(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65."

Átírás

1 E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/ december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. számú Elõírás 1. Felülvizsgált változat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJUK KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÕ (MEGKÜLÖNBÖZTETÕ) LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2009 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20- án.

2 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF SPECIAL WARNING LAMPS FOR MOTOR VEHICLE AND THEIR TRAILERS Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: az eredeti Elõírás 1. kiegészítését hatályba lépett augusztus 24-én az eredeti Elõírás 2. kiegészítését hatályba lépett január 23-án / az eredeti Elõírás 3. kiegészítését hatályba lépett augusztus 15-én a 3. kiegészítés 1. helyesbítését a március 4-én kelt C. N TREATIES-1 jegyzék szerint az eredeti Elõírás 4. kiegészítését hatályba lépett november 13-án a 4. kiegészítés 1. helyesbítését a október 4-én kelt C. N TREATIES-1 jegyzék szerint az eredeti Elõírás 5. kiegészítését hatályba lépett február 2-án az eredeti Elõírás 6. kiegészítését hatályba lépett október 15-én az eredeti Elõírás 6. kiegészítés 1. helyesbítését hatályba lépett október 15-én A magyar szöveg: JAMES Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József / Ukrajna esetében a hatályba lépés idõpontja október 20.

3 3. oldal 65. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJUK KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÕ (MEGKÜLÖNBÖZTETÕ) LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Meghatározások Jóváhagyás kérése Jelölések Jóváhagyás Általános jellemzõk Fénytani jellemzõk Különleges figyelmeztetõ lámpa színének ellenõrzése Gépjármû megkülönböztetõ lámpa-típusának módosítása és jóváhagyásának kiterjesztése Gyártás megfelelõsége Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártmány esetére Gyártás végleges beszüntetése Különleges rendelkezések Átmeneti rendelkezések Jóváhagyási vizsgálatokkal megbízott mûszaki szolgálat és a jóváhagyó hatóság neve és címe... MELLÉKLETEK Oldal 1. Melléklet: Értesítés megkülönböztetõ lámpa típusának jóváhagyásáról, a jóváhagyás elutasításáról, visszavonásáról vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl a 65. számú Elõírás szerint 2. Melléklet: Jóváhagyási jelek példái 3. Melléklet: Különleges figyelmeztetõ jelzés borostyán-sárga vagy kék szûrõt tartalmazó buráján át kibocsátott fény trikromatikus koordinátái 4. Melléklet: Esõztetéses vizsgálati eljárás 5. Melléklet: Fénytani elõírások 6. Melléklet: Xenonhoz viszonyított fényeloszlás 7. Melléklet: Jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány-ellenõrzés eljárásainak minimális követelményei. 8. Melléklet: Ellenõr által végzett mintavétel minimális követelményei.

4 4. oldal 65. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK ÉS PÓTKOCSIJUK KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÕ (MEGKÜLÖNBÖZTETÕ) FÉNYT KIBOCSÁTÓ LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 0. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ezt az Elõírást alkalmazzák L, M, N, O, és T kategóriába tartozó gépjármûvek 1/ 1/ és mozgó munkagépek különleges figyelmeztetõ lámpáira. 1. MEGHATÁROZÁSOK Általában a 48. számú Elõírásban és annak a típusjóváhagyás kérelmezésének idején hatályos módosításaiban megadott meghatározásokat alkalmazzák erre az Elõírásra is, és ezen felül a jelen Elõírás szempontjából: 1.1. "Különleges figyelmeztetõ lámpa" (továbbiakban: megkülönböztetõ lámpa) jármûveken használatos, kék, piros vagy borostyán-sárga váltakozó fényt kibocsátó lámpát jelent. 2/ "forgó vagy álló villogó lámpa" olyan megkülönböztetõ lámpa, amely függõleges tengelye körül minden irányban váltakozó fényt bocsát ki (T kategória) "jelzõ villogó lámpa" olyan megkülönböztetõ lámpa, amely váltakozó fényt bocsát ki korlátozott szögû területen (X kategória) "teljes fénynyaláb" két vagy több optikai rendszerrel rendelkezõ, függõleges tengelye körül váltakozó fényt kibocsátó megkülönböztetõ lámpa különbözõ típusú megkülönböztetõ lámpák olyan lámpákat jelentenek, amelyek lényegesen különböznek egymástól a kereskedelmi névben vagy márkajelben, a színezett bura méretében és formájában, az optikai rendszerben, a fény természetében (pl. forgó vagy álló villogás), a kibocsátott fény színében, a fényforrásban, a fényforrás moduljában, abban, hogy a fényforrásnak egy (1. osztály) vagy két (2. osztály) fényerõsség-szintje van az "f" frekvencia a villogások vagy villogáscsoportok száma (lásd az 5. Melléklet 5. bekezdését) másodpercenként; 1.4. a t H bekapcsolási idõ azt az idõtartamot jelenti, amelyen belül a villogó fény fényereje a J m maximális érték (csúcsérték) 1/10-e felett van; 1/ 2/ Amint azt a Jármûszerkezetekrõl szóló Közös Határozatok (R.E.3) 7. Melléklete meghatározza (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, amint azt az Amend.4 utoljára módosította). Ebben az Elõírásban semmi nem akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy megtiltsák olyan különleges figyelmeztetõ lámpák használatát a jármûveken, amelyek a jelen Elõírás 2.1. bekezdésében meghatározott váltakozó piros fényt bocsátanak ki.

5 5. oldal 1.5. a t D kikapcsolás idõ azt az idõtartamot jelenti, amelyen belül a villogó fény fényerõssége a J m maximális érték (csúcsérték) 1/100-a alatt van, de nem több mint 10 cd. Villogó csoportok esetén a kikapcsolási idõt a csoport utolsó villogásától a következõ csoport elsõ villogásáig számítsák; 1.6. a J e "tényleges fényerõsség" mind forgó mind álló villogás-típusnál egy rögzített irányában a következõ: J J m e = J m : fényerõ-csúcs (cd) C 1 + C : 0 idõállandó, C = 0,2 sec. F T T Jdt T : idõtartam F alaktényezõ = 0 J : pillanatnyi fényerõ (cd) Jm T 1.7. "megkülönböztetõ lámpa vonatkoztatási középpontja" jelenti: forgó vagy álló villogó lámpánál (T kategória) a fényforrás középpontját, jelzõ villogó lámpánál (X kategória), a vonatkoztatási tengely metszéspontját a külsõ fénykibocsátó felülettel; a megkülönböztetõ lámpa gyártója határozza meg. Ilyen meghatározás hiányában a fényforrás közepét jelenti "megkülönböztetõ lámpa vonatkoztatási tengelye" jelenti: forgó vagy álló villogó lámpánál (T kategória) a lámpa középpontján átmenõ függõleges tengelyt, jelzõ villogó lámpánál (X kategória), a jármû hosszirányú középsíkjával párhuzamos vízszintes tengelyt. A megkülönböztetõ lámpa gyártója határozza meg a megkülönböztetõ lámpa helyzetét a vonatkoztatási tengelyhez viszonyítva Mérési irányok A forgó vagy álló megkülönböztetõ lámpák (T kategória) tényleges fényerejét a megkülönböztetõ lámpa vonatkoztatási tengelye körül 360 szögön belül a következõ irányokban határozzák meg a vonatkoztatási tengelyre merõleges és a megkülönböztetõ lámpa vonatkoztatási középpontján átmenõ vízszintes síkban, olyan köralapú kúpban, amelynek alkotóját a fent említett vízszintes síkkal a jelen Elõírás 5. Mellékletének táblázatában szereplõ szögértékekkel állítják elõ A jelzõ villogó lámpa (X kategória) tényleges fényerejét a jelen Elõírás 5. Mellékletének bekezdésében bemutatott irányban mérjék. 2. JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 2.1. A megkülönböztetõ lámpa jóváhagyása iránti kérelmet a kereskedelmi név vagy védjegy tulajdonosa vagy kellõen meghatalmazott képviselõje nyújtsa be Határozzák meg, hogy a megkülönböztetõ lámpa borostyán-sárga (A), piros (R) vagy kék (B) fényt bocsát-e ki, vajon irányjelzõ villogó lámpa (X) kategóriába, vagy forgó, vagy álló villogó lámpa (T) kategóriába tartozik-e, és vajon egy fényerõsségi (1. osztály) vagy két fényerõsségû

6 6. oldal szintje (2. osztály) van-e A megkülönböztetõ lámpa minden típusához a kérelmezõ mellékeljen: három példányban olyan elegendõen részletes olyan rajzokat, amelyek lehetõvé teszik a megkülönböztetõ lámpa típusának azonosítását, és mutatja, hogy milyen geometriai helyzetben szereljék a lámpát a jármûre rövid mûszaki leírást, külön feltüntetve a hozzátartozó izzó kategóriáját; ez a kategória vagy az évi Egyezményhez csatolt 37. sz. Elõírás szerint szabványosított gépjármû-izzók jegyzékében ajánlott izzók közül való, vagy a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa gyártója által rendelkezésre bocsátott kisüléses lámpa legyen, rövid mûszaki leírást, ami meghatározza különösen a megkülönböztetõ lámpa gyártója által szállított fényforrást, és beleértve ahol alkalmazzák az elektronikus vezérlõ egységet, a ballasztot vagy a fényvezérlõ szerkezetet vagy a fényforrás-modult és a fényforrás-modul azonosítási kódját kétszintû fényerõvel rendelkezõ megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa esetén az elrendezési vázlatot és a fényerõ két szintjét biztosító rendszer jellemzõinek ismertetését, olyan megkülönböztetõ lámpánál, amely több mint egy külön egységet tartalmaz, a szándékozott geometriai elrendezést a jármûre szereléskor, beleértve mindegyik egység jellemzõit és a legnagyobb távolságot az egységek között két mintadarabot, általában egy 12 V névleges feszültségût és csak egy színeset, és végül két másik olyan más névleges feszültségû mintadarabot abban az esetben, amikor a kérelmet egyidejûleg vagy egymás után más névleges feszültségû lámpák jóváhagyására terjesztik elõ. Ebben az esetben elegendõ a kísérleteket az alábbi 5.3. bekezdés szerint elvégezni a burkolat két mintadarabját feltéve, hogy a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa konstrukciója a burkolat színének kivételével változatlan marad és a jóváhagyás egy másik színû megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpára egyidejûleg vagy késõbb kiterjeszthetõ. Ilyen esetben elegendõ a fénytani és a színmérési vizsgálatokat elvégezni A típusjóváhagyás megadása elõtt az illetékes hatóság ellenõrizze a jóváhagyott típusnak megfelelõ gyártás megfelelõségének hatásos ellenõrzésre tett intézkedéseket. 3. JELÖLÉSEK 3.1. A jóváhagyásra benyújtott megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpatípus mintadarabjain tüntessék fel a kérelmezõ kereskedelmi nevét vagy jelét; ez a jelölés világosan olvasható és kitörülhetetlen legyen A megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa minden egyes alapján, burkolatán és az elõírt mûködéséhez szükséges minden külsõ részén legyen elegendõ nagyságú hely a jóváhagyási jel számára. Ezeket a helyeket tüntessék fel a fenti ben említett rajzokon Minden egyes megkülönböztetõ lámpán jól olvashatóan és kitörölhetetlenül tüntessék fel a következõ tájékoztatást: i) a megkülönböztetõ lámpa névleges feszültségét, és ii) és vagy olyan megkülönböztetõ lámpa esetén, amely egynél több külön egységet tartalmaz, zárójelben az azonosító jelet az egyes külön egységek jellemzõihez, amelyet "/" jel követ és a külön egységek összes számának jelölése, amelyek megfelelnek a követelményeknek.

7 7. oldal iii) iv) cserélhetõ fényforrással rendelkezõ lámpa esetén a fényforrás kategóriája a megfelelõ EGB elõírás szerint, vagy nem cserélhetõ fényforrással rendelkezõ lámpa vagy fényforrás-modul esetén a névleges teljesítmény (watt) "Széles szöghatású" (lásd 5. Melléklet bekezdésének meghatározását) jelzõ villogó lámpán legyen egy nyíl, ami a széles szögoldalt és a felszerelési helyzetet jelzi. A felszerelési helyzetet mutató nyíl a jármûtõl kifele irányuljon, amikor helyesen van felszerelve. 4. JÓVÁHAGYÁS 4.1. Ha a fenti 2. bekezdés szerint a megkülönböztetõ lámpa típusa kielégíti a jelen Elõírás 5., 6. és 7. bekezdéseinek követelményeit, a jóváhagyást meg kell adni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 00 az Elõírás eredeti formájára) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa egy másik típusához, kivéve a fenti bekezdésben szereplõ esetet Valamely megkülönböztetõ lámpa típusának a jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról, vagy a jóváhagyás kiterjesztésérõ szóló értesítést küldjék meg, az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleknek a jelen Elõírás 1. Mellékletének megfelelõ formában A jóváhagyott megkülönböztetõ lámpának megfelelõ minden lámpán a fenti 3.2. bekezdésben hivatkozott helyeken és a 3.1. és 3.3. bekezdésekben elõírt jelöléseken felül tüntetessék fel: a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 3/ veszi körül; 3/ 1 = Németország 21 = Portugália 41 = üres 2 = Franciaország 22 = Orosz Föderáció 42 = Európai Közösség * / 3 = Olaszország 23 = Görögország 43 = Japán 4 = Hollandia 24 = Írország 44 = üres 5 = Svédország 25 = Horvátország 45 = Ausztrália 6 = Belgium 26 = Szlovénia 46 = Ukrajna 7 = Magyarország 27 = Szlovákia 47 = Dél-Afrika 8 = Cseh Köztársaság 28 = Fehérorosz Köztársaság 48 = Új-Zéland 9 = Spanyolország 29 = Észtország 49 = Ciprus 10 = Jugoszlávia 30 = üres 50 = Málta 11 = Egyesült Királyság 31 = Bosznia-Hercegovina 51 = Koreai Köztársaság 12 = Ausztria 32 = Lettország 52 = Malajzia 13 = Luxemburg 33 = üres 53 = Thaiföld 14 = Svájc 34 = Bulgária 54 = üres 15 = üres 35 = üres 55 = üres 16 = Norvégia 36 = Litvánia 56 = Montenegró 17 = Finnország 37 = Törökország 18 = Dánia 38 = üres 19 = Románia 39 = Azerbajdzsán 20 = Lengyelország 40 = Macedónia */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz a megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják. A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a

8 8. oldal a jóváhagyási számot, "T" vagy "X" betût az egység kategóriája szerint, amelyet "A" vagy "B" betû követ az egység színe szerint (lásd fenti 2.1. bekezdést) "1" vagy "2" számból az egység osztálya szerint (lásd fenti 2.1. bekezdést) Fényforrás-modul(ok) esetében a fényforrás modulon legyen: a kérelmezõ neve vagy kereskedelmi neve; ez a jelölés legyen tisztán olvasható és kitörölhetetlen a modul jellemzõ azonosítási kódja; ez a jelölés legyen tisztán olvasható és kitörölhetetlen. A jellemzõ azonosítási kód tartalmazza az "MD" betûket a "MODUL" szóhoz, amelyet a jóváhagyási jel követ kör nélkül, amint azt az alábbi bekezdésben elõírták; ezt a jellemzõ azonosítási kódot tüntessék fel a fenti bekezdésben említett rajzokon. A jóváhagyási jel ne legyen ugyanaz, mint ami azon a lámpán van, amelyben a modult használják, de mindkét jelölés ugyanazon kérelmezõé legyen a névleges feszültség jelölése A megkülönböztetõ lámpa 3.2. bekezdésben hivatkozott alapja, burkolata és bármelyik külsõ része egy vagy több kiegészítõ jóváhagyási jelet is viselhet Azon felül, ahol ugyanazokat a lencséket használják, a késõbbi különbözõ megkülönböztetõ lámpa vagy lámpa-egység típushoz tartozó más jóváhagyási jelet is viselhet feltéve, hogy a megkülönböztetõ lámpa fõ teste is tartalmazza a fenti 3.2. bekezdésben leírt helyet és viseli a tényleges feladatát jelzõ jóváhagyási jelet Ha különbözõ típusú megkülönböztetõ lámpákban ugyanaz a fõ test van, elfogadható, ha az optikai elrendezés belsõ része is tartalmazza a fenti 3.2. bekezdésben leírt helyet és viseli a tényleges feladatot jelzõ jóváhagyási jelet úgy, hogy az tisztán olvasható a lencsén át kívülrõl is A fenti 3. bekezdésben hivatkozott jóváhagyási jel és a jelölések világosan olvashatók és kitörülhetetlenek legyenek még akkor is, ha a megkülönböztetõ jelzést kibocsátó lámpát a jármûre szerelik A jelen Elõírás 2. Melléklete a jóváhagyási jel példáit mutatja be. 5. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 5.1. A megkülönböztetõ lámpát úgy szerkesszék és kivitelezzék, hogy szokásos körülmények között és az ilyen körülmények között elõforduló rezgések ellenére kielégítõen mûködjön és õrizze meg a jelen Elõírásban elõírt jellemzõit A megkülönböztetõ lámpát úgy kell megszerkeszteni és kivitelezni, hogy az 50 voltnál magasabb feszültségre vonatkozó követelmények teljesüljenek A megkülönböztetõ lámpát úgy tervezzék, hogy miután a jármûre felszerelték rossz beállítódás ne legyen lehetséges Ahol nem cserélhetõ fényforrást használnak, azt állandó módon rögzítsék a megkülönböztetõ lámpába. kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

9 9. oldal 5.4. Fényforrás-modul A fényforrás-modul kivitele olyan legyen, hogy még sötétségben is a fényforrás-modul(ok)at csak a megfelelõ helyzetbe szerelhessék be. A fényforrás-modul ne legyen megváltoztatható Olyan rendszer esetén, amelyben különleges tápáramot, vagy kijelölt tápáramot vagy fényforrást vezérlõ szerkezetet használnak, az legyen része a megkülönböztetõ lámpának A t H bekapcsolt idõ ("on time") és a t D kikapcsolt idõ ("off time") "f" frekvenciája feleljen meg a jelen Elõírás 5. Mellékletének táblázatában bemutatott értékeknek. Ezeket 23 ± 5 C külsõ hõmérsékleten és a készülék kapcsain 95 és 115 % névleges feszültségértékek között mérjék. Azon kívül a megkülönböztetõ lámpa mûködésének beindulása és helyes mûködése maradjon meg -20 és +50 C hõmérsékleten vagy akkor is, ha a jelen Elõírás 4. Mellékletében leírt erõs esõnek van kitéve. Ezen körülmények között egy perccel a névleges feszültség 90 %-ának rákapcsolása után a frekvencia maradjon 2 és 4 Hz között A forgó vagy villogó, T-kategóriás megkülönböztetõ lámpa tartalmazhat egynél több optikai rendszert. Ebben az esetben az 5. Melléklet 8. bekezdésének követelményeinek feleljem meg. A lámpa gyártója szolgáltasson olyan szerelési utasítást, ami biztosítja, hogy a különbözõ egységeket helyesen szereljék fel a jármûre. 6. FÉNYTANI ELÕÍRÁSOK A megkülönböztetõ lámpa feleljen meg a jelen Elõírás 5. Mellékletében elõírt feltételeknek. 7. A BURA SZÍNÉNEK ELLENÕRZÉSE A szín feleljen meg a jelen Elõírás 3. Mellékletében elõírt színmérési jellemzõknek. A kibocsátott fény színmérési jellemzõit, CIE színkoordinátákban kifejezve, a fényforrást úgy használva értékeljék, amint azt tervezték, azon a feszültségen, amint azt a jelen Elõírás 5. Mellékletének 4.2. bekezdése elõírja. Xenon villogó csõvel mûködõ megkülönböztetõ lámpa esetében vagylagosan, a színkoordináták a burkolat fényáteresztésének színképi eloszlásából és a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa színét befolyásoló, esetleg létezõ más, optikailag hatásos elemek fényátbocsátásából vagy visszatükrözõdésébõl is levezethetõ. A számítás ekkor a 6. Mellékletben meghatározott relatív színkép-eloszlású fényforráson alapuljon. 8. A MEGKÜLÖNBÖZTETÕ FÉNYT KIBOCSÁTÓ LÁMPATÍPUS MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 8.1. A megkülönbözetõ lámpa típusának bármilyen módosításáról értesítsék azt a hatóságot, amelyik azt jóváhagyta. Ez a hatóság ilyenkor a következõket teheti: Úgy ítéli, hogy a végrehajtott változtatások nem okoznak számottevõ kedvezõtlen hatást, és így a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa még kielégíti a követelményeket, vagy Újabb vizsgálati jegyzõkönyv beszerzését kéri a mûszaki vizsgálatokkal megbízott szolgálattól A jóváhagyás megerõsítésérõl vagy elutasításáról a változtatások egyidejû feltüntetésével értesítsék az egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleket a fenti 4.3. bekezdésben elõírt eljárásnak megfelelõen A jóváhagyás kiterjesztését kiadó illetékes hatóság adjon sorozatszámot minden ilyen kiterjesztéshez tartozó értesítésnek..

10 10. oldal 9. GYÁRTÁS MEGFELELÕSÉGE 9.1 Minden, a jelen Elõírás szerinti jóváhagyási jelet viselõ, megkülönböztetõ lámpát úgy gyártsanak, hogy az megfeleljen a jóváhagyott típusnak teljesítve az 5., 6. és 7. bekezdésben meghatározott követelményeket A 9.1. bekezdésben foglalt követelmények teljesítésének ellenõrzésére végezzenek megfelelõ gyártásellenõrzést A jóváhagyás birtokosa különösen: biztosítsa a termékek minõségének hatásos ellenõrzésére szolgáló eljárásokat, rendelkezzen minden jóváhagyott típus gyártásellenõrzéséhez szükséges felszerelésekkel, biztosítsa a vizsgálati eredmények adatainak feljegyzését, és az ezzel kapcsolatos okmányok álljanak rendelkezésre a hatóság által meghatározott ideig, elemezze minden egyes ellenõrzött típus eredményeit azért, hogy biztosítsa a termékjellemzõk állandóságát az ipari termelés elkerülhetetlen szórásán belül, biztosítsa, hogy minden egyes terméktípuson legalább a jelen Elõírás 7. Mellékletében elõírt vizsgálatokat elvégzik, biztosítsa, hogy a vonatkozó típussal nem egyezõ bármilyen mintakészlet következménye másik mintavétel és másik vizsgálat legyen. Minden szükséges lépést tegyenek meg a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártásának visszaállítására A típusjóváhagyást kiadó illetékes hatóság bármikor, bármelyik termelõ egységben ellenõrizheti az alkalmazott, a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártás ellenõrzési módszereit Minden felügyeleti ellenõrzéskor a vizsgálati naplókat és a gyártásra vonatkozó ellenõrzési feljegyzéseket bocsássanak az ellenõr rendelkezésére Az ellenõr véletlenszerûen mintákat emelhet ki azért, hogy azokat a gyártó laboratóriumában megvizsgálják. A minták minimális száma a gyártó saját ellenõrzései alapján határozható meg Ha a minõségi szint elégtelennek látszik, vagy a fenti bekezdés alkalmazásával végzett vizsgálatok valódiságának ellenõrzése látszik szükségesnek, akkor a felügyelõ válasszon ki mintákat és küldje a típus jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálathoz, alkalmazva a 8. Melléklet rendelkezéseit Az illetékes hatóság az ebben az Elõírásban elõírt bármilyen vizsgálatot elvégezhet. Ezeket a vizsgálatokat véletlenszerûen kiválasztott mintákon a 8. Melléklet elõírásai szerint végezzék el anélkül, hogy a gyártó szállítási kötelezettségei csorbulnának Az illetékes hatóság törekedjen kétévenként egy ellenõrzésre Azonban az illetékes hatóság joga, hogy mennyire bízik a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány hatásos ellenõrzésének megszervezésében és végrehajtásában. Ahol kedvezõtlen eredmények kerülnek feljegyzésre, az illetékes hatóság biztosítsa, hogy minden szükséges lépést megtegyenek a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártásának lehetõ leggyorsabb visszaállítására. 10. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTMÁNY ESETÉRE A megkülönböztetõ lámpa típusától a jelen Elõírás szerint megadott jóváhagyás visszavonható, ha a fenti feltételek nem teljesülnek Ha az évi Egyezmény ezen Elõírását alkalmazó Szerzõdõ Fél visszavonja az elõzõleg megadott jóváhagyást, tájékoztassa errõl a jelen Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet ezen

11 11. oldal Elõírás 1. Melléklete szerinti mintának megfelelõ értesítéssel. 11. GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa teljesen megszünteti a jelen Elõírás szerint jóváhagyott megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa gyártását, értesítse errõl azt a hatóságot, amelyik a jóváhagyást kiadta. Megkapva az értesítést, ez a hatóság tájékoztassa errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Melléklete szerinti mintának megfelelõ értesítéssel. 12. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉS Az 1. felülvizsgált változat hatályba lépése elõtt jóváhagyott olyan megkülönböztetõ olyan lámpák, amelyeknek nincs a jóváhagyási jelükben az 1 vagy 2 kategória-szám, a jövõben idõkorlátozás nélkül továbbra is használhatók. 13. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontjával a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél ne utasítson el jóváhagyást a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás szerint hónappal a 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontja után a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél csak akkor adjon ki jóváhagyást, ha a jóváhagyásra kerülõ megkülönböztetõ lámpa megfelel a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás követelményeinek A jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek ne utasítsák el jóváhagyás kiterjesztésének kiadását a jelen Elõírás elõzõ változata szerint, egészen a 3. kiegészítésig A 4. kiegészítés hatályba lépésének idõpontja után eltelt 24 hónap elõtt a jelen Elõírás szerint kiadott jóváhagyások és minden azt követõ kiterjesztés határozatlan idõre érvényes marad. Ha az Elõírás megelõzõ változata egészen a 3. kiegészítésig megfelel a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás követelményeinek, a Szerzõdõ Fél, amelyik a jóváhagyást kiadta, értesítse errõl a többi, a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felet A jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Fél ne utasítsa el jóváhagyás kiadását megkülönböztetõ lámpára a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás szerint A 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontjától a jelen Elõírást alkalmazó egyetlen Szerzõdõ Fél se tiltsa meg olyan megkülönböztetõ lámpa felszerelését jármûre, amelyet a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás szerint hagytak jóvá A jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek továbbra is engedjék meg olyan megkülönböztetõ lámpa felszerelését jármûre, amelyet az Elõírás megelõzõ változata szerint hagytak jóvá egészen a 3. kiegészítésig, a 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontját követõ 48 hónap alatt A 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontja utáni 48 hónapos idõtartam lejártával a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek megtilthatják olyan, a 4. kiegészítéssel módosított jelen Elõírás követelményeinek nem megfelelõ megkülönböztetõ lámpa felszerelését olyan új jármûre, amelyre a nemzeti vagy egyedi jóváhagyást 24 hónappal 4. kiegészítés hatályba lépésének hivatalos idõpontja után adták meg 14. A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKKAL MEGBIZOTT MÛSZAKI SZOLGÁLAT ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CIME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás

12 12. oldal végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket.

13 13. oldal 1. Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb méret: A4 ( mm)] E...1/ a gépjármû megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa-típusa JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2/ a 65. számú Elõírás szerint. A jóváhagyás száma: Kiadta: a jóváhagyó hatóság neve... JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL A kiterjesztés száma: 1. Megkülönböztetõ lámpa / forgó / álló villogó lámpa / irányt jelzõ villogó lámpa / teljes rúd alakú kék / borostyán-sárga/ piros 2/ 2. A megkülönböztetõ lámpa fényerõssége egy / kétszintû 2 A megkülönböztetõ lámpa... egységbõl áll 3. Kétszintû megkülönböztetõ lámpánál a nappali megnövelt fényerõsség eléréséhez alkalmazott rendszer bemutatása: 4. Az alkalmazott fényforrás: Izzólámpa kategóriája Gázkisüléses fényforrás vagy; LED igen/nem 2/ vagy; Fényforrás-modul: igen/nem 2/ vagy; Light source module specific identification code: 5. A megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa névleges feszültsége: 6. Kereskedelmi név vagy védjegy: 7. A gyártó neve és címe: 8. Ha szükséges, a gyártó képviselõjének neve és címe: 9. Jóváhagyásra bemutatták: 10. A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat: 11. E szolgálat által kiadott jelentés kelte: 12. E szolgálat által kiadott jelentés száma: 13. A jóváhagyást megadták / elutasították / kiterjesztették / visszavonták 2/ 14. A kiterjesztés indoka (ha szükséges): 1/ 2/ A jóváhagyást megadó / kiterjesztõ / elutasító / visszavonó ország megkülönböztetõ száma (lásd az Elõírás jóváhagyásról szóló rendelkezéseit). A nem szükségeset törölni kell!

14 14. oldal 15. Hely: 16. Kelt: 17. Aláírás: 18. A jóváhagyó hatóságnál nyilvántartásba vett és kérésre megkapható okmányok jegyzéke az értesítés mellékletét képezi. 2. Melléklet JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSI PÉLDÁI A megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpán levõ fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a lámpát Hollandiában (E4) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint jóváhagyott megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa borostyán-sárga színû és az 1 osztályba tartozik. Megjegyzés: A jóváhagyási számot a körhöz közel és az "E" betû felett vagy alatt, vagy attól jobbra vagy balra helyezzék el. A jóváhagyási szám számjegyei az "E" betû ugyanazon oldalán legyenek, azonos irányban. Római számok, mint jóváhagyási számok használatát kerüljék más jelképekkel való összetéveszthetõség miatt. A fenti jóváhagyási jel a 8 mm a) a megkülönböztetõ lámpán mutatja, hogy a lámpát Hollandiában (E4) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt mutatja, hogy a jóváhagyást az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint adták meg, és kék forgó vagy álló villogó színû és az 1 osztályba (TB 1) tartozik. b) a jelzõ villogó lámpán mutatja, hogy a lámpát Hollandiában (E4) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt mutatja, hogy a jóváhagyást az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint adták meg, és borostyán-sárga forgó vagy álló villogó színû megkülönböztetõ lámpa és a 2 osztályba (TB 2) tartozik.

15 15. oldal a 8 mm c) a jelzõ villogó lámpán mutatja, hogy a lámpát Franciaországban (E2) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt mutatja, hogy a jóváhagyást az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint adták meg, és hogy kék jelzõ villogó megkülönböztetõ lámpa és az 1 osztályba (XB 1) tartozik. A jelölés nyíl nélkül jelzi, hogy a lámpának szûk szöghatása van. d) a jelzõ villogó lámpán mutatja, hogy a lámpát Franciaországban (E2) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt mutatja, hogy a jóváhagyást az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint adták meg, és hogy borostyán-sárga jelzõ villogó megkülönböztetõ lámpa és a 2 osztályba (XB 2) tartozik. A jelölés nyíllal jelzi, hogy a lámpának széles szöghatása van abba az irányba jelzett oldalon, amerre a nyíl hegye mutat, amely jelzi a jármûnek azt az oldalát is, amelyre a készüléket fel kell szerelni. e) a jelzõ villogó lámpán mutatja, hogy a lámpát Franciaországban (E2) hagyták jóvá jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt mutatja, hogy a jóváhagyást az Elõírás eredeti formájának követelményei szerint adták meg, és hogy kék jelzõ villogó lámpa és az 1 osztályba (XB 1) tartozik. A kettõs oldalú nyíl jelzi, hogy a lámpának széles szöghatása van mindkét oldalon, és amely jelzi azt is, hogy a készüléket a jármû mindkét oldalára fel lehet szerelni. f) Fényforrás-modul MD E A fent bemutatott, azonosító kódot viselõ fényforrás-modult együtt hagyták jóvá egy Olaszországban jóváhagyási számon jóváhagyott lámpával. g) Példa az egyedi külön egység jellemzõjére, ami tartalmaz egy "forgó vagy álló villogó" megkülönböztetõ lámpát (T kategória). ("azonosító jel" / n) négy egység esetén, pl.... (1/4) vagy (elõl balra / 4)

16 16. oldal 3. Melléklet MEGKÜLÖNBÖZTETÕ LÁMPA BURKOLATÁT KÉPEZÕ BOROSTYÁN-SÁRGA VAGY KÉK SZÛRÕN ÁT KIBOCSÁTOTT FÉNY TRIKROMATIKUS SZÍNKOORDINÁTÁI Ezen Elõírás 7. bekezdésének feltételei között a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpákon alkalmazott színszûrõkön át kibocsátott fény trikromatikus színkoordinátái a következõ határok között legyenek: 1. Borostyán-sárga / 2. Kék 3. Piros határ a zöld felé: y x 0,120 határ a piros felé: y 0,390 határ a fehér felé y 0,790 0,670 határ a zöld felé: y = 0, ,805 x határ a fehér felé: y = 0,400 - x határ a bíbor felé y = 1,667 x - 0,222 határ a bíbor felé: y 0,980 - x határ a sárga felé: y 0, Melléklet ESÕZTETÉSES VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A megkülönböztetõ lámpa egy mintadarabját szokásos üzemi helyzetébe szerelve, minden ürítõ csapot ha ilyen van kinyitva, tegyük ki 2,5 mm víz/perc mennyiségû esõztetésnek, a vizet 45 szögben és teljesen kúpos sugarat eredményezõ fúvókából irányítva. A vizsgálat alatt a készülék függõleges tengelye körül forogjon 4 fordulat/perc sebességgel. A vizsgálat 12 órán keresztül folyamatosan tartson, ami után a vízsugarat le kell állítani. Egy órával késõbb a mintát vizsgálják meg és tekintsék a vizsgálaton megfeleltnek, ha az összegyûlt víz mennyisége nem haladja meg a 2 cm 3 értéket. 5. Melléklet FÉNYTANI JELLEMZÕK 1. A fénytani jellemzõket legalább 25 m távolságból mérjék. A megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpától szemlélt fényelektromos érzékelõ szögnyílása maximum 10 szögperc legyen. A fényelektromos rendszer válaszideje feleljen meg a mért jel felfutási idejének. 2. Egy szintû fényerõvel rendelkezõ megkülönböztetõ lámpánál (1 osztály) az éjszakai szintet mérjék. Kétszintû fényerõvel rendelkezõ megkülönböztetõ lámpáknál (2 osztály) a méréseket mindkét szinten / Megfelel a CIE szín-háromszög "sárga" zónája meghatározott részének

17 17. oldal végezzék el. A tényleges megvilágítás erõssége különbözõ irányokban az alább közölt táblázat szerint legyen. 3. Ha izzólámpát használnak, ez a 37. számú Elõírásban a megkülönböztetõ lámpához meghatározott izzó kategóriájának megfelelõ etalonizzó legyen. 4. Izzószálas égõknél a feszültséget úgy kell szabályozni, hogy az etalonlámpa a szükséges megvilágítási fényáramot biztosítsa. Kisüléses izzóknál a készüléket névleges feszültségén kell mûködtetni. 4. Fényforrás feltételei vizsgálathoz 4.1. Cserélhetõ fényforrás esetén etalonizzót használjanak Cserélhetõ vagy nem cserélhetõ fényforrással (izzólámpa, gázkisüléses fényforrás és más) ellátott lámpán végzett minden mérést 6,75, 13,5 vagy 28,0 volt feszültségen végezzenek el. Különleges áramforrás használata, vagy ajánlott áramforrás vagy fényforrás-vezérlõ berendezés esetén a gyártó által bejelentett feszültséget használják ennek az áramforrásnak a kimeneti végein. Hacsak másként nem határozzák meg, 6,75, 13,5 vagy 28,0 volt feszültséget alkalmazzanak Izzólámpa esetén megengedett a mérés elvégzése etalonizzóval a vonatkoztatási feltételek között 12 volt körül és újra számolása a mért értéknek olyan tényezõvel, amit etalonizzóval határoztak meg 13,5 volton, ha ez alkalmazható. 5. Bármely nem izzószálas égõvel szerelt fényforrásnál az egy perces és 30 perces mûködés után mért fényerõsség feleljen meg a minimális és a maximális követelményeknek. Az egy perces mûködés után mért fényerõsség eloszlását kiszámíthatják az egy perces és 30 perces mûködés között elért HV számból. 6. Ha a megkülönböztetõ lámpa kibocsátott fénye több villanásból álló csoportokból képzõdik, a t idõtartomány a közvetlenül egymást követõ villanások között nagyon rövid legyen. Ha a csúcstól-csúcsig tartó idõtartam t 0,04 sec, akkor a köztes impulzusokat villanásként kell értékelni. Ha ez a t tartomány nagyobb, akkor csak a legnagyobb fényerejû csúccsal rendelkezõ villanás érvényes. Ezen felül az egy csoporton belüli villanások csúcsereje közötti aránytól függõen a tartományt (I H = legnagyobb csúcs maximális erõssége és I L = legkisebb csúcs maximális erõssége) a következõképpen korlátozzák: IH 1 10 then t ( s) Ü esetben I 3f 7. A frekvencia, idõ és a kibocsátott fény erõssége. L IH 1 ha 1 Ü Ü10 then t ( s) Ü esetben IL I H f ( ) I A frekvenciát, a bekapcsolási ("on") és a kikapcsolási ("off") idõt az alábbi táblázat határozza meg: Kék vagy borostyán-sárga Forgó rendszer vagy villogó fényforrások (T és X kategória) Frekvencia, f (Hz) max. 4 min. 2 "Bekapcsolási" idõ t H (s) max. 0.4/f "Kikapcsolási " idõ t D (s) min. 0.1 L

18 18. oldal 7.2. A megfelelõ függõleges szögön belül a tényleges fényerõsség (J e ) a megkülönböztetõ lámpához (T kategória) az alábbi táblázat szerint legyen: T kategória Szín kék borostyán-sárga piros A J e tényleges fényerõsség minimális értéke a megfelelõ függõleges és 360 vízszintes szögön belül a vonatkoztatási tengely körül. A J e tényleges fényerõsség maximális értéke. 0 ± 4 ± 8 Belül ± 2 Belül ± 8 nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 700 nappal éjjel 600 Fenti területeken nappal kívül éjjel Ha a több mint egy külön egységet tartalmazó megkülönböztetõ lámpa geometriai elrendezése amint azt a jármûre szerelték elfogadható, ha mindegyik egység részleges fényeloszlása átfedi a szomszédos részleges fényeloszlását a 360 vízszintes szögtartományon belül és a kategóriára meghatározott függõleges szögtartományban olyan mértani helyzetben, ami megfelel 20 m távolságnak a jármûtõl, olyan függõleges síkban, ami merõleges a jármû hosszirányú tengelyére és a lámpa-egységek között félúton a jármû egyik oldalán helyezkedik el A tényleges fényerõsség a vonatkoztatási tengelyben jelzõ villogó lámpánál (X kategória) az alábbi táblázat szerint legyen: A J e tényleges fényerõsség minimális értéke a vonatkoztatási tengely körül. A J e tényleges fényerõsség maximális értéke H = 0 V = 0 belül H = ± 10 V = ± 4 belül H = ± 20 V = ± 8 Fenti területeken kívül X kategória nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel Szín kék borostyánsárga piros

19 19. oldal Szabványos fényeloszlás táblázata megkülönböztetõ lámpához (X kategória). Széles szögû hatás Keskeny szögû hatás Széles szögû hatás "Szûk szöghatású" kategória minimális vízszintes szögtartománya 30 balra és 30 jobbra, és "Széles szöghatású" kategória 90 a jármûtõl kifele irányulva és 30 befele A H = 0 és V = 0 irány megfelel a vonatkoztatási tengelynek. (A jármûvön vízszintes, párhuzamos a jármû vízszintes középsíkjával és a szükséges láthatóság felé irányul.) Átmegy a vonatkoztatási középponton. A táblázatban bemutatott értékek megadják különbözõ mérési irányokban a minimális erõsséget, mint a szükséges minimumot a tengelyben mindegyik lámpára (H = 0 és V = 0 irányban). Szín kék borostyán-sárga f frekvencia (Hz) max. 4 min. 2 t H bekapcsolási idõ (sec) max. 0,4/f t D kikapcsolási idõ (sec) min. 0,1 nappal A J e effektív fényerõ minimális értéke a éjjel megadott függõleges szögeken belül és a nappal 55 ± 4 vonatkoztatási tengely körüli 360 vízszintes éjjel 22 szögben (cd) nappal 168 ± 8 éjjel 67 J e effektív fényerõ maximális értéke (cd) nappal " éjjel 8. Ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpába két vagy több optikai rendszert egy-egységbe egyesítenek, ez az egység feleljen meg a következõ követelményeknek: 8.1. Minden egyes optikai rendszer a jelen melléklet követelményei szerint azon vízszintes szögön belül

20 20. oldal legyen, amit a másik optikai rendszerek nem fednek le. Továbbá minden egyes szükséges irányban legalább egy optikai rendszer a jelen Melléklet követelményeinek megfelelõ hatású legyen Ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa két vagy több optikai rendszert tartalmaz, azok azonos fázisban mûködjenek. Ezt csak olyan teljes rúd alakú készülék mindkét felére alkalmazzák, amelyet a jármû szélességének megfelelõen szerkesztettek Mindaddig, amíg a megkülönböztetõ lámpa hatásfokát a jármû körül mindenütt biztosítani kell, a megkülönböztetõ rendszer egy részének hibáját érzékelõ szerkezet legyen a jármûben. Ha ezt a megkülönböztetõ lámpa gyártója készíti, akkor a jóváhagyási eljárásban ezt az érzékelõt ellenõrizzék. 6. Melléklet XENONHOZ VISZONYÍTOTT SPEKTRÁLIS ELOSZLÁS λ S e λ rel λ S e λ rel λ S e λ rel λ S e λ rel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 7. Melléklet JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ GYÁRTÁS ELLENÕRZÉSI ELJÁRÁSAINAK MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI. 1 ÁLTALÁBAN 1.1. A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártás követelményei mechanikai és geometriai szempontból kielégítõk, ha a jelen Elõírás követelményein belül maradnak az elkerülhetetlen gyártási tûrések A fénytani teljesítmény tekintetében a tömeggyártású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák megegyezését a jóváhagyott típussal nem kell kifogásolni, ha a véletlenszerûen kiemelt bármelyik megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa fénytani teljesítménye a vonatkozó kategóriájú etalonizzóval és EGB jóváhagyású fényforrás esetében

21 21. oldal a jelen Elõírásban elõírt minimális értékektõl való eltérése a kedvezõtlen irányban kisebb vagy egyenlõ 20 %-kal, cserélhetõ fényforrású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa esetében, és ha a fent leírt vizsgálat eredményei nem érik el a követelményeket, akkor a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa vizsgálatát egy másik fényforrással ismételjék meg A színkoordináták és az idõbeni jellemzõkre vonatkozó követelmények teljesüljenek. 2. A GYÁRTÓ MEGFELELÕSÉG-ELLENÕRZÉSÉNEK MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI A jóváhagyási jel birtokosa minden egyes megkülönböztetõ lámpatípuson legalább a következõ vizsgálatokat végezze el alkalmas idõközönként. A vizsgálatokat az Elõírás szerint végezzék el. Ha bármelyik minta nem felel meg a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány megfelelõ típusú ellenõrzésén, további mintákat emeljenek ki és megvizsgáljanak meg. A gyártó tegyen lépéseket a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártásának biztosítására A vizsgálatok természete A jelen Elõírás szerint jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány vizsgálata terjedjen ki a fénytani jellemzõkre, a villogás idõbeli lefolyására és a színjellemzõk ellenõrzésére A vizsgálatokhoz használt módszerek A vizsgálatokat általában ezen Elõírásban lefektetett módszerek szerint kell elvégezni A gyártó által végzett bármilyen, a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány vizsgálatakor a jóváhagyási vizsgálatokért felelõs hatóság beleegyezésével más egyenértékû módszer is alkalmazható. A gyártó felelõssége annak bizonyítása, hogy az alkalmazott módszer az ebben az Elõírásban lefektetett módszerrel egyenértékû A és bekezdések alkalmazása megköveteli a vizsgáló berendezések szabályos idõközönkénti hitelesítését és az illetékes hatóság által végzett mérésekkel való egyezését A referencia módszerek minden esetben a jelen Elõírásban foglalt módszerek legyenek különösen hatósági ellenõrzés és mintavétel esetén A mintavétel természete A megkülönböztetõ lámpa mintáit véletlenszerûen emeljék ki egy egységes tételû termelésbõl. Az egységes tétel ugyanazon típusú megkülönböztetõ lámpák készlete legyen, a gyártó termelési módszerei szerint meghatározva. A becslés általában terjedjen ki az egyedi gyártelepek sorozattermelésére. A gyártó azonban a különbözõ gyárakból származó azonos típus feljegyzéseket csoportosíthatja feltéve, hogy azok ugyanolyan minõségi rendszerben és minõségellenõrzési felügyelet alatt dolgoznak Mért és feljegyzett fénytani jellemzõk A megkülönböztetõ lámpa mintáin végezzenek fénytani méréseket a minimális fénytani értékek elérése, valamint az 5. Melléklet idõzítési értékeinek és a 3. Melléklet színkoordinátáinak ellenõrzése érdekében Az elfogadás követelményei A gyártó felelõs a vizsgálati eredmények statisztikai feldolgozásáért és az illetékes hatóság egyetértése mellett azoknak a követelményeknek a meghatározásáért, amelyek termékének elfogadhatóságát biztosítják annak érdekében, hogy azok megfeleljenek ezen Elõírás 9.1. bekezdésében a termékek jóváhagyott típussal megegyezõ gyártásának ellenõrzésére leírt követelményeknek. Az elfogadhatóságot szabályozó követelmények olyanok legyenek, hogy a 7. Melléklet szerinti helyi vizsgálaton (elsõ mintavétel) 95 % konfidencia szintnél a megfelelés

22 22. oldal minimális valószínûsége 0,95 legyen Melléklet ELLENÕR ÁLTAL VÉGZETT MINTAVÉTEL MINIMÁLIS KÖVETELEMÉNYEI 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Mechanikai és geometriai szempontból ezen Elõírás követelményei szerint a jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány követelményeit kielégítettnek kell tekinteni, ha a felmerült különbségek nem nagyobbak az elkerülhetetlen gyártási tûréseknél és ezek az Elõírás követelményein belül vannak A fénytani teljesítmény tekintetében a tömeggyártású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmányt nem kell kétségbe vonni, ha egy véletlenszerûen kiválasztott, megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa fénytani teljesítményének vizsgálatakor, és EGB jóváhagyású fényforrás esetén az a vonatkozó kategóriájú etalon fényforrással rendelkezik: Az értékek nem több mint 20 százalékkal térnek el a kedvezõtlen irányban a jelen Elõírásban elõírt értékektõl Ha egy cserélhetõ fényforrású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa esetén a fenti leírt vizsgálaton a követelmények nem teljesülnek, akkor a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpán a vizsgálatokat másik etalon fényforrással meg kell ismételni Nyilvánvalóan hibás megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpákat figyelmen kívül kell hagyni A színkoordináták és az idõzítés követelményei megfelelõek legyenek. 2. ELSÕ MINTAVÉTEL Az elsõ mintavételkor négy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpát kell véletlenszerûen kiválasztani. Kettõ közülük az elsõ az "A" jelû minta,, a második a "B" jelû minta lesz A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány nem kifogásolt A jelen melléklet 1. Ábráján bemutatott mintavételi eljárást követõen a tömeggyártású speciális figyelmeztetõ lámpák megfelelõségét nem kell kifogásolni, ha a különleges figyelmeztetõ lámpák mért értékeinek eltérése a kedvezõtlen irányban a következõ: A minta A1: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % A2: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 0 % de 20 % Térjünk át a B mintára B minta B1: mindkét megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % 2.2. A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány kifogásolt A jelen mellékelt 1. Ábráján bemutatott mintavételi eljárást követõen a tömeggyártású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártását kifogásolják, és a gyártót szólítsák fel, hogy teljesítse a követelményeket, ha a lámpák mért értékeinek az eltérése az alábbi: "A" minta

23 23. oldal A3: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % de 30 % "B" minta B2: A2 esetében egy B jelû megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 0 % de 20 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % B3: A2 esetében: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % de 30 % 2.3. A jóváhagyás visszavonva A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmányt kifogásolni és a 10. bekezdést kell alkalmazni a jelen melléklet 1. Ábrája szerinti mintavételi eljárást követõen, ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák mért értékeinek eltérése a következõ: A minta A4: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 30 % A5: mindkét megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % B minta B4: A2 esetében egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 0 % de 20 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % B5: A2 esetében mindkét megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % B6: A2 esetében egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % Egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 30 % 3. ISMÉTELT MINTAVÉTEL A3, B2, B3 eseteiben az értesítés után két hónapon belül ismételt mintavétel szükséges mégpedig a termelés kiigazítása után gyártott készletbõl kiválasztva, ezek a két megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpából álló harmadik C minta és a szintén két megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpából álló negyedik D minta A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány nem kifogásolt A jelen melléklet 1. Ábráján bemutatott mintavételi eljárást követõen a tömeggyártású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák jóváhagyott típussal megegyezõ termék gyártását ne kifogásolják, ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák mért értékeinek eltérése a kedvezõtlen irányban a következõ: "C" minta C1: egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % C2: mindkét megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 0 %

24 24. oldal de 20 % Térjünk át "D" mintára "D" minta D1: C2 esetében mindkét megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 % 3.2. A megfelelõség kifogásolt A jelen melléklet 1. Ábráján bemutatott mintavételi eljárást követõen a tömeggyártású megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártását kifogásolják, és a gyártót szólítsák fel, hogy a gyártás teljesítse a követelményeket, ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák mért értékeinek eltérése az alábbi: D minta D2: C2 esetében egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 0 % de 20 % egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 20 % 3.3. A jóváhagyás visszavonva A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmányt kifogásolni kell és a 10. bekezdést kell alkalmazni a jelen melléklet 1. Ábrája szerinti mintavételi eljárást követõen, ha a megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpák mért értékeinek az eltérése az alábbi: C minta C3: egy speciális figyelmeztetõ lámpa 20 % egy speciális figyelmeztetõ lámpa > 20 % C4: mindkét speciális figyelmeztetõ lámpa > 20 % "D" minta D3: C2 esetében egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa 0 vagy >0 % Egy megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpa > 20 % 4. ESÕZTETÉSI VIZSGÁLAT Az A minta egyik megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpáját az 1. Ábra szerinti mintavételi eljárás után az Elõírás 4. Mellékletének leírása szerinti vizsgálatnak kell alávetni. A megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpát elfogadottnak kell tekinteni, ha a vizsgálaton megfelelt. Ha az A minta vizsgálata eredménytelen, akkor a B minta megkülönböztetõ fényt kibocsátó lámpáját vessék alá ugyanennek az eljárásnak, és mindkettõ feleljen meg a vizsgálaton.

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.67 1987. április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP vonalkód helye Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azon magánszemélyek részére, akik adó kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. június 9. (OR. en) 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08 CODIF 135 ENT 231 CODEC 1161 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A KORMÁNY. rendelete

A KORMÁNY. rendelete A KORMÁNY./2006. ( ) rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.)

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás SPRINT ajtónyitó automata Szerelési utasítás Változat: 02/2004 Dátum: 2004 március Összeállította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A szerelési utasítás csak szakképzett személyek

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek

Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek Az Erasmus+ felsőoktatási pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére.

Részletesebben

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés VIZSGABIZTOSKÉPZÉS Szintentartó III. képzés 121. Új világító és fényjelző berendezések Gál István Budapest, 2016. L kategóriájú járművek világító és fényjelző berendezései (A különálló számok a szövegrészhez

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy az ismertetésre kerülő korszerű útmegvilágító berendezések a különböző gyártmányú, valamint azonos gyártmányon

Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy az ismertetésre kerülő korszerű útmegvilágító berendezések a különböző gyártmányú, valamint azonos gyártmányon Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy az ismertetésre kerülő korszerű útmegvilágító berendezések a különböző gyártmányú, valamint azonos gyártmányon belüli más-más típusú járműveken, az alkalmazást, a szerkezeti

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 81. Melléklet: 82. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.81 1989. augusztus 29. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

Használati és kezelési útmutató. konyhai páraelszívóhoz

Használati és kezelési útmutató. konyhai páraelszívóhoz Használati és kezelési útmutató konyhai páraelszívóhoz bevezető A Használati és kezelési útmutató nem egyszerű tartozék, hanem a páraelszívó szerves részét képezi, és fontos biztonsági szerepet tölt be.

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar WV1W Vízelzáró vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS 2003 december 2004. szeptember FORGALMAZÓ: Dokument: 30221020 02(ME038034)mgyr 1 oldal t Müller Elektronik GmbH Bearing Kft. Felszerelési és kezelési utasítás

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.1.2005 COM(2004) 853 végleges 2002/0061 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 05/2010 Dátum: 2010 november Rev: 2010.07.19 alapján Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT AJÁNLÁSOK Ülésezve Prágában, 1997.

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani 12 egymást követő hónap alatt

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

EGYFÁZİSÚ ELEKTRONIKUS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐ TUDNIVALÓK ÉS HASZNÁLATİ UTASÍTÁS

EGYFÁZİSÚ ELEKTRONIKUS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐ TUDNIVALÓK ÉS HASZNÁLATİ UTASÍTÁS EGYFÁZİSÚ ELEKTRONIKUS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐ TUDNIVALÓK ÉS HASZNÁLATİ UTASÍTÁS Típus : M310.2218 Gyártó : MAK-SAY Elektrik ve Elektronik Mlz.San.Tic.A.Ş. Cím : Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:40 Kıraç

Részletesebben

HPR sorozatú aktív hangsugárzók Használati útmutató

HPR sorozatú aktív hangsugárzók Használati útmutató HPR sorozatú aktív hangsugárzók Használati útmutató HPR122i HPR152i HPR153i HPR151i HPR181i 12, 2 utas hangsugárzó 15, 2 utas hangsugárzó 15, 3 utas hangsugárzó 15, mélysugárzó 18, mélysugárzó Biztonsági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

NYESTRIASZTÓ TERMÉKEK

NYESTRIASZTÓ TERMÉKEK NYESTRIASZTÓ TERMÉKEK...védi az autót és az állatot A teljes nyestriasztó program egy kézből OKTATÓ DVD Oktató és információs DVD Helyszíni beiskolázást kínálunk Önöknek. Érdekli? Hívjon fel bennünket!

Részletesebben

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft.

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft. SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. Tüzeléstechnikai Kft. 1103

Részletesebben

A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.)

A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.) A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.) Köszönjük, hogy a G320 szervomotor meghajtót választotta. A G320 DC szervomotor meghajtóra a vásárlástól számítva 1 év gyártási hibákra kiterjedő

Részletesebben

R301 R301 Ultra 1 KOMBINÁLT GÉPEK (KUTTER + ZÖLDSÉSZELETELŐ) GÉPKÖNYV

R301 R301 Ultra 1 KOMBINÁLT GÉPEK (KUTTER + ZÖLDSÉSZELETELŐ) GÉPKÖNYV R301 R301 Ultra 1 KOMBINÁLT GÉPEK (KUTTER + ZÖLDSÉSZELETELŐ) GÉPKÖNYV 1 R301 R301 Ultra 2 TARTALMI ISMERTETÉS JÓTÁLLÁS FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ ÖN ÚJ, ZÖLDSÉGFÉLE ELŐKÉSZÍTŐ GÉPÉNEK, A CL20-NAK, A BEMUTATÁSA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez AUTÓRIASZTÓK S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8 berendezésekhez Szerelési útmutató 2 AZ EGYES CSOMAGOK TARTALMA 3868 3863 3861 Kompakt egység Saját akku BEVEZETÉS A riasztó

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló.

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló. 1 Hidromat motorvédő kapcsoló háromfázisú szivattyúk működtetésére használható. Tartalmazza az erőátvitel és az elektronikus motorvédelem eszközeit. Olyan mértékben elő van készítve a telepítésre, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben