Lemezes súrlódó tengelykapcsolók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10.6.3. Lemezes súrlódó tengelykapcsolók"

Átírás

1 l ebből a kerületi erő és az átvihető nyomaték F F cos ex- p. sin oc k - pf n - P a--:-. c_'---,- sm ex + p cos ex ' (10.59.) F A szögemelő méretezésénél a kapcsolókart terhelő erő Fa 1 = T, mivel három szögemelő van. A súrlódó tárcsa hajlásszöge ex = , a súrlódási tényező p = 0,2... 0,35 szokott lenni Lemezes súrlódó tengelykapcsolók A nyomatékátvitelre súrlódó felületek szolgálnak, hogy kis helyen aránylag nagy nyomatékot lehessen továbbítani, a súrlódó felületek számát kell növelni. Így alakultak ki a lemezes kapcsolók, ahol sok lemezpár vesz részt a nyomatékátvitelben. Az egyik legjobban kiforrott megoldást, az Ortlinghaus-kapcsolót, a 430. ábra mutatja. Az egymás után elhelyezkedő lemezek egyike a külső kerületén fogazott, a másik a belső kerületén fogazott ábra Ort!inghaus-tengely1capcsoló Az így egymás után szerelt lemezpárok mint súrló~~ik át a nyomatékot. A lemezek összeszorítására a kétkarú szögemelő szolgál, amelyet a csúszógyűrű mozgatásával tudunk befeszíteni. Erőkifejtés csak a bekapcsoláshozszükséges, merfamint a csúszógyűrűt betoltuk, és a szögemelő hosszabbik karja lenyomódott, a továbbiakban ez már befeszítve marad. A magától való kioldás elkerülése érdekében a csúszógyűrű furatában egy körbemenő hornyot készíthetünk, amelybe a szögemelő vége belepattan. Az első és utolsó lemez vastagabb, a nyomótárcsa szerepét tölti be. A nagyobb átmérőjű lemezek fogazatukkal a bal oldali tengely végére szerelt harangszerű dob belső fogazatához kapcsolódnak, míg a kisebb átmérőjű lemezek a belső fogazatukkal az agyon készített hornyokban nyúlnak bele. A kopás csökkentése céljából a lemezeket olajozni kell, bár ekkor a súrlódási tényező csökken. 463

2 A kopás következtében a lemezek közti hézag megnövekedik, amely hosszabb befeszítő utat okoz. A kopás kiküszöbölése céljából az agyon menetet készítünk és egy tengelyanya segítségével összébb lehet a lemezeket tolni. Az anya biztosítása rugós csappal történik, amely a jobb oldali nyomótárcsa furataiba helyezkedik el. A lemezpárok számát túlzottan növeini nem lehet, mert akkor az összeszorítás nem válik egyenletessé, és elég hatásossá. A lemezes kapcsolók kialakítása lényegében azonos jellegű, csak alakban ésszerkezetben bizonyos mértékben eltérő alkatrészekből áll. A lemezek összeszorítása történhet mechanikusan, úgy amint a 430. ábrán látjuk, de eletromágneses, hidraulikus és pneumatikus kapcsojási módok is elterjedtek. Ezek előnye a kényelmesebb kezelhetőség, és az elérhető nagyobb kapcsojási gyakoriság. Mindezen előnyök mel a/ lett a mechanikus befeszítés a legelterjedtebb megoldás. Az egyes szerkezeti részek változatait a következőkben tár 464 a/ b/ szinterfém betét 431. ábra Lemezkialakí tások 432. ábra Megoldások lemezek szétválasztására gyaljuk. Kétféle lemezkialakít ás van: belül fogazott és kívül fogazott. A vastagságuk átmérőjüktől függően mm. Kisebb lemeztárcsa méreteknél körmöt készítenek, nagyobb átméröknél fogazattal gyártják (431. a) ábra); Ha szinterfémet használunk, ennek vastagsága 0,5... l,5 mm és ez a lemez van acéltárcsára felerősítve. A szinterfémbetétet rendszerint a külső fogazott tárcsára erősítik fel (431. b) ábra). A lemezeket közrefogó nyomótárcsák...,.ll~...-4 c/ vastagsága mm lehet. Ha a tengelykapcsoló üzemen kívül üresjáratban van, biztosítani kell, hogy a lemezek ne d/ tapadjanak össze. Továbbá arról is gondoskodni kell, hogy a szétkapcsolás után a lemezek rögtön szétváljanak. Ez különösen nagy kapcsojási számmal dolgozó kapcsolóknál fontos. A feladat megoldása többféle lehet. A 432. a)

3 ábra az úgynevezett szinusz lemezeket tünteti fel. Ezek a kerület mentén íveltek, az összeszorító erő megszűntekor azonnal rugalmasan szétválnak. Hasonló megoldás, amikor a belső fo~azatú lemezekhez támaszkodik ilyen ívelt rugógyűrű (432. b) ábra). Szokásos a tárcsákat rugalmas lemezrugókkal (c) ábra), vagy pedig a belső fogazatú lemezek közé elhelyezett csavarrugókkal szétnyomni (d) ábra). lgep,dsok változat található a kapcsoló~.emelőkar megoldásokra. A kapcsolóhüvely ' a szögemelőnek adja.tovább a kapcsolóerőt; A leggyakoribb kial::rkítás a pipa al~kú szögemelő (433. a}, b} áqra}, a két kar viszonya l : 2,5, l: ~ A. hosszapbik kar végződésétől függ a csúszógyűl:ű,ki~lakítása.iiakaron'készítünklejtőspál:xát, ak~pr a csúszógyűrűn nem kell besüllyesztéstkés;zíteni.,:a tsúszógyűrűhöz tolóé;ket }s h;h~tkapcsolríi, ekkor a szögemelő karja r<;>vide]:5biehet-(433; b/ábraj;~ahekfipcsplási~er~t-nöy~liakapcsolókar és csúszógyűrű súrlódása, ha, a' katvégfre görgő t szerelüpk:;jeleptősen csökken(kb. 40%-al) a kapcsolóerő (433. c) likra). A bekapcsoló szerkezetek másilf típus::raz,á~ikor a kap..: csolóhüvely nem szögemelőt, hanem szerkezetet mqzgal A 433. c) ábra a csiíszógyűrű a kényszerpályája vezérli ab kapcsolókart, amely a lemezeket összeszorítj::1. A 433. d) ábra azt a megoldást mutatja, amikor az a kapcsolókar a Csúszógyűrűhöz van karcsolva és ez a kar mozgatja a b &~feszítő kart. c/ 433. ábra Kapcsolókar kialakítások 465

4 b/ O\ ""' O\ al ábra Lemezeskapcsoló hidraulikus ill. elektromágneses működtetéssel

5 Lemezes kapcso/ó hidraulikus működtetéssel. Az előbbi mechanikus működtetéssel szemben a lemezeket olajnyomás szorítja össze. Ez a típus kitűnik kis méreteivel, távvezérlési lehetőségével és nagy fordulatszámra és nagy kapcsalási gyakoriságra való alkalmasságával A lemezek utánállítására külön megoldás nem kell, mert a kopás az aránylag hosszú dugattyúúttal ki van egyenlítve. Az átviheto nyomaték nagyságát, valamint a lassú, óvatos kapcsolást az olaj nyomásának változtatásával jól lehet szabályozni. Ezek a típusok legtöbbször szinterfém betétes külső lemezekkel üzemelnek. Az acél-szinterbronz csúszóelempár kopásra kevésbé érzékeny, és a hőnfutást is jól bírja. A 434. a) ábra mutat egy ilyen kapcsolót. Az (l) külső dob belső fogazatához kapcsolódnak a (2) lemezek, mig a (3) agy fogazatához a (4) lemezek, valamint az (5) és (6) nyomólapok kapcsolódnak. A rajzon fel nem tüntetett tengelyen keresztül történik az olaj hozzávezetése és (9) ola} furaton át jut a nyomóolaj a (8) dugattyú jobb oldalára. A növekvő nyomás a dugattyút balra tolja, vele együtt mozog a (7) nyomócsap, amely a lemezeket az (5) Iapnak szorítja. A nyomás megszűntekor a gyors kikapcsolási a (10) rugó segíti. Az (l) külső dobhoz csatlakozik a hajtógép fogaskereke, szíjtárcsája stb.. csavarkötéssel Lemezes kapcso/ó elektromágneses működtetéssel. A szorítóerőt a lemezekre az elektromágnes behúzó ereje fejti ki. A kapcsaló előnye, hogy aránylag kicsi a helyszükséglete, kicsi az üresjárati súrlódó nyomatéka, és nagy a kapcsalási száma. További előnye a távirányítás, és ez több különböző helyről végezhető. Ez a kapcsaló az ipar minden ágában elterjedt, különösen jól felhasználják a szerszámgépiparban. Készül olajos kivitelben (acélacél, acél-szinterbronz) vagy szárazkapcsolóként (acél-azbeszt). A 434. b) ábra mutat egy többlemezes kapcsolót. A hajtótengelyt jelentő fogaskerékhez kapcsolódik az (1) belsőfogazatú dob, amelyhez a külsőfogazatú lemezek kapcsolódnak. A hajtott tengelyre van reteszkötéssel erősítve a mágnes tekercsteste, amelyhez egyben a belsőfogazatú lemezek kapcsolódnak. A lemezeket az elektromágnes bekapcsolása után a (4) tárcsa szorítja a (3) szoríiótárcsának. Az (5) anya a kopás és egyben légrésállítás célját szolgálja. A szétkapcso Iás gyorsítása a (7) rugó útján történik. A (4) tárcsát a (2) mágnestesthez a (8) csap vezeti. Az áram hozzávezetés (6) csúszógyűrű útján történik. Az ábra felső és alsó része a lemezek két különböző elrendezését mutatja be Tárcsás súrlódó kapcsolók Tárcsás kapcsolónak a nagy átmérőjű, körgyűrűtárcsa alakú elemmel rendelkező kapcsolókat nevezzük. Az egy vagy két súrlódó párral dolgozó tárcsás kapcsolók lényegében két irányban fejlődtek. Az ipari hajtásokban találjuk részint alkalmazását, részint pedig igen elterjedten a gépjárműiparban. A 435. ábra egy ipari hajtásnál használatos, tárcsás elektromágneses tengelykapcsolót tüntet fel. A bal oldali hajtótengelyre van reteszelve a (7) agy, amelyhez az (5) mágnestest mereven van kötve. Az (5) testbeagyűrű alakban kerül elhelyezésre a (6) mágnestekercs. Az egyenárammal működtetett kapcsolo,~ (8) két csúszógyűrűn keresztül kapja az áramot. A (3) azbeszt száraz súrlódóbetét a (2) tengelyirányban elcsúszó kapcsolófélre van erősítve. A (2) és (1) alkatrészek fogazott koszorún kapcsolódva reteszkötéssel illeszkednek a hajtott tengelyre. Amikor a mágnes behúz, a (2) tárcsa a súrlódó betéttel rászorul a (10) tárcsára, 467

6 ábra Egylemezes elektromágneses tengelykapcsoló amely a (4) tengelyanyán ékes megoldással van biztosítva. A (10) tárcsa menettel illeszkedik az (5) mágnestesthez az állíthatóság érdekében. A szétkapcsolást a (9) rugó segíti. Tárcsás kapcsolók igazi alkalmazási területe azonban a gépjárműipar. A motor és sebességváltó között mint főkapcsoló van beépítve, és a hajtás kinematikai megszakítására alkalmas. Statisztikai adat szerint városi forgalomban kilométerenként 10 kapcsolás szükséges. Szerkezetileg a lendkerékhez illeszkedik, ezért lendkerékkapcsolónak is nevezik. A használatos kapcsolók legtöbbje egylemezes, száraz súrlódóbetetes (azbeszt alapanyagú), amelyet olajtól, zsírtól védeni kell, mert a kenőanyag hatására megcsúszik, nem tudja a kívánt nyomatékot átvinni, és a hőfejlődés következtében még a betét is beéghet. A 436. ábra egy személykocsinál használatos egytárcsás főkapcsolót mutat. A (7) motorfőtengelyre felszerelt (6) lendítőkerék megmunkált homlokfelületének szorul az (5) súrlódótárcsa, amelynek mindkét oldala súrlódó betéttel van ellátva. A tárcsa az agyhoz kapcsolódik, amely a kimenő tengely bordázott végén ül. Ha a súrlódó tárcsát nekiszorítjuk a lendkeréknek, a nyomatékátvitel megvalósul Az összeszorítás a (4) tárcsa 468

7 469

8 közvetítésével a (3) rugók útján történik. A beépített három, hat esetleg kilenc darab rugó egyrészt a (4) tárcsára, másrészt a lendkerékhez ~rősített és vele együttforgó lemezhurkolatra fekszik fel. A súrlódó felületek tehát állandóan be vannak kapcsolva, a kapcsoló oldásához kell valamilyen karos mechanizmust tnűködtetni. Ha az (l) csúszóhüvelyt balra eltoljuk, akkor a talpcsapágy felfekszik a (2) kiemelőkar alsó végére. A kiemelőkar a kerületen elhelyezett rugók ellenében jobbra, az a pont körül elfordulva, kiemeli a (4) tárcsát, így a súrlódó betétek összeszorítása megszűnik, a kapcsoló old. Ennél a szerkezetnél tehát az állandó tengelyirányú erő csak a kapcsol ó oldott állapotban való tartásához szükséges, bekapcsolt helyzetben tengelyirányú erő a csapágyat, tengelyt nem terheli. A súly csökkentése céljából a (2) kiemelőkart lemezből is szokták sajtolni. A kar felső végén a b túlnyúló rész centrifugális ereje hozzájárul a rugók szorító hatásához, segít a kapcsolót bekapcsolva tartani. A kar alsó végén látható csavar állításávallehet a súrlódó betét kopását kiegyenlíteni. A hajtott, kimenőtengely baloldali vége a lendkerékben elhelyezett golyóscsapágyban van megtámasztva. Ez a csapágyken~s szempontjából kritikus helyzetben vari. Ugyanis utánkenése nincs biztosítva, ha pedig túl sok zsírt raknakbele, ez bejuthat a súrlódófelületek közé, amely csúszást idézhet elő. Ezért szokás ezen a helyen oldallemez burkolatos csapágyat beépíteni, amelyből a zsír nem juthat ki. A kapcsolónak kritikus '.;:!eme a súrlódó tárcsa. Az egyik szokásos kialakítását a 437. ábra mutatja. Ez lengéscsillapításra alkalmas kivitel, a lengéseket csavar- vagy gumirugók csillapít ják. Az acél kettős gerinclemez két oldalára az azbeszt-alapanyagú súrlódóbetétbesüllyesztett réz vagy alumínium csoszegeccsel van felerősítve. Az acél tárcsák nem kapcsolódnak a bordázott agyhoz. Az (l) távolságtartó szegecs köti össze a (2) lemezt a kapcsoló tárcsához. A lemezek kivágásában, valamint a bordázott agy tárcsarészének kivágásaiban elhelyezkedő 437. ábra (4) rugók továbbítják Tengelykapcsoló betéttárcsa a nyomatékot a súrlódófelüle- 470

9 tekről a (3) bordázott agynak. Nagyobb nyomatékok átvitelére ajkalmas kapcsolóknál a betétek sugárirányban osztottak, vagyis szegmenseket erősítenek fel. A súrlódó betét újabban keramikus anyagból is készül Az acéltárcsa vékony 1, mm-es lemezből készül. A hőokozta vetemedésék elkerülésére a kerületén sugárirányban be is szokták hasítani. Az egyenletes felfekvés és kopás elkerülése érdekében a súrlódó betét külső és belső átmérője között nagy különbség nincs. A belső és külső átmérők szokásos aránya ~ 0,5... 0,8, leggyakoribb a 0,6... Ö, 7 érték. A súrlódó be- 1/>195±0.5 A-A a/ ~ l 438. ábra Membránrugós (központi rugós) lendkerékkapcsoló vázlata 471

10 tét vastagsága 3,0...4,5 mm. A tárcsás lemezes ]<:apcsolók kénye~ szerkezeti megoldása az, hogy a kerület mentén sok csavarrugót kell beszerelni, és ezéknek egyenletesen kell a súrlódó tárcsát összeszoríta:rli. Ezen segít a központi lemezrugós kivitel. A 438. a) ábra egy ilyen központi membránrugót szemléltet..a. b) és c) ábrák a kapcsolóházba beépítve mutatják a rugót kikapcsolt (kiemelt) és bekapcsolt állapotban Lemezestengelykap'?solók méretezése A lemezek homlokfelületén keletkezik a súrlódás, és ez a felület van nyomásra is terhelve. Ha a körgyűrű felületet dr szélességű körgyűrűelemekre osztjuk fel, a felületi terhelést p-vel jelöljük; egy. elemi körgyűrűt terhelő axiális erő ebből az átvihető nyomaték: dfa = 2:n:rdr p, dtk = pr dfa = 2:rtr 2 t-tp dr. Ha a belső átmérő d2, a külső át;nérődh feltételezve, hogy t-t = áll. és p = áll., integrálás után az átvihető nyomaték: (10.60.) A bekapcsoláshoz szükséges Fa erő, integrálás után. dsl' :n; F~ = 2:n:rdrp = 4 p(df-~). (10.61.) dz/2 ekkor és Ezt behelyettesítve a nyomaték összefüggéséb~ 1 dr-4. 'ur-uz Tk = n Vezessük be a következő jelöléseket:.n t-tfa. és d1 = dk(l +c) és d2 = dk(l-c). b C=-, dk. Ezekkel a jelölésekkel a kapcsolóerő és nyomaték egyenlete: Fa= :n:pdf.c, 3c+c 3 Tk= 6 :rt t-tptft.. (10.62.) (10.63.) (10.64.) A tapasztalat szerint c = 0,1...0,

11 A többlemezes súrlódó kapcsolóknál a lemezek száma is belekerül az összefüggésekbe. Vezessük be a súrlódó felületek jelölésére z-t. (Minden lemeznek két oldala, tehát két súrlódó felülete van.) A kapcsolók olyan felépítésűek, hogy a lemezköteget két oldalról vastagabb belső fogazatú nyomótárcsák fogják össze. Így a belsőfogazatú lemezek száma: a külső fogazatúaké. z lk= 2" Általában célszerű, ha z:: A méretezésnél figyelembe kell azonban venni, hogy a bekapcsolásnál a lemezek nem tudnak rögtön összezáródni, és az összeszorító erő nem teljesen a nyomaték átvitelére, hanem különböző veszteségek legyőzésére fordítódik. Így a kapcsolónyomaték számításához egy ez< l tényezőt kell bevezetni. ez = l, ha z= 3; és ez= 0,6, ha z = 16, tehát ez = 0,6... 1,0 között változhat. A kapcsolónyomaték: (10.65.} (ahol cm = l és ev = l általában, lásd 10. fejezet). A kapcsoló méretezésénél tehát a tengelykapcsoló méretezési nyomatéka: 3c+c 3 3 Tk= 6 n wpzdk. (10.66.) Hengeres súrlódó tengelykapcsolók Kisebb jelentőségű a súrlódó kapcsolóknak az a fajtája, amelynél a súflódó felület hengeres, és erre szorul rá valamilyen alkatrész, amely a nyomatékátvitelt végzi. A legismertebb ilyen kapcsoló a Triumph-tengelykapcsoló. Tekintettel arra, hogy kevésbé elterjedt típus, és főként régebben használt, korszerűtlen megoldás, ezért ismertetésétől el tekintünk. l 0.7. Nyomatékkapcsolású tengelykapcsolók Ebbe a csoportba azok a tengelykapcsolók tartoznak, amelyek a gép működése szempontjából káros nagy terhelést nem viszik át, kikapcsolnak. Ezek a biztonsági kapcsolók, amelyek működhetnek erőzáró, alakzáró, illetve vegyes elven. A 439. ábra vázlatosan feltüntet néhány típus t. A szerkezeti kivitelmegoldható törő elemmel (csap, fog) vagy súrlódó felülettel A biztonsági kapcsolók úgy vannak megtervezve, hogy egy bízonyos nagyságú nyomatéknál nagyobbat ne tudjanakátvinni. Ezeketmás szóval túlterhelési kapcsolóknak is nevezzük, mert csak nagy túlterhelés esetén oldanak, kapcsolnak ki. Ezáltal káros törésektől, túligénybevételtől lehet az egyes géprészeket, gépegységeket megvédeni. A legnagyobb átvihető nyomaték elérése után, a kapcsaló szerkezetétől függően, vagy végleg kikapcsol a kapcsoló, vagy a súrlódó felületek megcsúsznak, és ha a nyomatékújra lecsökken, akkor miíködik ismét. 473

12 .A legegyszerűbb. biztonsági. kapcsaló lehet~pl a 380: abrán.látháto tokos kapcsolo, ahol a nyomatékot a kú:pos vagy hengeres szegek1viszik ál A nyírőcsapszeges kapcsolonál a szeg méretezése úgy történik, hogy a kritikus nyomaték fellépésénél a. szeg elnyírodjék. Ekkor tehát a kapcsolo csak bizonyos szere!~si munka után v~lik újra üzemképessé. töröejem ~ lemez. : kúpos tárcsa ~~. Ja'~~ 439. ábra Különféle típusú biztonsági tengelykapcsolók Lemezes biztöáságí ien:gel~k:aptsoló A leggyakrabban azonban a súrlódó elemekkel működő kapcsolotípusokat használ. ják biztonsági kapcsolónak. A 440. ábra tüntet fel egy ilyen megoldást. Ez tulajdonképpen olyan, mint az. Ortlinghaus-K;~pcsoló, q;ak a. szögemelős.. be feszítés helyett négyzetkeresztmetszetű csavatrugó qiztosítjél a.iérileze'k' összeszorítását A rugóerő beállitása, és ezzel a nyomaték beszabályozása a bal oldali agy végén elhelyezett tengelyanyával történik. Az anyát elfordulás ellen rugóval befeszített csappál biztosítják. l O. 8. F ordulatszám-kapcsolású tengelykapcsolók E kapcsölófajtáknak közös működési elvük az, hogy az összekapcsolás bizonyos fordulatszámértéken felül jön létre. A forgó rendszerben centrifugális erő keletkezik~ ez a fordulatszám négyzetével arányos. Ez a centrifugális erő biztosítja a kapcsolatot a por vagy más mechanikus elven inűködő súrlódó kapcsolók esetén. Tulajdonképpen a hidra-. dinamikus tengelykapcsolók is ide sorolhatók, azonban célszerűbb ezeket külön tárgyalni, mert egészen eltérő a működési elvük. 474

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Tengelykapcsolók felépítése. Szerelésük, beépítésük,hibalehetőségek, javításuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Tengelykapcsolók felépítése. Szerelésük, beépítésük,hibalehetőségek, javításuk. A követelménymodul megnevezése: Rozovits Zoltán Tengelykapcsolók felépítése. Szerelésük, beépítésük,hibalehetőségek, javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í.

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í. k /V - '' 1 U x/i\ í.-a/\ FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN f ÉPÍTŐGÉPÉSZ SZAK " i av.v "4 - GÉPELEMEK I. összeállította: Tóth Laboncz József docens * #tl' QE r debseceh KÉZIRAT 16^8 56ÜÜ TANKÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tengelykapcsolók. III. konzultáció 2014. április12.

Tengelykapcsolók. III. konzultáció 2014. április12. Tengelykapcsolók III. konzultáció 2014. április12. Tengelykapcsolók csoportosítása Feladatuk: 2 tengelyt nyomaték átvitelre alkalmas módon összekapcsolni Méretezése a nyomaték alapján történik (kdin -

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Oldható kötések készítése

Oldható kötések készítése Szalayné Kovács Eszter Oldható kötések készítése A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-36

Részletesebben

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) Hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás,

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

C) A kerekek hajtása. l. Kardántengelyek

C) A kerekek hajtása. l. Kardántengelyek C) A kerekek hajtása l. Kardántengelyek Kardáncsuklók, illetve kardántengelyek alkalmazására azért van szükség, mert a gépkocsi erőátviteli berendezései egymáshoz képest általában elmozdulhatnak. A motort,

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása Szám János Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Magyarkúti József BGK-AGI 2009 Figyelem! Az előadásvázlat nem helyettesíti a tankönyvet Dr. Nagy P. Sándor: Gyártóberendezések és rendszerek

Részletesebben

Beépítô szerszámok Kiszerelô szerszámok Csapágymelegítô készülékek

Beépítô szerszámok Kiszerelô szerszámok Csapágymelegítô készülékek Rész. Egész. Alkatrész. Just. High. Parts. Beépítô szerszámok Kiszerelô szerszámok Csapágymelegítô készülékek Tartalom Beszerelô szerszámok Kiszerelô szerszámok 4-5 Szerelô szerszám FT 33 6 Karbantartó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: Sydorkó György Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 Használati utasítás FLENDER couplings FLENDER ARPEX acél tengelykapcsolók Gyártási sorozat ARS-6, ARP-6,

Részletesebben

Kettős V-hajtogatógép. Útmutató

Kettős V-hajtogatógép. Útmutató Útmutató Tartalom Felelősség...1 Biztonság...2 Biztonsági fedelek...2 Telepítés...3 Kényszerkapcsolás...3 Kezelőpanel...4 Nip kezelőpanelje...4 A gép működése...5 A gép részei...5 1. Hajtogatóegység...5

Részletesebben

Kettős tömegű lendkerék. Technika Hibadiagnosztika/célszerszám/kezelési kézikönyv

Kettős tömegű lendkerék. Technika Hibadiagnosztika/célszerszám/kezelési kézikönyv Kettős tömegű lendkerék Technika Hibadiagnosztika/célszerszám/kezelési kézikönyv Jelen kiadvány tartalma jogilag kötelezettség nélküli és kizárólag információs célokra rendeltetett. Amennyire jogilag megengedett,

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is! 1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is! Példák: Auto alváz Nyáklapok elemei Ablak műanyagkerete aknafedél Kuplung tárcsa Kólás doboz Csapágyház

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

F) Egyes húzószerszámok szerkezeti megoldása

F) Egyes húzószerszámok szerkezeti megoldása ~ F) Egyes húzószerszámok szerkezeti megoldása 1. Egyszeres húzás dönthetõ körhagyósajtón (52 szerszámlap) Egyszeresen mûködõ, egyállványos sajtókon rugós vagy a szerszámba beépített pneumatikus ráncgátlóval

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Sorvetőgépek mechanikus pneumatikus Szemenként vető gépek mechanikus pneumatikus Ültető gépek

Részletesebben

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Fogaskerék hullámhajtómű konstrukciós változatai Fogaskerék hullámhajtómű rekonstrukciója, terhelhetőségének meghatározása

Fogaskerék hullámhajtómű konstrukciós változatai Fogaskerék hullámhajtómű rekonstrukciója, terhelhetőségének meghatározása Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet Fogaskerék hullámhajtómű konstrukciós változatai Fogaskerék hullámhajtómű rekonstrukciója, terhelhetőségének meghatározása Szakdolgozat 2014. 10. 23. Durbák

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME)

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) Erőátvitel tervezése Tengelykapcsoló Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) 1 Tervezési feladat 1. Méretezéshez szükséges járműadatok meghatározása: Motornyomaték, beépítési környezet, csatlakozó

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

A motor mozgásának alapelemei A belsőégésű motor felépítése 1. Levegő-üzemanyagkeverék 2. Nyomás 3. Égés 4. Alternáló mozgás 5. Forgó mozgás 6. Munkarend (két- vagy négyütemű) 1. Szelepfedél 2. Szelepfedél

Részletesebben

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai Gyártórendszerek fejlődésének fázisai A 1960-as évek vége: szerszámgépek közvetlen számítógépes vezérlése (CNC- DNC) 70-es évek: automatikus szerszámcsere és munkadarab mozgatás rugalmas gyártórendszerek

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL Az Ön új termosztátja hosszú évekig fogja szolgálni családját, segítségével jelentősen csökkenthetik

Részletesebben

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony*

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* VIZELYI GYÖRGY 248 A mozdony rendeltetése és főadatai A gyártás alatt álló, M601 MÁV sorozatszámú 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony nehéz tehervonatok és nehéz személy-,

Részletesebben

8. Dugattyúrudas munkahengerek, alapfogalmak

8. Dugattyúrudas munkahengerek, alapfogalmak 8. Dugattyúrudas munkahengerek, alapfogalmak Ebben a fejezet az alábbi témákkal folytatjuk a munkahengerekre vonatkozó alapismeretek áttekintését: löketvég-csillapítás munkahenger mágneses helyzetérzékelése

Részletesebben

Pöttinger LION. Forgóboronák 97+231.10.0610

Pöttinger LION. Forgóboronák 97+231.10.0610 Pöttinger LION Forgóboronák 97+231.10.0610 LION 251 / 301 / 3002 / 4002 Forgóboronák 2,5 m-től 6 m munkaszélességig A talajművelés mindenesei A forgóborona fontos szerepet játszik a Pöttinger földművelési

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster

5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster Dokumentum szám: 3350-289 B felülvizsgálat 5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster Modell szám 01005 - Sorozatszám 240000001 és későbbi Modell szám 01007 - Sorozatszám 240000001 és későbbi Modell szám 01011

Részletesebben

Jármű- és hajtáselemek III. 1. tervezési feladat

Jármű- és hajtáselemek III. 1. tervezési feladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Jármű- és hajtáselemek III. (KOJHA 158) 1. tervezési feladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Jármű- és

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 Tartalomjegyzék 1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 1.1. Hullámhajtóművek... 8 1.. Ciklohajtóművek... 11 1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások... 13 1.4. Felhasznált

Részletesebben

Szám János. Dörzsárazás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

Szám János. Dörzsárazás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Szám János Dörzsárazás A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A követelménymodul száma: 0111-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-30

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv NCT Ipari Elektronikai Kft. 1 / 32 Dátum:2013.06.14. 1. FEJEZET: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A szerszámgép kizárólag fém munkadarabok

Részletesebben

Változó kamrás körbálázók. Nagy sebesség. Nagy teljesítmény.

Változó kamrás körbálázók. Nagy sebesség. Nagy teljesítmény. Változó kamrás körbálázók Nagy sebesség. Nagy teljesítmény. 2 Változó kamrás bálázók Bevezetés Megbízható, gyors bálázás. Idényről idényre. Bálázóinkat úgy terveztük, hogy mindenki megtalálja a megfelelőt,

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások Általános gépészeti technológiai feladatok Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások A géprajzi feladata A gépalkatrészek gyártását és szerelését műszaki rajzok alapján végzik. A műszaki rajz valamely

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS. 9587. szám.

Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS. 9587. szám. Megjelent 189? évi október hó 27-én. fa MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9587. szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítások jelzési czélokra szolgáló elektromos hullámok átvitelére alkalmazott berendezéseken

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BBBZ kódex -------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBBZ kódex ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.3 Különleges propulziós eszközök A hajócsavartól eltérő propulziós eszközök kialakulása A hajók mechanikus eszközökkel történő hajtása a legrégibb idők óta foglalkoztatta az embereket, és több-kevesebb

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Korszerű ipari kenőanyagokkal az élhető környezetért

Korszerű ipari kenőanyagokkal az élhető környezetért Korszerű ipari kenőanyagokkal az élhető környezetért Kecskés Zoltán, kenéstechnikai szakértő, MOL-LUB Kft. 1. Bevezetés Az energiatakarékosság napjaink egyik legfontosabb feladatává vált. A kenőanyagok

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VenyigekötözŒ készülék

VenyigekötözŒ készülék VenyigekötözŒ készülék Szabadalmi jogilag védett Kezelési útmutató Önsegítség Karbantartás és ápolás HU Tisztelt Vásárló! Örülünk annak, hogy Ön a Beli-venyigekötözŒ készülék mellett döntött és szeretnénk

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Élelmiszeripari műveletek VI. Ábrák

Élelmiszeripari műveletek VI. Ábrák R1 Keverő-ülepítő extraktorok felépítése, működése Folyamatos üzemű folyadék folyadék extraktor. A berendezés sűrűségkülönbségen alapuló gravitációs szétválasztással működik. A berendezés két részből áll.

Részletesebben

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX. Ipari hajtóművek Szervizkönyv For further technical details refer to selection chart on page XX. 1 Bevezetés Ezt a szervizkönyvet azért készítettük, hogy könnyű és gyors segítséget nyújtsunk azoknak a

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYD- DM130 Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség Hálózati frekvencia Motor teljesítmény A főorsó 12 mm A főorsó sebességeinek száma A főorsó üresjárati sebessége

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. Örvös Mária LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (oktatási segédlet) Budapest, 2010 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

867 Üzemeltetési útmutató

867 Üzemeltetési útmutató 867 Üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A Dürkopp Adler AG tulajdona; szerzői jog által védve. A Dürkopp Adler AG vállalat a tartalom bármely, ideértve a kivonatos másolását is előzetes írásos

Részletesebben

SZŰRÉS 2014.10.21. 1. Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

SZŰRÉS 2014.10.21. 1. Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása SZŰRÉS A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása Hidrodinamikai műveletek (folyadékok és gázok mozgatása) Folyadékok és gázok áramlása csőben, készülékben és szemcsehalmazon. Ülepítés, szűrés,

Részletesebben

CoroMill 390 Szármarók 07 méretű lapkákkal GC1130 acélminőség

CoroMill 390 Szármarók 07 méretű lapkákkal GC1130 acélminőség CoroMill 390 Szármarók 07 méretű lapkákkal GC1130 acélminőség A 07 méretű lapkákkal felszerelt, kis átmérőjű, új szármarókkal a CoroMill 390 bizonyítottan jó teljesítménye most már az alkatrészek azon

Részletesebben

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu XL 3 4000 Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET www.legrand.hu A Legrand széles termék kínálata képes megfelelni az Ön minôségi követelményeinek az elismert megbízhatóság, az üzembe helyezés egyszerûsége

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben