JELENTÉS október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 0450 2004. október"

Átírás

1 JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadás rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme október

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /20/22/2004. Témaszám: 692 Vizsgálat-azonosító szám: V0159 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás igazgató Az ellenőrzést vezette: Csecserits Imréné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Bauer Lajosné számvevő főtanácsadó Dr. Karáné Kőszegi Zsuzsanna számvevő tanácsos Molnár Gyula Mihály számvevő főtanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-gazdálkodás vizsgálatáról Jelentés a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról Jelentés a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátásának és finanszírozásának ellenőrzéséről Jelentés a települési önkormányzatok szilárdhulladék-gazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzéséről Jelentés a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről Jelentés Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál Jelentés a helyi önkormányzatok egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a szakképzési struktúra szerepéről a munkaerőpiaci igények kielégítésében Jelentés a évi országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választások lebonyolítására felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről Jelentés a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzatnál a beruházási rendszer működésének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének I. üteme

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A működési célú pénzeszközátadások költségvetési előirányzata tervezésének, végrehajtásának szabályszerűsége, bemutatása a zárszámadásban A működési célú pénzeszközátadások költségvetési előirányzatának tervezése, jóváhagyása a költségvetési rendeletben, az előirányzatok módosításának, nyilvántartásának és betartásának szabályszerűsége A költségvetésben tervezett működési célú pénzeszközátadások célja és aránya a költségvetési kiadásokon belül A működési célú pénzeszközátadások előirányzata költségvetési tervezésének és a költségvetési rendelet megalkotásának, elfogadásának szabályszerűsége A jóváhagyott működési célú pénzeszközátadások költségvetési előirányzatai módosításának és nyilvántartásának szabályszerűsége A működési célú pénzeszközátadások előirányzatainak betartása A gazdálkodás szabályozottsága, a bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége a működési célú pénzeszközátadások előirányzatainál A működési célú pénzeszközátadások szabályszerűsége A feladatok finanszírozása, elszámolása A működési célú pénzeszközátadások előirányzatát terhelő kötelezettségvállalások nyilvántartása A zárszámadás és a költségvetési beszámoló adatainak egyezősége a működési célú pénzeszközátadások vonatkozásában A belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése Az ellenőrzési rendszer kialakítása, működése A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 56 1

5 MELLÉKLETEK 1. számú Az önkormányzati vagyon nagyságának alakulása (1 oldal) 2. számú Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 4. számú Kimutatás a Főpolgármesteri Hivatal és évre szóló költségvetésének kiadásaiban bemutatott működési célú pénzeszközátadásokról (6 oldal) 5. számú Kimutatás a Főpolgármesteri Hivatal és évi költségvetésében tervezett alap elnevezésű céltartalék előirányzatairól (1 oldal) 6. számú Kimutatás az Önkormányzat kiadásaiból a működési célú pénzeszközátadási kiadások ágazati célok szerinti alakulásáról (1 oldal) 7. számú Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv (4 oldal) 8. számú Dr. Demszky Gábor főpolgármester úr észrevétele (4 oldal) 9. számú Dr. Demszky Gábor főpolgármester úrnak írt válaszlevél (1 oldal) 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Ötv. Htv. Kbt. Áht. Ámr. Számv. tv. Vhr. Ktv. Kszt.tv. Ber. ÁSZ NKÖM Önkormányzat Közgyűlés főpolgármester főjegyző Pénzügyi bizottság Pénzügyi ellenőrző bizottság Környezetvédelmi bizottság Oktatási bizottság Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok bizottsága Kereskedelmi és turisztikai bizottság önkormányzati intézmények Főpolgármesteri hivatal évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi XL. törvény a közbeszerzésekről évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről évi C. törvény a számvitelről 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről Állami Számvevőszék Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármestere Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének költségvetési intézményei Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Főpolgármesteri Hivatala Főpolgármesteri iroda Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Iroda Főjegyzői iroda Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Belső ellenőrzési csoport Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja 3

7 Költségvetési ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztálya Kulturális ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya Környezetvédelmi ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya Közlekedési ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya Közmű ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztálya Oktatási ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya Szociálpolitikai ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztálya Sport ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztálya BKV Rt. Budapesti Közlekedési Részvénytársaság SzMSz Budapest Főváros Önkormányzata 7/1992. (III. 26.) számú rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról ügyrend Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának ügyrendjéről szóló, többször módosított /3/1998. számú Főpolgármesteri és Főjegyzői együttes intézkedés BMSz Belső Működési Szabályzat évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet költségvetési rendeletek 531/1998. számú együttes intézkedés 517/2003. számú intézkedés Budapest Főváros Önkormányzata 10/2003. (III. 14.) számú rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros Önkormányzata 8/2004. (III. 19.) számú rendelete a évi költségvetésről a évi és a évi költségvetési rendelet A Főpolgármesternek és a Főjegyzőnek az 531/1998. számú együttes intézkedése a Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés hatásköri rendjéről A Főpolgármester 517/2003. számú intézkedése Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében megtervezett alapokra és alapszerű céltartalékokra vonatkozó eljárás rendjéről évi számlarend A Főjegyző 543/2002. számú intézkedése Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala számlarendjéről Bizonylati szabályzat évi számlarend 4. számú melléklete, a Bizonylati Szabályzat 4

8 BEVEZETÉS JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadások rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat gazdálkodását az ÁSZ Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága a V /20/2/2004. számú ellenőrzési program szerint vizsgálta. Az Önkormányzatnál több évre ütemezett átfogó vizsgálati program végrehajtása keretében II. ütemként az Önkormányzat által adott működési célú pénzeszközátadások 1 tervezésének, végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét ellenőriztük 2. Az ellenőrzés nem terjedt ki az Önkormányzat saját intézményei részére biztosított működési célú, valamint a szociális ellátásként nyújtott támogatásokra. Az ellenőrzés feladatát képezte annak áttekintése és értékelése, hogy az Önkormányzatnál miként biztosítják a közpénzek felhasználásának átláthatósága, nyilvánossága érdekében a működési célú pénzeszközátadások szabályait. Budapest főváros lakosainak száma a év január 1-jén fő volt, ami fővel kevesebb a megelőző év január 1-jei állapotnál. Az Önkormányzat 66 tagú Közgyűlésének munkáját 21 állandó bizottság segítette. Feladatainak végrehajtása érdekében az Önkormányzat a évben 255 intézményt működtetett, amelyből gazdálkodási szempontból 16 intézménynek részben önálló volt a besorolása. A közfeladatok ellátásában gazdasági társaságok és közhasznú társaságok is részt vesznek. Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak száma a év végén fő, ebből fő köztisztviselő. 1 Működési célú pénzeszköz átadások, illetve működési célú támogatások azonos értelemben használt fogalmak. 2 I. ütemként az ÁSZ 2003-ban a beruházási rendszer működését, ennek részeként a felhalmozási pénzeszközátadások szabályszerűségét ellenőrizte. A pénzeszközátadások szabályszerűségének teljes körű vizsgálatát biztosította az ez évben a gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. ütemeként elvégzett vizsgálat. A gazdálkodás átfogó ellenőrzésének I. ütemben elkészített jelentését május 20-án hozta nyilvánosságra az ÁSZ. 5

9 BEVEZETÉS Az Önkormányzat a évben 701,8 milliárd Ft bevételt és 546,9 milliárd Ft kiadást teljesített 3, ebből a működési célú pénzeszközátadások összege a társadalom- és szociálpolitikai juttatások nélkül 13,6 milliárd Ft, ami az Önkormányzat összes kiadásának a 2,5%-a. A számviteli mérleg 4 szerint az Önkormányzat a év végén 1810,8 milliárd Ft nettó vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetésben a működési célú pénzeszközátadások eredeti előirányzata 13,7 milliárd Ft, amelyből 13,0 milliárd Ft a Főpolgármesteri hivatal költségvetésében, 0,7 milliárd Ft az önkormányzati intézmények költségvetésében tervezett összeg. A fővárosi forrásmegosztással összefüggésben a kerületi önkormányzatok részére tervezett működési célú pénzeszközátadás előirányzata 5,0 milliárd Ft. E tétel kivételével és az alapszerű céltartalékok 5 1,3 milliárd Ft előirányzatával megnövelve a Főpolgármesteri hivatal működési célú pénzeszközátadás eredeti kiadási előirányzata 9,3 milliárd Ft. A Főpolgármesteri hivatal előzőek szerint korrigált működési célú pénzeszköz átadásának előirányzatához viszonyítva az ellenőrzött kulturális, oktatási, sport, szociálpolitikai és tömegközlekedési célú működési támogatások aránya 75,4%. A különböző gazdálkodó szervezetek feladatellátásához biztosított támogatások magas kockázatú kiadásai az Önkormányzatnak. A sokféle támogatott cél teljesítéséhez nyújtott támogatás felhasználására a Közgyűlésnek korlátozott a rálátása, ezért is kiemelt jelentőségű a közpénz szabályszerű elköltésének és a támogatott felhasználási cél megvalósításának szabályozott és rendszeres figyelemmel kísérése. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény 1. -ban módosított Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) és (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyszíni ellenőrzést végeztünk egy céljellegű működési célú támogatásban részesült gazdasági társaságnál is. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a költségvetés tervezése, a költségvetés végrehajtása, a számviteli elszámolások és a zárszámadás során a működési célú pénzeszközátadások esetében betartották-e az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásait; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok 6 megfelelően segítettéke a végrehajtást. Az ellenőrzött időszak: a év, valamint a év I. negyedéve. 3 Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulását részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 4 Az önkormányzati vagyon nagyságának alakulását az 1. számú melléklet mutatja. 5 Az alapszerű céltartalékok bizottsági felhasználású, különböző támogatási célú előirányzatok. 6 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontroll alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátását. 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat költségvetésében, a működési jellegű kiadásokon belül a különböző, önkormányzaton kívüli szervezetek részére működési céllal nyújtott támogatások részaránya a évben 7% volt ennek 88,5%-át a Főpolgármesteri hivatal költségvetése tartalmazta. Önkormányzati szinten a évi működési céllal juttatott támogatásokból közlekedési célokra 3037,8 millió Ft-ot, kulturális célokra 3114,2 millió Ft-ot, egészségügyi célokra 1653,1 millió Ft-ot, oktatási célokra 1080,3 millió Ft-ot, sport, kereskedelmi és turisztikai célokra 946,1 millió Ft-ot, közműfejlesztési, védelmi, rendészeti, lakásügyi, városrendezési és környezetvédelmi célokra 763,4 millió Ft-ot, szociálpolitikai célokra 680,8 millió Ft-ot, egyéb feladatok támogatására 592,5 millió Ft-ot, összesen ,2 millió Ft-ot fordítottak. A költségvetési rendelettervezet előkészítése szabályozott. A évi költségvetés előkészítését két ütemben, részekre bontott költségvetési tervezéssel biztosították, a működési célú pénzeszközátadások előirányzatának tervezése a második ütemben végrehajtandó feladatok közé tartozott. Ennek keretében végezték el az Önkormányzat által, az önkormányzati intézmények és a Főpolgármesteri hivatal költségvetéséből társadalmi szervezeteknek, közalapítványoknak, alapítványoknak nyújtott támogatások előirányzatának tervezését. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások tervezéséhez a tervezésért főfelelős Költségvetési ügyosztály ágazati, illetve szakmai ügyosztályonkénti csoportosításban megadta a megelőző évi költségvetésből önálló címen támogatott alapítványok, társadalmi szervezetek neveit, közölte az eredeti és a november 30-i állapot szerinti módosított előirányzat összegét. A költségvetési címek ügyosztályonkénti csoportosítása nem fedte le az ágazati feladatokat, a közlekedési ágazati feladatok között nem szerepelt a BKV Rt. támogatása. Az ágazatilag illetékes ügyosztályokon a rendelkezésükre álló szerződések alapján a bázis év szintjén tettek javaslatot támogatott szervenként a működési célú támogatás előirányzatára, a feladatmutatókhoz kötött támogatásoknál figyelemmel voltak a szerkezeti változásokra. A Közgyűlés az Áht-ban előírtak alapján meghatározta a költségvetés címrendjét. Az önkormányzati kiadások címrendbe sorolásához nem alakítottak ki a költségvetés felépítésének áttekinthetőségét biztosító szempontrendszert. A működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazó költségvetési címek között Alap elnevezéssel költségvetési címeket alakítottak ki, amelyekből a Környezetvédelmi Alap létrehozása alapult törvényi felhatalmazáson. Az alap kifejezés használata a többi alap esetében félreérthető, mivel nem felelt meg az Áht. követelményeinek. Az önálló címre kiemelt alapítványok, társadalmi szervezetek közül több szervezet két önálló címen is szerepelt. Az önálló címre kiemelt szervezetek esetében sem állapítható meg közvetlenül a részükre nyújtott támogatás teljes összege, mert a különböző keretekből a főpolgármester, illetőleg a bizottságok által nyújtott támogatásokat nem a költségvetési címen számolták el. 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A költségvetési rendeletekben meghatározott címrend felépítési elveit nem tartották be a nemzetközi érettségi vizsgára történő felkészítéshez nyújtott támogatás esetében, mert a feladat költségvetési címét nem önkormányzati feladatként, hanem a Főpolgármesteri hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatként határozták meg. A feladatok költségvetési címének a címrend felépítési elveinek megfelelő meghatározása azért jelentős, mert a címrendhez igazodóan határozták meg a költségvetési gazdálkodás sajátos, Önkormányzatra érvényes előírásait, a költségvetési rendeleten túl a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó belső szabályozások, intézkedések előírásai is a címrendhez kapcsolódnak. A költségvetési rendeletekben az Áht. előírásait betartva bemutatták a speciális támogatásokat, ezek között a működési célú pénzeszközátadásokat. Bemutatták a céltartalékokat, azonban nem teljes körűen, ezért megsértették az Áhtban előírtakat. A működési célú pénzeszközátadások előirányzatát alátámasztó feladatok vonatkozásában a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor nem mutatták be, ezzel megsértették az Áht-ban foglaltakat. A Közgyűlés az éves költségvetési rendeletekben meghatározta a költségvetés végrehajtási szabályait. A működési célú pénzeszközátadások vonatkozásában az Ötv., illetőleg az Áht. előírásával összhangban közgyűlési engedélyhez kötötte a közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek közvetlen támogatását. Az Áht. alapján a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítási hatáskört biztosított a főpolgármesternek, illetőleg a bizottságoknak, szabályozta az előirányzat átcsoportosítási intézkedéssel összefüggő költségvetési rendeletmódosítást, meghatározta a működési célú támogatások folyósításának rendjét. A évi költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokat a Közgyűlés hét alkalommal módosította, amelynek során betartotta az Ámr-ben foglaltakat. Az Önkormányzat nem tartotta be a évi költségvetési rendeletben foglaltakat, mert az illetékes bizottságok által az első félévben hozott előirányzat átcsoportosítási határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetéséről az előírt határidőn túl gondoskodott. Az ügyosztályokon az ügyosztályi feladatkörbe tartozó költségvetési címek előirányzatait, azok változásait nyilvántartották, de nem a Bizonylati szabályzatban előírt formanyomtatványon, illetve nem az annak megfelelő adattartalommal. Az ügyosztályi előirányzat nyilvántartások a számlarendben előírtaknak sem feleltek meg, mert elmaradt a címen belüli, kiemelt előirányzatonkénti nyilvántartás. Emiatt két esetben eltérés volt az ügyosztályi nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés adatai között. Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete szerint a működési célú pénzeszközátadások kiadási előirányzatát önkormányzati és főpolgármesteri hivatali szinten betartották. Az önkormányzati intézmények közül öt kórház lépte túl a működési célú pénzeszköz-átadásra jóváhagyott módosított előirányzatot, ezzel megsértették az Áht-ban a jóváhagyott előirányzatokon belüli gazdálkodásra előírtakat. A Főpolgármesteri hivatal költésvetési címei közül egy címnél volt könyvelési hiba miatt a működési célú pénzeszköz-átadásban túllépés. A Közgyűlés a zárszámadást jóváhagyta, az előirányzat túllépések miatt felelősségre vonást nem kezdeményezett. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A működési célú támogatások feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket a hatályos jogszabályok alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével szabályozták. A szakmai teljesítésigazolásra a személyek kijelölése a évben valósult meg. Az 531/1998. számú együttes intézkedésben a évi költségvetési rendelet címszámain alapuló feladatcsoportok kialakításánál az önkormányzati kiadások esetében más, az egyéb szervek támogatása megnevezést alkalmaztak. A közüzemi társaságok esetében az érintett szakmai ügyosztály nem kapott felhatalmazást gazdálkodási jogkör gyakorlására, azt a funkcionális feladatot ellátó Költségvetési ügyosztály feladataként határozták meg. Az alapok esetében nem rendelkeztek a kötelezettségvállalásra történő felhatalmazásról, valamint nem osztották meg az érvényesítési feladatot előzetes és utólagos érvényesítésre 7 a szakmai ügyosztály és a Költségvetési ügyosztály között. Az utalványozásra történő felhatalmazást főpolgármesteri, az ellenjegyzésre való felhatalmazást főjegyzői intézkedés tartalmazza. Az alapok -ra vonatkozó gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök más-más intézkedésben történő meghatározása nem indokolt, mert a Főpolgármesteri hivatalban az alapok -on kívüli gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket a főpolgármester és a főjegyző együttes intézkedésben az 531/1998. számú együttes intézkedésben szabályozta. Az 531/1998. számú együttes intézkedésben az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek támogatásánál nem határozták meg, hogy az alapokból támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek esetében az alapokra vonatkozó szabályozás szerint kell eljárni. Az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek támogatásánál a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására több személyt is felhatalmaztak, de nem rögzítették, hogy mely esetekben, mely személy jogosult azok gyakorlására és nem tüntették fel az aljegyzők ellenjegyzési jogosultságát. A gazdálkodási és ellenőrzési feladatok elvégzésére felhatalmazott, kijelölt dolgozók munkaköri leírása egyedi esetek kivételével tartalmazta a munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget. A Főpolgármesteri hivatal évi számlarendjében a Vhr. előírásainak megfelelően szabályozták a működési célú végleges pénzeszközátadások előirányzatainak és az azok terhére teljesített kiadások főkönyvi könyvelésére és analitikus nyilvántartására vonatkozó előírásokat. Elkülönítetten mutatták ki az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatásokat, illetve a kötelező alszámlák alkalmazásával szervezet típusonkénti pénzeszközátadásokat. Nem vezettek azonban olyan analitikus nyilvántartást, amelyből megállapítható lenne önkormányzati szinten egy-egy szervezet valamennyi folyósított támogatása. A teljesített pénzeszközátadások számviteli rögzítésénél nem tartották be a működési és a felhalmozási célú támogatások következetes elkülönítését. A évi könyvelésben és beszámolóban 98,7 millió Ft felhalmozási célú támogatást a működési célú véglegesen átadott pénzeszközök között szerepeltettek. A évi számlarendben havi egyeztetési kötelezettséget írtak elő a fő- 7 Az előzetes és utólagos érvényesítési feladat tartalmát az 531/1998. számú együttes intézkedésben határozták meg. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK könyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartásokat vezető Költségvetési ügyosztály és a gazdálkodó szervezeti egységek (ügyosztályok) között. A működési célú támogatásokhoz kapcsolódó gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásával kapcsolatban feltárt hiányosságokkal nem tartották be az Ámr., illetve a belső szabályozás előírásait. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás kiutalása a nem önkormányzati fenntartású színházak támogatások kivételével írásos kötelezettségvállaláson alapult. Rendszerhiba következtében hiányzott a gazdasági eseményt tartalmazó bizonylatokról a pénzügyi kiadás elrendelését alátámasztó szakmai teljesítésigazolás, ezzel nem tartották be az Ámr-ben előírtakat. A működési célú pénzeszközátadásokra vonatkozó kiadások teljesítéséhez 26%-ban nem a Bizonylati szabályzatban előírt utalványrendeletet alkalmazták. A kötelezettségvállalásokról az Ámr-ben előírtak ellenére külön nyilvántartást nem vezettek, az utalványrendeleteken nem tüntették fel a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vételi sorszámot. A működési célú pénzeszközátadásokról szóló döntéseknél betartották a hatásköri szabályokat. Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról az Ötv. előírásainak megfelelően a Közgyűlés döntött, a társadalmi szervezeteket érintő pénzeszközátadásokat az Áht. szabályainak megfelelően a Közgyűlés engedélyezte. A közhasznú szervezetekkel a Kszt. tv. előírásainak megfelelően szerződést kötöttek a támogatásokról. A megkötött támogatási szerződések tartalmazták a jóváhagyó határozatok számát, a támogatás összegét, célját, felhasználásának jogcímeit, a finanszírozás ütemezését, határidejét, az elszámolás módját, határidejét, az elszámolás felülvizsgálatának rendjét, valamint a fel nem használt, a meghiúsult és a céltól eltérően felhasznált támogatások visszafizetési kötelezettségét. A 7212 Nagyrendezvények kerete címből elnyert támogatásoknál előírták a teljes, tételes költség elszámolást, melyet a támogatottak 3,6%-a nem teljesített, illetve a közbeszerzési törvény előírásainak alkalmazását, de a közbeszerzési eljárás lebonyolításához nem biztosítottak elegendő időt. Az Áht. előírásainak ellenére a több évre szóló közszolgáltatási szerződéseknél nem tüntették fel a évi támogatás összegét. A támogatási célt sem jelölték meg konkrétan, ennek hiánya gátolta az elszámolás ellenőrzését. Az elszámolás módját szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás készítés előírásában határozták meg, de a szakmai beszámoló formájára és tartalmára vonatkozó részletes előírásokat nem rögzítették a támogatási szerződésekben, ezért azok részletezettsége és színvonala eltérően alakult. Az elszámolási határidő betartását folyamatosan figyelemmel kísérték, a mulasztókat felszólították a szerződésben foglaltak betartására, de a határidő módosításokat nem foglalták írásba valamennyi támogatásnál. Az elszámolás felülvizsgálatának rendjét nem szabályozták részletesen, a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges adatok, bizonylatok bekérése, illetve a helyszíni ellenőrzés lehetőségének kikötése nem helyettesítette a konkrét szabályozást. A Főpolgármesteri hivatalban meghatározták a támogatásokra vonatkozó közszolgáltatási szerződések tartalmi elemeit, amelyek alkalmazását a évtől rendelték el. A finanszírozó a működési támogatásra átadott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a benyújtott szakmai beszámolók, és pénzügyi elszámolások bizonylatainak ellenőrzésével teljesítette, a szerződésekben rögzített helyszíni ellenőrzéseket szúrópróbaszerűen a támogatások 2,8%-ánál, ügyosztályonként eltérő számban végezték el. A szakmai beszámolók felülvizs- 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gálatának és a helyszíni ellenőrzések lefolytatásának dokumentálása nem megfelelő. A működési célú támogatásban részesítettek közül egy szervezetnél megtartott helyszíni számvevői ellenőrzés megállapítása szerint a támogatási összeg felhasználása két tétel kivételével a célnak megfelelően, eredeti bizonylatokkal alátámasztottan történt. A támogatott számadási kötelezettségét a szakmai beszámoló vonatkozásában nem teljesítette. A finanszírozó az ellenőrzési kötelezettségét nem az Áht-ban előírtaknak megfelelően végezte. A finanszírozott számadási kötelezettségének elmulasztása, illetve az arra előírt határidő be nem tartása miatt a évben és a év I. negyedévében támogatás folyósítást nem függesztettek fel, jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás miatt visszafizetési kötelezettséget nem érvényesítettek. A Roma Polgárjogi Alapítvány évi pénzügyi elszámolásának hiányosságai miatt a évi támogatási szerződés megkötését felfüggesztették a hiányosságok pótlásáig, a helyszíni ellenőrzés lefolytatására külső szervezetet kértek fel. A meghiúsult, vagy elmaradt feladatokra folyósított támogatások miatt a évben 18 esetben történt visszafizetés a Főpolgármesteri hivatal számlájára 24,9 millió Ft értékben. A Főpolgármesteri hivatalra vonatkozóan a költségvetési rendeletekben jóváhagyott előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartásának módját, formáját, tartalmát a Bizonylati szabályzatban meghatározták. Ennek ellenére a évben nem állt rendelkezésre az a folyamatosan vezetett nyilvántartás 8, amely a szabályszerű gazdálkodás folytatásához mindenkor mutatja a jóváhagyott előirányzatoknak és azok teljesülésének alakulását, valamint a kiadási előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalásokat, ezzel megsértették az Áht-ban előírtakat. A Közgyűlés a május 27-i ülésén megalkotta az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét. Az Önkormányzatnál a működési célú pénzeszközátadások vonatkozásában biztosították a számszaki egyezőséget az önkormányzati szintű költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet adatai között. Az államháztartás információs rendszerében előírt és benyújtott, önkormányzati költségvetési szervenként elkészített költségvetési beszámolók önkormányzati szintre összesített adataiban a működési célú pénzeszközátadások kiadási előirányzatai és annak teljesítési adatai megegyeztek a zárszámadási rendelet adataival. A zárszámadási rendeletben, bár erre nincs jogszabályi előírás, bemutatták az önkormányzati intézmények és a Főpolgármesteri hivatal évi költségvetési előirányzata terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok részére nyújtott támogatásokat, de nem teljes körűen. A bizottsági rendelkezésű előirányzatokból, az alapokból és más keret jellegű előirányzatokból alapítványok, társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatásokat összefoglaltan nem mutatták be. A Főpolgármesteri hivatal ügyrendje szerint a Belső ellenőrzési csoport a Főjegyzői iroda szervezeti egységei közé tartozik, melyet a Főjegyző irányít. A Bel- 8 A Főpolgármesteri hivatal egészére, azon belül költségvetési címenként és kiemelt kiadási előirányzatonként vezetett nyilvántartás. 11

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének IV. üteme 0652 2007.

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben