Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Zrinszki István képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, hallgatóság Gömze Sándor: Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt, aki elfogadta a képviselő-testület meghívását a mai Közmeghallgatásra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A évi önkormányzati költségvetést e Ft költségvetési főösszeggel fogadtuk el, de a rendelet év közbeni egy alkalommal történő módosításával, elsősorban felhalmozási jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 96,9%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 96,4%-ban teljesültek. BEVÉTELEK Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 96,9%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 113,9%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 105,5% - Önkormányzat és szakfeladatai 105,9 % - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 173,6% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 98,6% - Teleki Blanka Gimnázium 366,3% előző évi elmaradt bevételei is 2012-ben teljesültek a TÁMOP pályázat elszámolását követően. A helyi adóbevételekből az eredeti előirányzat 97,6%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 99,9%, a gépjármű adó bevétele 98,9%, építményadó 89 %, az átengedett központi adók 49,2%, a pótlék és bírság összegének 93,6%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%- os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,2%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85%-a jár vissza) évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban 1

2 foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére. Összesen 80 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 100,8%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, az előző évhez képest 15 fővel többen vették igénybe, melyet az év második kifizetésének alkalmával Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 94,6%-ban teljesült, a mezőőri szolgálat 50%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,7%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás lemondás miatt 98,3%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás nem került leutalásra maradéktalanul, hiányosságok miatt a támogatást visszatartották. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt, mivel a benyújtott pályázat forráshiány miatt tartalék listára került, így a tervekből is ki kellett venni. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a tagi kölcsön összegének, a földterületek értékesítésének összege sem teljesült, mint ahogy a kiadási oldalon már említettem a Táncsics-Damjanich út felújításának támogatási hiánya okozta a felhalmozási bevételek csökkentését. Működési hitel felvételére nem került sor, az ÖNHIKI támogatás összege e Ft volt, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg. KIADÁSOK A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 95,8%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 99,2 %-ban a dologi kiadások 90,1%-ban teljesültek. A Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 94,8%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 96,5% a munkaadói járulékok 98,1% valamint a dologi kiadások 83 %-ban teljesültek. Valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 87,5%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 94,4% és a járulékok 100,5%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 75,1%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (42,4%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,8%. A dologi kiadások az előirányzat 116,3%-ban teljesültek. A személyi juttatások 97,1%-ban, járulékaik 96,3%-ban. A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 98%-ban történt ezen belül a személyi juttatások 100,4%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 101,1%-ban a dologi kiadások 90,6%-ban teljesültek. Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai 104,1 %-ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 98,9%-ban a munkaadókat terhelő járulékok 96,9%-ban és a dologi kiadások 106,3%-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 90,6%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az intézményi rezsi költségek a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. 2

3 A helyi nemzetiségi önkormányzat 2011 évben kiutalásra került támogatás összegét használta fel a szociális földprogram keretein belül. A kiadásainak 69,4%-át teszi ki a pályázat kereteiben felhasznált összeg. A bevételeknél említettem, hogy a támogatás 67,3%-át kapták meg az előirányzott összeghez képest. A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás 108,8%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 80%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 9. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 96,3%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 10. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 98%-os a módosított előirányzathoz. Mérlegadatok alakulása Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft csökkenés, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege a befektetett eszközök állományában, mivel nem történt jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt a csökkent megakadályozta volna. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen nem változott, de nem is csökkent a szállítói kötelezettségek miatt, amit sajnos nem sikerült kiegyenlíteni továbbra is e Ft. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állománya az év végi értékelésből /mivel a kötvény és fejlesztési hitel is van CHF devizában/ adódóan e Ft-tal növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 16-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező negatív helyesbített pénzmaradvány összege eft. A negatív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozási előleg. /Amit a Biomassza kazán pályázatra érkezett munkabérhitel visszafizetésre felhasználásra került./ Az előbbi néhány gondolattal a legfontosabb elemeket emeltük ki a évi teljesített költségvetésből. Nyilván vetődnek még kérdések fel ezzel kapcsolatban, amelyekre majd szóban válaszolunk évi költségvetés bevétel előirányzatai és azok teljesülése: 2012 Teljesítés Megnevezés Módosított Előirányzat Teljesítés Intézményi tevékenység bevétele Helyi adóbevételek ebből helyi iparűzési adó Jöv. Pótló támogatások és közcélú Működési c. pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási alap támogatása

4 Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Működési bevétel összesen Működési célú hitelfelvétel 0 0 Felhalmozási bevétel Összesen bevétel A működési bevétel az összes bevétel 96,76 %-a, a felhalmozási bevétel 3,24%-a. Az önkormányzat saját bevételei az intézményi tevékenység bevételéből, és a helyi adóbevételekből tevődik össze. Az önkormányzat saját bevételei ( eft) a működési bevételeinek ( eft) 16,9%-a. Állami finanszírozás: - segélyezésekre, jövedelempótló támogatásokra és közcélú foglalkoztatásra összesen eft, - Orvosi ügyeletre illetve iskola-egészségügyre e Ft kaptunk egészségbiztosítási alap támogatás címen, - normatív állami támogatás e Ft-ben teljesült évben. Az átengedett bevételek alatt értjük a helyben keletkezett SZJA 8%-át, és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatást. A helyben keletkezett SZJA alatt értjük, a tárgyévet megelőző második évben a befizetett SZJA 8%-át az önkormányzat megkapja. A évben e Ft., a évben e Ft összeget tett ki. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatást azok kapják, akik iparűzési adó bevételük jóval az országos átlag alatt vannak, azok kiegészítésként megkapják ezt, évben e Ft, a évben e Ft ez az összeg évben az önkormányzat pályázatok közül a önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzati támogatás címen /azaz ÖNHIKI/ e Ft-ot nyert. A felhalmozási bevétel teljesülése évben e Ft évi költségvetés kiadási előirányzatai és azok teljesülése: 2012 Teljesítés Megnevezés Módosított Előirányzat Teljesítés Felhalmozási kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Társd. Szoc. Juttatások Működési célú pénzeszköz átadások Kamatkiadások

5 Járdaépítés üdülőterületen Előző évi befizetési kötelezettség Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Összesen kiadás A működési kiadások az összes kiadás 92,7%-a. A személyi juttatások és ezek járulékai illetve a dologi kiadás összesen ( eFt) az összes kiadás 77,4%-át teszi ki. A segélyekre illetve egyéb szociális juttatásokra e Ft-ot költöttünk. A működési célú pénzeszköz átadások közel eFt, amiben szerepel a Tiszavasvári Többcélú Kist. Társulásnak átadott pénzeszköz a Tiszalök Idősek Gondozó Központja és Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulása. Kötelezettségek: állapot szerint: Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Tiszalök Város Önkormányzatának állapot szerint összesen Ft fennálló tartozás mutatkozik. Követelések: állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: Ft Ft Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: Ft Ft Ft Bérleti díj hátralék: Ft Ft Ft Egyéb tartozások: Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft 5

6 Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjárműadó Ft Ft Ft Pótlék, bírság Ft Ft Ft Talajterhelési díj Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Átengedett közp. Adók Ft Ft Ft Építmény Adó Ft Ft Ft Idegenforgalmi Adó - Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege Ft. Az adóhátralékok mindösszesen Ft egyenleget mutat. A pótlék bevétele gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak növekedett, jelenleg Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege Ft. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy M Ft-ra számíthatunk. A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a Könyvtárban és a város honlapján (www.tiszalok.hu) egyaránt. Tárgy: (2.tsp.)Tájékoztató a évi elfogadott költségvetésről. Előadó: Gömze Sándor polgármester A 2013-as év szinte minden önkormányzat, így Tiszalök Város Önkormányzata életére nézve is jelentős változásokat hozott, amelyeket jogszabályok támasztanak alá. Ezek közül néhány kiemelt szempont. - A köznevelési intézmények (Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) fenntartási feladatai (oktatási rész) január 01-i időponttal átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Ezzel összefüggésben köznevelési feladatokra már nincs finanszírozás a évi költségvetési törvényben. - A évi CCIV. Törvény Magyarország évi központi költségvetéséről alapvetően átformálta az önkormányzatok által ellátott feladatok állami támogatási rendszerét, mivel a normatív alapú - felhasználási kötöttség nélküli támogatás helyett bevezette a feladat-finanszírozás rendszerét. Azt már az első tárgyalás alkalmával is említettük, hogy az a finanszírozás nem minden feladat tárgyévi ellátására biztosított kellő mértékű forrást. Ez a helyzet tovább romlott a évi ki nem fizetett számlák beépítésével. - Mint az előterjesztésben is említettem a hivatkozott költségvetési törvény lehetőséget biztosít a keletkező forráshiány fedezetére, ezért élünk ezzel a támogatási igényléssel. 6

7 Bevételek A feladatfinanszírozás bevezetésével és a köznevelési feladatok átvételével együtt megszűnt önkormányzati bevétel lenni: - A helyben keletkezett SZJA 8%-a, - Az SZJA kiegészítés, - A korábbi normatív támogatások, - Elvonásra került a gépjármű adó 60%-a A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának Ft-os összegét Ft-al (19,9%) csökkentette a beszámítás összege (2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a). Ezen kívül az óvodai, bölcsődei feladatokra a gyermekétkeztetésre, valamint szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásra kapunk támogatást. A feladatfinanszírozást nettó módon (az említett Ft levonásával) számítva a 3. számú melléklet tartalmazza. Az összes működési bevételnek a feladatfinanszírozás 47%-a adja. (2012-ben a bevételek 59%-a volt állami forrás). A feladatfinanszírozást egyrészt a pontosan megjelölt feladatokhoz helyeztük (amelyek címzettek voltak), illetve az egyéb kötelező feladatokra adott Ft-ot az Mhötv ban felsorolt feladatokra rendeltük. Az összesen Ft összegű működési bevételből az egyes tételek megoszlása: Megnevezés ezer Ft % Feladatfinanszírozás Intézményi. Bevétele Működési célú átvett pénzeszköz Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat Helyi adóbevételek Gépjármű adó 40%-a Egyéb bevételek Összesen A már előbb említett bevételek is a feladatok ellátásához szükséges kiadások közötti már korábban is meglévő forráshiányt az előző évi ki nem fizetett szállítói tartozások emelték meg. Kiadások A évi CXCV. törvény (Államháztartási törvény) előírásai szerint az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként (személyi, járulékok, dologi) kell tartalmaznia a költségvetési rendeletnek és mellékleteinek. Ezeket így készítettük el, valamint azokat szakfeladatonkénti bontásban is mellékeljük szintén a törvény előírásainak megfelelően. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat megfelelő és jogcímenként lebontott költségvetések is rendelkezésre állnak, de azok nem képezik a rendelet mellékleteit. Az előző változatban tárgyalt rendelethez képest a dologi kiadások összegében, valamint az általános és céltartalékok esetében történt változás. 7

8 Tájékoztatásul mellékeljük az előirányzat felhasználási és a likviditási tervet is, valamint a már említett konszolidációs döntés ismeretében elkészített többéves kihatással járó kötelezettségek ismertetését. Tájékoztató az adósságkonszolidációról Konszolidáció mértéke 60% összege: Ft Kötelezettségek állománya december 31-én: Ft Ebből - rövid lejáratú hitel (folyószámla hitel) Ft - hosszú lejáratú hitelek Ft Ebből MFB (Általános Iskola felújítási hitel) Ft OTP LÉP hitel Ft OTP LÉP hitel (saját erő) Ft Raiffeisen kötvény( CHF) Ft OTP hitel ( CHF) Ft A konszolidációs megállapodás értelmében a Ft-nak megfelelő óvadéki betét 241,06 HUF/CHF árfolyamon számítva ,4 CHF 60%-át kell utalni. 40%-a marad kötelezettségként és ez után jár a kamat ,4 CHF 241,06 = Ft től számított kötelezettség összege Jelenlegi állomány ( nyitó) Ft LE: i törlesztés (OTP CHF) Ft Óvadéki betét arányos átvezetése (60%) Ft Megállapított kompenzáció Ft Fennmaradó kötelezettség Ft A kötelezettség állomány 68,45%-al csökken. A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a Könyvtárban és a város honlapján (www.tiszalok.hu) egyaránt. 8

9 Tárgy: (3.tsp.) Tájékoztató a benyújtott és a folyamatban lévő pályázatokról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Pár szót mondanék eddigi eseményeiről: - Tiszalök és Szorgalmatos közös hivatalt hozott létre. Szorgalmatos Tiszavasvárival, Tiszadobbal és Tiszadadával is köthetett volna megállapodást, de Tiszalököt kereste meg, mivel a legkorrektebb ajánlatot tőlünk kapta. - Megszűnik a Kistérségi Társulás június 30-ával. Két intézmény feladatellátása működött a társulásban, az Idősek Gondozó Központja illetve a Szociális Szolgáltató Központ. A további feladatellátásra két lehetőség van, visszakerülhetnek hozzánk önállóan működő és gazdálkodó szervként, esetleg összevonásra kerülhet a két intézmény, vagy a térségben intézményi társulás jöhet létre. - Megjelent egy új szolgáltató, az Eurocable, amely alternatívát kínál a műholdas televízióval szemben, miközben minőségi szolgáltatást nyújt. Emellett ígéretet kaptunk egy külön csatornára, mely térségi televíziózás keretein belül a tiszalöki eseményekről napi aktualitással fog tudósítani. - Biomassza kazán pályázaton nyert az önkormányzat két kazánt, a polgármesteri hivatal részére, valamint az Ady utcai óvodába. Ez energiatakarékosság szempontjából kedvezőbb, valamint olcsóbb a felhasznált alapanyag, melyet a településen is meg tudunk termelni. - Nyert a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására beadott pályázat nettó 54 millió forint értékben. A kivitelező konzorciumban a Tiszamelléki Mélyépítő Kft, mely egy tiszalöki telephellyel rendelkező cég. A szennyvízberuházással kapcsolatban: Mostanra lezajlott az utolsó társulási ülés, lejárt a kivitelezői közbeszerzési eljárás határideje. Ezt a 4,5 milliárdos beruházást 3 csomagban lehetett megpályázni: Nyírteleki, Tiszadobi, Tiszalöki-Tiszaeszlári. Hiánypótlásra kötelezte a közbeszerzési szakértő a pályázókat és a bíráló bizottság fogja megállapítani, hogy a benyújtott pályázók érvényes pályázatot nyújtottak be. Ezt követi a tárgyalás, kiválasztás. Jó kivitelezőt kell választani, aki tőkeerős, megbízható, műszaki emberekkel, megbízható gépi állománnyal rendelkezik. Különböző európai uniós elvárásoknak megfelelve július 1-ig szerződést kell kötni a kivitelezővel. Finanszírozást tekintve korábban 83,4% volt a támogatási intenzitás és a fennmaradó önrészt a lakosoknak, valamint a Nyírségvíz Zrt-nek kellett felvállalnia, ez összesen 178 ezer forintot jelentett lakosonként. A kormány úgy döntött, hogy a kohéziós alapból el kell költeni a forrásokat ebben az évben, ennek érdekében önerőalapot létesített 55 milliárd forint értékben, mely elsősorban KEOP pályázatok önerejét biztosítja. Végül a Kormány a támogatási intenzitást várhatóan 100%-ra megemeli, így a lakosságnak a bekötés a portájáig nem kerül egy forintjába sem. Emellett a kormány kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította az alsó-szabolcsi szennyvíz-beruházást, ami szintén a megvalósulás biztosítéka. Adósságkonszolidációt már korábban említettem. A fennálló tartozásunkból forint adósságból forint adósságot és járulékok összegét az állam átvállalja. Kezelhetőbbé tette az adósság összegét. Összességében kötelezettségállomány 68,45 százalékkal csökkent. Mi lett a hitelfelvételeink hozadéka? hektár földvásárlás, mely az ipari park alapjait teremtette meg emellett a pályázatokhoz önerő biztosítása, előkészítő munkálatok, működési hiány fedezete, de így megtarthattuk a munkahelyeinket, közintézményeinket, városi rendezvényeinket, egészségügyi ellátásainkat. Néhány pályázati lehetőségről: - Egészségügyi központ felújítására be van adva pályázat összesen 130 millió forint értékben, elbírálása még nem történt meg. 9

10 - Kistérségi pályázat öt településsel egészségügyi fejlesztésre, konzorciumi formában valósulhat meg 150 millió forint értékben. - Óvodára is be van adva egy pályázat összesen 100 millió forintra, mely jelenleg tartaléklistán van, tárgyi eszközre, módszertani nevelésre lehet fordítani. - Kerékpárút épülhet a holtágtól az erőműig, második félévben lesz realitása az előkészítésre beadni pályázatot, akkor lesz kiírva a 4 számjegyű utak mentén is. - Várjuk a közvilágításra a pályázati kiírásokat, energetikai, biogázüzem pályázatokat. - Megbízási szerződést fogadott el a képviselő-testület, mely egy megaprojekt előkészítéséről szól: Darányi Ignác tervében is megfogalmazott komplex, Mezőgazdasági Kombinát jöhet létre, mely több mint 220 munkahelyet teremthetne. - Belterületi út felújítás tartaléklistán van, 78 millió forint értékben valósulhat meg. - A 2012-es év végén elkezdődött 10 millió forintos rendőrőrs felújítása, tavasszal befejeződött. - Az Ipari Park Kft. inkubátorházra pályázott, melyet meg is nyert. Gyártócsarnokokat, irodákat, előadótermek kialakítását foglalja magába a 384 milliós beruházás. Már most 4-5 bérlő jelentkezett a csarnokokba. - Egy ökocentrum projekt is megvalósulhat Tiszalökön, a holtágon megvalósítandó, már megnyert tanösvény pályázattal együtt, mely a térség környezeti nevelését helyezné előtérbe. 22 millió Ft-os a tanösvény pályázat, 270 millió Ft-os az ökocentrum. - Egy gazdasági társaság megpályázta a szabad strand fejlesztését: kishajó-kikötőt, vízfelület-bővítést, kotrást, szociális helyiségeket, éttermet foglal magába. Hullámtéren valósulhat meg egy kalózhajó, kalandpark: 520 milliós beruházás, mely még jelenleg engedélyezésre vár. A szabad-strandot ugyanez a gazdasági társaság fogja üzemeltetni. Nem igaz tehát az a hír, hogy ott marad parlagon az a terület, minden igényt ki fog tudni elégíteni. - Beruházni szándékozók pellet-üzemet építenek, mely 40 munkahelyet fog teremteni. - Péküzemre, cukrászüzemre is nyújtottak be pályázatot vállalkozók. Remélhetőleg lassan beindulnak ezek a beruházások, melyek amellett, hogy megőriznénk a munkahelyeinket, újakat is tudnának teremteni. - Legvégül az egészségügy terén sikerült egy jelentős előrelépést tenni a szakorvosi rendelések területén Dr. Zsonda László szakmai elhivatottságának is köszönhetően. A kórházak jövőbeni fenntartója, a GYEMSZI befogadta azt a kezdeményezésünket, mely a járóbeteg-ellátás és az ügyeleti rendszer megreformálását valósítaná meg, méghozzá Tiszalökön, egy ún.pilot study formájában. Ha beválik, Tiszalök lehetne ennek a térségnek az egészségügyi központja. A tervek szerint június 1-jével féléves program indulhat, mely, ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, tovább is működhet. Magában foglal ez többek között 143 óra szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot hetente. Ha ez beválik, az itt élőknek és a környező települések lakosságának nagy segítség lehet. Megtakarítást lehet ezzel elérni az egészségügyben, mentőszolgálat működését leegyszerűsítheti amellett, hogy a betegekhez közelebb hozná az egészségügyet. ÁNTSZ, OEP mind partner ebben. Vannak olyan pályázataink is, melyek tartaléklistára kerültek, egyelőre forrásra várnak. Ilyen a: 1. Belterületi útfelújítás Tiszalökön nettó 79 mft ÉAOP-3.1.2/A Óvoda fejlesztés Tiszalökön nettó 100mFt 10

11 TÁMOP / Ökocentrum nettó 270 mft ÉAOP-2.1.1/A.I Szeretnénk megújulni - TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központjának korszerűsítése Ft TIOP / Elbírálás alatt lévő projektek: 1. Egészségre nevelő szemléletformáló térségi színterek TÁMOP-6.1.2LHH/11-B ÉAOP-4.1.2/A Egészségügyi Központ felújítása nettó 130 m Ft 3. TÁMOP / Komplex kisebbségi telepprogram nettó 150 mft Tárgy: (4.tsp.) Kérdések, hozzászólások. Varga Miklós: A kerékpárút kivitelezés során nem valósult meg a csapadékvíz elvezető csatorna, mely megoldást jelentett volna a saját és szomszédos földbirtokosok jelenlegi belvízproblémájára. Lehet-e pályázat útján megoldást találni erre a problémára? Gömze Sándor: A domborzati viszonyokból adódóan a víz elvezetése komoly munkálatokat igényelne, melyre megoldást jelenthet egy pályázat, az ilyen lehetőségek azonban nem gyakoriak. A börtön irányában lévő belvizet nem tudjuk megoldani. Varga Miklós: Mi van a földbérleti díjakkal? Azt nem lehet felhasználni a belvíz elvezetés költségeire? Dr. Erdélyi Béla: A Vadásztársaság által a földtulajdonosoknak fizetett díjból is lehetne erre a célra fordítani. A Társaság minden évben befizeti a földtulajdonosok közös számlájára, hogy mit csinálnak vele, az ő dolguk. Fedor László: Az OTP-ben vezetett számlára megy ez az összeg. Minden évben van földtulajdonosi gyűlés, melyre csak a tiszalöki és a tiszadadai jegyző szokott eljönni, ahol ők minden meg nem jelent földtulajdonost képviselnek. A tiszadadaiak a Gazdakör révén dűlőút javítására kaptak belőle. Az 5 éven felüli pénzekhez nem lehet hozzányúlni, a földtulajdonosok kérhetik a rájuk eső részt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Ha nincs több kérdés, mindenkinek megköszönöm a részvételt, és jó éjszakát kívánok. Gömze Sándor polgármester a közmeghallgatást kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 11

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben