Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés"

Átírás

1 Fundamenta-Lakáskassza Zrt Konszolidált éves jelentés

2 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt-t (a továbbiakban: Társaság) az december 5-i alapító okirattal alapították. A Társaság július 1-jén egyesült a Lakáskassza-Wüstenrot Lakás-takarékpénztár Rt-vel. Az egyesülés célja, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a lakástakarék piacon eredményesebben és hatékonyabban tudjon fellépni. A fúzió és a racionális gazdálkodás eredményeként a Társaság a 2007-es üzleti évben is pozitív eredményt ért el. Tulajdonosi szerkezet én Tulajdonosok Névértéke (Ft) Névre szóló törzsrészvény Mennyiség (db) Értéke (EFt) Tulajdoni hányad (%) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (DE Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52) ,25 Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Gesellschaft m.b.h. (AT-5033 Salzburg, Alpenstraße 70) ,63 Wüstenrot & Württembergische AG (DE Stuttgart, Gutenbergerstraße 30) ,47 Generali-Providencia Biztosító Zrt. (HU-1066 Budapest, Teréz krt ) ,88 UniCredit Bank Hungary Zrt. (HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,38 Magyarországi Volksbank Zrt. (HU-1088 Budapest, Rákóczi út 7.) ,39 Összesen ,000 Jegyzett tôke: A jegyzett tôke összege december 31-én ezer forint, amelyet a tulajdonosok teljes összegben a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság a jegyzett tôke nagyságára vonatkozó törvényi elôírásoknak megfelelt. A Társaság székhelye: H-1052 Budapest, Váci utca A Társaság tevékenységi köre: A lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény alapján lakás-takarékpénztári tevékenység, ezen belül: a törvény 7. -ában meghatározott szerzôdés szerinti betét gyûjtése, a törvény 7. -ában meghatározott szerzôdés szerinti hitelnyújtás, illetve az ezen szerzôdéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtása, a betétgyûjtési tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítése (ügynöki tevékenység). Az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelôdje) az alapítást az március 20-án kelt 80/1997. számú határozatában, a tevékenység megkezdését az május 15-én kelt 255/1997. számú határozatában engedélyezte. 2

3 A Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság a Társaságot mint részvénytársaságot a Cg számú cégjegyzékbe április 24-én bejegyezte. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: adóigazgatási száma: társadalombiztosítási törzsszáma: A KSH statisztikai számjel: A személyi feltételek bemutatása Az üzleti évben az Igazgatóság tagjai voltak: belsô igazgatósági tagok: külsô igazgatósági tag: Dr. Gergely Károly vezérigazgató, igazgatóság elnöke 1025 Budapest, Törökvész u. 66/a. Christian Horace Oestreich igazgatósági tag 1028 Budapest, Attila u. 26. Morafcsik László igazgatósági tag 2243 Kóka, Kútlapos u tôl Rácz Tibor, UniCredit Bank Zrt. vezérigazgató-helyettes 6725 Szeged, Szentháromság u. 75/B/B ig Baranyai Dávid UniCredit Bank Zrt. igazgató 1133 Budapest, Pannónia u. 70. VII/ tôl Az üzleti évben a Felügyelô Bizottság a következô tagokból állt: Gerhard Hinterberger elnök Jürgen Giessler Wolfgang Radlegger elnök-helyettes Annerose Bidermann Marlies Wiest-Jetter Dr. Pálvölgyi Mátyás Kisbenedek Péter (igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) (általános meghatalmazott, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) (ügyvezetô, Wüstenrot Verwaltungs- und Diensleistungen GmbH) (osztályvezetô, Kelet-Európai Iroda, Wüstenrot & Württembergische AG) ig (controlling osztályvezetô helyettes, Wüstenrot & Württembergische AG) tôl (elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia Biztosító Zrt.) (igazgató, ERSTE Bank AG) 3

4 Az ellenôrzött gazdasági társaság adatai A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai az alábbiak: Cégnév: Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítô Kft. Rövidnév: Fundamenta-Lakáskassza Kft. Székhelye: 1052 Budapest, Váci utca Fôtevékenység: TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô pénzügyi tevékenység Cégjegyzék száma: Jegyzett tôke: Ft Tulajdoni hányad: 100% A Fundamenta-Lakáskassza Kft i fôbb adatai: ezer Ft Mutatók Mérlegfôösszeg Pénzeszközök Saját tôke Ebbôl: Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékesítés nettó árbevétele Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Társasági és különadó Osztalék Mérleg szerinti eredmény Átlagos statisztikai létszám

5 A magyar gazdaság általános helyzete Növekedés Lassuló növekedés, emelkedô infláció, javuló egyensúlyi helyzet; az elôbbi gondolatokkal lehetne röviden összefoglalni a magyar gazdaság 2007 évi eseményeit. A GDP növekedésében a második negyedévtôl következett be egy igazán nagy törés és a harmadik negyedéves adat publikálásakor pedig egyértelmûvé vált, hogy jóval 2% alatti bôvüléssel kell számolnunk ebben az évben. A gyenge teljesítmény hátterében termelési oldalon többek között a mezôgazdaság és az építôipar jelentôs visszaesése áll, míg felhasználási oldalon a lakossági és közösségi fogyasztás, illetve a kormányzattól származó természetbeni juttatások visszaesése emelendô ki. A beruházásokkal kapcsolatban továbbra is kedvezôtlen tendenciákra számítunk, míg a várakozásokon felüli jó nettó exportteljesítmény javít valamelyest az összképen. Az államháztartást illetôen nem hozott 2007 meglepetéseket, a kormány elôzetes terveihez képest némileg kedvezôbb mutatókkal vezényelte le az évet fiskális szempontból. A folyó fizetési mérleg alakulásáról elmondható, hogy a külkereskedelmi pozíció folyamatosan javul, a jövedelmek egyenlegének romlása és a mûködôtôke-beáramlás alacsony szintje adhat okot némi aggodalomra. Infláció, kamatszint Az infláció az év eleji várakozásoknál kedvezôtlenebbül alakult. Elsôsorban az immár hosszabb távú problémává fejlôdô élelmiszerár-emelkedés, illetve a rekordszintre kúszó energiaárak eredôjeként az eredetileg várt 7-7,5% helyett 8% környékére kúszott fel a drágulás üteme. A Nemzeti Bank negyedévrôl negyedévre rontott a középtávú kilátásokon is, így az árstabilitási szint elérésének a lehetôsége legalább 2009-ig kitolódik. A jegybank a 2007 júniusi vágás után szeptemberben nyúlt újra az alapkamathoz, amikor egy újabb 25 bázispontos mérsékléssel 7,50%-ra csökkentette azt. Úgy véljük, hogy a további kamatmérséklés tekintetében a jegybank helyzete igen nehézzé vált az év második felének eseményei következtében. Az emelkedô infláció, a szinte leálló hazai gazdaság, a bérek alakulásának komoly bizonytalansága, párosulva a globális folyamatokban rejlô kockázatokkal, komoly fejtörést okoz a monetáris tanácsnak. A forint árfolyama stabilan állta az év helyenként zivataros eseményeit, még a legnagyobb pánik idején sem lehetett az EUR/HUF árfolyamot tartósan 260 fölé tolni, majd a legnagyobb vihar elmúltával a kurzus visszatért a közötti sávba. A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakáselôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására az évi hatályba lépést követôen elsô alkalommal a évek folyamán, majd 2006-ban került sor. Ezen utóbbi módosítási csomag rendelkezései közül január 1-jével lépett hatályba az igényelhetô állami támogatás mértékét módosító szabály. Ennek lényege, hogy rendszertelen betételhelyezés esetén az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a teljes megtakarítási évre számított állami támogatás 25-25%-át. A szabály a hatálybalépést követôen kezdôdô megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazandó. Az Ltp.tv. további változását jelentette a kormányzati szervezetátalakítással összefüggô törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény, amelynek 83. (5) bek. g) pontja az Ltp.tv. 24. (5) bekezdésében tett kisebb fogalmi változtatást, szintén január 1-jei hatályba lépéssel. 5

6 Az év folyamán, július 1-jével az Ltp.tv. több változását hozta a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekrôl szóló törvények módosításáról szóló évi LI. törvény. Ezek az alábbiak: a) a lakás-takarékpénztár által végezhetô tevé- kenységek köre kiegészült azzal, hogy a lakás-takarékénztár a Felügyelet engedélyével meghatározott feltételek teljesülése esetén a szavatoló tôkéjének összesen 20%-át meg nem haladó mértékig tulajdoni részesedést szerezhet a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezô lakás-takarékpénztárban, vagy olyan devizakülföldinek minôsülô hitelintézetben, amelynek fô tevékenysége lakás-elôtakarékossági szerzôdés alapján történô betétgyûjtés és hitelnyújtás (Ltp.tv. 12. (1) bek. új b) pont, és (2) bek.); b) az állami támogatásra jogosultak körébe a vonatkozó Európai Uniós változásoknak megfelelôen a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorló személy került be (Ltp.tv. 21. (2) bek.); c) pontosításra kerültek a társasházak, lakásszö- vetkezetek állami támogatásra való jogosultságának a szabályai (Ltp.tv. 21. (4)-(6) bek.); d) kiegészítésre kerültek a nem igazolt állami tá- mogatás visszakövetelésére vonatkozó rendelkezések (Ltp.tv. 24. (5) bek.). Összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakástakarék-szabályozás az elmúlt években jelentôs fejlôdésen ment keresztül, amely jelenleg kedvezô jogi-mûködési környezetet biztosít a lakás-takarékpénztárak számára. A jogszabályi változások alapján a lakás-takarékpénztárak által kínált szolgáltatások attraktivitása megnôtt, a pénztárakban rejlô finanszírozási potenciál fokozottabb mértékben kihasználásra kerül, és a pénztárak mûködésének eredményessége tovább javul. 6

7 67% A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. piaci helyzete 2007-ben a lakás-takarékpénztári piac további bôvülése volt megfigyelhetô. A Fundamenta- Lakáskassza Zrt. a megelôzô év kimagasló értékesítési teljesítményéhez képest is növekedést tudott elérni. A jó üzletmenetnek köszönhetôen a társaságunk az új üzletek szerzôdéses összegét tekintve 67%-os piaci részesedést ért el. Piaci részesedés az új üzletekben Fundamenta-Lakáskassza OTP Lakás-takarékpénztár 33% 2007-ben mindkét lakástakarék-pénztárnál jelentôsen növekedett a kezelt betétállomány nagysága. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. betétállománya továbbra is némileg alatta marad a versenytársa betétállományának, de az elôzô év végi szinthez képest csökkent a különbség a két lakás-takarékpénztár között. A hitelezési stratégia terén továbbra is komoly eltérés mutatkozott a piac két szereplôje között. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelállománya 2007-ben elsôsorban az azonnali áthidaló hitelek dinamikus növekedésének köszönhetôen, jelentôsen növekedett, miközben a piac másik szereplôjének hitelállománya folytatva az elôzô év tendenciáját folyamatosan csökkent az év során. A társaság üzleti tevékenysége A Társaság a 2007-es évet a tervezetthez képest jelentôsen magasabb, 855 millió Ft-os konszolidált adózás elôtti, illetve 170 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. A tervet meghaladó eredménynek több összetevôje is van: Kamateredmény A befektetési állományunk ebben az évben 31,4 mrd Ft-tal nôtt. Ez a tervezettnél nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy az ügyfélkifizetések elmaradtak a prognózisainktól. A magasabb állománynak, illetve a terveket kis mértékben meghaladó hozamszintnek köszönhetôen kamatbevételeink 330 millió forinttal haladták meg a terveket. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is dinamikusan növelte, így az 175 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. A tôl bevezetésre került új tarifák kamatráfordítása lényegesen alacsonyabb (3% helyett 1%), mint a régi tarifáké, ugyanakkor a termék tulajdonságai miatt ennek a kamateredményre gyakorolt pozitív hatása csak a következô években fog érezhetôen jelentkezni. Ezt az is bizonyítja, hogy bár az új tarifák részaránya a teljes értékesítésen belül lényegesen meghaladja a terveket, a betétállományunknak még csak mindössze 4,3%-át teszi ki az alacsonyabb kamatozású betétrész. Ez az arány ugyanakkor gyorsuló ütemben növekszik (szerzôdéses összegben az állományunk már 20,5%-a ebbe a tarifacsaládba tartozik.) Összességében a kamateredmény (nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 155 millió Ft-tal lett magasabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény Az értékesítési teljesítmény 2007-ben 14%-kal elmaradt a tervtôl, az elmaradást a saját értékesítési hálózat teljesítményének megtorpanása okozta. Ez konszolidált szinten a terveknél alacsonyabb jutalékráfordítást okozott, ami kedvezôbb jutalék- 7

8 eredményhez vezetett. A terv alatti teljesítmény miatt a keresztértékesítésbôl származó bevételek is némileg elmaradtak a tervektôl. Az áthidaló hitelek növekedésével a hiteloldali díjak az év során folyamatosan emelkedtek meghaladva így a terveket. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Mérlegfôösszeg alakulás (millió Ft) Költségek A szigorú költséggazdálkodás 2007-ben is prioritás maradt, ugyanakkor a társaság eredménytermelô képességét javító nagyvolumenû beruházások megvalósulására is nagy hangsúlyt helyeztünk. A személyi költségek a terveknek megfelelôen alakultak, míg a kedvezô forintárfolyam miatt a számítástechnikai és az épületköltségek elmaradtak a tervektôl. Jelentôsen növekedtek az értékcsökkenés költségei, ami a 2007-ben végrehajtott jelentôs fejlesztések következtében üzembe helyezett nagy értékû szoftvereknek köszönhetô. Az értékesítési költségeken belül jelentôsek voltak a rendezvényekre, az üzletkötôi versenyre és a marketingre fordított összegek, amelyek mind a teljesítmény ösztönzését szolgálták. A Társaság konszolidált mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján millió Ft forint volt, mely az elôzô évi értékhez képest több mint 31 százalékos bôvülést jelent. A növekedés a havonta folyamatosan növekvô értéket mutató ügyfél-megtakarításokból fakad, miközben a kiutalások száma az elôzô évi szintet érte el. Ennek köszönhetôen az év során a betétállomány dinamikusan nôtt A Társaság konszolidált jegyzett tôkéje 2001 millió Ft, melyet további 2100 millió Ft tôketartalék, 305 millió Ft eredménytartalék, 106 millió Ft általános tartalék, illetve 192 millió Ft leányvállalati saját tôke egészít ki. A céltartalékok összege a tárgyévben elérte a 2366 millió forintot (a mérlegfôösszeg 1,7 százalékát). A céltartalékok között a legnagyobb tételt továbbra is a kiegyenlítési céltartalék jelenti (1971 millió Ft), ami az elôzô évhez képest változatlan maradt. Továbbra is jelentôs összegeket jelent a volt Fundamenta-szerzôdések után járó kamatbónusz, illetve a volt Lakáskassza és Otthon állományába tartozó szerzôdések után járó számlanyitási díj visszafizetési kötelezettségek miatt képzett céltartalék. Ezen tételek összege összességében növekedett az elôzô évhez képest. Betétgyûjtési tevékenység Társaságunk az üzleti év végén közel darab, betéti szakaszban lévô lakás-takarékpénztári szerzôdéssel rendelkezett, amely szerzôdéses összegben kifejezve meghaladta a 936 milliárd Ftot, ami egy év alatt 26%-os növekedést jelent. Társaságunk állami támogatást és az elhatárolt kamatokat is tartalmazó betétállománya a fordulónapon 129,383 milliárd forintot tett ki, mely az elôzô évi állományhoz képest közel 33%-os növe- 8

9 kedést jelent. A növekedés üteme gyorsuló, hiszen az elôzô évben ennél alacsonyabb, 20%-os növekedés volt megfigyelhetô. A növekedés az utolsó negyedévben volt a legnagyobb, ekkor közel 10 milliárd Ft-tal bôvült az ügyfélbetétek állománya. Az év során a beérkezô ügyfél-megtakarítások folyamatos növekedése volt tapasztalható, és ezek nagysága összességében megfelelt a terveknek. A betétállomány döntô többségét, 95,7%-át továbbra is a lakossági betétek adják, ez az arány nem változott a 2006-os évhez képest. A fennmaradó részbôl jelentôs részarányt képviselnek a társasházak betéteibôl származó kötelezettségek, melyek a teljes állomány 3,4%-át teszik ki. Betétállomány alakulása (milló Ft) IV. negyedévében egy akció keretében lehetôséget biztosítottunk a megtakarítói elôélet nélküli ügyfelek, társasházak, lakásszövetkezetek számára Azonnali Áthidaló kölcsön igénylésére. Az új termék bevezetése a hitelállomány jelentôs emelkedését eredményezte. Az ügyfeleink nagyobb saját erôhöz (ezen belül az állami támogatáson keresztül állami segítséghez) juthattak lakáscéljaik megvalósításához, mely az emelkedô ingatlanárak miatt javította lakáshoz jutásuk esélyét. A lakáskölcsönök csökkenô és az áthidaló kölcsönök enyhén növekvô tendenciája mellett, erre az évre is a kiegyensúlyozott hitelezési tevékenység volt jellemzô. Az új termékek gyakorlati bevezetése néhány, elég alapvetô munkafolyamat módosítását okozta, de ezek bevezetése zökkenômentesen zajlott. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetôen a hitelbírálat további minôségi javulást ért el. A 2007-es évben db ebbôl db engedményezett (csoportos) állami támogatás felvételével történô kifizetési kérelmet bíráltunk el pozitívan. A nem engedményezett szerzôdésekhez beadott kérelmek 54%-a lakáskölcsön, illetve, áthidaló kölcsön felvételére irányult, 46% lemondott a hitelrôl, ôk a saját megtakarításuk állami támogatással és kamatokkal növelt összegét kívánták lakáscélra fordítani. 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Hitelállomány alakulása (millió Ft) Áthidaló hitel Normál hitel Hitelezési tevékenység 2007 elsô felében folytattuk a 2006-ban már megkezdett azonnali áthidaló kölcsön folyósítását a cégünknél már megtakarítási elôélettel rendelkezô természetes személy ügyfeleink körében második felében megnyitottuk társasházak és lakásszövetkezetek felé is az 1 éves megtakarítás után igényelhetô Azonnali Áthidaló kölcsön felvételének lehetôségét

10 Értékesítési tevékenység Értékesítési teljesítmény megoszlása (2007) A tárgyévben értékesítésünk db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 306,97 milliárd Ft volt. Ez az elôzô évhez képest darabszámban 13%-os, szerzôdéses összegben pedig 7%-os növekedést jelent. 7,48% 36,63% Értékesítési teljesítmény (szerzôdéses összeg, milliárd Ft) 55,89% , Partnerértékesítés Saját értékesítési hálózat (SZEB) Kommunális kötések Értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg, millió Ft) A értékesítési csatornák megoszlásában a saját hálózatú értékesítés 171,56 milliárd, a partnereink által történô értékesítés 133,66 milliárd forintot, míg az elôzô évben bevezetett On-line értékesítés 1,75 milliárd Ft-ot ért el. Az értékesítési csatornák közötti megoszlás eltér az elôzô évi aránytól, míg akkor a saját értékesítési hálózat a teljes értékesítés 67,44 százalékát adta, addig a tárgyévben ez 55,89 százalékra csökkent. Az aktív tanácsadók száma a 2006 évi emelkedést követôen a 2007 évi megszorító intézkedések (ügyfelek keresletének visszaesése és a tanácsadó egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatos szigorítások) hatására év elején csökkent, majd év közben ismét emelkedésnek indult. Az emelkedés az alsóbb szinteken tapasztalt jelentôs fluktuáció mellett is számottevô. A fluktuáció visszaszorítása 2008 egyik központi célja lesz ben kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 54% Gyors Rövid Normál Hosszú Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 13% 1% 32% 10

11 Marketingtevékenység Marketingtevékenységünk középpontjában szolgáltatásunk ismertebbé tétele és színvonalának további emelése, termékpalettánk bôvítése és az értékesítés aktív támogatása állt. Az internet széleskörû térhódítása és a felhasználók számának növekedése révén folyamatosan jelen voltunk a világhálón. Az [origo] portál banner hirdetésein és a havonta kiküldött hírleveleken kívül az év folyamán tavasszal és ôsszel kétszer is sikeresen bonyolítottuk le internetes kampányunkat. A potenciális ügyfelek számos weboldalon találkozhattak banner hirdetéseinkkel, kalkulátorainkkal és kérdéseikre választ kaphattak PR cikkeinkbôl. Újdonságként ôsszel regisztrációs kampánnyal is felhívtuk magunkra a figyelmet, melynek során számos érdeklôdô kért tôlünk személyes vagy telefonos tanácsadást. A partnereinkkel történô együttmûködés továbbra is fontos kulcseleme volt marketing tevékenységünknek. Az év utolsó negyedévében a Magyar Postával közösen direkt marketing kampányt folytattunk. Közös Kassza elnevezésû kombinált termékünket az MKB Bankkal közösen ôsszel a televízióban és az interneten hirdettük. A kampány részeként az elsô ezer igénylôt a jól ismert és közkedvelt kutyaház persellyel ajándékoztuk meg. Mindkét kampányhoz plakát és szórólap is készült. Az ôsz mozgalmasnak ígérkezett, így a közterületet is megcéloztuk jelenlétünkkel. Pénzügyekrôl személyesen : októberben országszerte 390 db óriásplakátról köszönt vissza ez a szlogen. A kampánnyal magasan kvalifikált tanácsadóink szolgáltatásaira hívtuk fel a figyelmet, további célja pedig az imázsépítés, illetve a motiváció és a toborzás támogatása volt. A plakátokon látható tanácsadók valamennyien a Fundamenta Személyi Bankár csapatából kerültek ki. A korábbi évekhez hasonlóan az év elején minden ügyfelünk megkapta számlakivonatát, melyhez mellékeltük hírlevelünket is, az AlapHangot. Egy szûkebb ügyfélkörnek továbbra is kiküldtük az AlapHangot egy-egy DM levél kíséretében, 2007-ben három alkalommal. Utóbbiban legújabb termékeinkrôl, szolgáltatásainkról tájékoztattuk ügyfeleinket. 11

12 Befektetések A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. befektetési állománya 2007-ben 31,72%-kal, 99,41 milliárd forintról 130,58 milliárd forintra növekedett. Befektetési tevékenységünket az elmúlt évekhez hasonlóan konzervatív befektetési elvek alapján végeztük, nagy gondot fordítva a kockázati, jövedelmezôségi és likviditási tényezôk összehangolására, illetve a jogszabályi elôírások betartására. A befektetési portfolión belül év végén 86,98% volt az értékpapírok állománya, amely az elôzô évhez képest mintegy 0,6 százalékpontos növekedést mutat. Az értékpapír-portfolió döntô részét állampapírok (államkötvények, diszkont kincstárjegyek) alkották, ezek könyvértéke 112,86 milliárd forintot tett ki. Az értékpapír-állomány fennmaradó részét 624 millió forint értékben jelzáloglevelek alkották. Az értékpapír portfolió átlagos futamideje (duration-je) év végén 3,39 volt. Betét típusú befektetéseink 2007 végén az összportfolió kevesebb, mint 2%-át tették ki. Ezen állományt, 2,24 milliárd forintot teljes egészében betétben tartottunk. Ügyfeleink érdekeit szolgáló konzervatív befektetési politikánk eredményeként 2007-ben az úgynevezett szabad eszközök befektetésével 7,48%-os számviteli hozamot értünk el. Befektetési állomány összetétele (millió Ft) 2239 (2%) (87%) (11%) Bankbetétek Állampapírok, kötvények Jelzáloglevél Kölcsön 624 (0%) Társaságunk hitelállománya az év során növekedett. Az ügyfeleinknek nyújtott kölcsönök év végén több mint 11 %-át tették ki az év végi befektetési portfoliónak. Amellett, hogy az összes hitel állománya növekedett, jelentôs átstrukturálódás következett be ezen befektetési szegmensben, ami az áthidaló kölcsönök állományának nagy mértékû emelkedését jelentette, míg a normál kölcsönök állománya kis mértékben csökkent. 12

13 A 2008-as üzleti év fôbb célkitûzései A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben az eredmény dinamikus növekedésével számol. A tervek szerint eredménynövekedés motorja a kamatkülönbözet folyamatos bôvülése lesz, ami a kamatmarzs lassú csökkenése és a betétállomány nagymértékû növekedése mellett valósul meg. Ez utóbbit részben biztosítja az elmúlt két év kiemelkedôen magas értékesítési teljesítménye, de a hosszú távon fenntartható növekedés miatt az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. Az értékesítésben egyre fontosabb szerepet szánunk a meglévô ügyfelek jelenleginél hatékonyabb és magasabb színvonalú kiszolgálásának. Ebbôl a célból hívtuk életre 2007-ben SZEB Ügyfélkapcsolati Szervezetet, amely magasan képzett üzletkötôkbôl fog állni, és elsôsorban a meglévô ügyfelek ápolásával fog foglalkozni. Ezen túlmenôen a folyamatos növekedést az új üzletkötôk belépésének ösztönzésén túl a tanácsadói hatékonyság növelésével, a fluktuáció visszaszorításával és a továbbra is magas szintû oktatási támogatással tervezzük elérni. A jövôben a jogszabályi kereteken belül maradva nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a saját hiteleink értékesítésére is. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztésekkel számolunk. 13

14 Mérleg december 31. millió Ft ESZKÖZÖK Pénzeszközök Állampapírok a.) forgatási célú b.) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelés a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú ab.) éven túli lejáratú b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök a.) Készletek b.) Egyéb követelések Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen ebbôl: Forgóeszközök Befektetett eszközök

15 Mérleg december 31. millió Ft FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség Passzív idôbeli elhatárolás Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke

16 Eredménykimutatás december 31. millió Ft Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel 2 2 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 1 9 Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóvahagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

17 Független könyvvizsgálói jelentés 17

18 18

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2006 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Tekintettel arra, hogy a leányvállalatok tevékenysége döntõ módon a bank üzletmenetét segítik elõ, ezért

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 Társasházi kisokos 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS................................................................... 2 2.1. Egyenlegközlô fogalomtár.....................................................................

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T.

ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T. ÉVES JELENTÉS 2003 M AGYAR K ÜLKERESKEDELMI B ANK R T. SZERKESZTETTE DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA FELELÕS KIADÓ MÜLLER JÁNOS TERVEZTE POLONUS ENTER STUDIO 98 NYOMTATÁS ARTEMIS NYOMDA TA RTALOM 2 ELNÖKI

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.......................................................................................... 2 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS......................................................................

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes adatai Hitelkeret

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezető Forgalmazó, Fizető

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

Éves jelentés. 2009. december 31.

Éves jelentés. 2009. december 31. Éves jelentés 2009. december 31. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban OTP Jelzálogbank ) szakosított

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben