Áramlástan. BMEGEÁTAE01 Dr. Lajos Tamás Tanszék: AE épület. v1.00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áramlástan. BMEGEÁTAE01 www.ara.bme.hu Dr. Lajos Tamás lajos@ara.bme.hu Tanszék: AE épület. v1.00"

Átírás

1 Áramlástan BMEGEÁTAE01 Dr. Lajos Tamás Tanszék: AE épület v1.00 Összeállította: Péter Norbert Forrás: Lajos Tamás - Az áramlástan alapjai A 21-es kérdésért köszönet: Papp Máténak.

2 2 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 1. Írja fel a folytonosság tétel integrál alakját, és ismertesse, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Hogyan és milyen feltételek mellett alkalmazható ez az alak áramcsőre? A tétel az anyagmegmaradás törvényét fejezi ki, azaz a tömeg nem keletkezhet, és nem tűnhet el. Az egyenletnek ez az alakja az áramlási térben kijelölt térfogatra vonatkozóan adja meg az anyagmegmaradást. Bal oldali tag: Az A felület által határolt V térfogatban lévő tömeg másodpercenkénti változása. Jobb oldali tag: Az áramló közeg tömegárama. Alkalmazható áramcsőre ha: az áramlás stacionárius, a be- és kilépő keresztmetszetben a sebességvektor merőleges a felületekre. 2. Írja fel a folytonosság tétel differenciálegyenlet alakját, és ismertesse, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Milyen egyszerűbb alakjait ismeri a tételnek és azok milyen feltételek mellett alkalmazhatóak? A tétel az anyagmegmaradás törvényét fejezi ki, azaz a tömeg nem keletkezhet, és nem tűnhet el. Az egyenletnek ez az alakja az áramlási tér egyes pontjaira fejezi ki az anyagmegmaradást. 1. tag: A sűrűség változása az idő függvényében 2. tag: Egységnyi idő alatt egységnyi térfogatból kiáramló közegre jellemző, megadja, hogy mennyivel több folyadék áramlik ki, mint be. Egyszerűbb alakjai: Ha az áramlás stacionárius, de a közeg összenyomható: Ha a sűrűség állandó, emellett a nyomás/hőmérséklet nem változik jelentősen: 3. Hogyan számolható ki egy kör keresztmetszetű csőben áramló közeg térfogatárama a v = v(r) sebességmegoszlás ismeretében (kialakult csőáramlás)? Az áramlást hengerszimmetrikusként feltételezve egy R sugarú, kör keresztmetszetű csőben. A sebességmegoszlás forgási paraboloid alakú. 4. Írja fel a hidrosztatika egyenletét és ismertesse, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Mutassa meg az egyenlet megoldását összenyomhatatlan közeg esetén! Hidrosztatikai szempontból a közeg nem gyorsul, ezért az Euler-egyenletet megfelelően átrendezve a hidrosztatika alapegyenletét kapjuk. Az egyenlet alapja Newton II. axiómájából származik, azaz az egységnyi tömegre ható erők eredője megegyezik az egységnyi tömeg mozgásmennyiségének egységnyi időre jutó változásával. Bal oldal: A legnagyobb nyomásváltozás iránya (nyomásgradiens) Jobb oldal: a közeg sűrűsége és a térerősség vektor. 2

3 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 3 Ha az erőtér potenciálos, akkor teljesül a feltétel. Így az egyenlet: Ebből következik, hogy az azonos nyomással jellemezhető p=áll. izobár felületek egyúttal U=áll. ekvipotenciális felületek is. Ha az erőtér potenciálos és a közeg sűrűsége állandó, akkor a Bernoulli-egyenletből kapjuk, hogy: 5. Mutassa be a folyadékszint kitérés elvén működő nyomásmérőt ( U csöves manométer)! Készítsen róla a bekötéssel együtt egyszerű vázlatrajzot! Sorolja fel, és indokolja azokat a módszereket, amelyekkel az ilyen manométereknél a nyomásmérés pontossága növelhető. A manométer csövében a nyomásközvetítő folyadékkal (ami általában az a közeg, aminek a nyomását mérjük) nem keveredő mérőfolyadék van. A mérőfolyadék sűrűsége ρ m, a nyomásközvetítő folyadék sűrűsége ρ ny. A rajzból látható adatok alapján a nyomáskülönbség: Ha a mérőfolyadék sűrűsége lényegesen meghaladja a nyomásközvetítő folyadékét (pl. levegő nyomását vízzel mérve), akkor a nyomásközvetítő folyadék sűrűsége elhanyagolható. Az alap kialakítás számos hátránnyal rendelkezik, akár pár mm-es tévedés is nagy hibát eredményezhet, ezért szükség van a pontosításra. A relatív hibát több módon is lehet csökkenteni: a) A manométer egyik csövét egy viszonylag nagy átmérőjű tartállyal helyettesítjük, amelyben a folyadék lesüllyedése elhanyagolható. Így csak egyszeri leolvasási hibával kell számolni. b) A felszín meghatározásánál elkövetett hibát lehet pontosítani optikai módszerekkel, illetve alkalmazható az adott nyomáshoz tartozó folyadékoszlop-kitérés megnövelése is (pl. a mérőfolyadék sűrűségének csökkentésével), ha kis nyomáskülönbségekkel dolgozunk. Pontosabb leolvasásból kisebb relatív hibát kapunk. c) A manométer szárának döntésével szintén jelentősen növelhető a folyadékoszlop kitérése. A relatív hiba egyenesen arányos a döntött szár vízszintessel bezárt szögének szinuszával, így elviekben zérusig csökkenthető, gyakorlatban több akadálya is van. d) Görbecsöves manométer: a manométer szárának a vízszintessel bezárt szöge állandóan változik, a mérés alatt a teljes tartományban állandó relatív hibával számolhatunk. e) Betz-manométer: kialakításának köszönhetően a nyomáskülönbséget vízoszlop-milliméterben mérhetjük. A leolvasásnál a villanyégő és az optika az értéket egy opálüvegre vetíti, amin 10 osztás van, így 0.1 vízoszlop-milliméteres pontossággal biztosan lehet mérni (0,981 Pa). 6. Határozza meg a pálya, az áramvonal és a nyomvonal fogalmát! Mit jelent, ha egy áramlás stacionárius vagy instacionárius? Pálya: egy kiszemelt pontszerű folyadékrész egymást követő pillanatokban elfoglalt helyeit összekötő görbe. Áramvonal: olyan görbe, amelyet egy adott pillanatban minden pontjában érint a sebességvektor. Nyomvonal: a tér egy pontján egymás után áthaladó folyadékrészeket egy adott pillanatban összekötő görbe (pl. kéményből kilépő füstzászló). 3

4 4 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Stacionárius áramlás: a jellemzők (v, p, ρ, T) adott koordináta-rendszerből nézve időben nem változnak. Instacionárius áramlás: a jellemzők adott koordináta-rendszerből nézve az időtől is függnek. Egyes esetekben stacionáriussá tehetőek a koordináta-rendszer helyes megválasztásával. 7. Ismertesse a sebességi potenciál fogalmát! Milyen sajátosságai vannak egy potenciálos áramlásnak? Ha egy áramlás örvénymentes, akkor létezik sebességi potenciálja ( ), ilyenkor az áramlás potenciálos. Potenciális áramlásban a sebességtér rotációja zérus, azaz az áramlás örvénymentes. Teljesül, ha. 8. Írja fel és magyarázza a folyadékrészecske teljes gyorsulását Euler-féle írásmódban! A teljes gyorsulás előáll a folyadékrészecske lokális (jobb oldal 1. tag) és konvektív (jobb oldal 2. tag) gyorsulásának összegéből. A képletben szereplő a deriválttenzor. A lokális gyorsulás stacionárius áramlásban nulla. Konvektív gyorsulás akkor létezik, ha a folyadéktér sebességének nagysága és/vagy iránya a folyadékrész mozgásának irányában változik. 9. Írja fel az Euler-egyenletet! Magyarázza el, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki az egyenlet és milyen feltételek teljesülése mellett érvényes! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Az egyenlet alapja Newton II. axiómája. Egységnyi tömegre ható erők eredője megegyezik az egységnyi tömeg mozgásmennyiségének egységnyi időre jutó változásával, azaz az egységnyi tömeg és gyorsulás szorzatával. Érvényes, ha a vizsgált közeg súrlódásmentes, azaz nem keletkezik csúsztatófeszültség. Bal oldal: gyorsulásvektor Jobb oldal: térerősség, sűrűség, nyomásgradiens. 10. Írja fel az Euler-egyenletet természetes koordináta-rendszerben stacionárius áramlás esetén! Milyen következtetések vonhatók le a komponens egyenletekből? Alkalmazási példákon keresztül mutassa meg a természetes koordináta-rendszer használatának előnyeit. Érintő irányú komponensegyenlet: Normális irányú komponensegyenlet: Binormális irányú komponensegyenlet: Feltételünk, hogy a közeg súrlódásmentes, így csak nyomásból és térerősségből származó erők hatnak. Ha ezek az erők kiegyenlítik egymást, a közeg nem gyorsul, illetve ha a közeg nem gyorsul, az erők egyensúlyban vannak. Ha az erők nem egyenlítik ki egymást, akkor a folyadékrész sebességének nagysága és/vagy iránya változik, gyorsulás lép fel. Ha az áramvonalak párhuzamos egyenesek, akkor azokra merőlegesen a nyomás nem változik. Ha az áramvonalak görbültek, akkor a nyomás a görbületi középponttól kifelé haladva nő (a normális irányú egyenletből származtatható). 4

5 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 5 Konfúzorban (haladás irányába szűkülő csőszakasz) a közeg nyomása csökken, a sebessége nő. Diffúzorban (haladás irányába táguló csőszakasz) a közeg nyomása nő, a sebessége csökken. Alkalmazások: Személyautó körüli áramlás vizsgálatához: hol lép fel túlnyomás, hol lép fel depresszió (nyomás a görbületi középponttól kifelé nő). Szellőzőnyílások optimális elhelyezése, motor hűtőjének elhelyezése, spoiler alkalmazása (csökkenti a nyomást a karosszéria alján, csökken az autóra ható felhajtóerő, nő a tapadás, rövidül a fékút, növelhető kanyarokban a sebesség). Coanda-effektus: levegősugáron lebegő gömb. Az áramló levegősugarat érintőlegesen a gömb felső részére irányítjuk, így a sugár rátapad a gömbre és egy ideig követi azt. A gömb körül így kialakuló nyomáskülönbségek a levegőben tartják azt (a gömb felső részén, ahol a sugár halad, depresszió alakul ki, míg a gömb körül mindenhol légköri nyomás uralkodik, így a gömb a levegőben marad). Esőcsepp alakjának meghatározása: az előzőekhez hasonlóan torzul, az esés irányában az elején torlópont alakul ki, a csepp orra benyomódik, míg a többi része széthúzódik. 11. Írja fel a Bernoulli-egyenlet általános alakját! Elemezze az egyes tagok jelentését, és mutassa meg elhagyásuk és átalakításuk feltételeit! 1. tag: lokális gyorsulás. Értéke nulla, ha az áramlás stacionárius. 2. tag: átalakítható az alábbi alakra: 3. tag: elhagyható, ha: o a v sebesség zérus o rot v = 0, azaz az áramlás potenciálos o ds a v és rot v vektor által kifeszített síkba esik o ds v, azaz áramvonalon integrálunk o ds rot v, azaz örvényvonalon integrálunk o v rot v (Beltrami áramlás) 4. tag: hasonlóan a 2. taghoz, ha az áramlás potenciálos, elvégezve a g = -grad U helyettesítést, végeredményképp a (U 2 -U 1 ) alakot kapjuk. 5. tag: ha a sűrűség végig állandó, akkor a p/ρ gradiensét kell integrálni, melynek végeredménye: Ebből az egyszerűsített Bernoulli-egyenlet: 5

6 6 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 12. Írja fel a Bernoulli-egyenlet forgó koordináta-rendszerben érvényes alakját! Elemezze az egyes tagok jelentését, és mutassa meg elhagyásuk és átalakításuk feltételeit! Forgó rendszerben (pl. forgó edényben) a nyomásváltozás vizsgálatát elvégezhetjük többek között úgy, ha az álló koordináta-rendszerben áramló közegre írjuk fel a Bernoulli-egyenletet. Az egyenlet általános alakját vesszük a tartály közepében lévő 0 jelölésű pont, és a tartály falánál, R távolságra lévő A jelölésű pont között: Az 1. tag elhagyható, mivel az áramlás stacionárius. A 2. és az 5. tagok a 11-es pontban összefoglaltak alapján alakíthatóak át. A 3. tag nem tehető zérussá, mert az áramlásban rot v nem zérus, a folyadékrészek egy adott ω szögsebességgel forognak, emellett az áramvonalak koncentrikus körök, így nem tudunk áramvonalon eljutni 0-ból A-ba. A 4. tagnál csak a Föld nehézségi erőtere játszik szerepet, mivel álló rendszerből vizsgáljuk az esetet, viszont g merőleges ds-re, tehát az integrál értéke nulla. Ezen egyszerűsítéseket elvégezve és átalakítva: Abszolút rendszerben az áramlás koncentrikus kör alakú áramvonalakkal jellemzett síkáramlás, ahol a sebesség abszolút értéke csak a sugár függvénye: v = ωr. Ebben az esetben a rot v-nek csak az áramlás síkjára merőleges, z komponense van. Ennek értéke: Az egymásra merőleges v, rot v, ds vektorok jobbsodrású rendszert alkotnak, és ds = dr, ezért az integrálás egyszerűen átalakítható, figelembe véve, hogy v A = Rω és v 0 = 0: 13. Ismertesse a statikus-, dinamikus- és össznyomás fogalmát és mérésük módját! Statikus nyomás: a zavartalan térben uralkodó nyomás. Mérése lehetséges megfelelően kialakított nyomásmegcsapolási pontokon keresztül. Össznyomás: a megállított közeg nyomása (torlóponti nyomás). Meghatározható a Bernoulli-egyenlet segítségével. A Föld nehézségi erőterére merőleges útvonalon integrálva (U-k kiesnek), a sűrűséggel beszorozva az alábbi értéket kapjuk: Dinamikus nyomás: az össznyomás és a statikus nyomás különbsége. Értéke az előző egyenletből: Mérése több berendezéssel is lehetséges, pl. Pitot-csővel, vagy Prandtl-csővel. 6

7 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Mondja el a Pitot- és Prandtl-csöves sebességmérés módját, magyarázatát illusztrálja vázlatrajzzal! Pitot-cső: A berendezés áll egy áramlással szembefordított csőből, melynek orrában torlópont alakul ki, ezért a másik végét nyomásmérő berendezéssel összekötve az össznyomást mérhetjük. Szükséges még egy statikus nyomás kivezető furat készítése, odafiygelve, hogy azt megfelelő helyen helyezzük el és ne befolyásolja a Pitot-cső torlasztó hatása. A bekötött nyomásmérő berendez a dinamikus nyomás értékét fogja mutatni, melyből számítható az áramlás sebessége: Nem ad teljesen megbízható eredményt, mert a statikus nyomást és az össznyomást nem közel azonos helyen mérjük. Prandtl-cső: Két, koncentrikusan elhelyezkedő csőből áll. Áramlással szembefordítva a belső cső a Pitot-csőhöz hasonlóan az össznyomást vezeti ki. A külső csövön elhelyezett furatok a statikus nyomás mérésére szolgálnak, megfelelő távolságra elhelyezve a torlóponttól a furat felett jó közelítéssel párhuzamos áramvonalak fognak elhaladni. Ha a cső két kivezetését egy nyomásmérő berendezéshez kapcsoljuk, végeredményül itt is a dinamikus nyomást kapjuk, melyből a már leírt módon számítható az áramló közeg sebessége. 7

8 8 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 15. Ismertesse a sebességmérésen alapuló térfogatáram mérési módszert kör és téglalap keresztmetszetű csövek esetén! Téglalap keresztmetszet: Egy általános A felületet véve a csőben a térfogatáram: A méréseket általában a csővezeték tengelyére merőleges keresztmetszetben végezzük el. Ebben az esetben az összefüggés alapján a vektorok skalárszorzata sajátosságainak figyelembe vételével írható: ahol v m a mérési keresztmetszetre merőleges sebességkomponens, da pedig a csőtengelyre merőleges mérési keresztmetszet elemi felületének nagysága. Tekintettel arra, hogy nem ismerjük azt az összefüggést, amely a sebesség keresztmetszetre merőleges komponensét a hely függvényében leírja, méréseket kell végezni. A téglalapot felosztjuk n=k*k számú, egyenlő nagyságú és az eredeti keresztmetszethez hasonló részterületekre és ezen részterületek súlypontjában végezzük el a méréseket. Ezekből a térfogatáram jó közelítéssel meghatározható: Kör keresztmetszet: A keresztmetszetet r j sugarú körökkel 5 egyenlő nagyságú körgyűrűre bontjuk. A körgyűrűket területileg felező körök és két (vagy négy) átmérő metszéspontjában vesszük fel a mérési pontokat. A mérési pontok ilyen kiosztása (10 pont szabály) csak akkor eredményez pontos értékeket, ha a sebességmegoszlás másodfokú paraboloid. Valóságos csőáramlás turbulens sebességmegoszlását jobban figyelembe veszi a log-lin szabály, ahol egy átmérő mellett 6 sebességmérési hely van felvéve. A sebességeket időben egymás után mérjük, így akkor kapunk pontos eredményt, ha az üzemállapot a mérés elejétől a végéig változatlan. 8

9 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Ismertesse a mérőperemes és Venturi-csöves térfogatáram mérési módszereket! Magyarázatában részletesen térjen ki az átfolyási szám (α) megválasztásának módjára! Ezen módszerek alapja, hogy egy szűkítőelemmel felgyorsítjuk a közeget, ezzel a keresztmetszetek között nyomásváltozást idézünk elő. A nyomáskülönbség és a térfogatáram között összefüggés van, így a különbség méréséből meghatározhatóvá válik a térfogatáram: ahol α az átfolyási szám, ε pedig az expanziós szám. A szűkítőelemek szabvány szerinti alkalmazása akkor lehetséges, ha előírt hosszúságú, vagy annál hosszabb egyenes csőszakasz előzi meg, és ennél rövidebb, előírt hosszúságú, vagy annál hosszabb egyenes csőszakasz követi azokat. Ezen feltételekkel lehet biztosítani az olyan áramlási viszonyokat, melyekkel a szabványos képletek alkalmazhatóak. Mérőperemes módszer: A szűkítőelem egy, a cső tengelyével koncentrikus, kör alakú nyílás. Előállítása olcsóbb és könnyebb, mint a Venturi-csőé, viszont nagyobb áramlási veszteséget okoz. Az átfolyási szám meghatározásakor figyelembe kell venni az ármérőviszonyt (ß=d/D) és a Reynolds-számot (Re=Dv/ν). A számítási képletben több ß hatvány is szerepel, ezektől egyenesen arányosan függ, míg a Reynoldsszámtól fordított arányban függ. Venturi-cső: A mérésnél az áramlás stacionárius, áramvonalon integrálunk, az erőtér potenciálos és a sűrűség állandó, így felírhatjuk az egyszerűsített Bernoulliegyenletet, ahol U=állandó mellett: A kontinuitás tételét használva kiszámítható a sebességek aránya: A manométerből: 9

10 10 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Átrendezve a Bernoulli-egyenletet: Mindent összevetve meghatározható a v 1 sebesség értéke: A sebesség ismeretében a térfogatáram: 17. Hasonlítsa össze előnyös és hátrányos tulajdonságaik alapján a sebességmérésen alapuló és a mérőperemes térfogatáram mérési módszereket! A sebességmérésen alapuló térfogatáram-mérés előnyei: A sebességmérő eszköz gyakorlatilag nem változtatja meg a mért berendezés üzemállapotát, a mérés egyszerű és gyorsan elvégezhető. A szűkítőelemes módszer előnyei: A mérési hibája kisebb, az elkövethető hiba mértékét szabványban rögzítik. Pl. Prandtl-csővel történő mérés során a mért értékek a valóságosnál nagyobbak, a hiba annál nagyobb, minél rendezetlenebb, zavartabb az áramlás a mérési keresztmetszetben. A szűkítőelemek szabványos kialakításai ezzel szemben pont azt biztosítják, hogy az áramlás a megfelelő feltételek mellett történjen. 18. Írja fel az Euler-féle turbina-egyenletet, és magyarázza el a jelentését! Sorolja fel, hogy milyen feltételek mellett érvényes az egyenlet! A sebességek u indexei jelölik a v 1 és v 2 kerületi irányú összetevőit. Az egyenlet ventilátorokra, szivattyúkra, turbinákra megadja az ideális össznyomás-növekedést. A nyomásnövekedést ideálisnak mondjuk, mert kezdetben súrlódásmentes közeget feltételeztünk. Ez az érték szükséges a ventillátorok teljesítményének meghatározásához: 19. Írja fel az impulzus-tétel általános alakját, és magyarázza el, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki a tétel! Adja meg az egyenlet tagjainak a jelentését! A tétel Newton II. axiómájából indul ki, amely szerint egy tömeg mozgásmennyiségének egységnyi időre jutó megváltozása egyenlő a tömegre ható erőkkel. Egy folyadékrészre súrlódásmentes közegben csak a nyomásból származó erő hat. Az impulzustétel egy mozgásegyenlet, amely a folyadékra ható erők és a folyadék mozgásállapota között teremt kapcsolatot. Alkalmazásánál egy, az álló vagy mozgó koordinátarendszerünkhöz képest rögzített, zárt A felületet, az ellenőrző felületet kell felvenni, amely a V térfogatot körülveszi. 1. tag: a V térfogatban lévő mozgásmennyiség egységnyi időre jutó változása. 2. tag: az elemi felületen másodpercenként átlépő mozgásmennyiség impulzusáram. 3. tag: a tömegre ható erők változása 4. tag: a nyomásból származó erők változása 10

11 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Írja fel a Zsukovszkij-tételt, és magyarázza el a fizikai jelentését! Egyedülálló szárny esetén a szárnyra ható felhajtóerő merőleges a zavartalan, szárnytól távol érvényes áramlási sebességre, amit megfúvási sebességnek is nevezünk. A szárny 1m hosszú szakaszára ható erőt adja meg a Kutta-Zsukovszkij-tétel. 21. Rajzolja fel az áramlásba helyezett szárnyon keletkező felhajtóerő és ellenálláserő vektorokat! Ismertesse az áramlásba helyezett test felhajtóerő- és ellenállástényezőjének definícióját! Rajzolja fel jellegre helyesen a felhajtóerő- és ellenállástényező változását a megfúvási szög függvényében! Valóságos, súrlódásos közegben a szárnyra ható erő két komponensre bontható: - Felhajtóerőre, mely a megfúvási sebesség vektorra merőleges. A felhajtóerő-tényező: 1 Ellenálláserőre, mely a megfúvasi sebesség vektorral párhuzamos, és egyirányú. Az ellenállástényező: 2 A nevezőkben szereplő A felület nem az áramlásra merőleges legnagyobb keresztmetszet, hanem a szárny profil húr hosszának és a szárny hosszának szorzata: A=h*l 1 Másik jelölése: c l - lift 2 Másik jelölése: c D - drag 11

12 12 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 22. Ismertesse az Allievi-elmélet segítségével meghatározott nyomásnövekedési összefüggést! Milyen feltételek teljesülése mellett érvényes? Mondjon példát az összefüggés gyakorlati alkalmazására! Ha egy áramló közeget hirtelen megállítunk, a záráshoz legközelebb lévő folyadékrészek a zárás pillanatában megállnak, de a távolabb lévő folyadékrészekhez csak később jut el az információ, csak akkor állnak meg, ha a víz mozgását lefékező nyomáshullám odaér. Ebből következően a csőben megnövekszik a nyomás. A nyomáshullám sebessége a, a közeg sebessége v. Az összefüggés akkor is érvényes, ha a közeg nem áll meg, csak sebessége Δv-vel csökken. Ebben az esetben a képletben v helyére Δv-t kell írni. A nyomásnövekedés meghatározásához ismerni kell a hullám terjedési sebességét. Az áramlással szembe haladó hullám időben egyre hosszabb vízoszlopot állít meg, amely megrövidül, mert a nyomásváltozás miatt a víz minimálisan összenyomódik, illetve a cső kitágul. A megrövidülés következményeként megnyíló térfogatot a v sebességgel jobbra áramló víz foglalja el. A hullám csak olyan sebességgel haladhat, amelynél egy t időtartam alatt felszabaduló térfogat és ugyanezen időtartam alatt v sebességgel jobbra áramló víztérfogat egyenlő. Gyakorlati alkalmazás példa: Pelton-turbinánál fellépő műszaki hiba esetén, ha leesik a terhelés, a turbinán keletkező megfutási szögsebesség közel 4x-es feszültséget generál, ilyenkor a turbinát tápláló vízforrást el kell zárni. Ha azonban túl gyorsan zárják el, túl nagy nyomáskülönbség adódik, ami robbanáshoz vezethet. 23. Ismertesse és magyarázza a Newton-féle viszkozitási törvényt, és rajzoljon fel jellegzetes reológiai görbéket! A csúsztatófeszültség arányos a deformációsebességgel, az arányossági tényező a dinamikai viszkozitás. Reológiai görbék: 1: Newtoni folyadék 2: Plasztikus közeg: a deformáció csak egy adott τ h határfeszültség után kezdenek deformálódni. 3-4: hatványfüggvény közegekre érvényes görbék. Képletük: 3: Ha n<1, pszeudoplasztikus 4: Ha n>1, dilatáló közeg 5: Tixotróp közeg: reológiai görbéjük függ a közeg megelőző deformációjától. 12

13 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Mit értünk egy áramlás lamináris és turbulens jellegén? Ismertesse a turbulens határréteg leírásánál alkalmazott keveredési úthossz modellt! Lamináris, avagy réteges áramlásról beszélünk akkor, ha az egymás mellett áramló folyadékrétegek anyaga csak a molekuláris diffúzió miatt keveredik egymással. Nagyobb folyadéksebességnél, ha pl. megfestjük az áramlást egy festékcsíkkal, látható, hogy a folyadékszál időnként megzavarosodik, ami a sebesség további növelésével az áramlás teljes egészére kiterjed és állandósul ez a megzavart áramlási állapot. Megvizsgálva az áramlás struktúráját megállapíthatjuk, hogy a folyadéktérben kisebb-nagyobb örvények keletkeznek, egymással helyet cserélnek, megnyúlnak, elvékonyodnak, a kisebb örvények pedig eltűnnek, disszipálódnak. Ezt az örvényekre szétbomló, stacionárius peremfeltételek esetén is instacionárius, igen bonyolult áramlást nevezzük turbulens, avagy gomolygó áramlásnak. Keveredési úthossz: Az ábrán egy turbulens határréteg v x (y) sebességmegoszlása látható. A határréteg vastagsága a bejelölt δ-ig tart. A berajzolt folyadékcsomag a fő áramlási irányra merőlegesen l keveredési úthosszat képes megtenni v y ingazodási sebességgel. Amikor a folyadékcsomag a sebességingadozás hatására a falra merőlegesen l távolságra elmozdul, egy, a sajátjától eltérő sebességű rétegbe kerül, ahol v x sebességingadozást okoz. A sebességingadozás abszolút értéke tehát a sebességprofil meredekségétől és a keveredési úthossztól függ. Megállapíthatjuk, hogy y irányban növekvő v x sebességek esetén v x v y <0, mert, ha v y >0, azaz a folyadékcsomag felfelé mozdul el, akkor v x <0, miután sebessége kisebb a helyi sebességnél. Hasonlóan, ha v y <0, akkor v x >0. Az x és y irányú ingadozó sebesség szorzata tehát mindig negatív, ha az x irányú időbeli átlagsebesség y irányban monoton nő. 25. Írja fel a Navier-Stokes egyenletet! Ismertesse az egyenlet fizikai tartalmát és felírásának feltételeit! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Az egyenlet ugyanazt mondja ki, mint az Euler-egyenlet: az egységnyi tömegre ható erők eredője megegyezik az egységnyi tömeg mozgásmennyiségének egységnyi időre jutó változásával, azaz az egységnyi tömeg és gyorsulás szorzatával, ám itt figyelembe van véve a súrlódás szerepe is, amit az egyenlet legvégén található νδv szorzat ír le. Kiinduló feltételek a tétel felírásához, hogy az áramló newtoni közeg dinamikai viszkozitása és sűrűsége állandó. Az egyenletben lévő Δv felbontható: Mivel a sűrűség állandó, ezért div v = 0. Így az egyenlet: 13

14 14 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 26. Ismertesse a határréteg fogalmát és a határréteg leválás kialakulásának folyamatát! Milyen módszerekkel befolyásolható a határréteg leválása? Ha súrlódás hatása szempontjából vizsgálunk egy adott teret, az két részre osztható, ennek egyik része a határréteg, ami egy fal melletti viszonylag vékony réteg, ahol a sebesség a fal közvetlen közelében érvényes zérus értékről a faltól távolabb érvényes sebességre nő, és ahol a súrlódásnak döntő szerepe van. A határréteg leválásához két feltételnek kell teljesülnie: fal közelsége és áramlás irányában növekvő nyomás. Ha az egészséges külső áramlás nem képes impulzuscsere révén mozgásban tartani a határréteg falhoz közeli részén áramló folyadékrészeket, akkor azok megállnak. E metszettől az áramlás irányába eső további metszetekben a fal közelében a nyomáscsökkenés irányában visszaáramlás indul meg. A fal mellett visszaáramló folyadékrészek a határrétegben áramló közeget elválasztják a faltól és az áramlási tér belsejébe terelik: a határréteg leválik. Ez a jelenség megváltoztatja az áramképet és a nyomásmegoszlást is. A leválást elősegíti, ezért csökkenteni kell: a fali csúsztatófeszültséget az áramlás irányában a nyomásnövekedés rohamosságát. A határréteg leválás ellenében hat, ezért növelni / alkalmazni kell: a sebességmegoszlás teltsége a határrétegben a határrétegen kívüli áramlásból a viszkozitás vagy a turbulens impulzuscsere révén a határrétegben áramló közegnek átadódó áramlás irányú erő, vagy a határréteg gyorsítása más módszerrel. 27. Írja fel a súrlódásos taggal bővített Bernoulli-egyenletet, és határozza meg fizikai jelentését! Valóságos közegek áramlása esetén, a súrlódást is figyelembe véve, a Bernoulli-összeg az áramlás irányában csökken, mert p 2 < p 1. A csökkenés mértékét Δp -vel jelöljük, és súrlódási veszteségnek hívjuk. 28. Adja meg az egyenes csőszakasz, a diffúzor, a Borda-Carnot átmenet és egy idomdarab (pl.: tolózár, könyök) nyomásveszteségét meghatározó összefüggést! Egyenes csőszakasz: A képletben szereplő λ a csősúrlódási tényező, ami a Reynolds-számtól függ. Lamináris áramlás esetén az értéke 64/Re. Turbulens áramlásoknál figyelembe kell venni a k/d homokérdesség arányt, aminek függvényében szabványos diagramról olvasható le a Reynolds-szám függvényében a csősúrlódási tényező. (Moody-diagram) Borda-Carnot átmenet: Könyök: A képletben szereplő ζ a veszteségi tényező, értéke függ az iránytörés szögétől, a fal érdességétől illetve a könyökidomban lévő terelőlapátoktól is (ha vannak). 14

15 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Határozza meg a csősúrlódási tényezőt, és jellegre helyesen rajzolja fel, hogy miként függ a Re számtól és a csőfal érdességétől! Magyarázza el a hidraulikailag sima és érdes cső fogalmát! Jele: λ. Értéke függ a Reynolds-számtól illetve turbulens áramlásoknál a k/d homokérdességtől. Lamináris áramlás esetén az értéke 64/Re. Értéke leolvasható a Moody-diagramról: Egy adott Reynolds-szám esetén hidraulikailag sima csőnél csökkentve az érdességet a csősúrlódási tényező értéke nem változik, míg hidraulikailag érdes csőnél a csökkenő érdességgel λ is csökken. 30. Mondja el, hogy hogyan lehet méréssel meghatározni egy idomdarab (pl.: egy könyök) hidraulikai veszteségtényezőjét! Egy könyökidom veszteségtényezőjének kiszámításához szükséges képlet: A könyök előtti statikus nyomás mérési helye egyértelmű, az ott keletkező visszahatás elhanyagolható. A könyök utáni mérési pontot úgy kell megválasztani, hogy a könyökidom zavaró hatása már ne befolyásolja az áramlást, tehát amikor az áramvonalak már visszafeküdtek a falra. 31. Mondja el, hogyan lehet méréssel meghatározni egy diffúzor hatásfokát! A diffúzor hatásfoka a valós nyomásváltozás és az ideális nyomásváltozás hányadosa: A valós nyomásváltozás értéke méréssel meghatározható, a diffúzorba belépő közeg nyomását, ill. a diffúzorból kilépő közeg nyomását kell mérni. Az ideális nyomásváltozás képlete: A sebességek meghatározhatóak a térfogatáram és a belépő/kilépő felületek hányadosaként. 15

16 16 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 32. Írja fel az energiaegyenletet, és adja meg, hogy milyen feltételek mellett érvényes! Ismertesse, hogy milyen fizikai elvet fejez ki az egyenlet! Súrlódásmentes, hőszigetelt közeg stacionárius áramlása esetén: a gáz mozgási energiájának és entalpiájának összege az áramvonal mentén állandó hőátvitel és súrlódás elhanyagolásával a gáz csak az entalpiájának csökkenése árán képes sebességét növelni. és a közeg lassulása esetén hőmérséklete nő 33. Mit jelent két áramlás hasonlósága, és adja meg összenyomhatatlan közeg esetén két áramlás hasonlóságának feltételeit! Két áramlás hasonló, ha az azokat leíró dimenziótlan differenciálegyenletek azonosak és a dimenziótlan hely- és időkoordinátákban a kezdeti- és peremfeltételek megegyeznek. Összenyomhatatlan közegnél két áramlás hasonlóságát különböző dimenziótlan mennyiségek, az un. hasonlósági számok megegyezése biztosítja. Froude-szám: különösen fontos szerepe van hajómodellek vizsgálatánál, ahol a hullámkeltés mértéke igen jelentős mértékben befolyásolja a hajótestre ható erőt. Reynolds-szám: azonossága fontos, ha az áramlási teret kitölti az áramló közeg. Euler-szám: azonossága fontos, ha az áramlás peremén kell megfelelő nyomásértéket, mint peremfeltételt biztosítani. Weber-szám: azonossága fontos, ha a felületi feszültségnek fontos szerepe van 34. Mit jelent két áramlás hasonlósága, és adja meg összenyomható közeg esetén két áramlás hasonlóságának feltételeit! Két áramlás hasonló, ha az azokat leíró dimenziótlan differenciálegyenletek azonosak és a dimenziótlan hely- és időkoordinátákban a kezdeti- és peremfeltételek megegyeznek. Összenyomható közegnél két áramlás hasonlóságát különböző dimenziótlan mennyiségek, az un. hasonlósági számok megegyezése biztosítja. Euler szám: azonossága a Navier-Stokes-egyenletek azonosságának egyik feltétele/következménye. A dimenziótlan energiaegyenlet kis és nagy kivitelre akkor azonos, ha: Szükséges még az izentropikus kitevő (κ) és a Mach-szám (v 0 /a 0 ) azonossága. azonos. 16

17 Áramlástan szóbeli tételek (alap) Határozza meg a sűrített levegő tartályból történő kiáramlás sebességét egyszerű kiömlőnyílás esetén különböző nyomásviszonyoknál! A kiáramlási egyenlet κ=1,4 gázokra érvényes, egyszerű kiömlőnyílás esetén a maximuma a helyi hangsebesség lesz, amit p/p t =0,53-nál ér el. 36. Miért alkalmazunk a kritikus nyomásviszony alatti tartományban Laval-fúvókát? Mekkora ilyen esetben az áramlási sebesség a Laval-fúvóka legszűkebb és kilépő keresztmetszetében? A Laval-fúvóka megfelelő méretezés mellett lehetővé teszi, hogy a tartályból kiáramló közeg a helyi hangsebességnél gyorsabban áramoljon ki, ellentétben az egyszerű kiömlőnyílással. Az áramlási sebesség a legszűkebb keresztmetszetben éri el a helyi hangsebességet, értéke. A kilépő keresztmetszetig a sebesség tovább nő, értéke kiszámítható pl. az energiaegyenletből, vagy a kontinuitás törvényéből. 37. Magyarázza el a hangsebesség fogalmát! Írja fel a hangsebesség képletét differenciális alakban tetszőleges közegre, illetve izentropikus áramlás esetén légnemű közegre! Elemezze az összefüggéseket! A hang eleminek tekinthető nyomáshullámok sorozata, terjedési sebessége a hang terjedési sebességével egyezik meg. Jele: a. Tetszőleges közegre: A dp nyomáshullám dρ sűrűség növekedést okoz, aminek következtében a cső vizsgált szakaszában lévő közeg oszlop megrövidül, azaz térfogat szabadul fel. Ez csak akkor lehetséges, ha a dp nyomáshullámot kiváltó elem (pl. dugattyú) az 1s alatt felszabaduló teret 1s alatt kitölti. Izentropikus áramlás esetén, légnemű közegre: Tekintve, hogy: 38. Ismertesse a felületi feszültség fogalmát, és mondjon példát olyan jelenségekre, ahol a felületi feszültség szerepet játszik! Cseppfolyós halmazállapotú közegeknél a molekulák közel vannak egymáshoz, a vonzóerő szerepet játszik. Felületük rugalmas hártyaként viselkedik, a kiegyensúlyozatlan molekuláris erők miatt felületi feszültség keletkezik, ami a lehető legkisebbre akarja összehúzni a felületet. Példa: kapilláris felemelkedés kis átmérőjű csövekben a folyadékoszlop felemelkedését/lesüllyedését okozhatja. 39. Ismertesse a kavitáció fogalmát, és mondjon rá példát a műszaki életből! Hogyan lehet a kavitációt megszüntetni? Előfordulhat, hogy egy adott helyen (pl. szivattyúban) az áramló folyadékban a nyomás a telített gőznyomásig csökken, ezért gőzbuborékok keletkeznek. Amikor ezek a buborékok nagyobb nyomású helyre kerülnek, a gőz kondenzálódik, a buborékok összeroppannak és a közelükben lévő szilárd anyag felületén jelentős roncsolást okoznak. (Kavitáció kavitációs roncsolás) 17

18 18 Áramlástan szóbeli tételek (alap) 40. Ismertesse a Thomson illetve a Helmholtz I. és II. örvénytételeket! Thomson-tétel: ha az erőtér potenciálos és a súrlódásmentes közeg sűrűsége állandó, vagy csak a nyomás függvénye, zárt folyékony mentén a sebesség vonalintegrálja, a cirkuláció az idő függvényében nem változik: Helmholtz I.: egy örvényvonal, amely két folyékony örvényfelület metszésvonala, mindig ugyanazokból a folyadékrészekből áll. Feltételek: az erőtér potenciálos és a súrlódásmentes közeg sűrűsége állandó, vagy csak a nyomás függvénye. Helmholtz II.: egy folyékony örvénycső hossza mentén bármely metszetben értéke állandó és időben sem változik. Következmény: egy örvénycső nem fejeződhet be az áramló közegben: vagy zárt gyűrűt alkot, vagy az áramlási tér határáig ér. 18

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben 1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és

Részletesebben

Áramlástan Tanszék 2014. 02.13. Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt varhegyi@ara.bme.hu

Áramlástan Tanszék 2014. 02.13. Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt varhegyi@ara.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu 014. 0.13. M1 M Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu M3 - M11 Istók Balázs

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc Áramlástechnikai gépek írta Dr. Szlivka, Ferenc Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Dr. Szlivka Ferenc Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2 2. FELADAT (6p) / A mellékelt ábrán látható módon egy zárt, p t nyomású tartályra csatlakozó ÆD=50mm átmérőjű csővezeték 10m hosszú vízszintes szakasz után az utolsó 2 méteren függőlegesbe fordult. A cső

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK Környezetvédelmi technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció 1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció Folyadékokat jellemző tulajdonságok: Térfogat: V [m 3 ] Tömeg: m [kg] Fajtérfogat: v [m 3 /kg] Sűrűség: ρ = 1/v [kg/m

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

M é r é s é s s z a b á l y o z á s 1. Méréstechnikai ismeretek KLÍMABERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA M é r é s é s s z a b á l y o z á s a. Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Pontosság: a műszer jelzésének hibája nem lehet nagyobb, mint a felső

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója 4.3 Hajók propulziója A propulzió kifejezés latin eredetű, nemzetközileg elfogadott fogalom, amely egy jármű (leginkább vízi- vagy légi-jármű) meghajtására vonatkozik. Jelentése energiaátalakítás a meghajtó

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009. Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra I. 009. Balczó Márton Istók Balázs Lohász Máté Márton Nagy László Dr. Régert Tamás Suda Jenő Miklós Dr. Szabó K. Gábor

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI A gázok és gzök egyharmad hangsebesség alatti áramlása nem mutat eltérést a folyadékok áramlásánál. Emiatt nem mindig szükséges a kétféle halmazállaot megkülönböztetése.

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban /Határnyomaték számítás/ 4. előadás A számítást III. feszültségi állapotban végezzük. A számításokban feltételezzük, hogy: -a rúd

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN

HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN 1 2 Dr. Garbai László HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Szerz : DR. HABIL. GARBAI

Részletesebben

1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció 1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotró folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció Folyadékok Csefolyós, Légnemű Tetszőleges mértékben deformálható anyagszerkezet változás nélkül Newtoni folyadék Newton-féle

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE Füleky András LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A Budaesti Műszaki Egyetemen folytatott tanulmányaim során a gázturbina komresszorok instabil üzemmódjaival mélyebben foglalkoztam,

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Készítette: Hornich Gergely, 2013.12.31. Kiegészítette: Mosonyi Máté (10., 32. feladatok), 2015.01.21. (Talapa Viktor 2013.01.15.-i feladatgyűjteménye

Részletesebben

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35 A vizsgafeladat ismertetése: Égéstermék elvezető rendszerek csoportosítása, valamint szabványok, technológiai utasítás szerinti vezetési, kitorkollási és tűzvédelmi előírások A tételekhez segédeszköz nem

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Lineáris Algebra gyakorlatok

Lineáris Algebra gyakorlatok A V 2 és V 3 vektortér áttekintése Lineáris Algebra gyakorlatok Írta: Simon Ilona Lektorálta: DrBereczky Áron Áttekintjük néhány témakör legfontosabb definícióit és a feladatokban használt tételeket kimondjuk

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014 VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014 1. Milyen fizikai mennyiséget detektálnak, valamint milyen hullámhossztartományon reagálnak a hőmérsékletmérő kamerák? Alapja: Infravörös sugárzáson

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A műszaki rezgéstan alapjai

A műszaki rezgéstan alapjai A műszaki rezgéstan alapjai Dr. Csernák Gábor - Dr. Stépán Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék 2012 Előszó Ez a jegyzet elsősorban gépészmérnök hallgatóknak

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 2. (c) Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Utolsó módosítás: 2015. január 17. 1 Az elektromágneses hullámok visszaverődési és törési törvényei (1) Kérdés: Mi történik

Részletesebben

Elektrodinamika. Nagy, Károly

Elektrodinamika. Nagy, Károly Elektrodinamika Nagy, Károly Elektrodinamika Nagy, Károly Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Nagy Károly, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Szerző: Nagy Károly Bírálók: DR. GÁSPÁR REZSŐ - egyetemi tanár, a

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos. Az alábbi kiskérdéseket a korábbi Pacher-féle vizsgasorokból és zh-kból gyűjtöttük ki. A többségnek a lefényképezett hivatalos megoldás volt a forrása (néha még ezt is óvatosan kellett kezelni, mert egy

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

Hidrosztatikai problémák

Hidrosztatikai problémák Hidrsztatikai prblémák 11 hidrsztatikai nymással kapcslats gndlatmenetek Szájával lefelé frdíttt, vízzel telt mérőhengert kiemelünk egy nagybb kád vízből Kössünk rugós erőmérőt a mérőhengerre, s annál

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT ALAPELVEK A röntgenkép a röntgensugárzással átvilágított test árnyéka. A detektor vagy film az áthaladó, azaz nem elnyelt sugarakat érzékeli. A képen az elnyelő tárgyaknak

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei A félvezető elemek bevezetése, illetve alkalmazása forradalmi változást idézett elő a vivőfrekvenciás

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője, 4.3.2.3.1.2.2 Gyűrűben dolgozó (K és K.a) hajócsavar-modell sorozatok A Kort-gyűrű jellemző adatainak megválasztása Korábbi kutatások. A Kort-gyűrű elméletével igen sokan foglalkoztak. Nincs értelme ezen

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Lineáris programozás Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Feladat: Egy gyár kétféle terméket gyárt (A, B): /db Eladási ár 1000 800 Technológiai önköltség 400 300 Normaóraigény

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem, 2005

Széchenyi István Egyetem, 2005 Gáspár Csaba, Molnárka Győző Lineáris algebra és többváltozós függvények Széchenyi István Egyetem, 25 Vektorterek Ebben a fejezetben a geometriai vektorfogalom ( irányított szakasz ) erős általánosítását

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Előadó: Dr. Bukovics Ádám SZÉCHYI ISTVÁ GYT TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása: 6. LŐADÁS [] Dr. émeth Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Termelési rendszerek és folyamatok

Termelési rendszerek és folyamatok Gyakorlat Dr. Hornyák Olivér 1 Fúrás, uratmegmunkálás d 0 : kiinduló átmérő () d: kész urat átmérője () d k : közepes átmérő () d 0 + d d k 2 n: szerszám ordulatszám (ord/min) v c : orgácsolási sebesség

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01.

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. ANYAGOK FELÉPÍTÉSE Az atomok felépítése: elektronhéjak: K L M N O P Q elektronok atommag W(wolfram) (Atommag = proton+neutron protonok

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál 1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET SZERELÉSI UTASÍTÁS. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 2013.09.02

TERVEZÉSI SEGÉDLET SZERELÉSI UTASÍTÁS. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 2013.09.02 KROBATH MELEGVIZES / GŐZÖS MENNYEZETI SUGÁRZÓK TERVEZÉSI SEGÉDLET és SZERELÉSI UTASÍTÁS Szerviz Tel.: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu 2013.09.02 TARTALOMJEGYZÉK 1. Termékleírás 4. oldal 1.1.

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Gépjármű elektronika laborgyakorlat Elektromos autó Tartalomjegyzék Elektromos autó Elmélet EJJT kisautó bemutatása

Részletesebben

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav)

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) 1. Bevezetés Folyadékot szállító csővezeték rendszerekben számos helyen felléphet a kavitáció jelensége, mely során a helyi nyomás a folyadék

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Fénytan 1 Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Feladatok F. 1. Vízszintes asztallapra fektetünk egy negyedhenger alakú üvegtömböt, amelynek függőlegesen álló síklapját

Részletesebben

Egy irányított szakasz egyértelműen meghatároz egy vektort.

Egy irányított szakasz egyértelműen meghatároz egy vektort. VEKTOROK VEKTOROK FOGALMA Ha egy szakasz két végpontját megkülönböztetjük egymástól oly módon, hogy az egyik pont a kezdőpont, a másik pont a végpont, akkor irányított szakaszt kapunk. Egy irányított szakasz

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

Emberi ízületek tribológiája

Emberi ízületek tribológiája FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.2 Emberi ízületek tribológiája Tárgyszavak: ízület; kenés; mágneses tér; orvostudomány; szinoviális folyadék; ízületnedv; ízületi gyulladás; arthritis; arthrosis; terhelhetőség;

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V. Geometria V. DEFINÍCIÓ: (Középponti szög) Ha egy szög csúcsa egy adott kör középpontja, akkor a kör középponti szögének nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Kerületi szög) Ha egy szög csúcsa egy adott körvonal pontja,

Részletesebben

Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória

Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória 2005. január 12. feladatok kidolgozására két óra áll rendelkezésre. Számológép nem használható. példák tetszőleges sorrendben megoldhatók.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése: Földi László Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

2. Hatványozás, gyökvonás

2. Hatványozás, gyökvonás 2. Hatványozás, gyökvonás I. Elméleti összefoglaló Egész kitevőjű hatvány értelmezése: a 1, ha a R; a 0; a a, ha a R. Ha a R és n N; n > 1, akkor a olyan n tényezős szorzatot jelöl, aminek minden tényezője

Részletesebben