A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina."

Átírás

1 MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Fancsik Tamás igazgató Budapest, március 17.

2 Tartalomjegyzék I. Állami feladatok Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Földmágneses alaphálózat Országos Gravimetriai Alaphálózat Vízföldtani megfigyelőhálózat Paleomágneses Mérőhálózat Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások Geoinformatikai szolgáltatás és kutatás, adatszolgáltatások (GeoBank) Geofizikai adatszolgáltatás és adatbázis fejlesztés Az MFGI térképszervereinek optimalizálása Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Budapest Építésföldtani Térképsorozat adatbázisba illesztése Foltadatbázis Magyarország földtani alapszelvényei dokumentációjának felülvizsgálata Műszer- és módszertani fejlesztések Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése Obszervatóriumi mágneses műszer- és módszerfejlesztés Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés ImaGeo műszerfejlesztés Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti elhelyezés projekt támogatására Mérnökgeofizikai módszertani kutatások: állékonysági paraméterek geofizikai vizsgálata Erőtér-geofizikai módszertani kutatások Szeizmikus mérési és feldolgozási módszertan fejlesztése A nyíróhullám-sebesség megállapítása mély szeizmikus mérések szeizmogramjainak felhasználásával Földfizikai kutatások Integrált földfizikai kutatások Földfizikai kutatások Litoszférakutatás szeizmikus módszerekkel D tér modell különös tekintettel a medenceterületekre Magyarország 1: es medence modellje Fluidumbányászathoz kapcsolódó módszertani kutatások éves működési jelentés Mélyszerkezeti kutatások MT módszerrel A Gerecse földtani térképezése Negyedidőszaki üledékek fejlődéstörténeti vizsgálata

3 7. Víz- és környezetföldtani kutatások Regionális és mélységi vízadó rendszerek hidrogeológiai modellfejlesztései Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések Magyarország talajai érzékenység terhelhetőségi kategorizálá-sának módszertana Budapest, XVI. kerület Településgeológiai Térképsorozatának elkészítése magyarázóval Magyarország geokémiai atlasza Nyersanyag potenciál Földtani adatok kiértékelésének módszertani fejlesztése a nógrádi szénmedence területén Magyarországi bentonit-előfordulások komplex anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari, mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek felmérése Földtani veszélyforrások Földrengés-veszélyeztetettség Mérnökszeizmológiai térképezés Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiákat támogató kutatások Klímaváltozások és egyéb időben változó hatások hidrogeológiai vizsgálata és értékelése A biomassza potenciál becslésének agrogeológiai megalapozása és az aszályveszélyeztetettség agrogeológiai vizsgálata Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence alapfúrásain (Vésztő-1, Dévaványa-1) Hazai Dekarbonizációs Útiterv összeállítása Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása Éghajlati Dialógus Fórum kidolgozása Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia kidolgozása Paleontológia Mezozoos őskörnyezeti vizsgálatok növénymaradványok alapján Közszolgálati feladatok Könyvtár és kiadványszerkesztőség A Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály alapfeladatainak ellátása Laboratóriumi (a Radiometriai Laborral együtt) szolgáltatás, minőségbiztosítás és metodológiai fejlesztések Az Országos Kútkataszter vezetése, Vízföldtani napló -k készítése és a Vízföldtani adattár működtetése Szolgáltatások az Általános Atomcsend Egyezményhez Nyilvánosság, közönségtájékoztatás Kiadvány Magyarország 1: es földtani térképe Magyarország medencealjzatának földtana Budapest földtani atlasza II. Az MBFH együttműködés keretében végzett feladatok. 121 A évről áthúzódó feladatok lezárása évi MBFH- MFGI feladatok

4 1/2013. Geotermikus koncessziós pályázatra alkalmas területek kijelölése, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése /2013. Geotermikus potenciál felmérés a Cselekvési Terv céljaival összhangban /2013. MBFH Szénhidrogén koncessziós pályázatokat előkészítő földtanigeofizikai feladatok végzése /2013. MBFH Szénelőfordulások földtani és geofizikai adatrendszerének megalapozása /2013. MBFH Szénhidrogén-potenciál felmérés a Cselekvési Terv céljaival összhangban /2013. MBFH A magyarországi uránérc potenciál felmérése /2013. Magyarország érc- és ritkaföldfém potenciáljának felmérése /2013. MBFH Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése /2013. A bányászati hulladékkezelés kapcsán felmerülő kockázatok meghatározásával és csökkentésével, valamint a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő feladatok - 9A. Nyilvántartás /2013. MBFH Földtani veszélyforrások vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja /2013. A földtani veszélyforrásokkal érintett területek regionális felülvizsgálata. Módszertani kutatás és fejlesztés /2013. MBFH Ex ante kondicionalitás földtani veszélyforrások kockázatértékelése a/2013. Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése b/2014 A hazai CO2 tárolás lehetőségeinek vizsgálata, tárolási adatbázis építése /2013. MBFH Az MBFH adattár geofizikai adatszolgáltatásainak fejlesztése /2013. Külfejtéses bányák geodéziai felmérése a bányajáradék-bevallás ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok végzése /2013. A kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése /2013. Adatrendszerek fejlesztése és metaadat-szolgáltatás /2013. Térinformatikai szolgáltatások és fúrási adatvagyon karbantartása /2013. Koncessziós feladatokhoz kapcsolódó érzékenységiterhelhetőségi vizsgálatok végzése /2013. Az MBFH hatósági tevékenységéhez szükséges szakvélemények, szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése /2013. Digitális szeizmikus adatok megtekinthetőségének biztosítása munkaállomáson /2013. MBFH Ásványvagyon-nyilvántartás nemzetközi rendszereinek áttekintése III. Pályázatok /EU TRANSENERGY /EU EuroGeoSource /EU ThermoMap /EU PanGeo

5 5/EU Geo-DH A geotermális távfűtő rendszerek elősegítése Európában /EU CGS Europe /EU Geothermal ERA-NET /OTKA Gránát szétesési reakciójában kialakult szimplektitek képződési mechanizmusa, mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége (OTKA NN 79943) /OTKA Planációs felszínek vizsgálata földtani-geomorfológiai módszerekkel valamint DTM-analízissel a Dunántúli-középhegység példáján (OTKA ) 191 3/OTKA Petroarcheometria: Kőeszköz-nyersanyagok kőzettani, geokémiai vizsgálata /TéT Vietnámi-magyar TéT /TéT Francia-magyar TéT IV. Maradvány terhére végzett feladatok /M MBFH A koncesszióhoz adatbeszerzés a MOL-tól /M MBFH Hazai mélyművelésű szénbányák megnyitási lehetőségének vizsgálata a Cselekvési Terv céljaival összhangban /M MBFH Recens és paleo felszínmozgásos területek komplex azonosítása digitális terepmodell és sztereo légifotók segítségével /M MBFH Mintaraktári web-portál fejlesztése /M MBFH Állami tulajdonú szeizmikus mérési adatok feldolgozása korszerű metodikával V. Külső megbízásra végzett munkák VI. Publikációs lista Absztrakt, cikk, könyv, könyvrészlet Előadás Kézirat, jelentés

6 I. Állami feladatok 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Csontos András Feladat ismertetése: A földmágnesség mérése Magyarországon már 1870-től intézményesített feladat. Ekkor alpítptták a Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézetet. Obszervatóriumunk miután a földmágnesség mérésének feladata 1950-ben az ELGI-hez került ben kezdte meg működését. Állandó feladata a mágneses tér variációjának minél pontosabb és folyamatosabb mérése. A feladat végrehajtásához a mesterséges mágneses anomáliáktól mentes környezet mellett a mérési szempontok szerint épült épületekre és egyedileg készített precíziós műszerek gondos üzemben tartására van szükség. Általános kötelme még az obszervatóriumoknak az adatszolgáltatás és az adatfeldolgozás. A földmágnesség területén a munka a világméretű INTERMAGNET- együttműködés keretében folyik. Az obszervatóriumok adatainak jelentősége a klasszikus felhasználásokon túl a műholdak elterjedésével tovább növekedett, mert a műholdak működési közegéről is ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszfára hordoznak információt az adatsorok. Tervezett eredmények: Fenntartjuk a földmágneses komponensek és a totális tér folyamatos mérését két műszerrel három komponensre, egyperces felbontással. Folytatjuk a mágneses variáció egy másodperces regisztrálását. Rendszeresen, legalább hetente elvégezzük a bázisvonal meghatározásához szükséges abszolút méréseket. Szolgáltatjuk az egyperces mágneses adatokat az INTERMAGNET edinburghi és párizsi regionális adatközpontjának. Real time másodperces variáció adatokat szolgáltatunk a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. Feldolgozzuk és az INTERMAGNET-en keresztül közzé tesszük a 2012-es évben regisztrált komponens és totális tér értékek perces átlagait. A nagy mennyiségű adat célszerűbb kezeléséhez és a folyamatos INTERNET kapcsolat érdekében belső számítógépes hálózatot tartunk fent és optimalizálunk. HTML alapú valósidejű rendszert üzemeltetünk méréseink monitorozása céljából. Biztosítjuk adataink real-time elérését az INTERNETEN. A PLASMON projekt kiválasztott mágneses regisztrátumai számára adatszervert üzemeltetünk. Megadjuk a évi deklináció átlagot a Magyar Honvédség Térképészeti Kht. számára. Folytatjuk a geomágneses pulzációk megfigyelését három 6

7 Elért eredmények: mágneses komponensre végzett, egymásodperces mérésekkel, egy állomáspárral az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttal és az EMMA hálózat többi résztvevőjével együttműködésben. 1. Alaptevékenység ellátása Az obszervatórium az alapfeladatait (a mágneses tér lassú variációinak folyamatos rögzítése és az ehhez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás) a 2013-as évben teljesítette. Az automatikus regisztrálás mellett rendszeresen elvégeztük a bázisvonal meghatározásához szükséges méréseket. Obszervatóriumunk a 2013-as évre folyamatos másodperces mintavételű adatokkal is rendelkezik. Adatszolgáltatásunkat az edinburgh-i INTERMAGNET adatközpont felé az év első felében e- mail-en tartottuk fent júliusától kvázi valósidejű adatszolgáltatást kezdtünk meg. Folytattuk real-time másodperces adatszolgáltatásunkat a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. A Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. számára biztosítottuk a 2012 évi deklináció átlagot, illetve az INTERMAGNET számára a 2012-es perces átlagainkat és ezek alapján számított további adatsorokat. Publikációk: - Közreműködő szervezetek: 2. Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mágneses mérésekkel A téma keretében a Pc3 és Pc4 pulzációk frekvenciatartományába eső térkomponenseket regisztráljuk, másodperces mintavételezéssel. Az állomások időbeli szinkronizáltságát GPS vevőkkel oldottuk meg. Tihanyban és Nagycenken folytattunk műszereinkkel mérést. 3. Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mágneses mérésekkel Sok műszer által termelt adatot kell kezelnünk, megfelelő időszinkronnal ellátnunk, feldolgoznunk, értékelnünk és archiválnunk. Ez sok PC egyidejű működtetését igényli. A fent jelzett eszköz és adattömeg kezelhetetlen lenne, ha számítógépeink nem lennének hálózatba kötve, és ezzel megoldva a gyors és biztonságos adatforgalmat egészen a mérőműszertől a végső feldolgozásig. Az obszervatórium folyamatos INTERNET kapcsolattal rendelkezik, ami külső adatigény esetén a felhasználó számára lehetőséget teremthet mérőrendszer adatainak real time eléréséhez. 4. A évi geomágneses adatok feldolgozása (éves rutin) Az éves rutin célja a végleges (definit) obszervatórium adat előállítása, valamint ezek szabványos INTERMAGNET formátumba konvertálása, s végül az INTERMAGNET részére történő adatszolgáltatás. A korábbi években már részletezett eljárással sikerült a definit adatsort előállítanunk. Az éves rutint folyamatosan fejlesztett, saját eljárásokkal és szoftverekkel végezzük. INTERMAGNET alaptevékenység U.S. Geological Survey DIDD fejlesztés és pulzációk megfigyelése Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének Obszervatóriuma, Hurbanovo pulzációk megfigyelése 7

8 ELTE Geofizikai Tanszék pulzációk és whistlerek megfigyelése MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete pulzációk és whistlerek megfigyelése DIDD üzemeltetés Zágrábi Egyetem Természettudományi Kar Geodéziai Tanszék szekuláris mérések Belsk obszervatórium (Lengyelország) pulzációk megfigyelése Nurmijarvi obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése Sodankyla obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése L Aquila obszervatórium (Olaszország) szekuláris mérések elemzése, DIDD felhasználás South African Space Agency, Hermanus, Dél-Afrika Orosz Tud. Ak. Schmidt Intézete, Geomágneses hullámok kutatócsoportja, Moszkva USGS Boulder Geomagnetism Group USA Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 8

9 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Dr. Kis Márta Feladat ismertetése: Az országos gravitációs főalappont fenntartása a megfelelő törvényi szabályozásnak eleget téve (1996. évi LXXVI. Törvény). Az Obszervatórium mérő- és digitális adatgyűjtő rendszerének, valamint az Obszervatórium és az MFGI közötti számítógépes adattovábbítási hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. Tömegmozgatásos graviméter kalibráló berendezés javítása. Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosszú kvarccsöves extenzométerekkel monitorozzuk az árapály- és geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér változásait. A kialakított mérőrendszer segítségével végezzük az adatok digitális regisztrálását, egyperces és másodperces felbontással. A deformáció-mérések kiegészítéseként az előző évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytatjuk a kőzetbeli hőmérsékletváltozások monitorozását egyperces felbontással a mátyáshegyi barlang területén. Graviméteres árapályregisztrálást végzünk. Műszeres tesztvizsgálatokat végzünk a környezeti paraméterek (pl. földmágneses tér, hőmérséklet, páratartalom) graviméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében. Amennyiben lehetőségünk lesz egy ugyan nem szeizmológiai minőségű, viszont a reflexiós szeizmikában már használatos, akár 0 Hz-től is rögzítőképes mérőberendezés telepítésére, tervezzük a szeizmikus műszer installálását Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítjük az obszervatórium honlapján, valamint szolgáltatjuk a téma hazai és külföldi kutatói részére. A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégezzük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Tervezett eredmények: időarányos extenzométeres kőzetdeformáció- és kőzethőmérséklet-regisztrátum, graviméteres árapályregisztrálás, mérőrendszer és főalappont fenntartás, mérőrendszer fejlesztés, graviméter kalibráló berendezés javítás Elért eredmények: 2013 folyamán az éves tervben foglaltaknak megfelelően üzemeltettük, karbantartottuk és fejlesztettük az obszervatórium mérő- és digitális regisztráló rendszerét, valamint az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonal részét képező gravitációs főalappontot. A kialakított mérőrendszer segítségével az adatok digitális regisztrálását egyperces és másodperces felbontással végeztük. Márciusban befejeződött a tömegmozgatásos graviméter hitelesítő berendezés javítása. A felújítás során kialakításra került a berendezés teljes PLC vezérlése, kicserélésre került a meghibásodott frekvenciaváltó és elmozdulás detektor, valamint intelligens kijelző-kezelő egység és vészleállító rendszer került beépítésre. Az első tesztméréseket áprilisban végeztük. Továbbfejlesztettük az LCR gravimétereink számára előző évben kialakított automata vízszintbeállító állványt, valamint az MTA 9

10 CSFK GGI laboratóriumában található libella-kalibráló platform segítségével két LCR-G graviméterünk libella állandóit határoztuk meg. Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyamatosan végeztük a kőzettestbeli deformáció-viszonyok megfigyelését. A deformációmérések kiegészítéseként az előző évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytattuk a kőzetbeli hőmérséklet-változások monitorozását a mátyáshegyi barlang területén. Folytattuk a graviméteres árapályregisztrálást az előző évben árapálymérés céljára kialakított új mérőhelyen, valamint együttműködésben az MTA CSFK GGI-vel és az ausztriai Conradobszervatóriummal, nemzetközi összehasonlító mérési kampányban vettünk részt graviméterünkkel. Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítettük az obszervatórium honlapján, valamint igény szerint szolgáltattuk a téma kutatói részére (MTA GGI). A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégeztük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Publikációk: Közreműködő szervezetek: A publikációk az obszervatóriumhoz kötődő kutatási eredményeket összefoglaló 4.1. projekt jelentésében szerepelnek. MTA CSFK GGI, MTA Sopronbánfalvai Geodinamikai Obszervatórium, ZAMG Conrad Observatory Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Az év során bekövetkezett költségcsökkentésnek köszönhetően néhány 2013-ra tervezett tevékenység részlegesen, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg (szeizmikus mérőberendezés telepítése, graviméteres műszerbeállító automatika tervezése és kivitelezése), a graviméteres tesztvizsgálatok elvégzését pedig a hitelesítő berendezésen végzett mágneses tesztvizsgálatokra korlátoztuk. 10

11 1.3. Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Merényi László Feladat ismertetése: A projekt feladata a Szentendrén található, Duna-parti elhelyezkedésű Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás fenntartása, a teszt üzemű hőáram-mérések számítógépes és műszeres infrastruktúrájának üzemeltetése, a budapesti központtal való kapcsolat fenntartása, a gyűjtött adatok rendszeres archiválása. A projekt alapvetően a 3.3. Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés című kutatási tervpont támogatását szolgálja. Tervezett eredmények: Talajhőáram megfigyelések folyamatos fenntartása. Elért eredmények: Az év során lehetőségeinkhez képest az állomást rendszeresen látogattuk, a folyamatosan keletkező talajnedvesség, talajhőmérséklet és talaj-hőáram monitoring-adatokat letöltöttük, ellenőriztük és archiváltuk. A júniusi rekord magas dunai árvíz félig elöntötte az addig biztos magasságúnak hitt mérőszobát, és a magas vízszint miatt egy műszer, a talajnedvesség-mérő elektronikája végleg tönkrement. A mérések helyrehozatalát csak a ház falának kiszáradása és a zár megjavíttatása után tudtuk megkezdeni. Év végéig a méréseket csak részben tudtuk újraindítani. Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 11

12 1.4. Földmágneses alaphálózat MFGI Működési Jelentés Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Vadász Gergely Feladat ismertetése: A Föld felszínén mérhető mágneses tér (geomágneses tér) domináns része a Föld külső magját alkotó jól vezető közeg mozgásától (áramaitól) származik (geomágneses dinamó). Miután a mozgások nem állandóak, a geomágneses tér fő összetevője is lassan, de folyamatosan változik. A változás csak több éves időléptéken érzékelhető. A tér egyéb, kisebb erősségű összetevőit a kéreg kőzeteinek remanens vagy indukált mágnesezettsége, külső eredetű ionoszféra, magnetoszféra áramok, illetve a változó mágneses tér hatására a kéregben és a felső köpenyben indukált áramok keltik. A mágneses hálózati mérések kettős célt szolgálnak, a földmágneses tér térbeli eloszlásának, valamint időbeli változásainak vizsgálatát. A nagyobb pontsűrűséggel (15-20 km átlagos ponttávolság), 1950 től 15 éves rendszerességgel végzett országos felmérések elsődleges célja a regionális (országos) normál tér felvételezése. A gyakrabban (2-3 évente), de kevesebb ponton végzett szekuláris mérések pedig elsődlegesen a mágneses tér lassú, ún. szekuláris változásának illetve ennek térbeli eloszlásának nyomon követését célozzák. A mágneses normáltérképeknek a geofizikai, földtani kutatásban és természetesen a navigációban volt és van kiemelkedő szerepe. A földmágneses terepi mérések feldolgozásához a normáltér modellek nélkülözhetetlenek. E mérések egyik alapcélja ugyanis, hogy a vizsgált területen a földmágneses térnek a normális értéktől való eltérését, azaz a lokális mágneses anomáliákat megállapítsa. Az anomáliákból az őket létrehozó hatókra lehet következtetni. Mérési adataink a hazai alkalmazáson túl nemzetközi kutatási együttműködések keretében is hasznosulnak ban jött létre az európai mágneses hálózatokat egyesítő MagNetE együttműködés, amelynek keretében a résztvevő országok, köztük Magyarország is, kölcsönösen szolgáltatnak egymásnak adatokat minél pontosabb regionális normáltérképek megszerkesztése és a tér szekuláris változásával összefüggő kutatások elősegítése céljából. Ezen kívül adataink részét képezik a WDC edinburghi adatbázisának is, ami által szerepet kapnak a nemzetközi geomágneses referencia modell (IGRF) ötévente frissülő, aktuális változatainak megszerkesztésében től kezdődően országos és szekuláris mágneses hálózataink részeivé váltak a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által nyilvántartott Stratégiai Nemzeti Kutatási Infrastruktúrának. Tervezett eredmények: évi mérési kampányunk 10 pontjában megismételjük a mágneses tér irány és nagyság mérését. 2. Vállaltuk a mágneses deklináció, inklináció térképek elkészítését. 3. Terveztük egy hálózati pont áttelepítését és véglegesítést db Javad GPS műszer és a hozzá tartózó kiegészítők beszerzését. Elért eredmények: 1. Szekuláris hálózatunk 10 pontjában mágneses tér irány és nagyság mérését elvégeztük. 2. Elkészítettük mágneses deklináció, inklináció térképeket az előzetes normáltér modellek alapján. 3. Nyirádi hálózati pontunkat áttelepíttettük és az új helyen állandósítottuk db Javad GPS műszer beszerzése megtörtént, ezeket a napi munkánkban használjuk. 12

13 Publikációk: Közreműködő szervezetek: Kovács P., M. Brkić, E. Vujić, Csontos A., Vadász G., D. Sugar: A Croatian-Hungarian Magnetic Reference Field Model, 6th MagNetE WORKSHOP ON EUROPEAN GEOMAGNETIC REPEAT STATION SURVEY, Prague, 3-5 June 2013, Poszter. Csontos A., Heilig B., Koppán A., Kovács P., Vadász G.: Hungarian repeat station survey, th MagNetE WORKSHOP ON EUROPEAN GEOMAGNETIC REPEAT STATION SURVEY, Prague, 3-5 June 2013, Poszter. - Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 13

14 1.5. Országos Gravimetriai Alaphálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Koppán András Feladat ismertetése: Az Országos Gravimetriai Alaphálózattal kapcsolatos állami alapfeladatokat és alapmunkákat a földmérési és térképészeti tevékenységről rendelkező törvényben (2012: XLVI. tv.) rögzítették. E törvény szabályozza az állami alappontok adatainak kezelését is. Az Alaphálózat fő feladata, hogy egységes referenciaszintet biztosítson a különböző relatív műszerekkel, különböző területeken végzett graviméteres mérések számára. 1. Az Országos Gravimetriai Alaphálózat (MGH-2010) fenntartása, karbantartása, folyamatos fejlesztése az európai gravimetriai programok tervével összhangban, lehetőség szerint nemzetközi együttműködésben. Az alaphálózat fenntartása a évi XLVI. törvény alapján állami alapfeladatnak és az ezzel kapcsolatos tevékenység állami alapmunkának minősül. Elvégezzük az MGH-2010 gravimetriai alaphálózat alappontjainak karbantartása kapcsán felmerülő feladatokat. Ennek során (az országos alaphálózati pontok ellenőrzésének keretében) 2013-ban 100 pont teljes körű ellenőrzését tervezzük (helyszín és helyszínrajz ellenőrzése, koordináta meghatározás GPS-szel, új digitális fénykép készítése stb.). Az alappont adatok kezelését a évi XLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük. A katalógust folyamatosan frissítjük a megszerzett adatokkal (ellenőrzés, mérések, bejelentés stb.), biztosítva a naprakész információkat. 2. Folytatjuk a gravimetriai adatbázis-kezelő, ill. adatfeldolgozó szoftverek fejlesztését. 3. Az MFGI-ben bevezetett minőségügyi előírások alapján szükséges a mérések során alkalmazott műszerek rendszeres ellenőrzése és kalibrálása. Ennek során kalibráló alapvonal-mérést végzünk 2 darab LCR-G típusú graviméterrel az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonalon. 4. A gravimetriai hálózat fenntartása és fejlesztése szükségessé teszi az abszolút gravimetriai pontok számának növelését, illetve a korábbi abszolút mérések időszakos ismétlését. Utóbbi alapfeltétele annak is, hogy a gravimetriai hálózatot az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a 8037/1997. számú határozata, illetve az évi XLV., a mérésügyről szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 127/1991. kormányrendelet alapján továbbra is nemzeti etalonként kezelhesse ban 3 abszolút ponton tervezünk abszolút mérést: a Nagyvázsonyból áttelepített Tihany alapponton, a 82H. számú (Budapest, utoljára bemérve: 2007-ben) és a 98. számú (Penc, utoljára bemérve: 2007-ben) alappontokon. Miután az MFGI nem rendelkezik abszolút gyorsulás mérésére alkalmas graviméterrel, a méréseket külföldi cégtől kell megrendelnünk, átlagosan Ft/pont értékben. Az abszolút mérésekhez elvégezzük a vertikális gradiens meghatározását is az alappontokon. 5. Elvégezzük 1 korábban elpusztult és újjáépített (88.11 Nagyvázsony), 1 újonnan telepített (Tihany) és 1 újra fellelt alaphálózati pont (Esztergom akadémiai) bemérését a hálózatba, a legközelebbi 3 3 alapponthoz viszonyítva (2 műszerrel 6 db A-B-A-B-A mérési sorozat), valamint szintezéssel meghatározzuk az alappontok tengerszint feletti magasságát. 6. Folytatjuk a vertikális gradiens (VG) meghatározását az UEGN (Unified European Gravity Network) hálózathoz tartozó országos alaphálózati pontokon. Ennek keretében 6 ponton tervezünk VG méréseket. 7. Az MFGI kezelésében álló, 466 pontot tartalmazó gravimetriai alaphálózat pontjainak ellenőrzése (helyrajzi szám és tulajdonlapi bejegyzés meglétének ellenőrzése) 2011 első félévében a TakarNet rendszerben (a FÖMI segítségével) megtörtént. A 466-ból jelenleg csupán 90 alappont esetében van használati jog bejegyzés az érintett ingatlanok tulajdoni lapján. A használati jog bejegyeztetését a évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján kötelezően el kell végezni! 2013-ban a fennmaradó 376 alappont tulajdonlapi bejegyeztetését a megyei Kormányhivataloktól szolgáltatásként kell megrendelni. 14

15 Tervezett eredmények: alappont ellenőrzése és az alappont-katalógus aktualizálása 2. Abszolút g meghatározás 3 abszolút állomáson 3. 2 LCR-G relatív graviméter kalibrálása az Országos Kalibráló Alapvonalon 4. 3 alappont bekötése az MGH-2010 Országos Gravimetriai Alaphálózatba 5. Vertikális gradiens meghatározása az MGH-2010 alaphálózat 9 alappontján (3 abszolút állomáson és 6 I. ill. II. rendű alapponton) 6. Gravimetriai adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek továbbfejlesztése 7. Használati jog bejegyeztetése 376 alappont esetében Elért eredmények: 1. Elvégeztük 112 alaphálózati pont ellenőrzését, terveinknek megfelelően (terv: 100 pont), a pontkatalógust az ellenőrzéseknek megfelelően frissítettük. 2. A szoftverfejlesztés keretében új funkciókkal bővült a gravdab gravimetriai adatbázis szoftver, valamint az Icaros gravimetriai adatfeldolgozó program. 3. Elvégeztük 2 Lacoste&Romberg G graviméter kalibrálását (LCR-G 821 és LCR-G 1919) az Országos Graviméter-kalibráló alapvonalon. 4. Abszolút gravimetriai méréseket végeztettünk három abszolút állomáson (112H sz. Tihany, 82. sz. Budapest, 98. sz. Penc), illetve ezen alappontokon vertikális gradiens meghatározást. 5. Elvégeztük három alappont bemérését az Országos Gravimetriai Alaphálózatba (112H sz. Tihany, sz. Nagyvázsony, sz. Esztergom) országos alaphálózati ponton (4296 sz. Dormán, 4800 sz. Maklár, 4200 sz. Pér, 4162 sz. Gönyű, 4550 sz. Szolnok, 4288 sz. Tiszavárkony) 3 szintes VG-méréseket végeztünk. Publikációk: - Közreműködő Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Nem teljesült tervfeladat: gravimetriai alappont tulajdoni lapi bejegyeztetése Indoklás: nincs meg a jogi feltétele a bejegyeztetésnek. Részletesebben: A évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján a használati jog bejegyeztetését az alaphálózat tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek kötelezően el kell végeznie. A tulajdonosi jogokat a hivatkozott törvény 26. (2) d) pontja szerint a bányászati ügyekért felelős miniszter által kijelölt szervezet gyakorolja. A NFM ezt a jogszerű kijelölést nem tette meg, ennek hiányában az illetékes kormányhivataloknál a bejegyeztetés nem indítható meg. 15

16 1.6. Vízföldtani megfigyelőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Rotárné Szalkai Ágnes Feladat ismertetése: A 1970-es évektől, földtani alapfúrásokból, földtani térképezés során mélyített fúrásokból, bányavállalatoktól átvett megfigyelőkutakból kialakított, folyamatosan működő monitoring rendszer az ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-középhegység, Dunántúl, Pilis- Gerecse) szolgáltat információt a felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról. Az észlelőhálózat kútjai a Víz Keretirányelv által megkövetelt Jelentési monitoring részét alkotják, és a megfigyelések valamennyi víztípusra (talajvizek, rétegvizek, karsztvizek) kiterjednek. A kútcsoportokon történő mérések a felszín alatti vizek hidraulikus nyomásállapotának egy helyszínen, de különböző mélységekben történő változását, így az áramlási rendszerben bekövetkező változásait követik nyomon. A évben folyamatosan üzemeltetjük a megfigyelőhálózatot, biztosítjuk a folyamatos méréseket, elvégezzük a rendszeres és a szükség szerinti helyszíni karbantartási munkákat (akkumulátorok cseréje, ellenőrző mérések végzése, adattároló kiürítése), és a mért adatsorok adatbázisba történő integrálását. Az adatok értékelését elsősorban az MFGI más projektekhez kapcsolódva, azok működési területén (koncessziós feladatok, TRANSENERGY projekt) végezzük. Az észlelőhálózat alapvető adatokat szolgáltat a vízföldtani modellezési munkákhoz, a termálvíz-gazdálkodási feladatokhoz, illetve ezek részét képező közös határ menti monitoring tervezéséhez. Tervezett eredmények: Naprakész vízszint adatbázis. Áttekintő értékelés, összefoglaló jelentéskészítése az ország felszín alatti vizeinek mennyiségi állapotáról, egy mintaterület részletesebb értékelésével. A távadó rendszer új virtuális szerverre történő telepítése és üzemeltetésének biztosítása. Elért eredmények: A évben folyamatosan végeztük a vízszintméréseket 169 megfigyelőkútban. A év során KEOP pályázat keretében felújított 138 kútban távadós vízszintregisztráló műszerekkel, további 17 kútban folyamatosan regisztráló műszerekkel, illetve 14 kútban kézi mérésekkel üzemeltettük a monitoring rendszert. Távadással a mérési eredmények naponta automatikusan betöltődtek a MAVIZ adatnyilvántartó és megjelenítő rendszerbe. A beérkező adatokat és adattovábbítási jelentéseket rendszeresen ellenőriztük, az újonnan kialakított fogadó rendszer már napi illetve napon belüli ellenőrzést és karbantartási lehetőséget biztosít. A terepi adatkiolvasások során minden alkalommal kézi ellenőrző méréseket végeztünk, illetve archiválás céljából elmentettük a regisztrálóműszerek adatait. Végrehajtottuk a szükséges karbantartási munkákat, akkumulátor cseréket, amelyeket a Vízszintészlelési jegyzőkönyvben rögzítettünk. A távadóval felszerelt észlelőhálózati kutak adatfogadásának és adatellenőrzésének, valamint a terepi tevékenységek támogatására új szerver környezet került kialakításra, amelyben a távadók közvetlen elérése is biztosított. A Geoinformatikai Főosztály létrehozott egy virtuális szervert a fent említett feladatokhoz optimalizált konfigurációval. Ez a szerver a felhasználók és a rendszergazdák számára is egy-egy virtuális 16

17 terminál belépési lehetőséget biztosít. A szerveren futó SmartAdmin és az EtherSense programok a felhasználók számára fenntartott terminálon keresztül érhetők el. Ha egy távadó sikeresen bejelentkezett és a kapcsolat létrejött, a kapcsolat teljes vezérlési, programozási és adatlekérési lehetőséget biztosít. Az EtherSense program fogadja a távadók által automata üzemmódban, ugyancsak előre programozott rendszerességgel továbbított adatokat, ezeket tárolja és a mérési adatokat a MAVÍZ rendszerbe, az adatok nyilvántartási rendszerébe tölti. Lekérdezi és tárolja a teljes bejelentkezett hálózat lényeges üzemi paramétereit. Ezekhez a paraméterekhez rendelt riasztási szinteket figyeli és szükség esetén ki is adja a riasztást. Az így kialakított rendszer a korábbinál nagyobb üzembiztonsággal üzemeltethető, és a mérőműszerek szélesebb körű távoli irányítási lehetőségét biztosítja. A távadórendszer üzemeltetésével és a helyszíni ellenőrzésekkel a felszín alatti vizek vízszintjeiről naprakész adatbázis áll rendelkezésre. A mérési eredmények értékeléséről összefoglaló zárójelentést készítettünk. A megfigyelőhálózat üzemeltetése keretében kapcsolatot tartottunk szakhatóságokkal (KTVF), iletve eleget tettünk megkereséseiknek. A Komádi és az egyeki kútcsoport vízjogi üzemeltetési engedély módosítása megtörtént. Eleget tettünk a KÖDU-KTVF jogsegélykérelmének, és adatszolgáltatási kötelezettségnek, valamint a TI-KTVF felé jelentést készítettünk a Komádi-1,-2 és Egyek-1 termálkutak vízszintváltozásairól. Támogattuk az Intézetben működő projekteket. Adatokat szolgáltattunk a TRANSENERGY projekt keretében készülő komáromi és zsirai mintaterületeken történt regionális áramlási és hőtranszport modellekhez, segítve a modell kialakítását és kalibrálását. Publikációk: - Közreműködő TI-KTVF, KÖDU-KTVF, MFGI Geoinformatikai Főosztály szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 17

18 1.7. Paleomágneses Mérőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Kovács Péter Feladat ismertetése: 1. A Paleomágneses laboratórium műszereinek és mérő hálózatának üzemeltetése. Ebben a laboratóriumban végezzük el a paleomágneses és környezeti mágneses kutatásokhoz elengedhetetlenül szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, a mágneses adatbázis építését is elősegítő remanens mágnesezettség és szuszceptibilitás méréseket és speciális mágneses méréseket (pl. Curie-pont meghatározás). A laboratóriumban 2013-ban is folyamatosan biztosítjuk a mérési lehetőségeket a műszerek, berendezések és a zárt mérő hálózat karbantartásával. 2. Szálló por mágneses monitorozásának folytatása. Különös tekintettel a győri és veszprémi környezetvédelmi állomások PM10 és PM2.5 mintáinak összehasonlítására. Benzin üzemű gépjármű emisszió filterek mágneses mérése, melynek a szálló por mágneses tulajdonságaival összehasonlítva van fontos szerepe. Szálló por adatbázis bővítése (mért és számított adatok) és továbbfejlesztése. Tervezett eredmények: Elért eredmények: Publikációk: Szálló por 2013-évi minták mérése és a mérések feldolgozása. 150 paleomágneses minta teljes feldolgozása alapkutatási (nem automatizált) módszerekkel. Minták remanencia és AMS mérése, részletes lemágnesezése a remanencia, a szuszceptibilitás, szükség esetén az AMS újramérésével. Az értelmezéshez szükséges speciális mérések: AARM, IRM, háromkomponensű IRM, háromkomponensű IRM thermo lemágnesezése, IRM váltóterű lemágnesezése, Curie-pont meghatározása. Összesen hét észak-dunántúli és közép-dunántúli szállópor állomás évi mintáinak mérése és a mérések feldolgozása. Gk. emisszió filterek mérése. 173 paleomágneses minta teljes feldolgozása alapkutatási módszerekkel, valamint az értelmezésükhöz szükséges speciális mágneses mérések. 1. Márton, E., Grabowski, J., Plašienka, D., Túnyi, I., Krobicki, M., Haas, J., Pethe, M. 2013: New paleomagnetic results from the Upper Cretaceous red marls of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians: evidence for general CCW rotation and implications for the origin of the structural arc formation. Tectonophysics 592, (IF: 2.684, 2012.) 2. Lesić, V., Márton, E., Cvetkov, V., Tomić, D. 2013: Magnetic anisotropy of Cenozoic igneous rocks from the Vardar zone (Kopaonik area, Serbia). Geophysical Journal International 193, (IF: 2.853, 2012.) 3. Zajzon, N., Márton E., Sipos, P., Kristály, F., Németh, T., Kovács-Kis, V., Weiszburg T.G. 2013: Integrated mineralogical and magnetic study of magnetic airborne particles from potential pollution sources in industrial-urban environment. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8/1, (IF: 1.495, 2012.) 4. Zajzon, N., Márton E., Sipos, P., Pethe, M., Németh, T., Kovács-Kis, V., Uram, J. 2013: Tracking magnetic pollutants by integrated mineralogical and magnetic analyses of airborne particles in urban environment. Carpathian Journal of Earth 18

19 Közreműködő szervezetek: and Environmental Sciences 8/4, (IF: 1.495, 2012.) Ausztria: Leobeni Egyetem, Geofizikai Intézet, Paleomágneses Laboratórium. Horvátország: Zágrábi Egyetem, Természettudományi Fakultás, Földtani Tanszék. Lengyelország: Lengyel Földtani Intézet, Paleomágneses Laboratórium, Varsó; Lengyel Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézete, Krakkó. Szerbia: Szerb Geodéziai Hatóság, Paleomágneses Laboratórium, Belgrád; Belgrádi Egyetem, Bányászati és Földtani Fakultás, Geofizikai Tanszék. Szlovákia: Szlovák Tudományos Akadémia, Geofizikai Intézet, Pozsony; Comenius Egyetem, Geológiai és Őslénytani Tanszék, Pozsony. Hazai partnerek: Hazai partnereink 2013-ban: ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék; MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport; ELTE Természetföldrajzi Tanszék; Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Miskolci Egyetem, Ásványtani - Földtani Intézet; MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet. Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:-. 19

20 2. Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások 2.1. Geoinformatikai szolgáltatás és kutatás, adatszolgáltatások (GeoBank) Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Orosz László Feladat ismertetése: Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai infrastruktúrájának felügyelete, szervezése, a felhasználók szükség szerinti támogatása. Üzemeltetési szolgáltatások: a geo tartomány, fájlszerver és adatmentés folyamatos üzemeltetése. Technikai eszközszolgáltatások: speciális eszközökkel végzett szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, adatmentés). Szoftveralkalmazás szolgáltatások: a rendelkezésre álló szoftverek, alkalmazások segítségével elvégzett adatfeldolgozás. Megoldás szolgáltatások: egy adott probléma teljes körű megoldása, technológia kidolgozása és értéknövelt adatok szolgáltatása. Termékszolgáltatás: kartografált térkép, kiadvány, adatbázis, webes megjelenés előállítása. Módszertani munkák, belső oktatás. A Geobank működtetése és szolgáltatásainak biztosítása: fúrásleválogatás adatkonvertálás adatbetöltés alapadat szolgáltatás térképekhez, 3D modellekhez, földtani kutatáshoz folyamatos hibajavítás (véletlenszerűen előbukkanó és tudatosan keresett egyaránt) A két telephely közötti kommunikáció támogatása: szerverhasználat optimalizálása, átjárás biztosítása. Idei évre belső továbbképzési és kutatási témákat is kijelölünk: webgis, kiemelt hangsúllyal az interaktív térképi felületekre nyílt forráskódú térképszolgáltatási környezetek 3D modellezés geoinformatikai támogatása raszteres adatbázis alap térképszolgáltatások optimalizálása Tervezett eredmények: geobank, új rekordok - a 18. MBFH projekt keretében bekerülő új adatok megfelelő regisztrálása az adatbázisban és összekötése a bent lévő adatokkal (implementálás) geobank, új rekordok - a projektek során keletkezett értéknövelt tematikus adatok visszakönyvelése a GeoBankba térképek, táblázatok - az MBFH-s projektek, EU-s pályázatok és állami feladatok informatikai kiszolgálása. működtetés - az MFGI informatikai rendszerének - Stefánia úton teljes körűen, a Columbus utcában egyes célfeladatok erejéig új indító oldal a hantken.mfgi.hu/goportal/ oldalon a jelenlegi térképi adatszolgáltatások felülvizsgálata és szükség esetén felújítása új térképszerver felállítása és tesztelése teljes nyílt szoftverkörnyezetben a raszteres adatszolgáltató szerver konfigurálása és beindítása 20

21 a Vízmegfigyelő hálózat adatgyűjtő technológiai sorának és adatbázisának támogatása és koordinálása. Elért eredmények: Stefánia úti rendszerműködtetés: 64 számítógép konfigurálása, IP telefonok működési környezetének megteremtése, végpontbővítés menedzselése, új projektorhasználati és működtetési rend kialakítása, új projektorok beüzemelése, wifi hálózat építése és működtetése, új fájlszerver tesztelése, felhasználói hardveres problémák megoldása, rendszeres adatmentés, szerverszoba klímajavítás, switch csere, új fájlszerver beüzemelése, végpont bővítés, loczy.mfgi-hu térképszerver menedzselése, ArcGIS 10.2 verziófrissítés Technikai szolgáltatások: 20 m vonalas, 90 m teli színes nyomtatás, szkennelés 29 alkalommal (MBFH szkenneren), nagy mennyiségű rendszeres adatmentés. Oktatás: ArcGIS oktatás 5 fő számára, projektorhasználati képzés, webes szerkesztés drupal környezetben oktatás. Módszerek: nyersanyagpotenciál projektek igényeit kiszolgáló rendszer, magraktárak adatfeldolgozási módszere, adatkonvertáló szkript (Környezetfdt.), adatolvasó szkript modellezéshez (Környezetfdt.) web: NAK portál,, magraktár portál, optimalizált hátterű mfgi.hu webtartalom, teremfoglalási felület (http://www.mfgi.hu/teremfoglalas), belső online telefonkönyv (http://www.mfgi.hu/telefonkonyv), fórum lehetőség, webstatisztika indítása, egységes azonosító és jogosultságkezelő rendszer (MFGI account), egyedi regisztrálórendszer, GeoBank: projektadatok betöltése, adatjavítás (főleg magraktár), adatellenőrzés, ládafotók beépítése, geometry mező beillesztése a FURAS táblába egyéb: 16 MBFH-s projekt, 16 állami projekt, 6 EU-s pályázat informatikai és geoinformatikai kiszolgálása. Publikációk: Közreműködő szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 21

22 2.2. Geofizikai adatszolgáltatás és adatbázis fejlesztés Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Sőrés László Feladat ismertetése: A cél geofizikai adatok ismertségének növelése, a hasznosulás elősegítése. Ehhez el kell végezni az országban található adatok felmérését. Javítani kell a geofizikai adatbázisok átláthatóságát, mind tartalom, mind jogosultságok tekintetében. Az intézményen belül egyes esetekben korszerűsíteni kell az adatszerkezetet és a leíró (meta-) adatokat. Az intézményen belül előre kell lépni az adatharmonizáció területén. Olyan adatbázisokat kell kialakítani, amelyek megfelelnek mind a korszerű információtechnikai, mind az érvényben levő szabályozásnak. Elvégezzük a szükséges állománybővítési, karbantartási és adatszolgáltatási feladatokat, valamint folytatjuk az adatbázisok egységesítésére irányuló munkákat. Folytatjuk a modern informatikai megoldásokra épülő integrált adatbázisrendszer kialakítását. A munka a tematikus adatbázisoknak megfelelően válik szét részfeladatokra: - Országos Szeizmikus Adatbázis (Lukácsy J., Vlasics P.) - Országos Geoelektromos Adatbázis (SőrésL.) - Magnetotellurikus adatrendszerek (Madarasi A.) - Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis (Kiss J.) - Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis (Lendvay P.) - Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis (Lendvay P., Jencsel H.) - ALFA Adatbázis fejlesztés (Sőrés L.) - Országos Légigeofizikai Adatbázis (Kiss J.) - MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis (Paszera Gy) - Intézményi és európai harmonizáció (Sőrés L.) Tervezett eredmények: Országos Szeizmikus Adatbázis: tól a 2D szelvényeket és a 3D adattömböket a bányatelek és kutatási terület vertikális kiterjedésének megfelelően kell kitakarni, - adott mélységpontról (pontok sorozatáról) automatizált folyamattal eldönteni a kitakarandó tartományba esik, vagy sem, - a lokalizációs állományokban a WGS84 (OGPSH) koordinátákat is megadjuk, - az újra archivált 2D mérési felvételek metaadatainak relációs adatbázisba vitele. ALFA Adatbázis fejlesztés: - a HTML megjelenítő eszköz (ALFA böngésző) fejlesztése: XSL konverter programok fejlesztése és az XML objektumok webes megjelenését befolyásoló HTML elemek tervezése. - az XForms alapú XML szerkesztő alkalmazás fejlesztése: Ez a HTML Forms-nak megfelelő modern, W3 szabványos rendszerre épülő web-es XML szerkesztő felhasználói felületek kialakítása (ld es jelentés). - A felhasználói jogosultságok adatkezelési szabályoknak megfelelő beépítése (felhasználó projekt objektumtípus jogosultság együttes kezelése): JAVA programfejlesztés, aminek célja, hogy az adatbázisban tárolt objektumokhoz való hozzáférés az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak és a 22

23 projektek igényeinek megfelelően a projekt résztvevők és az objektumtípusok szerint szabályozható legyen. Intézményi és európai harmonizáció : - Kőzetminta és sekélyfúrás XML minták előállítása - Mintaterület kiválasztása a rendelkezésre álló szedimentológiai és geofizikai mérési adatok területi eloszlásának és minőségének figyelembevételével - A mintaterületre eső adatok leválogatása a Környezetföldtani Osztály sekélyfúrási adatbázisából és az Országos Geoelektromos Adatbázisból - XML objektumok generálása a leválogatott adatokból - XML adatok feltöltése az XDS rendszerbe - Felhasználói nézetek (view) létrehozása a hatékony lekérdezések támogatására - XSL transzformáción alapuló HTML megjelenítés Elért eredmények: Országos Szeizmikus Adatbázis: A bányatelkekre és kutatási területre vonatkozó üzleti titok miatt a bányatelek és kutatási terület tulajdonosa a feldolgozott szeizmikus 2D szelvényekből és 3D adattömbökből felszíni poligonokkal és mélységablakkal megadott adatokat tarthat vissza. Az adatok kitakarásához a Dunántúlra és az Alföldre elkészült egy regionális idő-mélység fügvény, valamint egy geometriai adatbázismezők segítségével működő algoritmus, amellyel a feladat megoldható. Az év során újraarchivált 2D mérési anyagok metaadatai bekertültek a szeizmikus adatbázisba. Országos Geoelektromos Adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, a VESZ és tranziens adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. Magnetotellurikus adatrendszerek: 2013-ban 35 új MT szondázás mérésével bővült az adatrendszer. További 28 korábbi ELGI-mérésről találtunk digitális állományt, így ezek összegzett mennyisége 3700 MT méréspont. Ezeket a változásokat rögzítettük a 2012-ben készített MT_leltár Excel táblázatban, ahol az azonosítókon (méréspont és projekt) kívül feltüntettük, hogy milyen digitális állomány tartalmazza a mérésadatokat. Ezeket az állományokat strukturált könyvtárszerkezetben elrendezve a Nemzeti Tenzor Tár könyvtárba helyeztük el, amely a \\Cyprus\Adatbazis\Magnetotellurikus útvonalon érhető el. Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis: A mágneses Z adatbázis 2013-ban számottevően nem gyarapodott. Néhány, a Darnó-zóna térségében mért szelvénymenti, 2012-ben ellenőrzött pont kimaradt az adatbázisból, amiket utólag pótoltunk, így az összes Z mérési pont száma: db ban elvégeztük a Pásztori mágneses anomália mágneses tér offszet korrekcióját. A mérési területen az országos mágneses Z térkép adatait átkonvertáltuk az indukáló tér mágneses paramétereit felhasználva (kizárva a remanens mágnesezettséget) T adattá és beemeltük az egységes normál terű, országos adatbázisba. Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis: évben az 23

24 Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: adatbázist nem bővítettük új fúrásokból származó hőmérsékleti adatokkal. Az adatok folyamatos ellenőrzését végeztük el, a földtani rétegsorok pontosítását és néhány további rétegvizsgálati adat bevitelét. Jelenleg 700 fúrásból állnak rendelkezésre hőmérsékleti adatok. Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis: Az elmúlt években közel azonos mennyiségben történt a digitalizálás ban a Debreceni Egyetem diákjainak segítségével az Intézetben töltött nyári gyakorlat során karotázs szelvényeket digitalizáltak. A digitalizálások jelentős része már beépült az adatbázisba, a további közel 100 fúrás feldolgozását folyamatosan végezzük. Az adatbázis évi bővítéseként 180 fúrásból származó m karotázs-görbe digitalizálása készült el. ALFA Adatbázis fejlesztés: HTML megjelenítő eszköz fejlesztésének eredményeként új elemekkel bővült az ALFA böngészővel kezelhető objektumtípusok listája. Ezek a következők: Borehole, Specimen, ObservedEvent, SensorML System. A konverziós programokkal követtük az adatmodell változásait. XForms alapú XML szerkesztő alkalmazás készült a geofizikai adatokat, és feldolgozási eredményeket tartalmazó adatforrások metaadatainak kezelésére. A felhasználói jogosultságok adatkezelési szabályoknak megfelelő kezeléséhez JAVA program modul készült. Ez biztosítja, hogy az adatbázisban tárolt objektumokhoz való hozzáférés az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak és a projektek igényeinek megfelelően a projekt résztvevők és az objektumtípusok szerint szabályozható legyen. Országos Légigeofizikai Adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, az adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, az adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. Intézményi és európai harmonizáció: Kőzetminták és sekélyfúrások leírásájoz XML minták készültek. A rendelkezésre álló szedimentológiai és geofizikai mérési adatok területi eloszlásának és minőségének figyelembevételével megtörtént a mintaterület kiválasztása. A Környezetföldtani Osztály sekélyfúrási adatbázisából és az Országos Geoelektromos Adatbázisból elvégeztük a mintaterületre eső adatok leválogatását. A leválogatott adatokból XML objektumokat generáltunk, és azokat feltöltöttük az ALFA adatbázisba. Új SQL adatbázis nézeteket hoztunk létre. XSL transzformációk segítségével az adatrendszer vizsgálatához a GoogleEarth programba tölthető KMZ állományt készítettünk. Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 24

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta:

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna

Részletesebben

Működési jelentés. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről

Működési jelentés. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről Működési jelentés A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről Beszámolási időszak: 2011. január 1 2011. december 31. Kelt: 2012. január 31. A Működési

Részletesebben

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2014 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BUDAI TAMÁS, KOVÁCS ATTILA, NOVÁK

Részletesebben

A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna. A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató. Budapest, 2006. január 31.

A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna. A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató. Budapest, 2006. január 31. A MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET 2005. ÉVI MŰKÖDÉSI JELENTÉSE A jelentést összeállította: Hegybíró Zsuzsanna A jelentést jóváhagyta: dr. Fancsik Tamás igazgató Budapest, 2006. január 31.

Részletesebben

Beszámoló az Országgy lés részére

Beszámoló az Országgy lés részére Beszámoló az Országgy lés részére a Közbeszerzési Hatóság 2013. január 1. és december 31. közötti id szakban végzett tevékenységér l, továbbá a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól B/147 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Komplex döntéstámogató rendszer tervezése

Komplex döntéstámogató rendszer tervezése Tudományos Diákköri Kutatások Komplex döntéstámogató rendszer tervezése HASZNICS MILÁN TÓTHFALUSSY BALÁZS Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék hasznics@freemail.hu

Részletesebben

A magyarországi gravimetria története napjainkig

A magyarországi gravimetria története napjainkig A magyarországi gravimetria története napjainkig Csapó Géza 1 Földváry Lóránt 2 1 Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 1145 Budapest, Kolombusz utca 17/23. E-mail: csapo@elgi.hu 2 MTA-BME Fizikai Geodézia

Részletesebben

Szakszerkesztő Scientific editor: NÁDOR ANNAMÁRIA. Műszaki szerkesztő Technical editor: PIROS OLGA. Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Szakszerkesztő Scientific editor: NÁDOR ANNAMÁRIA. Műszaki szerkesztő Technical editor: PIROS OLGA. Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2013 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: LENKEY LÁSZLÓ, MAROS GYULA, NÁDOR

Részletesebben

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat! 2 2011. SZEPTEMBER HIRDETÉSEK szemйlygйpkocsivezető-kйpző tanfolyamot indнt 2011. szeptember 12-йn (hйtfőn) 16 уrakor Nyergesъjfalun, a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban. A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben

Részletesebben

2. Mérési módszerek fejlesztése, műszervizsgálatok, obszervatóriumi hálózat továbbfejlesztése

2. Mérési módszerek fejlesztése, műszervizsgálatok, obszervatóriumi hálózat továbbfejlesztése A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése A K046264 számú OTKA kutatás

Részletesebben

A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon

A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon Dr. Völgyesi Lajos egyetemi docens 1, 2, dr. Kenyeres Ambrus főtanácsos 3 dr. Papp Gábor tudományos főmunkatárs 4, dr. Tóth Gyula egyetemi docens 1,

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

A F városi Bíróság elnökének tájékoztatója a F városi Bíróság összbírói értekezlete részére a F városi Bíróság 2008.

A F városi Bíróság elnökének tájékoztatója a F városi Bíróság összbírói értekezlete részére a F városi Bíróság 2008. A F városi Bíróság elnökének tájékoztatója a F városi Bíróság összbírói értekezlete részére a F városi Bíróság 28. évi m ködésér l 2 Kiváltképp kötelessége pedig a bírónak, hogy mindent éretten megvizsgáljon;

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: ALBERT GÁSPÁR, BALLA ZOLTÁN, BUDAI TAMÁS, CSILLAG GÁBOR,

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN FELÜLVIZSGÁLT VÁLTOZAT

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN FELÜLVIZSGÁLT VÁLTOZAT E N Y IN G V Á R O S HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN FELÜLVIZSGÁLT VÁLTOZAT 2/64 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés

Részletesebben

AZ E-KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

AZ E-KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ E-KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ E-KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV SZERKESZTETTE: KÓPIÁS BENCE MOLNÁR SZILÁRD A kötet a

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Magyarország Bouguer-anomáliatérképének frekvenciatartománybeli vizsgálata és értelmezése

Magyarország Bouguer-anomáliatérképének frekvenciatartománybeli vizsgálata és értelmezése MAGYAR GEOFIZIKA 55. évf. (2014) 4. szám, 163 178 TANULMÁNY Magyarország Bouguer-anomáliatérképének frekvenciatartománybeli vizsgálata és értelmezése KISS J. Magyar Földtani és GeoÞ zikai Intézet (MFGI),

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁCSKAY ERZSÉBET, BREZSNYÁNSZKYKÁROLY, BUGA LÁSZLÓ, FÖLDESSYJÁNOS,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Nonprofit szervezetek a magyarországi vidékfejlesztésben A Dél-Dunántúl régió példája Doktori értekezés

Részletesebben

GÉP. A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET m szaki, vállalkozási, befektetési, értékesítési, kutatás-fejlesztési, piaci információs folyóirata

GÉP. A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET m szaki, vállalkozási, befektetési, értékesítési, kutatás-fejlesztési, piaci információs folyóirata GÉP A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET m szaki, vállalkozási, befektetési, értékesítési, kutatás-fejlesztési, piaci információs folyóirata SZERKESZT BIZOTTSÁG Dr. Döbröczöni Ádám elnök Vesza József f szerkeszt

Részletesebben

Kar csony Telekom m dra

Kar csony Telekom m dra III. Žvfolyam 4. sz m / 2006. december H rlevžl Tartalom Kar csony Telekom m dra Kurat riumi dšntžsek A Telekom Adom nyvonal kedvezmžnyezettjei 2007-ben KŽparchiv l rendszerrel b vÿlt a PŽcsi Gyermekklinika

Részletesebben

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben Kádárné Fülöp Judit Bevezetés A tanulói tudás nemzetközi összehasonlító mérésének ötlete 1958-ra

Részletesebben

Megújuló társadalom a változások és elvárások tükrében

Megújuló társadalom a változások és elvárások tükrében GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és

Részletesebben

HIDROGEOLÓGIAI MODELLEZÉS SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁROM FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEN

HIDROGEOLÓGIAI MODELLEZÉS SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁROM FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEN HIDROGEOLÓGIAI MODELLEZÉS SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁROM FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEN 1114 Budapest, Villányi út 9. Tel: 361-4341, Fax: 279-0022 e-mail: smaragd@smaragd.hu www. smaragd.hu Budapest, 2007.

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr.

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGI KÉRDÉSEI. A SZERZ DÉS LÉTREJÖTTÉNEK, TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE BUDAPESTI MSZAKI ÉS GAZDASÁGGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A BME Mszaki

Részletesebben