GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata VÁM- ÉS PÉNZÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1131 Budapest, Fivér u. 4/c. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkdó egységekre vetítve 1558 Budapest, Pf.: 26, , /26

2 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata VPDSz Gazdálkdási Szabályzata az egyes gazdálkdó egységekre vetítve A Szabályzat a VPDSz Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint gazdasági működését meghatárzó Szabályzatk: Számviteli plitika, Házipénztár kezelési szabályzat, Biznylati rend, Értékelési szabályzat, Selejtezési szabályzat és Leltárzási szabályzat előírásai alapján került összeállításra. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a VPDSz önálló gazdálkdási tevékenységet flytató alapszerveinek és csprtjainak működésére, mindaddig, amíg ilyen tevékenységet végeznek. A VPDSz Alapszabályának VIII. Fejezete rögzíti: a szakszervezet pénzügyi alapját a tagk által befizetett, illetőleg a munkáltató által levnt tagdíj, valamint az egyéb bevételek képezik. I. A TAGDÍJ a.) mértéke: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fglalkztatási jgvisznyban állók esetén: a mindenkri munkabérének bruttó 1 %-a a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál krábban fglalkztatási jgvisznyban álló személy (tagfenntartó ) esetén:havi 500,-Ft a tartós, 30 napt meghaladó betegállmány esetén (ideértve a GYÁP-n, GYED-en, GYES-en lévőket is) annak időszakára havi 500,-Ft pártlói tagsági visznnyal rendelkezők esetében 3.000,-Ft/év. b.) A tagdíj megszlása A Magyar Államkincstár által a tagsági jgviszny keletkezésével egyidejűleg aláírt Megállapdás alapján - levnt és a NAV által a VPDSz közpnti bankszámlaszámára utalt 1 %-s tagdíjból - 50 % a közpnt bevétele marad, míg - 50 % az önálló gazdálkdással rendelkező alapszervezetek és csprtk (tvábbiakban: egység) részére nyittt bankszámlára kerül utalásra. Az I. a.) pnt 2. és 3. bekezdései szerint tagfenntartói díjat fizetőknek a tagsági díjat az Alapszabályban meghatárztt gyakrisággal a VPDSZ számú számlájára kell átutalniuk. A tagfenntartási díj a közpnt bevételét képezi. A pártló tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tagdíj tárgyév január 15-ig VPDSz számú bankszámlájára egy összegben történő átutalásával köteles eleget tenni. A pártló tagdíj a közpnt bevételét képezi. A tagsági jgviszny megszűnik, amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapt meghaladóan nem tesz eleget és hátralékának rendezésére történt felszólítás sem vezet eredményre. 2/26

3 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata II. KIADÁSOK KEZELÉSE A gazdálkdó egység a GEB felügyelete mellett: 1. önállóan dönt a közpnti számlára tagdíjakból beflyt és nnan visszatérített 50%-s tagdíj, valamint az egyéb frrásból származó, részére biztsíttt anyagi eszközök felhasználása tekintetében, melyet jegyzőkönyvben rögzít. 2. A felhasználás srán keletkezett biznylatk közpntba történő beküldésével köteles eleget tenni elszámlási kötelezettségének. 3. Pénzügyi kereteihez mérten köteles tartalékt képezni. A felhasználás az alapvető szakszervezeti célkkal nem lehet ellentétes. 1. Pénzkezelés helyszínei: - közpnt házipénztára (tvábbiakban közpnti pénztár), - helyi, önálló gazdálkdást flytató egységek házi pénztárai. Az alapszervek és csprtk megalakulásukkr, illetve azt követően is bármikr dönthetnek az önálló gazdálkdás lehetőségéről, illetve annak megszüntetéséről. A GEB javaslatára a későbbiekben részletezett kk fennállása esetén az önálló gazdálkdás megszüntethető. 2. A pénzfrgalm módjai: - banki (bankszámlán) - készpénzes (házipénztárban). A VPDSz bevételei - szinte teljes egészében - a közpnti bankszámlára érkeznek és innen teljesülnek a kifizetések is. A gazdálkdó egységek önálló alszámlákkal rendelkeznek, ahvá a közpnt a visszatérítéseiket havi rendszerességgel utalja. A kiutalás felfüggesztésre kerül, amennyiben a gazdálkdó egység pénztársa személyében váltzás következik be: az átadás-átvétel megtörténtéig, elszámlási kötelezettségének a meghatárztt határidőre nem tesz eleget. A kiutalás felfüggesztésre kerülhet, amennyiben a gazdálkdó egység pénztársa a GEB elnöke által hiánypótlásra (adat, biznylat) történő felszólításának a kért határidőn belül nem tesz eleget, beküldött biznylatk szerinti, és a ténylegesen kimutattt pénzkészlet között eltérés mutatkzik. Ezekben az esetekben az elmaradt összeg az k megszűnését, illetve új pénztárs esetén a szabályszerű átadás-átvételt követő hónapban esedékes visszatérítéssel együtt kerül utalásra. Az egyes alszámlákról az egységek mindenkri pénztársai a nevükre kiállíttt bankkártyával és a hzzá tartzó PIN kóddal bankjegykiadó autmata használata mellett - jgsultak készpénzfelvételre, illetve az erre lehetőséget biztsító üzletekben vásárlásra. Amennyiben a pénztárs személyében váltzás áll be, a bankkártyáját srn kívül meg kell küldenie a GEB elnökének, aki azt érvénytelenítés céljából tvábbítja a bank felé. A pénztárs részére új bankkártya kerül kiadásra. 3/26

4 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A banki költségek beleértve az éves kártyahasználat és új kártya legyártásának díját is az érintett számlákról kerülnek levnásra. Amennyiben az új kártya legyártására a pénztárs hibája miatt került sr, köteles annak költségeit a helyi házi pénztárba történő befizetéssel megtéríteni. 3. Bankkártya használatával kapcslats eljárás a.) bankjegy kiadó autmatánál bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén a készpénz felvételét megelőzően Utalvány bankszámláhz történő készpénz felvételéhez elnevezésű nymtatványt ki kell tölteni, és a pénztárellenőrrel ellen kell jegyeztetni, a felvett összeget a házi pénztárba be kell vételezni, az autmata által kiadtt banki biznylatt az Utalvánnyal együtt a Kísérő jegyzék mellékleteként a havi beküldéssel kell a közpnti irdába megküldeni. b.) bankkártyával történő vásárlás esetén a vásárlásról a szakszervezet nevére és címére kiállíttt ÁFÁ-s számlát kell kérni és a kaptt banki biznylattal együtt srn kívül a közpnti irdába meg kell küldeni. Az így beküldött biznylatk - bank által havnta megküldött - a bankszámlakivnat mellékletét képezik. A VPDSz összes bankszámlája felett kizárólag az Elnök, illetve a GEB elnöke együttesen jgsult rendelkezni. A készpénzfrgalmat a házipénztár biztsítja. III. HÁZI PÉNZTÁR KEZELÉSE (egységeknél) A házipénztár kezelését pénztárs, távlléte akadályztatása esetén, pénztárs helyettese látja el. A pénztárst és helyettesét az egység tagjai az Alapszabályban fglaltak alapján választják meg, és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik. 1. Általáns szabályk A pénztárs a házipénztárban köteles kezelni a banktól készpénzfizetés céljára felvett, tvábbá a készpénzben befizetett összegeket. A pénztárzárlat után a házipénztár készpénzállmánya nem haladhatja meg az ,-Ft-t és az Elnök által esetenként meghatárztt összeget. A megállapíttt kerten felüli összeget be kell fizetni az elszámlási betétszámlára. A működéshez szükséges készpénz frgalmának lebnylítására, a pénzmegőrzés és tárlás előírt követelményeinek betartására biztnságs tárlási lehetőséget kell biztsítani. 2. Pénztárs és helyettese Nem lehet pénztárs és helyettese lyan dlgzó, akinek munkaköre a pénztársi és/vagy helyettesi munkakörrel összeférhetetlen. Így nem lehet - pénztárs és/vagy pénztár helyettes a pénztári ellenőrrel azns személy 4/26

5 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata - pénztárs és/vagy pénztár helyettes a pénztárellenőrrel közeli hzzátartzói kapcslatban lévő személy. A házipénztárt a pénztárs és/vagy helyettes önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztárs munkakörének elfglalásakr, írásbeli az e célra rendszeresített frmanymtatványn nyilatkzatban köteles tudmásul venni. Ennek eredeti példányát a GEB elnökének meg kell küldeni. Felelősségvállalási nyilatkzat hiányában pénztárs és helyettese sem bízható meg házipénztár kezelésével. Fő feladata: - a pénztárban tarttt készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, - feladatainak előírt határidőre, legjbb tudása szerinti végrehajtása, - pénztárral kapcslats nyilvántartásk és elszámlásk vezetése. 3. Pénztár ellenőr A pénztár ellenőr feladata a biznylatk alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutattt pénzkészlet meglétének ellenőrzése. A biznylatk alaki és tartalmi ellenőrzését mindig a kifizetés előtt kell elvégezni. A pénztári számadásk, valamint a kimutattt pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagsan történik. A helyi pénztárakból kifizetés - kisebb kifizetésektől, mint pl. pstaköltség - eltekintve a tagk többségének egyetértésével, jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történhet. 4. Pénztári nyilvántartásk vezetése A pénztársnak/helyettesnek minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük srrendjében a biznylatk beküldését szlgáló Kísérő jegyzékre kell feljegyezni. Pénztárzárást havnta kell elvégezni. Ennek srán meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállmányt. Év végén az utlsó havi zárással egyidőben Készpénzfelvételi leltárívet is kell felvenni, melyet a decemberi beküldéssel együtt amennyiben az utlsó hónapban nem vlt pénzmzgás, csak a leltárívet - a következő év január 05-ig kell elküldeni a közpnti irdába. A pénztársnak/helyettesnek a Kísérő jegyzéken a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazlnia kell, melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazlni. Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekr eltérés mutatkzik, még a pénztárzárás srán fel kell deríteni annak kát, és aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkzik, a pénztársnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkr azt be kell vételezni. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a pénztársnak/helyettesnek, ellenőrnek és a jegyzőkönyvet készítőnek kell aláírnia. Ha a pénztárst bármilyen kból helyettesíteni kell: átadáskr és visszavételkr is, vagy ha a pénztárs besztásából végleg távzik, pénztárzárlatt kell készíteni. A pénztárzárlat után a pénzt, értékeket, biznylatkat és nyilvántartáskat át kell adni a pénztárs helyettesnek vagy az új pénztársnak, aki az átvétel alkalmával azk helyességéről köteles meggyőződni. 5/26

6 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A pénztárzárlatnál, valamint a pénztár átadásnál az átadónak, átvevőnek és a pénztárellenőrnek jelen kell lenni. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az új pénztárs vagy pénztár helyettes által kitöltött felelősségvállalási nyilatkzatt a választási jegyzőkönyvvel együtt srn kívül meg kell küldeni a VPDSZ közpnti irdába. 5. A pénztári bevételek és kiadásk biznylatlása A befizetésekről és kifizetésekről szabvány biznylatt kell kiállítani. A VPDSz valamennyi pénztára tekintetében a pénzmzgásk biznylatlását a könyveléssel megbíztt vállalkzás végzi. Az egyes pénztáraknál a be-, illetve kifizetések teljesítése Átadás-átvételi elismervényen történik. Az elismervényt értelemszerűen, lvashatóan kell kitölteni. A be- és kifizetést a pénztárs/helyettese aláírásával, a pénzt átvevő, befizető teljes nevének kiírásával igazlja. Az aláírás alatt fel kell tüntetni a személyi igazlványának számát vagy nyilvántartási számát. Ha a pénz felvételére jgsult nem személyesen jelenik meg, megbízttja részére az összeg csak szabályszerűen kiállíttt meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást az elismervény mögé kell tűzni. Az elismervény mellékletét képezi tvábbá minden lyan biznylatt, amely a be-, illetve a kifizetés alapjául szlgál (pl. a kifizetésre vnatkzó tagi jegyzőkönyv, segélykérelmek és mellékletei). 7. Elszámlásra kiadtt összegek (előleg) nyilvántartása Pénzt elszámlásra csak az alábbi célkra lehet kiadni: - beszerzésre, - szlgáltatás igénybevételére - kiküldetési költségre, - jóléti elszámlásra, - kisebb kiadáskra (reprezentációs költség, pstaköltség stb.) - egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítése. Az elszámlásra kiadtt összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indkltan szükséges mértéket. Elszámlásra pénzt csak személyre szólóan, és csak lyan biznylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámlás véghatárideje is fel van tüntetve. Ha ugyanaz a személy elszámlásra újabb összeget vesz fel, a krábban felvett összeggel akkr is el kell számlnia, ha az annak elszámlására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámlásra kiutalni csak akkr lehet, ha az alábbiak szerinti nyilvántartás alapján a pénz felvevőjének elszámlatlan tétele nincs. Az elszámlásra kiadtt összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatkat kell tartalmaznia: - a pénzt felvevő dlgzó neve, - a pénz felvételének időpntja, - a felvétel jgcíme (anyagvásárlás, üzemanyag-költség stb.), - az elszámlásra felvett összeg, - az elszámlás határideje, - az elszámlás tényleges időpntja, - a ténylegesen felhasznált összeg. 6/26

7 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata Ha az elszámlásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig (30 napn belül) nem száml el, a nyilvántartás vezetője köteles erről a gazdasági vezetőt haladék nélkül értesíteni. IV. BIZONYLATI REND 1. A biznylati rend célja A biznylati rend célja, hgy biztsítsa a szakszervezetnél a számviteli elszámláskhz kapcslódó biznylatk kiállításának, ellenőrzésének, tvábbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. 2. Biznylati elv, biznylati fegyelem Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök frrásainak állmányát vagy összetételét megváltztatja, biznylatt kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) flyamatát tükröző összes biznylat adatait a könyvviteli nyilvántartáskban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartáskba csak szabályszerűen kiállíttt biznylat alapján szabad adatkat bejegyezni. Szabályszerű az a biznylat, amely az adtt gazdasági műveletre (eseményre) vnatkzóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jgszabályban előírt adatkat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a biznylat általáns alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítttak. 3. Biznylat fgalma, alaki és tartalmi kellékei, csprtsítása 3.1. Számviteli biznylat Számviteli biznylat minden lyan a szakszervezet által kiállíttt, készített, illetve a szakszervezettel üzleti vagy egyéb kapcslatban álló természetes személy vagy más gazdálkdó által kiállíttt, készített kmány (számla, számlát helyettesítő kmány, szerződés, megállapdás, kimutatás, hitelintézeti biznylat, bankkivnat, jgszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nymdai vagy egyéb előállítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben meghatárztt általáns alaki és tartalmi kellékekkel. A számviteli biznylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A biznylat szerkesztésekr a világsság elvét szem előtt kell tartani A biznylat alaki és tartalmi kellékei: a) a biznylat megnevezése és srszáma vagy egyéb más aznsítója; b) a biznylatt kiállító gazdálkdó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; c) az ellenőr aláírása; a készletmzgásk biznylatain és az átadás-átvételi elismervényen az átvevő, illetve a befizető aláírása; d) a biznylat kiállításának időpntja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a biznylat adatait vnatkztatni kell; e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet kzta váltzásk mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámlás rendjétől függően - értékbeni adatai; f) külső biznylat esetében a biznylatnak tartalmaznia kell többek között: a biznylatt kiállító gazdálkdó nevét, címét; g) biznylatk adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szlgáló biznylatk körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vnatkzik; h) tvábbá minden lyan adat, amelyet jgszabály előír. 7/26

8 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A számla, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő kmány alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát - ha jgszabály eltérően nem rendelkezik - a szakszervezet képviseletére jgsult személy: az Elnök aláírásával igazlja. 4, A biznylatk kiállítása, helyesbítése A biznylatt a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpntjában kell kiállítani. A biznylatn az adatkat időtálló módn úgy kell rögzíteni, hgy azk a kötelező megőrzési határidőig lvashatók, tvábbá az esetlegessé váló utólags váltzásk felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. A szabályszerű javításkat a következők szerint kell elvégezni: - A biznylatra helytelenül bejegyzett adatk javítása srán az eredeti bejegyzést át kell húzni, úgy, hgy az eredeti bejegyzés /szám vagy szöveg/ lvasható maradjn. A helyesbített adatkat az áthúztt szám vagy szöveg fölé kell írni. A hibás bejegyzést a biznylat minden példányán javítani kell. Fel kell tüntetni tvábbá, a helyesbítés keltét és a biznylatt helyesbítő személy aláírását. A külső szervektől beérkezett biznylatkat alaki és tartalmi szempntból ellenőrizni kell. - Az ellenőrzés srán talált hibákról a biznylat kiállítóját értesíteni kell, és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére. A szakszervezet külső szervtől érkezett biznylatt nem javíthat. 5. A biznylatk beküldése, feldlgzása és ellenőrzése 5.1. Biznylatk beküldési rendje Amennyiben a házi pénztárban pénzmzgás történik, a pénztárs köteles - a biznylatkat havnta keletkezésük srrendjében az e célra rendszeresített Kísérő jegyzékre felvezetni, - a hónap utlsó napján zárlatt készíteni, - a biznylatkat a felvezetés srrendjében összerendezve a Kísérő jegyzékkel együtt legkésőbb a tárgyhónapt követő hónap 5-ig futárpstával, vagy pstán, ajánltt küldeményként történő feladással a VPDSZ közpnti irda részére megküldeni. Az összeállíttt anyagról beküldés előtt máslatt kell készíteni és azkat áttekinthető módn, lefűzve kell megőrizni. Ha a beküldött biznylatk bármilyen kból a közpntba nem érkeznek meg, az eljárás a követező: 1. amennyiben lehetőség van rá, a biznylatkat pótlni kell (pl. hiteles számlamáslatkat kérni a kiállítótól). 2. Amennyiben az 1. pntban leírtakra nincs lehetőség, a lefűzött anyagból a vnatkzó biznylatk tekintetében máslatkat kell készíteni. 3. A fénymáslatkat hitelesítő záradékkal kell ellátni, amely tartalmazza: Máslat hiteles, eredetivel egyező szöveget hitelesítés dátumát pénztárs, ellenőr aláírását. 4. A küldemény feladásának körülményeire vnatkzóan jegyzőkönyvet kell felvenni. 5. A hiteles máslatkat a jegyzőkönyv kíséretében ismételten meg kell küldeni a VPDSZ közpnti irda részére A biznylatk ellenőrzése 8/26

9 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata A közpnti irdába beküldött biznylatk ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben a biznylatk helyesek, azkat meghatárztt időszaknként, legkésőbb havnta könyvelés céljából tvábbításra kerülnek. Hiánysság, hiba észlelése esetén a pénztárssal felveszi a kapcslatt az k megszüntetésére. Ez esetben a hiányzó adatk, biznylatk pótlása után kerülnek a biznylatk könyvelésre. 6. A szakszervezetnél rendszeresített pénzügyi, gazdasági tevékenységhez kapcslódó biznylatnak minősülő nymtatványk: a) Átadás-átvételi elismervény házi pénztárba történő befizetéshez b) Átadás-átvételi elismervény házi pénztárból történő kifizetéshez c) Nyilatkzat kiküldetési költség elszámlásáhz (egyszeri alkalm) d) Útnyilvántartás kiküldetési költség elszámlásáhz e) Segélyezési és támgatási szabályzatban meghatárztt juttatásk kifizetésére irányuló kérelmek f) Átvételi lista egyéb nymtatványk: a) Felelősségvállalási nyilatkzat b) Átadás-átvételi jegyzőkönyv házi pénztár átadásáról c) Jegyzőkönyv házi pénztárban rendelkezése álló összeg felhasználásáról d) Meghatalmazás e) Kísérő jegyzék (biznylatk beküldéséhez) f) Kérelem tagdíj-visszatérítés összegének bankszámlák közötti átvezetéshez g) Készpénzfelvételi leltárív h) Kérelem bankszámláról történő utalás teljesítésére i) Utalvány bankszámláról történő készpénz felvételéhez V. AZ EGYSÉG ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE Amennyiben a szakszervezeti egység tagsága az egység megszűnése, vagy más kból kiflyólag úgy dönt, hgy önállóan nem kíván tvább gazdálkdni, az eljárás a következő: 1. Az egység választtt tisztségviselője a megszűnés tervezett időpntja (lehetőleg hónap első napja) előtt legalább 1 hónappal írásban, a döntésről készült jegyzőkönyv és jelenléti ív megküldésével jelzi a tagság ezen irányú szándékát a GEB elnöke felé. 2. A pénztárs feladata: A megszűnés előtt közvetlenül pénztárzárlatt készít, melynek srán: a házi pénztárban maradványként mutatkzó összeget vagy a VPDSz közpnti számú bankszámlájára, vagy pedig pstai utalványn annak címére maradványösszeg megjelöléssel befizeti, A VPDSZ közpnti irda részére futárpstával vagy ajánltt küldeményként feladva megküldi: az utlsó hónapban keletkezett biznylatkat (beleértve a maradványpénz befizetésére vnatkzót is) a Kísérő jegyzékkel, a kezelésében lévő betelt és még használatban lévő összes Bevételi és Kiadási pénztárbiznylat, illetve Időszaki pénztárjelentés tömböket nevére kiállíttt MKB bankkártyát. 3. A GEB elnöke a bejelentést követően 9/26

10 Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata intézkedik a banknál az alszámla megszüntetése és a hzzá kapcslódó bankkártya érvénytelenítése iránt, a megszűnésről előzetesen tájékztatja a könyveléssel megbíztt céget. VI. Az egység gazdálkdásának megszüntetése Amennyiben a pénztárs a jelen Szabályzatban leírtakat különös tekintettel rendszeres elszámlási kötelezettségére több alkalmmal, rendszeresen megszegi a GEB elnöke 1. szóban vagy írásban felhívja a pénztárs, majd az egység tisztségviselőjének figyelmét a hiánysság pótlására, megszüntetésére, 2. amennyiben pénztárs a GEB elnökének ismételt figyelmeztetése ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a helyszínre pénztárellenőrzést rendel el. Az ellenőrzést a GEB 2 tagja hajtja végre, és annak megállapításait jegyzőkönyvbe rögzíti. Amennyiben a pénztárs felelőssége, hanyagsága kétséget kizáróan megállapítható, a GEB javaslatára, annak elnöke kezdeményezi a VPDSz Elnökénél az adtt egység önálló gazdálkdásának megszüntetését. Abban az esetben, ha a pénztárs anyagi felelőssége is megállapításra kerül, köteles az kztt kárt megtéríteni, annak elmaradása esetén pedig a szakszervezet intézkedik az összeg plgári peres eljárás keretében történő behajtása - amennyiben szükséges -, büntetőjgi eljárás bevezetését iránt. A módsíttt szabályzat rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (Hlecz Gábr) Elnök sk. (Kiss Lilla) GEB elnök sk. 10/26

11 alapszerv/csprt száma 1. számú melléklet ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárba történő befizetésről) Alulírtt Adóaznsító jel: a mai napn címén a számú *alapszerv/csprt házi pénztárába Ft-t befizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. Dátum: *megfelelő rész aláhúzandó befizető *nyt.sz.:/szig.sz.:.. pénztárs alapszerv/csprt száma ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárba történő befizetésről) Alulírtt Adóaznsító jel: a mai napn címén a számú *alapszerv/csprt házi pénztárába Ft-t befizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. Dátum: befizető *nyt.sz.:/szig.sz.:.. pénztárs *megfelelő rész aláhúzandó 11/26

12 alapszerv/csprt száma 2. számú melléklet ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárból történő kifizetésről) Alulírtt, mint a számú *alapszerv/csprt pénztársa részére Adóaznsító jel: címén a mai napn a házi pénztárából Ft-t kifizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. pénztárs Dátum: átvevő *nyt.sz.:/szig.sz.:.. *megfelelő rész aláhúzandó alapszerv/csprt száma ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY (házi pénztárból történő kifizetésről) Alulírtt, mint a számú *alapszerv/csprt pénztársa részére Adóaznsító jel: címén a mai napn a házi pénztárából Ft-t kifizettem. Dátum: A fenti összeget átvettem. pénztárs Dátum: átvevő *nyt.sz.:/szig.sz.:.. *megfelelő rész aláhúzandó 12/26

13 N Y I L A T K O Z A T kiküldetési költség elszámlásáhz (egyszeri alkalm) 3. számú melléklet Alulírtt.. (név) a. számú csprt/alapszerv képviseletében részt vettem... (dátum, hely), a.... (kiküldetés célja). A felmerülő költségem elszámlásáhz szükséges adatkat az alábbiakban közlöm: Név: Lakcím: Születési hely, idő: Anyja neve: Adóaznsító jele:..... Utazásm srán az alábbi költsége(i)m merült(ek) fel: 1. Vnatköltség. Ft értékben (számla csatlva). 2. Buszköltség/BKV költség. Ft értékben (számla csatlva). 3. Gépkcsival utaztam Gépjármű rendszáma: típusa: hengerűrtartalma: üzemanyag fajtája:* ös ólmzatlan benzin, 98-as ólmzatlan benzin, Gázlaj, Keverék Oda Indulás: Érkezés: Vissza Indulás: Érkezés: (km óra állása; dátum, idő; útvnal) (km óra állása; dátum, idő; megtett km) (km óra állása; dátum, idő; útvnal) (km óra állása; dátum, idő; megtett km) 3.2. Az utazás srán autópálya használati díjat fizettem, az ehhez kapcslódó számlát csatlm/ nem vásárltam.** 3.3. Kijelentem, hgy a fenti gépjármű saját (vagy házastársam) tulajdnát képezi / nem saját tulajdnmat képezi. ( Amennyiben az nem saját tulajdnmat képezi, a tulajdns engedélyét a használatra vnatkzóan mellékelem.) A fent részletezett költsége(i)m megtérítését.. bankszámlaszámra kérem. Dátum:... aláírás A fenti nyilatkzat alapján az alábbi költségek kerültek elszámlásra: Összes km APEH nrma üa.felh. al.nrma szerint l/100 km Utazási költségtér. (Ft) Kpás költsége 9 Ft/km Egyéb költség Összesen kifizetett Kifizetés napja Kifizetés srszáma: * megfelelő rész aláhúzandó pénztárs ellenőr elnök (elrendelő, utalványzó) ** csak az autópálya matrica kiküldetési időre eső része számlható el A nyilatkzatt 2 példányban szükséges kitölteni, melyhez csatlni kell a kiküldetés időszakában érvényes, Kötelező Gépjármű Felelősségbiztsítás (KGFB) díjfizetésére vnatkzó igazlás máslatát. 13/26

14 ÚTNYILVÁNTARTÁS 4. számú melléklet kiküldetési költség elszámlásáhz Név:. Gépjármű Lakcím:. rendszáma:. Születési idő, hely:. típusa:. Anyja neve:. hengerűrtartalma:. Adóaznsító jele:. üzemanyag fajtája:* 95-ös ólmzatlan benzin, 98-as ólmzatlan benzin, Gázlaj, Keverék hónap Pénztárs tölti ki: Nap Hnnét Hvá Utazás célja kezdő km óra befejező Megtett össz. km Fgyasztási nrma NAV üzemanyagár kiküld. ktg. tér. összege (Ft) kpás ktg.-e 9 Ft/km Egyéb ktg. (pl. autóp. használat) Mindössz. (Ft) Összesen: Kijelentem, hgy a fenti gépjármű saját (vagy házastársam) tulajdnát / nem saját tulajdnmat képezi. Amennyiben az nem saját tulajdnmat képezi, a tulajdns engedélyét a használatra vnatkzóan mellékelem. A fent részletezett költsége(i)m megtérítését a számú bankszámlaszámra kérem. Dátum:..... aláírás A fenti nyilatkzat alapján kiküldetési költségtérítésként kifizetett összeg:,-ft Kifizetés srszáma: Kifizetés napja: al pénztárs ellenőr elnök (elrendelő, utalványzó) A nyilatkzatt 2 példányban szükséges kitölteni, melyhez csatlni kell a kiküldetés időszakában érvényes, Kötelező Gépjármű Felelősségbiztsítás (KGFB) díjfizetésére vnatkzó igazlás máslatát, valamint az egyéb költség tekintetében a VPDSZ nevére és címére kiállíttt számlát. * megfelelő rész aláhúzandó 14/26

15 alapszerv/csprt száma 5. számú melléklet ÁTVÉTELI LISTA Készült a csatlt jegyzőkönyvben fglaltak alapján.. szétsztásáról. Kapcslódó számla(k) száma: kelte: összege: Ssz. Név Átvett értéke Átvétel dátuma Átvétel igazlása 15/26

16 6. számú melléklet alapszerv/csprt száma FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Alulírtt Név:. Anyja neve: Állandó lakcím: Adóaznsító jel: kijelentem, hgy a VPDSz gazdálkdási, pénzkezelési szabályzatát megismertem. Tudmásul veszem, hgy a kezelésem alatt álló számú alapszervezet/csprt házi pénztáráért teljes anyagi felelősséggel tartzm. Dátum:... aláírás (pénztárs/pénztárs helyettese*) Tudmásul vettem: titkár/bizalmi aláírása A nyilatkzatt 2 eredeti példányban kell elkészíteni, melyből 1 példányt meg kell küldeni a VPDSz közpnti irda részére, a másik példányt a pénztár mellé kell elhelyezni. *megfelelő rész aláhúzandó 16/26

17 alapszerv/csprt száma 7. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült (hely, idő).. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak:... pénztár ellenőr.. pénztárt átadó.. pénztárt átvevő Alapszervünknél/csprtunknál a pénztársi teendőket től a krábbi pénztárs (név) betegsége, áthelyezése, egyéb tartós távlléte, munkavisznyának megszűnése, egyéb*.. (k megjelölése) miatt... (név) látja el. Emiatt a jelen pénztárátadás srán az alábbi értékek, biznylatk kerülnek átadásra, illetve átvételre: a.) Használatban lévő Pénztárjelentés:. (srszámtól-ig) Kiadási pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Bevételi pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Készpénz-felvételi utalvány. (srszámtól-ig) Pénzfrgalmi betétkönyv. (srszámtól-ig) b.) Használatból kivnt (betelt) Pénztárjelentés:. (srszámtól-ig) Kiadási pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Bevételi pénztárbiznylat: (srszámtól-ig) Készpénz-felvételi utalvány. (srszámtól-ig) Pénzfrgalmi betétkönyv. (srszámtól-ig) * megfelelő rész aláhúzandó 17/26

18 c.) Házipénztárban lévő pénzkészlet az alábbi címletezés szerint: db címlet összeg(ft) összesen: azaz... Ft. Megjegyzés:.. k.m.f.. átadó.. átvevő Láttam:. titkár/bizalmi aláírása 18/26

19 8. számú melléklet alapszerv/csprt száma J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült (hely, idő):.. Tárgy: Jelen vannak: Döntés az egység házi pénztárában lévő összeg felhasználásáról (a mellékelt jelenléti ív alapján) fő szakszervezeti tag.. jegyzőkönyvvezető Megállapításk:.. A nyilváns szavazás eredménye:.... A fentiek alapján a jelenlévők többsége támgatta a.... Kmf. Fentiek a valóságnak megfelelnek, ezért azt ellvasás után jóváhagyólag aláírjuk.. titkár/bizalmi jegyzőkönyvvezető pénztárs 19/26

20 alapszerv/csprt száma 9. számú melléklet Jelenléti ív 20.. n készült jegyzőkönyvhöz S.sz.: Név Aláírás 20/26

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

BIZONYLATI REND 2013

BIZONYLATI REND 2013 BIZONYLATI REND 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen szabályzatban

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Szekszárd Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Szciális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: K É R E L E M ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL T Á J É K O Z T A T Ó A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL Dr. Áder Jáns, Magyarrszág köztársasági elnöke 2014. któber 12-ére tűzte ki a helyi önkrmányzati képviselők

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Hungária Hitelkártya Tájékoztató

Hungária Hitelkártya Tájékoztató Hungária Hitelkártya Tájékztató Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Közlemény a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáról

Közlemény a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáról Közlemény a 2014. évi helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek általáns választásáról Tisztelt Választóplgárk! A Tiszalöki Helyi Választási Irda vezetőjeként a 2014. évi helyi önkrmányzati képviselők

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben