársaikkal. A moszatok emzedékváltakozással szaporodak. Az ivaros emzedék hozza létre az ivarsejteket. Az ivarsejtek egybeolvadását megtermékeyítések evezzük. A megtermékeyített petesejt a zigóta. A zigótából képződik a spóraképző ivartala emzedék. 122

8 1.Add meg, hogy a sorszámokkal jelölt állításokhoz mely betű vagy betűk párosíthatók! A) zöld szemesostoros B) kékbaktérium C) óriás amőba D) papucsállatka E) egyik sem 1. Prokarióta 2. Nem képes fotoszitézisre 3. Heterotróf táplálkozásra képes 4. Sejtfallal redelkezik 5. Időleges sejtfüggelékkel mozog 6. Tartalmaz mitokodriumot 7. Álladó sejtfüggelékkel mozog 8. Bekebelezéssel táplálkozik 9. Csillókkal mozog 10. Sejtmagvas élőléy 2. Az óriás amőba átlagos mérete százszorosa egy baktériuméak. Háyszor agyobb a térfogata? A megoldáshoz modellezzük midkét sejtet egy kockával! Mészmoszat szíezett térbeli elektromikroszkópos felvétele és az általa okozott vízvirágzás a Brit-szigetek délyugati partjaiál (Biscaye-öböl) 1.Vizsgálj élővizeket mikroszkóppal! Milye egyszerű eukariótákat fedezel fel a mitába? 2. Nézz utáa, hogy melyik már tault elmélet kidolgozásába volt még szerepe Ly Margulisak! 3. Töméyebb vagy hígabb vizes oldatba ritkább a lüktető űröcske működése? Milye oldatba áll le? A fetiek alapjá rajzolj grafikot, amelye a lüktető űröcske két összehúzódása között eltelt időt ábrázolod a köryező vizes közeg kocetrációjáak függvéyébe! 4. Nézz utáa az iterete, hogy a foalas zöldmoszatokak milye alakú zöld szítestei vaak! 5. K észíts táblázatot a vörös- és baramoszatok összehasolítására! Táblázatszerkesztés Mikroszkópos vizsgálat 123

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Galléros-ostorosok Állábas egysejtűek Hálózatos állábúak

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK:

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: vöröshagyma hagymája, kés, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, óraüveg, metilénkék oldat, cseppentő, vizes glicerinoldat Végezze el az alábbi vizsgálatot, és válaszoljon

Részletesebben

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet): . Egy átrium-hidroxidot és átrium-acetátot tartalmazó mita 50,00 cm 3 -es részletée megmérjük a ph-t, ami,65-ek adódott. 8,65 cm 3 0, mol/dm 3 kocetrációjú sósavat adva a mitához, a mért ph 5,065. Meyi

Részletesebben

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws Nagy Erika Biológiából Ötös 7. osztályosoknak www.biologia.ws 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Társszerző: Kasszán Zsuzsanna MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei 2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei Eszembe jutott, hogy a sejtekről és a sejtalkotókról már az általános iskolában is szó volt. De mi is tulajdonképpen a sejt? Az is érdekes

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita Gombák Gombák Klorofill nélküli, heterotróf táplálkozású, spórás, fonalas, egy vagy többsejtű, valódi sejtmaggal rendelkező, ivarosan és ivartalanul is szaporodó telepes szervezetek. 100 000-300 000 faj.

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

ÁLLATOK R.: ANIMALIA

ÁLLATOK R.: ANIMALIA ÁLLATOK R.: ANIMALIA Többsejtű állatok országa Regnum Animalia (Metazoa) heterotróf soksejtűek diploidok, haploid stádium a gamétákra korlátozódik laza sejttársulás álszövetes szövetes kb. 600 millió éve

Részletesebben

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10.

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10. Algák Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10. Az algák testfelépítése Ősi, egyszerű testfelépítés, a természetben mindenütt megtalálható növények Lehetnek: Egysejtűek és többsejtűek Mikroszkópikus

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Heti 1

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos tudivalók

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 5. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN A Naprendszer bolygóinak kialakulása: 4.6 milliárd évvel ezelőttre tehető Első prokarióták 3,5 milliárd éve, az első eukarióták 1,3-1,7 md éve jelentek meg Az eukarióta sejt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Varázslatos vízi világ, mikroszkópos vizsgálat

Varázslatos vízi világ, mikroszkópos vizsgálat Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 7. Időtartam: 45 Varázslatos vízi világ, mikroszkópos vizsgálat BIOLÓGIA VÍZ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi figyelmeztetés: Szúró-vágó szerszámokkal

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek II. Mikrobiológiai alapok Mekkorák a mikroorganizmusok? A biotechnológiai eljárások alanyai és eszközei az esetek nagy többségében mikroorganizmusok. Anyagcseréjük sok hasonlóságot mutat, külső megjelenésük

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium

Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam Biológia-egészségtan Négy évfolyamos gimnázium 10. kötelező 10. választ -ható 11. 12. Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 62 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Állati egysejtűek országa Regnum Protozoa

Állati egysejtűek országa Regnum Protozoa Gerinctelen állattan gyakorlat - 1 1. Gerinctelen állattan gyakorlat Állati egysejtűek országa Regnum Protozoa Állati jellegek (mozgásképesség, ingerelhetőség) Több mint 45 000 heterotróf faj (8-10 000

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára

Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára Mottó: Gondolják csak el! Egy bolygón, de könnyen meglehet, hogy az egész világegyetemben egyetlen bolygón azok a molekulák, amelyekből normális esetben egy

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése BIOLÓGIA Kedves felvételizők! A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk: a BI biológia tanárai Témakörök I.

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Amiket tudni kell(ene)

Amiket tudni kell(ene) Amiket tudni kell(ene) Megfigyelés: A kutató az élőlényt természeti környezetében úgy vizsgálja, hogy nem változtatja meg az életkörülményeket. (nincs beavatkozás) Kísérlet: A kutató a megfigyelt jelenséghez

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

I. Az ember idegrendszere (14 pont)

I. Az ember idegrendszere (14 pont) I. Az ember idegrendszere (14 pont) Írd a megfelelő betűjelet az állítások után álló négyzetbe annak megfelelően, hogy az állítás csak az agyvelőre, csak a gerincvelőre, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkozik!

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 5. óra Élőlényismeret I. Az alsóbbrendű szervezetek (fito- és zooplankton szervezetek), növényi és állati szervezetek Makroelemek Tápanyagok Mikroelemek

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik,

Részletesebben

A szűréstechnika új világa

A szűréstechnika új világa HU A szűréstechika új világa Tiszta megoldás az ipari szeyeződésekre erőművek épületgépészet acélipar papíripar Ipari szűrők a DANGO & DIENENTHALTÓL A DANGO & DIENENTHAL Filtertechik GmbH immár kb.70 éve

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a természetben műveltségterület Biológia 9. évfolyam TANulóI munkafüzet Készítette: Budaváriné Béres Erzsébet Oláh Zsuzsa 1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek 3 2. Az

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van!

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van! A SEJTALKOTÓK (1.0 változat) A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van! A sejt (cellula) Az élet legkisebb alaki és működési

Részletesebben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) 1 Sejtorganellumok vizsgálata: fénymikroszkóp elektronmikroszkóp pl. scanning EMS A szupramolekuláris struktúrák további szervezıdése sejtorganellumok

Részletesebben

Biológia. 7. évfolyam

Biológia. 7. évfolyam Biológia 7. évfolyam /MOZAIK Kiadó ajánlása/ A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élőlények

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

A SEJT. külön rész: A SEJT

A SEJT. külön rész: A SEJT A SEJT külön rész: mutáció: DNS-nek ugrásszerű megváltózása. Lehet rossz ( daganat), lehet jó is. Daganatos beteget TILOS masszirozni. Kromoszóma: 2db DNS van a kromoszómában 2db kromatidából áll. Kromatida:

Részletesebben

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai A centriólum A centriólum és a sejtek mozgási organellumai Egysejtű eukarióta sejtekben,soksejtű állatok sejtjeiben 9x3-triplet A,B és C tubulus alegységek hengerpalástszerű helyezkedéssel Hossza 0,3mm

Részletesebben

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17.

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. Gombák Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. A gombákról általában Testfelépítés Klorofill nélküli, típusos sejtmaggal rendelkező, szerves anyagokkal táplálkozó (heterotróf), telepes szervezetek.

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben