Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés"

Átírás

1 Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09

2 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár Rt-t (a továbbiakban: Társaság) az december 5-i alapító okirattal alapították. A Társaság július 1-jén egyesült a Lakáskassza- Wüstenrot Lakás-takarékpénztár Rt-vel. Az egyesülés célja az volt, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a lakástakarék piacon eredményesebben és hatékonyabban tudjon fellépni. A fúzió és a racionális gazdálkodás eredményeként a Társaság a 2009-es üzleti évben is pozitív eredményt ért el. Tulajdonosi szerkezet én Tulajdonosok Névértéke (Ft) Névre szóló törzsrészvény Mennyiség (db) Értéke (EFt) Tulajdoni hányad (%) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (DE Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52.) Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Gesellschaft m.b.h. (AT-5033 Salzburg, Alpenstraße 70.) Wüstenrot & Württembergische AG (DE Stuttgart, Gutenbergerstraße 30.) Generali-Providencia Biztosító Zrt. (HU-1066 Budapest, Teréz krt ) UniCredit Bank Hungary Zrt. (HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Magyarországi Volksbank Zrt. (HU-1088 Budapest, Rákóczi út 7.) , , , , , ,39 ÖSSZESEN

3 Jegyzett tôke: A jegyzett tôke összege december 31-én ezer Ft, amelyet a tulajdonosok teljes összegben a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság a jegyzett tôke nagyságára vonatkozó törvényi elôírásoknak megfelelt. A Társaság székhelye: H-1052 Budapest, Váci utca A Társaság tevékenységi köre A lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény alapján lakás-takarékpénztári tevékenység, ezen belül: a törvény 7. -ában meghatározott szer zôdés szerinti betét gyûjtése, a törvény 7. -ában meghatározott szer zôdés szerinti hitelnyújtás, illetve az ezen szerzôdéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtása, a betétgyûjtési tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítése (ügynöki tevékenység). Az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelôdje) az alapítást az március 20-án kelt 80/1997. számú határozatában, a tevékenység megkezdését az május 15-én kelt 255/1997. számú határozatában engedélyezte. A Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság a Társaságot mint részvénytársaságot a Cg számú cégjegyzékbe április 24-én bejegyezte. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: adóigazgatási száma: társadalombiztosítási törzsszáma: A KSH statisztikai számjel: A személyi feltételek bemutatása Az üzleti évben az Igazgatóság tagjai voltak: Belsô igazgatósági tagok: Dr. Gergely Károly vezérigazgató, igazgatóság elnöke 1025 Budapest, Törökvész u. 66/a. Christian Horace Oestreich igazgatósági tag 1028 Budapest, Attila u. 26. ( ig) Rainer Kaschel igazgatósági tag 1029 Budapest, Zárda u. 8/b. ( tól) Morafcsik László igazgatósági tag 1149 Budapest, Kövér Lajos u A ép. I/13A Külsô igazgatósági tag: Baranyai Dávid Az üzleti évben a Felügyelô Bizottság a következô tagokból állt: Gerhard Hinterberger elnök (igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Jürgen Giessler (vezetô állású munkavállaló, általános meghatalmazott, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Wolfgang Radlegger elnök-helyettes (ügyvezetô, Wüstenrot Verwaltungs- und Diensleistungen GmbH) ( ig) Mag. Rainer Hager elnök-helyettes (leányvállalati terület központi titkárságának vezetôje, Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg) ( tól) Marlies Wiest-Jetter (kontrolling osztályvezetô helyettes, Wüstenrot & Württembergische AG) Dr. Pálvölgyi Mátyás (elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia Biztosító Zrt.) Kisbenedek Péter (elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító Zrt.) 3

4 Az ellenôrzött gazdasági társaság adatai: A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai: Cégnév: Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítô Kft. Rövidnév: Fundamenta-Lakáskassza Kft. Székhely: 1052 Budapest, Váci utca Fôtevékenység: TEÁOR , Egyéb kiegészítô pénzügyi tevékenység Cégjegyzékszám: Jegyzett tôke: ezer Ft Tulajdoni hányad: 100% A Fundamenta-Lakáskassza Kft ei fôbb adatai (ezer Ft-ban): MUTATÓK Mérlegfôösszeg Befektetett eszközök Pénzeszközök Saját tôke ebbôl: Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékesítés nettó árbevétele Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Társasági és különadó Osztalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Átlagos statisztikai létszám

5 A magyar gazdaság általános helyzete 2009-ben a magyar gazdaság több mint 6 százalékkal zsugorodott. A növekvô munkanélküliség, a romló kiskereskedelmi forgalom, a visszaesô külkereskedelem legfeljebb stagnálásra adhat reményt. A fogyasztói infláció 4 százalék közelire mérséklôdött. A válság hatására drámaian visszaesô fogyasztói keresletnek árstabilizáló hatása volt, így következhetett be, hogy az év közepén bevezetett áfa-emelést a kiskereskedôk csak minimális mértékben tudták érvényesíteni a fogyasztói árakban. Az államháztartás helyzete a várakozásoknak megfelelôen alakult, így errôl az oldalról nem nehezedett nyomás a tôkepiacokra. A kormány rekordsebességgel fogadtatta el a évi büdzsét, mert erre támaszkodik a befektetôk és különösen az IMF bizalma. A költségvetésihiány-cél teljesülésével kapcsolatban érdemes kiemelni az alábbi kockázati tényezôket: magas munkanélküliség, visszaesô kiskereskedelmi forgalom, a közösségi közlekedés és az önkormányzatok nagyfokú eladósodottsága, növekvô nemfizetési arány a bankrendszerben, a áprilisi parlamenti választások bizonytalansága. A fizetési mérleg a vártnál sokkal nagyobb javulást mutatott az év során. A külkereskedelmi mérleg egyenlege azonban csak azért ért el történelmi csúcsot, mert az export visszaeséséhez képest a behozatal nagyobb mértékben zsugorodott. A pénzügyi válság elsô (2008. ôszi) és második (2009. márciusi) sokkhulláma után a kötvénypiac a második negyedévtôl kezdôdôen konszolidálódott. A hozamok a csúcsokról egyszámjegyûre estek vissza. Az ötéves, csôdkockázatot reprezentáló CDS felár 200 bázispont környékére csökkent. Az MNB több lépcsôben csökkentette az alapkamatot júliusa óta a pénzügyi válság enyhülése tapasztalható. Bár a forint euróhoz viszonyított árfolyama márciusban még a 300 fölötti szintre esett vissza, késôbb a forint sokkal erôsebbé vált. A hazai deviza az év második felében a közötti sávban mozgott, amihez hozzájárultak a nem utolsósorban a jegybankok által biztosított jelentôs többletlikviditásból fakadó világszerte javuló keretfeltételek. A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása A Kormányzat lakáspolitikai intézkedései A 2008 ôszén kibontakozó világgazdasági válság nagyon sérülékeny szakaszában érte el a magyar gazdaságot, hiszen az belpolitikai okokból éppen erôs irányváltásra szorult. A zsugorodó gazdaság okozta bevételkiesésre hivatkozva július 1-jétôl a 5

6 Kormányzat drasztikus megszorításokat vitt végbe a lakáspolitika területén: a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben szabályozott lakáscélú támogatási formák igényelhetôségét három jelentéktelen támogatás kivételével felfüggesztette. Ezzel egyidejûleg azonban nem változott a lakás-takarékpénztári állami támogatás mértéke és összege. Csak az új szerzôdésekre szûnt meg az ún. szabad felhasználás lehetôsége. A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása 2009-ben A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakáselôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására az évi hatályba lépést követôen elsô alkalommal a évek folyamán, majd ben került sor ben az Ltp.tv. két alkalommal módosult: július 1-jével az Ltp.tv. 24. (7) bek. módosításával a évi LVI. tv. megszüntette az ezt követôen kötött szerzôdések ún. szabad felhasználásának lehetôségét, tehát a jövôben a 8 éves megtakarítási idôt elért szerzôdések esetén is igazolni kell a lakáscélú felhasználást az állami támogatás igénybevételéhez, november 1-jével az Ltp.tv. 3. (5) bekezdésében szereplô jegyzett tôke kifejezést induló tôke kifejezésre módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv a. Az Átr. az év folyamán egy alkalommal módosult: a 182/2009. (IX. 10.) Korm. r ai módosították az Átr. 1/A. (2) bekezdését és a 3. (2) bek. a) pontját a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése okán október 1-jei hatállyal. 6

7 Az Ászfr. az év folyamán szintén egy alkalommal módosult: ugyanazon Korm. r ai módosították az Ászfr. 3. -át és 4. (2) bekezdését szintén október 1-jei hatállyal. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a lakástakarék-rendszer zárt, tôkepiacoktól független rendszere jelentôsen hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilizálódásához, valamint hogy nélkülözhetetlen a háztartások vagyonképzése szempontjából. Az Átr. és az Ászfr. fentebbi módosításai pusztán technikai jellegû, harmonizációs célú változásokat jelentettek. Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának jogalapját jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2009-ben több alkalommal is sor került. A változások közül jelentôségében és hatásában kiemelkedik a pénzügyi közvetítôrendszer felügyeletét érintô egyes törvények módosításáról szóló törvény (2009. évi XIII. tv.), a betétbiztosítást érintô módosítás (2009. évi XLI. tv.), a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése kapcsán elfogadott módosítás (2009. évi LVI. tv.) és a pénzforgalmi intézmény és a pénzforgalmi szolgáltatás bevezetésével összefüggô módosítás (2009. évi LXXXVI. tv.). Összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakástakarék-szabályozás az elmúlt évek jelentôs továbbfejlôdését követôen stabilan és jó színvonalon szolgálja a piacon mûködô szereplôk és az egyre növekvô számú megtakarító és hitelt felvevô ügyfelek igényeit. Emellett elegendô mozgástér rejlik még benne, hogy a hatékonyság növelése mellett a lakástakarék-rendszerben meglévô növekedési lehetôségeket kihasználjuk. 7

8 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tevékenysége A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. piaci helyzete 2009-ben a lakás-takarékpénztári piacon is viszszaesés volt megfigyelhetô. A Fundamenta Csoport (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) értékesítési teljesítménye a megelôzô év kimagasló teljesítményétôl elmaradt ugyan, ennek ellenére társaságunk az új üzleteket tekintve növelte vezetô pozícióját. Az új hitelek terén továbbra is komoly eltérés mutatkozott a piac két szereplôje között. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelállománya 2009-ben jelentôsen növekedett, miközben a piac másik szereplôjének hitelállománya csak kismértékû növekedést ért el. Érvényben lévô betétek szerzôdéses összeg szerinti megoszlása (2009) 61% FU-LK 39% OTP-LTP Hitelállomány megoszlása (2009) 82% FU-LK 18% OTP-LTP 2009-ben mindkét lakás-takarékpénztárnál jelentôsen növekedett a kezelt betétállomány nagysága. Az elôzô évek magasabb értékesítési teljesítményének köszönhetôen a Fundamenta- Lakáskassza Zrt. betétállománya nagyobb ütemben növekedett versenytársáénál, amelyet már több egymást követô év óta meghalad. A társaság üzleti tevékenysége A Társaság a 2009-es évet a terveket meghaladva, 2.522,5 millió Ft-os adózás elôtti, illetve millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 547,3 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az eredmény jelentôsen meghaladja a terveket. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való jelentôs eltéréseket. 8

9 38,5 MRD Ft a befektetési állomány növekedése Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 38,5 milliárd forinttal nôtt. Ez a tervezettnél 11 milliárd forinttal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy az ügyfélkifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Különösen a 2009-re tervezett csoportos szerzôdések kifizetése volt lényegesen alacsonyabb a vártnál. A hitelállomány növekedése némileg elmaradt a terveinktôl, de az áthidaló hitelek tervezettnél magasabb kamatai miatt az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel meghaladta a terveinket. Az állampapírokból származó kamatbevétel jelentôsen meghaladta a terveket, mivel az új befektetéseken elért hozam az év egészében magasabban alakult a tervezettnél. A magasabb állománynak, illetve a terveket jelentôsen meghaladó hozamszintnek köszönhetôen a befektetéseinken elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) millió forinttal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,85% helyett 8,16%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 205 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. A jén bevezetésre került új tarifák kamatráfordítása lényegesen alacsonyabb (3% helyett 1%), mint a régi tarifáké. Szerzôdéses összegben kifejezve az új tarifák részaránya a teljes állományon belül 2009 végére már 36,3%-ot ért el. A kamatozó állomány esetében 18,7%-os részarányt értünk el. A betétállományon mért fizetett kamat 2,77%-ra csökkent. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 940 millió Fttal lett magasabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény Az értékesítési teljesítmény 2009-ben 12%-kal elmaradt a tervektôl, az elmaradást a saját értékesítési hálózat teljesítményének megtorpanása okozta. Ez a terveknél lényegesen alacsonyabb jutalék-ráfordítást okozott, ami kedvezôbb jutalékeredményhez vezetett a lakás-takarékpénztári termékek értékesítése terén. A keresztértékesítés nettó eredménye meghaladta a 350 millió Ft-ot, ugyanakkor a közvetített hitelek visszaesése miatt nem érte el a tervet. Így összességében a jutalékeredmény elmaradt a tervtôl. A 2006-ban bevezetett számlavezetési díjból a tárgyévben 495,7 millió forint bevétele keletkezett a társaságnak. Ez 25 millió Ft-tal elmarad a tervektôl. Ez az új szerzôdések számának tervtôl való elmaradásával magyarázható. Az áthidaló hitelek növekedésével a hiteloldali díjak az év közepéig jelentôsen emelkedtek augusztusától az ingatlanfedezettel biztosított áthidaló hiteleknél nem számítottunk fel hitelfolyósítási díjat, emiatt az év utolsó hónapjaiban az ebbôl származó díjbevétel visszaesett és elmaradt 9

10 217,6 MRD Ft mérlegfôösszeg 6034 millió Ft saját tôke a tervektôl. Jelentôs volt még a felmondási díj elôzô évhez képesti növekedése. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága megfelelt a terveinknek. Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) Költségek A pénzügyi válsággal kapcsolatos bizonytalanságok miatt a tervezett kapacitásbôvítések 2009-ben csak részben valósultak meg, ezért a személyi költségek elmaradtak a tervtôl. Jelentôs megtakarításokat értünk el az oktatási, rendezvény- és versenyköltségek terén is Összességében a költségek némileg alatta maradtak a tervezett szintnek. A Társaság konszolidált mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest közel 24 százalékos bôvülést jelent. A növekedés annak köszönhetô, hogy az ügyfél-befizetések a válság ellenére is alig maradtak el a tervektôl. A Társaság jegyzett tôkéje millió Ft, melyet további millió Ft tôketartalék, és 680 millió Ft eredménytartalék egészít ki. A céltartalékok összege a kiegyenlítési céltartalék erôteljes növekedésének eredményeként a tárgyévben elérte az millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,4 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (4.655 millió Ft), amely az elôzô évhez képest millió Ft-tal növekedett. Továbbra is jelentôs összegeket jelentenek a volt Fundamenta-szerzôdések után járó kamatbónusz, illetve a volt Lakáskassza és Otthon állományába tartozó szerzôdések után járó számlanyitási díj visszafizetési kötelezettségek miatt képzett céltartalékok. Ezen tételek összege nôtt az elôzô évhez képest. 10

11 591 ezer lakástakarék szerzôdés 203,423 MRD Ft betétállomány 37,5 MRD Ft betétállománynövekmény Betétgyûjtési tevékenység Betétállomány alakulása (millió Ft) Társaságunk az üzleti év végén közel darab, betéti szakaszban lévô lakás-takarékpénztári szerzôdéssel rendelkezett, amely szerzôdéses összegben kifejezve meghaladta a milliárd Ft-ot, ami egy év alatt közel 10 %- os növekedést jelent Társaságunk betétállománya az állami támogatást és az elhatárolt kamatokat is figyelembe véve a fordulónapon 203,423 milliárd forintot tett ki. Ez az elôzô évi állományhoz képest 23%-os, illetve 37,5 milliárd forintos növekedést jelent. Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Betétállomány 0 A betétállomány növekedése az év során egyenletes volt, a tervezettôl eltérôen nagyobb összegû kommunális projektek kifizetésére nem került sor. Az év során a beérkezô ügyfél-megtakarítások a válság ellenére tervtôl kissé elmaradva, az elmúlt évi értékhez képest 10%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét, 95,7%-át (elôzô év: 95,6%) továbbra is a lakossági betétek adják. Változatlanul 3,5%-ot képviselnek a betétállományból a társasházak betétei. Hitelezési tevékenység A pénzügyi válság ôszi kitörése után 2009-ben elsôsorban a hitelnyújtási politika kockázatokhoz igazodó továbbfejlesztése került a figyelem középpontjába, valamint kibôvítettük a hátralékos ügyfélkezelést is. A válság óta rosszabbodott környezetnek megfelelôen január 1-tôl szigorodtak a hitelügyletek befogadási feltételei. Csökkentek az ingatlanfedezet nélkül felvehetô kölcsönök maxi- 11

12 új szerzôdés 23,487 MRD Ft hitelállomány mális értékhatárai, illetve szigorodtak a jövedelemigazolások kötelezô bekérésének határai is. A 2009-es évben folyósítás történt. Ebbôl esetben történt hitelfolyósítás, a többi ügynél állami támogatással, de hitel nélkül történt a kifizetés. A fenti adatok a normál felmondásokat nem tartalmazzák. Az állami támogatással történt kifizetések közül infra (csoportos) szerzôdés volt. A nem infra szerzôdések esetében a hitelfelvételi arány a korábbi évnél magasabb, mintegy 63% volt. Hitelállomány alakulása (millió Ft) A folyósított hitelekbôl millió forint hitelösszegû lakáskölcsönt, millió Ft értékû áthidaló kölcsönt és millió Ft összegû azonnali áthidaló kölcsönt helyeztünk ki. Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 285,9 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 2%-os, összegben pedig 11%-os csökkenést jelent Áthidaló hitel Normál hitel Az értékesítési csatornák megoszlásában a saját hálózatú értékesítés 155,5 milliárd forintot, a partnereink által történô értékesítés 127,7 milliárd forintot, míg az alternatív értékesítés 2,7 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 1,4 milliárd forintot, az Aktív Call Center pedig 1,3 milliárd forintot). Értékesítési tevékenység (SZÖ Mrd Ft) , , Az értékesítési csatornák közötti megoszlás hasonló az elôzô évi arányhoz tavaly a saját értékesítési hálózat a teljes értékesítés 57,6 százalékát adta, míg a tárgyévben ez 54,4 százalékra csökkent. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött szerzôdések szerzôdéses összege 44,2 milliárd Ft-ot, 15,5%-ot tett ki

13 A 2006-ban bevezetett új (4**) tarifacsalád részaránya a teljes értékesítésen belül 60%-ra, a saját értékesítésen belül 74%-ra emelkedett. A 2006-ban elkezdett stratégiai irányváltás folytatása a Fundamenta-Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat nagyon pozitív fejlôdését eredményezte ben a folytatódó válság ellenére sikerült az értékesítési hálózatot a 2008-as szinten stabilizálni. Értékesítési tevékenység megoszlása (2009) 15.5% Kommunális kötések 30.2% Partnerértékesítés 54.4% Saját értékesítési hálózat (SZEB) A gazdasági válság 2009-ben tovább módosította a közvetített termékek szerkezetét: csökkent a banki különösen a hitelezési termékek közvetítése; és változtak a termékhangsúlyok a partnerek részérôl. Értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg millió Ft) Marketingtevékenység A cég továbbra is nagy hangsúlyt fektet marketingtevékenységére. A kialakult gazdasági válság ellenére a piaci jelenlétet tovább növeltük. Mivel növekvô érdeklôdést tapasztaltunk a pénzügyi piacon a biztonságos és a fix kamatozású termékek iránt, középpontba helyeztük gyakorlatilag kockázatmentes befektetési és hitelfelvételi formáink ismertségének további növelését. Eredménypotenciáljaink még jobb kihasználhatósága érdekében változatlanul hangsúlyt helyeztünk az ügyfélelégedettség növelésére és az értékesítési csatornák igény szerinti támogatására. Nagyszabású tavaszi kampányunk keretében célirányos médiaeszköztárat használtunk. A biztonságos szolgáltatás ismertségének növelésére a Velünk nem szállnak el lakástervei! szlogennel megjelentünk óriásplakátokon, a kereskedelmi televíziókban, a sajtóban, az interneten és a partnerfiókokban is. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ben kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 32% Gyors 1% Rövid 15% Normál 52% Hosszú Q1 Q2 Q3 Q

14 181,7 MRD Ft bankbetétek és kamatozó értékpapírok állománya Az elôzô évekhez hasonlóan a marketingterület intenzíven együttmûködött a partnerekkel. A Magyar Postával közösen két akciót is lebonyolítottunk. Az év végén indult egy második kampány, ezúttal Személyi Bankárainkkal, akik számos óriásplakátról köszöntek vissza. Emellett megújult arculattal újra felállítottuk háromdimenziós óriásplakátainkat is. A plakátok különlegessége, hogy ha elhaladunk mellettük, nemcsak a Fundamenta róka köszön vissza, hanem a mozgó téglák is felkeltik a figyelmet legfontosabb marketingeredménye, hogy a cégcsoport megalakulása óta elsô ízben nyertük el mind a Superbrands, mind a Business Superbrands elismerést. Befektetések Eszközoldali kamatozó állományunk 166,7 milliárd forintról 205,2 milliárd forintra növekedett ben. Hitelállományunk közel 4,2 milliárd forinttal emelkedett. A 23,5 milliárd forintos nagyságrendû bruttó állomány közel 38%-át normál lakáskölcsönök, míg 62%-át áthidaló kölcsönök tették ki, ami az elôzô idôszakokhoz képest további eltolódást jelent az áthidaló kölcsönök irányába. Ez a fejlemény jövedelmezôségi szempontból örvendetes. Az azonnali áthidaló kölcsönök ezen túlmenôen még további növekedési potenciálokat nyitnak. A válság következtében rosszabbodó keretfeltételekre a jelzáloggal biztosított áthidaló kölcsönök arányának növelésével és a hitelnyújtási politika szigorításával válaszoltunk. A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 147,4 milliárd forintról 181,7 milliárd forintra nôtt az elmúlt év során. Ezen belül a kamatozó értékpapírok állománya jelentôsen, mintegy 35,1 milliárd forinttal emelkedett. Az értékpapír-portfolió duration-je az idôszak alatt 2,7 3,2 közötti sávban alakult, 3,13-as szinten Befektetési állomány összetétele (millió Ft) zárva az évet. Az év során a portfólió duration-jét folyamatosan növeltük. Befektetési stratégiánk célja a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú stabil és magas fokú jövedelmezôség biztosítása. Ezt a célt az elmúlt években a konzekvens eszköz-forrás menedzsmentnek köszönhetôen értük el. A 2010-es üzleti év fôbb célkitûzései 1,0% Bankbetétek (2 114) 87,4% Állampapírok, kötvények ( ) 0,2% Jelzáloglevél (315) 11,4% Kölcsön (23 488) A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzôdések állományának, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény dinamikus növekedésével számol. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A 2010-es üzleti tervben azonban a pénzügyi világot övezô bizonytalanság miatt az értékesítés csupán kismértékû növekedésével számoltunk. A jövôben tovább kívánjuk bôvíteni saját hiteleinket. Ennek oka nem utolsósorban az, hogy a devizahitelek visszaszorulása miatt azzal számolunk, hogy a forinthitelek növekvô szerepet fognak játszani a magyarországi hitelpiacon. Egy átfogó, új hitelezési stratégia kialakítása 2010 egyik kiemelt feladata lesz. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket tervezünk. 14

15 Mérleg december 31. (M Ft) ESZKÖZÖK Pénzeszközök Állampapírok a.) forgatási célú b.) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelés a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú ab.) éven túli lejáratú b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök a.) Készletek b.) Egyéb követelések Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen ebbôl: Forgóeszközök Befektetett eszközök

16 Mérleg december 31. (M Ft/MHUF) FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség Passzív idôbeli elhatárolás Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke

17 Eredménykimutatás december 31. (M Ft) Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel 2 21 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 0 0 Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2007 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2006 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Tekintettel arra, hogy a leányvállalatok tevékenysége döntõ módon a bank üzletmenetét segítik elõ, ezért

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves Jelentés 2009 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Allianz Kötvény Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Kötvény Befektetési Alap Éves Jelentés 2009 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Éves jelentés. 2009. december 31.

Éves jelentés. 2009. december 31. Éves jelentés 2009. december 31. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban OTP Jelzálogbank ) szakosított

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2008. április 15. Beszámoló az MNB 2008 elsõ negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu Tartalom

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

2 0 0 1 É V E S J E L E N T É S 1

2 0 0 1 É V E S J E L E N T É S 1 2001 ÉVES JELENTÉS 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELNÖK ELÔSZAVA 3 A VEZÉRIGAZGATÓ ELÔSZAVA 4 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 5 A társaság tulajdonosi szerkezete 6 A vezetés 7 TERMELÉS-ÉRTÉKESÍTÉS 8 Vízminôség 9 Beruházás

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben