Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.) Módosító A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról 4/2014.(III.05.) Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 4. Hatályba lépés dátuma: február 4. Dokumentum készült: február 17.

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról b.) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról változtatja e Ft-ra e Ft-ra Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási bevételek: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási kiadások: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás e Ft-ról e Ft-ra Tartalékok e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 124,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 264,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.

3 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 26,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3038 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 140 fő

4 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő A 2014 évi költségvetés rendelet II. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a fejlesztési kiadások között az Idősek Gondozó Központjának felújítási kiadásaiból a kivitelei tervezésen kívüli további kiadások a 2015 évi költségvetésben fognak realizálódni. A Szennyvíz II. beruházás miatti negatív irányba történő módosítást az tette indokolttá, hogy a folyamatban lévő beruházás vagyona az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Társulásnak a könyvelésében szerepel mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. A befejezést követően a víziközmű társulás megszüntetése előtt a vagyon térítésmentes átadásra kerül a települések részére. Az alábbi táblázat alapján, amelyet a projekt menedzsment készítettet. Beérkezett számlák Számla nettó összeg Önkormányzatokra jutó beruházási költség Önrész 95%-os támogatás mellett Nyírtelek Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök Tiszalök Fel nem használt projektköltség Összesen:

5 2. Az önkormányzat költségvetésének tervezésekor a START és közfoglalkoztatást előző évi szinten terveztük, de a tényleges foglalkoztatás lényegesen magasabb volt ezért szükséges a módosítása. Ugyanakkor a szociális támogatások összege viszont csökkent, mivel ez a réteg képezi a közfoglalkoztatottak létszámát. 3. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a roma telepprogram pályázata, amelyen belül szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A főösszeget nem változtatja. 4. Továbbá a városi rendezvény kiadásainak és fedezeteként MVH/Leader pályázati támogatási forrásának a módosítása is szükséges. 5. A 2013 évi zárszámadást követően az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás elszámolásával visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely szintén módosítást indokol. 6. A évben három választást bonyolítottunk le, de az előző módosítás alkalmával nem teljesen fedte le az összes kiadást és bevételt ezért szükséges a módosítás. 7. A Városüzemeltetési Intézmény személyi juttatásai meghaladják az eredeti előirányzatot ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mivel a dologi kiadások a tervezett szint alatt teljesülnek. Az intézmény bevételei között szerepel az MVH által támogatott iskolatej ezért szükséges a saját bevételek emelése, de a főösszeg nem változik ugyanis az önkormányzati támogatást csökkentjük. 8. A működési pénzeszközök között szereplő civil egyesületi támogatások összege az év közben jóváhagyott támogatási összegek mértékével szükséges módosítani. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 4-én megtörtént. Mező József jegyző

6 BEVÉTELEK évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

7 KIADÁSOK évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése Költségvetési kiadás összesen: Mindösszesen évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átvétel 3.sz. melléklet Munkaügyi központ támogatása évi választások közp. Támogatása OEP finanszírozás TÁMOP könyvtári pályázat ÁROP működési pályázat ÖS ZES EN:

8 Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ÖS ZES EN: Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás/ szoc.ágazati pótlék Előző évi ügyeleti hozzájárulások Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT Tagi kölcsön megtérülése Óvadéki betét kamata TS Gasztró Kft./vagyoni biztosíték MVH/Leader támogatás KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖS S ZES EN: Helyi adóbevételek 6.sz. melléklet Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a

9 Jövedelempótló ellátások támogatásai 7.sz. melléklet Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rend.gyermekv. Támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: sz. melléklet Me: ezer Ft évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év KIADÁSAI Önkorományzat által biztosított ellátások Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rend.gyermekv. Támogatás/Erzsébet utalvány Óvodáztatási támogatás Összesen: Mindösszesen szociális ellátás összege:

10 Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Pótmunkálatok pályázati támogatása Tiszalökért Alapítvány felhelm. Pe. átvétel EU. Támogatás roma telep-programra IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM önerő Szeszfőzde értékesítés Nyírségvíz ZRT. szivattyúk értékesítése Összesen: Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázata EÜ.központ, Ady 2 lakások kazánvásárlás Busz vásárlás Roma telep-program közösségiház IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Település tervezés/rendezési terv Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca Tartalék képzés Összesen:

11 Önkormányzati Feladatok 11.sz. melléklet évi KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. módosítása Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. Jut. Munk. Jár. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiadások Segélyek PE. Átad. Foglalkoztatott létszám Képviselő testület működése *** Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt ÁROP pályázat Tiszalöki Hírlap költsége Közút karbantartás Közvilágítás Városi rendezvény Település vízellátására Roma telepprogram Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások

12 Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzolt ó, Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás START program Összesen: *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkált Dologi atói kiadások járulék Közös Önkormányzati Hivatal működése Fogl. létszá m Összesen:

13 FELADATOK Kiadás Mód Össz.: évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat Önkormányzati Rendelettár Rendelet Személyi j uttatás Munk. Jár. Dologi kiad. KIADÁSOK Segély Felhalm. Kiadás 12.sz. melléklet Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányza ti Hivatal Városüzemelt etési Intérmény ,5 Önkormányza ti feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök- Tiszadob- Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék PE. átadá s Mód Tartalék ok Létszá m (fő) Összesen: ,5

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné

5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné 1 5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné E L Ő T E R J E S Z T É S Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetési rendelet első ¾-ed

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 2. Telefon: 35/55-1 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

2014. aprilis 28-an (hetfon) 17.00 oral kezdettel. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Napirend:

2014. aprilis 28-an (hetfon) 17.00 oral kezdettel. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Napirend: * mujtm I Vinar Kozseg Onkormauyzata \ Spflpf.V 9535 Vmar, Koztarsasag u, 38. ^Tf^y «:,89 342-230 VINAR Kepviselo-testulet Tagjainak Vinar Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet MEGHIVO 2014. aprilis 28-an

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben