Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség"

Átírás

1 Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád

2 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Tartalom I. azási A téma aktualitása, jelentısége A dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek Hatósági ellenırzésekben tapasztalt hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere II. azaz a transzferár Mi is az a transzferárazás Jogszabályi alapok Kapcsolt vállalkozások meghatározása Szokásos piaci árak kiigazítása A nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre; összeghatárok A dokumentáció készítés szabályai: nyelvi követelmények, alapelvek Hogyan kell eljárni több évet átfedı ügyletek, szerzıdések esetében 2

3 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Tartalom III. Nyilvántartás típusok: önálló, közös nyilvántartás Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások elemzés folyamata: iparági elemzés, a társaság elemzése, funkció analízis meghatározása: transzferár módszerek bemutatása Gyakorlati útmutató IV. Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvény változások V., mint bizonytalanság csökkentı eljárás 3

4 azási azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 4

5 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere A téma aktualitása, jelentısége A téma hosszú évek óta töretlenül az adóhatósági vizsgálatok kiemelt célpontja A jogszabályi érdekében a vállalkozásoknak fokozott adminisztrációs terheket kell viselniük 2012-tıl szigorodó bírságterhek mellett, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 5

6 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek Magyarországon különösen szigorúak a vonatkozó szabályok, szankciók Nem csak határon átnyúló, hanem belföldi felek közötti tranzakciókat is figyelembe kell venni Általában elmondható, hogy a vállalkozók nem mérik fel a dokumentáció hiányából adódó jogkövetkezmények súlyosságát Különösen külföldi cégek esetében szükséges teljes körő tájékoztatás, a magyarok esetében pedig a meggyızés Elıfordul, hogy már a tranzakciókban részvevı felek kapcsoltsági viszonyának tisztázása nehézségekbe ütközik Gyakran elıforduló probléma, hogy a tranzakcióról nem áll írásos szerzıdés rendelkezésre, és a felek között már régebben végbement tranzakcióról derül ki, hogy az alkalmazott ár nem felel meg a szokásos piaci árnak 6

7 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere Dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek A vállalkozó maga sem tud róla, hogy történt-e valóban dokumentációs kötelezettséget keletkeztetı tranzakció vagy sem Nagyobb cégcsoportok esetén a csoporton belüli tranzakcióhoz kapcsolódóan gyakran szükség van több forrásból beszerzendı adatokra, ebben az esetben nehézséget okoznak az információ áramlási problémák Rengeteg idıt, energiát vesz igénybe a szükséges háttérinformáció körültekintı összegyőjtése (szervezeti ábra, iparági elemzés, funkciók megosztása) Bizalmas, ám szükséges információ rendelkezésre bocsátása, amely üzleti titkot veszélyeztethet, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 7

8 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Hatósági vizsgálatok során tapasztalt hiányosságok dokumentációk megléte, a dokumentáció formai követelményei, tartalmi elemek Adminisztratív adatok megléte (társaság székhelye, adószáma, dokumentáció készítésének napra pontos dátuma) Dokumentálandó idıszak meghatározásának problematikája Végzett funkciók, vállalati kockázatok, összehasonlító adatok bemutatása Dokumentáció elkészítésének hitelessége (dokumentációt készítı tanácsadóval kötött szerzıdés vizsgálata idıpontok!) Szerzıdések, keretszerzıdések, szóbeli megállapodások vizsgálata Az APEH szemében a fenti hiányosságok bármelyike súlyos mulasztásnak számít, egy esetleges ellenırzés során jelentıs bírság kockázatát hordozzák magukban! 8

9 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Jogkövetkezmények rendszere Nyilvántartás teljes hiánya, hiányos vagy elıírásoktól eltérı vezetése esetén mulasztási bírság szabható ki ART 172. (16) kiemelt összegő mulasztási bírság Max Ft nyilvántartásonként, azaz kapcsolt ügyletenként, tranzakciónként Ismételt jogsértés esetén forintig terjedı bírság Ha az ismételt jogsértés a már korábban is hiányzó vagy hibás dokumentációt érinti, akkor a bírság összege az eredeti bírság négyszerese lehet (praktikusan forint) Az ismételt jogsértésbıl fakadó bírság korlátlanul mérsékelhetı Hibás transzferár megállapítás esetén adóhiány és késedelmi pótlék szabható ki Dokumentáció nélkül: APEH becslés; a bizonyítási teher az adózón Figyelem: a transzferárakkal kapcsolatos adóalap módosító tételeket a normál adóalap módosítóktól függetlenül kell alkalmazni! 9

10 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Hogyan is csináljuk jól 10

11 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 11 Mi is az a transzferárazás Transzferár definíciója: a transzferár az az ár, amelyen egy vállalkozás termékeket, illetve eszmei javakat szállít, valamint szolgáltatásokat kínál kapcsolt vállalkozásai részére (OECD modellegyezmény 9. cikk) Jogszabályi háttér évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról (Tao tv.) 18/2003.(VII.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségrıl 22/2009.(X.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségrıl Kapcsolódó egyéb joganyagok (pl. ART, Gt, Ptk, Kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló jogszabály stb.) ART 132/A. a szokásos piaci ár megállapításáról OECD (2010) elszámoló ár irányelvei multinacionális vállalatok és az adóellenırzés számára

12 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Kapcsolt vállalkozási viszony (Tao. Tv ) Az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és az a személy, amely az adózóban követlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és más személy, ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettıjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, a külföldi vállalkozó telephelyei; továbbá az adózó és külföldi telephelye valamint azok a személyek, amelyek velük a fentiekben meghatározott viszonyban állnak 12

13 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Kapcsolt vállalkozási viszony (Tao. Tv ) Többségi befolyás: Valamely tag a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, VAGY Meghatározó befolyással rendelkezik, azaz valamely tulajdonos jogosult a társaság ügyvezetıjének vagy a felügyelı bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására A befolyás megállapítása: a jogi személyben szavazati joggal rendelkezı más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletı szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A közeli hozzátartozók szavazati jogát össze kell adni! (2009. december 31-ig csak akkor, ha van kereszttulajdonlás a cégek között) 13

14 azási Kapcsolt vállalkozási viszony megállapítása a gyakorlatban Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Anya 65% 35% 40% Leány Leány 30% 45% Unoka Anya 2 60% Anya-Unoka: 65% 100%*30%+40%*45%=48% Anya2-Unoka: 35%*30%+60% 100%*45%=56% 14

15 Kapcsolt vállalkozási viszony megállapítása a gyakorlatban azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 15

16 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Szokásos piaci árak kiigazítása Az adózó köteles az adó alapját a szokásos piaci ár és a ténylegesen alkalmazott ellenérték közötti különbözettel megnövelni, illetve lehetısége van csökkenteni. (Tao. tv. 18. (1)) Növelni: ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózás elıtti eredmény kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna (Tao tv 18. (1) b)) Csökkenteni: ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás elıtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és a különbözet összegét a másik fél okirattal igazolja (Tao tv 18. (1) a)) 16

17 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 17 A nyilvántartásra kötelezett személyek köre Személyi hatály A Tao tv 18. (5) szerint, kisvállalkozásnak nem minısülı gazdasági társaság, külföldi vállalkozó, egyesülés, szövetkezet nyilvántartás készítésére kötelezett Kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV. tv Középvállalkozás Max. 250 fı foglalkoztatott és Max. 50 millió éves nettó árbevétel vagy max. 43 millió mérlegfıösszeg Kisvállalkozás Max. 50 fı foglalkoztatott és Max. 10 millió éves nettó árbevétel vagy max. 10 millió mérlegfıösszeg Mikrovállalkozás Max. 10 fı foglalkoztatott és Max. 2 millió éves nettó árbevétel vagy max. 2 millió mérlegfıösszeg

18 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 18 A nyilvántartásra kötelezett ügyletek köre Tárgyi hatály Ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerzıdése, megállapodása alapján az adóévben teljesítés történt A kapcsolt viszonyt megelızı szerzıdéseket csak akkor kell dokumentálni, ha annak lényeges feltételét módosítják, vagy olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének A kapcsolt vállalkozással kötött szerzıdés, megállapodás: Árumozgás: beszerzés, értékesítés Szolgáltatás: nyújtás, igénye vétel Pénzügyi tranzakciók: hitel, garancia vállalás Egyéb A Tao tv 18. (6) szerinti további ügyletek: Osztalék természetben való kiadása Apport a jegyzet tıkébe (alapításkori vagy tıkeemelés eseti) Nem pénzben történı vagyonkiadás tıkeleszállításkor, vagy a jogutód nélküli megszőnés esetén

19 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése A nyilvántartásra kötelezett ügyletek köre Összeghatár elıtt Minden ügyletet dokumentálni kell Egyszerősített dokumentáció: 50 millió forint ügyletérték alatt január 1-tıl nem kell nyilvántartást készíteni: Éves szinten 50 millió forint ügyletekrıl (korábban egyszerősített nyilvántartást kellett készíteni) Független féltıl igénybe vett szolgáltatás, vásárolt termék változatlan formában, felár felszámítás nélküli, nem fıtevékenység keretében kapcsolt fél felé történı továbbértékesítés esetén megállapítása iránti kérelmekkel érintett ügyletekrıl az adóhatóság által határozat érvényességének idıtartama alatt Ingyenes pénzeszköz átadás esetén 19

20 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Nincs szükség transzferár dokumentáció készítésére Ha az adóévben nem történt teljesítés Ha a kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozónak nem minısülı magánszeméllyel kötött szerzıdést Kis- és középvállalkozók versenyhátrány megszüntetése miatti beszerzési csoportjai Tızsdei ügyletek esetén Rögzített hatósági ár vagy más, jogszabályban elıírt ár alkalmazása esetén 20

21 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése dokumentáció nyelve elıtt CSAK magyar január 1. után Dokumentáció nyelve magyartól eltérhet (de az adóhatóság kérhet fordítást, és csak olyan tranzakciók esetén alkalmazható amelyeknek a határideje nem elızi meg január 1-jét,) január 1. után 2012-tıl amennyiben az adózó transzferár nyilvántartása angol, német, vagy francia nyelven áll rendelkezésre, az adóhatóság nem kötelezheti az adózót hiteles magyar fordítás készítésére 21

22 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 22 Dokumentáció készítésének szabályai Nem formakötött, de a minimális tartalom kötelezı Elkészítésének alapelvei: Adózótól elvárható gondosság Elkészítésénél költség/haszon elv érvényesítése Adózói szabadság A nyilvántartás tartalma tovább bıvíthetı A dokumentációval lefedett szerzıdések Fıszabály: Szerzıdésenként kell elkészíteni Kivétel: összevonás lehetısége Szerzıdésmódosítás esetén felülvizsgálati kötelezettség Éves felülvizsgálat ajánlott A dokumentáció tartalma 18/2003 (VII.16.) PM rendelet 22/2009 (X.16.) PM rendelet

23 A dokumentáció elkészítésének határideje azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése dokumentációt a társasági adóbevallás leadásának határidejéig kell elkészíteni Fıszabály: május 31. (ART 1. sz. mell. B) 2. c)) Eltérı üzleti év: adóévet követı 150 nap (ART 6. sz. mell. 1.) Elıtársaság (bejegyzést követı 90 nap) Devizáról forintra, forintról devizára való áttérés Átalakulás (bejegyzést követı 90 nap) Megszőnés (végelszámolás vagy felszámolás, zárómérleg után 30 nap) 23

24 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Több évet felölelı szerzıdések dokumentálása (naptári üzleti év esetén) Nincs dokumentálási kötelezettség Dokumentáció csak a et követı szerzıdésekre (ha volt teljesítés) a régi PM rendelet szerint, határidı a követı év május Dokumentáció az összes érvényben lévı szerzıdésre (a et megelızıkre is, ha volt teljesítés) a régi PM rendelet szerint, határidı a követı év május Dokumentáció az összes érvényben lévı szerzıdésre a régi PM rendelet szerint, de egyes elemek már alkalmazhatóak az új PM rendeletbıl a et követı szerzıdésekre, ha a dokumentáció határideje nem korábbi nél Új PM rendelet alkalmazása a et követı szerzıdésekre, határidı a követı év május 31. Új PM rendelet további módosítása. 24

25 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 25

26 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Nyilvántartás típusok Önálló nyilvántartás Korábban egyszerősített, vagy teljes nyilvántartás 2012-tıl: a szokásos piaci áron (nettó!) 50 millió forintot meghaladó szerzıdésekrıl a szerzıdés megkötésétıl az adóév utolsó napjáig terjedı idıszak az összevonható szerzıdésekben szereplı ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások Összevonás lehetısége Ha a szerzıdések tárgya azonos, továbbá Teljesítésük minden lényeges feltétele elıre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentısek, vagy Egymással szorosan összefüggnek Az összevonást a dokumentációban indokolni kell! Közös nyilvántartás Fıdokumentum (masterfile) Specifikus nyilvántartás 26

27 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Önálló nyilvántartás tartalma A szerzıdés tartalmának bemutatása Megkötésének, módosításának idıpontja, idıbeli hatálya Tárgyának bemutatása, jellemzıi, teljesítés módja, feltétele A végzett tevékenység jellemzıi, felhasznált erıforrások, vállalt üzleti kockázat bemutatása Hasonló piacok meghatározása és jellemzıjük meghatározásának módszere Alkalmazott módszer megnevezése Egyéb módszer esetén, annak bemutatása Kiválasztott módszer indoklása Összehasonlító adatok meghatározása és kiválasztásuk indoklása, árrés, haszon vagy egyéb érték Az üggyel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások A nyilvántartás elkészítésének és módosításának idıpontja 27

28 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások óta adott lehetıség Ezen ügyletekrıl egyszerősített nyilvántartás készíthetı a következı feltételek teljesítése esetén: Az ÁFA nélküli ellenérték az adott adóévben nem haladja meg a 150 millió forintot A szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át A szolgáltatást igénybevevı fél adóévi üzemi költségeinek, ráfordításainak 10%-át Az adózó a szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszer segítségével határozza meg A felek 3-7% közötti tartományba esı haszonkulcsot alkalmaznak 28

29 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Közös nyilvántartás tartalma Fıdokumentum amely a vállalatcsoport valamennyi EU-n belüli tagjára vonatkozó közös, szabványosított információkat tartalmazza beleértve az EU-n belüli cégek harmadik országbeli cégekkel való ügyleteit is Üzleti vállalkozás és az üzleti stratégia általános leírása A vállalatcsoport szervezeti, jogi és mőködési szerkezetének általános leírása Az EU-n belüli csoporttagokkal ellenırzött ügyleteket folytató kapcsolt vállalkozások általános megnevezése Ellenırzött ügyletek általános bemutatása, elvégzett feladatok és a vállalt kockázatok Immateriális javak (jogdíjak) Vállalatcsoporton belüli transzferár-képzési politika Költség-hozzájárulási megállapodások, a szokásos piaci árat megállapító határozatok és bírósági döntések Az elkészítés és a módosítás idıpontja 29

30 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Közös nyilvántartás tartalma Specifikus nyilvántartás(ok) amely(ek) az adózó és kapcsolt vállalkozása(i) szerzıdésé(ei)t mutatja be Kapcsolt vállalkozások azonosító adatai Az adózó üzleti vállalkozásának és üzleti stratégiájának általános leírása A szerzõdés tárgya, megkötésének és módosításának idõpontja és idõbeli hatálya, ügyletek értéke Összehasonlító elemzés, összehasonlítható adatok bemutatása A vállalatcsoport transzferár-képzési politikája átvételének és alkalmazásának bemutatása Az elkészítés és a módosítás idõpontja 30

31 elemzés folyamata azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Iparági elemzés Társasági elemzés Alapterv Folyamatelemzés Funkcióelemzés Részletes terv Alkalmazás 31 17

32 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Iparági elemzés, piaci analízis Az iparág áttekintése, piac leírása Legfontosabb tevékenységi tényezık Kockázatok Kritikus sikertényezık Iparági értéklánc meghatározása Versenytársak meghatározása Legfontosabb transzferár következtetések 32

33 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató A társaság elemzése Történet és háttér Jogi és szervezeti struktúra Üzleti áttekintés Ellátási lánc áttekintése Társasági stratégia A csoport pénzügyi teljesítménye Versenyelıny vizsgálata Üzleti kockázatok azonosítása 33

34 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Funkcióanalízis A kapcsolt felek azonosításához szükséges adatok A szerzıdés tárgya A szerzıdés megkötésének ideje és idıszaka A szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatások és termékek azonosítása, jellemzıinek vizsgálata A szerzıdés alapján folytatott tevékenységek, felhasznált eszközök és vállalt kockázatok azonosítása, jellemzıinek vizsgálata A releváns piac meghatározása és jellemzıinek vizsgálata 34

35 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Példa egy funkció- és kockázatelemzésre táblázatos formában Kölcsöntranzakció esetén Finanszírozási funkciók és kockázatok Klasszikus hitelnyújtói funkciók Klasszikus hitelfelvevıi funkciók Faktoring Értékesítés finanszírozása Biztosítékszolgáltatások (Kezességek, garanciák stb.) Árfolyam biztosítási szolgáltatások Pénzügyi befektetések menedzselése Cashflow-menedzsment Nemfizetési kockázat Átváltási árfolyamkockázat Kamat, illetve kamatváltozási kockázat Hitelezı *csupán példálózó jellegő felsorolás, a konkrét tranzakciók egyediségébıl a táblázatok ettıl természetesen eltérhetnek Hitelfelvevı 35

36 Példa egy funkció- és kockázatelemzésre táblázatos formában azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Ingatlanbérleti tranzakció esetén* Kötelezettségek és kockázatok Bérbeadó Állagmegırzés Napi karbantartás Biztosítási díjak Egyéb díjak Mások által okozott kár megtérítése Bekövetkezett kár bizonyítási terhe Bérleti díj ki nem fizetése Károk rendezése Árfolyam kockázat Bérbevevı *csupán példálózó jellegő felsorolás, a konkrét tranzakciók egyediségébıl a táblázatok ettıl természetesen eltérhetnek 36

37 Az összehasonlító elemzés azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató A termékek vagy szolgáltatások jellemzıi - fizikai jellemzık - minıség - szolgáltatások köre - elérhetıség - stb. Üzleti stratégia - dömpingár stratégia - innováció és termékfejlesztés - árazási stratégiák - piaci részesedés növelése - stb. Funkcionális elemzés - végzett tevékenység - vállalt kockázatok Az összehasonlítás tárgya (pl.: ár) Szerzıdéses feltételek Gazdasági körülmények - piac összehasonlíthatósága - földrajzi elhelyezkedés - méret - verseny mértéke - relatív versenypozíció - stb. 37

38 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató meghatározása Szokásos piaci ár: amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között alkalmaznak, vagy alkalmaznának Alkalmazásukkal kiigazítható a kapcsolt vállalkozások eredményének különbsége, ha azt olyan feltételek okozzák, amelyeket független vállalkozások nem alkalmaztak volna Alkalmazható módszerek Összehasonlító árak módszere Szokásos piaci ár = független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor összehasonlítható piacon Viszonteladási árak módszere Szokásos piaci ár = az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történı értékesítése során alkalmazott ára, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal Költség és jövedelem módszer Szokásos piaci ár = az önköltség szokásos piaci haszonnal növelt értéke Tranzakciós nettó nyereségen alapuló módszer Nyereség megosztásos módszer Egyéb módszer; ha az elızıek alapján nem határozható meg a szokásos piaci ár 38

39 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Összehasonlító árak módszere A legegyszerőbb és legpontosabb szokásos piaci ár megállapítására alkalmazott módszer A kapcsolt felek közötti tranzakciók során alkalmazott árat hasonlítja össze a független felek között összehasonlítható körülmények között alkalmazott árral Leginkább alkalmazható A két tranzakció közötti különbségek nem okoznak jelentıs eltérést az alkalmazott árban, vagy A jelentıs eltérések hatása kiigazítással korrigálható Mindig a legjobb módszer, ha összehasonlítható tranzakciók elérhetıek (belsı / külsı összehasonlítás) 39

40 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Viszonteladási árak módszere a viszonteladási ár és a bruttó haszon különbségeként kerül meghatározásra A bruttó haszon összehasonlító keresés alapján kerül meghatározásra figyelemmel a funkcionális és piaci feltételekre A funkciók különbségeinek kiküszöbölése érdekében korrekciók lehetnek szükségesek Leginkább hasznos Késztermékek forgalmazói (elfogadottan nincs jelentıs hozzáadott érték viszonteladók esetében) 40

41 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Költség és jövedelem módszer a termékek/szolgáltatások költsége megnövelve a bruttó haszonnal A haszon összehasonlító keresés alapján kerül meghatározásra figyelemmel a funkcionális és piaci feltételekre Költségalap-kalkulációs problémák Leginkább hasznos Egyszerő gyártó, szolgáltatásnyújtó, hosszú távú szállítási megállapodások, félkész termékek 41

42 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Nyereség-megosztásos módszer Üzemi eredmény felosztása Funkciók alapján (1995) ÚJ! Ahogyan független felek megosztanák (2010) A maradvány-nyereség allokálása hozzájárulási mutatók alapján Elvárt nyereség alapján Leginkább hasznos Összehasonlítható árak vagy hasznok nem érhetıek el a speciális tranzakció esetében Mindkét kapcsolt fél magas hozzáadott értéket ad 42

43 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató 43 Transzferár módszerek bemutatása Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer A nettó nyereség valamilyen mutatószámának (pl.: költségek / árbevétel) hasonlítása az összehasonlítható nem kapcsolt tranzakciók megfelelı mutatószámához Leginkább hasznos Összehasonlítható árak vagy hasznok nem érhetıek el a speciális tranzakció esetében Elınyök A nettó nyereségeket kevésbé érintik a tranzakciós különbségek mint az összehasonlítható árak módszerénél (termékhasonlóság, funkciók, stb.) Kevésbé érzékeny a funkcionális különbségekre, mint a bruttó nyereségen alapuló módszerek A végzett tevékenységek különbségei az üzemi ráfordítások különbözı szintjein jelennek meg a nettó nyereségben lefedésre kerülnek Kevesebb idıráfordítást igényel, csak egy tesztelt fél kell (ellentétben a nyereség-megosztásos módszerrel)

44 Transzferár módszerek bemutatása azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató ÁRBEVÉTEL - ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE = BRUTTÓ NYERESÉG - ÜZEMI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS = ÜZEMI EREDMÉNY/ EBIT Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak Költség Nyereségmegosztás és jövedelem Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer 44

45 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Gyakorlati útmutató Hogyan szedjük össze a kérdéses ügyleteket Számviteli vizsgálata Vevıi- és szállítói folyószámlák Finanszírozási struktúra feltérképezése Kölcsönök és hitelek, Lízing, Cash pooling Tıkeemelések, tıkeleszállítások, megszőnés Nem pénzben történı vagyonkiadás, apport Üzleti folyamatok átgondolása Kezesség- és garanciavállalás 45

46 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató 46 Gyakorlati útmutató 1. Példa: Anyavállalatunktól 2007-ben 500 millió forint hitelt vettünk fel évi 5% kamat mellett. A hitel futamideje 5 év volt, azonban 4 év után visszafizettük, amit bármilyen büntetıkamat nélkül megtehettünk. 2. Példa: Áruházunk nyereményakciót szervezett, a nyereményeket három AUDI típusú személygépkocsit egyenként 25 millió forint értékben külföldi csoportvállalatunktól szereztük be; aki a nemzetközileg egyszerre szervezett akciók miatt 10%-os flottakedvezményben részesült. 3. Példa: Légtechnikai berendezéseket forgalmazó kereskedelmi cég vagyunk; árukészletünket kizárólag anyacégünktıl szerezzük be. Társaságunk óta foglalkozik fıtevékenységként ezzel az ügylettel. Kérdések: Milyen típusú dokumentációt készítsünk Mik a tipikus funkciók, kockázatok Milyen árazási módszer lenne megfelelı Megfelelı-e az alkalmazott ár

47 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 47

48 azási Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvényváltozások, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvényváltozások Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek bejelentése Az elsı szerzıdéskötést követı 15 napon belül. Kapcsolt vállalkozási viszony megszőnésének bejelentése január 1-jét követıen a kapcsolt vállalkozási viszony megszőnését is be kell jelenteni a megszőnést követı 15 napon belül. Mulasztási bírság terhe mellett Amennyiben az adózó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. 48

49 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 49

50 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása Szokásos piaci ár adó APA (Art. 132/B-C ) Lehetıség január 1-jétıl a szokásos piaci árnak megfelelı transzferár adóhatósági határozattal történı megállapítása. Az eljárás neve Advance Pricing Arrangements - röv. APA A NAV keretein belül az APA kérelmek elbírálása kizárólagos jogkörrel a KAIG-on belül a Szokásos Piaci Ár megállapítási Önálló Osztály feladata Eljárás: Kérelem benyújtása az adóhatóságnak joga van elutasítani Elızetes konzultációs-lehetıség Eljárási díj 1%-a, de legalább Ft millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha a szokásos piaci ár az összehasonlító árak módszerével, a viszonteladási árak vagy a költség és jövedelem módszerrel állapítható meg 2-7 millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha a fenti módszerrel nem állapítható meg a szokásos piaci ér 3-8 millió forint kétoldalú, 5-10 millió forint többoldalú eljárás esetén 50

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről

Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről Nemzetközi Adózás - Gyakorlati példák a kettős adóztatás és kettős nem adóztatás területéről Jancsa-Pék Judit LL.M. Vezető manager, LeitnerLeitner 2012. október 5. Sopron 1. Bevezetés Eddig áttekintettük:

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl

Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Kerekasztal beszélgetés aktuális Áfa kérdésekrıl Beszélgetés vezetık: Jancsa-Pék Judit Palicz Petra 2011. október 26. Budapest Célkitőzés Elıre összeállított, beszélgetés indító esettanulmányokon keresztül

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. december 10. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szeged) E-útdíj Benchmark Konferencia Ellenőrzés 2013 E-útdíj bevezetése Az e-útdíj

Részletesebben

Különadók szerepe az adózásban

Különadók szerepe az adózásban szerepe az adózásban Jancsa-Pék Judit LL.M.. Sopron az Bevezetés Kérdések a különadókkal kapcsolatban Vajon mekkora jelentősége van a különadóknak a magyar gazdaságban Miért ehhez a megoldáshoz nyúlnak

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében

A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében A közvetlen adók problémái a nemzetközi ügyletekben az EU-bírósági döntések függvényében Juhász Márta 2011.10.07. Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron 1 T.M.JJJJ Közvetlen adók és EU jogharmonizáció Közvetlen

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Jancsa-Pék Judit 2014. december 17. Budapest 1 T.M.JJJJ EKAER döntési fa Kockázatos-e a termék? Igen Nem Meghaladja-e a határértékeket? Útdíj köteles-e

Részletesebben

Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán

Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán Teendők a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény változása kapcsán dr. Stréda Antal adótanácsadó, LeitnerLeitner [.] [Budapest] Törvényváltozás indokai

Részletesebben

Transzferárazás határon átnyúló kérdései

Transzferárazás határon átnyúló kérdései Transzferárazás határon átnyúló kérdései Bevezetı Esettanulmány Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adótagozata Elıadó: Jancsa-Pék Judit LL.M. 2011. március 29. Budapest Transzfer ár = Vállalaton belüli

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 14. Budapest 1 EKAER döntési fa / 1. *2015. január 1-i állapot szerint Nem kockázatos termék Útdíj

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

Transzferár szabályozás

Transzferár szabályozás Transzferár szabályozás Aktualitások a transzferár szabályozásban Siklós Márta 2013. november 25. Budapest Jogforrások Nemzetközi transzferár joganyagok OECD Transzferár irányelvek EU JTPF (Joint Transfer

Részletesebben

Transzferáras kerekasztal

Transzferáras kerekasztal Transzferáras kerekasztal Kerényi Máté Fülöp Budapest, 2011. július 8. A megbeszélés javasolt témái I. Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni és mikor nem? Mi a piaci kamatláb a hátrasorolt

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 22. Budapest 1 döntési fa / 1. *NGM/NAV álláspont szerint Nem kockázatos termék Útdíj -e a gépjármű?

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések

E-útdíj adózási, elszámolási kérdések E-útdíj adózási, elszámolási kérdések Jancsa-Pék Judit LL.M. 2013. október 30. Magyar Logisztikai Egyesület E-útdíj Benchmark Konferencia 2013 Jogszabályi változások - gépjárműadó Az e-útdíj 2013. július

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Mire készüljünk 2016-ban

Mire készüljünk 2016-ban Mire készüljünk 2016-ban EKÁER és nagymértékű változások a termékdíjban, amelyek új feladatot rónak a logisztikára Jancsa-Pék Judit 2016. január 27. Budapest tapasztalatok, kockázatos ügyletek Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Nem realizált árfolyam különbözet

Nem realizált árfolyam különbözet Nem realizált árfolyam különbözet Siklós Márta 2015. január 22. Budapest Tematika 1 A nem realizált árfolyam különbözet elszámolása Devizás tételek a mérlegben Eszköz oldalon Devizás befektetett eszközök

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2012.01.01 től A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai dr. Tóth Alexandra Marianna KAIG Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály Adózói Klub 2012. október 17. Témák: 1. Adózói transzferár-profil az

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása. Fıdokumentum (Masterfile)

A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása. Fıdokumentum (Masterfile) A vállalatcsoport megnevezése szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı közös nyilvántartása Fıdokumentum (Masterfile) KOLCHIS Kft. 2 5 1. Az üzleti vállalkozás és a üzleti stratégia általános leírása...3

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4.

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4. Az ÁFA és az EKÁER Siklós Márta 2015. szeptember 4. Visegrád Az ÁFA és az EKÁER kapcsolata EKÁER célja Áfacsalások elleni küzdelem Szállítások dokumentálása, nyomonkövetése, összevetése az áfa bevallásokkal

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása

Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása Magyar állampolgárok külföldről származó jövedelmének bevallása Elek Diána 2014. március 27. Budapest 1. Mintapélda 1 - tényállás Osztrák nyelvismerettel rendelkező magyar munkavállalót (K. Péter) munkaadója

Részletesebben

Időszaki elszámolás. Áfakulcs változás. 2016. változások

Időszaki elszámolás. Áfakulcs változás. 2016. változások Adótörvény változások 2016 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért január 28. Budapest 2 01.28. Általános forgalmi adóval kapcsolatos változások tematika ú ügyletek változások

Részletesebben

Adózási trendek az Európai Unióban

Adózási trendek az Európai Unióban Adózási trendek az Európai Unióban Siklós Márta Adóz(z)unk a jövőnek? Modern pénzügyek Uniós kihívások konferencia 2011. október 6-7. Sopron Tartalom 1. Általános trendek 2. 3. zás 4. 2 2011.10.06 Általános

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Válságadó, adóválság?

Válságadó, adóválság? Válságadó, adóválság? Siklós Márta Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2011.03.09. Bevezetés A törvényváltozások alapja: a Kormány gazdasági akcióterve ( 29 pont ) Jogszabályi háttér 2006.

Részletesebben

Telephelyek és adózásuk a. kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében. Jancsa-Pék Judit LL.M. [2011.12.14] [BUDAPEST]

Telephelyek és adózásuk a. kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében. Jancsa-Pék Judit LL.M. [2011.12.14] [BUDAPEST] és adózásuk a kettıs adóztatást kizáró egyezmények tükrében Jancsa-Pék Judit LL.M. [] [BUDAPEST] Tartalom Telephely 2 Telephely 3 Rövid áttekintés Tao tv. Nemzetközi szerzıdés elsıdlegessége: A nemzetközi

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Olvassunk együtt újságot!

Olvassunk együtt újságot! Olvassunk együtt újságot! Siklós Márta 2013. november 6. MKVK Háttér Gyorsan változó, globalizálódó világ Napról-napra sok változás, új információk áradata Tudásalapú társadalom élethosszig tartó tanulás

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 4. Budapest 1 1 2015 márciustól várható Változások az EKÁER rendszerben, 2015. március

Részletesebben

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága A transzferárazás ellenőrzésének jelentősége Szabad piac, szabad áralkalmazás Szabad jövedelem-, nyereségátcsoportosítás?

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Transzferár a gyakorlatban

Transzferár a gyakorlatban Jancsa-Pék Judit LL.M. 2015.05.05. A téma aktualitása, jelentősége A téma hosszú évek óta töretlenül az adóhatósági vizsgálatok kiemelt célpontja A jogszabályi megfelelés érdekében a vállalkozásoknak fokozott

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

Transzferárak 2012/2013. II 1

Transzferárak 2012/2013. II 1 Transzferárak 2012/2013. II 1 1. Ki a transfer pricing alanya? Azon vállalatok vagy egyének, akik a velük kapcsolatban álló (hazai vagy külföldi) vállalattal vagy egyénnel, vagy adóparadicsomban bejegyzett

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Berényiné Papp Mariann Nemzetközi Adó Tagozat, 2011.12.14. Határon átnyúló vállalkozási formák I. Fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozók II. Gazdasági

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI 2012/03. TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A 2012. január 1-től hatályos a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (Rendelet),

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Kiss Tamás Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály Szokásos

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer új szabályok + gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. március 26. Adókamara, Budapest 2015 márciusi változások Változások az EKÁER rendszerben, 2015.

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft., mint vállalkozó és a Beruházó Kft., mint megrendelı között létrejött vállalkozási szerzıdés tárgyában 2009. május

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben