Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium május 4-i üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium május 4-i üléséről. Helye: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1056 Budapest, Váci u ) Jelen vannak: dr. Forgács Imre, hivatalvezető a területi államigazgatási szervek vezetői, illetve képviselői a Hivatal hivatalvezető-helyettesei, főosztályvezetői a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: meghívott előadó: dr. Szaló Péter szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 1) Aktuális kérdések a területfejlesztésben és az építésigazgatásban Előadó: dr. Szaló Péter területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2) A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium ügyrendjének elfogadása Előadó: dr. Forgács Imre hivatalvezető 3) A területi államigazgatási szervek külső ellenőrzési tevékenységének összehangolása, a évi ellenőrzési terv elfogadása Előadó: dr. Dombovári Ottó, általános hivatalvezető-helyettes I. Dr. Forgács Imre, a Közigazgatási Hivatal vezetője bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket és ismertetette a napirendi pontokat. Bemutatta a Hivatal vezető munkatársait: dr. Dombovári Ottót, a jogelőd Pest Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjét, aki az integrált hivatal általános hivatalvezető-helyettese; dr. Józsa Veronika hivatalvezető-helyettest, a korábbi Fővárosi Közigazgatási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, aki az értekezleten egy minisztériumi rendezvény miatt személyesen nem tudott megjelenni. A Hivatalban a hivatalvezető és a két helyettese között oszlik meg a felügyeleti irányítás. Dr. Dombovári Ottó közvetlen felügyelete alá tartozik Szabóné Kovács Andrea főosztályvezető vezetésével az Építésügyi Főosztály, dr. Józsa Fábián főosztályvezető vezetésével a Szervezési Főosztály, valamint dr. Bobál Pál igazgató vezetésével a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Dr. Józsa Veronika hivatalvezetőhelyettes közvetlen felügyelete alatt áll a Hatósági Főosztály dr. Klenáncz Éva főosztályvezető 1

2 vezetésével, az újonnan létrejött Informatika Főosztály Burszán Judit főosztályvezető vezetésével és Szöllősyné dr. Csepeli Ágota hivatalvezető vezetésével a Szociális és Gyámhivatal. A hivatalvezető közvetlen felügyelete alatt működik a dr. Dániel Károly főosztályvezető által vezetett Titkársági és Humánpolitikai Főosztály, a dr. Danka Ferenc főosztályvezető által vezetett Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály valamint a Demus István főosztályvezető által vezetett Pénzügyi Főosztály. Dr. Forgács Imre, a Kollégium elnöke megállapította, hogy a Kollégium létszámát tekintve határozatképes. A jelen lévő kollégiumi tagok a napirendi pontokat elfogadták. 1. napirend II. Aktuális kérdések a területfejlesztésben és az építésigazgatásban Előadó: dr. Szaló Péter területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár szakterületébe tartozik a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, településrendezés, az építésigazgatás, az építésfelügyelet és az építésgazdaság. A területfejlesztés és településfejlesztés között megfigyelhető egyfajta rivalizálás, amit úgy próbálnak kivédeni, hogy megpróbálják egymásra építeni ezeket a tevékenységeket. Területfejlesztésről ma már nem beszélhetünk anélkül, hogy ne említenénk meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatait. Ez a szerv felelős a fejlesztéspolitikáért, amelynek keretében kidolgozta az elkövetkezendő hét év fejlesztési stratégiáját, valamint koordinálja az egyes operatív programokat. Az Európai Uniótól érkező forrásokat nem az egyes szakminisztériumok, hanem az Ügynökség kezeli, a támogatások társfinanszírozássá alakulnak át, csak szűk körben fordíthatók nemzeti célra (sport, kultúra stb.). Megszűnt a cél és címzett támogatások ismert rendszere, az eddig ezen a címen igényelt támogatásokat az Ügynökség kezeli. Magyarország sajátos helyzetben van, 6 régió ún. konvergencia (felzárkóztatási) régiónak minősül. A közép-magyarországi az egyetlen régió az országban, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az EU átlagának 75 %-át; így a szerkezetváltás térségei közé tartozik, ahol a versenyképességet erősítő célkitűzések kerülnek előtérbe. Ez kevesebb forrással, majd három év után radikális forráscsökkenéssel jár. A nemzeti fejlesztési politika és a területfejlesztési politika sajátos egységet alkot. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felelős az intézményrendszer működtetéséért, és annak továbbfejlesztéséért, valamint a területi tervezés koordinációjáért. A Minisztérium által kialakított elvárás-gyűjtemény egyik fő célkitűzése a régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése a források felhasználása terén. E célkitűzés érvényesítését nemcsak az ágazati operatív programok felelőseitől, hanem az irányító hatóságoktól, valamint a szaktárcáktól is elvárják. A cél kettős: egyrészt a kisvállalkozások támogatásával és az infrastruktúra fejlesztésével a felzárkóztatás, másrészt K+F beruházások bevezetése és megvalósítása fejlettebb régiókban. A Minisztérium ezeket a célokat szem előtt tartva vesz részt az ágazati és regionális operatív programok tervezésében. 2

3 Jelenleg az akciótervek készítése folyik. A területi együttműködést Szlovákiával, Romániával kvázi bilaterális megállapodásokkal, vagyis minden határszakasznál külön programokkal hajtják végre. Ukrajnában négyoldalú együttműködés keretében (Ukrajna, Szlovákia, Magyarország, Románia részvételével) kerül sor a közösségi programok és az Ukrajnát segélyező együttműködési program végrehajtására. Kialakult az új városhálózat-fejlesztési koncepció, amelynek lényege, hogy - a városok közül kiemelve a kistérségi körzetközpontokat - alakítják át például az igazgatási hatósági hatáskörök telepítését. Az építésügyi hatósági igazgatás terén a 343/2006. (XII. 23.) évi Korm. rendelet szerint július 1-jétől a kistérségi központ jegyzőjéhez telepítették az elsőfokú építéshatósági feladatokat. A határidő időközben módosult, így január 1-jétől a jelenleg eljáró 500 elsőfokú hatóságból 178 fog működni. A központok kijelölése nem ment zökkenőmentesen, különösen a közép-magyarországi régióban: az agglomerációs települések között a településhálózati szempontokat (közlekedés, megközelíthetőség) is figyelembe kellett venni. Az intézményrendszer átalakításának súlypontja a regionális szint felerősítése, ami óhatatlanul a megyei szint kiüresedésével jár. Ezt egyrészt a támogatások régiós szinten való elosztása miatt az uniós szabályozás, másrészt a magyar társadalmi, gazdasági érdekek támasztják alá. A rendszer továbbfejlesztéséhez szükséges kétharmados törvénymódosítások miatt csak kormányzati szinten lehet előrelépni. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter koordinálja a regionális és kistérségi hálózatok működését. E téren a legfontosabb feladat a korábbi kistérségi megbízott és az állami szervek közötti együttműködés elérése. Többféle modell merült fel, az egyik az integráció keretében állami kistérségi szervezet felállítása. Ezt a javaslatot a Kormány elvetette és koordinációs feladatot ruházott a miniszterre. A tárca alatt működő kistérségi koordinátori feladatok tartalmilag átalakultak. A jelenleg 167 kistérségben működő kistérségi koordinátor segíti a tárca mindegyik szakterületének kistérségi munkáját, közvetítőként lép fel az önkormányzatok fejlesztési koncepciója és a tárca fejlesztési stratégiája között. A nemzeti támogatások segítésével kapcsolatban új határozati javaslatot terjesztenek a parlament elé, amely a területfejlesztési támogatások irányelveiről, a decentralizáció irányairól valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról, feltételrendszeréről szól. A tervezetben a nemzeti támogatások körében erősítik a decentralizációt, külön fejezetet nyitnak a költségvetésben a régiókról - ez további részletszabályozást igényel az államháztartási törvény módosításától a felelősségek pontos meghatározásáig. Új elem a tervszerződés, amely az önkormányzatok és a területfejlesztési tanácsok hosszabb távú kötelezettségvállalását teszi lehetővé. A kistérségi rendszer átalakítása lezajlott. Március 31-ig számos önkormányzat adta be a kérelmét átsorolásával vagy más körzetbe kerülésével kapcsolatban. A Minisztérium 173 térség kialakítására tett javaslatot, és ezt a Kormány elfogadta. Az új rendszer stabil, nincs szükség arra, hogy alapvetően átgondolják a kistérségi feladatokat, alapjául szolgálhat különböző államigazgatási fejlesztési elképzeléseknek. A kedvezményezett kistérségek száma nem fog változni, körülbelül 90 kistérség kerül a hátrányos helyzetű és 40 a leghátrányosabb helyzetű kategóriába. Az országgyűlési határozat-tervezet szerint ezen a körön belül egymillió fő tartozik az Esélyt adunk mindenkinek leghátrányosabb helyzetű kistérségi felzárkóztatási programhoz, amely része a Nemzeti Fejlesztési Tervnek, és amelynek kialakítására külön felhatalmazást adott az Országgyűlés. 3

4 A Minisztérium számon kéri a közösségi célok érvényre juttatását a régiók operatív programjaiban. Támogatja a Pólus programot és azokat a területi programokat, amelyeknek olyan markáns gazdaságfejlesztő hatása van, mint a kutatás-fejlesztés, vállalkozásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés és a humán erőforrás fejlesztés. A közép-magyarországi régió operatív programja azért sajátos, mert az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapján ez a régió nem kap külön forrást, csak a szociális programok keretében jelenhetnek meg gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztési célok. A program része a turizmus fejlesztése, amely a régió vonzerejének fenntartását szolgáló fejlesztések keretében szerepel a környezet és természetvédelmi beruházások mellett. Önálló prioritás a humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése, a települési területek megújítása és a technikai segítségnyújtás. A versenyképesség kereteinek fejlesztése magában foglalja az elérhetőség javítását országos és regionális szinten. A kapcsolódó operatív programok közül meg kell említeni az elektronikus közigazgatás, a társadalmi megújulás, a közlekedés, a környezet és energia valamint államreform operatív programokat. A területrendezéssel kapcsolatban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvényt valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényt kell megemlíteni. Fontos kiemelni, hogy a területrendezési tervek önmagukban nem hatályosulnak, csak akkor, ha a településekre és önkormányzatokra megállapított kötelezettségeket a település figyelembe veszi. Települések településfejlesztési, területrendezési terveivel kapcsolatban fontos feladat a településrendezés koordinációs szerepének erősítése. Az építőiparban a körbetartozások és a tisztességtelen piaci magatartások miatt kialakult helyzet állami beavatkozást igényelt. Huszonhat építőipari szervezettel együttműködve gyűjtöttek anyagot, amelynek eredményeként három törvénymódosítási javaslatot (csődeljárási törvény, közbeszerzési törvény és Ptk.) terjesztettek az Országgyűlés elé. Ezeknek célja a gazdaság kifehérítése és a vállalkozói biztonság erősítése. A Kormány elfogadta azt a középtávú programot, amely az egyéni vállalkozásokról szól, és az állami jogérvényesítés feltételeinek javítását tűzte célul. Az építésügyi szabályozás szerteágazó, a területi tervtanácsok szerepe megerősödött, az építéshatóság és az építésfelügyelet átalakítása folyamatban van. Újdonság az energiatanúsítvány bevezetése, amely nem csak az állampolgárok ingatlanait érinti, hanem középületekben is ki kell függeszteni. A tanúsítvány lényege, hogy egy integrált mérőszám meghatározza a létesítmény energiafogyasztási paramétereit. Számolni kell azzal, hogy ez többletfeladatot jelent az ágazati minisztereknek és az intézményvezetőknek egyaránt. Az Országgyűlés megkezdte az építészkamara átalakításáról szóló törvénytervezet vitáját. A módosítások alapvetően technikai jellegűek, a hatásköri és összeférhetetlenségi szabályokat érintik. Az építéshatósági rendszer átalakítása során 168 elsőfokú hatóságot jelöltek ki, összhangban az államigazgatás reformjával. Fontos hangsúlyozni, hogy az építéshatósági munka nem helyi közügy, az önkormányzatok képviselő-testületei csupán településtervükben szabályozhatják a település építésügyeit. E szabályozási tervek alapján az építési hatóság jár el, függetlenül a települési önkormányzattól. Németországban mindössze 50 építéshatóság működik. 4

5 Az építésfelügyelet megerősítése komoly költségekkel jár. A rendszert a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alakította át. A szakma már régen várt arra, hogy egy átláthatóbb rendszer működjön. Kérdés: Az új építésű házak esetén elkészített energiatanúsítványt az építésügyi hatóságnak kell benyújtani. Lesz-e olyan szakember a kistérségeknél, aki el tudja el bírálni ennek alapján az építésügyi kérelmeket, hogyan lehet a rendszert úgy működtetni, hogy ne csak papíron létezzenek a megadott értékek? dr. Szaló Péter: A rendszert fokozatosan kell bevezetni. Pénzügyi, gazdasági ösztönző eszközök bevezetésén keresztül lehetőség van a lakosság energia tudatosságának fejlesztésére. dr. Dombovári Ottó hivatalvezető-helyettes Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal: A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel kapcsolatban az agglomerációs térségben a kistérségi rendeződés nem volt értelmezhető. A budaörsi kistérségbe tartozó Érd megyei jogú városnak a rendelet szerint nem lett volna elsőfokú építéshatósági joga, ezért Érd önálló kistérséggé alakítását kérelmezte. A Közigazgatási Hivatal támogatja az agglomerációs térségben a kistérségi rendszer újragondolását. A szakmai színvonal évről évre gyengül, a magánszféra elszívja a közigazgatásban dolgozó építészeket. Szükség lenne képzések, továbbképzések keretében biztosítani az építéshatósági szakemberekkel való együttműködést. A közigazgatásban az építész szakma elöregedett, egyre kevésbé jönnek fiatal diplomások, érdemes lenne olyan képzési szakok indítása, amellyel bővíteni lehetne a közigazgatásban dolgozó építészek számát. A végrehajtás tekintetében további problémák merülnek fel, az önkormányzatoknak nincs megfelelő eszköze a jogszabályok betartatására. Hiába hoznak bontási kötelezéseket, nem tudják biztosítani annak sem szakmai, sem pénzügyi feltételeit. Pénzügyi alap létrehozására lenne szükség, amely a befolyó bírságok egy részéből állna, és pályázat útján lehetne forrást igényelni a bontások finanszírozására. dr. Forgács Imre hivatalvezető: A Fővárosban évekkel ezelőtt működött egy bontási alap, azonban egyetlen egy pályázó sem jelentkezett. Egy összetett problémahalmazzal állunk szemben, amelyet a jogalkalmazó és jogalkotó együttes fellépésével lehet csak megoldani. 2. napirend A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium ügyrendjének elfogadása Előadó: dr. Forgács Imre hivatalvezető A volt Fővárosi és Pest Megyei Közigazgatási Hivatalok integrációja rendkívül nehéz folyamat volt. Csak az első hónapok elteltével érzékelhető, hogy milyen összetett feladat a középmagyarországi régióban közigazgatási hivatal működtetetése. Nagy helytállásra és elszántságra 5

6 van szükség ahhoz, hogy az alapfeladatokat ellássuk. A régióban 2004 óta az ügyszámok 20 %- kal nőttek, míg a Hivatal létszáma 2004-hez viszonyítva 46 fővel csökkent. A két közigazgatási hivatalban 2004-ben volt az iktatott ügyiratok száma, ez 2005-ben re növekedett. A Hivatal a működőképesség fenntartására és az alapfeladatok ellátására törekszik. Emellett fel kell vázolni azokat a stratégiai célokat, amelyek az anyagi lehetőség felmerülésekor megvalósíthatók. A visszafejlesztésnél is szükség van stratégiára; fel kell vázolni melyek azok a területek, amelyekre mindenképp szükség van. Első prioritás az uniós források megszerzésének segítése önkormányzati és területi államigazgatási szinten egyaránt. A nemzeti fejlesztési tervezés, programozás egy olyan új jelenség, amelyet kevesen ismernek. A közigazgatási hivatal továbbképzések szervezése keretében támogatja az ismeretek elsajátítását. A Hivatal a kiemelt nagy beruházások körében horizontális együttműködés kialakítására törekszik. A másik stratégiai cél az egységes jogalkalmazási gyakorlat. A Ket. alkalmazásának első, nehéz időszaka lezárult, most az ágazati jogszabályokkal való együttes alkalmazásának problémáján kell segíteni. Harmadik stratégiai pont a hatósági ellenőrzési tevékenység erősítése. A piacgazdaság nem jelenti az állam kivonulását a gazdaságból, a nagyszámú piaci szereplő mellett a hatósági tevékenység a gazdaság minden területén elengedhetetlen. Negyedik célként jelölhető meg az informatika összehangolása a régióban. Egy, a Kollégium keretében működő informatikai munkacsoport felállításával lehetőség van erre. Támogatni kell az elektronikus közigazgatás bevezetésére való felkészülést. Végül a területi államigazgatással kapcsolatos koordinációs és ellenőrzési feladatok a Hivatal kiemelt prioritásai között szerepelnek. A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet számos területen komolyabb felhatalmazást adott a hivatalvezetőnek és egyúttal különleges beszámolási kötelezettségeket is elvár, ezért a Kollégium munkájára is nagymértékben számít a Hivatal. Ebben a rendkívül összetett és horizontálisan széttagolt struktúrában koordináció nélkül nem képzelhető el a jogalkalmazási tevékenység keretében a kormányzati akarat hatékony megjelenítése területi szinten. Az európai közösségi jog szintén olyan mértékben széttagolt, hogy kormányzati és területi szinten is szükség van koordinációra. Pozitív példaként lehet említeni az autópálya építéséhez kapcsolódó kisajátítási ügyeket, amelyek számos hatóság együttműködését igénylik; valamint a parlagfű-mentesítés területén a FÁK keretében folytatott koordinációs tevékenységet. A Kollégium viszonylag kevés plenáris ülést tartana, a munka fő színtere a munkacsoportok ülései lennének. Benécsné dr. Bárdi Gabriella igazgató, Fővárosi és Pest Megyei Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság: Javasolja a Fővárosi és Pest Megyei Földhivatalok, a Földművelésügyi Igazgatóság és a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Felügyelőség hivatalvezetőinek és igazgatóinak személyes vagy képviselői útján való állandó részvételét a Parlagfű-mentesítési Koordinációs Bizottság munkájában. 6

7 A javaslatot a Kollégium elfogadta. dr. Dombovári Ottó: A Parlagfű-mentesítési Koordinációs Bizottság munkájában előzetes megkeresés alapján bárki részt vehet. A Bizottság nyitott annak érdekében, hogy minél több szervvel együttműködve tudjon jelentős eredményt elérni a parlagfű védekezésben. dr. Dániel Károly főosztályvezető, Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal: A munkacsoport tagjainak körét általánosítva ki kellene egészíteni azzal, hogy és az esetleges munkatársak bevonásával. Célszerű lenne a korábban Pest megyében elért parlagfűmentesítési tapasztalatokat az új munkacsoportban is hasznosítani. A Kollégium felhatalmazza a Parlagfű-mentesítési Koordinációs Munkacsoport, valamint a Kollégium keretében működő többi munkacsoport vezetőjét, hogy a munkacsoportok üléseire vendégeket hívjon meg, és vonjon be munkájába. dr. Dániel Károly: Javasolja az ügyrend pontjában szereplő véleményt kezdeményezésre javítani. dr. Dombovári Ottó: Az együttműködést nagymértékben segítendő a Hivatal minden kollégiumi tagnak megküldi, valamint a Közigazgatási Hivatal honlapjára ( is felteszi a Kollégium tagjainak pontos megnevezését és elérhetőségeit. dr. Forgács Imre: A struktúra most alakul, jogértelmezési viták is felszínre kerülhetnek. A Magyar Államkincstárral kapcsolatban merült fel, hogy ez a szerv területi államigazgatási szervnek tekinthető-e. Javasolja, hogy mindig az adott szerv jogértelmezését tekintse a Kollégium irányadónak, hiszen a Kollégium alapvetően egy koordináló, véleményadó testületként működik. Ezért a jövőben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság igazgatója nem kollégiumi tagként, hanem állandó meghívottként vegyen részt a Kollégium ülésein. A Kollégium tagjai egyhangúan elfogadták a Kollégium Ügyrendjét. 3. napirend A területi államigazgatási szervek külső ellenőrzési tevékenységének összehangolása, a évi ellenőrzési terv elfogadása Előadó: dr. Dombovári Ottó, általános hivatalvezető-helyettes 7

8 A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet nemcsak a közigazgatási hivatalok szervezetét, hanem hatáskörét is módosította. Az ellenőrzési feladatköröket két fő téma köré csoportosította. A területi államigazgatási szervek ellenőrzési terveinek összehangolása érdekében a Közigazgatási Hivatal bekérte az érintett szervektől az ellenőrzési tervüket. Korábban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tartott közös ellenőrzéseket több területi államigazgatási szervvel (ÁNTSZ, APEH) együttműködésben. A Kormány rendelet előírja a közigazgatási hivataloknak az ellenőrzések koordinálását. A területi államigazgatási szerveknél végzett közszolgálati ellenőrzések kiterjednek a munkáltatói intézkedések törvényességének vizsgálatára is. A Ket. hatályosulása, az ügyiratkezelés korszerűsítése, az informatikai szoftverek jogtisztaságának vizsgálata körében is vannak a közigazgatási hivatalnak ellenőrzési jogosítványai. A Kollégium ellenőrzési tervében két terület különül el. Elsőként a Közigazgatási Hivatal által négy, területi államigazgatási szervnél végzendő komplex ellenőrzés szerepel. Utalva az elfogadott javaslatra, mely szerint a Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát nem tekinti a Kollégium területi államigazgatási szervnek, javasolja, hogy ezért az ellenőrzési tervből is, mint ellenőrizendő közigazgatási szervet vegyék ki. Az Igazgatóság vezetője jelezte, hogy a Kollégium munkájában továbbra is részt kíván venni. Az ellenőrzési terv második része a közös ellenőrzéseket tartalmazza. Ezek a közös ellenőrzések a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség irányításával zajlanak. Szőriné dr. Csordás Csilla, OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőség: Az OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége az egyik ellenőrizendő szervként van megjelölve az ellenőrzési tervben. A Felügyelőségnél évben több ellenőrzést is végeznek, ezért kéri a közigazgatási hivatal által tervezett ellenőrzés későbbi időpontra halasztását. dr. Péics Gabriella, OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség: Kéri, hogy a közigazgatási hivatal által augusztus 28-ra tűzött ellenőrzést a nyári szabadságok miatt szeptember második hetére ütemezzék. dr. Bobál Pál igazgató, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az államigazgatási szervek közötti rivalizálás sem Pest megyében sem a Fővárosban nem volt jellemző. A közös ellenőrzések hatékony lefolytatása és az eredményes együttműködés érdekében azokkal a területi államigazgatási szervekkel, amelyek az ellenőrzésben érintettek és korábban a Felügyelőséggel nem dolgoztak együtt, személyes találkozás keretében szükséges lenne az ellenőrzési módszerek egyeztetése. A Kollégium elfogadta az ellenőrzési tervet érintő módosító javaslatokat. dr. Forgács Imre: A Kollégium üléstervének elfogadása előtt kéri a Kollégium tagjait, hogy a napirendi témákat és az ülés helyszínét illető javaslatukat jutassák el a Hivatalhoz. A Kollégium egyhangúan elfogadta üléstervét. 8

9 III. Dr. Forgács Imre hivatalvezető köszönetét fejezte ki a Kollégium résztvevőinek a megjelenésért és az aktív részvételért, majd berekesztette az ülést. k.m.f Lugmayer Orsolya jegyzőkönyv-vezető dr. Józsa Fábián főosztályvezető KMRÁK-titkár 9

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 13-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 13-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 13-i üléséről. Helye: Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (1056 Budapest, Váci u. 62-64.)

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 10. SZÁM Gondolatok az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésérõl és ügyirathátralékának ezzel összefüggõ történelmi gyökereirõl (I. rész) Dr. Kurucz Mihály

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI MUNKA...9 1.1. A számszerű

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről. Hivatalvezetője, kollégiumvezető

JEGYZŐKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről. Hivatalvezetője, kollégiumvezető JEGYZŐKÖNYV a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről Az ülés helye: Az ülés ideje: Fejér Megyei Önkormányzat Díszterme Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2008. április 22-én 9.30

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.17. COM(2014) 357 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-599-4/2007. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 28-án 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2015. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E Iktatószám: H-KOR/80-4/2011. A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. november 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve 2015.12.09. Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv... 5 1. MÓDSZERTAN... 5 2. 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. T Á J O L Ó T E R V K F T. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a 2/2005. (I.11.)

Részletesebben

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 BESZÁMOLÓ a 2010-2011-es tanévről Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 Czikkely Erika intézményvezető Gyomaendrőd, 2011. július 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26- án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6 Oldal 1/6 Jegyzőkönyv 2009.07.03. Hajdu László, 2009 dec 13 v - 15:33:18 Amely készült 2009. július 3-án 9.00-kor a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége rendes ülésén a Budapest Főváros

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 46 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 12-én 8 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN EMLÉKEZTETŐ AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 28-án, 17 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának informatikai és távközlési albizottsága 2011. november 15-én, kedden, 8 óra 7 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-18/2014. iktatószám 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2006/11 XVI. évfolyam 11. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő.. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről Az 1035/2011/EU (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Térségi fejlesztési tanácsok

Térségi fejlesztési tanácsok Térségi fejlesztési tanácsok A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5 -a a fejlesztési régiót egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben