(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74."

Átírás

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. számú Elõírás 1. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ KÉSZÜLÉKEIK ELHELYEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2009 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20-án.

2 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MOPEDS WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT SIGNALING DEVICES Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: az eredeti Elõírást hatályba lépett június 15-én az eredeti Elõírás 1. kiegészítéseit hatályba lépett november 17-én az eredeti Elõírás 2. kiegészítéseit hatályba lépett június 9-én a 01 sorozatszámú módosításokat hatályba lépett március 8-án a 01 sorozatszámú módosítások 1. kiegészítését hatályba lépett november 18-án a 01 sorozatszámú módosítások 2. kiegészítését hatályba lépett szeptember 12-én a 01 sorozatszámú módosítások 3. kiegészítését hatályba lépett december 5-én a 01 sorozatszámú módosítások 2. kiegészítésének 1. helyesbítése hatályba lépett július 25-én a 01 sorozatszámú módosítások 4. kiegészítését hatályba lépett február 2-án a 01 sorozatszámú módosítások 5. kiegészítését hatályba lépett október 15-én a 01 sorozatszámú módosítások 6. kiegészítését hatályba lépett július 22-én A magyar szöveg James Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József Közzétette az ENSZ-EGB az június 26-án kelt E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.73, az szeptember 1-én kelt Add.73/Amend.1, az július 19-én kelt Add.73/Amend.2, a november 3-án kelt Add.73/Rev.1, a december 6-án kelt Rev.1/Add.73/Rev.1/Amend.1, a április 30-án kelt Add.73/Amend.2 és a augusztus 8-án kelt TRANS/WP.29/941 számú angol nyelvû kiadványokban.

3 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 3. oldal 74. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ KÉSZÜLÉKEIK ELHELYEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Alkalmazási terület Meghatározások Jóváhagyás kérése Jóváhagyás Általános követelmények Különleges követelmények Jármû nyilvántartásba vétele Jóváhagyott típussal egyezõ kivitelû gyártás Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártás esetére Jármûtípus jóváhagyásának kiterjesztése Gyártás végleges beszüntetése Átmeneti rendelkezések Jóváhagyási vizsgálatokkal megbízott mûszaki szolgálat, valamint a jóváhagyó hatóság neve és címe... MELLÉKLETEK: 1. Melléklet: Értesítés egy jármûtípus jóváhagyásáról, vagy jóváhagyás kiterjesztésérõl, vagy elutasításáról, vagy vissza-vonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl a világító és fényjelzõ készülékek elhelyezése szempontjából a 74. számú Elõírás szerint. 2. Melléklet: Jóváhagyási jel elrendezése. 3. Melléklet: Lámpa felületei, tengelye és középpontja, valamint a geometriai láthatóság szögei. 4. Melléklet: Piros fények láthatósága elölrõl és a fehér fények láthatósága hátulról 5. Melléklet: Jóváhagyott típussal egyezõ kivitelû gyártmány ellenõrzése Oldal

4 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 4. oldal 74. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRA VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ KÉSZÜLÉKEIK ELHELYEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ezt az Elõírást alkalmazzák L1 kategóriába tartozó 1/ 1/ jármûvekre világító és fényjelzõ készülékeik elhelyezése szempontjából 2. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Elõírás alkalmazásában: 2.1. A "jármû jóváhagyása" kifejezés a jármûtípus jóváhagyását jelenti a világító és fényjelzõ készülékek száma és elhelyezése szempontjából A "jármûtípus" olyan jármûveket jelent, amelyek nem különböznek egymástól olyan jellemzõk szempontjából, mint a jármû méretei és külsõ formája; a készülékek száma és elhelyezése; A következõk hasonlóképpen nem minõsülnek "különbözõ típusú jármûveknek": azok a jármûvek, amelyek a és bekezdésben felsorolt lényeges jellemzõk tekintetében különböznek egymástól, de nem olyan mértékben, hogy megváltoztatnák az elõírt lámpa fajtáját, számát, elhelyezését és geometriai láthatóságát, és azok a jármûvek, amelyekre az évi Egyezményhez csatolt valamelyik Elõírás szerint jóváhagyott, vagy a jármûvet nyilvántartó országban engedélyezett, vagy lámpát szereltek, vagy ha valamelyik választható lámpa nincs felszerelve A "keresztirányú sík" a jármû hosszirányú középsíkjára merõleges és függõleges síkot jelent A "terhelés nélküli jármû" vezetõ, személyzet, utasok és terhelés nélküli, de tüzelõ-anyaggal teljesen feltöltött és pótkerékkel, valamint a jármûhöz tartozó szerszámokkal ellátott jármûvet jelent A "lámpa" olyan készüléket jelent, amely az utat megvilágítja vagy fényjelzést ad más úthasználóknak; a hátsó rendszámtábla megvilágító készülék és a fényvisszaverõ is lámpa Az "egyenértékû lámpa" olyan lámpát jelent, amelynek ugyanaz a feladata és az 1958 évi Egyezményhez csatolt ugyanazon Elõírás szerint vagy ugyanolyan követelménynek megfelelõen hagytak jóvá; az ilyen lámpák jellemzõi eltérhetnek azoknak lámpáknak a jellemzõitõl, amelyekkel a jármû jóváhagyáskor fel volt szerelve feltéve, hogy kielégítik a jelen Elõírás követelményeit A "független lámpa" olyan készülékeket jelent, amelyeknek külön világító felülete külön fényforrása és külön lámpateste van A "csoportosított lámpák" olyan készülékeket jelent, amelyeknek külön világító felülete és külön fényforrása van, de közös a lámpatestük; Az "egyesített lámpák" olyan készülékeket jelentenek, amelyeknek külön világító felületük van, de közös a fényforrásuk és közös a lámpatestük; Az "egymással kölcsönösen egybeépített lámpák" olyan készülékeket jelentenek, amelyeknek 1/ Amint azt a Jármûszerkezetekrõl szóló Közös Határozatok (R.E.3) 7. Melléklete meghatározza (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, amint azt az Amend.4 utoljára módosította).

5 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 5. oldal külön fényforrásuk (vagy egyetlen különbözõ feltételek között mûködõ fényforrásuk) van, de teljesen vagy részben közös a világító felületük és közös a lámpatestük; A "távolsági fényszóró" olyan világító készüléket jelent, amely a jármû elõtt az utat nagy távolságra világítja meg; A "tompított fényszóró" olyan világító készüléket jelent, amely a jármû elõtt az utat úgy világítja meg, hogy nem okoz indokolatlan kápráztatást, illetve kényelmetlenséget a szembejövõ jármûvek vezetõinek vagy más úthasználóknak; Az "elsõ helyzetjelzõ lámpa" olyan világító készüléket jelent, amely elölrõl nézve jelzi a jármû jelenlétét és szélességét; A "fényvisszaverõ" olyan készüléket jelent, amelynek rendeltetése a jármû jelenlétét jelezni a jármûtõl független fényforrás fényének visszaverésével az e fényforrás közelében tartózkodó megfigyelõ számára. A jelen Elõírás vonatkozásában a fényvisszaverõ tulajdonságú rendszámtáblákat nem tekintik fényvisszaverõnek: A fényvisszaverõ rendszámtáblák: más olyan táblák és fényvisszaverõ jelek, amelyeket a Tagállamok elõírásai szerint használnak bizonyos kategóriájú jármûveknél vagy bizonyos mûködési módszereknél Az irányjelzõ lámpa olyan világító készüléket jelent, amely más úthasználóknak jelzi, hogy a vezetõ a jármû haladási irányát jobbra vagy balra megváltoztatni szándékozik; A "féklámpa" olyan világító készüléket jelent, amely a jármû mögötti más úthasználóknak azt jelzi, hogy a gépjármûvezetõ az üzemi féket mûködésbe hozta A "hátsó helyzetjelzõ lámpa" olyan világító készüléket jelent, amely hátulról nézve jelzi a jármû jelenlétét és szélességét; A "hátsó rendszámtábla megvilágító készülék" olyan világító készüléket jelent, amelynek rendeltetése a hátsó rendszámtábla részére fenntartott hely megvilágítása; állhat több optikai elembõl is; 2.6. A világító készülék "fényt kibocsátó felülete" a fényjelzõ készülék vagy a fényvisszaverõ az átlátszó anyag külsõ teljes vagy részleges külsõ részét jelenti, amint azt a jóváhagyáshoz a készülék gyártója a rajzon meghatározta (lásd a 3. Mellékletben); 2.7. "Világító felület" (lásd 3. Melléklet) A "világító készülék világító felülete" ( és bekezdések a lencse vagy fényszóró esetén a kivetítetõ lencse ellipszis alakú tükörrel ellátott teljes nyílásának merõleges vetülete a függõleges síkon. Ha a világító készüléknek nincs lencséje, a bekezdés meghatározását alkalmazzák. Ha a lámpa fényt kibocsátó felülete csak a tükör teljes nyílásának egy részét haladja meg, akkor ennek a résznek a vetületét kell figyelembe venni. Tompított fényszóró esetében a világító felületet a lencse "levágási vonala" korlátozza. Ha a tükör és a lencse egymáshoz képest állítható, a középsõ beállítást használják A "fényjelzõ készülék világító felülete, a fényvisszaverõt kivéve" (2.5.8., , bekezdések) a lámpának a vonatkoztatási tengelyre merõleges és a lámpa fénykibocsátó felületének külsõ felületét érintõ síkra vetített ortogonális vetületét jelenti. Ezt a vetületet az e síkban fekvõ ernyõk szélei határolják, amelyek mindegyike a teljes fényerõnek csupán 98 százalékát engedi át a vonatkoztatási tengely irányában; a világító felület alsó, felsõ és oldalsó határvonalának meghatározására csupán az ernyõ vízszintes vagy függõleges széleit kell figyelembe venni A "fényvisszaverõ készülék világító felülete" ( bekezdés) a fényvisszaverõ világító

6 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 6. oldal felületének vonatkoztatási tengelyére merõleges síkban fekvõ vetületét jelenti, amelyet a fényvisszaverõ prizma optikai rendszerének szélét érintõ és a vonatkoztatási tengellyel párhuzamos síkok határolnak; a fényvisszaverõ alsó, felsõ és oldalsó széleinek meghatározására csak a vízszintes és a függõleges szélekkel rendelkezõ ernyõket kell figyelembe venni A "látható felület" az adott megfigyelési irányban a gyártó vagy meghatalmazottja kérésének megfelelõen: vagy a lencse külsõ felületére vetített világító felület határa (a b) vagy a fénykibocsátó felület (c d) a fénykibocsátó felület merõleges vetülete a megfigyelési irányra merõleges és a lencse külsõ pontját érintõ síkon (lásd a jelen Elõírás 3. Mellékletét) A "vonatkoztatási tengely" a lámpa azon jellemzõ tengelyét jelenti, amelyet a lámpa gyártója határoz meg, és amely vonatkoztatási irányul szolgál (H = 0, V = 0 ) a látótér szögeinek meghatározásához a fénytani méréseknél és a lámpa jármûre szerelésénél A "vonatkoztatási középpont" a vonatkoztatási tengely és a külsõ fénykibocsátó felület döféspontját jelenti; amelyet a lámpa gyártója határoz meg A "geometriai láthatóság szögei" azt a legkisebb térszögû zónát határozzák meg, amelyen belül a lámpa látható felületét észlelni kell. Ezt a térszögû zónát az a gömbcikk határozza meg, amelynek középpontja egybeesik a lámpa vonatkoztatási középpontjával, és amelynek gömbi fõköre párhuzamos az útfelülettel. Ezt a gömbcikket a vonatkoztatási tengelytõl kiindulva kell meghatározni. A β vízszintes szög a hosszúságnak, míg az α függõleges szög a szélességnek felel meg. A geometriai láthatósági szögeken belül nem lehet semmiféle olyan akadály, ami gátolja a megfigyelt lámpa látható felületének bármely részébõl a fény terjedését. Ha a méréseket a lámpához közelebb végzik, a megfigyelés irányát az azonos pontosság érdekében párhuzamosra kell állítani. A geometriai láthatóság szögein belül ne vegyenek figyelembe akadályt, ha az már létezett, amikor a lámpatípust jóváhagyták. Ha amikor a lámpát felszerelik a lámpa átlátszó felületének bármely részét a jármû valamelyik része fedi, meg kell bizonyosodni, hogy a lámpát nem fedi-e olyan akadály, ami a készülék, mint optikai egység jóváhagyásához elõírt fénytani értékeknek még megfelel (lásd a jelen Elõírás 3. Mellékletét). Ha azonban a vízszintes alatt a geometriai láthatóság függõleges szöge 5 -ra csökkenthetõ (lámpák 750 mm-nél kisebb távolságra a talaj felett), a felszerelt optikai egység méréseinek fénymezeje a vízszintes alatt 5 -ra csökkenthetõ A jármû bármelyik oldalának "külsõ széle" azt a síkot jelenti, amely párhuzamos a jármû hosszirányú középsíkjával és érinti a jármû oldalirányban legmesszebb kinyúló külsõ szélét, figyelmen kívül hagyva a következõ kinyúlásokat visszapillantó tükröket és az irányjelzõket A "teljes szélesség" a fenti bekezdésben meghatározott két függõleges sík közötti távolság Az "egyetlen lámpa" két vagy több akár azonos, akár nem azonos feladatú és azonos színt kibocsátó lámpából álló olyan egységet jelent, amely olyan készülékekbõl áll, amelyek úgy vannak beépítve, hogy a lámpák teljes világító felületeinek a vonatkoztatási tengely irányába esõ vetülete az említett világító felületek vonatkoztatási tengely irányába esõ vetületét körülvevõ legkisebb négyszög legalább 60 % területét foglalja el. Ez a meghatározás nem alkalmazható a távolsági fényszóróra, a tompított fényszóróra és az elsõ ködlámpára Az ugyanabba az irányba világító "két lámpa közötti távolság" a 2.6. bekezdésben említett esetben meghatározott két világító felület körvonalának vonatkoztatási tengelyére merõleges síkban fekvõ vetületek közötti távolságot jelenti A "mûködés-visszajelzõ" olyan jelzõlámpát jelent, amely mutatja, hogy valamely készüléket bekapcsoltak, és megfelelõen mûködik.

7 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 7. oldal A "bekapcsolás-visszajelzõ" olyan jelzõlámpa, ami azt mutatja, hogy valamely készüléket bekapcsoltak, de azt nem jelzi, hogy megfelelõen mûködik "Választható lámpa" azt a lámpát jelenti, amelynek a felszerelését a gyártó döntésére bízzák "Talaj" azt a felületet jelenti, amelyen a jármû áll, és lényegében vízszintes "Készülék" az olyan alkotórész vagy alkotórészek együttese, amelyet egy vagy több feladat ellátására használnak "Készülékbõl kibocsátott fény színe". a 48. számú Elõírásban és a típusjóváhagyás idején hatályos módosításaiban megadott kibocsátott fény színét alkalmazzák ebben az Elõírásban. 3. JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 3.1. Valamely jármûtípus jóváhagyását a világító és fényjelzõ készülékek beépítése szempontjából kérheti a gyártó, illetve annak megfelelõen meghatalmazott képviselõje Minden jóváhagyási kérelemhez mellékelni kell három-három példányban az alább felsorolt iratokat és mûszaki adatokat: a jármûtípus leírását a fenti és bekezdésben említett jellemzõk szempontjából; a jármû típusát meg kell határozni; a gyártó által elõírt világító és fényjelzõ készülékek jegyzékét; ez a jegyzék az egyes funkciókra több készüléktípust is tartalmazhat; minden típust megfelelõen azonosítani kell (ha jóváhagyták, a típus jóváhagyási jelét, a gyártó megnevezését, stb.); azon kívül a jegyzék minden feladatra a következõ kiegészítõ megjegyzést is tartalmazhatja: "vagy egyenértékû készülékek"; a teljes világító és fényjelzõ készülék elrendezési rajzát, amely feltünteti a különbözõ készülékek helyét a jármûvön; és ha szükséges, azért, hogy az Elõírás követelményeinek teljesítését igazolják mindegyik lámpáról rajzot vagy rajzokat, amelyek mutatják a fenti bekezdésben meghatározott világító felületet, a 2.6. bekezdésben meghatározott fénykibocsátó felületet, a 2.9. bekezdésben meghatározott vonatkoztatási tengelyt és a bekezdésben meghatározott vonatkoztatási középpontot. Ezt a tájékoztatás nem szükséges a hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa esetében ( bekezdés) A kérelem tartalmazza annak a módszernek a meghatározását, amelyet az átlátszó felület (2.8. bekezdés) meghatározására használnak A fenti bekezdésben leírt világító és fényjelzõ készülékekkel ellátott és a jármûtípusra jellemzõ olyan üres jármûvet, amelyre a jóváhagyást kérik, adjanak át a jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatnak. 4. JÓVÁHAGYÁS 4.1. Ha a jelen Elõírás szerint jóváhagyásra átadott jármûtípus a jegyzékben felsorolt valamennyi készülék tekintetében teljesíti az Elõírás követelményeit, akkor a jármûtípust a jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 01) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja egy másik jármûtípus jóváhagyására, sem ugyanazon jármûtípus jóváhagyására, ha azt olyan készülékkel látták el, amit nem soroltak fel a fenti bekezdés említett jegyzékében, figyelembe véve a jelen Elõírás 7. bekezdésének rendelkezéseit is.

8 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 8. oldal 4.3. Valamely jármûtípus, illetve jármûrész jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról, vagy a jóvá-hagyás kiterjesztésérõl, vagy elutasításáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl értesíteni kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleket a jelen Elõírás 1. Mellékleteként csatolt értesítés mintájának megfelelõ nyomtatványon Minden olyan jármûvön, ami megfelel a jelen Elõírás szerint jóváhagyott típusnak, a jóváhagyási értesítésen megadott, könnyen hozzáférhetõ helyen jól láthatóan fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely: olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 2/ veszi körül; a bekezdésben elõírt körtõl jobbra a jelen Elõírás száma, amelyet R betû, majd egy kötõjel és a jóváhagyási szám követ Ha a jármû megegyezik egy olyan jármûtípussal, amelyet az Egyezményhez csatolt egy vagy több más Elõírás szerint ugyanabban az országban hagytak jóvá, amelyik a jelen Elõírás szerinti jóváhagyást is megadta, a bekezdésben elõírt jelképet nem kell megismételni; ilyen esetben az összes olyan Elõírás számát és kiegészítõ jeleit, amelyek szerint a jóváhagyást megadták ugyanabban az országban, amelyik a jelen Elõírás szerinti jóváhagyását is megadta, a bekezdésben elõírt jelkép jobb oldalán függõleges oszlopokban kell feltüntetni A jóváhagyási jel jól olvasható és kitörölhetetlen legyen. 4.7 A jóváhagyási jelet a jármû gyártó által felszerelt adattábláján vagy ahhoz közel kell elhelyezni. 4.8 A jelen Elõírás 2. Melléklete példákat mutat be a jóváhagyási jel elrendezésére. 5. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 5.1. A világító és fényjelzõ készülékeket úgy kell felszerelni, hogy a szokásos használati feltételek 2/ 1 = Németország 21 = Portugália 41 = üres 2 = Franciaország 22 = Orosz Föderáció 42 = Európai Közösség * / 3 = Olaszország 23 = Görögország 43 = Japán 4 = Hollandia 24 = Írország 44 = üres 5 = Svédország 25 = Horvátország 45 = Ausztrália 6 = Belgium 26 = Szlovénia 46 = Ukrajna 7 = Magyarország 27 = Szlovákia 47 = Dél-Afrika 8 = Cseh Köztársaság 28 = Fehérorosz Köztársaság 48 = Új-Zéland 9 = Spanyolország 29 = Észtország 49 = Ciprus 10 = Jugoszlávia 30 = üres 50 = Málta 11 = Egyesült Királyság 31 = Bosznia-Hercegovina 51 = Koreai Köztársaság 12 = Ausztria 32 = Lettország 52 = Malajzia 13 = Luxemburg 33 = üres 53 = Thaiföld 14 = Svájc 34 = Bulgária 54 = 15 = üres 35 = üres 55 = 16 = Norvégia 36 = Litvánia 56 = Montenegró 17 = Finnország 37 = Törökország 57 = 18 = Dánia 38 = üres 58 = Tunézia 19 = Románia 39 = Azerbajdzsán 20 = Lengyelország 40 = Macedónia */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

9 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 9. oldal között és azoknak a rezgéseknek ellenére, amelyeknek a jármû rendeltetésszerû üzeme közben ki lehet téve, megõrizzék a jelen Elõírásban lefektetett jellemzõiket és biztosítsák, hogy a jármû kielégítse a jelen Elõírásban elõírt követelményeket. Különösen a lámpák nem szándékos elállításának lehetõségét zárják ki A világító lámpákat úgy kell felszerelni, hogy tájolásuk könnyen állítható legyen Valamennyi fényjelzõ készüléknél a jármûre felszerelt lámpa vonatkoztatási tengelye párhuzamos legyen a jármûnek az úton elfoglalt helyzetének síkjával; továbbá az oldalsó fényvisszaverõk esetében a vonatkoztatási tengely merõleges legyen a jármû hosszirányú középsíkjára, míg az összes többi fényjelzõ készülék az említett középsíkkal párhuzamos legyen. A megengedett tûrés mindegyik irányban ± 3. Azon kívül, ki kell elégíteniük azokat a követelményeket is, amelyeket ha ilyenek vannak a gyártó a felszerelésre elõírt Külön elõírások hiányában a lámpák magasságát és a fénysugár beállítási irányát a jármû üres és vízszintes felületre állított helyzetében úgy kell ellenõrizni, hogy a kormánykarok az egyenes vonalú mozgásnak megfelelõ irányban legyenek Különleges követelmények hiányában: az egyetlen lámpát vagy tükröt a jármû hosszirányú középsíkjához viszonyítva szimmetrikusan kell felszerelni; a páros és ugyanolyan feladatú lámpákat: szimmetrikusan szereljék fel a jármû hosszirányú középsíkjához viszonyítva; egymással szimmetrikusan szereljék fel a jármû hosszirányú középsíkjához viszonyítva; feleljenek meg a színmérési követelményeknek, és azonos fénytani jellemzõik legyenek, egyszerre ki- és bekapcsolhatók legyenek elégítsék ki a színmérés követelményeit; és azonos névleges fénytani jellemzõik legyenek Külön utasítások hiányában a különbözõ feladatot ellátó lámpák lehetnek függetlenek, csoportosítottak, egyesítettek vagy egy készülékben egybeépítettek azzal a feltétellel, hogy mindegyik lámpa elégítse ki a rávonatkozó követelményeket A legnagyobb talajszint feletti magasságot a legmagasabb ponttól, és a legkisebb magasságot a vonatkoztatási tengely irányában látható világító felület vagy tükör alsó részétõl kell mérni. Tompított fényszórónál a talaj feletti legkisebb magasságot kell megmérni alkalmazásától függetlenül az optikai rendszer legalacsonyabb tényleges kibocsátási pontjától (pl. tükör, lencse, vetítõ lencse). Ahol a (legnagyobb és legkisebb) talaj feletti magasság teljesen megfelel az Elõírás követelményeinek, más felület pontos széleit nem kell meghatározni. Ha a lámpák közötti távolságra hivatkoznak, a szélesség tekintetében a helyzetet az átlátszó felület belsõ széleitõl határozzák meg a vonatkoztatási tengely irányában. Ahol a szélesség tekintetében a helyzet egyértelmûen megfelel az Elõírás követelményeinek, más felület pontos széleit nem kell meghatározni Különleges követelmények hiányában egyetlen lámpa sem lehet villogó fényû, kivéve az irányjelzõ és elakadásjelzõ lámpákat Egyetlen piros lámpa se legyen látható menetirány szerint elõre, és egyetlen fehér lámpa se

10 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 10. oldal legyen látható menetirány szerint hátra. Ennek a követelménynek a teljesítését a következõk szerint kell ellenõrizni (lásd a rajzot a 4. Mellékletben): a piros fényû lámpa láthatósága elölrõl: a piros fényû lámpa fénykibocsátó felülete ne legyen közvetlenül látható olyan megfigyelõ személy számára, aki a jármû elsõ pontja elõtt 25 m-re fekvõ keresztirányú sík 1. zónájában mozog a fehér fényû lámpa láthatósága hátulról: a fehér fényû lámpa fénykibocsátó felülete ne legyen közvetlenül látható olyan megfigyelõ személy számára, aki a jármû leghátsó pontja mögött 25 m-re fekvõ keresztirányú sík 2. zónájában mozog A megfigyelõ szemei által áttekinthetõ 1. és 2. zóna határai a következõk: magasságban: két olyan vízszintes sík, amelyek 1 m-re, illetve 2,2 m-re vannak a talajszint felett; szélességben: a jármû hosszirányú középsíkjától kifelé elõre, illetve hátrafelé 15 szöget képezõ két olyan függõleges sík, amelyek metszik a jármû teljes külsõ szélességét határoló és a jármû hosszirányú középsíkjával párhuzamos függõleges síkokat az érintkezési pontban vagy pontokban; amennyiben több érintkezési pont van, úgy a legelsõ megfelel az elsõ síknak és a leghátsó a hátsó síknak Az elektromos csatlakozásokat úgy kell kivitelezni, hogy az elsõ helyzetjelzõ lámpa vagy a tompított fényszóró, ha nincs elsõ helyzetjelzõ lámpa, és a hátsó helyzetjelzõ és hátsó rendszámtáblát megvilágító készülék csak egyszerre legyenek be- és kikapcsolhatók Különleges elõírások hiányában, az elektromos csatlakoztatás olyan legyen, hogy a távolsági fényszórót és a tompított fényszórót csak akkor lehessen bekapcsolni, ha a fenti bekezdésben említett lámpákat szintén bekapcsolják. Ennek a követelménynek a teljesítése azonban nem szükséges olyan távolsági és tompított fényszórók esetében, ahol szaggatott, rövid idejû világító figyelmeztetés van a tompított fényszóró bekapcsolásához, vagy a tompított fényszóró és a távolsági fényszóró váltakozó bekapcsolásához A fényszóró automatikusan kapcsoljon be, amikor a motor jár Visszajelzõ lámpák Szokásos vezetési helyzetében a vezetõ azonnal lásson minden visszajelzõ lámpát Ahol a jelen Elõírás "zárt áramkörû" visszajelzõt (bekapcsolás-visszajelzõ) ír elõ, ez "mûködésjelzõvel" helyettesíthetõ Fény színe 3/ A jelen Elõírásban hivatkozott fények színei a következõk legyenek: távolsági fényszóró tompított fényszóró elsõ helyzetjelzõ lámpa nem háromszögletû elsõ fényvisszaverõ nem háromszögletû oldalsó fényvisszaverõ pedál fényvisszaverõje nem háromszögletû hátsó fényvisszaverõ irányjelzõ lámpa fehér fehér fehér fehér borostyán-sárga elõl borostyán-sárga vagy piros hátul borostyán-sárga piros borostyán-sárga 3/ A lámpákból kibocsátott fény színkoordinátáinak mérése nem része ennek az Elõírásnak.

11 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 11. oldal féklámpa hátsó helyzetjelzõ lámpa rendszámtáblát megvilágító lámpa piros piros fehér A jelen Elõírás szerinti jóváhagyásra benyújtott minden jármû a következõ világító és fényjelzõ berendezésekkel legyen felszerelve: tompított fényszóró (6.2. bekezdés), hátsó helyzetjelzõ lámpa (6.10. bekezdés), nem háromszög alakú oldalsó fényvisszaverõ (6.5.), nem háromszög alakú hátsó fényvisszaverõ (6.7. bekezdés), pedál-fényvisszaverõk (6.6. bekezdés) csak lábpedállal rendelkezõ mopedeknél féklámpa (6.9. bekezdés), hátsó rendszámtáblát megvilágító készülék, ahol ilyen szükséges (6.11. bekezdés) Ezen felül a következõ világító és fényjelzõ készülékeket lehet felszerelni: távolsági fényszóró (6.1. bekezdés), elsõ helyzetjelzõ lámpa(6.3. bekezdés), nem háromszögletû elsõ fényvisszaverõ (6.4. bekezdés), irányjelzõ lámpa (6.8. bekezdés), Mindegyik, az és bekezdésekben említett világító és fényjelzõ berendezés felszerelését úgy kell elvégezni, hogy megfeleljen a jelen Elõírás 6. bekezdésében elõírt rávonatkozó követelményeknek Bármely olyan világító és fényjelzõ készüléket, amely nem azonos az 5.14 és bekezdésekben említett készülékekkel, nem szabad felszerelni kivéve a rendszámtáblát megvilágító készüléket, ha van, rendszámtábla és megvilágítását elõírják A motorkerékpárokhoz jóváhagyott típusú és az és bekezdésekben említett világító és fényjelzõ készülékeket segédmotoros kerékpárokra is felszerelhetik. 6. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK 6.1. TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ Száma: Egy vagy kettõ jóváhagyott típus a következõk szerint: 113 számú Elõírás; 112. számú Elõírás A osztály; 1. számú Elõírás; 57. számú Elõírás; 72. számú Elõírás; 76. számú Elõírás Elrendezés Nincsenek különleges követelmények Elhelyezés Szélességben:

12 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 12. oldal egy független távolsági fényszórót elhelyezhetnek egy másik elsõ lámpa alatt vagy felett, vagy egy másik elsõ lámpa mellett; ha ezek a lámpák a másik felett vannak, a távolsági fényszóró vonatkoztatási középpontját a jármû hosszirányú középsíkjában kell elhelyezni. Ha ezek a lámpák egymás mellett vannak, vonatkoztatási középpontjuk legyen szimmetrikus a jármû hosszirányú középsíkjára egy távolsági fényszóró, amelyet kölcsönösen egybeépítettek egy másik olyan elsõ lámpával, amelyet úgy kell felszerelni, hogy vonatkoztatási középpontja a jármû hosszirányú középsíkjában legyen. Ha azonban a jármûvet független tompított fényszóróval vagy az elsõ helyzetjelzõ lámpával kölcsönösen egybeépített tompított fényszóróval is felszerelik a távolsági fényszóró mellett, vonatkoztatási középpontjukat a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikusan kell elhelyezni két távolsági fényszórót, amelyek egyikét vagy mindkettõt kölcsönösen egybeépítették egy másik elsõ lámpával, úgy kell felszerelni, hogy vonatkoztatási középpontja a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikus legyen A független távolsági fényszóró világító felületének széle mindig legfeljebb 100 mm-re legyen a tompított fényszóró világító felületének szélétõl Hosszában: a jármû elején. Ez a követelmény akkor valósul meg, ha a kibocsátott fény a visszapillantó tükörrel és/vagy a jármû visszatükrözõ felületeivel sem közvetlenül, sem közvetve nem okoz kellemetlenséget a jármûvezetõnek A független távolsági fényszórók és tompított fényszórók világító felületének szélei között a távolság soha ne lépje túl a 200 mm-t Két távolsági fényszóró világító felületeit elválasztó távolság ne lépje túl a 200 mm-t Geometriai láthatóság A világító felület láthatóságát beleértve a megfigyelés irányában láthatólag meg nem világított zónák láthatóságát is biztosítani kell abban a széttartó térben, amelyet a világító felület kerületét érintõ és a fényszóró vonatkoztatási tengelyével legalább 5 szöget bezáró alkotók határolnak Irányítottság Elõre. A lámpa a kormánnyal együtt mozoghat Nem egyesíthetõ más lámpával Elektromos csatlakozás A tompított fény együtt világíthat a távolsági fénnyel Bekapcsolás-visszajelzõ Kötelezõ, nem villogó kék jelzõlámpa 6.2. TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓ Száma Egy vagy kettõ, jóváhagyott típusú a 113. számú Elõírás tervezet szerint, "A" osztályú a 112. számú Elõírás tervezet szerint, az 1. számú Elõírás szerint, 56. számú Elõírás szerint. az 57. számú Elõírás szerint, a 72. számú Elõírás szerint, a 76. számú Elõírás szerint, a 82. számú Elõírás szerint.

13 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 13. oldal Elrendezés Nincs különleges követelmény Elhelyezés Szélességben egy független tompított fényszórót elhelyezhetnek egy másik elsõ lámpa alatt, felett vagy másik elsõ lámpa egyik oldalán; ha ezek a lámpák egymás felett vannak, a tompított fényszóró vonatkoztatási középpontját a jármû hosszirányú középsíkjában kell elhelyezni. Ha ezek a lámpák egymás mellett vannak, a vonatkoztatási középpontjuk legyen szimmetrikus a jármû hosszirányú középsíkjára tompított fényszóró, amelyet kölcsönösen egybeépítettek egy másik olyan elsõ lámpával, amelyet úgy kell felszerelni, hogy vonatkoztatási középpontja a jármû hosszirányú középsíkjában legyen. Ha azonban a jármûvet független távolsági fényszóróval vagy az elsõ helyzetjelzõ lámpával kölcsönösen egybeépített távolsági fényszóróval is felszerelik a tompított fényszóró mellett, vonatkoztatási középpontjukat a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikusan kell elhelyezni két tompított fényszórót, amelyek egyikét vagy mindkettõt kölcsönösen egybeépítették egy másik elsõ lámpával, úgy kell felszerelni, hogy vonatkoztatási középpontja a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikus legyen Magasság: legalább 500 mm-re és legfeljebb 1200 mm-re a talajszint felett Hosszirányban: a jármû elején. Ez a követelmény akkor valósul meg, ha a kibocsátott fény a visszapillantó tükörrel és/vagy a jármû visszatükrözõ felületeivel sem közvetlenül, sem közvetve nem okoz kellemetlenséget a jármûvezetõnek Geometriai láthatóság Ezt a fenti bekezdésben tárgyalt α és β szög határozza meg: α = felfelé 15 és lefelé 10, β = balra 45 és jobbra 10 egyetlen lámpánál. β = kifelé 45 és befelé 10 minden lámpa-párra. Elválasztók vagy egyéb szerelvények jelenléte a fényszóró közelében nem okozhat olyan másodlagos hatásokat, amelyek más úthasználókat zavarhatnának Irányítottság Elõre: a lámpa együtt mozoghat a kormánnyal Nem egyesíthetõ más lámpával Elektromos csatlakozás A tompított fényre való átkapcsolás kapcsolója egyidejûleg a távolsági fényt is kapcsolja ki Visszajelzõ Választható, bekapcsolás-jelzõ, nem villogó zöld ELSÕ HELYZETJELZÕ LÁMPA Szám Egy Elrendezés Nincs különleges követelmény Elhelyezés

14 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 14. oldal Szélesség: Független elsõ helyzetjelzõ lámpát szerelhetnek fel felülre vagy alulra, vagy az egyiket a másik elsõ lámpa mellé; ha ezek a lámpák egy másik lámpa felett vannak, az elsõ helyzetjelzõ lámpa vonatkoztatási középpontját a jármû hosszirányú középsíkján belül kell elhelyezni. Ha ezek a lámpák egymás mellett vannak, vonatkoztatási középpontjukat a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikusan kell elhelyezni. Az elsõ helyzetjelzõ lámpát, amelyet kölcsönösen egybeépítettek egy másik elsõ lámpával, úgy kell elhelyezni, hogy vonatkoztatási középpontja a jármû hosszirányú középsíkján helyezkedjen el. Ha azonban a jármûvet másik elsõ lámpával is felszerelik az elsõ helyzetjelzõ lámpa mellett, vonatkoztatási középpontjukat a jármû hosszirányú középsíkjára szimmetrikusan kell elhelyezni. Két elsõ helyzetjelzõ lámpát, amelyek egyikét vagy mindkettõt kölcsönösen egybeépítették egy másik elsõ lámpával, úgy kell elhelyezni, hogy vonatkoztatási középpontjuk szimmetrikus legyen a jármû hosszirányú középsíkjára magasságban: a talajszint felett legalább 350 mm és legfeljebb 1200 mm, hosszirányban: a jármû elején Geometriai láthatóság Függõleges szög: 15 a vízszintes sík alatt és felett. A vízszintes alatti függõleges szög azonban 5 -ra csökkenthetõ, ha a lámpa talajszint feletti magassága kevesebb, mint 750 mm. Vízszintes szög: 80 balra és jobbra minden lámpa-párnál, Irányulás Elõre. A lámpa együtt mozoghat a kormánnyal Visszajelzõ Vagy választható, mûködés-jelzõ, nem villogó zöld, vagy a mûszertábla megvilágítása Egyéb követelmény Nincs ELSÕ, NEM HÁROMSZÖG ALAKÚ FÉNYVISSZAVERÕ Száma Egy Elrendezés Nincsen különleges követelmény Elhelyezés magasságban: a talajszint felett legalább 400 mm és legfeljebb 1200 mm, Geometriai láthatóság Vízszintes szög: 30 balra és jobbra. Függõleges szög: 15 a vízszintes sík felett és alatt. A vízszintes sík alatti függõleges szög 5 értékre csökkenthetõ, ha a fényvisszaverõ beépítési magassága kisebb, mint 750 mm Irányulás Elõre. A fényvisszaverõ az elkormányzási szögben mozoghat Egyéb követelmények Nincs OLDALSÓ, NEM HÁROMSZÖG ALAKÚ FÉNYVISSZAVERÕ Száma oldalanként

15 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 15. oldal Egy vagy kettõ Elrendezés Nincsen különleges követelmény Elhelyezés magasságban: a talajszint felett legalább 300 mm és legfeljebb 900 mm, hosszúságban: olyan helyzetben legyen, hogy szokásos vezetési körülmények között a vezetõ vagy az utas ruházata ne takarja Geometriai láthatóság Vízszintes szög: 30 balra és jobbra. Függõleges szög: 15 a vízszintes sík felett és alatt. A vízszintes sík alatti függõleges szög 5 -ra csökkenthetõ, ha a lámpa kisebb magasságban van, mint 750 mm Irányulás A fényvisszaverõ vonatkoztatási tengelye legyen merõleges a jármû hosszirányú középsíkjára, és kifele irányuljon. Az oldalsó fényvisszaverõ az elkormányzási szögben mozoghat PEDÁL-FÉNYVISSZAVERÕ Szám Négy fényvisszaverõ vagy fényvisszaverõ csoport Elrendezés Nincs különleges követelmény Egyéb követelmények A fényvisszaverõ készülék világító felületének külsõ felületét a pedáltestbe süllyesszék be. A fényvisszaverõt úgy szereljék a pedáltestbe, hogy a jármûvön elöl is, hátul is jól látható legyen. A pedál testéhez idomuló fényvisszaverõ alakjánál a vonatkoztatási tengely a pedál tengelyére legyen merõleges. A pedál-fényvisszaverõ készüléket csak azokra a jármû-pedálokra kell felszerelni, amelyek forgattyúik vagy más szerkezetüknél fogva a motor alternatív meghajtására használhatók. Ezeket olyan pedálokra nem szabad felszerelni, amelyek a jármû irányítására vagy csak a vezetõ vagy utas lábának támasztására szolgálnak. Elölrõl is, hátulról is jól láthatók legyenek HÁTSÓ, NEM HÁROMSZÖG ALAKÚ FÉNYVISSZAVERÕ Szám Egy vagy kettõ Elrendezés Nincsen különleges követelmény Elhelyezés magasságban: a talajszint felett legalább 250 mm és legfeljebb 900 mm, hosszúságban: a jármû végén Geometriai láthatóság Vízszintes szög: 30 balra és jobbra egy fényvisszaverõnél. 30 kifele és 10 befele minden fényvisszaverõ-párnál. Függõleges szög: 15 a vízszintes felett és alatt. A vízszintes alatt a függõleges szög 5 -ra csökkenthetõ, ha a lámpa kisebb magasságban van, mint a 750 mm Irányulás

16 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 16. oldal Hátrafele IRÁNYJELZÕ LÁMPA Száma Oldalanként kettõ Elrendezés Két elsõ irányjelzõ (11 kategória 4/ ). Két hátsó irányjelzõ (12 kategória 4/ ) Elhelyezés szélességben: az elsõ irányjelzõknek a következõ követelményeket teljesítsék: 1) a világító felületek között legalább 240 mm távolság legyen, 2) az irányjelzõket a fényszóró(k) világító felületének külsõ szélét érintõ hosszirányú vízszintes síkon kívül kell elhelyezni 3) a legkisebb távolság az irányjelzõk világító felülete és a legközelebbi tompított fényszóró között a következõ legyen: Irányjelzõ minimális fényereje (cd) Minimális távolság (mm) Hátsó irányjelzõknél a távolság a két világító felület belsõ szélei között legalább 160 mm legyen Magasság: legalább 350 mm és legfeljebb 1200 mm a talajszint felett Hosszirányban: elõrefelé, a hátsó irányjelzõ vonatkoztatási középpontja és a jármû teljes hosszának leghátsó végén levõ keresztirányú sík között a távolság ne haladja meg a 300 mm-t Geometriai láthatóság Vízszintes irányú szögek: 20 befele és 80 kifele. Függõleges irányú szögek: 15 a vízszintes felett és alatt. A vízszintes alatt a függõleges szög 5 -ra csökkenthetõ, ha a lámpa kisebb magasságban van, mint a 750 mm Irányulás Az elsõ irányjelzõ lámpák elmozdulhatnak az elkormányzási szöggel Nem egyesíthetõk semmilyen lámpával Nem építhetõk egybe semmilyen lámpával Elektromos kapcsolás Az irányjelzõ lámpák az összes többi lámpától függetlenül bekapcsolhatók legyenek. A jármû egy és ugyanazon oldalán lévõ összes irányjelzõt egy vezérlõ kapcsolóval kell be- és kikapcsolni Egyéb követelmények Az alább bemutatott jellemzõket az elektromos rendszer csak olyan terhelésével szabad mérni, amelyek a motor és a világító készülékek mûködéséhez szükségesek. 4/ 4/ A 6. számú Elõírás 1 vagy 2 kategóriájába tartozó irányjelzõvel is helyettesíthetõ. A 6. számú Elõírás 1 vagy 2 kategóriájába tartozó irányjelzõvel is helyettesíthetõ.

17 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 17. oldal Minden olyan jármûnél, ahol az irányjelzõt egyenárammal táplálják, a villogás frekvenciája percenként 90 ± 30 legyen Az irányjelzõ villogása a jármû azonos oldalán egyidejû vagy váltakozó lehet A fényjelzés vezérlésének mûködését kevesebb, mint egy másodpercen belül kövesse a fényjelzõk fényének megjelenése, és másfél másodpercen belül a fény elsõ kialvása ahol az irányjelzõt váltakozó árammal táplálják, olyan jármûnél, ahol a motor fordulatszáma a jármû legnagyobb tervezési sebességének megfelelõ motorfordulatszám 50 és 100 százaléka között van, a fény villogási frekvenciája percenként 90 ± 30 legyen: Az irányjelzõ villogása a jármû azonos oldalán egyidejû vagy váltakozó lehet A fényjelzés vezérlésének mûködését kevesebb, mint egy másodpercen belül kövesse a fényjelzõk fényének megjelenése, és másfél másodpercen belül a fény elsõ kialvása ahol az irányjelzõt váltakozó árammal táplálják, olyan jármû esetében, ahol a motor fordulatszáma a gyártó által megadott alapjárati fordulatszám és a jármû legnagyobb sebességének megfelelõ motorfordulatszám 50 százaléka között van, a fény villogási frekvenciája percenként és között legyen: Az irányjelzõ villogása a jármû azonos oldalán egyidejû vagy váltakozó lehet A fényjelzés vezérlésének mûködését kevesebb, mint egy másodpercen belül kövesse a fényjelzõk fényének megjelenése, és másfél másodpercen belül a fény elsõ kialvása Egy irányjelzõ hibája ha az nem rövidzárlat esetén a többi ugyanazt az irányt mutató irányjelzõ lámpa folytassa villogását, vagy továbbra is világítson, azonban ebben az állapotban a frekvencia különbözzön az elõírt frekvenciától, hacsak a jármûvet ne szerelték fel visszajelzõvel Visszajelzõ Kötelezõ, ha az irányjelzõt a vezetõ nem látja: mûködés-visszajelzõ, villogó és/vagy hallható. Az irányjelzõ hibája esetén a visszajelzõ kapcsoljon ki, maradjon folytonosan világító állapotban vagy változtassa frekvenciáját FÉKLÁMPA Szám Egy vagy kettõ Elrendezés Nincs különleges követelmény Elhelyezés Magasságban legalább 250 mm és legfeljebb 1500 mm a talajszint felett; Hosszirányban a jármû hátsó részén Geometriai láthatóság Szög a vízszintes síkban: Irányulás Hátrafelé. 45 a jármûtõl jobbra és balra egyetlen lámpánál. 45 kifele és 10 befele minden lámpa-párnál. Szög a függõleges síkban: 15 a vízszintes felett és alatt. A vízszintes sík alatti szög 5 szögre csökkenthetõ, ha a lámpa elhelyezési magassága 750 mm-nél kevesebb Elektromos kapcsolás: gyulladjon ki, ha az üzemi féket mûködtetik.

18 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 18. oldal Egyéb követelmények: A féklámpa fényerõssége jelentõsen fényerõssége Visszajelzõ Tilos HÁTSÓ HELYZETJELZÕ LÁMPA Szám Egy vagy kettõ Elrendezés Nincs különleges követelmény Elhelyezés nagyobb legyen, mint a hátsó helyzetjelzõ lámpa magasságban: a talajszint felett legalább 250 mm és legfeljebb 1500 mm, hosszirányban: a jármû végén Geometriai láthatóság Vízszintes szög: 80 balra és jobbra egyetlen lámpánál, Irányulás Hátrafelé. Függõleges szög: 15 a vízszintes sík alatt és felett. A vízszintes alatti függõleges szög 5 szögre csökkenthetõ, ha a lámpa talajszint feletti magassága kevesebb, mint 750 mm Visszajelzõ Választható, egyesítsék az elsõ helyzetjelzõ lámpával Egyéb követelmény Nincs HÁTSÓ RENDSZÁMTÁBLÁT MEGVILÁGÍTÓ KÉSZÜLÉK Szám Egy. A készüléknek a rendszámtábla számára fenntartott hely megvilágítására tervezett több optikai alkotórésze lehet Elrendezés ) Elhelyezés ) szélességben: ) Olyan, hogy a készülék megvilágítsa a rendszámtábla számára magasságban: ) fenntartott területet hosszúságban: ) Geometriai láthatóság ) Irányulás ) Visszajelzõ Választható. Mûködését a helyzetjelzõ lámpára elõírt visszajelzõ szerint végezze Egyéb követelmények Ha a hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpát egyesítik a hátsó helyzetjelzõ lámpával, kölcsönösen egybeépítik a féklámpával, akkor fénytani jellemzõi ne változzanak a féklámpa mûködése alatt. 7. JÁRMÛ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

19 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 19. oldal Semmi nem akadályozza a Kormányokat abban, hogy megköveteljék vagy megtiltsák az bekezdésben említett fényszóró jelenlétét a területükön nyilvántartásba vett jármûveken feltéve, hogy errõl értesítik az Egyesült Nemzetek Fõtitkárát a jelen Elõírás alkalmazására vonatkozó értesítésükkel egy idõben. 8. JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ KIVITELÛ GYÁRTÁS A jóváhagyott típussal egyezõ gyártás a következõ követelményekkel feleljen meg annak, amit az Egyezmény 2. Függeléke (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) megállapít: 8.1. A jelen Elõírás szerint jóváhagyott minden segédmotoros kerékpárt úgy gyártsanak, hogy az egyezzen a jóváhagyott típussal és feleljen meg a fenti 5. és 6. bekezdés követelményeinek A gyártásellenõrzési eljárás jelen Elõírás 5. Mellékletében megállapított minimális követelményeit teljesíteni kell A típusjóváhagyást engedélyezõ illetékes hatóság bármikor, bármely gyártó egységnél ellenõrizheti a jóváhagyott típussal egyezõ kivitelû termék gyártásellenõrzésének módszereit. Ezeknek az ellenõrzéseknek szokásos gyakorisága évente egy legyen. 9. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTÁS ESETÉRE 9.1 A jelen Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípustól a jóváhagyás megvonható, ha nem elégíti ki a követelményeket, vagy a jóváhagyási jellel ellátott jármû nem felel meg a jóváhagyott típusnak Ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó valamely Szerzõdõ Fél visszavonja korábban megadott jóváhagyását, errõl haladéktalanul tájékoztassa a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletében elõírt nyomtatványon. 10. JÁRMÛ TÍPUSÁNAK VAGY VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ KÉSZÜLÉKEK BEÉPÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA, ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 10.1 A jármû típusának, illetve a világító és fényjelzõ készülékei elhelyezésének vagy a fenti bekezdésben említett jegyzéknek bármilyen módosításáról értesíteni kell a jármû típusát jóváhagyó hatóságot. Ez a hatóság ilyenkor a következõket teheti: vagy úgy találja, hogy a végrehajtott módosításoknak nincs kedvezõtlen hatásuk, és így a jármû még mindenképpen kielégíti az elõírt követelményeket, vagy újabb vizsgálati jegyzõkönyvet kér a mûszaki vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálattól A jóváhagyás megerõsítésérõl vagy elutasításáról, a módosítások feltüntetésével együtt értesítsék az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleket a fenti 4.3. bekezdés szerint A jóváhagyás kiterjesztését engedélyezõ illetékes hatóság adjon külön sorozatszámot a jóváhagyás kiterjesztésérõl általa készített értesítõnek, és tájékoztassa errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletekében elõírt értesítéssel. 11. A GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Elõírás szerint jóváhagyott valamely jármûtípus gyártását, errõl értesítse a jóváhagyási hatóságot. Ez a hatóság az ilyen értesítés kézhezvétele után tájékoztassa errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletekében elõírt értesítéssel. 12. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A 01 sorozatszámú módosítások hivatalos hatályba lépésének idõpontja után a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek ne utasítsák el a jóváhagyást a 01 sorozatszámú módosításokat

20 ENSZ - EGB 74. számú Elõírás 20. oldal tartalmazó jelen Elõírás szerint A fenti bekezdésben említett hatálybalépés idõpontjától számított 24 hónap múlva a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek csak akkor adjanak ki jóváhagyást, ha a jármûtípus a világító és fényjelzõ készülékeke száma és felszerelése szempontjából megfelel a 01 sorozatszámú módosításokat tartalmazó jelen Elõírás követelményeinek A fenti bekezdésben említett idõpont elõtt kiadott létezõ jóváhagyások érvényesek maradnak. A fenti bekezdésben említett hatályba lépés idõpontja után több mint négy évvel elõször nyilvántartásba kerülõ jármûvek esetében a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek elutasíthatják a jármûtípust világító és fényjelzõ készülékekének száma és felszerelése szempontjából, ha nem felel meg a 01 sorozatszámú módosításokat tartalmazó jelen Elõírás követelményeinek.

21 ENSZ-EGB 74. számú Elõírás 21. oldal 13. JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKÉRT FELELÕS MÛSZAKI SZOLGÁLAT ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CÍME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket. 1. Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb méret: A4 ( mm)] E...1/ Kiadta: a hatóság megnevezése:... egy jármûtípus (moped): JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2/ JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL a világító és fényjelzõ készülékek beépítése szempontjából a 74. számú Elõírás szerint A jóváhagyás száma: 1. A jármû kereskedelmi vagy márka-jele: 2. A jármû típusa a gyártó szerint: 3. A gyártó neve és címe: 4. A gyártó esetleges képviselõjének neve és címe: A kiterjesztés száma: 5. A jóváhagyásra átadott világító készülékek a jármûvön: 5.1 Távolsági fényszóró: van / nincs 2/ 5.2. Tompított fényszóró: van / nincs 2/ 5.3. Elsõ helyzetjelzõ lámpa: van / nincs 2/ 5.4. Nem háromszögletû, fehér elsõ fényvisszaverõk van / nincs 2/ 5.5. Nem háromszögletû, borostyán-sárga oldalsó fényvisszaverõk: van / nincs 2/ 5.6. Borostyán-sárga pedál-fényvisszaverõk: van / nincs 2/ 5.7. Nem háromszögletû, piros hátsó fényvisszaverõk: van / nincs 2/ 5.8. Irányjelzõ lámpák: van / nincs 2/ 5.9. Féklámpák: van / nincs 2/ Hátsó helyzetjelzõ lámpák: van / nincs 2/ Hátsó rendszámtábla-megvilágító készülék: van / nincs 2/ 6. A legnagyobb tervezési sebesség:...km/ó 1/ 2/ Annak az országnak a megkülönböztetõ száma, amelyik a jóváhagyást megadta / kiterjesztette / elutasította / visszavonta (lásd az Elõírás jóváhagyási rendelkezéseit). Ami nem megfelelõ, azt ki kell kihúzni!

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés VIZSGABIZTOSKÉPZÉS Szintentartó III. képzés 121. Új világító és fényjelző berendezések Gál István Budapest, 2016. L kategóriájú járművek világító és fényjelző berendezései (A különálló számok a szövegrészhez

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP vonalkód helye Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azon magánszemélyek részére, akik adó kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Részletesebben

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás

2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás 2.12 Elindulás előtti teendők, személy és teherszállítás Ellenőrző kérdések_ki_2.1.-2.2. 1. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, a kötelezően előírt világító-

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.10.2005 COM(2005) 524 végleges. Javaslat A TANÁCS RENDELETE Üzbegisztánt illetően egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről. (előterjesztő: a Bizottság)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek

A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek 14. cikk A közúti forgalomban való részvételük céljából a kerékpárokat

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest, 2012. - 1 -

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest, 2012. - 1 - VIZSGABIZTOS KÉPZÉS 09_2. Kormányzás Kádár ehel Budapest, 2012. - 1 - 1.) A közúti járművek kormányzásával szembeni általános követelmények A közúti járművek kormányzásának az alábbi általános követelményeknek

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése

Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kerékpár és kerékpáros kötelező és ajánlott felszerelése Kötelező felszerelés Fehér színű első lámpa Piros színű hátsó lámpa Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

100 gazdaságilag aktívra jutó inaktív (2002)

100 gazdaságilag aktívra jutó inaktív (2002) A NÉPESSN PESSÉG GAZDASÁGI GI AKTIVITÁSA A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint Gazdaságilag aktív népesség Foglalkoztatottak ( aktív keresõk ) Munkanélküliek Gazdaságilag inaktív népesség

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása Orosz György Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása A követelménymodul száma: 2315-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.21. C(2013) 7994 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT AJÁNLÁSOK Ülésezve Prágában, 1997.

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.81 1989. augusztus 29. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált Síkban polarizált hullámok Tekintsünk egy z-tengely irányában haladó fénysugarat. Ha a tér egy adott pontjában az idő függvényeként figyeljük az elektromos (ill. mágneses) térerősség vektorokat, akkor

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 16. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek. Tartalomjegyzék. I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 16. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek. Tartalomjegyzék. I. Egységes szerkezetû jogi aktusok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. március 5., péntek 16. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Az 1980. évi 3. törvényerejû rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra www.seat.hu Tisztelt Vásárlónk! Örülünk, hogy SEAT gépkocsiját eddig is megelégedéssel használta. Meggyôzôdésünk, hogy jól választott, és ôszintén

Részletesebben

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA 1. A berendezés leírása:... 1 2. Marószerszámok és azok felszerelésének munkabiztonsági előírásai... 1 3. A marószerszámok felszerelésének általános munkabiztonsági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

CB9 HU Vezérlõegység

CB9 HU Vezérlõegység CB9 HU Vezérlõegység TARTALOMJEGYZÉK 1. CB9 VEZÉRLÕEGYSÉG... 1.1. Általános tudnivalók... 1.2. Mûszaki adatok... 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG HASZNÁLATÁHOZ.... HASZNÁLATI UTASÍTÁS A VEZÉRLÕEGYSÉG

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Conecto alacsonypadlós autóbuszról A jármővet az EVOBUS Hungária Kft. munkatársai, Uray Dóra és Szıke Péter mutatták be a BKV kelenföldi telephelyén. A jármő a Mercedes

Részletesebben