EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat"

Átírás

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 22. Melléklet: 23. számú Elõírás 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJAIK HÁTRAMENETI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2010 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20- án.

2 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REVERSING LAMPS FOR POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS Tartalmaz minden érvényes szöveget, amely: az eredeti Elõírás 5. kiegészítése hatályba lépett február 11-én az eredeti Elõírás 6. kiegészítése hatályba lépett január 18-án az eredeti Elõírás 5. kiegészítése 1. helyesbítését hatályba lépett március 7-én az eredeti Elõírás 7. kiegészítése hatályba lépett december 28-án az eredeti Elõírás 8. kiegészítése hatályba lépett augusztus 26-án az eredeti Elõírás 9. kiegészítése hatályba lépett július 16-án az eredeti Elõírás 10. kiegészítése hatályba lépett február 26-án az eredeti Elõírás 11. kiegészítése hatályba lépett november 26-án az eredeti Elõírás 12. kiegészítése hatályba lépett július 4-én az eredeti Elõírás 13. kiegészítése hatályba lépett február 2-án az eredeti Elõírás 14. kiegészítése hatályba lépett július 11-én az eredeti Elõírás 15. kiegészítése hatályba lépett október 15-én az eredeti Elõírás 16. kiegészítése hatályba lépett december 9-én A magyar szöveg: JAMES Mérnökiroda Kft. Fordította: Tóth József

3 3. oldal 23. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJAIK HÁTRAMENETI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Meghatározások Jóváhagyás kérése Jelölések Jóváhagyás Általános rendelkezések Kibocsátott fény erõssége Vizsgálati eljárás Kibocsátott fény színe Jóváhagyott típussal megegyezõ gyártás Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártás esetére Gyártás végleges beszüntetése Jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatok és hatóságok nevei és címei... MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Értesítés egy hátrameneti lámpa jóváhagyásáról, vagy a jóváhagyás kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl a 23. számú Elõírás szerint 2. Melléklet: Példák a jóváhagyási jel elrendezésére 3. Melléklet: Fénytani mérések 4. Melléklet: Fehér fény színe (trikromatikus koordináták) 5. Melléklet: Jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány ellenõrzési eljárásának minimális követelményei 6. Melléklet: Ellenõr mintavételére vonatkozó minimális követelmények Oldal

4 4. oldal 23. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJUK HÁTRAMENETI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 0. Alkalmazási terület Ezt az Elõírást alkalmazzák az M, N, O, és T 1/ kategóriás jármûvek hátrameneti lámpáira. 1. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Elõírás alkalmazásában: 1.1. "hátrameneti lámpa" a jármû olyan lámpáját jelenti, amely megvilágítja az utat a jármû mögött és figyelmezteti az úthasználókat, hogy a jármû hátrafele készül haladni vagy hátrafele halad Ebben az Elõírásban, a 48. számú Elõírásban és a típusjóváhagyás idején hatályos módosításaiban megadott meghatározásokat alkalmazzák "különbözõ típusú hátrameneti lámpák" azok a hátrameneti lámpák, amelyek olyan lényeges tekintetben különböznek egymástól, mint a kereskedelmi név vagy márkajel, az optikai rendszer jellemzõi, olyan elemek belefoglalása, amelyek alkalmasak az optikai hatás megváltoztatására fényvisszaveréssel, fénytöréssel, vagy fényelnyeléssel. az izzólámpa kategóriája. Az izzólámpa színe vagy bármely szûrõ színe nem jelent típusváltozást." 1.4. A jelen Elõírásban, a szabványos (etalon) izzószálas lámpá(k)ra és a 37. számú Elõírásra tett hivatkozások, vonatkozzanak a típusjóváhagyáskor érvényben lévõ 37. számú Elõírásra és annak módosítás sorozataira. 2. JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 2.1. A jóváhagyás kérelmét a kereskedelmi név vagy márka tulajdonosa, vagy meghatalmazott képviselõje terjessze be. A kérelmezõ választása szerint, határozzák meg, hogy a készüléket elhelyezhetik-e a jármûvön a jármû vonatkoztatási síkjához vagy a talajhoz viszonyított vonatkoztatási tengely különbözõ dõléseivel, vagy elforgatható-e vonatkoztatási tengelye körül; az elhelyezésnek ezeket a különbözõ körülményeit az Értesítésben tüntetessék fel Minden készülék jóváhagyásához mellékelni kell a következõket: három példány eléggé részletes rajzot, amelyekbõl azonosítható a készülék típusa, megállapítható, hogy a hátrameneti lámpa milyen geometriai helyzetekben szerelhetõ fel a jármûre, továbbá a megfigyelési tengely, amelyet a vizsgálatok alkalmával vonatkoztatási tengelynek (vízszintes szög H = 0, függõleges szög V = 0 ), és az a pont, amelyet a vizsgálatok alkalmával vonatkoztatási középpontnak kell tekinteni. A rajzokon legyen feltüntetve a jóváhagyási szám helye és a kiegészítõ jelképek helyzete a jóváhagyási jel köréhez viszonyítva a nem cserélhetõ fényforrásokkal rendelkezõ lámpák kivételével, fõleg a következõket megnevezõ rövid mûszaki leírás:

5 5. oldal (a) az elõírt izzószálas lámpá(k) kategóriáját illetve kategóriáit; ez az izzószálas lámpa kategória legyen egyik azok közül, amelyeket a típusjóváhagyásért folyamodás idõpontjában érvényben lévõ 37. Elõírás és módosítássorozatai tartalmaznak; és/vagy (b) A fényforrás modul specifikus azonosítási kódját két mintadarabot. Ha a jóváhagyás olyan készülékekre vonatkozik, amelyek nem azonosak, hanem szimmetrikusak és az egyik készülék csak a jármû bal, a másik csak a jármû jobb oldalára való felszerelésre alkalmas, akkor a két bemutatott mintadarab lehet azonos és csak a jármû jobb, illetve bal oldalára való felszerelésre legyen alkalmas Az illetékes hatóság mielõtt a típust jóváhagyja, ellenõrizze, hogy biztosítva vannak-e a megfelelõ feltételek a jóváhagyott típussal egyezõ kivitelezésû gyártmány ellenõrzéséhez. 3. JELÖLÉSEK A jóváhagyásra beterjesztett hátrameneti lámpatípus mintadarabjain legyen: 3.1. a kérelmezõ kereskedelmi neve vagy márkajele; ez a jelölés legyen világosan olvasható és kitörölhetetlen; 3.2. világosan olvasható és kitörölhetetlen jelölés, amely az elõírt izzók kategóriáját mutatja; ez nem érvényes olyan hátrameneti lámpákra, amelyeknek nem cserélhetõ fényforrásuk van; 3.3. ha szükséges, a hátrameneti lámpa felszerelésénél elkövethetõ hiba megakadályozására a vízszintesen elhelyezett "TOP" szó a világító felület legfelsõ részén; 3.4. megfelelõ hely a jóváhagyási jel és a az alábbi 4.3. bekezdésben elõírt kiegészítõ jelképek számára; az említett helyet be kell mutatni a fenti bekezdésben hivatkozott rajzokon; 3.5. nem cserélhetõ fényforrással rendelkezõ lámpák, vagy fényforrás-modulok esetében viselje a névleges feszültség vagy a feszültség-tartomány és a névleges watt-teljesítmény jelölését a modul specifikus azonosítási kódja; ennek a jelzésnek jól olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie. Ez a specifikus azonosítási kód kezdõdjék a MODUL szó MD betûivel, ami után következzék a kör nélküli jóváhagyó jel, az alábbi bekezdés elõírása szerint, és abban az esetben, ha több, nem egyforma fényforrás modult alkalmaznak, legyenek további szimbólumok vagy betûk feltüntetve; ezt a specifikus azonosítási kódot fel kell tüntetni a fenti bekezdésben említett rajzokon. A jóváhagyó jelzésnek nem kell ugyanolyannak lennie, mint az, amelyet azon a lámpán tüntettek fel, amelyben a modult alkalmazták, de mindkét jelzésnek azonos kérvényezõtõl kell származnia 4. JÓVÁHAGYÁS 4.1. Ha a hátrameneti lámpatípus két mintadarabja megfelel a jelen Elõírás követelményeinek, a jóváhagyást meg kell adni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 00) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja. A hátrameneti lámpa jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról, vagy a jóváhagyás kiterjesztésérõl, visszavonásáról vagy elutasításáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló értesítést el kell küldeni az ezt az Elõírást alkalmazó, az évi Egyezményhez csatlakozott többi Szerzõdõ Félnek a jelen Elõírás 1. Mellékletében levõ mintának megfelelõ nyomtatványon.

6 6. oldal 4.3. A jelen Elõírás szerint jóváhagyott típusnak megfelelõ minden hátrameneti lámpán a fenti 3.4. bekezdésben hivatkozott helyen a fenti 3.1., 3.2. és 3.3. vagy 3.5. bekezdésben elõírt adatokon felül legyen nemzetközi jóváhagyási jel, amely: olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 1/ veszi körül; a jóváhagyási szám; a vegyített A és R betûbõl álló kiegészítõ jelkép, amint azt a jelen Elõírás 2. Melléklete mutatja a jóváhagyási szám elsõ két számjegye, amely a jelen Elõíráshoz elfogadott legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszáma és az "AR" kiegészítõ jelkép mellett helyezhetõ el egy nyíl, amely azon oldal felé mutat, amely fénytani jellemzõi szempontjából megfelel a 45 H szögnek olyan lámpák esetében, amelyek láthatósági szögei aszimmetrikusak a vonatkoztatási tengelyre, vízszintes irányban Független lámpák Ha több Elõírás követelményeit teljesítõ lámpák különbözõ típusai azonos vagy különbözõ színû ugyanazt a külsõ lencsét használják, egyetlen nemzetközi jóváhagyási jelet erõsíthetnek fel, ami az E betût követõ a jóváhagyást kiadó ország megkülönböztetõ számát körülvevõ körbõl és a jóváhagyási számból áll. Ezt a jóváhagyási jelet bárhol elhelyezhetik a lámpán, feltéve, hogy felszerelése után látható, mindegyik Elõírásnak megfelelõ mindegyik lámpa azonosítási jelképe, ami szerint a jóváhagyást megadták, együtt a jóváhagyás kibocsátásának idején az Elõírás legújabb mûszaki módosításait tartalmazó megfelelõ sorozatszámú módosításokat, és ha szükséges a megfelelõ nyilat jelölik. 1/ 1 = Németország 18 = Dánia 35 = üres 2 = Franciaország 19 = Románia 36 = Litvánia 3 = Olaszország 20 = Lengyelország 37 = Törökország 4 = Hollandia 21 = Portugália 38 = üres 5 = Svédország 22 = Orosz Föderáció 39 = Azerbajdzsán 6 = Belgium 23 = Görögország 40 = Macedónia 7 = Magyarország 24 = Írország 41 = üres 8 = Cseh Köztársaság 25 = Horvátország 42 = Európai Közösség * / 9 = Spanyolország 26 = Szlovénia 43 = Japán 10 = Jugoszlávia 27 = Szlovákia 44 = üres 11 = Egyesült Királyság 28 = Fehérorosz Köztársaság 45 = Ausztrália 12 = Ausztria 29 = Észtország 46 = Ukrajna 13 = Luxemburg 30 = üres 47 = Dél-Afrika 14 = Svájc 31 = Bosznia-Hercegovina 48 = Új-Zéland 15 = üres 32 = Lettország 16 = Norvégia 33 = üres 17 = Finnország 34 = Bulgária */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

7 7. oldal Az egyetlen jóváhagyási jel elemeinek mérete ne legyen kevesebb, mint az egyedi jelölés legkisebbikéhez szükséges minimális méret, amellyel a jóváhagyást megadták A lámpa fõ háza tartalmazza a fenti 3.4. bekezdésben leírt helyet és viselje a tényleges funkció jóváhagyási jelét A jelen Elõírás 2. Mellékletében levõ E minta megadja a jóváhagyási jel példáját a fent említett kiegészítõ jelképekkel együtt Ahol két vagy több lámpa ugyanannak a csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpa része, a jóváhagyást csak akkor lehet megadni, ha ezeknek a lámpáknak mindegyike elégítse ki a jelen Elõírás vagy egy másik Elõírás követelményeit. Olyan lámpák, amelyek nem felelnek meg ezen Elõírások egyikének sem, nem lehetnek részei ilyen csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpáknak Ahol a csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpák több Elõírás követelményeinek felelnek meg, egyetlen nemzetközi jóváhagyási jelet lehet alkalmazni, amely az "E" betût és az ezt követõ, a jóváhagyást megadó ország megkülönböztetõ számát körülvevõ körbõl, az ezt követõ jóváhagyási számból és ha szükséges az elõírt nyilat. Ezt a jóváhagyási jelet a csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpákon bárhol el lehet helyezni feltéve, hogy ez a felszerelés után is látható, a csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpák egyik fényátbocsátó része sem távolítható el úgy, hogy ugyanakkor a jóváhagyási jelet is eltávolítanák Azoknak az Elõírásoknak megfelelõen, amelyek szerint a jóváhagyás idõpontjában az Elõíráshoz csatolt legújabb fõ mûszaki módosítások megfelelõ sorozatszámával együtt a jóváhagyást kiadták, mindegyik, a lámpához tartozó azonosító jelképet fel kell tüntetni: vagy a megfelelõ fénykibocsátó felületen, vagy csoportban úgy, hogy mindegyik csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpa jól azonosítható legyen (lásd a három lehetséges példát a 2. Mellékletben) Egyetlen jóváhagyási jel alkotórészeinek mérete sem lehet kisebb, mint valamely olyan Elõírás egyes jelöléseire elõírt legkisebb méret, amely szerint a jóváhagyást kiadták Egy jóváhagyási számot kell adni minden jóváhagyott típusnak. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél nem adhatja ugyanazt a jóváhagyási számot egy másik, a jelen Elõíráshoz tartozó csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpatípusnak A és bekezdésekben hivatkozott jelölés és jelkép kitörölhetetlen és világosan olvasható legyen még akkor is, amikor a hátrameneti lámpát a jármûre felszerelték A 2. Melléklet bemutatja a jóváhagyási jelek elrendezését egyedi lámpára (1. Ábra) és csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpákra (2. Ábra) a fent hivatkozott összes kiegészítõ jelképpel, amelyekben az "A" és "R" betûk össze vannak vonva. 5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5.1. Minden egyes mintadarab feleljen meg az alábbi bekezdésekben elõírt jellemzõknek A hátrameneti lámpát úgy kell megtervezni és legyártani, hogy a szokásos használatban a rezgések ellenére, amelyeknek ki lehet téve, kielégítõen folytassa mûködését és tartsa meg a jelen Elõírásban elõírt jellemzõit Fényforrás modulok esetében ellenõrizni kell, hogy:

8 8. oldal Olyan(ok) legyen(ek) a fényforrás modul(ok), hogy: (a) (b) mindegyiket csak a megjelölt és helyes helyzetben lehessen beszerelni és csak szerszám(ok) segítségével legyen(ek) eltávolítható(k); Ha egy készüléknél, a foglalatban egynél több fényforrás modult használnak, ugyanazon lámpafoglalaton belül ne legyenek felcserélhetõk az eltérõ jellemzõkkel rendelkezõ fényforrás modulok A fényforrás modul(ok) legyen(ek) áramlopás ellen védettek Egy fényforrás-modult úgy kell kialakítani, hogy, a szerszám(ok) használatától függetlenül, ne legyenek mechanikusan felcserélhetõk semmilyen kicserélhetõ jóváhagyott fényforrással Cserélhetõ izzószálas lámpá(k) esetében: Bármilyen kategóriájú, a 37. Elõírás szerint jóváhagyott izzószálas lámpá(k) használható(k), feltéve, ha a használatukra vonatkozóan, a jóváhagyásért folyamodás idõpontjában a 37. Elõírás és annak módosítássorozatai nem tartalmaznak korlátozást A készülék konstrukciója olyan legyen, hogy az izzószálas lámpát csakis a helyes pozícióban lehessen rögzíteni Az izzószálas lámpa foglalata feleljen meg az IEC számú Közleményben megjelölt karakterisztikáknak. Az izzószálas lámpakategóriára vonatkozó foglalat adatlap az érvényes. 6. KIBOCSÁTOTT FÉNY ERÕSSÉGE 6.1. Mind a két mintadarab által kibocsátott fény erõssége ne legyen kevesebb, és ne legyen nagyobb, mint az alább meghatározott minimum és maximum, és a vonatkoztatási tengelyhez viszonyítva az alább bemutatott irányban kell megmérni (a vonatkoztatási tengellyel bezárt szögben kifejezve) A fényerõsség a vonatkoztatási tengely mentén ne legyen kevesebb, mint 80 candela A kibocsátott fény intenzitása minden olyan irányban, amelyben a fény megfigyelhetõ, ne lépje túl a 300 candelát a vízszintes irányban és a vízszintes sík felett, vagy a 600 candelát a vízszintes sík alatti irányban A jelen Elõírás 3. Mellékletében ábrázolt minden más mérési irányban a fényerõsség ne legyen kevesebb mint az ebben a mellékletben meghatározott minimum. Olyan esetben azonban, ahol a tolatólámpát csak párban lehet a jármûvön elhelyezni, a fényerõsséget csak befele 30 szögig ellenõrizhetik, ahol legalább a 25 candela fényerõsség legyen. Ezt a feltételt a jóváhagyási kérelemben és a mellékelt iratokban világosan meg kell magyarázni (lásd a jelen Elõírás 2. bekezdését). Ezen felül olyan esetben, ahol a fenti feltételt alkalmazva adták meg a típusjóváhagyást, az értesítési nyomtatvány 11. pontjában ("Észrevételek") (lásd a jelen Elõírás 1. Mellékletét) nyilatkozat tájékoztasson arról, hogy a készüléket csak párban lehet felszerelni.

9 9. oldal 6.5. Egynél több fényforrást tartalmazó egyedi lámpa esetében, a lámpa feleljen meg annak a minimális fényerõsségnek, amely bármelyik fényforrás meghibásodása esetén szükséges, és amikor az összes fényforrás világításánál a legnagyobb fényerõsséget nem szabad túllépni. Egyetlen fényforrásnak kell tekintetni egy csoporton belül azokat a fényforrásokat, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy bármelyik meghibásodása miatt egyik sem fog világítani. 7. VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 7.1. Végezzenek el minden fotometriai és kolorimetriás mérést: Cserélhetõ fényforrással rendelkezõ lámpa esetében, ha nem látták el elektronikusan vezérelt fényforrással, az adott készülék kategóriájára elõírt színtelen etalon izzóval, olyan feszültségen amely az adott izzólámpa kategóriájánál megkövetelt referencia fényáram biztosításához szükséges Nem cserélhetõ fényforrással felszerelt lámpa esetében (izzó- és egyéb lámpák), 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V, feszültségen Egy olyan berendezésnél, ahol a lámpa részét képezi egy elektronikusan vezérelt fényforrás 3/, a lámpa áramellátó bevezetéseinél alkalmazzák a gyártó által megjelölt feszültséget, vagy megjelölés hiányában a 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V értékeket Egy olyan berendezésnél, ahol egy elektronikusan vezérelt fényforrás nem része a lámpának, alkalmazzák a gyártó által megjelölt feszültséget a lámpa áramellátó bevezetéseinél A Vizsgáló Laboratórium kérje a gyártótól a fényforrás és a kapcsolatos funkciók táplálásához szükséges áramellátó berendezés átadását A lámpánál alkalmazandó feszültség értékét tüntessék fel abban a formában, ahogyan azt a jelen Elõírás 1. Melléklete közli. 7.4 Minden lámpánál, kivéve az izzólámpával felszerelteket, az egy percig tartó és a 30 percig tartó mûködés után mért fényerõsség feleljen meg a minimális és a maximális követelményeknek. A fényerõsség eloszlást egy perces mûködés után ki lehet számítani a 30 percig tartó mûködést követõ fényerõ eloszlásból, alkalmazva mindenegyes vizsgálati ponton a nagyfeszültségnél mért fényerõ arányt egy perces és 30 perces mûködés után. 7.5 Az átlátszó felület határai a fényjelzõ készülék vonatkoztatási tengelyének irányában legyenek meghatározva. 8. KIBOCSÁTOTT FÉNY SZÍNE 3/ Jelen Elõírás értelmében "a lámpa része" fizikai összetartozást jelent a lámpatesttel vagy a lámpatesten kívül, attól különállóan van sem, de úgy, hogy a gyártó a lámpa részeként biztosítja.

10 10. oldal A 3. Melléklet 2. bekezdésében meghatározott fényeloszlási rács területén belül kibocsátott fény színe legyen fehér. A vizsgálatot lásd a jelen Elõírás 4. számú Mellékletében. Ezen a területen kívül ne legyen észlelhetõ éles színváltozás. 9. JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ GYÁRTÁS A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártási eljárása a következõ követelményekkel feleljen meg az Egyezmény 2. Függelékének (E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2): 9.1. A jelen Elõírással jóváhagyott lámpákat úgy kell gyártani, hogy a fenti 6. és 8. bekezdésben meghatározott követelmények szerint jóváhagyott típusnak megfeleljenek A jelen Elõírás 5. Mellékletében meghatározott gyártásellenõrzési eljárás megfelelõségére vonatkozó minimális követelményeket teljesíteni kell A felügyelõ jelen Elõírás 6. Mellékletében elõírt mintavételi eljárására vonatkozó minimális követelményeket teljesíteni kell Az a hatóság, amelyik a típusjóváhagyást megadta, bármikor ellenõrizheti a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmánynak azt az ellenõrzési módszerét, amelyet a gyártó üzemekben alkalmaznak. A szokásos ellenõrzés gyakorisága kétévenként egy legyen. 10. ELJÁRÁS JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTÁS ESETÉRE A hátrameneti lámpa jelen Elõírás szerint megadott jóváhagyása visszavonható, ha az elõbb említett követelmények nem teljesülnek, vagy ha a és bekezdésekben hivatkozott jelölést viselõ hátrameneti lámpák nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak Ha az Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél visszavon egy korábban megadott jóváhagyást, értesítse errõl az ezt az Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletében bemutatott mintának megfelelõ nyomtatványon. 11. GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Elõírás szerint jóváhagyott valamely hátrameneti lámpatípus gyártását, úgy értesítse errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 2. Mellékleteként csatolt mintának megfelelõ nyomtatványon. 12. JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKÉRT FELELÕS MÛSZAKI SZOLGÁLAT ÉS JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CÍME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket.

11 11. oldal 1. Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb méret: A4 ( mm)] E...1/ a hátrameneti lámpa típusa JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2/ a 23. számú Elõírás szerint. A jóváhagyás száma: 1. A készülék kereskedelmi jele vagy védjegye: 2. A gyártó megjelölése a készüléktípuson: 3. A gyártó neve és címe: 4. A gyártó esetleges képviselõjének neve és címe: 5. A jóváhagyásra bemutatták, kelte: Kiadta: a jóváhagyó hatóság neve... JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL 6. A jóváhagyási vizsgálatért felelõs mûszaki szolgálat: A kiterjesztés száma: 7. A fenti szolgálat által kiadott vizsgálati jegyzõkönyv kelte: 8. A fenti szolgálat által kiadott vizsgálati jegyzõkönyv száma: 9. Tömörített leírás: Fényforrás(ok) száma, kategóriája és típusa: Feszültség és teljesítmény:... Elektronikusan vezérelt fényforrás alkalmazása: (a) a lámpa része: igen/nem 2/ (b) nem része a lámpának: igen/nem 2/ Elektronikusan vezérelt fényforrás bemenõ feszültsége(i):.... Elektronikusan vezérelt fényforrás gyártója és azonosítási száma (ha az elektronikusan vezérelt fényforrás a lámpa része, de a lámpatest nem foglalja magába):. Fényforrás modul: igen/nem 2/ 1/ 2/ Annak az országnak a megkülönböztetõ száma, amelyik a jóváhagyást megadta / kiterjesztette / elutasította / visszavonta (lásd az Elõírás jóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseit) A nem kívánt szövegrész törlendõ!

12 12. oldal Fényforrás modul specifikus. 10. A jóváhagyási jel helye: 11. Észrevételek: Ezt a készüléket a jármûvön csak párban szabad elhelyezni: igen / nem 2/ 12. A jóváhagyás esetleges kiterjesztésének indoklása: 13. A jóváhagyást: megadták / kiterjesztették / elutasították / visszavonták 2/ 14. A jóváhagyás kiállításának helye: 15. Kelte: 16. Aláírás: 17. A jóváhagyást kiadó hatóságnál letétbe helyezett, a jelen Értesítéshez mellékelt és kívánságra hozzáférhetõ iratok jegyzéke:

13 13. oldal 2. Melléklet PÉLDÁK A JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSÉRE 1. Ábra Egyetlen lámpa jelölése 00- R a/3 a a/2 E 4 a/3 221 a/3 a = minimum 8 mm A fenti jóváhagyási jelet viselõ készülék hátrameneti lámpa, amelyet Hollandiában (E4) hagytak jóvá a 23. számú Elõírás szerint 221 jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám mutatja, a jóváhagyást az eredeti vagy - amint ebben az esetben lehet az 1. és/vagy 2. kiegészítéssel módosított formájában levõ 23. számú Elõírás követelményei szerint adták. A nyíl jelzi azt az oldalt, amelyen a szükséges fénytani jellemzõk megfelelnek 45 H szögig. Megjegyzés: A jóváhagyási számot és a kiegészítõ szimbólumot a körhöz közel és vagy az "E" betû felett vagy alatt, vagy e betûtõl jobbra vagy balra kell elhelyezni. A jóváhagyási szám számjegyeit és a gyártási sorozatszámot az "E" betû ugyanazon oldalán és ugyanolyan irányban legyen. A római számok használatát kerülni kell más jelképekkel való összetévesztésük elkerülése érdekében. 2. Ábra Csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpák egyszerûsített jelölése (A függõleges és vízszintes vonalak a készülék alakját vázolják, nem részei a jóváhagyási jelnek.) 3333 A minta E4 1A 02 2a 01 R 01 F A S

14 14. oldal B minta 1A 2a R F AR S E4 C minta 1A 2a R F AR S E4 Megjegyzések: A jóváhagyási jel három példája (A, B és C minta) a világító készülék három lehetséges változata, amikor két vagy több lámpa a csoportosított, egyesített vagy kölcsönösen egybeépített lámpa ugyanazon egység része. A példák mutatják, hogy a készüléket 3333 jóváhagyási számon Hollandiában (E4) hagyták jóvá és tartalmazzák a(z): 1A osztályú fényvisszaverõt, amelyet a 02 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 3. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. 2a kategóriájú hátsó irányjelzõ lámpát, amelyet a 01 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 6. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. Piros hátsó (oldalsó) helyzetjelzõ lámpát (R), amelyet a 02 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 7. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. Hátsó ködlámpát, amelyet az eredeti 38. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. Tolató lámpát (AR), amelyet az eredeti 23. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. Féklámpát két megvilágítási szinttel (S2), amelyet a 01 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 7. számú Elõírás szerint hagytak jóvá.

15 15. oldal E Minta Független lámpa jelölése F 2a AR R S E A fenti jóváhagyási jel olyan lencse jelölésének, amit különbözõ típusú lámpákba szándékoznak használni. A jóváhagyási jel mutatja, hogy a készüléket Spanyolországban hagyták jóvá 1432 jóváhagyási számon és tartalmaz: Hátsó ködlámpát (F), jóváhagyva a 38. számú Elõírás eredeti változata szerint. 2a kategóriájú hátsó irányjelzõ lámpát, jóváhagyva a 01 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 6. számú Elõírás szerint. Hátrameneti lámpát (AR), jóváhagyva az eredeti 23. számú Elõírás szerint. Piros hátsó (oldalsó) helyzetjelzõ lámpát (R), jóváhagyva a 02 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 7. számú Elõírás szerint. Hátsó ködlámpát, amelyet az eredeti 38. számú Elõírás szerint hagytak jóvá. Féklámpát egy megvilágítási szinttel (S2), jóváhagyva a 02 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 7. számú Elõírás szerint.

16 16. oldal 3. Melléklet Fényforrás-modulok 1. Mérési módszer 1.1. A fénytechnikai mérések során a szórt fényt megfelelõ ernyõzéssel ki kell küszöbölni Ha a mérések eredményeit vitatnák, a méréseket úgy kell elvégezni, hogy kielégítsék az alábbi követelményeket: a mérési távolság akkora legyen, hogy a távolság négyzetével fordított arányú összefüggés törvénye érvényes legyen; a mérõberendezés olyan legyen, hogy az érzékelõ szögnyílása a fény vonatkoztatási középpontjához viszonyítva 10' (tíz szögperc) és 1 közé essék; a megadott megfigyelési irányhoz tartozó fényerõsségi követelményt kielégítettnek kell tekinteni, ha a készülék ezt a követelményt a megadott megfigyelési iránytól legfeljebb egynegyed fokos eltéréssel teljesíti Olyan esetben, amikor a jármûre a készüléket több mint egy vagy különbözõ helyzetekbe lehet felszerelni, a fénytani méréseket mindegyik helyzetben vagy a gyártó által meghatározott vonatkoztatási tengely helyének legszélsõ helyzetében ismételjék meg. 2. Szögfokban kifejezett mérési pontok a vonatkozási tengellyel és a kibocsátott fény minimális fényerõségének értékeivel H H = 0 és V = 0 a vonatkoztatási tengely irányának felel meg. (A gépjármûvön ez az irány vízszintes és párhuzamos a jármû hosszanti középsíkjával és a kívánt láthatóság irányába mutat). A vonatkoztatási tengely átmegy a vonatkoztatási középponton. A táblázat értékei a különbözõ mérési irányokra az elõirt legkisebb fényerõsséget, mint a szükséges legkisebb %-ot adják meg mindegyik lámpa tengelyében H = 0 és V = 0 irányban) A 2. bekezdésben közölt fényeloszlási mezõn belül, amely sematikus rácsként van ábrázolva, a fényeloszlási mintázat lényegében egyenletes legyen, azaz a fényerõsségnek ki kell elégítenie legalább azt a legkisebb értéket, amely százalékosan van feltüntetve a kérdéses irányt körülvevõ rácsvonalakon. V

17 17. oldal 3. Több fényforrással ellátott lámpák fénytani mérései Ellenõrizzük a fénytani teljesítményt: 3.1. Nem cserélhetõ fényforrások esetében (izzószálas lámpák és egyéb): a lámpában levõ fényforrással a jelen Elõírás 7.1. albekezdései szerint Cserélhetõ izzók esetében:. 4. Melléklet A FEHÉR LÁMPA SZÍNE: SZÍNKOORDINÁTÁK (Trikromatikus koordináták) Ezeket a fénymérési jellemzõket mérjék a jelen elõírás 7. bekezdése szerint. A nem cserélhetõ fényforrásokkal (izzók és egyéb) ellátott lámpáknál azonban a színmérési jellemzõket a lámpában levõ fényforrásokkal lehet ellenõrizni a jelen Elõírás 7.1. albekezdései szerint. 5. Melléklet JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ GYÁRTÁS ELLENÕRZÉSÉNEK MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI 1. ÁLTALÁNOSSÁGOK 1.1. A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány követelményeit a jelen Elõírás szerint mechanikai és geometriai szempontból kielégítettnek kell tekinteni, ha az eltérések nem lépik túl az elkerülhetetlen gyártási szórást Figyelemmel a fénytani jellemzõkre a tömeggyártásból származó lámpa megfelelõségét nem kell vitatni, ha bármelyik véletlenszerûen kiválasztott lámpa fénytani jellemzõit a jelen elõírás szerint vizsgálják, külön-külön.: % értéknél többel nem térnek el kedvezõtlenül az ebben az Elõírásban meghatározott értékektõl; Ha cserélhetõ fényforrással ellátott lámpa esetében, és ha a fent leírt vizsgálat eredményei nem felelnek meg a követelményeknek, a lámpák vizsgálatát másik etalonizzóval meg kell ismételni A színkoordináták értékei legyenek megfelelõek, amikor a jelen Elõírás 7. bekezdés szerinti feltételek mellett végzik a vizsgálatot.

18 18. oldal 2. A GYÁRTÓ MEGFELELÕSÉGI VIZSGÁLATAIRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK A lámpa minden típusánál a jóváhagyási jel birtokosa legalább a következõ vizsgálatokat végezze el megfelelõ idõközönként. A vizsgálatokat a jelen Elõírás rendelkezései szerint végezzék el. Ha bármely mintapéldány nem egyezik a megvizsgált típussal, vegyenek további mintákat, és azokat vizsgálják meg. A gyártó tegyen lépéseket a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány biztosítására A vizsgálat jellege A jelen Elõírásban a megegyezõség vizsgálatai terjedjenek ki a fénytani és színmérési jellemzõkre Vizsgálati módszerek A vizsgálatokat általában a jelen Elõírásban lefektetett módszerek szerint kell elvégezni Minden, a gyártó által elvégzett megfelelõségi vizsgálatban a jóváhagyási vizsgálatokért felelõs illetékes hatóság beleegyezésével egyenértékû módszereket is lehet használni. A gyártó köteles azt bizonyítani, hogy az alkalmazott módszer egyenértékû a jelen Elõírásban lefektetett módszerrel A és bekezdések alkalmazásához az illetékes hatóság végezze el a vizsgáló berendezések és az ezzel összefüggõ mérések rendszeres hitelesítését A vonatkoztatási módszerek, különösen az adminisztratív vizsgálatok és a mintavétel célját szolgáló módszerek, minden esetben azok legyenek, amelyek ebben az Elõírásban vannak A mintavétel jellege A lámpa mintáit véletlen módon kell kiválasztani egy homogén gyártási tételbõl. A homogén tétel ugyanolyan típusú lámpák készletét jelenti a gyártó által meghatározott termelési módszer szerint. A felmérés általában egy üzembõl származó sorozatgyártmányokat foglaljon magába. A gyártó azonban egybe csoportosíthat több üzembõl származó, ugyanolyan típusra vonatkozó jegyzõkönyveket feltéve, hogy ezek az üzemek ugyanolyan minõségbiztosítási rendszer és irányítás szerint dolgoznak Mért és rögzített fotometriai jellemzõk A mintaként kiválasztott lámpát fotometriai méréseknek kell alávetni, hogy meghatározzák a 3. Mellékletben felsorolt pontokon a minimális értékeket és a szükséges színkoordinátákat Az elfogadhatóság kritériumai A gyártó felelõs azért, hogy a vizsgálati eredmények statisztikai tanulmányozását elvégezze és meghatározza az illetékes hatósággal egyetértésben termékeinek elfogadhatóságára vonatkozó kritériumokat a jelen Elõírás 9.1 bekezdésében a termékek egyöntetûségének vizsgálatáról lefektetett elõírásokkal való egyezõség érdekében. Az elfogadhatósági kritériumok olyanok legyenek, hogy 95 % megbízhatósági szinttel a 6. Melléklet (elsõ mintavétel) szerinti helyszíni ellenõrzés eredményességének (a vizsgálaton megfelelt) minimális valószínûsége 0,95 legyen.

19 19. oldal 6. Melléklet AZ ELLENÕR ÁLTAL VÉGZETT GYÁRTÁSELLENÕRZÉS MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI 1. ÁLTALÁNOSSÁGOK 1.1. A jóváhagyott típussal való megegyezés követelményeit mechanikai és geometriai szempontból kielégítettnek kell tekinteni ezen Elõírás szerint, ha az eltérések nem lépik túl az elkerülhetetlen gyártási szórást Figyelemmel a fénytani teljesítményre, a tömeggyártásból származó lámpák megfelelõségét nem kell vitatni, ha a véletlenszerûen kiválasztott bármely lámpa fotometriai jellemzõinek a jelen Elõírás 7. bekezdése szerinti vizsgálatnál, külön-külön: a mért értékek 20 % értéknél többel nem térnek el kedvezõtlenül az ebben az Elõírásban elõírt minimális értékektõl, a lámpa látható hibái elhanyagolhatók A színkoordináták értékei legyenek megfelelõek amikor a jelen Elõírás 7. bekezdése szerinti feltételek mellett vizsgálják azokat. 2. ELSÕ MINTAVÉTEL Az elsõ mintavételnél négy lámpát kell véletlenszerûen kiválasztani. Az elsõ két mintát A, a második két mintát B jelölje A megfelelõség nem vitatható A jelen Melléklet 1. Ábráján ábrázolt mintavételi eljárást követõen a tömeggyártásból származó lámpa megfelelõségét ne vitassák, ha a lámpa mért értékeinek eltérése a kedvezõtlen irányban: "A" minta A1: egy lámpa 0 % egy lámpa nem több mint 20 % A2: mindkét lámpa több mint 0 % azonban nem több mint 20 % a "B" mintába megy "B" minta B1: mindkét lámpa 0 % 2.2. A jóváhagyottal való egyezés vitatható Ennek a Mellékletnek az 1. Ábráján levõ mintavételi eljárást követõen a tömeggyártásból származó lámpa megfelelõségét vitassák, és a gyártót szólítsák fel, hogy termékét tegye a követelményeknek megfelelõvé, ha a lámpán mért értékek eltérése: "A" minta A3: egy lámpa nem több mint 20 % egy lámpa több mint 20 % de nem több mint 30 % "B" minta B2: az A2 esetben egy lámpa több mint 0 % de nem több mint 20 %

20 20. oldal egy lámpa nem több mint 20 % B3: az A2 esetben egy lámpa 0 % egy lámpa több mint 20 % de nem több mint 30 % 2.3. Jóváhagyás visszavonása A megfelelõséget vitatni kell és a 11. bekezdést alkalmazzák, ha ennek a Mellékletnek az 1. ábrája szerint a mintavételt követõen a lámpa mért értékeinek eltérése: "A" minta A4: egy lámpa nem több mint 20 % egy lámpa több mint 30 % "B" minta A5: mindkét lámpa több mint 20 % B4: az A2 esetben egy lámpa több mint 0 % de nem több mint 20 % egy lámpa több mint 20 % B5: az A2 esetben mindkét lámpa több mint 20 % B6: az A2 esetben egy lámpa 0 % egy lámpa több mint 30 % 3. ISMÉTELT MINTAVÉTEL Az A3, B2, B3 esetekben ismételt mintavétel, harmadik C minta két elakadásjelzõ háromszöggel és negyedik D minta két lámpakel szükséges, a legyártott készletbõl kiválasztva két hónappal az észrevételezés után A megfelelõség nem vitatható Ennek a Mellékletnek az 1. Ábráján leírt mintavételi eljárást követõen a tömeggyártásból származó lámpa megfelelõségét ne vitassák, ha a lámpák mért értékeinek eltérése: "C" minta C1: egy lámpa 0 % egy lámpa nem több mint 20 % C2: mindkét lámpa több mint 0 % de nem több mint 20 % megy a D mintába "D" minta D1: a C2 esetben 3.2. A megfelelõség vitatható mindkét lámpa 0 % Ennek a mellékletnek az 1. Ábráján leírt mintavételi eljárást követõen a tömeggyártásból vett lámpa megfelelõsége vitatható, és a gyártót szólítsák fel, hogy terméke feleljen meg a követelményeknek, ha a lámpák mért értékeinek eltérése: "D" minta

21 21. oldal D2: a C2 esetben egy lámpa több mint 0 % de nem több mint 20 % egy lámpa nem több mint 20 % 3.3. Visszavont jóváhagyás A megfelelõséget vitatni kell és a 11. bekezdést alkalmazzák, ha e Melléklet 1. Ábráján leírt mintavételi eljárást követõen, a lámpák mért értékeinek eltérése: "C" minta C3: egy lámpa nem több mint 20 % egy lámpa több mint 20 % C4: mindkét lámpa több mint 20 % "D" minta D3: a C2 esetben egy lámpa 0 vagy több mint 0 % egy lámpa több mint 20 % 4. ELLENÁLLÁS VÍZ BEHATOLÁSÁVAL SZEMBEN Figyelemmel a tömítésre víz behatolásával szemben, az ellenõrzésére a következõ eljárást kell alkalmazni: Egy lámpát az "A" mintából a jelen melléklet 1. ábrája szerinti mintavétel után meg kell vizsgálni a 8. Melléklet 1. bekezdésében vagy a IVA osztályú visszaverõkre a 14. Melléklet 3. bekezdésben leírt eljárás szerint. A lámpát elfogadhatónak kell minõsíteni, ha a vizsgálaton megfelelt. Ha azonban az ezen a mintán elvégzett vizsgálat nem ad megfelelõ eredményt, két másik lámpát vessenek alá ugyanennek az eljárásnak, és mindkettõ feleljen meg a vizsgálaton.

22 22. oldal A 1. Ábra 2 készülék Elsõ mintavétel 2 készülék Négy készülék véletlen kiválasztása az A és B mintába B A VÉGE A2 A3 C > 0 20 > > 0 20 VÉGE HELYREÁLLITÁS A gyártónak elrendelik a termék megfelelõségének helyreállítását átmegy a B 0 0 > készülék ISMÉTELT MINTAVÉTEL Négy készülék véletlen 2 készülék kiválasztása a C és D mintába 0 > D B1 B2 B3 C VÉGE Lehetséges eredmény B mintában Lehetséges eredmény D mintában C2 > 0 20 > 0 20 Lehetséges eredmény C mintában Lehetséges eredmény A mintában átmegy a D mintába vége 0 0 Helyreállításra megy 20 > 0 20 D1 D2 C3 20 > 20 0 > 20 D3 C4 > 20 > 20 JÓVÁHAGYÁS > 0 20 > 20 A4 20 > 30 VISSZAVONVA > 20 > 20 A5 > 20 > 20 0 > 30 X Maximális eltérés (%) a legkedvezõtlenebb irányban a határértékekhez viszonyítva

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez Kitöltési Útmutató Születés hazai anyakönyvezésekor 2014 A londoni magyar konzulátus dolgozói remélik, hogy az alábbi kitöltési útmutatóval

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.81 1989. augusztus 29. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN

Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Smoke-free Europe 12 EUR/LVNG 02 07 12 Rev. 1 1999 11188/13979 ORIGINAL: ENGLISH A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Fordította:

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 2004 Összeállította: Virág Tamara ISBN 963 9157 34 1 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény tesztkérdések

Részletesebben

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP vonalkód helye Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azon magánszemélyek részére, akik adó kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en)

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) ConseilUE AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) PUBLIC 12246/14 JOGALKOTÁSIAKTUSOKÉSEGYÉBESZKÖZÖK Tárgy: LIMITE PESC816 RELEX646 COEST280 FIN519 ATANÁCSRENDELETEazukrajnaihelyzetetdestabilizálóorosz

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 1. Az olyan autót, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítélték, a sportfelügyelők

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2004.05.01-től hatályos szöveg! a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Fixturlaser EVO

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Fixturlaser EVO FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Fixturlaser EVO FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Fixturlaser EVO TARTALOM Üdvözöljük a világunkban! 1.1 Megfelelőségi nyilatkozat 2.1 Biztonság 3.1 Gondosság 4.1 Főmenü 5.1 Tengelybeállítás

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa 0. Bevezetés Szabványunk alapvetően a németországi "TT-modulok Baráti Köre ("Freundeskreis TT-Module") modulszabványának átültetése a hazai viszonyok közé, mely több éves működése során bizonyította, hogy

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-99/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK H I T E L E S Í T É S I E LŐÍRÁS TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK HE 88-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ A táblázat célja, kereskedéseink naplózása, rögzítése, melyek alapján statisztikát készíthetünk, szűrhetünk vagy a már meglévő rendszerünket

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok A pályán való tartózkodásra vonatkozó szabályok, valamint biztonsági követelmények megegyeznek az edzések és versenyek esetén. Pályára

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Az új felvonódirektíva

Az új felvonódirektíva Az új felvonódirektíva AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) Előadó: Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2015 Mivel: -95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven jelentős

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben