A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata, a Gazdálkodási Szabályzata, továbbá Pénztári és Pénzkezelési szabályzata, Számviteli Politikája figyelembe vételével az Egyetem Gazdasági Főigazgatósága gazdálkodással kapcsolatos bizonylatainak köréről, kezeléséről az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 3.-3/A. -ában meghatározottak, az Egyetemmel gazdasági vagy egyéb kapcsolatban álló külső szervezetek által készített, a Gazdasági Főigazgatóságra beérkező, illetve a Gazdasági Főigazgatóságról kimenő bizonylatnak minősülő okmányra. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 2. (1) Az Egyetemnek minden gazdasági műveletről, eseményről amely az eszközök, illetőleg a források állományát, összetételét megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. (2) A gazdasági műveletek, események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásban rögzíteni kell. A könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és az egyéb jogszabályok előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat 5. -ban részletezett alaki és tartalmi követelményeknek. (1 of 5) [ :24:13]

2 (3) A bizonylatok feldolgozási rendjét az Egyetem Számviteli Politikája tartalmazza. Az Egyetem számviteli bizonylatai 3. Számviteli bizonylat minden olyan az Egyetem szervezeti egységei által kiállított, készített, illetve az Egyetemmel gazdasági vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által kiállított okmány, melyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljából készítettek, így különösen: a) beérkező és kimenő számlák, b) a pénztári bevételi és kiadási bizonylatok, pénztárjelentés, c) nyugták, átvételi elismervények, d) szállítólevelek, átvételi elismervények, e) pénzintézeti számlák kivonatai és mellékletei, f) terhelési, jóváírási értesítők, g) a bérjegyzékek, összesítők, bérfeladások, munkadíj kiutalási lapok, h) a különböző kézi és gépi könyvelési feladások, összesítők, könyvelési bizonylatok, i) pénztárgépek, kártyaleolvasók bizonylatai, j) raktári bizonylatok, k) szervezeti egységek közötti anyag- eszközmozgatási bizonylatok, l) a karbantartó részlegek munkalapjai, m) a leltározás és a selejtezés dokumentumai, n) szigorú számadású nyomtatványok, o) minden olyan okmány, szerződés, megállapodás, irat, amely számviteli kérdések nyilvántartásokban változást idéz elő. A bizonylat kezelésének, javításának általános szabályai 4. (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. (2 of 5) [ :24:13]

3 (2) A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok körét, kezelésük részletes szabályait a Pénztári és Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. (3) A bizonylatot a gazdasági művelet végrehajtásának vagy a gazdasági esemény megtörténtének az időpontjában kell kiállítani. A bizonylatot akár kézi, akár gépi úton készül, pontosan, olvashatóan és a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell kitölteni. A szabálytalan kiállításból eredő kárért, hátrányért a bizonylat kiállítója anyagi felelősséggel tartozik. (4) A kézzel kiállított bizonylatok és számlák javítása: a) a bizonylatra helytelenül bejegyzett adatot át kell húzni úgy, hogy az eredeti szám vagy szöveg olvasható maradjon és a helyes adatot az áthúzott szám, vagy szöveg fölé kell írni. A javítást végző személynek a javítás tényét annak dátumával, aláírásával és kimenő számlák esetén az intézmény bélyegzőjének lenyomatával kell igazolni. b) Ha a helytelenül bejegyzett adat mellett nincs megfelelő hely a javítás tényének igazolására, a javítás helyét meg kell csillagozni és az igazolást a csillagozás megismétlésével arra alkalmas helyen, kell elvégezni. c) A sorszámozott bizonylati nyomtatvány rontott példányát tilos megsemmisíteni, azt áthúzással érvénytelenítve meg kell őrizni. (5) Pénztári és pénzintézeti bizonylatot javítani tilos. Helytelenül vagy hibásan kiállított bizonylat helyett minden esetben újat kell kiállítani és a rontott bizonylatot meg kell őrizni. (6) A kifogásolt, visszaküldött gépi számlákat az alkalmazott szoftverben előírt eljárás szerint kell javítani, illetve stornózni. (7) Az Egyetem csak szabályosan kiállított (javított) számlát fogadhat el, illetve bocsáthat ki. A bizonylatok alaki tartalmi követelményei 5. (1) A bizonylatokon szerepelni kell az alábbi adatoknak: a) a kiállító megnevezése, címe; b) a bizonylat megnevezése, kelte, sorszáma; c) kimenő bizonylat esetén az Egyetem, mint címzett megnevezése, vagy rövid neve (PTE) és székhelyének címe, adószáma, bankszámla száma; d) a gazdasági műveletet elrendelő szervezet vagy személy megnevezése; (3 of 5) [ :24:13]

4 e) a gazdasági művelet tartalmának részletes leírása; f) a kiállításért felelős alkalmazott aláírása. (2) A számla kellékei továbbá: a) a felszámított adó százalékos mértéke; b) a vevő neve és címe; c) a teljesítés időpontja; d) a fizetés módja és határideje; e) a gazdasági művelet, termék/szolgáltatás megnevezése, az ÁFA törvény szerinti hivatkozás beazonosításához szükséges KSH azonosító száma; f) termék, szolgáltatás - amennyiben természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége; g) termék, szolgáltatás adó nélkül számított egységára amennyiben egységre vetíthető; h) adó nélkül számított ellenérték tételenként és összesen; i) az áthárított adó összege tételenként és összesen; j) adóval együtt számított ellenérték tételenként és összesen; k) a számla végösszege; l) a gépi feldolgozás esetén a feldolgozási programok azonosító jele, kódja; m) hány példányban került kiállításra számla és a példányszám sorszáma; n) amennyiben a számla kiállítása előtt a pénzügyi rendezés megtörtént, úgy a számla pénzügyi rendezést nem igényel felirattal kell ellátni. (3) Az egyéb kimenő a számviteli nyilvántartáshoz kapcsolódó iratokon, leveleken kötelező az ügyintéző nevét és telefonszámát feltűntetni. Hivatalos levél, irat, megkeresés, stb. az aláírásra jogosult vezető által aláírva és az Egyetem bélyegző lenyomatával ellátva postázható. Bizonylati Album 6. (1) A Bizonylati Album tartalmazza a Gazdasági Főigazgatóságon kezelt bizonylatok: a) jegyzékét, b) kiállításuk módját, c) kezelésük, kapcsolódó ügyvitelük folyamatleírását. (2) A Bizonylati Album elkészítéséről és karbantartásáról a Gazdasági Főigazgató gondoskodik. Záró rendelkezés (4 of 5) [ :24:13]

5 7. A szabályzat az elfogadás napjával lép hatályba. Pécs, október 02. Dr. Lénárd László rektor Záradék: Jelen szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a október 2-ai ülésén elfogadta. [1] A szabályzatot a Szenátus október 02-ai ülésén fogadta el. (5 of 5) [ :24:13]

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE Érvényes: 2003. november 15. -tól Jóváhagyta: Dr. Roóz József főiskolai rektor A BGF FŐISKOLAI TANÁCS

Részletesebben

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és. 2010. Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft. Számlázási rendszer

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL]

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] A gazdálkodási folyamatokról, a beruházások pénzügyi eredményéről csak úgy kapunk reális információkat ha ismerjük a számvitel,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket?

A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket? A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket? Szeretnénk felhívni a figyelmét az IntelliMed - Magyarországon egyedülálló - online tagés tagdíj-nyilvántartási

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika OpenMaps Alapítvány Számviteli politika Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2012.06.24-ei ülésén Érvénybe lép: 2012. július 1-én Bevezetés A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben