A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében *"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika 1 a Department of Orthopaedics, Children s Hospital and Medical Center, Seattle, Washington, USA 2 és a Department of Pediatrics, British Columbia s Children s Hospital, Vancouver, British Columbia, Canada 3 közleménye A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében * DR. SZÕKE GYÖRGY 1, DR. LYNN T. STAHELI 2, DR. KISS SÁNDOR 1, DR. KENNETH JA E 2, DR. JUDITH G. HALL 3 Érkezett: február 24. ÖSSZE OGLALÁS 95 amyoplasia típusú arthrogryposis multiplex congenita betegségben szenvedõ gyermek közül 26 betegnél 40 csípõn alakult ki csípõficam. A 26 beteg közül 16 esetében (9 kétoldali és 7 egyoldali) a csípõficam nyílt repozíciójára medialis feltárásból került sor. Az átlag életkor a mûtét idején 8,9 hónap volt. Komplikációként egy korai redislocatio, két csípõ merevsége és a 25 csípõbõl 4 esetében avascularis necrosis (1-es illetve 2-es típus) kialakulása fordult elõ. Az operált csípõk közül 80% (5 csípõ a 7 egyoldali és 15 a 9 kétoldali esetbõl) adott jó mûtéti eredményt, míg 12% volt a megfelelõ csoportban, és 8% (1 csípõ a 2 egyoldali és 1 a 9 kétoldali esetbõl) került a rossz eredmények csoportjába. Az acetabulum növekedése kielégítõ volt. A vizsgálatunk azt mutatja, hogy amyoplasia típusú arthrogryposisban a csípõficam eredményesen kezelhetõ medialis feltárásból végzett nyílt mûtéti repozícióval. Ez a feltárás esetleges lehetõséget ad egyidejû kétoldali repozíció elvégzésére is. Kulcsszavak: Csípõficam, születési rendellenesség Mûtéti kezelés; Csecsemõkor Csípõízület Abnormalitás; Arthrogryposis Mûtéti kezelés; Gy. Szõke, L. T. Staheli, S. Kiss, K. Jaffe, J. G. Hall: Open reduction by Ludloff in surgery of hip dislocation in patients with amyoplasia-type arthrogryphosis In 95 children with amyoplasia-type arthrogryposis multiplex congenita, 40 hip dislocations in 26 patients were found. In 16 of these 26 patients, bilateral (nine patients) and unilateral (seven patients) dislocations were reduced by a medial-approach open reduction. The mean age at the time of surgery was 8.9 months. Acetabular development was satisfactory. Complications included one early redislocation, two hips with stiffness, and four of 25 hips with avascular necrosis (types 1 and 2). Overall 80% (five of seven unilateral, 15 of 18 bilateral hips) was rated good and 12% fair and 8% (one of seven unilateral, one of 18 bilateral) was poor. Stiffness or asymmetry was not observed in the nine bilateral cases. This study suggests that dislocations in infants with amyoplasia may be successfully reduced by medial-approach open reduction. Bilateral reduction and concurrent correction of other lower limb contractures may be accomplished during the same surgical session. Key words: Hip dislocation, congenital Surgery; Hip joint Abnormalities; Arthrogryposis Surgery; Infant; BEVEZETÉS Az arthrogryposis multiplex congenita (AMC) betegségben a csípõficam, illetve súlyos csípõízületi contractura elõfordulási gyakorisága 51 és 85% között mozog. A csípõficam önmagában az esetek 15-31%-ában figyelhetõ meg. Az AMC leggyakoribb típusa az amyoplasia, mely az összes esetnek 38-43% (11, 12, 26, 29). A klasszikus AMC e gyakori formája - mely valójában gyûjtõdiagnózis (25) - a contracturák mind a négy végtagon való szimmetrikus Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 kiterjedésével, az izmok nem öröklõdõ jellegû hypoplasiájával, illetve hiányával, valamint általában normális intelligenciaszinttel jár. Majdnem minden amyoplasiás típusú betegnél megfigyelhetõ csípõ körüli contractura, mely többnyire sebészi kezelést igényel (16, 27). E betegek megközelítõleg egyharmadánál egy vagy kétoldali csípõficam alakul ki, melyet eddig csak egy nagyobb amyoplasiás betegekbõl álló beteganyagon (65 beteg) vizsgáltak (25). A legtöbb szerzõ javaslata az, hogy mivel a kétoldali arthrogryposisos csípõficam teratológiás ficamnak minõsül, így azt nem szükséges sebészileg reponálni. Ennek alátámasztására hangsúlyozzák, hogy sokszor fordul elõ redislocatio és subluxatio (22%), korai posztoperatív reluxatio (19%), gyakori az instabilitás az operált csípõknél, magas a másodlagos avascularis necrosis elõfordulási gyakorisága (30-48%) (10), és a következményes medence-aszimmetria. Mások úgy vélik, hogy kétoldali csípõficam esetén a nyílt mûtéti repozíció csak ritkán indokolt, és csakis olyan esetekben, amikor az AMC-s beteg fiatalabb, mint három éves, és a csípõk mozgásai megtartottak (20, 31, 32). Majdnem minden szerzõ javasolja a nyílt mûtéti repozíciót olyan csípõficamos AMC-s betegeknél, akiknél egyoldali az elváltozás, mivel így megelõzhetõ a medence aszimmetriája, a ferde ülési pozíció és a következményes scoliosis. A szerzõk anterolateralis feltárást javasolnak a nyílt repozíció végzéséhez, melyet a femur szükséges varisaló-rövidítéses ostotomiájával, esetleg medence osteotomiával kell kiegészíteni. Csupán néhány szerzõ hisz abban, hogy AMC-s betegeknél minden csípõficamot nyílt mûtéti repozícióval kell kezelni azért, hogy a normális csípõízületi viszonyokat helyreállítsuk, és csökkenjen az esélye a késõbbiekben a fájdalmas és merev csípõ kialakulásának (19, 22, 30, 31). Medialis feltárásból végzett nyílt mûtéti repozíciót (MNYR) csak négy közlemény javasolt AMC-s betegek esetében (4, 10, 15, 30), mely közlemények összesen 23 operált csípõrõl számoltak be. E feltárás a comb proximalis, medialis régiójában végzett hosszanti bõrmetszésbõl éri el a csípõízület alsó antero-medialis területét a m. adductor longus és a m. gracilis közötti résben. E négy közleményben Staheli és mtsai (30), valamint Gruel és mtsai (10) nem észleltek avascularis necrosist, illetve redislocatiót MNYR után, és az acetabulum posztoperatív fejlõdése valamint a csípõk mozgása kielégítõ volt. A közlemények túlnyomó része az AMC-s teratológiás csípõficam zárt repozíciós kezelésének sikertelenségérõl számol be (19, 21, 22). Közleményünk célja bemutatni az amyoplasia típusú AMC-s betegek egyoldali, illetve kétoldali csípõficamának korai MNYR kezelésének eredményességét. 336 ANYAG ÉS MÓDSZER Az amyoplasia típusú AMC diagnózis a következõk alapján igazolódott: részletes fizikális vizsgálat a születéskor, és azt követõen családi anamnézis, radiológiai vizsgálat, fotó dokumentáció értékelése, genetikai szakvélemény, elektromiográfiás vizsgálat, hisztológiai vizsgálat, kromoszóma vizsgálat január 1. és december 31. között 95 amyop1asia típusú AMC-s beteg került vizsgálatra a Children s Hospital and Medical Center-ben (Seattle, Washington, USA). A 89, elsõsorban alsó végtagi érintettséggel bíró amyoplasia típusú AMC-s beteg közül, 26-nál volt csípõficam összesen 40 csípõn. MNYR-t végeztek 25 csípõn 16 betegnél, akik közül 9 volt leány és 7 fiú. Hét esetben volt egyoldali és kilenc esetben volt kétoldali a csípõficam (I. Táblázat). A mûtét idején az átlagéletkor 8,9 hónap volt (3,5-tõl 28 hónapig terjedõen). Az egyoldali esetek mûtétjére átlagosan 8,4 hónapos korban került sor (4-28 hónap). Az átlagos utánkövetési idõ 87 hónap volt (egyoldali eseteknél 96 hónap, kétoldali eseteknél 86 hónap). A posztoperatív medencegipsz (Lange-helyzetben) 5-8 hétig volt a betege- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 ken (átlag 5,9 hét). A medencegipszet követõen 20 csípõ esetében további immobilizáció céljából a betegek heteken át Seattle abdukciós orthesist viseltek. Mind a 16 utánvizsgált betegünknél találtunk egyéb alsó végtagi deformitást is. 12 betegnél a kórkép az alsó végtagon volt kifejezettebb, két esetben az érintettség az alsó, illetve felsõ végtagon közel hasonló volt. Két betegnél csak alsó végtagi tünetek voltak észlelhetõk. Contractura vagy dislocatio alakult ki az alsó végtag ízületi régióiban (két csípõ, két térd, két boka-láb) 79%-ban a 32 vizsgált alsó végtagon (az egyoldali csípõficamosok esetében ez 71 %, a kétoldali csípõficam esetében ez 83% volt) (II. Táblázat). Minden egyes kétoldali csípõficamos esetben a két csípõ egy ülésben került MNYR-re. A 16 csípõmûtét (25 MNYR) 21 egyéb korrekciós mûtéttel került ugyanakkor kiegészítésre (hátsó medialis felszabadítás, achillotomia, quadriceps plasztika, McKay-mûtét). A bilateralis MNYR-ek átlagosan 1,6 egyéb alsó végtagi korrekciós mûtéttel voltak egy ülésben kiegészítve (III. Táblázat). I. táblázat A csípõluxatiós betegek adatainak összegzése Összes csípõ Egyoldali Kétoldali Betegek száma Érintett csípõk száma Átlagéletkor a beavatkozáskor (hó)... 8,9... 8,4... 9,3 Átlagos utánkövetési idõ (hó) Nem (fiú/lány)... 9/7... 5/2... 4/5 Oldal (jobb/bal)... 12/ /4... 9/9 Acetabularis index kezelés elõtt Kezelés utáni értékek: Átlagos acetabularis index... 25, , Átlagos CE-szög Átlagos Reimer migratio (%)... 28, ,7 Átlagos flexio Merev csípõ Átlagos gipszrögzítési idõ (hét)... 5,9... 5,9... 5,9 Korai reluxatio Kezelés ALNYR* Dysplasia Enyhe Súlyos Subluxatio Kezelés... 1 Vápatetõképzés... 0 Avascularis necrosis Tönnis grade Tönnis grade Tönnis grade 3, Sebészi szövõdmény Csípõfájdalom Medence aszimmetria *ALNYR: Anterolateralis feltárásos nyílt mûtéti repozíció Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 II. táblázat Egyéb alsó végtagi congenitalis fejlõdési rendellenességek Egyoldali Kétoldali Összes Dongaláb Talus veticalis lexiós térdcontractura Extensiós térdcontractura Genu recurvatum Térdficam Összes III. táblázat Az egyéb, egy ülésben elvégzett mûtétek Egyoldali Kétoldali Összes Csípõmûtétek száma Hátsó-medialis felszabadítás Achillotomia Quadriceps-ín hosszabbítás McKay-mûtét Összes Átlagos egyéb mûtéti szám, egy csípõmûtétnél... 1, ,6 EREDMÉNYEK Az amyoplasia típusú AMC-s betegeknél a mûtéti kezelést megelõzõen mért acetabularis index (AI) súlyos acetabularis dysplasiát igazolt mind az egyoldali, mind a kétoldali csípõluxatióval járó esetekben (átlag 40, és 38,6 ). Az átlagosan 89 hónappal a mûtétet követõen végzett mérés a kétoldali eseteknél egy kissé még az egyoldali esetekhez képest is jobb AI-et mutatott (24 ). Az átlag Wiberg (CE) szög 15 volt (I. Táblázat). Az operált csípõk utánvizsgálatakor az átlagos csípõflexiós mozgástartományt 73 foknak találtuk. A két oldalon elvégzett MNYR után nem fordult elõ csípõmerevség, míg az egyoldali esetek között kettõ ilyen alakult ki. A csípõk mozgástartománya a bilaterális MNYRt követõen átlag 86 fok volt, ellentétben az egyoldali esetekkel, ahol ez az érték 56 foknak adódott. Az egyetlen korai redislocatio egy héttel a hét hetes medencegipsz rögzítés eltávolítása után alakult ki a baloldalon, kétoldali MNYR-t követõen. Az anterolateralis feltárásból végzett reoperáció stabil csípõt, jó vápafejlõdést és jó csípõmozgást biztosított. A két subluxatio közül egynél Staheli-féle vápatetõképzésre került sor. A vizsgált anyagban egy súlyos és négy enyhe dysplasiát találtunk. A négy avascularis necrosis közül három Tönnis szerinti I-es, míg egy II-es fokozatú volt. III-as vagy IV-es, tehát a csípõ fejlõdését befolyásoló, Tönnis szerinti avascularis necrosist nem találtunk az amyoplasia típusú AMC-s betegnél elõforduló 25 csípõluxatio MNYR-rel történõ kezelését követõen (I. Táblázat). A betegek nem számoltak be fájdalomról az operált csípõkben, illetve azok környékén. Az utánvizsgálat során csupán egy esetben találtunk enyhe medence aszimmetriát, ami enyhe thoraco-lumbalis scoliosissal párosult. 338 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 A repozíció eredményessége, a csípõ mozgástartománya, a funkció és az esetleges komplikációk elõfordulása alapján három csoportba osztályoztuk a csípõket: jó, megfelelõ, rossz eredményû (IV. Táblázat). Az amyoplasia típusú AMC-s csípõficam MNYR-es kezelése a 25 mûtétre vonatkoztatva 80%-ban mutatott jó eredményt, 12%-ban megfelelõ eredményt, míg 8% volt rossz (V. Táblázat) (1 a-b ábra). 1. a ábra Az AP öh. medence felvételen mindkét oldali terabológiás magas csípõficam látható az újszülött amyoplasiás AMC-s betegnél 1. b ábra Az elõzõ beteg 4 és fél évvel a mindkét-oldali medialis nyílt mûtéti repozíció után IV. táblázat A mûtét eredményességének kritériumai KRITÉRIUMOK Csípõ Mozgástartomány unkció Komplikációk Jó koncentrikus normál nem korlátozott nincs Elfogadható subluxatio <20 o veszteség enyhén korlátozott kevés Rossz luxatio >20 o veszteség súlyosan korlátozott súlyos Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 V. táblázat A mûtéti eredményesség Egyoldali Kétoldali Összes csípõ % Jó Elfogadható Rossz Összes * A vizsgálatra a Children s Hospital and Medical Center Ortopédiai Osztályán került sor, Seattle, WA, USA MEGBESZÉLÉS Az a számtalan közlemény, mely AMC-s betegek általánosan vett ortopédiai kezelésének és ezen belül az AMC-s betegek csípõficama mûtétes kezelésének bizonytalan kimenetérõl szólnak, elsõsorban a nem homogén beteganyagnak és a nem egységes mûtéti technika alkalmazásának köszönhetõek. Csak ritkán, minimálisan diszlokált és teljesen mobilis csípõk esetén kísérelhetünk meg fedett repozíciót AMC-s betegek csípõficama esetén. Teljes egyetértés van a szerzõk között az egyoldali csípõficam mûtétes kezelésének szükségességét illetõen AMC-s betegek esetében, melyet anterolateralis feltárásból javasolnak, szükség esetén kiegészítve femur rövidítéssel, varisalo-derotatiós femur osteotomiával, esetleg medence osteotomiával (1-7, 9, 13, 17, 18, 20, 23-26, 28, 31-34). Mindezzel elkerülhetõ az ülés nehezítettsége, a medence aszimmetriája, illetve a következményes thoraco-lumbalis scoliosis. Általános volt az a vélemény, miszerint a kétoldali csípõficam AMC-s betegek esetében nem igényel nyílt mûtéti repozíciót, mivel az gyakran magas komplikációs rátával jár, mint gyakori korai redislocatio, subluxatio, instabil csípõ, súlyos avascularis necrosis, merev csípõ és medence ferdeség (1-3, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 23-26, 28, 31-34). Sarwark és mtsai közleménye alapján AMC-s betegek mûtéttel kezelt bilateralis csípõficama egy esetben sem vezetett kielégítõ eredményhez (26). A vizsgálatunkban az amyoplasia típusú AMC-s betegek kétoldali csípõficamának MNYR-es kezelése jó csípõmozgást eredményezett. Ebben a csoportban nem találtunk merev csípõt és az acetabularis fejlõdés is kielégítõ volt. A kétoldali esetek MNYR-es kezelése után az avascularis necrosis rátája 11 % volt, mely nem volt súlyosabb, mint Tönnis szerinti II-es forma, amely idõvel spontán regressziót mutat. A bilateralis esetek MNYR-es kezelését követõen nem észleltünk medence aszimmetriát vagy csípõfájdalmat. Egy esetben alakult ki baloldalon korai redislocatio egy kétoldali csípõficamos amyoplasia típusú AMC-s betegnél, miután a hathetes posztoperatív medence gipszet eltávolították. A vizsgált beteganyagunkban az amyoplasiás AMC-s betegek MNYR-es kezelését követõen 80%-ban mutattak utánvizsgálatunkban jó eredményt, míg 12%-ban találtunk megfelelõ, és 8%-ban rossz eredményt. A MNYR egy idõben, két oldalon elvégezve is, tekintettel a minimális vérveszteségre és a kicsiny feltárásra, bõrmetszésre, valamint megrövidült operatív idõre, lehetõséget teremt egy idõben egyéb alsó végtagi deformitások mûtéti korrekciójára, mely csökkenti a többszörös általános anesztézia okozta veszélyeket, illetve lerövidíti a gipszrögzítés idejét, így minimalizálva a merev ízületetek kialakulásának lehetõségét. Mindezek alapján a fenti ismertek birtokában, tudva azt, hogy e speciális betegcsoportban a betegek szellemi képessége akár meghaladja az átlagost, ennek megfelelõen kooperációs képességük nagyon jó, és motivációjuk a mozgásállapotuk javítására nagy, javasolhatjuk 340 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 az amyoplasia típusú AMC-s betegek egyoldali és kétoldali csípõficamának MNYR-es kezelését, a beteg 3-6 hónapos kora között, esetlegesen kombinálva egy idõben egyéb térdízületi, vagy lábon kialakult veleszületett contractura mûtéti korrekciójával. IRODALOM 1. Beaty J. H.: Arthrogryposis multiplex congenita. In: Crenshaw A. H. (ed.): Campbell s operative orthopaedics. Vol ed. St. Louis. Mosby, 1992: p. 2. Beaty J. H.: Arthrogryposis multiplex congenita. In: Canale S. T., Beaty J. H. (eds.): Operative pediatric orthopaedics. St. Lois. Mosby, p. 3. Carlson W. O., Speck G. J., Vicari V., Wenger D. R.: Arthrogryposis multiplex congenita: a long-term follow-up study. Clin. Orthop : Coleman S. S.: Teratologic congenital dislocation. In: Coleman S. S. (ed.): Congenital dysplasia and dislocation of the hip. St. Louis. Mosby, p. 5. Drennan J. C.: Arthrogryposis multiplex congenita. In: Coleman S. S. (ed.): Orthopaedic management in neuromuscular disorders. Philadelphia. Lippincott, p. 6. Drennan J. C.: Arthrogryposis multiplex congenita. In: Morissy R. T. (ed.): Lovell and Winter s pediatric orthopaedics. Vol ed. Philadelphia. Lippincott, p. 7. Drummon D. S., Diller T. N., Cruess R. C.: Management of arthrogryposis multiplex congenita. Instr. Course Lect : riedlander H. L., Westin G. W., Wood W. L.: Arthrogryposis multiplex congenita. J. Bone Joint Surg A: Gibson D. A., Urs N. D.: Arthrogryposis multiplex congenita. J. Bone Joint Surg B: Gruel C. R., Birch J. G., Roach J. W., Herring J. T.: Teratologic dislocation of the hip. J. Pediatr. Orthop : Hall J. G.: Genetic aspects of arthrogryposis. Clin. Orthop : Hall J. G., Reed S. D., Driscoll E. P.: Part 1. Amyoplasia. A common sporadic condition with congenital contractures. Am. J. Med. Genet : Hansen O. M.: Surgical anatomy and treatment of patients with arthrogryposis. J. Bone Joint Surg : Hensiger R. N., Jones E. T.: Arthrogryposis. In: Hensinger R. N. (ed.): Neonatal orthopaedics. New York. Grune & Stratton Herring J. A., Banta J. V.: Instructional case. Arthrogryposis. J. Pediatr. Orthop : Hofer M. M., Swank S., Eastman., Clark D., Tritgae R.: Ambulation in severe arthrogryposis. J. Pediatr. Orthop : Huurman W.W., Jacobsen S. T.: The hip in atrhrogryposis multiplex congenita. Clin. Orthop : Katz J..: Teratologic hip dislocation. Isr. J. Med. Sci : Loyd-Roberts C. G., Lettin A. W..: Arthrogryposis multiplex congenita. J. Bone Joint Surg B: MacEwen G. D.: Hip disorder in arthrogryposis multiplex congenita. In: Katz J.., Siffert R. S. (eds.): Management of hip disorders in children. Philadelphia. Lippincott p. 21. Mead N. G., Lithgow W. C., Sweeney H. J.: Arthrogryposis multiplex congenita. J. Bone Joint Surg A: Oh W. H.: Arthrogryposis multiplex congenita of the lower extremity: report of two siblings. Orthop. Clin. North Am : Palmer P. M. P., MacEwen G. D., Bowen J. R., Mathews P. A.: Passive motion therapy for infants in arthrogryposis. Clin. Orthop : Rang M.: Multiple congenital contractures (formerly called arthrogryposis). In: Wenger D. R., Rang M. (eds.): The art and practice of children s orthopaedics. New York. Raven Press p. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 25. Sarwark J.., MacEwen G. D.: Treated vs untreated congenital hip dislocation in patients with amyoplasia congenita ( classic arthrogryposis ). Orthop. Trans : Sarwark J.., MacEwen G. D., Scott C. L.: A multidisciplinary approach to amyoplasia congenita ( classic arthrogryposis ). Orthop. Trans : Sarwark J.., MacEwen G. D., Scott C. L.: Current concepts review. Amyoplasia (a common form of arthrogryposis). J. Bone Joint Surg A: Shapiro., Bresnan J.: Orthropaedic management of childhood neuromuscular disease. J. Bone Joint Surg A: Shapiro., Specht L.: Current concepts review. The diagnosis and orthopaedic treatment of childhood spinal muscular atrophy, peripheral neuropathy, riedreich ataxia and arhrogryposis. J. Bone Joint Surg A: Staheli L. T., Chew D. E., Elliott J. S., Mosca V. S.: Management of hip dislocation with arthrogryposis. J. Pediatr. Orthop : St. Clair H. S., Zimbler S.: A plan of management and treatment results in the arthrogrypotic hip. Clin. Orthop : Tachdijan M. D.: The neuromuscular system. In: Tachdijan M. D. (ed.): Pediatric orthopedics. Vol ed. Philadelphia. Saunders p. 33. Williams P..: The management of arthrogryposis. Orthop. Clin. North Am : Williams P..: Orthopaedic management in childhood. London. Blackwell Scientific p. Dr. Szõke György Semmelweis Egyetem, ÁOK, Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei A Debreceni Egyetem OEC Ortopédiai Klinika 1 és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 2 közleménye A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest

A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest Femorális remodelláció a veleszületett csípôficam kezelésében alkalmazott subtrochantericus

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A szonográfiás csípőszűrő vizsgálat újabb tapasztalatai

A szonográfiás csípőszűrő vizsgálat újabb tapasztalatai A Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft., Veresegyház közleménye A szonográfiás csípőszűrő vizsgálat újabb tapasztalatai DR. ANDRÁSSY ILONA Érkezett: 2011. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző által

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett csípőficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett csípőficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett csípőficam Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Luxatio coxae congenita Dysplasia coxae congenita Instabil csípő A csípő

Részletesebben

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon DR. KONTROHR TIVADAR, DR. CZIPRI MÁTYÁS,

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A csípõficamról (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A csípõficamról (1. módosított változat) 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3303 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A csípõficamról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: A csípõ fejlõdési dysplasiája

Részletesebben

Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon

Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. GAZSÓ IMRE, DR. DE JONGE TAMÁS Érkezett:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink

Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Veleszülete dongaláb Ponse szerin kezelésével elért kezde eredményeink DR. SOHÁR GELLÉRT, DR. GOMBÁR CSABA, DR. GÁLITY

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek

VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek VI./1. A csípőízület deformitásai praearthrosisok A fejezetben a csípőízület különböző anatómiai variációiról, deformitásairól lesz szó, melyek adott esetben klinikai

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus DR. KISS SÁNDOR, DR. VÍZKELETY TIBOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZŐKE GYÖRGY Érkezett:

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Pes equinovarus congenitus BNO: Q6600 I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése

A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése Diszplázia Roadshow 2007. május - június dr. Diószegi Zoltán SzIE ÁOTK Sebészet A csípőízületi dysplasia egy olyan örökletes fejlődési rendellenesség,

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe ortopédia

Részletesebben

Alsó végtagi gipszrögzítés hatása a spasticus gyermekek csontsűrűségére

Alsó végtagi gipszrögzítés hatása a spasticus gyermekek csontsűrűségére A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika 1, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar VI. évfolyam 2 és az Országos Sportegészségügyi Intézet, Mozgásszervi Rehabilitációs

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Legalább egy adekvát tudományos tanulmány bizonyíték D Nem áll rendelkezésre megalapozott tudományos bizonyíték

Legalább egy adekvát tudományos tanulmány bizonyíték D Nem áll rendelkezésre megalapozott tudományos bizonyíték 3244 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám VII. Melléklet 1. Dokumentáció, bizonylat Járóbeteg szakellátásban: ambuláns lap, kezelõ lap. Képalkotó vizsgálatok képi és szöveges leletei Fekvõbeteg szakellátásban:

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

A teljeskörû ultrahangos csípõszûréssel szerzett tapasztalataink

A teljeskörû ultrahangos csípõszûréssel szerzett tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A teljeskörû ultrahangos csípõszûréssel szerzett tapasztalataink DR. SOLTÉSZ ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VII. Melléklet. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Veleszületett dongaláb ellátásáról (1. módosított változat)

VII. Melléklet. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Veleszületett dongaláb ellátásáról (1. módosított változat) 3312 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 22. Tonnis D. An evaluation of conservative and operative methods in the treatment of congenital hip dislocation. Clin Orthop. 1976 Sep. (119):76-88. 23. ScagliettiO,

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Spondyloepiphysealis dysplasia congenita SEDc - esetbemutatás

Spondyloepiphysealis dysplasia congenita SEDc - esetbemutatás Dr. Medveczky Erika Ph.D Dr. Barna Judit Spondyloepiphysealis dysplasia congenita SEDc - esetbemutatás Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Északbudai Egyesített Kórházai GYERMEKREHABILITÁCIÓS

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és az Országos Onkológiai Intézet közleménye Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL Érkezett: 1996. július 22. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula hemimeliában

A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula hemimeliában A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és az Alfred I. dupont Hospital for Children, Wilmington, Delaware, USA 2 közleménye A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Schlatter-Osgood-féle megbetegedés (Osteochondritis tuberositatis tibae)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Schlatter-Osgood-féle megbetegedés (Osteochondritis tuberositatis tibae) BNO: M9250, M9280, M9290 I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Schlatter-Osgood-féle megbetegedés (Osteochondritis tuberositatis tibae) Készítette: Az Ortopédiai Szakmai

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

a diabeteszes lábfekély kezelésében

a diabeteszes lábfekély kezelésében A Petz Aladár Megyei Kórház, Gyõr, Baleseti Sebészeti Osztály és a IV. Belgyógyászat Diabetológia és Anyagcsere Osztály közleménye Az elõlábon végzett mûtéti lehetõségek a diabeteszes lábfekély kezelésében

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye KAZUISZTIKÁK A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Az os trapezoideum palmaris ficama Igen ritka, súlyos csuklósérülés DR.

Részletesebben

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást!

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást! Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Igazgató: Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanár 1082 Budapest, Üllői út 78. Tel./fax: 333-5343 Budapest, 2010. augusztus 29. Tisztelt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei A fejezetben a lábat alkotó csontok számbeli többletét és hiányát, valamint méretbeli túl-, illetve alulnövekedését részletezzük. Az e fejezetben található

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

SELECTIVE DORSAL RIZOTOMY (SDR) Szelektív Dorzális Rizotómia. Szülői tapasztalatok Izsó Veronika

SELECTIVE DORSAL RIZOTOMY (SDR) Szelektív Dorzális Rizotómia. Szülői tapasztalatok Izsó Veronika SELECTIVE DORSAL RIZOTOMY (SDR) Szelektív Dorzális Rizotómia Szülői tapasztalatok Izsó Veronika Esettanulmány www.izsovera.hu Vera születési állapota, diagnózisa 2004. augusztusban született ( 8 éves)

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

A neurofibromatosis és társuló gerincdeformitások*

A neurofibromatosis és társuló gerincdeformitások* A Pécsi Tudományegyetem Általános * Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye A neurofibromatosis és társuló gerincdeformitások* DR. ILLÉS TAMÁS, DR. HALMAI VILMOS, DR. DE JONGE TAMÁS Érkezett:

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2442-06 Műszerész ortetika protetika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2442-06 Műszerész ortetika protetika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Egy rehabilitációs csoport fórumot tart érdeklődők számára. Felkérik Önt egy előadás tartására. Tartsa meg előadását! Az előadás megtartása során az alábbiakra térjen ki: - Az ortopédiai betegségek

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez?

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? Serfőző Csilla, Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Optik-Med Kft., Novaset Kft. Soproni Anna, Szemészeti Magánrendelő, Budapest

Részletesebben

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. KOÓS ZOLTÁN, DR. BÁLINT

Részletesebben