TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR"

Átírás

1 TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009.

2 Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66

3 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai Általános funkciók rövid ismertetése Szervezeti egységek Szervezeti egység tárgyai, és tárgyak karbantartása Tárgyak kezelése Tárgytematika megadása Új jegyzet felvitele közvetlenül tárgytematikához Fontos információ! Kurzusok kezelése Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) Alapadatok Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használatára vonatkozó paraméterek: Kurzushoz vizsgatípus megadása Kiegészítı adatok Kurzushoz jegyzet rendelése Oktató kurzushoz rendelése Kiegészítı adatok tabulátor fül alatt rendelhetünk oktatót a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után az oktató hozzárendelés ill. oktató törlés gomb aktív lesz. Az oktató hozzárendelés gomb kiválasztása után a program rákérdez, hogy csak a szervezeti egység alkalmazottai közül választ. Amennyiben a kurzus oktatója a szervezeti egységhez tartozik akkor YES gomb kiválasztására a szervezeti egységhez rendelt oktatók jelennek meg. Kiválaszthatjuk az oktatót/oktatókat akit a kurzushoz hozzárendelünk Követelmények Kurzushoz elıkövetelmény szerkesztés Órarendi adatszolgáltatás Mintatanterv hozzárendelés Hallgatói eredménylista Félévközi eredménylista Kurzus kiírása másolással Kurzus másolás Kurzus kezeléssel kapcsolatos paraméterek Kurzus hallgatói Órarendi statisztika megjelenítése Vizsgák kezelése Vizsgakiírás Vizsgahirdetéssel kapcsolatos paraméterek Oktató megadása vizsgához kép Az oktató hozzárendelést szabályozó paraméter: Vizsgához kurzus rendelése Vizsgához elıjelentkezési, végjelentkezési feltétel megadása Vizsgához terem hozzárendelés Terem órarend megjelenítése Oldalszám: 3 / 66

4 Kiválasztott terem hozzárendelése Vizsgához teremfoglalást szabályozó paraméterek Vizsga kiírása másolással Vizsgalap nyomtatása Vizsgalap nyomtatási képe Jegybeírás Jegybeírás kurzushoz Jegybeírás vizsgához Vizsgajegy beírása Jelölınégyzetek (Beszámít a vizsgába, Nem jelent meg) Jegybeírást szabályozó kapcsolatos paraméterek A vizsgatípusokra épülı logikák, vizsgatípus ekvivalencia Évközi feladatok kezelése Évközi feladatok eredményeinek csoportos megtekintése Hallgató feljelentkeztetése tárgyra és lejelentkezés Hallgató kurzusra jelentkeztetése és kurzusról lejelentkeztetés Kurzus jelentkeztetés Kurzuscsere Hallgató jelentkeztetése vizsgára és vizsga jelentkezés törlése Üzenetek írása Üzenetek írása hallgatói listákat tartalmazó felületekrıl Üzenetek kezelése saját adatok menüponton Saját adatok megtekintése és szerkesztése Alkalmazott adatainak megtekintése Tanszéki Adminsztrátor feladatai Alkalmazotti adatok menüpont (oktató) felıl Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) (ezen a felületen csak másolással lehetséges) Mintatanterv hozzárendelés Órarendi adatszolgáltatás felvitele Évközi feladatok Új évközi feladat felvitele kurzushoz Évközi feladat másolása további kurzus(ok)hoz Évközi feladathoz eredmény beírása Évközi feladatok eredményeinek csoportos megtekintése Jegybeírás kurzushoz (pl. évközi jegy vagy aláírás) Vizsgakiírás (akkor is felvihetjük innen, ha nem az adott oktató vizsgáztat, a vizsgáztató megadása ettıl független) Oldalszám: 4 / 66

5 19.1. Oktató megadása vizsgához (együtt a vizsgakiírással, külön szerkesztés nélkül is elvégezhetı) Vizsgához terem hozzárendelés (együtt a vizsgakiírással, külön szerkesztés nélkül is elvégezhetı) Vizsgához kurzus rendelése Vizsga kiírása másolással Hallgató jelentkeztetése vizsgára, hallgató lejelentkeztetése vizsgáról Vizsgalap nyomtatása Vizsgajegy beírása Jelölınégyzetek (Beszámít a vizsgába, Nem jelent meg) Oldalszám: 5 / 66

6 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai Az alábbi dokumentum célja a tanszéki adminisztrátor feladatainak atainak leírása, a mőveletek elvégzésének segítése. A tanszéki adminisztrátor fıbb feladati közé tartozik a tárgyakhoz tárgytematika feltöltése, a kurzusok meghirdetése és kezelése, jegyek felvitele a rendszerbe, e, vizsgák meghirdetése és kezelése, valamint szükség esetén a hallgatók számára üzenetek küldése. A következıkben en a felsorolt feladatok elvégzését részletezzük Általános funkciók rövid ismertetése A program kezeléséhez szükséges az általános programkezelési ismeretek elsajátítása. Általános funkciók leírása dokumentum részletesen tartalmazza a használathoz szükséges információkat. Jelen dokumentumban csak egy rövid felhasználói funkciók ismertetésére vállalkozunk, a munka hatékonysága érdekében ében mindenképpen szükséges az általános funkciók leírása dokumentum tanulmányozása. A programba való belépés elsı alkalommal a Neptun kód és születési dátum megadásával lehetséges. Az elsı belépés után célszerő a jelszót megváltoztatni. Jelszóváltoztatás gomb segítségével. Belépés után a képernyı bal oldalán a fa struktúrában jelennek meg a menüpontok. A fa struktúra tartalmazza a menüpontokat. Minden alkalommal a munka megkezdésekor szükséges annak a menüpontnak a kiválasztása amellyel dolgozni szeretnénk. Amelyik menüponton dolgozunk az mindig feketén kivastagítva jelenik meg. A fa szerkezet menüpontjai elıtt látható plusz jelek, jelzik azt, hogy a menüpontok további almenüpontokra bonthatóak. A plusz jelre egy kattintással vagy a menüpontra lépve dupla klikkel érhetjük el a további almenüpontokat. Almenüpont csak akkor nyitható le amennyiben van adatsor a felsıbb menüpontban. A menüpontra kattintva a képernyı jobb oldalán fent megjelennek a kiválasztott menüpontnak megfelelı adatok. Az adatok sorokban és oszlopokba rendezve tartalmazzák az információkat. A továbbiakban a sorokat és oszlopokat tartalmazó adathalmazt listának nevezzük. Oldalszám: 6 / 66

7 Fa struktúra, Tabulátor fülek, Lista A listában az egyszerő keresési funkció segítségével kereshetjük ki a kívánt adatokat. Jobb egérrel kattintva változtathatunk a keresési feltételek között. Az egyszerő keresési feltétel alapján egy adatra lehet keresni. Mindig a felületen megjelenı oszlopoknak megfelelı keresési feltételek közül választhatunk. Oldalszám: 7 / 66

8 Egyszerő keresési feltétel Az egyszerő keresési feltétel mellett található még az összetett keresési feltétel, amellyel egyszerre több feltétel alapján kereshetünk. Oldalszám: 8 / 66

9 Összetett keresési feltétel Összetett keresési feltétel alkalmazása Oldalszám: 9 / 66

10 A megjelenı oszlopok bıvíthetıek, jobb egérrel listára kattintva, az oszlopszerkesztés funkciót választva. A megjelenı tábla tartalmazza a megjeleníthetı oszlopok listáját. A felületen az oszlopok sorrendje változtatható. A változtatás saját részre elmenthetı, jobb egérrel el az oszlopok felett megjelenı saját beállítások mentése lehetıség kiválasztásával. Oszlopszerkesztés A lista egy kiválasztott sorára kattintva a képernyı középsı részében megjelennek a részletes adatok. A részletes adatok különbözı tabulátor füleken elosztva jelennek meg. Ez a program tulajdonképpeni szerkeszthetı felülete. e. A munka során a mindig ezen a felületen kell új adatokat felvinni ill. a meglévı adatokon módosítani. Oldalszám: 10 / 66

11 Tárgy kurzusai A felületeken zöld és fehér mezık jelennek meg. A zöld mezık kötelezıen kitöltendı mezık a fehér mezık szabadon beírható mezık. A felületeken a Hozzáad, Szerkeszt, Töröl valamint a Mentés és Mégsem gombok segítségével dolgozhatunk. Hozzáad gombbal mindig a lista elemei közé vihetünk fel új sorokat. Szerkeszt gombbal a már meglévı sorok adatain tudunk módosítani. Töröl gombbal a felvitt sorokat tudjuk törölni. Amennyiben a hozzáad vagy a Szerkeszt gombot használjuk, abban az esetben aktívak lesznek a Mentés és Mégsem gombok. Mentés gombbal a felvitt adatok rögzíthetıek, Mégsem gomb kiválasztására nem történik módosítás a programban található adatokon. A program használata során több felületen találhatóak belsı hozzáadás, és törlés gombok. Ilyen pl. a tárgy kurzusainál a kiegészítı adatok tabulátor fülön található Oktató hozzárendelés és Oktató törlés gomb. Oldalszám: 11 / 66

12 Belsı hozzáadás és törlés gomb Ezek a belsı gombok mindig a hozzáad és szerkeszt gomb használata után kerülnek aktivizálásra. Segítségükkel felületen látható adatokhoz tudunk új adatokat hozzáadni. Fontos információ! A Hozzáad gomb akkor is a felsı lista elemeihez ad hozzá újabb sort amennyiben az elsı tabulátor fülrıl ellépünk. Gyakran elıforduló hiba, hogy a felhasználó tabulátor füleken haladva a meglévı adatokat szeretné szerkeszteni vagy módosítaná, azonban nem a Szerkeszt gombot hanem a Hozzáad gombot használja így az adatok felvitele sikertelen, hiszen ekkor is új teljesen új adatsor keletkezik. A felületen a Hozzáad és Szerkeszt gombok használata után Mentés vagy Mégsem gomb megnyomása nélkül nem lehet továbbhaladni. Ezek a gombok pirossal figyelmeztetnek a megkezdett mővelet befejezésére. A struktúrában a hierarchia betartása szükséges, pl. ha a Szervezeti egységek menüpont került kiválasztásra, de nem lépünk a tárgyak menüpontra értelemszerően a kurzusok menüpont nem aktivizálódik. 2. Szervezeti egységek A Tanszéki adminisztrátor a Szervezeti egységek (28000) felületen a hozzá tartozó szervezeti egység adatait tekintheti meg. A NEPTUN.NET-ben szereplı intézmény kódja elnevezése és típusa jelenik meg a felsı listában. A különbözı tabulátor fülekre lépkedve további információt jelennek meg kiválasztott szervezeti egységrıl. Az adatok szerkesztésére tanszéki adminisztrátor szerepkörrel nincs jogosultság. A Tanszéki adminisztrátor a hozzárendelt és kiválasztott szervezeti egységen keresztül jut el a tanszék tárgyaihoz. Oldalszám: 12 / 66

13 2.1. Szervezeti egység tárgyai, és tárgyak karbantartása A szervezeti egységek alatt lépjünk a tárgyak menüpontra. A menüpontra lépve megtekinthetjük a szervezeti egységhez tartozó tárgyak listáját. Szervezeti egységek menüpont Oldalszám: 13 / 66

14 Tárgyak menüpont Az archivált jelölınégyzet bepipálásával az archiválásra került szervezeti egységek tekinthetık meg. A rekurzív jelölınégyzet használatával a kiválasztott szervezeti egység alá tartozó szervezeti egységek tárgyait egyszerre jeleníti meg a program. 3. Tárgyak kezelése Tanszéki adminisztrátor a tárgyak kezelését a Szervezeti egységek menüpontok keresztül éri el. A szervezeti egységek menüpontot kiválasztva megjelennek az intézmény szervezeti egységei. A felületen kell kikeresni a felhasználó saját szervezeti egységét, ill. azt a szervezeti egységet amellyel dolgozni szeretne. A felületen eten a kiválasztott szervezeti egységre vonatkozó információk jelennek meg, tabulátor füleken rendezve. Az adatok csak olvashatóak, azon változtatni tanszéki adminisztrátor jogosultsággal nem lehetséges. A szervezeti egység kiválasztása után a Tárgyak menüpont kiválasztása szükséges. A menüpontban láthatjuk a kiválasztott szervezeti egységhez rendelt tárgyakat. A tárgy kiválasztása után szintén tabulátor füleken jelennek meg a tárgyra vonatkozó információk. Tanszéki adminisztrátor szerepkörrel a tárgy adatok módosítása nem lehetséges Tárgytematika megadása A felületen a tárgyakhoz tárgytematika megadása lehetséges. A felületen látható mezık: Téma, százalék, nyelv, leírás, URL, oldalszám, típus. Megadhatunk a tematikához százalékos arányt, nyelvet. A Leírás mezıben tudjuk kifejteni a tematika tartalmát, illetve ha ez kevésnek bizonyul, megadható URL cím, amely mutathat az intézmény megadott WEB címére, ahol a tárgyhoz tartozó tematika kifejtésre kerül. Oldalszám: 14 / 66

15 A felületen található belsı Jegyzet hozzárendelése gomb segítségével a tematikához jegyzetet rendelhetünk. A gomb használatával a feljövı listában a rendszerben lévı jegyzetek közül választhatunk a listából kiválasztjuk a megfelelı jegyzetet, majd OK gomb. A megfelelı sorra állva szőkíthetjük a tematikához tartozó oldalszámra a jegyzetet, és megadhatjuk a jegyzet típusát. Jegyzetet a tematikától törölni a Jegyzet törlése gombbal lehet. Végül Mentés gomb. Tárgytematika felvitele Tárgytematika tika megadásának folyamata: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgytematika(47200), lent Hozzáad gomb Új jegyzet felvitele közvetlenül tárgytematikához Közvetlenül a tárgytematikához is vihetünk fel jegyzetet. Az itt rögzített jegyzet is bekerül a jegyzetek közé és a továbbiakban újabb tematikához kiválasztható. Oldalszám: 15 / 66

16 Jegyzet felvitele közvetlenül a tematikához Új jegyzet felvitele tematikához: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgytematika(47200)/tematika jegyzetei (47400) lent Hozzáad gomb, adatok kitöltése. Fontos információ! A Tematikához felvitt URL cím hallgatói és oktatói webrıl a tárgy adatoknál elérhetı. Hallgatók és oktatók a megadott cím alapján töltik le a tematikát. 4. Kurzusok kezelése 4.1. Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) A felületen elvégezhetı funkció: kurzus meghirdetése. A kurzusra vonatkozó adatok az alábbi tabulátor füleken jelennek meg. Alapadatok Kiegészítı adatok Követelmények Órarendi adatszolgáltatás Hallgatói eredménylista Félévközi eredménylista Oldalszám: 16 / 66

17 4.2. Alapadatok Kötelezıen kitöltendı mezık: Tárgynév a hozzáadás gomb használatával a tárgy táblából automatikusan töltıdik. Kurzus típus (legördülı menübıl kiválasztható), a tárgynál megadott óraszám.pl. elmélet esetén elméleti kurzus, gyakorlat esetén gyakorlati kurzus kerül meghirdetésre. Kurzus kód egy tárgyon belül a kurzuskódnak egyedinek kell lennie. Félév/Ciklus (legördülı menübıl kiválasztható), alapértelmezetten a középen opcionalizált félév jelenik meg. Pirossal sal jelenik meg a félév, ha arra félévre még nincs meghirdetve a tárgy. Létszám/max létszám a kurzusra jelentkezhetı hallgatói adatok száma Mintatanterves létszám/max létszám mezıben meghatározható az a létszám, hogy mintatanterven keresztül mennyi hallgató veheti fel a tárgyat. Azon hallgatók akiknek a mintatantervében szerepel az adott tárgy. Egyéb intézményi létszám/max létszám mezıben határozható meg, hogy mintatanterven kívül mennyi a hallgatói létszám. Intézmény bármely képzésérıl bármely mintatantervhez tartozó hallgatók. Min létszám. a kurzus hozzáadásával automatikusan 0 érték kerül feltöltésre. Amennyiben a 0 érték átírásra kerül, akkor a kurzus addig pirossal jelenik meg míg nem jelentkezett rá a mezıben megadott hallgatói létszám. Kitöltésre ajánlott mezık: Nyelv, új kurzus létrehozásánál alapértelmezetten feltöltésre kerül a Nyelv mezıt a "magyar" értékkel. A mezı értékét akkor kell csak beállítani, ha a kurzus nyelve nem magyar- legördülı menübıl kiválasztható. Féléves óraszám (levelezı képzésnél), Óraszám (heti óraszámot jelent, nappali képzésnél), Tőrés (darabszámot jelent, mindenkit beenged a max létszámon túl eddig a határig, egyenlıre leválogatni csak jelentkezési idıpont szerint lehet), Típusazonosító (ha nem töltjük ki, normál kurzusnak veszi, jelentısége a speciális és vizsgakurzusnál van) Tagozat (órarendi adatszolgáltatásnál lényeges, a tagozatnak megfelelıen jelennek meg az órabontások, illetve kizárólag a hallgató tagozatának megfelelı kurzus jelenik meg tárgyfelvételkor) Egyéb mezık: Órák közti napok száma, Jelölınégyzetek:nem indul, jelentkezés letiltva, lejelentkezés letiltva, Megjegyzés: : ide azt írjuk, amit a hallgatónak tárgyfelvételkor látnia kell az adott kurzusról (ennek a mezınek a tartalmát látja a hallgatói felületen tárgyfelvételkor) Leírás: : Ezt a hallgató a kurzus bıvebb adatainak megtekintésekor látja. URL: : Az intézmény saját tárhelyére mutató cím, ha használ ilyet az intézmény, ott a kurzus bıvebb adatait tárolhatjuk. Telephely: : Kiválasztása esetén hallgató képzés adatlapján megadott telephelynek megfelelı kurzusok jelennek meg a rendszerben. Csak akkor használjuk, ha ugyan azon képzésen eltérı telephellyel rendelkezı hallgatóknak különbözı kurzusokat kell felvenni, egyébként ne töltsük ki! Oldalszám: 17 / 66

18 Tárgyhoz kurzus kiírásnál-alap adatok megadása Kurzus meghirdetés folyamata: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Hozzáad gomb. Adatok kitöltése után Mentés gomb Oldalszám: 18 / 66

19 Fontos információk! Amikor kiválasztjuk a tárgyat, figyeljünk rá, hogy a tárgynál milyen kurzustípusokat kell kiírni, mert a program nem ellenırzi! Amennyiben kitöltésre kerül a telephely csak azok a hallgatók tudnak a kurzusra jelentkezni akik az adott telephelyhez tartoznak. Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használata paraméter beállításához kötött. A Szervezeti egységek2800 menüpont alatt található a Kurzusok29700 felület, ahol megjelenik az adott szervezethez tartozó valamennyi kurzus, melyek szerkesztése itt is lehetséges 4.3. Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használatára vonatkozó paraméterek: MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETO- 2 esetén minden intézményi tárgy felvehetı a tárgyfelvételnél,esetén minden olyan intézményi tárgy, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve.0 esetén nem jelenik meg a minden intézményi tárgy felvételének a lehetısége. EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYFELVETEL- N érték esetén csak közvetlenül a mintatantervbıl lehet tárgyakat felvenni, egyéb szabadon választható tárgyakat nem Kurzushoz vizsgatípus megadása Kurzus kiírásakor vizsgatípus megadása lehetséges. Vizsgatípust megjelenítı négyzet mellett található gombbal tudjuk a vizsgatípust a hozzárendelni a kurzushoz. A megjelenı táblából választhatunk az intézményben felvitt vizsgatípusok közül. Vizsgatípust törölni a gombbal lehetséges. Egy tárgy több kurzusához csoportosan is hozzáadható a vizsgatípus. Oldalszám: 19 / 66

20 Vizsgatípus megadása kurzushoz Kurzushoz vizsgatípus meghirdetése: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Szerkeszt gomb. Vizsgatípus megadása után Mentés gomb. Fontos információ! Amennyiben nem adunk meg vizsgatípust a vizsgakiírás nem lehetséges. Vizsgakiírásakor a program figyelmeztetı üzenetben tájékoztat a vizsgatípus hiányáról. Figyelmeztetı üzenet, vizsgatípus hiánya esetén 4.4. Kiegészítı adatok Kurzushoz jegyzet rendelése A kiegészítı adatok tabulátor fülön rendelhetünk jegyzetet a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után aktív lesz a jegyzet hozzáadás és jegyzet elvétele gomb. A jegyzet hozzárendelésénél a jegyzetek tábla jelenik meg amelybıl kiválaszthatóak atóak a rendszerbe már felvitt jegyzetek. Oldalszám: 20 / 66

21 Kurzushoz jegyzet hozzárendelése Oldalszám: 21 / 66

22 Kurzushoz jegyzet hozzárendelése: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Szerkeszt gomb. Jegyzet hozzárendelés gomb Oktató kurzushoz rendelése Kiegészítı adatok tabulátor fül alatt rendelhetünk oktatót a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után az oktató hozzárendelés ill. oktató törlés gomb aktív lesz. Az oktató hozzárendelés gomb kiválasztása után a program rákérdez, hogy csak a szervezeti egység alkalmazottai közül választ. Amennyiben a kurzus oktatója a szervezeti egységhez tartozik akkor YES gomb kiválasztására a szervezeti egységhez rendelt oktatók jelennek meg. Kiválaszthatjuk az oktatót/oktatókat akit a kurzushoz hozzárendelünk. Oktató kurzushoz rendelése Oktató kiválasztása Oldalszám: 22 / 66

23 Az oktatók neve alatti mezıben, attól függıen, hogy melyik soron állunk, megjelenik a százalékos megoszlás. A program számolja egyenlı arányban a százalékot, ettıl eltérni lehet, de azt, hogy 100% legyen a végösszeg, a program figyeli. Egy oktató kiválasztása esetén a százalék 100% lesz. Amennyiben egyszerre adunk meg több oktatót akkor a program a 100%-ot egyenlı arányban osztja el az oktatók között. Ha az oktatók nem egyenlı százalékban kurzus oktatók akkor a felvitt sorokban egyénenként lehet a %- mértékét megváltoztatni. Fontos, hogy a végeredmény 100%- legyen. Oktatónál százalék megadása Oktatót törölni a kurzusról az Oktató törlése gombbal lehet. Kurzus oktató véleményezés adatlapja mezınél a plusz jel választásával a rendszerben szereplı kérdıívek jelennek meg. Amelyhez a kurzus oktatóját hozzárendelhetjük. Fontos információ! Amennyiben nem adunk meg oktatót a kurzushoz a hallgatók attól függetlenül a hallgatók tudnak a kurzusra jelentkezni, de oktatónál akár a Kliens akár a web programban csak akkor jelenik meg a kurzus amikor az oktató hozzárendelés megtörtént. Ennek megfelelıen az oktató addig nem látja a kurzusait ameddig rendeltük hozzá. Oldalszám: 23 / 66

24 4.5. Követelmények Követelmények tabulátor fül alatt adhatunk meg a kurzusjelentkezéshez elıkövetelményt. Amely az elıkövetelmény mezı mellett található metaszerkesztıvel készíthetı el. Kurzushoz elıkövetelmény szerkesztés Fontos információ! Tárgyfelvételi követelmény a tárgynál a kurzusnál és a mintatantervnél adható meg. Tárgyjelentkezéskor a program a következı sorrendben vizsgálja a követelmények teljesülését. Elsıdlegesen megnézi, hogy a mintatantervnél került-e e valamilyen feltétel beállításra, amennyiben nem akkor tovább megy a kurzuskövetelményre, végül pedig megvizsgálja, hogy a tárgynál szerepel e követelmény beállítva. A szerkesztés bıvebb leírása a Meta szerkesztés dokumentációban olvasható. Oldalszám: 24 / 66

25 4.6. Órarendi adatszolgáltatás Az órarendi adatszolgáltatás tabulátor fülön a kurzushoz lehet az órarendszerkesztı számára igényként órabontást, eszközigényt és teremigényt megfogalmazni. Órarendi adatszolgáltatás Fontos információ! Az órarendi adatszolgáltatásnál kitöltött adatok nem valódi teremfoglalások csak igénylések Mintatanterv hozzárendelés A felületen van lehetıség mintatanterv vagy mintatantervek hozzárendeléséhez a kurzusokhoz. A mintatanterv hozzárendeléssel biztosítható, hogy csak bizonyos mintatantervhez rendelt hallgatók legyenek jogosultak a kurzus felvételére. Oldalszám: 25 / 66

26 Mintatanterv hozzáadása kurzushoz Mintatanterv kiválasztása Oldalszám: 26 / 66

27 Mintatanterv hozzárendelés: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása) követelmények tab fül mintatantervek mellett Hozzáadás gomb, a feljövı ablakban a mintatanterv kiválasztása OK mentés gomb. A mintatanterv kiválasztásakor azok a mintatantervek jelennek meg amelyekben a tárgy szerepel. Fontos információ! Amennyiben hozzárendelünk mintatantervet, valamint bepipáljuk a Csak a hozzárendelt mintatantervekben elérhetı jelölınégyzetet akkor csak az ahhoz a mintatantervhez rendelt hallgatók tudják a kurzust felvenni Hallgatói eredménylista A felületen megtekinthetı ill. kinyomtatható a hallgatók kurzuson megszerzett eredményei. A nyomtatásnál, választható a sablon, hogy eredménnyel vagy eredmény nélkül kerüljön nyomtatásra. Csak az adott féléves eredmények jelölınégyzet alap beállítás szerint bepipált állapotban van. Amennyiben kiszedjük a pipát láthatjuk a hallgatók összes az adott kurzuson elért eredményeit, tehát ha van a kurzusnak olyan hallgatója, aki az adott tárgyat többször felvette, a jelölınégyzetbıl kivéve a pipát, a korábbi eredményei is megjelennek. Eredménylap nyomtatása Hallgatói eredménylista nyomtatása: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása) Nyomtatás gomb. Válasszuk Oldalszám: 27 / 66

28 ki a feljövı ablakban (balra lent), hogy eredménnyel vagy eredmény nélkül kívánjuk a listát nyomtatni), majd balra fenn Nyomtat gomb. Eredménylap nyomtatási képe Fontos információ! A hallgatói eredménylap nem egyezik meg a vizsgalappal. Vizsgalap a vizsgáknál kerül kinyomtatásra. Csak az adott féléves eredmények jelölınégyzetbıl kiszedjük a pipát és így nyomjuk megy a Nyomtat gombot, és a legördülı menübıl az eredménnyel történı nyomtatás választjuk, az eredménylap is a korábbi eredményekkel együtt készül. A Vizsgajelenetkezés, lehúzás felületen FastReport típusú nyomtatvány is kiválasztható, amelyet a Nyomtatási sablonoknál lehet szerkeszteni Félévközi eredménylista A félévközi eredménylista felületen láthatóak a hallgatók eredményei évközi vagy félévközi feladatból. A felületen csak akkor jelenek meg a Feladat oszlopok amennyiben a kurzushoz évközi feladat kerül kiírásra. A hallgatók listájára kattintva jobb egérrel és a lista nyomtatása funkciót választva nyomtatható a lista. Oldalszám: 28 / 66

29 Félévközi eredménylista nyomtatása Lista nyomtatás vagy exportálás Oldalszám: 29 / 66

30 4.10. Kurzus kiírása másolással Amikor egy kurzust több oktatónak, ill. egy oktatónak adott félévre több kurzust kell meghirdetni akkor célszerő a programban a kurzusmásolás funkciót használni. A funkció segítségével több kurzust egyszerre lehet meghirdetni. Kurzus másolás a következı módon végezhetı. Kiválasztjuk a kurzust amelyet másolni szeretnénk, majd az alapadatok tabulátor fül alatt található Másol gomb segítségével másoljuk a kurzust. A kurzus másolás elıtt nem kell a szerkesztés, a példányszám mezıben kell kiválasztani a létrehozásra kerülı kurzusok számát, és a félévet amelyre szeretnénk meghirdetni. Kurzusmásolásánál a program alapértelmezetten felkínálja a következı félévet. Amennyiben nem ez a megfelelı érték, akkor az intézmény által a kódtételeknél láthatóként beállított félévek közül továbbra is lehet választani. Kezdı kurzuskód megadása szükséges, ez lehet bető és szám karakter, emelkedı sorrendben a kezdı karaktertıl fogja szám vagy betőrendben generálni a kódokat. Ezután a Másol gomb megnyomásával a kurzusok másolásra kerülnek. Kurzus másolás Kurzusmásolás végrehajtása: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása), példányszám mezı és Kezdı kurzuskód, félév kiválasztása jobbra középen, a Másol gomb. Fontos információ! A kurzus másolással nem minden adat kerül másolásra. Oldalszám: 30 / 66

31 Milyen adatokat visz át: Kurzus típus, Vizsgatípus, Min.létszám, Max.létszám, Jegyzet, Oktató, Követelmények Mit nem visz át: Típusazonosító, Tagozat, Megjegyzés, Leírás, Telephely, URL, Órarendi adatszolgáltatás fül tartalma, mintatanterv hozzárendelés. Amennyiben nem arra a félévre másoltuk a kurzust amelyen elızıleg már meghirdetésre került akkor másolás után nem látjuk az adott kurzust. Ilyenkor ki kell választani a félévet melyre a másolás megtörtént és a félév kiválasztása után jelenik meg a másolt kurzus. A kurzuskiírással kapcsolatos minden mővelet elvégezhetı rögtön a kurzus kiírásakor is, nem kell feltétlenül utólag kikeresni az adott kurzust és szerkeszteni, de természetesen külön is elvégezhetı Kurzus kezeléssel kapcsolatos paraméterek A paraméterek beállítása Rendszeradminisztrátori jogosultsággal lehetséges. A paraméterek az Adminisztráció/Paraméterek menüpontban állíthatóak be. A paraméterek lehetnek intézményi szinten beállítható ill. karosítható paraméterek. A továbbiakban a kurzus kezelésre vonatkozó paramétereket ismertetjük. AUTOMATIKUSKURZUSKODGENERALAS- 0 érték esetén a kurzuskódokat manuálisan kell megadni, 1 esetén automatikusan generálja INDEXSORKURZUS_TARGYKOVETELMENYSZINKRON -Ha a tárgy hallgatóinál átállítjuk az Indexsor adatoknál a tárgykövetelményt, akkor ez a kurzus hallgatóinál az Eredmények fülön lévı követelménytípust is megváltoztatja KURZUSMASOLASEVKOZIFELADATOKKAL- I érték esetén a kurzus másolásakor a hozzá tartozó évközi feladatokat is másolja KURZUSMODOSITAS- Engedélyezett-e új kurzus felvitele, kurzusadatok módosítása, kurzus törlése MAXKURZUS_OKTATO_RENDELES_VIZSGAHOZ- Ennek az értékétıl függ az, hogy ha felvesznek egy vizsgát, akkor maximum ennyi számú oktatót rendel a program automatikusan a vizsgához. Ha több oktató van a kurzuson, akkor nem fog hozzárendelni egyet sem. MINDENKURZUSTIPUS_KOTELEZO- Ha I akkor kötelezı minden kiirt kurzustípusból felvenni egyet TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO- Ha I akkor kötelezı minden tárgyfelvételnél kurzust is felvenni Kurzus hallgatói A kurzusra jelentkezett hallgatókat megtekinthetjük, a kurzus hallgatói menüpontban. A menüpontra lépve fent a listában láthatjuk a hallgatókat. A hallgatók adatait tabulátor füleken jelennek meg. Személyes adatoknál a kurzus hallgatóinak személyes adatait, címek fülön az elérhetıségeket. Oldalszám: 31 / 66

32 Kurzus hallgatói/címek Kurzus hallgatói menüpont alatt a kurzus hallgatóiról listát nyomtathatunk, a felületen megjelenı lista nyomtatása gombbal. Kurzus hallgatói lista nyomtatása:szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200)/Kurzus hallgatói (50600) Listanyomtatás gomb. A feljövı ablakban válasszuk ki a nyomtatási sablont (kurzus órarendi információit nyomtathatjuk ugyan itt), majd nyomjuk meg a Nyomtat gombot. Feljövı ablakban OK gomb. Eredmények tabulátor fülön a hallgatóknak a kurzus eredményeit láthatjuk. Az eredmények..szerkeszthetıek? Oldalszám: 32 / 66

33 Hallgatói eredmények Órarendi statisztika alatt a hallgató órákon való megjelenését tekinthetjük meg. A fül alatt akkor található adat, amennyiben a kurzushoz az órastatisztikák menüpontban adatfeltöltés történt. Az órastatisztika felvitele, hogy a kurzus órarenden szerepeljen. Oldalszám: 33 / 66

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák a NEPTUN.NET számítógépes rendszerben (továbbiakban Neptun) folynak. Ezen rendszeren keresztül

Részletesebben

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás Microsec e-szignó Archívum Kliens Archiváló alkalmazás Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Hardver és szoftver követelmények... 4 3. Az alkalmazás felületének felépítése... 5 3.1. Fımenü... 5 3.2. Ikonsor...

Részletesebben

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztése, - Elérhetősége: https://probono.uni-nke.hu

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató v. 3.0 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2010 Tartalomjegyzék Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA 1. A PROGRAM FELADATA...3 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...4 3. REGISZTRÁCIÓ...4 4. BEJELENTKEZÉS...7 5.

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 Adatrögzítés a TIR Engine-ben Kivonat az Adminisztrátorok számára készült teljes dokumentáció -ból TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 1/27

Részletesebben

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Fő funkciók és alaplépések V1.1 Készítette a Lechner Nonprofit Kft. 2015. január 1 Az e-építési napló vezetésének lépései Tartalom 1. Belépés az e-építési

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv XIV. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv a letéteményes ügyvédek részére 1.2 verzió 2015. május 14. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara Letétkezelő nyilvántartási

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Tisztelt Partnereink! Köszöntjük az webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. 1. Regisztráció Az on-line áruházunkat a következő módokon

Részletesebben