Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Zrinszki István képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, hallgatóság Gömze Sándor: Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt, aki elfogadta a képviselő-testület meghívását a mai Közmeghallgatásra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A évi önkormányzati költségvetést e Ft költségvetési főösszeggel fogadtuk el, de a rendelet év közbeni egy alkalommal történő módosításával, elsősorban felhalmozási jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 96,9%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 96,4%-ban teljesültek. BEVÉTELEK Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 96,9%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 113,9%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 105,5% - Önkormányzat és szakfeladatai 105,9 % - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 173,6% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 98,6% - Teleki Blanka Gimnázium 366,3% előző évi elmaradt bevételei is 2012-ben teljesültek a TÁMOP pályázat elszámolását követően. A helyi adóbevételekből az eredeti előirányzat 97,6%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 99,9%, a gépjármű adó bevétele 98,9%, építményadó 89 %, az átengedett központi adók 49,2%, a pótlék és bírság összegének 93,6%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%- os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,2%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85%-a jár vissza) évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban 1

2 foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére. Összesen 80 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 100,8%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, az előző évhez képest 15 fővel többen vették igénybe, melyet az év második kifizetésének alkalmával Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 94,6%-ban teljesült, a mezőőri szolgálat 50%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,7%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás lemondás miatt 98,3%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás nem került leutalásra maradéktalanul, hiányosságok miatt a támogatást visszatartották. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt, mivel a benyújtott pályázat forráshiány miatt tartalék listára került, így a tervekből is ki kellett venni. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a tagi kölcsön összegének, a földterületek értékesítésének összege sem teljesült, mint ahogy a kiadási oldalon már említettem a Táncsics-Damjanich út felújításának támogatási hiánya okozta a felhalmozási bevételek csökkentését. Működési hitel felvételére nem került sor, az ÖNHIKI támogatás összege e Ft volt, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg. KIADÁSOK A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 95,8%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 99,2 %-ban a dologi kiadások 90,1%-ban teljesültek. A Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 94,8%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 96,5% a munkaadói járulékok 98,1% valamint a dologi kiadások 83 %-ban teljesültek. Valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 87,5%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 94,4% és a járulékok 100,5%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 75,1%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (42,4%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,8%. A dologi kiadások az előirányzat 116,3%-ban teljesültek. A személyi juttatások 97,1%-ban, járulékaik 96,3%-ban. A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 98%-ban történt ezen belül a személyi juttatások 100,4%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 101,1%-ban a dologi kiadások 90,6%-ban teljesültek. Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai 104,1 %-ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 98,9%-ban a munkaadókat terhelő járulékok 96,9%-ban és a dologi kiadások 106,3%-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 90,6%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az intézményi rezsi költségek a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. 2

3 A helyi nemzetiségi önkormányzat 2011 évben kiutalásra került támogatás összegét használta fel a szociális földprogram keretein belül. A kiadásainak 69,4%-át teszi ki a pályázat kereteiben felhasznált összeg. A bevételeknél említettem, hogy a támogatás 67,3%-át kapták meg az előirányzott összeghez képest. A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás 108,8%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 80%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 9. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 96,3%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 10. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 98%-os a módosított előirányzathoz. Mérlegadatok alakulása Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft csökkenés, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege a befektetett eszközök állományában, mivel nem történt jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt a csökkent megakadályozta volna. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen nem változott, de nem is csökkent a szállítói kötelezettségek miatt, amit sajnos nem sikerült kiegyenlíteni továbbra is e Ft. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állománya az év végi értékelésből /mivel a kötvény és fejlesztési hitel is van CHF devizában/ adódóan e Ft-tal növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 16-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező negatív helyesbített pénzmaradvány összege eft. A negatív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozási előleg. /Amit a Biomassza kazán pályázatra érkezett munkabérhitel visszafizetésre felhasználásra került./ Az előbbi néhány gondolattal a legfontosabb elemeket emeltük ki a évi teljesített költségvetésből. Nyilván vetődnek még kérdések fel ezzel kapcsolatban, amelyekre majd szóban válaszolunk évi költségvetés bevétel előirányzatai és azok teljesülése: 2012 Teljesítés Megnevezés Módosított Előirányzat Teljesítés Intézményi tevékenység bevétele Helyi adóbevételek ebből helyi iparűzési adó Jöv. Pótló támogatások és közcélú Működési c. pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási alap támogatása

4 Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Működési bevétel összesen Működési célú hitelfelvétel 0 0 Felhalmozási bevétel Összesen bevétel A működési bevétel az összes bevétel 96,76 %-a, a felhalmozási bevétel 3,24%-a. Az önkormányzat saját bevételei az intézményi tevékenység bevételéből, és a helyi adóbevételekből tevődik össze. Az önkormányzat saját bevételei ( eft) a működési bevételeinek ( eft) 16,9%-a. Állami finanszírozás: - segélyezésekre, jövedelempótló támogatásokra és közcélú foglalkoztatásra összesen eft, - Orvosi ügyeletre illetve iskola-egészségügyre e Ft kaptunk egészségbiztosítási alap támogatás címen, - normatív állami támogatás e Ft-ben teljesült évben. Az átengedett bevételek alatt értjük a helyben keletkezett SZJA 8%-át, és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatást. A helyben keletkezett SZJA alatt értjük, a tárgyévet megelőző második évben a befizetett SZJA 8%-át az önkormányzat megkapja. A évben e Ft., a évben e Ft összeget tett ki. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatást azok kapják, akik iparűzési adó bevételük jóval az országos átlag alatt vannak, azok kiegészítésként megkapják ezt, évben e Ft, a évben e Ft ez az összeg évben az önkormányzat pályázatok közül a önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzati támogatás címen /azaz ÖNHIKI/ e Ft-ot nyert. A felhalmozási bevétel teljesülése évben e Ft évi költségvetés kiadási előirányzatai és azok teljesülése: 2012 Teljesítés Megnevezés Módosított Előirányzat Teljesítés Felhalmozási kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Társd. Szoc. Juttatások Működési célú pénzeszköz átadások Kamatkiadások

5 Járdaépítés üdülőterületen Előző évi befizetési kötelezettség Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Összesen kiadás A működési kiadások az összes kiadás 92,7%-a. A személyi juttatások és ezek járulékai illetve a dologi kiadás összesen ( eFt) az összes kiadás 77,4%-át teszi ki. A segélyekre illetve egyéb szociális juttatásokra e Ft-ot költöttünk. A működési célú pénzeszköz átadások közel eFt, amiben szerepel a Tiszavasvári Többcélú Kist. Társulásnak átadott pénzeszköz a Tiszalök Idősek Gondozó Központja és Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulása. Kötelezettségek: állapot szerint: Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Tiszalök Város Önkormányzatának állapot szerint összesen Ft fennálló tartozás mutatkozik. Követelések: állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: Ft Ft Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: Ft Ft Ft Bérleti díj hátralék: Ft Ft Ft Egyéb tartozások: Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft 5

6 Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjárműadó Ft Ft Ft Pótlék, bírság Ft Ft Ft Talajterhelési díj Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Átengedett közp. Adók Ft Ft Ft Építmény Adó Ft Ft Ft Idegenforgalmi Adó - Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege Ft. Az adóhátralékok mindösszesen Ft egyenleget mutat. A pótlék bevétele gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak növekedett, jelenleg Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege Ft. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy M Ft-ra számíthatunk. A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a Könyvtárban és a város honlapján (www.tiszalok.hu) egyaránt. Tárgy: (2.tsp.)Tájékoztató a évi elfogadott költségvetésről. Előadó: Gömze Sándor polgármester A 2013-as év szinte minden önkormányzat, így Tiszalök Város Önkormányzata életére nézve is jelentős változásokat hozott, amelyeket jogszabályok támasztanak alá. Ezek közül néhány kiemelt szempont. - A köznevelési intézmények (Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) fenntartási feladatai (oktatási rész) január 01-i időponttal átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Ezzel összefüggésben köznevelési feladatokra már nincs finanszírozás a évi költségvetési törvényben. - A évi CCIV. Törvény Magyarország évi központi költségvetéséről alapvetően átformálta az önkormányzatok által ellátott feladatok állami támogatási rendszerét, mivel a normatív alapú - felhasználási kötöttség nélküli támogatás helyett bevezette a feladat-finanszírozás rendszerét. Azt már az első tárgyalás alkalmával is említettük, hogy az a finanszírozás nem minden feladat tárgyévi ellátására biztosított kellő mértékű forrást. Ez a helyzet tovább romlott a évi ki nem fizetett számlák beépítésével. - Mint az előterjesztésben is említettem a hivatkozott költségvetési törvény lehetőséget biztosít a keletkező forráshiány fedezetére, ezért élünk ezzel a támogatási igényléssel. 6

7 Bevételek A feladatfinanszírozás bevezetésével és a köznevelési feladatok átvételével együtt megszűnt önkormányzati bevétel lenni: - A helyben keletkezett SZJA 8%-a, - Az SZJA kiegészítés, - A korábbi normatív támogatások, - Elvonásra került a gépjármű adó 60%-a A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának Ft-os összegét Ft-al (19,9%) csökkentette a beszámítás összege (2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a). Ezen kívül az óvodai, bölcsődei feladatokra a gyermekétkeztetésre, valamint szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásra kapunk támogatást. A feladatfinanszírozást nettó módon (az említett Ft levonásával) számítva a 3. számú melléklet tartalmazza. Az összes működési bevételnek a feladatfinanszírozás 47%-a adja. (2012-ben a bevételek 59%-a volt állami forrás). A feladatfinanszírozást egyrészt a pontosan megjelölt feladatokhoz helyeztük (amelyek címzettek voltak), illetve az egyéb kötelező feladatokra adott Ft-ot az Mhötv ban felsorolt feladatokra rendeltük. Az összesen Ft összegű működési bevételből az egyes tételek megoszlása: Megnevezés ezer Ft % Feladatfinanszírozás Intézményi. Bevétele Működési célú átvett pénzeszköz Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat Helyi adóbevételek Gépjármű adó 40%-a Egyéb bevételek Összesen A már előbb említett bevételek is a feladatok ellátásához szükséges kiadások közötti már korábban is meglévő forráshiányt az előző évi ki nem fizetett szállítói tartozások emelték meg. Kiadások A évi CXCV. törvény (Államháztartási törvény) előírásai szerint az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként (személyi, járulékok, dologi) kell tartalmaznia a költségvetési rendeletnek és mellékleteinek. Ezeket így készítettük el, valamint azokat szakfeladatonkénti bontásban is mellékeljük szintén a törvény előírásainak megfelelően. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat megfelelő és jogcímenként lebontott költségvetések is rendelkezésre állnak, de azok nem képezik a rendelet mellékleteit. Az előző változatban tárgyalt rendelethez képest a dologi kiadások összegében, valamint az általános és céltartalékok esetében történt változás. 7

8 Tájékoztatásul mellékeljük az előirányzat felhasználási és a likviditási tervet is, valamint a már említett konszolidációs döntés ismeretében elkészített többéves kihatással járó kötelezettségek ismertetését. Tájékoztató az adósságkonszolidációról Konszolidáció mértéke 60% összege: Ft Kötelezettségek állománya december 31-én: Ft Ebből - rövid lejáratú hitel (folyószámla hitel) Ft - hosszú lejáratú hitelek Ft Ebből MFB (Általános Iskola felújítási hitel) Ft OTP LÉP hitel Ft OTP LÉP hitel (saját erő) Ft Raiffeisen kötvény( CHF) Ft OTP hitel ( CHF) Ft A konszolidációs megállapodás értelmében a Ft-nak megfelelő óvadéki betét 241,06 HUF/CHF árfolyamon számítva ,4 CHF 60%-át kell utalni. 40%-a marad kötelezettségként és ez után jár a kamat ,4 CHF 241,06 = Ft től számított kötelezettség összege Jelenlegi állomány ( nyitó) Ft LE: i törlesztés (OTP CHF) Ft Óvadéki betét arányos átvezetése (60%) Ft Megállapított kompenzáció Ft Fennmaradó kötelezettség Ft A kötelezettség állomány 68,45%-al csökken. A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a Könyvtárban és a város honlapján (www.tiszalok.hu) egyaránt. 8

9 Tárgy: (3.tsp.) Tájékoztató a benyújtott és a folyamatban lévő pályázatokról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Pár szót mondanék eddigi eseményeiről: - Tiszalök és Szorgalmatos közös hivatalt hozott létre. Szorgalmatos Tiszavasvárival, Tiszadobbal és Tiszadadával is köthetett volna megállapodást, de Tiszalököt kereste meg, mivel a legkorrektebb ajánlatot tőlünk kapta. - Megszűnik a Kistérségi Társulás június 30-ával. Két intézmény feladatellátása működött a társulásban, az Idősek Gondozó Központja illetve a Szociális Szolgáltató Központ. A további feladatellátásra két lehetőség van, visszakerülhetnek hozzánk önállóan működő és gazdálkodó szervként, esetleg összevonásra kerülhet a két intézmény, vagy a térségben intézményi társulás jöhet létre. - Megjelent egy új szolgáltató, az Eurocable, amely alternatívát kínál a műholdas televízióval szemben, miközben minőségi szolgáltatást nyújt. Emellett ígéretet kaptunk egy külön csatornára, mely térségi televíziózás keretein belül a tiszalöki eseményekről napi aktualitással fog tudósítani. - Biomassza kazán pályázaton nyert az önkormányzat két kazánt, a polgármesteri hivatal részére, valamint az Ady utcai óvodába. Ez energiatakarékosság szempontjából kedvezőbb, valamint olcsóbb a felhasznált alapanyag, melyet a településen is meg tudunk termelni. - Nyert a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására beadott pályázat nettó 54 millió forint értékben. A kivitelező konzorciumban a Tiszamelléki Mélyépítő Kft, mely egy tiszalöki telephellyel rendelkező cég. A szennyvízberuházással kapcsolatban: Mostanra lezajlott az utolsó társulási ülés, lejárt a kivitelezői közbeszerzési eljárás határideje. Ezt a 4,5 milliárdos beruházást 3 csomagban lehetett megpályázni: Nyírteleki, Tiszadobi, Tiszalöki-Tiszaeszlári. Hiánypótlásra kötelezte a közbeszerzési szakértő a pályázókat és a bíráló bizottság fogja megállapítani, hogy a benyújtott pályázók érvényes pályázatot nyújtottak be. Ezt követi a tárgyalás, kiválasztás. Jó kivitelezőt kell választani, aki tőkeerős, megbízható, műszaki emberekkel, megbízható gépi állománnyal rendelkezik. Különböző európai uniós elvárásoknak megfelelve július 1-ig szerződést kell kötni a kivitelezővel. Finanszírozást tekintve korábban 83,4% volt a támogatási intenzitás és a fennmaradó önrészt a lakosoknak, valamint a Nyírségvíz Zrt-nek kellett felvállalnia, ez összesen 178 ezer forintot jelentett lakosonként. A kormány úgy döntött, hogy a kohéziós alapból el kell költeni a forrásokat ebben az évben, ennek érdekében önerőalapot létesített 55 milliárd forint értékben, mely elsősorban KEOP pályázatok önerejét biztosítja. Végül a Kormány a támogatási intenzitást várhatóan 100%-ra megemeli, így a lakosságnak a bekötés a portájáig nem kerül egy forintjába sem. Emellett a kormány kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította az alsó-szabolcsi szennyvíz-beruházást, ami szintén a megvalósulás biztosítéka. Adósságkonszolidációt már korábban említettem. A fennálló tartozásunkból forint adósságból forint adósságot és járulékok összegét az állam átvállalja. Kezelhetőbbé tette az adósság összegét. Összességében kötelezettségállomány 68,45 százalékkal csökkent. Mi lett a hitelfelvételeink hozadéka? hektár földvásárlás, mely az ipari park alapjait teremtette meg emellett a pályázatokhoz önerő biztosítása, előkészítő munkálatok, működési hiány fedezete, de így megtarthattuk a munkahelyeinket, közintézményeinket, városi rendezvényeinket, egészségügyi ellátásainkat. Néhány pályázati lehetőségről: - Egészségügyi központ felújítására be van adva pályázat összesen 130 millió forint értékben, elbírálása még nem történt meg. 9

10 - Kistérségi pályázat öt településsel egészségügyi fejlesztésre, konzorciumi formában valósulhat meg 150 millió forint értékben. - Óvodára is be van adva egy pályázat összesen 100 millió forintra, mely jelenleg tartaléklistán van, tárgyi eszközre, módszertani nevelésre lehet fordítani. - Kerékpárút épülhet a holtágtól az erőműig, második félévben lesz realitása az előkészítésre beadni pályázatot, akkor lesz kiírva a 4 számjegyű utak mentén is. - Várjuk a közvilágításra a pályázati kiírásokat, energetikai, biogázüzem pályázatokat. - Megbízási szerződést fogadott el a képviselő-testület, mely egy megaprojekt előkészítéséről szól: Darányi Ignác tervében is megfogalmazott komplex, Mezőgazdasági Kombinát jöhet létre, mely több mint 220 munkahelyet teremthetne. - Belterületi út felújítás tartaléklistán van, 78 millió forint értékben valósulhat meg. - A 2012-es év végén elkezdődött 10 millió forintos rendőrőrs felújítása, tavasszal befejeződött. - Az Ipari Park Kft. inkubátorházra pályázott, melyet meg is nyert. Gyártócsarnokokat, irodákat, előadótermek kialakítását foglalja magába a 384 milliós beruházás. Már most 4-5 bérlő jelentkezett a csarnokokba. - Egy ökocentrum projekt is megvalósulhat Tiszalökön, a holtágon megvalósítandó, már megnyert tanösvény pályázattal együtt, mely a térség környezeti nevelését helyezné előtérbe. 22 millió Ft-os a tanösvény pályázat, 270 millió Ft-os az ökocentrum. - Egy gazdasági társaság megpályázta a szabad strand fejlesztését: kishajó-kikötőt, vízfelület-bővítést, kotrást, szociális helyiségeket, éttermet foglal magába. Hullámtéren valósulhat meg egy kalózhajó, kalandpark: 520 milliós beruházás, mely még jelenleg engedélyezésre vár. A szabad-strandot ugyanez a gazdasági társaság fogja üzemeltetni. Nem igaz tehát az a hír, hogy ott marad parlagon az a terület, minden igényt ki fog tudni elégíteni. - Beruházni szándékozók pellet-üzemet építenek, mely 40 munkahelyet fog teremteni. - Péküzemre, cukrászüzemre is nyújtottak be pályázatot vállalkozók. Remélhetőleg lassan beindulnak ezek a beruházások, melyek amellett, hogy megőriznénk a munkahelyeinket, újakat is tudnának teremteni. - Legvégül az egészségügy terén sikerült egy jelentős előrelépést tenni a szakorvosi rendelések területén Dr. Zsonda László szakmai elhivatottságának is köszönhetően. A kórházak jövőbeni fenntartója, a GYEMSZI befogadta azt a kezdeményezésünket, mely a járóbeteg-ellátás és az ügyeleti rendszer megreformálását valósítaná meg, méghozzá Tiszalökön, egy ún.pilot study formájában. Ha beválik, Tiszalök lehetne ennek a térségnek az egészségügyi központja. A tervek szerint június 1-jével féléves program indulhat, mely, ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, tovább is működhet. Magában foglal ez többek között 143 óra szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot hetente. Ha ez beválik, az itt élőknek és a környező települések lakosságának nagy segítség lehet. Megtakarítást lehet ezzel elérni az egészségügyben, mentőszolgálat működését leegyszerűsítheti amellett, hogy a betegekhez közelebb hozná az egészségügyet. ÁNTSZ, OEP mind partner ebben. Vannak olyan pályázataink is, melyek tartaléklistára kerültek, egyelőre forrásra várnak. Ilyen a: 1. Belterületi útfelújítás Tiszalökön nettó 79 mft ÉAOP-3.1.2/A Óvoda fejlesztés Tiszalökön nettó 100mFt 10

11 TÁMOP / Ökocentrum nettó 270 mft ÉAOP-2.1.1/A.I Szeretnénk megújulni - TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központjának korszerűsítése Ft TIOP / Elbírálás alatt lévő projektek: 1. Egészségre nevelő szemléletformáló térségi színterek TÁMOP-6.1.2LHH/11-B ÉAOP-4.1.2/A Egészségügyi Központ felújítása nettó 130 m Ft 3. TÁMOP / Komplex kisebbségi telepprogram nettó 150 mft Tárgy: (4.tsp.) Kérdések, hozzászólások. Varga Miklós: A kerékpárút kivitelezés során nem valósult meg a csapadékvíz elvezető csatorna, mely megoldást jelentett volna a saját és szomszédos földbirtokosok jelenlegi belvízproblémájára. Lehet-e pályázat útján megoldást találni erre a problémára? Gömze Sándor: A domborzati viszonyokból adódóan a víz elvezetése komoly munkálatokat igényelne, melyre megoldást jelenthet egy pályázat, az ilyen lehetőségek azonban nem gyakoriak. A börtön irányában lévő belvizet nem tudjuk megoldani. Varga Miklós: Mi van a földbérleti díjakkal? Azt nem lehet felhasználni a belvíz elvezetés költségeire? Dr. Erdélyi Béla: A Vadásztársaság által a földtulajdonosoknak fizetett díjból is lehetne erre a célra fordítani. A Társaság minden évben befizeti a földtulajdonosok közös számlájára, hogy mit csinálnak vele, az ő dolguk. Fedor László: Az OTP-ben vezetett számlára megy ez az összeg. Minden évben van földtulajdonosi gyűlés, melyre csak a tiszalöki és a tiszadadai jegyző szokott eljönni, ahol ők minden meg nem jelent földtulajdonost képviselnek. A tiszadadaiak a Gazdakör révén dűlőút javítására kaptak belőle. Az 5 éven felüli pénzekhez nem lehet hozzányúlni, a földtulajdonosok kérhetik a rájuk eső részt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Ha nincs több kérdés, mindenkinek megköszönöm a részvételt, és jó éjszakát kívánok. Gömze Sándor polgármester a közmeghallgatást kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 11

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 26 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2013.(III.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én tartandó ülésének 1. számú A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben