TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR"

Átírás

1 TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009.

2 Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66

3 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai Általános funkciók rövid ismertetése Szervezeti egységek Szervezeti egység tárgyai, és tárgyak karbantartása Tárgyak kezelése Tárgytematika megadása Új jegyzet felvitele közvetlenül tárgytematikához Fontos információ! Kurzusok kezelése Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) Alapadatok Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használatára vonatkozó paraméterek: Kurzushoz vizsgatípus megadása Kiegészítı adatok Kurzushoz jegyzet rendelése Oktató kurzushoz rendelése Kiegészítı adatok tabulátor fül alatt rendelhetünk oktatót a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után az oktató hozzárendelés ill. oktató törlés gomb aktív lesz. Az oktató hozzárendelés gomb kiválasztása után a program rákérdez, hogy csak a szervezeti egység alkalmazottai közül választ. Amennyiben a kurzus oktatója a szervezeti egységhez tartozik akkor YES gomb kiválasztására a szervezeti egységhez rendelt oktatók jelennek meg. Kiválaszthatjuk az oktatót/oktatókat akit a kurzushoz hozzárendelünk Követelmények Kurzushoz elıkövetelmény szerkesztés Órarendi adatszolgáltatás Mintatanterv hozzárendelés Hallgatói eredménylista Félévközi eredménylista Kurzus kiírása másolással Kurzus másolás Kurzus kezeléssel kapcsolatos paraméterek Kurzus hallgatói Órarendi statisztika megjelenítése Vizsgák kezelése Vizsgakiírás Vizsgahirdetéssel kapcsolatos paraméterek Oktató megadása vizsgához kép Az oktató hozzárendelést szabályozó paraméter: Vizsgához kurzus rendelése Vizsgához elıjelentkezési, végjelentkezési feltétel megadása Vizsgához terem hozzárendelés Terem órarend megjelenítése Oldalszám: 3 / 66

4 Kiválasztott terem hozzárendelése Vizsgához teremfoglalást szabályozó paraméterek Vizsga kiírása másolással Vizsgalap nyomtatása Vizsgalap nyomtatási képe Jegybeírás Jegybeírás kurzushoz Jegybeírás vizsgához Vizsgajegy beírása Jelölınégyzetek (Beszámít a vizsgába, Nem jelent meg) Jegybeírást szabályozó kapcsolatos paraméterek A vizsgatípusokra épülı logikák, vizsgatípus ekvivalencia Évközi feladatok kezelése Évközi feladatok eredményeinek csoportos megtekintése Hallgató feljelentkeztetése tárgyra és lejelentkezés Hallgató kurzusra jelentkeztetése és kurzusról lejelentkeztetés Kurzus jelentkeztetés Kurzuscsere Hallgató jelentkeztetése vizsgára és vizsga jelentkezés törlése Üzenetek írása Üzenetek írása hallgatói listákat tartalmazó felületekrıl Üzenetek kezelése saját adatok menüponton Saját adatok megtekintése és szerkesztése Alkalmazott adatainak megtekintése Tanszéki Adminsztrátor feladatai Alkalmazotti adatok menüpont (oktató) felıl Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) (ezen a felületen csak másolással lehetséges) Mintatanterv hozzárendelés Órarendi adatszolgáltatás felvitele Évközi feladatok Új évközi feladat felvitele kurzushoz Évközi feladat másolása további kurzus(ok)hoz Évközi feladathoz eredmény beírása Évközi feladatok eredményeinek csoportos megtekintése Jegybeírás kurzushoz (pl. évközi jegy vagy aláírás) Vizsgakiírás (akkor is felvihetjük innen, ha nem az adott oktató vizsgáztat, a vizsgáztató megadása ettıl független) Oldalszám: 4 / 66

5 19.1. Oktató megadása vizsgához (együtt a vizsgakiírással, külön szerkesztés nélkül is elvégezhetı) Vizsgához terem hozzárendelés (együtt a vizsgakiírással, külön szerkesztés nélkül is elvégezhetı) Vizsgához kurzus rendelése Vizsga kiírása másolással Hallgató jelentkeztetése vizsgára, hallgató lejelentkeztetése vizsgáról Vizsgalap nyomtatása Vizsgajegy beírása Jelölınégyzetek (Beszámít a vizsgába, Nem jelent meg) Oldalszám: 5 / 66

6 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai Az alábbi dokumentum célja a tanszéki adminisztrátor feladatainak atainak leírása, a mőveletek elvégzésének segítése. A tanszéki adminisztrátor fıbb feladati közé tartozik a tárgyakhoz tárgytematika feltöltése, a kurzusok meghirdetése és kezelése, jegyek felvitele a rendszerbe, e, vizsgák meghirdetése és kezelése, valamint szükség esetén a hallgatók számára üzenetek küldése. A következıkben en a felsorolt feladatok elvégzését részletezzük Általános funkciók rövid ismertetése A program kezeléséhez szükséges az általános programkezelési ismeretek elsajátítása. Általános funkciók leírása dokumentum részletesen tartalmazza a használathoz szükséges információkat. Jelen dokumentumban csak egy rövid felhasználói funkciók ismertetésére vállalkozunk, a munka hatékonysága érdekében ében mindenképpen szükséges az általános funkciók leírása dokumentum tanulmányozása. A programba való belépés elsı alkalommal a Neptun kód és születési dátum megadásával lehetséges. Az elsı belépés után célszerő a jelszót megváltoztatni. Jelszóváltoztatás gomb segítségével. Belépés után a képernyı bal oldalán a fa struktúrában jelennek meg a menüpontok. A fa struktúra tartalmazza a menüpontokat. Minden alkalommal a munka megkezdésekor szükséges annak a menüpontnak a kiválasztása amellyel dolgozni szeretnénk. Amelyik menüponton dolgozunk az mindig feketén kivastagítva jelenik meg. A fa szerkezet menüpontjai elıtt látható plusz jelek, jelzik azt, hogy a menüpontok további almenüpontokra bonthatóak. A plusz jelre egy kattintással vagy a menüpontra lépve dupla klikkel érhetjük el a további almenüpontokat. Almenüpont csak akkor nyitható le amennyiben van adatsor a felsıbb menüpontban. A menüpontra kattintva a képernyı jobb oldalán fent megjelennek a kiválasztott menüpontnak megfelelı adatok. Az adatok sorokban és oszlopokba rendezve tartalmazzák az információkat. A továbbiakban a sorokat és oszlopokat tartalmazó adathalmazt listának nevezzük. Oldalszám: 6 / 66

7 Fa struktúra, Tabulátor fülek, Lista A listában az egyszerő keresési funkció segítségével kereshetjük ki a kívánt adatokat. Jobb egérrel kattintva változtathatunk a keresési feltételek között. Az egyszerő keresési feltétel alapján egy adatra lehet keresni. Mindig a felületen megjelenı oszlopoknak megfelelı keresési feltételek közül választhatunk. Oldalszám: 7 / 66

8 Egyszerő keresési feltétel Az egyszerő keresési feltétel mellett található még az összetett keresési feltétel, amellyel egyszerre több feltétel alapján kereshetünk. Oldalszám: 8 / 66

9 Összetett keresési feltétel Összetett keresési feltétel alkalmazása Oldalszám: 9 / 66

10 A megjelenı oszlopok bıvíthetıek, jobb egérrel listára kattintva, az oszlopszerkesztés funkciót választva. A megjelenı tábla tartalmazza a megjeleníthetı oszlopok listáját. A felületen az oszlopok sorrendje változtatható. A változtatás saját részre elmenthetı, jobb egérrel el az oszlopok felett megjelenı saját beállítások mentése lehetıség kiválasztásával. Oszlopszerkesztés A lista egy kiválasztott sorára kattintva a képernyı középsı részében megjelennek a részletes adatok. A részletes adatok különbözı tabulátor füleken elosztva jelennek meg. Ez a program tulajdonképpeni szerkeszthetı felülete. e. A munka során a mindig ezen a felületen kell új adatokat felvinni ill. a meglévı adatokon módosítani. Oldalszám: 10 / 66

11 Tárgy kurzusai A felületeken zöld és fehér mezık jelennek meg. A zöld mezık kötelezıen kitöltendı mezık a fehér mezık szabadon beírható mezık. A felületeken a Hozzáad, Szerkeszt, Töröl valamint a Mentés és Mégsem gombok segítségével dolgozhatunk. Hozzáad gombbal mindig a lista elemei közé vihetünk fel új sorokat. Szerkeszt gombbal a már meglévı sorok adatain tudunk módosítani. Töröl gombbal a felvitt sorokat tudjuk törölni. Amennyiben a hozzáad vagy a Szerkeszt gombot használjuk, abban az esetben aktívak lesznek a Mentés és Mégsem gombok. Mentés gombbal a felvitt adatok rögzíthetıek, Mégsem gomb kiválasztására nem történik módosítás a programban található adatokon. A program használata során több felületen találhatóak belsı hozzáadás, és törlés gombok. Ilyen pl. a tárgy kurzusainál a kiegészítı adatok tabulátor fülön található Oktató hozzárendelés és Oktató törlés gomb. Oldalszám: 11 / 66

12 Belsı hozzáadás és törlés gomb Ezek a belsı gombok mindig a hozzáad és szerkeszt gomb használata után kerülnek aktivizálásra. Segítségükkel felületen látható adatokhoz tudunk új adatokat hozzáadni. Fontos információ! A Hozzáad gomb akkor is a felsı lista elemeihez ad hozzá újabb sort amennyiben az elsı tabulátor fülrıl ellépünk. Gyakran elıforduló hiba, hogy a felhasználó tabulátor füleken haladva a meglévı adatokat szeretné szerkeszteni vagy módosítaná, azonban nem a Szerkeszt gombot hanem a Hozzáad gombot használja így az adatok felvitele sikertelen, hiszen ekkor is új teljesen új adatsor keletkezik. A felületen a Hozzáad és Szerkeszt gombok használata után Mentés vagy Mégsem gomb megnyomása nélkül nem lehet továbbhaladni. Ezek a gombok pirossal figyelmeztetnek a megkezdett mővelet befejezésére. A struktúrában a hierarchia betartása szükséges, pl. ha a Szervezeti egységek menüpont került kiválasztásra, de nem lépünk a tárgyak menüpontra értelemszerően a kurzusok menüpont nem aktivizálódik. 2. Szervezeti egységek A Tanszéki adminisztrátor a Szervezeti egységek (28000) felületen a hozzá tartozó szervezeti egység adatait tekintheti meg. A NEPTUN.NET-ben szereplı intézmény kódja elnevezése és típusa jelenik meg a felsı listában. A különbözı tabulátor fülekre lépkedve további információt jelennek meg kiválasztott szervezeti egységrıl. Az adatok szerkesztésére tanszéki adminisztrátor szerepkörrel nincs jogosultság. A Tanszéki adminisztrátor a hozzárendelt és kiválasztott szervezeti egységen keresztül jut el a tanszék tárgyaihoz. Oldalszám: 12 / 66

13 2.1. Szervezeti egység tárgyai, és tárgyak karbantartása A szervezeti egységek alatt lépjünk a tárgyak menüpontra. A menüpontra lépve megtekinthetjük a szervezeti egységhez tartozó tárgyak listáját. Szervezeti egységek menüpont Oldalszám: 13 / 66

14 Tárgyak menüpont Az archivált jelölınégyzet bepipálásával az archiválásra került szervezeti egységek tekinthetık meg. A rekurzív jelölınégyzet használatával a kiválasztott szervezeti egység alá tartozó szervezeti egységek tárgyait egyszerre jeleníti meg a program. 3. Tárgyak kezelése Tanszéki adminisztrátor a tárgyak kezelését a Szervezeti egységek menüpontok keresztül éri el. A szervezeti egységek menüpontot kiválasztva megjelennek az intézmény szervezeti egységei. A felületen kell kikeresni a felhasználó saját szervezeti egységét, ill. azt a szervezeti egységet amellyel dolgozni szeretne. A felületen eten a kiválasztott szervezeti egységre vonatkozó információk jelennek meg, tabulátor füleken rendezve. Az adatok csak olvashatóak, azon változtatni tanszéki adminisztrátor jogosultsággal nem lehetséges. A szervezeti egység kiválasztása után a Tárgyak menüpont kiválasztása szükséges. A menüpontban láthatjuk a kiválasztott szervezeti egységhez rendelt tárgyakat. A tárgy kiválasztása után szintén tabulátor füleken jelennek meg a tárgyra vonatkozó információk. Tanszéki adminisztrátor szerepkörrel a tárgy adatok módosítása nem lehetséges Tárgytematika megadása A felületen a tárgyakhoz tárgytematika megadása lehetséges. A felületen látható mezık: Téma, százalék, nyelv, leírás, URL, oldalszám, típus. Megadhatunk a tematikához százalékos arányt, nyelvet. A Leírás mezıben tudjuk kifejteni a tematika tartalmát, illetve ha ez kevésnek bizonyul, megadható URL cím, amely mutathat az intézmény megadott WEB címére, ahol a tárgyhoz tartozó tematika kifejtésre kerül. Oldalszám: 14 / 66

15 A felületen található belsı Jegyzet hozzárendelése gomb segítségével a tematikához jegyzetet rendelhetünk. A gomb használatával a feljövı listában a rendszerben lévı jegyzetek közül választhatunk a listából kiválasztjuk a megfelelı jegyzetet, majd OK gomb. A megfelelı sorra állva szőkíthetjük a tematikához tartozó oldalszámra a jegyzetet, és megadhatjuk a jegyzet típusát. Jegyzetet a tematikától törölni a Jegyzet törlése gombbal lehet. Végül Mentés gomb. Tárgytematika felvitele Tárgytematika tika megadásának folyamata: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgytematika(47200), lent Hozzáad gomb Új jegyzet felvitele közvetlenül tárgytematikához Közvetlenül a tárgytematikához is vihetünk fel jegyzetet. Az itt rögzített jegyzet is bekerül a jegyzetek közé és a továbbiakban újabb tematikához kiválasztható. Oldalszám: 15 / 66

16 Jegyzet felvitele közvetlenül a tematikához Új jegyzet felvitele tematikához: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgytematika(47200)/tematika jegyzetei (47400) lent Hozzáad gomb, adatok kitöltése. Fontos információ! A Tematikához felvitt URL cím hallgatói és oktatói webrıl a tárgy adatoknál elérhetı. Hallgatók és oktatók a megadott cím alapján töltik le a tematikát. 4. Kurzusok kezelése 4.1. Tárgy meghirdetése félévre, kurzus hozzáadásával (kiírással) A felületen elvégezhetı funkció: kurzus meghirdetése. A kurzusra vonatkozó adatok az alábbi tabulátor füleken jelennek meg. Alapadatok Kiegészítı adatok Követelmények Órarendi adatszolgáltatás Hallgatói eredménylista Félévközi eredménylista Oldalszám: 16 / 66

17 4.2. Alapadatok Kötelezıen kitöltendı mezık: Tárgynév a hozzáadás gomb használatával a tárgy táblából automatikusan töltıdik. Kurzus típus (legördülı menübıl kiválasztható), a tárgynál megadott óraszám.pl. elmélet esetén elméleti kurzus, gyakorlat esetén gyakorlati kurzus kerül meghirdetésre. Kurzus kód egy tárgyon belül a kurzuskódnak egyedinek kell lennie. Félév/Ciklus (legördülı menübıl kiválasztható), alapértelmezetten a középen opcionalizált félév jelenik meg. Pirossal sal jelenik meg a félév, ha arra félévre még nincs meghirdetve a tárgy. Létszám/max létszám a kurzusra jelentkezhetı hallgatói adatok száma Mintatanterves létszám/max létszám mezıben meghatározható az a létszám, hogy mintatanterven keresztül mennyi hallgató veheti fel a tárgyat. Azon hallgatók akiknek a mintatantervében szerepel az adott tárgy. Egyéb intézményi létszám/max létszám mezıben határozható meg, hogy mintatanterven kívül mennyi a hallgatói létszám. Intézmény bármely képzésérıl bármely mintatantervhez tartozó hallgatók. Min létszám. a kurzus hozzáadásával automatikusan 0 érték kerül feltöltésre. Amennyiben a 0 érték átírásra kerül, akkor a kurzus addig pirossal jelenik meg míg nem jelentkezett rá a mezıben megadott hallgatói létszám. Kitöltésre ajánlott mezık: Nyelv, új kurzus létrehozásánál alapértelmezetten feltöltésre kerül a Nyelv mezıt a "magyar" értékkel. A mezı értékét akkor kell csak beállítani, ha a kurzus nyelve nem magyar- legördülı menübıl kiválasztható. Féléves óraszám (levelezı képzésnél), Óraszám (heti óraszámot jelent, nappali képzésnél), Tőrés (darabszámot jelent, mindenkit beenged a max létszámon túl eddig a határig, egyenlıre leválogatni csak jelentkezési idıpont szerint lehet), Típusazonosító (ha nem töltjük ki, normál kurzusnak veszi, jelentısége a speciális és vizsgakurzusnál van) Tagozat (órarendi adatszolgáltatásnál lényeges, a tagozatnak megfelelıen jelennek meg az órabontások, illetve kizárólag a hallgató tagozatának megfelelı kurzus jelenik meg tárgyfelvételkor) Egyéb mezık: Órák közti napok száma, Jelölınégyzetek:nem indul, jelentkezés letiltva, lejelentkezés letiltva, Megjegyzés: : ide azt írjuk, amit a hallgatónak tárgyfelvételkor látnia kell az adott kurzusról (ennek a mezınek a tartalmát látja a hallgatói felületen tárgyfelvételkor) Leírás: : Ezt a hallgató a kurzus bıvebb adatainak megtekintésekor látja. URL: : Az intézmény saját tárhelyére mutató cím, ha használ ilyet az intézmény, ott a kurzus bıvebb adatait tárolhatjuk. Telephely: : Kiválasztása esetén hallgató képzés adatlapján megadott telephelynek megfelelı kurzusok jelennek meg a rendszerben. Csak akkor használjuk, ha ugyan azon képzésen eltérı telephellyel rendelkezı hallgatóknak különbözı kurzusokat kell felvenni, egyébként ne töltsük ki! Oldalszám: 17 / 66

18 Tárgyhoz kurzus kiírásnál-alap adatok megadása Kurzus meghirdetés folyamata: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Hozzáad gomb. Adatok kitöltése után Mentés gomb Oldalszám: 18 / 66

19 Fontos információk! Amikor kiválasztjuk a tárgyat, figyeljünk rá, hogy a tárgynál milyen kurzustípusokat kell kiírni, mert a program nem ellenırzi! Amennyiben kitöltésre kerül a telephely csak azok a hallgatók tudnak a kurzusra jelentkezni akik az adott telephelyhez tartoznak. Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használata paraméter beállításához kötött. A Szervezeti egységek2800 menüpont alatt található a Kurzusok29700 felület, ahol megjelenik az adott szervezethez tartozó valamennyi kurzus, melyek szerkesztése itt is lehetséges 4.3. Mintatanterves létszám és egyéb intézményi létszám használatára vonatkozó paraméterek: MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETO- 2 esetén minden intézményi tárgy felvehetı a tárgyfelvételnél,esetén minden olyan intézményi tárgy, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve.0 esetén nem jelenik meg a minden intézményi tárgy felvételének a lehetısége. EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYFELVETEL- N érték esetén csak közvetlenül a mintatantervbıl lehet tárgyakat felvenni, egyéb szabadon választható tárgyakat nem Kurzushoz vizsgatípus megadása Kurzus kiírásakor vizsgatípus megadása lehetséges. Vizsgatípust megjelenítı négyzet mellett található gombbal tudjuk a vizsgatípust a hozzárendelni a kurzushoz. A megjelenı táblából választhatunk az intézményben felvitt vizsgatípusok közül. Vizsgatípust törölni a gombbal lehetséges. Egy tárgy több kurzusához csoportosan is hozzáadható a vizsgatípus. Oldalszám: 19 / 66

20 Vizsgatípus megadása kurzushoz Kurzushoz vizsgatípus meghirdetése: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Szerkeszt gomb. Vizsgatípus megadása után Mentés gomb. Fontos információ! Amennyiben nem adunk meg vizsgatípust a vizsgakiírás nem lehetséges. Vizsgakiírásakor a program figyelmeztetı üzenetben tájékoztat a vizsgatípus hiányáról. Figyelmeztetı üzenet, vizsgatípus hiánya esetén 4.4. Kiegészítı adatok Kurzushoz jegyzet rendelése A kiegészítı adatok tabulátor fülön rendelhetünk jegyzetet a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után aktív lesz a jegyzet hozzáadás és jegyzet elvétele gomb. A jegyzet hozzárendelésénél a jegyzetek tábla jelenik meg amelybıl kiválaszthatóak atóak a rendszerbe már felvitt jegyzetek. Oldalszám: 20 / 66

21 Kurzushoz jegyzet hozzárendelése Oldalszám: 21 / 66

22 Kurzushoz jegyzet hozzárendelése: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) lent Szerkeszt gomb. Jegyzet hozzárendelés gomb Oktató kurzushoz rendelése Kiegészítı adatok tabulátor fül alatt rendelhetünk oktatót a kurzushoz. A szerkeszt gomb megnyomása után az oktató hozzárendelés ill. oktató törlés gomb aktív lesz. Az oktató hozzárendelés gomb kiválasztása után a program rákérdez, hogy csak a szervezeti egység alkalmazottai közül választ. Amennyiben a kurzus oktatója a szervezeti egységhez tartozik akkor YES gomb kiválasztására a szervezeti egységhez rendelt oktatók jelennek meg. Kiválaszthatjuk az oktatót/oktatókat akit a kurzushoz hozzárendelünk. Oktató kurzushoz rendelése Oktató kiválasztása Oldalszám: 22 / 66

23 Az oktatók neve alatti mezıben, attól függıen, hogy melyik soron állunk, megjelenik a százalékos megoszlás. A program számolja egyenlı arányban a százalékot, ettıl eltérni lehet, de azt, hogy 100% legyen a végösszeg, a program figyeli. Egy oktató kiválasztása esetén a százalék 100% lesz. Amennyiben egyszerre adunk meg több oktatót akkor a program a 100%-ot egyenlı arányban osztja el az oktatók között. Ha az oktatók nem egyenlı százalékban kurzus oktatók akkor a felvitt sorokban egyénenként lehet a %- mértékét megváltoztatni. Fontos, hogy a végeredmény 100%- legyen. Oktatónál százalék megadása Oktatót törölni a kurzusról az Oktató törlése gombbal lehet. Kurzus oktató véleményezés adatlapja mezınél a plusz jel választásával a rendszerben szereplı kérdıívek jelennek meg. Amelyhez a kurzus oktatóját hozzárendelhetjük. Fontos információ! Amennyiben nem adunk meg oktatót a kurzushoz a hallgatók attól függetlenül a hallgatók tudnak a kurzusra jelentkezni, de oktatónál akár a Kliens akár a web programban csak akkor jelenik meg a kurzus amikor az oktató hozzárendelés megtörtént. Ennek megfelelıen az oktató addig nem látja a kurzusait ameddig rendeltük hozzá. Oldalszám: 23 / 66

24 4.5. Követelmények Követelmények tabulátor fül alatt adhatunk meg a kurzusjelentkezéshez elıkövetelményt. Amely az elıkövetelmény mezı mellett található metaszerkesztıvel készíthetı el. Kurzushoz elıkövetelmény szerkesztés Fontos információ! Tárgyfelvételi követelmény a tárgynál a kurzusnál és a mintatantervnél adható meg. Tárgyjelentkezéskor a program a következı sorrendben vizsgálja a követelmények teljesülését. Elsıdlegesen megnézi, hogy a mintatantervnél került-e e valamilyen feltétel beállításra, amennyiben nem akkor tovább megy a kurzuskövetelményre, végül pedig megvizsgálja, hogy a tárgynál szerepel e követelmény beállítva. A szerkesztés bıvebb leírása a Meta szerkesztés dokumentációban olvasható. Oldalszám: 24 / 66

25 4.6. Órarendi adatszolgáltatás Az órarendi adatszolgáltatás tabulátor fülön a kurzushoz lehet az órarendszerkesztı számára igényként órabontást, eszközigényt és teremigényt megfogalmazni. Órarendi adatszolgáltatás Fontos információ! Az órarendi adatszolgáltatásnál kitöltött adatok nem valódi teremfoglalások csak igénylések Mintatanterv hozzárendelés A felületen van lehetıség mintatanterv vagy mintatantervek hozzárendeléséhez a kurzusokhoz. A mintatanterv hozzárendeléssel biztosítható, hogy csak bizonyos mintatantervhez rendelt hallgatók legyenek jogosultak a kurzus felvételére. Oldalszám: 25 / 66

26 Mintatanterv hozzáadása kurzushoz Mintatanterv kiválasztása Oldalszám: 26 / 66

27 Mintatanterv hozzárendelés: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása) követelmények tab fül mintatantervek mellett Hozzáadás gomb, a feljövı ablakban a mintatanterv kiválasztása OK mentés gomb. A mintatanterv kiválasztásakor azok a mintatantervek jelennek meg amelyekben a tárgy szerepel. Fontos információ! Amennyiben hozzárendelünk mintatantervet, valamint bepipáljuk a Csak a hozzárendelt mintatantervekben elérhetı jelölınégyzetet akkor csak az ahhoz a mintatantervhez rendelt hallgatók tudják a kurzust felvenni Hallgatói eredménylista A felületen megtekinthetı ill. kinyomtatható a hallgatók kurzuson megszerzett eredményei. A nyomtatásnál, választható a sablon, hogy eredménnyel vagy eredmény nélkül kerüljön nyomtatásra. Csak az adott féléves eredmények jelölınégyzet alap beállítás szerint bepipált állapotban van. Amennyiben kiszedjük a pipát láthatjuk a hallgatók összes az adott kurzuson elért eredményeit, tehát ha van a kurzusnak olyan hallgatója, aki az adott tárgyat többször felvette, a jelölınégyzetbıl kivéve a pipát, a korábbi eredményei is megjelennek. Eredménylap nyomtatása Hallgatói eredménylista nyomtatása: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása) Nyomtatás gomb. Válasszuk Oldalszám: 27 / 66

28 ki a feljövı ablakban (balra lent), hogy eredménnyel vagy eredmény nélkül kívánjuk a listát nyomtatni), majd balra fenn Nyomtat gomb. Eredménylap nyomtatási képe Fontos információ! A hallgatói eredménylap nem egyezik meg a vizsgalappal. Vizsgalap a vizsgáknál kerül kinyomtatásra. Csak az adott féléves eredmények jelölınégyzetbıl kiszedjük a pipát és így nyomjuk megy a Nyomtat gombot, és a legördülı menübıl az eredménnyel történı nyomtatás választjuk, az eredménylap is a korábbi eredményekkel együtt készül. A Vizsgajelenetkezés, lehúzás felületen FastReport típusú nyomtatvány is kiválasztható, amelyet a Nyomtatási sablonoknál lehet szerkeszteni Félévközi eredménylista A félévközi eredménylista felületen láthatóak a hallgatók eredményei évközi vagy félévközi feladatból. A felületen csak akkor jelenek meg a Feladat oszlopok amennyiben a kurzushoz évközi feladat kerül kiírásra. A hallgatók listájára kattintva jobb egérrel és a lista nyomtatása funkciót választva nyomtatható a lista. Oldalszám: 28 / 66

29 Félévközi eredménylista nyomtatása Lista nyomtatás vagy exportálás Oldalszám: 29 / 66

30 4.10. Kurzus kiírása másolással Amikor egy kurzust több oktatónak, ill. egy oktatónak adott félévre több kurzust kell meghirdetni akkor célszerő a programban a kurzusmásolás funkciót használni. A funkció segítségével több kurzust egyszerre lehet meghirdetni. Kurzus másolás a következı módon végezhetı. Kiválasztjuk a kurzust amelyet másolni szeretnénk, majd az alapadatok tabulátor fül alatt található Másol gomb segítségével másoljuk a kurzust. A kurzus másolás elıtt nem kell a szerkesztés, a példányszám mezıben kell kiválasztani a létrehozásra kerülı kurzusok számát, és a félévet amelyre szeretnénk meghirdetni. Kurzusmásolásánál a program alapértelmezetten felkínálja a következı félévet. Amennyiben nem ez a megfelelı érték, akkor az intézmény által a kódtételeknél láthatóként beállított félévek közül továbbra is lehet választani. Kezdı kurzuskód megadása szükséges, ez lehet bető és szám karakter, emelkedı sorrendben a kezdı karaktertıl fogja szám vagy betőrendben generálni a kódokat. Ezután a Másol gomb megnyomásával a kurzusok másolásra kerülnek. Kurzus másolás Kurzusmásolás végrehajtása: Szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200) (Kurzus kiválasztása), példányszám mezı és Kezdı kurzuskód, félév kiválasztása jobbra középen, a Másol gomb. Fontos információ! A kurzus másolással nem minden adat kerül másolásra. Oldalszám: 30 / 66

31 Milyen adatokat visz át: Kurzus típus, Vizsgatípus, Min.létszám, Max.létszám, Jegyzet, Oktató, Követelmények Mit nem visz át: Típusazonosító, Tagozat, Megjegyzés, Leírás, Telephely, URL, Órarendi adatszolgáltatás fül tartalma, mintatanterv hozzárendelés. Amennyiben nem arra a félévre másoltuk a kurzust amelyen elızıleg már meghirdetésre került akkor másolás után nem látjuk az adott kurzust. Ilyenkor ki kell választani a félévet melyre a másolás megtörtént és a félév kiválasztása után jelenik meg a másolt kurzus. A kurzuskiírással kapcsolatos minden mővelet elvégezhetı rögtön a kurzus kiírásakor is, nem kell feltétlenül utólag kikeresni az adott kurzust és szerkeszteni, de természetesen külön is elvégezhetı Kurzus kezeléssel kapcsolatos paraméterek A paraméterek beállítása Rendszeradminisztrátori jogosultsággal lehetséges. A paraméterek az Adminisztráció/Paraméterek menüpontban állíthatóak be. A paraméterek lehetnek intézményi szinten beállítható ill. karosítható paraméterek. A továbbiakban a kurzus kezelésre vonatkozó paramétereket ismertetjük. AUTOMATIKUSKURZUSKODGENERALAS- 0 érték esetén a kurzuskódokat manuálisan kell megadni, 1 esetén automatikusan generálja INDEXSORKURZUS_TARGYKOVETELMENYSZINKRON -Ha a tárgy hallgatóinál átállítjuk az Indexsor adatoknál a tárgykövetelményt, akkor ez a kurzus hallgatóinál az Eredmények fülön lévı követelménytípust is megváltoztatja KURZUSMASOLASEVKOZIFELADATOKKAL- I érték esetén a kurzus másolásakor a hozzá tartozó évközi feladatokat is másolja KURZUSMODOSITAS- Engedélyezett-e új kurzus felvitele, kurzusadatok módosítása, kurzus törlése MAXKURZUS_OKTATO_RENDELES_VIZSGAHOZ- Ennek az értékétıl függ az, hogy ha felvesznek egy vizsgát, akkor maximum ennyi számú oktatót rendel a program automatikusan a vizsgához. Ha több oktató van a kurzuson, akkor nem fog hozzárendelni egyet sem. MINDENKURZUSTIPUS_KOTELEZO- Ha I akkor kötelezı minden kiirt kurzustípusból felvenni egyet TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO- Ha I akkor kötelezı minden tárgyfelvételnél kurzust is felvenni Kurzus hallgatói A kurzusra jelentkezett hallgatókat megtekinthetjük, a kurzus hallgatói menüpontban. A menüpontra lépve fent a listában láthatjuk a hallgatókat. A hallgatók adatait tabulátor füleken jelennek meg. Személyes adatoknál a kurzus hallgatóinak személyes adatait, címek fülön az elérhetıségeket. Oldalszám: 31 / 66

32 Kurzus hallgatói/címek Kurzus hallgatói menüpont alatt a kurzus hallgatóiról listát nyomtathatunk, a felületen megjelenı lista nyomtatása gombbal. Kurzus hallgatói lista nyomtatása:szervezeti egységek (28000)(szervezeti egység kiválasztása)/tárgyak (46800)(Tárgy kiválasztása)/tárgy kurzusai (48200)/Kurzus hallgatói (50600) Listanyomtatás gomb. A feljövı ablakban válasszuk ki a nyomtatási sablont (kurzus órarendi információit nyomtathatjuk ugyan itt), majd nyomjuk meg a Nyomtat gombot. Feljövı ablakban OK gomb. Eredmények tabulátor fülön a hallgatóknak a kurzus eredményeit láthatjuk. Az eredmények..szerkeszthetıek? Oldalszám: 32 / 66

33 Hallgatói eredmények Órarendi statisztika alatt a hallgató órákon való megjelenését tekinthetjük meg. A fül alatt akkor található adat, amennyiben a kurzushoz az órastatisztikák menüpontban adatfeltöltés történt. Az órastatisztika felvitele, hogy a kurzus órarenden szerepeljen. Oldalszám: 33 / 66

Tárgyak kezelése. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Tárgyak kezelése. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Tárgyak kezelése Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.24. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 37 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés...

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

ADMINISZTRÁTOR szerepkör (kari, intézeti, tanszéki adminisztrátorok részére) Kurzusok kiírása, órarendi adatszolgáltatás, vizsgák meghirdetése.

ADMINISZTRÁTOR szerepkör (kari, intézeti, tanszéki adminisztrátorok részére) Kurzusok kiírása, órarendi adatszolgáltatás, vizsgák meghirdetése. ADMINISZTRÁTOR szerepkör (kari, intézeti, tanszéki adminisztrátorok részére) Kurzusok kiírása, órarendi adatszolgáltatás, vizsgák meghirdetése. 1 Kurzus meghirdetése, órarendi adatszolgáltatás Az eddigi

Részletesebben

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2008.

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2008. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.05.06. A teljes dokumentáció megváltozott Választható szakirányok felületen: bekerülési

Részletesebben

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. V 1.1 Funkcionális leírás

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. V 1.1 Funkcionális leírás NEPTUN.NET OKTATÓI WEB modul V 1.1 Funkcionális leírás Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BELÉPÉS... 4 3. ÜZENETEK... 4 3.1. ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE... 4 3.2. ÜZENETEK LISTÁZÁSA... 5 3.3.

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Hallgatói WEB használata

Hallgatói WEB használata Hallgatói WEB használata A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.NET rendszerbe hallgatóként: http://www.mtf.hu/ A honlap fejsorában található füleken haladva a Hallgatóknak

Részletesebben

Hallgatói Web. Funkcionális leírás

Hallgatói Web. Funkcionális leírás Hallgatói Web Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Saját adatok... 5 1.1. Törzsadatok...5 1.2. Címek... 5 1.3. Telefonszámok... 6 1.4. E-mail címek... 6 1.5. Bankszámlaszámok... 6 1.6.

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére Tartalom 1 Bevezetés...3 2 Folyamatok...3 2.1 Regisztráció...3 2.2 Árajánlat...3

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu TipTime Web Access Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás http://ellenorzottmunkaido.hu 1. Bevezetı... 2 1.1 A program általános tulajdonságai... 2 1.2 Adatgyőjtı készülékek... 2 2. A program

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. #$K+ Új szállítólevél Itt készitheti el a szállítólevelet. A szállítólevélen szereplı vevı, szállító (szállítólevelet kiállító,kibocsátó) és a szállítón szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

NEPTUN SMS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2011.

NEPTUN SMS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2011.02.14. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 16 Tartalomjegyzék Tisztelt Hallgató!... 4 1.

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

Levant 2008 - tárgyieszköz nyilvántartó program üzemeltetési dokumentáció

Levant 2008 - tárgyieszköz nyilvántartó program üzemeltetési dokumentáció Levant 2008 - tárgyieszköz nyilvántartó program üzemeltetési dokumentáció Általános tudnivalók... 3 1. Környezet... 5 1.1. Segítség... 5 1.2. Névjegy... 5 1.3. Színek beállítása... 5 1.4. Nyomtatók beállítása...

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Óbudai Egyetem. HALLGATÓI INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014/2015. tanév. 2014. november

Óbudai Egyetem. HALLGATÓI INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014/2015. tanév. 2014. november Óbudai Egyetem HALLGATÓI INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014/2015. tanév 2014. november TARTALOM 1. Bevezetés... 4. oldal 2. Belépés a rendszerbe... 4. oldal 3. Az oldalmenü és az alsó menüsor... 4. oldal 3.1. Képzés...

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011.

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 2 / 75 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kollégiumok...

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (6.4)

POSZEIDON dokumentáció (6.4) POSZEIDON dokumentáció (6.4) HALLGATÓI KÉRELMEK KEZELÉSE A POSZEIDON RENDSZERBEN Tartalomjegyzék Hallgatói kérelmek iktatása összefoglaló Tájékoztatások kezelése a kérelmekhez, határozatokhoz Jogorvoslatok

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2006. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.05.10. Verzió: 2.1. Oldalszám: 2 / 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Az ETR elérhetősége: https://etr.kefo.hu Ill. a www.ketif.hu oldalról Gyorslinkek menüpont ETR link (jobb oldali menüsor) Bevezetés Tisztelt Felhasználó! Ön az Egységes Tanulmányi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít.

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít. Érettségi Már a rendszer általános leírásában szó volt arról, hogy a TANFORDI nagy segítséget nyújthat az érettségi felügyelet megszervezésében, lebonyolításában. Ebben a dokumentumban a teljes érettségi

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként ETA tárgyfelelős Munka az ETA-ban tárgyfelelősként Tartalomjegyzék Angol nyelvű tárgy létrehozása... 2 Saját tárgyak szerkesztése (idegen-nyelvű is)... 5 Nyelvi habilitáció jelölése... 8 Angol nyelvű tárgy

Részletesebben

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár)

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Feltételek: Félévközi jegy pótlása esetén (ez esetben is aláíráspótló típusú vizsgára kell jelentkezni): elégtelen bejegyzés

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Tanulmányi adminisztrátor, ügyintéző. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Tanulmányi adminisztrátor, ügyintéző. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. adminisztrátor, ügyintéző Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 51 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv 1. A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: http://tvp.nki.gov.hu/ Támogatott

Részletesebben

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül!

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítette: Tratnyek Csilla 2010.03.01. Készítsünk weblapot

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken: email: concordetrader@con.hu telefon: (+36

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer /Tisztviselők részére/ 1 1. A Probono/TVP felület igénybevételéhez szükséges feltételek 1.1. Tisztviselő regisztrációja

Részletesebben

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2.

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Kollégium Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.09.19. 3.10. Pénzügyek 37-48.. 2.2. 2006.11.16. 3.2.2.1. Képzés(ek) kollégiumi

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

Blog (Google Blogger) használata

Blog (Google Blogger) használata Blog (Google Blogger) használata A blog naplószerű bejegyzések internetes közzétételére alkalmas weboldal. Elterjedtek az ún. személyes blogok, amikor egy-egy személyhez kötődő naplóbejegyzéseket találunk;

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

A Google űrlap (form) használata

A Google űrlap (form) használata A Google űrlap (form) használata Az űrlap létrehozásához jelentkezzünk be a Google dokumentumok (http://docs.google.com/ ) oldalra. Az űrlap (Form) létrehozásához kattintsunk az Új létrehozása / Form menüpontra.

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Az e-napló elérhető a www.ckik.hu oldal mozaik elrendezésében található E-napló linkre történő kattintással, valamint közvetlenül

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Probono ügykezelői alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015.

Felhasználói kézikönyv. Probono ügykezelői alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015. Felhasználói kézikönyv Probono ügykezelői alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 3 1. A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 2011 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál A portált azért hoztuk létre, hogy az elektronikus oktatástámogatás modern eszközei mellett közösségi és karrierépítési lehetıségeket

Részletesebben

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása -

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása - 01 Mrend X Extra 3.0 b - menetrendszerkesztő program leírása - A programmal mobiltelefonra, Java 2ME nyelven írt alkalmazásokat futtató készülékre szerkeszthető menetrend. http://mobilmenetrend.hu R-dei

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı gázvezeték-felújítás projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. április 2. A projektben

Részletesebben

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer (újdonságok) Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden összefoglalja a változásokat és újdonságokat. Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitotta a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől függően,

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

A beiratkozás funkció változásai 2007/08/1 félévtől Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

A beiratkozás funkció változásai 2007/08/1 félévtől Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. A beiratkozás funkció változásai 2007/08/1 félévtől Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2007.08.29. Verzió: 2.0. Oldalszám:

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben