A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet évi terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve"

Átírás

1 A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, február. 22

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó A FÖLDTANI ERŐFORRÁSOKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS ÉS AZOK HASZNOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE A) AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK, VALAMINT A GEOTERMIKUS ENERGIA KUTATÁSÁHOZ, KITERMELÉSÉHEZ ÉS HASZNOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése Nem konvencionális szénhidrogén-potenciál vizsgálata és a kitermelés műszaki lehetőségei Másodlagos ásványi nyersanyagok potenciálfelmérése és a bányászati hulladékok hasznosításának megalapozása Magyarország talajjavító ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének előkészítése Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása Módszertani fejlesztések É-magyarországi szénmedencék területén Magyarországi bentonit-előfordulások komplex anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari, mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek felmérése MINATURA H Mineral Intelligence Capacity Analysis (MICA) Geothermal ERANET b) KONCESSZIÓS ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, Geotermikus potenciálfelmérés, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése Szénhidrogén-potenciál felmérése, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése

4 Szénelőfordulások földtani és geofizikai adatrendszerének fejlesztése, koncessziós pályázatokat előkészítő feladatok végzése Magyarország érc- és ritkaföldfém-potenciáljának felmérése, érces területek koncessziós előkészítése Koncessziós feladatokhoz kapcsolódó érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok végzése FÖLDTANI KÖZEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK a) AZ IPARI EREDETŰ SZÉN-DIOXID FÖLDALATTI ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI FELADATOK A hazai CO 2 tárolás lehetőségeinek vizsgálata, téradatbázisának építése 52 Módszertani vizsgálatok a CO 2 föld alatti elhelyezés projekt támogatására 55 CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK a) AZ ORSZÁG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉNEK MEGISMERÉSÉRE ÉS AZ ISMERETSÉG NÖVELÉSÉRE IRÁNYULÓ KUTATÁSOK VÉGZÉSE Mélyföldtani kutatások geofizikai módszerekkel Integrált földfizikai kutatások Űrfizikai kutatások Litoszférakutatás Magyarország 1: es medence modellje A magyarországi szarmata kőzetek üledékföldtani vizsgálata Domoszló környéki őrlő- és malomkőkészítő műhely nyersanyaga régészeti elterjedésének felderítése SWARM Szerkezeti egységek nagyléptékű elmozdulásainak és belső deformációinak időbeli viszonya paleomágneses irányok, töréses szerkezetek és mágneses szövet alapján

5 b) MONITORING ÉS MÉRÉSI HÁLÓZATOK, ÁLLANDÓ MÉRÉSEK Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Földmágneses alaphálózat Országos Gravimetriai Alaphálózat Vízföldtani megfigyelőhálózat c) TELEPÜLÉSI, IPARI, BÁNYÁSZATI ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FÖLDTANI VÉDELEM KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA PAKS-II d) ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ESETI KÖRNYEZETFÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI ÉS ÉPÍTÉSFÖLDTANI, MÉRNÖKGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK, VALAMINT KÖZREMŰKÖDÉS A FÖLDTUDOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKKATASZTER GONDOZÁSÁBAN Településgeológiai módszertani- és hatásvizsgálatok Budapest térségében Karszthidrogeológiai modellezések Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések Országos és regionális hidrodinamikai és transzport modellfejlesztések 126 Felszín alatti szénhidrogén szennyeződések roncsolásmentes kimutatása és eltávolítása elektrokinetikus módszerrel e) AZ ORSZÁG RENDSZERES FÖLDTANI ÉS ALKALMAZOTT FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE, A TÉRKÉPEK ÉS AZOK SZÖVEGES MAGYARÁZATÁNAK KÉSZÍTÉSE, KÖZREADÁSA A Gerecse földtani térképezése Budapest földtani atlasza f) MŰSZER- ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése Szeizmikus módszertani fejlesztések

6 Obszervatóriumi mágneses műszer- és módszerfejlesztés Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés 139 Felszín alatti szennyeződések diagnosztikájának módszertana Kis tömegű minták gamma-spektrometriai analízise, inaktív anyag feltöltéssel eltérő geometriájú hiteles anyagmintákkal Magyarországi magmás és metamorf gránátok nyomelemeloszlásvizsgálata LA-ICP-MS-sel Földradar módszertani kutatások A konzisztencia határok vizsgálata az üledék szedimentológiai tulajdonságai alapján (ATR) FTIR spektrometria mennyiségi használata üledékek modális összetételének meghatározására és egyéb alkalmazási területek A Kárpát-medence szárazföldi eredetű mezozoikumi formációinak őslénytani és őskörnyezeti szempontú vizsgálata Szubmikrométeres léptékű folyamatok az Óbrennbergi Csillámpalában 158 Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon a) A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE, KARBANTARTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE, A NYILVÁNTARTOTT TERÜLETEK HELYSZÍNI REAMBULÁCIÓJA Földtani veszélyforrások vizsgálata, reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja A földtani veszélyforrásokkal érintett területek regionális felülvizsgálata, módszertani kutatás és fejlesztés Meglévő pincetérképek térinformatikai feldolgozása Aktív földmozgások ásványtani-geokémiai hátterének kutatása b) BEZÁRT BÁNYÁSZATIHULLADÉK-KEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FELMÉRÉSE, KÖRNYEZETI KOCKÁZATI BESOROLÁSA, JAVASLAT AZ ESETLEGESEN SZÜKSÉGES KÁRMENTESÍTÉSI MUNKÁKRA A bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartásával, valamint a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő feladatok végzése

7 c) A FÖLDALATTI BÁNYÁSZATTAL ÉS HATÁSAIVAL ÉRINTETT TERÜLETEK FELMÉRÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, KOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉHEZ A SZAKMAI JAVASLATOK ELKÉSZÍTÉSE Felhagyott mélyművelésű bányák alábányászottsági adatbázisának építése d) FÖLDRENGÉS-VESZÉLYEZTETETTSÉGI TERÜLET-BESOROLÁSOK AKTUALIZÁLÁSA ÉS TELEPÜLÉSI SZINTŰ KATASZTERÉNEK SZOLGÁLTATÁSA. 180 Földrengés veszélyeztetettség mérnökszeizmológiai térképezés FÖLDTANI INFORMÁCIÓ KEZELÉSE, SZOLGÁLTATÁSA: a) FÖLDTANI, GEOFIZIKAI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, KÖZREMŰKÖDÉS A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI, GEOFIZIKAI ÉS BÁNYÁSZATI ADATTÁR, VALAMINT A FÖLDTANI ÉS BÁNYÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIÉPÍTÉSÉBEN, FEJLESZTÉSÉBEN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése Az MBFH adattár geofizikai és internetes adatszolgáltatásainak fejlesztése 184 Intézményi metaadat-szolgáltatás és fejlesztés Geoinformatikai szolgáltatások és a fúrási adatvagyon karbantartása Digitális szeizmikus adatok megtekinthetőségének biztosítása A évek hiányzó vízföldtani naplók másolatának beszerzése. 194 Digitális dokumentumok szabadszöveges keresési rendszerének kialakítása Kútkataszteri kiadványok E-dokumentumtár fejlesztése b) AZ ORSZÁG FÖLDTANI, GEOFIZIKAI TÉR-ADAT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉPÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS Geoinformatikai szolgáltatások MFGI adatvagyon működtetésével kapcsolatos feladatok MFGI térképszerverek fejlesztése

8 Sekélygeofizikai adatok mentése Alfa adatbázis módszertani fejlesztése Informatikai rendszer üzemeltetése Magyarország földtani képződményeinek komplex adatbázisa Magyarország földtani alapszelvényei dokumentációjának felülvizsgálata 217 Mérnökgeofizikai adatbázis felépítése PULI spektrális adatbázis bővítése és fejlesztése Magyarország geokémiai téradatbázisa c) KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS A kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése Az Országos Kútkataszter vezetése, Vízföldtani napló -k készítése és a Vízföldtani adattár működtetése d) KÖZSZOLGÁLATI FELADATOK Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Paleomágneses mérőhálózat A Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár és kiadványszerkesztőség alapfeladatainak ellátása A Földtani és Geofizikai Gyűjtemény alapfeladatainak ellátása Laboratóriumi (a Radiometriai Laborral együtt) szolgáltatás, minőségbiztosítás és metodológiai fejlesztések Regionális földtani tanszék és egyéb oktatási tevékenységek AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBÓL ÉS MÁS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBŐL KÖVETKEZŐ, A FÖLDI ERŐTEREKKEL, A FÖLDTANI KÖZEGGEL, VALAMINT A FELSZÍN ALATTI VÍZZEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÁTVÉTELÉHEZ, EZEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI FELADATOK VÉGZÉSE Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek felülvizsgálata

9 Szolgáltatások az Általános Atomcsend Egyezményhez (CTBT) A MINISZTER HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BÁNYÁSZATI ELLENŐRZŐ GEODÉZIAI MÉRÉSI ÉS TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSI FELADATOK ELVÉGZÉSE ÉS GEODÉZIAI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE Külfejtéses bányák digitális térképeinek feldolgozása, ellenőrzése Külfejtéses bányák geodéziai felmérése A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL, AZ AZT KIVÁLTÓ FOLYAMATOKKAL ÉS HATÁSOKKAL KAPCSOLATOS HAZAI KUTATÁSOKKAL, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK HAZAI KIBOCSÁTÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉVEL ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS HAZAI HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA, NATéR állami feladatok ellátása Települési és Térségi Klímastratégia metodikai kidolgozás NÉS végrehajtásából származó feladat ellátás Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence alapfúrásain SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ FELADATOK Az MBFH hatósági tevékenységéhez szükséges szakvélemények, szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése Háttérintézményi feladatellátás Az MFGI kommunikációja Intézeti pályázatok előkészítése

10 10

11 Igazgatói előszó A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) jogilag fiatal intézmény, mely a 320/2011. Korm. rendelet alapján április 1-én alakult meg a nagy múltú alapokkal rendelkező Magyar Állami Földtani Intézet és Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összeolvadásával. Az MFGI, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján központi költségvetési szerv. A földtan és a geofizika szakterületeinek integrációjával létrejött egy erős, széles skálán mozgó egyedülálló tudásbázis, amely biztosítja a magyar állam földtani feladatainak magas színvonalú, folyamatos ellátását. Az intézet aktívan és jelentős mértékben közreműködik a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jogszabályban magállapított földtani feladatainak ellátásában is, amelyet a Hivatallal történő együttműködési megállapodás alapján szerződések formájában teljesít. Az Intézet tevékenységének szerves része a jelentős számú hazai és nemzetközi pályázat is, amelyek elsősorban egyes szakterületek tudományos kutatómunkájának elmélyítését teszik lehetővé. Az MFGI megalakulásával egyidős az intézet szerves részét képező Nemzeti Alkalmazkodási Központ. Fő feladatuk a klímaváltozás és az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatások végzése, a klímapolitikát szolgáló elemzések készítése és az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Az állami feladatok, MBFH együttműködés keretében végzett feladatok és a pályázatok területén a évi tervfeladatainkat több mint 100 projekt keretében valósítjuk meg. A tervben szereplő projektek széles köre a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben megállapított és az alapító okiratban rögzített állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő feladatok teljes körét felöleli. Ezt a terv fejezetcímeinek a rendelethez igazított tagolása külön is hangsúlyozza. Számos feladat a megelőző években megfogalmazott irányok szerint 2016-ban is folytatódik, ilyen a koncessziós és a hozzá kapcsolódó érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok végzése, a földtani veszélyforrások felmérése és adatbázisba rendezése. Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a fenti alkalmazott földtudományi kérdések megválaszolását segítő alapkutatási tevékenységek, módszer és műszerfejlesztések végzését, monitoring és mérési hálózatok üzemeltetését. A bevezetésre került Informatikai Biztonsági Szabályzat értelmében nagy hangsúlyt helyezünk az adatvagyon átlátható azonosítására, fejlesztésére és védelmére. Az elmúlt évek intézményi átszervezései következtében mára az MFGI a felszín alatti vizek kutatásának egyedüli állami háttérintézményévé vált. A 21/2013. (III.26.) VM rendelet értelmében április 10. óta az MFGI végzi a Vízföldtani Naplók készítését, a Vízföldtani Napló Adattár működtetését és az Országos Kútkataszter vezetését. Az MFGI részt vesz a Vízgyűjtő gazdálkodási Terv felszín alatti vizekre vonatkozó aktuális felülvizsgálatában is. Dr. Fancsik Tamás igazgató 11

12 12

13 A FÖLDTANI ERŐFORRÁSOKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS ÉS AZOK HASZNOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE a) AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK, VALAMINT A GEOTERMIKUS ENERGIA KUTATÁSÁHOZ, KITERMELÉSÉHEZ ÉS HASZNOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése (5/2016) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Intézeti témavezető: Horváth Zoltán Emberhó-ráfordítás: 19 hó MBFH-témafelelős: Katona Gábor Projektköltség (millió Ft): 13 MFt Résztvevők MFGI Horváth Zoltán, Bátori Miklósné, Beke Zsuzsanna, Freiler Ágnes, Füsi Balázs, Halupka Gábor, Hegymegi Erika, Herman Viktor, Kerék Barbara, Kutasi Géza, Lantos Zoltán, Lendvay Pál, Müller Tamás, Plank Zsuzsanna, Rádi Károly, Sári Katalin, Szalkai Ágnes, Szabó Katalin, Szeiler Rita, Vigh Csaba Téma ismertetése: A hazai nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok elterjedésére, minőségére és mennyiségére vonatkozóan 2013-ban elindult egy felmérés, amit 2014-ben folytatva sikerült kiegészíteni a meglévő prognosztikus területeket a homokok, kavicsok, építőkövek, agyagok, szervesanyag tartalmú képződmények, kova, kvarcit, gipsz, lösz és perlit vonatkozásában. A két év alatt közel 3000 új területtel bővült az adatrendszerünk. A prognosztikus területekhez kötött ásványi nyersanyagok hozzáférésének vizsgálatát végeztük el országosan a természetvédelmi korlátozások, az infrastruktúrával való érintettség, a közigazgatás, az Alföld esetében 5 megyére a vízbázis vonatkozásában, s az eredményeket megyei szinten is bemutattuk. Veszprém megye esetében a fedett és fedetlen karszt jellegeket is figyelembe vettük. Az eddigi átfogó értékelés után 2015-ben részletesebben vizsgáltuk a prognosztikus területek kiterjedését, s az ott meghatározott reménybeli vagyonokat. Ehhez konkrét ásványi nyersanyag előfordulás kontúrokat használunk fel, együttműködve a működő bányák kontúrjainak változását vizsgáló MBFH projekttel. Az Intézetben folyamatosan bővülő GeoBank-beli sekélyfúrásokkal is kiegészítettük a prognosztikus területeket az Alföldön. Terepi kutatást végeztünk egy Jászsági (Jászapáti) prognosztikus területen, ahol eddig nem volt megfelelő adat a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagra. A laborvizsgálati eredményekkel és a rétegsorok kiértékelésével a potenciál-felmérés adattábláit és a GeoBank-ot bővítettük. Mindez és számos, az ásványi nyersanyag tervezéssel kapcsolatos témakör kidolgozása a hazai aggregátum stratégia megalapozását támogatja. 13

14 Ezt a munkát folytatjuk 2016-ban is a következő módszertani fejlesztésekkel: sekélyfúrások beépítése a potenciál-felmérésbe Pest-megye és a Kisalföld vonatkozásában; a karsztok számításba vétele a Dunántúli-középhegység területén; a vízbázis és az erdők, mint az ásványi nyersanyag-hozzáférést korlátozó tényezők országos szintű értékelése. Ezen kívül a nemfémes potenciál-felmérést támogató intézeti adatbázis építése céljából, ismét tervezünk egy földtani kutatást a Jászságban sekélyfúrásokkal és az azokat kiegészítő geofizikai vizsgálatokkal. Megkíséreljük a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok minőségi, geotechnikai paramétereire vonatkozó adatok feltöltését is az adatbázisba. A munkánk során a MAFGBA releváns dokumentumait, a bányafelügyeleteken gyűjtött adatokat, illetve az MFGI térinformatikai lehetőségeit is felhasználjuk. A projekt eredmények támogatják az ásványvagyon gazdálkodást, az ásványi nyersanyag stratégia megalapozását. Termékek felsorolása: - Jelentés (adattáblákkal, térképekkel) a Pest-megyei és Kisalföldi (sekélyfúrások által pontosított prognosztikus területek c. adattábla és térkép homok és kavics, illetve agyag vonatkozásában), Dunántúli-középhegységi területekre (karsztok figyelembe vételével pontosított -prognosztikus területek c. adattábla és térkép) a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok vonatkozásában. - Jelentés adattáblával, térképekkel a módszertani fejlesztés folytatásáról -: pontosított prognosztikus területek az erdők és a vízügyi tényezők figyelembe vételével c. adattáblák és térképek) - Földtani kutatás engedélyeztetési dokumentáció egy újabb Jászsági prognosztikus területre (valószínűleg homok kapcsán). - Adattábla a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok minőségi-geotechnikai paramétereivel kapcsolatban. - Jelentés az elvégzett földtani és geofizikai vizsgálatokról. Feladatok ütemezése: első negyedév - Adatgyűjtés és rendszerezés megkezdése a Dunántúli-középhegységi vizsgálati területre - Adatgyűjtés és rendszerezés megkezdése a vizsgálati területre - Adattábla szerkezetének meghatározás a minőségi paraméterek kapcsán - Az aktuális MBFH Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartás áttekintésének megkezdése (mérleg adatok kérése az MBFH-tól) - Adattáblák felépítése a Dunántúl-középhegységi vizsgálati területre (karsztok vonatkozásában) - Adattáblák felépítése a Pest megyei vizsgálati területre (sekélyfúrások figyelembe vétele kapcsán) - Adattábla váz a minőségi/geotechnikai paraméterekkel - A vizsgálati terület (Pest megyei) aktualizált mérleg adatainak értelmezésének első változata második negyedév - Adatgyűjtés és rendszerezés folytatása a Dunántúli-középhegységi vizsgálati területre - Adatgyűjtés és rendszerezés folytatása a Pest megyei vizsgálati területre - Módszertani fejlesztés az ásványi nyersanyag hozzáférés kapcsán I. (erdők) - Kutatási terület kijelölése fúrásokhoz 14

15 - Geotechnikai adattábla töltésének megkezdése (adatgyűjtés) - Geofizikai vizsgálat megtervezés - Pontosított adattáblák a dunántúli, Pest-megyei területre (karsztok vonatkozásában) - Adattábla és térképek a módszertani fejlesztéshez I. (erdők) - Dokumentáció (választás indoklása, engedélyeztetés megkezdése) a kijelölt kutatási területhez, - Töltés alatt levő adattábla a geotechnikai paraméterekről - Kutatási terv a geofizikai méréshez harmadik negyedév - Pontosított prognosztikus területek meghatározásának folytatása a Pest-megyei és Kisalföldi kutatási területekre (sekélyfúrások adataival) - Módszertani fejlesztés az ásványi nyersanyag hozzáférés kapcsán II. (vízügyi tényező) - Fúrások (4-5) előkészítése és elvégzése terepmunka során, mintagyűjtés, vizsgálatokra az esetleges engedélyek, időjárás, stb. függvényében - Geotechnikai adattábla töltésének folytatása - Geofizikai mérés elvégzése - Pontosított prognosztikus területek Pest-megye és a Kisalföld vonatkozásában (sekélyfúrások alapján, térképen és előzetes vastagság adatokkal adattáblában) - Adattábla és térképek a módszertani fejlesztéshez II. (vízügyi tényezők) - Fúrási, mintázási dokumentáció a terepmunka teljesülése esetén, anyagvizsgálatokra mintaelőkészítés - Töltés alatt levő adattábla a geotechnikai paraméterekről - Dokumentáció a geofizikai mérésről negyedik negyedév - Anyagvizsgálatok elvégzése - Fúrási eredmények feltöltése a sekélyfúrás adatbázisba, értékelés - A pontosított Pest megyei, kisalföldi, dunántúli prognosztikus területre a reménybeli vagyon adatok meghatározása - Geotechnikai adattábla töltésének folytatása - Zárójelentés összeállítása a pontosított eredmények alapján - Zárójelentés az év során elkészített fejezetekkel, adattáblákkal, térképekkel: sekélyfúrások által pontosított prognosztikus területek c. adattábla és térkép homok és kavics, illetve agyag vonatkozásában (Pest-megye és Kisalföld). karsztok figyelembe vételével pontosított pontosított prognosztikus területek c. adattábla és térkép (Dunántúli-khg.) pontosított prognosztikus területek az erdők és a vízügyi tényezők figyelembe vételével c. adattáblák és térképek 15

16 Nem konvencionális szénhidrogén-potenciál vizsgálata és a kitermelés műszaki lehetőségei (23/2016) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Intézeti projektvezető: Kovács Zsolt MBFH témafelelős: Papp Zoltán Andor Emberhó-ráfordítás: 9,5 hó Projektköltség (millió Ft): 8 MFt Résztvevők MFGI Cserkész-Nagy Ágnes, Hámorné Vidó Mária, Jencsel Henrietta, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László Téma ismertetése: A projekt célja a hazai nem konvencionális szénhidrogén kutatásra alkalmas területek számbavétele, alapvető földtani szénhidrogénföldtani jellemzőinek megadása, a hazai ismert nem konvencionális szénhidrogén tárolók kitermelésének technikai, technológiai akadályainak, követelményeinek számbavétele. A nemzetközi gyakorlat, a legújabb fejlesztések, a legjobb elérhető technikák ismertetése alapján megoldáskeresés, javaslatok a gazdaságos kitermelhetőség feltételeinek megvalósítására a hazai viszonyok között. A hazai nem konvencionális tárolókra vonatkozó adatok tekintetében alapvetően a bányavállalkozók által az MBFH részére átadott kutatási zárójelentésekre, mélyfúrási és kútvizsgálati jelentésekre támaszkodunk. A téma keretében tanulmányt készítünk a rendelkezésre álló, illetve a 2015 év során megszerzett információk birtokában, a nem konvencionális szénhidrogén tárolók magyarországi elterjedéséről, földtani adottságairól, fizikai-kémiai paramétereiről, termeltethetőségéről, külföldi típusterületekkel való összehasonlíthatóságáról. Feladat a hazai nem konvencionális szénhidrogén tárolók kitermelésének technikai, technológiai akadályainak, követelményeinek számbavétele, a nemzetközi gyakorlat, a legújabb fejlesztések, a legjobb elérhető technikák ismertetése alapján megoldáskeresés, javaslatok a gazdaságos kitermelhetőség feltételeinek megvalósítására a hazai viszonyok között. Egyes kiválasztott területek vonatkozásában a kitermelhetőséget biztosító rétegrepesztési technológia környezeti hatásainak a vizsgálatát is folytatjuk a korábbi, M2-13/2014. számú maradványprojektben kidolgozott módszertan alapján. Az eredmények és a potenciális területek tekintetében elvégzendő további vizsgálatok alapozhatják meg egyes kifejezetten nem-konvencionális szénhidrogénre vonatkozó jövőbeli koncessziós területek kiírását. A hazai nem-hagyományos CH indikációk és potenciális terültetek bemutatását tartalmazó idegen-nyelvű anyag készül a külföldi érdeklődők, társzervek, EU informálására ben azokat a területeket vizsgáltuk meg (a makói-árok kivételével), ahol konkrétan nem hagyományos szénhidrogén előfordulások kutatása zajlott, és erről záró dokumentáció, kutatási zárójelentés készült: Derecskei-árok: Beru-M középső-miocén tárolók Békési-medence: Gyula-I bányatelek Szabadkígyós-1 fúrás adatai, Sarkad-I bányatelek Nyékpuszta-2 fúrás, Elek-Lökösháza volt HHE kutatási terület HHE Gyula-1 fúrás, Gyula-II bányatelek Gyulavári 1B fúrás eredményei Kiskunság: Kiskunhalasi depresszió - Balotaszállás-IX bányatelek Balotaszállás-Mély földgázmező - a THL-RAG Kft. kutatási eredményei Zalai-medence: Lenti HHE kutatási terület Kógyár-1 fúrás, Letenye HHE kutatási terület vagyonbecslése, kutatási eredményei A makói-árok kutatási eredményeiről már 2014-ben készítettünk részletes összefoglaló áttekintést. 16

17 2016-ban olyan részmedence területek általános vizsgálatát tervezzük, ahol a nem hagyományos szénhidrogén előfordulások célzott megkutatása még nem előrehaladott, de maga a medence nem hagyományos CH kutatásra és termelésre alkalmas és perspektivikus. Ilyen terület a Kisalföld és a Nyírség. A projekt keretében megvizsgáljuk a triász időszaki Kösseni Márga Formáció (Zalamedence) és a paleogén Tardi Agyag-Kiscelli Agyag (Észak-Magyarország) elterjedését, szénhidrogén generáló adottságait, repeszthetőségét és a formációkból várható palaolaj/palagáz kitermelhető mennyiségét. Megvizsgáljuk a rendelkezésre álló információk alapján a magyarországi júra agyagmárgák és a miocén korú, bádeni és szarmata agyagok, márgák, és egyéb karbonátos képződmények részmedence szintű elterjedését, nem hagyományos szénhidrogén termelés tekintetében releváns fizikai-kémiai sajátosságait. Termékek felsorolása: A Kisalföld és a Nyírség medencerészek kőzettani-rétegtani-szénhidrogénföldtani jellemzése nem hagyományos szénhidrogének szempontjából - leírások, ábrák, táblázatok jelentésben összefoglalva A Tardi Agyag-Kiscelli Agyag, a Kösseni Márga talp-, tető-, vastagságtérképei shape fájlok. Júra márgák elterjedés térképe, ismert vastagsága shape fájlok. Badeni és szarmata márgák elterjedése, vastagsága fúrási adatbázis alapján, shape fájlok. A fenti egységekre a generálódott szénhidrogén mennyiségek meghatározásához szükséges adatok rendszerbe foglalása szerves széntartalom, vitrinit-reflexió, rock-eval paraméterek - adattáblák A bányászati tevékenység megalapozásához szükséges földtani, fizikai-kémiai paraméterek rendszerbe foglalása zárójelentések, fúrási naplók alapján - adattáblák Feladatok ütemezése: első negyedév A nem hagyományos szénhidrogéneket tartalmazó tárolóegységek térképi lehatárolása horizontok összegyűjtése, határoló felületek meghatározása a termékek felsorolásánál említett formációkra Nem hagyományos szénhidrogéneket tartalmazó litosztratigráfiai egységek lehatárolása Az egységekre vonatkozóan termikus érettség, szervesanyag tartalom és szénhidrogén generáló képesség paramétereinek táblázatos összesítése második negyedév Adatgyűjtés és adatrendezés a Kisalföld és a Nyírség területére A tárolóegységek térképi lehatárolásának folytatása Fizikai-kémiai, szerves anyag tartalom, érettség adatok gyűjtése, rendezése Adattáblák, résztérképek 17

18 2016. harmadik negyedév Nem konvencionális tárolókra vonatkozó, a kitermelhetőséget és a repeszthetőséget befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek rendszerezése Nem hagyományos rezervoárok lehatárolása medence léptékben Fizikai-kémiai, szerves anyag tartalom, érettség adatok gyűjtése, rendezése Konkrét tárolókra vonatkozó fizikai-kémiai paraméterek táblázatos összefoglalása, írásos jellemzése negyedik negyedév A hazai nem konvencionális tárolók geokémiai, kőzetfizikai sajátosságainak összefoglalása, térképi bemutatása - különös tekintettel a tárolók termeltethetőségének tekintetében. Zárójelentés készítése. 18

19 Másodlagos ásványi nyersanyagok potenciálfelmérése és a bányászati hulladékok hasznosításának megalapozása (25/2016) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Intézeti projektvezető: Vígh Csaba MBFH témafelelős: Papp Zoltán Andor Emberhó-ráfordítás: 11,25 hó Projektköltség (millió Ft): 6 MFt Résztvevők MFGI Vígh Csaba, Kiss János, Tolmács Daniella, Müller Tamás, Szabó Katalin, Sári Katalin, Hegymegi Erika, Horváth Zoltán, Bertalan Éva, Freiler Ágnes, Horváth Zsolt, Pogácsás Réka Téma ismertetése: Az utóbbi években előtérbe kerültek a másodlagos nyersanyagok felhasználására irányuló kezdeményezések, köszönhetően az EU erőforrás-hatékonyságot célzó nyersanyag stratégiájának, és az így megnyíló pályázati lehetőségeknek. A korlátozottan rendelkezésre álló primer ásványi nyersanyagok felhasználása mellett a másodlagos nyersanyagok potenciáljának felmérése és hasznosíthatóságuk kidolgozása új perspektívákat jelenthet a közeljövőben. Jelen projekt keretein belül a bányászati hulladékok (meddőhányók és zagytározók anyaga) másodlagos ásványi nyersanyagként való hasznosíthatóságának átfogó értékelését tervezzük elvégezni. Hazánkban a Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása rendelkezik a legtöbb információval a bezárt, a felhagyott, továbbá a működő meddőhányók és zagytározók pontos helyéről, a meddőanyag típusáról, illetve kockázati besorolásukról. A nyilvántartásban szereplő adatok alapját képezhetik egy olyan adatbázis kialakításának, amely a bányászati hulladékokat, mint másodlagos ásványi nyersanyagokat vesz figyelembe. Az értékeléshez szükséges a hasznosíthatóság szempontjából releváns meddőanyagok felhasználási lehetőségeinek áttekintése, a potenciál felmérése során alkalmazandó módszertan kidolgozása, illetve korábbi felmérésekből származó adatok szűrése és beintegrálása a másodlagos nyersanyagprognózist segítő adatbázisba. A témakörben jelenleg bevonható EU-s pályázati forrás is: COST Action "Mining the European Anthroposphere". A projektben az alábbi részfeladatokat tervezzük elvégezni: 1. Bányászati hulladékok, mint másodlagos ásványi nyersanyagok és azok hasznosítási lehetőségei; A másodnyersanyagként való hasznosíthatóság felméréséhez szükséges áttekinteni az egyes bányászati hulladékcsoportok (ércbányászati meddő, szénbányászati meddő, vörösiszap meddő, kőbányászati meddő, kavics-, homok-, és agyagbányászati meddő) felhasználási lehetőségeinek hazai és nemzetközi helyzetképét, hasznosíthatóságuk technológiai lehetőségeit. Fontos kiemelni a hasznosítás szempontjából releváns komponensek körét. Részben 7/2014 és a 9A/2013 téma keretében ismertetett felhasználási lehetőségeket figyelembe véve, azokat kibővítve szeretnénk pontosabb képet adni a jelenleg elérhető, illetve 19

20 hazánkban megvalósítható felhasználási lehetőségekről. A hasznosítási lehetőségek áttekintése után lehetséges álláspontot kialakítani a prioritást élvező bányászati hulladéktípusok köréről, amelyek a további célzott vizsgálatok tárgyát képezik. (Vígh Cs., Müller T., Szabó K., Sári K., Hegymegi E.) 2. Vizsgálati módszertan kidolgozása; A meddőhányók és zagytározók vizsgálata elsősorban a környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások kockázatának felmérését célozta a korábbi években, a terepi mintavételezést és a laborméréseket ennek szellemében végezték el. Tisztázni kell, hogy az egyes hulladéktípusok nyersanyagprognózisa szempontjából milyen mintavételi stratégiákat és mérési módszereket kellene alkalmazni (terepi mintavétel, laborvizsgálatok), illetve mely paramétereket (kémiai komponenseket) szükséges figyelembe venni. A módszertan kidolgozásánál meg kell határozni a nyersanyagprognózis szempontjából releváns bányászati hulladéktípusok körét, majd az egyes csoportokra külön-külön meghatározni a vizsgálati módszertant. (Vígh Cs., Müller T., Tolmács D., Sári K., Bertalan É.) 3. Geokémiai adatok gyűjtése korábbi felmérések anyagaiból; A 6/2016 projekt keretein belül a bányászati hulladékkezelő létesítmények adatbázisába feltöltésre kerülnek geokémiai adatok. Ezek az adatok beépíthetők a jelen projekt keretében tervezett, a másodlagos ásványi nyersanyagok potenciálbecslését elősegítő adatbázisba. Tervezzünk további geokémiai adatok gyűjtését az MFGI Geokémiai és Laboratóriumi Főosztályán a korábbi intézeti projektek keretében elemzésre került minták anyagaiból. Emellett hulladékgazdálkodási tervek, az MBFH számára készült szakértői jelentések, illetve a témában megjelent szakcikkek szolgáltathatnak további adatokat a munkához. A külső cégek/intézmények telephelyén elérhető dokumentumokból történő adatgyűjtéshez szükséges lehet helyszíni kiszállás. (Vígh Cs., Freiler Á., Hegymegi E., Horváth Zs.) 4. Adatrendezés, adatbázis struktúra kialakítása, adatok feltöltése az adatbázisba; Az adatokat adatbázisba kell rendezni, biztosítva azt, hogy az egyes objektumokra (meddőhányó vagy zagytározó) vonatkozó paraméterek azonosítókon keresztül összekapcsolhatóak legyenek a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények adatbázisának megfelelő objektumaival. Az adatbázis szabványos kialakítása a Geoinformatikai Főosztály bevonásával történik. (Kiss J., Vígh Cs., Pogácsás R.) 5. Rendelkezésre álló adatok kiértékelése; A geokémiai adatok kiértékelésénél figyelembe vesszük az egyes haszonelemek átlagkoncentrációját, változékonyságát, dúsulási tényezőjét, esetleges anomáliáit. (Vígh Cs., Horváth Z.) 20

21 Termékek felsorolása: 1. Összefoglaló az egyes bányászati hulladékcsoportok lehetséges hasznosíthatóságáról; 2. Módszertani ajánlás a bányászati hulladékok másodlagos ásványi nyersanyagként való vizsgálatához; 3. Adattábla geokémiai adatokkal; 4. Másodnyersanyag adatbázis és dokumentáció; 5. Összefoglaló az adatgyűjtésekből származó geokémiai adatok kiértékeléséről Feladatok ütemezése: első negyedév Egyeztetés a projekt tagjaival Egyeztetés Geokémiai és Laboratóriumi Főosztály munkatársaival az adatkérésről Konzultáció a Geoinformatikai Főosztály munkatársaival a tervezett adatbázis céljairól és szabványos kialakításának lehetőségeiről A témakörrel foglalkozó adattári jelentések és tudományos publikációk keresése Dokumentumok beszerzése évi projektterv és adminisztráció Rövid leírás a tervezett adatbázis céljairól és kialakításának lehetőségeiről Beszerezhető dokumentumok listája második negyedév Adatgyűjtések Bányászati meddőanyagok hasznosítási lehetőségeinek áttekintése Kigyűjtött adatok adattáblája Összefoglaló a bányászati meddőanyagok hasznosíthatóságáról Prioritást élvező bányászati hulladéktípusok kijelölése harmadik negyedév Adatgyűjtések; Vizsgálati módszertan kidolgozása Geokémiai adatok adatbázisba rendezése Adatok kiértékelése Jelentés elkészítése; Kigyűjtött adatok adattáblája Módszertani ajánlás Adatbázis dokumentációja Adatbázisba rendezett geokémiai adatok negyedik negyedév Kigyűjtött adatok értékelése évi munka ismertetése évi jelentés 21

22 Magyarország talajjavító ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából (27/2016) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Intézeti témavezető: Sári Katalin MBFH-témafelelős: Dr. Katona Gábor Emberhó-ráfordítás: 18,5 hó Projektköltség (millió Ft): 6 MFt Résztvevők MFGI Sári Katalin, Horváth Zoltán, Bodor Emese, Hegymegi Erika, Kónya Péter, Lantos Zoltán, Kerék Barbara, Müller Tamás, Pogácsás Réka, Pummer Tímea, Püspöki Zoltán, Szabó Katalin, Szeiler Rita, Vígh Csaba Téma ismertetése: Napjainkban világszerte növekszik a természeti erőforrások (ásványi nyersanyagok, talajok, vizek, stb.) felmérésének és a fenntartható hasznosítási módok kidolgozásának jelentősége. E természeti erőforrások közül a talajjavító ásványi nyersanyagok vizsgálata is időszerű, mivel ezek az erőforrások a mezőgazdaságban és az iparban (pl. növénytermesztés, állattartás, kertészet, élelmiszeripar, talajstabilizálás, környezetvédelemben) kerülnek felhasználásra. Ebben a projektben foglalkozunk a szervesanyag-utánpótlásra, az ionháztartás (pl. kationcsere-kapacitás) javítására, illetve a meszezésre alkalmas ásványi nyersanyagokkal. Átfogó értékelést készítünk a talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban, kiemelve az ásványi nyersanyagok vízgazdálkodás-javításban betöltött szerepét, a földtani adatok hasznosíthatóságát ban általános átfogó áttekintést adunk a mezőgazdaságban alkalmazható ásványi nyersanyagokról, jelezve a hasznosítási lehetőségeket a kivitelezhetőség szempontjából reálisan, gyakorlati megközelítésben, fontossági sorrendben elemezve. Megvizsgáljuk a szervesanyag-utánpótlásra alkalmas ásványi nyersanyag-előfordulásokat az adatok függvényében vegyes tőzeg, érett tőzeg, rostos tőzeg, lápföld és alginit bontásban, az észak-dunántúli régióban (az Alföldre megtörtént az értékelés 2015-ben a 6/2015 MBFH projekt keretében). A rendelkezésre álló adatok alapján a prognosztikus területek adatait pontosítjuk az ionháztartás javítására alkalmas nyersagyagokra vonatkozóan, bentonitos nemesagyag, kaolinos nemesagyag, illites nemesagyag, alunitos nemesagyag csoportosításban egy esettanulmányi területre (Északi-középhegység). Adatokat gyűjtünk a zeolitos riolittufa, kálitufa előfordulásokra. A perlitvagyon esetében vizsgáljuk az elmúlt években bekövetkezett változásokat. Megkezdjük a savanyú talajok javítására alkalmas képződményekre vonatkozó adatok gyűjtését és értékelését lápi mész, talajjavító mészkő, mészkőpor, talajjavító dolomit, dolomitpor és kréta vonatkozásában, a mészkövek és dolomitok esetében egy esettanulmányi területen (Dunántúli-középhegység). Ehhez konkrét ásványi nyersanyagelőfordulás-kontúrokat használunk fel, együttműködve a működő bányák kontúrjainak változását vizsgáló MBFH projekttel. A munkánk során a MAFGBA releváns dokumentumait, a bányafelügyeleteken gyűjtött adatokat, illetve az MFGI térinformatikai lehetőségeit is felhasználjuk, ideértve az Intézetben folyamatosan bővülő GeoBank-beli sekélyfúrásokat is. 22

23 Termékek felsorolása: - A talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosítása c. tanulmány - A szervesanyag-tartalmú kőzetek (tőzeg, lápföld, lápi mész és alginit) potenciáljának pontosított térinformatikai adatbázisa (Észak-Dunántúl) - A talajjavításra alkalmas nemesagyagok (bentonitos nemesagyag, kaolinos nemesagyag, illites nemesagyag, alunitos nemesagyag) potenciáljának pontosított térinformatikai adatbázisa (Északi-középhegység) - A talajjavításra alkalmas mésztartalmú ásványi nyersanyagok potenciáljának pontosított térinformatikai adatbázisa (Dunántúli-középhegység) - Talajjavításra alkalmas vulkanitok c. tanulmány (zeolit, kálitufa, perlit) Feladatok ütemezése: első negyedév - Átfogó értékelés megkezdése a talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban, kiemelve az ásványi nyersanyagok vízgazdálkodásjavításban betöltött szerepét, a földtani adatok hasznosíthatóságát. - A korábbi kataszterek, potenciálfelmérések áttekintése (nemesagyagok, szervesanyag-tartalmú kőzetek) - Adatgyűjtés és rendszerezés megkezdése a meszezésre alkalmas talajjavító ásványi nyersanyagokra (Dunántúli-középhegység) - Adatgyűjtés és rendszerezés megkezdése az ionháztartás javítására alkalmas ásványi nyersanyagokra (nemesagyagok) (Északi-középhegység) - Adatgyűjtés a hazai alginit előfordulások talajjavító szerepére vonatkozóan - A talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosítása c. tanulmány (előzetes változat) - Korábbi kataszterek, potenciálfelmérések c. tanulmány - A meszezésre alkalmas talajjavító ásványi nyersanyagok formációinak listája (Dunántúl-középhegység) - Jelentéslista a nemesagyagok északi-középhegységi előfordulásáról - Irodalomjegyzék a hazai alginitek talajjavító szerepére vonatkozó irodalmakból második negyedév - Átfogó értékelés folytatása a talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban, kiemelve az ásványi nyersanyagok vízgazdálkodás javításban betöltött szerepét, a földtani adatok hasznosíthatóságát. - A legfrissebb ásványvagyon-nyilvántartás áttekintése (nemesagyagok, szervesanyagtartalmú kőzetek, talajjavításra alkalmas vulkanitok, karbonátok) - Adatgyűjtés és rendszerezés folytatása a Dunántúli-középhegységi vizsgálati területre - Adatgyűjtés és rendszerezés folytatása az Északi-középhegységi vizsgálati területre - Az észak-dunántúli tőzegképződésére vonatkozó irodalmak összegyűjtése, áttekintése. - Az 1981-ben kiadott Országos Tőzegkataszter által nyilvántartott lápterületek tőzegre és lápföldre vonatkozó vastagság-, és vagyonadatainak kigyűjtése és rendszerezése. - A talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosítása c. tanulmány (részletes változat) - Talajjavító ásványi nyersanyagok a nyilvántartás szerint c. tanulmány - Az északi-középhegységi nemesagyag-előfordulások adatbázisa 23

24 - Referenciákról táblázat csoportosított irodalmakkal (tőzegképződés) - Az Országos Tőzegkataszterből kigyűjtött vastagság-, és vagyonadatok adattáblája harmadik negyedév - Pontosított prognosztikus területek meghatározása a dunántúli- (karbonátok) és északi-középhegységi (nemesagyagok) területekre - Észak-dunántúli tőzegképződésre vonatkozó kompiláció megírása - Az Országos Tőzegkataszter által nyilvántartott lápterületek adatainak (elterjedési poligon, vastagság, földtani vagyon) összehasonlítása és beintegrálása az MFGI által nyilvántartott tőzeg prognosztikus területek adatbázisával. - Adatgyűjtés a talajjavításra alkalmas vulkanitokról (zeolit, kálitufa, perlit) - A talajjavításra alkalmas nemesagyagok és mésztartalmú ásványi nyersanyagok prognosztikus területeinek pontosított térinformatikai adatbázisa - Összefoglaló jelentés a genetikáról (tőzeg) - Az Országos Tőzegkataszter adataival kiegészített adatbázis - Összefoglaló jelentés az alginit talajjavító szerepéről és a hazai alginit előfordulásokról - Talajjavításra alkalmas vulkanitok c. tanulmány negyedik negyedév - Az eredmények tükrében pontosított tanulmány/fejezet a talajjavító ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban, kiemelve az ásványi nyersanyagok vízgazdálkodás javításban betöltött szerepét, a földtani adatok hasznosíthatóságát. - Prognosztikus területek pontosítása a szervesanyag-tartalmú, ionháztartás javítására és meszezésre alkalmas ásványi nyersanyagokra a vizsgálati területekre vonatkozóan, a reménybeli vagyon adatok meghatározása - Zárójelentés összeállítása a pontosított eredmények alapján - A talajjavításra alkalmas nemesagyagok, szervesanyagtartalmú kőzetek és mésztartalmú ásványi nyersanyagok potenciáljának pontosított térinformatikai adatbázisa - Zárójelentés az év során elkészített fejezetekkel, adattáblákkal, térképekkel 24

25 Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének előkészítése (21/2016) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Intézeti projektvezető: Dr. Horváth Zoltán Emberhó-ráfordítás: 5,5 hó MBFH témafelelős: Dr. Katona Gábor Projektköltség (millió Ft): 10 MFt Résztvevők MFGI Horváth Zoltán, Kovács Zsolt, Nádor Annamária, Püspöki Zoltán, Sári Katalin, Szabó Katalin, Zilahi-Sebess László Téma ismertetése: Az ásványvagyon osztályozási rendszerek alapját képezik az országos ásványi nyersanyag nyilvántartásnak. Globális és EU szinten is egyre határozottabb igény mutatkozik a korszerű, egységes ásványvagyon osztályozási, jelentéstételi és nyilvántartási szempontok alkalmazására. A korábbi években elvégeztük a legfontosabb nemzetközi szabványok, kódok és az az ásványvagyon osztályozási keretrendszer (UNFC) térképezését, fordításokat, illetve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársai a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konzulenseivel egyeztetéseket végeztek a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Bányászati Szövetség szakembereivel. Az eredményeink között szerepel a korszerűsítéshez szükséges új fogalomtár mindegyik ásványi nyersanyag vonatkozásában Teszteket végeztünk a jelenlegi hazai nyilvántartásban szereplő ásványi nyersanyag mennyiségekre és a tapasztalatainkat a javaslatainkba beépítettük ben konkrét területek nyersanyagspecifikus vizsgálatával folytattuk az átminősíési teszteket ban követjük az ENSZ Ásványvagyon Osztályozási Szakértői Csoportjának munkáját, részt veszünk abban, a hazai harmonizációs tesztekkel (nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok, szénhidrogének, szenek és geotermia vonatkozásában). Folytatjuk az Útmutató felépítését a szilárd ásványi nyersanyagok vonatkozásában az orosz CRIRSCO szabvány szerinti harmonizációt leíró GKZ (2010) alapján. Terveink pontokba rendezve a termékek felsorolásával: 1. Jelentés fejezet/rövid tanulmány a UNECE EGRC és a PERC Munkacsoportok tevékenységének nyomonkövetéséről. 2. A nemzetközi szabványok szerint átminősített ásványi nyersanyag osztályozási adattáblák és kapcsolódó szöveges értékelések (fejezetek) szénhidrogénekre, szilárd ásványi nyersanyagokra (nemfémes és szenek) és geotermikus energiára. 3. Fejlesztett útmutató a CRIRSCO/UNFC, illetve a geotermikus energia (megújulók)/unfc szerinti harmonizációra 4. Zárójelentés az elvégzett feladatokkal, a kapcsolódó adattáblákkal, diagrammokkal. 25

26 Feladatok ütemezése: első negyedév - felmérés folytatása a nemzetközi ásványvagyon osztályozásról. - fejezet a nemzetközi osztályozás helyzetéről (rövid tanulmány). - nemfémes szilárd ásványi nyersanyag vonatkozásában mérlegadatok projektcélú rendezése (nemfémes) - geotermikus nyilvántartás adatainak projektcélú rendezése második negyedév - készülés a UNECE EGRC Munkacsoport ülésre, részvétel - szilárd ásványi nyersanyagok kapcsán CRIRSCO harmonizációs Útmutató fejlesztése (orosz terminológia) - harmonizációs átminősítés 1 szénhidrogén területre (egyik alföldi területre: Kiskunság.Szeged) és 2 geotermikus projektre és Heves, Nógrád, Szabolcs- Szatmár Bereg, illetve Pest megyére nemfémes szilárd vonatkozásban - külön jelentés a UNECE EGRC ülésről a legfontosabb eredményekkel - továbbfejlesztett harmonizációs Útmutató (orosz terminológia) - teszt minősítés szénhidrogén, geotermia és nemfémes szilárd kapcsán kijelölt területekre harmadik negyedév - szilárd ásványi nyersanyagok kapcsán CRIRSCO harmonizációs Útmutató vázlat folytatása fejezetekkel (CRIRSCO és orosz definíciók összehasonlítása) teszt szintű harmonizációs átminősítés szenekre (év eleji egyeztetések függvénye, valószínűleg Dorogi-medence) - harmonizációs Útmutató kiegészített változata - fejezet a harmonizációs átminősítésről (szén) negyedik negyedév - Az éves tevékenység összefoglalása, évi javaslat készítése a CRIRSCO típusú szabványokkal (módosító tényezők összehasonlításával), a megújuló energiákra (geotermikus), illetve a UNFC-2009 osztályozás szerinti harmonizációs lehetőségekről példákkal. - zárójelentésbe foglalva a nemzetközi szabványok alkalmazhatóságát javaslatokkal, illetve a példákat 26

27 Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása (7.6) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Projektvezető: Ujháziné dr. Kerék Barbara Emberhó-ráfordítás: 10 hó Résztvevők MFGI Ujháziné dr. Kerék Barbara, dr. Fügedi Ubul, Tolmács Daniella, Bodnár Nikolett, Varga Renáta, Kutasi Géza, Popovics István Téma ismertetése: A projekt célja: Magyarország alföldi homokos talapképző üledékkel fedett területeinek felmérése a növények számára ásványi stresszt okozó mikroelem hiány szempontjából, valamint az elempótlás lehetőségének vizsgálata. Módszer: mivel a tápelemek az agyagásványokhoz és a szerves anyaghoz kötődnek, minél durvább a talajképző üledék szemcseösszetétele, annál tápanyag-hiányosabb lesz a belőle képződött talaj (elsősorban a váztalajok). A GeoBank sekélyfúrási részadatbázisának (SFA) segítségével leválogathatók azok a területek, ahol a fölső 50 cm-ben (mélyszántás határa) elsősorban homokos üledékek találhatók. A területeket az Agrotopográfiai térképsorozat Magyarország genetikai talajtérképe alapján lehet pontosítani, a homoktalajok földrajzi határát figyelembe véve. A geokémiai viszonyokat néhány típusterület korábbi geokémiai eredményeinek feldolgozásával mérjük fel, hogy feltárhassuk a növények számára fontos elemek hiányát. Javaslatot teszünk a mikroelemek pótlására különböző típusú meddőhányók anyagának felhasználásával, archív és esetleg új adatok alapján (pl. ércbányászati meddőhányók, vörösiszap, szénbányászati meddőhányók). Termékek felsorolása: táblázat neve leírás rekord/ növekmény A növények számára fontos elemek mennyisége alföldi homokterületeken A Duna Tisza közi homokhátság és a Nyírség jellemzése a növények számára fontos elemek mennyisége alapján, egy-egy típusterület laboratóriumi eredményeit figyelembe véve kb rekord adatbázis neve leírás rekord/ növekmény GeoBank sekélyfúrási részadatbázisa (SFA) Két alföldi es lap mélységköz adatainak javítása a GeoBank sekélyfúrási részadatbázisában, mert jelenleg szakaszosak a szedimentológiai adatoknál megadott mélységközök és folyamatossá kell tenni ezeket, a makroszkópos leírás alapján kb javított rekord térkép/réteg címe/neve új meglévő db Homokos talajképző üledékek előfordulása az Alföldön X 1 27

28 Feladatok ütemezése: első negyedév két alföldi es lap (Heves, Hódmezővásárhely) mélységköz adatainak javítása a GeoBank sekélyfúrási részadatbázisában (SFA) (jelenleg szakaszosak a szedimentológiai adatoknál megadott mélységközök és folyamatossá kell tenni ezeket, a makroszkópos leírás alapján, hogy a mélység alapján leválogathatóak legyenek az adatok) kb. 800 fúrásnál átértékelt mélységköz adatok, amellyel a két alföldi lapon is szűrhetőek lesznek a szedimentológiai eredmények, adott mélységben második negyedév a SFA-ból azoknak az alföldi fúrásoknak a leválogatása, ahol a fölső 50 cm-ben homokos üledékek találhatók. A területek bemutatása a Homokos talajképző üledékek előfordulása az Alföldön című térképen. A térkép pontosítása az Agrotopográfiai térképsorozat Magyarország genetikai talajtérképe alapján. két térkép: egy földtani verzió az adatbázis alapján és egy a talajtani ismeretek alapján pontosított másik változat, részjelentés harmadik negyedév a geokémiai viszonyok felmérése típusterületeken, a korábban még fel nem dolgozott adatok alapján (a Duna Tisza közi homokhátság és a Nyírség jellemzése). geokémiai felmérés a növények számára hiányzó tápelemek feltárására, még fel nem dolgozott, archív adatok alapján negyedik negyedév adatgyűjtés különböző típusú meddőhányók anyagának geokémiai összetételéről, javaslat a homokterületek javítására felhasználható típusra. zárójelentés 28

29 Módszertani fejlesztések É-magyarországi szénmedencék területén (8.1) Szakfeladatrend szerinti besorolás: Projektvezető: Hámorné Vidó Mária Emberhó-ráfordítás: 6,5 hó Résztvevők MFGI Hámorné Vidó, Mária, Püspöki Zoltán, Sári Katalin Téma ismertetése: A kutatás célja a magyarországi szénmedencékben megkezdett litológiai adatok és a mélyfúrás-geofizikai paraméterek szelvény menti egyeztetésének folytatása vizsgálatok végzése meghatározott telepek vizsgálatával az É-magyarországi szénmedencékben és Keleti-Mecsekben. A 3/2016 MBFH projekt keretében futó karotázs-korreláció, rétegtani értékelés és telepkorreláció kiegészítéseként az állami projektben tervezzük: (1) reprezentatív fúrások széntelepeinek MEO (pl. kéntartalom) adatai alapján az egyes telepek nagy felbontású jellemzését, (2) a rétegsorok figyelembevételével a SBF és Garábi Slír F. további vizsgálatára alkalmas reprezentatív terepi szelvények beazonosítását, és a közeli fúrások alapján történő rétegtani illesztését, (3) a fejlődéstörténeti modellezéshez szükséges szekvencia-sztratigráfiai keretek véglegesítését. Feladatunk másik része a 2015-ben megkezdett CH-10-es sz. fúrás további vizsgálata a fotódokumentáció részletes elkészítése. Célunk a fúrás alapszelvény szintű vizsgálata a Mecseki Kőszén Formáció szedimentológiai, litológiai és karotázs adatokon nyugvó ciklusvizsgálata, összehasonlítása nemzetközi referencia szelvényekkel. Termékek felsorolása: táblázat neve leírás rekord/ növekmény MEO_Borsod Litológia_Borsod 1-Széntelepek nagy felbontású MEO profiljai, 2-Terepi szelvények közelébe eső mélyfúrások geofizikai és litológiai adatbázisa, mérés neve db 57 dokumentum címe: Összefoglaló jelentés készítése a évi tevékenységről. A) Telep korrelációk és szelvény menti értékelések a Nyugat-Borsodi medence és a Kelet-Borsodi medence karotázs adatai alapján. (Kézirat előkészítése referált folyóiratban való megjelenésre.) B) CH-10-es sz. fúrás fotódokumentációjának, a korábbi anyagvizsgálati helyeknek, módszereknek és eredményeknek az összesítése nemzetközi jelentés formájában. 29

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó... 6 Állami feladatok... 7 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések... 7 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium... 7 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai

Részletesebben

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes

Részletesebben

Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati

Részletesebben

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA 9 IX. A geoinformációk jelentősége A FÖLDtANI KUtAtÁSBAN A fejezet szerzője: Turai Endre és Herczeg Ádám 1. BeVeZetÉS A nemzetállamok gazdasági életében a földtani környezet

Részletesebben

Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése

Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Herman Ottó Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállította: Dr. Turczi Gábor, Balázs Regina Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás igazgató Budapest 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Őrség szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Őrség szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Herman Ottó Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Őrség szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Nyersanyag, újratöltve az MFGI feladatai a hazai nyersanyag-politika végrehajtásában 2014. Április 16.» Tartalom Bevezetés Globális kitekintés és hazai

Részletesebben

DR. FARKAS ISTVÁN A FÖLDTANI HATÓSÁGI FELADATOK SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS GYAKORLATA

DR. FARKAS ISTVÁN A FÖLDTANI HATÓSÁGI FELADATOK SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS GYAKORLATA DR. FARKAS ISTVÁN A FÖLDTANI HATÓSÁGI FELADATOK SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS GYAKORLATA MÉRFÖLDKÖVEK A FÖLDTANI SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGBEN 2007. január 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal létrejötte (a

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta:

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/232 J/10520. számú Jelentés az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V. 28.) OGY határozat végrehajtásáról

Részletesebben

NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. www.nnk.hu. Vincze László, Üveges Zsolt, Duró János, Kozák János:

NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. www.nnk.hu. Vincze László, Üveges Zsolt, Duró János, Kozák János: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. www.nnk.hu Vincze László, Üveges Zsolt, Duró János, Kozák János: Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék Talajszondák

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

Recsk II. rézérc koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Recsk II. rézérc koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Herman Ottó Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Recsk II. rézérc koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi

Részletesebben

A hidrogeológiai modellezés, a vízgazdálkodás és a geotermikus energiagazdálkodás kapcsolatai

A hidrogeológiai modellezés, a vízgazdálkodás és a geotermikus energiagazdálkodás kapcsolatai Egyszer fent, egyszer lent A hidrogeológiai modellezés, a vízgazdálkodás és a geotermikus energiagazdálkodás kapcsolatai Tóth György - Rotárné Szalkai Ágnes - Szőcs Teodóra (MFGI) Új utak a földtudományban,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1.

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1. MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az 1993. évi XLVIII. bányászatról szóló törvény a 25. -a, valamint a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A jogszabály hatályos állapota: 2011. 01. 01. 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez 1. Az R. 4. melléklete a következő 192 419. ponttal egészül ki: 192. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti 193. Erdő fátlan állapotban tartása

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 11. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1145 Bp., Columbus u. 17 23. Tel.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 1050 Ft TARTALOM

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

és Kereskedelmi Kft.

és Kereskedelmi Kft. Karotázs Tudományos Műszaki M és Kereskedelmi Kft. Projektzáró előadás Műszerfejlesztés kutak fúrások tesztelésére Projekt azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006 Projekt lezárása: 2011. december.16.

Részletesebben

Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás

Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás 6.5. HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA LERAKÁSSAL Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás 6.5.1. A HULLADÉKLERAKÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE A hulladéklerakásra vonatkozóan átfogó jogi

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet A komoly ÜHG csökkentési tervekkel rendelkező EU-ban is lassú a primer energiamix átrendeződése 2030-ra a megújulórészaránycsupán megduplázódik

Részletesebben

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 1 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Budapest 2012 Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 3. Dr. Székely Csaba. Területi tagozódás a helyi gazdaságban. Hatósági jogkörök. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara

Agrár-gazdaságtan 3. Dr. Székely Csaba. Területi tagozódás a helyi gazdaságban. Hatósági jogkörök. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 3. AGAT3 modul Területi tagozódás a helyi gazdaságban. Hatósági jogkörök. SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * OryzággyLilés hivatala iröniánysnrv : ---rl 6 S-á3,2-/( Érkzett : 2012 MÁJ 1 44 2012. évi.... törvény Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

Részletesebben

2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap

2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap 2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya, Magyar Termálenergia Társaság, Magyar Geotermális Egyesület 1 db termelő

Részletesebben

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével Hírlevél 2014. II. évfolyam I. szám 1 Hírlevél Hírlevelünkben a Nemzeti

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Kerámiák archeometriai vizsgálata Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok

Részletesebben

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E lőterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Magyarország

Részletesebben

A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről

A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről Budapest, 2013. február 20. Tartalom: Tartalom A földtudományok feladata A Földtudományok Osztálya és bizottságai összefoglaló beszámolója

Részletesebben

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest) Jelen cikk vázolni kívánja

Részletesebben

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02910/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: V.U.K.Vízilabda és

Részletesebben

A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei

A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei Általános szakmai témakörök 1. A környezet értelmezése, fogalma és elemei. Természeti környezet, környezeti erőforrások és védelmük, épített környezet,

Részletesebben

Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai

Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai dr. Martinovich László Geoinformatikai Technológiák Tanszék FÖMI Magyar Tudomány Ünnepe A térinformatika mindenkié! 2007. november 13. 1 Alkalmazási programok a

Részletesebben

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 A Szervező és Programbizottság MEGHÍVJA ÖNT a Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából a Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 konferenciára A konferencia helyszíne: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság

A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

Geoinformatika I. (vizsgakérdések)

Geoinformatika I. (vizsgakérdések) Geoinformatika I. (vizsgakérdések) 1.1. Kinek a munkásságához köthető a matematikai információelmélet kialakulása? 1.2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület tektonizáltságának

Részletesebben

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A szakszövetség vagy

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Egri Vitézek Hockey Club EVHC 3 A szakszövetség

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének A szénhidrogének olyan szerves vegyületek osztálya, mely kizárólag szén és hidrogén atomokból áll, ezek képezik a kőszén, a kőolaj

Részletesebben

Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0801/047 Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Kerámia A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2007. március. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl. gránit kvarc

Részletesebben

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás 9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA Készítette: Dr. Madarász Tamás A felszí alatti szennyezések felszámolásával foglakozó fejezetünkben célunk egy rövid áttekintést adni azokról a törvényi keretekről, korszerű

Részletesebben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Fancsik Tamás, Nádor Annamária Kutatás és innováció a magyar geotermiában, Budapest, 2012. november 29. Kutatási témák Pályázatok Szakmai

Részletesebben

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PÉCSÉPTERV STÚ DIÓ VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyva az 50/2006 (VI.21.)

Részletesebben

Al15/237,2009. líudapcst, Tárgy: Javaslat az Óhegy park elzárt területének rendezésére és a pinceveszély-elhárítási feladatok folytatására

Al15/237,2009. líudapcst, Tárgy: Javaslat az Óhegy park elzárt területének rendezésére és a pinceveszély-elhárítási feladatok folytatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Al15/237,2009.

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

4.1. - a mezőgazdasági üzemekre irányuló beruházások támogatása

4.1. - a mezőgazdasági üzemekre irányuló beruházások támogatása A támogatható Natura 2000 területek és az egyéb, magas természeti értéket képviselő területek meghatározása és azonosítása A mezőgazdasági üzemeknek nyújtott támogatás célzottságának leírása az 1305/2013/EU

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24.

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Pécs, 2009. J ó v á h a g y o m: Budapest, 2009. november 24. Szabó Imre sk. környezetvédelmi

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. Hazánkban a pest megyei Püspökszilágy és Kisnémedi határában létesült Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló már több mint

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Építés- és tervezésgazdaságtan féléves feladat, 2013.V.13. Rédey Eszter, Lantos Péter, Mindszenti-Varga Tamás, Reim Ádám 1 Tartalomjegyzék: 1. A diplomaterv építészeti- és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM DR. FARKAS HILDA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE STRATÉGIAI HÁTTÉR EU HU Európa 2020 stratégia Nemzeti Reformprogram

Részletesebben

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Révfülöp 2014. szeptember 4-6. --------------------------------------------------------------------- PROGRAM Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja (a

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

"Talajvízdomborzat modellezés klímamodellezési adatok felhasználásával"

Talajvízdomborzat modellezés klímamodellezési adatok felhasználásával "Talajvízdomborzat modellezés klímamodellezési adatok felhasználásával" Tóth György Kovács Attila, Szőcs Teodóra, Kerékgyártó Tamás és Kun Éva Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Hatásvizsgálói konzultációs

Részletesebben

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2. Sz. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1. Bácsalmás Városi Önkormányzat 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki

Részletesebben