A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2014. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina."

Átírás

1 MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Fancsik Tamás igazgató Budapest, 2015.

2 Tartalomjegyzék I. Állami feladatok Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Földmágneses alaphálózat Országos Gravimetriai Alaphálózat Vízföldtani megfigyelőhálózat Paleomágneses Mérőhálózat Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások Geoinformatikai szolgáltatások GeoBank karbantartása, adatszolgáltatás Térképi adatbázisok karbantartása, elérhetőségek biztosítása Geofizikai adatbázisok karbantartása és szolgáltatása Alfa adatbázis módszertani fejlesztése Metaadatbázis építés és szolgáltatás fejlesztés - térképi alrendszer Távérzékelési adatok metadatbázisa Informatikai rendszer üzemeltetése Magyarország földtani alapszelvényei dokumentációjának felülvizsgálata Budapest Építésföldtani Adatbázis építése, karbantartása Foltadatbázis feltöltése PULI spektrális adatbázis bővítése és fejlesztése Műszer- és módszertani fejlesztések Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése Obszervatóriumi mágneses műszer- és módszerfejlesztés Mélyföldtani kutatások geofizikai módszerekkel Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti elhelyezés projekt támogatására Szerves eredetű talajszennyezések lehatárolásának módszertana Kis tömegű minták gamma-spektrometriai analízise, inaktív anyag feltöltéssel eltérő geometriájú hiteles anyagmintákkal Földfizikai kutatások Integrált földfizikai kutatások Litoszféra-kutatás Litoszférakutatás D tér modell különös tekintettel a medenceterületekre Magyarország 1: es medence modellje A Gerecse földtani térképezése

3 6.3. Negyedidőszaki üledékek fejlődéstörténeti vizsgálata Víz- és környezetföldtani kutatások Karszthidrogeológiai modellezések Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések A Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjének értékelése Magyarország geokémiai atlasza Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek felülvizsgálata Nyersanyag potenciál Módszertani fejlesztések É-magyarországi szénmedencék területén Magyarországi bentonit-előfordulások komplex anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari, mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek felmérése Földtani veszélyforrások Földrengés-veszélyeztetettség Mérnökszeizmológiai térképezés Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiákat támogató kutatások Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence alapfúrásain (Vésztő-1, Dévaványa-1) Hazai Dekarbonizációs Útitervhez kapcsolódó Cselekvési Terv előkészítése Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia cselekvési tervének megalapozása Tata város Intézkedési Tervének kidolgozása a tatai források fenntartható kezelésére Területi és Térségi Klímastratégiák (TTKS) programkoncepció kidolgozása A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Szemléletformálási Cselekvési Tervének kidolgozása, a végrehajtás előkészítése és kiegészítő kommunikációs tevékenységek A klímaváltozás hatása a felszínalatti vizekre (KHAFA) NATéR kormányrendelet feladatainak végrehajtása Paleontológia A Kárpát-medence szárazföldi eredetű mezozoikumi formációinak őslénytani és őskörnyezeti szempontú vizsgálata Közszolgálati feladatok A Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár és kiadvány-szerkesztőség alapfeladatainak ellátása Földtani és Geofizikai Gyűjtemény alapfeladatainak ellátása Laboratóriumi (a Radiometriai Laborral együtt) szolgáltatás, minőségbiztosítás és metodológiai fejlesztések Az Országos Kútkataszter vezetése, Vízföldtani napló -k készítése és a Vízföldtani adattár működtetése Szolgáltatások az Általános Atomcsend Egyezményhez (CTBT)

4 13. Kiadvány Magyarország 1: es földtani térképe - magyarázó Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Budapest földtani atlasza II. Az MBFH együttműködés keretében végzett feladatok /2014. MBFH Geotermikus potenciálfelmérés, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése /2014. MBFH Szénhidrogén-potenciál felmérés, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése /2014. MBFH Szénelőfordulások földtani és geofizikai adatrendszerének megalapozása /2014. MBFH A magyarországi uránérc potenciál felmérése /2014. MBFH Magyarország érc- és ritkaföldfém potenciáljának felmérése, érces területek koncessziós előkészítése /2014. MBFH Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése /2014. MBFH A bányászati hulladékkezelő létesítmények (BHKL) nyilvántartásával, valamint a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő feladatok végzése /2014. MBFH Kijelölt bányászati hulladékkezelő létesítmények földtani és geotechnikai paramétereinek meghatározása /2014. MBFH Földtani veszélyforrások vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja /2014. MBFH Földtani veszélyforrásokkal érintett területek regionális felülvizsgálata. Módszertani kutatás és fejlesztés /2014. MBFH Felhagyott mélyművelésű bányák adatrendszerének kiegészítése /2013. MBFH Ex ante kondicionalitás földtani veszélyforrások kockázatértékelése /2014. MBFH Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése /2014. MBFH A hazai CO 2 tárolás lehetőségeinek vizsgálata, téradatbázisának építése /2014. MBFH Az MBFH adattár geofizikai adatszolgáltatásainak fejlesztése /2014. MBFH Külfejtéses bányák digitális térképeinek feldolgozása, ellenőrzése /2014. MBFH Külfejtéses bányák geodéziai felmérése /2014. MBFH A kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése /2014. MBFH Adatrendszerek fejlesztése és metaadat-szolgáltatás /2014. MBFH Geoinformatikai szolgáltatások és a fúrási adatvagyon karbantartása /2013. Koncessziós feladatokhoz kapcsolódó érzékenységiterhelhetőségi vizsgálatok végzése /2013. MBFH Az MBFH hatósági tevékenységéhez szükséges szakvélemények, szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése /2014. MBFH Digitális szeizmikus adatok megtekinthetőségének biztosítása

5 24/2014. MBFH Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének előkészítése /2014. MBFH A évek hiányzó vízföldtani naplói másolatának beszerzése /2014. MBFH Nem konvencionális szénhidrogén tárolók bányászati potenciálvizsgálata III. Pályázatok /EU Geo-DH: A geotermális távfűtő rendszerek elősegítése Európában /EU PLASMON (FP7-SPACE ) /EU Geothermal ERANET /EU STORM Solar system plasma Turbulence: Observations, intermittency and Multifractals /EU SNAP-SEE: Fenntartható aggregátumtervezés Délkelet-Európában 230 6/EU MINERAL INTELLIGENT NETWORK FOR EUROPE (MIN4EU) NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer /OTKA Gránát szétesési reakciójában kialakult szimplektitek képződési mechanizmusa, mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége (OTKA NN 79943) /OTKA Szerkezeti egységek nagyléptékű elmozdulásainak és belső deformációinak időbeli viszonya paleomágneses irányok, töréses szerkezetek és mágneses szövet alapján IV. Külső megbízásra végzett munkák V. Publikációs lista Absztrakt, cikk, könyv, könyvrészlet Előadás Kézirat, jelentés

6 I. Állami feladatok 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Csontos András Feladat ismertetése: A földmágnesség mérése Magyarországon már 1870-től intézményesített feladat. Ekkor alapították a Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézetet. Obszervatóriumunk miután a földmágnesség mérésének feladata 1950-ben az ELGI-hez került ben kezdte meg működését. Állandó feladata a mágneses tér variációjának minél pontosabb és folyamatosabb mérése. A feladat végrehajtásához a mesterséges mágneses anomáliáktól mentes környezet mellett a mérési szempontok szerint épült épületekre és egyedileg készített precíziós műszerek gondos üzemben tartására van szükség. Általános kötelme még az obszervatóriumoknak az adatszolgáltatás és az adatfeldolgozás. A földmágnesség területén a munka a világméretű INTERMAGNET- együttműködés keretében folyik. Az obszervatóriumok adatainak jelentősége a klasszikus felhasználásokon túl a műholdak elterjedésével tovább növekedett, mert a műholdak működési közegéről is ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszfára hordoznak információt az adatsorok. Tervezett eredmények: Fenntartjuk a földmágneses komponensek és a totális tér folyamatos mérését két műszerrel három komponensre, egyperces felbontással. Folytatjuk a mágneses variáció egy másodperces regisztrálását. Rendszeresen, legalább hetente elvégezzük a bázisvonal meghatározásához szükséges abszolút méréseket. Kvázi valósidejű egyperces mágneses adatokat szolgáltatunk az INTERMAGNET edinburghi regionális adatközpontjának.. Real time másodperces variáció adatokat szolgáltatunk a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. Feldolgozzuk és az INTERMAGNET-en keresztül közzé tesszük a 2013-as évben regisztrált komponens és totális tér értékek perces átlagait. A nagy mennyiségű adat célszerűbb kezeléséhez és a folyamatos INTERNET kapcsolat érdekében belső számítógépes hálózatot tartunk fent és optimalizálunk. HTML alapú valósidejű rendszert üzemeltetünk méréseink monitorozása céljából. Biztosítjuk adataink real-time elérését az INTERNETEN. A PLASMON projekt kiválasztott mágneses regisztrátumai számára adatszervert üzemeltetünk. Megadjuk a évi deklináció átlagot a Magyar Honvédség Térképészeti Kht. számára. Folytatjuk a geomágneses pulzációk megfigyelését három 6

7 Elért eredmények: mágneses komponensre végzett, egymásodperces mérésekkel, egy állomáspárral az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttal és az EMMA hálózat többi résztvevőjével együttműködésben. Részt veszünk a Hayderabad ban megrendezésre kerülő XVI. IAGA Workshop-on. 1. Alaptevékenység ellátása Az obszervatórium az alapfeladatait (a mágneses tér lassú variációinak folyamatos rögzítése és az ehhez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás) a 2014-es évben teljesítette. Az automatikus regisztrálás mellett rendszeresen elvégeztük a bázisvonal meghatározásához szükséges méréseket. Obszervatóriumunk a 2014-es évre folyamatos másodperces mintavételű adatokkal is rendelkezik. Adatszolgáltatásunkat az edinburgh-i INTERMAGNET adatközpont felé kvázi valósidejű adatszolgáltatással biztosítottuk. Folytattuk real-time másodperces adatszolgáltatásunkat a National Institute of Information and Communication Technologie (Japan) Space enviroment information service számára. A Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. számára eljutattuk a 2013 évi deklináció átlagot, illetve az INTERMAGNET számára a 2013-es perces átlagainkat és ezek alapján számított további adatsorokat. 2. Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mágneses mérésekkel A téma keretében a Pc3 és Pc4 pulzációk frekvenciatartományába eső térkomponenseket regisztráljuk, másodperces mintavételezéssel. 3. Belső hálózat fejlesztése és fenntartása, adataink elérhetősége Sok műszer által termelt adatot kell kezelnünk, megfelelő időszinkronnal ellátnunk, feldolgoznunk, értékelnünk és archiválnunk. Ez sok PC egyidejű működtetését igényli. A fent jelzett eszköz és adattömeg kezelhetetlen lenne, ha számítógépeink nem lennének hálózatba kötve, és ezzel megoldva a gyors és biztonságos adatforgalmat egészen a mérőműszertől a végső feldolgozásig. Az obszervatórium folyamatos INTERNET kapcsolattal rendelkezik, ami külső adatigény esetén a felhasználó számára lehetőséget teremthet mérőrendszer adatainak real time eléréséhez. 4. A évi geomágneses adatok feldolgozása (éves rutin) Az éves rutin célja a végleges (definit) obszervatórium adat előállítása, valamint ezek szabványos INTERMAGNET formátumba konvertálása, s végül az INTERMAGNET részére történő adatszolgáltatás. A korábbi években már részletezett eljárással sikerült a definit adatsort előállítanunk. Az éves rutint folyamatosan fejlesztett, saját eljárásokkal és szoftverekkel végezzük. Publikációk: Völgyesi L., Csontos A.: A földmágnesség jelentősége a geodéziában és navigációban, Geodézia és Kartográfia, LXVI. Évfolyam 2014/5-6, oldal 7

8 Közreműködő szervezetek: Völgyesi L., Csontos A.: A mágneses északi irány meghatározása geodéziai és navigációs célokra, Geodézia és Kartográfia, LXVI. Évfolyam 2014/7-8, oldal Kovács P. Heilig B. Csontos A.: A földmágnesség, Magyar Tudomány, 175, 3, , 2014 Vadász G., P. Kovács, A. Csontos, B. Heilig, A. Koppán: Temporal reduction of repeat-station measurements to quiet magnetic level by using different methods (poster) XVIth IAGA Workshop on Geomagnetic Observatory Instruments, Data Acquisition and Processing, October 7. 16, National Geophysical Research Institute (CSIR-NGRI), Hyderabad and Indian Institute of Geomagnetism (IIG), Mumbai, Hyderabad, India. INTERMAGNET alaptevékenység U.S. Geological Survey DIDD fejlesztés és pulzációk megfigyelése Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének Obszervatóriuma, Hurbanovo pulzációk megfigyelése ELTE Geofizikai Tanszék pulzációk és whistlerek megfigyelése MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete pulzációk és whistlerek megfigyelése DIDD üzemeltetés Zágrábi Egyetem Természettudományi Kar Geodéziai Tanszék szekuláris mérések Belsk obszervatórium (Lengyelország) pulzációk megfigyelése Nurmijarvi obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése Sodankyla obszervatórium (Finnország) pulzációk megfigyelése L Aquila obszervatórium (Olaszország) szekuláris mérések elemzése, DIDD felhasználás South African Space Agency, Hermanus, Dél-Afrika Orosz Tud. Ak. Schmidt Intézete, Geomágneses hullámok kutatócsoportja, Moszkva Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 8

9 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Kis Márta Feladat ismertetése: Az országos gravitációs főalappont fenntartása a megfelelő törvényi szabályozásnak eleget téve ((2012. évi XLVI. Törvény). Az Obszervatórium mérő- és digitális adatgyűjtő rendszerének, valamint az Obszervatórium és az MFGI közötti számítógépes adattovábbítási hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosszú kvarccsöves extenzométerekkel monitorozzuk az árapály- és geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér változásait. A kialakított mérőrendszer segítségével végezzük az adatok digitális regisztrálását, egyperces és másodperces felbontással. A deformáció-mérések kiegészítéseként az előző évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytatjuk a kőzetbeli hőmérséklet-változások monitorozását egyperces felbontással a mátyáshegyi barlang területén. Graviméteres árapályregisztrálást végzünk. Graviméter kalibrálás a tömegmozgatásos kalibráló berendezéssel. Műszeres tesztvizsgálatokat végzünk a környezeti paraméterek (pl. földmágneses tér, hőmérséklet, páratartalom) graviméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében. Megj.: E tervpontra tervmódosítást kértünk.. A tihanyi obszervatóriumban található, környezeti paraméterek változását biztosító klímakamra meghibásodása miatt a tervpontot átalakítottuk, és idén a Mátyáshegyi obszervatórium hitelesítő berendezésének pillérén végzett mágneses tesztmérésekre, valamint egy LCR graviméterünk átviteli karakterisztikájának vizsgálatára korlátoztuk. Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítjük az obszervatórium honlapján, valamint szolgáltatjuk a téma hazai és külföldi kutatói részére. A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégezzük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Az éves tevékenységeket összefoglaló jelentést készítünk. Tervezett eredmények: Elért eredmények: időarányos extenzométeres és kőzethőmérséklet regisztrátum, graviméteres árapályregisztrálás, mérőrendszer és főalappont fenntartás, mérőrendszer fejlesztés, graviméteres műszerteszt, éves jelentés 2014 folyamán az éves tervben foglaltaknak megfelelően üzemeltettük, karbantartottuk és fejlesztettük az obszervatórium mérő- és digitális regisztráló rendszerét, valamint az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonal részét képező gravitációs főalappontot. A kialakított mérőrendszer segítségével az adatok digitális regisztrálását egyperces és másodperces felbontással végeztük. A telefonvonalon keresztül érkező túlfeszültség miatt tönkrement az ipari regisztráló pc, az adatokat tartalmazó pendrive-val együtt. A veszteség a másodperces adatokat érintette (melyet földrengések és egyéb eredetű szeizmikus zajok vizsgálatára lehet felhasználni), mivel a perces adatok automatizált napi letöltése megoldott. Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyamatosan végeztük a kőzettestbeli deformáció-viszonyok megfigyelését. A 9

10 deformáció-mérések kiegészítéseként nagypontosságú hőmérséklet-mérő szondával folytattuk a kőzetbeli és vágatbeli levegő hőmérséklet-változások monitorozását a mátyáshegyi barlang területén. Folytattuk a graviméteres árapályregisztrálást az előző évben árapálymérés céljára kialakított mérőhelyen. A tömegmozgatásos graviméterhitelesítő berendezés segítségével mind az MTA CSFK GGI LCR-G949, mind az MFGI LCR-G220 graviméterét kalibráltuk árapály tartományban. A kalibrálások során nemcsak zéró galvo helyzetben, hanem a teljes elérhető CPI ill. optikai tartományban (G949 esetén) néztük a hitelesítő által okozott változásokat, a skálaparaméter-beam pozíció összefüggés meghatározásának érdekében. Továbbfejlesztett Fluxset szenzorral határoztuk meg a mozgatott nagy vastömeg mágneses hatását, annak érdekében, hogy a graviméter saját karakterisztikájának felhasználásával ezt a hatást korrekcióba tudjuk venni. Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítettük az obszervatórium honlapján, valamint igény szerint szolgáltattuk a téma kutatói részére (MTA GGI). A GVOP KINGA pályázathoz kötődően elvégeztük az aktuális adatok KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását, gondozását, karbantartását. Publikációk: A publikációk az obszervatóriumhoz kötődő kutatási eredményeket összefoglaló 4.1. projekt jelentésében szerepelnek. Közreműködő szervezetek: MTA CSFK GGI, MTA Sopronbánfalvai Geodinamikai Obszervatórium, ZAMG Conrad Observatory Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Egy tervpontra (műszeres tesztvizsgálatok) tervmódosítást kértünk az év során. A tihanyi obszervatóriumban található, környezeti paraméterek változását biztosító klímakamra meghibásodása miatt a tervpontot átalakítottuk, és idén a Mátyáshegyi Obszervatórium hitelesítő berendezésének pillérén végzett mágneses tesztmérésekre, valamint egy LCR graviméterünk átviteli karakterisztikájának vizsgálatára korlátoztuk. 10

11 1.3. Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Merényi László Feladat ismertetése: A projekt feladata a Szentendrén található, Duna-parti elhelyezkedésű Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás fenntartása, a teszt üzemű hőáram-mérések számítógépes és műszeres infrastruktúrájának üzemeltetése, a budapesti központtal való kapcsolat fenntartása, a gyűjtött adatok rendszeres archiválása. A projekt alapvetően a 3.3. Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés című kutatási tervpont támogatását szolgálja. A 2014-re készített tervben az alábbi feladatokat vállaltuk: - A Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomáson lévő műszerek és számítógépes infrastruktúra üzemeltetése, mérési adatok archiválása; - Új hőmérsékleti mérési pontok megvalósítása; - A 2013-as árvízben tönkrement talajnedvesség-mérő elektronika pótlása. Tervezett eredmények: 6 db új hőmérséklet-mérési pont megvalósítása; A 2013-ban megszakadt talajnedvesség-mérés újraindítása; Archivált talajhőmérséklet, talaj-hőáram és talajnedvesség mérési adatsorok a 2014-as évre. Elért eredmények: Az év során lehetőségeinkhez képest az állomást rendszeresen látogattuk, a folyamatosan keletkező talajnedvesség, talajhőmérséklet és talaj-hőáram monitoring-adatokat letöltöttük, ellenőriztük és archiváltuk ben elkészítettünk és Papszigetre telepítettünk 2 db, egyenként 3 db LM35 típusú hőmérő-szenzort tartalmazó talajhőmérő-rudat. Az egyik rúdban a hőmérő-szenzorok egymástól 25 cm, a másik rúdban pedig 30 cm távolságra vannak. A 2 x 3 pontos hőmérő-elrendezéssel az a célunk, hogy egy-egy ponton függőleges, ill. vízszintes irányú talajhőmérsékleti-gradiens változások is vizsgálhatóak legyenek. A 2013-as rekord magas dunai árvízben tönkrement talajnedvesség-mérő szenzor elektronikáját 2014-ben pótoltuk, és újraindítottuk a talajnedvesség regisztrálását. Az adatok és a jelentésben szereplő grafikonok elérhetősége a projektszerveren: K:\Felhasználók\merenyi\projektek\1.3 Papsziget\2014 Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:. 11

12 1.4. Földmágneses alaphálózat MFGI Működési Jelentés a évről Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Vadász Gergely Feladat ismertetése: A Föld felszínén észlelhető mágneses tér (geomágneses tér) domináns része a dinamó elmélet szerint a Föld külső magját alkotó jól vezető közeg mozgásától (áramaitól) származik. Miután a mozgások nem állandóak, a geomágneses tér fő összetevője is lassan, de folyamatosan változik. A változás csak több éves időléptéken érzékelhető. A tér egyéb, kisebb erősségű összetevőit a kéreg kőzeteinek remanens vagy indukált mágnesezettsége, külső eredetű ionoszféra, magnetoszféra-áramok, illetve a külső áramok hatására a kéregben és a felső köpenyben indukált elektromágneses terek keltik. A mágneses hálózati mérések kettős célt szolgálnak, a földmágneses tér térbeli eloszlásának, valamint időbeli változásainak vizsgálatát. A nagyobb pontsűrűséggel (15-20 km átlagos ponttávolság), 1950 től 15 éves rendszerességgel végzett országos felmérések elsődleges célja a regionális (országos) normál tér felvételezése. A gyakrabban (2-3 évente), de kevesebb ponton végzett szekuláris mérések emellett elsődlegesen a mágneses tér lassú, ún. szekuláris változásának illetve ennek térbeli eloszlásának nyomon követését célozzák. A mágneses normáltérképeknek a geofizikai, földtani kutatásban és természetesen a navigációban volt és van kiemelkedő szerepe. A földmágneses terepi mérések feldolgozásához a normáltér modellek nélkülözhetetlenek. E mérések egyik alapcélja ugyanis, hogy a vizsgált területen a földmágneses térnek a normális értéktől való eltérését, azaz a lokális mágneses anomáliákat megállapítsa. Az anomáliákból az őket létrehozó hatókra lehet következtetni. Mérési adataink a hazai alkalmazáson túl nemzetközi kutatási együttműködések keretében is hasznosulnak ban jött létre az európai mágneses hálózatokat egyesítő MagNetE együttműködés, amelynek keretében a résztvevő országok, köztük Magyarország is, kölcsönösen szolgáltatnak egymásnak adatokat minél pontosabb regionális normáltérképek megszerkesztése és a tér szekuláris változásával összefüggő kutatások elősegítése céljából. Ezen kívül adataink részét képezik a WDC edinburghi adatbázisának is, ami által szerepet kapnak a nemzetközi geomágneses referencia modell (IGRF) évről évre frissülő, aktuális változatainak megszerkesztésében. Tervezett eredmények: 1. A szekuláris hálózat 12 pontjában mágneses tér irány és nagyság mérés. 2. Mágneses deklináció, inklináció térképek készítése 3. IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) konferencia poszter. 4. Korábbi mérési kampányok adatainak digitalizálásának folytatása, valamint az adatbázis kezelő szoftvert tovább fejlesztése. 5. Egy anomális hálózati pont létrehozása és állandósítása, 2-4 területen végzett próbamérést követően. 6. WDC adatbázis létrehozása. Elért eredmények: 1. A szekuláris hálózat 12 pontjában mágneses tér irány és nagyság mérést elvégeztük. (\\SAMBA\public\Projektek\FOLDMAGNESES_ALAPHALOZA T) 2. Mágneses deklináció, inklináció térképeket elkészítettük. (\\SAMBA\public\Projektek\FOLDMAGNESES_ALAPHALOZA T) 12

13 Publikációk: Közreműködő szervezetek: 3. IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) konferenciára a posztert elkészítettük és bemutattuk. 5. Az anomális hálózati pont számára 4 alkalmas területet választottunk ki. A területeken próbamérést nem tudtunk végezni. (\\SAMBA\public\Projektek\FOLDMAGNESES_ALAPHALOZA T) 6. WDC adatbázis létrehozása. WDC Edinburgh Vadász G., Kovács P., Csontos A., Heilig B., Koppán A.: Temporal reduction of repeat-station measurements to quiet magnetic level by using different methods, XVI IAGA Observatory Workshop , India, poszter - Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: 4. Korábbi mérési kampányok adatainak digitalizálásának folytatása, valamint az adatbázis kezelő szoftvert tovább fejlesztése. A korábbi kampányok eredményeinek további digitalizálására nyári gyakorlatos hallgatók munkáját kívántuk igénybe venni. A korábbi évekkel ellentétben idén egy diák sem érkezett a Földfizikai Főosztályra, ezért tervmódosítást kértünk a pont törlésére, amit meg kaptunk. 5. Egy anomális hálózati pont létrehozása és állandósítása, 2-4 területen végzett próbamérést követően. Az anomális pont lehetséges helyének 4 területet választottunk ki. A terepi mérések végrehajtásában egy egyetemi hallgató segítségét kívántuk igénybe venni. Mivel ez nem valósult meg, így tervmódosítást kértünk. 13

14 1.5. Országos Gravimetriai Alaphálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Koppán András Feladat ismertetése: Az Országos Gravimetriai Alaphálózattal kapcsolatos állami alapfeladatokat és alapmunkákat a földmérési és térképészeti tevékenységről rendelkező törvényben (2012: XLVI. tv.) rögzítették. E törvény szabályozza az állami alappontok adatainak kezelését is. Az Alaphálózat fő feladata, hogy egységes referenciaszintet biztosítson a különböző relatív műszerekkel, különböző területeken végzett graviméteres mérések számára. 1. Az Országos Gravimetriai Alaphálózat (MGH-2013) fenntartása, karbantartása, folyamatos fejlesztése az európai gravimetriai programok tervével összhangban, lehetőség szerint nemzetközi együttműködésben. Az alaphálózat fenntartása a évi XLVI. törvény alapján állami alapfeladatnak és az ezzel kapcsolatos tevékenység állami alapmunkának minősül. Elvégezzük az MGH-2013 gravimetriai alaphálózat alappontjainak karbantartása kapcsán felmerülő feladatokat. Ennek során (az országos alaphálózati pontok ellenőrzésének keretében,) 2014-ben 100 pont teljes körű ellenőrzését tervezzük (helyszín és helyszínrajz ellenőrzése, koordináta meghatározás GPS-szel, új digitális fénykép készítése stb.). Az alappont adatok kezelését a évi XLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük. A katalógust folyamatosan frissítjük a megszerzett adatokkal (ellenőrzés, mérések, bejelentés stb.), biztosítva a naprakész információkat. 2. Folytatjuk a gravimetriai adatbázis-kezelő, ill. adatfeldolgozó szoftverek fejlesztését. 3. A GES kft-től év végén beszerzett LCR-G típusú graviméter működőképességének ellenőrzésére tesztméréseket végzünk a Mátyáshegy-Hármashatárhegy Magassági Kalibráló Alapvonalon (261 m szintkülönbség, ~55 mgal tartomány) 3 műszerrel. 4. Az MFGI-ben bevezetett minőségügyi előírások alapján szükséges a mérések során alkalmazott műszerek rendszeres ellenőrzése és kalibrálása. Ennek során kalibráló alapvonal-mérést végzünk 2 (ill. ha a GES-től vett műszer jól működik, akkor 3) darab LCR-G típusú graviméterrel az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonalon. 5. A gravimetriai hálózat fenntartása és fejlesztése szükségessé teszi az abszolút gravimetriai pontok számának növelését, illetve a korábbi abszolút mérések időszakos ismétlését. Utóbbi alapfeltétele annak is, hogy a gravimetriai hálózatot az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a 8037/1997. számú határozata, illetve az évi XLV., a mérésügyről szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 127/1991. kormányrendelet alapján továbbra is nemzeti etalonként kezelhesse ben 3 abszolút ponton tervezünk abszolút mérést: a 81H. számú (Siklós, utoljára bemérve: 2007-ben), a 90H. számú (Szécsény, utoljára bemérve: 2007-ben), valamint a 85H. számú (Kőszeg, utoljára bemérve: 2008) alappontokon. Miután az MFGI nem rendelkezik abszolút gyorsulás mérésére alkalmas graviméterrel, a méréseket külföldi cégtől kell megrendelnünk, átlagosan Ft/pont értékben. Az abszolút mérésekhez elvégezzük a vertikális gradiens meghatározását is az alappontokon. 6. Folytatjuk a vertikális gradiens (VG) meghatározását az UEGN (Unified European Gravity Network) hálózathoz tartozó országos alaphálózati pontokon. Ennek keretében 6 ponton tervezünk VG méréseket. 7. Az MFGI kezelésében álló, 466 pontot tartalmazó gravimetriai alaphálózat pontjainak ellenőrzése (helyrajzi szám és tulajdonlapi bejegyzés meglétének ellenőrzése) 2011 első félévében a TakarNet rendszerben (a FÖMI segítségével) megtörtént. A 466-ból jelenleg csupán 90 alappont esetében van használati jog bejegyzés az érintett ingatlanok 14

15 tulajdoni lapján. A használati jog bejegyeztetését a évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján kötelezően el kell végezni! 2014-ben a fennmaradó 376 alappont tulajdonlapi bejegyeztetését a megyei Kormányhivataloktól szolgáltatásként kell megrendelni. Tervezett eredmények: alappont ellenőrzése és az alappont-katalógus aktualizálása Elért eredmények: Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: 2. Gravimetriai adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek továbbfejlesztése 3. Műszeres tesztmérések 3 LCR-G relatív graviméterrel a Mátyáshegy - Hármashatárhegy Kalibráló Alapvonalon 4. 3 LCR-G relatív graviméter kalibrálása az Országos Kalibráló Alapvonalon 5. Abszolút g meghatározás 3 abszolút állomáson 6. Vertikális gradiens meghatározása az MGH-2013 alaphálózat 9 alappontján (3 abszolút állomáson és 6 I. ill. II. rendű alapponton) 7. Használati jog bejegyeztetése 376 alappont esetében 1. Elvégeztük 108 alaphálózati pont ellenőrzését, terveinknek megfelelően (terv: 100 pont), a pontkatalógust az ellenőrzéseknek megfelelően frissítettük. (Samba\public\Felhasználók\ffo\Gravimetriai Alaphálózat 2014\ pontfelkeresés2014.xls) 2. A szoftverfejlesztés keretében új funkciókkal bővült a gravdab gravimetriai adatbázis szoftver, valamint az Icaros gravimetriai adatfeldolgozó program. 3. Graviméteres tesztvizságlatokat végeztünk a budai Vertikális Kalibráló alapvonalon. (Samba\public\Felhasználók\ffo\Gravimetriai Alaphálózat 2014\Budai_vert_kalib_2014\) 4. Elvégeztük 3 Lacoste&Romberg G graviméter (LCR-G 220, LCR-G 963 és LCR-G 1188) kalibrálását az Országos Graviméter-kalibráló alapvonalon. (Samba\public\Felhasználók\ffo\Gravimetriai Alaphálózat 2014\Kalibráló_alapvonal_2014\) 5. Abszolút gravimetriai méréseket végeztettünk három abszolút állomáson (81H Siklós, 85H Kőszeg és 90H Szécsény), illetve ezen alappontokon vertikális gradiens meghatározást. (Samba\public\Felhasználók\ffo\Gravimetriai Alaphálózat 2014\absz méré\) 6. 6 országos alaphálózati ponton 3 szintes VG-méréseket végeztünk (4269. sz. Hort, sz. Tura, sz. Barcs, sz. Rinyújlak, sz. Monor, sz. Sülysáp). (Samba\public\Felhasználók\ffo\Gravimetriai Alaphálózat 2014 könyvtárban a vg_ előtagú alkönyvtárak) 15

16 Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás: Nem teljesült tervfeladat: gravimetriai alappont tulajdoni lapi bejegyeztetése Indoklás: nincs meg a jogi feltétele a bejegyeztetésnek. A évi XLVI. törvény 26. (6) pontja alapján a használati jog bejegyeztetését az alaphálózat tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek kötelezően el kell végeznie. A tulajdonosi jogokat a hivatkozott törvény 26. (2) d) pontja szerint a bányászati ügyekért felelős miniszter által kijelölt szervezet gyakorolja. A NFM ezt a jogszerű kijelölést nem tette meg, ennek hiányában az illetékes kormányhivataloknál a bejegyeztetés nem indítható meg. 16

17 1.6. Vízföldtani megfigyelőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Rotárné Szalkai Ágnes Feladat ismertetése: A 1970-es évektől, földtani alapfúrásokból, földtani térképezés során mélyített fúrásokból, bányavállalatoktól átvett megfigyelőkutakból kialakított, folyamatosan működő monitoring rendszer az ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-középhegység, Dunántúl, Pilis- Gerecse) szolgáltat információt a felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról. Az észlelőhálózat kútjai a Víz Keretirányelv által megkövetelt Jelentési monitoring részét alkotják, és a megfigyelések valamennyi víztípusra (talajvizek, rétegvizek, karsztvizek) kiterjednek. A kútcsoportokon történő mérések a felszín alatti vizek hidraulikus nyomásállapotának egy helyszínen, de különböző mélységekben történő változását, így az áramlási rendszerben bekövetkező változásait követik nyomon évek során KEOP pályázat keretében a megfigyelőhálózat felújítására került sor decemberétől a kutak többségében folyamatos vízszint-regisztrálóműszer üzemel, 128 kútban az adatok távadással azonnal az adatbázisba kerülnek évben feladatunk a megfigyelőhálózat folyamatos üzemeltetése, a mérési hibákból adódó adathiányok kiküszöbölése. Ennek érdekében ütemterv alapján valamennyi megfigyelőkútban legalább egy alkalommal karbantartási munkákat és ellenőrző méréseket végzünk. A terepi mérések mellett folyamatosan karbantartjuk (kalibráljuk, elemcserét végzünk) a vízszint-regisztráló műszereket és a terepi mérőeszközöket. Biztosítjuk a távadórendszer folyamatos felügyeletét, elvégezzük a beérkező adatok ellenőrzését és elsődleges értékelését. Napra készen tartjuk a megfigyelőhálózathoz kapcsolódó nyílvántartásokat. A NATÉR pályázat keretében fejlesztésre kerülő MAVIZ adatrendszerbe beillesztjük, teszteljük és ellenőrizzük a korábbi mérési adatokat. Műszerfejlesztést végzünk komplex vízszint, vízhozam és meteorológiai mérőállomás kialakításához, kialakítjuk a mérőállomáson történő egységes adatgyűjtés lehetőségét. Az adatok értékelését elsősorban az MFGI más projektjeihez és pályázataihoz kapcsolódva, azok működési területén (koncessziós feladatok, Karszthidrogeológiai modellezések, NATÉR) végezzük. Az észlelőhálózat alapvető adatokat szolgáltat a vízföldtani modellezési munkákhoz, a termálvíz-gazdálkodási feladatokhoz, illetve az MBFH kérésére elkészítendő szakvéleményekhez. Tervezett eredmények: Elért eredmények: A projekt során folyamatosan bővítjük és naprakész állapotban tartjuk a vízföldtani észlelési adatrendszert (MAVIZ adatrendszer) év során várhatóan rekorddal bővül az adatbázis év végén az elvégzett munkát zárójelentésben foglaljuk össze évben az MFGI Országos Vízföldtani Megfigyelő-hálózata keretében, összesen 171 objektumban, folyamatosan a vízszint-, vízhozam és meteorológiai méréseket végeztünk. A év során KEOP pályázat keretében, valamint 2014 során a NATÉR pályázat keretében felújított 144 kútban távadós vízszintregisztráló műszerekkel, további 14 objektumban folyamatosan regisztráló műszerekkel, illetve 13 kútban kézi mérésekkel üzemeltettük a monitoring rendszert. Az üzemelő megfigyelőkutak közül a évi KEOP pályázat keretében végzett korszerűsítés eredményeként tett korábbi javaslatunk alapján újabb megfigyelőkutak váltak a VKI jelentési 17

18 monitoring rendszerének részévé, így jelenleg összesen 136 MFGI megfigyelőkút vesz részt. Távadással a mérési eredmények naponta automatikusan betöltődtek a MAVIZ adatnyilvántartó és megjelenítő rendszerbe. A beérkező adatokat és adattovábbítási jelentéseket heti gyakorisággal ellenőriztük. A terepi adatkiolvasások során minden alkalommal kézi ellenőrző méréseket végeztünk, illetve archiválás céljából elmentettük a regisztrálóműszerek adatait. Végrehajtottuk a szükséges karbantartási munkákat, akkumulátor cseréket, vízszintregisztráló műszerek ellenőrzését év során más projekthez, illetve pályázathoz kapcsolódva új, korábban üzemen kívüli mérőhelyek kialakítására volt lehetőségünk. A NATÉR pályázat részeként 6 megfigyelőkutat integráltunk a távadó rendszerbe (Nyárlőrinc-4, Zsámbék-13, Mocsa 304/14, Rezi K-4, Ugod-55, Sümeg Hgn-82). A Karszthidrogeológiai modellezés projekttel közösen a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján folyamatos mérést biztosító vízszintregisztráló műszereket helyeztünk el Kádárta F1, F2, F3 megfigyelőkutakban. Módszerfejlesztésnek köszönhetően komplex mérőhelyet alakítottunk ki Pécsely Zádor-forrásnál, ahol a forrás vízhozam és meteorológiai paraméterek regisztrálását kezdtük meg. A műszerek telepítését úgy kellett megoldani, hogy továbbra is biztosítva maradjon a lakossági ivóvíz szolgáltatás, illetve a forrás bárki által hozzáférhető, szabad kifolyó vízhozammal rendelkezzen. A telepített műszerek közös adatgyűjtő rendszerre való csatlakoztatását valósítottuk meg. A Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatóriummal közösen megvizsgáltuk, majd megterveztük a Mátyáshegyi barlangba telepíteni tervezett nyomás és hőmérséklet-mérő szonda telepítésének és üzemeltetésének lehetőségét. A megfigyelőhálózat idősorainak értékelését más projektek keretében végeztük. Együttműködtünk, és adatokat szolgáltattunk a Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjének értékelése, a Karszthidrogeológiai modellezések, valamint a Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés című projekteknek. Publikációk: - Közreműködő - szervezetek: Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 18

19 1.7. Paleomágneses Mérőhálózat Beszámolási időszak Projektvezető 2014 Kovács Péter Feladat ismertetése: Paleomágneses kutatások 1966 óta folynak az ELGI-ben. Azóta a Paleomágneses Laboratórium világszínvonalú méréseket végez. A paleomágneses kutatások fő feladatának a Kárpát-medence és tágabb környezete mozgástörténetének paleomágneses módszerrel történő tanulmányozását tekintjük. Egy évtizede foglalkozunk a környezetszennyezés és bizonyos mágneses paraméterek kapcsolatával is. Ezeket talajokon, faleveleken, fakérgen, kipufogógáz filtereken, ülepedő és szálló porokon vizsgáltuk óta szálló por PM10 mágneses monitorozást folytatunk, az eredményekből adatbázist építünk. E téren legfontosabb jövőbeli feladatunk az egyazon állomásról származó szálló por PM10 és PM2.5 frakciójának tanulmányozása. 1. A Paleomágneses laboratórium műszereinek és mérő hálózatának üzemeltetése. Ebben a laboratóriumban végezzük el a paleomágneses és környezeti mágneses kutatásokhoz elengedhetetlenül szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, a mágneses adatbázis építését is elősegítő remanens mágnesezettség és szuszceptibilitás méréseket és speciális mágneses méréseket (pl. Curie-pont meghatározás). A laboratóriumban 2014-ben is folyamatosan biztosítjuk a mérési lehetőségeket a műszerek, berendezések és a zárt mérő hálózat karbantartásával. 2. Szálló por mágneses monitorozásának folytatása. Különös tekintettel a győri és veszprémi környezetvédelmi állomások PM10 és PM2.5 mintáinak összehasonlítására. Szálló por adatbázis bővítése (mért és számított adatok). Tervezett eredmények: Elért eredmények: Publikációk: PM10 és PM2.5 adatbázis bővüléséhez: 2014-évi minták mérése és a mérések feldolgozása. 200 paleomágneses minta feldolgozása alapkutatási (nem automatizált) módszerekkel. A feldolgozás a kutatás céljának megfelelően a következő mérések különböző kombinációit jelenti: remanencia és AMS mérések, részletes lemágnesezés a remanencia, a szuszceptibilitás, szükség esetén az AMS újramérésével. Az értelmezéshez szükséges speciális mérések: AARM, IRM, háromkomponensű IRM, háromkomponensű IRM thermo lemágnesezése, IRM váltóterű lemágnesezése, Curie-pont meghatározása. PM10 és PM 2.5 szálló por minták mérése és feldolgozása a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek levegővédelmi állomásainak évi gyűjtése szerint megtörtént ben 48 mintavételi helyről 494 gyűjtött paleomágneses minta 247 értelmezésre alkalmas paleomágneses irányát és az értelmezésükhöz szükséges speciális mérések eredményét értelmeztük. A laboratóriumok közötti összehasonlító méréseket kiterjesztettük a szerb laboratórium bevonásával. Azonos anyagot vizsgálva az osztrák, a szerb és a magyar laboratóriumban meghatározott paleomágneses irány statisztikailag azonos volt. Az alább felsorolt három folyóiratcikken túl 15 előadás hangzott el a témában 19

20 Márton, E., Ćosović, V., Moro, A. 2014: New stepping stones, Dugi otok and Vis islands, in the systematic paleomagnetic study of the Adriatic region and their significance in evaluations of existing tectonic models. Tectonophysics 611, Sipos-Benkő, K., Márton, E., Fodor, L., Pethe, M. 2014: An integrated magnetic susceptibility anisotropy (AMS) and structural geological study on Cenozoic clay rich sediments from the Transdanubian Range. Central European Geology 57/1, Közreműködő szervezetek: Sipos, P., Márton, E., May, Z., Németh, T., Kovács Kis, V. 2014: Geochemical, mineralogical and magnetic characteristics of vertical dust deposition in urban environment. Environmental Earth Sciences 72, Ausztria: Leobeni Egyetem, Geofizikai Intézet, Paleomágneses Laboratórium, Csehország: AGICO Inc. Brno Horvátország: Zágrábi Egyetem, Természettudományi Fakultás, Földtani Tanszék, Lengyelország: Lengyel Földtani Intézet, Paleomágneses Laboratórium, Varsó, Lengyel Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézete, Krakkó, Magyarország: ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport, ELTE Természetföldrajzi Tanszék, Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szerbia: Szerb Geodéziai Hatóság, Paleomágneses Laboratórium, Belgrád Belgrádi Egyetem, Bányászati és Földtani Fakultás, Geofizikai Tanszék Szlovákia: Szlovák Tudományos Akadémia, Geofizikai Intézet, Pozsony Comenius Egyetem, Geológiai és Őslénytani Tanszék, Pozsony Az elvégzett tevékenység időarányosan megfelel a kutatási tervben foglaltaknak. A kutatási tervtől való eltérés esetén indoklás:- 20

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó... 6 Állami feladatok... 7 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések... 7 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium... 7 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2013. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta:

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2015. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2015.

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Földtani adatok 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2016.

Részletesebben

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel osztályvezető Oláh Róbert igazgató Olasz Angéla térinformatikus Nyílt forráskódú GIS munkaértekezlet, BME, 2013.02.06.

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése Nagy Zoltán 1, Dobos Attila 2, Rácz Csaba 2, Weidinger Tamás, 3 Merényi László 4, Dövényi Nagy Tamás 2, Molnár Krisztina

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer () ismertetése Kajner Péter Nemzeti Alkalmazkodási Központ Hazai Dekarbonizációs Útiterv műhelyvita 2013. november 7. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Részletesebben

Mit tehet az MBFH Adattára a CH koncessziós kiírások érdekében? Dr. Katona Gábor. főosztályvezető. Országos Bányászati Konferencia.

Mit tehet az MBFH Adattára a CH koncessziós kiírások érdekében? Dr. Katona Gábor. főosztályvezető. Országos Bányászati Konferencia. Mit tehet az MBFH Adattára a CH koncessziós kiírások érdekében? Dr. Katona Gábor főosztályvezető Országos Bányászati Konferencia. Egerszalók, 2016. november 24-25 A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1) 1993. évi XLVIII.

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Működési jelentés. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről

Működési jelentés. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről Működési jelentés A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2011. évi tervének keretében végzett tevékenységről Beszámolási időszak: 2011. január 1 2011. december 31. Kelt: 2012. január 31. A Működési

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2015. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Turczi Gábor Nádor Annamária Plank Zsuzsanna Jóváhagyta:

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK GISopen 2011 2011. március 16-18. Konasoft Project Tanácsadó Kft. Maros Olivér - projektvezető MIÉRT MOBIL TÉRKÉPEZÉS? A mobil térképezés egyetlen rendszerben

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

UMN Mapserver és a Grass használata a Geológiában. Soós Dániel, Phd. Hallgató Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék

UMN Mapserver és a Grass használata a Geológiában. Soós Dániel, Phd. Hallgató Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék UMN Mapserver és a Grass használata a Geológiában Soós Dániel, Phd. Hallgató Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék Grass és a Geomedia Grass GIS szoftver elterjedése: A világon

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013.

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉSE Sopron 2013. Szolgáltatásfejlesztések a FÖMI-ben www.fomi.hu www.geoshop.hu Szolgáltatási lehetőségek A Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK A RENDSZEREK ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ELŐZMÉNYEK 2011-ben elkészült és üzembe állt

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina.

A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL. Összeállította: Balázs Regina. MŰKÖDÉSI JELENTÉS A MAGYAR FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 2012. ÉVI TERVÉNEK KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna

Részletesebben

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések Palya Tamás FÖMI MFTTT Vándorgyűlés 2013. július 11-13. Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom Mi is az az INSPIRE? Magyar helyzet FÖMI tevékenység

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

FÖLDMÁGNESSÉG: OBSZERVATÓRIUM FELADATAI A TIHANYI GEOFIZIKAI. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet KOVÁCS PÉTER

FÖLDMÁGNESSÉG: OBSZERVATÓRIUM FELADATAI A TIHANYI GEOFIZIKAI. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet KOVÁCS PÉTER FÖLDMÁGNESSÉG: A TIHANYI GEOFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM FELADATAI KOVÁCS PÉTER Magyar Földtani és Geofizikai Intézet FÖLDI ELEKTROMÁGNESSÉG, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 2012. MÁJUS 9. Az obszervatóriumi mágneses

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel Képes Attila GISOpen 2013 NyME GEO, Székesfehérvár, 2013.03.12-14. Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében Szőcs Teodóra, Kozocsay Lajos, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Merényi László Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN Lenkey László Régészeti geofizika, konferencia, Budapest, 2013. november 5. FÖLDMÁGNESES KUTATÓMÓDSZER I. Min alapszik? 1. Anyagok eltérő mágneses tulajdonságain: 2.

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Többnyelvű, határokon átnyúló hozzáférhetőség a felszín alatti vizek adatbázisaihoz

Többnyelvű, határokon átnyúló hozzáférhetőség a felszín alatti vizek adatbázisaihoz Rotárné Szalkai Ágnes, Havas Gergő, Nagy Péter, Tullner Tibor, Turczi Gábor Többnyelvű, határokon átnyúló hozzáférhetőség a felszín alatti vizek adatbázisaihoz Az econtentplus Program támogatásával Az

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén A D J U N K T U S

Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén A D J U N K T U S Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén S Z E R Z Ő : B Ó T A M Á R T O N T É M A V E Z E T Ő : K O V Á C S J Ó Z S E F A D J U N K T U S A szakdolgozat

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP /

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP / ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 A PROJEKT 2007. augusztus 1-jén az Európai

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tartalom: A FÖMI GNSSnet.hu hálózata 2008 év végén Modernizáció a hálózatban 2009-ben A szolgáltatások

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb adatbázisai

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés Általános tudnivalók k az INCA rendszerről és s az INCA pályp lyázatról Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA nowcasting

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése c. ÁROP-1.1.20-2012-0001 sz. kiemelt projekt Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul 2014. január 30. Készítette a Lechner Lajos Tudásközpont

Részletesebben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális léptékű előrejelzése és az alkalmazkodási intézkedések megalapozása érdekében Szőcs Teodóra, Kovács Attila,

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013.I.n.

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013.I.n. Fejezet, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013.I.n.év célja 1 Dánia EGS ülés 2013.01.14 2013.01.16 3 183 596 Ft Turczi Gábor 2 Dánia EGS ülés 2013.01.13 2013.01.16 4 240 052 Ft Scharek

Részletesebben

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére GISopen 2011, Székesfehérvár, 2011 március 16-18. Forner Miklós, Schmauder Tamás, Tancsik Ottó, Varga Felicián, Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Részletesebben

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel GIS adatgyűjtés zseb PC-vel Mit jelent a midas GIS kifejezés? Mapping Information Data Acquisition System Térképi Információ- és Adat Gyűjtő Rendszer Terepi adatgyűjtés a felhasználó által definiált adatbázisban.

Részletesebben

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4.

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4. HUNAGI 2013 konferencia Geoshop országos kiterjesztése www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2014 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BUDAI TAMÁS, KOVÁCS ATTILA, NOVÁK

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA FÖLDHASZNOSÍTÁSI-, MŰSZAKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET Meteorológiai mérések hasznosítása döntéstámogató rendszerekben Rácz Csaba Nagy János

Részletesebben