(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88."

Átírás

1 E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/ március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. számú Elõírás Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként április 10-én EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÛ JÁRMÛVEK FÉNYVISSZAVERÕ GUMIABRONCSAINAK JÓVÁHAGYÁSRA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2009 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20- án.

2 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF RETROREFLECTIVE TYRES FOR TWO-WHEELED VEHICLES Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: az eredeti Elõírás 1. helyesbítését hatályba lépett augusztus 27-én az eredeti Elõírás 1. kiegészítését hatályba lépett június 18-án A magyar szöveg: James Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József Közzétette az ENSZ-EGB az március 31-én kelt E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.87 és az Add.87/Corr.1. számú angol nyelvû kiadványokban.

3 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 3. oldal 88. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÜ JÁRMÜVEK FÉNYVISSZAVERÕ GUMIABRONCSAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Alkalmazási terület Meghatározások A jóváhagyás kérése Jelölések Jóváhagyás A fényvisszaverõ gumiabroncs típusának módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése A jóváhagyott típussal megegyezõ kivitelezésû gyártmány Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ kivitelezésû gyártmány esetére A gyártás végleges beszüntetése Általános követelmények Különleges követelmények (vizsgálatok) A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat és a jóváhagyó hatóság neve és címe... MELLÉKLETEK 1. Melléklet: "CIE" koordináta rendszer 2. Melléklet: Értesítés a fényvisszaverõ gumiabroncs típusának jóváhagyásáról, vagy a jóváhagyás elutasításáról, vagy kiterjesztésérõl, vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl a 88. számú Elõírás szerint 3. Melléklet: A jóváhagyási jel kivitelezésének példája (mintája) 4. Melléklet: Vizsgálati eljárás (módszer) 5. Melléklet: Színmérési követelmények 6. Melléklet: Fénytani követelmények 7. Melléklet: Ellenállás külsõ behatásokkal szemben 8. Melléklet: Hõállóság Oldal

4 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 4. oldal 88. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK KÉTKEREKÜ JÁRMÜVEK FÉNYVISSZAVERÕ GUMIABRONCSAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ezt az Elõírást alkalmazzák L1 kategóriába 1/ tartozó jármûvek és kerékpárok fényvisszaverõ készüléket tartalmazó gumiabroncsaira. 2. MEGHATÁROZÁSOK 2.1. Általános meghatározások 2/ Fényvisszaverés: olyan visszaverõdés, amelybõl a sugárzás a fényforrás irányához közeli irányokba verõdik vissza, és ezt a tulajdonságát a beesõ fénysugár irányának jelentõs változásai ellenére is megtartja Fényvisszaverõ: olyan felület vagy elem, amelyrõl, ha azt irányítottan megvilágítják, a visszavert fénysugár viszonylag nagy hányada visszaverõdik Fényvisszaverõ gumiabroncs: olyan gumiabroncsot jelent, ami a gumiabroncs mindegyik falába benyomott fényvisszaverõ készüléket tartalmaz azért, hogy fénykör alakú látható benyomást keltsen, és a kétkerekû jármûvek könnyû felismerését biztosítsa Geometriai meghatározások: lásd az 1. Melléklet ábráját Referencia középpont: annak a keréknek a középpontja, amelyre a gumiabroncsot felszerelték Megvilágítási tengely: a referencia középpont és a fényforrás közötti vonal Megfigyelési tengely: a referencia középpontot és a fényerõsségmérõt összekötõ vonal Megfigyelési szög (jele): a megvilágítási tengely és a megfigyelési tengely által bezárt szög. A megfigyelési szög mindig pozitiv, és a fényvisszaverés vonatkozásában kicsiny hegyesszögekre korlátozódik. Legnagyobb tartománya: 0 α Megfigyelési félsík: az a félsik, ami a megvilágítási tengelyen kezdõdik és tartalmazza a megfigyelési tengelyt Referencia tengely: annak a keréknek a tengelye, amelyre a gumiabroncs fel van szerelve Belépési szög (jele β): a megvilágítási tengely és a referencia tengely által bezárt szög. A belépési szög általában nem nagyobb 90 -nál, de a teljesség kedvéért ennek teljes tartományát úgy határozzák meg, mint 0 β 180. Irányának tökéletes meghatározására ezt a szöget két komponens β 1 és β 2 jellemzi Elsõ tengely (középvonal): a referencia középponton átmenõ és a megfigyelési félsíkra merõleges középvonal A belépési szög elsõ komponense (jele β 1 ): a megvilágítási tengely, valamint a referencia tengelyt és az elsõ tengely magában foglaló sík által bezárt szög. Tartománya: -180 β A belépési szög második komponense (jele β 2 ): a megfigyelési félsíkot magában foglaló sík és a referencia tengely által bezárt szög. Tartománya: -90 β Második tengely: a referencia középponton átmenõ és mind az elsõ tengelyre, mind a referencia 1/ Amint azt a Jármûszerkezetekrõl szóló Közös Határozatok (R.E.3) 7. Melléklete meghatározza (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 dokumentum, amint azt utoljára az Amend.4 módosította). 2/ 1/ A mûszaki kifejezések meghatározásait az International Commission on Illumination (CIE) fogadta el, lásd Technical Report CIE Publication 54, Retroreflection Definition and Measurement, 1982

5 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 5. oldal tengelyre merõleges középvonal. A második tengely pozitiv iránya akkor fekszik a megfigyelési félsíkban, ha - 90 β 1 90 miként azt az 1. számú melléket ábrája mutatja A fõbb fénytani szakkifejezések meghatározása Fényerõsségi tényezõ Az a hányados, amit úgy kapnak meg, hogy a fényvisszaverõ fényerõsségét (Ι) a megfigyelési irányban osztják, a fényvisszaverõ megvilágításával (E ) a beesõ fény irányára merõleges síkban. "R" betûjel: I R = E Megjegyzés: A fényvisszaverõ elemek fénytani mérése esetében ezt a tényezõt millicandela per luxban (mcd.1x -1 ) fejezik ki A fényvisszaverõ elem szögátmérõje (jele ℵ) A fényvisszaverõ körgyûrû látható területének legnagyobb mérete által meghatározott akár a fényforrás középpontjából, akár az érzékelõ középpontjából kiinduló szöget jelenti A fényvisszaverõ elem típusának meghatározása A különbözõ típusú fényvisszaverõ elemek kifejezés olyan elemeket jelent, amelyek különböznek egymástól olyan lényeges jellemzõk tekintetében, mint kereskedelmi megnevezés vagy márkajel: a fényvisszaverõ elem tulajdonságait befolyásoló olyan alkatrészek, amelyekre a jelen Elõírás vonatkozik. 3. A JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 3.1. A jóváhagyás iránti kérelmet a kereskedelmi név vagy jel birtokosa vagy szükség esetén annak kellõen meghatározott képviselõje terjessze elõ, és ehhez mellékelni kell: Kellõen részletezett rajzokat három-három példányban, amelyek lehetõvé teszik a típus azonosítását. A rajzokon fel kell tüntetni a jóváhagyási szám és az azonosítási jel részére kijelölt helyet a jóváhagyási jel köréhez viszonyítva: meg kell adni, továbbá a fényvisszaverõ réteg és a gumiabroncs méreteit, valamint az ajánlott gumiabroncsnyomást Rövid mûszaki leírásban meg kell adni annak az anyagnak a mûszaki követelményeit, amelybõl a fényvisszaverõ körgyûrû készült A fényvisszaverõ gumiabroncs mintadarabjait, a benyújtandó mintadarabok számát a 4. Melléklet tartalmazza. 4. JELÖLÉSEK 4.1. A jóváhagyásra bemutatott minden egyes gumiabroncson a következõket kell feltüntetni: A kérelmezõ kereskedelmi nevét vagy márkajelét Az ajánlott legnagyobb gumiabroncsnyomást kpa-ban Mindegyik gumiabroncson megfelelõ nagyságú helyet kell biztosítani a jóváhagyási jel számára. Ezt a férõhelyet fel kell tüntetni a fenti bekezdésben hivatkozott rajzokon A megjelölések jól olvashatók, kitörölhetetlenek és ezenkívül jól láthatók is legyenek még akkor is, ha a gumiabroncs a kerékpántra van szerelve. 5. JÓVÁHAGYÁS

6 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 6. oldal 5.1. Ha valamennyi bemutatott mintadarab megfelel a jelen Elõírás követelményeinek, akkor a jóváhagyást meg kell adni Minden jóváhagyott gumiabroncsot jóváhagyási számmal kell ellátni. Ennek elsõ két számjegye (az eredeti Elõírásra 00) jelöli az Elõírás módosításainak sorozatszámát, amelyek a jóváhagyás kiadásának idején az Elõírásba foglalt legújabb fõ mûszaki módosításokat tartalmazzák. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ne adja ugyanazt a számot más gumiabroncs-típusnak A fényvisszaverõ gumiabroncstípus jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás visszavonásáról vagy elutasításáról, vagy kiterjesztésérõl vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl értesítést kell küldeni az évi Egyezményben részes és a jelen Elõírást alkalmazó minden Szerzõdõ Félnek az Elõíráshoz csatolt 2. Melléklet mintájának megfelelõ formában A jelen Elõírás szerint jóváhagyott típusnak megfelelõ minden egyes fényvisszaverõ gumiabroncson tüntessék fel a fenti 4.2. bekezdésben említett helyen, valamint a és bekezdésben elõirt megjelöléseken kívül a következõket: a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 3/ veszi körül; a jelen Elõírás száma, amely után "R" betû, majd kötõjel és a jóváhagyási szám következik A jelen Elõírás 3. Melléklete példát mutat be a jóváhagyási jel elrendezésére. 6. FÉNYVISSZAVERÕ GUMIABRONCS TÍPUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 6.1. A fényvisszaverõ gumiabroncs típusának bármiféle módosításáról értesíteni kell azt a hatóságot, 3/ 1 = Németország 18 = Dánia 35 = üres 2 = Franciaország 19 = Románia 36 = Litvánia 3 = Olaszország 20 = Lengyelország 37 = Törökország 4 = Hollandia 21 = Portugália 38 = üres 5 = Svédország 22 = Orosz Föderáció 39 = Azerbajdzsán 6 = Belgium 23 = Görögország 40 = Macedónia 7 = Magyarország 24 = Írország 41 = üres 8 = Cseh Köztársaság 25 = Horvátország 42 = Európai Közösség * / 9 = Spanyolország 26 = Szlovénia 43 = Japán 10 = Szerbia és Montenegró 27 = Szlovákia 44 = üres 11 = Egyesült Királyság 28 = Fehérorosz Köztársaság 45 = Ausztrália 12 = Ausztria 29 = Észtország 46 = Ukrajna 13 = Luxemburg 30 = üres 47 = Dél-Afrika 14 = Svájc 31 = Bosznia-Hercegovina 48 = Új-Zéland 15 = üres 32 = Lettország 49 = Ciprus 16 = Norvégia 33 = üres 50 = Málta 17 = Finnország 34 = Bulgária 51 = Koreai Köztársaság 52 = Malájföld 53 = Thaiföld 54 = üres 55 = üres 56 = Montenegro */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

7 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 7. oldal amely a fényvisszaverõ gumiabroncs típusát jóváhagyta. Ez a hatóság ilyenkor a következõket teheti: vagy úgy találja, hogy a végrehajtott módosításoknak nincs számottevõen kedvezõtlen hatásuk, és így a fényvisszaverõ gumiabroncs még kielégíti a követelményeket: vagy a vizsgálatokkal megbízott mûszaki szervezettõl további vizsgálati jelentést kér A jóváhagyás megerõsítésérõl vagy elutasításáról a változtatások feltüntetésével együtt értesíteni kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a fenti 5.3. bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelõen A jóváhagyást kiterjesztõ illetékes hatóság a jóváhagyás kiterjesztésének adjon sorozatszámot, és errõl értesíti az évi Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 2. Mellékletében közölt mintának megfelelõ nyomtatványon. 7. A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ KIVITELEZÉSÛ GYÁRTMÁNY 7.1. Minden olyan gumiabroncs, amely a jelen Elõírás szerinti jóváhagyási jellel van ellátva, a jóváhagyott típussal megegyezõ legyen Mechanikai és geometriai jellemzõk szempontjából a gyártmány akkor kell megfelelõ, ha az eltérések nem nagyobbak, mint az elkerülhetetlen gyártási tûrések A jóváhagyott típussal egyezõ gyártmányt nem kell kétségbe vonni, ha a szúrópróbával kiválasztott valamelyik próbadarabon végrehajtott valamennyi fénytani mérés eléri az elõírt érték legalább 80 százalékát Abban az esetben, ha a 7.3. bekezdésben elõirt követelmény nem teljesült, öt mintadarabból álló további mintát kell venni szúrópróbával. Az összes ilyen fénytani mérés átlaga legalább az elõírt értékkel legyen egyenlõ, és egyetlen egyedi mérés eredménye sem lehet kisebb, mint az elõírt érték ötven százaléka. 8. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTMÁNY ESETÉRE Ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél visszavon egy általa korábban megadott jóváhagyást, akkor értesítse errõl a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 2. Melléklete szerinti értesítéssel. 9. A GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszüntetni a jelen Elõírás szerint jóváhagyott fényvisszaverõ gumiabroncs-típus gyártását, akkor értesítse errõl azt a hatóságot, amelyik a jóváhagyást kiadta. Ez a hatóság tájékoztassa errõl az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó több Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 2. Melléklete szerinti mintának megfelelõ értesítéssel. 10. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A fényvisszaverõ gumiabroncsokat úgy kell kialakítani, hogy megfelelõen mûködjenek, és rendeltetésüknek megfelelõ alkalmazásban ezt a tulajdonságukat meg is õrizzék. Azon kívül ne legyenek olyan tervezési vagy gyártási hibáik, amelyek károsan befolyásolják kifogástalan mûködésüket vagy kifogástalan állapotban való tartásukat A fényvisszaverõ gyûrût a gumiabroncs mindegyik oldalfalába beépített fényvisszaverõ anyagból folytonos köralakban kell kialakítani A fényvisszaverõ körgyûrû cserélhetetlen legyen.

8 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 8. oldal A fényvisszaverõ gyûrûk külsõ felületei könnyen tisztíthatók legyenek. Ezért ne legyen érdes felületük. Az esetleges egyenetlenségek ne akadályozzák könnyû tisztításukat. 11. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK (VIZSGÁLATOK) A fényvisszaverõ gumiabroncsok elégítsék ki a jelen Elõírás 5 8. Mellékleteiben lefektetett fénymérési, fényerõsségi, fizikai és mechanikai követelményeket. A vizsgálati módszert a 4. Melléklet tartalmazza. 12. A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKÉRT FELELÕS MÜSZAKI SZOLGÁLAT ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CIME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket Melléklet "CIE" KOORDINÁTA RENDSZER E MÁSODIK TENGELY ELSÕ TENGELY β 2 FORGATHATÓ β 1 -GYEL β 1 MEGFIGYELÉSI TENGELY α MEGVILÁGÍTÁSI TENGELY A fényvisszaverõ elemek követelményeinek meghatározására és mérésére alkalmas "CIE" szögrendszer. Az elsõ tengely merõleges a megfigyelési tengelyt és a megvilágítási tengelyt magában foglaló síkra. A második tengely merõleges mind az elsõ tengelyre, mind a vonatkoztatási (referencia) tengelyre. Az összes tengelyek, szögek és forgásirányok pozitiv irányúak. MEGJEGYZÉSEK: a) A fõ rögzített tengely: a megvilágítási tengely. b.) Az elsõ tengelyt merõlegesen rögzítették a megfigyelési tengelyt és a megvilágítási tengelyt magában foglaló síkra. c.) A vonatkoztatási tengelyt rögzítették a fényvisszaverõ elemben és elmozdítható β 1 értékkel és β 2 értékkel együtt.

9 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 9. oldal 2. Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb formátum: A4 ( mm)] E...1/ a fényvisszaverõ gumiabroncs típusa JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2/ JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL a kerékpárok fényvisszaverõ gumiabroncsaira a 88. számú elõírás szerint A jóváhagyás száma: A kiterjesztés száma: 1. A fényvisszaverõ gumiabroncs gyári vagy kereskedelmi neve vagy jele: 2. A fényvisszaverõ gumiabroncs típusa: 3. A gyártó neve és címe: 4. A gyártó esetleges képviselõjének neve és címe: 5. Jóváhagyásra bemutatva: 6. A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat: 7. A vizsgálati jegyzõkönyv kelte: 8. A vizsgálati jegyzõkönyv száma: 9. Megjegyzések: Kiadta: a jóváhagyó hatóság neve Azok a jármûvek, amelyekre a fényvisszaverõ elemek beépítését tervezik: (ha szükséges): 11. A megjelölés helye és formája: 12. A jóváhagyást megadták / kiterjesztették / elutasították / visszavonták: 2/ 13. A jóváhagyás kiterjesztésének indoklása (ha szükséges): 14. Helye: 15. Kelte: 16. Aláírás: 17. A jelen Értesítéshez csatolva a jóváhagyási hatóságnál letétbe helyezett és kívánságra beszerezhetõ iratok jegyzéke. 1/ Annak az országnak a megkülönböztetõ száma, amelyik a jóváhagyást kiadta / kiterjesztette / elutasította / 2/ visszavonta (lásd az Elõírás jóváhagyásról szóló rendelkezéseit). A nem alkalmazott törlendõ!

10 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 10. oldal 3. Melléklet A JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSÉNEK PÉLDÁJA E4 a a/2 a/3 88R a/3 a = minimum 8 mm A fényvisszaverõ gumiabroncson feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a fényvisszaverõ gumiabroncs adott típusát Hollandiában (E4) hagyták jóvá a 88. számú Elõírás szerint számon. A jóváhagyási szám elsõ két számjegye azt jelzi, hogy a jóváhagyás az eredeti formájában lévõ 88. számú Elõírás szerint történt. MEGJEGYZÉS: A jóváhagyási számot a körhöz közel kell elhelyezni, és az lehet akár az "E" betû felett vagy alatt, akár attól jobbra vagy balra. A jóváhagyási szám számjegyei az "E" betû ugyanazon oldalán legyenek, és ugyanabba az irányba nézzenek. Római szám használatát jóváhagyási számként kerülni kell, nehogy összetévesszék azokat más jelekkel. 4. Melléklet VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 1. A jóváhagyás kérelmezõje a fényvisszaverõ gumiabroncsból öt mintadarabot nyújtson be jóváhagyásra, közülük kettõt komplett kerékre szerelve. 2. Minden mintadarabot hõállósági vizsgálatnak kell alávetni a jelen Elõírás 8. Melléklete szerint, az 5., 6. és 7. számú mellékeltben elõirt vizsgálatok lefolytatása elõtt. 3. Az általános vizsgálati követelmények ellenõrzése után az egyik gumiabroncsot alá kell vetni az 5. és 6. Mellékletben leirt színmérési, illetve fénytani vizsgálatoknak. 4. A többi gumiabroncsot alá kell vetni a 7. Mellékletben ismertetett fizikai és környezeti behatásokkal szembeni ellenállás vizsgálatának. A 7. Melléklet 4. záradékának megfelelõen a fényvisszaverõ anyagot minden egyes gumiabroncson vizuálisan kell ellenõrizni. A 7. Melléklet 5. számú bekezdése szerint a fényvisszaverõ anyagot minden keréken be kell vizsgálni a 6. Melléklet 2. számú táblázatában szereplõ α = 20' és β 1 = 5 fénytani követelményének kielégítésére. A szint vizuálisan kell ellenõrizni az 5. Melléklet szerint. 5. A 7. Melléklet 1. és 2. záradéka szerinti vizsgálatokhoz a komplett gumiabroncs helyett, csupán annak megfelelõ részét kell felhasználni.

11 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 11. oldal 5. Melléklet SZÍNMÉRÉSI KÖVETELMÉSEK 1. A fényvisszaverõ körgyûrû színe. "A" szabványos "CIE" fényforrása 5o belépési szögben megvilágítva és 20' megfigyelési szögben nézve: az alábbi 1. számú táblázatban elõirt 1931 "CIE" kromatikus diagram határértékein belül legyen. 1. táblázat Szín-határértékek fényvisszaverõ gumiabroncsokra Pont x y Színmérésre akár spektrofotométer (színképfénymérõ), akár koloriméter (színmérõ mûszer) is használható. A koloriméter hitelesíthetõ vagy szabványos fényforrással, vagy olyan referencia felülettel, amelynek színkép jellemzõi nagyon megközelítik a vizsgálati mintadarab jellemzõit. 3. A színtani követelmények kielégítésének ellenõrzésére a 7. Melléklet környezeti behatás vizsgálatait, valamint a 8. Melléklet 4. és 5. záradékai szerinti vizsgálatokat követõen vizuális összehasonlító vizsgálatok is végezhetõk. 6. Melléklet FÉNYTANI KÖVETELMÉNYEK 1. A fényerõsségi tényezõ (együttható) millicandela per luxban (mcd/lux) kifejezett értékei nem lehetnek kisebbek a 2. számú táblázatban elõirt határértékeknél. A méréseket a gumi-abroncs mindkét oldalán el kell végezni. 2. táblázat "R" legkisebb fényerõsségi tényezõ, mcd/luxban Belépési szög: β 1 (β 2 = 0) Megfigyelési szög: α D 14D 4.7D 1.5D D 1.0D 0.65D 0.20D ahol: "D" a fényvisszaverõ körgyûrû belsõ átmérõje, cm-ben. Abban az esetben, ha "D" kisebb 42 cm-nél, akkor a legkisebb fényerõsségi tényezõ bármilyen a megfigyelési és beesési szögre D = 42 cm-es átmérõjénél mért értékkel legyen egyenlõ A gumiabroncsot kerékre kell felszerelni és felfúvatni az ajánlott abroncsnyomásra: kerékpár gumiabroncsok esetében a gumiabroncs oldalfalain megjelölt nyomásra, szabványos moped gumiabroncsok esetében: 225 kpa nyomásra, megerõsített moped gumiabroncsok esetében: 280 kpa nyomásra A fénytani méréseknél azokat az ajánlásokat kell figyelembe venni, amelyeket a fényvisszaverés meghatározások és mérés 1982 címû 54. számú "IEC" kiadvány tartalmaz Ajánlott eljárások azok, amelynek során egy komplett gumiabroncson végeznek méréseket 15 m-

12 ENSZ-EGB 88. számú Elõírás 12. oldal es vizsgálati távolságból, olyan fényforrás alkalmazásával, ami az egész gumiabroncsra kiterjedõ egyenletesen megvilágított felületet biztosit Alternatív eljárás az, amikor a méréseket a gumiabroncs kis szeletén végzik, regisztrálva a fényvisszaverõ körgyûrû átlagos fényerõsségét, miközben a kereket olyan fordulatszámmal forgatják, mely biztosítja a fénymérõ mûszerrõl állandósult érték leolvasását. Ez a módszer kisebb megvilágított felületet igényel és csökkenti a szórt fény kiszûrésének problémáját, és egyúttal csökkenti a vizsgálati távolságot is Valamennyi fénytani mérésnél a referencia tengely a kerék tengelye legyen. A jelen Melléklet 2.4 bekezdése szerinti mérési eljárás esetében: a referencia tengelyt önmagával párhuzamosan olyan mértékig kell eltolni, hogy az a gumiabroncs mért részén vezessen keresztül A gumiabroncs gyûrû alakú szelete vagy a gumiabroncs része a fénymérõ mûszer elõtt ne terjedjen 2 -nál nagyobb ívre A fényforrás és a fénymérõfej ívszöge a gumiabroncs felõl nézve ne haladja meg a 10' értéket. 3. A legnagyobb és a legkisebb "R" érték közötti arány, ha a mérést 30 gumiabroncsszeleten végzik, 20' megfigyelési szögben és 5 -os beesési szögben: ne haladja meg a 3:1 arányt bármelyik helyzetben a körgyûrû mentén. Figyelem! 4. Ha a fényvisszaverõ körgyûrût, vagy szög alatt nézve egy ellipszisét egészen 30 belépési szögig bezárólag, valamely jármû fényszórója megvilágítja, a köralak vizuális benyomást keltsen. 5. A fényvisszaverõ gumiabroncsot kielégítõnek kell tekinteni (minõsíteni), ha a 20'-es megfigyelési szögnél és 30 -os beesési szög mellett mért legkisebb és legnagyobb "R" átlagérték viszonya nem nagyobb 1:6 aránynál. A vizsgálatot úgy végzik, hogy a kerék elé 30 ívû szektornak megfelelõ nyílású ernyõt helyeznek. Az átlagos "R" értéket úgy kapják meg, hogy a kereket megforgatják az ernyõ mögött a kellõ helyzetben olyan fordulatszámmal, ami elégséges ahhoz, hogy biztosítsa állandósult érték leolvasását a fénymérõ mûszerrõl, vagy pedig kiszámítják egyenként 30 ívû gumiabroncs gyûrûs rész egymást követõ 12 sorozatos mérésének középértékét. Az ernyõt lépcsõzetesen forgatják a kerék elõtt olyan módon, hogy eredményül megkapják a legnagyobb és legkisebb "R" középértéket. 7. Melléklet ELLENÁLLÁS KÜLSÕ KÖRNYEZETI BEHATÁSOKKAL SZEMBEN 1. Tapadásvizsgálat A fényvisszaverõ anyagnak oly mértékben tapadjon a gumiabroncshoz, hogy az elõírtak szerinti elõkészítés és vizsgálat után az elõírtnál nagyobb erõhatására legyen szükség ahhoz, hogy az alaprétegrõl eltávolítható legyen, vagy ha eltávolítására kísérletet tesznek a fényvisszaverõ anyag törjön el. A próbadarabot kondicionálásnak vetik alá 30 percig 50 ± 5 C hõmérséklet mellett, majd újabb 30 percig 23 ± 5 C hõmérsékleten. Ezt követõen éles késsel a fényvisszaverõ anyag egy sávját leválasztják a gumiabroncsról. 1 N / 1 mm sávszélességnek megfelelõ szakító erõhatást fejtenek ki merõleges irányban az anyag

13 Elõírás ENSZ-EGB 88. számú 13. oldal sávjára azzal a céllal, hogy azt leválasszák az alaprétegtõl. 2. Ütésállóság Ha az alábbi eljárással vizsgálják, a fényvisszaverõ anyagon ne észleljenek sem repedés, sem különválás az ütési ponttól számított egynegyed anyagszélességnyi sugáron kívül. A próbadarabot kondicionálásnak vetik alá: 1 órára -20 ± 5 C hõmérsékleten. Közvetlenül a hidegkamrából való eltávolítás után, a mintadarabot szilárd tartóalapra helyezik és a fényvisszaverõ területre 2 m magasságból a felületére 25 mm átmérõjû acélgolyót ejtve, ütést mérnek. 3. Ellenálló képesség tüzelõanyaggal szemben Könnyedén megdörzsölik a próbadarab fényvisszaverõ felületét olyan pamut ronggyal, amelyet elõzõleg 70 térfogat % N-heptánból és 30 térfogat % toluolból álló kísérleti tüzelõanyagkeverékbe mártottak. 5 perc elteltével megtisztítják a fényvisszaverõ felületet: detergens oldatba mártva és tiszta vízzel lemosva. 4. Ellenálló képesség kenõolajjal szemben Ugyanazt a gumiabroncsot felhasználva, mint az elõzõ 3. bekezdésben könnyedén megdörzsölik a próbadarab fényvisszaverõ felületét detergens kenõolajba mártott pamut ronggyal. 5 perc múlva tisztára törlik a felületét olyan alifás oldószerrel, mint pl. a heptán, majd semleges deteregens anyaggal és tiszta vízzel lemossák. Ezután a gumiabroncsot hagyják megszáradni, a fényvisszaverõ anyagon ne legyen látható semmiféle olyan elváltozás, ami csökkentené annak hatékonyságát. A színt ugyanúgy kell vizuálisan ellenõrizni, mint az 5. Mellékletben. 5. Vizsgálat vízbe merítéssel. A próbadarabot 1 percre 23 ± 5 C hõmérsékletû vízbe mártják. 30 másodperc múlva a vízbõl való kivétel után megmérik a fényerõsségi tényezõt α = 20' és β 1 = 5 értékeknél. A számszerû eredmény nem lehet kisebb, mint a 6. Melléklet táblázatában feltüntetett legkisebb érték 50 %-a. A színt vizuálisan ugyanúgy ellenõrzik, mint az 5. Mellékletben. 8. Melléklet HÕÁLLÓSÁG Az alábbi eljárás szerint végzett vizsgálat eredményeként, a fényvisszaverõ anyag nem mutathat semmiféle olyan repedést, leválást vagy felhólyagzást, ami károsan befolyásolhatná a felhasználás hatékonyságát. A próbadarabot egymást követõen az alábbi kondicionálásoknak vetik alá: a) Kondicionálás egyfolytában 24 órán át 65 ± 5 C hõmérsékleten, 10 ± 5%-os relatív páratartalom mellett. b) Kondicionálás legalább 1 órán át 23 ± 5 C hõmérsékleten, 50 ± 10 %-os relatív páratartalom mellett. c) Kondicionálás megszakítás nélkül 15 órán át C hõmérsékleten

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EN 13481-1. Magyar változat. Vasúti alkalmazások Pálya Teljesítmény követelmények a kapcsolószer rendszerekre 1. rész: Meghatározások

EURÓPAI SZABVÁNY EN 13481-1. Magyar változat. Vasúti alkalmazások Pálya Teljesítmény követelmények a kapcsolószer rendszerekre 1. rész: Meghatározások EURÓPAI SZABVÁNY EN 13481-1 ICS 93.100 2012. május Magyar változat Vasúti alkalmazások Pálya Teljesítmény követelmények a kapcsolószer rendszerekre 1. rész: Meghatározások Ezt az Európai Szabványt jóváhagyta

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT AJÁNLÁSOK Ülésezve Prágában, 1997.

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

SSANGYONG MOTOR HUNGARY

SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS Tel.: (+36)-1-458-44-95 Kérjük, figyelmesen olvassa el az Assistance használatáról szóló tájékoztató füzetünket - mielôtt szolgáltatásainkat igénybe

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

POSTAI TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, TÖBBLET-, ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKLAPJAI. Postai szolgáltatások ÁSZF 1/102

POSTAI TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, TÖBBLET-, ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKLAPJAI. Postai szolgáltatások ÁSZF 1/102 POSTAI TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, TÖBBLET-, ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKLAPJAI 1/102 1. Levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 4 2. Elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 7 3. Belföldi

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhely: 1072 Budapest Nyár u. 12. Postacím: 1441 Budapest Pf: 50. Fax: 06 1 322-2675 Telefonszám: 06 1 322-6022; 06 1 322-7017; 06 1 478-4000 PSZÁF azonosító:

Részletesebben

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en)

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) ConseilUE AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) PUBLIC 12246/14 JOGALKOTÁSIAKTUSOKÉSEGYÉBESZKÖZÖK Tárgy: LIMITE PESC816 RELEX646 COEST280 FIN519 ATANÁCSRENDELETEazukrajnaihelyzetetdestabilizálóorosz

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Az Európai Unió INTERREG IVC program Waste to Energy elnevezésű projektjének keretében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról

Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról Nyilvános konzultáció a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv alkalmazásáról A -gal jelölt mezőket kötelező kitölteni. A polgári és kereskedelmi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra www.seat.hu Tisztelt Vásárlónk! Örülünk, hogy SEAT gépkocsiját eddig is megelégedéssel használta. Meggyôzôdésünk, hogy jól választott, és ôszintén

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP vonalkód helye Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azon magánszemélyek részére, akik adó kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Részletesebben

XCELSIOR / VARI FLEX. Függesztett váltvaforgató ekék. Powered by Kongskilde

XCELSIOR / VARI FLEX. Függesztett váltvaforgató ekék. Powered by Kongskilde XCELSIOR / VARI FLEX Függesztett váltvaforgató ekék Powered by Kongskilde Härdat stål A nyers kormánylemezek cementálása Edzett acél Az Överum kopóalkatrészeknél alkalmazott hőkezelt acél neve az Överum

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.1.2005 COM(2004) 853 végleges 2002/0061 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI www.coe.int MI AZ EURÓPA TANÁCS? Az 1949-ben létrehozott Európa Tanács politikai szervezet, amelynek célja a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság védelme mind a 47 tagállamában. A Franciaországban,

Részletesebben

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

A KORMÁNY. rendelete

A KORMÁNY. rendelete A KORMÁNY./2006. ( ) rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.)

Részletesebben

Tagjelöltek és potenciális tagjelöltek

Tagjelöltek és potenciális tagjelöltek 2014. május 21. Bővítési körök (1/2) Belgium, NSZK, Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia az Európai Szén- és Acélközösség alapítói 1951-ben 1957: Római Szerződés - ezzel létrejön az Európai

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN

Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Smoke-free Europe 12 EUR/LVNG 02 07 12 Rev. 1 1999 11188/13979 ORIGINAL: ENGLISH A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN Fordította:

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2015. október ICS 53.060 Az EN ISO 3691-5:2014 helyett. Magyar nyelvű változat Ipari targoncák. Biztonsági követelmények

Részletesebben

AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT

AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. SZEKCIÓ: BEVEZETÉS 3. 2. SZEKCIÓ: MEGHATÁROZÁSOK 3. 3. SZEKCIÓ: AMWAY ÜZLETI VÁLLALKOZÓVÁ / TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSSZÁ VÁLÁS 6. 4. SZEKCIÓ:

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek

Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek Az Erasmus+ felsőoktatási pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. a játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben

Részletesebben

Brother eredeti színes nyomtatópatron A megadott oldalkapacitás számítási módja az ISO/IEC24711 szabvány alapján

Brother eredeti színes nyomtatópatron A megadott oldalkapacitás számítási módja az ISO/IEC24711 szabvány alapján Brother eredeti színes nyomtatópatron A megadott oldalkapacitás számítási módja az ISO/IEC24711 szabvány alapján Tartalom 1. Bevezetés 2. Az ISO/IEC szabványról általában 3. Az ISO/IEC24711 oldalkapacitás

Részletesebben

38. Melléklet: 39. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

38. Melléklet: 39. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.38/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2003. február 7. ENSZ-EGB 39. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.23. COM(2011) 138 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Második

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben