(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60."

Átírás

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. számú Elõírás Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként július 1-én EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÛ MOTORKERÉKPÁROK ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA A VEZETÕ ÁLTAL MÛKÖDTETETT KEZELÕSZERKEZETEK (BELEÉRTVE A VEZÉRLÕ SZERKEZETEK, A VISSZAJELZÕK ÉS A JELZÉSEK AZONOSÍTÁSÁT) SZEMPONTJÁBÓL NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2008 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20-án.

2 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF TWO-WHEELED MOTOR CYCLES AND MOPEDS WITH REGARD TO DRIVER OPERATED CONTROLS INCLUDING THE IDENTIFICATION OF CONTROLS, TELL-TALES AND INDICATORS Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: az eredeti Elõírás 1. kiegészítését hatályba lépett június 16-án az eredeti Elõírás 2. kiegészítését hatályba lépett augusztus 12-én az eredeti Elõírás 3. kiegészítését hatályba lépett október 10-én A magyar szöveg James Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József Közzétette az ENSZ-EGB az július 18-án kelt E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.59 és az július 19-én kelt Add.59/Amend.1 számú angol nyelvû kiadványokban.

3 3. oldal 60. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÛ MOTORKERÉKPÁROK ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA A VEZETÕ ÁLTAL MÛKÖDTETETT KEZELÕ-SZERKEZETEK (BELEÉRTVE A VEZÉRLÕ SZERKEZETEK, A VISSZAJELZÕK ÉS A JELZÉSEK AZONOSÍTÁSÁT) SZEMPONTJÁBÓL ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Alkalmazási terület Meghatározások Jóváhagyás kérése Jóváhagyás Általános követelmények Különleges követelmények Jármûtípus módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése Jóváhagyott típussal megegyezõ gyártás Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártás esetére Gyártás végleges befejezése Jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóság nevei és címei Átmeneti rendelkezések... MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Értesítés egy jármûtípus jóváhagyásáról, vagy a jóváhagyás kiterjesztésérõl, vagy elutasításáról, vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges befejezésérõl a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek szempontjából a 60. számú Elõírás szerint. 2. Melléklet: A jóváhagyási jel elrendezése 3. Melléklet: Emeltyûkre vonatkozó különleges elõírások 4. Melléklet: Kezelõszerkezetek, visszajelzõk és jelzések, amelyek ha azokat felszerelték azonosítása kötelezõ, és az ezekhez alkalmazott jelképek. Oldal

4 4. oldal 60. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÛ MOTORKERÉKPÁROK ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA A VEZETÕ ÁLTAL MÛKÖDTETETT KEZELÕ-SZERKEZETEK (BELEÉRTVE A VEZÉRLÕ SZERKEZETEK, A VISSZAJELZÕK ÉS A JELZÉSEK AZONOSÍTÁSÁT) SZEMPONTJÁBÓL 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ezt az Elõírást alkalmazzák L1 és L3 jármûkategóriákra 1/ kezelõszerkezetek szempontjából. 2. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Elõírás alkalmazásában a vezetõ által mûködtetett 2.1. "Jármû jóváhagyása" a jármûtípus jóváhagyását jelenti a felszerelt, vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek és azonosításuk szempontjából. 2.2 "Jármûtípus" olyan gépjármûveket jelent, amelyek a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek feladatát és elhelyezését befolyásoló kialakítás tekintetében nem különböznek egymástól "Jármû" az évi bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény 1 (n) Cikkében meghatározott kétkerekû motorkerékpárt és az 1 (m) Cikkben meghatározott kétkerekû segédmotoros kerékpárt jelenti "Kezelõszerkezet" a jármû vagy a vezetõ által közvetlenül mûködtetett bármely olyan szerkezetet jelent, amely a jármû vagy bármely részének helyzetét vagy mûködését megváltoztatja "Kormányrúd" a kormányvillához (kormányfejhez) kapcsolódó minden olyan rúd vagy rúd-rész, amellyel a jármûvet kormányozzák "jobb oldali kormányrúd" a kormányrúd bármely olyan része, amely elõremenetben a jármû hosszirányú középsíkjától jobbra helyezkedik el "bal oldali kormányrúd" a kormányrúd bármely olyan része, amely elõremenetben a jármû hosszirányú középsíkjától balra helyezkedik el "elõre nyúló kormányrúd" a kormányrúd bármely olyan része, amely a vezetõtõl a legtávolabb esõ oldalon van, amikor a vezetõ a vezetõülésen ül "Kormány-markolat" a kormányrúdnak a középponttól legtávolabbi olyan része, amellyel a jármû vezetõje a kormányrudat tartja "Forgó kormánymarkolat" olyan, a jármû funkcionális szerkezetét mûködtetõ kormánymarkolatot jelent, amely szabadon forog a kormányrúd körül, amikor a jármû vezetõje azt forgatja "Keret" a jármû keretének, alvázának vagy bölcsõjének bármely olyan része, amelyhez a motort és/vagy az erõátviteli egységet, és/vagy amelyhez magát a motort és erõátviteli egységet erõsítik "jobb oldali keret" a keret bármely olyan része, amely elõre menetben a jármû hosszirányú középsíkjától jobbra van "bal oldali keret" a keret bármely olyan része, amely elõre menetben a jármû hosszirányú középsíkjától balra van. 1/ Amint azt a Jármûszerkezetekrõl szóló Közös Határozatok(R.E.3) 7. Melléklete meghatározza (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, amint azt az Amend.4 utoljára módosította).

5 5. oldal 2.8. "Emeltyû" alátámasztáson forgó kart tartalmazó minden olyan szerkezetet jelent, amellyel a jármû valamilyen funkcionális szerkezetét mûködtetik "kézi emeltyû" a vezetõ kezével mûködtetett emeltyû; Megjegyzés: Hacsak másként nem említik, a kézi emeltyût összenyomással mûködtetik (ez az emeltyû csúcsának a mozgása a támasztó szerkezet felé), pl. a fékszerkezet vagy a tengelykapcsoló mûködtetése "láb-emeltyû" olyan emeltyû, amelyet a vezetõ lába és az emeltyû karjából kinyúló nyúlvány közötti kapcsolat mûködtet "Pedál" olyan emeltyû, amelyet a vezetõ lába és az emeltyûn elhelyezett talp-alátét közötti kapcsolat mûködtet úgy, hogy ezt az alátétet megnyomva az emeltyû karja is mozog "Meghajtó pedálok" azokat a szerkezeteket jelentik, amelyek az erõátvitel valamilyen részéhez tatoznak, és a segédmotoros kerékpár meghajtására szolgálhatnak "Himba-kar" olyan, középpontja vagy középpontjához közel elforduló és mindkét oldalán talplemezzel vagy nyúlvánnyal rendelkezõ emeltyût jelent, amelyet a vezetõ lába és az említett lemez vagy nyúlvány közötti kapcsolat mûködtet (lásd 3. Melléklet 3. ábráját) "Lábtartó" a jármû mindkét oldalán azt a kinyúló részeket jelenti, amelyeken a vezetõ lábait nyugtatja, amikor vezet "Lábtámasz" a jármû olyan részét jelenti, a melyen a vezetõ lábait elhelyezi akkor, amikor vezet, olyan esetben, ha a jármûvet nem szerelik fel szilárd pedálokkal vagy lábtartóval "Óramutató járásának megfelelõen" a vonatkozó rész tengelye körüli forgásirány, amely követi az óra mutatójának mozgását akkor, amikor a vonatkozó rész felsõ vagy külsõ oldala felõl nézik "Óramutató járásával ellentétesen" az elõzõ fordított jelentése "Egyesített üzemi fék" olyan mûködtetõ rendszer (hidraulikus vagy mechanikus kapcsolattal vagy mindkettõvel), amellyel a jármû mind elsõ mind hátsó fékeit legalább részben mûködésbe lehet hozni egy kezelõeszköz használatával "Jelzõkészülék" olyan készülék, amely tájékoztat egy rendszer vagy részének mûködésérõl vagy helyzetérõl, például a folyadékszintrõl "Visszajelzõ" olyan optikai jel, amely a szerkezet mûködtetését, hibás vagy helyes mûködését vagy meghibásodását jelzi "Jelkép" olyan ábra, amelyrõl a vezérlést, a visszajelzõt vagy a jelzõt azonosítani lehet. 3. JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 3.1. A jármûtípus jóváhagyását, figyelemmel a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetekre, a jármû gyártója vagy kellõen meghatalmazott képviselõje kérje Az alábbi iratokat kell mellékelni három példányban, a következõ adatokkal: Megfelelõ méretarányú és elegendõen részletes rajzokat a jármû jelen Elõírás követelményeire vonatkozó részeirõl, és ha szükséges magát a jármûvet Azt a jármûtípust képviselõ jármûvet, amelyre a jóváhagyást kérik, át kell adni a jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatnak a jelen Elõírás 5. bekezdésében hivatkozott ellenõrzésre. 4. JÓVÁHAGYÁS 4.1. Ha a jelen Elõírás szerinti jóváhagyásra benyújtott jármûtípus megfelel az alábbi 5. és 6.

6 6. oldal bekezdések követelményeinek, a jármûtípust jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 00) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja egy másik jármû egy másik típusához A jármûtípus jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról, a jóváhagyás kiterjesztésérõl vagy az elutasításról, visszavonásról vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl értesítsék azokat az Egyezményben részes Szerzõdõ Feleket, akik ezt az Elõírást alkalmazzák, az Elõírás 3. Mellékletének megfelelõ nyomtatványon A jelen Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípusnak megfelelõ minden jármûre észrevehetõen és hozzáférhetõen fel kell erõsíteni a jóváhagyási értesítésben meghatározott helyen a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely: olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 2/ veszi körül; ennek az Elõírásnak a száma, amelyet "R" betû, kötõjel és a jóváhagyási szám követ a bekezdésben leirt kör jobb oldalán Ha a jármû megfelel az Egyezményhez csatolt egy vagy több más Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípusnak abban az országban, ahol a jelen Elõírás szerinti jóváhagyást is kiadták, a bekezdésben elõírt jelképet nem szükséges megismételni; ilyen esetben az Elõírás és minden olyan Elõírás jóváhagyási számát és kiegészítõ jelképét, amelyek szerint jóváhagyást adtak ki abban az országban, ahol a jelen Elõírás szerinti jóváhagyást megadták, a bekezdésben elõírt jelkép jobb oldalán levõ függõleges oszlopban kell elhelyezni A jóváhagyási jel jól olvasható és kitörülhetetlen legyen A jóváhagyási jel mindig hozzáférhetõ legyen 2/ 1 = Németország 19 = Románia 37 = Törökország 2 = Franciaország 20 = Lengyelország 38 = üres 3 = Olaszország 21 = Portugália 39 = Azerbajdzsán 4 = Hollandia 22 = Orosz Föderáció 40 = Macedónia 5 = Svédország 23 = Görögország 41 = üres 6 = Belgium 24 = Írország 42 = Európai Közösség * / 7 = Magyarország 25 = Horvátország 43 = Japán 8 = Cseh Köztársaság 26 = Szlovénia 44 = üres 9 = Spanyolország 27 = Szlovákia 45 = Ausztrália 10 = Jugoszlávia 28 = Fehérorosz Köztársaság 46 = Ukrajna 11 = Egyesült Királyság 29 = Észtország 47 = Dél-Afrika 12 = Ausztria 30 = üres 48 = Új-Zéland 13 = Luxemburg 31 = Bosznia-Hercegovina 49 = Ciprus 14 = Svájc 32 = Lettország 50 = Málta 15 = üres 33 = üres 51 = Koreai Köztársaság 16 = Norvégia 34 = Bulgária 52 = Malajzia 17 = Finnország 35 = üres 53 = Thaiföld 18 = Dánia 36 = Litvánia */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

7 7. oldal 4.8. Ennek az Elõírásnak a 2. Melléklete példát mutat be a jóváhagyási jel elrendezésére. 5. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 5.1. Minden, a 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. bekezdésekben meghatározott vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetet a vezetõ érjen el akkor, amikor vezetés közben a jármûvön ül A jármûvezetõ hozzáférését a kezelõ-szerkezetekhez más benyúló szerkezet vagy a jármû szerkezetének semmilyen része ne akadályozza Az alábbi bekezdésekben részletezett kezelõ-szerkezeteket az ezekben a bekezdésekben meghatározott helyzetben vagy területen kell elhelyezni A kormányrúdon elhelyezett olyan kezelõ-szerkezetek helyzete, mint amelyeket a bekezdés (elsõ fék), a bekezdés (moped hátsó féke), a bekezdés (tengelykapcsoló) a bekezdés (hangjelzõ készülék) a bekezdés (távolsági fény / tompított fény kapcsolója) a bekezdés (irányjelzõ készülék), ír le, a vezetõ kezének a kormány-markolatról való elmozdulása nélkül elérhetõk legyenek A , , és bekezdésekben részletezett szerkezeteket úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek a 3. Melléklet 1. Rész (kézi emeltyûk) vagy a II. Rész (láb-emeltyûk, himbás karok és pedálok) követelményeinek Azonosítás A felszerelt kezelõszerkezeteket, visszajelzõket és jelzõkészülékeket a 4. Melléklet szerint kell azonosítani. 6. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK 6.1. A motor kezelõszerkezetei Indító Gyújtás-kapcsoló: forgó gyújtás-kapcsoló esetében a mozgásirány az óramutató járásával megegyezõ legyen a kapcsoló "kikapcsolt" helyzetétõl a "bekapcsolt" helyzete felé Indítás-kapcsoló: nincs különös követelmény Egyesített gyújtás- és indítás-kapcsoló: forgó kapcsoló esetén a forgás iránya az óramutató járásával megegyezõ, a "kikapcsolt" helyzettõl az indító motor "bekapcsolt" helyzete felé Sebesség Fordulatszám-szabályozás: A motor fordulatszámát a kézi mûködtetésû vezérléssel kell szabályozni. A kezelõ készülék helyzete: a kormányrúdon, jobb oldalon. A kezelõ készülék típusa: forgó kormány-markolat a kormányrúdon. A forgás iránya: az óramutató járásával ellenkezõ irányban növeli a fordulatszámot Megállítás Motor leállítása: A motor leállításának eszköze vagy a fõkapcsoló ( bekezdés) vagy nyomáscsökkentõ szelep (alábbi bekezdés), a jármûvet a motor elektromos áramellátásának kikapcsolásával is le lehet állítani. A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon, jobb oldalon.

8 8. oldal Kézi nyomáscsökkentõ szelep: A kezelõszerkezet helye: a kormányrúdon. A vezérlés típusa: kézi emeltyû vagy forgó markolat, egyesítve a fordulatszám-szabályozóval (jobb oldalon) Fékek Elsõ kerékfék: Helyzete: A kezelõszerkezet típusa: Hátsó kerékfék: a kormányrúdon, jobb oldalt elõre. kézi emeltyû Ha a jármûvet kézzel mûködtetett tengelykapcsolóval szerelik fel: A kezelõszerkezet helyzete: a kereten, jobb oldalt. A vezérlés típusa: pedál Ha a jármûvet nem kézzel mûködtetett tengelykapcsolóval szerelik fel: Pedálokkal ellátott jármûnek meg kell felelnie, és a lábtámasszal vagy lábtámasszal egyesített lábtartóval felszerelt jármûvek megfelelhetnek a követelményeknek. A kezelõszerkezet helyzete a kormányrúdon: baloldalon elõre. A kezelõszerkezet típusa: kézi emeltyû Minden más jármû: A kezelõszerkezet helyzete: A kezelõszerkezet típusa: a kereten, jobb oldalon. pedál A jelen Elõírás vagy bekezdésében egyetlen követelmény sem tiltja meg, hogy a meghajtó pedállal felszerelt segédmotoros kerékpár olyan hátsó kerékfékkel legyen felszerelve, amely a pedál hátrafele hajtásával mûködik Egyesített üzemi fék: A jelen Elõírás vagy bekezdésében egyetlen követelmény sem tiltja meg, hogy a jármû egyesített üzemi fékkel legyen felszerelve (lásd bekezdést). A és bekezdésekben meghatározott kezelõszerkezet helyzete és típusa Rögzítõ fék: nincs különleges követelmény. A kezelõszerkezet típusa: kézi emeltyû vagy pedál Erõátvitel Tengelykapcsoló: üzemi kezelõszerkezet A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon, baloldalon elõl. A kezelõszerkezet típusa: kézi emeltyû. Megjegyzés: A fent említett követelmény nem tiltja meg, hogy a tengelykapcsolót mûködtetõ szerkezethez mind a tengelykapcsolót, mind a sebességváltót mûködtetõ egyesített láb-emeltyût alkalmazzanak Sebességváltó szerkezet A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettõl függetlenül mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kereten, baloldalon. A kezelõszerkezet típusa: láb-emeltyû vagy himbakar A láb-emeltyû vagy a himbakar elsõ részének felfele irányuló mozgása fokozatosan emelkedõ módon válassza ki a növekvõ sebességfokozatokat, és fordítva, a csökkenõ sebességfokozatok

9 9. oldal kiválasztását adja. Külön érzékelhetõ "semleges" helyzetet is kell biztosítani A lábmûködtetésû sebességváltó kar mozgása elõre is, hátra is megengedett. Ebben az esetben A lábkar hátra irányuló mozgása növekvõ módon válassza ki a nagyobb sebességet adó sebességfokozatokat és fordítva a kisebb sebességekhez tartozó sebességfokozatokat. Külön érzékelhetõ "semleges" helyzetet kell biztosítani A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettel együtt mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon, baloldalon. A kezelõszerkezet típusa: forgó markolat a kormányrúdon A markolat forgása az óramutató járásával ellentétes irányú legyen fokozatosan emelkedõ módon a növekvõ sebességfokozatok felé és fordítva, a csökkenõ sebességfokozatok kiválasztását adja. Külön érzékelhetõ "semleges" helyzetet is kell biztosítani Világító és jelzõ berendezések vezérlései Hangjelzõ készülék A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettõl függetlenül mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon balra. A kezelõszerkezet típusa: gomb A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettel együtt mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon jobbra. A kezelõszerkezet típusa: gomb Világítás Forgó kapcsoló esetében a kapcsoló mûködése az óramutató járásával megegyezõen fokozatosan emelkedõ módon kapcsolja be a helyzetjelzõ lámpát és azután a jármû fõ fényeit. Ez nem akadályozza meg, hogy más kapcsolási helyzet is legyen feltéve, hogy azt világosan jelzik. Ha kívánják, a világításkapcsolót egyesíthetik a gyújtáskapcsolóval Távolsági fényszóró / tompított fényszóró A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettõl függetlenül mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon, baloldalon A tengelykapcsolót mûködtetõ kezelõszerkezettel együtt mûködõ sebességváltó szerkezettel felszerelt jármûvek esetében: A kezelõszerkezet helyzete: a kormányrúdon, jobb oldalon Veszélyre figyelmeztetõ optikai készülék: Ennek a készüléknek a vezérlése a távolsági fényszóró / tompított fényszóró kapcsolója mellett vagy az utóbbi kiegészítõ feladata legyen Irányjelzõ kapcsolója A vezérlés helyzete: a kormányrúdon. A vezérlést úgy kell megtervezni, hogy amikor a vezetõülésbõl nézik, a kezelõszerkezet baloldali részének mûködése vagy baloldalra mozgatása a bal oldali irányjelzõt mûködtesse, és fordítva a jobb oldali irányjelzõt Tüzelõanyag-ellátás Hidegindító készülék. A vezérlést úgy kell elhelyezni, hogy a vezetõ megfelelõen és

10 10. oldal kényelmesen elérje Kézi tüzelõanyag-elzáró szerkezet: A kezelõszerkezet külön "Ki", "Be" és - ahol tartalék tüzelõanyag van - "Tartalék" állással rendelkezzen. A vezérlés csapja BE állásban van, amikor a tüzelõanyag áramlása a tartályból a motor felé irányul, a vezérlés KI állásban van, amikor a csap erre az irányra merõleges helyzetben van, és TARTALÉK állásban, amikor a csap tüzelõanyag áramlásával ellentétes irányú helyzetben van Ahol a jármûvet úgy alakították ki, a vezetõ a tartalék tüzelõanyag-tartály csapját a vezetõülésbõl nyithassa ki. 7. A JÁRMÛ TÍPUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 7.1. A jármû típusának minden módosítását jelenteni kell annak a hatóságnak, amely a jóváhagyást adta. A hatóság azt teheti, hogy úgy ítéli meg a módosítást, mint amely nem okoz kedvezõtlen hatást, vagy további vizsgálati jelentést kér a mûszaki vizsgálatokért felelõs mûszaki szervezettõl A jóváhagyás megerõsítését vagy elutasítását az eltérés megjelölésével közölni kell a fenti 4.3. bekezdésben meghatározott módon azokkal az Egyezményben részes Szerzõdõ Felekkel, akik ezt az Elõírást alkalmazzák. 8. JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ GYÁRTÁS 8.1. Minden, a jelen Elõírás szerint elõírt jóváhagyási jelet viselõ jármû feleljen meg a fenti 6. bekezdés követelményei szerint jóváhagyott hangtompító rendszer típusának A fenti 8.1. bekezdésben elõírt, a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány ellenõrzése érdekében a jelen Elõírás szerint szükséges jóváhagyási jelet viselõ sorozatgyártású jármûvet kell véletlen módon ellenõrizni. 9. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTÁS ESETÉRE 9.1. A jelen Elõírás alapján valamely hangtompító rendszer típusára kiadott jóváhagyás visszavonható, ha a fenti 8.1. bekezdésben lefektetett követelmények nem teljesülnek, vagy ha a hangtompító vagy elemei nem felelnek meg a fenti 8.2. bekezdésben elõírt vizsgálaton Ha az Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél visszavon egy elõzõleg kiadott jóváhagyást, azonnal értesítse errõl azokat a Szerzõdõ Feleket, akik ezt az Elõírást alkalmazzák, a jelen Elõírás 1. Mellékletében levõ mintának megfelelõ értesítéssel. 10. GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípus gyártását, értesítse errõl azt a hatóságot, amelyik a jóváhagyást kiadta. Ez a hatóság a vonatkozó értesítés kézhezvétele után tájékoztassa errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Melléklet mintájának megfelelõ értesítéssel. 11. A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKAT VÉGZÕ MÛSZAKI SZOLGÁLAT ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CÍME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket.

11 11. oldal 12. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A jelen Elõírás 4. Mellékletében meghatározott jelképek használata július 1-tõl válik kötelezõvé.

12 12. oldal 1. Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb méret: A4 ( mm)] E...1/ Kiadta: a jóváhagyó hatóság neve... a jármûtípus JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2/ JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek szempontjából a 60. számú Elõírás szerint Jóváhagyási szám: 1. A jármû kereskedelmi neve vagy márkajele: Kiterjesztés száma: 2. A jármû típusa: 3. A gyártó neve és címe: 4. Ha van a gyártónak képviselõje, annak neve és címe: 5. A jármû rövid leírása a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek szempontjából: 6. A jármûvet jóváhagyásra beterjesztették: 7. A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat: 8. A szolgálat által kiadott jelentés kelte: 9. A szolgálat által kiadott jelentés száma: 10. A jóváhagyást megadták / elutasították 2/ 11. A jóváhagyási jel helye a jármûvön: 12. Hely: 13. Dátum: 14. Aláírás: 15. A fenti jóváhagyási jelet viselõ következõ iratok vannak az értesítéshez csatolva... rajz, vázlat és a vezetõ által mûködtetett kezelõszerkezetek elrendezési terve és a jelen Elõírás szempontjából fontosnak minõsülõ jármûrészek terve 1/ 2/ Annak az országnak a megkülönböztetõ száma, amelyik a jóváhagyást megadta / kiterjesztette / elutasította / visszavonta (lásd az Elõírás jóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseit). A nem megfelelõt ki kell húzni!

13 13. oldal 2. Melléklet JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSE "A" minta (lásd az Elõírás 4.4. bekezdését) a a/2 a/3 E4 60R a = minimum 8 mm A jármûvön feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott jármûtípust vagy aláfutás-gátló típust a hátsó aláfutás elleni védelem tekintetében Hollandiában (E4) hagyták jóvá a 60. sz. Elõírás szerint jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám elsõ két számjegye azt mutatja, hogy a jármûvet az eredeti formájában levõ 60. sz. Elõírás szerint hagyták jóvá. "B" minta (lásd az Elõírás 4.5. bekezdését) a a/2 E 4 a/3 a/2 a/3 a/ a = minimum 8 mm A jármûre felerõsített fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a jármûtípust Hollandiában (E4) hagyták jóvá a 60. és 10. számú Elõírások / szerint. A jóváhagyási szám mutatja, hogy a jóváhagyások idõpontjában a 60. számú Elõírást még nem módosították, és a 10. számú Elõírás már tartalmazta a 01 sorozatszámú módosításokat I. Rész: Kézi emeltyûk 3. Melléklet EMELTYÛKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELÕÍRÁSOK 1.1. A kézi emeltyû elõre irányuló felülete és a markolat hátra nézõ része között a legnagyobb távolság ne haladja meg a 120 mm-t, a markolat tengelyére merõleges bármely pontban a középpont és az emeltyû forgáspontjához legközelebbi vége között mérve (lásd az 1(a) Ábrát). Olyan jármû esetében, amelyet a tengelykapcsolóval együtt mûködõ sebességváltó szerkezettel szereltek fel, a legnagyobb méret ne haladja meg a 135 mm-t Ez a méret növelhetõ a markolat középpontján túl és az emeltyû szabad vége felé A legkisebb méret (hézag) a kézi emeltyû hátrafele nézõ része és a markolat elõre irányuló / A második szám csupán példa.

14 14. oldal felülete között ne legyen kevesebb, mint 45 mm a külsõ vég és a markolat középpontja közötti bármely ponton (lásd az 1(b) Ábrát) Ezt a mértet a markolat középpontján túl és a forgáspont felé lehet csökkenteni, azonban semmilyen esetben se legyen kevesebb, mint 25 mm A kézi emeltyû külsõ vége ne nyúljon túl a markolat külsõ végén többel, mint 30 mm, akkor, amikor a kézi emeltyû teljesen benyomott állapotában van (lásd az 1(c) Ábrát). 2. II. rész: Láb-emeltyûk, himba-karok és pedálok 2.1. Láb-emeltyûk A legnagyobb méret a lábemeltyû nyúlványának hátsó széle és a megfelelõ lábtartó hátsó része között a láb-emeltyû kinyúlásának egyetlen pontján se haladja meg a 200 mm távolságot (lásd a 2. Ábrát) A minimális méret a láb-emeltyû hátsó széle és a megfelelõ lábtartó elsõ része között, a lábemeltyû nyúlványának bármely pontján legalább 105 mm legyen (lásd a 2. Ábrát) Állítható lábtartó esetében a lábtartó szokásos állítási pontjainál azokat a méreteket kell megmérni, amelyeket a jármû gyártójának használati utasítása tartalmaz, és a gyártó által elõírt helyzetben levõ láb-emeltyûvel Himba-karok A "K" méret a himba-kar elején elhelyezett talplemez hátsó széle vagy a nyúlvány hátsó része és a lábtartó hátsó része között ne legyen több, mint 60 mm (lásd a 3. Ábrát) Az "L" méret a himba-kar végén elhelyezett talplemez elsõ széle vagy a nyúlvány elsõ része és a lábtartó hátsó része között ne legyen több mint 60 mm (lásd a 3. Ábrát) Állítható lábtartó esetében a lábtartó szokásos állítási pontjainál azokat a méreteket kell megmérni, amelyeket a jármû gyártójának használati utasítása tartalmaz, és a gyártó által elõírt helyzetben levõ himba-karral Pedálok Lábtartóval ellátott jármûvek A legnagyobb méret a pedál talplemezének hátsó széle és a megfelelõ lábtartó hátsó része között egyetlen ponton se haladja meg a 170 mm-t (lásd 4. Ábra) A minimális méret (hézag) a pedál talplemezének hátsó része és a megfelelõ lábtartó elsõ széle között egyetlen ponton se legyen kevesebb, mint 50 mm (lásd a 4. Ábrát) Állítható lábtartó esetében a lábtartó szokásos állítási pontjainál a jármû gyártójának használati utasításában levõ méreteket, az ott elõírt helyzetû pedállal kell megmérni Lábtámasszal ellátott jármûvek A legnagyobb méret a lábtámasz felülete és a pedál talplemezének legmagasabb pontja között, a pedál melletti lábtámasz felületére merõlegesen mérve, ne haladja meg a 105 mm-t (lásd 5. Ábra) A pedál talplemezének külsõ széle ne nyúljon túl a lábtámasz külsõ szélén 25 mm-t meghaladó távolságra (lásd az 5. Ábrát).

15 3. Melléklet ábrák ENSZ-EGB 60. számú Elõírás 15. oldal

16 16. oldal 4. Melléklet FELSZERELT KEZELÕSZERKEZETEK, VISSZAJELZÕK ÉS JELZÉSEK, KÖTELEZÕ AZONOSÍTÁSA ÉS AZ ERRE A CÉLRA HASZNÁLHATÓ JELKÉPEK 1/ 1. Ez a melléklet a jelképeket, azokat az elfogadott jeleket határozza meg, amelyeket bizonyos kezelõszerkezetek, visszajelzõk és jelzések azonosítására szolgálnak a motorkerékpáron vagy a segédmotoros kerékpáron és megkönnyítik alkalmazásukat. Ezek a lehetséges olyan optikai visszajelzõk színét is jelölik, amelyek figyelmeztetik a vezetõt a megfelelõ kezelõszerkezethez csatlakozó készülék vagy berendezés mûködésére vagy hibájára. 2. Ezt a mellékletet alkalmazzák azokra a kezelõszerkezetekre, amelyeket a mûszerfalra vagy a motorkerékpár vagy moped vezetõjének közvetlen közelében helyeznek el. Az alkalmazásnak ez a meghatározása nem jelenti a Mellékletben felsorolt minden kezelõszerkezet kötelezõ felszerelését. 1/ Az ISO és nemzetközi szabványokkal összhangban. Annak érdekében, hogy a helyes grafikai megjelenítést és a pontos arányokat biztosítsák, a jelképeket az ISO rácsrendszerének segítségével állították elõ (lásd a jelen melléklet függelékét is).

17 17. oldal 3. A jelképek olyanok legyenek, hogy amikor a vezetõ az ülésébõl ezeket nézi, az 5. bekezdésben alább bemutatott módon felismerhetõk legyenek. 4. A jelképek, amelyek vagy világosak fekete hátérrel vagy sötétek világos háttérrel, tisztán emelkedjenek ki a háttérbõl. 5. A jelképet a kezelõszerkezeten vagy a visszajelzõn vagy ezekhez közel kell elhelyezni. Ahol ez nem lehetséges, a jelképet és a kezelõszerkezetet vagy visszajelzõt a lehetõ legrövidebb folytonos vonallal kell összekötni. 6. Ha a jelképen motorkerékpár, moped, vagy a motorkerékpár vagy moped részeit oldalnézetben tüntetik fel, a motorkerékpárt vagy mopedet úgy kezeljék, mint amit jobbról balra vezetnek. 7. Fókuszált fényt párhuzamos sugarakkal és a szórt fényt széttartó sugarakkal kell ábrázolni. 8. Ha a következõ színeket használják optikai visszajelzõkön, ezek jelentése az alábbi: Vörös: veszély Sárga (borostyán): óvatosság Zöld: biztonságos (Kék színt csak a fényszóró távolsági fényét visszajelzõ lámpához használjanak) 9. A megjelölés és a jelképek kivitele: 1. Ábra Fényszóró-kapcsoló Távolsági fény A visszajelzõ színe: kék 2. Ábra Fényszóró-kapcsoló Tompított fény

18 18. oldal 3. Ábra Irányjelzõ A visszajelzõ színe: zöld 4. Ábra Elakadás-jelzõ (váltakozók) Visszajelzõ színe: vörös vagy a 3. Ábra mindkét nyilának egyidejû mûködése 5. Ábra Kézi szívató Visszajelzõ színe: borostyán-sárga

19 19. oldal 6. Ábra Kürt 7. Ábra Tüzelõanyag Visszajelzõ színe: borostyán-sárga 8. Ábra Hûtõfolyadék hõmérséklete Visszajelzõ színe: vörös

20 20. oldal 9. Ábra Akkumulátor-töltés Visszajelzõ színe: vörös 10. ábra Motor-olaj Visszajelzõ színe: vörös 11. ábra Elsõ ködlámpa 3/ Visszajelzõ színe: zöld

21 21. oldal 12. Ábra Hátsó ködlámpa 3/ Visszajelzõ színe: borostyán-sárga 13. Ábra Tüzelõanyag-tartály csapja bezárt állás Tüzelõanyag-tartály csapja Nyitott állás 14. Ábra Tüzelõanyag-tartály csapja Tartalék-állás

22 22. oldal 15a és 15b ábrák Gyújtáskapcsoló vagy kiegészítõ motor-leállító kapcsoló 15a. Ábra Kikapcsolt helyzet 15b. Ábra Bekapcsolt helyezet

23 23. oldal 16a. Ábra Helyzetjelzõ lámpa Visszajelzõ színe: zöld 16b. Ábra Fõkapcsoló Visszajelzõ színe: zöld 16c. Ábra Parkoló lámpa

24 24. oldal 17. Ábra Sebességváltó semleges helyzete Visszajelzõ színe: zöld 18. Ábra Indítómotor Megjegyzések 1/ A jelkép belseje teljesen fekete lehet. 2/ Ennek a jelképnek a sötét része körvonalával helyettesíthetõ, amely esetben az itt mutatott fehér rész tejesen sötét színû lehet. 3/ Ha egy kapcsolót használnak a hátsó és az elsõ ködlámpához, az alkalmazott jelkép az elsõ ködlámpát jelölõ jelkép legyen.

25 25. oldal 4. Melléklet Függelék 4. MELLÉKLET JELKÉPEINEK ALAPMINTA-SZERKEZETE Az alap-minta tartalmazza mm oldalhosszúságú alapnégyzet; ez a méret az alapminta 'a' névleges méretével egyenlõ mm átmérõjû alapkör, amelynek közelítõleg ugyanakkora a területe, mint az alapnégyzeté mm átmérõjû második kör, amelyet az alapkörbe írnak be. 4. Egy második négyzet, amelynek a sarkai az alapkörön (2) fekszenek, és amelynek oldalai párhuzamosak az alapnégyzet (1) oldalaival. 5. és 6. Két négyszög, amelyeknek a területe akkora, mint az alapnégyszögé (1); ezek egymásra kölcsönösen merõlegesek, mindegyiket az alapnégyzet ellentétes oldalán keresztül rajzolják meg, szimmetrikusan. 7. A harmadik négyzet, amelynek az oldalai az alapnégyzet (1) és az alapkör (2) metszéspontjain mennek keresztül és 45 szöget zárnak be, az alapminta legnagyobb vízszintes és függõleges méreteit adják. 8. Egy szabálytalan nyolcszög, amely a négyzet (7) oldalaival 30 szöget bezáró egyenesekkel rajzolnak. Az alapmintát olyan 12,5 mm-es rács fölé helyezik, amely egybevág az alapnégyzettel (1).

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SkyWatcher Mini-Dobson Red Dot keresõ Okulár Fókuszírozó Segédtükör Csúszka rögzítõcsavarja A prizmasín rögzítõcsavarja Fogantyú Alt-azimut állvány Prizmasín rögzítõcsavar Az azimutális

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFCa Tömlőszivattyú HU A0374 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 1. Az olyan autót, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítélték, a sportfelügyelők

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI Nemzeti homológizáció vagy nemzeti homológizációs kiterjesztéssel kiegészített, lejárt FIA homológizáció alapján épített vagy átalakított, a közuti közlekedes

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

1. Hatály. 10. Hatályát veszti az R1. 10. (6) bekezdése.

1. Hatály. 10. Hatályát veszti az R1. 10. (6) bekezdése. 37766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 152. szám között kell felosztani. Az a) pont szerinti igények kielégítése során is figyelemmel kell lenni a b) d) pontok szerinti sorrendre. (3) Az igényelhetõ

Részletesebben

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33 TARTALOMJEGYZÉK 1.TUDNIVALÓK...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 Tartozékok...6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE...6 Az üzembe helyezés feltételei...6

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

10.6.3. Lemezes súrlódó tengelykapcsolók

10.6.3. Lemezes súrlódó tengelykapcsolók l ebből a kerületi erő és az átvihető nyomaték F F cos ex- p. sin oc k - pf n - P a--:-. c_'---,- sm ex + p cos ex ' (10.59.) F A szögemelő méretezésénél a kapcsolókart terhelő erő Fa 1 = T, mivel három

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek Vilandné Bertha Mária Felvételi vázlat készítése A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek A követelménymodul száma: 0557-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-22 FELVÉTELI VÁZLAT

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

MUNKAANYAG. Péntekné Simon Edina. Felfektetés tervezése manuálisan és számítógéppel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Péntekné Simon Edina. Felfektetés tervezése manuálisan és számítógéppel. A követelménymodul megnevezése: Péntekné Simon Edina Felfektetés tervezése manuálisan és számítógéppel A követelménymodul megnevezése: Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban A követelménymodul száma: 1299-06 A tartalomelem

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

TRIOPREX N. - 12/07 rev. 0 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA

TRIOPREX N. - 12/07 rev. 0 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA TRPREX N - 12/07 rev. 0 HASZNÁLAT UTASÍTÁS A FÛTÉS RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA Tartalomjegyzék TARTALMJEGYZÉK 1 A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése... 2 2 A készülék helyes használata... 2 3 ízkezelés...

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

CB9 HU Vezérlõegység

CB9 HU Vezérlõegység CB9 HU Vezérlõegység TARTALOMJEGYZÉK 1. CB9 VEZÉRLÕEGYSÉG... 1.1. Általános tudnivalók... 1.2. Mûszaki adatok... 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG HASZNÁLATÁHOZ.... HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG

Részletesebben

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en)

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) ConseilUE AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) PUBLIC 12246/14 JOGALKOTÁSIAKTUSOKÉSEGYÉBESZKÖZÖK Tárgy: LIMITE PESC816 RELEX646 COEST280 FIN519 ATANÁCSRENDELETEazukrajnaihelyzetetdestabilizálóorosz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése

Új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése 12. sz. melléklet Új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése (Eljárás száma: TB-215/15) MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 2015. Bevezető... 3 Fogalom meghatározások... 3 A jármű által kielégítendő

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL 2005.03.08 1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL Legutóbbi frissítés: 2005-03-07 Mellékelve! A versenyzők felszerelése az Országos Bajnokságok futamain TARTALOMJEGYZÉK I. GÉPKÖNYVEZÉSI IDŐPONTOK... 1 II. NEMZETI

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

BL 203 / BL 203C SZÁRNYASKAPU AUTOMATIZÁLÁS

BL 203 / BL 203C SZÁRNYASKAPU AUTOMATIZÁLÁS BL 203 / BL 203C SZÁRNYASKAPU AUTOMATIZÁLÁS TELEPÍTÉSI PÉLDA MAGYARÁZAT 1 Motor 2 Belső fotocellák 3 Külső fotocellák 4 Áthidaló doboz 5 Lámpa 6 Programozó 7 Mechanikus kapcsoló 8 Feszültségmegszakító,

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

1. (2.4) SUPERBIKE MŰSZAKI KIÍRÁS 2012

1. (2.4) SUPERBIKE MŰSZAKI KIÍRÁS 2012 1. (2.4) SUPERBIKE MŰSZAKI KIÍRÁS 2012 Az alábbi szabályok célja, hogy a biztonság, kutatás és fejlesztés érdekében bizonyos dolgok módosíthatók vagy cserélhetők legyenek, így fokozva a versenyt a különböző

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

Akkumulátoros csavarbehajtó gép

Akkumulátoros csavarbehajtó gép Akkumulátoros csavarbehajtó gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 2 3 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Blokkakkumulátor 2. Gomb 3. Piros rész 4. Jelzőlámpa 5. Akkumulátorkapacitás

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben