(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68."

Átírás

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add április 15. ENSZ-EGB 68. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 67. Melléklet: 68. számú Elõírás Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként május 1-én EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK, BELEÉRTVE A TISZTÁN ELEKTROMOS JÁRMÛVEKET IS, JÓVÁHAGYÁSÁRA LEGNAGYOBB SEBESSÉGÜK MÉRÉSE SZEMPONTJÁBÓL NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2008 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20-án.

2 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL POWER-DRIVEN VEHICLES INCLUDING PURE ELECTRIC VEHICLES WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF THE MAXIMUM SPEED Tartalmaz minden érvényes alábbi szöveget: az eredeti Elõírás 1. kiegészítését hatályba lépett november 30-án A magyar szöveg James Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József Közzétette az ENSZ-EGB az április 15-én kelt E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.67 és az március 21-én kelt Add.67/Amend.1 számú angol nyelvû kiadványokban.

3 3. oldal 68. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA LEGNAGYOBB SEBESSÉGÜK MÉRÉSE SZEMPONTJÁBÓL ELÕÍRÁS TARTALOM 1. Alkalmazási terület Meghatározások A jóváhagyás kérése Jóváhagyás Követelmények Eredmények értelmezése Jármûtípus módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése A jóváhagyott típussal megegyezõ gyártás Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártás esetére Gyártás végleges befejezése Jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat és a jóváhagyó hatóság neve és címe... MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Értesítés egy gépjármû-típus jóváhagyásáról, a jóváhagyás elutasításáról vagy kiterjesztésérõl, vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges befejezésérõl a 68. számú Elõírás szerint 2. Melléklet: Jóváhagyási jel elrendezése 3. Melléklet: Helyesbítési tényezõ meghatározására szolgáló eljárás hurok alakú pályán. Oldal

4 4. oldal 68. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA LEGNAGYOBB SEBESSÉGÜK MÉRÉSE SZEMPONTJÁBÓL 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ezt az Elõírást alkalmazzák M1 és N1 kategóriába tartozó 1/ gépjármûvek, beleértve a tisztán elektromos jármûveket is, jóváhagyására figyelemmel arra a legnagyobb sebességre, amelyet a gyártó megállapított. 2. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Elõírás céljára: 2.1. "Jármû jóváhagyása" a jármûtípus jóváhagyását jelenti annak a legnagyobb sebességnek megmérésével, amelyet a gyártó állapított meg "Legnagyobb sebesség" jelenti belsõégésû motorral hajtott jármûveknél a legnagyobb állandó sebességet elektromos jármûveknél annak a sebességnek a legnagyobb átlagos értékét, amelyet a jármû 1 km távolságon kétszer el tud érni "Legnagyobb 30 perces sebesség" elektromos jármûveknél a gyártó által meghatározott annak a legnagyobb sebességnek az átlagos értékét jelenti, amelyet a jármû 30 percen át meg tud tartani "Jármûtípus" az olyan gépjármûveket jelenti, amelyeket: vagy belsõégésû motorral hajtanak, és amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges tekintetben, mint a felépítmény alakja, a motor, az erõátvitel, a gumiabroncsok és a jármû saját tömege, vagy elektromos motorral hajtanak, és amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges tekintetben, mint a felépítmény alakja, az elektromos meghajtó motor és szabályozó, a meghajtást tápláló telep (típus, kapacitás, a telep kezelése), az erõátvitel (ha van), a gumiabroncsok és a jármû saját tömege 2.5. "Saját tömeg" a jármû menetkész üres tömegét jelenti bennülõk vagy rakomány nélkül, azonban feltöltött tüzelõanyag-tartállyal (ha van), hûtõfolyadékkal, üzemi és meghajtó telepekkel, kenõanyaggal, fedélzeti töltõvel, szerszámokkal és ha a gyártó ellátja pótkerékkel. 3. JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 3.1. A jármûtípus jóváhagyását figyelemmel arra a legnagyobb sebességre, amelyet a gyártó megállapított, jármû gyártója vagy kellõen meghatalmazott képviselõje kérje A kérelemhez három példányban mellékelni kell az alábbi iratokat a következõ adatokkal: a jármûtípus részletes leírását figyelemmel a felépítményre, a motorra vagy az elektromos meghajtási láncra (motorok és szabályozó), a gumiabroncsokra és a jármû saját tömegére és ha van a meghajtó telepekre (típus, kapacitás, kezelés) és az erõátvitelre; a jármû felépítményének rajzait és/vagy fényképeit A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatnak át kell adni a jármûtípust képviselõ jármû egy példányát. 4. JÓVÁHAGYÁS 1/ Ezeket a jármûszerkezetekrõl szóló Közös Határozatok (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3) határozza meg.

5 5. oldal 4.1. Ha a jelen Elõírás szerinti jóváhagyásra bemutatott jármû legnagyobb sebessége az alábbi 5. és 6. bekezdés követelményeinek megfelel, akkor ezt a jármûtípust jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 00) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja egy másik jármûtípushoz A jármûtípus jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról, a jóváhagyás kiterjesztésérõl, vagy elutasításáról, vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló értesítéseket az Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleknek meg kell küldeni a jelen Elõírás 1. Melléklete szerinti nyomtatványon Jól láthatóan és a jóváhagyási nyomtatványban ismertetett és könnyen hozzáférhetõ helyen a jelen Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípusnak megfelelõ minden jármûvön fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely: olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 2/ veszi körül; a bekezdésben leirt körtõl jobbra ennek az Elõírásnak a száma, "R" betû, gondolatjel és a jóváhagyási szám Ha a jármû megfelel az Egyezményhez csatolt egy vagy több más Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípusnak is, amelyet abban az országban hagytak jóvá, ahol a jelen Elõírás szerinti jóváhagyást is megadták, akkor a bekezdésben elõírt jelképet nem kell megismételni. Ilyen esetben minden olyan Elõírásnak a számát, amely szerint a jóváhagyást megadták ugyanabban az országban, amelyik a jelen Elõírás szerinti jóváhagyást is megadta, és a jóváhagyási számokat, valamint az összes kiegészítõ jelképet a bekezdésben elõírt jelképtõl jobbra, függõleges oszlopban kell elhelyezni. 2/ 1 = Németország 21 = Portugália 41 = üres 2 = Franciaország 22 = Orosz Föderáció 42 = Európai Közösség * / 3 = Olaszország 23 = Görögország 43 = Japán 4 = Hollandia 24 = Írország 44 = üres 5 = Svédország 25 = Horvátország 45 = Ausztrália 6 = Belgium 26 = Szlovénia 46 = Ukrajna 7 = Magyarország 27 = Szlovákia 47 = Dél-Afrika 8 = Cseh Köztársaság 28 = Fehérorosz Köztársaság 48 = Új-Zéland 9 = Spanyolország 29 = Észtország 49 = Ciprus 10 = Jugoszlávia 30 = üres 50 = Málta 11 = Egyesült Királyság 31 = Bosznia-Hercegovina 51 = Koreai Köztársaság 12 = Ausztria 32 = Lettország 52 = Malajzia 13 = Luxemburg 33 = üres 53 = Thaiföld 14 = Svájc 34 = Bulgária 54 = üres 15 = üres 35 = üres 55 = üres 16 = Norvégia 36 = Litvánia 56 = Montenegró 17 = Finnország 37 = Törökország 18 = Dánia 38 = üres 19 = Románia 39 = Azerbajdzsán 20 = Lengyelország 40 = Macedónia */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

6 6. oldal 4.6. A jóváhagyási jel világosan olvasható és kitörölhetetlen legyen A jóváhagyási jel a gyártó jármûre felerõsített adattábláján vagy ahhoz közel legyen elhelyezve A jelen Elõírás 2. Melléklete példákat mutat be a jóváhagyási jel elrendezésére. 5. KÖVETELMÉNYEK 5.1. A jármû legnagyobb sebességét a következõ követelmények szerint kell megmérni: 5.2. Jármû elõkészítése Belsõégésû motorral meghajtott jármûvek A jármû kialakítását és viselkedését a gyártó határozza meg. Ezen felül a jármû legyen tiszta, az ablakokat és a levegõ-nyílásokat zárják be, és csak a vizsgálatnál a jármû üzemeléséhez szükséges berendezéseket használják. A tüzelõanyag-táplálás (karburátor vagy befecskendezõ szivattyú) és a gyújtás beállítása, a mozgó mechanikus részek kenése és a gumiabroncs nyomása (legnagyobb sebességnél teljes terhelésû üzemeléshez) feleljen meg a jármûvet gyártó elõírásainak. A kézi vezérlésû visszahûtés ha van nyári állapotra legyen beállítva, hacsak a gyártó másként nem határozza meg A motor, az erõátvitel és a gumiabroncsok bejáratását a gyártó elõírásai szerint kell elvégezni A jármû tömege az üzemkész súly plusz 180 kg vagy a teljes terhelhetõség értékének a fele legyen, bármelyik a nagyobb A felhasználható tüzelõanyag a vizsgált jármûhöz való kereskedelmi minõségû, vagy vita esetén a 15. sz. Elõírásban elõírt tüzelõanyagok egyike legyen Elektromos jármûvek Ha alkalmazzák, az bekezdés követelményei teljesüljenek A meghajtásra szolgáló telep töltését ha van a fedélzeti töltõvel kell elvégezni vagy a jármû gyártója által ajánlott hordozható töltõvel. Az eljárás a szokásos éjjeli töltés legye, kizárva minden olyan különleges töltési eljárást, mint az utántöltés vagy gyorstöltés. A környezeti hõmérséklet 20 C és 30 C között legyen. A töltés végét a jármû gyártója határozza meg, azonban a töltés órában (h) kifejezve ne legyen hosszabb, mint: 3 C P ahol: C a telep energia-kapacitása (Wh) a gyártó meghatározása szerint, P a közepes teljesítmény (W), amelyet a töltés alatt a fõvezetékbõl nyernek Minden más, nem a jármû meghajtására szolgáló energiatároló rendszert (elektromos, hidraulikus, nyomás alatti, stb.) a gyártó ajánlása szerint kell feltölteni A jármû legalább 300 km távolságot tegyen meg a vizsgálatot megelõzõ hét nap alatt, a telepeket úgy használva, ahogyan azokat a legnagyobb sebesség méréséhez fogják beszerelni A jármû tömege minden esetben a saját tömeg plusz a teljes terhelés fele legyen Vizsgáló pálya jellemzõi A mérést vagy egyenes pályán az bekezdésben megállapított feltételek között, és/vagy hurok alakú pályán az bekezdésben megállapított feltételek között kell elvégezni Mérés egyenes pályán Felületi körülmények: a felület kemény és sima legyen jó tapadással.

7 7. oldal Hosszúság Az L hosszúságot a berendezés pontosságának és a futás t idejének méréséhez használt módszernek megfelelõen kell kiválasztani úgy, hogy a tényleges sebességet ± 1 százalékos pontossággal lehessen meghatározni. Elektromos jármûveknél a méréshez ténylegesen megtett távolság legalább 1000 m legyen. A mérésnél ténylegesen megtett távolságot a jelentésben fel kell tüntetni Állandósulási zóna: az állandósulási zóna ugyanolyan legyen, mint a mérési zóna, megközelítõen egyenes és elegendõ hosszú ahhoz, hogy a jármûsebesség maximumánál állandósuljon arra az idõpontra, amikor eléri a mérési zónát Lejtés Hosszirányban: az állandósulási és mérési zónában a hosszirányú lejtés ne haladja meg a 0,5 százalékot Keresztirányban: a keresztirányú lejtés ne legyen több 3 százaléknál A hurok alakú pálya "egyenesnek" tekinthetõ, ha az bekezdések követelményei teljesülnek és a centrifugális erõ kevesebb, mint a jármû kezdõ súlyának 20 százaléka és a pálya keresztirányú lejtésével kiegyensúlyozzák Mérés hurok alakú pályán Felületi körülmények: a felület kemény és sima legyen jó tapadással Hosszúság: a hurok hossza ne legyen kevesebb, mint 2000 méter. A legnagyobb sebesség számításához a futás hossza a jármû által ténylegesen megtett távolság legyen A kanyarok legkisebb sugara: az alaprajon a hurok-pálya domború görbe legyen, és tökéletes körbõl alakuljon át egyenes szakasszá, amelyeket megközelítõleg kör alakú rész köt össze. A görbék sugara ne legyen kevesebb, mint 200 méter. A centrifugális erõ hatását a kanyarok keresztszelvényével kell kiegyenlíteni úgy, hogy a jármû szokásos nyomvonalát megtartsa a kormánykerék mozgatása nélkül Helyesbítési tényezõ hurok-pályához: a 3. Mellékletben megadott eljárással tapasztalati úton meghatározott helyesbítési tényezõt alkalmazhatják hurok-pályára. Ezt a helyesbítési tényezõt a hatóságnak jóvá kell hagynia arra az idõre, amíg a jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat a vizsgálatokat végzi. A tényezõ semmilyen esetben ne haladja meg az 5 % helyesbítést. Sebességkorlátozóval ellátott jármûveknél azonban ezt a tényezõt nem lehet alkalmazni, ha a korlátozó a vizsgálat alatt mûködik Légköri feltételek A levegõ sûrûsége A vizsgálat idején a levegõ sûrûsége az alábbiak szerint számítva a vonatkoztatási feltételek közötti sûrûséghez viszonyítva ne változzon többel, mint 7,5 %. A levegõ sûrûségét az alábbi képlettel kell kiszámítani: HT T d 0 r = d0 H0 TT ahol d r = a levegõ sûrûsége vizsgálati körülmények között, d 0 = a levegõ sûrûsége vonatkoztatási állapotok között, H T = a nyomás vizsgálat alatt, T T = abszolút hõmérséklet (K) a vizsgálat alatt.

8 8. oldal Vonatkoztatási állapotok nyomás: hõmérséklet: H 0 = 1000 mbar T 0 = 293 K (20 C). Azon felül a légköri nyomás a vizsgálat alatt ne legyen kevesebb, mint 910 mbar és a hõmérséklet ne legyen kevesebb, mint 278 K (5 C) Szél A talaj felett 1 méter magasságban mért átlagos szélsebesség kevesebb legyen, mint 3 m/sec; a szélroham kevesebb legyen, mint 5 m/sec Relatív páratartalom A relatív páratartalom 95 százaléknál kevesebb legyen, és a pálya legyen száraz Vizsgálati módszer Bemelegítés Belsõégésû motorral hajtott jármûvek bemelegítése Közvetlenül a vizsgálat elõtt a jármûvek olyan részei, amelyek befolyásolhatják a mérést, a gyártó által meghatározott állandó hõmérsékletûek legyenek A mérés alatt azt a sebességfokozatot kell használni, amelyben a jármû legnagyobb állandó sebességét eléri. A gázpedált teljesen le kell nyomni. Minden hidegindító berendezést vagy kézi szivatót üzemen kívül kell helyezni Elektromos jármûvek bemelegítése Az bekezdés szerint elvégzett teljes feltöltés után a jármûvet 20 C és 30 C közötti hõmérsékleten legalább két órán át kondicionálják A hõmérsékleti kondicionálás után és közvetlenül a vizsgálat megkezdése elõtt, a jármûvel legalább 5 km hosszú távolságot kell befutni a 2.3. bekezdésben meghatározott maximum 30 perces sebességérték 80 százalékának megfelelõ sebességgel Mérés a legnagyobb sebességnél A megtett távolságot és az ehhez szükséges idõt kell meghatározni elegendõ pontossággal, amelynél a hiba a legnagyobb sebességnél nem haladhatja meg az 1 százalékot A legnagyobb sebesség meghatározása egyenes pályán Kétirányú vizsgálat A T i idõt a megmért távolságon kell mérni. Ellenõrizni kell, hogy a sebesség nem változik-e pillanatonként 2 százaléknál többel a futás alatt. Ezt legalább háromszor kell elvégezni mindegyik irányban és a hat "T i " érték szélsõ értékei között a változás nem haladhatja meg a 3 százalékot. Elektromos jármûveknél az eljárást minden irányban egyszer kell elvégezni. A T idõt a következõ képlettel kell meghatározni: 1 6 T = T i 6 1 A vizsgálati sebességet a következõ képlettel határozzák meg: ahol L 3,6 V = T V = a sebesség (km/ó) T = idõ (sec) L = a mérési zóna hossza (m)

9 9. oldal Egy irányú vizsgálat Az egy irányú vizsgálat csak akkor engedhetõ meg, ha figyelemmel a kör jellemzõire a jármû nem érheti el legnagyobb sebességét mindkét irányban. Ebben az esetben: A pálya jellemzõi olyanok legyenek, amint azt az bekezdés meghatározza; azon felül a magasság változása két pont között ne haladja meg az 1 métert. A futást ötször ismételjék meg közvetlenül egymás után. A szél sebességének tengelyirányú összetevõje ne haladja meg a 2 m/sec értéket. A legnagyobb sebességet a következõ helyesbítési képlettel kell meghatározni, amely figyelembe veszi a szélsebességet: V i = V r ± V v f ahol a + jelet akkor kell használni, ha a tengelyirányú szél-összetevõ a jármû irányával ellentétes irányú, és a jelet akkor, ha a következõ szél fúj: V r = a legnagyobb sebesség mindegyik irányban: 3,6 L V r = t t = az L (m) mért hosszúság megtételéhez szükséges idõ V v = a tengelyirányú szélsebesség (km/ó = 3,6 v, ahol v a szél összetevõje (m/sec) f = a korrekciós tényezõ = 0,6 Elhagyva V i szélsõ értékekeit, a V legnagyobb sebesség: 1 3 V = V i A legnagyobb sebesség meghatározása hurok-pályán Egy teljes kör megtételéhez szükséges T i idõt fel kell jegyezni. A jármûvel legalább három mérést kell elvégezni közelítõleg azt a nyomvonalat követve, amely megfelel a vizsgálati sebességhez, azaz nem szükséges a menet során semmilyen kormány-mozgatás. A két szélsõ érték között a különbség nem lehet több mint 3 %. Elektromos jármûveknél a megtett távolság nem lehet kevesebb, mint 2000 méter. A T idõt a következõ képlettel kell meghatározni: 1 3 T = T i 3 1 A látszólagos legnagyobb sebességet a következõ képlettel határozzák meg: ahol V a = a sebesség (km/ó) ( sec) 3,6 L V a = T T = az idõ L = a hurok-pályán ténylegesen befutott nyomvonal hossza (m). A V a sebességet a hurok-pályára jellemzõ, tapasztalati úton meghatározott tényezõvel kell helyesbíteni, és figyelembe kell venni a kanyarokban a centrifugális erõ hatását és a jármû ebbõl következõ viselkedésének változásait:

10 10. oldal V = V a k ahol: 1,00 k 1,05 a 3. Melléklet szerint meghatározott helyesbítési tényezõ Az elektromos jármûvek legnagyobb 30 perces sebességének meghatározása hurok-pályán. Az és bekezdések követelményei szerint elvégzett elõkészületek és bemelegítés után az elektromos jármûvek vizsgálatát a jármû gyártója által megadott olyan sebességgel kell végrehajtani, amelyet 30 percen keresztül ± 5 % tûréssel fenn lehet tartani. Az L (km) távolságot meg kell mérni, és az átlagos sebességet a következõk szerint kell kiszámítani: V = 2 L (km/óra). 6. EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A gyártó által a jármûtípusra megállapított, a legközelebbi egész km/ó értékre felkerekített legnagyobb sebességet el kell fogadni, ha nem különbözik a mûszaki szolgálathoz vizsgálatra benyújtott jármûvön mért értéktõl többel, mint ± 2 százalék. Ha a különbség nagyobb, mint 2 %, azt az értéket kell venni, amit a szolgálat megállapított. 7. JÁRMÛTÍPUS MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 7.1. A jármûtípus minden módosításáról értesíteni kell azt a hatóságot, amely az abroncstípust jóváhagyta. Ez a hatóság ekkor vagy úgy határoz, hogy a módosítások valószínûleg nem értékelhetõek kedvezõtlen hatásúnak és a jármû minden esetben megfelel a követelményeknek; vagy további vizsgálati jelentést kér attól a mûszaki szolgálattól, amely a vizsgálatokért felelõs A jóváhagyás megerõsítésérõl vagy elutasításáról, meghatározva az eltéréseket, tájékoztatni kell azokat az Egyezményben részes Feleket, akik ezt az Elõírást alkalmazzák a fenti 4.3. bekezdésben meghatározott eljárással A jóváhagyás kiterjesztését kiadó illetékes hatóság adjon külön sorozatszámot az ilyen kiterjesztéshez kiállított minden értesítési nyomtatványnak. 8. JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL MEGEGYEZÕ KIVITELÛ GYÁRTÁS 8.1. A jelen Elõírás szerint elõírt jóváhagyási jelet viselõ minden jármû feleljen meg a jóváhagyott típusnak A sorozatgyártás ellenõrzése során mért legnagyobb sebesség ne különbözzön többel, mint ± 5 százalék attól az értéktõl, amelyet a jóváhagyási vizsgálatokhoz a 6. bekezdés rendelkezései szerint állapítottak meg. 9. ELJÁRÁS A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSTÓL ELTÉRÕ GYÁRTÁS ESETÉRE 9.1. A jelen Elõírás szerinti jóváhagyás visszavonható, ha az ideiglenes használatú tartalék egység típusa nem elégíti ki a fenti 8. bekezdésben elõírt követelményeket Ha az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó valamelyik Szerzõdõ Fél visszavonja az általa korábban kibocsátott jóváhagyást, akkor errõl haladéktalanul tájékoztassa a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletében levõ értesítéssel, feltüntetve, aláírással és keltezéssel, az "APPROVAL WITHDRAWN" megjegyzést. 10. GYÁRTÁS VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen beszünteti a jelen Elõírás szerint jóváhagyott jármûtípus gyártását, értesítse azt a hatóságot, amely a jóváhagyást adta. Ez a hatóság a vonatkozó értesítés

11 11. oldal kézhezvétele után tájékoztassa errõl az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó többi Szerzõdõ Felet a jelen Elõírás 1. Mellékletében levõ értesítéssel, feltüntetve aláírással és keltezéssel az "PRODUCTION DISCONTINUED" megjegyzést. 11. JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT MÛSZAKI SZOLGÁLAT ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG NEVE ÉS CIME Az évi Egyezményhez csatlakozott és ezt az Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Felek közöljék az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelõs mûszaki szolgálatok nevét és címét, és annak a hatóságnak a nevét és címét, ahova meg kell küldeni a jóváhagyásról vagy annak kiterjesztésérõl, elutasításáról vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl szóló, de más országban kiadott értesítéseket Melléklet ÉRTESÍTÉS [legnagyobb méret: A4 ( mm)] E...1/ kiadta: a jóváhagyó hatóság neve:... egy gépjármûtípus JÓVÁHAGYÁSÁNAK KIADÁSÁRÓL 2/ JÓVÁHAGYÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL GYÁRTÁSÁNAK VÉGLEGES BESZÜNTETÉSÉRÕL legnagyobb sebességének megmérése szempontjából a 68. számú Elõírás szerint. A jóváhagyás száma: A kiterjesztés száma: 1. A gépjármû kereskedelmi neve vagy márkajele: 2. A jármû típusa: 3. A gyártó neve és címe: 4. A gyártó esetleges képviselõjének neve és címe: 5. A jármûtípus rövid leírása figyelemmel a felépítmény alakjára és a motorra: 6. Az alkalmazott sebesség-fokozat: 7. A sebesség 1000 fordulat/percnél az alkalmazott sebesség-fokozatban: 8. A jármû saját tömege: 9. A jóváhagyott legnagyobb sebesség: 9.1. Belsõégésû motorral meghajtott jármûveknél:...km/ó 9.2. Elektromos jármûveknél...km/ó 10. Legnagyobb 30 perces sebesség 3/...km/ó 1 / Annak az országnak a megkülönböztetõ száma, amelyik a jóváhagyást kiadta / kiterjesztette /elutasította / visszavonta (lásd a jelen Elõírás jóváhagyási rendelkezéseit. 2 / A nem kívánt szövegrész törlendõ! 3 / Ha ilyen van!

12 12. oldal 11. A jármûvet jóváhagyásra bemutatták: 12. A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálat: 13. A jelentés kelte: 14. A jelentés száma: 15. A jóváhagyást megadták /elutasították / kiterjesztették /visszavonták 2/ 16. A jóváhagyási jel helye: 17. A kiterjesztés (ha ilyen van) oka: 18. Hely: 19. Dátum: 20. Aláírás: 20. Jelen értesítéshez csatolták a jóváhagyást kiadó hatóságnál letétbe helyezett kérésre hozzáférhetõ jóváhagyási iratok listáját. 2. Melléklet JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSE A minta (lásd az Elõírás bekezdését) E a a/2 a/3 4 68R a = minimum 8 mm A jármûvön feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a szóban forgó jármûtípust, figyelemmel az ideiglenes használatú tartalék egységre, Hollandiában (E4) hagyták jóvá a 68. számú Elõírás szerint jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám elsõ két számjegye azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 68. számú Elõírás eredeti formája szerint adták ki. B minta (lásd az Elõírás 4.5. bekezdését) a a/ a/2 a/3 E4 a/ a/3 a/3 a = minimum 8 mm A jármûvön feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a szóban forgó jármûtípust Hollandiában (E4) hagyták jóvá a 68. és 31. számú Elõírások 1/ szerint. A jóváhagyási számok elsõ két számjegye jelzi, hogy amikor a jóváhagyásokat kiadták a 68. számú Elõírás eredeti formájában volt, és a 31. számú Elõírás tartalmazta a 01 sorozatszámú módosításokat. 1/ A második szám csak példa!

13 ENSZ-EGB 68. számú Elõírás 13. oldal

14 14. oldal 3. Melléklet HELYESBÍTÉSI TÉNYEZÕ MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELJÁRÁS HUROK ALAKÚ PÁLYÁN 1. A hurok-pályához a k helyesbítési tényezõt a legnagyobb sebességig kell meghatározni. 2. A tényezõt több sebességhez kell meghatározni úgy, hogy az egymást követõ sebességek között ne legyen nagyobb különbség, mint 30 km/ó. 3. Mindegyik kiválasztott sebességnél a vizsgálatot a jelen Elõírás követelményei szerint végezzék el, mindegyiket a következõ két lehetséges módszerrel: 3.1. Egyenes irányban mért sebesség: V D 3.2. Hurok-pályán mért sebesség: V A. 4. Mindegyik V A és V D megmért sebességet diagramra kell felvinni (1. ábra) és mindegyik egymást követõ pontot egyenes vonallal kell összekötni. V D V A

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 22. Melléklet: 23. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.22/Rev.2 2003. október 3. ENSZ-EGB 23. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 40. Melléklet: 41. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.40/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1994. május 30. ENSZ-EGB 41. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.103 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107. E/ECE/324 }Rev.2/Add.106/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2004. október 8. ENSZ-EGB 107. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111. E/EE/34 E/EE/TRANS/505 }Rev/Add.110 001. március 7. ENSZ-EGB 111. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 37. Melléklet: 38. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 }Rev.1/Add.37/Rev. E/ECE/TRANS/505 2 ENSZ-EGB 38. számú Elõírás 2005. december 13. EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 87. Melléklet: 88. E/ECE/324 }Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505 1993. március 31. ENSZ-EGB 88. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

119. Melléklet: 120. számú Elõírás

119. Melléklet: 120. számú Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.52/Rev.1 2002. október 1. ENSZ-EGB 53. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, illetve A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 73. Melléklet: 74. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.73/Rev.1 2000. november 3. ENSZ-EGB 74. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 64. Melléklet: 65. E/ECE/324 }Rev.1/Add..64/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 2005. december 14. ENSZ-EGB 65. számú El írás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10. E/ECE/324 }Add.9/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1997. december 8. ENSZ-EGB 10. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

114. Melléklet: 115. számú Elõírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 Rev.2/Add.114 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. ENSZ-EGB 115. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án

EGYEZMÉNY. 114. Melléklet: 115. számú Előírás. Hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 2003. november 30-án E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 2003. december 2. 115. számú Előírás Rev.2/Add.114 EGYEZMÉNY KEREKES KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE, KEREKES JÁRMŰVEKBE SZERELHETŐ ALKATRÉSZEKRE, ÉS/VAGY KÖZÚTI JÁRMŰVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 43. Melléklet: 44. E/ECE/324 }Rev.1/Add.43/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 1995. június 5. ENSZ-EGB 44. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás

} Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás EGYEZMÉNY E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.123 2005. április 6. ENSZ-EGB 124. Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István

16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. Összeállította: Gál István 16. VILÁGÍTÓ, FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK ÉS AZOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Összeállította: Gál István 2 A közúti közlekedésre gyártott különböző járművek világító és fényjelző berendezéseire meghatározott

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL 2005.03.08 1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL Legutóbbi frissítés: 2005-03-07 Mellékelve! A versenyzők felszerelése az Országos Bajnokságok futamain TARTALOMJEGYZÉK I. GÉPKÖNYVEZÉSI IDŐPONTOK... 1 II. NEMZETI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tary Ferenc. 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Tary Ferenc. 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Tary Ferenc 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez

Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez Kedves olvasó! Ennek a leegyszerûsített dokumentációnak az a célja, hogy betekintést nyújtson a TORO öntözõrendszerek tervezésébe és kivitelezésébe.

Részletesebben

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz

b) úgy alakítottak ki, hogy a kerekesszékben helyet foglaló mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas legyen, továbbá c) az autóbusz 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

Trutina Free szerelési útmutató

Trutina Free szerelési útmutató Trutina Free szerelési útmutató 1 www.gremonsystems.com Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1 A dokumentumról 1.2 Jelölésrendszer 2. Csomag tartalma 3. Felszereléshez szükséges eszközök 3.1 Áttekintés 3.2 Eszközlista

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

SSANGYONG MOTOR HUNGARY

SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS Tel.: (+36)-1-458-44-95 Kérjük, figyelmesen olvassa el az Assistance használatáról szóló tájékoztató füzetünket - mielôtt szolgáltatásainkat igénybe

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer)

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer) 252. fejezet Általános előírások a szériaautók (Gr. N), a túraautók (Gr. A), és a nagy túraautók (Gr. B) részére Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2005.09.13 1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

Készüljünk a KRESZ vizsgára!

Készüljünk a KRESZ vizsgára! Készüljünk a KRESZ vizsgára! + BÓNUSZ! A telj e s jármûk eze lési vizsga isme r e t any a g a! A 2009-es KRESZ módosítással és a motoros szabályokkal Az elméleti vizsga ismeretanyaga B kategóriához GÉPJÁRMÛVEK

Részletesebben

51/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet

51/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet 1 / 6 Hatály: 2013.VIII.15. - 2013.IX.1. 51/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI Nemzeti homológizáció vagy nemzeti homológizációs kiterjesztéssel kiegészített, lejárt FIA homológizáció alapján épített vagy átalakított, a közuti közlekedes

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu

Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra. www.seat.hu Mobilitásgarancia Tájékoztató füzet Használt gépkocsikra www.seat.hu Tisztelt Vásárlónk! Örülünk, hogy SEAT gépkocsiját eddig is megelégedéssel használta. Meggyôzôdésünk, hogy jól választott, és ôszintén

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 48. Melléklet: 49. 1 E/ECE/324 EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 10T101 BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP vonalkód helye Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azon magánszemélyek részére, akik adó kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 1/oldal HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (..)

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (..) Az előterjesztés 2. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást

Részletesebben

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2006. MÁJUS 13-14. SALGÓTARJÁN IDŐBEOSZTÁS A kiírás elküldése (nevezések kezdete): 2006. április 9. Nevezési zárlat (postabélyegző kelte): 2006. április 25. Nevezések

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ MENETÍRÓK HE 23-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ MENETÍRÓK HE 23-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 23-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

SELVE Technikai Összefoglaló. 2146 Mogyoród, Víztorony u. 1. Tel.: (28) 441 567 Fax.: (28) 441 081 E-mail: info@alu-redony.hu Web: www.aluredony.

SELVE Technikai Összefoglaló. 2146 Mogyoród, Víztorony u. 1. Tel.: (28) 441 567 Fax.: (28) 441 081 E-mail: info@alu-redony.hu Web: www.aluredony. Tartalom 1. MOTOROK... 2 1.1 Az motorok és vezérléseik előnyei... 2 1.2 Motor egységei, alkatrészei... 3 1.3 Motorjellemzők... 5 1.4 Végállások... 6 1.5 Motorkiválasztás... 6 1.6 Motorok elektromos kapcsolásai...

Részletesebben

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA Változat: 04/2002 Dátum: Összeállította: 2002 március Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

119. sz. Egyezmény. a gépek védőburkolatáról

119. sz. Egyezmény. a gépek védőburkolatáról 119. sz. Egyezmény a gépek védőburkolatáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1963. június

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 16T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2006 COM(2006) 371 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért

Részletesebben

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Rádió amatőr iránymérés bajnoki szabályzata B rész verseny 2.11/2013 változat Elfogadva: 2012. Szeptember 14-én, Kopaonikban IARU R1 ARDF Working Group ülésen

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai Pagonyné Mezősi Marietta Fűrészáru tárolása A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai A követelménymodul száma: 2309-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŰRÉSZÁRU

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben