Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

2 Tartalom: 1. Gimnáziumi beszámoló: oldal 2. Kollégiumi beszámoló: oldal 3. Általános iskolai beszámoló: oldal 4. Óvodai beszámoló: 1-9. oldal 2

3 I. Béla Gimnázium A 2009/2010. nevelési év, tanév értékelése G I M N Á Z I U M I. A nevelő-oktató munka feltételei: A. Személyi feltételek: 1. Pedagógus létszám változása (belépő és távozó pedagógusok, pályakezdők száma, a távozás oka) A nevelő-oktató munkát a tanév elején 36 teljes állású valamint 5 részfoglalkoztatású pedagógus, 0,5 gyermek- és ifjúságvédő, valamint 1 patrónus-tanár (Munkaügyi Kp. pályázati forrásából) kezdte meg közalkalmazotti jogviszonyban, (a patrónus munkaviszonyban). Továbbá 3 óraadó tanár a gimnáziumban, az érettségi utáni szakképzésben pedig további 2 oktató segítette munkánkat. A tantárgyfelosztás szerinti- a tantárgyak heti óraszámai többszöröseinek és a kötelező óraszámok közötti különbségből adódó- fennmaradó órákat, melyet további foglalkoztatással nem lehetett ellátni, többletóraként láttuk el. Tanév elején belépő új kollégák: Bors Márta, Mészáros Dóra, Révész Anna, Szavári Attila Közülük pályakezdő: 3 (Mészáros Dóra, Révész Anna, Szavári Attila) 3

4 Tanév közben távozott a nevelőtestületből: Primosics Ivett angol-olasz szak; (családi okok miatt) Kovács Andrea (angol szak) és Illés Gabriella (magyar-olasz szak) hosszabb távú keresőképtelen állományba kerültek Tanév közben érkeztek: Pegler Kitti, Tamási János, Huszti Edina 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése (szakos ellátottság, egyetemen/főiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevők száma, tapasztalatok) Intézményünk által elkészített és Fenntartónk számára is megküldött időszakra vonatkozó pedagógus továbbképzési program alapján minden tanévben elkészítjük a következő tanévre szóló pedagógus beiskolázási tervet. A továbbképzési program elsősorban a modultárgyak tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szakok elvégzését preferálja, és csak utolsó sorban a órás akkreditált továbbképzéseket. Mivel a továbbképzések normatív támogatása megszűnt, pályázatok útján tudunk forrásokat biztosítani Egyetemen tanuló kollégák száma 1 fő Dr Mikóné Csősz Judit (vezető tanári szakirányú továbbképzési szak, pedagógus szakvizsga.). Képzését saját erőből finanszírozza, de képzési támogatására fenntartói pályázat keretében igényt nyújtottunk be A TÁMOP pályázat keretében az idei tanévben az alábbi képzéseken valósultak meg: Menedzsment képzés: 3 fő SNI-s gyerekek együttnevelése: 2 fő Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazását támogató módszertani képzés: matematika 2 fő szövegértés- szövegalkotás 1 fő német nyelv 2 fő angol nyelv 1 fő Új tanulásszervezési eljárások: 7 fő A tanulói digitális kompetenciák fejlesztése: 7 fő 4

5 Professzionális tanári kommunikáció. 1 fő Hatékony tanuló megismerési technikák: 1 fő Tevékenységközpontú pedagógiák: 1 fő Kooperatív tanulás: 2 fő Tanórai differenciálás heterogén csoportban: 1 fő Informatikai alapozó képzés: 2 fő Drámapedagógia: 1 fő Tehetségpedagógia: 1 fő IPR alkalmazása: 20 fő A még meglévő normatív forrásból a tantestületből 8 fő részt vett az Első Magyar Digitális Tananyagbázis adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában interaktív táblán az évfolyamon című akkreditált pedagógus-továbbképzési programon, 2 fő érettségi vizsgaelnöki felkészítésen. TÁMOP pályázati forrásból intézményfejlesztési folyamat-tanácsadásra és referenciaintézményi minősítő szerepre készült fel 1 pedagógus, kompetencia-területi mentori munkára készült fel 1 fő és IKT folyamat-tanácsadásra valamint IKT mentor tanácsadásra készült fel 2 fő. Más pályázati forrásból finanszíroztunk gazdasági oktatóprogram bevezetésére, a tanulók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére irányuló akkreditált továbbképzést. (3 fő) Összesen 73 akkreditált továbbképzésen vett részt a tantestület, mely a tanév során jelentős túlterheltséggel járt, a pedagógiai kultúra további fejlődésére, folyamatos megújulására pozitívan hatott. A továbbképzések jelentős része hétvégére esett. Külső továbbképzést tréning jelleggel a kollégiummal közösen saját erőből is szerveztünk: az AJKP-s tanulók egyéni fejlesztési terveinek elkészítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához 2 napo képzést szerveztünk tanítási időn kívül. Belső képzéseinket a minden tanévben elkészített belső oktatási terv ütemezi. A felvételi rendszer változásairól az iskola beiskolázási felelőse. a kulcsfolyamatok, eljárások belső szabályozói (eljárások értelmezése, belső szabályzataink, házirend) vonatkozásában képzést tartott az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettes. Az érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az iskola igazgatója és a gyakorlati-oktatás vezető. 5

6 Kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az általános igazgatóhelyettes. A 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgájának lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az általános igazgatóhelyettes. 3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma (belépő, távozó, képzések) A pedagógiai munkát közvetlenül segíti a félállású gyermek-és ifjúságvédő. A Munkaügyi Központ pályázatán patrónus (tanár) alkalmazására nyílt lehetőségünk a tanévben. 4. Korrekciós igények: Az integrált intézmény székhelyén megsokszorozódtak a teendőink. A tagintézmények szakmai önállósága mellett is az adminisztrációs-ügyintézési- és a gazdasági folyamatok intézése, feladatok koordinálása, az információk teljes körű átadása a csökkentett létszám mellett oly mértékben növekedett, hogy a terhelést a legjobb segítő munkatársaink hosszú távon nem képesek változatlan minőségben teljesíteni. Nagy szükség lenne egy titkárságvezető kommunikátor munkatársra, aki az ügyintézési-ügyviteli tevékenységet az integrált intézmény vonatkozásában átlátva segíteni, irányítani tudná. A kollégiumi informatikai rendszer működését is a gimnázium látja el, a feladatok nagysága az integrált intézményben igényli a humán-erőforrás bővítését. B. Tárgyi feltételek: 1. Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás) Bár informatikai felszereltségünk kiváló, két épületünk adottságait illetően továbbra is közepes szintű, egyre romló minőségű. Tornatermünk kicsi, a korszerű követelményeknek csak részben felel meg. Az épületünk melletti sportudvarra jellemző, hogy a salakos pálya 1984-ben lett felújítva. Azóta állapota folyamatosan romlott, testnevelési célokra már nem alkalmas. A bitumenes kosárlabdapályánkon is meglátszik a rendszeres igénybevétel, a maximális kihasználtság. (Iskolai időn túl a környékbeli fiatalok használják, mivel a bejutást a meglévő kerítéssel nem tudjuk korlátozni.) Sportudvarunk kihasználtsága tehát maximális, és felújítása továbbra is esedékes. A közoktatási típusú sportosztály indulásával más városi sportlétesítmények igénybevételének lehetőségével számolunk. 6

7 Tantermeinket illetően a délelőtti és a kora délutáni időszakban teljes a kihasználtság, nagy a zsúfoltság. Az alapító okiratban rögzített nappali tagozatos kihasználtságunk 98 %-os. Az intenzív igénybe vétel a belső berendezés folyamatos pótlását, fokozatos cseréjét teszi szükségessé, melyre források nem állnak rendelkezésünkre. Az épületeket körülvevő park fáinak pótlására, a park gondozására szeretnénk a következő tanévben figyelmet fordítani, hogy a gondos ápolás hiányában keletkező fokozatos leromlását késleltetni tudjuk. Több kiöregedett fánk kidőlt ill. ki kellett vágni, a virágos növények és a cserjék megritkultak, a tanösvény táblái elöregedtek. A park gondozását Madárbarát iskola mozgalomhoz való csatlakozással is segítjük. 2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása (nagyobb eszközbeszerzések) Szakmai és informatikai normatívából: Eszköztároló szekrény (Netbook tároló) ,-Ft Magnetofon (9 db) ,-Ft Flipchart tábla (1 db) ,-Ft Tantermi szék (78 db) ,-Ft Nevelői szék (2 db) ,-Ft Szakképzési hozzájárulásból: Fehér tábla (5db) ,-Ft Flipchart tábla (2 db) ,-Ft Egyéb (normatív): Térképek (2 db) ,-Ft Tanulói asztal (25 db) ,-Ft Szék (75 db) ,-Ft Szék (40 db) ,-Ft 3. Könyvtári-informatikai ellátottság (tartós tankönyvek, nagy értékű informatikai eszközök) A 2009/2010-es tanévben a HEFOP-3.1.3/B-09/3 pályázat keretében szereztünk be tartós tankönyveket Matematika kompetencia terület "A" Matematika 9.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 17 fő részére. Szintén a 9.évfolyamon a természettudomány, matematika és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 9.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 18 fő részére. Ezen évfolyamok számára a rákövetkező tanévben történő folytatás biztosítására a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 10.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 35 fő részére. 7

8 Ezen kívül a jelenlegi 9. évfolyamra járó, de jövőre a 10. évfolyamon a matematika emelt szintű, fizika, informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanulók számára, valamint a természettudomány, matematika és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjainknak szintén a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 10.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 35 fő részére. A fent felsorolt 9. évfolyam tehetséggondozó matematika emelt szintű, fizika-informatika emelt óraszámú, valamint a 10, évfolyam matematika emelt szintű, fizika, informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjaink számára a Matematika kompetencia terület "C" Matematika 10.évfolyam Tanulói munkafüzetét 34 fő részére. A szövegértés kompetencia-területhez kapcsolódóan a 9. évfolyamon a tehetséggondozó emelt szintű magyar nyelv és irodalom, történelem és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjaink számára Szövegértés-szövegalkotás 9 Tanulói munkafüzet 1-9 példányait 17 fő részére. A program folytathatósága miatt ezen csoportnak a 10. évfolyamára Szövegértésszövegalkotás 10 Tanulói munkafüzet 1-7 példányait, valamint Szövegértés-szövegalkotás 10 Tanulói munkafüzet Gyakorlatias szövegértés című kiadványokat 17 fő részére. Ezek a fenti tartós tankönyvek teljes értéke 475 ezer forint. Iskolánk informatikai rendszere a 2009/2010-es tanévben tovább fejlődött. Az iskola teljes területén működőképes a wireless hálózatunk, új nagysebességű diákok számára létrehozott internet hálózati hozzáférést sikerült kialakítani. Szakképzési hozzájárulásunk maradékából újabb, megbízhatóbb AP-ket üzemeltünk be. Szintén ebből a forrásból 1 db színes A3-as és 3 db fekete-fehér, jó minőségű nyomtatókat, és 1 db multifunkciós nyomtatót vásároltunk. Ebből a forrásból szereztünk be 18 db új PC-t, amivel a 6-os gépterem gépeit cseréltük le, valamint különböző alkatrészeket, kiegészítőket (winchester, egér, billentyűzet, stb.) amik a meglévők elöregedése miatt vált szükségessé. A meglévő 15 régebbi notebookokba memóriát bővítettünk, amivel használhatóságuk nagyban javult. Beszereztünk 2 db hordozható projektort, 2 db vetítővásznat, ezáltal az előadásaink mobilitása erősen javult. Szervereink védelmében 2 db új, nagy teljesítményű szünetmentes tápegységet vásároltunk. Szoftver terén is újítottunk, a jövő tanév kezdetére gondolva, órarend készítő programot vásároltunk, aminek használatára Föglein Éva már kitűnően képes. A fizika órák szemléltetéséhez Newton és Edison szoftverek kerültek beszerzésre. Oktatótermeink újabb 2 db interaktív táblával bővültek a B4 és B6-os termekben, de az egyik meglévő táblánk elromlott, a javítása nem kifizetődő. Ezzel egy időben 2 db új 8

9 notebookot sikerült megvásárolnunk. A B4-es terembe beszereltük a korábban megvásárolt projektort. be. Azokba a termekbe, ahol számítógépet kívánunk használni, 5 db fehértáblát szereztünk A nyári szünetben elodázhatatlan az irányítási munka biztonságát növelő adminisztrációs szerver munkába állítása (a kollégium IBM szervere). Ezzel párhuzamosan új router kerül üzembe helyezésre, és újra strukturáljuk a hálózatot, a sebesség növelése érdekében. Az eszközök az ősz óta rendelkezésre álltak, de nem volt alkalom a megvalósításhoz. Honlapunkra, új Tanulószoba került, melynek használatára a normál tanrendi órák mellett a tanulói laptop program keretében bevont csoportjaink számonkérésekor van szükségünk. Ennek intenzívebb használatára, a korszerű e-learning rendszer lehetőségeinek nagyobb kihasználására törekszünk a jövőben. Sikeres volt a HEFOP 3.1.3/B-09/3. pályázat keretében beszerzett 87 db tanulói netbook használatának megszervezése, és kiosztása a gyerekek között. A tapasztalatok átadására Jó gyakorlatot adtunk át sok érdeklődő középiskola (és néhány általános iskola) számára. Amennyiben a nyár folyamán a TÁMOP es pályázat eszközbeszerzése megvalósul, akkor további A3-as nyomtató, 10 db notebook, és több periféria (Blue-Ray író, monitorok, lamináló gép, stb.) kerül az intézménybe a nyár folyamán. Sikeres TIOP /9 pályázat nyerteseként reményeink szerint 139 db tanulói laptop, 6 db tanári notebook, tárolószekrények(kocsik), 10 db AP, 1 router kerül hozzánk hamarosan, 28 millió Ft értékben. Amennyiben a TIOP /7 pályázat elindul, új szerver, valamint 7db interaktív tábla, 7 db notebook, 7 db projektor, wifi csomag, kerül intézményünkbe, mintegy 7,7 millió Ft értékben. Az iskola informatikai rendszerének jövője reményeink szerint megalapozott. C. Anyagi feltételek: 1. A bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága A költségvetési évben az előző évben már kialakult feszített gazdálkodást tett szükségessé a központi források csökkenése következtében a közoktatásra jellemző önkormányzati forráshiány. A évben a szakmai feladatok megoldására költségvetési keret nincs, ami nagy gondot okoz pl. a versenyeztetés feladatainak megoldásánál. Mivel az alapítványunk még fiatal, nem tőkeerős, így a szakmai kiadásokat fedezni nem tudja. Törekszünk források felkutatására a minőségi oktatás fenntarthatóságának biztosítása érdekében. 9

10 Az alapfeladatok ellátását illetően a közoktatási törvény által meghatározott időkeretek szerint látjuk el feladatainkat. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a költségvetés alakulásáról: Költségvetés 2010 mft (előző év zárójelben) Ebből fenntartói támogatás mft Intézményi összes 429 (458) 417 (406) Általános iskola, óvoda 145(153) 132 (136) Kollégium 94 (110) 80 (90) Gimnázium 190 (195) 183 (180) Gimnáziumi költségvetés és a év összevetése 2009 Gimnázium 2010 Gimnázium K i a d á s Bérre 107 M 107 M Járulékra 34 M 27 M Dologi kiad. 58 M 51 M Mit finanszíroz: 44 ped. 4 nem ped nem ped A takarékosságot minden területen megvalósítjuk. A tanév indítására sikerült a legszükségesebb festést a Vagyonkezelő Kft. és a KESZ útján megoldani. Az anyagi ráfordítások és a hosszabb távon gondoskodó alkalmazotti szemlélet hiányának következményeként sajnos épületeink belső és külső környezete romlik, az állagmegóvás már nem tudja a korábbi minőséget fenntartani. 10

11 2. Külső források elnyerésére tett intézkedések, eredmények (konkrét összeggel, pályázatok is) Intézményünk fejlesztésére, a különböző szakmai programok megvalósítására folyamatosan jelentős forrásbővítő tevékenységet folytat. Pályázati forrásból finanszírozzuk a pedagógiai innovációs tevékenységet, a tehetséggondozás egy részét, a belső tartalmi fejlesztést, az egészséges életvitelt közvetítő tevékenységet, a hátrányos helyzetű tanulók támogatását és iskolánk nagyrendezvényeit. Hagyományos rendezvényeinket az I. Béla Alapítvány is jelentősen támogatja. Támogatást kaptunk a Neumann János Számítástudományi Társaságtól (150 e Ft) is (Neumann Verseny). Informatikai profilú gazdasági szervezetek és lapkiadók az általuk gyártott termékekkel támogatják a Neumann verseny díjazottjait. Intézményünk évek óta emelt szintű érettségi vizsgákat bonyolító vizsgahelyszínként működik, melynek több, mint 1 millió Ft-os bevételt jelent. Az idei tanévben ismét 5 tárgy vizsgáinak bonyolításával, valamint új feladatként a megye középiskolái számára a dolgozatok átvétele-átadásával bízta meg intézményünket az Oktatási Hivatal. Új forrásokhoz jutunk a TÁMOP pályázatot megvalósító más intézmények számára jó gyakorlatok szolgáltatásával. Gimnáziumunk módszertani modernizációs törekvései iránt sok középiskola érdeklődött. Három kifejlesztett jó gyakorlatunk által országos ismertségre tettünk szert a kompetencia alapú képzést megvalósító középiskolák körében. A megvalósítás még folyamatban van, a megkötött szerződésekhez tartozó bevételeket várjuk. A 2009/2010. tanévben az alábbi támogatásokhoz jutottunk pályázati forrásból: Tartalmi fejlesztés Tehetséggondozó Középiskola 200 e Ft 153 e Ft Útravaló Új Zóna 724 e FT 858 e FT COMENIUS 9000 TÁMOP TÁMOP Neumann-verseny Neumann-v. OKM NEUMANN városi Teljesítmény motiváció eft e Ft 300 e Ft 200 e Ft 185 eft 5210 e Ft 11

12 TIOP 1.1.1/09 TIOP 1.1.1/07 Informatikai normatíva e Ft e Ft Taninform szoftver, e Ft inf.eszközök Patrónus Program POP Term Tud. Okt segítés MINDÖSSZESEN 1400 e Ft 100 e Ft 100 e Ft = 82 millió Ft A pályázatok egy részének (TÁMOP, TIOP) megvalósítása a következő tanév fő feladata lesz. 3. Tandíjjal, térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok Intézményünk térítési díjas szolgáltatásai a tanévben: 4 évfolyamos érettségire felkészítő felnőttoktatás levelező formában, mely a 11. és 12. évfolyamon térítési díjas. A térítési díjat a KESZ számításai alapján határozzuk meg, mely a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján csökkenthetőt. Középiskolai felvételi előkészítő 8. osztályosok számára, melynek térítési díját HHH-s gyermekeknek elengedtük. Német nyelvi képzés, melyet térítéses formába szervezett meg az intézmény tekintettel arra, hogy un. Nyelvvizsga-előkészítőként szerveződött. Intézményünk bevételei fenti szolgáltatásokból: Foglalkozás Fejenkénti díj (Ft) Létszám Összesen Levelezı tagozat változó Ft Érettségi vizsga változó Ft 9. évfolyam Ft Német nyelvi elıkészítı 10. évfolyam Ft Ft 11. évfolyam Ft 12.évfolyam Ft 12

13 Tehetséggondozó fogl. Ált isk Ft Ft Mérnökasszisztens képzés Ft Ft Összesen: Ft D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) A működés szervezeti keretei az előző tanév során alakultak ki. A szakmailag önálló kollégium és óvoda élén intézményegység-vezetők állnak. Az összetett iskolai egységben az általános iskolát tagintézmény-vezető irányítja, a gimnáziumot az integrált intézmény igazgatója közvetlenül. Az általános igazgatóhelyettes a teljes intézmény vonatkozásában is az igazgató helyettese. Mind a négy feladat-ellátási helyünkön szakmai munkaközösségek és a feladatokra szervezett teamek működnek. A tanév során az általános igazgatóhelyettes személye megváltozott, a korábbi általános igazgatóhelyettes vezető beosztásáról lemondott. A feladatok azonnali megoldása szükségessé tette márciustól új általános igazgatóhelyettes megbízását. A tantestület véleményét az igazgató a megbízáshoz kikérte. Az integrált intézményben a szedresi tagintézmények számára szokatlan nagy pályázati projekt megvalósítása valamint a gazdálkodás működési természetéből adódó számukra szokatlan problémák (fokozott vezetői törődés és gondoskodás ezen a téren) egyeztetési és kommunikációs nehézségeket eredményezett. A tanév intézményi szintű kiemelt feladatainak értékelése: - A tanév kiemelt feladata az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a TÁMOP pályázat sikeres megvalósítása. Határidő: augusztus 31. A tanév során a projekt megvalósítására, eredményeinek az intézményi gyakorlatba való beépítésére koncentráltunk. A projektben vállalt feladatokat maradéktalanul megvalósítottuk. Terv Pontos pályázati program, koherens Tény A belsı tervezésnek megfelelı szakmai 13

14 tervek megvalósítás Továbbképzések, tanácsadás Kompetencia alapú képzés Új tanulásszervezési eljárások (projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, modularitás, mőv.terület tantárgyi bontás nélkül) Átfogó intézményfejlesztés, innovációk Közbeszerzési eljárások késése túlterheltséget eredményezett Tervezésnek megfelelıen zajlik. Mintaértékő jó megoldásaink jelentek meg wwww.educatio.hu Értékes innovációs dokumentumainkat nyilvánosságra hoztuk. Új pedagógiai program készült - A többcélú intézmény minőségfejlesztési, mérési-értékelési feladatainak összehangolása, a szervezet, a hatékony vezetési szerkezet, az irányítási rendszer stabilizálása Terv Az alapdokumentumok mőködést szabályozó elemeinek alkalmazása Tény A gimnáziumban tervszerő belsı képzések biztosítják az alkalmazást. A tagintézmények erre nem szerveztek belsı képzést. 14

15 A hiányzó belsı szabályzatok elkészítése Egységes irat-és adatkezelési szabályzat, közalkalmazotti szabályzat elkészült tanítási idıkeretre vonatkozó szabályozás, munka-és tőzvédelmi szabályzat, kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályozás elkészült. Nem egységesült: Diákigazolványok kiadási rendjének szabályozása, egyéb belsı gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, Csúcs-diákönkormányzat mőködési szabályzata, Szülıi közösség mőködési szabályzata, közös informatikai szabályzat Az intézmény mőködését igazoló, általánosan használt iratok (bizonylatok) egységesítése Tantárgyfelosztás, többletórák nyilvántartása, munkaköri leírások, jelenléti ívek, távollétek engedélyezési és nyilvántartási dokumentációja, többletmunka (ügyelet, összevonás) elszámolása, térítéses szolgáltatások nyilvántartási és elszámolási bizonylatai TANINFORM tanügyigazgatási és adminisztrációs rendszer gimnáziumi tapasztalatokra épülı bevezetésének elıkészítése a következı tanévre a székhelyen Kollégium és gimnázium vonatkozásában egységessé vált, óvoda-általános iskola a korábban alkalmazott bizonylatokat használja (tanítási idıkeret elszámolása egységes) A bevezetés elıkészítése a tagintézményekben elmaradt. Elektronikus iktatási rendszert vezettünk be. kívüli egységekben Az intézmény egészét érintı teljes körő önértékelés elvégzése Az intézményi kommunikáció fejlesztése, az információáramlás biztosítása (elektronikusan is) Az intézményfenntartó társulás esélyegyenlıségi intézkedési tervére épülı intézményi Esélyegyenlıségi A gimnázium az eredmények mérését és az elégedettségmérést végezte el, a kollégium az elégedettségmérést, az általános iskola és az óvoda IPR önértékelést és elégedettségmérést végzett. A honlap feltöltése a gimnázium szívügye. A kommunikáció további fejlesztésre szorul. Az Igazgatótanács tervszerően mőködött. A megvalósítás a meglévı tervek összeillesztésével történt meg, mivel a társulási szintő terv is az intézményrıl szól. 15

16 Intézkedési Terv készítése A fejlesztési folyamat elindult, de a szorgalmi idıszak végére nem ért véget. A gimnáziumi rugalmas szervezeti struktúra tanévre vonatkozó változásai: Vezetői feladatmegosztás változásai a tanévben A gimnáziumi igazgatóhelyettes munkaköri feladatainak megosztása: Vezetői megbízása a TÁMOP projektidőszak időtartamára 20%-kal csökkent. Átadott feladatai: Versenyek (OKTV és egyéb) koordinálása, belső vizsgák (alapvizsga) megszervezése, bonyolítása Kéthavi tanítási időkeret elszámolása. Szakmai munkaközösségek működése: Az oktató-nevelő munka tervezése, szervezése a szakmai munkaközösségekben, a vezető beosztású pedagógusok közvetlen felügyelete mellett zajlik. A szakmai munkaközösségek jogosítványai a közoktatási törvény módosulásából adódóan is kibővültek: a munkaközösségeknek közre kell működniük a szakmai munka belső ellenőrzésében és értékelésében. A belső ellenőrzés területeit a szakmai munkaközösségek tervezési dokumentuma tartalmazza (óralátogatások ütemezése, pedagógiai tervezési és tanügyi dokumentumok szakszerűsége és összhangja, mérések végzése, értékelése és dokumentálása, versenyeredmények nyilvántartása), megvalósulásukért a munkaközösség vezető felelős. A munkaközösség- vezető versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai is bővültek, feladata a versenyek indítása. (visszacsatolás) 2. Szervezeti klíma Az intézményi szervezet működését nagymértékben segítette, hogy a gimnáziumban jól átlátható rendszer működik, kialakult és dokumentált eljárások szerint. Mivel az előző tanévben a pedagógusok érzékelték a vezetői leterheltség növekedését, azaz kevesebb vezetői energia jutott a belső szakmai ellenőrzésre, a visszacsatolásra, a megerősítésre, 16

17 ebben a tanévben a gimnáziumban a vezetés nagy energiát igyekezett fordítani a vezetői megerősítés korábbi gyakorlatának visszaállítására. A saját tanulói laptop-program felvállalása, a szakmai kihívásoknak (jó gyakorlatok átadása, szakmai műhelymunka, új tanulásszervezési eljárásokban mintaadó intézményi működés) való megfelelés bár a pedagógusok korábbi leterheltsége tovább növekedett- a szervezeti klímára mégis pozitívan hatott. A jó gyakorlatok átadásában a nevelőtestület fele közvetlenül érintett volt, és jelentős szakmai sikereket hozott a pedagógiai módszerekben való megerősítés és elismerés terén. A pedagógusok a következő területeket tartják az iskola erősségeinek: Elégedettek: a munkavégzésre irányuló ellenőrzéssel a szakmai irányítással a munkakörülményekkel (helyiségek, eszközök, alkalmazási feltételek) a belső döntések, határozatok, végrehajtásával a belső döntések, határozatok előkészítésével A következő területeket látják fejlesztendőnek: A rendelkezésre álló pénzügyi források (bér, jutalom, juttatás) elosztását Az intézmény alkalmazottainak nyújtott szolgáltatásokat (személyi adminisztráció, ügyintézés pontossága, gyorsasága, a kommunikáció hatékonysága, az alkalmazotti kérdésekre, kérésekre adott válaszok gyorsasága ) Az intézményvezetéssel való kapcsolatot Munkájuk értékelését Munkájuk nem anyagi megbecsülését Az iskolai (alkalmazotti körön belüli) légkört E. A Költségvetési Elszámoló Szervezet által koordinált tevékenységek: 1. Gazdálkodási tevékenység A számlakezeléshez, pénzügyi feladatokhoz kapcsolódó ügyvitelt a KESZ dolgozója végzi. A korábbi tanévekre jellemző gazdasági ügyintézői fluktuáció megszűnt, a jelenlegi ügyintéző az intézmény összetettségének megfelelő felkészültségű, elkötelezett, munkájával nagyon elégedettek vagyunk. 2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat A gimnázium volt karbantartója végzi a feladatokat a Vagyonkezelő Kft. alkalmazásában. Mivel ügyes és sok mindenhez ért, sok helyen veszik igénybe munkáját. A gimnázium sokszor napokig karbantartó nélkül marad. A karbantartásra fordított bérjellegű kiadások ennek ellenére havonta 17

18 állandóak és viszonylag magasak. Az ÁNTSZ ellenőrzése a tavasz folyamán hiányosságokat állapított meg ezen a téren. A második ellenőrzés során még tapasztalt hiányosságok megszüntetését augusztusi határidővel kell megoldani. Az udvarosi tevékenységet szolgáltatásként végző kft. a gimnázium-kollégium közös területének söprését és tavasz óta a park gondozását végzi. A portások egyike a gimnázium volt alkalmazottja, helyismerete nagy segítséget jelent az intézmény napi működésében. A takarítást végző külső szolgáltató viszonylag állandó csoporttal végzi a feladatait. Ennek ellenére az ÁNTSZ megállapította, hogy a takarítás minőségén javítani kell. Mivel a szerződő fél nem az intézmény, így a jó együttműködés ellenére sincs jelentős hatással a minőség változására. A szülői-tanulói elégedettségmérés során is érték kritikák az intézményt ezen a téren, amin nincs valódi hatáskörünk változtatni. 3. Postaszolgálat, kézbesítés A futár naponta 11 órakor érkezik az intézménybe, ahol pár percig időzik. Azokat az ügyeket, melyek iratait későbbi időpontban, de aznap kell a kívánt helyre juttatni, ill. valahonnan elhozni, az intézmény tanárai és főleg vezetői kézbesítik, hozzák el, szerzik be, adják fel. A vezetők és az adminisztráció az ebből fakadó időkiesést a munkaidő önkéntes meghosszabbításával tudja csak pótolni, mely a szakmai feladatok és az innovációs tevékenység zökkenőmentes megvalósításának érdekében a napi munkavégzés munkahelyi időtartamát is jelentősen megnövelte. 4. Étkeztetés A gimnázium tanulóinak étkeztetését a Diákétkezetési Kft. oldja meg. Az étkezések alatt a kollégiumi pedagógiai felügyelők ügyelnek a rendre. Az idei tanévben ezen a téren is mértük az elégedettséget. Bár a Kft. és az intézmény között jó a kommunikáció, a szülők és a tanulók az étkezés mennyiségét és minőségét a gyengeségek között a legrosszabb mutatóval értékelték. II. Gyermekek, tanulók létszáma: 18

19 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán (az érkezés és a távozás okai) Tanév elején (2009. X. 1) Távozott Érkezett Tanév végén Gimnázium tagozat nappali Felsıfokú Szakképzés Nappali tagozat összesen: Levelezı tagozat A nappali tagozatos gimnáziumi képzésre tanév közben 6 tanuló érkezett, mert úgy gondolták, hogy gimnáziumunk képzési profilja jobban támogatja továbbtanulási szándékaikat. A 9. évfolyamon átvételek miatt fenntartói engedéllyel átléptük a maximális osztálylétszámot. Nyolc tanuló más iskolába távozott a gimnáziumi képzésből szakközépiskolába, egy költözés miatt a többiek a magasnak tartott követelmények miatt. Ebből négy tanuló AJKP-s (1 felsőbbéves, a többi előkészítős). A levelező tagozatról öt tanuló kimaradással távozott, egy tanuló novemberben érkezett, hogy egy másik iskolában megkezdett 11. évfolyamos tanulmányait nálunk fejezze be. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai (iskolaérettség alakulása, az intézménytípusból a továbblépés iránya, továbbtanulási mutatók) Továbbra sem csökkent az érdeklıdés iskolánk iránt a 4- és 5 évfolyamos gimnáziumi osztályainkban. Rangsorolt tanulók száma: 635 fı (elızı év 601 fı), 152 tanuló nyert felvételt Színvonalas felvételi tájékoztatóval, esztétikus kiadványunkkal, felvételi elıkészítıinkkel és más szervezett programjainkkal (pályaválasztási napokon stand és mősor, tantárgyi bemutatók, nyílt napok, találkozás az általános iskolai osztályfınökökkel) készültünk az új tanulók fogadására. 19

20 A 2010/2011-es tanévben szervezzük meg elıször iskolánk keretei között a közoktatási típusú sportiskolai tantervre épülı sportosztályt. Erre a képzésre 57-en jelentkeztek, akik közül 24-et vettünk fel. Összes jelentkezők száma (beadott jelentkezési lapok alapján rangsoroltak száma) iskola által felvételre javasoltak száma felvettek száma 2010/20 11 tanévre 4 évf. gimn évf. gimn AJKP III. A nevelő-oktató munka értékelése: 1. A nevelőmunka eredményei (a munkaterv és a nevelési-pedagógiai programban kitűzött feladatok alapján) Az oktatás mellett a nevelés is fontos célkitőzése munkánknak. Ehhez a tevékenységünket úgy végezzük, hogy diákjaink tudása és képességei folyamatosan fejlıdjenek, személyiségükben pedig kiteljesedjenek. Az adott tanévben mennyire sikerült célunkat elérni, annak egyfajta mutatója a tanév során kiosztott dicséretek és elmarasztalások száma. Az adatok alapján következtethetünk, mennyire sikerült a tanulókat az iskola közösségi életébe belevonni, mennyire tudtak a diákok a gimnáziumban elvárt normákhoz igazodni, illetve ezt milyen mértékben fejeztük ki írott formában is. A tavalyi év ugyanezen időszakában megadott értékekkel való összehasonlítás pedig az egy esztendő alatt bekövetkezett változásra engednek következtetni. 20

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010.

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. 1 , Az intézményi fejlesztés kulcselemeinek bemutatása Folyamatok: Kompetencia alapú oktatás, újszerű tanulásszervezés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben