Válságadó, adóválság?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válságadó, adóválság?"

Átírás

1 Válságadó, adóválság? Siklós Márta Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara Budapest,

2 Bevezetés A törvényváltozások alapja: a Kormány gazdasági akcióterve ( 29 pont ) Jogszabályi háttér évi LIX. tv. az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról évi XCIV. tv. az egyes ágazatokat terhelı különadóról évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról évi CXXIII. tv. az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról

3 Bevezetés Az intézkedésekrıl Jelentıs részük szimbolikus Alátámasztja: MKKT becslése a külsı tételeket érintı költségevetési hatásokról Ugyanakkor elıremutató jellegő, mert csökkenteni igyekszik A gazdálkodók terheit A gyermeket nevelık terheit Az adminisztrációt

4 t érintı változások

5 TAO - Adómérték A adóévben a társasági adó mértéke 500 millió Ft adóalapig 10%, Az ezt meghaladó részre 19% Széll Kálmán terv alapján január 1-tıl az általános adókulcs 500 millió Ft felett 19% marad (sávos adókulcs továbbra is)

6 Személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadót érintı változások

7 Személyi jövedelemadó SZJA - Összevonandó jövedelem 16%-os egykulcsos adó bevezetése az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (így pl. munkabér, megbízási díj) után Adóalap : a bruttó bér 127%-a (effektív adókulcs: 20,32%) Adóalap tervezett csökkentésének üteme 2012: a bruttó bér 113,5%-a 2013: a szuperbruttó rendszere megszőnik Változások következménye számszerősítve Ft havi bruttó bér esetén Ft nettó bérnövekedés, havi Ft-nál kevesebb bruttó bér esetén nettó bércsökkenés Ft havi bruttó bér esetén Ft nettó bérnövekedés

8 Személyi jövedelemadó SZJA - Kifizetıt terhelı adók (korábbi természetbeni juttatások) Béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. ) (kedvezményes adózásúak) 16% SZJA (119%-os adóalap után) (össz. 19,04%) Üdülési csekk Étkezési utalvány (hideg,meleg) Széchenyi Pihenı Kártya Internet szolgáltatás Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Jogcím Iskolai képzés költsége Önkéntes magánnyugdíj pénztár Egészségpénztár/ önsegélyezı pénztár Foglalkoztatói nyugdíj Max. mérték Minimálbér * Ft/hó Ft/év Ft/hó Minimálbér * 0,3 Bérlet ára Minimálbér * 2,5 Minimálbér * 0,5 Minimálbér * 0,3 (Együttesen) Minimálbér * 0, *Minimálbér 2011-ben: Ft A táblázatban nem említett juttatások az összevont adóalap részeként a juttatásban részesülınél adóznak. (össz. teher: 51,50%)

9 Személyi jövedelemadó SZJA - Kifizetıt terhelı adók (korábbi természetbeni juttatások) Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyes meghatározott juttatások(szja tv. 70. ) Rendezvényeken, eseményeken, nem pénzbeli juttatás Csoportos biztosítás Nem TAO alany által nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék Mobiltelefon, helyi távbeszélı-szolgáltatás, internet magáncélú használata címén meghatározott bevétel A béren kívüli juttatásnak minısülı, értékhatárt meghaladó juttatás nyújtása Adó- és járulékfizetési kötelezettség (össz. 46,04%) 16% SZJA (119%-os adóalap után) 27% EHO

10 Személyi jövedelemadó SZJA Juttatásban részesülıt terhelı adók Béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyes meg nem határozott juttatások Ide tartozik a béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. ), illetve béren kívüli juttatásnak nem minısülı egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. ) kivételével minden juttatás, pl. Magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés Mővelıdési intézményi szolgáltatás (pl.: színházjegy, kulturális utalvány) Kifizetı által biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás Adó- és járulékfizetési kötelezettség (össz. 20,32%) Összevont adóalap részeként, 16% SZJA (127%-os adóalap után) A magánszemély és a munkáltató TB-terheit a felek közötti jogviszony határozza meg

11 SZJA - Kifizetıt terhelı adók (korábbi természetbeni juttatások)- Példa Munkaadó által nyújtott juttatás Személyi jövedelemadó Bérlet (havi Ft) Melegétkezési utalvány (havi Ft) Hidegétkezési utalvány (havi Ft) 25% (2.500 Ft) 25% (3.000 Ft) 54% Szja (3.240 Ft) + Szja-val növelt összeg után 27% Tb-járulék (2.495 Ft) = Összesen: 95,58% (5.735 Ft) juttatás x 1,19 x 16% (1.904 Ft) juttatás x 1,19 x 16% (2.285 Ft) juttatás x 1,19 x 16% (1.142 Ft) Üdülési csekk (évi Ft) Internethasználat (havi Ft) 25% ( Ft) adómentes juttatás x 1,19 x 16% ( Ft) Ft-ig: x 1,19 x 16% (952 Ft) Ft: x 1,19 x 16% (952 Ft) x 1,19 x 27% Eho (1.607 Ft) = Összesen: Ft Irodai masszázs (havi Ft) 54% Szja ( Ft) + Szja-val növelt összeg után 27% Tb-járulék (8.316 Ft) = Összesen: 95,58% ( Ft) juttatás x 1,27 x 16% (4.064 Ft) + 17,5% (10% nyugdíjj.+7,5% egbiztj, munkaerı-piaci j.) (3.500 Ft) + 27% Tb-járulék (5.400 Ft) = Összesen: Ft Juttatások utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség összesen: Ft Ft Foglalkoztatót (kifizetıt) terheli: Ft Ft Munkavállalót (igénybe vevıt) terheli: 0 Ft Ft

12 Az ágazati különadót érintı változások

13 Az adóköteles tevékenység meghatározása Bolti kiskereskedelmi tevékenység - meghatározott TEÁOR szám alatti tevékenységek esetén, így: TEÁOR 45.1* Kivéve: gépjármő, pótkocsi nagykereskedelme Probléma: a TEÁOR alkódokon belül nincs elkülönítve a nagy-és kiskereskedelmi tevékenység TEÁOR 45.32* TEÁOR 45.40* Kivéve: motorkerékpár javítása, nagykereskedelme Probléma: a TEÁOR alkódokon belül nincs elkülönítve sem a nagy-és kiskereskedelmi tevékenység, sem a gép javítása és karbantartása TEÁOR * Távközlési tevékenység Az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. tv. szerinti tevékenység (elektronikus hírközlı hálózat üzemeltetése, azon szolgáltatás nyújtása) Energiaellátó vállalkozási tevékenysége Szénhidrogén-kitermelési tevékenységet végzı bányavállalkozó tevékenysége Kıolajtermék-elıállító, a jövedéki engedélyes kıolajtermék nagykereskedı tevékenysége Földgáz-kereskedelmi engedélyes tevékenysége Villamosenergia-kereskedelmi engedélyes tevékenysége 50 MW beépített teljesítıképességet meghaladó teljesítıképességő erımő termelıi engedélyes tevékenysége

14 - Rendelkezések Adóalanyok Külön felsorolt tevékenységet végzı Jogi személy Art. szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó Külföldi illetıségő szervezet, magánszemély is, a belföldön, fióktelep útján kifejtett e tevékenységek vonatkozásában Kétszeres adóztatás elkerülése Ha egy adóalany egyszerre több különadó alá esı tevékenységet folytat, akkor csak a magasabb összegő adófizetési kötelezettséget eredményezı tevékenység után köteles adót fizetni Kapcsolt vállalkozások esetén (Tao. tv alapján) Nettó árbevételüket össze kell adni, s az ez alapján kapott összegre kell alkalmazni a progresszív adómértéket, s az így számított adót az adóalanyok között a nettó árbevételük arányában kell szétosztani

15 Adómértékek Adóköteles tevékenység Adóalap Adó mérték Bolti kiskereskedelmi tevékenység millió Ft 0% 500 millió Ft 30 milliárd Ft 0,1% 30 milliárd Ft 100 milliárd Ft 0,4% 100 milliárd Ft felett 2,5% Távközlési tevékenység Adott tevékenységbıl származó nettó árbevétel millió Ft 0% 100 millió Ft 500 millió Ft 2,5% 500 millió Ft 5 milliárd Ft 4,5% 5 milliárd Ft felett 6,5% Energiaellátó vállalkozási tevékenysége Egységesen 1,05%

16 2011-tıl kiszélesedik a bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató ágazati különadó fizetésére kötelezett adóalanyok adóalapja a következıkre A kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának nyújtott értékesítést segítı szolgáltatásból származó árbevétel (pl. polcdíj, áruháznyitási hozzájárulás, belistázási díj stb.) A szállító által adott (utólagos) engedménybıl származó bevétel összege (számlakorrekció nélkül-skontó) Változott a különadó mértéke Távközlési tevékenység végzése esetén az adómentesnek minısülı adóalap határa 500 millió Ft-ra emelkedett (100 millió Ft-ról) Energiaellátó tevékenység végzése esetén az adóalap 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,3% az adó mértéke A módosítást a évi adóalap megállapítása során figyelembe kell venni! Különadó jogszerőségét az Európai Bizottság több piaci szereplı beadványa alapján vizsgálja

17 Gyógyszerágazatot érintı változások Új gyógyszerfinanszírozási és -támogatási rendszer Jogszabályok megalkotása várhatóan július 1-jéig 2012-ben 83 milliárd, 2012-ben további 37 milliárd Ft-os megtakarítás Támogatási rendszer Még nincsenek konkrét intézkedések A tervek között szerepel A TB által támogatott készítmények forgalma után fizetett 12%- os adó 18%-ra emelkedne Az orvoslátogatói díj 50%-kal növekedne A súlyos betegek elvben térítésmentes gyógyszereiért most fizetendı 300 forintos dobozdíj 500 forintra emelkedik A legkisebb költségnövekedésre a daganatos betegek számíthatnak Csökkenne a generikus készítmények ára

18

19 Adó alanya Hitelintézet, biztosító, egyéb pénzügyi szervezet Adóalap: évi üzleti beszámoló adatai alapján számított Hitelintézet: módosított mérlegfıösszeg Befektetési vállalkozás: korrigált díj Egyéb pénzügyi szervezet Pénzügyi vállalkozások: kamateredmény, díj- és jutalékeredmény Befektetési vállalkozás, árutızsdei szolgáltató, kockázati tıkealap-kezelı: korrigált nettó árbevétel Befektetési alapkezelı: az általa kezelt alapok nettó eszközértékének, valamint a pénztári és egyéb portfolió december 31-i együttes összege Adókulcs Hitelintézet esetén: 50 Mrd Ft adóalapig 0,15%, felette 0,53% (korábban: 0,5%) Biztosítók esetén: sávos adókulcs 0-0,9 Mrd Ft adóalapig: 1,5% 1-7,9 Mrd Ft adóalapig: 3% 8 Mrd Ft adóalap felett 6,4% Egyéb pénzügyi szervezet esetén: az adóalap 5,6%-a, kivéve Befektetési alapkezelınél: 0,028%-a Pénzügyi vállalkozásnál:6,5%-a

20 Adó bevallása Adómegállapítási kötelezettség: március 10-ig Adó bevallása: esedékesség alapján, 11P90-es nyomtatványon Adó megfizetése: negyedéveként egyenlı részletekben, a negyedév utolsó napjának 10. napjáig Hitelintézetek esetében az adóalap nem csak a belföldi, hanem más EU-tagállamok szereplıivel fennálló gazdasági kapcsolatok alapján is csökkenthetı (kettıs adóztatás elkerülése) Oka: több EU-tagállam is tervezi a hitelintézeti különadó bevezetését 2011-ben alapján 2012-ben is teljes mértékben megmarad a különadó

21 2011 Érintett területek Nyugdíjrendszer Rokkantnyugdíjasok arányának csökkentése, új megállapítási feltételek Korengedményes nyugdíjazás visszaszorítása -> új közszolgálati életpálya-modell Munkanélküliek ellátása Jelenlegi támogatási rendszer felülvizsgálata Új közmunka-rendszer január 1-jével Közösségi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság létrehozása (közlekedési holding) Elektronikus útdíj-rendszer bevezetése január 1-jétıl

22 2011 A megtakarításainak költségvetési hatásai költségvetési hatásai Mrd Ft 1. Foglalkoztatás és munkaerıpiac 2. Nyugdíjrendszer reformja Közösségi közlekedés Felsıoktatás Gyógyszerkassza Állami és önkormányzati finanszírozás Az államadósság csökkentı alap befizetései Összesen Forrás: NGM, elhangzott Matolcsy György c. elıadásán, jén Cél: Magyarország adósságállományának csökkentése

23 Praha Salzburg TSCHECHIEN SLOWAKEI Linz Wien Bratislava ÖSTERREICH UNGARN Budapest SLOWENIEN Ljubljana Zagreb KROATIEN BOSNIEN UND HERZEGOWINA Sarajevo RUMÄNIEN Bucureşti

24 BMB Leitner, k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F , E Leitner + Leitner Consulting SRL RO BUCUREŞTI S2, Str. Gara Herastrau Nr. 2-4, Et. 7 T , F , E Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center B/IV T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F , E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F , E VORLÍČKOVÀ & LEITNER s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F , E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7+7a T , F , E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F , E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F , E Leitner + Leitner Consulting doo Zagreb HR ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F , E

25 Köszönöm a figyelmet! Tovább kérdéseik estén állunk rendelkezésükre!

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül

ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül ÁFA ügyletek nemzetközi viszonylatban, gyakorlati példákon keresztül Siklós Márta 2013. november 12. MKVK Békés megyei Szervezete Láncügyletek 2 Láncértékesítés Áfa törvény 27. Def.: A terméket többször

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszereinek példáján Elek Diána Sopron Tartalom 1.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben