GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata VÁM- ÉS PÉNZÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1131 Budapest, Fivér u. 4/c. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkdó egységekre vetítve 1558 Budapest, Pf.: 26, , /26

2 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata VPDSz Gazdálkdási Szabályzata az egyes gazdálkdó egységekre vetítve A Szabályzat a VPDSz Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint gazdasági működését meghatárzó Szabályzatk: Számviteli plitika, Házipénztár kezelési szabályzat, Biznylati rend, Értékelési szabályzat, Selejtezési szabályzat és Leltárzási szabályzat előírásai alapján került összeállításra. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a VPDSz önálló gazdálkdási tevékenységet flytató alapszerveinek és csprtjainak működésére, mindaddig, amíg ilyen tevékenységet végeznek. A VPDSz Alapszabályának VIII. Fejezete rögzíti: a szakszervezet pénzügyi alapját a tagk által befizetett, illetőleg a munkáltató által levnt tagdíj, valamint az egyéb bevételek képezik. I. A TAGDÍJ a.) mértéke: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fglalkztatási jgvisznyban állók esetén: a mindenkri munkabérének bruttó 1 %-a a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál krábban fglalkztatási jgvisznyban álló személy (tagfenntartó ) esetén:havi 500,-Ft a tartós, 30 napt meghaladó betegállmány esetén (ideértve a GYÁP-n, GYED-en, GYES-en lévőket is) annak időszakára havi 500,-Ft pártlói tagsági visznnyal rendelkezők esetében 3.000,-Ft/év. b.) A tagdíj megszlása A Magyar Államkincstár által a tagsági jgviszny keletkezésével egyidejűleg aláírt Megállapdás alapján - levnt és a NAV által a VPDSz közpnti bankszámlaszámára utalt 1 %-s tagdíjból - 50 % a közpnt bevétele marad, míg - 50 % az önálló gazdálkdással rendelkező alapszervezetek és csprtk (tvábbiakban: egység) részére nyittt bankszámlára kerül utalásra. Az I. a.) pnt 2. és 3. bekezdései szerint tagfenntartói díjat fizetőknek a tagsági díjat az Alapszabályban meghatárztt gyakrisággal a VPDSZ számú számlájára kell átutalniuk. A tagfenntartási díj a közpnt bevételét képezi. A pártló tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tagdíj tárgyév január 15-ig VPDSz számú bankszámlájára egy összegben történő átutalásával köteles eleget tenni. A pártló tagdíj a közpnt bevételét képezi. A tagsági jgviszny megszűnik, amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapt meghaladóan nem tesz eleget és hátralékának rendezésére történt felszólítás sem vezet eredményre. 2/26

3 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata II. KIADÁSOK KEZELÉSE A gazdálkdó egység a GEB felügyelete mellett: 1. önállóan dönt a közpnti számlára tagdíjakból beflyt és nnan visszatérített 50%-s tagdíj, valamint az egyéb frrásból származó, részére biztsíttt anyagi eszközök felhasználása tekintetében, melyet jegyzőkönyvben rögzít. 2. A felhasználás srán keletkezett biznylatk közpntba történő beküldésével köteles eleget tenni elszámlási kötelezettségének. 3. Pénzügyi kereteihez mérten köteles tartalékt képezni. A felhasználás az alapvető szakszervezeti célkkal nem lehet ellentétes. 1. Pénzkezelés helyszínei: - közpnt házipénztára (tvábbiakban közpnti pénztár), - helyi, önálló gazdálkdást flytató egységek házi pénztárai. Az alapszervek és csprtk megalakulásukkr, illetve azt követően is bármikr dönthetnek az önálló gazdálkdás lehetőségéről, illetve annak megszüntetéséről. A GEB javaslatára a későbbiekben részletezett kk fennállása esetén az önálló gazdálkdás megszüntethető. 2. A pénzfrgalm módjai: - banki (bankszámlán) - készpénzes (házipénztárban). A VPDSz bevételei - szinte teljes egészében - a közpnti bankszámlára érkeznek és innen teljesülnek a kifizetések is. A gazdálkdó egységek önálló alszámlákkal rendelkeznek, ahvá a közpnt a visszatérítéseiket havi rendszerességgel utalja. A kiutalás felfüggesztésre kerül, amennyiben a gazdálkdó egység pénztársa személyében váltzás következik be: az átadás-átvétel megtörténtéig, elszámlási kötelezettségének a meghatárztt határidőre nem tesz eleget. A kiutalás felfüggesztésre kerülhet, amennyiben a gazdálkdó egység pénztársa a GEB elnöke által hiánypótlásra (adat, biznylat) történő felszólításának a kért határidőn belül nem tesz eleget, beküldött biznylatk szerinti, és a ténylegesen kimutattt pénzkészlet között eltérés mutatkzik. Ezekben az esetekben az elmaradt összeg az k megszűnését, illetve új pénztárs esetén a szabályszerű átadás-átvételt követő hónapban esedékes visszatérítéssel együtt kerül utalásra. Az egyes alszámlákról az egységek mindenkri pénztársai a nevükre kiállíttt bankkártyával és a hzzá tartzó PIN kóddal bankjegykiadó autmata használata mellett - jgsultak készpénzfelvételre, illetve az erre lehetőséget biztsító üzletekben vásárlásra. Amennyiben a pénztárs személyében váltzás áll be, a bankkártyáját srn kívül meg kell küldenie a GEB elnökének, aki azt érvénytelenítés céljából tvábbítja a bank felé. A pénztárs részére új bankkártya kerül kiadásra. 3/26

4 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A banki költségek beleértve az éves kártyahasználat és új kártya legyártásának díját is az érintett számlákról kerülnek levnásra. Amennyiben az új kártya legyártására a pénztárs hibája miatt került sr, köteles annak költségeit a helyi házi pénztárba történő befizetéssel megtéríteni. 3. Bankkártya használatával kapcslats eljárás a.) bankjegy kiadó autmatánál bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén a készpénz felvételét megelőzően Utalvány bankszámláhz történő készpénz felvételéhez elnevezésű nymtatványt ki kell tölteni, és a pénztárellenőrrel ellen kell jegyeztetni, a felvett összeget a házi pénztárba be kell vételezni, az autmata által kiadtt banki biznylatt az Utalvánnyal együtt a Kísérő jegyzék mellékleteként a havi beküldéssel kell a közpnti irdába megküldeni. b.) bankkártyával történő vásárlás esetén a vásárlásról a szakszervezet nevére és címére kiállíttt ÁFÁ-s számlát kell kérni és a kaptt banki biznylattal együtt srn kívül a közpnti irdába meg kell küldeni. Az így beküldött biznylatk - bank által havnta megküldött - a bankszámlakivnat mellékletét képezik. A VPDSz összes bankszámlája felett kizárólag az Elnök, illetve a GEB elnöke együttesen jgsult rendelkezni. A készpénzfrgalmat a házipénztár biztsítja. III. HÁZI PÉNZTÁR KEZELÉSE (egységeknél) A házipénztár kezelését pénztárs, távlléte akadályztatása esetén, pénztárs helyettese látja el. A pénztárst és helyettesét az egység tagjai az Alapszabályban fglaltak alapján választják meg, és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik. 1. Általáns szabályk A pénztárs a házipénztárban köteles kezelni a banktól készpénzfizetés céljára felvett, tvábbá a készpénzben befizetett összegeket. A pénztárzárlat után a házipénztár készpénzállmánya nem haladhatja meg az ,-Ft-t és az Elnök által esetenként meghatárztt összeget. A megállapíttt kerten felüli összeget be kell fizetni az elszámlási betétszámlára. A működéshez szükséges készpénz frgalmának lebnylítására, a pénzmegőrzés és tárlás előírt követelményeinek betartására biztnságs tárlási lehetőséget kell biztsítani. 2. Pénztárs és helyettese Nem lehet pénztárs és helyettese lyan dlgzó, akinek munkaköre a pénztársi és/vagy helyettesi munkakörrel összeférhetetlen. Így nem lehet - pénztárs és/vagy pénztár helyettes a pénztári ellenőrrel azns személy 4/26

5 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata - pénztárs és/vagy pénztár helyettes a pénztárellenőrrel közeli hzzátartzói kapcslatban lévő személy. A házipénztárt a pénztárs és/vagy helyettes önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztárs munkakörének elfglalásakr, írásbeli az e célra rendszeresített frmanymtatványn nyilatkzatban köteles tudmásul venni. Ennek eredeti példányát a GEB elnökének meg kell küldeni. Felelősségvállalási nyilatkzat hiányában pénztárs és helyettese sem bízható meg házipénztár kezelésével. Fő feladata: - a pénztárban tarttt készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, - feladatainak előírt határidőre, legjbb tudása szerinti végrehajtása, - pénztárral kapcslats nyilvántartásk és elszámlásk vezetése. 3. Pénztár ellenőr A pénztár ellenőr feladata a biznylatk alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutattt pénzkészlet meglétének ellenőrzése. A biznylatk alaki és tartalmi ellenőrzését mindig a kifizetés előtt kell elvégezni. A pénztári számadásk, valamint a kimutattt pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagsan történik. A helyi pénztárakból kifizetés - kisebb kifizetésektől, mint pl. pstaköltség - eltekintve a tagk többségének egyetértésével, jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történhet. 4. Pénztári nyilvántartásk vezetése A pénztársnak/helyettesnek minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük srrendjében a biznylatk beküldését szlgáló Kísérő jegyzékre kell feljegyezni. Pénztárzárást havnta kell elvégezni. Ennek srán meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállmányt. Év végén az utlsó havi zárással egyidőben Készpénzfelvételi leltárívet is kell felvenni, melyet a decemberi beküldéssel együtt amennyiben az utlsó hónapban nem vlt pénzmzgás, csak a leltárívet - a következő év január 05-ig kell elküldeni a közpnti irdába. A pénztársnak/helyettesnek a Kísérő jegyzéken a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazlnia kell, melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazlni. Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekr eltérés mutatkzik, még a pénztárzárás srán fel kell deríteni annak kát, és aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkzik, a pénztársnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkr azt be kell vételezni. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a pénztársnak/helyettesnek, ellenőrnek és a jegyzőkönyvet készítőnek kell aláírnia. Ha a pénztárst bármilyen kból helyettesíteni kell: átadáskr és visszavételkr is, vagy ha a pénztárs besztásából végleg távzik, pénztárzárlatt kell készíteni. A pénztárzárlat után a pénzt, értékeket, biznylatkat és nyilvántartáskat át kell adni a pénztárs helyettesnek vagy az új pénztársnak, aki az átvétel alkalmával azk helyességéről köteles meggyőződni. 5/26

6 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A pénztárzárlatnál, valamint a pénztár átadásnál az átadónak, átvevőnek és a pénztárellenőrnek jelen kell lenni. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az új pénztárs vagy pénztár helyettes által kitöltött felelősségvállalási nyilatkzatt a választási jegyzőkönyvvel együtt srn kívül meg kell küldeni a VPDSZ közpnti irdába. 5. A pénztári bevételek és kiadásk biznylatlása A befizetésekről és kifizetésekről szabvány biznylatt kell kiállítani. A VPDSz valamennyi pénztára tekintetében a pénzmzgásk biznylatlását a könyveléssel megbíztt vállalkzás végzi. Az egyes pénztáraknál a be-, illetve kifizetések teljesítése Átadás-átvételi elismervényen történik. Az elismervényt értelemszerűen, lvashatóan kell kitölteni. A be- és kifizetést a pénztárs/helyettese aláírásával, a pénzt átvevő, befizető teljes nevének kiírásával igazlja. Az aláírás alatt fel kell tüntetni a személyi igazlványának számát vagy nyilvántartási számát. Ha a pénz felvételére jgsult nem személyesen jelenik meg, megbízttja részére az összeg csak szabályszerűen kiállíttt meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást az elismervény mögé kell tűzni. Az elismervény mellékletét képezi tvábbá minden lyan biznylatt, amely a be-, illetve a kifizetés alapjául szlgál (pl. a kifizetésre vnatkzó tagi jegyzőkönyv, segélykérelmek és mellékletei). 7. Elszámlásra kiadtt összegek (előleg) nyilvántartása Pénzt elszámlásra csak az alábbi célkra lehet kiadni: - beszerzésre, - szlgáltatás igénybevételére - kiküldetési költségre, - jóléti elszámlásra, - kisebb kiadáskra (reprezentációs költség, pstaköltség stb.) - egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítése. Az elszámlásra kiadtt összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indkltan szükséges mértéket. Elszámlásra pénzt csak személyre szólóan, és csak lyan biznylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámlás véghatárideje is fel van tüntetve. Ha ugyanaz a személy elszámlásra újabb összeget vesz fel, a krábban felvett összeggel akkr is el kell számlnia, ha az annak elszámlására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámlásra kiutalni csak akkr lehet, ha az alábbiak szerinti nyilvántartás alapján a pénz felvevőjének elszámlatlan tétele nincs. Az elszámlásra kiadtt összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatkat kell tartalmaznia: - a pénzt felvevő dlgzó neve, - a pénz felvételének időpntja, - a felvétel jgcíme (anyagvásárlás, üzemanyag-költség stb.), - az elszámlásra felvett összeg, - az elszámlás határideje, - az elszámlás tényleges időpntja, - a ténylegesen felhasznált összeg. 6/26

7 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata Ha az elszámlásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig (30 napn belül) nem száml el, a nyilvántartás vezetője köteles erről a gazdasági vezetőt haladék nélkül értesíteni. IV. BIZONYLATI REND 1. A biznylati rend célja A biznylati rend célja, hgy biztsítsa a szakszervezetnél a számviteli elszámláskhz kapcslódó biznylatk kiállításának, ellenőrzésének, tvábbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. 2. Biznylati elv, biznylati fegyelem Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök frrásainak állmányát vagy összetételét megváltztatja, biznylatt kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) flyamatát tükröző összes biznylat adatait a könyvviteli nyilvántartáskban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartáskba csak szabályszerűen kiállíttt biznylat alapján szabad adatkat bejegyezni. Szabályszerű az a biznylat, amely az adtt gazdasági műveletre (eseményre) vnatkzóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jgszabályban előírt adatkat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a biznylat általáns alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítttak. 3. Biznylat fgalma, alaki és tartalmi kellékei, csprtsítása 3.1. Számviteli biznylat Számviteli biznylat minden lyan a szakszervezet által kiállíttt, készített, illetve a szakszervezettel üzleti vagy egyéb kapcslatban álló természetes személy vagy más gazdálkdó által kiállíttt, készített kmány (számla, számlát helyettesítő kmány, szerződés, megállapdás, kimutatás, hitelintézeti biznylat, bankkivnat, jgszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nymdai vagy egyéb előállítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben meghatárztt általáns alaki és tartalmi kellékekkel. A számviteli biznylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A biznylat szerkesztésekr a világsság elvét szem előtt kell tartani A biznylat alaki és tartalmi kellékei: a) a biznylat megnevezése és srszáma vagy egyéb más aznsítója; b) a biznylatt kiállító gazdálkdó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; c) az ellenőr aláírása; a készletmzgásk biznylatain és az átadás-átvételi elismervényen az átvevő, illetve a befizető aláírása; d) a biznylat kiállításának időpntja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a biznylat adatait vnatkztatni kell; e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet kzta váltzásk mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámlás rendjétől függően - értékbeni adatai; f) külső biznylat esetében a biznylatnak tartalmaznia kell többek között: a biznylatt kiállító gazdálkdó nevét, címét; g) biznylatk adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szlgáló biznylatk körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vnatkzik; h) tvábbá minden lyan adat, amelyet jgszabály előír. 7/26

8 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A számla, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő kmány alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát - ha jgszabály eltérően nem rendelkezik - a szakszervezet képviseletére jgsult személy: az Elnök aláírásával igazlja. 4, A biznylatk kiállítása, helyesbítése A biznylatt a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpntjában kell kiállítani. A biznylatn az adatkat időtálló módn úgy kell rögzíteni, hgy azk a kötelező megőrzési határidőig lvashatók, tvábbá az esetlegessé váló utólags váltzásk felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. A szabályszerű javításkat a következők szerint kell elvégezni: - A biznylatra helytelenül bejegyzett adatk javítása srán az eredeti bejegyzést át kell húzni, úgy, hgy az eredeti bejegyzés /szám vagy szöveg/ lvasható maradjn. A helyesbített adatkat az áthúztt szám vagy szöveg fölé kell írni. A hibás bejegyzést a biznylat minden példányán javítani kell. Fel kell tüntetni tvábbá, a helyesbítés keltét és a biznylatt helyesbítő személy aláírását. A külső szervektől beérkezett biznylatkat alaki és tartalmi szempntból ellenőrizni kell. - Az ellenőrzés srán talált hibákról a biznylat kiállítóját értesíteni kell, és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére. A szakszervezet külső szervtől érkezett biznylatt nem javíthat. 5. A biznylatk beküldése, feldlgzása és ellenőrzése 5.1. Biznylatk beküldési rendje Amennyiben a házi pénztárban pénzmzgás történik, a pénztárs köteles - a biznylatkat havnta keletkezésük srrendjében az e célra rendszeresített Kísérő jegyzékre felvezetni, - a hónap utlsó napján zárlatt készíteni, - a biznylatkat a felvezetés srrendjében összerendezve a Kísérő jegyzékkel együtt legkésőbb a tárgyhónapt követő hónap 5-ig futárpstával, vagy pstán, ajánltt küldeményként történő feladással a VPDSZ közpnti irda részére megküldeni. Az összeállíttt anyagról beküldés előtt máslatt kell készíteni és azkat áttekinthető módn, lefűzve kell megőrizni. Ha a beküldött biznylatk bármilyen kból a közpntba nem érkeznek meg, az eljárás a követező: 1. amennyiben lehetőség van rá, a biznylatkat pótlni kell (pl. hiteles számlamáslatkat kérni a kiállítótól). 2. Amennyiben az 1. pntban leírtakra nincs lehetőség, a lefűzött anyagból a vnatkzó biznylatk tekintetében máslatkat kell készíteni. 3. A fénymáslatkat hitelesítő záradékkal kell ellátni, amely tartalmazza: Máslat hiteles, eredetivel egyező szöveget hitelesítés dátumát pénztárs, ellenőr aláírását. 4. A küldemény feladásának körülményeire vnatkzóan jegyzőkönyvet kell felvenni. 5. A hiteles máslatkat a jegyzőkönyv kíséretében ismételten meg kell küldeni a VPDSZ közpnti irda részére A biznylatk ellenőrzése 8/26

9 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A közpnti irdába beküldött biznylatk ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben a biznylatk helyesek, azkat meghatárztt időszaknként, legkésőbb havnta könyvelés céljából tvábbításra kerülnek. Hiánysság, hiba észlelése esetén a pénztárssal felveszi a kapcslatt az k megszüntetésére. Ez esetben a hiányzó adatk, biznylatk pótlása után kerülnek a biznylatk könyvelésre. 6. A szakszervezetnél rendszeresített pénzügyi, gazdasági tevékenységhez kapcslódó biznylatnak minősülő nymtatványk: a) Átadás-átvételi elismervény házi pénztárba történő befizetéshez b) Átadás-átvételi elismervény házi pénztárból történő kifizetéshez c) Nyilatkzat kiküldetési költség elszámlásáhz (egyszeri alkalm) d) Útnyilvántartás kiküldetési költség elszámlásáhz e) Segélyezési és támgatási szabályzatban meghatárztt juttatásk kifizetésére irányuló kérelmek f) Átvételi lista egyéb nymtatványk: a) Felelősségvállalási nyilatkzat b) Átadás-átvételi jegyzőkönyv házi pénztár átadásáról c) Jegyzőkönyv házi pénztárban rendelkezése álló összeg felhasználásáról d) Meghatalmazás e) Kísérő jegyzék (biznylatk beküldéséhez) f) Kérelem tagdíj-visszatérítés összegének bankszámlák közötti átvezetéshez g) Készpénzfelvételi leltárív h) Kérelem bankszámláról történő utalás teljesítésére i) Utalvány bankszámláról történő készpénz felvételéhez V. AZ EGYSÉG ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE Amennyiben a szakszervezeti egység tagsága az egység megszűnése, vagy más kból kiflyólag úgy dönt, hgy önállóan nem kíván tvább gazdálkdni, az eljárás a következő: 1. Az egység választtt tisztségviselője a megszűnés tervezett időpntja (lehetőleg hónap első napja) előtt legalább 1 hónappal írásban, a döntésről készült jegyzőkönyv és jelenléti ív megküldésével jelzi a tagság ezen irányú szándékát a GEB elnöke felé. 2. A pénztárs feladata: A megszűnés előtt közvetlenül pénztárzárlatt készít, melynek srán: a házi pénztárban maradványként mutatkzó összeget vagy a VPDSz közpnti számú bankszámlájára, vagy pedig pstai utalványn annak címére maradványösszeg megjelöléssel befizeti, A VPDSZ közpnti irda részére futárpstával vagy ajánltt küldeményként feladva megküldi: az utlsó hónapban keletkezett biznylatkat (beleértve a maradványpénz befizetésére vnatkzót is) a Kísérő jegyzékkel, a kezelésében lévő betelt és még használatban lévő összes Bevételi és Kiadási pénztárbiznylat, illetve Időszaki pénztárjelentés tömböket nevére kiállíttt MKB bankkártyát. 3. A GEB elnöke a bejelentést követően 9/26

10 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata intézkedik a banknál az alszámla megszüntetése és a hzzá kapcslódó bankkártya érvénytelenítése iránt, a megszűnésről előzetesen tájékztatja a könyveléssel megbíztt céget. VI. Az egység gazdálkdásának megszüntetése Amennyiben a pénztárs a jelen Szabályzatban leírtakat különös tekintettel rendszeres elszámlási kötelezettségére több alkalmmal, rendszeresen megszegi a GEB elnöke 1. szóban vagy írásban felhívja a pénztárs, majd az egység tisztségviselőjének figyelmét a hiánysság pótlására, megszüntetésére, 2. amennyiben pénztárs a GEB elnökének ismételt figyelmeztetése ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a helyszínre pénztárellenőrzést rendel el. Az ellenőrzést a GEB 2 tagja hajtja végre, és annak megállapításait jegyzőkönyvbe rögzíti. Amennyiben a pénztárs felelőssége, hanyagsága kétséget kizáróan megállapítható, a GEB javaslatára, annak elnöke kezdeményezi a VPDSz Elnökénél az adtt egység önálló gazdálkdásának megszüntetését. Abban az esetben, ha a pénztárs anyagi felelőssége is megállapításra kerül, köteles az kztt kárt megtéríteni, annak elmaradása esetén pedig a szakszervezet intézkedik az összeg plgári peres eljárás keretében történő behajtása - amennyiben szükséges -, büntetőjgi eljárás bevezetését iránt. A módsíttt szabályzat rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (Hlecz Gábr) Elnök sk. (Kiss Lilla) GEB elnök sk. 10/26

11 alapszerv/csprt száma 1. számú melléklet ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárba történő befizetésről) Alulírtt Adóaznsító jel: a mai napn címén a számú *alapszerv/csprt házi pénztárába Ft-t befizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. Dátum: *megfelelő rész aláhúzandó befizető *nyt.sz.:/szig.sz.:.. pénztárs alapszerv/csprt száma ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárba történő befizetésről) Alulírtt Adóaznsító jel: a mai napn címén a számú *alapszerv/csprt házi pénztárába Ft-t befizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. Dátum: befizető *nyt.sz.:/szig.sz.:.. pénztárs *megfelelő rész aláhúzandó 11/26

12 alapszerv/csprt száma 2. számú melléklet ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárból történő kifizetésről) Alulírtt, mint a számú *alapszerv/csprt pénztársa részére Adóaznsító jel: címén a mai napn a házi pénztárából Ft-t kifizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. pénztárs Dátum: átvevő *nyt.sz.:/szig.sz.:.. *megfelelő rész aláhúzandó alapszerv/csprt száma ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárból történő kifizetésről) Alulírtt, mint a számú *alapszerv/csprt pénztársa részére Adóaznsító jel: címén a mai napn a házi pénztárából Ft-t kifizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. pénztárs Dátum: átvevő *nyt.sz.:/szig.sz.:.. *megfelelő rész aláhúzandó 12/26

13 N Y I L A T K O Z A T kiküldetési költség elszámlásáhz (egyszeri alkalm) 3. számú melléklet Alulírtt.. (név) a. számú csprt/alapszerv képviseletében részt vettem... (dátum, hely), a.... (kiküldetés célja). A felmerülő költségem elszámlásáhz szükséges adatkat az alábbiakban közlöm: Név: Lakcím: Születési hely, idő: Anyja neve: Adóaznsító jele:..... Utazásm srán az alábbi költsége(i)m merült(ek) fel: 1. Vnatköltség. Ft értékben (számla csatlva). 2. Buszköltség/BKV költség. Ft értékben (számla csatlva). 3. Gépkcsival utaztam Gépjármű rendszáma: típusa: hengerűrtartalma: üzemanyag fajtája:* ös ólmzatlan benzin, 98-as ólmzatlan benzin, Gázlaj, Keverék Oda Indulás: Érkezés: Vissza Indulás: Érkezés: (km óra állása; dátum, idő; útvnal) (km óra állása; dátum, idő; megtett km) (km óra állása; dátum, idő; útvnal) (km óra állása; dátum, idő; megtett km) 3.2. Az utazás srán autópálya használati díjat fizettem, az ehhez kapcslódó számlát csatlm/ nem vásárltam.** 3.3. Kijelentem, hgy a fenti gépjármű saját (vagy házastársam) tulajdnát képezi / nem saját tulajdnmat képezi. ( Amennyiben az nem saját tulajdnmat képezi, a tulajdns engedélyét a használatra vnatkzóan mellékelem.) A fent részletezett költsége(i)m megtérítését.. bankszámlaszámra kérem. Dátum:... aláírás A fenti nyilatkzat alapján az alábbi költségek kerültek elszámlásra: Összes km APEH nrma üa.felh. al.nrma szerint l/100 km Utazási költségtér. (Ft) Kpás költsége 9 Ft/km Egyéb költség Összesen kifizetett Kifizetés napja Kifizetés srszáma: * megfelelő rész aláhúzandó pénztárs ellenőr elnök (elrendelő, utalványzó) ** csak az autópálya matrica kiküldetési időre eső része számlható el A nyilatkzatt 2 példányban szükséges kitölteni, melyhez csatlni kell a kiküldetés időszakában érvényes, Kötelező Gépjármű Felelősségbiztsítás (KGFB) díjfizetésére vnatkzó igazlás máslatát. 13/26

14 ÚTNYILVÁNTARTÁS 4. számú melléklet kiküldetési költség elszámlásáhz Név:. Gépjármű Lakcím:. rendszáma:. Születési idő, hely:. típusa:. Anyja neve:. hengerűrtartalma:. Adóaznsító jele:. üzemanyag fajtája:* 95-ös ólmzatlan benzin, 98-as ólmzatlan benzin, Gázlaj, Keverék hónap Pénztárs tölti ki: Nap Hnnét Hvá Utazás célja kezdő km óra befejező Megtett össz. km Fgyasztási nrma NAV üzemanyagár kiküld. ktg. tér. összege (Ft) kpás ktg.-e 9 Ft/km Egyéb ktg. (pl. autóp. használat) Mindössz. (Ft) Összesen: Kijelentem, hgy a fenti gépjármű saját (vagy házastársam) tulajdnát / nem saját tulajdnmat képezi. Amennyiben az nem saját tulajdnmat képezi, a tulajdns engedélyét a használatra vnatkzóan mellékelem. A fent részletezett költsége(i)m megtérítését a számú bankszámlaszámra kérem. Dátum:..... aláírás A fenti nyilatkzat alapján kiküldetési költségtérítésként kifizetett összeg:,-ft Kifizetés srszáma: Kifizetés napja: al pénztárs ellenőr elnök (elrendelő, utalványzó) A nyilatkzatt 2 példányban szükséges kitölteni, melyhez csatlni kell a kiküldetés időszakában érvényes, Kötelező Gépjármű Felelősségbiztsítás (KGFB) díjfizetésére vnatkzó igazlás máslatát, valamint az egyéb költség tekintetében a VPDSZ nevére és címére kiállíttt számlát. * megfelelő rész aláhúzandó 14/26

15 alapszerv/csprt száma 5. számú melléklet ÁTVÉTELI LISTA Készült a csatlt jegyzőkönyvben fglaltak alapján.. szétsztásáról. Kapcslódó számla(k) száma: kelte: összege: Ssz. Név Átvett értéke Átvétel dátuma Átvétel igazlása 15/26

16 6. számú melléklet alapszerv/csprt száma FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Alulírtt Név:. Anyja neve: Állandó lakcím: Adóaznsító jel: kijelentem, hgy a VPDSz gazdálkdási, pénzkezelési szabályzatát megismertem. Tudmásul veszem, hgy a kezelésem alatt álló számú alapszervezet/csprt házi pénztáráért teljes anyagi felelősséggel tartzm. Dátum:... aláírás (pénztárs/pénztárs helyettese*) Tudmásul vettem: titkár/bizalmi aláírása A nyilatkzatt 2 eredeti példányban kell elkészíteni, melyből 1 példányt meg kell küldeni a VPDSz közpnti irda részére, a másik példányt a pénztár mellé kell elhelyezni. *megfelelő rész aláhúzandó 16/26

17 alapszerv/csprt száma 7. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült (hely, idő).. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak:... pénztár ellenőr.. pénztárt átadó.. pénztárt átvevő Alapszervünknél/csprtunknál a pénztársi teendőket től a krábbi pénztárs (név) betegsége, áthelyezése, egyéb tartós távlléte, munkavisznyának megszűnése, egyéb*.. (k megjelölése) miatt... (név) látja el. Emiatt a jelen pénztárátadás srán az alábbi értékek, biznylatk kerülnek átadásra, illetve átvételre: a.) Használatban lévő Pénztárjelentés:. (srszámtól-ig) Kiadási pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Bevételi pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Készpénz-felvételi utalvány. (srszámtól-ig) Pénzfrgalmi betétkönyv. (srszámtól-ig) b.) Használatból kivnt (betelt) Pénztárjelentés:. (srszámtól-ig) Kiadási pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Bevételi pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Készpénz-felvételi utalvány. (srszámtól-ig) Pénzfrgalmi betétkönyv. (srszámtól-ig) * megfelelő rész aláhúzandó 17/26

18 c.) Házipénztárban lévő pénzkészlet az alábbi címletezés szerint: db címlet összeg(ft) összesen: azaz... Ft. Megjegyzés:.. k.m.f.. átadó.. átvevő Láttam:. titkár/bizalmi aláírása 18/26

19 8. számú melléklet alapszerv/csprt száma J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült (hely, idő):.. Tárgy: Jelen vannak: Döntés az egység házi pénztárában lévő összeg felhasználásáról (a mellékelt jelenléti ív alapján) fő szakszervezeti tag.. jegyzőkönyvvezető Megállapításk:.. A nyilváns szavazás eredménye:.... A fentiek alapján a jelenlévők többsége támgatta a.... Kmf. Fentiek a valóságnak megfelelnek, ezért azt ellvasás után jóváhagyólag aláírjuk.. titkár/bizalmi jegyzőkönyvvezető pénztárs 19/26

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési

Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési Színház- és Filmművészeti Egyetem Pénzkezelési S Z A B Á L Y Z A T 2013. Tartalomjegyzék Megnevezés Oldal I. Általános rész 3. II. A pénzkezelés részletes szabályai 4. 1. A pénzforgalom biztosításának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben