Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a 2009/2010. tanév munkájáról I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

2 Tartalom: 1. Gimnáziumi beszámoló: oldal 2. Kollégiumi beszámoló: oldal 3. Általános iskolai beszámoló: oldal 4. Óvodai beszámoló: 1-9. oldal 2

3 I. Béla Gimnázium A 2009/2010. nevelési év, tanév értékelése G I M N Á Z I U M I. A nevelő-oktató munka feltételei: A. Személyi feltételek: 1. Pedagógus létszám változása (belépő és távozó pedagógusok, pályakezdők száma, a távozás oka) A nevelő-oktató munkát a tanév elején 36 teljes állású valamint 5 részfoglalkoztatású pedagógus, 0,5 gyermek- és ifjúságvédő, valamint 1 patrónus-tanár (Munkaügyi Kp. pályázati forrásából) kezdte meg közalkalmazotti jogviszonyban, (a patrónus munkaviszonyban). Továbbá 3 óraadó tanár a gimnáziumban, az érettségi utáni szakképzésben pedig további 2 oktató segítette munkánkat. A tantárgyfelosztás szerinti- a tantárgyak heti óraszámai többszöröseinek és a kötelező óraszámok közötti különbségből adódó- fennmaradó órákat, melyet további foglalkoztatással nem lehetett ellátni, többletóraként láttuk el. Tanév elején belépő új kollégák: Bors Márta, Mészáros Dóra, Révész Anna, Szavári Attila Közülük pályakezdő: 3 (Mészáros Dóra, Révész Anna, Szavári Attila) 3

4 Tanév közben távozott a nevelőtestületből: Primosics Ivett angol-olasz szak; (családi okok miatt) Kovács Andrea (angol szak) és Illés Gabriella (magyar-olasz szak) hosszabb távú keresőképtelen állományba kerültek Tanév közben érkeztek: Pegler Kitti, Tamási János, Huszti Edina 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése (szakos ellátottság, egyetemen/főiskolán továbbtanulók száma, támogatott és támogatás nélküli továbbképzésen résztvevők száma, tapasztalatok) Intézményünk által elkészített és Fenntartónk számára is megküldött időszakra vonatkozó pedagógus továbbképzési program alapján minden tanévben elkészítjük a következő tanévre szóló pedagógus beiskolázási tervet. A továbbképzési program elsősorban a modultárgyak tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szakok elvégzését preferálja, és csak utolsó sorban a órás akkreditált továbbképzéseket. Mivel a továbbképzések normatív támogatása megszűnt, pályázatok útján tudunk forrásokat biztosítani Egyetemen tanuló kollégák száma 1 fő Dr Mikóné Csősz Judit (vezető tanári szakirányú továbbképzési szak, pedagógus szakvizsga.). Képzését saját erőből finanszírozza, de képzési támogatására fenntartói pályázat keretében igényt nyújtottunk be A TÁMOP pályázat keretében az idei tanévben az alábbi képzéseken valósultak meg: Menedzsment képzés: 3 fő SNI-s gyerekek együttnevelése: 2 fő Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazását támogató módszertani képzés: matematika 2 fő szövegértés- szövegalkotás 1 fő német nyelv 2 fő angol nyelv 1 fő Új tanulásszervezési eljárások: 7 fő A tanulói digitális kompetenciák fejlesztése: 7 fő 4

5 Professzionális tanári kommunikáció. 1 fő Hatékony tanuló megismerési technikák: 1 fő Tevékenységközpontú pedagógiák: 1 fő Kooperatív tanulás: 2 fő Tanórai differenciálás heterogén csoportban: 1 fő Informatikai alapozó képzés: 2 fő Drámapedagógia: 1 fő Tehetségpedagógia: 1 fő IPR alkalmazása: 20 fő A még meglévő normatív forrásból a tantestületből 8 fő részt vett az Első Magyar Digitális Tananyagbázis adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában interaktív táblán az évfolyamon című akkreditált pedagógus-továbbképzési programon, 2 fő érettségi vizsgaelnöki felkészítésen. TÁMOP pályázati forrásból intézményfejlesztési folyamat-tanácsadásra és referenciaintézményi minősítő szerepre készült fel 1 pedagógus, kompetencia-területi mentori munkára készült fel 1 fő és IKT folyamat-tanácsadásra valamint IKT mentor tanácsadásra készült fel 2 fő. Más pályázati forrásból finanszíroztunk gazdasági oktatóprogram bevezetésére, a tanulók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére irányuló akkreditált továbbképzést. (3 fő) Összesen 73 akkreditált továbbképzésen vett részt a tantestület, mely a tanév során jelentős túlterheltséggel járt, a pedagógiai kultúra további fejlődésére, folyamatos megújulására pozitívan hatott. A továbbképzések jelentős része hétvégére esett. Külső továbbképzést tréning jelleggel a kollégiummal közösen saját erőből is szerveztünk: az AJKP-s tanulók egyéni fejlesztési terveinek elkészítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához 2 napo képzést szerveztünk tanítási időn kívül. Belső képzéseinket a minden tanévben elkészített belső oktatási terv ütemezi. A felvételi rendszer változásairól az iskola beiskolázási felelőse. a kulcsfolyamatok, eljárások belső szabályozói (eljárások értelmezése, belső szabályzataink, házirend) vonatkozásában képzést tartott az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettes. Az érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az iskola igazgatója és a gyakorlati-oktatás vezető. 5

6 Kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az általános igazgatóhelyettes. A 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgájának lebonyolításával kapcsolatos képzést tartott az általános igazgatóhelyettes. 3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma (belépő, távozó, képzések) A pedagógiai munkát közvetlenül segíti a félállású gyermek-és ifjúságvédő. A Munkaügyi Központ pályázatán patrónus (tanár) alkalmazására nyílt lehetőségünk a tanévben. 4. Korrekciós igények: Az integrált intézmény székhelyén megsokszorozódtak a teendőink. A tagintézmények szakmai önállósága mellett is az adminisztrációs-ügyintézési- és a gazdasági folyamatok intézése, feladatok koordinálása, az információk teljes körű átadása a csökkentett létszám mellett oly mértékben növekedett, hogy a terhelést a legjobb segítő munkatársaink hosszú távon nem képesek változatlan minőségben teljesíteni. Nagy szükség lenne egy titkárságvezető kommunikátor munkatársra, aki az ügyintézési-ügyviteli tevékenységet az integrált intézmény vonatkozásában átlátva segíteni, irányítani tudná. A kollégiumi informatikai rendszer működését is a gimnázium látja el, a feladatok nagysága az integrált intézményben igényli a humán-erőforrás bővítését. B. Tárgyi feltételek: 1. Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás) Bár informatikai felszereltségünk kiváló, két épületünk adottságait illetően továbbra is közepes szintű, egyre romló minőségű. Tornatermünk kicsi, a korszerű követelményeknek csak részben felel meg. Az épületünk melletti sportudvarra jellemző, hogy a salakos pálya 1984-ben lett felújítva. Azóta állapota folyamatosan romlott, testnevelési célokra már nem alkalmas. A bitumenes kosárlabdapályánkon is meglátszik a rendszeres igénybevétel, a maximális kihasználtság. (Iskolai időn túl a környékbeli fiatalok használják, mivel a bejutást a meglévő kerítéssel nem tudjuk korlátozni.) Sportudvarunk kihasználtsága tehát maximális, és felújítása továbbra is esedékes. A közoktatási típusú sportosztály indulásával más városi sportlétesítmények igénybevételének lehetőségével számolunk. 6

7 Tantermeinket illetően a délelőtti és a kora délutáni időszakban teljes a kihasználtság, nagy a zsúfoltság. Az alapító okiratban rögzített nappali tagozatos kihasználtságunk 98 %-os. Az intenzív igénybe vétel a belső berendezés folyamatos pótlását, fokozatos cseréjét teszi szükségessé, melyre források nem állnak rendelkezésünkre. Az épületeket körülvevő park fáinak pótlására, a park gondozására szeretnénk a következő tanévben figyelmet fordítani, hogy a gondos ápolás hiányában keletkező fokozatos leromlását késleltetni tudjuk. Több kiöregedett fánk kidőlt ill. ki kellett vágni, a virágos növények és a cserjék megritkultak, a tanösvény táblái elöregedtek. A park gondozását Madárbarát iskola mozgalomhoz való csatlakozással is segítjük. 2. Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása (nagyobb eszközbeszerzések) Szakmai és informatikai normatívából: Eszköztároló szekrény (Netbook tároló) ,-Ft Magnetofon (9 db) ,-Ft Flipchart tábla (1 db) ,-Ft Tantermi szék (78 db) ,-Ft Nevelői szék (2 db) ,-Ft Szakképzési hozzájárulásból: Fehér tábla (5db) ,-Ft Flipchart tábla (2 db) ,-Ft Egyéb (normatív): Térképek (2 db) ,-Ft Tanulói asztal (25 db) ,-Ft Szék (75 db) ,-Ft Szék (40 db) ,-Ft 3. Könyvtári-informatikai ellátottság (tartós tankönyvek, nagy értékű informatikai eszközök) A 2009/2010-es tanévben a HEFOP-3.1.3/B-09/3 pályázat keretében szereztünk be tartós tankönyveket Matematika kompetencia terület "A" Matematika 9.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 17 fő részére. Szintén a 9.évfolyamon a természettudomány, matematika és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 9.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 18 fő részére. Ezen évfolyamok számára a rákövetkező tanévben történő folytatás biztosítására a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 10.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 35 fő részére. 7

8 Ezen kívül a jelenlegi 9. évfolyamra járó, de jövőre a 10. évfolyamon a matematika emelt szintű, fizika, informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanulók számára, valamint a természettudomány, matematika és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjainknak szintén a Matematika kompetencia terület "A" Matematika 10.évfolyam Tanulók könyvét 1-2 félévre 35 fő részére. A fent felsorolt 9. évfolyam tehetséggondozó matematika emelt szintű, fizika-informatika emelt óraszámú, valamint a 10, évfolyam matematika emelt szintű, fizika, informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjaink számára a Matematika kompetencia terület "C" Matematika 10.évfolyam Tanulói munkafüzetét 34 fő részére. A szövegértés kompetencia-területhez kapcsolódóan a 9. évfolyamon a tehetséggondozó emelt szintű magyar nyelv és irodalom, történelem és informatika emelt óraszámú tanulmányi területen tanuló diákjaink számára Szövegértés-szövegalkotás 9 Tanulói munkafüzet 1-9 példányait 17 fő részére. A program folytathatósága miatt ezen csoportnak a 10. évfolyamára Szövegértésszövegalkotás 10 Tanulói munkafüzet 1-7 példányait, valamint Szövegértés-szövegalkotás 10 Tanulói munkafüzet Gyakorlatias szövegértés című kiadványokat 17 fő részére. Ezek a fenti tartós tankönyvek teljes értéke 475 ezer forint. Iskolánk informatikai rendszere a 2009/2010-es tanévben tovább fejlődött. Az iskola teljes területén működőképes a wireless hálózatunk, új nagysebességű diákok számára létrehozott internet hálózati hozzáférést sikerült kialakítani. Szakképzési hozzájárulásunk maradékából újabb, megbízhatóbb AP-ket üzemeltünk be. Szintén ebből a forrásból 1 db színes A3-as és 3 db fekete-fehér, jó minőségű nyomtatókat, és 1 db multifunkciós nyomtatót vásároltunk. Ebből a forrásból szereztünk be 18 db új PC-t, amivel a 6-os gépterem gépeit cseréltük le, valamint különböző alkatrészeket, kiegészítőket (winchester, egér, billentyűzet, stb.) amik a meglévők elöregedése miatt vált szükségessé. A meglévő 15 régebbi notebookokba memóriát bővítettünk, amivel használhatóságuk nagyban javult. Beszereztünk 2 db hordozható projektort, 2 db vetítővásznat, ezáltal az előadásaink mobilitása erősen javult. Szervereink védelmében 2 db új, nagy teljesítményű szünetmentes tápegységet vásároltunk. Szoftver terén is újítottunk, a jövő tanév kezdetére gondolva, órarend készítő programot vásároltunk, aminek használatára Föglein Éva már kitűnően képes. A fizika órák szemléltetéséhez Newton és Edison szoftverek kerültek beszerzésre. Oktatótermeink újabb 2 db interaktív táblával bővültek a B4 és B6-os termekben, de az egyik meglévő táblánk elromlott, a javítása nem kifizetődő. Ezzel egy időben 2 db új 8

9 notebookot sikerült megvásárolnunk. A B4-es terembe beszereltük a korábban megvásárolt projektort. be. Azokba a termekbe, ahol számítógépet kívánunk használni, 5 db fehértáblát szereztünk A nyári szünetben elodázhatatlan az irányítási munka biztonságát növelő adminisztrációs szerver munkába állítása (a kollégium IBM szervere). Ezzel párhuzamosan új router kerül üzembe helyezésre, és újra strukturáljuk a hálózatot, a sebesség növelése érdekében. Az eszközök az ősz óta rendelkezésre álltak, de nem volt alkalom a megvalósításhoz. Honlapunkra, új Tanulószoba került, melynek használatára a normál tanrendi órák mellett a tanulói laptop program keretében bevont csoportjaink számonkérésekor van szükségünk. Ennek intenzívebb használatára, a korszerű e-learning rendszer lehetőségeinek nagyobb kihasználására törekszünk a jövőben. Sikeres volt a HEFOP 3.1.3/B-09/3. pályázat keretében beszerzett 87 db tanulói netbook használatának megszervezése, és kiosztása a gyerekek között. A tapasztalatok átadására Jó gyakorlatot adtunk át sok érdeklődő középiskola (és néhány általános iskola) számára. Amennyiben a nyár folyamán a TÁMOP es pályázat eszközbeszerzése megvalósul, akkor további A3-as nyomtató, 10 db notebook, és több periféria (Blue-Ray író, monitorok, lamináló gép, stb.) kerül az intézménybe a nyár folyamán. Sikeres TIOP /9 pályázat nyerteseként reményeink szerint 139 db tanulói laptop, 6 db tanári notebook, tárolószekrények(kocsik), 10 db AP, 1 router kerül hozzánk hamarosan, 28 millió Ft értékben. Amennyiben a TIOP /7 pályázat elindul, új szerver, valamint 7db interaktív tábla, 7 db notebook, 7 db projektor, wifi csomag, kerül intézményünkbe, mintegy 7,7 millió Ft értékben. Az iskola informatikai rendszerének jövője reményeink szerint megalapozott. C. Anyagi feltételek: 1. A bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága A költségvetési évben az előző évben már kialakult feszített gazdálkodást tett szükségessé a központi források csökkenése következtében a közoktatásra jellemző önkormányzati forráshiány. A évben a szakmai feladatok megoldására költségvetési keret nincs, ami nagy gondot okoz pl. a versenyeztetés feladatainak megoldásánál. Mivel az alapítványunk még fiatal, nem tőkeerős, így a szakmai kiadásokat fedezni nem tudja. Törekszünk források felkutatására a minőségi oktatás fenntarthatóságának biztosítása érdekében. 9

10 Az alapfeladatok ellátását illetően a közoktatási törvény által meghatározott időkeretek szerint látjuk el feladatainkat. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a költségvetés alakulásáról: Költségvetés 2010 mft (előző év zárójelben) Ebből fenntartói támogatás mft Intézményi összes 429 (458) 417 (406) Általános iskola, óvoda 145(153) 132 (136) Kollégium 94 (110) 80 (90) Gimnázium 190 (195) 183 (180) Gimnáziumi költségvetés és a év összevetése 2009 Gimnázium 2010 Gimnázium K i a d á s Bérre 107 M 107 M Járulékra 34 M 27 M Dologi kiad. 58 M 51 M Mit finanszíroz: 44 ped. 4 nem ped nem ped A takarékosságot minden területen megvalósítjuk. A tanév indítására sikerült a legszükségesebb festést a Vagyonkezelő Kft. és a KESZ útján megoldani. Az anyagi ráfordítások és a hosszabb távon gondoskodó alkalmazotti szemlélet hiányának következményeként sajnos épületeink belső és külső környezete romlik, az állagmegóvás már nem tudja a korábbi minőséget fenntartani. 10

11 2. Külső források elnyerésére tett intézkedések, eredmények (konkrét összeggel, pályázatok is) Intézményünk fejlesztésére, a különböző szakmai programok megvalósítására folyamatosan jelentős forrásbővítő tevékenységet folytat. Pályázati forrásból finanszírozzuk a pedagógiai innovációs tevékenységet, a tehetséggondozás egy részét, a belső tartalmi fejlesztést, az egészséges életvitelt közvetítő tevékenységet, a hátrányos helyzetű tanulók támogatását és iskolánk nagyrendezvényeit. Hagyományos rendezvényeinket az I. Béla Alapítvány is jelentősen támogatja. Támogatást kaptunk a Neumann János Számítástudományi Társaságtól (150 e Ft) is (Neumann Verseny). Informatikai profilú gazdasági szervezetek és lapkiadók az általuk gyártott termékekkel támogatják a Neumann verseny díjazottjait. Intézményünk évek óta emelt szintű érettségi vizsgákat bonyolító vizsgahelyszínként működik, melynek több, mint 1 millió Ft-os bevételt jelent. Az idei tanévben ismét 5 tárgy vizsgáinak bonyolításával, valamint új feladatként a megye középiskolái számára a dolgozatok átvétele-átadásával bízta meg intézményünket az Oktatási Hivatal. Új forrásokhoz jutunk a TÁMOP pályázatot megvalósító más intézmények számára jó gyakorlatok szolgáltatásával. Gimnáziumunk módszertani modernizációs törekvései iránt sok középiskola érdeklődött. Három kifejlesztett jó gyakorlatunk által országos ismertségre tettünk szert a kompetencia alapú képzést megvalósító középiskolák körében. A megvalósítás még folyamatban van, a megkötött szerződésekhez tartozó bevételeket várjuk. A 2009/2010. tanévben az alábbi támogatásokhoz jutottunk pályázati forrásból: Tartalmi fejlesztés Tehetséggondozó Középiskola 200 e Ft 153 e Ft Útravaló Új Zóna 724 e FT 858 e FT COMENIUS 9000 TÁMOP TÁMOP Neumann-verseny Neumann-v. OKM NEUMANN városi Teljesítmény motiváció eft e Ft 300 e Ft 200 e Ft 185 eft 5210 e Ft 11

12 TIOP 1.1.1/09 TIOP 1.1.1/07 Informatikai normatíva e Ft e Ft Taninform szoftver, e Ft inf.eszközök Patrónus Program POP Term Tud. Okt segítés MINDÖSSZESEN 1400 e Ft 100 e Ft 100 e Ft = 82 millió Ft A pályázatok egy részének (TÁMOP, TIOP) megvalósítása a következő tanév fő feladata lesz. 3. Tandíjjal, térítési díjjal kapcsolatos tapasztalatok Intézményünk térítési díjas szolgáltatásai a tanévben: 4 évfolyamos érettségire felkészítő felnőttoktatás levelező formában, mely a 11. és 12. évfolyamon térítési díjas. A térítési díjat a KESZ számításai alapján határozzuk meg, mely a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján csökkenthetőt. Középiskolai felvételi előkészítő 8. osztályosok számára, melynek térítési díját HHH-s gyermekeknek elengedtük. Német nyelvi képzés, melyet térítéses formába szervezett meg az intézmény tekintettel arra, hogy un. Nyelvvizsga-előkészítőként szerveződött. Intézményünk bevételei fenti szolgáltatásokból: Foglalkozás Fejenkénti díj (Ft) Létszám Összesen Levelezı tagozat változó Ft Érettségi vizsga változó Ft 9. évfolyam Ft Német nyelvi elıkészítı 10. évfolyam Ft Ft 11. évfolyam Ft 12.évfolyam Ft 12

13 Tehetséggondozó fogl. Ált isk Ft Ft Mérnökasszisztens képzés Ft Ft Összesen: Ft D. Szervezeti feltételek: 1. A vezetés szerkezete (intézményegységek, tagintézmények, tagozatok, épületek, munkaközösségek) A működés szervezeti keretei az előző tanév során alakultak ki. A szakmailag önálló kollégium és óvoda élén intézményegység-vezetők állnak. Az összetett iskolai egységben az általános iskolát tagintézmény-vezető irányítja, a gimnáziumot az integrált intézmény igazgatója közvetlenül. Az általános igazgatóhelyettes a teljes intézmény vonatkozásában is az igazgató helyettese. Mind a négy feladat-ellátási helyünkön szakmai munkaközösségek és a feladatokra szervezett teamek működnek. A tanév során az általános igazgatóhelyettes személye megváltozott, a korábbi általános igazgatóhelyettes vezető beosztásáról lemondott. A feladatok azonnali megoldása szükségessé tette márciustól új általános igazgatóhelyettes megbízását. A tantestület véleményét az igazgató a megbízáshoz kikérte. Az integrált intézményben a szedresi tagintézmények számára szokatlan nagy pályázati projekt megvalósítása valamint a gazdálkodás működési természetéből adódó számukra szokatlan problémák (fokozott vezetői törődés és gondoskodás ezen a téren) egyeztetési és kommunikációs nehézségeket eredményezett. A tanév intézményi szintű kiemelt feladatainak értékelése: - A tanév kiemelt feladata az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a TÁMOP pályázat sikeres megvalósítása. Határidő: augusztus 31. A tanév során a projekt megvalósítására, eredményeinek az intézményi gyakorlatba való beépítésére koncentráltunk. A projektben vállalt feladatokat maradéktalanul megvalósítottuk. Terv Pontos pályázati program, koherens Tény A belsı tervezésnek megfelelı szakmai 13

14 tervek megvalósítás Továbbképzések, tanácsadás Kompetencia alapú képzés Új tanulásszervezési eljárások (projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, modularitás, mőv.terület tantárgyi bontás nélkül) Átfogó intézményfejlesztés, innovációk Közbeszerzési eljárások késése túlterheltséget eredményezett Tervezésnek megfelelıen zajlik. Mintaértékő jó megoldásaink jelentek meg wwww.educatio.hu Értékes innovációs dokumentumainkat nyilvánosságra hoztuk. Új pedagógiai program készült - A többcélú intézmény minőségfejlesztési, mérési-értékelési feladatainak összehangolása, a szervezet, a hatékony vezetési szerkezet, az irányítási rendszer stabilizálása Terv Az alapdokumentumok mőködést szabályozó elemeinek alkalmazása Tény A gimnáziumban tervszerő belsı képzések biztosítják az alkalmazást. A tagintézmények erre nem szerveztek belsı képzést. 14

15 A hiányzó belsı szabályzatok elkészítése Egységes irat-és adatkezelési szabályzat, közalkalmazotti szabályzat elkészült tanítási idıkeretre vonatkozó szabályozás, munka-és tőzvédelmi szabályzat, kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályozás elkészült. Nem egységesült: Diákigazolványok kiadási rendjének szabályozása, egyéb belsı gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, Csúcs-diákönkormányzat mőködési szabályzata, Szülıi közösség mőködési szabályzata, közös informatikai szabályzat Az intézmény mőködését igazoló, általánosan használt iratok (bizonylatok) egységesítése Tantárgyfelosztás, többletórák nyilvántartása, munkaköri leírások, jelenléti ívek, távollétek engedélyezési és nyilvántartási dokumentációja, többletmunka (ügyelet, összevonás) elszámolása, térítéses szolgáltatások nyilvántartási és elszámolási bizonylatai TANINFORM tanügyigazgatási és adminisztrációs rendszer gimnáziumi tapasztalatokra épülı bevezetésének elıkészítése a következı tanévre a székhelyen Kollégium és gimnázium vonatkozásában egységessé vált, óvoda-általános iskola a korábban alkalmazott bizonylatokat használja (tanítási idıkeret elszámolása egységes) A bevezetés elıkészítése a tagintézményekben elmaradt. Elektronikus iktatási rendszert vezettünk be. kívüli egységekben Az intézmény egészét érintı teljes körő önértékelés elvégzése Az intézményi kommunikáció fejlesztése, az információáramlás biztosítása (elektronikusan is) Az intézményfenntartó társulás esélyegyenlıségi intézkedési tervére épülı intézményi Esélyegyenlıségi A gimnázium az eredmények mérését és az elégedettségmérést végezte el, a kollégium az elégedettségmérést, az általános iskola és az óvoda IPR önértékelést és elégedettségmérést végzett. A honlap feltöltése a gimnázium szívügye. A kommunikáció további fejlesztésre szorul. Az Igazgatótanács tervszerően mőködött. A megvalósítás a meglévı tervek összeillesztésével történt meg, mivel a társulási szintő terv is az intézményrıl szól. 15

16 Intézkedési Terv készítése A fejlesztési folyamat elindult, de a szorgalmi idıszak végére nem ért véget. A gimnáziumi rugalmas szervezeti struktúra tanévre vonatkozó változásai: Vezetői feladatmegosztás változásai a tanévben A gimnáziumi igazgatóhelyettes munkaköri feladatainak megosztása: Vezetői megbízása a TÁMOP projektidőszak időtartamára 20%-kal csökkent. Átadott feladatai: Versenyek (OKTV és egyéb) koordinálása, belső vizsgák (alapvizsga) megszervezése, bonyolítása Kéthavi tanítási időkeret elszámolása. Szakmai munkaközösségek működése: Az oktató-nevelő munka tervezése, szervezése a szakmai munkaközösségekben, a vezető beosztású pedagógusok közvetlen felügyelete mellett zajlik. A szakmai munkaközösségek jogosítványai a közoktatási törvény módosulásából adódóan is kibővültek: a munkaközösségeknek közre kell működniük a szakmai munka belső ellenőrzésében és értékelésében. A belső ellenőrzés területeit a szakmai munkaközösségek tervezési dokumentuma tartalmazza (óralátogatások ütemezése, pedagógiai tervezési és tanügyi dokumentumok szakszerűsége és összhangja, mérések végzése, értékelése és dokumentálása, versenyeredmények nyilvántartása), megvalósulásukért a munkaközösség vezető felelős. A munkaközösség- vezető versenyeztetéssel kapcsolatos feladatai is bővültek, feladata a versenyek indítása. (visszacsatolás) 2. Szervezeti klíma Az intézményi szervezet működését nagymértékben segítette, hogy a gimnáziumban jól átlátható rendszer működik, kialakult és dokumentált eljárások szerint. Mivel az előző tanévben a pedagógusok érzékelték a vezetői leterheltség növekedését, azaz kevesebb vezetői energia jutott a belső szakmai ellenőrzésre, a visszacsatolásra, a megerősítésre, 16

17 ebben a tanévben a gimnáziumban a vezetés nagy energiát igyekezett fordítani a vezetői megerősítés korábbi gyakorlatának visszaállítására. A saját tanulói laptop-program felvállalása, a szakmai kihívásoknak (jó gyakorlatok átadása, szakmai műhelymunka, új tanulásszervezési eljárásokban mintaadó intézményi működés) való megfelelés bár a pedagógusok korábbi leterheltsége tovább növekedett- a szervezeti klímára mégis pozitívan hatott. A jó gyakorlatok átadásában a nevelőtestület fele közvetlenül érintett volt, és jelentős szakmai sikereket hozott a pedagógiai módszerekben való megerősítés és elismerés terén. A pedagógusok a következő területeket tartják az iskola erősségeinek: Elégedettek: a munkavégzésre irányuló ellenőrzéssel a szakmai irányítással a munkakörülményekkel (helyiségek, eszközök, alkalmazási feltételek) a belső döntések, határozatok, végrehajtásával a belső döntések, határozatok előkészítésével A következő területeket látják fejlesztendőnek: A rendelkezésre álló pénzügyi források (bér, jutalom, juttatás) elosztását Az intézmény alkalmazottainak nyújtott szolgáltatásokat (személyi adminisztráció, ügyintézés pontossága, gyorsasága, a kommunikáció hatékonysága, az alkalmazotti kérdésekre, kérésekre adott válaszok gyorsasága ) Az intézményvezetéssel való kapcsolatot Munkájuk értékelését Munkájuk nem anyagi megbecsülését Az iskolai (alkalmazotti körön belüli) légkört E. A Költségvetési Elszámoló Szervezet által koordinált tevékenységek: 1. Gazdálkodási tevékenység A számlakezeléshez, pénzügyi feladatokhoz kapcsolódó ügyvitelt a KESZ dolgozója végzi. A korábbi tanévekre jellemző gazdasági ügyintézői fluktuáció megszűnt, a jelenlegi ügyintéző az intézmény összetettségének megfelelő felkészültségű, elkötelezett, munkájával nagyon elégedettek vagyunk. 2. Takarítás, karbantartás, udvarosi és portaszolgálat A gimnázium volt karbantartója végzi a feladatokat a Vagyonkezelő Kft. alkalmazásában. Mivel ügyes és sok mindenhez ért, sok helyen veszik igénybe munkáját. A gimnázium sokszor napokig karbantartó nélkül marad. A karbantartásra fordított bérjellegű kiadások ennek ellenére havonta 17

18 állandóak és viszonylag magasak. Az ÁNTSZ ellenőrzése a tavasz folyamán hiányosságokat állapított meg ezen a téren. A második ellenőrzés során még tapasztalt hiányosságok megszüntetését augusztusi határidővel kell megoldani. Az udvarosi tevékenységet szolgáltatásként végző kft. a gimnázium-kollégium közös területének söprését és tavasz óta a park gondozását végzi. A portások egyike a gimnázium volt alkalmazottja, helyismerete nagy segítséget jelent az intézmény napi működésében. A takarítást végző külső szolgáltató viszonylag állandó csoporttal végzi a feladatait. Ennek ellenére az ÁNTSZ megállapította, hogy a takarítás minőségén javítani kell. Mivel a szerződő fél nem az intézmény, így a jó együttműködés ellenére sincs jelentős hatással a minőség változására. A szülői-tanulói elégedettségmérés során is érték kritikák az intézményt ezen a téren, amin nincs valódi hatáskörünk változtatni. 3. Postaszolgálat, kézbesítés A futár naponta 11 órakor érkezik az intézménybe, ahol pár percig időzik. Azokat az ügyeket, melyek iratait későbbi időpontban, de aznap kell a kívánt helyre juttatni, ill. valahonnan elhozni, az intézmény tanárai és főleg vezetői kézbesítik, hozzák el, szerzik be, adják fel. A vezetők és az adminisztráció az ebből fakadó időkiesést a munkaidő önkéntes meghosszabbításával tudja csak pótolni, mely a szakmai feladatok és az innovációs tevékenység zökkenőmentes megvalósításának érdekében a napi munkavégzés munkahelyi időtartamát is jelentősen megnövelte. 4. Étkeztetés A gimnázium tanulóinak étkeztetését a Diákétkezetési Kft. oldja meg. Az étkezések alatt a kollégiumi pedagógiai felügyelők ügyelnek a rendre. Az idei tanévben ezen a téren is mértük az elégedettséget. Bár a Kft. és az intézmény között jó a kommunikáció, a szülők és a tanulók az étkezés mennyiségét és minőségét a gyengeségek között a legrosszabb mutatóval értékelték. II. Gyermekek, tanulók létszáma: 18

19 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán (az érkezés és a távozás okai) Tanév elején (2009. X. 1) Távozott Érkezett Tanév végén Gimnázium tagozat nappali Felsıfokú Szakképzés Nappali tagozat összesen: Levelezı tagozat A nappali tagozatos gimnáziumi képzésre tanév közben 6 tanuló érkezett, mert úgy gondolták, hogy gimnáziumunk képzési profilja jobban támogatja továbbtanulási szándékaikat. A 9. évfolyamon átvételek miatt fenntartói engedéllyel átléptük a maximális osztálylétszámot. Nyolc tanuló más iskolába távozott a gimnáziumi képzésből szakközépiskolába, egy költözés miatt a többiek a magasnak tartott követelmények miatt. Ebből négy tanuló AJKP-s (1 felsőbbéves, a többi előkészítős). A levelező tagozatról öt tanuló kimaradással távozott, egy tanuló novemberben érkezett, hogy egy másik iskolában megkezdett 11. évfolyamos tanulmányait nálunk fejezze be. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai (iskolaérettség alakulása, az intézménytípusból a továbblépés iránya, továbbtanulási mutatók) Továbbra sem csökkent az érdeklıdés iskolánk iránt a 4- és 5 évfolyamos gimnáziumi osztályainkban. Rangsorolt tanulók száma: 635 fı (elızı év 601 fı), 152 tanuló nyert felvételt Színvonalas felvételi tájékoztatóval, esztétikus kiadványunkkal, felvételi elıkészítıinkkel és más szervezett programjainkkal (pályaválasztási napokon stand és mősor, tantárgyi bemutatók, nyílt napok, találkozás az általános iskolai osztályfınökökkel) készültünk az új tanulók fogadására. 19

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ... helytálljunk,mégis szabadon szaladjunk... A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ÉRTÉKELÉSE I. Béla Gimnázium Elnyert címeink: Tehetséggondozó középiskola, Tehetségpont, Referencia-intézmény, ÖKO-iskola,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató az iskola dolga: hogy megtanítson, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez P Á L Y Á Z A T Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez 1 Igazgatói pályázat 1. Tartalom 2. Vezetői hitvallás 2. 1. Az intézményvezetés, stratégiai célok, részcélok, azok Koherenciája

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben