Transzferáras kerekasztal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzferáras kerekasztal"

Átírás

1 Transzferáras kerekasztal Kerényi Máté Fülöp Budapest, július 8.

2 A megbeszélés javasolt témái I. Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni és mikor nem? Mi a piaci kamatláb a hátrasorolt kötelezettségek esetében, a bankok szerint túlzottan kockázatos cég finanszírozása esetében? Mi a piaci ára az engedményezett kölcsönkövetelésnek, és az elengedett követelésnek/kötelezettségnek? Mely adónemek tekintetében kell figyelni a piaci árat? Mennyiben alkalmazhatók a múltbeli adatokból felépülı adatbázisok a recesszióban? Mennyire hasonlíthatók össze a nyugat-európai cégek jövedelmezıségi adatai a magyar cégekével?

3 A megbeszélés javasolt témái II. Minek kell szerepelnie a funkcionális elemzésben? Elég csak az ügyletben résztvevı egyik céget elemezni? Mit jelent a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott vállalkozás? Hogyan lehet szerzıdéseket darabolni? Lehet egyáltalán? Milyen sávot tekinthetek piacinak? +/- 5%? Milyen háttér dokumentációt vár el a NAV? Milyen mélységő mögöttes dokumentációt kell készíteni? Mit tehetünk egy cost center -rel? Kell-e transzferár-nyilvántartást írni társasági szerzıdésre? Kell-e transzferár-nyilvántartást írni elıszerzıdésre?

4 Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni? Keretszerzıdésre milyen nyilvántartást készítsünk? Mit jelent az, hogy az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti? Mikor tekintjük azonosnak a szerzıdések tárgyát? Gépipari alkatrészek vagy csapágygolyók, láncok és huzalok Mik a teljesítés lényeges feltételei? Mihez képest kell elıre rögzíteni ıket? Mikor függnek egymással szorosan össze a szerzıdések? 3. (1) Az adózó a nyilvántartást szerzıdésenként készíti el. (2) A nyilvántartási kötelezettség - az (1) bekezdéstıl eltérıen - összevontan is teljesíthetı, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerzıdések a) tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele elıre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentısek, vagy b) egymással szorosan összefüggnek. (3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti összevonást köteles a nyilvántartásban megindokolni.

5 Mi a piaci kamatláb? Mi a piaci kamatláb egy normál kölcsön esetében, egy olyan cégnek adott kölcsön esetében, amelyet a bankok semmiképpen nem finanszíroznának, vagy egy hátrasorolt kötelezettség esetében? Honnan lehet összehasonlító kamatokat szerezni?

6 Követelések / kötelezettségek piaci ára Mi a piaci ára egy engedményezett (kölcsön)követelésnek, egy elengedett követelésnek, egy átvállalt kötelezettségnek? Mi legyen a funkcionális elemzésben az egyes esetekben? funkcionális elemzés: a kapcsolt vállalkozások által az ellenırzött ügyletek során, valamint a független vállalkozások által az összehasonlítható független ügyletek során végzett tevékenységek (például kutatás és fejlesztés, tervezés, gyártás, reklám és marketing, fuvarozás), a felhasznált erıforrások (például költségek, ráfordítások, beruházások) és a vállalt üzleti kockázatok (például árfolyamkockázat, garancia, pénzügyi kockázat) elemzése;

7 Mely adónemekre figyeljünk? Mely adónemek tekintetében kell figyelni a piaci árat? Tao Különadó (4%) Ágazati különadók? Iparőzési adó? Art. 1. (8) A szokásos piaci ártól eltérı szerzıdési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minısíteni. Innovációs járulék? Áfa? Áfa tv Eva? És hogyan (melyik soron) valljam be???

8 A recesszió hatása a transzferárazásra A múlt adataiból épített adatbázisok (pl. DATAX, AMADEUS) mennyiben használhatók a piaci jövedelmezıség meghatározására a recesszióban? Hogyan tudjuk ezek adatait a funkcionális elemzésben és piacelemzésben foglaltak szerint kiigazítani? A recesszióra adott válaszok Magyarországon eltérnek a pénzügyileg jobb pozícióból induló országok válaszaitól. Milyen hatással van ez az adatbázisok használhatóságára? Nálunk a recesszió azonnali megszorításokat és emelkedı kamatokat hozott, míg más országokban a recesszió elsı éveiben a monetáris és fiskális expanzió volt jellemzı.

9 Funkcionális elemzés a régi/új elıírás Miben változott a funkcionális elemzés az új elıírás szerint? Milyen elemzést kell írni az egyes módszerek esetén? Az ügyletben résztvevı mindkét fél tevékenységét elemezni kell? funkcionális elemzés: a kapcsolt vállalkozások által az ellenırzött ügyletek során, valamint a független vállalkozások által az összehasonlítható független ügyletek során végzett tevékenységek (például kutatás és fejlesztés, tervezés, gyártás, reklám és marketing, fuvarozás), a felhasznált erıforrások (például költségek, ráfordítások, beruházások) és a vállalt üzleti kockázatok (például árfolyamkockázat, garancia, pénzügyi kockázat) elemzése;

10 Közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott vállalkozás Mit jelent a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott vállalkozás? Mit jelent a versenyhátrány megszőntetésének célja? Mi az a tartós szerzıdés? Tao. 18. (3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerzıdésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot.

11 Hogyan lehet (lehet-e) szerzıdéseket darabolni? Szerzıdésdarabolással elérhetı-e, hogy egyszerősített nyilvántartást készíthessünk? 18/2003. PM rendelet 5... Az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétıl függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerzıdésekben szereplı ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. 2. (1) Az adózó a nyilvántartás elkészítése során köteles figyelembe venni minden, az elkészítés idıpontjában - de legkésıbb az adóév utolsó napjáig - a tıle elvárható gondossággal megismerhetı, a szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentıs tényt és körülményt. 22/2009. PM rendelet 2. (1) Az adózó a nyilvántartás elkészítése, módosítása során köteles figyelembe venni minden, az ellenırzött ügylet megkötése, a szerzıdés módosítása, illetve legkésıbb a teljesítés idıpontjában rendelkezésre álló és a tıle elvárható gondosság mellett megismerhetı, a szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentıs tényt és körülményt.

12 Milyen ársávot tekinthetünk piacinak? Milyen széles a piaci ár / árrés / jövedelmezıségi sáv? +/- 1-2%? +/- 5%? +/- 10%? +/- 20%?

13 Milyen mögöttes dokumentációt vár(hat) el a NAV? Milyen mélységben kell alátámasztani a transzferárnyilvántartásban foglaltakat? A dokumentáció mögé kell főzni a szerzıdést és a számlákat? Az önköltségszámítást (K+ módszer alkalmazása esetén) milyen mélységben kell kidolgozni? Be kell mutatni minden egyes költségfelosztást? Az egyszerősített nyilvántartásban piacinak megjelölt árról milyen dokumentumokkal kell bizonyítani, hogy az valóban piaci? Milyen mélységig megy (mehet) bele a NAV?

14 Hogyan lehet cost center -re transzferár-nyilvántartást írni? A vállalatcsoport egy fejlesztı részlegét külön vállalkozásként Magyarországon üzemelteti. Minden évben +/- 0 eredményt ér el a vállalkozás A társaság mőködését a vállalatcsoport finanszírozza. Hogyan lehet bizonyítani, hogy a cég piaci árat alkalmaz? Egyáltalán van értelme piaci árról beszélni? Elfogadható a nulla jövedelmezıség piaci jövedelmezıségnek?

15 És ami engem foglalkoztat amikor nincs elég problémám Kell-e transzferár-nyilvántartást írni társasági szerzıdésre Pl. Két kapcsolt vállalkozás alapít egy harmadik céget Kell-e transzferár-nyilvántartást írni elıszerzıdésre Pl. A felek most megállapodnak, hogy 2 év múlva meghatározott tartalommal szerzıdést kötnek.

16 Köszönöm a részvételt!

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp 2009. március KOLCHIS Kft. 2 59 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA... 4 2. TUDOMÁNYOS HÁTTÉR... 6 2.1. ARM

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartása A Gépész Kft., mint vállalkozó és a Beruházó Kft., mint megrendelı között létrejött vállalkozási szerzıdés tárgyában 2009. május

Részletesebben

Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra

Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra BERÉNYI MARIANN okl. adószakértő, könyvvizsgáló altamix@altamix.hu Felkészülés a 2014-es TA bevallásra Transzferár a középpontban Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Szervezete Klubnap 1 A FELKÉSZÜLÉS

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

A transzferáras nyíltnap tapasztalatai

A transzferáras nyíltnap tapasztalatai A transzferáras nyíltnap tapasztalatai 2010. július 8-án az Önadózó és a olchis ft. nyílt napot szervezett, melynek keretében az Önadózó előfizetői minden transzferárazással kapcsolatos kérdésüket ingyenesen

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1 1. oldal 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 1 A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot?

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 10 HIBA amit ne kövessen el a Transzferárazásnál Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 1 Tartalomjegyzék Mit jelent a Transzferár és kiket érint a Transzferár szabályozás?... 3 Miért kell

Részletesebben

Adóparadicsom és offshore

Adóparadicsom és offshore Adóparadicsom és offshore A médiában időről időre felbukkannak közismert emberek offshore cégeiről szóló hírek, amelyeket ki-ki a maga szájíze szerint igyekszik többnyire prekoncepciók alapján magyarázni.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től?

Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től? Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től? Nem csak a transzferárazásra kötelezett közép- és nagyvállalatoknak, de a legkisebb EVA-s cégeknek is gondot okozhat a kapcsolt vállalkozások definíciójának

Részletesebben

A transzferárazás recessziós környezetben

A transzferárazás recessziós környezetben A transzferárazás recessziós környezetben A gazdasági válság kiteljesedése és a várva várt gyors fellendülés elmaradása új kérdéseket hozott felszínre a transzferárazás területén. Jelen írásomban a 2009-es,

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben