Differenciálegyenletek numerikus megoldása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Differenciálegyenletek numerikus megoldása"

Átírás

1 Differenciálegyenletek numerikus megoldása 2010, Pécsi Tudományegyetem Kollár Bálint (Utolsó változtatás: október 23.) Közönséges differenciálegyenleten olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó ismeretlen egy egyváltozós függvény, és az egyenletben ezen ismeretlen függvény különböző rendű deriváltjai szerepelnek, illetve egy- és többváltozós ismert (adott) függvények. A differenciálegyenlet rendje a benne szereplő ismeretlen függvény legmagasabb rendű deriváltjának a rendje. A differenciálegyenlet megoldásához kezdeti feltételekre van szükség, illetve másod- vagy magasabb rendű differenciálegyenleteknél peremfeltételeket is megadhatunk a kezdeti feltételek helyett. A differenciálegyenletek vagy differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldását az a puszta tény motiválja, hogy a természetben előforduló valós problémákat leíró differenciálegyenletek (egyenletrendszerek) túlnyomó többsége analitikus formában nem megoldható, nincs a megoldásnak ismert zárt alakja. (Példának okáért gondolhatunk kaotikus rendszerekre.) A továbbiakban a differenciálegyenletek numerikus megoldásának néhány közkedvelt módját ismertetem. 1. Euler-módszer Az Euler-módszer a legegyszerűbb módszer differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldására. A következő kezdeti feltételekkel adott differenciálegyenletet szeretnénk megoldani: dy(t) dt = f(t, y(t)), (1) y(t0) = y0. (2) (Azaz kíváncsiak vagyunk y(t ) értékére minden számunkra érdekes T időpillanatban úgy, hogy közben y(t ) kielégítse y(t = t0) = y0, azaz a (2) feltételt.) Megoldás: (1) mindkét oldalát integráljuk: T majd a Newton-Leibniz szabályt alkalmazzuk: ami átrendezés és (2) felhasználása után: t0 dy(t) T dt = f(t, y(t))dt, (3) dt t0 y(t ) y(t0) = y(t ) = y0 + T T t0 t0 f(t, y(t))dt, (4) f(t, y(t))dt. (5) Diszkretizáljuk az utolsó kifejezés jobb oldalán álló integrált (bontsuk véges t összegekre a t0-tól T -ig terjedő intevallumot)! T y(t ) = y0 + f(t, y(t)) t. (6) t=t0 1

2 Ne felejtsük el, hogy ez csak t 0 határesetben megy át (5) be. Elsőrendű Euler-módszer: Használjuk (6) kifejezést véges t értékek mellett. Mit is jelent ez a gyakorlatban? y(t) ismeretlen függvény kezdeti értékét ismerjük (2), (1) kifejezésbe írva a kezdeti értéket megkapjuk az ismeretlen függvény deriváltját ebben a kezdeti időpillanatban. A jobb oldali szumma tartalmaz ismeretlen tagokat is (hiszen függ y(t) olyan értékeitől amiket még nem ismerünk), de a szumma legelső tagja kiszámolható, ami a következő kifejezéshez vezet: y(t0 + t) = y0 + f(t0, y(t0)) t. (7) (Ha egy pillanatra visszaírjuk f(t, y(t)) helyére y(t) deriváltját (1)-ből, akkor a következőt kapjuk: y(t0 + t) = y0 + dy(t) dt t. (8) t=t0 Vegyük észre, hogy ez nem más mint egy Taylor-sorfejtés az első tagig! Ennek később még hasznát fogjuk venni.) Térjünk vissza (7) kifejezéshez. Ez a kifejezés már csupa ismert dolgot tartalmaz, tehát építőkőként használhatjuk és iteratív módon algoritmust írhatunk belőle, mely megoldja a kívánt feladatot! Minden egyes iterácíós lépésben pusztán az aktuális időpillanatban ismert függvény és derivált értéket kell felhasználnunk (az ilyen módszereket nevezzük egylépésesnek). Tehát az Euler-módszer egy tetszőleges lépése így írható: y(t + t) = y(t) + f(t, y(t)) t. (9) Az algoritmizálásban kevésbé jártasak kedvéért álljon itt egy lehetséges pszeudo-kód, mely megvalósítja az elsőrendű Euler-módszert. Ismert paraméterek: delta_t: egy időlépés hossza f(t,y): y(t) ismeretlen függvény deriváltja t időpillanatban t0: kezdeti időpillanat (gyakorlatban célszerű 0-át választani) y0: kezdeti érték a kezdeti időpillanatban T: végső időpillanat Inicializálás: y := y0 t := t0 Eljárás: Ciklus amíg t < T y := y + f(t,y) * delta_t t := t + delta_t 2

3 2. Newton-féle mozgásegyenlet megoldása Feladat: adott a következő Newton-féle mozgásegyenlet ẍ(t) = 1 F (x, ẋ, t) m (10) x(t0) = x0 (11) ẋ(t0) = v0, (12) ahol a " " (pont) a fizikusok között elterjedt jelölés az idő szerinti deriválás rövid jelzésére. Oldjuk meg a feladatot elsőrendű Euler-módszer segítségével! Megoldás: Vegyük észre, hogy a Newton-féle mozgásegyenlet másodrendű. Az Euler-módszer mégis alkalmazható rá. Vezessünk be egy új változót (a sebességet) és bontsuk szét a differenciálegyenletet két elsőrendű csatolt differenciálegyenletre! v(t) = ẋ(t) (13) v(t) = 1 F (x, v, t) m (14) x(t0) = x0 (15) v(t0) = v0. (16) Majd a (9) kifejezés alapján lépésenként iteráljuk az egyenleteket, tehát x(t + t) = x(t) + v(t) t (17) v(t + t) = v(t) + 1 F (x, v, t) t, m (18) (19) természetesen az iteráció első lépéseben a (15) és (16) kezdeti feltételeket kell felhasználni. 3

4 Pszeudo-kód a Newton-féle mozgásegyenlet megoldásához elsőrendű Euler-módszerrel: Ismert paraméterek: delta_t: egy időlépés hossza F(x,v,t): erőtörvény m: tömeg t0: kezdeti időpillanat (gyakorlatban célszerű 0-át választani) x0: kezdeti hely v0: kezdeti sebesség T: végső időpillanat Inicializálás: x := x0 v := v0 t := t0 Eljárás: Ciklus amíg t < T x_uj := x + v * delta_t v_uj := v + (1/m) * F(x,v,t) * delta_t v := v_uj x := x_uj t := t + delta_t Figyeljük meg, hogy a változók csak akkor kapják meg új értéküket, mikor már minden derivált kiértékelése megtörtént az előző időpillanatban érvényes értékekkel! Ez az Euler-módszer levezetéséből következő szabály, ha nem így csinálnánk az algoritmust, akkor az helytelen eredményt adna, illetve instabil lenne. 4

5 3. Peremérték feladatok megoldása A Newton-féle mozgásegyenlet megoldása már valós probléma, ráadásul másodrendű, tehát a kezdeti felételek helyett peremfeltételek is megadhatóak. E feladatok igen fontosak reális rendszereknél, rengeteg valós kérdést fel lehet tenni. (Pl.: Merre célozzunk egy ágyúval, hogy eltaláljuk vele az ellenség lőporraktárát.) Ezek a feladatok általában sokkal nehezebben oldhatóak meg és sokkal számításigényesebbek, mint a kezdetiérték feladatok. Egyáltalán azt is meg kell vizsgálni, hogy a feladatnak egyáltalán van-e megoldása adott peremfeltételek mellett. (Ha az ágyúnk 100 km-re van a céltól és csak pár grammnyi lőporunk van, akkor bajos megtalálni a megoldást - eltalálni a célt.) Nézzük meg a konkrét ágyús példánkant! Adott: ẍ(t) = 0 (20) ÿ(t) = g m (21) x(0) = 0 (22) y(0) = 0 (23) (ẋ(t0)) 2 + (ẏ(t0)) 2 = v0 (24) x(t) = c (25) y(t) = 0, (26) azaz a (0; 0) pontban állunk, az ágyúgolyó kezdősebessége v0, és a célpont a (c; 0) pontban tartózkodik, közegellenállas nincs, csak a gravitáció hat a golyóra. (Az egyszerűség kedvéért feltesszük hogy c pozitív.) Az előbbieket követve könnyen felírhatjuk az Euler-módszerrel való iteráció menetét, a kezdősebesség irányát azonban nem tudjuk - hiszen ennek a meghatározása lenne a feladatunk. Tudjuk, hogy az ágyúgolyónk legmesszebbre akkor repül, ha 45 fokban lőjük ki (a cél felé). Tehát indítsuk el az algoritmust a 45 foknak megfelelő kezdősebességből. Ha a golyónk nem éri el a célt - annál hamarabb leesik, akkor tudjuk, hogy a feladatnak nincs megoldása, az adott kezdősebesség mellett a golyót nem lehet eljuttatni a célig. Ha pont eltalálja (itt tegyük fel, hogy az eltalálás azt jelenti, hogy adott hibahatárnál - a cél méreténél - közelebb esik le), akkor szerencsénk van, végeztünk. Viszont valószínűbb, hogy messze túllőttünk a célon. Ilyenkor indul az igazi megoldás, keressük felező kereséssel meg az ideális szöget! Vegyünk fel két intervallum határt, kezdetben ez 0 és 45. Lőjük ki a golyót a két határ között középen elhelyezkedő számnak megfelelő szöggel (22,5 fok). Ha túllöttünk a célon, akkor a felső határt csökkentsük le az előző lövés szintjére, ha túl közel lövünk, akkor viszont az alsó határt emeljük az előző lövés szintjére. Majd újra a két határ közt félúton (átlag) lévő szöggel próbálkozzunk. Ismételjük ezt az eljárást addig, amíg hibahatáron belül el nem találjuk a célt! (Itt vegyük észre, hogy ennek az ágyúgolyós feladatnak két megoldása is lehet, tehát ha 45 foknál nagyobb szögek között keresünk, akkor is találhatunk olyan irányt, amikor a golyó eltalálja a célt - ez esetben egy nagyobb íven repülve.) 5

6 Az algoritmus pszeudo-kódja a következő: Ismert paraméterek: delta_t: egy időlépés hossza g: gravitációs állandó m: tömeg c: célpont helye v0: kezdeti sebesség err: célpont helyének hibája Eljárás: vx := cos(45) * v0; vy := sin(45) * v0; x := 0 y := 0 t := 0 Ciklus amíg y >= 0 x_uj := x + vx * delta_t y_uj := y + vy * delta_t vx_uj := vx vy_uj := vy - (g/m) * delta_t x := x_uj y := y_uj vx := vx_uj vy := vy_uj t := t + delta_t Ha x-c < err akkor kiírat(45 fok), algoritmus vége Ha x < c akkor kiírat(a cél túl messze van), algoritmus vége fok_also := 0 fok_felso := 45 Ciklus amíg x-c > err vx := cos((fok_also + fok_felso) / 2) * v0; vy := sin((fok_also + fok_felso) / 2) * v0; x := 0 y := 0 t := 0 Ciklus amíg y >= 0 x_uj := x + vx * delta_t y_uj := y + vy * delta_t vx_uj := vx vy_uj := vy - (g/m) * delta_t x := x_uj y := y_uj vx := vx_uj vy := vy_uj 6

7 t := t + delta_t Ha x-c > err akkor Ha x > c akkor fok_felso := (fok_also + fok_felso) / 2 Ha c > x akkor fok_also := (fok_also + fok_felso) / 2 kiírat((fok_also + fok_felso) / 2 fok) Tudni kell azonban, hogy nem minden peremérték feladatot ilyen egyszerű megoldani. Kaotikus rendszereknél ez a módszer nem működik, ott általában nincs más megoldás, mint puszta erővel (brute force) a lehető legtöbb kezdőállapotot végignézni és megtalálni azt, ami nekünk megfelő. 4. Euler-módszer hibája Fejtsük Taylor-sorba az ismeretlen y(t) függvény megváltozását kis t idő alatt: y(t + t) = y(t) + dy(t ) dt t + 1 t 2 =t d 2 y(t ) dt 2 ( t) (27) t =t Vessük ezt össze a (9) kifejezéssel, azaz az elsőrendű Euler-módszer egy időlépésével. A Taylor-sorfejtés jól viselkedő függvények esetén egzakt, tehát becsülhetjük vele az Euler-módszer hibáját. Ha a két kifejezés különbségét vesszük, akkor minden kiesik, kivéve a másod- és magasabb rendű tagokat, tehát ebből láthatjuk, hogy az elsőrendű Euler-módszer lépésenként egy másodrendű hibát ejt! Az összlépésszám hibája tehát e másodrendű hibák összegével arányos, ami kellően nagyra tud nőni akár egyszerű rendszerek esetén is - a függvények tipikusan "felrobbannak" a rendszer összenergiája exponenciálisan elszáll tehát a gyakorlatban az elsőrendű Euler-módszert állatorvosi ló szerepén kívül másra nem használják. A továbbiakban az elsőrendű Euler-módszernél hatékonyabb módszereket mutatok be, melyek többnyire mentesek az ilyen veszélyektől, komolyabb számításokhoz is használhatóak. 5. Magasabb rendű Euler-módszerek Mint korábban láttuk, az elsőrendű Euler-módszer felfogható úgy, hogy egy ismeretlen y(t) függvény kis megváltozását a Taylor-sorfejtés első rendjéig közelítjük. Ha azonban több tagot is felhasználunk, akkor pontosabb lesz a közelítés, így jutunk el a magasabb rendű Euler-módszerekig. Ezek alapján könnyű belátni, hogy egy másodrendű Euler-módszer egy lépése így néz ki a harmadrendűé pedig y(t + t) = y(t) + f(t, y(t)) t + d f(t, y(t)) ( t) 2, (28) dt 2! y(t + t) = y(t) + f(t, y(t)) t + d f(t, y(t)) ( t) 2 + d2 f(t, y(t)) ( t) 3, (29) dt 2! dt 2 3! és így tovább. Felmerülhet a kérdés, hogy ha ez ilyen egyszerű, akkor miért nem állunk meg itt és használunk sokadrendű Euler-módszereket? A válasz abban rejlik, hogy f(t, y(t)) (azaz y(t) időderiváltjának) a deriváltjait is ki kell számítani, ezek a deriváltak pedig nagyon bonyolultak lehetnek (vagy nem is 7

8 tudjuk az erőtörvényt deriválni, mert nem ismerjük a zárt alakját - pl. csak mérési adataink vannak). A behelyettesítés rengeteg gépidőt elvehet, illetve a bonyolult kifejezések kiértékelése során rengeteg numerikus (kerekítési) hibát ejthetünk. Extrém esetben a Taylor-sorfejtés nem konvergál megfelelően, épp hogy romlik tőle a közelítés. A másik lehetőségünk hogy t-t minden határon túl csökkentjük. Ez egyrészt szélsőséges módon megnöveli a számításigényt, másrészt ha túl picire választjuk meg, akkor kerekítési gondok is felléphetnek: a számítógép véges pontossággal számol, ha egy túl nagy számhoz adunk egy túl picit (a változás egy pici t szorzó!) akkor értékes tizedesjegyeket veszthetünk, pont az áhított pontosságot rontva. Tehát láthatjuk, hogy más módszert kell találnunk, ha a pontosságot szeretnénk a sebességgel és a könnyű kiszámíthatósággal ötvözni. 6. Középpontos módszer (Midpoint method) A középpontos módszer a nevét onnan kapta, hogy egy adott időpillanatban nem az ott érvényes deriválttal lépünk, hanem a kívánt lépésköz felénél érvényes deriválttal: a keresett görbe meredekségét a lépés két végpontja között félútról válasszuk. Tehát: y(t + t) = y(t) + f(t + t t, y(t + )) t. (30) 2 2 A gond csupán az, hogy nem ismerjük f függvény értékét t + t/2 időpillanatban, csak t időpillanatban. Viszont közelíthetjük az értéket az elsőrendű Euler-módszerrel! Így a végeredmény: y(t + t) = y(t) + f(t + t 2 Hibaszámítás: Az előző kifejezést írjuk át Taylor-sorhoz hasonlító egyeszerűbb alakba Fejtsük sorba első rendig y(t + t 2 ) -t majd bontsuk ki a kifejezést t d y(t + y(t + t) = y(t) + dt y(t + t) = y(t) + d dt (, y(t) + f(t, y(t)) t) t. (31) 2 2 ) y(t) + d y(t) dt t. (32) ) t t, (33) 2 y(t + t) = y(t) + d y(t) t + d2 y(t) ( t) 2. (34) dt dt 2 2 Összevetve a kifejezést az ismeretlen függvény Taylor sorfejtésével láthatjuk, hogy másodrendig egzakt a középpontos módszer, a hibája harmadrendű. A középpontos módszer előnyei: több számítással jár mint az elsőrendű Euler, viszont másodrendű. A másodrendű Eulerhez képest azt nyerjük, hogy nem kell az ismeretlen függvény második deriváltját kiszámítani, elég az első deriváltat használni, így összességében elmondhatjuk hogy általában kevesebb számítást igényel. A módszer gyakorlatban már használható, ám komoly számításhoz még nem elegendő, viszont ahol a pontosság nem fontos, ott többnyire elfogadható stabilitással működik. 8

9 Pszeudo-kód a középpontos módszerhez: Ismert paraméterek: delta_t: egy időlépés hossza f(t,y): y(t) ismeretlen függvény deriváltja t időpillanatban t0: kezdeti időpillanat (gyakorlatban célszerű 0-át választani) y0: kezdeti érték a kezdeti időpillanatban T: végső időpillanat Inicializálás: y := y0 t := t0 Eljárás: Ciklus amíg t < T k := y + f(t,y) * delta_t / 2 y := y + f(t + delta_t / 2, k) * delta_t t := t + delta_t 7. Runge-Kutta módszer A középpontos módszernél láthattuk az alapötletet: számoljunk kicsit többet, de csak az első deriváltat felhasználva, és ha a részeredményeket megfelelően súlyozva felhasznájuk, akkor ezzel kisebb hibát véthetünk, kevesebbet számolva. (Hivalatosan a középpontos módszer is a Runge-Kutta módszerek közé tartozik.) A legelterjedtebb és igen gyakran használt a negyedrendű Runge-Kutta módszer. Az alábbi segédderiváltakat kell hozzá kiszámolni (ebben a sorrendben): Ezekből számoljuk azt a meredekséget, mellyel végül lépünk: k 1 = f(t, y(t)) (35) k 2 = f(t + t t, y(t) k 1) (36) k 3 = f(t + t t, y(t) k 2) (37) k 4 = f(t + t, y(t) + tk 3 ). (38) y(t + t) = y(t) (k 1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 ) t. (39) A módszer (mint ahogy a neve is mutatja) negyedrendig egzakt, tehát lépésenként csak egy ötödrendű hibát ejt. (A hibaszámítást a vállakozó kedvű olvasókra bízom.) Gyakorlatban ez a módszer stabil, megfelelően használva komoly, tudományosan elvárt pontosságú számítások is végezhetőek vele. Ennél magasabb rendű módszereket csak különösen fontos vagy szélsőségesen magas pontosságot igénylő helyeken használnak (űrkutatás, nemzetvédelem). 9

10 Pszeudo-kód a negyedrendű Runge-Kutta módszerhez Ismert paraméterek: delta_t: egy időlépés hossza f(t,y): y(t) ismeretlen függvény deriváltja t időpillanatban t0: kezdeti időpillanat (gyakorlatban célszerű 0-át választani) y0: kezdeti érték a kezdeti időpillanatban T: végső időpillanat Inicializálás: y := y0 t := t0 Eljárás: Ciklus amíg t < T k1 := f(t,y) k2 := f(t + delta_t / 2, y(t) + delta_t / 2 * k1) k3 := f(t + delta_t / 2, y(t) + delta_t / 2 * k2) k4 := f(t + delta_t, y(t) + delta_t * k3) y := y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) * delta_t / 6 t := t + delta_t 8. Adaptív lépéshosszváltoztatás Az Euler-módszer bevezetésénél egy integrált (5) diszkretizáltunk (6), de nem tettünk kikötést t lehetséges értékeire, pusztán feltettük, hogy kicsi. A pszeudo-kódokban is látható, hogy a legegyszerűbb megoldás az, ha apró, egyforma t intervallumokra bontjuk az integrálási időt. Ez egy természetes, intuitív feltevés, de kis gondolkodás után finomíthatjuk. A hibászámításoknál látható, hogy a hiba másodrendű, de t-ben és az ismeretlen függvény deriváltjában is másodrendű - a kettő szorzata adja a hiba nagy részét. Ha picit tovább gondolkodunk, ráérezhetünk hogy ez azt jelenti, hogy iteráció közben - tehát az algoritmus futása alatt - új t-ket választhatunk, feltéve hogy az ismeretlen függvény deriváltja (f(t, y(t))) kellően lassan változik! Példa: harmonikus rezgőmozgásnál a nyugalmi helyzete közelében a derivált keveset változik, hiszen a szinuszfüggvény lineárisan indul - a nyugalmi hely környezetében nagy t időkkel léphetünk. Ellenben a maximális amplitúdó közelében (a szinusz csúcsánál) a derivált gyorsan változik, itt apró t időket választhatunk - megtartva a kívánt pontosságot! Összességében elmondható, hogy az adaptív lépéshosszváltoztatás rengeteget gyorsíthat a numerikus rutinokon, miközben egy előre megadott pontossághatárt megtarthatunk. Hogy válasszuk ki az optimális új t lépéshosszt? Használjunk egyszerre egy alacsonyabb és egy magasabb rendű módszert! (Vagy ugyanazt a módszert két különböző t lépésközzel.) A hibát a kettő módszer eredményének különbségéből máris megkaphatjuk. Hasonlítsuk össze ezt a kívánt hibával, ha túl nagy a hibánk, akkor rövidítsük a lépésközt és kezdjük előlről a lépés számítását (azaz ne tegyük még meg a lépést). Ha túl kicsi a hibánk, akkor lépjünk a pontosabb módszerrel, de növeljük meg a lépésközt, ezzel feltéve (és bízva abban), hogy a derivált nem változik a következő lépésig túl sokat, tehát az új, nagyobb lépésköz a következő lépésben az elvárt hibán belül lesz! 10

11 Felhasznált irodalom Bronstejn, Musiol, Mühlig, Szemengyajev, Matematikai Kézikönyv, 8. kiadás (2004) Saját egyetemi jegyzet 11

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1 Fokasz ikosz övekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1. Bevezetés Egy korábbi publikációnkban 2 kísérletet tettünk annak vizsgálatára, hogy miként lehetne az írott sajtóban, valamely

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY.

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. GYARMATI PÉTER BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. Készült a középfokú Tudományos Önképzőkörök előadássorozataihoz. Mottó:...Mondják e Földön nincs elégedés: De, ki

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben