Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. GAZSÓ IMRE, DR. DE JONGE TAMÁS Érkezett: május 26. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk értékelik a serdülõkori combfejelcsúszás miatt 1970 és 1990 között végzett mûtétek hosszútávú eredményeit. Utánvizsgálatukban 67 in situ fixáció és 15 módosított Imhäuser osteotomia eredményeit értékelték ki átlagosan 16,8; illetve 18,1 évvel a mûtétet követõen. A csípõfunkció értékelésére Heyman és Herndon, a radiológiai értékeléshez Boyer klasszifikációját alkalmazták, továbbá vizuális analóg skála alapján értékelték a betegek szubjektív elégedettségét. Heyman és Herndon értékelése alapján,,kitûnõ és,,jó eredményt in situ fixáció alkalmazásakor 70 %-ban, módosított Imhäuser osteotomia alkalmazásakor 6/15 esetben észleltek. A radiológiai értékelés alapján Grade 0 és I elváltozás in situ fixáció alkalmazásakor 69 %-ban, módosított Imhäuser osteotomia alkalmazásakor 7/15 esetben volt jelen. Az aktuális, szubjektív elégedettség átlagos értéke in situ fixáció esetén 4,1; módosított Imhäuser osteotomia esetén 3,6 volt. Avascularis combfejnecrosis 2 esetben, chondrolysis 6 esetben fordult elõ az in situ fixáción átesettek között. Módosított Imhäuser osteotomia alkalmazásakor érdemi szövõdményt nem észleltek. A szerzõk megállapítják, hogy az in situ fixáció eredményei nem térnek el érdemben az irodalmi adatoktól. A módosított Imhäuser osteotomiával kezelt betegek kapcsán észlelt gyengébb eredményeket az alapelváltozás súlyosabb fokával magyarázzák. Saját tapasztalataik és irodalmi adatok alapján az in situ fixációt tartják a csípõízület jövõje szempontjából legkedvezõbb mûtéti megoldásnak. Kulcsszavak: Epiphyseolysis Mûtéti kezelés; Combfej Mûtéti kezelés; Osteotomia; Kezelési eredmények; Serdülõkor; I. Domán, I. Gazsó, T. de Jonge: Results of surgical treatment in cases of adolescent slipped femoral capital epiphysis The authors evaluated the long term results of surgical treatment in cases of adolescent slipped femoral capital epiphysis from 1970 to in situ fixations, 15 modified Imhauser osteotomies have been evaluated with average follow up time of 16,8 and 18,1 years. Heyman and Herndon functional scoring system, Boyer radiological scoring and the VAS have been used in the evaluation. According to Heyman and Herndon in the cases of in situ fixation 70% were in the excellent and good group, but in the cases of modified Imhauser osteotomies only 6 out of 15 cases were in these groups. According to the radiological evaluation in the cases of in situ fixations 69% were in the Grade 0 and Grade I group, in the cases of modified Imhauser osteotomies 7 out of 15 cases were in the same groups. The average scoring of the subjective evaluation was 4,l in the in situ group and 3,6 in the modified Imhäuser group. Avascular femoral head necrosis was observed in two cases, chondrolysis in 6 cases in the in situ group. In the modified Imhauser group complication was not observed. According to the authors their results with in situ fixation are just the same as in the literature. The less successful result with the modified Imhauser osteotomy is explained with their more severe cases. According to their personal experience and according to the literature the most successful surgical intervention in similar cases is the in situ fixation. Key words: Epiphyses, slipped Surgery; Femur neck Surgery; Osteotomy Methods; Adolescence; Treatment Outcome; BEVEZETÉS A serdülõkori combfejelcsúszás egyike a sürgõs ellátást igényelõ ortopédiai kórképeknek. Kezelésének elsõdleges célja az epiphysis további elmozdulásának megakadályozása és mihamarabbi fúziójának elõsegítése. További cél a degeneratív elváltozások kialakulásának 204 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 késleltetése (3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 12, 26). Az elváltozás kezelése alapvetõen sebészi, bár korábban történtek próbálkozások konzervatív módszerekkel (pl.: trakció, gipszrögzítés, brace-ek) is (2, 9). A mûtéti kezelés hatása többirányú. A fémanyaggal történõ rögzítés egyrészt meggátolja a további elcsúszást, másrészt elõsegíti az epiphysis fúga korai záródását. A súlyos deformitás kialakulásának megelõzésével, vagy a már kialakult deformitás korrekciójával az arthrosis korai kialakulása kerülhetõ el (3, 4, 5, 9, 12, 13, 26). E célok eléréséhez számos megoldás áll rendelkezésre, mint az in situ fixáció, a fedett repozíciót követõ rögzítés, a nyílt epiphyseodesis és a különbözõ nyak-, intertrochantericus és subtrochantericus osteotomiák (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26). Bármely módszer választása elõtt célszerû az adott mûtéti beavatkozásból adódó potenciális szövõdményeket számba venni. A csípõízület jövõjét tekintve a legjelentõsebb szövõdményforrás a combfej vérellátásának károsodása, mely leginkább a nyakon végzett osteotomiák során fordulhat elõ. A retinacularis érrendszertõl távol végzett beavatkozások, mint a sub- vagy intertrochantericus régióban végzett osteotomiák vagy a K-drótos fixáció biztonságosabb az ilyen szövõdmények elkerülése szempontjából (7, 9, 12, 19, 23). Ezen megfontolások alapján, a PTE Ortopédiai Klinika gyakorlatában az in situ fixáció és a subtrochanter régióban végzett osteotomia honosodott meg. Közleményünkben ezen mûtétek utánvizsgálati eredményeirõl kívánunk beszámolni. ANYAG ÉS MÓDSZER A PTE Ortopédiai Klinikáján január 1. és december 31. között 105 beteg 122 csípõjén végeztünk serdülõkori combfejelcsúszás miatt mûtéti beavatkozást. A betegek közül 62 fiú és 43 lánybetegnél átlagosan 13,6 (12-17) illetve 12,4 (11-16) éves életkorban jelentkeztek a combfejelcsúszásra jellemzõ tünetek, melyek 16 esetben akut, 106 esetben krónikus formában mutatkoztak. Akutnak tekintettük az elcsúszást, ha a hirtelen jelentkezõ tünetek (kirotált helyzetû, megrövidült alsó végtag, kifejezett csípõtáji fájdalom, mozgásképtelenség, kifejezett sántítás, Drehmann-tünet) kevesebb, mint 3 hete álltak fenn és azokat jellegzetes radiológiai kép kísérte. Krónikus esetben a mérsékelt panaszok (mérsékelt csípõ, vagy térdtáji fájdalom) és tünetek (mérsékelt sántítás, csípõmozgások beszûkülése, Drehmann tünet) több mint 3 hete álltak fenn. Az ilyen esetekben a röntgenfelvételeken gyakran volt észlelhetõ a combnyak remodellációja (2). Bizonyos esetekben az akut epizódot régóta fennálló lokális panaszok elõzték meg, ilyenkor a krónikus csúszás hirtelen akuttá vált. Ezen eseteket utánvizsgálatunkban krónikusként értékeltük. A betegek közül a testsúly és az életkor alapján számított body mass index szerint 47 beteg volt obes (body mass index> 25). Az elváltozás 59 esetben bal oldali, 44 esetben jobb oldali volt, továbbá 19 esetben fordult elõ bilaterálisan. A krónikus esetekben az elsõ tünetek jelentkezésétõl a mûtétig átlagosan 5,1 (1 9) hónap telt el. Az elcsúszás tényének, illetve az elcsúszás mértékének megállapítását összehasonlító anteroposterior és Lauenstein röntgenfelvétel alapján végeztük. A fokokban történõ meghatározás Southwick módszere alapján történt mind a mûtétet megelõzõen, mind az utánvizsgálat során (1, 2, 19, 25, 28). Az alkalmazott mûtéti módszert az elcsúszás mértéke alapján határoztuk meg. In situ fixációt, melyet kezdetben Smith-Petersen szeggel, spongiosa csavarral, majd K-dróttal végeztünk, 40 fok vagy annál kisebb elcsúszás esetén választottunk. Ezen módszerrel 91 beteg 105 csípõjén végeztünk epiphyseodesist. Jelentõs, 40 foknál nagyobb elcsúszás esetén az Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 elváltozás jellegétõl függõen történt a kezelés menete. Akut elcsúszás esetén, ha az anamnézis nem volt hosszabb, mint 3 hét, bokamandzsettás extenziót kezdtünk vagy óvatosan fedett repoziciót kíséreltük meg Maquet-féle extenziós asztalon. Ha az elcsúszott epiphysist sikerült reponálni vagy az elcsúszást 40 fok alá csökkenteni, akkor az elért helyzetben spongiosa csavaros vagy K-drótos rögzítést végeztünk. Ennek eredménytelensége esetén subtrochantericus 3 dimenziós, módosított Imhäuser szerinti osteotomiát illetve néhány esetben Dunn osteotomiát végeztünk. Ugyanígy jártunk el a 40 fokot meghaladó krónikus elcsúszások esetén is. Míg módosított Imhäuser osteotomiát 12 beteg 15 csípõjén végeztünk, addig Dunn osteotomiát csupán 2 beteg esetén alkalmaztunk. Az alacsony esetszám miatt ezen utóbbi 2 eset eredményeit utánkövetésünkbõl kizártuk. A módosított Imhäuser mûtétet oldalfekvésben végezzük. A csípõ felett lateralisan bõrmetszést ejtünk, majd a fascia lata tengelyirányú behasítását követõen leválasztjuk a vastus lateralist a periosteummal együtt. Képerõsítõ kontrollja mellett combnyakszegezést végzünk háromlamellájú Smith-Petersen-szeggel. Ezt követõen a femurból subtrochantericusan elõrefelé és lateral felé nézõ alapú éket távolítunk el a deformitás mértékének megfelelõen, majd a distalis fragmentum berotációját követõen a combnyakszeghez kapcsolódó oldallemez segítségével osteosynthesist végzünk. A mûtétet követõ protokoll az egyéb femur osteotomiák kezelési elveivel megegyezik. A rögzítõ fémanyagokat az epiphysis porc záródása után, legkorábban 1 évvel a mûtét után távolítjuk el. Ugyanígy járunk el in situ fixációt követõen is. Utánvizsgálatainknak 67 beteg 82 csípõjét vetettük alá, melyek közül 67 esetben in situ fixáció, 15 esetben módosított Imhäuser osteotomia történt. A nemek közötti megoszlás in situ fixáció esetén 33 fiú és 22 lány, Imhäuser osteotomia esetén 8 fiú és 4 lány volt. Az átlagos utánkövetés in situ fixáció esetén 16,8 (26-9) év, módosított Imhäuser osteotomia esetén 18,1 (21-16) év volt. Az utánvizsgálat során anamnézis felvétel, fizikális- és radiológiai vizsgálat, valamint szubjektív értékelés történt. A fizikális vizsgálat során mindkét oldali csípõ mozgásterjedelmét goniométer segítségével mértük, az eredményt Heyman és Herndon klasszifikációja alapján értékeltük (I. táblázat) (1, 2, 19, 27). A radiológiai vizsgálat során anteroposterior és Lauenstein összehasonlító felvételek készültek standardizált módszerrel. A degeneratív elváltozások értékeléséhez Boyer klasszifikációját alkalmaztuk, mely Grade 0-tól Grade III-ig osztályozza az arthrosis mértékét (II. táblázat) (1, 2, 6). A radiológiai értékelést mindhárom szerzõ egymástól függetlenül elvégezte és végleges eredményként a mért eredményekbõl számított átlagot alkalmaztuk. A szubjektív értékelés az aktuális, mûtéttel kapcsolatos elégedettségre vonatkozott, melyet a betegek 1-tõl 5-ig terjedõ vizuális analóg skála alapján határoztak meg, ahol a magasabb pontérték nagyobb elégedettséget tükrözött. I. táblázat: A Heyman és Herndon szerinti értékelés kritériumai Kitûnõ Jó Közepes Megfelelõ Elégtelen Teljes terjedelmû csípõmozgások, sántítás és fájdalom nincs. A berotáció mérsékelten beszûkült, sántítás és fájdalom nincs. Az abdukció és a berotáció mérsékelten beszûkült, sántítás és fájdalom nincs. A flexió, az abdukció és a berotáció mérsékelten beszûkült, enyhe sántítás és fájdalom, terhelést követõen. A csípõmozgások kifejezetten beszûkültek, sántítás és fájdalom, terhelésre, progresszív radiológiai elváltozások. 206 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 II. táblázat: A Boyer szerinti radiológiai értékelés kritériumai Grade 0 Grade I Grade II Grade III Nem észlelhetõ degeneratív elváltozás. Csupán 1 subchondralis cysta vagy osteophyta, nem észlelhetõ szklerózis, normális szélességû az ízületi rés. Néhány subchondralis cysta vagy osteophyta, minimális subchondralis szklerózis, az ízületi rés mérsékelten beszûkült. Számos subchondralis cysta vagy osteophyta, kifejezett subchondralis szklerózis, az ízületi rés közepes vagy kifejezett mértékû beszûkülése. EREDMÉNYEK A preoperatív röntgenfelvételek alapján az átlagos elcsúszás mértéke az in situ fixáción átesett betegek között 24,1 (11-39) fok, a módosított Imhäuser-osteotomián átesettek között 47,8 (40-62) fok volt. A módosított Imhäuser osteotomiát követõen az elcsúszás átlagos korrekciója 21,3 (19-30) fok volt. Az elcsúszás fokozódását vagy korrekcióvesztést egyik módszer alkalmazásakor sem észleltük. Az in situ fixáción átesett betegeknél Heyman és Herndon értékelése alapján 18/67 (27%) esetben kitûnõ, 29/67 (43%) esetben jó, 15/67 (22,5%) esetben közepes, 3/67 (4,5%) esetben megfelelõ és 2/67 (3%) esetben elégtelen volt az eredmény (III. táblázat). Boyer radiológiai klasszifikációja alapján 22/67 (33%) csípõt Grade 0, 26/67 (40%) csípõt Grade I, 17/67 (25%) csípõt Grade II és 2/67 (2%) csípõt Grade III stádiumba soroltunk (IV. táblázat). A módosított Imhäuser-osteotomián átesett betegeknél Heyman és Herndon értékelése alapján 1/15 esetben kitûnõ, 5/15 esetben jó, 6/15 esetben közepes, 3/15 esetben megfelelõ és 0/15 esetben elégtelen volt az eredmény (III. táblázat). Boyer radiológiai klasszifikációja alapján 1/15 csípõt Grade 0, 6/15 csípõt Grade I, 8/15 csípõt Grade II és 0/15 csípõt Grade III. stádiumban találtunk (IV. táblázat). A betegek szubjektív értékelése szerint a mûtéttel kapcsolatos aktuális, átlagos elégedettség az in situ fixáción átesett betegek csoportjában 4,1, a módosított Imhäuser-osteotomia csoportjában 3,6 volt. Szövõdmények tekintetében az in situ fixáción átesett betegek között 2 esetben alakult ki combfejnekrózis, 6 esetben chondrolysis és 1 esetben, adekvát trauma eredményeként, subtrochanter törés fordult elõ a korai posztoperatív szakban. A módosított Imhäuser-osteotomián átesett betegek között érdemi szövõdmény nem fordult elõ. III. táblázat: A klinikai eredmény Heyman és Herndon klasszifikációja alapján In situ fixáció Imhäuser osteotomia Kitûnõ 18 (27%) 1 (7%) Jó 29 (43%) 5 (33%) Közepes 15 (22,5%) 6 (40%) Megfelelõ 3 (4,5%) 3 (20%) Elégtelen 2 (3%) 0 ÖSSZESEN 67 (100%) 15 (100%) Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 IV. táblázat: A radiológiai eredmény Boyer klasszifikációja alapján In situ fixáció Imhäuser osteotomia Grade 0 22 (33%) 1 (7%) Grade I 26 (39%) 6 (40%) Grade II 17 (25 %) 8 (53%) Grade III 2 (3%) 0 ÖSSZESEN 67 (100%) 15 (100%) MEGBESZÉLÉS A kezdõdõ, vagy mérsékelt elcsúszásoknál egyhangú irodalmi vélemények alapján az in situ fixáció az ajánlott módszer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 24, 27). Wilson és mtsa 1938-ban számolt be elõször az elcsúszó epiphysis megtûzésérõl. Módszerével 300 eset kapcsán 88 %-ban észlelt kitûnõ, illetve jó eredményt, és csupán 12 %-ban kapott rossz eredményt (27). Aronson és mtsa 3,3 éves utánkövetéssel 80, in situ fixáción átesett csípõt vizsgált. Az általunk is alkalmazott Heyman és Herndon klasszifikáció alapján 39/80 (49%) esetben kitûnõ, 17/80 (21%) esetben jó, 3/80 (3,75%) esetben közepes, 20/80 (25%) esetben megfelelõ és 1/80 (1,25%) esetben elégtelen eredményt észlelt. Radiológiai szempontból 53/ 80 (66,25%) eset Grade 0, 24/80 (30%) eset Grade I, 2/80 (2,5%) eset Grade II és 1/80 (1,25%) eset Grade III stádiumú volt (1). Ugyanezen szerzõ egy másik tanulmányában kanülált csavarral végzett epiphyseodesisek eredményeit vizsgálta. Átlagosan 3 éves utánkövetéssel 44 beteg 58 csípõjét vizsgálta Heyman és Herndon, valamint Boyer klasszifikációja alapján. A Heyman és Herndon szerint értékelt eredmény 33/58 (57%) kitûnõ, 21/58 (36%) jó, 2/58 (3,5%) közepes, 2/58 (3,5%) megfelelõ és 0/58 esetben elégtelen, a radiológiai eredmény 57/ 58 (98%) esetben Grade 0, 1/58 (2%) esetben Grade I volt. Grade II és III nem fordult elõ. Avasculáris combfejnekrózis 1/58 esetben fordult elõ (2). Az elcsúszás mértéke és a klinikai eredmény között a szerzõ nem talált összefüggést, akárcsak Lynch és mtsa sem, aki 29 esetben végzett in situ fixáció eredményeit vizsgálta felül átlagosan 7 évvel a mûtétek után. Az eredmény Heyman és Herndon klasszifikációja alapján 6/46 (13%) kitûnõ, 21/46 (46%) jó, 5/46 (11%) közepes, 6/46 (13%) megfelelõ és 8/46 (17%) esetben elégtelen volt (19). Meglepõen jó eredményeket ért el Zahrawi és mtsa in situ fixációval átlagosan 7 évvel a mûtéteket követõen. A Heyman és Herndon klasszifikáció alapján a kitûnõ és jó eredmények aránya meghaladta a 90 %-ot. (28) (V. táblázat). Az in situ fixáció végzésének felsõ korlátjaként sokan a metaphysis átmérõjének egy harmadát nem meghaladó elcsúszást tekintik, sõt O Brian és mtsa véleménye szerint a szinte minden esetben elõforduló remodelláció miatt a 60 fokot nem meghaladó elcsúszás mindegyike kezelhetõ ily módon (23). A klinikai gyakorlatunkban alkalmazott 40 fokos határ középértéknek tekinthetõ az egyesek által 30, mások által foknak tartott határérték között (1, 2, 6, 8, 19, 22, 23). Az ennél nagyobb elcsúszásnál a tûzõdrótok megfelelõ elhelyezése már nem kivitelezhetõ, illetve a jelentõsen megváltozott anatómiai viszonyok korai degeneratív elváltozások kialakulását okozzák, ami miatt a késõbbikben korrekciós osteotomia elvégzése szükséges (1, 2, 7, 19, 20, 23, 24). Az ellenoldali epiphysis profilaktikus megtûzése számos kérdést vet fel. Irodalmi ada 208 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 tok alapján az ellenoldal elcsúszásának valószínûsége % közötti (9). Crawford véleménye szerint a profilaktikus szegezéssel kapcsolatos szövõdmények felülmúlják a módszer elõnyeit. Éppen ezért a kontralateralis profilaktikus sebészeti beavatkozást csupán ismert metabolikus betegségek és endokrinopathia fennállása esetén javasolja (9). Klinikai gyakorlatunkban mi is hasonlóan járunk el és ismeretlen etiológia esetén a szülõk bevonásával minden esetben szoros kontrollt végzünk. A kifejezettebb elcsúszások esetére különbözõ nyak-, intertrochantericus és subtrochantericus osteotomiák végezhetõk, azonban e módszerek közül választani a hosszú távú, összehasonlító utánvizsgálatok hiánya miatt nem könnyû. Az elcsúszás korrekciója annál jelentõsebb, minél közelebb történik az osteotomia az epiphyisis porchoz, viszont annál veszélyesebb is a combfejet ellátó hátsó retinacularis érrendszer károsodásának veszélye miatt (10, 11, 12, 13, 18, 25). Imhäuser 1950-ben végzett elõször a subtrochanetricus régióban abdukciós, flexiós és derotációs osteotomiát, ezáltal három síkban korrigálva a deformitást, melyet szöglemezzel stabilizált (16). Ezen módszer kevéssé veszélyes a vérellátás szempontjából, viszont technikailag nehezen kivitelezhetõ. Müller foktól fokos elcsúszásig javasolja ezt a módszert, mivel véleménye szerint ennél nagyobb elcsúszásnál az eltávolítandó ék nagysága határt szab az eredményes korrekciónak. Az osteotomiával átlagosan 23 fokos korrekciót ért el 14 eset kapcsán. A Hall séma alapján kiváló és jó eredményt 11/14 esetben ért el. Akut elváltozásnál az osteotomián túl epiphyseodesist is javasol a krónikus esetben alkalmazott eljárással szemben (21). Imhäuser év közötti utánkövetéssel, 68 csípõ utánvizsgálatával klinikai szempontból 66/68 (97%) csípõt panaszmentesnek, 2/68 (3%) csípõt panaszosnak talált saját értékelési módszere alapján. Radiológiailag 73 %-ban kiváló és jó eredményt, 27 %-ban prearthrosist, illetve ezen belül egy esetben manifeszt arthrosist észlelt (16). Hellinger és mtsai 69 csípõ rövidtávú utánvizsgálata során 44/69 (64%) betegnél észlelt a Hall séma alapján jó eredményt. Radiológiailag 31/69 (45%) esetben észlelt prearthrosist, combfejnekrózis azonban nem fordult elõ (14). Kallitzas és mtsa is kedvezõ eredményekrõl számolt be mintegy 130 eset kapcsán, azonban közleményében az utánkövetési idõrõl nem tesz említést. Az osteotomia elvégzését fokos elcsúszástól tartja indokoltnak. Elsõ lépésben az epiphysis megtûzését javasolja és majd csak 6-12 hónap múlva az Imhäuser szerinti osteotomia elvégzését (17). Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy in situ fixációval elért eredményeink nem térnek el érdemben az irodalomban közölt eredményektõl. A mûtét könnyen és gyorsan elvégezhe- V. táblázat: Különbözõ szerzõk által végzett in situ fixációk Heyman és Herndon szerint értékelt eredményei. Zárójelben az átlagos utánvizsgálati idõ Aronson I. Aronson II. Zahrawi Lynch Saját (3,3 év) (3 év) (7 év) (7 év) (17 év) Kitûnõ 49 % 57 % 81,5 % 13 % 27 % Jó 21 % 36 % 10 % 46 % 43 % Közepes 3,75% 3,5 % 0 % 11 % 22,5 % Megfelelõ 25 % 3,5 % 5 % 13 % 4,5 % Elégtelen 1,25 % 0 % 3,5 % 17 % 2 % ÖSSZES 100 % 100 % 100% 100 % 100 % Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 tõ, a szövõdmények aránya alacsony. A módosított Imhäuser osteotomiával kapcsolatban a kis esetszám miatt messzemenõ következtetések nem vonhatók le. Tapasztalataink szerint, azonban a 40 fokot meghaladó elcsúszások esetén a módosított Imhäuser osteotomiával jelentõs korrekció biztosítható. A mûtét a nehezebb mûtéttechnika ellenére a retinacularis érrendszer károsodásának veszélye nélkül alkalmazható. Az eljárás kapcsán észlelt gyengébb eredmények az alapelváltozás súlyosabb fokával magyarázhatók. Összességében, eredményeink alapján az in situ fixációt tartjuk a csípõízület jövõje szempontjából legkedvezõbb mûtéti megoldásnak. IRODALOM 1. Aronson D. D., Peterson D. A., Miller D. V.: Slipped capital femoral epiphysis. The case of internal fixation in situ. Clin. Orthop : Aronson D. D., Carlson W. E.: Slipped capital femoral epiphysis. A prospective study of fixation with a single screw. J. Bone Joint Surg A: Babarás Cs., Vízkelety T.: A serdülõkori combfejelcsúszás (epiphyseolysis capitis femoris juvenilis) korai felismerésének jelentõsége. Orvosi Hetilap, : Babarás Cs., Vízkelety T.: Az epiphyseolysis capitis femoris korai diagnózisának és kezelésének jelentõsége. A Nyíregyházi Orthopaed Szakülés anyaga. Miskolc p. 5. Babarás Cs., Vízkelety T.: A serdülõkori femurfej elcsúszásról. Magy. Traumatol. Orthop : Boyer D. W., Mickelson M. R., Ponsetti I. V.: Slipped capital femoral epiphysis. Long-term follow-up study of one hundred and twenty-one patients. J. Bone Joint Surg A: Carey R. P. L., Moran P. L., Cole W. G.: The place of threaded pin fixation in the treatment of slipped upper femoral epiphysis. Clin. Orthop : Carney B. T., Weinstein S. L., Noble J.: Long-term follow-up of slipped capital femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg A: Crawford A. H.: Operative versus nonoperative treatment of slipped capital femoral epiphysis. Orthopedics, : Dunn D. M.: The treatment of adolescent slipping of the upper femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg B: Dunn D. M., Angel J. C.: Replacement of the femoral head by open operation in severe adolescent slipping of the upper femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg B: Fish J. B.: Cuneiform ostetomy of the femoral neck in the treatment of slipped capital femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg A: Hansson G., Billing L., Högstedt B., Jerre R., Wallin J.: Long-term results after nailing of slipped upper femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg B: Hellinger J., Hornuf H., Mattstedt U.: Ergebnisse der Imhäuser-osteotomie bei der Epiphyseolysis capitis femoris. Beitr. Orthop. Traumatol : Herndon C. H., Heyman C. H., Bell D. M.: Treatment of slipped capital femoral epiphysis by epiphysedodesis and osteoplasty of the femoral neck. J. Bone Joint Surg A: Imhäuser G.: Spätergebnisse der sog. Imhäuser-osteotomie bei der Epiphysenlösung. Zugleich ein Beitrag zum Problem der Hüftarthrose. Z. Orthop : Kallitzas J., Braunsfurth A.: Soll die Imhäser-osteotomie sofort oder erst nach Fixation und Abheilung der Epiphyseolysis capitis femoris vorgenommen werden? Z. Orthop : Kramer W. G., Craig W. A., Noel S.: Compensating osteotomy at the base of the femoral neck for slipped capital femoral epipysis. J. Bone Joint Surg A: Lynch G. J., Stewens D. B.: Slipped capital femoral epiphysis. Treatment by pinning in situ. Clin. Orthop : Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 20. Mann D., Weddington J.: Slipped Capital femoral epiphysis. Results of treatment with a single cannulated screw. Orthopedics, : Müller K.: Grenzen und Möglichkeiten der dreidimensionalen Aufrichtungsosteotomie nach Imhäuser. Beitr. Orthop. Traumatol H : Nishiyama K., Sakamaki T., Ishii Y.: Follow-up of slipped capital femoral epiphysis. J. Pediatr. Orthop : O Brien E., Fahey J. J.: Remodelling of the femoral neck after in situ pinning for slipped capital femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg A: Siegel D. B., Kasser J. R., Sponseller P., Gelberman R. H.: Slipped capital femoral epiphysis. A quantitative analysis of motion, gait, and femoral remodelling after in situ fixation. J. Bone Joint Surg A: Southwick W. O.: Osteotomy through the lesser trochanter for slipped capital femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg A: Szypryt E. P., Clement D. A., Colton C. L.: Open reduction or epiphyseodesis for slipped upper femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg B: Wilson P. D., Jacobs B., Schecter L.: Slipped capital femoral epiphysis. J. Bone Joint Surg A: Zahrawi F. B., Stephens T. L., Spencer G. E. Jr, Clough J. M.: Comparative study of pinning in situ and open epiphyseodesis in 105 patients with slipped capital femoral epiphyses. Clin. Orthop : Dr. Domán István Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orthopaediai Klinika 7643 Pécs, Ifjúság útja 13. MEGHÍVÓ a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság V. Jubileumi Vándorgyûlésére A Vándorgyûlés interdiszciplináris, meghívott külföldi elõadókkal. A tudományos ülés idõpontja és helyszíne: december 7 8. Konferencia Hotel Silvanus, Visegrád A téma kötetlen, de kiemelten kerül tárgyalásra a diabeteszes láb kérdésköre. Részvételi díj: 7000,-Ft Jelentkezés: New Instant Bt., Törjék Annamária 1013 Budapest, Attila u. 29. I. 7/A Tel./fax: , Prof. Dr. Nemes György Az MPLT id. elnöke Dr. Mády Ferenc a szervezõbizottság elnöke A fenti meghívó lapunk elõzõ számában hibásan jelent meg, elnézésüket kérjük! Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Perthes-kór. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Perthes-kór. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Perthes-kór Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonimák: BNO: M9120 Osteochondritis capitis femoris juvenilis Legg-Calvé-Perthes betegség I.

Részletesebben

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratórium²

Részletesebben

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei A Debreceni Egyetem OEC Ortopédiai Klinika 1 és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 2 közleménye A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

ORVOSTÖRTÉNET. Legg Calvè Perthes kór középkori leleten DR. JÓZSA LÁSZLÓ 1, DR. PAP ILDIKÓ 2

ORVOSTÖRTÉNET. Legg Calvè Perthes kór középkori leleten DR. JÓZSA LÁSZLÓ 1, DR. PAP ILDIKÓ 2 ORVOSTÖRTÉNET Az egykori Országos Traumatológiai Intézet 1 Budapest és a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának 2 közleménye Legg Calvè Perthes kór középkori leleten DR. JÓZSA LÁSZLÓ 1, DR.

Részletesebben

Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén

Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén A Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Sebészeti Osztály közleménye Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén DR. BALOGH BRIGITTA, DR.

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Epiphyseolysis capitis femoris kísérleti modellezése DR. MONTSKÓ PÉTER, DR. NOVÁK LÁSZLÓ

Epiphyseolysis capitis femoris kísérleti modellezése DR. MONTSKÓ PÉTER, DR. NOVÁK LÁSZLÓ A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és a Pécsi Honvédkórház közleménye Epiphyseolysis capitis femoris kísérleti modellezése DR. MONTSKÓ PÉTER, DR. NOVÁK LÁSZLÓ Érkezett: 1995. augusztus 30.

Részletesebben

A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében *

A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében * A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika 1 a Department of Orthopaedics, Children s Hospital and Medical Center, Seattle, Washington, USA 2 és a Department of Pediatrics, British

Részletesebben

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei Dr. Kellermann Péter, Dr. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2007. október 24. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek

VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek VI. A felnőttkori csípőízületi betegségek VI./1. A csípőízület deformitásai praearthrosisok A fejezetben a csípőízület különböző anatómiai variációiról, deformitásairól lesz szó, melyek adott esetben klinikai

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus DR. KISS SÁNDOR, DR. VÍZKELETY TIBOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZŐKE GYÖRGY Érkezett:

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS Metodikai közlemény CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében Huszanyik István, Hegedûs Franciska, Róde László BEVEZETÉS A hagyományos oszteográfiás felvételekkel

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. KOÓS ZOLTÁN, DR. BÁLINT

Részletesebben

A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest

A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest A Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, Anglia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest Femorális remodelláció a veleszületett csípôficam kezelésében alkalmazott subtrochantericus

Részletesebben

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon DR. KONTROHR TIVADAR, DR. CZIPRI MÁTYÁS,

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A fájdalmas csípő gyermekkorban

A fájdalmas csípő gyermekkorban László Ilona Marosvásárhelyi II. sz. Ortopédia Traumatológia Klinika Şoldul dureros la copii Din cauza mersului şhiopătat copii sunt aduşi frecvet la consultaţie ortopedică. Şchiopătarea de origine netraumatică

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben

Gyermekkori diszlokált radiusnyak törések velőűrsínes repozíciójával szerzett tapasztalataink

Gyermekkori diszlokált radiusnyak törések velőűrsínes repozíciójával szerzett tapasztalataink A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Sebészeti osztály 1, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Gyermektraumatológiai osztály 2 és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Habituális patella ficam Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe ortopédia

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése

A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése A csípőízületi diszplázia klinikai vonatkozásai, szűrése Diszplázia Roadshow 2007. május - június dr. Diószegi Zoltán SzIE ÁOTK Sebészet A csípőízületi dysplasia egy olyan örökletes fejlődési rendellenesség,

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Coxa saltans anterior

KAZUISZTIKA. Coxa saltans anterior KAZUISZTIKA A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Coxa saltans anterior DR. DE JONGE TAMÁS, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN Érkezett: 1999. június 9. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk egy

Részletesebben

Dr.Tószegi Attila. reuma és fájdalomspecialista

Dr.Tószegi Attila. reuma és fájdalomspecialista ADHESIV CAPSULITIS Dr.Tószegi Attila reumatológus főorvos reuma és fájdalomspecialista Betegség megnevezésének synonimái: 1. Adhesiv capsulitis a vállízületben 2. Periarthritis humeroscapularis 3. "Befagyott

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA A Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház- és Rendelôintézet Baleseti Sebészeti Osztály közleménye 150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben A Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 1, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2, a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 3 és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Köhler II betegség (Osteochondritis capitis metatarsi II., Osteochondrosis capitis metatarsi)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Köhler II betegség (Osteochondritis capitis metatarsi II., Osteochondrosis capitis metatarsi) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Köhler II betegség (Osteochondritis capitis metatarsi II., Osteochondrosis capitis metatarsi) Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Freiberg

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika 1, és a Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 2 közleménye

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika 1, és a Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 2 közleménye A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika 1, és a Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 2 közleménye Atípusos femurtörés DR. CSONKA ÁKOS 1, DR. GÁRGYÁN ISTVÁN 1,

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Scoliosis mûtéti kezelése disztrakciós CD-instrumentáriummal, csontos fúzió nélkül (esetismertetés, technikai módosítás)

KAZUISZTIKÁK. Scoliosis mûtéti kezelése disztrakciós CD-instrumentáriummal, csontos fúzió nélkül (esetismertetés, technikai módosítás) KAZUISZTIKÁK A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye Scoliosis mûtéti kezelése disztrakciós CD-instrumentáriummal, csontos fúzió nélkül (esetismertetés, technikai módosítás) DR.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 151 159. AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DR. DARGAI SÁNDOR

Részletesebben