A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina."

Átírás

1 MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Fancsik Tamás igazgató Budapest, március 17.

2 Tartalomjegyzék I. Állami feladatok Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Földmágneses alaphálózat Országos Gravimetriai Alaphálózat Vízföldtani megfigyelőhálózat Paleomágneses Mérőhálózat Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások Geoinformatikai szolgáltatás és kutatás, adatszolgáltatások (GeoBank) Geofizikai adatszolgáltatás és adatbázis fejlesztés Az MFGI térképszervereinek optimalizálása Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Budapest Építésföldtani Térképsorozat adatbázisba illesztése Foltadatbázis Magyarország földtani alapszelvényei dokumentációjának felülvizsgálata Műszer- és módszertani fejlesztések Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése Obszervatóriumi mágneses műszer- és módszerfejlesztés Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés ImaGeo műszerfejlesztés Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti elhelyezés projekt támogatására Mérnökgeofizikai módszertani kutatások: állékonysági paraméterek geofizikai vizsgálata Erőtér-geofizikai módszertani kutatások Szeizmikus mérési és feldolgozási módszertan fejlesztése A nyíróhullám-sebesség megállapítása mély szeizmikus mérések szeizmogramjainak felhasználásával Földfizikai kutatások Integrált földfizikai kutatások Földfizikai kutatások Litoszférakutatás szeizmikus módszerekkel D tér modell különös tekintettel a medenceterületekre Magyarország 1: es medence modellje Fluidumbányászathoz kapcsolódó módszertani kutatások éves működési jelentés Mélyszerkezeti kutatások MT módszerrel A Gerecse földtani térképezése Negyedidőszaki üledékek fejlődéstörténeti vizsgálata

3 7. Víz- és környezetföldtani kutatások Regionális és mélységi vízadó rendszerek hidrogeológiai modellfejlesztései Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések Magyarország talajai érzékenység terhelhetőségi kategorizálá-sának módszertana Budapest, XVI. kerület Településgeológiai Térképsorozatának elkészítése magyarázóval Magyarország geokémiai atlasza Nyersanyag potenciál Földtani adatok kiértékelésének módszertani fejlesztése a nógrádi szénmedence területén Magyarországi bentonit-előfordulások komplex anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari, mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek felmérése Földtani veszélyforrások Földrengés-veszélyeztetettség Mérnökszeizmológiai térképezés Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiákat támogató kutatások Klímaváltozások és egyéb időben változó hatások hidrogeológiai vizsgálata és értékelése A biomassza potenciál becslésének agrogeológiai megalapozása és az aszályveszélyeztetettség agrogeológiai vizsgálata Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence alapfúrásain (Vésztő-1, Dévaványa-1) Hazai Dekarbonizációs Útiterv összeállítása Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása Éghajlati Dialógus Fórum kidolgozása Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia kidolgozása Paleontológia Mezozoos őskörnyezeti vizsgálatok növénymaradványok alapján Közszolgálati feladatok Könyvtár és kiadványszerkesztőség A Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály alapfeladatainak ellátása Laboratóriumi (a Radiometriai Laborral együtt) szolgáltatás, minőségbiztosítás és metodológiai fejlesztések Az Országos Kútkataszter vezetése, Vízföldtani napló -k készítése és a Vízföldtani adattár működtetése Szolgáltatások az Általános Atomcsend Egyezményhez Nyilvánosság, közönségtájékoztatás Kiadvány Magyarország 1: es földtani térképe Magyarország medencealjzatának földtana Budapest földtani atlasza II. Az MBFH együttműködés keretében végzett feladatok. 121 A évről áthúzódó feladatok lezárása évi MBFH- MFGI feladatok

4 1/2013. Geotermikus koncessziós pályázatra alkalmas területek kijelölése, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése /2013. Geotermikus potenciál felmérés a Cselekvési Terv céljaival összhangban /2013. MBFH Szénhidrogén koncessziós pályázatokat előkészítő földtanigeofizikai feladatok végzése /2013. MBFH Szénelőfordulások földtani és geofizikai adatrendszerének megalapozása /2013. MBFH Szénhidrogén-potenciál felmérés a Cselekvési Terv céljaival összhangban /2013. MBFH A magyarországi uránérc potenciál felmérése /2013. Magyarország érc- és ritkaföldfém potenciáljának felmérése /2013. MBFH Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése /2013. A bányászati hulladékkezelés kapcsán felmerülő kockázatok meghatározásával és csökkentésével, valamint a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő feladatok - 9A. Nyilvántartás /2013. MBFH Földtani veszélyforrások vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja /2013. A földtani veszélyforrásokkal érintett területek regionális felülvizsgálata. Módszertani kutatás és fejlesztés /2013. MBFH Ex ante kondicionalitás földtani veszélyforrások kockázatértékelése a/2013. Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése b/2014 A hazai CO2 tárolás lehetőségeinek vizsgálata, tárolási adatbázis építése /2013. MBFH Az MBFH adattár geofizikai adatszolgáltatásainak fejlesztése /2013. Külfejtéses bányák geodéziai felmérése a bányajáradék-bevallás ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok végzése /2013. A kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése /2013. Adatrendszerek fejlesztése és metaadat-szolgáltatás /2013. Térinformatikai szolgáltatások és fúrási adatvagyon karbantartása /2013. Koncessziós feladatokhoz kapcsolódó érzékenységiterhelhetőségi vizsgálatok végzése /2013. Az MBFH hatósági tevékenységéhez szükséges szakvélemények, szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése /2013. Digitális szeizmikus adatok megtekinthetőségének biztosítása munkaállomáson /2013. MBFH Ásványvagyon-nyilvántartás nemzetközi rendszereinek áttekintése III. Pályázatok /EU TRANSENERGY /EU EuroGeoSource /EU ThermoMap /EU PanGeo

5 5/EU Geo-DH A geotermális távfűtő rendszerek elősegítése Európában /EU CGS Europe /EU Geothermal ERA-NET /OTKA Gránát szétesési reakciójában kialakult szimplektitek képződési mechanizmusa, mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége (OTKA NN 79943) /OTKA Planációs felszínek vizsgálata földtani-geomorfológiai módszerekkel valamint DTM-analízissel a Dunántúli-középhegység példáján (OTKA ) 191 3/OTKA Petroarcheometria: Kőeszköz-nyersanyagok kőzettani, geokémiai vizsgálata /TéT Vietnámi-magyar TéT /TéT Francia-magyar TéT IV. Maradvány terhére végzett feladatok /M MBFH A koncesszióhoz adatbeszerzés a MOL-tól /M MBFH Hazai mélyművelésű szénbányák megnyitási lehetőségének vizsgálata a Cselekvési Terv céljaival összhangban /M MBFH Recens és paleo felszínmozgásos területek komplex azonosítása digitális terepmodell és sztereo légifotók segítségével /M MBFH Mintaraktári web-portál fejlesztése /M MBFH Állami tulajdonú szeizmikus mérési adatok feldolgozása korszerű metodikával V. Külső megbízásra végzett munkák VI. Publikációs lista Absztrakt, cikk, könyv, könyvrészlet Előadás Kézirat, jelentés

6 I. Állami feladatok 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Csontos András Feladat ismertetése: A földmágnesség mérése Magyarországon már 1870-től intézményesített feladat. Ekkor alpítptták a Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézetet. Obszervatóriumunk miután a földmágnesség mérésének feladata 1950-ben az ELGI-hez került ben kezdte meg működését. Állandó feladata a mágneses tér variációjának minél pontosabb és folyamatosabb mérése. A feladat végrehajtásához a mesterséges mágneses anomáliáktól mentes környezet mellett a mérési szempontok szerint épült épületekre és egyedileg készített precíziós műszerek gondos üzemben tartására van szükség. Általános kötelme még az obszervatóriumoknak az adatszolgáltatás és az adatfeldolgozás. A földmágnesség területén a munka a világméretű INTERMAGNET- együttműködés keretében folyik. Az obszervatóriumok adatainak jelentősége a klasszikus felhasználásokon túl a műholdak elterjedésével tovább növekedett, mert a műholdak működési közegéről is ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszfára hordoznak információt az adatsorok. Tervezett eredmények: Fenntartjuk a földmágneses komponensek és a totális tér folyamatos mérését két műszerrel három komponensre, egyperces felbontással. Folytatjuk a mágneses variáció egy másodperces regisztrálását. Rendszeresen, legalább hetente elvégezzük a bázisvonal meghatározásához szükséges abszolút méréseket. Szolgáltatjuk az egyperces mágneses adatokat az INTERMAGNET edinburghi és párizsi regionális adatközpontjának. Real time másodperces variáció adatokat szolgáltatunk a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. Feldolgozzuk és az INTERMAGNET-en keresztül közzé tesszük a 2012-es évben regisztrált komponens és totális tér értékek perces átlagait. A nagy mennyiségű adat célszerűbb kezeléséhez és a folyamatos INTERNET kapcsolat érdekében belső számítógépes hálózatot tartunk fent és optimalizálunk. HTML alapú valósidejű rendszert üzemeltetünk méréseink monitorozása céljából. Biztosítjuk adataink real-time elérését az INTERNETEN. A PLASMON projekt kiválasztott mágneses regisztrátumai számára adatszervert üzemeltetünk. Megadjuk a évi deklináció átlagot a Magyar Honvédség Térképészeti Kht. számára. Folytatjuk a geomágneses pulzációk megfigyelését három 6

7 Elért eredmények: mágneses komponensre végzett, egymásodperces mérésekkel, egy állomáspárral az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttal és az EMMA hálózat többi résztvevőjével együttműködésben. 1. Alaptevékenység ellátása Az obszervatórium az alapfeladatait (a mágneses tér lassú variációinak folyamatos rögzítése és az ehhez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás) a 2013-as évben teljesítette. Az automatikus regisztrálás mellett rendszeresen elvégeztük a bázisvonal meghatározásához szükséges méréseket. Obszervatóriumunk a 2013-as évre folyamatos másodperces mintavételű adatokkal is rendelkezik. Adatszolgáltatásunkat az edinburgh-i INTERMAGNET adatközpont felé az év első felében e- mail-en tartottuk fent júliusától kvázi valósidejű adatszolgáltatást kezdtünk meg. Folytattuk real-time másodperces adatszolgáltatásunkat a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. A Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. számára biztosítottuk a 2012 évi deklináció átlagot, illetve az INTERMAGNET számára a 2012-es perces átlagainkat és ezek alapján számított további adatsorokat. Publikációk: - Közreműködő szervezetek: 2. Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mágneses mérésekkel A téma keretében a Pc3 és Pc4 pulzációk frekvenciatartományába eső térkomponenseket regisztráljuk, másodperces mintavételezéssel. Az állomások időbeli szinkronizáltságát GPS vevőkkel oldottuk meg. Tihanyban és Nagycenken folytattunk műszereinkkel mérést. 3. Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mágneses mérésekkel Sok műszer által termelt adatot kell kezelnünk, megfelelő időszinkronnal ellátnunk, feldolgoznunk, értékelnünk és archiválnunk. Ez sok PC egyidejű működtetését igényli. A fent jelzett eszköz és adattömeg kezelhetetlen lenne, ha számítógépeink nem lennének hálózatba kötve, és ezzel megoldva a gyors és biztonságos adatforgalmat egészen a mérőműszertől a végső feldolgozásig. Az obszervatórium folyamatos INTERNET kapcsolattal rendelkezik, ami külső adatigény esetén a felhasználó számára lehetőséget teremthet mérőrendszer adatainak real time eléréséhez. 4. A évi geomágneses adatok feldolgozása (éves rutin) Az éves rutin célja a végleges (definit) obszervatórium adat előállítása, valamint ezek szabványos INTERMAGNET formátumba konvertálása, s végül az INTERMAGNET részére történő adatszolgáltatás. A korábbi években már részletezett eljárással sikerült a definit adatsort előállítanunk. Az éves rutint folyamatosan fejlesztett, saját eljárásokkal és szoftverekkel végezzük. INTERMAGNET alaptevékenység U.S. Geological Survey DIDD fejlesztés és pulzációk megfigyelése Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének Obszervatóriuma, Hurbanovo pulzációk megfigyelése 7

8 ELTE Geofizikai Tanszék pulzációk és whistlerek megfigyelése MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete pulzációk és whistlerek megfigyelése DIDD üzemeltetés Zágrábi Egyetem Természettudományi Kar Geodéziai Tanszék szekuláris mérések Belsk obszervatórium (Lengyelország) pulzációk megfigyelése Nurmijarvi obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése Sodankyla obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése L Aquila obszervatórium (Olaszország) szekuláris mérések elemzése, DIDD felhasználás South African Space Agency, Hermanus, Dél-Afrika Orosz Tud. Ak. Schmidt Intézete, Geomágneses hullámok kutatócsoportja, Moszkva USGS Boulder Geomagnetism Group USA Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 8

9 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Dr. Kis Márta Feladat ismertetése: Az országos gravitációs főalappont fenntartása a megfelelő törvényi szabályozásnak eleget téve (1996. évi LXXVI. Törvény). Az Obszervatórium mérő- és digitális adatgyűjtő rendszerének, valamint az Obszervatórium és az MFGI közötti számítógépes adattovábbítási hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. Tömegmozgatásos graviméter kalibráló berendezés javítása. Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosszú kvarccsöves extenzométerekkel monitorozzuk az árapály- és geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér változásait. A kialakított mérőrendszer segítségével végezzük az adatok digitális regisztrálását, egyperces és másodperces felbontással. A deformáció-mérések kiegészítéseként az előző évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytatjuk a kőzetbeli hőmérsékletváltozások monitorozását egyperces felbontással a mátyáshegyi barlang területén. Graviméteres árapályregisztrálást végzünk. Műszeres tesztvizsgálatokat végzünk a környezeti paraméterek (pl. földmágneses tér, hőmérséklet, páratartalom) graviméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében. Amennyiben lehetőségünk lesz egy ugyan nem szeizmológiai minőségű, viszont a reflexiós szeizmikában már használatos, akár 0 Hz-től is rögzítőképes mérőberendezés telepítésére, tervezzük a szeizmikus műszer installálását Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítjük az obszervatórium honlapján, valamint szolgáltatjuk a téma hazai és külföldi kutatói részére. A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégezzük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Tervezett eredmények: időarányos extenzométeres kőzetdeformáció- és kőzethőmérséklet-regisztrátum, graviméteres árapályregisztrálás, mérőrendszer és főalappont fenntartás, mérőrendszer fejlesztés, graviméter kalibráló berendezés javítás Elért eredmények: 2013 folyamán az éves tervben foglaltaknak megfelelően üzemeltettük, karbantartottuk és fejlesztettük az obszervatórium mérő- és digitális regisztráló rendszerét, valamint az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonal részét képező gravitációs főalappontot. A kialakított mérőrendszer segítségével az adatok digitális regisztrálását egyperces és másodperces felbontással végeztük. Márciusban befejeződött a tömegmozgatásos graviméter hitelesítő berendezés javítása. A felújítás során kialakításra került a berendezés teljes PLC vezérlése, kicserélésre került a meghibásodott frekvenciaváltó és elmozdulás detektor, valamint intelligens kijelző-kezelő egység és vészleállító rendszer került beépítésre. Az első tesztméréseket áprilisban végeztük. Továbbfejlesztettük az LCR gravimétereink számára előző évben kialakított automata vízszintbeállító állványt, valamint az MTA 9

10 CSFK GGI laboratóriumában található libella-kalibráló platform segítségével két LCR-G graviméterünk libella állandóit határoztuk meg. Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyamatosan végeztük a kőzettestbeli deformáció-viszonyok megfigyelését. A deformációmérések kiegészítéseként az előző évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytattuk a kőzetbeli hőmérséklet-változások monitorozását a mátyáshegyi barlang területén. Folytattuk a graviméteres árapályregisztrálást az előző évben árapálymérés céljára kialakított új mérőhelyen, valamint együttműködésben az MTA CSFK GGI-vel és az ausztriai Conradobszervatóriummal, nemzetközi összehasonlító mérési kampányban vettünk részt graviméterünkkel. Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítettük az obszervatórium honlapján, valamint igény szerint szolgáltattuk a téma kutatói részére (MTA GGI). A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégeztük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Publikációk: Közreműködő szervezetek: A publikációk az obszervatóriumhoz kötődő kutatási eredményeket összefoglaló 4.1. projekt jelentésében szerepelnek. MTA CSFK GGI, MTA Sopronbánfalvai Geodinamikai Obszervatórium, ZAMG Conrad Observatory Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Az év során bekövetkezett költségcsökkentésnek köszönhetően néhány 2013-ra tervezett tevékenység részlegesen, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg (szeizmikus mérőberendezés telepítése, graviméteres műszerbeállító automatika tervezése és kivitelezése), a graviméteres tesztvizsgálatok elvégzését pedig a hitelesítő berendezésen végzett mágneses tesztvizsgálatokra korlátoztuk. 10

11 1.3. Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Merényi László Feladat ismertetése: A projekt feladata a Szentendrén található, Duna-parti elhelyezkedésű Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás fenntartása, a teszt üzemű hőáram-mérések számítógépes és műszeres infrastruktúrájának üzemeltetése, a budapesti központtal való kapcsolat fenntartása, a gyűjtött adatok rendszeres archiválása. A projekt alapvetően a 3.3. Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés című kutatási tervpont támogatását szolgálja. Tervezett eredmények: Talajhőáram megfigyelések folyamatos fenntartása. Elért eredmények: Az év során lehetőségeinkhez képest az állomást rendszeresen látogattuk, a folyamatosan keletkező talajnedvesség, talajhőmérséklet és talaj-hőáram monitoring-adatokat letöltöttük, ellenőriztük és archiváltuk. A júniusi rekord magas dunai árvíz félig elöntötte az addig biztos magasságúnak hitt mérőszobát, és a magas vízszint miatt egy műszer, a talajnedvesség-mérő elektronikája végleg tönkrement. A mérések helyrehozatalát csak a ház falának kiszáradása és a zár megjavíttatása után tudtuk megkezdeni. Év végéig a méréseket csak részben tudtuk újraindítani. Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 11

12 1.4. Földmágneses alaphálózat MFGI Működési Jelentés Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Vadász Gergely Feladat ismertetése: A Föld felszínén mérhető mágneses tér (geomágneses tér) domináns része a Föld külső magját alkotó jól vezető közeg mozgásától (áramaitól) származik (geomágneses dinamó). Miután a mozgások nem állandóak, a geomágneses tér fő összetevője is lassan, de folyamatosan változik. A változás csak több éves időléptéken érzékelhető. A tér egyéb, kisebb erősségű összetevőit a kéreg kőzeteinek remanens vagy indukált mágnesezettsége, külső eredetű ionoszféra, magnetoszféra áramok, illetve a változó mágneses tér hatására a kéregben és a felső köpenyben indukált áramok keltik. A mágneses hálózati mérések kettős célt szolgálnak, a földmágneses tér térbeli eloszlásának, valamint időbeli változásainak vizsgálatát. A nagyobb pontsűrűséggel (15-20 km átlagos ponttávolság), 1950 től 15 éves rendszerességgel végzett országos felmérések elsődleges célja a regionális (országos) normál tér felvételezése. A gyakrabban (2-3 évente), de kevesebb ponton végzett szekuláris mérések pedig elsődlegesen a mágneses tér lassú, ún. szekuláris változásának illetve ennek térbeli eloszlásának nyomon követését célozzák. A mágneses normáltérképeknek a geofizikai, földtani kutatásban és természetesen a navigációban volt és van kiemelkedő szerepe. A földmágneses terepi mérések feldolgozásához a normáltér modellek nélkülözhetetlenek. E mérések egyik alapcélja ugyanis, hogy a vizsgált területen a földmágneses térnek a normális értéktől való eltérését, azaz a lokális mágneses anomáliákat megállapítsa. Az anomáliákból az őket létrehozó hatókra lehet következtetni. Mérési adataink a hazai alkalmazáson túl nemzetközi kutatási együttműködések keretében is hasznosulnak ban jött létre az európai mágneses hálózatokat egyesítő MagNetE együttműködés, amelynek keretében a résztvevő országok, köztük Magyarország is, kölcsönösen szolgáltatnak egymásnak adatokat minél pontosabb regionális normáltérképek megszerkesztése és a tér szekuláris változásával összefüggő kutatások elősegítése céljából. Ezen kívül adataink részét képezik a WDC edinburghi adatbázisának is, ami által szerepet kapnak a nemzetközi geomágneses referencia modell (IGRF) ötévente frissülő, aktuális változatainak megszerkesztésében től kezdődően országos és szekuláris mágneses hálózataink részeivé váltak a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által nyilvántartott Stratégiai Nemzeti Kutatási Infrastruktúrának. Tervezett eredmények: évi mérési kampányunk 10 pontjában megismételjük a mágneses tér irány és nagyság mérését. 2. Vállaltuk a mágneses deklináció, inklináció térképek elkészítését. 3. Terveztük egy hálózati pont áttelepítését és véglegesítést db Javad GPS műszer és a hozzá tartózó kiegészítők beszerzését. Elért eredmények: 1. Szekuláris hálózatunk 10 pontjában mágneses tér irány és nagyság mérését elvégeztük. 2. Elkészítettük mágneses deklináció, inklináció térképeket az előzetes normáltér modellek alapján. 3. Nyirádi hálózati pontunkat áttelepíttettük és az új helyen állandósítottuk db Javad GPS műszer beszerzése megtörtént, ezeket a napi munkánkban használjuk. 12

13 Publikációk: Közreműködő szervezetek: Kovács P., M. Brkić, E. Vujić, Csontos A., Vadász G., D. Sugar: A Croatian-Hungarian Magnetic Reference Field Model, 6th MagNetE WORKSHOP ON EUROPEAN GEOMAGNETIC REPEAT STATION SURVEY, Prague, 3-5 June 2013, Poszter. Csontos A., Heilig B., Koppán A., Kovács P., Vadász G.: Hungarian repeat station survey, th MagNetE WORKSHOP ON EUROPEAN GEOMAGNETIC REPEAT STATION SURVEY, Prague, 3-5 June 2013, Poszter. - Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 13

14 1.5. Országos Gravimetriai Alaphálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Koppán András Feladat ismertetése: Az Országos Gravimetriai Alaphálózattal kapcsolatos állami alapfeladatokat és alapmunkákat a földmérési és térképészeti tevékenységről rendelkező törvényben (2012: XLVI. tv.) rögzítették. E törvény szabályozza az állami alappontok adatainak kezelését is. Az Alaphálózat fő feladata, hogy egységes referenciaszintet biztosítson a különböző relatív műszerekkel, különböző területeken végzett graviméteres mérések számára. 1. Az Országos Gravimetriai Alaphálózat (MGH-2010) fenntartása, karbantartása, folyamatos fejlesztése az európai gravimetriai programok tervével összhangban, lehetőség szerint nemzetközi együttműködésben. Az alaphálózat fenntartása a évi XLVI. törvény alapján állami alapfeladatnak és az ezzel kapcsolatos tevékenység állami alapmunkának minősül. Elvégezzük az MGH-2010 gravimetriai alaphálózat alappontjainak karbantartása kapcsán felmerülő feladatokat. Ennek során (az országos alaphálózati pontok ellenőrzésének keretében) 2013-ban 100 pont teljes körű ellenőrzését tervezzük (helyszín és helyszínrajz ellenőrzése, koordináta meghatározás GPS-szel, új digitális fénykép készítése stb.). Az alappont adatok kezelését a évi XLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük. A katalógust folyamatosan frissítjük a megszerzett adatokkal (ellenőrzés, mérések, bejelentés stb.), biztosítva a naprakész információkat. 2. Folytatjuk a gravimetriai adatbázis-kezelő, ill. adatfeldolgozó szoftverek fejlesztését. 3. Az MFGI-ben bevezetett minőségügyi előírások alapján szükséges a mérések során alkalmazott műszerek rendszeres ellenőrzése és kalibrálása. Ennek során kalibráló alapvonal-mérést végzünk 2 darab LCR-G típusú graviméterrel az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonalon. 4. A gravimetriai hálózat fenntartása és fejlesztése szükségessé teszi az abszolút gravimetriai pontok számának növelését, illetve a korábbi abszolút mérések időszakos ismétlését. Utóbbi alapfeltétele annak is, hogy a gravimetriai hálózatot az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a 8037/1997. számú határozata, illetve az évi XLV., a mérésügyről szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 127/1991. kormányrendelet alapján továbbra is nemzeti etalonként kezelhesse ban 3 abszolút ponton tervezünk abszolút mérést: a Nagyvázsonyból áttelepített Tihany alapponton, a 82H. számú (Budapest, utoljára bemérve: 2007-ben) és a 98. számú (Penc, utoljára bemérve: 2007-ben) alappontokon. Miután az MFGI nem rendelkezik abszolút gyorsulás mérésére alkalmas graviméterrel, a méréseket külföldi cégtől kell megrendelnünk, átlagosan Ft/pont értékben. Az abszolút mérésekhez elvégezzük a vertikális gradiens meghatározását is az alappontokon. 5. Elvégezzük 1 korábban elpusztult és újjáépített (88.11 Nagyvázsony), 1 újonnan telepített (Tihany) és 1 újra fellelt alaphálózati pont (Esztergom akadémiai) bemérését a hálózatba, a legközelebbi 3 3 alapponthoz viszonyítva (2 műszerrel 6 db A-B-A-B-A mérési sorozat), valamint szintezéssel meghatározzuk az alappontok tengerszint feletti magasságát. 6. Folytatjuk a vertikális gradiens (VG) meghatározását az UEGN (Unified European Gravity Network) hálózathoz tartozó országos alaphálózati pontokon. Ennek keretében 6 ponton tervezünk VG méréseket. 7. Az MFGI kezelésében álló, 466 pontot tartalmazó gravimetriai alaphálózat pontjainak ellenőrzése (helyrajzi szám és tulajdonlapi bejegyzés meglétének ellenőrzése) 2011 első félévében a TakarNet rendszerben (a FÖMI segítségével) megtörtént. A 466-ból jelenleg csupán 90 alappont esetében van használati jog bejegyzés az érintett ingatlanok tulajdoni lapján. A használati jog bejegyeztetését a évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján kötelezően el kell végezni! 2013-ban a fennmaradó 376 alappont tulajdonlapi bejegyeztetését a megyei Kormányhivataloktól szolgáltatásként kell megrendelni. 14

15 Tervezett eredmények: alappont ellenőrzése és az alappont-katalógus aktualizálása 2. Abszolút g meghatározás 3 abszolút állomáson 3. 2 LCR-G relatív graviméter kalibrálása az Országos Kalibráló Alapvonalon 4. 3 alappont bekötése az MGH-2010 Országos Gravimetriai Alaphálózatba 5. Vertikális gradiens meghatározása az MGH-2010 alaphálózat 9 alappontján (3 abszolút állomáson és 6 I. ill. II. rendű alapponton) 6. Gravimetriai adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek továbbfejlesztése 7. Használati jog bejegyeztetése 376 alappont esetében Elért eredmények: 1. Elvégeztük 112 alaphálózati pont ellenőrzését, terveinknek megfelelően (terv: 100 pont), a pontkatalógust az ellenőrzéseknek megfelelően frissítettük. 2. A szoftverfejlesztés keretében új funkciókkal bővült a gravdab gravimetriai adatbázis szoftver, valamint az Icaros gravimetriai adatfeldolgozó program. 3. Elvégeztük 2 Lacoste&Romberg G graviméter kalibrálását (LCR-G 821 és LCR-G 1919) az Országos Graviméter-kalibráló alapvonalon. 4. Abszolút gravimetriai méréseket végeztettünk három abszolút állomáson (112H sz. Tihany, 82. sz. Budapest, 98. sz. Penc), illetve ezen alappontokon vertikális gradiens meghatározást. 5. Elvégeztük három alappont bemérését az Országos Gravimetriai Alaphálózatba (112H sz. Tihany, sz. Nagyvázsony, sz. Esztergom) országos alaphálózati ponton (4296 sz. Dormán, 4800 sz. Maklár, 4200 sz. Pér, 4162 sz. Gönyű, 4550 sz. Szolnok, 4288 sz. Tiszavárkony) 3 szintes VG-méréseket végeztünk. Publikációk: - Közreműködő Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Nem teljesült tervfeladat: gravimetriai alappont tulajdoni lapi bejegyeztetése Indoklás: nincs meg a jogi feltétele a bejegyeztetésnek. Részletesebben: A évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján a használati jog bejegyeztetését az alaphálózat tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek kötelezően el kell végeznie. A tulajdonosi jogokat a hivatkozott törvény 26. (2) d) pontja szerint a bányászati ügyekért felelős miniszter által kijelölt szervezet gyakorolja. A NFM ezt a jogszerű kijelölést nem tette meg, ennek hiányában az illetékes kormányhivataloknál a bejegyeztetés nem indítható meg. 15

16 1.6. Vízföldtani megfigyelőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Rotárné Szalkai Ágnes Feladat ismertetése: A 1970-es évektől, földtani alapfúrásokból, földtani térképezés során mélyített fúrásokból, bányavállalatoktól átvett megfigyelőkutakból kialakított, folyamatosan működő monitoring rendszer az ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-középhegység, Dunántúl, Pilis- Gerecse) szolgáltat információt a felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról. Az észlelőhálózat kútjai a Víz Keretirányelv által megkövetelt Jelentési monitoring részét alkotják, és a megfigyelések valamennyi víztípusra (talajvizek, rétegvizek, karsztvizek) kiterjednek. A kútcsoportokon történő mérések a felszín alatti vizek hidraulikus nyomásállapotának egy helyszínen, de különböző mélységekben történő változását, így az áramlási rendszerben bekövetkező változásait követik nyomon. A évben folyamatosan üzemeltetjük a megfigyelőhálózatot, biztosítjuk a folyamatos méréseket, elvégezzük a rendszeres és a szükség szerinti helyszíni karbantartási munkákat (akkumulátorok cseréje, ellenőrző mérések végzése, adattároló kiürítése), és a mért adatsorok adatbázisba történő integrálását. Az adatok értékelését elsősorban az MFGI más projektekhez kapcsolódva, azok működési területén (koncessziós feladatok, TRANSENERGY projekt) végezzük. Az észlelőhálózat alapvető adatokat szolgáltat a vízföldtani modellezési munkákhoz, a termálvíz-gazdálkodási feladatokhoz, illetve ezek részét képező közös határ menti monitoring tervezéséhez. Tervezett eredmények: Naprakész vízszint adatbázis. Áttekintő értékelés, összefoglaló jelentéskészítése az ország felszín alatti vizeinek mennyiségi állapotáról, egy mintaterület részletesebb értékelésével. A távadó rendszer új virtuális szerverre történő telepítése és üzemeltetésének biztosítása. Elért eredmények: A évben folyamatosan végeztük a vízszintméréseket 169 megfigyelőkútban. A év során KEOP pályázat keretében felújított 138 kútban távadós vízszintregisztráló műszerekkel, további 17 kútban folyamatosan regisztráló műszerekkel, illetve 14 kútban kézi mérésekkel üzemeltettük a monitoring rendszert. Távadással a mérési eredmények naponta automatikusan betöltődtek a MAVIZ adatnyilvántartó és megjelenítő rendszerbe. A beérkező adatokat és adattovábbítási jelentéseket rendszeresen ellenőriztük, az újonnan kialakított fogadó rendszer már napi illetve napon belüli ellenőrzést és karbantartási lehetőséget biztosít. A terepi adatkiolvasások során minden alkalommal kézi ellenőrző méréseket végeztünk, illetve archiválás céljából elmentettük a regisztrálóműszerek adatait. Végrehajtottuk a szükséges karbantartási munkákat, akkumulátor cseréket, amelyeket a Vízszintészlelési jegyzőkönyvben rögzítettünk. A távadóval felszerelt észlelőhálózati kutak adatfogadásának és adatellenőrzésének, valamint a terepi tevékenységek támogatására új szerver környezet került kialakításra, amelyben a távadók közvetlen elérése is biztosított. A Geoinformatikai Főosztály létrehozott egy virtuális szervert a fent említett feladatokhoz optimalizált konfigurációval. Ez a szerver a felhasználók és a rendszergazdák számára is egy-egy virtuális 16

17 terminál belépési lehetőséget biztosít. A szerveren futó SmartAdmin és az EtherSense programok a felhasználók számára fenntartott terminálon keresztül érhetők el. Ha egy távadó sikeresen bejelentkezett és a kapcsolat létrejött, a kapcsolat teljes vezérlési, programozási és adatlekérési lehetőséget biztosít. Az EtherSense program fogadja a távadók által automata üzemmódban, ugyancsak előre programozott rendszerességgel továbbított adatokat, ezeket tárolja és a mérési adatokat a MAVÍZ rendszerbe, az adatok nyilvántartási rendszerébe tölti. Lekérdezi és tárolja a teljes bejelentkezett hálózat lényeges üzemi paramétereit. Ezekhez a paraméterekhez rendelt riasztási szinteket figyeli és szükség esetén ki is adja a riasztást. Az így kialakított rendszer a korábbinál nagyobb üzembiztonsággal üzemeltethető, és a mérőműszerek szélesebb körű távoli irányítási lehetőségét biztosítja. A távadórendszer üzemeltetésével és a helyszíni ellenőrzésekkel a felszín alatti vizek vízszintjeiről naprakész adatbázis áll rendelkezésre. A mérési eredmények értékeléséről összefoglaló zárójelentést készítettünk. A megfigyelőhálózat üzemeltetése keretében kapcsolatot tartottunk szakhatóságokkal (KTVF), iletve eleget tettünk megkereséseiknek. A Komádi és az egyeki kútcsoport vízjogi üzemeltetési engedély módosítása megtörtént. Eleget tettünk a KÖDU-KTVF jogsegélykérelmének, és adatszolgáltatási kötelezettségnek, valamint a TI-KTVF felé jelentést készítettünk a Komádi-1,-2 és Egyek-1 termálkutak vízszintváltozásairól. Támogattuk az Intézetben működő projekteket. Adatokat szolgáltattunk a TRANSENERGY projekt keretében készülő komáromi és zsirai mintaterületeken történt regionális áramlási és hőtranszport modellekhez, segítve a modell kialakítását és kalibrálását. Publikációk: - Közreműködő TI-KTVF, KÖDU-KTVF, MFGI Geoinformatikai Főosztály szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 17

18 1.7. Paleomágneses Mérőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Kovács Péter Feladat ismertetése: 1. A Paleomágneses laboratórium műszereinek és mérő hálózatának üzemeltetése. Ebben a laboratóriumban végezzük el a paleomágneses és környezeti mágneses kutatásokhoz elengedhetetlenül szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, a mágneses adatbázis építését is elősegítő remanens mágnesezettség és szuszceptibilitás méréseket és speciális mágneses méréseket (pl. Curie-pont meghatározás). A laboratóriumban 2013-ban is folyamatosan biztosítjuk a mérési lehetőségeket a műszerek, berendezések és a zárt mérő hálózat karbantartásával. 2. Szálló por mágneses monitorozásának folytatása. Különös tekintettel a győri és veszprémi környezetvédelmi állomások PM10 és PM2.5 mintáinak összehasonlítására. Benzin üzemű gépjármű emisszió filterek mágneses mérése, melynek a szálló por mágneses tulajdonságaival összehasonlítva van fontos szerepe. Szálló por adatbázis bővítése (mért és számított adatok) és továbbfejlesztése. Tervezett eredmények: Elért eredmények: Publikációk: Szálló por 2013-évi minták mérése és a mérések feldolgozása. 150 paleomágneses minta teljes feldolgozása alapkutatási (nem automatizált) módszerekkel. Minták remanencia és AMS mérése, részletes lemágnesezése a remanencia, a szuszceptibilitás, szükség esetén az AMS újramérésével. Az értelmezéshez szükséges speciális mérések: AARM, IRM, háromkomponensű IRM, háromkomponensű IRM thermo lemágnesezése, IRM váltóterű lemágnesezése, Curie-pont meghatározása. Összesen hét észak-dunántúli és közép-dunántúli szállópor állomás évi mintáinak mérése és a mérések feldolgozása. Gk. emisszió filterek mérése. 173 paleomágneses minta teljes feldolgozása alapkutatási módszerekkel, valamint az értelmezésükhöz szükséges speciális mágneses mérések. 1. Márton, E., Grabowski, J., Plašienka, D., Túnyi, I., Krobicki, M., Haas, J., Pethe, M. 2013: New paleomagnetic results from the Upper Cretaceous red marls of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians: evidence for general CCW rotation and implications for the origin of the structural arc formation. Tectonophysics 592, (IF: 2.684, 2012.) 2. Lesić, V., Márton, E., Cvetkov, V., Tomić, D. 2013: Magnetic anisotropy of Cenozoic igneous rocks from the Vardar zone (Kopaonik area, Serbia). Geophysical Journal International 193, (IF: 2.853, 2012.) 3. Zajzon, N., Márton E., Sipos, P., Kristály, F., Németh, T., Kovács-Kis, V., Weiszburg T.G. 2013: Integrated mineralogical and magnetic study of magnetic airborne particles from potential pollution sources in industrial-urban environment. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8/1, (IF: 1.495, 2012.) 4. Zajzon, N., Márton E., Sipos, P., Pethe, M., Németh, T., Kovács-Kis, V., Uram, J. 2013: Tracking magnetic pollutants by integrated mineralogical and magnetic analyses of airborne particles in urban environment. Carpathian Journal of Earth 18

19 Közreműködő szervezetek: and Environmental Sciences 8/4, (IF: 1.495, 2012.) Ausztria: Leobeni Egyetem, Geofizikai Intézet, Paleomágneses Laboratórium. Horvátország: Zágrábi Egyetem, Természettudományi Fakultás, Földtani Tanszék. Lengyelország: Lengyel Földtani Intézet, Paleomágneses Laboratórium, Varsó; Lengyel Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézete, Krakkó. Szerbia: Szerb Geodéziai Hatóság, Paleomágneses Laboratórium, Belgrád; Belgrádi Egyetem, Bányászati és Földtani Fakultás, Geofizikai Tanszék. Szlovákia: Szlovák Tudományos Akadémia, Geofizikai Intézet, Pozsony; Comenius Egyetem, Geológiai és Őslénytani Tanszék, Pozsony. Hazai partnerek: Hazai partnereink 2013-ban: ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék; MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport; ELTE Természetföldrajzi Tanszék; Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Miskolci Egyetem, Ásványtani - Földtani Intézet; MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet. Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:-. 19

20 2. Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások 2.1. Geoinformatikai szolgáltatás és kutatás, adatszolgáltatások (GeoBank) Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Orosz László Feladat ismertetése: Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai infrastruktúrájának felügyelete, szervezése, a felhasználók szükség szerinti támogatása. Üzemeltetési szolgáltatások: a geo tartomány, fájlszerver és adatmentés folyamatos üzemeltetése. Technikai eszközszolgáltatások: speciális eszközökkel végzett szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, adatmentés). Szoftveralkalmazás szolgáltatások: a rendelkezésre álló szoftverek, alkalmazások segítségével elvégzett adatfeldolgozás. Megoldás szolgáltatások: egy adott probléma teljes körű megoldása, technológia kidolgozása és értéknövelt adatok szolgáltatása. Termékszolgáltatás: kartografált térkép, kiadvány, adatbázis, webes megjelenés előállítása. Módszertani munkák, belső oktatás. A Geobank működtetése és szolgáltatásainak biztosítása: fúrásleválogatás adatkonvertálás adatbetöltés alapadat szolgáltatás térképekhez, 3D modellekhez, földtani kutatáshoz folyamatos hibajavítás (véletlenszerűen előbukkanó és tudatosan keresett egyaránt) A két telephely közötti kommunikáció támogatása: szerverhasználat optimalizálása, átjárás biztosítása. Idei évre belső továbbképzési és kutatási témákat is kijelölünk: webgis, kiemelt hangsúllyal az interaktív térképi felületekre nyílt forráskódú térképszolgáltatási környezetek 3D modellezés geoinformatikai támogatása raszteres adatbázis alap térképszolgáltatások optimalizálása Tervezett eredmények: geobank, új rekordok - a 18. MBFH projekt keretében bekerülő új adatok megfelelő regisztrálása az adatbázisban és összekötése a bent lévő adatokkal (implementálás) geobank, új rekordok - a projektek során keletkezett értéknövelt tematikus adatok visszakönyvelése a GeoBankba térképek, táblázatok - az MBFH-s projektek, EU-s pályázatok és állami feladatok informatikai kiszolgálása. működtetés - az MFGI informatikai rendszerének - Stefánia úton teljes körűen, a Columbus utcában egyes célfeladatok erejéig új indító oldal a hantken.mfgi.hu/goportal/ oldalon a jelenlegi térképi adatszolgáltatások felülvizsgálata és szükség esetén felújítása új térképszerver felállítása és tesztelése teljes nyílt szoftverkörnyezetben a raszteres adatszolgáltató szerver konfigurálása és beindítása 20

21 a Vízmegfigyelő hálózat adatgyűjtő technológiai sorának és adatbázisának támogatása és koordinálása. Elért eredmények: Stefánia úti rendszerműködtetés: 64 számítógép konfigurálása, IP telefonok működési környezetének megteremtése, végpontbővítés menedzselése, új projektorhasználati és működtetési rend kialakítása, új projektorok beüzemelése, wifi hálózat építése és működtetése, új fájlszerver tesztelése, felhasználói hardveres problémák megoldása, rendszeres adatmentés, szerverszoba klímajavítás, switch csere, új fájlszerver beüzemelése, végpont bővítés, loczy.mfgi-hu térképszerver menedzselése, ArcGIS 10.2 verziófrissítés Technikai szolgáltatások: 20 m vonalas, 90 m teli színes nyomtatás, szkennelés 29 alkalommal (MBFH szkenneren), nagy mennyiségű rendszeres adatmentés. Oktatás: ArcGIS oktatás 5 fő számára, projektorhasználati képzés, webes szerkesztés drupal környezetben oktatás. Módszerek: nyersanyagpotenciál projektek igényeit kiszolgáló rendszer, magraktárak adatfeldolgozási módszere, adatkonvertáló szkript (Környezetfdt.), adatolvasó szkript modellezéshez (Környezetfdt.) web: NAK portál,, magraktár portál, optimalizált hátterű mfgi.hu webtartalom, teremfoglalási felület (http://www.mfgi.hu/teremfoglalas), belső online telefonkönyv (http://www.mfgi.hu/telefonkonyv), fórum lehetőség, webstatisztika indítása, egységes azonosító és jogosultságkezelő rendszer (MFGI account), egyedi regisztrálórendszer, GeoBank: projektadatok betöltése, adatjavítás (főleg magraktár), adatellenőrzés, ládafotók beépítése, geometry mező beillesztése a FURAS táblába egyéb: 16 MBFH-s projekt, 16 állami projekt, 6 EU-s pályázat informatikai és geoinformatikai kiszolgálása. Publikációk: Közreműködő szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 21

22 2.2. Geofizikai adatszolgáltatás és adatbázis fejlesztés Beszámolási időszak Projektvezető 2013 Sőrés László Feladat ismertetése: A cél geofizikai adatok ismertségének növelése, a hasznosulás elősegítése. Ehhez el kell végezni az országban található adatok felmérését. Javítani kell a geofizikai adatbázisok átláthatóságát, mind tartalom, mind jogosultságok tekintetében. Az intézményen belül egyes esetekben korszerűsíteni kell az adatszerkezetet és a leíró (meta-) adatokat. Az intézményen belül előre kell lépni az adatharmonizáció területén. Olyan adatbázisokat kell kialakítani, amelyek megfelelnek mind a korszerű információtechnikai, mind az érvényben levő szabályozásnak. Elvégezzük a szükséges állománybővítési, karbantartási és adatszolgáltatási feladatokat, valamint folytatjuk az adatbázisok egységesítésére irányuló munkákat. Folytatjuk a modern informatikai megoldásokra épülő integrált adatbázisrendszer kialakítását. A munka a tematikus adatbázisoknak megfelelően válik szét részfeladatokra: - Országos Szeizmikus Adatbázis (Lukácsy J., Vlasics P.) - Országos Geoelektromos Adatbázis (SőrésL.) - Magnetotellurikus adatrendszerek (Madarasi A.) - Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis (Kiss J.) - Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis (Lendvay P.) - Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis (Lendvay P., Jencsel H.) - ALFA Adatbázis fejlesztés (Sőrés L.) - Országos Légigeofizikai Adatbázis (Kiss J.) - MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis (Paszera Gy) - Intézményi és európai harmonizáció (Sőrés L.) Tervezett eredmények: Országos Szeizmikus Adatbázis: tól a 2D szelvényeket és a 3D adattömböket a bányatelek és kutatási terület vertikális kiterjedésének megfelelően kell kitakarni, - adott mélységpontról (pontok sorozatáról) automatizált folyamattal eldönteni a kitakarandó tartományba esik, vagy sem, - a lokalizációs állományokban a WGS84 (OGPSH) koordinátákat is megadjuk, - az újra archivált 2D mérési felvételek metaadatainak relációs adatbázisba vitele. ALFA Adatbázis fejlesztés: - a HTML megjelenítő eszköz (ALFA böngésző) fejlesztése: XSL konverter programok fejlesztése és az XML objektumok webes megjelenését befolyásoló HTML elemek tervezése. - az XForms alapú XML szerkesztő alkalmazás fejlesztése: Ez a HTML Forms-nak megfelelő modern, W3 szabványos rendszerre épülő web-es XML szerkesztő felhasználói felületek kialakítása (ld es jelentés). - A felhasználói jogosultságok adatkezelési szabályoknak megfelelő beépítése (felhasználó projekt objektumtípus jogosultság együttes kezelése): JAVA programfejlesztés, aminek célja, hogy az adatbázisban tárolt objektumokhoz való hozzáférés az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak és a 22

23 projektek igényeinek megfelelően a projekt résztvevők és az objektumtípusok szerint szabályozható legyen. Intézményi és európai harmonizáció : - Kőzetminta és sekélyfúrás XML minták előállítása - Mintaterület kiválasztása a rendelkezésre álló szedimentológiai és geofizikai mérési adatok területi eloszlásának és minőségének figyelembevételével - A mintaterületre eső adatok leválogatása a Környezetföldtani Osztály sekélyfúrási adatbázisából és az Országos Geoelektromos Adatbázisból - XML objektumok generálása a leválogatott adatokból - XML adatok feltöltése az XDS rendszerbe - Felhasználói nézetek (view) létrehozása a hatékony lekérdezések támogatására - XSL transzformáción alapuló HTML megjelenítés Elért eredmények: Országos Szeizmikus Adatbázis: A bányatelkekre és kutatási területre vonatkozó üzleti titok miatt a bányatelek és kutatási terület tulajdonosa a feldolgozott szeizmikus 2D szelvényekből és 3D adattömbökből felszíni poligonokkal és mélységablakkal megadott adatokat tarthat vissza. Az adatok kitakarásához a Dunántúlra és az Alföldre elkészült egy regionális idő-mélység fügvény, valamint egy geometriai adatbázismezők segítségével működő algoritmus, amellyel a feladat megoldható. Az év során újraarchivált 2D mérési anyagok metaadatai bekertültek a szeizmikus adatbázisba. Országos Geoelektromos Adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, a VESZ és tranziens adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. Magnetotellurikus adatrendszerek: 2013-ban 35 új MT szondázás mérésével bővült az adatrendszer. További 28 korábbi ELGI-mérésről találtunk digitális állományt, így ezek összegzett mennyisége 3700 MT méréspont. Ezeket a változásokat rögzítettük a 2012-ben készített MT_leltár Excel táblázatban, ahol az azonosítókon (méréspont és projekt) kívül feltüntettük, hogy milyen digitális állomány tartalmazza a mérésadatokat. Ezeket az állományokat strukturált könyvtárszerkezetben elrendezve a Nemzeti Tenzor Tár könyvtárba helyeztük el, amely a \\Cyprus\Adatbazis\Magnetotellurikus útvonalon érhető el. Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis: A mágneses Z adatbázis 2013-ban számottevően nem gyarapodott. Néhány, a Darnó-zóna térségében mért szelvénymenti, 2012-ben ellenőrzött pont kimaradt az adatbázisból, amiket utólag pótoltunk, így az összes Z mérési pont száma: db ban elvégeztük a Pásztori mágneses anomália mágneses tér offszet korrekcióját. A mérési területen az országos mágneses Z térkép adatait átkonvertáltuk az indukáló tér mágneses paramétereit felhasználva (kizárva a remanens mágnesezettséget) T adattá és beemeltük az egységes normál terű, országos adatbázisba. Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis: évben az 23

24 Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: adatbázist nem bővítettük új fúrásokból származó hőmérsékleti adatokkal. Az adatok folyamatos ellenőrzését végeztük el, a földtani rétegsorok pontosítását és néhány további rétegvizsgálati adat bevitelét. Jelenleg 700 fúrásból állnak rendelkezésre hőmérsékleti adatok. Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis: Az elmúlt években közel azonos mennyiségben történt a digitalizálás ban a Debreceni Egyetem diákjainak segítségével az Intézetben töltött nyári gyakorlat során karotázs szelvényeket digitalizáltak. A digitalizálások jelentős része már beépült az adatbázisba, a további közel 100 fúrás feldolgozását folyamatosan végezzük. Az adatbázis évi bővítéseként 180 fúrásból származó m karotázs-görbe digitalizálása készült el. ALFA Adatbázis fejlesztés: HTML megjelenítő eszköz fejlesztésének eredményeként új elemekkel bővült az ALFA böngészővel kezelhető objektumtípusok listája. Ezek a következők: Borehole, Specimen, ObservedEvent, SensorML System. A konverziós programokkal követtük az adatmodell változásait. XForms alapú XML szerkesztő alkalmazás készült a geofizikai adatokat, és feldolgozási eredményeket tartalmazó adatforrások metaadatainak kezelésére. A felhasználói jogosultságok adatkezelési szabályoknak megfelelő kezeléséhez JAVA program modul készült. Ez biztosítja, hogy az adatbázisban tárolt objektumokhoz való hozzáférés az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak és a projektek igényeinek megfelelően a projekt résztvevők és az objektumtípusok szerint szabályozható legyen. Országos Légigeofizikai Adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, az adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis: 2013-ban új mérések nem történtek, az adatállomány nem bővült. A karbantartási feladatokat elvégeztük, az adatbázis működőképességét fenntartottuk. Intézményi és európai harmonizáció: Kőzetminták és sekélyfúrások leírásájoz XML minták készültek. A rendelkezésre álló szedimentológiai és geofizikai mérési adatok területi eloszlásának és minőségének figyelembevételével megtörtént a mintaterület kiválasztása. A Környezetföldtani Osztály sekélyfúrási adatbázisából és az Országos Geoelektromos Adatbázisból elvégeztük a mintaterületre eső adatok leválogatását. A leválogatott adatokból XML objektumokat generáltunk, és azokat feltöltöttük az ALFA adatbázisba. Új SQL adatbázis nézeteket hoztunk létre. XSL transzformációk segítségével az adatrendszer vizsgálatához a GoogleEarth programba tölthető KMZ állományt készítettünk. Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 24

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó... 6 Állami feladatok... 7 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések... 7 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium... 7 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2016.

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2015.

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállította: Dr. Turczi Gábor, Balázs Regina Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás igazgató Budapest 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

Alapponthálózataink a jogszabályok tükrében

Alapponthálózataink a jogszabályok tükrében Alapponthálózataink a jogszabályok tükrében MFTTT 30. Vándorgyűlése Szolnok, 2015. július 2-3. Busics Imre igazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet Geodéziai Igazgatóság Jogi alapok (Fttv, miniszteri

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta:

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására 1991. március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-366/2013 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása A 2007-ben indított Gyermekjogi projekt keretében 2013-ban

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről Szakmai beszámoló az 2005. évi közhasznú tevékenységéről.. Domokos Tamás elnök a szervezet képviselője Székesfehérvár, 2006. április 9. 2 I. EGYESÜLET ÁTLALKÍTÁSA A név és a célok pontosítása Az Echo Oktatáskutató

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 tájékoztató az eljárás eredményéről - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök - RFID technológián

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLT ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE 1. Testületi szervek mőködési feltételeinek javítása, döntéselıkészítés, végrehajtás jobb végzése 1. Testületi döntéshozatal minıségivé

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK. az alábbi kollégáknak adott át magas rangú kitüntetéseket.

KITÜNTETÉSEK. az alábbi kollégáknak adott át magas rangú kitüntetéseket. H Í R E K KITÜNTETÉSEK Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően idén is több kitüntetést adtak át március 15-e alkalmából. A földügyi szakigazgatás területein (földmérés, földügy és térképészet) kifejtett

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról 8753 A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (2)

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER /2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2010. évi működéséről készített beszámolójáról 2011. április

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

14/990-1/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

14/990-1/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/990-1/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK... 5 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy... 6 II. 2. Kiadási

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

Működtetett kommunikációs fórumok

Működtetett kommunikációs fórumok II. fázis III. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG GÉPJÁRMŰVEINEK MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁZTATÁSA A HAZAI ÉS UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG GÉPJÁRMŰVEINEK MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁZTATÁSA A HAZAI ÉS UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Szabados Péter A MAGYAR HONVÉDSÉG GÉPJÁRMŰVEINEK MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁZTATÁSA A HAZAI ÉS UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Absztrakt A Magyar Honvédség (MH) járműparkjának közlekedésbiztonsági

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban 6. Témakör Műszaki ellenőrzés az építőiparban TARTALOMJEGYZÉK 6.1. Vizsgálatok, ellenőrzések... 2 6.1.1. Alapismeretek... 2 6.1.2. Az ellenőrzés jellege... 3 6.1.3. Az ellenőrzés szintjei geodéziai munkák

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben